PLASTIČNE KANTE 80, 120, 140, 240 I 360 LITARA
at
ski rab
Količin
80 l
120 l
Tip: 0003-2
Tip: 0004-2
140 l
240 l
Tip: 0012-2
360 l
Tip: 0005-2
Tip: 0011-2
Plastične kante
- Pogodne su za sakupljanje komunalnog i industrijskog otpada.
- Prema želji kupca, u kantama različitih boja, moguće je sakupljanje sortiranog otpada.
Izvedba boja
- Odgovaraju normativu DIN EN 840-1.
- Otporne su na UV zrake, kao i niskih i viskih temparatura.
1
2
plava
zelena
3
4
crna
žuta
5
6
smeđa
crvena
- Glatka površina ne dozvoljava zalepljivanje otpada.
- Otporne su na hemijski i biološki uticaj.
- Materijal od kojeg su napravljene moguće je reciklirati, ne sadrži kadmijum.
- Nisu pogodne za odlaganje vrućeg pepela.
- Posude 80, 140 i 360 l isporučujemo standardno samo u crnoj i zelenoj boji.
TIP
0003
0004
0012
0005
0011
ZAPREMINA
(lit.)
80
120
140
240
360
BOJA
2,3
1,2,3,4,5,6
2,3
1,2,3,4,5,6
2,3
DIMENZIJE
(š x v x d)
450 x 550 x 940
485 x 540 x 950
480 x 540 x 1075
580 x 707 x 1050
625 x 860 x 1120
8
Primer štampanja
logotipa korisnika.
NOSIVOST
(kg)
50
60
70
110
160
CENA
(BOD)
32,86
31,13
38,04
45,83
105,48
PLASTIČNE KANTE 120 I 240 LITARA – RAZVRSTAVANJE
Mogućnost rešenja sortiranja otpada!
PLASTIKA
Tip: 3021 (240 l)
Tip: 8833 (120 l)
60,52
51,88
STAKLO
Tip: 3023 (240 l)
Tip: 8834 (120 l)
Poklopce spremnika za razvrstavanje
otpada – plastika, staklo, papir – moguće
je uz doplatu opremiti bravicom.
PAPIR
60,52
51,88
TETRAPAK
60,52
51,88
Tip: 3024 (240 l)
Tip: 8835 (120 l)
Tip: 0005-3/9 (240 l)
Tip: 0004-3/9 (120 l)
45,83
31,13
Bravica
s lancem
Trobridna
bravica
Tip: 0057
Tip: 0058
Metalni okvir
za držanje vreće
Tip: 0057 za 120 l
Tip: 0058 za 240 l
3,81
4,85
Stalak za plastični spremnik 120/240 l
- Stalak koji sprečava od krađe i korišćenja od strane
neovlašćene osobe.
- U zaključanom položaju poklopac se ne može otvoriti.
Tip: 3025-1 (120 l)
15 kg
9
Tip: 3025-2 (240 l)
46,69
17 kg
51,88
PLASTIČNI KONTEJNERI 660, 770 I 1100 LITARA
Plastični kontejneri
- Pogodni su za sakupljanje
komunalnog i industrijskog otpada.
- Kontejneri za sakupljanje selektivnog
otpada, otvor Ø 160 mm
na poklopcu za staklo.
- Mogućnost prilagođenja prema želji
kupca.
- Kontejner u standardnoj izvedbi ima
kočnice na dva točka. Točkovi su
okretni i imaju prečnik Ø 200 mm.
- Moguće je isporučiti kontejner sa
centralnom kočnicom.
- Maksimalni dozvoljeni teret 250/360 kg.
- Dimenzijama i izvedbom odgovaraju
normativima EN 840-2 i EN 840-3.
- Otporni su na UV zrake, kao i na
hemijski i biološki uticaj.
- Glatke površine sprečavaju
zalepljivanja smeća.
- Materijal iz kojeg su napravljeni
moguće je reciklirati, ne sadrži
kadmijum.
Izvedba boja
3
4
crna
žuta
1
2
plava
zelena
5
6
smeđa
crvena
Tip: 0014-3
Tip: 0013-3
Tip: 0021-3
Tip: 0029-3
Plastični kontejner
1100 l s okruglim
poklopcem.
Plastični kontejner
1100 l s ravnim
poklopcem.
Plastični kontejner
660 l s ravnim
poklopcem.
Plastični kontejner
770 l s ravnim
poklopcem.
TiP
0014
0013
0021
0029
ZAPREMINA
(l)
1100
1100
660
700
BOJA
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5,6
1,2,3,4,5,6
DIMENZIJE
(š x v x d)
1275 x 1115 x 1470
1200 x 1115 x 1470
1270 x 820 x 1195
1270 x 820 x 1315
NOSIVOST
(kg)
510
510
310
360
10
CENA
(BOD)
302,62
276,68
233,45
250,74
PLASTIČNI KONTEJNERI 1100 L – RAZVRSTAVANJE
Oprema kontejnera s okruglim poklopcem
PAPIR
Tip: 0054-B
bez bravice
Tip: 0054
s bravicom
na poklopcu
STAKLO
Tip: 0055-B
bez bravice
Tip: 0055
s bravicom
na poklopcu
328,56
345,85
328,56
345,85
TETRAPAK
PLASTIKA
Tip: 0056-B
bez bravice
Tip: 0056
s bravicom
na poklopcu
Tip: 0054-3/9-B
bez bravice
Tip: 0054-3/9
s bravicom
na poklopcu
328,56
345,85
328,56
345,85
Detalj
brave.
Oprema kontejnera s ravnim poklopcem
PAPIR
Tip: 0024-B
bez bravice
Tip: 0024
s bravicom
na poklopcu
STAKLO
Tip: 0025-B
bez bravice
Tip: 0025
s bravicom
na poklopcu
293,97
311,26
293,97
311,26
TETRAPAK
PLASTIKA
Tip: 0026-B
bez bravice
Tip: 0026
s bravicom
na poklopcu
Tip: 0024-3/9-B
bez bravice
Tip: 0024-3/9
s bravicom
na poklopcu
293,97
311,26
11
293,97
311,26
PLASTIČNI KONTEJNERI 1100L POKLOPAC U POKLOPCU
– RAZVRSTAVANJE, LIFT PRESS
Varijante kontejnera za razvrstavanje
Tip: 0014-3 V/V
Plastični kontejner 1100 l.
Izvedba poklopac u poklopcu.
302,62
Tip: 0014-3/1 V/V
Tip: 0014-3/2 V/V
Tip: 0014-3/4 V/V
Tip: 0014-3/9 V/V
1100 l
56 kg
510 kg
1275 x 1115 x 1470 mm
LIFT PRESS
Tip: 3379
- Lift Press radi na principu viljuškara. Kontejner se diže prema jedinici za presovanje ručnim
rukovanjem osovine.
- Do najvećih ušteda na zapremini dolazi prilikom presovanjaanja ambalažnih materijala kao što
su folije, papir itd.
- Jednostavno rukovanje i pokretljivost Lift Pressa čini njegovo
iskorištenje delotvornijim. Koristi se u vezi s plastičnim
kontejnerima 660, 770 i 1100 l.
- Isporučuje se s demontiranom rukom za presovanje
(jednostavna montaža koju izvodi jedna osoba).
Omogućuje redukciju ambalažnog otpada
do 50%.
Značajno smanjuje troškove odvoza otpada.
S presom dobijate i potpuno funkcionalni
viljuškar.
d
ći ispo
agač: u ti,
m
o
p
a
n
a
p
Pamet jnera, ispum !
