Rezervoari Sanitarne Tople Vode
Akumulacioni Rezervoari Grejne Vode
Strana
Rezervoari Sanitarne
Tople Vode
Hoval CombiVal ER
• Opis Proizvoda • Broj Artikla
• Tehnički Podaci
• Dimenzije
Hoval CombiVal ESR
• Opis Proizvoda • Broj Artikla
• Tehnički Podaci
• Dimenzije
200 – 1000 litara
200 – 500 litara
Hoval CombiVal ESSR
• Opis Proizvoda • Broj Artikla
• Tehnički Podaci
• Dimenzije
400 – 1000 litara
Hoval CombiVal CR
• Opis Proizvoda • Broj Artikla
• Tehnički Podaci
• Dimenzije
200 – 2000 litara
Hoval CombiVal CSR
• Opis Proizvoda • Broj Artikla
• Tehnički Podaci
• Dimenzije
• Aspekti Projektovanja
300 – 2000 litara
Hoval CombiVal WP-VT
• Opis Proizvoda
Hoval MultiVal ERR
• Opis Proizvoda • Broj Artikla
• Tehnički Podaci
• Dimenzije
683
684
686
689
691
692
694
696
697
698
700
702
703
704
706
710
711
712
714
718
719
721
300 – 1000 litara
723
724
726
729
681
Rezervoari Sanitarne Tople Vode
Akumulacioni Rezervoari Grejne Vode
Strana
Hoval MultiVal ESRR
• Opis Proizvoda • Broj Artikla
• Tehnički Podaci
• Dimenzije
500 – 1000 litara
Hoval MultiVal CRR
• Opis Proizvoda • Broj Artikla
• Tehnički Podaci
• Dimenzije
300 – 2000 litara
Hoval Modul-plus
• Opis Proizvoda • Broj Artikla
• Tehnički Podaci
• Dimenzije
• Sastavljanje Na Licu Mesta
• Primeri Upotrebe
Akumulacioni (Bafer)
Rezervoari Grejne Vode
Hoval EnerVal
• Opis Proizvoda • Broj Artikla
• Tehnički Podaci
• Dimenzije
Aspekti Projektovanja
682
737
738
740
744
745
746
750
753
754
756
200 – 5000 litara
Hoval EnerVal WP • Opis Proizvoda • Broj Artikla
• Tehnički Podaci
• Dimenzije
Modul Za Proizvodnju STV
731
732
734
736
1000 litara
757
758
760
761
765
766
767
768
Hoval FWM 70
• Opis Proizvoda • Broj Artikla
• Tehnički Podaci
769
769
770
• Osnovne Informacije
• Izbor Rezervoara Sanitarne Tople Vode
773
774
Hoval CombiVal ER (200-1000)
Rezervoar Za Kombinovano Zagrevanje Vode
Opis Proizvoda
Hoval Rezervoar STV
CombiVal ER (200-500)
• Rezervoar STV izrađen od čeličnog lima,
emajliran sa unutrašnje strane.
• Integrisan emajlirani glatkocevni izmenjivač
toplote.
• Integrisana magnezijumska zaštitna anoda.
• Prirubnica za ugradnju električnog grejača.
• Termoizolacija od tvrde poliuretanske pene,
nanešena direktno na rezervoar.
• Demontažna oplata od folije crvene boje,
model ERW (200) je bele boje.
• Sa zavarenom uronskom čaurom.
• Sadrži termometar.
Izvedba na zahtev
• Sa ugrađenim prirubničkim električnim
grejačem.
Isporuka
• Rezervoar STV sa montiranom oplatom.
Hoval Rezervoar STV
CombiVal ER (800, 1000)
• Rezervoar STV izrađen od čeličnog lima,
emajliran sa unutrašnje strane.
• Integrisan emajlirani glatkocevni izmenjivač
toplote.
• Integrisana magnezijumska zaštitna anoda.
• Prirubnica za ugradnju električnog grejača ili
uronske čaure.
• Termoizolacija od meke poliuretanske pene
sa tvrdim polistirenskim omotačem crvene
boje.
• Sa uronskom čaurom i redukcionim kolenastim priključkom.
• Sadrži termometar.
Izvedba na zahtev
• Sa prirubničkim električnim grejačem.
• Sa prirubničkom uronskom čaurom.
Isporuka
• Rezervoar STV, termoizolacija kao i
uronska čaura i termometar u posebnim
pakovanjima.
ER (200-500)
ER (800, 1000)
Modeli
CombiVal
ER (200)
ERW (200)
ER (300)
ER (400)
ER (500)
ER (800)
ER (1000)
Sertifikati
CombiVal ER
(200-1000)
Broj atesta SVGW *
0503 - 4950
* Švajcarsko Udruženje za Distribuciju Gasa i
Vode
Radovi na licu mesta
• Montaža termoizolacije.
Prirubnički Električni Grejač
Za CombiVal ER (200-1000)
Tipovi: od EFHR 4 do EFHR 18
• Izrađen od legure Incoloy 825.
• Grejne snage od 4,0 do 18,0 kW, saglasno
odobrenju elektrodistribucije.
• Sa regulatorom temperature i zaštitom od
pregrevanja - sigurnosnim graničnikom.
• Priključci 3 × 400 V (fabričko podešavanje), odnosno 1 × 230 V.
Isporuka
• U posebnom pakovanju.
Radovi na licu mesta
• Ugradnja električnog grejača.
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
683
Hoval CombiVal ER (200-1000)
Broj Artikla
Rezervoar STV
CombiVal ER (200-1000)
Broj Artikla
Rezervoar STV izrađen od čeličnog lima,
emajliran sa unutrašnje strane.
Sa ugrađenim glatkocevnim emajliranim
izmenjivačem toplote.
CombiVal Tip
ER (200-500) ER
ERW
ER
ER
ER
Grejna
Zapremina površina
dm³
m2
(200)
(200) beli
(300)
(400)
(500)
ER
(800)
ER (1000)
200
200
300
400
500
0,95
0,95
1,45
1,90
1,90
7002 610
7002 614
7002 611
7002 612
7002 613
920,00
920,00
1.073,00
1.448,00
1.580,00
750
1000
3,70
4,50
7003 659
7003 660
3.943,00
4.725,00
6015 203
490,00
6015 204
520,00
6019 393
660,00
6019 394
660,00
6019 395
660,00
ER (800, 1000)
Pribor
Prirubnički električni grejač EFHR
za modele CombiVal ER (200-1000)
Snage (kW), saglasno odobrenju
elektrodistribucije.
Fabričko
EFHR podešavanje
4-180
4,0 kW/
3 × 400 V
6-180
6,0 kW/
3 × 400 V
9-180
9,0 kW/
3 × 400 V
9-250
9,0 kW/
3 × 400 V
Tip
Promenljivo CombiVal
u
ER
(200-500)
2,6 kW/3×400 V
2,0 kW/3×400 V
1,3 kW/1×230 V
(200-500)
4,0 kW/3×400 V
3,0 kW/3×400 V
2,0 kW/1×230 V
(300-500)
5,9 kW/3×400 V
4,5 kW/3×400 V
2,9 kW/1×230 V
(800-1000)
5,9 kW/3×400 V
4,5 kW/3×400 V
2,9 kW/1×230 V
18-250 2×9,0 kW/
(800-1000)
3 × 400 V
9,0 kW/3×400 V
684
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval CombiVal ER (200-1000)
Broj Artikla
Broj Artikla
Prirubnica sa uronskom čaurom
za senzor temperature, kod modela CombiVal ER (800, 1000)
2022 993
65,00
Correx spoljna električna anoda
za dugotrajnu zaštitu od korozije, za ugradnju
u rezervoar STV umesto magnezijumske
zaštitne anode.
684 760
241,00
Uronski senzor temperature KVT 20/5/6S
sa 5 m kabela i priključkom
6012 687
65.–
Uronski senzor temperature KVT 20/5/6
sa 5 m kabela
2022 992
65.–
242 617
47.–
Termostat TW 12
sa kapilarnom cevi
6010 080
126.–
Termostatski mešni ventil za vodu TM200
Trokraki mešni ventil, izrađen od mesinga, za
regulaciju temperature sanitarne vode.
Priključne dimenzije: R ¾“.
Temperatura tople vode: max. 90°C.
Obseg podešavanja: 30÷60°C.
Protok: 27 l/min (pri ∆p = 1 bar).
Vrednost koeficijenta protoka (kvs): 1,62.
2005 915
261.–
Za zaštitu rezervoara od korozije može se
koristiti ili correx spoljna električna anoda
ili jedna i/ili dve magnezijumske zaštitne
anode.
Senzor temperature TF 25/12K
sa kabelom za povezivanje na modulisani
gasni kondenzacioni kotao (TopGas®) preko
TopTronic® RS OT regulatora
Kod TopTronic®T regulatora - senzor
temperature je sadržan u kotlovskom
regulatoru ili u regulacionom setu.
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
685
Hoval CombiVal ER (200-1000)
Tehnički Podaci
Rezervoar Sanitarne Tople Vode CombiVal ER (200-500)
Tip rezervoara
CombiVal ER
(200)
(300)
(400)
(500)
• Zapremina
• Max. radni / probni pritisak
• Max. radna temperatura
• Debljina termoizolacije od PU-pene
nanešena direktno na rezervoar • Toplotna provodljivost termoizolacije λ
• Gubici pogonske pripravnosti qB pri 60°C
• Masa
litara
bar
°C
200
10 / 13
95
300
10 / 13
95
400
10 / 13
95
500
10 / 13
95
mm
W/mK
W
kg
45
0,025
77
56
50
0,025
89
85
50
0,025
97
101
50
0,025
121
150
Dimenzije
Izmenjivač toplote (ugrađen u rezervoar)
• Grejna površina
• Količina grejne vode
• Strujni otpor 1
• Max. radni / probni pritisak
• Max. radna temperatura
1
pogledajte tabelu sa dimenzijama
m²
litara
z-vrednost
bar
°C
0,95
6,2
7
10 / 13
110
1,45
9,9
10
10 / 13
110
1,80
12,2
12
10 / 13
110
(800)
(1000)
750
10 / 13
95
100
0,039
156
243
1000
10 / 13
95
100
0,039
174
303
1,90
13,2
13
10 / 13
110
Strujni otpor (mbar) = zapreminski protok (m³/h)2 × z
Rezervoar Sanitarne Tople Vode CombiVal ER (800, 1000)
Tip rezervoara
CombiVal ER
• Zapremina
• Radni / probni pritisak
• Max. radna temperatura
• Debljina termoizolacije od meke PU-pene
• Toplotna provodljivost termoizolacije λ
• Gubici pogonske pripravnosti qB pri 60°C
• Masa
Dimenzije
Izmenjivač toplote (ugrađen)
• Grejna površina
• Sadržaj grejne vode
• Strujni otpor 1
• Radni / probni pritisak
• Max. radna temperatura
1
litara
bar
°C
mm
W/mK
W
kg
pogledajte tabelu sa dimenzijama
m²
litara
z-vrednost
bar
°C
3,70
33,8
6
10 / 13
110
4,50
40,6
8
10 / 13
110
Strujni otpor u bar = zapreminski protok (m³/h)2 × z
Prirubnički Električni Grejač
Za CombiVal ER (200-1000)
Sa regulacijom temperature
i zaštitom od pregrevanja.
Fabričko podešavanje: 3 × 400 V.
Snage (kW), saglasno odobrenju
elektrodistributivne kompanije.
686
3 × 400 V
Tip
Fabričko podešavanje za CombiVal
EFHR
Snage [kW]
ER
4-180
6-180
9-180
9-250
18-250
4,0
6,0
9,0
9,0
2 × 9,0
(200-500)
(200-500)
(300-500)
(300-500)
(800-1000)
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval CombiVal ER (200-1000)
Tehnički Podaci
Kapacitet Proizvodnje Sanitarne Tople Vode
Zagrevanje vode sa kotlom, temperatura polaznog voda 70°C
CombiVal
Tip
m³/h 2
Biral napojna pumpa 1 Kapacitet proizvodnje STV
2400 min-1
1×230 V litara/10 min. 4
litara/h 5
litara/h 5
mbar 3
Tip
mWS
45°C
45°C
60°C
ER (200)
1,0
2,0
7
26
MX10
MX10
1,7
1,2
290
305
520
650
ER (300)
1,0
2,0
3,0
10
38
87
MX10
MX12
MX13
1,7
2,0
2,4
425
445
455
ER (400)
1,0
2,0
3,0
12
48
108
MX10
MX12
MX13
1,7
2,0
2,4
ER (500)
1,0
2,0
3,0
13
52
116
MX10
MX12
MX13
ER (800)
2,0
3,0
4,5
25
56
126
ER (1000)
2,0
3,0
4,5
30
68
152
Biral napojna pumpa
m3/h
3
mbar
4
litara/10 min.
5
litara/h
6
kW
7
Stanovi
1
2
=
=
=
=
=
=
=
kW 6
Stanovi 7
280
350
21,1
26,4
1-2
2
640
830
930
345
450
505
26,0
33,7
37,8
3
4
5
550
575
585
710
945
1060
385
510
570
28,8
38,4
43,0
4
7
9
1,7
2,0
2,4
675
695
710
730
965
1090
395
520
590
29,6
39,2
44,3
5
8
10
MX10
MX13
M14
1,2
2,4
3,5
1050
1070
1085
1500
1700
1855
785
890
970
60,9
69,0
75,3
17
20
22
MX10
MX13
M14
1,2
2,4
3,5
1375
1395
1410
1740
1955
2135
910
1020
1115
70,6
79,4
86,7
20
23
26
Karakteristike pumpe se nalaze u delu kataloga „Gasni kotlovi“
Zapreminski protok napojne pumpe (temp. polaznog voda 70°C)
Strujni otpor u izmenjivaču toplote (cevnoj zmiji)
Max. proizvodnost tople vode za vremenski period od 10 minuta. Rezervoar STV zagrejan do 60°C
(saglasno propisima Procal-a)
Kontinualna proizvodnja STV po času. Temperatura hladne vode 10°C
(saglasno propisima Procal-a)
Potreban grejni kapacitet odnosno snaga kotla pri zagrevanju vode od 10°C do 45°C
U skladu sa DIN 4708 = broj stanova koji se mogu snabdevati toplom vodom ukoliko se zagrevanje vode, kao i njeno kontinualno dogrevanje, obezbeđuje radom kotla
(Standardni stan: 1 kupatilo - 4 prostorije - 4 osobe)
Zagrevanje Vode Električnim Grejačem
CombiVal
Tip
Električno zagrevanje
litara
Osobe 1
ER (200)
ER (300)
160
240
1-2
2-3
ER (400)
ER (500)
340
440
3-4
4-5
ER (800)
ER (1000)
630
840
8-10
11-13
1
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Osobe
= Broj osoba koje se mogu snabdevati sanitarnom
toplom vodom, za sisteme bez recirkulacije
(standardne vrednosti bez dogrevanja).
687
Hoval CombiVal ER (200-1000)
Tehnički Podaci
Kapacitet Proizvodnje Sanitarne Tople Vode
Zagrevanje vode sa kotlom, temperatura polaznog voda 80°C
CombiVal
Tip
m³/h 2
ER (200)
1,0
2,0
7
26
MX10
MX10
1,7
1,2
305
325
660
825
ER (300)
1,0
2,0
3,0
10
38
87
MX10
MX12
MX13
1,7
2,0
2,4
440
465
480
ER (400)
1,0
2,0
3,0
12
48
108
MX10
MX12
MX13
1,7
2,0
2,4
ER (500)
1,0
2,0
3,0
13
52
116
MX10
MX12
MX13
ER (800)
2,0
3,0
4,5
25
56
126
ER (1000)
2,0
3,0
4,5
30
68
152
Biral napojna pumpa
m3/h
3
mbar
4
litara/10 min.
5
litara/h
6
kW
7
Stanovi
1
2
Biral napojna pumpa 1
2400 min-1
1×230 V
mbar 3
Tip
mWS
=
=
=
=
=
=
=
Kapacitet proizvodnje STV
litara/10 min. 4
litara/h 5 litara/h 5
45°C
45°C
60°C
kW 6
Stanovi 7
405
505
26,8
33,5
2-3
3
810
1050
1180
495
640
720
32,9
42,6
47,9
4
5
6
570
600
615
900
1195
1340
550
730
815
36,5
48,5
54,4
6
9
11
1,7
2,0
2,4
695
720
740
925
1220
1380
565
745
840
37,6
49,5
56,0
7
10
12
MX10
MX13
M14
1,2
2,4
3,5
1090
1115
1135
1900
2150
2350
1120
1270
1385
77,1
87,3
95,4
22
27
30
MX10
MX13
M14
1,2
2,4
3,5
1420
1450
1470
2200
2475
2700
1300
1460
1595
89,3
100,5
109,6
26
31
35
Karakteristike pumpe se nalaze u delu kataloga „Gasni kotlovi“
Zapreminski protok napojne pumpe (temp. polaznog voda 80°C)
Strujni otpor u izmenjivaču toplote (cevnoj zmiji)
Max. proizvodnost tople vode za vremenski period od 10 minuta. Rezervoar STV zagrejan do 60°C
(saglasno propisima Procal-a)
Kontinualna proizvodnja STV po času. Temperatura hladne vode 10°C
(saglasno propisima Procal-a)
Potreban grejni kapacitet odnosno snaga kotla pri zagrevanju vode od 10°C do 45°C
U skladu sa DIN 4708 = broj stanova koji se mogu snabdevati toplom vodom ukoliko se zagrevanje vode, kao i njeno kontinualno dogrevanje, obezbeđuje radom kotla
(Standardni stan: 1 kupatilo - 4 prostorije - 4 osobe)
Zagrevanje Vode Električnim Grejačem
CombiVal
Tip
Električno zagrevanje
litara
Osobe 1
ER (200)
ER (300)
160
240
1-2
2-3
ER (400)
ER (500)
340
440
3-4
4-5
ER (800)
ER (1000)
630
840
8-10
11-13
1
688
Osobe
= Broj osoba koje se mogu snabdevati sanitarnom
toplom vodom, za sisteme bez recirkulacije
(standardne vrednosti bez dogrevanja).
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval CombiVal ER (200-1000)
Dimenzije
ER (200–500)
ER (800, 1000)
2
9
2
6
6
9
9
7
3
5
7
3
5
8
8
4
1
4
1
1
2
3
4
5
6
7
8
Ulaz hladne vode Tip (200) R¾", Tip (300 - 500) R1"
Izlaz tople vode Tip (200) R¾", Tip (300 - 500) R1"
Polazni vod grejanja
Tip (200 - 500) R 1"
Povratni vod grejanja
Tip (200 - 500) R 1"
Priključak za kapilarni termostat, senzor temperature
Priključak za termometar
Recirkulacioni priključak R ¾"
Prirubnica (za električni grejač) Ø 180/120 mm, podeoni krug Ø 150 mm, 8 x M10
9 Priključak za anodu Rp 1"
Tip (200-500), navojni priključak neizolovan
CombiVal ER
Tip
d
D
g1
g2*
l1
l2*
(200)
(300)
(400)
(500)
450
597
597
597
540
700
700
700
182
182
182
182
185
185
185
185
585
745
745
745
625
785
785
785
(800)
(1000)
750
850
950
1050
280
280
260
260
975
1075
1020
1120
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ulaz hladne vode R 1¼"
Izlaz tople vode R 1¼"
Polazni vod grejanja R 1¼"
Povratni vod grejanja R 1¼"
Priključak Rp 1½" sa redukcionim fitingom na
Rp ½" za senzor, termostat
Priključak Rp ½" za termometar
Recirkulacija STV R ¾"
Prirubnica (električni grejač)
Ø 257/180, podeoni krug Ø 225 mm,10 × M10
Priključak za anodu Rp 1¼"
Tip (800-1000), navojni priključak izolovan
Moguća su odstupanja zbog proizvodnih
tolerancija:
dimenzija ± 10 mm.
* ukoliko se koristi prirubnički električni grejač
CombiVal ER
Tip a
b
c
e
f
h
h1
i
k
m
n
o
Nagibna
mera
(200)
(300)
(400)
(500)
55
55
55
55
193
221
221
221
508
549
684
696
688
721
908
966
901
921
1112
1264
1464
1326
1623
1953
—
—
—
—
1370
1229
1526
1856
248
276
276
276
—
—
—
—
—
—
—
—
1226
1067
1355
1683
1530
1472
1738
2044
(800)
(1000)
99
103
288
296
1079
1087
1314
1324
1417
1489
2005
2030
1932
1959
1886
1900
378
386
1343
1381
1473
1511
1643
1671
2072
2135
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
689
690
Hoval CombiVal ESR (200-500)
Rezervoar Za Kombinovano Zagrevanje Vode
Opis Proizvoda
Hoval Rezervoar STV
CombiVal ESR (200-500)
• Rezervoar STV izrađen od čeličnog lima,
emajliran sa unutrašnje strane.
• Integrisan emajlirani glatkocevni izmenjivač
toplote.
• Integrisana magnezijumska zaštitna anoda.
• Prirubnica za ugradnju električnog grejača.
• Termoizolacija od tvrde poliuretanske pene,
nanešena direktno na rezervoar.
• Demontažna oplata od folije, beli
aluminijum.
• Sa zavarenom uronskom čaurom.
• Sadrži termometar.
Izvedba na zahtev
• Sa ugrađenim prirubničkim električnim
grejačem.
Isporuka
• Rezervoar STV sa montiranom oplatom.
Prirubnički Električni Grejač
za CombiVal ESR (200-500)
Tipovi: od EFHR 4 do EFHR 9
• Izrađen od legure Incoloy 825.
• Grejne snage od 4,0 do 9,0 kW, saglasno
odobrenju elektrodistribucije.
• Sa regulatorom temperature i zaštitom od
pregrevanja - sigurnosnim graničnikom.
• Priključci 3 × 400 V (fabričko podešavanje),
odnosno 1 × 230 V.
Isporuka
• U posebnom pakovanju.
Modeli
CombiVal
ESR ESR ESR ESR Sertifikati
(200)
(300)
(400)
(500)
CombiVal ESR
(200-500)
Broj atesta SVGW *
0503 - 4950
* Švajcarsko Udruženje za Distribuciju Gasa i
Vode
Radovi na licu mesta
• Ugradnja električnog grejača.
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
691
Hoval CombiVal ESR (200-500)
Broj Artikla
Rezervoar STV
CombiVal ESR (200-500)
Broj Artikla
Rezervoar STV izrađen od čeličnog lima,
emajliran sa unutrašnje strane.
Sa ugrađenim glatkocevnim emajliranim
izmenjivačem toplote.
CombiVal
Zapremina
dm³
Grejna
površina
m2
ESR (200)
ESR (300)
ESR (400)
ESR (500)
200
300
370
470
1,8
2,6
3,8
4,0
7004 393
7004 394
7004 395
7004 396
990,00
1.160,00
1.433,00
1.603,00
Pribor
Prirubnički električni grejač EFHR
za modele CombiVal ESR (200-500)
Snage (kW),
saglasno odobrenju elektrodistribucije.
Tip
Fabričko Promenljivo CombiVal
EFHR podešavanje
u
ESR
4-180
4,0 kW/
(200-500)
3×400 V
2,6 kW/3×400 V
2,0 kW/3×400 V
1,3 kW/1×230 V
6015 203
490,00
6-180
6,0 kW/
(200-500)
3×400 V
4,0 kW/3×400 V
3,0 kW/3×400 V
2,0 kW/1×230 V
6015 204
520,00
9-180
9,0 kW/
(300-500)
3×400 V
5,9 kW/3×400 V
4,5 kW/3×400 V
2,9 kW/1×230 V
6019 393
620,00
684 760
241,00
Correx spoljna električna anoda
za dugotrajnu zaštitu od korozije, za ugradnju
u rezervoar STV umesto magnezijumske
zaštitne anode.
Za zaštitu rezervoara od korozije može se
koristiti ili correx spoljna električna anoda
ili jedna i/ili dve magnezijumske zaštitne
anode.
692
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval CombiVal ESR (200-500)
Broj Artikla
Broj Artikla
Uronski senzor temperature KVT 20/5/6S
sa 5 m kabela i priključkom
6012 687
65.–
Uronski senzor temperature KVT 20/5/6
sa 5 m kabela
2022 992
65.–
242 617
47.–
Termostat TW 12
sa kapilarnom cevi
6010 080
126.–
Termostatski mešni ventil za vodu TM200
Trokraki mešni ventil, izrađen od mesinga, za
regulaciju temperature sanitarne vode.
Priključne dimenzije: R ¾“.
Temperatura tople vode: max. 90°C.
Obseg podešavanja: 30÷60°C.
Protok: 27 l/min (pri ∆p = 1 bar).
Vrednost koeficijenta protoka (kvs): 1,62.
2005 915
261.–
Senzor temperature TF 25/12K
sa kabelom za povezivanje na modulisani
gasni kondenzacioni kotao (TopGas®) preko
TopTronic® RS OT regulatora
Kod TopTronic®T regulatora - senzor
temperature je sadržan u kotlovskom
regulatoru ili u regulacionom setu. Nije
sadržan u toplotnoj pumpi.
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
693
Hoval CombiVal ESR (200-500)
Tehnički Podaci
Rezervoar Sanitarne Tople Vode CombiVal ESR (200-500)
Tip rezervoara
CombiVal ESR
• Zapremina
• Max. radni / probni pritisak
• Max. radna temperatura
• Debljina termoizolacije od PU-pene
nanešena direktno na rezervoar
• Toplotna provodljivost termoizolacije λ • Gubici pogonske pripravnosti qB pri 60°C
• Masa
Dimenzije
Izmenjivač toplote (ugrađen u rezervoar)
• Grejna površina
• Količina grejne vode
• Max. radni / probni pritisak
• Max. radna temperatura
• Strujni otpor 1
1
(200)
(300)
(400)
(500)
litara
bar
°C
200
10 / 13
95
300
10 / 13
95
370
10 / 13
95
470
10 /13
95
mm
W/mK
W
kg
45
0,025
77
68
50
0,025
89
100
50
0,025
97
118
50
0,025
121
167
m²
litara
bar
°C
z-vrednost
pogledajte tabelu sa dimenzijama
1,80
12,7
10 / 13
110
13
2,60
18,0
10 / 13
110
17
3,80
34,8
10 / 13
110
6
4,00
36,6
10 /13
110
7
Strujni otpor kotla (mbar) = zapreminski protok (m³/h)2 × z
Zagrevanje Vode Električnim Grejačem
CombiVal
Električno zagrevanje
litara
Osobe 1
ESR (200)
ESR (300)
ESR (400)
ESR (500)
160
240
340
440
Prirubnički Električni Grejač
Za CombiVal ESR (200 - 500)
Sa regulacijom temperature
i zaštitom od pregrevanja.
Fabričko podešavanje: 3 × 400 V.
Snage (kW), saglasno odobrenju
elektrodistributivne kompanije.
694
1-2
2-3
3-4
4-5
1
Osobe
Tip
EFHR
4-180
6-180
9-180
= Broj osoba koje se mogu snabdevati sanitarnom
toplom vodom, za sisteme bez recirkulacije
(standardne vrednosti bez dogrevanja).
