Hoval Modul-plus
Rezervoar I Proizvođač STV Za Gasne Ili Uljne Kotlove
Opis Proizvoda
Hoval Rezervoar STV
Modul-plus
• Proizvođač i rezervoar STV izrađen od
nerđajućeg čelika.
• Plašt grejne vode izrađen od čeličnog lima.
• Suprotnosmerni izmenjivač toplote napravljen od čeličnih modula, za kapacitet proizvodnje STV do 10.000 l/h temperature 60°C
i snagu kotla 60 - 720 kW.
• Termoizolacija:
- od mineralne vune (debljine 50 mm) na
omotaču modula;
- od poliuretanske pene sa prednje strane;
- od mineralne vune (debljine 50 mm) na
oplati kao i na dnu.
• Oplata izrađena od plastificiranog čeličnog
lima, crveno-narandžaste boje.
• Kontra-prirubnice, zaptivači i zavrtnji
obezbeđuju se na licu mesta.
• Standardni model: otvori za čišćenje nalaze
se sa prednje strane.
Poseban model: otvori za čišćenje nalaze se
sa prednje i zadnje strane.
Izvedba na zahtev
• Sa integrisanom napojnom pumpom.
Isporuka
• Rezervoar STV i oplata u posebnim
pakovanjima.
Termostatski Prekidački Pult
Tip EK 105-90
• Za ugradnja u oblatu Modul-plus rezervoara.
• Sa termometrom.
• Sa regulacijom temperature od 40 - 80°C.
• Sa termostatom 90°C.
• Max. radna temperatura: 90°C.
Modeli
F (21)
F (31)
F (41)
F (51)
F (32)
F (42)
F (52)
Tip EK 106-110
• Za ugradnja u oblatu Modul-plus rezervoara.
• Sa termometrom.
• Sa regulacijom temperature od 40 - 80°C.
• Sa termostatom 95°C.
• Max. radna temperatura: 110°C.
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
745
Hoval Modul-plus
Broj Artikla
Proizvođač i Rezervoar STV
Modul-plus
Broj Artikla
Visokokapacitetni proizvođač STV izrađen od
nerđajućeg čelika sa plaštom za grejnu vodu
izrađenim od ugljeničnog čelika.
Isporuka
Rezervoar STV i oplata u posebnim pakova­
njima.
Standardni model:
Radni pritisak - STV do 6 bar.
- grejne vode 5 bar.
Za pijaću vodu sa sadržajem hlorida do
max. 30 mg/l. Otvor za čišćenje sa prednje
strane.
Modul-
plus
visina
Tip
mm
kW 1
NL-indeks 2
F (21) Ι
1615
76,5
115,5
10
18
7004 789
3.460,00
F (31) Ι
1615
113,9
148,5
187,2
18
25
35
7004 790
4.233,00
F (41) Ι
1800
136,3
213,6
250,2
24
43
53
7004 791
5.023,00
F(51) Ι
2160
199,4
268,6
321,5
40
59
74
7004 792
6.120,00
F (32) Ι
1615
227,9
297,0
329,6
374,4
49
69
79
93
7004 793
7.333,00
F (42) Ι
1800
227,6
354,0
427,3
64
89
114
7004 794
8.848,00
7004 795
10.853,00
F (52) Ι
2160
398,8
107
537,2
157
634,8
195
1
kW = potreban grejni kapacitet (odnosno
snaga kotla) pri zagrevanju vode od 10°C do
45°C, temperatura polaznog voda 80°C
2
Za detaljnije informacije pogledajte deo
„Tehnički podaci”
Zavarivanje na licu mesta
Isti model kao prethodni, dakle:
• Radni pritisak - STV do 6 bar;
- grejne vode 5 bar;
• Za pijaću vodu sa sadržajem hlorida do
max. 30 mg/l;
• Otvor za čišćenje sa prednje strane,
Sadržaj hlorida u vodi grejnog sistema
mora da bude < 50 mg/l; u suprotnom,
mora se izvršiti odsoljavanje tj.
omekšavanje vode.
746
ali zavarivanje delova se izvodi na licu
mesta (isporuka u delovima: moduli,
postolje i oplata).