VO
O
T
konte
O
G
uti i
pritisn
1 655,00
12
MANIPULACIJA S KONTEJNERIMA 1100 L
MANIPULACIJA S PLASTIČNIM SPREMNICIMA 120/140/240 L
4 150,00
Istovarivač
kontejnera 1100 l
s okvirom Tip: 6629
350 kg
Istovarivač plastičnih spremnika – ručni
120/140/240 l Tip: 1093
1700 x 2190 x 2300/4000 mm
- Omogućava lagano i vrlo sigurno pražnjenje plastičnih kanti
u veće kontejnere.
- Pogodno za plastične kante zapremine 120, 140 i 240 l.
- Kanta se hvata za točkove.
- Pomoću ručice se upravlja hidrauličkim mehanizmom sa teleskopom.
- Otvaranjem prelaznog ventila se mehanizam sam sklapa
u početni položaj.
- Dva fiksna i dva točka sa kočnicama obezbeđuju pokretljivost
uređaja.
- Pražnjenje prazne kante – 20 ciklusa.
500 kg
- Omogućava jednostavno i sigurno pražnjenje plastičnih ili metalnih
kontejnera zapremine 1100 l (770, 660 l). Po standardu EN 840-3.
- Hidraulička jedinica upravljana je električnom energijom napona
400 V.
- Pri pražnjenju kontejnera od 1100 l uređaj sam otvara poklopac
kontejnera.
- Točkovi uređaja omogućavaju jednostavnu manipulaciju.
- Maksimalna visina kontejnera u koji se otpad ubacuje: 2,3 m.
- Za opciju kipovanja kontejnera od 660 l i 770 l pozovite nas.
Manipulacija s plastičnim kontejnerima
Maks. visina ruba kontejnera
1350 mm.
Adapter
za manipulaciju
pomoću
viljuškara.
Tip: 0014-VZV
79,55
1 685,00
Tip: 1093
Vučni elementi plastičnog kontejnera 660, 770 i 1100 l.
90 kg
Tip: 0014-OJ
990 x 1010 x 1770 mm
86,46
80 kg
13
ZAMENSKI DELOVI ZA PLASTIČNE POSUDE
Pojedinačni delovi plastičnih posuda kompatibilni su samo
s posudama fabrike „EUROPLAST“, standardno se isporučuju
bez materijala za spajanje. Izvedba boje prema dogovoru.
Poklopac posude 120/240 l i čepovi
Točkići i osovine 120/240 l
Izvedba boja
1
2
3
zelena
plava
6
5
4
crna
0004-C
smeđa
žuta
crvena
0004-C
6023
6024
Tip: 0004-A
Tip: 0005-A
Tip: 0004-C
Tip: 3013
Tip: 6023
Tip: 6024
Poklopac 120 l
Poklopac 240 l
Čep 1 kom 120/240 l
Točkić 120/240 l
Osovina 120 l
Osovina 240 l
8,10
10,44
0,36
2,34
5,04
6,65
Ravan poklopac 660 i 770 l
Ravan poklopac 1100 l
Tip: 0021-V
Tip: 0013-V
Poklopac 660/770 l
Poklopac 1100 l
50,36
57,55
Okrugli poklopac 1100 l
Poklopac u poklopcu 1100 l
0014-VV
0014-MV
Tip: 0014-V
Tip: 0014-VV
Tip: 0014-MV
Okrugli poklopac 1100 l
Veliki poklopac 1100 l
Mali poklopac 1100 l
62,94
50,36
9,90
14
ZAMENSKI DELOVI ZA PLASTIČNE POSUDE
Pojedinačni delovi plastičnih posuda kompatibilni su samo s posudama
fabrike „EUROPLAST“, standardno se isporučuju bez materijala za spajanje.
Izvedba boje prema dogovoru.
Gumeni otvor za ubacivanje
Otvor za ubacivanje papira – nadstrešnica
Tip: 0056-G
Tip: 0054-S
Otvor
Otvor za papir
8,99
10,79
Točkići s kočnicom i bez kočnice
Gumena lajsna poklopca
0014-G
0014-GV
8701
8702
Tip: 8701
Tip: 8702
Tip: 0014-G
Tip: 0014-GV
Točkić bez kočnice
Točkić s kočnicom
Lajsna za okrugli poklopac
Lajsna za poklopac u poklopcu
16,19
25,18
14,39
14,39
Čep poklopca
Čep posude
Tip: 0014-C
Čep poklopca
Tip: 0021-CP Čep posude 660/770 l desni
Tip: 0021-CL Čep posude 660/770 l levi
3,96
Tip: 0014-CP Čep posude 1100 l desni
Tip: 0014-CL Čep posude 1100 l levi
15
8,99
8,99
KANTE ZA KOMUNALNI OTPAD
Metalna kanta
Plastična kanta
- Metalna kanta 70 i 110 litara. Upotrebljava se za sakupljanje
komunalnog otpada.
- Plastična kanta od 70 i 110 litara. Najčešće se upotrebljava
za sakupljanje komunalnog otpada.
- Upotrebom poklopaca u boji moguće ih je koristiti i za
razvrstavanje otpada.
- Proizvedena od niskopritsnog polietilena otpornog na
UV zračenje.
- Proizvedena od pocinkovanog lima koji je otporan na visoke
temperature otpada (npr. užareni pepeo).
- Prednost ovih posuda je mala masa, laka manipulacija,
otpornost na koroziju i kiseline. Nije pogodna za vrući pepeo!
at
ski rab
Količin
Tip: 1008
Tip: 1002
Varijante s lakiranim poklopcem
Tip: 5006
43,16
Tip: 5005
Tip: 1008-1
Tip: 1008-2
Tip: 1008-6
Tip: 1008-4
TIP
1008
1002
1014
5005
5006
Kanta za otpad vruće pocinkovana
- Metalna kanta 90 l. Koristi se prvenstveno u industriji za
sabiranje otpada, kao što su nauljene krpe.
- Površinska obrada vrućim cinkovanjem sprečava prodor ulja.
Istovremeno, robusna konstrukcija osigurava visoku mehaničku
otpornost.
ZAPREMINA
(l)
110
70
90
70
110
TEŽINA
(kg)
13,5
11,5
16
4,2
6,2
DIMENZIJE
(mm)
Ø 550 x 870
Ø 550 x 578
Ø 480 x 765
Ø 520 x 640
Ø 520 x 940
Kolica kante
za pepeo
Brava sa lancem
s 2 ključa Tip: 0925
23,38
Tip: 1048
23,38
- Široka upotreba kako za plastične, tako
i za metalne kante najrazličitijih veličina
(prvenstveno plastične 120 i 240 l,
metalne 110 i 1100 l).
- Kolica su pomoću dva
vijka trajno
pričvršćena na donji
deo kante.
- Dužina lanca oko 21 cm. Ključevi za
brave postoje u pet kombinacija.Uz
svaku bravu se standardno isporučuju
2 ključa.
- Konstrukcija kolica je
toplo galvanizirana,
točkovi su plastični.
- Za svaku bravu je moguće naručiti
dodatne ključeve - Tip: 0926
0,99
Tip: 1014
16
- Pogodni su samo za
metalne kante.
2,5 kg
Ø 420 mm
NOSIVOST
(kg)
44
44
44
35
53
CENA
(BOD)
39,57
35,97
71,94
34,17
39,57
Kolica za transport
kanti za smeće
Tip: 0002
33,45
2,5 kg
500 x 250 x 1200 mm
150 kg
VRUĆE CINKOVANI KONTEJNERI 1100 L
- Kontejneri pogodni za sakupljanje
komunalnog i industrijskog
otpada.
- Kontejneri su proizvedeni od
kvalitetnog čelika koji je vruće
pocinkovan. Točkići Ø 200 mm,
2 x s kočnicom.
- Za razvrstavanje otpada moguće je
poklopce opremiti odgovarajućim
otvorom i bojom.
