Usluge urološke službe
Digitorektalno vođena biopsija prostate
Plastika pijeloureteričnog vrata
Biopsija sluznice mokraćne bešike
Nefroureterektomija
Hirurška biopsija testisa
Transuretralna resekcija prostate (TURP)
Transabdominalna ehosonografija
bubrega, uretera,
mokraćne bešike, prostate
Transuretralna incizija prostate (TUIP)
Ehosonografija skrotuma
Uretrocistoskopija
Transvezikalna prostatektomija
Transuretralna resekcija tumora mokraćne
bešike (TUR BT)
Cistoskopija
Transuretralna resekcija vrata mokraćne
bešike
Plasiranje ureteralnih katetera
Plasiranje ureteralnih stentova
Parcijalna cistektomija
Otvorena operacija tumora uretre
Ekstrakcija ureteralnih stentova
Dilatacija uretre
Uretrotomija interna
Instilacija BCG imunoterapije i
citostatika
Otvorena operacija tumora uretera
Operacije kod stenoze uretera
Cirkumcizija
Dorzalna incizija kod parafimoze
Plasiranje perkutanih nefrostoma
Izmjena nefrostomskog katetera
Punkcije i sklerozacije bubrežnih cista
Frenulektomija
Ekscizija tumora penisa
Parcijalna amputacija penisa
Radikalna nefrektomija
Simpleks nefrektomija
Parcijalna nefrektomija
Pijelolitotomija
Nefrolitotomija
Operacije kod varikocele
Operacije hidrocele
Orhiektomija
Subkapsularna orhiektomija
Radikalna orhiektomija kod tumora testisa
Plastika pijeloureteričnog vrata
Vazektomija
Download

Usluge urološke službe Digitorektalno vođena biopsija prostate