Novinky nakladatelství ARGO
Franco Cardini
JERUZALÉM
Průvodce dějinami města
Pro týd
en
od 16. 4
.
do 23. 4
.
VŠECHNY TITULY ZDE PŘEDSTAVENÉ SI
MŮŽETE ZAKOUPIT V E-SHOPECH NAKLADATELŮ nebo DISTRIBUTORŮ I PROSTŘEDNICTVÍM DENÍKU KNIHY V RUBRICE
PRÁVĚ VYCHÁZÍ (kliknutím na obálku)
Číslo
2015
I N T E R N E T O V Ý T Ý D E N Í K P R O O R I E N TAC I N A K N I Ž N Í M T R H U
14
Ročník 26
Novinka nakladatelství
Dimenze 2+2
Jeruzalém je pro poutníky z celého světa svatým městem už
po dva tisíce let a věřící tří nejvýznamnějších monoteistických náboženství – judaismu,
křesťanství a islámu –, s ním
spojují nejdůležitější události
a momenty svých dějin.
Postihnout komplikované dějiny Jeruzaléma plné rozporů,
konfliktů a hlubokých teologicko–politických sporů je proto
velmi nelehký úkol.
298 Kč
Více uvnitř
398 Kč
298 Kč
Více uvnitř
ZEZULKOVA BIOTRONIKA
uspořádal Tomáš Pfeiffer
Sborník statí Josefa Zezulky, který mimo jiné poprvé trochu hlouběji
objasňuje práci biotronika a jeho filosofii.
Doufáme, že se biotronika Josefa Zezulky stane v budoucnosti
součástí zdravotnictví s cílem pomoci potřebným.
Cena: 130 Kč
Distribuuje: Kosmas, Za Halami 877, 252 62 Horoměřice,
tel.: 226 519 383, e-mail: [email protected],
internet. knihkupectví: www.kosmas.cz
UVNITŘ:
Tomáš Pfeiffer – DIMENZE 2+2 PRAHA, Soukenická 21
110 00 Praha 1, e-mail: [email protected], http://www.dub.cz/, tel: 222 311 141
Vyšehrad, Dimenze 2+2, Argo, Kosmas,
Beta–Dobrovský, Aurora, Historický ústav
ZEZULKOVA BIOTRONIKA
uspořádal Tomáš Pfeiffer
Milí čtenáři, uspořádal jsem pro vás tento sborník statí Josefa Zezulky, který vám
mimo jiné poprvé trochu hlouběji objasňuje práci biotronika a jeho filosofii. I já
stejně jako on doufám, že se biotronika Josefa Zezulky stane součástí zdravotnictví s cílem pomoci potřebným.
Tomáš Pfeiffer, žák a pověřený pokračovatel Josefa Zezulky
130 Kč
Josef Zezulka se narodil
30. 3. 1912 v Brně, žil a pracoval v Praze. V roce 1945 na
Velikonoce, bylo mu 33 let, se
jeho život neobyčejně tajemným způsobem náhle změnil.
Zažívá mimořádný stav jakoby rozevřeného vědomí. Říká:
„Jako bych si vzpomněl na
něco, co jsem již věděl a co
jsem zapomněl." Dostává dva dary. Dar ducha, tedy znát pravdu životního zákona přímo bez učení a prostředníků, a dar léčby.
Darem ducha vypracovává filosofii Bytí a na
druhé straně zakládá biotroniku jako léčebný
obor a záhy se stává léčitelem, biotronikem –
sanátorem světového formátu. Ukazuje před
lékaři mnohokrát úspěšné léčby nejtěžších
nemocí, mnoho lidí zachraňuje suverénní
léčbou rakoviny. Přes nepřízeň státní ideologie sklízí i úspěchy na mezinárodním poli. Je
autorem uceleného filosofického díla, které
vzniká podivuhodnou cestou, vždyť dar
ducha není „za každým rohem", opakuje se
zhruba jednou za 2000 let.