110 – 135 kg u zavisnosti od izrade
1360 x 1001 x 1430 mm
er
kontejn
i
k
s
p
o
n evr
Uspeša
Kontejner 1100 l
Tip: 1132
1100 l
440 kg
Predviđen za manipulaciju
s viljuškarom.
415,02
Kontejneri 1100 l – varijante za razvrstavanje otpada
Papir Tip: 1132-1
Staklo Tip: 1132-2
17
449,60
Plastika Tip: 1132-4
KONTEJNERI OD LAMINATA OJAČANOG STAKLENIM
VLAKNIMA 1,1 / 2,1 / 3,2 m3
Kontejneri od laminata
ojačanog staklenim vlaknima
- Izrađeni su od visokokvalitetnog
materijala sa površinom laminata
obloženom vrhunskim gelom. Imaju
glatku površinu koja zadržava
postojanost boje i omogućava
jednostavno čišćenje površine
kontejnera, uključujući i prskanje
sprejom.
- Svi metalni delovi kontejnera
su pocinkovani. Mehanizam
za pražnjenje je napravljen sa
metalnim ručkama Ø 12 mm ili
sa lancima.
- Kontejnere za staklo moguće je
isporučiti u izvedbi protiv buke
prema TÜV-u.
- Kontejner za papir moguće je
isporučiti u protivpožarnoj
izvedbi.
Zapremine 1,1 m3
Zapremine 2,1 m3
Zapremine 3,2 m3
Model mini H – A
Model H – B
Model maxi H – B
- Novi dizajn kontejnera od staklene
vune.
- Model pravougaonog oblika.
- Oblik kontejnera je izveden kao kod modela 2,1 m3.
- Otvori za ubacivanje otpada su
u istoj izvedbi kao kod prethodnih
tipova zapremine 1,1 m3.
- Pravougaoni i četvrtasti oblik kontejnera omogućava
jednostavno kombinovanje svih veličina kontejnera.
- Četvorouglasti oblik kontejnera
omogućava maksimalno korišćenje
predviđenog prostora.
- Prema vrsti otpada za koji su namenjeni,
kontejneri su opremljeni odgovarajućim
otvorima za ubacivanje.
PREMA NORMI EN
TIP
6780-1
6780-2
6780-3
6780-4
6781-1
6781-2
6781-3
6781-4
6782-1
6782-2
6782-3
6782-4
13071-1:2008
ZAPREMINA
VRSTA OTPADA
(m3)
papir
1,1
staklo
1,1
ostalo
1,1
plastika
1,1
papir
2,1
staklo
2,1
ostalo
2,1
plastika
2,1
papir
3,2
staklo
3,2
ostalo
3,2
plastika
3,2
DIMENZIJE
(mm)
1000 x 1000 x 1240
1000 x 1000 x 1240
1000 x 1000 x 1240
1000 x 1000 x 1240
1320 x 1200 x 1680
1320 x 1200 x 1680
1320 x 1200 x 1680
1320 x 1200 x 1680
1900 x 1200 x 1680
1900 x 1200 x 1680
1900 x 1200 x 1680
1900 x 1200 x 1680
TEŽINA
(kg)
65
65
65
65
90
90
90
90
150
150
150
150
VISINA OTVORA
(mm)
1150
1150
1150
1150
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
1400
18
CENA
(BOD)
655,17
602,05
602,05
637,47
968,38
933,79
933,79
968,38
1 296,93
1 245,05
1 245,05
1 296,93
Sistem pražnjenja A
- Pogodan za sakupljanje staklene
ili plastične ambalaže.
Sistem pražnjenja B
- Pogodan za sakupljanje papira,
stakla ili plastične ambalaže.
KONTEJNERI OD LAMINATA OJAČANOG STAKLENIM VLAKNIMA ZA BIO OTPAD
METALNI KONTEJNERI S PRAŽNJENJEM ODOZDO
Izvedba za Bio otpad
Tip: 6780 – BIO, 6781 – BIO, 6782 – BIO
- Kontejner je konstruisan tako da ima dvostruke zidove. Između
unutrašnjeg i spoljašnjeg zida je razmak 40mm, u kom su smešteni čelični
delovi mehanizma za pražnjenje i istovremeno rešeno provetravanje koje
omogućava dotok vazduha, redukciju gasova i stvaranje neugodnog mirisa.
Ova konstrukcija omogućava 14-dnevni ciklus odvoženja otpada.
- Dno kontejnera s otvorima za cirkulaciju vazduha prekriveno je mrežicom
koja osigurava odvajanje otpada od tečne komponente i omogućuava
njeno isparavanje.
Tip: 6780-BIO
Tip: 6781-BIO
TIP
VRSTA OTPADA
6780-BIO
6781-BIO
6782-BIO
bio
bio
bio
ZAPREMINA
(m3)
1,1
2,1
3,2
Tip: 6782-BIO
DIMENZIJE
(mm)
1000 x 1000 x 1240
1320 x 1200 x 1680
1900 x 1200 x 1680
TEŽINA
(kg)
71
100
162
VISINA OTVORA
(mm)
1150
1400
1400
CENA
(BOD)
760,87
1 106,71
1 521,73
Tip: 3931-4
Tip: 3930-2
Metalni kontejneri s pražnjenjem odozdo
- Namenjeni su prvenstveno za razvrstavanje otpada na
papir, plastiku, staklo, ALU ambalažu itd.
- Kontejner čini vruće pocinkovani nosivi okvir, profilisani
zidovi od pocinkovanog lima i poklopac, s otvorom,
u boji koja odgovara vrsti otpada. Nude se u veličinama
1,5 i 2,5 m3.
- Prazne se zahvaljujući otklopnom dnu kontejnera.
TIP
3930-1
3930-2
3930-4
3931-1
3931-2
3931-4
19
VRSTA
OTPADA
papir
staklo
plastika
papir
staklo
plastika
Tip: 3931-1
ZAPREMINA
DIMENZIJE
(m3)
(mm)
1,5
982 x 982 x 1647
1,5
982 x 982 x 1647
1,5
982 x 982 x 1647
2,5
1172 x 1935 x 1647
2,5
1172 x 1935 x 1647
2,5
1172 x 1935 x 1647
TEŽINA NOSIVOST CENA
(kg)
(kg)
(BOD)
175
800
708,99
175
800
708,99
175
800
708,99
250
800
1 089,42
250
800
1 089,42
250
800
1 089,42
KONTEJNERI OD POLIETILENA
S PRAŽNJENJEM ODOZDO
Tip: 3768-2
NOVOST
Tip: 3769-4
Tip: 3770-1
Kontejneri od polietilena
- Kontejneri su izrađeni od vrlo otpornog i elastičnog polietilena
- Dizajn i funkcionalnost spremnika pažljivo su usavršavani kroz dugi niz godina i ispitani kroz dugogodišnju praksu
upotrebe u celoj Evropi.
- Pražnjenje spremnika obavlja se pomoću dve kuke kroz dvodelno dno. Kontejneri su opremljeni odgovarajućim
otvorima za razvrstavanje otpada i standardno su opremljeni etiketom s oznakom vrste otpada.
- Atestirana jačina buke spremnika je 87 dB (A), a na upit je moguće kontejner opremiti specijalnom zvučnom
izolacijom čija jačina buke iznosi max. 83 dB. Minimalna poroznost površina osigurava jednostavno čišćenje.
Kontejneri se ističu visokom stabilnošću boje i nakon dugotrajnog izlaganja sunčevom zračenju. U zimskom periodu
ne dolazi do oštećenja kontejnera usled smrzavanja. Kontejneri se isporučuju u standardnim bojama zelena-bojano
staklo, žuta-plastika, plava-papir, bela-belo staklo. Po narudžbi je moguće ponuditi varijantu u drugoj boji za druge
vrste otpada.
