Akt o proceni rizika
1) OPŠTI PODACI
1.1 Naziv radnog mesta: GLODAČ
1.2 Broj radnog mesta 02
1.3 Broj izvršilaca:
Jedan izvršilac
1.4 Radno vreme:
Radno vreme je 8 časova, rad u jednoj smeni
1.5 Lokacija:
Loznica, Josipa Pančića 22
2) OPIS RADNOG PROCESA PROSTORIJA I SREDSTAVA ZA RAD
2.1 Opis poslova – redovnih radnih zadataka
• Obavlja metaloglodačke poslove iz svog delokruga zaduženja u procesu
rada,
• Pušta u rad pojedine mašine i uređaje za rad,
• Dužan je da primenjuje mere bezbednosti i zdravlja na radu,
• Stara se o higijeni radnog mesta,
• Obavezan je da koristi lična zaštitna sredstva,
• Obavlja i druge poslove iz svog delokruga rada po nalogu vlasnika
radnje.
2.2 Opis prostorija za rad:
Glodač radi u radionici koja ima površinu od približno 15 m2. Radionica
je svetle boje. Pod prostorije je beton. Osvetljenje radionice se vrši
kombinovanim putem ( prirodno – dnevna svetlost + neonska rasveta – preko
fluoroscentnih cevi ).
Pod sanitarne prostorije je obložen keramičkim pločicama koje su klizave
kada su mokre.
Da bi ste preuzeli kompletan rad, molimo Vas pogledajte uputstvo o kupovini gotovih radova
SZR ” METALOTEHNIKA ”
1
Akt o proceni rizika
2.3 Oprema za rad koju zaposleni koristi:
Poseduje
R.B. Naziv opreme za rad
propisanu
dokumentaciju
Glodalica ( DORMAK –
Nemačka )
Stubna bušilica
( ALCMETAL –
Nemačka )
Stubna brusilica
1.
2.
3.
4.
5.
Sitan bravarski alat
Ručni mehanizovani alat
Podleže
pregledu i
ispitivanju
Zaključak o
primenjenim
merama
DA
DA
-
DA
NE
-
DA
DA
DA
NE
NE
NE
-
2.4 Materijali, sirovine i druge materije koje se koriste pri radu:
Vrsta sirovine / materijala
Čelik
Plastika
3) SNIMANJE ORGANIZACIJE RADA NA RADNOM MESTU
3.1 Radno mesto i poslovi na radnom mestu:
Radno mesto
Glodač
Poslovi
Poslovi oko rada na glodalici
3.2 Podaci o zaposlenom na radnom mestu u vreme procene rizika:
R.B.
IME I PREZIME
POL
1.
-
M
STAROST
INVALID
RADA
UKUPNI
RADNI
STAŽ
RADNI STAŽ
NA RADNOM
MESTU
NE
Da bi ste preuzeli kompletan rad, molimo Vas pogledajte uputstvo o kupovini gotovih radova
SZR ” METALOTEHNIKA ”
2
Akt o proceni rizika
3.3 Uslovi za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni Aktom o sistematizaciji
poslova:
R.B.
NAZIV POSLOVA PO SISTEMATIZACIJI
USLOVI ZA ZASNIVANJE
RADNOG ODNOSA
Glodač
III stepen stručne spreme
1.
3.4 Raspored rada i odmora na radnom mestu:
Rad se obavlja u pre podnevnoj smeni u trajanju od osam časova ( od 07
– 15 časova ) sa jednom pauzom od 30 minuta. Rad se obavlja 5 dana u nedelji,
sa pauzom za vikend.
3.5 Odstupanje utvrđene organizacije rada u odnosu na postojeće stanje:
Zbog povremeno povećanog obima posla moguć je prekovremeni rad.
4) PREPOZNAVANJE OPASNOSTI I ŠTETNOSTI NA RADNOM
MESTU
4.1 ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA
RADU
4.1.1 Radno mesto, sadržaj rada i aktivnosti – faktičko stanje:
Radno mesto
Poslovi – radne aktivnosti
Poslovi glodača se obavljaju pretežno u stojećem
položaju
Glodač
4.1.2 Povrede na radu na radnom mestu:
Povrede na radu na analiziranom radnom mestu u prethodne 3 godine
nisu evidentirane.
Priroda
povrede
Povređeni
deo tela
Izvor
povrede
Način
nastanka
Uzrok
povrede
Broj izgubljenih
radnih dana
-
-
-
-
-
-
Da bi ste preuzeli kompletan rad, molimo Vas pogledajte uputstvo o kupovini gotovih radova
SZR ” METALOTEHNIKA ”
3
Download

1) OPŠTI PODACI 1.1 Naziv radnog mesta: GLODAČ 1.2 Broj