3 × 400 V
Fabričko podešavanje za CombiVal
Snage [kW]
ESR
4,0
6,0
9,0
(200-500)
(200-500)
(300-500)
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval CombiVal ESR (200-500)
Tehnički Podaci
Kapacitet Proizvodnje Sanitarne Tople Vode
Zagrevanje vode sa kotlom, temperatura polaznog voda 70°C
CombiVal
Tip
m³/h 2
Biral napojna pumpa 1
mbar 3
Tip
mWS
Kapacitet proizvodnje STV
litara/10 min. 4 litara/h 5
litara/h 5
45°C
45°C
60°C
ESR (200)
1,0
2,0
3,0
13
51
115
MX10
MX12
MX13
1,7
2,0
2,4
310
330
345
705
905
1040
ESR (300)
1,0
2,0
3,0
17
68
153
MX10
MX12
MX13
1,7
2,0
2,4
445
475
490
ESR (400)
1,0
2,0
3,0
6
25
56
MX10
MX12
MX13
1,7
2,0
2,4
ESR (500)
1,0
2,0
3,0
7
26
59
MX10
MX12
MX13
1,7
2,0
2,4
kW 6
Stanovi 7
380
495
580
28,6
36,7
42,2
3
4,5
5
860
1135
1315
472
615
740
34,9
46,1
53,4
7
8
9
540
575
600
945
1325
1565
515
725
850
38,4
53,8
63,5
8
12
14
665
705
720
1000
1405
1570
530
755
880
40,6
57,0
63,8
9
15
18
kW 6
Stanovi 7
Zagrevanje vode sa kotlom, temperatura polaznog voda 80°C
CombiVal
Tip
Biral napojna pumpa 1
mbar 3
Tip
mWS
m³/h 2
Kapacitet proizvodnje STV
litara/10 min. 4 litara/h 5
litara/h 5
45°C
45°C
60°C
ESR (200)
1,0
2,0
3,0
13
51
115
MX10
MX12
MX13
1,7
2,0
2,4
330
355
370
915
1165
1320
530
670
750
37,1
47,3
53,6
4
5
6
ESR (300)
1,0
2,0
3,0
17
68
153
MX10
MX12
MX13
1,7
2,0
2,4
470
510
535
1090
1500
1740
640
870
1110
44,3
60,9
70,6
7
9
10
ESR (400)
1,0
2,0
3,0
6
25
56
MX10
MX12
MX13
1,7
2,0
2,4
565
615
650
1195
1722
2070
705
1000
1170
48,5
69,9
84,0
10
16
18
ESR (500)
1,0
2,0
3,0
7
26
59
MX10
MX12
MX13
1,7
2,0
2,4
690
745
775
1260
1805
2090
735
1040
1260
51,2
73,3
84,9
12
19
22
Biral napojna pumpa
m3/h
3
mbar
4
litara/10 min.
5
litara/h
6
kW
7
Stanovi
1
2
=
=
=
=
=
=
=
Karakteristike pumpe se nalaze u delu kataloga „Gasni kotlovi“
Zapreminski protok napojne pumpe (temp. polaznog voda 70°C)
Strujni otpor u izmenjivaču toplote (cevnoj zmiji)
Max. proizvodnost tople vode za vremenski period od 10 minuta. Rezervoar STV zagrejan do 60°C
(saglasno propisima Procal-a)
Kontinualna proizvodnja STV po času. Temperatura hladne vode 10°C
(saglasno propisima Procal-a)
Potreban grejni kapacitet odnosno snaga kotla pri zagrevanju vode od 10°C do 45°C
U skladu sa DIN 4708 = broj stanova koji se mogu snabdevati toplom vodom ukoliko se zagrevanje vode, kao i njeno kontinualno dogrevanje, obezbeđuje radom kotla
(Standardni stan: 1 kupatilo - 4 prostorije - 4 osobe)
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
695
Hoval CombiVal ESR (200-500)
min. 160 min.
Dimenzije
min. 160 min.
9
2
6
3
h
i
o
7
e
h
5
k
c
b
8
4
k
c
a
1
2
3
4
5
6
7
8
l1/ l2
D
g1/ g2
d
g1/ g2
d
f
b
D
CombiVal ESR Tip
e
a
1
l1/ l2
(200)
(300)
(400)
(500)
i
f
o
Ulaz hladne vode
Tip (200) R¾", Tip (300 - 500) R1"
Izlaz tople vode Tip (200) R¾", Tip (300 - 500) R1"
Polazni vod grejanja
Tip (200, 300) R 1", Tip (400, 500) R1¼"
Povratni vod grejanja
Tip (200, 300) R 1", Tip (400, 500) R1¼"
Priključak za kapilarni termostat, senzor temperature
Priključak za termometar
Recirkulacioni priključak R ¾"
Prirubnica (za električni grejač) Ø 180/120 mm, podeoni krug 150 mm, 8 x M10
9 Priključak za anodu Rp 1"
Tip (200-500), navojni priključak neizolovan
d
D
g1
g2*
l1
l2*
450
597
597
597
540
700
700
700
182
182
182
182
185
185
185
185
585
745
745
745
625
785
785
785
Moguća su odstupanja zbog proizvodnih
tolerancija:
dimenzija ± 10 mm.
* ukoliko se koristi prirubnički električni grejač
CombiVal ESR Tip a
b
c
e
f
h
i
k
o
Nagibna
mera
(200)
(300)
(400)
(500)
55
55
55
55
193
221
221
221
508
549
683
686
961
991
1315
1367
802
850
908
1265
1464
1326
1623
1953
1370
1229
1526
1856
248
276
276
276
1226
1067
1355
1683
1530
1472
1738
2044
696
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval CombiVal ESSR (400-1000)
Rezervoar STV Sa Specijalnim Izmenjivačem Toplote
Za Kombinovano Zagrevanje Vode
Opis Proizvoda
Hoval Rezervoar STV
CombiVal ESSR (400, 500)
• Rezervoar STV izrađen od čeličnog lima,
emajliran sa unutrašnje strane.
• Integrisan emajlirani glatkocevni izmenjivač
toplote (dvostruka cevna zmija) sa
povećanom grejnom površinom.
• Integrisana magnezijumska zaštitna anoda.
• Prirubnica za ugradnju električnog grejača.
• Termoizolacija od tvrde poliuretanske pene,
nanešena direktno na rezervoar.
• Demontažna oplata od folije, beli
aluminijum.
• Kanal za ugradnju senzora temperature.
• Sadrži termometar.
Izvedba na zahtev
• Sa ugrađenim prirubničkim električnim
grejačem.
Isporuka
• Rezervoar STV sa montiranom oplatom.
Hoval Rezervoar STV
CombiVal ESSR (800, 1000)
• Rezervoar STV izrađen od čeličnog lima,
emajliran sa unutrašnje strane.
• Integrisan emajlirani glatkocevni izmenjivač
toplote (dvostruka cevna zmija) sa
povećanom grejnom površinom.
• Integrisana Correx spoljna električna anoda.
• Prirubnica za ugradnju električnog grejača.
• Termoizolacija od meke poliuretanske pene
sa tvrdim polistirenskim omotačem, beli
aluminijum.
• Kanal za ugradnju senzora temperature.
• Sadrži termometar.
Izvedba na zahtev
• Sa ugrađenim prirubničkim električnim
grejačem.
Isporuka
• Rezervoar STV, termoizolacija i termometar
u posebnim pakovanjima.
ESSR (400, 500)
Modeli
CombiVal
ESSR (400)
ESSR (500)
ESSR (800)
ESSR (1000)
ESSR (800, 1000)
Sertifikati
CombiVal ER
(400-1000)
Broj atesta SVGW *
0503 - 4950
* Švajcarsko Udruženje za Distribuciju Gasa i Vode
Radovi na licu mesta
• Montaža termoizolacije.
Prirubnički Električni Grejač
za CombiVal ESSR (400-1000)
Tipovi: od EFHR 4 do EFHR 18
• Izrađen od legure Incoloy 825.
• Grejne snage od 4,0 do 18,0 kW, saglasno
odobrenju elektrodistribucije.
• Sa regulatorom temperature i zaštitom od
pregrevanja - sigurnosnim graničnikom.
• Priključci 3 × 400 V (fabričko podešavanje), odnosno 1 × 230 V.
Isporuka
• U posebnom pakovanju.
Radovi na licu mesta
• Ugradnja električnog grejača.
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
697
Hoval CombiVal ESSR (400-1000)
Broj Artikla
Rezervoar STV
CombiVal ESSR (400-1000)
Broj Artikla
Rezervoar STV izrađen od čeličnog lima,
emajliran sa unutrašnje strane.
Sa ugrađenim glatkocevnim emajliranim
izmenjivačem toplote (dvostrukom cevnom
zmijom).
Grejna
CombiVal
Zapremina
površina
Tip dm³
m2
ESSR (400, 500)
ESSR (400)
ESSR (500)
360
450
4,85
5,90
7003 629
7003 630
2’220.–
2’595.–
ESSR (800)
ESSR (1000) 730
950
7,00
9,15
7003 631
7003 632
4’200.–
4‘800.–
6015 203
490,00
6015 204
520,00
6019 394
620,00
6019 395
684 760
ESSR (800, 1000)
Pribor
Prirubnički električni grejač EFHR
za modele CombiVal ESSR (400-1000)
Snage (kW), saglasno odobrenju
elektrodistribucije.
Tip
Fabričko
EFHR podešavanje
4-180
4,0 kW/
3 × 400 V
6-180
6,0 kW/
3 × 400 V
9-250
9,0 kW/
3 × 400 V
Promenljivo CombiVal
u
ESSR
(400-500)
2,6 kW/3×400 V
2,0 kW/3×400 V
1,3 kW/1×230 V
(400-500)
4,0 kW/3×400 V
3,0 kW/3×400 V
2,0 kW/1×230 V
(800-1000)
5,9 kW/3×400 V
4,5 kW/3×400 V
2,9 kW/3×400 V
18-250 2×9,0 kW/
3 × 400 V
9,0 kW/3x400 V
(1000)
Correx spoljna električna anoda
za dugotrajnu zaštitu od korozije, za ugradnju
u rezervoar STV umesto magnezijumske
zaštitne anode.
241,00
Za modele CombiVal ESSR (800, 1000) Correx
anoda je obuhvaćena opsegom isporuke!
Za zaštitu rezervoara od korozije može se
koristiti ili correx spoljna električna anoda
ili jedna i/ili dve magnezijumske zaštitne
anode.
698
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval CombiVal ESSR (400-1000)
Broj Artikla
Broj Artikla
Uronski senzor temperature KVT 20/5/6S
sa 5 m kabela i priključkom
6012 687
65.–
Uronski senzor temperature KVT 20/5/6
sa 5 m kabela
2022 992
65.–
242 617
47.–
Termostat TW 12
sa kapilarnom cevi
6010 080
126.–
Termostatski mešni ventil za vodu TM200
Trokraki mešni ventil, izrađen od mesinga, za
regulaciju temperature sanitarne vode.
Priključne dimenzije: R ¾“.
Temperatura tople vode: max. 90°C.
Obseg podešavanja: 30÷60°C.
Protok: 27 l/min (pri ∆p = 1 bar).
Vrednost koeficijenta protoka (kvs): 1,62.
2005 915
261.–
Senzor temperature TF 25/12K
sa kabelom za povezivanje na modulisani
gasni kondenzacioni kotao (TopGas®) preko
TopTronic® RS OT regulatora
Kod TopTronic®T regulatora - senzor
temperature je sadržan u kotlovskom
regulatoru ili u regulacionom setu.
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
699
Hoval CombiVal ESSR (400-1000)
Tehnički Podaci
Rezervoar Sanitarne Tople Vode CombiVal ESSR (400, 500)
Tip rezervoara
• Zapremina
• Max. radni / probni pritisak
• Max. radna temperatura
• Debljina termoizolacije od PU-pene
nanešena direktno na rezervoar • Toplotna provodljivost termoizolacije λ
• Gubici pogonske pripravnosti qB pri 60°C
• Masa
Dimenzije
Izmenjivač toplote (ugrađen u rezervoar)
• Grejna površina
• Količina grejne vode
• Strujni otpor 1
• Max. radni / probni pritisak
• Max. radna temperatura
1
(400)
(500)
litara
bar
°C
360
10 / 13
95
450
10 / 13
95
mm
W/mK
W
kg
50
0,025
97
160
50
0,025
121
200
pogledajte tabelu sa dimenzijama
m²
litara
z-vrednost
bar
°C
4,85
33,9
8
10 / 13
110
5,90
41,5
10
10 / 13
110
(800)
(1000)
730
10 / 13
95
100
0,039
156
290
950
10 / 13
95
100
0,039
174
385
Strujni otpor (mbar) = zapreminski protok (m³/h)2 × z
Rezervoar Sanitarne Tople Vode CombiVal ESSR (800, 1000)
Tip rezervoara
• Zapremina
• Max. radni / probni pritisak
• Max. radna temperatura
• Debljina termoizolacije od meke PU-pene
• Toplotna provodljivost termoizolacije λ
• Gubici pogonske pripravnosti qB pri 60°C
• Masa
Dimenzije
litara
bar
°C
mm
W/mK
W
kg
pogledajte tabelu sa dimenzijama
Izmenjivač toplote (ugrađen u rezervoar)
• Grejna površina
• Količina grejne vode
• Strujni otpor 1
• Max. radni / probni pritisak
• Max. radna temperatura
1
m²
litara
z-vrednost
bar
°C
7,00
49,0
11
10 / 13
110
9,15
63,9
14
10 / 13
110
Strujni otpor (mbar) = zapreminski protok (m³/h)2 × z
Prirubnički Električni Grejač
Za CombiVal ESSR (400-1000)
Sa regulacijom temperature
i zaštitom od pregrevanja.
Fabričko podešavanje: 3 × 400 V.
Snage (kW), saglasno odobrenju
elektrodistributivne kompanije.
Tip
EFHR
3 × 400 V
Fabričko podešavanje
Snage [kW]
za CombiVal
ESSR
4-180
6-180
9-250
18-250
4,0
6,0
9,0
2 × 9,0
(400 - 500)
(400 - 500)
(800 - 1000)
(1000)
Zagrevanje Vode Električnim Grejačem
CombiVal
Električno zagrevanje
litara
Osobe 1
ESSR (400)
ESSR (500)
340
440
3-4
4-5
ESSR (800)
ESSR (1000)
630
840
8-10
11-13
1
700
Osobe
= Broj osoba koje se mogu snabdevati sanitarnom
toplom vodom, za sisteme bez recirkulacije
(standardne vrednosti bez dogrevanja).
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval CombiVal ESSR (400-1000)
Tehnički Podaci
Kapacitet Proizvodnje Sanitarne Tople Vode
Zagrevanje vode sa kotlom, temperatura polaznog voda 60°C
CombiVal
Tip
Biral napojna pumpa 1
2400 min-1
1×230 V
mbar 3
Tip
mWS
m³/h 2
Kapacitet proizvodnje STV
litara/10 min. 4
litara/h 5
45°C
45°C
55°C
kW 6
Stanovi 7
ESSR (400)
1,0
2,0
3,0
8
33
75
MX10
MX12
MX13
1,7
2,0
2,4
515
550
570
710
990
1140
400
520
590
29,1
40,1
46,2
6
8
9
ESSR (500)
1,0
2,0
3,0
10
41
91
MX10
MX12
MX13
1,7
2,0
2,4
630
670
690
800
1150
1350
450
610
700
32,7
46,8
54,8
6
9
12
ESSR (800)
3,0
4,5
102
229
MX13
M14
2,4
5,1
1060
1080
1500
1720
780
880
60,9
70,0
16
18
ESSR (1000) 3,0
4,5
129
290
MX13
M14
4,8
5,1
1360
1395
1750
2070
940
1080
71,3
84,0
20
24
Kapacitet proizvodnje STV
litara/10 min. 4
litara/h 5
45°C
45°C
60°C
kW 6
Stanovi 7
Zagrevanje vode sa kotlom, temperatura polaznog voda 70°C
CombiVal
Tip
Biral napojna pumpa 1
2400 min-1
1×230 V
mbar 3
Tip
mWS
m³/h 2
ESSR (400)
1,0
2,0
3,0
8
33
75
MX10
MX12
MX13
1,7
2,0
2,4
545
590
615
1170
1615
1860
650
850
960
47,5
65,6
75,5
10
13
15
ESSR (500)
1,0
2,0
3,0
10
41
91
MX10
MX12
MX13
1,7
2,0
2,4
660
715
745
1280
1835
2150
725
980
1120
52,0
74,5
87,3
15
19
21
ESSR (800)
3,0
4,5
102
229
MX13
M14
2,4
3,5
1115
1150
2425
2790
1275
1435
98,5
113,3
31
38
ESSR (1000) 3,0
4,5
129
290
MX13
M14
2,4
5,1
1425
1475
2885
3400
1550
1775
117,1
138,0
40
48
Kapacitet proizvodnje STV
litara/10 min. 4
litara/h 5
45°C
45°C
60°C
kW 6
Stanovi 7
Zagrevanje vode sa kotlom, temperatura polaznog voda 80°C
CombiVal
Tip
Biral napojna pumpa 1
1×230 V
2400 min-1
mbar 3
Tip
mWS
m³/h 2
ESSR (400)
1,0
2,0
3,0
8
33
75
MX10
MX12
MX13
1,7
2,0
2,4
575
630
660
1430
2000
2315
870
1170
1330
58,1
81,2
94,0
15
20
23
ESSR (500)
1,0
2,0
3,0
10
41
91
MX10
MX12
MX13
1,7
2,0
2,4
690
760
800
1560
2270
2670
960
1335
1550
63,3
92,2
108,4
20
25
28
ESSR (800)
3,0
4,5
102
229
MX13
M14
2,4
5,1
1170
1220
3005
3475
1755
1995
122,0
141,1
36
44
ESSR (1000) 3,0
4,5
129
290
MX13
M14
4,8
5,1
1490
1555
3555
4220
2105
2450
144,3
171,3
49
58
Biral napojna pumpa
m3/h
3
mbar
4
litara/10 min.
5
litara/h
6
kW
7
Stanovi
1
2
=
=
=
=
=
=
=
Karakteristike pumpe se nalaze u delu kataloga „Gasni kotlovi“
Zapreminski protok napojne pumpe (temp. polaznog voda 60°C / 70°C / 80°C)
Strujni otpor u izmenjivaču toplote (cevnoj zmiji)
Max. proizvodnost tople vode za vremenski period od 10 minuta. Rezervoar STV zagrejan do 60°C
(saglasno propisima Procal-a)
Kontinualna proizvodnja STV po času. Temperatura hladne vode 10°C
(saglasno propisima Procal-a)
Potreban grejni kapacitet odnosno snaga kotla pri zagrevanju vode od 10°C do 45°C
U skladu sa DIN 4708 = broj stanova koji se mogu snabdevati toplom vodom ukoliko se zagrevanje vode, kao i njeno kontinualno dogrevanje, obezbeđuje radom kotla
(Standardni stan: 1 kupatilo - 4 prostorije - 4 osobe)
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
701
Hoval CombiVal ESSR (400-1000)
Dimenzije
ESSR (400, 500)
ESSR (800, 1000)
2
9
2
6
6
5b
9
3
10
7
5b
3
10
7
5a
8
5a
8
4
1
4
1
5
5
1
2
3
4
5
5a
5b
6
7
8
Ulaz hladne vode R 1½"
Izlaz tople vode R 1½"
Polazni vod grejanja R 1½"
Povratni vod grejanja R 1½"
Kanal za senzor temperature
Početak kanala za senzor temperature
Kraj kanala za senzor temperature
Priključak za termometar
Recirkulacioni priključak R ¾"
Prirubnica (za električni grejač) Ø 257/180,
podeoni krug Ø 225 mm,10 × M10
9 Priključak za anodu Rp ¾" (spoljašnja električna anoda)
Tip (800,1000), navojni priključak izolovan
10 Demontažni poklopac za pozicioniranje senzora
temperature u kanalu
1
2
3
4
5
5a
5b
6
7
8
Ulaz hladne vode R 1"
Izlaz tople vode R 1"
Polazni vod grejanja Rp 1¾"
Povratni vod grejanja Rp 1¾"
Kanal za senzor temperature
Početak kanala za senzor temperature
Kraj kanala za senzor temperature
Priključak za termometar
Recirkulacioni priključak Rp ¾"
Prirubnica (za električni grejač) Ø 180/120 mm,
podeoni krug Ø 150 mm, 8 × M10
9 Priključak za anodu Rp 1¼"
Tip (400,500), navojni priključak neizolovan
10 Demontažni poklopac za pozicioniranje senzora temperature u
kanalu
CombiVal ESSR
Tip
d
D
g1
g2*
l1
l2*
(400)
(500)
597
597
700
700
182
182
185
185
745
745
785
785
(800)
(1000)
750
850
950
1050
280
280
260
260
975
1075
1020
1120
Moguća su odstupanja zbog proizvodnih
tolerancija:
dimenzija ± 10 mm.
* ukoliko se koristi prirubnički električni grejač
CombiVal ESSR
Tip a
b
c
e
f
h
h1
i
k
m
x
y
Nagibna
mera
(400)
(500)
55
55
221
221
784
919
1054
1234
1526
1856
1621
1953
—
—
275
275
—
—
1352
1683
313
500
954
933
1738
2044
(800)
(1000)
99
99
287
297
990
1045
1260
1360
1885
1901
2005
2030
1931
1958
377
387
1385
1485
1642
1652
535
528
954
954
2072
2135
702
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval CombiVal CR (200-2000)
Rezervoar Za Kombinovano Zagrevanje Vode
Opis Proizvoda
Hoval Rezervoar STV
CombiVal CR (200-1000)
• Rezervoar STV izrađen od nerđajućeg čelika.
• Integrisan ravan glatkocevni izmenjivač
toplote od nerđajućeg čelika.
• Termoizolacija od 70 mm ekspandiranog
polistirena (EPTS) i 20 mm poliester vune;
dvodelna sa stezačima.
• Oplata od polistirola, crvene boje.
• Priključak za električni grejač.
• Prirubnica za čišćenje ili dodatni glatkocevni
izmenjivač toplote.
• Sa termometrom.
• Sa uronskom čaurom.
• Za pijaću vodu sa sadržajem hlorida do
max. 70 mg/l.
Isporuka
• Rezervoar STV sa montiranom oplatom.
Izvedba na zahtev
• Sa ugrađenim navojnim električnim
grejačem.
Hoval Rezervoar STV
CombiVal CR (1250-2000)
• Rezervoar STV izrađen od nerđajućeg čelika.
• Integrisan ravan glatkocevni izmenjivač
toplote od nerđajućeg čelika.
• CombiVal CR (1250)
Termoizolacija od 90 mm ekspandiranog
polistirena (EPTS) i 20 mm poliester vune;
dvodelna sa stezačima, oplata od polistirola,
crvene boje.
• CombiVal CR (1500-2000)
Termoizolacija od 90 mm ekspandiranog
polistirena (EPTS) i 20 mm poliester vune;
trodelna sa stezačima, oplata od polistirola,
crvene boje.
• Priključak za električni grejač.
• Prirubnica za čišćenje ili dodatni glatkocevni
izmenjivač toplote.
• Sa termometrom.
• Sa uronskom čaurom.
• Za pijaću vodu sa sadržajem hlorida do
max. 70 mg/l.
Isporuka
• Rezervoar STV, termoizolacija i termometar
u posebnim pakovanjima.
Radovi na licu mesta
• Montaža termoizolacije.
Izvedba na zahtev
• Sa navojnim električnim grejačem.
• Prirubnica sa navojnim priključkom za
ugradnju električnog grejača.
Modeli
CombiVal
CR (200)
CR (300)
CR (540)
CR (630)
CR (800)
CR (1000)
CR (1250)
CR (1500)
CR (2000)
Sertifikati
CombiVal CR
(200-2000)
Broj atesta SVGW *
0009 - 4304
* Švajcarsko Udruženje za Distribuciju Gasa i
Vode
Navojni Električni Grejač
Tipovi: od EP-3 do EP-9
• Izrađen od legure Incoloy 825.
• Grejne snage 3 - 9 kW.
• Sa regulatorom temperature i zaštitom od
pregrevanja - sigurnosnim graničnikom.
• Električno napajanje 3 × 400 V.
• Nije predviđen za kontinualnu upotrebu.
Isporuka
• U posebnom pakovanju.
Radovi na licu mesta
• Ugradnja električnog grejača.
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
703
Hoval CombiVal CR (200-2000)
Broj Artikla
Rezervoar STV
CombiVal CR (200-2000)
Broj Artikla
Rezervoar STV izrađen od nerđajućeg
čelika sa ugrađenim ravnim glatkocevnim
izmenjivačem toplote od nerđajućeg čelika.
CombiVal CR (200-1000): potpuno namontiran
(sa termoizolacijom).
CombiVal CR (1250-2000): rezervoar i
termoizolacija se isporučuju u posebnim
pakovanjima.
CombiVal
Tip
Zapremina
dm³
Grejna površina
m2
CR (200)
CR (300)
CR (540)
CR (630)
CR (800)
CR (1000)
CR (1250)
CR (1500)
CR (2000)
200
300
540
630
800
1000
1250
1500
2000
0,9
1,2
1,8
1,8
2,4
2,4
3,0
3,5
4,0
7005 059
7005 060
7005 061
7005 062
7005 063
7005 064
7005 065
7005 066
7005 067
2.468,00
2.953,00
3.595,00
3.858,00
5.108,00
X’XXX.–
7.145,00
8.393,00
10.760,00
2022 216
2022 217
2022 218
2022 219
198,00
321,00
362,00
385,00
6000 647
110,00
Uronski senzor temperature KVT 20/5/6S
sa 5 m kabela i priključkom
6012 687
65.–
Uronski senzor temperature KVT 20/5/6
sa 5 m kabela
2022 992
65.–
242 617
47.–
Pribor
Navojni električni grejač EP
Izrađen od legure Incoloy 825, sa regulatorom
temperature i zaštitom od pregrevanja sigurnosnim graničnikom.
Isporučuje se u posebnom pakovanju, ugradnja na licu mesta, napajanje 3 × 400 V.
Nije predviđen za kontinualnu upotrebu
(postoji opasnost od požara).
Tip
EP-3
EP-4,5
EP-6
EP-9
Dubina
Snaga ugradnje
za
kW
mm
CombiVal CR
3,0
4,5
6,0
9,0
390
500
620
850
(200 - 2000)
(200 - 2000)
(540 - 2000)
(800 - 2000)
Prirubnica
sa navojnim priključkom od 1½" za ugradnju
električnog grejača
Senzor temperature TF 25/12K
sa kabelom za povezivanje na modulisani
gasni kondenzacioni kotao (TopGas®) preko
TopTronic® RS OT regulatora
Kod TopTronic®T regulatora - senzor
temperature je sadržan u kotlovskom
regulatoru ili u regulacionom setu.
704
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval CombiVal CR (200-2000)
Broj Artikla
Broj Artikla
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Termostat TW 12
sa kapilarnom cevi
6010 080
126.–
Termostatski mešni ventil za vodu TM200
Trokraki mešni ventil, izrađen od mesinga, za
regulaciju temperature sanitarne vode.
Priključne dimenzije: R ¾“.
Temperatura tople vode: max. 90°C.
