Hemijski sastav listopadnog drveta je sledeći:
-
Celuloza
Hemiceluloza
Lignin
Ekstraktivni deo
Mineralne supstance
45 – 55 %
25 – 30 %
18 – 24 %
2–3%
0,3 – 1,0 %
Lignin je grupa aromatičnih polifunkcionalnih makromolekulskih jedinjenja
sastavljen od fenil – propanskih jedinica.
Prirodni lignin (protolignin) je labilna suspstanca koja se menja pod uticajem
povišene temperature i različitih reagenasa. U ovom sastavu ima veliku količinu
metoksilnih grupa od kojih se formira metanol i metil – sumporna jedinjenja neprijatnog
mirisa (metil – merkaptan, dimetil-sulfid, dimetil-disulfid).
Ekstraktivne materije su različite vrste niskomolekulskih jedinjenja koja se
ekstrahuju vodom ili organskim rastvaračima.
2.2. Tehnološki proces primarne prerade drveta
Opis tehnološkog procesa
Pogon primarne prerade se sastoji iz sledećih celina:
1.
2.
3.
4.
Stovarište trupaca;
Primarna prerada;
Skladište rezane građe;
Skladište drvnog otpada;
Stovarište trupaca
Stovarište je na ravnom i otvorenom terenu, kapaciteta 1000 m3. Najviše su
zastupljeni trupci bukve, trupci se označavaju čekićem prema važećem zakonu Republike
Srbije. Pored toga postoji utisnut čekić šumskog gazdinstva, doprema se vrši kamionima
„Sam-Komerca“ iz Šumskog gazdinstva. Stavljaju se na predviđena mesta označena
tablom sa natpisom SERTIFIKOVANO DRVO.
Trupci koji nemaju FSC-sertifikat slažu se na zato predviđena mesta, odnosno
posebno odvojena od sertifikovanih. Posebno označeno tablom Ne sertifikovano drvo na
vidnom mestu (oznaka NS). Prema upustvu ne može se na nanosnoj rampi istovremeno
naći sertifikovani i nesertifikovani trupci, odvojeno po nalozima za rezanje, određenim
danima u sedmici. Ne sertifikovani trupci potiču iz šumskih gazdinstava koja trenutno
nemaju sertifikat.
Da bi ste preuzeli kompletan rad, molimo Vas pogledajte uputstvo o kupovini gotovih radova
6
Primarna prerada
Drvo se seče u svako godišnje doba, a najčešće u poznu jesen ili zimu, jer tada
miruje – ne raste i ima u sebi najmanje vode.
Posle seče oblovina se dovozi do pilane na dalju obradu.
Rezana drvena građa dobija se sečenjem drvnog trupca (oblovine) mehanički
pokretnim testerama. Građa listopadnog drveta može biti meka i tvrda. Proces
proizvodnje rezane građe započinje dovoženjem trupaca na lančani transporter opreme za
podužno sečenje – brente.
Sa ovog transportera trupac se prebacuje na kolica na koja se pričvršćuje. Trupac
određene veličine može se rezati u rezanu građu velikog broja dimenzija, ali kod izbora
dimenzija mora se voditi računa o zahtevima tržišta i potrebi za maksimalnim
iskorišćenjem drvne mase.
Posle rezanja trupca u elemente određene dimenzije, obrađuju se bočne stranice
(krajčenje), prednja i zadnja čeona strana, a potom rezani elementi se pakuju na složaje
po klasama i dužinama u količinama od oko 2,0 – 3,0 m3 gde se viljuškarom odvoze do
skladišta gotovih proizvoda primarne prerade. Za obavljanje svih ovih operacija u
proizvodnji rezane građe koristi se sledeća oprema:
-
Viljuškar;
Brenta;
Cirkular za uzdužno krajčenje;
Cirkular za poprečnu obradu (štucovanje);
Višelisni cirkular za izradu frize (elemanata za izradu parketa);
Uređaj za popravku i oštrenje testera.
Kao osnovni proizvod dobija se rezana građa raznih dimenzija, a kao sporedni
proizvodi iz primarne prerade nastaju okrajci, sitni elementi iz poprečne obrade i
piljevina.
Stepen iskorišćenja oblovine (trupca) posmatrano kroz rezanu građu iznosi 50 –
60%, a ostatak čini piljevina 8 – 10 %, a ostalo okrajci i sitni elementi od poprečne
obrade.
Da bi ste preuzeli kompletan rad, molimo Vas pogledajte uputstvo o kupovini gotovih radova
7
Download

TP 1.2.006. Tehnološki projekat primarne prerade drveta