Slyšíme-li slovo energie,
u většiny z nás se v mysli
ozve: elektřina, radiační záření, magnetické pole atd. Ani
neuvažujeme o tom, že jsme
dosud poznávali pouze jeden
druh energie, kterou můžeme
nazvat anorganickou.
Uplatňuje se v průmyslu, můžeme s ní svítit a topit a také
ji používáme ve zdravotnictví.
Pokud ji používáme ve zdravotnictví, znamená to skoro
vždy destruktivní účinek. Je
používána k odstranění, rušení, ničení něčeho, co je
nutno zničit, aby se prospělo
zdraví, nebo aby byl zachráněn lidský život. Její použití je
tedy převážně destruktivní,
ale málokdy konstruktivní,
léčebné.
Na rozdíl od anorganické
energie se nyní objevuje na
vědeckém poli
ORGANICKÁ ENERGIE.
Je to také energie, a přece je
jiná. Zatím se o ní ví jen málo,
ale přesto je nepochybné, že
je daleko složitější a že na ni
neplatí tak docela poučky
a zákonitosti, které platí pro
energii anorganickou.
Mezi organickou a anorganickou energií je takový rozdíl
jako mezi organickou a anorganickou hmotou. A právě
tolik mají společného jako organická a anorganická hmota.
Organická energie je pro živé
tělo konstruktivní. Říkáme jí
BIOENERGIE nebo
VITÁLNÍ SÍLA.
Patří živému organismu a je
nedílnou součástí všeho živého. Bude dobré si zvyknout
na toto nové dělení a oba
druhy energií od sebe odlišovat.
Dokonalé poznání tohoto
energetického prvku a celého
tělesného silového systému,
ve kterém je biologická energie v těle organizována, přináší dokonalejší názor na
chorobu a na její etiologii. Ale
co je nejdůležitější: Objasní
některé choroby, které vzdorují léčení farmakoterapeutickému, protože v jejich vzniku
převládá rušivý bioenergetický agens.
Protože porušený tělesný
silový systém není možno
ovlivnit léky, vzdorují takové
choroby lékařským snahám.
Na zdravotnické scéně se objevuje nový prvek, se kterým
se donedávna nepočítalo.
Zpočátku jako vždy jen velmi
opatrně a neoficiálně, ale
jeho cesta do blízké budoucnosti je otevřena...
Tomáš Pfeiffer – DIMENZE 2+2 PRAHA
Soukenická 21, 110 00 Praha 1, e-mail: [email protected], http://www.dub.cz/, tel: 222 311 141
Novinky nakladatelství
ARGO
Franco Cardini
JERUZALÉM
Průvodce dějinami města
Jeruzalém je pro poutníky z celého světa svatým městem už po dva tisíce let a věřící
tří nejvýznamnějších monoteistických náboženství – judaismu, křesťanství a islámu –, s ním spojují nejdůležitější události a momenty svých dějin.
Postihnout komplikované dějiny Jeruzaléma plné rozporů, konfliktů a hlubokých
teologicko–politických sporů je proto velmi nelehký úkol.
Italskému historikovi Francovi Cardinimu (vyučujícímu na Instituto Italiano di Scienze
Umane ve Florencii, někdejšímu řediteli na École des Hautes Études en Sciences
Sociales v Paříži a vědeckému pracovníkovi na Harvardově univerzitě) se však
podařilo sepsat vysoce erudovanou, výstižnou a zároveň velice čtivou publikaci
určenou jak odbornému publiku, tak i běžným čtenářům. Vzhledem k tomu, že
Cardini se nevyhýbá ani nelehké a nejisté současnosti (dovedené do roku 2012)
a obtížné budoucnosti neoficiálního hlavního města dnešního státu Izrael, poskytuje
jeho monografie velice komplexní nástin jeruzalémských dějin.
Překlad: Helena Lergetporer, Tereza Sieglová
Brožovaná, 296 stran, 298 Kč, EAN 9788025714089
LEGENDY
ČESKÉ FANTASY II.
Veronika Šikulová
MÍSTA V SÍTI
Adam Andres, Martin D. Antonín,
Petra Neomillnerová,
Jiří Pavlovský, Pavel Renčín,
Ondřej Jireš (ed.)