Obseg podešavanja: 30÷60°C.
Protok: 27 l/min (pri ∆p = 1 bar).
Vrednost koeficijenta protoka (kvs): 1,62.
2005 915
261.–
705
Hoval CombiVal CR (200-2000)
Tehnički Podaci
Rezervoar Sanitarne Tople Vode CombiVal CR (200-800)
Tip rezervoara
CombiVal CR
•Zapremina
•Max. radni / probni pritisak
•Max. radna temperatura
•Debljina termoizolacije od PU-pene •Toplotna provodljivost termoizolacije λ
•Gubici pogonske pripravnosti qB pri 60°C
•Masa
litara
bar
°C
mm
W/mK
W
kg
• Dimenzije
(200)
(300)
(540)
(630)
(800)
200
6/12
95
90
0,025
70
65
300
6/12
95
90
0,025
96
85
540
6/12
95
90
0,025
138
106
630
6/12
95
90
0,025
142
130
800
6/12
95
90
0,025
150
168
pogledajte tabelu sa dimenzijama
Izmenjivač toplote (ugrađen u rezervoar)
• Grejna površina
• Količina grejne vode
m2
litara
0,9
5,4
1,2
7,2
1,8
10,8
1,8
10,8
2,4
14,4
Strujni otpor 1
• Voda
• Smeša polipropilen glikol / voda 50 %
z-vrednost
z-vrednost
20
27
24
32
28
38
28
38
30
40
• Max. radni / probni pritisak
• Max. radna temperatura
bar
°C
10 / 15
95
10 / 15
95
10 / 15
95
10 / 15
95
10 / 15
95
1
Strujni otpor (mbar) = zapreminski protok (m³/h)2 × z
Navojni Električni Grejač
Izrađen od legure Incoloy 825, sa regulatorom temperature i zaštitom od
pregrevanja - sigurnosnim graničnikom.
Isporučuje se u posebnom pakovanju, ugradnja na licu mesta, električno
napajanje 3 × 400 V.
Snage (kW), saglasno odobrenju elektrodistribucije.
Nije predviđen za kontinualnu upotrebu (postoji opasnost od požara).
Tip
EP-3
EP-4,5
EP-6
EP-9
706
Snaga
kW
Dubina ugradnje
mm
za CombiVal
Tip
3,0
4,5
6,0
9,0
390
500
620
850
CR (200 - 2000)
CR (200 - 2000)
CR (540 - 2000)
CR (800 - 2000)
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval CombiVal CR (200-2000)
Tehnički Podaci
Rezervoar Sanitarne Tople Vode CombiVal CR (1000-2000)
Tip rezervoara
CombiVal CR
•Zapremina
•Max. radni / probni pritisak
•Max. radna temperatura
•Debljina termoizolacije
•Toplotna provodljivost termoizolacije λ
•Gubici pogonske pripravnosti qB pri 60°C
•Masa
litara
bar
°C
mm
W/mK
W
kg
•Dimenzije
m2
litara
Strujni otpor 1
•Voda
•Smeša polipropilen glikol / voda 50 %
z-vrednost
z-vrednost
•Max. radni / probni pritisak
•Max. radna temperatura
bar
°C
1
(1250)
(1500)
(2000)
1000
6/12
95
90
0,025
154
206
1220
6/12
95
110
0,025
163
227
1590
6/12
95
110
0,025
175
244
2100
6/12
95
110
0,025
200
342
pogledajte tabelu sa dimenzijama
Izmenjivač toplote (ugrađen u rezervoar)
•Grejna površina
•Količina grejne vode
(1000)
2,4
14,4
3,0
28,0
3,5
32,0
4,0
37,0
30
40
20
27
22
30
25
34
10 / 15
95
10 / 15
95
10 / 15
95
10 / 15
95
Strujni otpor (mbar) = zapreminski protok (m³/h)2 × z
Navojni Električni Grejač
Izrađen od legure Incoloy 825, sa regulatorom temperature i zaštitom od
pregrevanja - sigurnosnim graničnikom.
Isporučuje se u posebnom pakovanju, ugradnja na licu mesta, 3 × 400 V.
Snage (kW) saglasno odobrenju elektrodistribucije.
Nije predviđen za kontinualnu upotrebu (postoji opasnost od požara).
Tip
EP-3
EP-4,5
EP-6
EP-9
Snaga
kW
Dubina ugradnje
mm
za CombiVal
Tip
3,0
4,5
6,0
9,0
390
500
620
850
CR (200 - 2000)
CR (200 - 2000)
CR (540 - 2000)
CR (800 - 2000)
Kapacitet Proizvodnje Sanitarne Tople Vode
Zagrevanje Vode Električnim Grejačem
CombiVal
Tip
električno zagrevanje vode 2
litara
osobe 1
električno zagrevanje vode 3
litara
osobe 1
CR (200)
CR (300)
CR (540)
140
210
400
1-2
3-4
5-6
80
150
265
1
1-2
2-3
CR (630)
CR (800)
CR (1000)
470
600
750
6-7
8-10
11-13
310
400
470
3-4
4-5
5-6
1
CR (1250)
CR (1500)
CR (2000)
940
1120
1500
14-16
15-18
21-25
610
790
1050
8-10
11-12
14-16
2
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Broj osoba koje se mogu snabdevati sanitarnom toplom
vodom, za sisteme bez recirkulacije (standardne vrednosti bez
dogrevanja).
Navojni električni grejač ugrađen u donju prirubnicu.
3
Navojni električni grejač ugrađen u gornji priključak 1½“
Dimenzija („i“).
707
Hoval CombiVal CR (200-2000)
Tehnički Podaci
Kapacitet Proizvodnje Sanitarne Tople Vode
Zagrevanje vode sa kotlom, temperatura polaznog voda 70°C
CombiVal
Tip
Biral napojna pumpa 1
Kapacitet proizvodnje STV
2400 min-1
1 × 230 V litara/10 min. 4
litara/h 5
mbar 3
Tip
mWS
45°C
45°C
60°C
m³/h 2
CR (200)
0,5
1,0
1,5
2,0
5
20
45
80
MX10
MX10
MX10
MX12
2,0
1,7
1,5
2,0
323
340
350
370
312
420
520
600
CR (300)
1,0
1,5
2,0
2,5
25
55
100
150
MX10
MX10
MX12
MX13
1,7
1,5
2,0
2,9
500
514
531
546
CR (540)
1,5
2,0
2,5
3,0
65
112
175
255
MX10
MX12
MX13
M14
1,5
2,0
2,9
4,8
CR (630)
2,0
2,5
3,0
112
175
255
MX12
MX13
M14
CR (800)
2,0
2,5
3,0
3,5
120
190
270
370
CR (1000)
2,0
2,5
3,0
3,5
CR (1250)
kW 6
Stanovi 7
177
250
279
304
12,7
17,0
21,2
24,6
2
3
3
3
550
640
740
835
326
376
410
432
22,6
26,2
30,3
33,9
5
7
7
7
865
886
905
911
790
925
1040
1080
462
510
540
600
32,4
37,5
42,2
43,9
14
15
16
17
2,0
2,9
4,8
1010
1030
1047
925
1040
1140
510
540
600
37,5
42,2
46,5
16
17
18
MX12
MX13
M14
M14
2,0
2,9
4,8
4,4
1285
1312
1322
1346
1190
1365
1430
1570
671
715
745
770
48,8
55,4
57,9
63,8
23
24
25
26
120
190
270
370
MX12
MX13
M14
M14
2,0
2,9
4,8
4,4
1557
1587
1594
1618
1190
1365
1430
1570
671
715
745
770
48,8
55,4
57,9
63,8
27
28
29
30
3,0
4,0
180
320
MX13
M14
2,3
4,0
1930
1950
1403
1532
740
780
57,1
62,4
31
32
CR (1500)
3,0
4,0
200
360
M14
M14
4,8
4,0
2301
2327
1595
1751
800
895
64,9
71,3
37
39
CR (2000)
3,0
4,0
225
400
M14
M15
4,8
5,2
3090
3040
1775
1960
880
1007
72,3
79,6
49
51
Biral napojna pumpa
m3/h
3
mbar
4
litara/10 min.
5
litara/h
6
kW
7
Stanovi
1
2
708
=
=
=
=
=
=
=
Karakteristike pumpe se nalaze u delu kataloga „Gasni kotlovi“
Zapreminski protok napojne pumpe (temp. polaznog voda 70°C)
Strujni otpor u izmenjivaču toplote (cevnoj zmiji)
Max. proizvodnost tople vode za vremenski period od 10 minuta. Rezervoar STV zagrejan do 60°C
Kontinualna proizvodnja STV po času. Temperatura hladne vode 10°C
Potreban grejni kapacitet odnosno snaga kotla pri zagrevanju vode od 10°C do 45°C
U skladu sa DIN 4708 = broj stanova koji se mogu snabdevati toplom vodom ukoliko se zagrevanje vode, kao i njeno kontinualno dogrevanje, obezbeđuje radom kotla
(Standardni stan: 1 kupatilo - 4 prostorije - 4 osobe)
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval CombiVal CR (200-2000)
Tehnički Podaci
Kapacitet Proizvodnje Sanitarne Tople Vode
Zagrevanje vode sa kotlom, temperatura polaznog voda 80°C
CombiVal
Tip
Biral napojna pumpa 1
2400 min-1
1 × 230 V
mbar3
Tip
mWS
Kapacitet proizvodnje STV
litara/10 min.4
litara/h5
45°C
45°C
60°C
m³/h2
CR (200)
0,5
1,0
1,5
2,0
5
20
45
80
MX10
MX10
MX10
MX12
2,0
1,7
1,5
2,0
339
361
381
397
405
538
660
760
CR (300)
1,0
1,5
2,0
2,5
25
55
100
150
MX10
MX10
MX12
MX13
1,7
1,5
2,0
2,9
523
552
573
582
CR (540)
1,5
2,0
2,5
3,0
65
112
175
255
MX10
MX12
MX13
M14
1,5
2,0
2,9
4,8
CR (630)
2,5
3,0
175
255
MX13
M14
CR (800)
2,0
2,5
3,0
3,5
120
190
270
370
CR (1000)
2,0
2,5
3,0
3,5
CR (1250)
kW6
Stanovi 7
263
360
412
440
16,5
21,9
26,8
30,8
2
4
4
4
690
790
1000
1080
475
550
596
630
28,4
35,3
40,5
42,7
6
8
8
8
897
936
950
972
990
1220
1310
1438
676
738
788
865
40,3
43,6
46,5
48,3
16
17
19
21
2,9
4,8
1075
1098
1340
1480
785
875
53,3
58,6
22
23
MX12
MX13
M14
M14
2,0
2,9
4,8
4,4
1348
1369
1401
1414
1410
1705
1850
1910
960
1030
1075
1120
64,3
69,4
77,2
80,3
25
30
31
32
120
190
270
370
MX12
MX13
M14
M14
2,0
2,9
4,8
4,4
1620
1640
1675
1680
1410
1705
1850
1910
960
1030
1075
1120
64,3
69,4
77,2
80,3
30
32
33
36
3,0
4,0
180
320
MX13
M14
2,3
4,0
1988
2034
1790
2150
1000
1100
71,5
82,7
37
39
CR (1500)
3,0
4,0
200
360
M14
M14
4,8
4,0
2368
2420
1890
2326
1088
1277
81,2
94,0
45
48
CR (2000)
3,0
4,0
225
400
M14
M15
4,8
5,2
3081
3143
2120
2600
1216
1428
89,7
105
55
62
Biral napojna pumpa
m3/h
3
mbar
4
litara/10 min.
5
litara/h
6
kW
7
Stanovi
1
2
=
=
=
=
=
=
=
Karakteristike pumpe se nalaze u delu kataloga „Gasni kotlovi“
Zapreminski protok napojne pumpe (temp. polaznog voda 80°C)
Strujni otpor u izmenjivaču toplote (cevnoj zmiji)
Max. proizvodnost tople vode za vremenski period od 10 minuta. Rezervoar STV zagrejan do 60°C
Kontinualna proizvodnja STV po času. Temperatura hladne vode 10°C
Potreban grejni kapacitet odnosno snaga kotla pri zagrevanju vode od 10°C do 45°C
U skladu sa DIN 4708 = broj stanova koji se mogu snabdevati toplom vodom ukoliko se zagrevanje vode, kao i njeno kontinualno dogrevanje, obezbeđuje radom kotla
(Standardni stan: 1 kupatilo - 4 prostorije - 4 osobe)
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
709
Hoval CombiVal CR (200-2000)
Dimenzije
CombiVal CR (200 - 630)
CombiVal CR (800 - 2000)
(Dimenzije su date u mm)
b
b
b1
b1
2
8
5
5
2
7
7
6
6
h r
h
r
m
5
m
5
9
9
k
i
5
3
i
5
3
g
4
c
1
d
e
k
g
4
f
c
1
a
d
e
f
a
Glatkocevni ravan izmenjivač toplote
CombiVal CR (800, 1000): Glatkocevni ravan izmenjivač toplote
CombiVal CR (1250-2000): Glatkocevni izmenjivač toplote
n
n
40
40
45˚
1
2
3
4
5
45˚
Ulaz hladne vode Tip (200-630), Rp 1“
Tip (800-2000), R 1½“
Izlaz tople vode Tip (200-630), Rp 1“
Tip (800-2000), R 1½“
Polazni vod grejanja Tip (200-1000),Rp 1“, (1250-2000) R 1¼
Povratni vod grejanja Tip (200-1000), Rp 1“, (1250-2000) R 1¼
Priključci Rp ½“ za senzor temperature, termostat, termometar
dužina ugrađene uronske čaure 200 mm, unutrašnji prečnik Ø 8 mm
CombiVal
Tip
6
7
8
9
Priključak za navojni električni grejač Rp 1½“
Recirkulacioni priključak Rp 1", CR (300) - CR (2000)
CR (200) bez recirkulacionog priključka
Odzraka Rp 1“
Prirubnica Ø 270/200
podeoni krug Ø 240 mm, 12 × M10
b
Ø
b1
Ø
h
a
c
d
e
f
g
i
k
m
n
r
Nagibna mera
mm
(200)
(300)
(540)
(630)
680
680
830
880
500
500
650
700
1430
1930
1960
1970
100
100
90
90
310
310
310
310
390
390
390
390
465
465
465
465
570
570
570
570
700
770
770
770
845
1060
1060
1060
–
1320
1320
1320
1210
1710
1710
1710
120
120
120
120
1390
1890
1915
1925
1430
1920
1950
1980
CR (800)
CR (1000)
970
1070
790
890
1980
2000
80
70
310
310
390
390
465
465
570
570
770
770
1060
1160
1320
1420
1710
1710
120
120
1940
1942
1990
2000
CR (1250)
CR (1500)
CR (2000)
1170
1320
1470
950
1100
1250
2020
2050
2070
70
70
70
310
310
310
895
895
895
–
–
–
570
570
570
995
995
995
1060
1060
1060
1320
1320
1320
1710
1710
1710
150
150
150
1945
1973
1993
2050
2150
2260
CR CR CR CR 710
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
CombiVal CSR (300-2000)
Rezervoar Za Kombinovano Zagrevanje Vode
Opis proizvoda
Hoval Rezervoar STV
CombiVal CSR (300-1000)
• Rezervoar STV izrađen od nerđajućeg čelika.
• Termoizolacija od 70 mm ekspandiranog
polistirena (EPTS) i 20 mm poliester vune;
dvodelna sa stezačima.
• Oplata od polistirola, crvene boje.
• Integrisan ravan glatkocevni izmenjivač
toplote od nerđajućeg čelika sa povećanom
grejnom površinom, za upotrebu sa
toplo­tnim pumpama ili kondenzacionim
kotlovima.
• Priključak za električni grejač.
• Sa termometrom.
• Prirubnica sa navojnim priključkom za
ugradnju električnog grejača i za čišćenje.
• Za pijaću vodu sa sadržajem hlorida do
max. 70 mg/l.
Isporuka
• Rezervoar STV sa montiranom oplatom.
Hoval Rezervoar STV
CombiVal CSR (1250-2000)
• Rezervoar STV izrađen od nerđajućeg čelika.
• CombiVal CSR (1250)
Termoizolacija od 90 mm ekspandiranog
polistirena (EPTS) i 20 mm poliester vune;
dvodelna sa stezačima; oplata od polistirola,
crvene boje.
• CombiVal CSR (1500-2000)
Termoizolacija od 90 mm ekspandiranog
polistirena (EPTS) i 20 mm poliester vune;
trodelna sa stezačima; oplata od polistirola,
crvene boje.
• Priključak za električni grejač.
• Integrisan izmenjivač toplote od nerđajućeg
čelika sa povećanom grejnom površinom,
za upotrebu sa toplo­tnim pumpama ili
kondenzacionim kotlovima:
CSR (800-1000): patentiran ravan
glatkocevni sistem izmenjivača toplote;
CSR (1250-2000): glatkocevni izmenjivač
toplote sa trostrukim namotajem.
• Prirubnica sa navojnim priključkom za
ugradnju električnog grejača i za čišćenje.
• Sa termometrom.
• Za pijaću vodu sa sadržajem hlorida do
max. 70 mg/l.
Isporuka
• Rezervoar STV i termoizolacija u posebnim
pakovanjima.
Izvedba na zahtev
• Sa navojnim električnim grejačem.
Radovi na licu mesta
• Montaža termoizolacije.
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Modeli
CombiVal
CSR
CSR
CSR
CSR
CSR
CSR
CSR
CSR
(300)
(400)
(540)
(800)
(1000)
(1250)
(1500)
(2000)
Sertifikati
CombiVal CSR (300-2000) Broj atesta SVGW *
0009-4304
* Švajcarsko Udruženje za Distribuciju Gasa i
Vode
Navojni Električni Grejač
Tipovi: od EP-3 do EP-9
• Izrađen od legure Incoloy 825.
• Grejne snage 3 - 9 kW.
• Sa regulatorom temperature i zaštitom od
pregrevanja - sigurnosnim graničnikom.
• Električno napajanje 3 × 400 V.
• Nije predviđen za kontinualnu upotrebu.
Isporuka
• U posebnom pakovanju.
Radovi na licu mesta
• Ugradnja električnog grejača.
711
CombiVal CSR (300-2000)
Broj Artikla
Rezervoar STV
CombiVal CSR (300-2000)
Broj Artikla
Sa integrisanim ravnim glatkocevnim
izmenjivačem toplote od nerđajućeg čelika, sa
povećanom grejnom površinom.
CombiVal CSR(300-1000) potpuno namontiran
(sa termoizolacijom).
CombiVal CSR(1250-2000) Rezervoar i
termoizolacija se isporučuju u posebnim
pakovanjima.
CombiVal Tip
Zapremina
dm³
Grejna površina
m 2
CSR (300) CSR (400) CSR (540) 300
400
540
2,9
3,5
4,9
7005 068
7005 069
7005 070
5’175.–
5’870.–
7’120.–
CSR (800) CSR (1000) 800
1000
6,9
6,9
7005 071
7005 072
9’910.–
10’145.–
CSR (1250) CSR (1500)
CSR (2000)
1250
1500
2000
10
12
13
7005 073
7005 074
7005 075
13’555.–
15’835.–
17’655.–
2022 216
2022 217
2022 218
2022 219
293.–
317.–
330.–
356.–
6000 647
Pribor
Navojni električni grejač EP
Izrađen od legure Incoloy 825, sa regulatorom
temperature i zaštitom od pregrevanja sigurnosnim graničnikom.
Isporučuje se u posebnom pakovanju, ugradnja na licu mesta, napajanje 3 × 400 V.
Nije predviđen za kontinualnu upotrebu
(postoji opasnost od požara).
Tip
EP-3
EP-4,5
EP-6
EP-9
Snaga
kW
Dubina ugradnje
mm
3,0
4,5
6,0
9,0
390
500
620
850
Mesto ugradnje navojnog električnog grejača
u CombiVal CSR - pogledajte deo Tehnički
podaci.
Prirubnica
sa navojnim priključkom od 1½” za ugradnju
električnog grejača
Uronski senzor temperature KVT 20/5/6S
sa 5 m kabela i priključkom
6012 687
72.–
Uronski senzor temperature KVT 20/5/6
sa 5 m kabela
2022 992
72.–
242 617
53.–
Senzor temperature TF 25/12K
sa kabelom za povezivanje na modulisani
gasni kondenzacioni kotao (TopGas®) preko
TopTronic® RS OT regulatora
Kod TopTronic®T regulatora - senzor
temperature je sadržan u kotlovskom
regulatoru ili u regulacionom setu.
712
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
CombiVal CSR (300-2000)
Broj Artikla
Broj Artikla
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Termostat TW 12
sa kapilarnom cevi
6010 080
142.–
Termostatski mešni ventil za vodu TM200
Trokraki mešni ventil, izrađen od mesinga, za
regulaciju temperature sanitarne vode.
Priključne dimenzije: R ¾“.
Temperatura tople vode: max. 90°C.
Obseg podešavanja: 30÷60°C.
Protok: 27 l/min (pri ∆p = 1 bar).
Vrednost koeficijenta protoka (kvs): 1,62.
2005 915
187.–
713
CombiVal CSR (300-2000)
Tehnički Podaci
Rezervoar Sanitarne Tople Vode CombiVal CSR (300-2000)
Tip rezervoara
•
•
•
•
•
•
•
•
CombiVal CSR
(300)
(400)
(540)
(800)
(1000)
(1250)
(1500)
(2000)
Zapremina litara
300
Max. radni / probni pritisak
bar
6/12
Max. radna temperatura
°C
95
Debljina termoizolacije od PU-pene mm
90
Toplotna provod. termoizolacije λ W/mK
0,025
Gubici pog. pripravn. qB pri 60 °C W
96
Masa
kg
104
Za pripremu STV pomoću toplotnih pumpi - nominalni
kapacitet (B0W35) do max. kW 7,8 kW
9,6
400
6/12
95
90
0,025
128
123
540
6/12
95
90
0,025
138
152
800
6/12
95
90
0,025
150
213
1000
6/12
95
90
0,025
154
257
1140
6/12
95
110
0,025
163
300
1400
6/12
95
110
0,025
175
346
1900
6/12
95
110
0,025
200
462
11,6
16,3
22
23
33,3
40
43,3
12,0
130
4
10 / 15
95
13,0
140
5
10 / 15
95
Dimenzije pogledajte tabelu sa dimenzijama
Patentirani sistem, specijalni izmenjivač toplote (ugrađen, redna veza glatkocevnog ravnog i cilindričnog izmenjivača toplote)
•
•
•
•
•
1
2,9
m2
litara
19
z-vrednost 35
bar
10 / 15
°C
95
Ukupna grejna površina
Količina grejne vode Strujni otpor 1
Max. radni / probni pritisak
Max. radna temperatura
3,5
23
38
10 / 15
95
4,9
30
59
10 / 15
95
6,9
40
71
10 / 15
95
6,9
40
71
10 / 15
95
10,0
107
3
10 / 15
95
Strujni otpor kotla (mbar) = zapreminski protok (m³/h)2 × z (1 mbar= 0,1 kPa)
Navojni Električni Grejač
Izrađen od legure Incoloy 825, sa regulatorom temperature i zaštitom od pregrevanja - sigurnosnim
graničnikom.
Isporučuje se u posebnom pakovanju, ugradnja na licu mesta, električno napajanje 3 × 400 V.
Snage (kW), saglasno odobrenju elektrodistribucije.
Nije predviđen za kontinualnu upotrebu.
Tip
EP-3
EP-4,5
EP-6
EP-9
Snaga
kW
Dubina ugradnje
mm
Ugradnja u priključak Rp 1½“
za CombiVal
Tip
Ugradnja u prirubnicu
za CombiVal
Tip
3,0
4,5
6,0
9,0
390
500
620
850
CSR (300-2000)
CSR (300-2000)
CSR (540-2000)
CSR (800-2000)
CSR (300-2000)
CSR (400-2000)
CSR (800-2000)
CSR (1500-2000)
Zagrevanje Vode Električnim Grejačem
Mesto ugradnje
A
B
CombiVal Električno zagrevanje
Tip
litara
Osobe 1
CombiVal Električno zagrevanje
Tip
litara
Osobe 1
CSR (300) WP
CSR (400) WP
CSR (540) WP
73
80
205
1
1-2
3-4
CSR (300) CSR (400) CSR (540) 235
314
413
3-4
5-6
6-8
CSR (800) WP
CSR (1000) WP
297
408
5-6
6-8
CSR (800) CSR (1000) 611
773
10-12
12-15
CSR (1250) WP
CSR (1500) WP
CSR (2000) WP
387
532
786
6-7
8-9
10-13
CSR (1250)912
CSR (1500)1235
CSR (2000)1617
13-16
15-17
20-25
A
B
Broj osoba koje se mogu snabdevati sanitarnom toplom vodom, za
sisteme bez recirkulacije (standardne vrednosti bez dogrevanja).
1
714
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
CombiVal CSR (300-2000)
Tehnički Podaci
Kapacitet Proizvodnje Sanitarne Tople Vode
Zagrevanje vode sa toplotnom pumpom Hoval Thermalia® (8HP-15HP), sa ugrađenom napojnom pumpom.
Temperatura polaznog voda 60°C
CombiVal
Tip CSR
m³/h 2
Napojna pumpa
Kapacitet proizvodnje STV Toplotna pumpa
Preusmerni ventil
litara/10 min. 4 litara/h 5
Thermalia®
Tip EMV110 F3L-1¼"
Biral 1
kPa 3
Tip
kPa 45°C
45°C 55°C kW 6
Tip
kPa 3 h 7
kPa 3
kPa 8
(300)
0,66
0,75
4,3
5,6
MX13
MX13
28,5
27,6
298
302
140
160
109
124
5,7
6,5
(8HP)
(10HP)
5,2
6,8
2,6
2,3
0,5
0,6
10,0
13,0
1/3-4
1/4-5
(400)
0,66
0,75
0,95
4,6
6,0
8,6
MX13
MX13
MX13
28,5
27,6
25,4
398
402
407
140
160
192
109
124
149
5,7
6,5
7,8
(8HP)
(10HP)
(12HP)
5,2
6,8
5,7
3,5
3,1
2,6
0,5
0,6
0,8
10,3
13,4
15,1
1/4-6
1/4-6
1/4-6
(540)
0,95
1,15
14,5
23,7
MX13
MX13
25,4
38,3
532
541
192
244
149
190
7,8
10,0
(12HP)
(15HP)
5,7
9,3
4,7
4,2
0,8
1,3
21,0
34,3
1-2/6-8
1-2/6-8
(800)
1,15
20,8
MX13
38,3
816
244
190
10,0
(15HP)
9,3
5,4
1,3
31,4
2/10-12
Kupatila/
Osobe 10
Hidraulične šeme: pogledajte poglavlje „Aspekti projektovanja“ u delu o toplotnim pumpama
Kapacitet Proizvodnje Sanitarne Tople Vode
Zagrevanje vode sa toplotnom pumpom Hoval Thermalia®(17H-26H), sa spoljnom napojnom pumpom.
