®
01 - 02.3
11.14.CZ
Uzavírací ventily LDM
s ručním kolem
-1-
®
UV 226 (Ex)
UV 236 (Ex)
Uzavírací ventily
DN 15 až 400, PN 16, 25 a 40
s ručním kolem
Popis
Pracovní média
Uzavírací ventily UV 2x6 jsou ruční armatury s vynikajícími vlastnostmi pro použití při dlouhodobém bezúdržbovém provozu. Při
použití vlnovcové ucpávky je zajištěna hermetická těsnost
armatury vůči vnějšímu prostředí a je navíc doplněna bezpečnostní ucpávkou z expandovaného grafitu. Ventily s ucpávkou
z expandovaného grafitu jsou vybaveny zpětným sedlem.
Předností ventilů jsou nízké přestavné síly při otevírání a zavírání,
které se v průběhu životnosti nemění. Konstrukce třmenu
umožňuje dobré zaizolování ventilu a bezpečné použití ručního
kola i při vysokých teplotách média. Ruční kolo je nestoupavé,
což dovoluje použití ve stísněných prostorech. Zřetelný ukazatel
zajišťuje snadnou identifikaci okamžité polohy uzávěru.
Ventily UV 2x6 odpovídají ČSN EN 13709 (10/2003). Ventily UV
2x6 Ex splňují požadavky II 1/2G IIB TX dle ČSN EN
13 463-1.
Ventily UV 2x6 jsou vhodné pro uzavírání vody, vodní páry
a dalších kapalných a plynných médií kompatibilních
s použitými materiály tělesa a uzávěru ventilu. Ventily UV 2x6
lze rovněž použít pro technické a topné plyny a hořlavé
kapaliny.
Pro dlouhodobou životnost sedlových ploch výrobce
doporučuje zařadit do potrubí před ventil filtr mechanických
nečistot, či jiným vhodným způsobem zajistit, že regulované
médium neobsahuje abrazivní příměsi nebo jiné mechanické
nečistoty.
Montážní polohy
Ventily mohou být namontovány v libovolné poloze, provedení V
a B pouze v horizontální poloze se svislou osou vřetene. Je třeba
zajistit obsluze dostatečný prostor pro manipulaci s ručním
kolem. Směr proudění média je určen šipkami předlitými na
tělese, avšak střídavé proudění v armatuře je přípustné
s vyjimkou provedení V a B.
Detailní instrukce pro montáž jsou uvedeny v dokumentu
PM-060 „Pokyny pro montáž a údržbu” .
Použití
Ventily jsou především určeny pro použití v horkovodních
a parovodních okruzích v elektrárnách, teplárnách,
výměníkových a předávacích stanicích i běžných topenářských
aplikacích.Díky širokému rozsahu světlostí nachází uplatnění pro
těsné uzavření (odstavení) hlavních větví, obtoků i odběrových
a vzorkovacích potrubí. Použité materiály umožňují jejich použití
rovněž v klimatizačních, chladírenských a jiných specializovaných aplikacích.
Technické parametry
Konstrukční řada
Provedení
Rozsah světlostí
Jmenovitý tlak
Materiál tělesa
Materiál kuželky (DIN W.Nr. / ČSN)
Rozsah pracovních teplot 1)
Připojení
Typ kuželky
Průtočná charakteristika
Netěsnost 2)
Ucpávkové těsnění
UV 226 (Ex)
UV 236 (Ex)
Uzavírací ventil přímý
DN 15 až 400
PN 16, 25 a 40
Litá uhlíková ocel 1.0619 (GP240GH)
Litá korozivzdorná ocel 1.4581 (GX5CrNiMoNb19-11-2)
1.4021 / 17 022.6
1.4571 / 17 348.4
o
-10 až +400 C
Typ B1 (hrubá těsnící lišta) dle ČSN-EN 1092-1 (4/2002)
stavební délky dle ČSN-EN 558-1 (3/1997), řada1
Talířová; tlakově odlehčená s pilotním systémem; regulační
Uzavírací; lineární
Dle ČSN-EN 12266-1 (11/2003) - stupeň netěsnosti A
Vlnovec s bezpečnostní ucpávkou grafit, expandovaný grafit
1) Ventil lze použít i pro teploty od -60°C při volbě vhodného materiálu po dohodě s výrobcem.
