EKOREG – BXC pro dokonalou optimalizaci vytápění
Řídící systém EKOREG – BXC zabezpečuje naprosto dokonalou optimalizaci vytápění již na
vstupu topné soustavy do vytápěného objektu a to jak v soustavách dálkového vytápění, tak i
v soustavách s lokálním zdrojem tepla (plynová kotelna, tepelné čerpadlo apod.).
Na rozdíl od podobných řídících systémů na bázi ekvitermní regulace dokáže tento systém
identifikovat případné tepelné zisky (vnitřní nebo vnější) a kvantifikací těchto tepelných zisků
dokáže korigovat teplotu přívodní topné vody tak, aby dodávka tepelné energie byla vždy
v naprostém souladu s aktuální potřebou.
Aplikace tohoto řídícího systému je naprosto nezbytná zejména u kompletně zateplených
objektů, kde po zateplení je původní topná soustava tak předimenzovaná, že si s přebytkem
tepla nedokážou poradit ani termostatické ventily na radiátorech. V daném objektu se tak
hromadí drahé a přebytečné teplo a jedinou dostupnou „regulací“ jsou otevřená okna.
Kompletní řídící systém EKOREG – BXC zajišťuje tzv. patní regulaci, proto se instaluje vždy na
vstupu topné soustavy do daného objektu. Díky své koncepci umožňuje instalaci i v průběhu
topné sezóny, kdy přerušení dodávky tepla do objektu je pouze krátkodobé.
Hlavní přednosti řídícího systému EKOREG – BXC :
Okamžitý efekt v úsporách výdajů za tepelnou energii
Velmi krátká investiční návratnost (obvykle do 2,5 let)
Možnost instalace systému i v průběhu topné sezóny
Optimální regulace dodávky tepla i s ohledem na tepelné zisky v objektu
Automatický provoz bez nutnosti zásahů obsluhy
Prvky řídícího systému EKOREG – BXC
Celý řídící systém se skládá z topenářských prvků a
z prvků pro měření a regulaci.
Všechny nezbytné topenářské prvky jsou
sestaveny a umístěny na příslušném vertikálním
montážním rámu. Tato koncepce umožňuje
snadnou a rychlou instalaci do topné soustavy
s minimálními prostorovými nároky.
Všechny prvky pro měření a regulaci jsou
umístěny v řídícím rozvaděči. Na předním panelu
rozvaděče se nachází TFT dotykový displej pro
jednoduchou a intuitivní HMI komunikaci.
Příslušenství tvoří všechny nezbytné snímače
teploty.
Verze systému EKOREG - BXC
Řídící systém je dodáván v šesti verzích, podle
tepelné ztráty objektu (od 100 kW do 500 kW)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
EKOREG – BXC / 100 kW
EKOREG – BXC / 150 kW
EKOREG – BXC / 200 kW
EKOREG – BXC / 250 kW
EKOREG – BXC / 300 kW
EKOREG – BXC / 500 kW
WILKOP – trade, spol. s r.o. , Hlavní 823 , 756 54 Zubří
www.wilkop.eu
Download

ekoreg - bxc