Temperatura polaznog voda 60°C
CombiVal
Tip CSR
Napojna pumpa Kapacitet proizvodnje STV Toplotna pumpa
Thermalia®
Biral
litara/10 min. 4 litara/h 5
kPa 3
Tip
kPa 45°C
45°C 55°C
kW 6
Tip
kPa 3
m³/h2
(800)
1,98
27,8
2,25
35,9
2,44
42,3
Varijanta
(1000) 2,25
35,9
M14
2,44
42,3
M14
Varijanta M15
2,75
53,7
M15
Varijanta HX322
M14
M14
M14
M15
h 7
kPa 9
Spolja
dostupno Kupatila/
kPa
Osobe 10
53,7
52,0
50,7
65,1
822
829
833
283
322
349
220
250
271
11,5
13,1
14,2
(17H)
(19H)
(22H 11)
7,7
7,7
6,3
4,2
3,6
3,2
35,5
43,6
48,6
18,2
8,4
2,1
16,5
2/10-12
2/10-12
2/10-12
52,0
50,7
65,1
63,0
71,7
1004
1008
1021
322
349
423
250
271
329
13,1
14,2
17,2
(19H)
(22H 11)
(26H 11)
7,7
6,3
8,1
5,1
4,4
3,9
43,6
48,6
61,8
8,4
2,1
16,5
1,2
9,9
2-3/12-15
2-3/12-15
2-3/12-15
Hidraulične šeme: pogledajte poglavlje „Aspekti projektovanja“ u delu o toplotnim pumpama
1
Biral napojna pumpa
m3/h
kPa
4
litara/10 min.
5
litara/h
6
kW
2
3
h
kPa
9
kPa
10
Kupatila/Osoba
7
8
11
22H-26H
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Ukoliko se kombinuje sa toplotnom pumpom i u skladu sa funkcionalnim dijagramom M-WPHA -WW-1c odnosno 1d, cirkulaciona pumpa koja je integrisana u toplotnu pumpu je ujedno i napojna pumpa rezervoara.
Zapreminski protok napojne pumpe (temp. polaznog voda 70°C)
Strujni otpor u izmenjivaču toplote (cevnoj zmiji) odnosno u toplotnoj pumpi (1 mbar = 0,1 kPa)
Max. proizvodnost tople vode za vremenski period od 10 minuta. Rezervoar STV zagrejan do 55°C
Kontinualna proizvodnja STV po času. Temperatura hladne vode 10°C
Prosečan grejni kapacitet toplotne pumpe pri temperaturi polaznog voda između 35°C i 60°C i temperaturi toplotnog izvora 0-5°C
Vreme zagrevanja vode pomoću toplotne pumpe
Ukupan otpor rezervoara STV, toplotne pumpe i preusmernog ventila
Ukupan otpor rezervoara STV i toplotne pumpe
Broj kupatila (1 kada 150 l) ili broj osoba koje se mogu snabdevati sanitarnom toplom vodom u sistemu bez recirkulacije
Min. ulazna temperatura toplotnog izvora ne sme da padne ispod 0°C pri temperaturi polaznog voda od 60°C za toplotnu pumpu Ther­malia® tip (22H-45H) . Za granične radne vrednosti toplotne pumpe pogledajte podatke u tabeli radnih karakteristika
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
715
CombiVal CSR (300-2000)
Tehnički Podaci
Kapacitet Proizvodnje Sanitarne Tople Vode
Zagrevanje vode sa toplotnom pumpom.
Temperatura polaznog voda 60°C
Rezervoar STV, CSR 1250 / 10,0 m2 grejna površina
Toplotna pumpa
Tip
Kapacitet proizvodnje STV
litara/10 min. 3
litara/h 4
45°C
45°C
55°C
Snaga kW
S0/W60
m3/h 1
mbar 2
17 H
19 H
10,3
11,8
1,35
1,55
6
8
1507
1513
253
289
197
225
5 / 7-8
5 / 9-10
22 H
26 H
13,2
15,7
1,75
2,10
10
14
1519
1529
324
385
252
300
5 / 10-11
5 / 12-13
30 H
37 H
18,3
21,8
2,40
2,85
18
25
1540
1554
449
535
349
416
5 / 13-15
5 / 16-17
45 H
50 H
27,5
30,0
3,60
4,00
39
48
1578
1588
675
737
525
573
5 / 21-22
5 / 22-24
60 H
50 X
35,6
15,0
4,65
4,88
65
72
1873
1527
874
368
680
286
5 / 27-29
5 / 11-12
60 X
70 X
17,8
21,2
5,65
6,87
96
142
1538
1552
437
520
340
405
5 / 13-15
5 / 16-17
90 X
25,4
8,51
218
1569
624
485
5 / 19-20
Kupatila / Osoba 5
Rezervoar STV, CSR 1500 / 12,0 m2 grejna površina
Toplotna pumpa
Tip
Kapacitet proizvodnje STV
litara/10 min. 3
litara/h 4
45°C
45°C
55°C
Snaga kW
S0/W60
m3/h 1
mbar 2
17 H
19 H
10,3
11,8
1,35
1,55
8
10
1842
1848
253
289
197
225
6 / 7-8
6 / 9-10
22 H
26 H
13,2
15,7
1,75
2,10
13
18
1853
1864
324
385
252
300
6 / 10-11
6 / 12-13
30 H
37 H
18,3
21,8
2,40
2,85
23
33
1874
1889
449
535
349
416
6 / 13-15
6 / 16-17
45 H
50 H
27,5
30,0
3,60
4,00
52
64
1912
1922
675
737
525
573
6 / 21-22
6 / 22-24
60 H
70 H 35,6
42,5
4,65
5,54
87
123
1945
1973
874
1044
680
812
6 / 27-29
6-7 / 32-34
50 X
60 X
15,0
17,8
4,88
5,65
96
128
1861
1872
368
437
286
340
6 / 11-12
6 / 13-15
70 X
90 X
21,2
25,4
6,87
8,51
189
290
1886
1903
520
624
405
485
6 / 16-17
6 / 19-20
Kupatila / Osoba 5
Rezervoar STV, CSR 2000 / 13,0 m2 grejna površina
Toplotna pumpa
Tip
Kapacitet proizvodnje STV
litara/10 min. 3
litara/h 4
45°C
45°C
55°C
Snaga kW
S0/W60
m3/h 1
mbar 2
17 H
19 H
10,3
11,8
1,35
1,55
10
12
2484
2490
253
289
197
225
8 / 7-8
8 / 9-10
22 H
26 H
13,2
15,7
1,75
2,10
16
22
2496
2506
324
385
252
300
8 / 10-11
8 / 12-13
30 H
37 H
18,3
21,8
2,40
2,85
29
41
2517
2531
449
535
349
416
8 / 13-15
8 / 16-17
45 H
50 H
27,5
30,0
3,60
4,00
65
80
2555
2565
675
737
525
573
8 / 21-22
8 / 22-24
60 H
70 H
90 H
35,6
42,5
50,7
4,65
5,54
7,05
109
154
249
2588
2616
2650
874
1044
1245
680
812
968
8 / 27-29
8-9 / 32-34
9 / 38-40
50 X
60 X
15,0
17,8
4,88
5,65
120
160
2504
2515
368
437
286
340
8 / 11-12
8 / 13-15
70 X
90 X
21,2
25,4
6,87
8,51
236
363
2529
2546
520
624
405
485
8 / 16-17
8 / 19-20
m3/h
=
mbar
=
3
litara/10 min.
=
4
litara/h
=
5
Kupatila / Osoba =
1
2
716
Kupatila / Osoba 5
Zapreminski protok napojne pumpe
Strujni otpor u izmenjivaču toplote
Max. proizvodnost tople vode za vremenski period od 10 minuta. Rezervoar STV zagrejan do 55°C
Kontinualna proizvodnja STV po času. Temperatura hladne vode 10°C
Broj kupatila (1 kada 150 l) ili broj osoba koje se mogu snabdevati sanitarnom toplom vodom u sistemu bez recirkulacije
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
CombiVal CSR (300-2000)
Tehnički Podaci
Kapacitet Proizvodnje Sanitarne Tople Vode
Zagrevanje vode sa kotlom, temperatura polaznog voda 70°C
CombiVal
Tip CSR
Biral napojna pumpa 1
1×230 V
2400 min-1
mbar 3
Tip
mWS
m³/h 2
Kapacitet proizvodnje STV
litara/10 min. 4
litara/h 5
45°C
45°C
60°C
kW 6
Stanovi 7
(300)
1,0
2,0
35
140
MX10
MX12
1,7
2,0
589
651
1090
1461
566
745
44,4
59,5
7
10
(400) 1,0
2,0
38
152
MX10
MX12
1,7
2,0
735
814
1156
1630
645
860
49,3
68,6
9
13
(540)
1,0
2,0
59
236
MX10
MX13
1,7
3,4
960
1070
1370
2025
780
1093
57,6
85,0
16
22
(800) 1,5
2,5
160
444
MX12
M14
2,4
5,1
1417
1552
1990
2800
1155
1515
86,4
105,9
26
34
(1000) 1,5
2,5
160
444
MX12
M14
2,4
5,1
1689
1824
1990
2800
1155
1465
86,4
105,9
29
37
(1250)
3,0
4,0
27
48
MX12
MX13
1,0
1,0
2243
2327
3290
3790
1785
2060
133,8
154,5
45
51
(1500)
3,0
4,0
36
64
MX12
MX13
1,0
1,0
2632
2742
3580
4242
1990
2340
145,8
172,7
54
61
(2000)
3,0
4,0
45
80
MX12
MX13
1,0
1,0
3325
3455
3724
4450
2090
2460
151,6
181,0
63
71
Kapacitet proizvodnje STV
litara/10 min. 4
litara/h 5
45°C
45°C
60°C
kW 6
Stanovi 7
Zagrevanje vode sa kotlom, temperatura polaznog voda 80°C
CombiVal
Tip CSR
Biral napojna pumpa 1
2400 min-1
1×230 V
mbar 3
Tip
mWS
m³/h 2
(300) 1,0
2,0
35
140
MX10
MX12
1,7
2,0
623
705
1290
1790
795
1050
52,7
72,9
9
12
(400)
1,5
2,0
38
152
MX10
MX12
1,7
2,0
778
881
1420
2030
890
1215
57,6
82,7
13
17
(540) 1,0
2,0
59
236
MX10
MX13
1,7
3,4
1008
1145
1655
2480
1060
1525
67,4
100,9
20
29
(800)
1,5
2,5
160
444
MX12
M14
2,4
5,1
1487
1655
2410
3420
1595
2110
98,1
139,1
34
46
(1000) 1,5
2,5
160
444
MX12
M14
2,4
5,1
1759
1927
2410
3420
1595
2110
98,1
139,1
37
49
(1250)
3,0
4,0
27
48
MX12
MX13
1,0
1,0
2369
2485
4045
4741
2545
2920
164,6
193,0
58
68
(1500)
3,0
4,0
36
64
MX12
MX13
1,0
1,0
2769
2909
4400
5243
2825
3295
179,1
213,4
69
80
(2000)
3,0
4,0
45
80
MX12
MX13
1,0
1,0
3470
3623
4540
5455
2975
3452
184,7
222,0
80
88
Biral napojna pumpa
m3/h
3
mbar
4
litara/10 min.
5
litara/h
6
kW
7
Stanovi
1
2
= Karakteristike pumpe se nalaze u delu kataloga „Gasni kotlovi“
= Zapreminski protok napojne pumpe (temp. polaznog voda 70°C)
= Strujni otpor u izmenjivaču toplote (cevnoj zmiji)
= Max. proizvodnost tople vode za vremenski period od 10 minuta. Rezervoar STV zagrejan do 60°C
(saglasno propisima Procal-a)
= Kontinualna proizvodnja STV po času. Temperatura hladne vode 10°C
(saglasno propisima Procal-a)
= Potreban grejni kapacitet odnosno snaga kotla pri zagrevanju vode od 10°C do 45°C
= U skladu sa DIN 4708 = broj stanova koji se mogu snabdevati toplom vodom ukoliko vode, kao i njeno kontinualno dogrevanje, obezbeđuje radom kotla
(Standardni stan: 1 kupatilo - 4 prostorije - 4 osobe)
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
se zagrevanje
717
CombiVal CSR (300-2000)
Dimenzije
CSR (800-2000)
CSR (300-540)
(sve dimenzije su date u mm)
1, 4, 6, 9, 3, 6, 7, 5
1, 4, 6, 9, 3, 6, 7, 2
2
8
Ulaz hladne vode Izlaz tople vode
Polazni vod grejanja
Povratni vod grejanja
CombiVal
Tip CSR 1
2
3
4
6
6
Tip (300-540),
R 1"
Tip (800-2000), R 1½"
Tip (300-540),
Rp 1"
Tip (800-2000), R 1½"
Tip (300-1000),
R 1"
Tip (1250-2000), R 1½"
Tip (300-1000),
R 1"
Tip (1250-2000), R 1½"
b
Ø
b1
Ø
h
h1
a
c
d
e
5
6
7
8
9
Priključak Rp ½“ za senzor, termostat, termometar
Uronska čaura dužine 200 mm, unutrašnjeg prečnika Ø 8 mm, ugrađena
Priključak za navojni električni grejač Rp 1½"
Recirkulacioni priključak Rp 1"
Odzraka Rp 1"
Prirubnica Ø 270/200
podeoni krug Ø 240 mm, 12 × M10
f
g
i
k
m
n
p
r
Nagibna
mera
(300)
(400)
(540)
680
780
830
500
600
650
1930
1875
1960
1890
1830
1915
90
80
90
310
310
310
465 570
465 570
465 570
770
770
770
1300
1300
1120
1410
1410
1210
1510
1510
1320
1710
1630
1710
40
40
40
122
122
122
90
90
90
1920
1865
1950
(800)
(1000)
970
1070
790
890
1980
2000
1940
1935
80
70
310
310
465 570
465 570
770
770
1165
1165
1255
1255
1370
1420
1710
1710
40
40
120
120
90
90
1990
2000
(1250)
(1500)
(2000)
1170
1320
1470
950
1100
1250
2020
2050
2070
1945
1973
1993
70
70
70
310
310
310
650 570
650 570
650 570
895
895
895
1110
1110
1045
1310
1310
1245
1210
1210
1145
1710
1710
1710
40
40
40
150
150
150
90
90
90
2050
2150
2260
718
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
CombiVal CSR (300-2000)
Aspekti Projektovanja
Opšte Informacije
Vodovodna Instalacija
Sastavljanje Grejnog Sistema
Uputstva i smernice
• Pri zagrevanju vode električnim grejačem
trebalo bi, ukoliko je moguće, projektovati sistem za distribuciju tople vode bez
recirkulacije.
• Cevovod tople vode treba da je termoizolovan i da ima ugrađen sifon (minimum
≥ 200 mm).
• Sigurnosno podešavanje maksimalnog pritiska: 1 bar manje od maksimalnog radnog
pritiska.
• Cevi polaznog i povratnog voda moraju
se povezati tako da isključivanjem napojne pumpe (zagrevanje vode toplotnom
pumpom ili električnim grejačem), ne može
doći do povratnog strujanja i cirkulacije
usled sile gravitacije.
• Uvek se mora obezbediti ekspanzija grejne
vode (takođe i tokom zagrevanja električnim
grejačem kao i toplotnom pumpom).
• Treba ugraditi automatsku odzraku na potisu
grejnog voda.
• Ugradite odzračni ventil u najvišoj tački
polaznog voda.
Morate uzeti u obzir sledeća uputstva i smernice:
• Tehničke podatke i uputstva za ugradnju
iudata od strane Hoval-a.
• Uputstva za definisanje hidraulike.
• Zahtevi za grejnu vodu:
ukupna tvrdoća manja od 1°f;
pH-vrednost 8,3 - 9,5 i za slučajeve sa
delovima izrađenim od aluminijuma ili
obojenih metala 8,3 - max. 9. Koncentracija
kiseonika < 0,1 mg/I.
• Direktiva SVGW.
• Uputstva lokalne protivpožarne policije kao i
državne propise.
• VKF propisi o zaštiti od požara.
• SWKI direktiva 92-1 hidraulični krug grejnog
sistema sa toplotnom pumpom.
• FWS (Swiss Society for Promotion of Heat
Pumps) i AWP (Working Committee for Heat
Pumps) smernice i prospekti.
• Direktiva SWKI 97-1 „Tretman vode u grejnim, parnim, rashladnim i klimatizacionim
sistemima“.
• Direktiva SWKI 93-1 „Sigurnosni uređaji za
grejne sisteme“.
• Direktiva Procal „Zaštita od korozije i od
formiranja kamenca u grejnoj i vodovodnoj
instalaciji“.
• Uputstva elektrodistributivne kompanije
(uzimajući u obzir snagu električnog
grejača).
• Uputstva o radnom pritisku i radnoj
temperaturi.
Dimenzionisanje
približne potrebe za toplom vodom
• Saglasno propisima Procal-a (KRW1.12.81).
• Takođe pogledajte Deo 7 Hoval kataloga,
„Rezervoari STV“, „Aspekti Projektovanja“.
• Prosečna dnevna potreba za sanitarnom
toplom vodom u stanovima iznosi 30 - 50
litara po osobi, pri temperaturi od 60°C.
2
5
Dies ist ein
unerlaubter
Weg!
Gehen Sie
einen Schritt
zurück oder
löschen Sie
dieses Shape!
Sie haben die
Möglichkeit ein
neues Shape
zu nehmen!!!
hovhovalhoval
hovalhovalhov
alhovalhovalho
valhovalhovalh
ovalhovalhoval
hovalhovalhov
alhovalhovalho
valhovalhovalh
ovalhovalhoval
hovalhovalhov
alhovalhovalho
valh
ZKP
T
4
9
P
8
6
1
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ulaz hladne vode
Izlaz tople vode
Recirkulacioni vod
Slavina za pražnjenje
Ventil sigurnosti
Regulator pritiska
Slavina za uzorkovanje
Nepovratni ventil
Manometar
Napomena
•Smernice za projektovanje,
•Izbor toplotnog izvora,
•Primeri izvedbe sa funkcionalnim dijagramima i opisom,
•Energetske potrebe,
•Smernice za ugradnju,
nalaze se u poglavlju „Aspekti Projektovanja” u delu
kataloga „Toplotne Pumpe”
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
3
Y
1 Polazni vod
2 Povratni vod
3 Napojna pumpa
4 Regulator pritiska (redukcioni ventil)
Potreban Prostor
• Revizioni otvor mora biti lako pristupačan.
• Odstojanje od zida za ugradnju i demontažu
električnog grejača (a)
Rezervoar STV
litara
CombiVal CSR
CombiVal CSR
300 - 540
800 - 2000
a
≥ 600
≥ 950
a
719
720
Hoval CombiVal WP-VT (152), (157-E)
Rezervoar STV – Toplotna Pumpa
Opis Proizvoda
Hoval CombiVal WP-VT
Kompaktan uređaj za pripremu i smeštaj
sanitarne tople vode
Toplotna pumpa vazduh/voda
• Sa potpuno hermetičnim klipnim kompresorom, spiralnim cevastim kondenzatorom
od aluminijuma - u duplom plaštu, cevastim
isparivačem sa lamelama (Cu/AI) i termostatskim ekspanzionim ventilom.
• Ventilator (dvobrzinski).
• Usis / potis vazduha sa gornje strane / sa
gornje ili bočne strane.
• Rashladno sredstvo R134a.
Rezervoar STV
• Rezervoar STV izrađen od čeličnog lima sa
dostrukim emajlom.
• Zapremina 270 litara.
• Emajlirani glatkocevni izmenjivač toplote za
povezivanje sa kotlom (integrisan).
• Magnezijumska zaštitna anoda.
• Električni grejač snage 2,0 kW.
• Termoizolacija od poliuretanske pene.
• Savremena oplata izrađena od plastificiranog čeličnog lima, boja RAL7038 (svetlo
siva).
Izvedba
Tip WP-VT (152)
• Režima rada: sa recirkulacionim vazduhom.
• Regulator toplotne pumpe sa regulatorom
temperature i on/off prekidačem.
• Radni opseg temperature vazduha: +6°C do
+35°C.
Tip WP-VT (157-E)
• Režima rada: sa recirkulacionim /
spoljašnjim vazduhom.
• Mikroprocesorski regulator. Razne
mogućnosti izbora i kombinacije generatora
toplote (toplotna pumpa, električni grejač
i kotao). Nezavisna funkcija ventilatora
za provetravanje prostorije. Automatski
program za zaštitu od legionele, alarm sa
prikazom greške).
• Režim rada: otapanje inja i leda sa
isparivača (defrostacija).
• Radni opseg temperature vazduha: -10°C
do +35°C.
Modeli
CombiVal
WP-VT
WP-VT
(152)
(157-E)
Isporuka
• Toplotna pumpa sa rezervoarom STV potpuno sklopljena, ožičena i termoizolovana.
• Uređaj spreman za upotrebu.
Radovi na licu mesta
• Ugradnja napojne pumpe za pripremu STV
pomoću kotla.
• Montaža vazdušnih vodova.
Za više informacija pogledajte
deo kataloga „Toplotne Pumpe“
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
721
722
Hoval MultiVal ERR (300-1000)
Rezervoar Za Multivalentno Zagrevanje Vode
Opis Proizvoda
Hoval Rezervoar STV
MultiVal ERR (300, 400, 500)
• Rezervoar STV izrađen od čeličnog lima,
emajliran sa unutrašnje strane.
• Integrisana dva emajlirana glatkocevna
izmenjivača toplote:
- donji, za solarni sistem;
- gornji, za dodatno zagrevanje vode
pomoću kotla na lož ulje, gas ili drvo.
• Integrisana magnezijumska zaštitna anoda.
• Prirubnica za ugradnju električnog grejača.
• Termoizolacija od tvrde poliuretanske pene,
nanešena direktno na rezervoar.
• Demontažna oplata od folije crvene boje.
• Kanal za ugradnju senzora temperature.
• Sadrži termometar.
• 1½" priključak za navojni električni grejač.
Isporuka
• Rezervoar STV sa montiranom oplatom.
Izvedba na zahtev
• Sa ugrađenim navojnim električnim
grejačem.
• Sa ugrađenim prirubničkim električnim
grejačem.
Hoval Rezervoar STV
MultiVal ERR (800, 1000)
• Rezervoar STV izrađen od čeličnog lima,
emajliran sa unutrašnje strane.
• Integrisana dva emajlirana glatkocevna
izmenjivača toplote:
- donji, za solarni sistem;
- gornji, za dodatno zagrevanje vode
pomoću kotla na lož ulje, gas ili drvo.
• Termoizolacija od meke poliuretanske pene
sa tvrdim polistirenskim omotačem crvene
boje.
• Integrisana magnezijumska zaštitna anoda.
• Prirubnica za ugradnju električnog grejača.
• Priključak za električni grejač.
• Kanal za ugradnju senzora temperature.
• Sadrži termometar.
• 1½” priključak za navojni električni grejač.
Isporuka
• Rezervoar STV, termoizolacija i termometar
u posebnim pakovanjima.
Izvedba na zahtev
• Sa ugrađenim navojnim električnim
grejačem.
• Sa ugrađenim prirubničkim električnim
grejačem.
Radovi na licu mesta
• Montaža termoizolacije.
Multival ERR (300, 400, 500)
Modeli
MultiVal
ERR ERR ERR ERR ERR (300)
(400)
(500)
(800)
(1000)
Prirubnički Električni Grejač
Za MultiVal ERR (300-1000)
Tipovi: od EFHR 4 do EFHR 18
• Izrađen od legure Incoloy 825.
• Grejne snage od 4,0 do 18,0 kW, saglasno
odobrenju elektrodistribucije.
• Sa regulatorom temperature i zaštitom od
pregrevanja - sigurnosnim graničnikom.
• Priključci 3 × 400 V (fabričko podešavanje), odnosno 1 × 230 V.
Isporuka
• U posebnom pakovanju.
Radovi na licu mesta
• Ugradnja električnog grejača.
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Multival ERR (800, 1000)
Sertifikati
MultiVal ERR
(300 - 1000)
Broj atesta SVGW *
0503 - 4950
* Švajcarsko Udruženje za Distribuciju Gasa
i Vode
Navojni Električni Grejač
Za MultiVal ERR (300-1000)
Tipovi: od EP-3 do EP-9
• Izrađen od legure Incoloy 825.
• Grejne snage 3 - 9 kW.
• Sa regulatorom temperature i zaštitom od
pregrevanja - sigurnosnim graničnikom.
• Električno napajanje 3 × 400 V.
• Nije predviđen za kontinualnu upotrebu.
Isporuka
• U posebnom pakovanju.
Radovi na licu mesta
• Ugradnja električnog grejača.
723
Hoval MultiVal ERR (300-1000)
Broj Artikla
Broj Artikla
Rezervoar STV
MultiVal ERR (300, 400, 500)
Rezervoar STV izrađen od čeličnog lima,
emajliran sa unutrašnje strane, sa dva
izmenjivača toplote. Rezervoar potpuno
namontiran (sa termoizolacijom).
MultiVal
Zapremina Tip
dm³
ERR (300)
ERR (400)
ERR (500)
300
390
480
2’110.–
7004 089
7005 469
7004 090
7004 091
7004 092
5’520.–
6’115.–
3’210.–
MultiVal ERR (800, 1000)
Rezervoar STV izrađen od čeličnog lima,
emajliran sa unutrašnje strane, sa dva
izmenjivača toplote. Rezervoar i termoizolacija
se isporučuju u posebnim pakovanjima.
MultiVal
Tip
Zapremina
dm³
ERR (800)
ERR (1000)
750
1000
Pribor
Prirubnički električni grejač EFHR
za modele MultiVal ERR (300 -1000)
Snage (kW), saglasno odobrenju
elektrodistribucije.
Tip
Fabričko
Promenljivo za MultiVal
EFHR podešavanje
u
ERR
724
4-180
4,0 kW/
(300-500)
3 × 400 V
2,6 kW/3×400 V
2,0 kW/3×400 V
1,3 kW/1×230 V
6015 203
490,00
6-180
6,0 kW/
(300-500)
3 × 400 V
4,0 kW/3×400 V
3,0 kW/3×400 V
2,0 kW/1×230 V
6015 204
520,00
9-180
9,0 kW/
3 × 400 V
5,9 kW/3×400 V
4,5 kW/3×400 V
2,9 kW/1×230 V
(500)
6019 393
660,00
9-250
9,0 kW/
3 × 400 V
5,9 kW/3×400 V
4,5 kW/3×400 V
2,9 kW/1×230 V
(500)
6019 394
660,00
18-250 2×9,0 kW/
(800-1000)
3 × 400 V
9,0 kW/3×400 V
6019 395
660,00
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval MultiVal ERR (300-1000)
Broj Artikla
Broj Artikla
Navojni električni grejač EP
za MultiVal ERR (300 - 1000)
Izrađen od legure Incoloy 825, sa regulatorom
temperature i zaštitom od pregrevanja sigurnosnim graničnikom.
Isporučuje se u posebnom pakovanju, ugradnja na licu mesta, napajanje 3 × 400 V.
Nije predviđen za kontinualnu upotrebu
(postoji opasnost od požara).
Tip
Snaga
kW
Dubina
ugradnje
mm
za
MultiVal ERR
3,0
4,5
6,0
9,0
390
500
620
850
(300-1000)
(300-1000)
(500-1000)
(1000)
2022 216
2022 217
2022 218
2022 219
321,00
362,00
385,00
Correx spoljna električna anoda
za dugotrajnu zaštitu od korozije, za ugradnju
u rezervoar STV umesto magnezijumske
zaštitne anode.