TIP
VRSTA OTPADA
3768-1
3768-2
3768-4
3768-7
3769-1
3769-2
3769-4
3769-7
3770-1
3770-2
3770-4
3770-7
papir
bojano staklo
plastika
belo staklo
papir
bojano staklo
plastika
belo staklo
papir
bojano staklo
plastika
belo staklo
ZAPREMINA
(m3)
1,5
1,5
1,5
1,5
2,5
2,5
2,5
2,5
3,5
3,5
3,5
3,5
GL. DIMENZIJE
(mm)
1450 x 1465
1450 x 1465
1450 x 1465
1450 x 1465
1825 x 1260 x 1665
1825 x 1260 x 1665
1825 x 1260 x 1665
1825 x 1260 x 1665
2255 x 1420 x 1940
2255 x 1420 x 1940
2255 x 1420 x 1940
2255 x 1420 x 1940
BOJA
plava
zelena
žuta
bela
plava
zelena
žuta
bela
plava
zelena
žuta
bela
20
MASA
(kg)
80
80
80
80
120
120
120
120
160
160
160
160
CENA
(BOD)
536,06
536,06
536,06
536,06
812,74
812,74
812,74
812,74
1 296,93
1 296,93
1 296,93
1 296,93
Sistem pražnjenja
POSUDE ZA BIO OTPAD
Tip: 3563
- Sakupljanje bio-otpada postaje u današnje vreme vrlo
atraktivno. U našoj ponudi pronaći će te kompletan sastav
posuda od koša za otpatke za domaćinstvo, plastičnih posuda za
bio i gastro otpade, preko kompostera sve do bio-vreća. Šta više,
ponuda je dopunjena nizom drobilica, koji kompletira sistem
sakupljanja bio-otpada.
PREDNOSTI BIO-POSUDA:
- Omogućavaju izvrsno provetravanje otpada.
- Reduciraju volumen otpada zahvaljujući
isparavanju tečnosti.
- Isparavanjem tečnosti menja se pH, čime
se znatno smanjuje neugodan miris.
- Mogućnost kombinovanja bio-posude
s bio-vrećom.
- Poboljšanje kvaliteta bio-otpada za njegovu
daljnju preradu.
Bio-posuda 7, 10 l
m
-vrećo
a s bio
ij
c
a
in
b
na kom
Priklad
- UV stabilna, otporna na hemijska i biološka sredstva.
Mogućnost vešanja, izrađena od poli-propilena, ručka vrši
funkciju blokiranja otvorenog poklopca.
Tip: 3562
Tip: 3563
250 x 200 x 205 mm
238 x 275 x 320 mm
7l
10 l
3,69
4,14
Tip: 3562
Kompostiranjem se
može iskoristiti preko
30 % kućnog otpada.
Bio-vreće
Tip: 3512–3516
Koš za otpatke Urba
- Biološki razgradive vreće
na bazi skroba.
Tip: 4649-5
- Prikladne za kompostiranje.
- Razgrađuju se pomoću
mikroorganizama,
UV zračenja, vlage itd. nakon
cca 3 meseca.
TIP
3512
3513
3514
3515
3516
DIMENZIJE ZAPREM. DEBLJ. MAT. SADRŽAJ KARTONA / CENA/KOM.
(cm)
(l)
(mikroni) MIN. KOLIČINA (kom)
(BOD)
39 x 39
8
17
2500/50
0,11
42 x 45
10
17
2000/50
0,13
54 x 55
20
18
480/20
0,22
54 x 60
25
18
480/20
0,23
70 x 70
40
21
500/20
0,41
21
- Koš za otpatke pogodan
za sakupljanje bio-otpada.
- Posude su proizvedene od
kvalitetnog polipropilena. Glatka
i sjajna površina osigurava
kvalitetan dizajn. Zaobljeni oblici
i glatka površina olakšavaju
čišćenje posude.
- Posuda je opremljena poklopcem
i plastičnom ručkom s mehanizmom
za zaključavanje (sklopljena ručka
zaključava poklopac posude).
- Uz posudu isporučujemo
BIO vrećicu 20 l – Tip: 3514.
235 x 275 x 300 mm
21 l
POSUDE ZA BIO, GASTRO-OTPAD
- Rešenja za sakupljanje BIO-otpada trenutno postaju ne samo veoma atraktivna već je to i korisna aktivnost.
- Na temelju zahteva naših klijenata, načinili smo potpuno novu posudu za sakupljanje BIO-otpada, koja ispunjava najnovije trendove.
- Intenzivnim provetravanjem znatno je redukovana masa i zapremina otpada. Istovremeno se zbog prozračivanja menja pH otpada,
što osigurava znatno smanjenje neugodnih mirisa.
Posude BIO
Posude BIO/R
- s postranim provetravanjem
- s postranim provetravanjem, provetravanjem poklopca
i rešetkom na dnu posude
120 l Tip: 0004-5 BIO
240 l Tip: 0005-5 BIO
37,77
53,95
120 l Tip: 0004-5 BIO/R
240 l Tip: 0005-5 BIO/R
41,36
59,35
Postrano provetravanje
- Intenzivno provetravanje preko obe bočne stranice
posude.
Provetravanje poklopca
- Pomoću graničnih gumenih amortizera između
poklopca i prednje strane posude, nastaje razmak
za provetravanje veličine 7 mm. Gumeni amortizeri
snižavaju buku pri zatvaranju poklopca.
Plastična rešetka na dnu posude
- Poboljšava provetravanje i omogućava oceđivanje
tečne komponente od čvrste. Plastična rešetka čvrsto
je spojena s posudom. Istovremeno ju je moguće
jednostavno podići i očistiti prostor ispod nje.
Postrano provetravanje
- Intenzivno proovetravanje preko obe bočne stranice posude.
Posude GASTRO
120 l
Tip: 0004-5 GASTRO
61,15
240 l
Tip: 0005-5 GASTRO
75,53
- Poklopac posude opremljen specijalnom gumenom brtvom.
Mehanizam poluge osigurava maksimalno brtvljenje poklopca.
- Posuda je pogodna prvenstveno za sakupljanje „GASTRO“-otpada
iz restorana, kuhinja itd.
- Posudu je moguće smestiti u unutrašnjim i spoljašnjim prostorima.
120 / 240 l
22
BIO KONTEJNERI
DROBILICE
NOVOST
Plastični BIO kontejneri 770 i 1100 l
- Namenjeni su sakupljanju BIO otpada.
- Kontejneri su smeđe boje, opremljeni otvorima za idealnu
ventilaciju otpada.
- Reduciraju sadržaj otpada usled isparavanja tečnosti.
- Isparavanjem tečnosti menja se pH, čime se značajno redukuje
neugodan miris.
Tip: 0014-5 BIO
302,62
Tip: 0029-5 BIO
259,39
Detalj otvora
za prozračivanje.
U proleće, kod orezivanja stabala postavlja se pitanje gde s nastalim otpadom. Grane se u kompost stavljati ne mogu, spaljivanje otpada
je zabranjeno zbog kvaliteta vazduha i takođe zbog opasnosti od požara. Najjednostavniji način, kako se efikasno rešiti grana i drugog
otpadnog materijala, je tako da se usitni i kompostira. Nudimo Vam niz drobilica za vrtni otpad, doslovno izrađenih po meri.
Drobilice SHARK
- Drobilice SHARK konstruisane su tako, da se jednostavno i brzo mogu pripremiti
za rad, lako transportiovati na mesto primene, te prvenstveno da bez kvarova i skoro
bez održavanja imaju dugi radni vek. To sve je garantovano kvalitetnom tehnologijom
proizvodnje i visokom kvalitetom upotrebljenih materijala i komponenata.