V autobiograficky zabarveném románu
Místa v síti se známá slovenská autorka
Veronika Šikulová soustředí na osudy tří
žen jedné rodiny: babičky Jolany, její dcery
Alice a vnučky Verony, které se přímým
pohledem na své převážně smutné, avšak
statečné životy snaží vyrovnat se svými
smutky a zmatky a najít díky nim své místo
„v sítích“ kolem sebe a v sobě. Vyprávění
nápaditě střídá osoby vypravěče, plasticky
vykresluje hlavní postavy i rázovité místní
figury a působivě evokuje nejen barvy,
vůně, chutě světa, který je dávno pryč, ale
i různé lidské tragédie působené historickými událostmi či politickými poměry. Místa
v síti jsou knihou, v níž se čtenáři zpovídají
silné ženy, které v okamžiku, kdy všecko
ztrácejí a zůstávají samy, musí najít odvahu
žít dál a pečovat o své blízké…
Román vychází v citlivém překladu spisovatelky
Kateřiny Tučkové, autorky bestseleru Žítkovské bohyně.
Legendy české
fantasy – naši
nejlepší spisovatelé v jedinečném projektu! Exkluzivně
pro tuto příležitost napsalo pět
předních autorů
samostatný text
ze svého nejz n á m ě j š íh o
a nejoblíbenějšího cyklu.
Nejde o žádné
krátké povídky,
ale o plnohodnotné novely
a romány, takže si na své přijdou i milovníci
pořádných příběhů. Novinka navazuje na stejnojmenný bestseller roku 2006, tentokrát však
představuje převážně zástupce nové generace.
Vázaná 536 stran, 398 Kč,
EAN 9788025714362
Veronika Šikulová (*1967) je slovenská prozaička.
Absolvovala gymnázium v městě Modra na západním
Slovensku, žurnalistiku vystudovala na Univerzitě Komenského, po studiu se věnovala publicistice a psaní
prózy. První texty publikovala v literární příloze deníku
Smena, v literárních časopisech Romboid, Slovenské
pohľady aj. Žije a tvoří v rodném městě Modra.
EAN: 9788025712870
Vázaná, 316 stran, 298 Kč, EAN 9788025712870
Distribuuje: Kosmas, Za Halami 877, 252 62 Horoměřice, tel.: 226 519 383, e-mail: [email protected]
internet. knihkupectví: www.kosmas.cz
Charles Bukowski
Škvár
Poslední dokončené dílo Charlese
Bukowského, vydané krátce po jeho smrti roku 1994, se už svým
názvem hlásí k žánru literárního
braku. Využívá četné stereotypy
šestákových románů a dovádí je ad
absurdum. Bukowskému nezáleží
na dokonalé konstrukci detektivní
zápletky, spíš se vyžívá v barvitých
popisech odvrácené tváře Los
Angeles. Bukowski se rozloučil ve
velkém stylu – v tomto případě se
pro jeho román nadchli nejen
čtenáři, ale i kritici.
Sjón
Měsíční kámen / Příběh
chlapce, který nikdy nebyl
Argo, 176 str., 258 Kč
Je podzim roku 1918, poslední rok
první světové války. Obyvatelé
hlavního města Islandu, patnáctitisícového Reykjavíku, pozorují
oblohu zbarvující se září ohně
a plynů ze sopečných výbuchů.
Národ slaví vítězství staletého boje
o nezávislost na dánské monarchii,
radost je však pokažena zákeřně
propukající epidemií španělské
chřipky. V tomto mikrokosmu se
pohybuje šestnáctiletý chlapec,
citově vyprahlý sirotek, který si vydělává obsluhou místních homosexuálů a žije filmy promítanými
ve dvou reykjavických biografech.