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval Modul-plus
Broj Artikla
Proizvođač i Rezervoar STV
Modul-plus
Broj Artikla
Poseban model:
Radni pritisak - STV do 6 bar.
- grejne vode 5 bar.
Za pijaću vodu sa sadržajem hlorida do
max. 100 mg/l. Otvor za čišćenje sa prednje
i zadnje strane.
Modul-
plus
visina
Tip
mm
kW1
NL-indeks2
F (21) ΙΙ
1615
76,5
115,5
10
18
7004 796
4.330,00
F (31) ΙΙ
1615
113,9
148,5
187,2
18
25
35
7004 797
5.245,00
F (41) ΙΙ
1800
136,3
213,6
250,2
24
43
53
7004 798
6.193,00
F (51) ΙΙ
2160
199,4
268,6
321,5
40
59
74
7004 799
7.510,00
F (32) ΙΙ
1615
227,9
297,0
329,6
374,4
49
69
79
93
7004 800
8.783,00
F (42) ΙΙ
1800
227,6
354,0
427,3
64
89
114
7004 801
10.683,00
F (52) ΙΙ
2160
398,8
537,2
634,8
107
157
195
7004 802
13.028,00
kW = potreban grejni kapacitet (odnosno
snaga kotla) pri zagrevanju vode od 10°C do
45°C, temperatura polaznog voda 80°C
2
Za detaljnije informacija pogledajte deo
„Tehnički podaci”
1
Poseban model za visoke objekte:
Radni pritisak - STV do 10 bar.
- grejne vode 8 bar.
Za pijaću vodu sa sadržajem hlorida do
max. 100 mg/l. Otvor za čišćenje sa prednje
i zadnje strane.
Modul-
plus
visina
Tip
mm
Sadržaj hlorida u vodi grejnog sistema
mora da bude < 50 mg/l; u suprotnom,
mora se izvršiti odsoljavanje tj.
omekšavanje vode.
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
F (21) ΙΙ
F (31) ΙΙ
1615
1615
7004 803
7004 804
4.608,00
5.660,00
F (41) ΙΙ
F (51) ΙΙ
1800
2160
7004 805
7004 806
6.728,00
8.210,00
F (32) ΙΙ
F (42) ΙΙ
F (52) ΙΙ
1615
1800
2160
7004 807
7004 808
7004 809
9.558,00
11.703,00
14.295,00
747
Hoval Modul-plus
Broj Artikla
Proizvođač i Rezervoar STV
Modul-plus
Broj Artikla
Poseban model:
Radni pritisak - STV do 6 bar.
- grejne vode 5 bar.
Za pijaću vodu sa sadržajem hlorida do
max. 200 mg/l. Otvor za čišćenje sa prednje
i zadnje strane. Dvostrano zavareni moduli
sa magnezijumskom zaštitnom anodom.
Modul-
plus
visina
Tip
mm
kW1
NL-indeks 2
F (21) ΙΙΙ 1615
76,5
115,5
10
18
7004 810
4.330,00
F (31) ΙΙΙ 1615
113,9
148,5
187,2
18
25
35
7004 811
5.245,00
F (41) ΙΙΙ 1800
136,3
213,6
250,2
24
43
53
7004 812
7.510,00
F (51) ΙΙΙ 2160
199,4
268,6
321,5
40
59
74
7004 813
8.783,00
F (32) ΙΙΙ 1615
227,9
297,0
329,6
374,4
49
69
79
93
7004 814
10.683,00
F (42) ΙΙΙ 1800
227,6
354,0
427,3
64
89
114
7004 815
13.028,00
F (52) ΙΙΙ 2160
398,8
537,2
634,8
107
157
195
7004 816
13.028,00
kW = ulazna snaga pri zagrevanju vode od
10°C do 45 °C, temperatura polaza 80°C
2
Za više informacija pogledajte deo „Tehnički
podaci”
1
Poseban model za visoke objekte:
Radni pritisak - STV do 10 bar.
- grejne vode 8 bar.
Za pijaću vodu sa sadržajem hlorida do
max. 200 mg/l. Otvor za čišćenje sa prednje
i zadnje strane. Dvostrano zavareni moduli
sa magnezijumskom zaštitnom anodom.