- Drobilice imaju jedinstvenu, potpuno metalnu konstrukciju, koja se ističe u odnosu
na ostale, uobičajene "plastične" drobilice. Nadalje, imaju vrlo kvalitetan, obostrano
brušen rezni nož izrađen od alatnog čelika. Zahvaljujući ovim činjenicama možete
krenuti u stvarno veliko "prollećno spremanje" u Vašem vrtu ili voćnjaku i usitnjavati
grane prečnika sve do 45 mm.
Drobilice SHARK 1,6 kW
Tip: 3582
- SHARK 1,6 može preraditi sve od stabljika visokih biljaka sve do grana od stabala
i to sve do prečnika 3 cm.
Drobilice SHARK 2,2 kW
Tip: 3583
- Ovo je najomiljeniji i najprodavaniji tip drobilice. Ovaj tip nudi Vam izvrsnu
kombinaciju povoljne cene i vrlo visokog učinka.
Drobilica SHARK 2,6 kW
Tip: 3584
- Ovo je najjača "elektromotorna" drobilica koja se proizvodi. To je zaista efikasan
"morski pas" koji nije izbirljiv.“.
TIP
NAZIV
3582
3583
3584
Drobilica SHARK 1,6
Drobilica SHARK 2,2
Drobilica SHARK 2,6
SNAGA MOTORA
(kW)
1,6
2,2
2,6
NAPON
(V)
230
230
230
DIMENZIJE UREĐAJA
d x v x š (mm)
680 x 775 x 545
680 x 775 x 545
680 x 775 x 545
23
MASA
(kg)
21
24
27
PREČNIK DROBLJENOG
MATERIJALA (cm)
3,5
4
4,5
CENA
(BOD)
216,16
259,39
285,32
KOMPOSTERI I SILOSI
Šta je pogodno
za kompostiranje:
• Otpatci od voća i povrća.
• Talog kafe i čaja.
• Kore citrusovih plodova
u manjoj količini.
• Smeđi karton i novinski papir
u manjoj količini.
• Ljuske od jaja, izmet malih
životinja, lišće, uvelo cveće.
• Pokošena trava u manjoj
količini.
• Izlomljen baštenski otpad.
• Drvena vuna, piljevina i sl.
u manjim količinama.
Komposteri
- Komposteri pogodni za kompostiranje otpada iz domaćinstva i vrta.
- Proizvedeni su od polietilena. Konstrukcija kompostera omogućuje njegovu upotrebu i leti i zimi. Jednostavna
montaža bez upotrebe alata.
- Posuda kompostera nema dno (zbog kontakta sa zemljištem i pristupa mikroorganizama, crva i glista).
Opremljeni su bočnim vratašcima za vađenje komposta i otvorima za provetravanje.
- Ambalaža: karton.
34,30
Tip: 3934
Tip: 4288
7,5 kg
11 kg
Ø 790 x 840 mm
810 x 810 x 740 mm
940 x 940 x 1150 mm
280 l
350 l
720 l
24
43,30
Tip: 3580
17,5 kg
100,71
KOMPOSTERI I SILOSI
Komposteri jakih stranica
194,23
- Unikatna jačina stranica kompostera,
8–10 mm, osigurava ne samo visoku
toplotnu izolaciju, već i nadprosečnu
stabilnost i dugotrajnost kompostera
– 20 godina.
328,56
- Dovoljan broj prostranih otvora
za provetravanje osigurava optimalnu
cirkulaciju vazduha i vlage.
- Gornji poklopac opremljen je okovom
kako bi punjenje kompostera bilo
jednostavno. Vađenje komposta
moguće je sa svih strana.
- Proizvedeni od recikliranog HDPE,
otpornog na UV zračenje.
Certificirano međunarodnim
certifikatom kvalitete NF Enviroment.
Tip: 7169
31 kg
Tip: 7170
Ø 1360 x 1200 mm
1170 l
36 kg
Ø 1760 x 1090 mm
1830 l
Dimenzije pakovanja:
1000/1200 x 210 x 140 mm
Silos se jednostavno postavlja.
Silo
Drveni komposter
- Proizveden od neoblanjanog drveta, impregniranog namakanjem
u sredstvo ADOLIT. Isporučuje se u rastavljenom stanju. Vrlo jednostavna
montaža bez upotrebe alata. Isporučuje se u dve veličine.
- Prednost novog kompostera u odnosu na zatvorene
kompostere je njegov veći kapacitet. Proizvod
isporučujemo u rastavljenom obliku u kartonu i njegovo
sastavljanje na mestu postavljanja je vrlo jednostavano.
Tip: 3705
Tip: 6113
19 kg
18,89
1000 x 1000 x 700 mm
600 l
Tip: 6111
11 kg
41,50
Tip: 3706
22 kg
23,38
18 kg
Tip: 7223
43,16
19 kg
55,75
1200 x 1200 x 700 mm
1250 x 1250 x 720 mm
1250 x 1250 x 1000 mm
850 l
650 l
900 l
Tip: 6112
13 kg
53,61
Tip: 3932
16 kg
101,00
Tip: 7234
21 kg
113,30
630 x 630 x 700 mm
660 x 660 x 1100 mm
1057 x 1057 x 1031 mm
1305 x 1305 x 1090 mm
270 l
400 l
700 l
1000 l
25
POSUDE ZA SAKUPLJANJE STARIH BATERIJA
Plastični kontejner
zapremine 500 litara
- Ravne površine na prednjoj strani kontejnera omogućavaju postavljanje
raznih oznaka (vrsta materijala, otpada – nalepnice).
- Kontejner je izrađen od polietilena.
- Opterećenje kod slaganja 4500 kg.
- Otpornost na temperaturu –40 °C až +60 °C.
- 2 klizača.
- Široki raspon upotrebe.
- Pogodno za skladištenje i transport starih
akumularora, baterija kao i ostalih vrsta
čvrstih i kašastih marerijala.
- Robustna konstrukcija omogućava nekoliko
načina slaganja sadržaja.
Metalni kontejner
Tip: 3560-A
(poklopac)
Tip: 1254
- Unutrašnjost kontejnera je gumirana
i otporna na kiselinu.
- Slaganje kontejnera u tri reda.
- Pogodno za drumski i železnički transport,
prilagođeno za transport viljuškarom
i dizalicom.
- Poseduje atest UN 11A/Y/g.proizv.CZ/MVIMET 4036/4320/1200/5001/180
kg/čelik3/proizv.broj.
- Površina je toplo pocinkovana i lakirana
kvalitetnom bojom.
50,15
!
valitet
Visok k
Tip: 6033-0 (boks)
185,25
KCA kanta
Tip: 6534-14
Nalepnica
BATERIJE
Plastična posuda
- Namenjeno je za sakupljanje
manjih baterija u školama,
u kancelarijama, trgovačkim
centrima itd.
- Otvore za ubacivanje
moguće je prilagoditi želji
kupca.
- Posuda je opremljena
poklopcem s bravom.
- Na zahtev kupca dostupna je
izvedba za montažu na zid i sa
držačem za zaključavanje.
1,60
- Otvore za ubacivanje moguće je
prilagoditi želji kupca.
160 x 120 mm
Tip: 5040
TIP
0030
5040
6033-0
Tip: 0030
- Pogodna za sakupljanje manjih
akumulatora i baterija
u kancelarijama, školama,
trgovačkim centrima itd.
ZAPREMINA
(l)
KCA kanta
20
Plastična posuda
120
Plastični kontejner
500
NAZIV
TEŽINA
(kg)
1,4
9
46
NOSIVOST
(kg)
10
75
500
1254
Metalni kontejner
500
180
1000
1256
Metalni kontejner
500
190
1000
26
MATERIJAL
polietilen
polietilen
polietilen
lakiran,
gumiran
pocinkovan,
gumiran
DIMENZIJE (mm)
širina/dubina/visina
280 x 240 x 460
470 x 550 x 930
1200 x 800 x 790
CENA
(BOD)
23,38
50,15
185,25
1200 x 1000 x 910
885,00
1200 x 1000 x 910
1 100,00
POSUDE ZA BATERIJE, SITNI ELEKTRIČNI OTPAD,
LEKOVE POSUDE ZA OTPAD
Specijalni plastični sanduci za prikupljanje baterija
- Poklopac posude na okovima opremljen je odgovarajućim otvorom za ubacivanje.
