Přihláška na závěrečný seminář k projektu
Poznej svůj okres – Mikroregionální atlasy
V případě vašeho zájmu o účast na semináři je nezbytně nutné vyplnit
následující přihlášku a zaslat ji prostřednictvím pošty, e-mailu
do 15.1. 2015 na kontaktní adresu:
Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s.
Riegrova 1, 301 11 Plzeň
E-mail: [email protected]
Kontaktní osoba Mgr. Martina Robotková, 377 201 413, 725 006 595
Přihláška na seminář k projektu Poznej svůj okres – Mikroregionální atlasy
Jméno, příjmení
……………………………………………………………………………………………….
Škola:
………….. ……………………………………………………………………….………….
Tímto potvrzuji svoji účast na semináři:
ANO – NE
Download

Poznej svůj okres – Mikroregionální atlasy