Modul-
plus
visina
Tip
mm
748
F (21) ΙΙΙ
F (31) ΙΙΙ
1615
1615
7004 817
7004 818
4.608,00
5.660,00
F (41) ΙΙΙ
F (51) ΙΙΙ
1800
2160
7004 819
7004 820
6.728,00
8.210,00
F (32) ΙΙΙ
F (42) ΙΙΙ
F (52) ΙΙΙ
1615
1800
2160
7004 821
7004 822
7004 823
9.558,00
11.703,00
14.295,00
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval Modul-plus
Broj Artikla
Neophodan Pribor
Broj Artikla
Termostatski prekidački pult
Za ugradnju u Modul-plus uređaj. Sadrži
termo­metar i regulator temperature
40-80°C. Model za temperature do 110°C
sadrži termostat do 95°C.
radna temperatura
Tip (strana grejne vode)
EK 105-90
EK 106-110
90°C
110°C
Poklopac
za pokrivanje otvora, ukoliko se ne koristi
termostatski prekidački pult
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
686 677
686 678
401.–
483.–
6015 146
XXX.–
749
Hoval Modul-plus
Tehnički Podaci
Modul-plus
Tip
• Broj modula F (21)
F (31)
F (41)
F (51)
F (32)
F (42)
F (52)
2
3
4
5
6
8
10
Strana sanitarne tople vode
• Zapremina STV
• Grejna površina
• Max. temperatura sanitarne tople vode
• Struni otpor 1
• Gubici pogonske pripravnosti (stand-by) 2
litara
m²
°C
z-vrednost
W
230
2,84
80
1,4
495
345
4,26
80
2,4
495
460
5,68
80
3
540
575
7,1
80
3,6
698
690
8,52
80
0,74
712
920
11,36
80
0,9
775
1150
14,2
80
1,1
1000
• Radni pritisak
• Probni pritisak
bar
bar
bar
bar
8
12,8
12,8
16
8
12,8
12,8
16
8
12,8
12,8
16
8
12,8
12,8
16
8
12,8
12,8
16
8
12,8
12,8
16
8
12,8
12,8
16
• Masa bez oplate
osnovna izvedba
spratna izvedba
• Masa oplate
kg
kg
kg
165
205
104
215
275
104
265
345
115
315
415
140
370
490
121
470
630
135
570
770
160
Strana grejne vode
• Zapremina grejne vode
• Max. temperatura grejne vode
• Struni otpor 1
litara
°C
z-vrednost
30
110
2
45
110
2,8
60
110
3,6
75
110
4,7
90
110
0,78
120
110
1
150
110
1,4
• Radni pritisak
• Probni pritisak
bar
bar
bar
bar
5
8
8
10
5
8
8
10
5
8
8
10
5
8
8
10
5
8
8
10
5
8
8
10
5
8
8
10
1
2
- osnovna izvedba
- spratna izvedba
- osnovna izvedba
- spratna izvedba
- osnovna izvedba
- spratna izvedba
- osnovna izvedba
- spratna izvedba
Strujni otpor (mbar) = zapreminski protok (m³/h)2 × z
Pri temperaturi rezervoara STV od 60°C
Strujni otpor na strani grejne vode
750
Strujni otpor na strani sanitarne tople vode
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval Modul-plus
Tehnički Podaci
Kapacitet proizvodnje sanitarne tople vode pri temperaturi polaznog voda od 70°C
Polazni vod priključen sa gornje strane rezervoara STV (suprotnosmerno strujanje fluida).