- U prednjem delu je dvostruko osiguranje protiv nekontrolisanog otvaranja poklopca.
- Konstrukcija i ojačanja posude osiguravaju dovoljnu čvrstoću i tvrdoću.
- Posude se mogu opremiti odgovarajućim nalepnicama.
- Sanduci se isporučuju u 3 veličine.
Tip: 3713
400 x 300 x 220 mm
13,67
Tip: 3712
400 x 300 x 170 mm
12,59
Tip: 3711
400 x 300 x 120 mm
12,07
BATERIJE
Detalj osiguranja poklopca.
Mogućnost slaganja na sebe.
17,5 l
ajn
ivni diz
Atrakt
5,5 l
Prozirna posuda za baterije, električni otpad, lekove…
- Atraktivna posuda za prikupljanje ne samo malih baterija.
- Prozirna posuda omogućuje kontrolu sadržaja. Šira baza osigurava
dovoljnu stabilnost.
- Gornji poklopac je opremljen otvorom za ubacivanje.
- Ručka na bazi posude služi za lakše rukovanje prilikom pražnjenja.
- Uz posudu se mogu naručiti razne vrte nalepnica i time upotrebiti posudu
za prikupljanje i drugih roba.
- Proizvodnja otvora za ubacivanje drugih dimenzije po narudžbi.
1,60
BATERIJE
ELEKTRIČNI
OTPAD
LEKOVI
Tip: 6534-14
6534-21
6534-22
160 x 120 mm
27
Tip: 3715
Ø 180/270 x 685 mm
Tip: 3714
82,73
48,56
Ø 133/165 x 415 mm
KONTEJNERI ZA FLUOROSCENTNE LAMPE
Kontejneri za fluoroscentne
lampe Tip: 0059
- Namenjeni za skladištenje i transport
upotrebljenih fluoroscentnih cevi i plinskih
lampi.
- Standardne dimenzije 1600 x 500 x 800 mm,
sopstvena težina cca 60 kg, preporučena
težina punjenja 150 kg, slaganje u četiri reda,
manipulacija sa viljuškarem ili dizalicom.
- Na zahtev kupca moguće je prilagoditi
dimenzije, opremiti kontejner sigurnosnom
bravom, nalepnicom, ručkama za ručnu
manipulaciju, eventualno kombinacijom
dva tipa otvaranja.
- Površinska obrada lakiranjem.
- Kod tipa 0061, koji se otvara odgore, poklopac
je opremljen šipkom za podupiranje.
- UN kód: UN11A/Y/xxxx/CZ/MV-IMET
Tip: 6534-15
Nalepnica
1,60
NEONSKE
CEVI
Tip: 0060
TIP
POKLOPAC
0059
0060
0061
Kombinovano otvaranje
Bočno otvaranje
Gornje otvaranje
ZAPREMINA
(l)
640
640
640
TEŽINA
(kg)
60
60
60
POVRŠINSKA
OBRADA
lakiran
lakiran
lakiran
DIMENZIJE (mm)
(širina/dubina/visina)
1600 x 500 x 800
1600 x 500 x 800
1600 x 500 x 800
CENA
(BOD)
380,43
363,14
363,14
od 363,14
Kartonska kutija za fluorescentne cevi
Tip: 4425
- Proizvedena od visoko otporne 5-slojne kartonske lepenke.
- Specijalna konstrukcija garantuje dovoljnu nosivost – 50 kg.
- Kutija je prikladna za višestruku upotrebu.
- Isporučuje se u raširenom stanju.
7,56
1550 x 410 x 370 mm
50 kg
28
NEONSKE
CEVI
Tip: 6534-15
Nalepnica
1,60
KONTEJNERI ZA ČVRSTI OPASAN OTPAD, MOBIL BOX
- Pogodni su za skladištenje i transport
čvrstih i kašastih materijala.
- Slaganje kontejnera u tri reda.
- Konstrukcija od čeličnih nosača i lima,
prilagođena je rukovanju sa dizalicom
i viljuškarom, poklopac je opremljen gumenom
zaptivkom, blokiranje u otvorenom položaju.
- Džep za prateću dokumentaciju.
- Koristi se i u sistemima nosača eko-kontejnera,
pokretnim prostorima za sakupljanje itd.
- Na zahtev kupca moguće je spoljnu
i unutarašnju površinu lakirati, toplo cinkovati
ili gumirati.
KS 500
Tip: 1255
Univerzalni kontejner
Tip: 6049
- Izvedba kontejnera
omogućava višestruku
upotrebu.
đenja
šću va
gućno
o
m
s
da
ana ka
Gumir
- Unutrašnja gumirana kadica
omogućava skladištenje
akumulatora.
- Kontejner je opremljen
poklopcem i zatvaračem
i konstrukcijom je prilagođen
za manipulaciju sa dizalicom
ili viljuškarem.
od 619,00
TIP
NAZIV
1253
1255
1257
1258
KS 500
KS 500
KS 800
KS 800
Univerzalni
kontejner
6049
Mobil box
ZAPREM.
(lit.)
500
500
800
800
280
POVRŠINSKA
OBRADA
lakirano
pocinkovano
lakirano
pocinkovano
lakiran,
gumiran
NOSIVOST
(kg)
1000
1000
1500
1500
Tip: 4435
- Certificirana za skladištenje i prevoz krutih
opasnih tvari (npr. zauljenih krpa).
- Robusna konstrukcija posude i poklopca omogućuje
slaganje posuda jednih na druge (2x) i garantuje
dugotrajan životni vek posuda.
- Standardna oprema: dva plastična točka, dve metalne
kopče s osiguračem od samovoljnog otkapčanja, brtva
poklopca.
- Utori na bokovima posude omogućuju manipulaciju
viljuškarom pomoću okretnih viljuška.
- Lako se slažu na europaletu (8 kom.).
- Br. atesta: 1H2W/Y100/S.../D/BAM6576
TEŽINA
(kg)
180
180
230
230
DIMENZIJE
(mm)
1200 x 1000 x 910
1200 x 1000 x 910
1200 x 1000 x 1290
1200 x 1000 x 1290
186
1245 x 820 x 726
12 kg
600 x 400 x 880 mm
170 l
221,34
29
KS 800
Tip: 1258
BR. ATESTA
UN11A/Y/..../CZ/MV-IMET4036/
4320/1200/180kg/500l/ocel3/v.č.
UN11A/Y/..../CZ/MV-IMET4033/
3200/1730/800l/230kg/ocel3/v.č.
CENA
(BOD)
619,00
833,00
705,00
933,00
733,00
POSUDE ZA OPASNE TEČNOSTI
brza
avna i oću
t
s
o
n
d
Je
pom
ulacija a.
ip
n
a
m
ar
viljušk
IBC kontejneri 600 i 1000 l
je
dišten
za skla vari
o
n
a
ir
t
t
s
nih
Ates
z opas
i prevo ma ADR.
pre
- Ambalaža, koja se slaže jedna na drugu,
sa unutrašnjom posudom stabilnom na UV
od visokomolekularnog HDPE i spoljnom
zaštitnom konstrukcijom od plemenitog
pocinkovanog čelika.
- Gornji otvor za punjenje DN 150, donji
zamenljiv ventil za ispuštanje DN 50.
