Tepelné úspory a předokenní rolety – mýty
a fakta
Také máte pocit, že vytápíte okolní přírodu vašimi okny? A je to jen pocit, nebo skutečnost?
Abychom si na tuto otázku byli schopni odpovědět, je nutné si říci co je současným standardem
„moderního“ okna.
Většina v současnosti montovaných oken v České republice je vybavena dvojsklem se součinitelem prostupu tepla U = 1,1-1,2 W/m2K a 5-6-ti
komorovým rámem u plastových oken nebo rámem o tloušťce do 70 mm u eurooken.
Celkový součinitel prostupu tepla se u takového
okna pohybuje kolem 1,2 - 1,4 W/m2K. Standardní instalace oken obvykle probíhá do montážní PUR pěny. Je třeba si však uvědomit, že
drtivá většina starších domů je stále osazena
okny s mnohem horšími parametry s minimálním utěsněním rámu oken kolem ostění a takového standardu vůbec nedosahuje.
Okna a dveře se podílejí na celkových tepelných ztrátách v současném rodinném domě
cca 25% (viz graf I). To znamená, že pokud jsou
vaše náklady na vytápění domu 40 000 Kč ročně, uteče zavřenými okny a dveřmi 10 000 Kč
ročně.
Pokud však bydlíte ve starším domě, dům není
vybaven rekuperační jednotkou a musíte větrat
okny nebo prostě nemáte okna dobře utěsněna,
je tento poměr výrazně vyšší ve váš neprospěch
a vy platíte víc než musíte.
Odpověď na otázku na začátku článku tedy zní
ANO, i s takto „moderními okny“ stále vytápíme
doslova „pánu bohu do oken“, nemluvě o oknech
staršího data.
Co můžete udělat, abyste tento stav změnili?
Je několik možností jak si pomoci. Ta vůbec nejlepší věc, co lze v současnosti udělat, je využít
možnosti státních dotací z programu „Zelená
úspora“ a vyměnit nevyhovující okna za okna
skutečně moderní, vybavená trojsky nebo dvojskly s fólií Heat-mirror v kvalitním rámu (součinitel prostupu tepla celého okna alespoň 0,8 W/
m2K).
A nechat si je dobře namontovat, nikoli tedy jen
do pěny jak je běžným zvykem, ale s vysazením
rámu okna do vnější tepelné obálky budovy,
s utěsněním všech spár mezi rámem a stěnou
systémem parotěsných pásek! A vybavit váš
dům rekuperační jednotkou.
Můžete také jen vyměnit stávající skla za prosklení s lepšími parametry s Umax = 0,7 W/
m2K a pokusit se utěsnit rámy oken. (Toto řešení ovšem neodstraní problém nevyhovujících
rámů).
V každém případě si však před okna můžete nechat namontovat předokenní rolety. Měly by být
vyrobeny z hliníkových lamel vyplněných polyuretanovou pěnou. (např. rolety Troll od společnosti Technopark).
Porovnáním tepelných snímků výše je patrné,
že po zatažení rolety se situace výrazně zlepšila
a okna mají zřetelně menší tepelnou ztrátu.
Tento efekt je velmi silně patrný během noci
a v období mrazivých nebo chladných větrných dnů.
Uveřejněno dne 8. 4. 2010 na internetovém
portálu www.IDnes.cz
Uveřejněno dne 8. 4. 2010 na internetovém
portálu www.IDnes.cz
TECHNOPARK CZ s.r.o., Hudcova 78b, 612 00 Brno - Královo Pole, bezplatná tel. linka: 800 832 466, www.technopark.cz, [email protected]
Download

Tepelné úspory a předokenní rolety – mýty a fakta