Kapacitet proizvodnje STV
Modul- broj zapremina grejna
Biral napojna pumpa Redline
litara/h 3
plus modula
površina
litara/10 min. 2
Tip
m3/h
mWS
mbar 1
45°C
60°C
45°C
kW 4 NL indeks
Tip
litara
m 2
F (21)
2
230
2,84
LX323
LX402
3,5
8
1,7
2,0
25
120
434
488
640
960
1520
2120
61,8
86,2
7
11
F (31)
3
345
4,26
LX323
LX402
LX654
4
7
12
1,5
2,2
5,5
40
120
450
575
600
635
700
900
1200
2100
2800
3600
85,4
113,9
146,5
12
18
25
F (41)
4
460
5,68
LX323
LX503
LX654
4
8
10,5
1,5
3,4
5,7
55
240
440
814
900
942
1100
1700
2000
2700
4100
4850
109,8
166,8
197,3
18
31
39
F (51)
5
575
7,10X
LX323
LX504
L804
4
8
12
1,5
4,3
8,1
75
300
720
1028
1137
1221
1250
1900
2400
3750
5200
6300
152,6
211,6
256,3
29
44
56
F (32)
6
690
8,52
LX401
LX653
LX654
L804
8
14
18
24
1,5
3,5
4,8
7,0
45
165
300
530
1151
1200
1234
1271
1400
1800
2100
2400
4200
5600
6200
7200
170,9
227,9
252,3
293,0
34
49
56
67
F (42)
8
920
11,36
LX401
LX653
LX654
8
12
16
1,5
3,7
5,1
62
150
260
1628
1714
1800
2200
2800
3400
5400
6700
8200
219,7
272,6
333,7
49
64
83
F (52)
10
1150
14,20
LX402
LX654
L804
8
16
21
2,0
4,8
7,3
82
340
610
2057
2274
2391
2500
3800
4500
7500
10400
11800
305,2
423,2
480,2
77
116
136
Kapacitet proizvodnje sanitarne tople vode pri temperaturi polaznog voda od 80°C
Polazni vod priključen sa gornje strane rezervoara STV (suprotnosmerno strujanje fluida).
Modul- broj zapremina grejna
Biral napojna pumpa Redline
plus modula
površina
2
Tip
m3/h
mWS
mbar 1
Tip
litara
m
Kapacitet proizvodnje STV
litara/h 3
litara/10 min. 2
45°C
60°C
45°C
kW 4
NL indeks
F (21)
2
230
2,84
LX323
LX402
3,5
8
1,7
2,0
25
120
478
542
900
1300
1880
2840
76,5
115,5
10
18
F (31)
3
345
4,26
LX323
LX402
LX654
4
7
12
1,5
2,2
5,5
40
120
450
652
706
778
1350
1800
2400
2800
3650
4600
113,9
148,5
187,2
18
25
35
F (41)
4
460
5,68
LX323
LX503
LX654
4
8
10,5
1,5
3,4
5,7
55
240
440
907
1042
1113
1750
2700
3200
3350
5250
6150
136,3
213,6
250,2
24
43
53
F (51)
5
575
7,10
LX323
LX504
L804
4
8
12
1,5
4,3
8,1
75
300
720
1187
1356
1477
2200
3200
3950
4900
6600
7900
199,4
268,6
321,5
40
59
74
F (32)
6
690
8,52
LX401
LX653
LX654
L804
8
14
18
24
1,5
3,5
4,8
7,0
45
165
300
530
1305
1413
1485
1556
2700
3600
4200
4800
5600
7300
8100
9200
227,9
297,0
329,6
374,4
49
69
79
93
F (42)
8
920
11,36
LX401
LX653
LX654
8
12
16
1,5
3,7
5,1
62
150
260
1814
1970
2113
3500
4600
5400
6700
8700
10500
272,6
354,0
427,3
64
89
114
F (52)
10
1150
14,20
LX402
LX654
L804
8
16
21
2,0
4,8
7,3
82
340
610
2374
2713
2877
4400
6400
7400
9800
13200
15600
398,8
537,2
634,8
107
157
195
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
751
Hoval Modul-plus
Tehnički Podaci
Kapacitet proizvodnje sanitarne tople vode pri temperaturi polaznog voda od 90°C
Koristi se samo u slučajevima kada se očekuje kontinualno velika potrošnja STV (npr. u industrijskim preduzećima, ugostiteljskim
objektima, ...).
Polazni vod priključen sa gornje strane rezervoara STV (suprotnosmerno strujanje fluida).
