027 Akt o proceni rizika strugara
SADRŽAJ
1. PODACI O POSLODAVCU
2. OPIS TEHNOLOŠKOG I RADNOG PROCESA, OPIS SREDSTAVA
ZA RAD, I NJIHOVO GRUPISANJE, I OPIS SREDSTAVA I
OPREME ZA LIČNU ZAŠTITU NA RADU
3. SNIMANJE ORGANIZACIJE RADA
4. PREPOZNAVANJE I UTVRĐIVANJE OPASNOSTI I ŠTETNOSTI
NA RADNOM MESTU I U RADNOJ OKOLINI
5. PROCENJIVANJE
ŠTETNOSTI
RIZIKA
U
ODNOSU
NA
OPASNOSTI
I
6. UTVRĐIVANJE NAČINA I MERA ZA OTKRIVANJE, SMANJENJE
ILI SPREČAVANJE RIZIKA
7. ZAKLJUČAK
8. IZMENA I DOPUNA AKTA O PROCENI RIZIKA
IZJAVA
Da bi ste preuzeli kompletan rad. Molimo Vas pogledajte uputstvo o kupovini gotovih radova
ZTR „Strugara Anđelko“
6
027 Akt o proceni rizika strugara
1) OPŠTI PODACI O POSLODAVCU
1.1.
NAZIV, SEDIŠTE I ADRESA POSLODAVCA
Poslovno ime ( naziv ) preduzeća: ZTR „STRUGARA ANĐELKO“
Sedište: Loznica, Lipnički šor
Adresa: Ante Bogićevića 11
DELATNOST RADNJE:
Radnja se bavi:
• Usluge rezanja i promet građe.
Ukupan broj zaposlenih u preduzeću prema Ugovorima o radu je oko 3.
1.2 PODACI O LICIMA KOJA UČESTVUJU U PROCENI RIZIKA
Poslodavac je Ugovorom o angažovanju, prema čl. 18. Pravilnika o načinu i
postupku procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini, o pokretanju
postupka procene rizika (˝Sl. glasnik RS˝ br. 72/2006) angažovao pravno lice sa
licencom br. 164-02-00087/2009-01
Redni
br.
Ime i prezime
Pravno lice preduzetnik
kod koga je zaposlen
U proceni zadužen
1.
Dragoslav Lukić dipl. ing. znr
„Bresting etno“ doo
Stručno lice za
procenu
2.
Vesna Jelić
ZTR „STRUGARA
ANĐELKO“
Konsultant
Da bi ste preuzeli kompletan rad. Molimo Vas pogledajte uputstvo o kupovini gotovih radova
ZTR „Strugara Anđelko“
7
027 Akt o proceni rizika strugara
Ugovorom o angažovanju određeno je stručno lice (procenjivač) iz reda
zaposlenih pravnog lica/preduzetnika za vršenje procene rizika:
Odgovorno lice za procenu rizika:
Dragoslav Lukić, dipl. inž, sa položenim stručnim ispitom.
br. 152-02-01565/2007-01
Ispred ZTR „STRUGARA ANĐELKO“
Vesna Jelić – preduzetnik.
1.3 METODOLIGIJA PROCENE RIZIKA
Procena rizika u ZTR „STRUGARA ANĐELKO“ izvršena je na osnovu
modifikovane AUVA - metode Austrijske, BG (Die gewerblichen Berufs
genossenschaften - metoda Nemačkih stručnih udruženja) metodologije,
KNNYE i LD svoje lične metodologije. Pri utvrđivanju podataka o opasnostima
i štetnostima na radnom mestu i u radnoj okolini korišćeno je grupisanje
opasnosti i štetnosti prema Pravilniku o načinu i postupku procene rizika na
radnom mestu i u radnoj okolini.
Da bi ste preuzeli kompletan rad. Molimo Vas pogledajte uputstvo o kupovini gotovih radova
ZTR „Strugara Anđelko“
8
027 Akt o proceni rizika strugara
2) OPIS TEHNOLOŠKOG I RADNOG PROCESA, OPIS
SREDSTAVA ZA RAD, NJIHOVO GRUPISANJE, OPIS
SREDSTAVA I OPREME ZA LIČNU ZAŠTITU NA RADU
2.1. OPIS TEHNOLOŠKOG PROCESA
Radnja ZTR „STRUGARA ANĐELKO“ se bavi proizvodnjom drvene
građe i drugih elemenata po specifikaciji. Meko ili tvrdo oblovo drvo
( čamovina, bukva ili hrast ) dovozi se na skladište koje se nalazi u okviru
pilane, a ona je smeštena u mestu Lipnički Šor. Viljuškarem se oblova građa
prebacuje na nosače, a kasnije na kolica brente. Oblovo drvo se seče na brenti i
dobijaju se tačno profilisani elementi.