2) Ventil standardně zkoušen vodou, v případě požadavku na zkoušku vzduchem nutno specifikovat v typovém čísle.
-2-
®
Rozměry a hmotnosti ventilů UV 2x6 (Ex)
DN
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150 R, S, B)
150 V)
200
250
300
400
DN
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150 R, S, B)
150 V)
200
250
300
400
PN 16
D3
d
mm mm
45
58
14
68
78
88
102
122 18
138
158
188
212
212 22
268
320
26
378
490 30
D1
mm
95
105
115
140
150
165
185
200
220
250
285
285
340
405
460
580
D2
mm
65
75
85
100
110
125
145
160
180
210
240
240
295
355
410
525
H
mm
6
6
6
10
10
16.5
16.5
25
25
40
40
40
50
75
75
100
PN 16, PN 25, PN 40
L
V
K
m
f
mm mm mm mm
kg
130 189 120
4.3
150 189 120
5.1
2
160 189 120
5.8
180 220 160
9.5
200 220 160
9.8
230 295 195
17.5
290 295 195
20.5
34
310 368 280
3
350 368 350
44
77
400 523 350
480 523 350
110
113
480 558 350
600 505 350
240
730 663 350
410
2
850 713 350
610
1100 855 350
1240
n
4
4 1)
8
12
16
a
mm
16
18
18
18
18
20
22
24
24
26
28
28
24
26
28
32
D1
mm
D2
mm
PN 25
d
D3
mm mm
n
a
mm
Jako PN 40
360
425
485
620
310
370
430
550
278
335
395
505
1)
26
12
30
36
16
30
32
34
40
D1
mm
95
105
115
140
150
165
185
200
235
270
300
300
375
450
515
660
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150 UV 2x6 R,S
150 UV 2x6 B,V
200
250
300
400
Uzavírací
z
Kvs [m3/hod]
4.4
4.3
5.2
7.0
5.2
11.0
5.5
17.5
5.6
27.0
4.5
47.0
6.2
68.0
4.9
116.0
162.0
6.1
6.2
250.0
6.1
364.0
364.0
6.1
570.0
7.9
800.0
9.8
1100.0
10.7
1700.0
14.2
PN 40
D3
d
mm mm
45
58
14
68
78
88
102 18
122
138
162 22
188
218 26
218
285 30
345
33
410
535 39
n
4
8
12
16
a
mm
16
18
18
18
18
20
22
24
24
26
28
28
34
38
42
50
s ohledem na dříve platné normy využita možnost volby počtu
spojovacích šroubů, nabízená normou ČSN-EN 1092-1
Průtokové součinitele Kvs, diferenční
tlaky a ztrátový součinitel z (zeta)
DN
D2
mm
65
75
85
100
110
125
145
160
190
220
250
250
320
385
450
585
Regulační
z
Kvs [m3/hod]
5.1
4.0
5.9
6.6
6.2
10.0
6.5
16.0
7.1
24.0
6.6
39.0
9.1
56.0
10.2
80.0
140.0
8.2
11.5
184.0
7.9
320.0
-3-
Dpmax [MPa]
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
2.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
Hodnota D pmax je maximální
tlakový spád na ventilu, při
kterém je zaručeno spolehlivé
otevření a zavření. Z důvodu
životnosti sedla a kuželky se
doporučuje, aby trvalý tlakový
spád na otevřeném ventilu
nepřekročil hodnotu 1,6 MPa.