Modul- broj zapremina grejna
Biral napojna pumpa Redline
plus modula
površina
2
Tip
litara
m
Tip
m3/h
mWS
mbar 1
Kapacitet proizvodnje STV
litara/10 min. 2
litara/h 3
45°C
60°C
45°C
kW 4
F (31)
3
345
4,26
LX323
LX402
3,5
8
1,7
2,0
25
120
550
650
1360
1960
2250
3480
91,5
141,6
F (31)
3
345
4,26
LX323
LX402
LX654
4
7
12
1,5
2,2
5,5
40
120
450
713
793
893
1850
2550
3300
3450
4300
5800
140,4
175,0
236,0
F (41)
4
460
5,68
LX323
LX503
LX654
4
8
10,5
1,5
3,4
5,7
55
240
440
978
1157
1250
2250
3500
4150
4100
6400
7500
166,8
260,4
305,2
F (51)
5
575
7,10
LX323
LX504
L804
4
8
12
1,5
4,3
8,1
75
300
720
1329
1543
1692
3050
4350
5250
5650
7800
9100
229,9
317,4
370,3
F (32)
6
690
8,52
LX401
LX653
LX654
L804
8
14
18
24
1,5
3,5
4,8
7,0
45
165
300
530
1426
1585
1671
1785
3700
5100
5800
6600
6900
8600
9800
11600
280,8
350,0
398,8
472,0
F (42)
8
920
11,36
LX401
LX653
LX654
L804
8
12
16
21
1,5
3,7
5,1
7,8
62
150
260
440
1956
2142
2314
2544
4500
5800
7000
7990
8200
10400
12800
14000
333,7
423,2
520,9
569,7
F (52)
10
1150
14,20
LX402
LX654
L804
8
16
21
2,0
4,8
7,3
82
340
610
2658
3085
3316
6100
8700
10 000
11300
15600
17500
459,8
634,8
712,2
mbar
litara/10 min.
3
litara/h
4
kW
1
2
752
=
=
=
=
strujni otpor rezervoara STV
rezervoar STV zagrejan do 60°C
kontinualna proizvodnja STV po času, saglasno propisima Procal-a. Temperatura hladne vode 10°C
potreban grejni kapacitet (odnosno snaga kotla) pri zagrevanju vode od 10°C do 45°C
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval Modul-plus
Dimenzije
Tip F (21), F (41), F (42)
b
180150
b
7
1
7
6
1
min. 700
l
4
180150
Tip F (21), F (41)
b
min. 700
l
4
b
7
65
7
65
Tip F (42)
b
b
140
140
65
140
65
140
6
h
h
3
120
90
3
60 120
90
60
205
135
205
70
135
70
2 5
1905
2 5
1905
5
100
100
300
905
100
2
3
100
300
l
7
4l
67
4
h
3
120
90
60 120
90
min. 700
5
150 180
1
7
1
7
a
3
2
Tip F (32), F (52)
b
b
65
2
a
b
150 180
min. 700
140
b
65
140
65
3
135
70
5
90
2 5
1905
2 5
5
100
100
100
100
140
140
65
300
3
2
3
2
a
90
3
300
5
5
a
1905
60
1 Izlaz tople vode 2“ (DN50)
2 Ulaz hladne vode 2“ (DN50)
3 Recirkulacija 1“ (DN25)
4/5Priključci za grejni sistem
F (21-51) = DN 50
F (32-52) = DN 65
Pozicija 4 = polaz
Pozicija 5 = povrat
6 Komandna tabla
7 Električni priključak
F (21)/1615
F (31)/1615
F (41)/1800
F (51)/2160
5
205
135
70
205
h
Tip
3
Tip F (31), F (51)
b
6
2
a
Tip F (31), F (51), F (32), F (52)
b
a
90
3
2
a
a
3
2
Specijalne prirubnice za radni pritisak u grejnom sistemu od 8 bar
DN / bar
50 / 8
65 / 8
D
k
d
140
160
110
130
14
14
dk D
b
l
h
a
530
530
530
530
1882
1882
1882
1882
1615
1615
1800
2160
395
395
395
395
Tip
F (32)/1615
F (42)/1800
F (52)/2160
b
l
h
a
885
885
885
1882
1882
1882
1615
1800
2160
790
790
790
Moguća su odstupanja zbog proizvodnih
tolerancija:
dimenzija ± 10 mm.