Dybbuk, 136 str., 157 Kč
Paul Millar
Skotsko po česku /
Amity Gaigeová
Schroder
Neturistický průvodce
Turistickým průvodcem po Skotsku, který vám sdělí, kam nejít na
večeři a tak podobně, tato kniha
není. Skotsko po česku je vyznáním
sympatií a obdivu k zemi na okraji
Evropy, vystrčené do severního
Atlantiku, v níž autor prožil více
času než v kterékoli jiné, včetně své
otčiny, zároveň však k zemi
shovívavě pozorované očima Čecha, jenž si zachoval jistou středoevropskou skepsi.
Na počátku příběhu Erika Schrodera je nevinná dětská lež motivovaná přáním lépe zapadnout do
amerického prostředí, v němž se
ocitl jako syn německého emigranta. Na konci příběhu je sedmidenní
dobrodružný únos vlastní dcery,
o niž se soudí s bývalou ženou.
Tragickou, dramatickou i pohnutou historii svého života líčí Erik
z vězení formou dopisu manželce,
kterým se chce obhájit, ale především sám porozumět vlastnímu jednání, jež ho navzdory lásce k ženě
i dceři dovedlo až za hranu zákona.
Argo, 252 str., 298 Kč
Paseka, 240 str., 299 Kč
Florence Ollivet–Courtois
a Sylvie Overnoy
Slon v mé čekárně /
Radovan Krátký
Bubáci aneb
Malý přírodopis duchů
Příhody veterinářky v Africe
Slon se nemůže postavit na nohy?
Lvice uprchly? Orel začal kulhat?
Gepard vypadá nějak divně?
Zpozoruje-li někdo něco podobného, vždy telefonuje Florence, která
je jedinou nezávislou veterinářkou
operující na obrovské ploše v africké buši u divokých zvířat i v rezervacích.
Občas si musí zahrát na vševědoucího Dr. House, aby vyřešila
záhadu, proč má panda rudá oteklé
ruce, nebo přesvědčit šimpanze,
aby každý den bral svoji dávku
inzulínu.
Garamond, 240 str., 269 Kč
Kniha Radovana Krátkého Bubáci
s podtitulem Malý přírodopis duchů, přízraků a strašidel vyšla
poprvé v roce 1961 a v paměti ji
má v nejedna gene-race.
V lehce rozpustilém duchu – a s
pomocí nepřekonatelných ilustrací
Miroslava Váši – nám autor předvádí strašidla, přízraky a další
roztodivná stvoření, která se zrodila v lidské fantazii. Kromě těch
známějších, jako jsou Bazilišek,
Bezhlavý jezdec, Diblík, Hejkal,
Ježibaba, Klekánice či Meluzína,
tu najdeme i Nemodlenku, Zimnici, Škrabinožku a Rýbrcoula.
Vyšehrad, 240 str., 269 Kč
NOVINKA
nakladatelství BETA – DOBROVSKÝ
Stephen King
O PSANÍ
Memoáry o řemesle
Temná obrazotvornost
Stephena Kinga je
fascinující.
Nahlédněte pod
pokličku jeho
spisovatelského
umu! „Při psaní
nejde o vydělávání
peněz,
o slávu, o sex
ani o navazování
nových
přátelství,” říká
slavný mistr hororu. „Nakonec jde vždycky o to, abyste
obohatili život těch, kdo budou vaše dílo
číst, a stejně tak i svůj vlastní. Část téhle
knihy se zabývá tím, jak jsem se to naučil já.
Další část je o tom, jak to vy můžete dělat líp.
Dávám vám povolení: Psát smíte, měli byste,
a pokud máte dost odvahy do začátku,
zvládnete to. Psaní je magie, stejně jako
kterékoli jiné umění – je to živá voda. A voda
je zadarmo. Tak pijte. Pijte, co hrdlo ráčí!”
pevná vazba s přeb., 223 str., cena 269 Kč,
nové revidované vydání
Antikvariát
v centru Prahy
přijme
knihkupce/
knihkupkyni,
s řidičským průkazem B,
základní znalostí práce
na PC a pasivní znalostí AJ.
Informace na tel. čísle: 720 498 270,
e-mail: [email protected]
Download

UVNITŘ: Vyšehrad, Dimenze 2+2, Argo, Kosmas, Beta–Dobrovský