®
UV 2x6 R
UV 2x6 V
UV 2x6 S
UV 2x6 B
-4-
®
Schéma sestavení úplného typového čísla ventilů UV 2x6 (Ex)
1. Ventil
2. Označení typu
3. Typ ucpávky
1)
2)
3)
Pouze pro DN 15 až 150
Pouze pro DN 150 až 200
Pouze pro DN 150 až 400
4. Provedení připojení
5. Materiál tělesa / víka
4)
Pouze u provedení R a V
6. Jmenovitý tlak PN
o
7. Maximální teplota C
8. Jmenovitá světlost DN
9. Provedení
5)
Pouze u provedení R a S; DN15-150
Uzavírací ventil
Uzavírací ventil z lité uhlíkové oceli 1.0619
Uzavírací ventil z lité korozivzdorné oceli 1.4581
Vlnovec s bezpečnostní ucpávkou 1)
Expandovaný grafit 1)
Vlnovec s bezpečnostní ucpávkou / tlakově odlehčená kuželka2)
Expandovaný grafit / tlakově odlehčená kuželka3)
Příruba s hrubou těsnicí lištou; typ B1
Příruba s výkružkem; typ F
Příruba s drážkou; typ D
Příruba s nákružkem; typ E
Příruba s perem; typ C
Litá uhlíková ocel 1.0619 / Litá uhlíková ocel 1.0619
Litá koroz. ocel 1.4581 / Litá uhl. ocel 1.0619 4)
Litá koroz. ocel 1.4581 / Litá koroz. ocel 1.4581
Jiný materiál (např. WN 1.7357, niklové slitiny atd.)
PN 16
PN 25
PN 40
o
400 C
DN 15 až 400
Normální
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu
Kyslíkové provedení
Zkoušeno vzduchem
5)
S regulační kuželkou
XX XXX XXX XX / XXX - XXX XX
UV
226
236
R
S
V
B
1
2
3
7
8
1
3
8
9
16
25
40
400
XXX
Ex
Ox
G
R
Příklad objednávky: UV226 R11 40/400-050REx
Maximální dovolené pracovní přetlaky dle ČSN EN 12516-1 [MPa]
Materiál
PN
1)
Litá uhlíková ocel
1.0619
(GP240GH)
Litá koroz. ocel
1.4581
(G17CrMo5-5)
1)
16
25
40
16
25
40
RT
1,56
2,44
3,90
1,59
2,49
3,98
100
1,36
2,13
3,41
1,44
2,25
3,6
120
1,32
2,07
3,31
1,39
2,18
3,49
Teplota [
150 200
1,27 1,14
1,98 1,78
3,17 2,84
1,33 1,25
2,08 1,95
3,33 3,13
-10°C až 50°C
-5-
o
C]
250
1,04
1,62
2,60
1,17
1,84
2,94
300 350
0,94 0,88
1,47 1,37
2,35 2,19
1,10 1,06
1,72 1,66
2,75 2,65
375
0,86
1,35
2,16
1,05
1,63
2,61
400
0,84
1,32
2,11
1,02
1,60
2,56
®
UV 227 (Ex)
UV 237 (Ex)
Uzavírací ventily
DN 15 až 400, PN 16, 25 a 40
s ručním kolem, návar sedla
Popis
Pracovní média
Uzavírací ventily UV 2x7 jsou ruční armatury s vynikajícími vlastnostmi pro použití při dlouhodobém bezúdržbovém provozu.
Sedlo ventilu je z důvodu zvýšení životnosti tvořeno návarem
z tvrdokovu. Při použití vlnovcové ucpávky je zajištěna
hermetická těsnost armatury vůči vnějšímu prostředí a je navíc
doplněna bezpe-čnostní ucpávkou z expandovaného grafitu.