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
753
Hoval Modul-plus
Sastavljanje Na Licu Mesta
Sastavljanje Na Licu Mesta
Modul-plus Uređaja F (31 - 52)
Ukoliko prostorne mogućnosti ne dozvoljavaju
isporuku i ugradnju Modul-plus uređaja u
jednom komadu, tada se on može isporučiti u
delovima i sastaviti na licu mesta:
- Uređaj se isporučuje u delovima: moduli,
postolje i oplata.
- Sastavljanje uređaja u odgovarajućoj
prostoriji na licu mesta.
- Zavarivanje delova može obaviti samo Hoval
stručni servis.
- Zavarivanje delova kao i probe na pritisak
moraju se obaviti isključivo uz saglasnost sa
Hoval stručnim servisom.
1 Moduli
2 Postolje sa sedlastim konzolama
Dimenzije I Masa Pojedinih Delova
Modul-plus
A
B
C
D
E
F
G
H
Tip
F (21)
330
406
1766
690
860
kg*
približno
395
216
1905
60
F (31)
395
(32)
330
690
1766
1050
1220
F
790
216
1905
100
F (41)
395
330
766
1766
1410
1580
F (42)
790
216
1905
100
F
395
(51)
330
1050
1766
1770
1940
F (52)
790
216
1905
150
* kg = masa najtežeg dela
754
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval Modul-plus
Sastavljanje Na Licu Mesta
Aspekti Projektovanja
Važnije Pripreme
Priprema Kotlarnice
• Prethodni rezervoar STV mora biti demontiran sa grejne instalacije.
Potreban prostor
U kotlarnici mora da bude dovoljno
raspoloživog prostora za montažu Modul-plus
uređaja (pogledajte donju tabelu).
• Postolje u kotlarnici mora da bude spremno
za početak radova.
Delovi Uređaja
• Sastavni delovi se isporučuju u odvojenim
pakovanjima a njihova montaža se obavlja
na licu mesta.
• Ukoliko se sastavljanje Modul-plus uređaja
ne vrši odmah nakon isporuke delova, oni se
moraju adekvatno uskladištiti tako da budu
zaštićeni od vremenskih uticaja.
Priključak za vodu
U kotlarnici mora da postoji priključak za
vodu ¾“ (DN 20), za punjenje i hladnu probu
zavarenih delova Modul-plus uređaja.
Električni priključak
Uređaj za elektrolučno zavarivanje zahteva
električno napajanje 3 × 400 V preko 5-polne
utičnice.
Vremenski Raspored
Montaža na licu mesta
Zavarivanje na licu mesta
i proba na pritisak
Montaža oplate na licu mesta
½ dana
½ dana
¼ dana
Potreban Prostor Za Montažu I Zavarivanje Na Licu Mesta
Minimalne dimenzije prostorije u koju se vrši ugradnja uređaja, u metrima
dužina
širina
visina
F (31/32)
F (41/42)
F (51/52)
2,0
1,8
2,0
2,0
1,8
2,0
2,0
1,8
2,5
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
755
Hoval Modul-plus
Primeri Upotrebe
Hidraulične Šeme Grejnog Sistema
Modul-plus uređaj u kotlarnici
3
2
Povezivanje sa daljinskim grejanjem
max. 110°C, 8 bar
(u slučaju daljinskog grejanja treba se
pridržavati odgovarajućih fabričkih preporuka)
1
3
3
M
6
M
5
4
4
M
4
Modul-plus uređaj u toplotnoj podstanici
1 Napojna pumpa, upravljana preko termoregulatora
Modul-plus uređaja
2 Nepovratni ventil
3 Automatski odzračni ventil
4 Vodeni stub za prevenciju gravitacione cirkulacije.
Min. visina: 3 × prečnik cevi
5 Motorni prolazni ventil,
prelazno vreme max. 2 minuta
6 Motorni trokraki ventil,
prelazno vreme max. 2 minuta
Hidraulična Šema Sanitarnih Vodova
Paralelno povezivanje dva Modul-plus uređaja
2
3
1
3
2
1
756
2
3
1
1 = ulaz sanitarne hladne vode
2 = izlaz sanitarne tople vode
3 = recirkulacija sanitarne tople vode
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Download

Tehnički katalog