684 760
241,00
Uronski senzor temperature KVT 20/5/6S
sa 5 m kabela i priključkom
6012 687
65.–
Uronski senzor temperature KVT 20/5/6
sa 5 m kabela
2022 992
65.–
242 617
47.–
Termostat TW 12
sa kapilarnom cevi
6010 080
126.–
Termostatski mešni ventil za vodu TM200
Trokraki mešni ventil, izrađen od mesinga, za
regulaciju temperature sanitarne vode.
Priključne dimenzije: R ¾“.
Temperatura tople vode: max. 90°C.
Obseg podešavanja: 30÷60°C.
Protok: 27 l/min (pri ∆p = 1 bar).
Vrednost koeficijenta protoka (kvs): 1,62.
2005 915
261.–
EP-3
EP-4,5
EP-6
EP-9
Za zaštitu rezervoara od korozije može se
koristiti ili correx spoljna električna anoda
ili jedna i/ili dve magnezijumske zaštitne
anode.
Senzor temperature TF 25/12K
sa kabelom za povezivanje na modulisani
gasni kondenzacioni kotao (TopGas®) preko
TopTronic® RS OT regulatora
Kod TopTronic®T regulatora - senzor
temperature je sadržan u kotlovskom
regulatoru ili u regulacionom setu.
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
725
Hoval MultiVal ERR (300-1000)
Tehnički Podaci
Rezervoar Sanitarne Tople Vode MultiVal ERR (300-1000)
Tip rezervoara
MultiVal ERR
•
•
•
•
•
•
•
•
litara
litara
bar
°C
mm
W/mK
W
kg
Zapremina (donji izmenjivač toplote)
Zapremina (gornji izmenjivač toplote)
Max. radni / probni pritisak
Max. radna temperatura
Debljina termoizolacije od PU-pene
Toplotna provodljivost termoizolacije λ
Gubici pog. pripravnosti qB pri 60°C
Masa
• Za površinu pločastih kolektora do
m²
(300)
(400)
(500)
(800)
(1000)
300
110
10 / 13
95
50
0,025
96
106
380
148
10 / 13
95
50
0,025
114
128
480
195
10 / 13
95
50
0,025
127
160
750
305
10 / 13
95
100
0,039
163
260
950
380
10 / 13
95
100
0,039
181
320
8
10
11
16
20
Dimenzije
pogledajte tabelu sa dimenzijama
Izmenjivač toplote - donji
• Grejna površina
• Količina grejne vode
• Strujni otpor - voda
• Strujni otpor - voda / glikol 50%
• Max. radni / probni pritisak
• Max. radna temperatura
m²
litara
z-vrednost
z-vrednost
bar
°C
1,55
10,3
10
13
10 / 13
110
1,80
12,5
12
15
10 / 13
110
1,90
13,2
13
17
10 / 13
110
2,80
13,5
5
7
8 / 13
110
3,40
16,8
7
9
8 / 13
110
Izmenjivač toplote - gornji
• Grejna površina
• Količina grejne vode
• Strujni otpor 1
• Max. radni / probni pritisak
• Max. radna temperatura
m²
litara
z-vrednost
bar
°C
0,80
5,7
6
10 / 13
110
1,00
6,95
8
10 / 13
110
1,30
8,9
9
10 / 13
110
1,20
8,2
7
8 / 13
110
1,20
7,9
7
8 / 13
110
1
Strujni otpor (mbar) = zapreminski protok (m³/h)2 × z
726
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval MultiVal ERR (300-1000)
Tehnički Podaci
Kapacitet Proizvodnje Sanitarne Tople Vode
Zagrevanje vode sa kotlom, gornji izmenjivač toplote – temperatura polaznog voda 70°C
MultiVal
Tip
Biral napojna pumpa 1 Kapacitet proizvodnje STV
2400 min-1
1×230 V litara/10 min. 4
litara/h 5
mbar 3
Tip
mWS
45°C
45°C
60°C
m³/h 2
kW 6
Stanovi 7
ERR (300)
1,0
2,0
3,0
6
23
52
MX10
MX10
MX13
1,7
1,2
2,4
130
135
145
400
460
510
190
225
255
16,2
18,7
20,7
1
1
1-2
ERR (400)
1,0
2,0
3,0
8
32
72
MX10
MX10
MX13
1,7
1,2
2,4
180
188
200
510
575
635
245
283
318
20,7
23,4
25,8
1-2
2
2-3
ERR (500)
1,0
2,0
3,0
9
35
78
MX10
MX10
MX13
1,7
1,2
2,4
230
240
255
620
690
760
300
340
380
25,2
28,0
30,9
2
3
3-4
ERR (800)
2,0
3,0
4,0
30
67
151
MX12
MX13
M14
2,0
2,4
4,0
440
450
460
575
635
685
295
335
590
23,3
25,8
27,8
3
4
5
ERR (1000)
2,0
3,0
4,0
28
63
143
MX12
MX13
M14
2,0
2,4
4,0
530
540
550
545
605
650
280
300
315
22,1
24,6
26,4
5
6
7
Biral napojna pumpa
m3/h
3
mbar
4
litara/10 min.
5
litara/h
6
kW
7
Stanovi
1
2
=
=
=
=
=
=
=
Karakteristike pumpe se nalaze u delu kataloga „Gasni kotlovi“
Zapreminski protok napojne pumpe (temp. polaznog voda 70°C / 80°C)
Strujni otpor u izmenjivaču toplote
Max. proizvodnost tople vode za vremenski period od 10 minuta. Rezervoar STV zagrejan do 60°C
(saglasno propisima Procal-a)
Kontinualna proizvodnja STV po času. Temperatura hladne vode 10°C
(saglasno propisima Procal-a)
Potreban grejni kapacitet odnosno snaga kotla pri zagrevanju vode od 10°C do 45°C
U skladu sa DIN 4708 = broj stanova koji se mogu snabdevati toplom vodom ukoliko se zagrevanje vode, kao i njeno kontinualno dogrevanje, obezbeđuje radom kotla
(Standardni stan: 1 kupatilo - 4 prostorije - 4 osobe)
Zagrevanje Vode Električnim Grejačem
MultiVal
ERR (300)
ERR (400)
ERR (500)
ERR (800)
ERR (1000)
Električno zagrevanje
litara
Osobe 1
255
355
420
630
840
Prirubnički Električni Grejač
Za MultiVal ERR (300 - 1000)
Sa regulacijom temperature i
zaštitom od pregrevanja.
Fabričko podešavanje: 3 × 400 V.
Snage (kW), saglasno odobrenju
elektrodistributivne kompanije.
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
2-3
3-4
4-5
8-10
12-14
1
Osobe
Tip
EFHR
4-180
6-180
9-180
9-250
18-250
= Broj osoba koje se mogu snabdevati sanitarnom
toplom vodom, za sisteme bez recirkulacije
(standardne vrednosti bez dogrevanja).
3 × 400 V
Fabričko podešavanje za MultiVal
Snage [kW]
ERR
4,0
6,0
9,0
9,0
2×9,0
(300-500)
(300-500)
(500)
(800-1000)
(800-1000)
727
Hoval MultiVal ERR (300-1000)
Tehnički Podaci
Kapacitet Proizvodnje Sanitarne Tople Vode
Zagrevanje vode sa kotlom, gornji izmenjivač toplote – temperatura polaznog voda 80°C
MultiVal
Tip
m³/h 2
Biral napojna pumpa 1 Kapacitet proizvodnje STV
2400 min-1
1×230 V litara/10 min. 4
litara/h
mbar 3
Tip
mWS
45°C
45°C
5
60°C
kW 6
Stanovi 7
ERR (300)
1,0
2,0
3,0
6
23
52
MX10
MX10
MX13
1,7
1,2
2,4
145
150
155
540
610
675
300
350
390
21,9
24,8
27,4
1
1-2
1-2
ERR (400)
1,0
2,0
3,0
8
32
72
MX10
MX10
MX13
1,7
1,2
2,4
208
215
223
685
785
875
360
430
485
27,8
31,9
35,6
1-2
2
2-3
ERR (500)
1,0
2,0
3,0
9
35
78
MX10
MX10
MX13
1,7
1,2
2,4
270
280
290
830
960
1075
420
510
580
33,7
39,0
43,6
3
3-4
4
ERR (800)
2,0
3,0
4,0
30
67
151
MX12
MX13
M14
2,0
2,4
4,0
450
455
465
765
840
895
420
450
470
31,1
34,1
36,3
3
4
5
ERR (1000)
2,0
3,0
4,0
28
63
143
MX12
MX13
M14
2,0
2,4
4,0
540
550
560
705
800
850
425
430
445
28,6
32,5
34,5
5
6
7
Biral napojna pumpa
m3/h
3
mbar
4
litara/10 min.
5
litara/h
6
kW
7
Stanovi
1
2
728
=
=
=
=
=
=
=
Karakteristike pumpe se nalaze u delu kataloga „Gasni kotlovi“
Zapreminski protok napojne pumpe (temp. polaznog voda 70°C / 80°C)
Strujni otpor u izmenjivaču toplote
Max. proizvodnost tople vode za vremenski period od 10 minuta. Rezervoar STV zagrejan do 60°C
(saglasno propisima Procal-a)
Kontinualna proizvodnja STV po času. Temperatura hladne vode 10°C
(saglasno propisima Procal-a)
Potreban grejni kapacitet odnosno snaga kotla pri zagrevanju vode od 10°C do 45°C
U skladu sa DIN 4708 = broj stanova koji se mogu snabdevati toplom vodom ukoliko se zagrevanje vode, kao i njeno kontinualno dogrevanje, obezbeđuje radom kotla
(Standardni stan: 1 kupatilo - 4 prostorije - 4 osobe)
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval MultiVal ERR (300-1000)
Dimenzije
min. 160
(sve dimenzije su date u mm)
min. 160
ERR
(300-500)
ERR
(300, 500)
min. 160
min. 160
min. 160
min. 160
12
12
2
9
h
h
h
q
h
q
q
2
5
9
7
10
6
8
m
m k
k i n
n
i
475 475
f e f m m
e
k
k
i
i
475 f
475
c ec e f
b
b
3
po o
11
o
7
4
a
a
l1/l2
l1/l2
D
D
90
l1/l2
l1/l2 90
D
D
90
90
g1/g2
g1/g2
h h1
hqh1
h h1
pq
o
q
p
o
l1/l2
D
g1/g2
g1/g2
45°
MultiVal ERR
Tip
d
D
g1
g2*
l1
l2*
(300)
(400)
(500)
500
597
597
600
700
700
182
185
182
185
185
185
645
745
745
685
785
785
(800)
(1000)
750
850
950
1050
280
280
260
260
975
1075
1020
1120
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ab c c
b
a
d
130
45°
45°
45°
1
1
a
130
g1/g2
Ulaz hladne vode R1"
Izlaz tople vode R1"
Polazni vod solarnog sistema R1"
Povratni vod solarnog sistema R1"
Polazni vod kruga za dogrevanje R1"
Povratni vod kruga za dogrevanje R1"
Priključak za kapilarni termostat, senzor temperature
Priključak za navojni električni grejač Rp 1½"
Priključak za termometar
Recirkulacioni priključak R ¾"
Prirubnica (za električni grejač) Ø 180/120 mm,
podeoni krug Ø 150 mm, 8 × M10
12 Priključak za anodu Rp 1"
Tip (300, 500) navojni priključak neizolovan
4
l1/l2
D
l1/l2
l1/l2
D
D
g1/g2
130 d d
130
m
m
k
475
475f i i k
ec f
c
b
b e
7
a
a
Tip (400,500)
n
n
m
n
k 475 f i k n
475
i
f
e
e
m
11
o
130 d
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
8
p o
130 d
Tip (300)
g1/g2
g1/g2
5
7
10
6
3
q p
a c c
b
b
1
o
n h h1
n
qp p
p
ERR (800, 1000)
min. 160
min. 160
d
d
d
130
130
Ulaz hladne vode R 1¼"
Izlaz tople vode R 1¼"
Polazni vod solarnog sistema R 1¼"
Povratni vod solarnog sistema R 1¼"
Polazni vod za kruga za dogrevanje R 1"
Povratni vod za kruga za dogrevanje R 1"
Priključak za senzor temperature, termostat, termometar
Priključak za navojni električni grejač Rp 1½"
Priključak za termometar
Recirkulacioni priključak R ¾"
Prirubnica (za električni grejač) Ø 257/180,
podeoni krug Ø 225 mm,10 × M10
Priključak za anodu Rp 1¼"
Tip (800,1000), navojni priključak izolovan
Moguća su odstupanja zbog proizvodnih
tolerancija:
dimenzija ± 10 mm.
* ukoliko se koristi prirubnički električni grejač
MultiVal ERR a
Tip b
c
e
f
h
h1
i
k
m
n
o
p
q
Nagibna
mera
(300)
(400)
(500)
90
55
55
255
221
221
355
336
336
965
909
966
1065
1007
1115
1835
1621
1951
—
—
—
1180
1125
1265
1290
1224
1410
1425
1355
1605
1728
1526
1856
325
276
276
1015
958
1040
1505
1355
1683
1892
1710
2044
(800)
(1000)
99
103
288
296
401
412
1019
1030
1151
1153
2006
2030
1931
1960
1240
1244
1330
1334
1465
1424
1885
1902
377
387
1074
1085
1642
1653
2072
2135
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
729
730
Hoval MultiVal ESRR (500-1000)
Rezervoar Za Multivalentno Zagrevanje Vode
Opis Proizvoda
Hoval Rezervoar STV
MultiVal ESRR (500-1000)
• Rezervoar STV izrađen od čeličnog lima,
emajliran sa unutrašnje strane.
• Integrisana dva emajlirana glatkocevna
izmenjivača toplote:
- donji, za solarni sistem;
- gornji, za dodatno zagrevanje vode
pomoću toplotne pumpe.
• ESRR (500): sa integrisanom magnezijumskom zaštitnom anodom ili
ESRR (800, 1000): sa integrisanom
spoljašnjom električnom anodom.
• Prirubnica za ugradnju električnog grejača.
• Termoizolacija:
- ESRR (500): omotač od tvrde poliuretanske pene nanešene direktno na rezervoar,
demontažna oplata u vidu folije, boja beli
aluminijum;
- ESRR (800, 1000): od meke poliuretanske
pene sa tvrdim polistirenskim omotačem,
boja beli aluminijum.
• Kanal za ugradnju senzora temperature.
• Sadrži termometar.
• 1½" priključak za navojni električni grejač.
Isporuka
• MultiVal ESRR (500):
rezervoar STV sa montiranom oplatom.
• MultiVal ESRR (800-1000):
rezervoar STV i termoizolacija u posebnim
pakovanjima.
Izvedba na zahtev
• Sa ugrađenim navojnim električnim
grejačem.
• Sa ugrađenim prirubničkim električnim
grejačem.
Modeli
MultiVal
ESRR
ESRR
ESRR
Sertifikati
(500)
(800)
(1000)
MultiVal ESRR
(500-1000)
Broj atesta SVGW *
0503-4950
* Švajcarsko Udruženje za Distribuciju Gasa i
Vode
Radovi na licu mesta
• MultiVal ESRR (800, 1000) Montaža termoizolacije.
Navojni Električni Grejač
Prirubnički Električni Grejač
Isporuka
• U posebnom pakovanju.
Isporuka
• U posebnom pakovanju.
Radovi na licu mesta
• Ugradnja električnog grejača.
Radovi na licu mesta
• Ugradnja električnog grejača.
Tipovi: od EP-3 do EP-9
• Izrađen od legure Incoloy 825.
• Grejne snage 3 - 9 kW.
• Sa regulatorom temperature i zaštitom od
pregrevanja - sigurnosnim graničnikom.
• Električno napajanje 3 × 400 V.
• Nije predviđen za kontinualnu upotrebu.
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Tipovi: od EFHR 4 do EFHR 18
• Izrađen od legure Incoloy 825.
• Grejne snage od 4,0 do 18,0 kW, saglasno
odobrenju elektrodistribucije.
• Sa regulatorom temperature i zaštitom od
pregrevanja - sigurnosnim graničnikom.
• Priključci 3 × 400 V.
731
Hoval MultiVal ESRR (500-1000)
Broj Artikla
Rezervoar STV
MultiVal ESRR (500–1000)
Broj Artikla
Rezervoar STV izrađen od čeličnog lima,
emajliran sa unutrašnje strane, sa dva
izmenjivača toplote.
MultiVal ESRR (500) rezervoar potpuno
namontiran (sa termoizolacijom).
MultiVal ESRR (800,1000) rezervoar i termoizo­
lacija se isporučuju u posebnim pakovanjima.
MultiVal
ESRR
Tip
(500)
(800)
(1000)
Zapremina
dm3
Površina izm. toplote
gornji
donji
m2
m2
419
686
897
4,3
5,2
6,1
1,85
2,6
3,4
7005 809
7005 810
7005 811
4’790.–
7’550.–
8’750.–
2022 216
2022 217
2022 218
2022 219
293.–
317.–
330.–
356.–
6015 203
6015 204
6019 393
6019 394
6019 395
532.–
555.–
591.–
718.–
1’110.–
Pribor
Navojni električni grejač EP
za MultiVal ESRR (500-1000)
Izrađen od legure Incoloy 825, sa regulatorom
temperature i zaštitom od pregrevanja sigurnosnim graničnikom.
Isporučuje se u posebnom pakovanju, ugradnja na licu mesta, napajanje 3 × 400 V.
Nije predviđen za kontinualnu upotrebu.
Tip
EP-3
EP-4,5
EP-6
EP-9
Snaga
kW
Dubina
za MultiVal
ugradnje mm
ESRR
3,0
4,5
6,0
9,0
390
500
620
850
(500 - 1000)
(500 - 1000)
(500 - 1000)
(800, 1000)
Prirubnički električni grejač EFHR
za modele MultiVal ESRR (500-1000)
732
Tip
EFHR
Snaga [kW]
3 × 400 V
za
MultiVal ESRR
-180
4
6-180
9-180
9-250
18-250
4,0
6,0
9,0
9,0
2 × 9,0
(500)
(500)
(500)
(800, 1000)
(800, 1000)
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval MultiVal ESRR (500-1000)
Broj Artikla
Broj Artikla
Uronski senzor temperature KVT 20/5/6S
sa 5 m kabela i priključkom
6012 687
72.–
Uronski senzor temperature KVT 20/5/6
sa 5 m kabela
2022 992
72.–
Termostat TW 12
sa kapilarnom cevi
6010 080
142.–
Termostatski mešni ventil za vodu TM200
Trokraki mešni ventil, izrađen od mesinga, za
regulaciju temperature sanitarne vode.
Priključne dimenzije: R ¾“.
Temperatura tople vode: max. 90°C.
Obseg podešavanja: 30÷60°C.
Protok: 27 l/min (pri ∆p = 1 bar).
Vrednost koeficijenta protoka (kvs): 1,62.
2005 915
187.–
Correx spoljna električna anoda
za dugotrajnu zaštitu od korozije, za ugradnju
u rezervoar STV umesto magnezijumske
zaštitne anode.
Kod modela ESRR (800, 1000) Correx anoda
je obuhvaćena opsegom isporuke!
684 760
473.–
Za zaštitu rezervoara od korozije može se
koristiti ili correx spoljna električna anoda
ili jedna i/ili dve magnezijumske zaštitne
anode.
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
733
Hoval MultiVal ESRR (500-1000)
Tehnički Podaci
Rezervoar Sanitarne Tople Vode MultiVal ESRR
Tip rezervoara MultiVal ESRR
(500)
(800)
(1000)
• Zapremina (donji izmenjivač toplote)
• Zapremina (gornji izmenjivač toplote)
• Max. radni / probni pritisak
• Max. radna temperatura
• Debljina termoizolacije
• Toplotna provodljivost termoizolacije λ
• Gubici pogonske pripravnosti qB pri 60°C
• Masa
420
280
6 / 12
95
50
0,034
127
230
686
444
6 / 12
95
100
0,04
163
282
897
535
6 / 12
95
100
0,04
181
365
litara
litara
bar
°C
mm
W/mK
W
kg
Dimenzije
pogledajte tabelu sa dimenzijama
Izmenjivač toplote - donji (ugrađen)
• Grejna površina
• Količina grejne vode
• Strujni otpor - voda 1
Strujni otpor - voda / glikol 50%
• Max. radni / probni pritisak
• Max. radna temperatura
• Za površinu pločastih kolektora do 2
m2
litara
z-vrednost
z-vrednost
bar
°C
m2
Glatkocevni izmenjivač toplote za upotrebu sa solarnim sistemom
1,85
2,6
3,4
13
17,8
24,1
3,5
4,5
7,5
4,6
5,8
10
8 / 13
8 / 13
8 / 13
110
110
110
11
15
20
Izmenjivač toplote - gornji (ugrađen)
• Grejna površina
• Količina grejne vode
• Strujni otpor 1
• Max. radni / probni pritisak
• Max. radna temperatura
m2
litara
z-vrednost
bar
°C
Glatkocevni izmenjivač toplote za upotrebu sa toplotnim pumpama
4,3
5,2
6,1
30,1
36,1
42,6
8
8
10
8 / 13
8 / 13
8 / 13
110
110
110
Strujni otpor (mbar) = zapreminski protok (m³/h)2 × z
Površina solarnih kolektora prema površini cevne zmije
1
2
734
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval MultiVal ESRR (500-1000)
Tehnički Podaci
Kapacitet Proizvodnje Sanitarne Tople Vode
Zagrevanje vode sa toplotnom pumpom, gornji izmenjivač toplote – temperatura polaznog voda 60°C
MultiVal
Tip
ESRR (500)
litara/10 min. 3
Kapacitet proizvodnje STV
litara/h 4
m³/h 1
mbar 2
45°C
45°C
55°C
kW 5
Stanovi 6
2
31
342
490
400
11,5
2
ESRR (800)
3
72
543
690
565
14,0
5
ESRR (1000)
3,5
123
654
780
632
16,5
7
m3/h
mbar
3
litara/10 min.
4
litara/h
5
kW
6
Stanovi
1
2
=
=
=
=
=
=
Zapreminski protok napojne pumpe (temp. polaznog voda 70°C / 80°C)
Strujni otpor u izmenjivaču toplote
Max. proizvodnost tople vode za vremenski period od 10 minuta. Rezervoar STV zagrejan do 55°C
(saglasno propisima Procal-a)
Kontinualna proizvodnja STV po času. Temperatura hladne vode 10°C
(saglasno propisima Procal-a)
Potreban grejni kapacitet odnosno snaga kotla pri zagrevanju vode od 10°C do 45°C
U skladu sa DIN 4708 = broj stanova koji se mogu snabdevati toplom vodom ukoliko se zagrevanje vode, kao i
njeno kontinualno dogrevanje, obezbeđuje radom kotla
(Standardni stan: 1 kupatilo - 4 prostorije - 4 osobe)
Navojni Električni Grejač
Izrađen od legure Incoloy 825, sa regulatorom temperature i zaštitom od pregrevanja - sigurnosnim graničnikom.
Isporučuje se u posebnom pakovanju, ugradnja na licu mesta, električno napajanje 3 × 400 V.
Snage (kW), saglasno odobrenju elektrodistribucije.
Nije predviđen za kontinualnu upotrebu.
Tip
EP-3
EP 4,5
EP-6
EP-9
Snaga
kW
Dubina ugradnje
mm
za MultiVal
Tip
3,0
4,5
6,0
9,0
390
500
620
850
ESRR (500–1000)
ESRR (500–1000)
ESRR (500–1000)
ESRR (800, 1000)
Zagrevanje Vode Električnim Grejačem
MultiVal
ESRR
Tip
A
Električno zagrevanje
litara
Osobe 1
B
Električno zagrevanje
litara Osobe 1
(500)
(800)
(1000)
300
478
578
380
609
780
1
4-5
6-8
8-10
5-6
10-12
13-15
Broj osoba koje se mogu snabdevati sanitarnom toplom vodom, za sisteme
bez recirkulacije (standardne vrednosti bez dogrevanja).
A
B
A Navojni električni grejač, ugrađen u poseban priključak
B Prirubnički električni grejač, ugrađen u prirubnicu
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
735
Hoval MultiVal ESRR (500-1000)
Dimenzije
MultiVal ESRR (500-1000)
(sve dimenzije su date u mm)
12
2
2
11
11
12
5
5
9
9
8
6
8
6
3
3
10
10
4
4
1
1
MultiVal ESRR (500)
MultiVal ESRR (800, 1000)
7
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ulaz hladne vode
Izlaz tople vode
Polazni vod solarnog kruga
Povratni vod solarnog kruga
Polazni vod kruga toplotne pumpe
Povratni vod kruga toplotne pumpe
Kanal za senzor temperature
Priključak za navojni električni grejač Recirkulacioni priključak Prirubnica
Priključak za termometar
Priključak za anodu
Grejna
MultiVal površina [m2]
ESRR donja gornja
a
b
c
(500) R 1", (800,1000) R 1½"
(500) R 1", (800,1000) R 1½"
(500) Rp 1¼", (800,1000) R 1½"
(500) Rp 1¼", (800,1000) R 1½"
(500) Rp 1¼", (800,1000) R 1½"
(500) Rp 1¼", (800,1000) R 1½"
unutrašnji prečnik Ø 11 mm
G 1½"
(500) Rp ¾", (800,1000) R ¾"
(500) DN 120, (800,1000) DN 180
d
D
e
f
g1
g2
h
221 561 597 700 701 1080 182 185 1921
h1
-
i
k
l1
1421 1859 745
l2
m
n
785 275 661
o
p
-
Nagibna
mera
(500)
4,3
1,85
55
1683
2014
(800)
(1000)
5,2
6,1
2,6
3,4
99 287 645 750 950 795 1116 280 260 2030 1937 1426 1885 975 1020 377 720 1471 1642
103 297 701 850 1050 851 1171 280 260 2060 1963 1481 1902 1075 1120 387 776 1526 1652
2078
2138
Moguća su odstupanja zbog proizvodnih
tolerancija:
dimenzija ± 10 mm.
736
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval MultiVal CRR (300-2000)
Rezervoar Za Multivalentno Zagrevanje Vode
Opis Proizvoda
Hoval Rezervoar STV
MultiVal CRR (300-1000)
• Rezervoar STV izrađen od nerđajućeg čelika.
• Integrisana dva glatkocevna izmenjivača
toplote od nerđajućeg čelika:
- donji: za osnovno zagrevanje vode - ravan
cevasti izmenjivač toplote (800, 1000);
- gornji: za dodatno zagrevanje pomoću
kotla na lož ulje, gas ili drvo.
• Termoizolacija od 70 mm ekspandiranog
polistirena (EPTS) i 20 mm poliester vune;
dvodelna sa stezačima.
• Oplata od polistirola, crvene boje.
• Priključak za električni grejač.
• Sa termometrom.
• Za pijaću vodu sa sadržajem hlorida do
max. 70 mg/l.
Isporuka
• Rezervoar STV sa montiranom oplatom.
Izvedba na zahtev
• Sa ugrađenim električnim grejačem.