Ventily s ucpávkou z expandovaného grafitu jsou vybaveny
zpětným sedlem. V dělící rovině těleso-třmen je použito spirálově
vinuté těsní. Předností ventilů jsou nízké přestavné síly při
otevírání a zavírání, které se v průběhu životnosti nemění.
Konstrukce třmenu umožňuje dobré zaizolování ventilu
a bezpečné použití ručního kola i při vysokých teplotách média.
Ruční kolo je nestoupavé, což dovoluje použití ve stísněných
prostorech. Zřetelný ukazatel zajišťuje snadnou identifikaci
okamžité polohy uzávěru.
Ventily UV 2x7 odpovídají ČSN EN 13709 (10/2003).
Ventily UV 2x7 Ex splňují požadavky II 1/2G IIB TX dle ČSN EN
13 463-1.
Ventily UV 2x7 jsou vhodné pro uzavírání vody, vodní páry
a dalších kapalných a plynných médií kompatibilních
s použitými materiály tělesa a uzávěru ventilu. Ventily UV 2x7
lze rovněž použít pro technické a topné plyny a hořlavé
kapaliny.
Pro dlouhodobou životnost sedlových ploch výrobce doporučuje zařadit do potrubí před ventil filtr mechanických nečistot,
či jiným vhodným způsobem zajistit, že regulované médium
neobsahuje abrazivní příměsi nebo jiné mechanické nečistoty.
Montážní polohy
Ventily mohou být namontovány v libovolné poloze, provedení V
a B pouze v horizontální poloze se svislou osou vřetene. Je třeba
zajistit obsluze dostatečný prostor pro manipulaci s ručním
kolem. Směr proudění média je určen šipkami předlitými na
tělese, avšak střídavé proudění v armatuře je přípustné
s vyjimkou provedení V a B.
Detailní instrukce pro montáž jsou uvedeny v dokumentu
PM-060 „Pokyny pro montáž a údržbu”.
Použití
Ventily jsou především určeny pro použití v chemickém
a petrochemickém průmyslu, horkovodních a parovodních
okruzích v elektrárnách, teplárnách, výměníkových a předávacích
stanicích i běžných topenářských aplikacích. Díky širokému
rozsahu světlostí nachází uplatnění pro těsné uzavření
(odstavení) hlavních větví, obtoků i odběrových a vzorkovacích
potrubí. Použité materiály umožňují jejich použití rovněž
v klimatizačních, chladírenských a jiných specializovaných
aplikacích.
Technické parametry
Konstrukční řada
Provedení
Rozsah světlostí
Jmenovitý tlak
Materiál tělesa
Materiál kuželky (DIN W.Nr. / ČSN)
Rozsah pracovních teplot 1)
Připojení
Typ kuželky
Průtočná charakteristika
Netěsnost 2)
Ucpávkové těsnění
UV 227 (Ex)
UV 237 (Ex)
Uzavírací ventil přímý, s návarem sedla a spirálově vinutým těsněním v dělící rovině
DN 15 až 400
PN 16, 25 a 40
Litá uhlíková ocel 1.0619 (GP240GH)
Litá korozivzdorná ocel 1.4581 (GX5CrNiMoNb19-11-2)
1.4571 / 17 348.4
1.4021 / 17 022.6
o
o
-10 až +400 C
-10 až +550 C
Typ B1 (hrubá těsnící lišta) dle ČSN-EN 1092-1 (4/2002)
stavební délky dle ČSN-EN 558-1 (3/1997), řada1
Talířová; tlakově odlehčená s pilotním systémem; regulační
Uzavírací; lineární
Dle ČSN-EN 12266-1 (11/2003) - stupeň netěsnosti A
Vlnovec s bezpečnostní ucpávkou grafit, expandovaný grafit
1) Ventil lze použít i pro teploty od -60°C při volbě vhodného materiálu po dohodě s výrobcem.
2) Ventil standardně zkoušen vodou, v případě požadavku na zkoušku vzduchem nutno specifikovat v typovém čísle.