- Na posudi je ucrtana skala koja omogućava
preciznu procenu zapremine tečnosti
u rezervoaru kod pražnjenja ili punjenja.
- Sastavni deo ambalaže je PE paleta
koja je otporna na mehaničke
i korozivne uticaje. Paleta je najkorisnija
prilikom pretakanja i manipulacije
sa hemikalijama.
Tip: 3229
- Svi delovi se mogu reciklirati i zameniti.
1000 l
- Atest za skladištenje i prevoz opasnih stvari
31/HA1/Y/...
- Namenjeno je i za namernice.
Tip: 3230
od 280,14
600 l
TIP
3229
3230
ZAPREMINA
(l)
1000
600
MATERIJAL
HDPE
HDPE
NOSIVOST
(kg)
2000
1200
SOPSTVENA TEŽINA
(kg)
66
54
DIMENZIJE
(mm)
1200 x 1000 x 1190
1200 x 800 x 1005
CENA
(BOD)
280,14
280,14
Koristite reparirane kontejnere
A3229 bez UN koda
A3229UN s UN kodom
143,87
161,86
- Kontejneri pogodni za prevoženje i skladištenje tečnosti. Reparirani IBC kontejneri su očišćeni i osušeni, testirani pod pritiskom
i proverena im je čelična konstrukcija. Nisu prikladni za farmaceutsku i prehrambenu industriju.
- Paleta: čelik.
1200 x 1000 x 1165 mm
Upozorenje, dostupnost repariranih kontejnera nije
moguće osigurati 100% za sve modele.
1000 l
30
POSUDE ZA OPASNE TEČNOSTI
POSUDE ZA ZAPALJIVE MATERIJALE
Kontejneri M 1000 Tip: 5705
- Imaju široki raspon mogućnosti korištenja kod skladištenja
i transporta tečnih materijala, kao što su anorganske i organske
kiseline, lužine, peroksidi, acetati, ugljenohidrati itd.
- Mrežasta korpa napravljena je od pocinkovane čelične mreže
s pločom za informacije prateće dokumentacije, gornja ploča je
proizvedena od recikliranog PE, unutrašnji je kontejner od
visokomolekularnog PE velike gustoće, koji je otporan na lom
i UV zračenje.
ličinu
i za ko
t
s
u
p
o
P
štetan
al nije !
ij
r
e
t
a
M
linu
za oko
- U gornjem poklopcu je otvor promera 150 mm koji je moguće
zablombirati, sa mogućnošću ventilacije.
- Ispusna armatura se nalazi u zaštićenom najdubljem mestu
kontejnera.
- Mogućnost slaganja palete 3x kod punjenja 1900 kg,
4 x kod punjenja 1100 kg.
Kod narudžbine potrebno je specificirati vrstu tečnosti!
TIP
NAZIV
ZAPREMINA
(lit.)
5705
M 1000
plastični kontejner
1000
POVRŠINSKA
OBRADA
HOSTALEN
GM 7745
(PE-HD)
NOSIVOST
(kg)
TEŽINA
(kg)
DIMENZIJE
(mm)
ATEST
CENA
(BOD)
2055
90
1200 x 1000 x 1160
UN/31/HA1/Y
363,14
Spremnik za zapaljive stvari 1000 l
- Ojačana žičana konstrukcija sa antikorozivnom zaštitom.
- Unutrašnja posuda je od fiziološki ispravnog PE-HD koji
omogućava vidljivost nivoa, skala po 100 litara.
- Dugotrajnost zahvaljujući novoj izvedbi palete i čeličnoj
konstrukciji.
- Jednostavna i sigurna manipulacija pomoću kuglastog
i spusnog ventila.
- Može se blombirati, slagati jedna na drugu.
Upotreba:
- Prevoz opasnih materija prema ADR/RID.
- Skladištenje zapaljive tečnosti sa tačkom paljenja
ispod 55 °C uključujući hranu.
- Korišćenje u pogonima ugroženim eksplozijom
zone 1 i 2.
TIP
NAZIV
4300
FXKI
ZAPREMINA
(l)
1000
klase
čnosti IV.
e
t
a
z
I.,
ne
Pogod ivosti I., II., II
lj
a
p
a
z
NOSIVOST
(kg)
2000
TEŽINA
(kg)
72
31
DIMENZIJE
(mm)
1200 x 1000 x 1170
BR. ATESTA
UN/31/HA1/Y
CENA
(BOD)
311,26
POSUDE S DVOSTRUKIM ZIDOM
ZA TEČNI OPASNI OTPAD
- Posude su prikladne za upotrebu unutar preduzeća, za prikupljanje i prevoz opasnih tečnosti.
- Radi se o tečnostima koje ugrožavaju kvalitet voda i opasnim zapaljivim tečnostima s tačkom
paljenja iznad 50 °C (npr. sredstva za čišćenje, staro ulje itd.).
- Posude za prikupljanje opasnih tečnosti zapremine 400–1500 l.
- Posude s UN kodom omogućuju skladištenje i transport tečnosti prema međunarodnoj ADR
normi.
Spremnik u spremniku
- Tankovi sa duplim zidom.
- Unutarašnji tank je od
bešavnog plastičnog
materijala, spoljni tank je od
pocinkovanog čelika.
di
U ponu , 1500 l
0, 1000
400, 75
- Pocinkovana paleta, čvrsto
povezana sa tankom,
omogućava jednostavno
rukovanje.
- Spoljni tankovi su 100 %
nepropusni.
- Konstrukcija s dvostrukom
oplatom omogućuje
upotrebu spremnika bez
kade za prihvat.
- Širina od 700/770 mm
omogućuje lako rukovanje
u stešnjenim prostorima.
Tip: 4506-MULTI
TIP
bez UN koda
4506
4669
6409
4670
s UN kodom
4506-MULTI
4669-MULTI
6409-MULTI
4670-MULTI
Tip: 4669-MULTI
ZAPREMINA DUŽINA X ŠIRINA X VISINA
(lit.)
(mm)
400
750
1000
1500
730 x 700 x 1170
980 x 770 x 1420
1280 x 770 x 1420
1630 x 770 x 1850
Tip: 6409-MULTI
TEŽINA (kg)
bez UN koda
s UN kodom
50
55
66
82
100
89
151
165
Tip: 4670-MULTI
CENA (BOD)
bez UN koda
s UN kodom
605,00
694,00
677,00
870,00
826,00
1 005,00
1 526,00
1 645,00
Sabirna posuda 200 l
Kontejner sa dvostrukim zidom 500 l
Tip: 4953
- Posuda sa dvostrukim zidom, toplo pocinkovana.
- Idealno rešenje za skupljanje opasne tečnosti.
- Robustna konstrukcija i toplo pocinkovana površina obezbeđuje
veliku čvrstoću i dugotrajnost.
- Kontejner je proizveden od čeličnog lima debljine 3–4 mm.
- Oba zida su zaptivena i pričvršćene vijcima.
- Otvor za punjenje je opremljen sitom radi sprječavanja ulaska
prljavštine u posudu.
- Kontejnerom je moguće rukovati pomoću viljuškara ili dizalicom.
- Dvostruki zidovi omogućavaju skladištenje kontejnera
bez zaštitne posude.
- Robusna, vruće pocinkovana
konstrukcija s dvostrukim zidom.
- U gornjem delu ima levak
i mrežicu za jednostavno nalivanje.
- Posuda se može zatvoriti pomoću
poklopca.
- U posudi je ugrađena usisna cev
za jednostavno pražnjenje.
- Donji deo konstrukcije posude
omogućava jednostavnu
manipulaciju.
56 kg
Ø 700 x 1080 mm
200 l
1 435,00
Tip: 6514
1 388,00
1280 x 880 x 910 mm
500 l
Površinska zaštita
toplo cinkovano.