2.2. OBJEKTI KOJI SE KORISTE KAO RADNI I POMOĆNI
PROSTOR , UKLJUČUJUĆI OBJEKTE NA OTVORENOM
PROSTORU, SA SVIM PRIPADAJUĆIM INSALACIJAMA:
2.2.1. PROIZVODNI OBJEKTI I RADNI PROSTOR
Sedište ZTR „STRUGARA ANĐELKO“ se nalazi u mestu Lipnički Šor,
u ulici Ante Bogićevića 11, oko 200m udaljen od magistralnog puta Loznica –
Šabac. Pilana za preradu drveta, od kojih se dobijaju elementi za rezanu građu,
ima površinu od oko 10 ari a površina nadstrešnice u kojoj se nalazi brenta je
105 m2. Proizvodni prostor na pilani je betoniran a skladišni deo prostora koji
se nalazi pored hale je pokriven šljunkom.
Ventilacija proizvodnog dela pilane odnosno produkti koji se stvaraju u
procesu rada odvode se iz unutrašnjosti prirodnom ventilacijom.
Osvetljenost trpezarije i garderobe prirodnim putem obezbeđena je preko
staklenih površina na prozorima i vratima. Veštačko osvetljenje izvedeno je
preko odgovarajućeg broja rasvetnih fluoroscentnih cevi.
Napajanje pilane električnom energijom obezbeđeno je preko nezavisnog
napojnog voda koji vodi od električnog stuba do glavnog razvodnog elektro
ormara koji je smešten na zidu u objektu. Zaštite od električne struje izvedene
su sistemom uzemljenih traka sa zadovoljavajućim otporom uzemljenja.
Gromobranska instalacija na objektu pilane nije izvedena tako da zaštita
od atmosferskog pražnjenja ne zadovoljava date normative.
Krug oko pilane je ograđen metalnom ogradom a kapija na ulazu u pilanu
je od metala i može da se zaključava. Jedan deo pilane je asfaltiran a drugi deo
Da bi ste preuzeli kompletan rad. Molimo Vas pogledajte uputstvo o kupovini gotovih radova
ZTR „Strugara Anđelko“
9
027 Akt o proceni rizika strugara
je šljunkovit. Pilana je prostrana i ima dosta mesta za manervisanje teretnih
vozila koja dopremaju oblovo drvo.
2.2.2 POMOĆNE PROSTORIJE
2.2.2.1 Prostorija za uzimanje hrane
Prostorija za uzimanje hrane je posebna prostorija i ima površinu od oko
12 m a ima i dovoljno mesta za sve zaposlene. Pod prostorije je beton. Zidovi
su okrečeni svetlom bojom. Osvetljenje se vrši kombinovanim putem ( prirodno
– dnevna svetlost + veštačka rasveta – fluoroscentne cevi ).
2
2.2.2.2 Garderoba
Za smeštaj lične i radne odeće i obuće koristi se posebna prostorija koja
ima površinu od oko 16 m2. Za smeštaj odeće koriste se drveni ormani. Pod
garderobe je beton. Zidovi su okrečeni svetlom bojom. Osvetljenje se vrši
kombinovanim putem ( prirodno – dnevna svetlost + veštačka rasveta –
fluoroscentne cevi ).
2.2.2.3 Umivaonici i nužnici
U okviru radnje postoji posebna prostorija ( umivaonik ) koja je snabdevena
hladnom i toplom vodom i ima dovoljan broj slavina u odnosu na broj
zaposlenih. Slavina je izrađena od materijala koji se lako čisti i pere, sa
obezbeđenim oticanjem vode kada je ista u upotrebi.
U okviru proizvodnog dela preduzeća postoji nužnik koji se održava u
čistom stanju sa vratima koja se zatvaraju i zaštićena su od negativnih spoljnih
uticaja.
2.2.3. INSTALACIJE U OBJEKTIMA
Da bi ste preuzeli kompletan rad. Molimo Vas pogledajte uputstvo o kupovini gotovih radova
ZTR „Strugara Anđelko“
10
Download

BZR 4.1.027. Akt o proceni rizika strugara