-6-
®
Rozměry a hmotnosti ventilů UV 2x7 (Ex)
DN
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150 R, S, B)
150 V)
200
250
300
400
DN
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150 R, S, B)
150 V)
200
250
300
400
D1
mm
95
105
115
140
150
165
185
200
220
250
285
285
340
405
460
580
D2
mm
65
75
85
100
110
125
145
160
180
210
240
240
295
355
410
525
PN 16
D3
d
mm mm
45
58
14
68
78
88
102
122 18
138
158
188
212
212 22
268
320
26
378
490 30
n
4
4 1)
8
12
16
a
mm
16
18
18
18
18
20
22
24
24
26
28
28
24
26
28
32
PN 16, PN 25, PN 40
m
K
H
V
L
f
kg
mm mm mm mm mm
4.3
6
130 195 125
5.1
6
150 195 125
2
5.8
6
160 195 125
9.5
10 180 225 150
9.8
10 200 225 150
17.5
16.5 230 305 200
20.5
16.5 290 305 200
34
25 310 385 300
3
25 350 385 300
44
40 400 530 400
77
40 480 530 400
110
40 480 565 400
113
240
50 600 510 400
410
75 730 670 400
2
610
75 850 720 400
1240
100 1100 860 400
PN 40
D3
n
D2
D1
d
mm mm mm mm
45
65
95
105 75
58
14
115
85
68
4
140 100 78
88
150 110
Jako PN 40
165 125 102 18
185 145 122
200 160 138
235 190 162 22
8
270 220 188
300 250 218 26
300 250 218
360 310 278 26
375 320 285 30
30
12
12
425 370 335
450 385 345
32
30
33
485 430 395
515 450 410
34
16
16
620 550 505 36
40
660 585 535 39
1)
s ohledem na dříve platné normy využita možnost volby počtu
spojovacích šroubů, nabízená normou ČSN-EN 1092-1
D1
mm
D2
mm
PN 25
d
D3
mm mm
n
a
mm
Průtokové součinitele Kvs, diferenční
tlaky a ztrátový součinitel z (zeta)
DN
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150 UV 2x6 R,S
150 UV 2x6 B,V
200
250
300
400
Uzavírací
z
Kvs [m3/hod]
4.4
4.3
5.2
7.0
5.2
11.0
5.5
17.5
5.6
27.0
4.5
47.0
6.2
68.0
4.9
116.0
162.0
6.1
6.2
250.0
6.1
364.0
364.0
6.1
570.0
7.9
800.0
9.8
1100.0
10.7
1700.0
14.2
Regulační
z
Kvs [m3/hod]
5.1
4.0
5.9
6.6
6.2
10.0
6.5
16.0
7.1
24.0
6.6
39.0
9.1
56.0
10.2
80.0
140.0
8.2
11.5
184.0
7.9
320.0
-7-
Dpmax [MPa]
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
2.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
a
mm
16
18
18
18
18
20
22
24
24
26
28
28
34
38
42
50
Hodnota D pmax je maximální
tlakový spád na ventilu, při
kterém je zaručeno spolehlivé
otevření a zavření. Z důvodu
životnosti sedla a kuželky se
doporučuje, aby trvalý tlakový
spád na otevřeném ventilu
nepřekročil hodnotu 1,6 MPa.