Hoval Rezervoar STV
MultiVal CRR (1250-2000)
• Rezervoar STV izrađen od nerđajućeg čelika.
• Integrisana dva glatkocevna izmenjivača
toplote od nerđajućeg čelika:
- donji: za osnovno zagrevanje vode;
- gornji: za dodatno zagrevanje pomoću
kotla na lož ulje, gas ili drvo.
• MultiVal CRR (1250):
Termoizolacija od 90 mm ekspandiranog
polistirena (EPTS) i 20 mm poliester vune;
dvodelna sa stezačima, oplata od polistirola,
crvene boje.
• MultiVal CRR (1500-2000):
Termoizolacija od 90 mm ekspandiranog
polistirena (EPTS) i 20 mm poliester vune;
trodelna, oplata od polistirola, crvene boje.
• Sa termometrom.
• Priključak za električni grejač.
• Za pijaću vodu sa sadržajem hlorida do
max. 70 mg/l.
Isporuka
• Rezervoar STV, termoizolacija i termometar
u posebnim pakovanjima.
Radovi na licu mesta
• Montaža termoizolacije.
Izvedba na zahtev
• Sa ugrađenim električnim grejačem.
• Prirubnica sa navojnim priključkom za
ugradnju električnog grejača.
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Modeli
MultiVal
CRR (300)
CRR (540)
CRR (630)
CRR (800)
CRR (1000)
CRR (1250)
CRR (1500)
CRR (2000)
Sertifikati
MultiVal CRR
(300 - 2000)
Broj atesta SVGW *
0009 - 4304
* Švajcarsko Udruženje za Distribuciju Gasa i
Vode
Navojni Električni Grejač
Tipovi: od EP-3 do EP-9
• Izrađen od legure Incoloy 825.
• Grejne snage 3 - 9 kW.
• Sa regulatorom temperature i zaštitom od
pregrevanja - sigurnosnim graničnikom.
• Električno napajanje 3 × 400 V.
• Nije predviđen za kontinualnu upotrebu.
Isporuka
• U posebnom pakovanju.
Radovi na licu mesta
• Ugradnja električnog grejača.
737
Hoval MultiVal CRR (300-2000)
Broj Artikla
Rezervoar STV
MultiVal CRR (300-2000)
Broj Artikla
Rezervoar STV izrađen od nerđajućeg čelika
sa ugrađenim izmenjivačima toplote od
nerđajućeg čelika.
MultiVal CRR (300-1000): potpuno namontiran
(sa termoizolacijom);
MultiVal CRR (1250-2000): rezervoar i
termoizolacija se isporučuju u posebnim
pakovanjima.
MultiVal
Zapremina
Tip
dm³
CRR (300)
CRR (540)
CRR (630)
CRR (800)
300
540
630
800
7005 079
7005 080
7005 081
7005 082
3.343,00
4.070,00
4.333,00
5.978,00
CRR (1000)
CRR (1250)
CRR (1500)
CRR (2000)
1000
1250
1500
2000
7005 083
7005 084
7005 085
7005 086
6.235,00
8.118,00
9.410,00
11.755,00
2022 216
2022 217
2022 218
2022 219
Pribor
Navojni električni grejač EP
Izrađen od legure Incoloy 825, sa regulatorom
temperature i zaštitom od pregrevanja sigurnosnim graničnikom.
Isporučuje se u posebnom pakovanju, ugradnja
na licu mesta, električno napajanje 3 × 400 V.
Nije predviđen za kontinualnu upotrebu.
Tip
Snaga
kW
EP-3
EP-4,5
EP-6
EP-9
3,0
4,5
6,0
9,0
Dubina ugradnje
za tip
mm
MultiVal CRR
390
500
620
850
(300 - 2000)
(300 - 2000)
(540 - 2000)
(800 - 2000)
Prirubnica
sa navojnim priključkom od 1½” za ugradnju
električnog grejača
6000 647
xxx,00
Uronski senzor temperature KVT 20/5/6S
sa 5 m kabela i priključkom
6012 687
65.–
Uronski senzor temperature KVT 20/5/6
sa 5 m kabela
2022 992
65.–
242 617
47.–
Senzor temperature TF 25/12K
sa kabelom za povezivanje na modulisani
gasni kondenzacioni kotao (TopGas®) preko
TopTronic® RS OT regulatora
738
270,00
XXX,00
290,00
XXX,00
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval MultiVal CRR (300-2000)
Broj Artikla
Broj Artikla
Kod TopTronic®T regulatora - senzor
temperature je sadržan u kotlovskom
regulatoru ili u regulacionom setu.
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Termostat TW 12
sa kapilarnom cevi
6010 080
126.–
Termostatski mešni ventil za vodu TM200
Trokraki mešni ventil, izrađen od mesinga, za
regulaciju temperature sanitarne vode.
Priključne dimenzije: R ¾“.
Temperatura tople vode: max. 90°C.
Obseg podešavanja: 30÷60°C.
Protok: 27 l/min (pri ∆p = 1 bar).
Vrednost koeficijenta protoka (kvs): 1,62.
2005 915
261.–
739
Hoval MultiVal CRR (300-2000)
Tehnički Podaci
Rezervoar Sanitarne Tople Vode MultiVal CRR (300-1000)
Tip rezervoara
MultiVal CRR
(300)
(540)
(630)
(800)
(1000)
•Zapremina (donji izmenjivač toplote) •Zapremina (gornji izmenjivač toplote) •Max. radni / probni pritisak
•Max. radna temperatura
•Debljina termoizolacije od PU-pene •Toplotna provodljivost termoizolacije λ
•Gubici pogonske pripravnosti qB pri 60°C •Masa
litara
litara
bar
°C
mm
W/mK
W
kg
300
120
6/12
95
90
0,025
96
91
540
205
6/12
95
90
0,025
138
117
630
260
6/12
95
90
0,025
142
140
800
345
6/12
95
90
0,025
150
183
1000
405
6/12
95
90
0,025
154
240
•Za površinu pločastih kolektora do
m2
6
8
10
12
16
Dimenzije pogledajte tabelu sa dimenzijama
Izmenjivač toplote - donji (ugrađen)
•Grejna površina
•Količina grejne vode
voda
•Strujni otpor 1
voda / glikol 50%
•Max. radni / probni pritisak
•Max. radna temperatura
m2
litara
z-vrednost
z-vrednost
bar
°C
1,2
7,2
14
20
10 / 15
95
1,6
10,8
19
28
10 / 15
95
1,6
10,8
19
28
10 / 15
95
2,4
14,4
35
47
10 / 15
95
2,5
14,4
35
47
10 / 15
95
Izmenjivač toplote - gornji (ugrađen)
•Grejna površina
•Količina grejne vode
•Strujni otpor 1
•Max. radni / probni pritisak
•Max. radna temperatura
m2
litara
z-vrednost
bar
°C
0,6
4,5
9
10 / 15
95
1,2
7,3
18
10 / 15
95
1,2
7,3
18
10 / 15
95
1,35
9,10
21
10 / 15
95
1,35
9,10
21
10 / 15
95
1
Strujni otpor (mbar) = zapreminski protok (m³/h)2 × z
Navojni Električni Grejač
Izrađen od legure Incoloy 825, sa regulatorom temperature i zaštitom od pregrevanja - sigurnosnim graničnikom.
Isporučuje se u posebnom pakovanju, ugradnja na licu mesta, električno napajanje 3 × 400 V.
Snage (kW), saglasno odobrenju elektrodistribucije.
Tip
EP-3
EP-4,5
EP-6
EP-9
740
Snaga
kW
Dubina ugradnje
mm
za MultiVal
Tip
3,0
4,5
6,0
9,0
390
500
620
850
CRR (300 - 2000)
CRR (300 - 2000)
CRR (540 - 2000)
CRR (800 - 2000)
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval MultiVal CRR (300-2000)
Tehnički Podaci
Rezervoar Sanitarne Tople Vode MultiVal CRR (1250-2000)
Tip rezervoara
MultiVal CRR
(1250)
(1500)
(2000)
•Zapremina (donji izmenjivač toplote) •Zapremina (gornji izmenjivač toplote) •Max. radni / probni pritisak
•Max. radna temperatura
•Debljina termoizolacije od tvrde PU-pene
•Toplotna provodljivost termoizolacije λ
•Gubici pogonske pripravnosti qB pri 60°C
•Masa
litara
litara
bar
°C
mm
W/mK
W
kg
1220
490
6/12
95
110
0,025
163
261
1590
650
6/12
95
110
0,025
175
266
2100
860
6/12
95
110
0,025
200
364
•Za površinu pločastih kolektora do
m2
16
18
20
Dimenzije Izmenjivač toplote - donji (ugrađen)
•Grejna površina
•Količina grejne vode •Strujni otpor 1 - voda
smeša polipropilenglikol / voda 50%
•Max. radni / probni pritisak
•Max. radna temperatura
m2
litara
z-vrednost
z-vrednost
bar
°C
3,0
28
20
27
10 / 15
95
3,5
32
22
30
10 / 15
95
4,0
37
25
34
10 / 15
95
Izmenjivač toplote - gornji (ugrađen)
•Grejna površina
•Količina grejne vode
•Strujni otpor 1
•Max. radni / probni pritisak
• Max. radna temperatura
m2
litara
z-vrednost
bar
°C
1,35
10
21
10 / 15
95
1,70
13
26
10 / 15
95
1,70
13
26
10 / 15
95
1
pogledajte tabelu sa dimenzijama
Strujni otpor (mbar) = zapreminski protok (m³/h)2 × z
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
741
Hoval MultiVal CRR (300-2000)
Tehnički Podaci
Kapacitet Proizvodnje Sanitarne Tople Vode
Zagrevanje vode sa kotlom, gornji izmenjivač toplote – temperatura polaznog voda 70°C
MultiVal
Tip
Kapacitet proizvodnje STV
litara/10 min. 3
litara/h 4
litara/h 4
45°C
45°C
60°C
m³/h 1
mbar 2
kW 5
Stanovi 6
CRR (300)
1,5
2,0
20
36
150
155
250
264
124
130
10,2
10,8
1
1
CRR (540)
1,5
2,5
41
115
250
265
473
535
236
265
19,3
21,8
2
3
CRR (630)
2,0
3,0
72
162
290
305
505
552
250
271
20,6
22,5
5
6
CRR (800)
2,0
2,5
3,0
85
130
190
350
357
362
562 595
616
281
297
306
22,9
24,3
25,1
6
7
8
CRR (1000)
2,0
2,5
3,0
85
130
190
423
430
435
562
595
616
281
297
306
22,9
24,3
25,1
6
8
9
CRR (1250)
2,5
3,0
130
190
520
530
618
639
315
340
25,2
26,0
8
10
CRR (1500)
2,5
3,0
165
235
635
645
811
844
415
452
33,0
34,4
12
14
CRR (2000)
2,5
3,0
165
235
800
810
811
844
415
452
33,0
34,4
14
16
m3/h
mbar
3
litara/10 min.
4
litara/h
5
kW
6
Stanovi
1
2
=
=
=
=
=
=
Zapreminski protok napojne pumpe (temp. polaznog voda 70°C)
Strujni otpor u izmenjivaču toplote
Max. proizvodnost tople vode za vremenski period od 10 minuta. Rezervoar STV zagrejan do 60°C
Kontinualna proizvodnja STV po času. Temperatura hladne vode 10°C
Potreban grejni kapacitet odnosno snaga kotla pri zagrevanju vode od 10°C do 45°C
U skladu sa DIN 4708 = broj stanova koji se mogu snabdevati toplom vodom ukoliko se zagrevanje vode, kao i njeno kontinualno dogrevanje, obezbeđuje radom kotla
(Standardni stan: 1 kupatilo - 4 prostorije - 4 osobe)
Zagrevanje Vode Električnim Grejačem
MultiVal
Električno zagrevanje
litara
Osobe 1
CRR CRR CRR CRR (300)
(540)
(630)
(800)
150
265
310
400
1-2
2-3
3-4
4-5
CRR
CRR
CRR
CRR
(1000)
(1250)
(1500)
(2000)
470
610
790
1050
5-6
8-10
11-12
14-16
742
1
Osobe
= Broj osoba koje se mogu snabdevati sanitarnom
toplom vodom, za sisteme bez recirkulacije
(standardne vrednosti bez dogrevanja).
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval MultiVal CRR (300-2000)
Tehnički Podaci
Kapacitet Proizvodnje Sanitarne Tople Vode
Zagrevanje vode sa kotlom, gornji izmenjivač toplote – temperatura polaznog voda 80°C
MultiVal
Tip
Kapacitet proizvodnje STV
litara/10 min. 3 litara/h 4
litara/h 4
45°C
45°C
60°C
m³/h 1
mbar 2
kW 5
Stanovi 6
CRR (300)
1,5
2,0
20
36
160
167
315
335
175
185
12,8
13,6
1
1
CRR (540)
1,5
2,5
41
115
260
280
595
675
335
378
24,2
27,4
3
4
CRR (630)
2,0
3,0
72
162
315
330
640
695
357
390
25,9
28,3
6
7
CRR (800)
2,0
2,5
3,0
85
130
190
375
383
390
710
750
780
400
420
435
28,8
30,5
31,6
8
9
10
CRR (1000)
2,0
2,5
3,0
85
130
190
448
456
463
710
750
780
400
420
435
28,8
30,5
31,6
9
10
11
CRR (1250)
2,5
3,0
130
190
547
560
780
810
435
449
31,5
32,6
10
12
CRR (1500)
2,5
3,0
165
235
670
681
1020
1060
574
594
41,4
43,1
14
16
CRR (2000)
2,5
3,0
165
235
835
846
1020
1060
574
594
41,4
43,1
18
20
m3/h
mbar
3
litara/10 min.
4
litara/h
5
kW
6
Stanovi
1
2
=
=
=
=
=
=
Zapreminski protok napojne pumpe (temp. polaznog voda 80°C)
Strujni otpor u izmenjivaču toplote
Max. proizvodnost tople vode za vremenski period od 10 minuta. Rezervoar STV zagrejan do 60°C
Kontinualna proizvodnja STV po času. Temperatura hladne vode 10°C
Potreban grejni kapacitet odnosno snaga kotla pri zagrevanju vode od 10°C do 45°C
U skladu sa DIN 4708 = broj stanova koji se mogu snabdevati toplom vodom ukoliko se zagrevanje vode, kao i njeno kontinualno dogrevanje, obezbeđuje radom kotla
(Standardni stan: 1 kupatilo - 4 prostorije - 4 osobe)
Zagrevanje Vode Električnim Grejačem
MultiVal
Električno zagrevanje
litara
Osobe 1
CRR CRR CRR CRR (300)
(540)
(630)
(800)
150
265
310
400
1-2
2-3
3-4
4-5
CRR
CRR
CRR
CRR
(1000)
(1250)
(1500)
(2000)
470
610
790
1050
5-6
8-10
11-12
14-16
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
1
Osobe
= Broj osoba koje se mogu snabdevati sanitarnom
toplom vodom, za sisteme bez recirkulacije
(standardne vrednosti bez dogrevanja).
743
Hoval MultiVal CRR (300-2000)
Dimenzije
MultiVal CRR (300 - 630)
MultiVal CRR (800 - 2000)
(sve dimenzije su date u mm)
b
b
b1
b1
2
10
7
7
2
5
5
7
7
9
9
6
6
8
h
8
r
h
n
k
11
r
p
n
m
11
7
3
3
4
c
1
d
e
4
f
c
1
a
d
e
f
a
{
Donji izmenjivač
toplote:
glatkocevni
izmenjivač toplote
MultiVal CRR (800, 1000): ravan
smooth
pipe-flat register
toplote
MultiVal CRR (1250-2000): glatkocevni
smooth pipeizmenjivač
heat exchanger
S
90
1
2
3
4
5
m
g i
7
k
g i
p
S
90
40
40
45˚
45˚
Ulaz hladne vode
Tip (300-630), R 1“
Tip (800-2000), R 1½"
Izlaz tople vode
Tip (300-540), Rp 1“
Tip (800-2000), R 1½"
Polazni vod solarnog sistema R 1“
Povratni vod solarnog sistema R 1“
Polazni vod kruga za dogrevanje Rp 1“
6
7
8
9
10
11
Povratni vod kruga za dogrevanje Rp 1“ (DN25)
Priključci Rp ½“ za senzor temperature, termostat, termometar
dužina ugrađene uronske čaure 200 mm, unutrašnji prečnik Ø 8 mm
Priključak za navojni električni grejač Rp 1½“
Recirkulacioni priključak Rp 1“
Odzraka Rp 1“
Prirubnica Ø 270/200 podeoni krug Ø 240 mm, 12 × M10
MultiVal Tip
b
Ø
b1
Ø
h
a
c
d
e
f
g
i
k
m
n
p
r
s
Nagibna
mera
CRR (300)
CRR (540)
CRR (630)
680
830
880
500
650
700
1930
1960
1970
100
90
90
310
310
310
390
390
390
465
465
465
570
570
570
1060
1060
1060
1220
1160
1160
1320
1320
1320
1410
1410
1410
1610
1610
1610
1710
1710
1710
1890
1915
1925
120
120
120
1920
1950
1980
CRR (800)
CRR (1000)
970
1070
790
890
1980
2000
80
70
310
310
390
390
465
465
570
570
995
995
1095
1095
1320
1320
1410
1410
1610
1610
1710
1710
1940
1942
120
90
1990
2000
CRR (1250)
CRR (1500)
CRR (2000)
1170
1320
1470
950
1100
1250
2020
2050
2070
70
70
70
310
310
310
895
895
895
-
-
-
570
570
570
995
995
995
1095
1095
1095
1320
1320
1320
1410
1410
1410
1610
1610
1610
1710
1710
1710
1945
1973
1993
150
150
150
2050
2150
2260
744
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval Modul-plus
Rezervoar I Proizvođač STV Za Gasne Ili Uljne Kotlove
Opis Proizvoda
Hoval Rezervoar STV
Modul-plus
• Proizvođač i rezervoar STV izrađen od
nerđajućeg čelika.
• Plašt grejne vode izrađen od čeličnog lima.
• Suprotnosmerni izmenjivač toplote napravljen od čeličnih modula, za kapacitet proizvodnje STV do 10.000 l/h temperature 60°C
i snagu kotla 60 - 720 kW.
• Termoizolacija:
- od mineralne vune (debljine 50 mm) na
omotaču modula;
- od poliuretanske pene sa prednje strane;
- od mineralne vune (debljine 50 mm) na
oplati kao i na dnu.
• Oplata izrađena od plastificiranog čeličnog
lima, crveno-narandžaste boje.
• Kontra-prirubnice, zaptivači i zavrtnji
obezbeđuju se na licu mesta.
• Standardni model: otvori za čišćenje nalaze
se sa prednje strane.
Poseban model: otvori za čišćenje nalaze se
sa prednje i zadnje strane.
Izvedba na zahtev
• Sa integrisanom napojnom pumpom.
Isporuka
• Rezervoar STV i oplata u posebnim
pakovanjima.
Termostatski Prekidački Pult
Tip EK 105-90
• Za ugradnja u oblatu Modul-plus rezervoara.
• Sa termometrom.
• Sa regulacijom temperature od 40 - 80°C.
• Sa termostatom 90°C.
• Max. radna temperatura: 90°C.
Modeli
F (21)
F (31)
F (41)
F (51)
F (32)
F (42)
F (52)
Tip EK 106-110
• Za ugradnja u oblatu Modul-plus rezervoara.
• Sa termometrom.
• Sa regulacijom temperature od 40 - 80°C.
• Sa termostatom 95°C.
• Max. radna temperatura: 110°C.
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
745
Hoval Modul-plus
Broj Artikla
Proizvođač i Rezervoar STV
Modul-plus
Broj Artikla
Visokokapacitetni proizvođač STV izrađen od
nerđajućeg čelika sa plaštom za grejnu vodu
izrađenim od ugljeničnog čelika.
Isporuka
Rezervoar STV i oplata u posebnim pakova­
njima. Standardni model:
Radni pritisak - STV do 6 bar.
- grejne vode 5 bar.
Za pijaću vodu sa sadržajem hlorida do
max. 30 mg/l. Otvor za čišćenje sa prednje
strane.
Modul-
plus
Tip
visina
mm
kW 1
NL-indeks 2
F (21) Ι
1615
76,5
115,5
10
18
7004 789
3.460,00
F (31) Ι
1615
113,9
148,5
187,2
18
25
35
7004 790
4.233,00
F (41) Ι
1800
136,3
213,6
250,2
24
43
53
7004 791
5.023,00
F(51) Ι
2160
199,4
268,6
321,5
40
59
74
7004 792
6.120,00
F (32) Ι
1615
227,9
297,0
329,6
374,4
49
69
79
93
7004 793
7.333,00
F (42) Ι
1800
227,6
354,0
427,3
64
89
114
7004 794
8.848,00
7004 795
10.853,00
F (52) Ι
2160
398,8
107
537,2
157
634,8
195
1
kW = potreban grejni kapacitet (odnosno
snaga kotla) pri zagrevanju vode od 10°C do
45°C, temperatura polaznog voda 80°C
2
Za detaljnije informacije pogledajte deo
„Tehnički podaci”
Zavarivanje na licu mesta
Isti model kao prethodni, dakle:
• Radni pritisak - STV do 6 bar;
- grejne vode 5 bar;
• Za pijaću vodu sa sadržajem hlorida do
max. 30 mg/l;
• Otvor za čišćenje sa prednje strane,
Sadržaj hlorida u vodi grejnog sistema
mora da bude < 50 mg/l; u suprotnom,
mora se izvršiti odsoljavanje tj.
omekšavanje vode.
746
ali zavarivanje delova se izvodi na licu
mesta (isporuka u delovima: moduli,
postolje i oplata).
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval Modul-plus
Broj Artikla
Proizvođač i Rezervoar STV
Modul-plus
Broj Artikla
Poseban model:
Radni pritisak - STV do 6 bar.
- grejne vode 5 bar.
Za pijaću vodu sa sadržajem hlorida do
max. 100 mg/l. Otvor za čišćenje sa prednje
i zadnje strane.
Modul-
plus
Tip
visina
mm
kW1
NL-indeks2
F (21) ΙΙ
1615
76,5
115,5
10
18
7004 796
4.330,00
F (31) ΙΙ
1615
113,9
148,5
187,2
18
25
35
7004 797
5.245,00
F (41) ΙΙ
1800
136,3
213,6
250,2
24
43
53
7004 798
6.193,00
F (51) ΙΙ
2160
199,4
268,6
321,5
40
59
74
7004 799
7.510,00
F (32) ΙΙ
1615
227,9
297,0
329,6
374,4
49
69
79
93
7004 800
8.783,00
F (42) ΙΙ
1800
227,6
354,0
427,3
64
89
114
7004 801
10.683,00
F (52) ΙΙ
2160
398,8
537,2
634,8
107
157
195
7004 802
13.028,00
kW = potreban grejni kapacitet (odnosno
snaga kotla) pri zagrevanju vode od 10°C do
45°C, temperatura polaznog voda 80°C
2
Za detaljnije informacija pogledajte deo
„Tehnički podaci”
1
Poseban model za visoke objekte:
Radni pritisak - STV do 10 bar.
- grejne vode 8 bar.
Za pijaću vodu sa sadržajem hlorida do
max. 100 mg/l. Otvor za čišćenje sa prednje
i zadnje strane.
Sadržaj hlorida u vodi grejnog sistema
mora da bude < 50 mg/l; u suprotnom,
mora se izvršiti odsoljavanje tj.
omekšavanje vode.
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Modul-
plus
Tip
visina
mm
F (21) ΙΙ
F (31) ΙΙ
1615
1615
7004 803
7004 804
4.608,00
5.660,00
F (41) ΙΙ
F (51) ΙΙ
1800
2160
7004 805
7004 806
6.728,00
8.210,00
F (32) ΙΙ
F (42) ΙΙ
F (52) ΙΙ
1615
1800
2160
7004 807
7004 808
7004 809
9.558,00
11.703,00
14.295,00
747
Hoval Modul-plus
Broj Artikla
Proizvođač i Rezervoar STV
Modul-plus
Broj Artikla
Poseban model:
Radni pritisak - STV do 6 bar.
- grejne vode 5 bar.
Za pijaću vodu sa sadržajem hlorida do
max. 200 mg/l. Otvor za čišćenje sa prednje
i zadnje strane. Dvostrano zavareni moduli
sa magnezijumskom zaštitnom anodom.
Modul-
plus
Tip
visina
mm
kW1
NL-indeks 2
F (21) ΙΙΙ
1615
76,5
115,5
10
18
7004 810
4.330,00
F (31) ΙΙΙ
1615
113,9
148,5
187,2
18
25
35
7004 811
5.245,00
F (41) ΙΙΙ
1800
136,3
213,6
250,2
24
43
53
7004 812
7.510,00
F (51) ΙΙΙ
2160
199,4
268,6
321,5
40
59
74
7004 813
8.783,00
F (32) ΙΙΙ
1615
227,9
297,0
329,6
374,4
49
69
79
93
7004 814
10.683,00
F (42) ΙΙΙ
1800
227,6
354,0
427,3
64
89
114
7004 815
13.028,00
F (52) ΙΙΙ
2160
398,8
537,2
634,8
107
157
195
7004 816
13.028,00
kW = ulazna snaga pri zagrevanju vode od
10°C do 45 °C, temperatura polaza 80°C
2
Za više informacija pogledajte deo „Tehnički
podaci”
1
Poseban model za visoke objekte:
Radni pritisak - STV do 10 bar.
- grejne vode 8 bar.
Za pijaću vodu sa sadržajem hlorida do
max. 200 mg/l. Otvor za čišćenje sa prednje
i zadnje strane. Dvostrano zavareni moduli
sa magnezijumskom zaštitnom anodom.
748
Modul-
plus
Tip
visina
mm
F (21) ΙΙΙ
F (31) ΙΙΙ
1615
1615
7004 817
7004 818
4.608,00
5.660,00
F (41) ΙΙΙ
F (51) ΙΙΙ
1800
2160
7004 819
7004 820
6.728,00
8.210,00
F (32) ΙΙΙ
F (42) ΙΙΙ
F (52) ΙΙΙ
1615
1800
2160
7004 821
7004 822
7004 823
9.558,00
11.703,00
14.295,00
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval Modul-plus
Broj Artikla
Neophodan Pribor
Broj Artikla
Termostatski prekidački pult
Za ugradnju u Modul-plus uređaj. Sadrži
termo­metar i regulator temperature 40-80°C. Model za temperature do 110°C
sadrži termostat do 95°C.
