ZEZULKOVA BIOTRONIKA
uspořádal Tomáš Pfeiffer
Milí čtenáři, uspořádal jsem pro vás tento sborník statí Josefa Zezulky, který vám
mimo jiné poprvé trochu hlouběji objasňuje práci biotronika a jeho filosofii. I já
stejně jako on doufám, že se biotronika Josefa Zezulky stane součástí zdravotnictví s cílem pomoci potřebným.
Tomáš Pfeiffer, žák a pověřený pokračovatel Josefa Zezulky
130 Kč
Josef Zezulka se narodil
30. 3. 1912 v Brně, žil a pracoval v Praze. V roce 1945 na
Velikonoce, bylo mu 33 let, se
jeho život neobyčejně tajemným způsobem náhle změnil.
Zažívá mimořádný stav jakoby rozevřeného vědomí. Říká:
„Jako bych si vzpomněl na
něco, co jsem již věděl a co
jsem zapomněl." Dostává dva dary. Dar ducha, tedy znát pravdu životního zákona přímo bez učení a prostředníků, a dar léčby.
Darem ducha vypracovává filosofii Bytí a na
druhé straně zakládá biotroniku jako léčebný
obor a záhy se stává léčitelem, biotronikem –
sanátorem světového formátu. Ukazuje před
lékaři mnohokrát úspěšné léčby nejtěžších
nemocí, mnoho lidí zachraňuje suverénní
léčbou rakoviny. Přes nepřízeň státní ideologie sklízí i úspěchy na mezinárodním poli. Je
autorem uceleného filosofického díla, které
vzniká podivuhodnou cestou, vždyť dar
ducha není „za každým rohem", opakuje se
zhruba jednou za 2000 let.
Slyšíme-li slovo energie,
u většiny z nás se v mysli
ozve: elektřina, radiační záření, magnetické pole atd. Ani
neuvažujeme o tom, že jsme
dosud poznávali pouze jeden
druh energie, kterou můžeme
nazvat anorganickou.
Uplatňuje se v průmyslu, můžeme s ní svítit a topit a také
ji používáme ve zdravotnictví.
Pokud ji používáme ve zdravotnictví, znamená to skoro
vždy destruktivní účinek. Je
používána k odstranění, rušení, ničení něčeho, co je
nutno zničit, aby se prospělo
zdraví, nebo aby byl zachráněn lidský život. Její použití je
tedy převážně destruktivní,
ale málokdy konstruktivní,
léčebné.
Na rozdíl od anorganické
energie se nyní objevuje na
vědeckém poli
ORGANICKÁ ENERGIE.
Je to také energie, a přece je
jiná. Zatím se o ní ví jen málo,
ale přesto je nepochybné, že
je daleko složitější a že na ni
neplatí tak docela poučky
a zákonitosti, které platí pro
energii anorganickou.
Mezi organickou a anorganickou energií je takový rozdíl
jako mezi organickou a anorganickou hmotou. A právě
tolik mají společného jako organická a anorganická hmota.
Organická energie je pro živé
tělo konstruktivní. Říkáme jí
BIOENERGIE nebo
VITÁLNÍ SÍLA.
Patří živému organismu a je
nedílnou součástí všeho živého. Bude dobré si zvyknout
na toto nové dělení a oba
druhy energií od sebe odlišovat.
Dokonalé poznání tohoto
energetického prvku a celého
tělesného silového systému,
ve kterém je biologická energie v těle organizována, přináší dokonalejší názor na
chorobu a na její etiologii. Ale
co je nejdůležitější: Objasní
některé choroby, které vzdorují léčení farmakoterapeutickému, protože v jejich vzniku
převládá rušivý bioenergetický agens.
Protože porušený tělesný
silový systém není možno
ovlivnit léky, vzdorují takové
choroby lékařským snahám.
Na zdravotnické scéně se objevuje nový prvek, se kterým
se donedávna nepočítalo.
Zpočátku jako vždy jen velmi
opatrně a neoficiálně, ale
jeho cesta do blízké budoucnosti je otevřena...
Tomáš Pfeiffer – DIMENZE 2+2 PRAHA
Soukenická 21, 110 00 Praha 1, e-mail: [email protected], http://www.dub.cz/, tel: 222 311 141
Download

ZEZULKOVA BIOTRONIKA