®
UV 2x7 R
UV 2x7 V
UV 2x7 S
UV 2x7 B
-8-
®
Schéma sestavení úplného typového čísla ventilů UV 2x7 (Ex)
Uzavírací ventil
Uzavírací ventil z lité uhlíkové oceli 1.0619
Uzavírací ventil z lité korozivzdorné oceli 1.4581
3. Typ ucpávky
Vlnovec s bezpečnostní ucpávkou 1)
1)
Expandovaný grafit 1)
Pouze pro DN 15 až 150
2)
Pouze pro DN 150 až 200
Vlnovec s bezpečnostní ucpávkou / tlakově odlehčená kuželka2)
3)
Pouze pro DN 150 až 400
Expandovaný grafit / tlakově odlehčená kuželka3)
4. Provedení připojení
Příruba s hrubou těsnicí lištou; typ B1
Příruba s výkružkem; typ F
Příruba s drážkou; typ D
Příruba s nákružkem; typ E
Příruba s perem; typ C
5. Materiál tělesa / víka
Litá uhlíková ocel 1.0619 / Litá uhlíková ocel 1.0619
4) Pouze u provedení R a V
Litá koroz. ocel 1.4581 / Litá uhl. ocel 1.0619 4)
Litá koroz. ocel 1.4581 / Litá koroz. ocel 1.4581
Jiný materiál (např. WN 1.7357, niklové slitiny atd.)
6. Materiál sedla
-provedení UV237
CrNiMoTi / Stellite 6
Kuželka / Těleso
-provedení UV2x7
Stellite 6 / Stellite 6
-provedení UV227
13Cr / Stellite 6
7. Jmenovitý tlak PN
PN 16
PN 25
PN 40
o
o
8. Maximální teplota C
Vlnovec; 1.0619; 400 C
o
1.4581; 550 C
9. Jmenovitá světlost DN DN 15 až 400
10. Provedení
Normální
5)
Pouze u provedení R a S; DN15-150 Pro prostředí s nebezpečím výbuchu
Kyslíkové provedení
Zkoušeno vzduchem
S regulační kuželkou 5)
1. Ventil
2. Označení typu
XX XXX XXXX XX / XXX - XXX XX
UV
227
237
R
S
V
B
1
2
3
7
8
1
3
8
9
2
5
8
16
25
40
400
550
XXX
Ex
Ox
G
R
Příklad objednávky: UV227 R112 40/400-050REx
Maximální dovolené pracovní přetlaky dle ČSN EN 12516-1 [MPa]
Materiál
PN
1)
Litá uhlíková ocel
1.0619
(GP240GH)
Litá koroz. ocel
1.4581
(G17CrMo5-5)
1)
16
25
40
16
25
40
RT
1,56
2,44
3,90
1,59
2,49
3,98
100
1,36
2,13
3,41
1,44
2,25
3,6
120
1,32
2,07
3,31
1,39
2,18
4,02
150
1,27
1,98
3,17
1,33
2,08
3,33
200
1,14
1,78
2,84
1,25
1,95
3,13
-10°C až 50°C
-9-
250
1,04
1,62
2,60
1,17
1,84
2,94
Teplota [ o C ]
300 350
0,94 0,88
1,47 1,37
2,35 2,19
1,10 1,06
1,72 1,66
2,75 2,65
400
0,84
1,32
2,11
1,02
1,60
2,56
4 50
------1,01
1,58
2,52
475
------1,0
1,56
2,5
500
------8,9
1,39
2,23
525
------8,1
1,27
2,04
550
------7,9
1,23
1,97
®
LDM, spol. s r.o.
Litomyšlská 1378
560 02 Česká Třebová
LDM, spol. s r.o.
Kancelář Praha
Podolská 50
147 01 Praha 4
LDM, spol. s r.o.
Kancelář Ústí nad Labem
Mezní 4
400 11 Ústí nad Labem
LDM servis, spol. s r.o.
Litomyšlská 1378
560 02 Česká Třebová
tel.: 465502511
fax: 465533101
E-mail: [email protected]
http://www.ldm.cz
tel.: 241087360
fax: 241087192
E-mail: [email protected]
tel.: +420 602708257
E-mail: [email protected]
tel.: 465502411-3
fax: 465531010
E-mail: [email protected]
Váš partner
LDM, spol. s r.o. si vyhrazuje právo změnit své výrobky a specifikace bez předchozího upozornění.
-10-
Download

Uzavírací ventily LDM s ručním kolem