Tip
radna temperatura
(strana grejne vode)
EK 105-90
EK 106-110
90°C
110°C
Poklopac
za pokrivanje otvora, ukoliko se ne koristi
termostatski prekidački pult
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
686 677
686 678
401.–
483.–
6015 146
XXX.–
749
Hoval Modul-plus
Tehnički Podaci
Modul-plus
Tip
F (21)
F (31)
F (41)
F (51)
F (32)
F (42)
F (52)
• Broj modula 2
3
4
5
6
8
10
Strana sanitarne tople vode
• Zapremina STV
• Grejna površina
• Max. temperatura sanitarne tople vode
• Struni otpor 1
• Gubici pogonske pripravnosti (stand-by) 2
litara
m²
°C
z-vrednost
W
230
2,84
80
1,4
495
345
4,26
80
2,4
495
460
5,68
80
3
540
575
7,1
80
3,6
698
690
8,52
80
0,74
712
920
11,36
80
0,9
775
1150
14,2
80
1,1
1000
• Radni pritisak
• Probni pritisak
bar
bar
bar
bar
8
12,8
12,8
16
8
12,8
12,8
16
8
12,8
12,8
16
8
12,8
12,8
16
8
12,8
12,8
16
8
12,8
12,8
16
8
12,8
12,8
16
kg
kg
kg
165
205
104
215
275
104
265
345
115
315
415
140
370
490
121
470
630
135
570
770
160
litara
°C
z-vrednost
30
110
2
45
110
2,8
60
110
3,6
75
110
4,7
90
110
0,78
120
110
1
150
110
1,4
bar
bar
bar
bar
5
8
8
10
5
8
8
10
5
8
8
10
5
8
8
10
5
8
8
10
5
8
8
10
5
8
8
10
- osnovna izvedba
- spratna izvedba
- osnovna izvedba
- spratna izvedba
• Masa bez oplate
osnovna izvedba
spratna izvedba
• Masa oplate
Strana grejne vode
• Zapremina grejne vode
• Max. temperatura grejne vode
• Struni otpor 1
• Radni pritisak
• Probni pritisak
1
2
- osnovna izvedba
- spratna izvedba
- osnovna izvedba
- spratna izvedba
Strujni otpor (mbar) = zapreminski protok (m³/h)2 × z
Pri temperaturi rezervoara STV od 60°C
Strujni otpor na strani grejne vode
750
Strujni otpor na strani sanitarne tople vode
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval Modul-plus
Tehnički Podaci
Kapacitet proizvodnje sanitarne tople vode pri temperaturi polaznog voda od 70°C
Polazni vod priključen sa gornje strane rezervoara STV (suprotnosmerno strujanje fluida).
Modul- broj zapremina grejna
plus modula
površina
Tip
litara
m2
Tip
Biral napojna pumpa Redline
m3/h
mWS
mbar 1
Kapacitet proizvodnje STV
3
litara/10 min. 2 litara/h 45°C
60°C
45°C
kW 4
NL indeks
F (21)
2
230
2,84
LX323
LX402
3,5
8
1,7
2,0
25
120
434
488
640
960
1520
2120
61,8
86,2
7
11
F (31)
3
345
4,26
LX323
LX402
LX654
4
7
12
1,5
2,2
5,5
40
120
450
575
600
635
700
900
1200
2100
2800
3600
85,4
113,9
146,5
12
18
25
F (41)
4
460
5,68
LX323
LX503
LX654
4
8
10,5
1,5
3,4
5,7
55
240
440
814
900
942
1100
1700
2000
2700
4100
4850
109,8
166,8
197,3
18
31
39
F (51)
5
575
7,10X
LX323
LX504
L804
4
8
12
1,5
4,3
8,1
75
300
720
1028
1137
1221
1250
1900
2400
3750
5200
6300
152,6
211,6
256,3
29
44
56
F (32)
6
690
8,52
LX401
LX653
LX654
L804
8
14
18
24
1,5
3,5
4,8
7,0
45
165
300
530
1151
1200
1234
1271
1400
1800
2100
2400
4200
5600
6200
7200
170,9
227,9
252,3
293,0
34
49
56
67
F (42)
8
920
11,36
LX401
LX653
LX654
8
12
16
1,5
3,7
5,1
62
150
260
1628
1714
1800
2200
2800
3400
5400
6700
8200
219,7
272,6
333,7
49
64
83
F (52)
10
1150
14,20
LX402
LX654
L804
8
16
21
2,0
4,8
7,3
82
340
610
2057
2274
2391
2500
3800
4500
7500
10400
11800
305,2
423,2
480,2
77
116
136
kW 4
NL indeks
Kapacitet proizvodnje sanitarne tople vode pri temperaturi polaznog voda od 80°C
Polazni vod priključen sa gornje strane rezervoara STV (suprotnosmerno strujanje fluida).
Modul- broj zapremina grejna
plus modula
površina
Tip
litara
m2
Tip
Biral napojna pumpa Redline
m3/h
mWS
mbar 1
Kapacitet proizvodnje STV
litara/10 min. 2 litara/h 3 45°C
60°C
45°C
F (21)
2
230
2,84
LX323
LX402
3,5
8
1,7
2,0
25
120
478
542
900
1300
1880
2840
76,5
115,5
10
18
F (31)
3
345
4,26
LX323
LX402
LX654
4
7
12
1,5
2,2
5,5
40
120
450
652
706
778
1350
1800
2400
2800
3650
4600
113,9
148,5
187,2
18
25
35
F (41)
4
460
5,68
LX323
LX503
LX654
4
8
10,5
1,5
3,4
5,7
55
240
440
907
1042
1113
1750
2700
3200
3350
5250
6150
136,3
213,6
250,2
24
43
53
F (51)
5
575
7,10
LX323
LX504
L804
4
8
12
1,5
4,3
8,1
75
300
720
1187
1356
1477
2200
3200
3950
4900
6600
7900
199,4
268,6
321,5
40
59
74
F (32)
6
690
8,52
LX401
LX653
LX654
L804
8
14
18
24
1,5
3,5
4,8
7,0
45
165
300
530
1305
1413
1485
1556
2700
3600
4200
4800
5600
7300
8100
9200
227,9
297,0
329,6
374,4
49
69
79
93
F (42)
8
920
11,36
LX401
LX653
LX654
8
12
16
1,5
3,7
5,1
62
150
260
1814
1970
2113
3500
4600
5400
6700
8700
10500
272,6
354,0
427,3
64
89
114
F (52)
10
1150
14,20
LX402
LX654
L804
8
16
21
2,0
4,8
7,3
82
340
610
2374
2713
2877
4400
6400
7400
9800
13200
15600
398,8
537,2
634,8
107
157
195
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
751
Hoval Modul-plus
Tehnički Podaci
Kapacitet proizvodnje sanitarne tople vode pri temperaturi polaznog voda od 90°C
Koristi se samo u slučajevima kada se očekuje kontinualno velika potrošnja STV (npr. u industrijskim preduzećima, ugostiteljskim
objektima, ...).
Polazni vod priključen sa gornje strane rezervoara STV (suprotnosmerno strujanje fluida).
Kapacitet proizvodnje STV
litara/10 min. 2
litara/h 3
45°C
60°C
45°C
Modul- broj zapremina grejna
plus modula
površina
Tip
litara
m2
Tip
F (31)
3
345
4,26
LX323
LX402
3,5
8
1,7
2,0
25
120
550
650
1360
1960
2250
3480
91,5
141,6
F (31)
3
345
4,26
LX323
LX402
LX654
4
7
12
1,5
2,2
5,5
40
120
450
713
793
893
1850
2550
3300
3450
4300
5800
140,4
175,0
236,0
F (41)
4
460
5,68
LX323
LX503
LX654
4
8
10,5
1,5
3,4
5,7
55
240
440
978
1157
1250
2250
3500
4150
4100
6400
7500
166,8
260,4
305,2
F (51)
5
575
7,10
LX323
LX504
L804
4
8
12
1,5
4,3
8,1
75
300
720
1329
1543
1692
3050
4350
5250
5650
7800
9100
229,9
317,4
370,3
F (32)
6
690
8,52
LX401
LX653
LX654
L804
8
14
18
24
1,5
3,5
4,8
7,0
45
165
300
530
1426
1585
1671
1785
3700
5100
5800
6600
6900
8600
9800
11600
280,8
350,0
398,8
472,0
F (42)
8
920
11,36
LX401
LX653
LX654
L804
8
12
16
21
1,5
3,7
5,1
7,8
62
150
260
440
1956
2142
2314
2544
4500
5800
7000
7990
8200
10400
12800
14000
333,7
423,2
520,9
569,7
F
(52)
10
1150
14,20
LX402
LX654
L804
8
16
21
2,0
4,8
7,3
82
340
610
2658
3085
3316
6100
8700
10 000
11300
15600
17500
459,8
634,8
712,2
mbar
litara/10 min.
3
litara/h
4
kW
1
2
752
=
=
=
=
Biral napojna pumpa Redline
m3/h
mWS
mbar 1
kW 4
strujni otpor rezervoara STV
rezervoar STV zagrejan do 60°C
kontinualna proizvodnja STV po času, saglasno propisima Procal-a. Temperatura hladne vode 10°C
potreban grejni kapacitet (odnosno snaga kotla) pri zagrevanju vode od 10°C do 45°C
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval Modul-plus
Dimenzije
Tip F (21), F (41), F (42)
b
180150
b
7
1
7
6
1
min. 700
l
4
180150
Tip F (21), F (41)
b
min. 700
l
4
b
7
65
7
65
Tip F (42)
b
b
140
140
65
140
65
140
6
h
h
3
120
90
3
60 120
90
60
205
135
205
70
135
70
2 5
1905
2 5
1905
5
100
100
300
905
100
2
3
100
300
l
7
4l
67
4
h
3
120
90
60 120
90
min. 700
5
150 180
1
7
1
7
a
3
2
Tip F (32), F (52)
b
b
65
2
a
b
150 180
min. 700
140
b
65
140
65
3
135
70
5
90
2 5
1905
2 5
5
100
100
100
100
140
140
65
300
3
2
3
2
a
90
3
300
5
5
a
1905
60
1 Izlaz tople vode 2“ (DN50)
2 Ulaz hladne vode 2“ (DN50)
3 Recirkulacija 1“ (DN25)
4/5Priključci za grejni sistem
F (21-51) = DN 50
F (32-52) = DN 65
Pozicija 4 = polaz
Pozicija 5 = povrat
6 Komandna tabla
7 Električni priključak
F (21)/1615
F (31)/1615
F (41)/1800
F (51)/2160
5
205
135
70
205
h
Tip
3
Tip F (31), F (51)
b
6
2
a
Tip F (31), F (51), F (32), F (52)
b
a
90
3
2
a
a
3
2
Specijalne prirubnice za radni pritisak u grejnom sistemu od 8 bar
DN / bar
50 / 8
65 / 8
D
k
d
140
160
110
130
14
14
dk D
b
l
h
a
530
530
530
530
1882
1882
1882
1882
1615
1615
1800
2160
395
395
395
395
Tip
F (32)/1615
F (42)/1800
F (52)/2160
b
l
h
a
885
885
885
1882
1882
1882
1615
1800
2160
790
790
790
Moguća su odstupanja zbog proizvodnih
tolerancija:
dimenzija ± 10 mm.
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
753
Hoval Modul-plus
Sastavljanje Na Licu Mesta
Sastavljanje Na Licu Mesta
Modul-plus Uređaja F (31 - 52)
Ukoliko prostorne mogućnosti ne dozvoljavaju
isporuku i ugradnju Modul-plus uređaja u
jednom komadu, tada se on može isporučiti u
delovima i sastaviti na licu mesta:
- Uređaj se isporučuje u delovima: moduli,
postolje i oplata.
- Sastavljanje uređaja u odgovarajućoj
prostoriji na licu mesta.
- Zavarivanje delova može obaviti samo Hoval
stručni servis.
- Zavarivanje delova kao i probe na pritisak
moraju se obaviti isključivo uz saglasnost sa
Hoval stručnim servisom.
1 Moduli
2 Postolje sa sedlastim konzolama
Dimenzije I Masa Pojedinih Delova
Modul-plus
Tip
A
B
C
D
E
F
G
H
F (21)
330
406
1766
690
860
395
216
1905
60
F (31)
(32)
F
330
690
1766
1050
1220
395
790 216
1905
100
F (41)
F (42)
330
766
1766
1410
1580 395
790 216
1905
100
F
(51)
F (52)
330
1050
1766
1770
1940
395
790
216
1905
150
kg*
približno
* kg = masa najtežeg dela
754
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval Modul-plus
Sastavljanje Na Licu Mesta
Aspekti Projektovanja
Važnije Pripreme
Priprema Kotlarnice
• Prethodni rezervoar STV mora biti demontiran sa grejne instalacije.
Potreban prostor
U kotlarnici mora da bude dovoljno
raspoloživog prostora za montažu Modul-plus
uređaja (pogledajte donju tabelu).
• Postolje u kotlarnici mora da bude spremno
za početak radova.
Delovi Uređaja
• Sastavni delovi se isporučuju u odvojenim
pakovanjima a njihova montaža se obavlja na licu mesta.
• Ukoliko se sastavljanje Modul-plus uređaja
ne vrši odmah nakon isporuke delova, oni se
moraju adekvatno uskladištiti tako da budu
zaštićeni od vremenskih uticaja.
Priključak za vodu
U kotlarnici mora da postoji priključak za
vodu ¾“ (DN 20), za punjenje i hladnu probu
zavarenih delova Modul-plus uređaja.
Električni priključak
Uređaj za elektrolučno zavarivanje zahteva
električno napajanje 3 × 400 V preko 5-polne
utičnice.
Vremenski Raspored
Montaža na licu mesta
Zavarivanje na licu mesta
i proba na pritisak
Montaža oplate na licu mesta
½ dana
½ dana
¼ dana
Potreban Prostor Za Montažu I Zavarivanje Na Licu Mesta
Minimalne dimenzije prostorije u koju se vrši ugradnja uređaja, u metrima
dužina
širina
visina
F (31/32)
F (41/42)
F (51/52)
2,0
1,8
2,0
2,0
1,8
2,0
2,0
1,8
2,5
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
755
Hoval Modul-plus
Primeri Upotrebe
Hidraulične Šeme Grejnog Sistema
Modul-plus uređaj u kotlarnici
3
2
Povezivanje sa daljinskim grejanjem
max. 110°C, 8 bar
(u slučaju daljinskog grejanja treba se
pridržavati odgovarajućih fabričkih preporuka)
1
3
3
M
6
M
5
4
4
M
4
Modul-plus uređaj u toplotnoj podstanici
1 Napojna pumpa, upravljana preko termoregulatora
Modul-plus uređaja
2 Nepovratni ventil
3 Automatski odzračni ventil
4 Vodeni stub za prevenciju gravitacione cirkulacije.
Min. visina: 3 × prečnik cevi
5 Motorni prolazni ventil,
prelazno vreme max. 2 minuta
6 Motorni trokraki ventil,
prelazno vreme max. 2 minuta
Hidraulična Šema Sanitarnih Vodova
Paralelno povezivanje dva Modul-plus uređaja
2
3
1
3
2
1
756
2
3
1
1 = ulaz sanitarne hladne vode
2 = izlaz sanitarne tople vode
3 = recirkulacija sanitarne tople vode
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval EnerVal (200-5000)
Akumulacioni Rezervoari Grejne Vode
Opis Proizvoda Akumulacioni (Bafer) Rezervoar
EnerVal (200, 300)
• Akumulacioni - bafer rezervoar grejne vode
izrađen od čelika, za hidrauličnu integraciju
sa toplotnim pumpama.
• Zapremina: 200, 300 litara.
• Termoizolacija od tvrde poliuretanske pene,
nanešena direktno na rezervoar.
• EnerVal (200): 5 navojnih priključaka Rp 1½“
EnerVal (300): 8 navojnih priključaka Rp 1½“
• 1 priključak Rp 1½" za senzor temperature /
termometar.
• 2 kanala za senzore temperature, u vidu cevi
zavarenih na telo rezervoara.
Isporuka
• Akumulacioni rezervoar sa oplatom u vidu
folije, kompletno namontiran i upakovan.
Akumulacioni (Bafer) Rezervoar
EnerVal (500)
• Akumulacioni - bafer rezervoar grejne vode
izrađen od čelika, za hidrauličnu integraciju
sa kotlovima, toplotnim pumpama i solarnim
sistemima.
• Zapremina: 500 litara.
• 8 navojnih priključaka Rp 11/2“.
• 1 priključak Rp 11/2“ za navojni električni
grejač.
• 5 priključaka Rp 1/2“ za senzor temperature
/ termometar.
• Termoizolacija od tvrde poliuretanske pene,
nanešena direktno na rezervoar.
Isporuka
• Akumulacioni rezervoar sa oplatom u vidu
folije, kompletno namontiran i upakovan.
Akumulacioni (Bafer) Rezervoar
EnerVal (800-2000)
• Akumulacioni - bafer rezervoar grejne vode
izrađen od čelika, za hidrauličnu integraciju
sa kotlovima na gasovito, tečno i čvrsto
gorivo, toplotnim pumpama i solarnim
sistemima.
• Zapremina: 800-2000 litara.
•11 navojnih priključaka Rp 1½“, kod EnerVal (1500-2000) je Rp 2“.
•5 priključaka Rp ½“ za senzor temperature /
termometar.
•1 priključak Rp ½“ za navojni električni grejač.
• Perforirana pregradna ploča postavljena
u središnjoj oblasti rezervoara, za podelu
temperaturnih zona.
Isporuka
• Akumulacioni rezervoar upakovan, bez
termoizolacije.
Akumulacioni (Bafer) Rezervoar
EnerVal (2500-5000)
• Akumulacioni - bafer rezervoar grejne vode
izrađen od čelika, za hidrauličnu integraciju
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Modeli
EnerVal
Tip
(200)
(300)
(500)
(800)
(1000)
(1500)
(2000)
(2500)
(3000)
(4000)
(5000)
Zapremina
litara
200
300
500
800
1000
1500
2000
2500
3000
4000
5000
sa kotlovimana gasovito, tečno i čvrsto
gorivo, toplotnim pumpama i solarnim
sistemima.
• Zapremina: 2500-5000 litara.
• 9 navojnih priključaka Rp 2".
• 4 priključaka Rp ½" za senzor temperature /
termometar.
• 1 priključak Rp 1" za odzraku.
Isporuka
• Akumulacioni rezervoar upakovan, bez
termoizolacije.
Termoizolacija
Navojni Električni Grejač
Tipovi: od EP-3 do EP-9
• Izrađen od legure Incoloy 825.
• Grejne snage 3 - 9 kW.
• Sa regulatorom temperature i zaštitom od
pregrevanja - sigurnosnim graničnikom.
• Nije predviđen za kontinualnu upotrebu.
Isporuka
• U posebnom pakovanju.
Radovi na licu mesta
• Ugradnja električnog grejača.
Za akumulacioni - bafer rezervoar EnerVal
(800-5000):
• Izrađen od meke poliuretanske pene.
• Sa tvrdom polistirenskim omotačem crvene
boje.
• Debljina termoizolacije 120 mm.
Isporuka
• U posebnom pakovanju.
Radovi na licu mesta
• Montaža termoizolacije.
757
Hoval EnerVal (200-5000)
Akumulacioni Rezervoari Grejne Vode
Broj Artikla
Broj Artikla
Akumulacioni (Bafer) Rezervoar
EnerVal (200-5000)
EnerVal (200-500) potpuno namontiran (sa termoizolacijom),
EnerVal (800-5000) bez termoizolacije;
čelični rezervoar, unutrašnjost bez zaštite, spolja plastificirano
EnerVal Zapremina
Tip
l
Termoizolacija
Ø bez
Ø sa
mm
mm
Visina
mm
(200)
(300)
(500)
200
300
500
-
600
600
700
1440
1780
1900
7006 793
7006 794
7006 795
XXX,00
XXX,00
XXX,00
(800)
(1000)
(1500)
(2000)
800
1000
1500
2000
790
790
1000
1200
1030
1030
1240
1440
1845
2132
2142
2142
6023 471
6023 473
6023 475
6023 477
XXX,00
XXX,00
XXX,00
XXX,00
(2500)
(3000)
(4000)
(5000)
2500
3000
4000
5000
1200
1500
1500
1500
1440
1740
1740
1740
2850
2220
2340
3330
6023 479
6023 481
6023 483
6023 485
XXX,00
XXX,00
XXX,00
XXX,00
Termoizolacija
Izrađena od meke poliuretanske pene sa
oplatom u vidu folije, crvene boje.
Isporučuje se u posebnom pakovanju.
EnerVal
Tip
Debljina termoizolacije
mm
(800)
(1000)
(1500)
(2000)
120
120
120
120
6023 472
6023 474
6023 476
6023 478
XXX,00
XXX,00
XXX,00
XXX,00
(2500)
(3000)
(4000)
(5000)
120
120
120
120
6023 480
6023 482
6023 484
6023 486
XXX,00
XXX,00
XXX,00
XXX,00
Pribor
758
Priključne cevi sa T-komadom
Sastoji se od fleksibilne cevi sa termoizolacijom i T-komadom. Za paralelno hidraulično
povezivanje dva akumulaciona rezervoara
EnerVal. Priključci:
EnerVal (200-1000) 1½“
EnerVal (1500-5000)
2“
6019 013
6023 573
71,00
Priključne cevi
Sastoji se od fleksibilne cevi sa termoizolacijom. Za paralelno hidraulično povezivanje dva
akumulaciona rezervoara EnerVal. Priključci:
EnerVal (200-1000) 1½“
EnerVal (1500-5000)
2“
6019 014
6023 574
71,00
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval EnerVal (200-5000)
Akumulacioni Rezervoari Grejne Vode
Broj Artikla
Pribor
Broj Artikla
Dupli termostat
RAZ - TW. 1000 B
15-95°C, 2 odvojena podešavanja (vidljiva sa
spoljne strane) unutar kućišta.
Sa uronskim pipkom ½" - dubina uranjanja
150 mm, obložen mesing-niklom.
Može da se koristi kao termostat za
minimalnu temperaturu pokretanja napojne
pumpe.
Može da se koristi i kao granični termostat
maksimalne temperature
242 066
146,00
Graničnik temperature polaznog voda
RAK - TW. 1000.S SB150
15-95°C, podešavanja (vidljiva sa spoljne
strane) unutar kućišta.
Sa uronskim pipkom ½" - dubina uranjanja
150 mm, obložen mesing-niklom.
6010 082
69,00
Termometar TMOV
sa uronskim pipkom ½"
2002 059
25,00
Zaštitna uronska čaura ½”,
tip SB 150
PN 10 - 150 mm, obložen mesing-niklom.
2018 836
Zaštitna uronska čaura ½”,
tip SB 280
PN 10 - 280 mm, obložen mesing-niklom.
2018 837
2022 216
2022 217
2022 218
2022 219
226,00
245,00
289,00
305,00
Navojni električni grejač EP
Izrađen od legure Incoloy 825, sa regulatorom
temperature i zaštitom od pregrevanja sigurnosnim graničnikom.
Isporučuje se u posebnom pakovanju, ugradnja
na licu mesta, električno napajanje 3 × 400 V.
Tip
EP-3
EP-4,5
EP-6
EP-9
Snaga
kW
Dubina
ugradnje
mm
za
EnerVal
Tip
3,0
4,5
6,0
9,0
390
500
620
850
(200-1500)
(200-1500)
(500-1500)
(1000-2000)
Navojna injektorska cev
Za horizontalnu ugradnju u akumulacioni rezervoar. Za smanjenje turbulencija dovodne
vode.
Dubina ugradnje
mm
za EnerVal
Tip
Rp 1½"
450
(200-1000)
6023 336
165,00
Rp 2"
600
(1500-5000)
6023 497
220,00
Tip
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
759
Hoval EnerVal (200-5000)
Akumulacioni Rezervoari Grejne Vode
Tehnički Podaci
EnerVal (200-1500)
Tip
(200)
(300)
(500)
(800)
(1000)
(1500)
• Zapremina
• Max. radni / probni pritisak
• Max. radna temperatura
• Debljina termoizolacije
• Toplotna provodljivost termoizolacije λ
• Gubici pog. pripravnosti qB pri 60°C
• Masa sa termoizolacijom
• Masa bez termoizolacije
litara
bar
°C
mm
W/mK
W
kg
kg
200
3 / 4
300
3 / 4
500
3 / 4
800
3 / 4
1000
3 / 4
1500
3/4
95
50
0,034
67
55
–
95
50
0,034
98
60
–
95
50
0,034
142
73
–
95
120
0,041
126
–
98
95
120
0,041
133
–
115
95
120
0,041
154
–
190
• Dimenzije
pogledajte tabelu sa dimenzijama
EnerVal (2000-5000)
Tip
• Zapremina
• Max. radni / probni pritisak • Max. radna temperatura
• Debljina termoizolacije
• Toplotna provodljivost termoizolacije λ
• Gubici pog. pripravnosti qB pri 60°C
• Masa bez termoizolacije
litara
bar
°C
mm
W/mK
W
kg
• Dimenzije
(2000) (2500)
(3000)
(4000)
(5000)
2000 3/4
2500
3 / 4
3000
3 / 4
4000
3 / 4
5000
3/4
95 120 0,041
175
271 95
120
0,041
187
300
95
120
0,041
198
540
95
120
0,041
235
640
95
120
0,041
263
770
pogledajte tabelu sa dimenzijama
Navojni Električni Grejač EP
Izrađen od legure Incoloy 825.
Sa regulacijom temperature i zaštitom od pregrevanja.
Električno napajanje 3 × 400 V.
Nije namenjen za kontinualnu upotrebu.
Tip
EP-3
EP-4,5
EP-6
EP-9
760
Snaga
kW
Dubina ugradnje
mm
za EnerVal
Tip
3,0
4,5
6,0
9,0
390
500
620
850
(200-1500)
(200-1500)
(500-1500)
(1000-2000)
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval EnerVal (200-5000)
Akumulacioni Rezervoari Grejne Vode
Dimenzije
EnerVal (200, 300)
EnerVal (500)
(sve dimenzije su date u mm)
(sve dimenzije su date u mm)
K
K
M
E
D
I
D
'
'
'
G
G
G
ƒ ƒ
E
E
D
F
F
F
J
K
H
H
N
O
H
P
ƒ
ƒ 1
2
3
4
Priključak za grejni sistem Rp 1½"
Priključak za navojni električni grejač Rp 1½“ (pozicioniranje zavisi od sistema, pogledajte hidraulične šeme kotla)
Priključak za uronsku čauru, termostat ili termometar Rp ½“
Samo model EnerVal (300)
Moguća su odstupanja zbog proizvodnih
tolerancija:
dimenzija ± 10 mm.
Dužina svih priključnih delova: 50 mm.
EnerVal
Tip
(200)
(300)
(500)
a
b
c
d
D
e
f
g
h
j
k
l
m
Nagibna
mera
152
152
127
300
300
220
720
890
945
480
480
597
600
600
700
1140
1479
1670
250
971
1440
1780
1900
1400
1571
1671
1771
1460
1795
1925
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
761
Hoval EnerVal (200-5000)
Akumulacioni Rezervoari Grejne Vode
Dimenzije
EnerVal (800-2000)
(sve dimenzije su date u mm)
P
Q
K
N
O
H
F
F
E
G
'
D
I
J
M
1
2
3
Priključak za grejni sistem
Tip (800,1000) Rp 1½"
Tip (1500,2000) Rp 2"
Priključak za navojni električni grejač Rp 1½"
Priključak za uronsku čauru, termostat ili termometar Rp ½"
Moguća su odstupanja zbog proizvodnih
tolerancija:
dimenzija ± 10 mm.
Dužina svih priključnih delova: 120 mm.
EnerVal
Tip
(800)
(1000)
(1500)
(2000)
762
a
b
c
c1
d
D
e
f
g
h
j
k
l
m
n
Nagibna
mera
108
108
220
220
235
309
358
382
932
1006
1006
1030
1135
1209
1209
1230
790
790
1000
1200
1030
1030
1240
1440
1497
1699
1699
1692
410
500
500
500
657
710
800
800
1845
2132
2142
2142
932
1006
1006
1030
1230
1300
1400
1230
1377
1454
1487
1478
1497
1699
1699
1692
1612
1882
1839
1839
1880
1888
2200
2200
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval EnerVal (200-5000)
Akumulacioni Rezervoari Grejne Vode
Dimenzije
EnerVal (2500-5000)
D
E
F
H
K
(sve dimenzije su date u mm)
1 Priključak za grejni sistem Rp 2"
2 Priključak za pražnjenje Rp 1"
3 Priključak za uronsku čauru, termostat ili termometar Rp ½"
'
G
ƒ
ƒ
Moguća su odstupanja zbog proizvodnih
tolerancija:
dimenzija ± 10 mm.
Dužina svih priključnih delova: 120 mm.
EnerVal
Tip
(2500)
(3000)
(4000)
(5000)
a
b
c
c1
d
D
e
f
g
h
j
k
l
m
n
Nagibna
mera
435
495
490
520
900
846
1090
1305
1538
1247
1577
1895
-
1200
1500
1500
1500
1440
1740
1740
1740
2003
1597
2177
2682
-
-
2465
2101
2626
3161
-
-
-
-
-
2502
2163
2675
3202
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
763
Hoval EnerVal (200-5000)
Akumulacioni Rezervoari Grejne Vode
Dimenzije
Priključni Set Za Akumulacioni Rezervoar EnerVal
(sve dimenzije su date u mm)
Spajanje dva EnerVal-a (500-1000)
EnerVal Tip
A
(500)
70
(800 - 1000) 10
B
D
D1
R
270
250
597
790
697
1030
180
210
Spajanje dva EnerVal-a (1500-2000)
EnerVal Tip
A
B
D
D1
R
Q
(1500)
(2000)
60 300 1000 1240 266 5°
10 250 1200 1440 250 8°
Q
Q
Ilustracija: Spajanje dva akumulaciona rezervoara EnerVal sa priključnim setom
Polaz
kaVorlauf
grejnom
zursistemu
Heizung
Polaz
Vorlauf
vom
od Kessel
kotla
Dies ist ein
unerlaubter Weg!
Gehen Sie einen
Schritt zurück
oder löschen Sie
dieses Shape!
Sie haben die
Möglichkeit ein
neues Shape zu
nehmen!!!
hovhovalhovalhov
alhovalhovalhoval
hovalhovalhovalh
Bafer
ovalhovalhovalho
Puffervalhovalhovalhov
rezervoar
speicher
alhovalhovalhoval
hovalhovalhovalh
ovalhovalhovalho
valhovalhovalhov
alhovalhovalhoval
hovalhovalhovalh
ovalhovalhovalho
valhovalhovalhov
alhovalho
764
Polaz
Polaz od kotla ka grejnom sistemu
Dies ist ein
unerlaubter Weg!
Gehen Sie einen
Schritt zurück
oder löschen Sie
dieses Shape!
Sie haben die
Möglichkeit ein
neues Shape zu
nehmen!!!
hovhovalhovalhov
alhovalhovalhoval
hovalhovalhovalh
Bafer
ovalhovalhovalho
Puffervalhovalhovalhov
rezervoar
speicher
alhovalhovalhoval
hovalhovalhovalh
ovalhovalhovalho
valhovalhovalhov
alhovalhovalhoval
hovalhovalhovalh
ovalhovalhovalho
valhovalhovalhov
alhovalho
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval EnerVal WP (1000)
Akumulacioni Rezervoar Grejne Vode
Opis Proizvoda
Akumulacioni (Bafer) Rezervoar
EnerVal WP (1000)
• Akumulacioni - bafer rezervoar grejne vode
izrađen od čelika, za hidrauličnu integraciju
sa kotlovima, toplotnim pumpama i solarnim
sistemima.
• Zapremina: 1000 litara.
• 8 navojnih priključaka 3" AG.
• 3 navojna priključka Rp 2".
• 2 navojna priključka Rp ½" za senzor
temperature / termometar.
• 2 kanala za senzor temperature,
unutrašnjeg prečnika 14 mm.
Isporuka
• Akumulacioni rezervoar upakovan, bez
termoizolacije.
Termoizolacija
Za akumulacioni rezervoar EnerVal WP (1000).
• Od meke poliuretanske pene.
• Sa spoljnim omotačem od plastike, sa zipom, boja beli aluminijum.
Isporuka
• U posebnom pakovanju.
Radovi na licu mesta
• Montaža termoizolacije.
Navojni Električni Grejač
Tipovi: od EP-3 do EP-9
• Izrađen od legure Incoloy 825.
• Grejne snage 3 - 9 kW.
• Sa regulatorom temperature i zaštitom od
pregrevanja - sigurnosnim graničnikom.
• Nije predviđen za kontinualnu upotrebu.
Modeli
EnerVal WP
Tip (1000) Zapremina
litara
1000
Isporuka
• U posebnom pakovanju.
Radovi na licu mesta
• Ugradnja električnog grejača.
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
765
Hoval EnerVal WP (1000)
Akumulacioni Rezervoar Grejne Vode
Broj Artikla
Akumulacioni (Bafer) Rezervoar
EnerVal WP (1000)
Broj Artikla
Akumulacioni rezervoar izrađen od čelika.
Isporučuje se bez termoizolacije.
Termoizolacija
EnerVal WP Zapremina Ø bez
Ø sa
Tip
dm3
mm
mm
visina
mm
(1000)
2090
1000
790
990
6019 167
1.620,00
Termoizolacija
Izrađena od meke poliuretanske pene sa
spoljnim omotačem od plastike, sa zip-om.
Isporučuje se u posebnom pakovanju.
EnerVal
Tip
Debljina termoizolacije
mm
(1000)
100
6019 172
638,00
2022 216
2022 217
2022 218
189,00
206,00
215,00
Zaštitna uronska čaura ½",
tip SB 280
PN 10 - 280 mm, obložen mesing-niklom.
2018 837
16,00
Graničnik temperature polaznog voda RAK
- TW. 1000.S SB150
15-95°C, podešavanja (vidljiva sa spoljne
strane) unutar kućišta.
Sa uronskim pipkom ½" - dubina uranjanja
150 mm, obložen mesing-niklom.
6010 082
81,00
Termometar TMOV
sa uronskim pipkom ½"
2002 059
28,00
Pribor
Navojni električni grejač EP
Izrađen od legure Incoloy 825, sa regulatorom
temperature i zaštitom od pregrevanja sigurnosnim graničnikom.
Isporučuje se u posebnom pakovanju, ugradnja
na licu mesta, električno napajanje 3 × 400 V.
Nije namenjen za kontinualnu upotrebu.
Tip
EP-3
EP-4,5
EP-6
Snaga
kW
Dubina ugradnje
mm
3,0
4,5
6,0
390
500
620
Navojna injektorska cev
Za horizontalnu ugradnju u akumulacioni rezervoar. Za smanjenje turbulencija dovodne
vode.
Tip
766
Dubina ugradnje
mm
Rp 1½"
450
6023 336
165,00
Rp 2"
600
6023 497
220,00
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval EnerVal WP (1000)
Akumulacioni Rezervoar Grejne Vode
Tehnički Podaci
EnerVal WP (1000)
Tip
(1000)
• Zapremina
• Max. radni / probni pritisak • Max. radna temperatura
• Debljina termoizolacije od meke PU-pene
• Toplotna provodljivost termoizolacije λ
• Gubici pogonske pripravnosti qB pri 60°C
• Masa bez termoizolacije
litara
bar
°C
mm
W/mK
W
kg
1000
3 / 4,5
• Dimenzije
95
100
0,041
168
120
pogledajte tabelu sa dimenzijama
Navojni električni grejač EP
Izrađen od legure Incoloy 825.
Sa regulacijom temperature i zaštitom od pregrevanja.
Električno napajanje 3 × 400 V.
Nije namenjen za kontinualnu upotrebu.
Tip
EP-3
EP-4,5
EP-6
Snaga
kW
Dubina ugradnje
mm
3,0
4,5
6,0
390
500
620
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
767
Hoval EnerVal WP (1000)
Akumulacioni Rezervoar Grejne Vode
Dimenzije
EnerVal WP (1000)
(sve dimenzije su date u mm)
170
100
2"
3"AG
3"AG
600
1/2"
3"AG
3"AG
2"
2090
Kanali za senzore
temperature Ø 14
700
3"AG
1/2"
1006
3"AG
790
50
100
170
2"
176
309
500
110
3"AG
220
1150
1209
1679
3"AG
1600
180
Perforirana ploča
0
12
35°
45°
768
45°
Moguća su odstupanja zbog proizvodnih
tolerancija:
dimenzija ± 10 mm.
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval Modul Za Pripremu STV, FWM 70
Opis Proizvoda
Hoval Modul Za Pripremu STV, FWM 70
Modul za pripremu STV, za higijensko zagrevanje vode u protočnom režimu, za jedno- i
dvo-porodične kuće. Sadrži:
•Visoko-kapacitetni pločasti izmenjivač toplote od nerđajućeg čelika;
•Integrisana cirkulaciona pumpa grejne vode;
•Protočni prekidač za cirkulacionu pumpu grejne vode;
•Cevne armature (kuglaste slavine);
•Termostatske regulacije temperature STV;
•Cevovoda, predmontiranog i spremnog za brzu i jednostavnu montažu;
•Zidna montaža;
•Uređaj spreman za povezivanje;
•Zidna ugradnja sa oplatom.
Brzodelujući senzor temperature tople vode
ubrzava funkciju zatvaranja regulacionog
ventila i štiti izmenjivač toplote od pregrevanja
i stvaranja kamenca.
Snaga 70 kW (30 l/min)
Hoval Recirkulacioni Modul Za
Povezivanje Sa Modulom Za Pripremu
STV, FWM 70
Recirkulacioni modul
FWM 70
Predmontirani, za ugradnju na licu mesta,
sadrži kabel i utikač.
Cirkulaciona pumpa sa integrisanim tajmerom
i regulatorom cirkulacione temperature.
Broj Artikla
Hoval Modul Za Pripremu STV,
FWM 70
Modul za pripremu STV, FWM 70
Higijenski zagrejač vode sa termostatskom
regulacijom temperature tople vode pomoću
brzodelujućeg regulatora temperature, cirkulacionom pumpom grejne vode za konstantnu
temperaturu tople vode i optimalno korišćenje
akumulacionog (bafer) rezervoara.
Bakarni cevni izmenjivač toplote R1“
Sa unutrašnje strane obložen kalajem, ugrađen
je u akumulacioni rezervoar (navojni priključak)
i povezan na recirkulacioni cevovod STV. Prenosni grejni kapacitet iznosi približno 1 kW pri
temperaturi grejne vode u bafer rezervoaru od
60°C, bez mešanja temperature u rezervoaru.
Broj Artikla
6023 543
1.590,00
2038 434
180,00
6023 544
555,00
ili
Recirkulacioni modul
Kompatibilan sa modulom za pripremu STV,
FWM 70.
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
769
Hoval Modul Za Pripremu STV, FWM 70
Tehnički Podaci
Hoval Modul Za Pripremu STV, FWM 70
Modul za pripremu STV
FWM 70
FWM 70
Snaga
kW
Priključne dimenzije
Polaz / povrat grejanja
Hladna / topla voda
G 3/4“ (spoljašnji navoj)
G 3/4“ (spoljašnji navoj)
Sa oplatom
Bez oplate
H 700 × W 315 × D 165
H 700 × W 300 × D 160
Dimenzije W × H × D
70
mm Transportna masa
kg
20
Stepen zaštite regulatora
IP 54
Napon
230
V
Izmenjivač toplote - strana STV:
Max. radni pritisak
bar
10
Probni pritisak
bar
13
Max. temperatura STV
°C
70
Projektne temperature
Hladna voda / topla voda
Hladna voda 10°C - topla voda 45°C
Izmenjivač toplote - strana grejne vode:
Max. radni pritisak
bar
10
Probni pritisak
bar
13
Max. dozvoljena radna temperatura
°C
120
Projektne temperature
°C
Polazni / povratni vod grejanja
Strujni otpor z-vrednost
Polazni vod grejanja 65°C - povratni vod 25°C
181
Kapacitet proizvodnje STV:
Tip FWM:
FWMZ 70
Snaga:
kW
Kontinualna proizvodnost STV
Zapremina rezervoara
70
l/min - 45°C 10 > 45°C pri temp. polazne
grejne vode = 65°C
30
Izlazna temperatura (na slavini) 45°C
40
35
90
30
80
25
70
Snaga u [kW]
20
60
15
50
10
40
5
30
0
20
55
60
65
Snaga [kW]
Izlazni kapacitet [l/min]
100
Izlazni kapacitet -protok [l/min]
70
Temperatura polaznog voda - grejne vode [°C]
770
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval Modul Za Pripremu STV, FWM 70
Tehnički Podaci
Konstrukcija FWM 70
Akumulacioni (bafer)
rezervoar EnerVal
Modul za pripremu STV, FWM 70
sa recirkulacionim modulom (pribor)
+HL]NHVVHO9/
+HL]NHVVHO9/
'LHV
LVW
HLQ
XQHUODXEWHU:HJ
*HKHQ 6LH HLQHQ
6FKULWW
]XUFN
RGHU O|VFKHQ 6LH
GLHVHV6KDSH
6LH KDEHQ GLH
0|JOLFKNHLW
HLQ
QHXHV 6KDSH ]X
QHKPHQ
KRYKRYDOKRYDOKRY
DOKRYDOKRYDOKRYDO
KRYDOKRYDOKRYDOK
RYDOKRYDOKRYDOKR
YDOKRYDOKRYDOKRYD
OKRYDOKRYDOKRYDOK
RYDOKRYDOKRYDOKR
YDOKRYDOKRYDOKRYD
OKRYDOKRYDOKRYDOK
RYDOKRYDOKRYDOKR
YDOKRYDOKRYDOKRYD
OKRYDOKRYDOKRYDOK
RYDOKRYDOKRYDOKR
YDOKR
):0
7
7
+HL]J9/
7
=.3
=.
)
::
+HL]NHVVHO5/
0
7
9a
Modul za pripremu STV, FWM 70
sa cevnim izmenjivačem toplote
=.
'LHV
LVW
HLQ
XQHUODXEWHU:HJ
*HKHQ 6LH HLQHQ
6FKULWW
]XUFN
RGHU O|VFKHQ 6LH
GLHVHV6KDSH
6LH KDEHQ GLH
0|JOLFKNHLW
HLQ
QHXHV 6KDSH ]X
QHKPHQ
KRYKRYDOKRYDOKRY
DOKRYDOKRYDOKRYDO
KRYDOKRYDOKRYDOK
RYDOKRYDOKRYDOKR
YDOKRYDOKRYDOKRYD
OKRYDOKRYDOKRYDOK
RYDOKRYDOKRYDOKR
YDOKRYDOKRYDOKRYD
OKRYDOKRYDOKRYDOK
RYDOKRYDOKRYDOKR
YDOKRYDOKRYDOKRYD
OKRYDOKRYDOKRYDOK
RYDOKRYDOKRYDOKR
YDOKR
::
=.3
7
9a
+HL]NHVVHO5/
Akumulacioni (bafer)
rezervoar EnerVal
):0
::
+HL]J9/
1 Pločasti izmenjivač toplote od
nerđajućeg čelika
2 Senzor tople vode, brzodelujući
3 Termostatski regulator
4 Cirkulaciona pumpa grejne vode
5 Recirkulacija STV (opciono)
6
7
8
9
10
0
9a
.:
+HL]NHVVHO5/
)HVWVWRIINHVVHO
+HL]J5/
)
::
.:
+HL]NHVVHO5/
)HVWVWRIINHVVHO
+HL]J5/
Protočni prekidač
Nepovratni ventil
Kuglasta slavina
Filter
Cevni izmenjivač toplote
Dimenzije Hoval FWM 70
(sve dimenzije su date u mm)
280
30
575
590
600
371.7
222
56
218
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
771
Hoval Modul Za Pripremu STV, FWM 70
Tehnički podaci
Opis Rada Uređaja Hoval FWM 70
Hoval modul za pripremu STV, FWM 70, sa
predmontiranim cevima i navojnim priključcima
za montažu, sastoji se od zalemljenog
pločastog izmenjivača toplote od nerđajućeg
čelika, integrisane cirkulacione pumpe za grejnu - kotlovsku vodu, termostatskog regulatora
sa detektorom protoka i regulacijom temperature tople vode kao i kuglastih slavina.
Kada se otvori slavina STV uključuje se cirkulaciona pumpa grejne vode pomoću uređaja za
detekciju protoka i na taj način se vrši dopremanje grejne-kotlovske vode od akumulacionog (bafer) rezervoara do izmenjivača toplote.
772
U pločastom izmenjivaču toplote velike
grejne površine, zagreva se sanitarna voda
na principu suprotnosmernog strujanja fluida
i protočnog zagrevanja vode (sve do neposrednog izlaska iz izmenjivača), od temperature hladne ulazne vode do željene vrednosti
temperature STV.
Brzo-delujući regulator temperature
obezbeđuje održavanje željene vrednosti temperature STV, pružajući pri tom konstantnu izlaznu temperaturu STV i optimalno održavanje
temperaturne stratifikacije u bafer rezervoaru.
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Aspekti Projektovanja Sistema Za Pripremu STV
Osnovne Informacije
Uputstva I Smernice
Sastavljanje Grejnog Sistema
- Tehničke podatke i uputstva za montažu
izdata od strane Hoval-a.
- U polazni vod grejanja mora se ugraditi
automatski odzračni ventil.
Sledeća uputstva i smernice morate uzeti u
obzir:
- Rezervoar STV ili dodatni izmenjivači toplote
moraju se opremiti napojnom pumpom.
Potreban Prostor
- Revizioni otvor mora biti lako pristupačan.
- Odstojanje od zida za ugradnju i demontažu
električnog grejača (a):
- Hidraulične smernice.
- Propise protivpožarne policije kao i državne
propise.
- Uputstva elektrodistribucije (uzimajući u
obzir snagu električnih grejača).
a
- Uputstva o protivpožarnoj zaštiti.
- VDI 2035 Sprečavanje oštećenja od korozije
i formiranja kamenca u toplovodnim
sistemima.
- VDE 0100.
- Uputstva koja se odnose na radni pritisak i
radnu temperaturu.
- DIN 4708 Sistemi centralne pripreme
sanitarne tople vode, strane 1 - 3.
Vodovodna Instalacija
- Za zagrevanje sanitarne vode putem
električnog grejača, ukoliko je moguće,
projektujte sistem za distribuciju STV bez
recirkulacije.
- Max. sigurnosno podešavanje pritiska: 1 bar
ispod max. radnog pritiska.
- Cevi polaznog i povratnog voda moraju
se povezati tako da isključivanjem napojne pumpe, kao i tokom zagrevanja vode
električnim grejačem, ne može doći do
povratnog strujanja i cirkulacije usled sile
gravitacije.
- Uvek se mora obezbediti ekspanzija grejne
vode (takođe i tokom zagrevanja električnim
grejačem kao i toplotnom pumpom).
Rezervoar STV
litara
a
CombiVal ER/ESR/ESSR 160 - 500 ≥ 600
MultiVal ERR
300 - 500 ≥ 750
CombiVal ER/ESSR
800 - 1000 ≥ 950
MultiVal ERR
800 - 1000 ≥ 950
CombiVal CR
200 - 630 ≥ 750
MultiVal CRR
300 - 630 ≥ 750
CombiVal CR
800 - 2000 ≥ 950
MultiVal CRR
800 - 2000 ≥ 950
CombiVal WP VT
≥ 600
Modul plus
(s leve ili s desne strane,
odstojanje od zida potrebno za
montažu oplate)
≥ 400 ≥ 700
- Izaberite materijal sastavnih delova
(cevovod, zaptivači, sigurnosni ventili, ...)
tako da se ne mogu oštetiti čak ni u slučaju
visokih temperatura koje mogu nastati usled
kvara na sistemu za regulaciju temperature.
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
773
on
Aspekti Projektovanja Sistema Za Pripremu STV
Izbor Rezervoara Sanitarne Tople Vode
(takođe pogledajte SIA Norme 384/1, Pos. 2.31)
Priprema STV, Sistem A
Rezervoar STV sa relativno malom - Kapacitet proizvodnje STV u
vremenskom periodu od 10
zapreminom (obično integrisan sa
mi­nuta i kontinualan kapacitet
kotlom), koji se stalno dogreva.
po času moraju da odgovaraju
Zapremina rezervoara treba da
vršnim potrebama za STV u
približno odgovara potrebama za
vremenskom periodu od 10
STV za vremenski period od 10
minuta i po času.
minuta.
D ies ist ei n
unerlaubter Weg!
Gehen Sie eine n
Schritt zurück oder
löschen Sie dieses
Shape!
Sie haben d ie
Möglichkeit ein
neues Sh ap e z u
n e Micro-3
h m e n ! ! !
hovhovalhovalhova
lhovalhovalhovalho
valhovalho
ovalhoval
lhovalhov
- Snaga kotla treba najmanje da
odgovara vršnim potrebama
za toplom vodom po času.
- Za izbor rezervoara STV treba
se birati temperatura tople
vode od 80°C, pošto ova temperatura mora da se dostigne
samo tokom zagrevanja
rezervoara; nakon toga ona se
automatski snižava.
M 33
M
- Proizvodnost rezervoara STV
Priprema STV, Sistem B
treba da se odredi saglasno
Rezervoar STV sa većom zapremiDIN-­Normi 4708/odeljak 3,
nom od potrošnje tople vode u
uzimajući u obzir zapreminu i
vremenu od 10 mi­nuta. Stalno
vreme ponovnog zagrevanja
dogrevanje vode.
PP -RLF
vode.
Stalni kapacitet proizvodnje
VA1
VE1
STV (litara/h) može biti manji od
vršne potrebe za toplom vodom
Verbindungshinweise /
Dies ist ein
»
po času.
unerlaubte r
Notice / Nota
/ Remarque:
Weg! T
+ Leg._LB010
Achtung !
Attention!
Attenzione!
Attention!
D ies ist ei n
unerlaubter Weg!
Gehen Sie eine n
Schritt zurück oder
löschen Sie dieses
Shape!
Sie haben d ie
Möglichkeit ein
neues Sh ap e z u
n e h m e n ! ! !
NT hovhovalh
hovalhova
alhovalho
Gehen Sie
einen Schri t t
zurüc k ode r
löschen Sie
dieses Shape!
Sie hab e n d i e
Möglichkeit ein
neues Sh ap e
z u nehmen ! ! !
hovhovalhoval
hovalhovalhov
alhovalhovalho
valhovalhovalh
ovalhovalhoval
hovalhovalhov
alhovalhovalho
valhovalhovalh
ovalhovalhoval
hovalhovalhov
alhovalhovalho
valh
Priprema STV, Sistem D
Rezervoar STV sa slojevitom
raspodelom temperature i
periodičnim dogrevanjem zavisno od temperature.
- Zapremina rezervoara
sanitarne tople vode V1 mora
najmanje da odgovara vršnim
potrebama za toplom vodom
za vremenski period od 10
minuta, u kojem kapacitet
Priprema STV, Sistem E
Rezervoar STV sa velikom
zapreminom i periodičnim
dogrevanjem.
proizvodnje STV mora da
odgovara vršnim potrebama
po času.
- Sa većom zapreminom V1, kapacitet proizvodnje STV može
se smanjiti (propis, saglasnoDIN 4708/odeljak 3).
za toplom vodom po času.
- Vreme zagrevanja ukupne
korisne zapremine trebalo bi
da traje oko 1 čas.
- Gornji deo zapremine
rezervoara STV (V1) treba da
odgovara vršnim potrebama
Für die Installationmuss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!
This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!
Per la messa in opera, utilizzare le schema dettagliato!
Pour la réalisation pratique del'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!
On
D ie s is t e i n
unerlaubter Weg!
Gehen Sie eine n
Schritt zurück oder
löschen Sie dieses
Shape!
Sie haben d ie
Möglichkeit ein
neues Sh ap e z u
n e h m e n ! ! !
hovhovalh
hovalhova
alhovalho
T
V1
Off
Datum
Name
28.01.08 .
.
Version 2.5
Datei: zeichnung 1.vsd
Produženo Vreme Rada Gorionika
- Kako biVerbindungshinweise
obezbedili duže
/ vreme
»
Notice / Notaapsorpcija
/ Remarque:
rada gorionika,
toplote+uLeg._LB010
rezervoaru STV mora
ZEICHNUNG
Achtung ! Für die Installationmuss das anlagenbezogene Schema verwendet we
se optimalno podesiti dostupAttention! This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!
5.VSD
Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare le schema dettagliato!
noj snazi kotla. Morate obratiti
Attention! Pour la réalisation pratique del'installation, il faut utiliser le schéma dé
1/3
pažnju na to da apsorpcija toplote - izuzev sistema D - opada
Priprema STV, Sistem C
apsorpcija toplote rezervoara
sa porastom temperature tople
STV moraju da budu toliko
Rezervoar STV koji se zagreva
vode.
samo jednom dnevno (na primer
veliki da rezervoar STV
može da se zagreje u toku
električno zagrevanje
tokom leta).
Verbindungshinwei se /
»
Notice / Nota / Rema rque:
dostupnog vremena za
- Korisna zapremina rezervoara
zagrevanje (na primer, tokom
+ Leg._LB010
Datum
Name
Achtung ! Fürdnevnim
die Installation muss
das anlagenbezogene Schema verwendet werden!
STV mora da odgovara
noći).
28.01.08 .
Attention! This is just a schematic. For installationplease use the detail-plan!
.
Version 2.5
la messa in opera, utilizzare le schema dettagliato!
potrebama za Attenzione!
toplom Per
vodom
Datei: zeichnung 2.vsd
Attention! Pour la réalisation pratique de l'installation
, il faut utiliser le schéma détaillé!
uključujući gubitke recirkulacije.
Korisna zapremina je manja od
ukupne zapremine i zavisi od
mesta ugradnje izmenjivača
toplote i električnog grejača
(obratite pažnju na uputstva
proizvođača).
- Minimalna snaga kotla i
Hydr.
Dies ist ein
unerlaubte r
Weg!
Gehen Sie
einen Schri t t
zurüc k ode r
löschen Sie
dieses Shape!
Sie hab e n d i e
Möglichkeit ein
neues Sh ap e
z u nehmen ! ! !
hovhovalhoval
hovalhovalhov
alhovalhovalho
valhovalhovalh
ovalhovalhoval
hovalhovalhov
alhovalhovalho
valhovalhovalh
ovalhovalhoval
hovalhovalhov
alhovalhovalho
valh
T
D ies ist ei n
unerlaubter Weg!
Gehen Sie eine n
Schritt zurück oder
löschen Sie dieses
Shape!
Sie haben d ie
Möglichkeit ein
neues Sh ap e z u
n e h m e n ! ! !
hovhovalh
hovalhova
alhovalho
774
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Download

Proizvođači i rezervoari sanitarne tople vode