32
SPREMNICI VELIKE ZAPREMINE
Spremnici za iskorišteno ulje
Tip: 3553 - 3555
- Nadzemni spremnik za sigurno skladištenje iskorištenog ulja zapremnine 600,
1200 ili 2500 litara.
- Konstrukcija s dvostrukom oplatom od vrlo kvalitetnog polietilena, otpornog
na UV zračenje.
- Zahvaljujući dvostrukoj oplati spremnici ne zahtevaju posudu za skupljanje
tečnosti ili bazen.
- Jednostavno postavljanje na slobodnoj površini bez dodatnih zahteva.
- Primenu će pronaći prvenstveno u servisima, autobuskim i kamionskim
terminalima, garažama, dokovima ili skladištima za otpad.
Standardna oprema:
- Ulivno grlo prilagođeno priključku Kamlock 2" (za direktno spajanje na
cisternu).
- Senzor istakanja tečnosti u međuprostor plašteva (nakon pritiskanja tipke se
na LED diodama prikaže, ako je došlo do isticanja tečnosti u međuprostor
plašteva).
- Specijalan uliv, prihvata 20 l ulja, zahvaljujući visokim ivicama i velikoj
zapremnini ne dolazi do razlivanja prilikom punjenja.
- Gruba mrežica na ulivu za sakupljanje mehaničkih nečistoća.
- Poklopac ulivnog grla s mogućnošću zaključavanja.
ZAPREMNINA
(l)
3553
600
3554
1200
3555
2500
TIP
GL. DIMENZIJE
š x d x v (mm)
820 x 1330 x 1330
1220 x 1900 x 1400
1430 x 2460 x 1600
MASA
(kg)
100
150
210
CENA
(BOD)
752,22
1 521,73
1 729,24
NOVOST
PE – spremnik za pijaću vodu
Tip: 3758 – 3763
- Plastični spremnici za pijaću vodu, ali i druge namirnice (vino, sirće, voćne sokove
i puno drugih prehrambenih proizvoda).
- Spremnici proizvedeni od HDPE (polietilen visoke gustoće) s atestom za namirnice.
- Zbog kvaliteta materijala od kojeg je izrađen spremnik, ne dolazi do uticaja na
ukus skladištenog proizvoda.
- Poklopac s navojima Ø220 mm za lako čišćenje.
- Dve ručke za jednostavno prenošenje u praznom stanju.
- Ispust na dnu sa zamenjivom slavinom.
TIP
OPIS
3758
3759
3760
3761
3762
3763
Spremnik za pijaću vodu 60 l
Spremnik za pijaću vodu 100 l
Spremnik za pijaću vodu 150 l
Spremnik za pijaću vodu 200 l
Spremnik za pijaću vodu 300 l
Spremnik za pijaću vodu 500 l
ZAPREMINA
(l)
60
100
150
200
300
500
33
MASA
(kg)
3,5
5,5
8,5
11,0
13,5
21,0
DIMENZIJE
(mm)
550 x 350 x 570
630 x 420 x 670
730 x 450 x 740
840 x 480 x 810
910 x 590 x 890
1060 x 730 x 1030
CENA
(BOD)
95,32
113,30
138,48
147,47
188,83
314,72
KANISTRI ZA ZAPALJIVE TEČNOSTI
Sigurnosni kanistri za zapaljive tečnosti tip I.
- Robusna čelična posuda površinski obrađena praškastom bojom. Opremljena poklopcem
koji se sam zatvara i dvostrukim zatvaračem protiv izbijanja plamena. Jednako tako
sigurnosnim osiguračem za slučaj povećanog pritiska u posudi. Osigurač se aktivira
automatski pri pritisku od 0,2 - 0,35 bara što osigurava ne samo smanjenje pritiska,
već i sniženje temperature.
- Ergonomska konstrukcija posuda osigurava optimalno raspoređivanje mase
posude prilikom svakog rukovanja (prenošenje, punjenje, pražnjenje itd.). Posude
su certifikovane u SAD-u prema propisima o sigurnosti na radu i propisima za rukovanje
zapaljivim matrerijama (OSHA i NFPA). Zatím su certifikovani
u SAD-u i Kanadi prema normama FM i UL.
Tip: 4775
TIP
4775
4776
4777
TÜV
GS
GL. DIMENZIJE
(mm)
Ø 241 x 279
Ø 241 x 343
Ø 292 x 416
ina“
10 god
a
ij
c
n
a
gar
Tip: 4776
ZAPREMINA
(l)
4
7,5
19
MASA
(kg)
1,5
2
3
- Konstrukcija posuda je jednaka kao
kod posuda tipa I.
- Osim toga su posude dodatno
opremljene savitljivim ispusnim
crevom. Otvaranje i zatvaranje
ispusnog creva reguliše osigurač koji
se nalazi u gornjem delu posude pored
ručke.
- Kombinacija ispusnog creva
i osigurača sa zatvaračem osigurava
udobno i sigurno doziranje zapaljivih
tečnosti.
4778
4779
4780
GL. DIMENZIJE
(mm)
Ø 241 x 270
Ø 241 x 318
Ø 292 x 438
ZAPREMINA
(l)
4
7,5
19
CERTIFIKAT
FM, UL, ULC
FM, UL, ULC
FM, UL, ULC
za
enjeno ovanje
j
i
m
a
N
i ruk ma.
štenje
ja
skladi vim materi
i
j
l
a
p
za
Sigurnosni kanistri za
zapaljive tečnosti tip II.
TIP
Tip: 4777
MASA
(kg)
3
3,5
5
CERTIFIKAT
FM, UL, ULC
FM, UL, ULC
FM, UL, ULC
34
CENA
(BOD)
94,29
96,03
99,00
CENA
(BOD)
44,96
48,56
53,95
POSUDE ZA ZAPALJIVE TEČNOSTI
Tip: 4781
Tip: 4783
Tip: 4782
Tip: 4784
Posude za vlaženje zapaljivim tečnostima
- Posude omogućavaju brzo, lako i sigurno vlaženje krpa za čišćenje. Ovaj sistem ne samo da smanjuje rizike od rukovanja zapaljivim
tečnostima, već istovremeno i smanjuje potrošnju zapaljivih tečnosti. Specijalna unutrašnja pumpa dovodi tečnost u tanjir za
namakanje. Tanjir za namakanje je smešten na opruzi i višak tečnosti se zahvaljujući povišenim rubovima vraća natrag u posudu.
Unutrašnja pumpa omogućava skoro potpuno pražnjenje tečnosti iz posude. Sistem je opremljen osiguračem od izbijanja plamena.
- Posude su testirane prema normama FM.
TIP
4781
4782
4783
4784
GL. DIMENZIJE
(mm)
Ø 185 x 145
Ø 185 x 187
Ø 185 x 267
Ø 141 x 210
Ø RADNOG TANJIRA
(mm)
128
128
128
128
ZAPREMINA
(l)
1
2
4
1
MASA
(kg)
1
1
2
1
CERTIFIKAT
MATERIJAL
FM
FM
FM
FM
čelik
čelik
čelik
polietilen
Kanta za zauljene, zapaljive otpatke
- Specijalno razvijena kanta za otpatke za prikupljanje zauljenih krpa i vata itd. Poklopcem
koji se sam zatvara rukuje se pomoću nožne pedale. Posuda je opremljena ručkom za lako
rukovanje.
- Kante za otpatke proizvedene su od kvalitetnog pocinkovanog čelika. Povišeno dno
osigurava cirkulaciju vazduha ispod dna i time redukuje temperaturu unutar posude.
Poklopac koji se sam zatvara sprečava ulazak vazduha i time onemogućuje širenje
potencijalnog gorenja otpada. Isporučuje se u 4 veličine.
- Posude su testirane prema normama FM, UL.
- Produžena garancija u trajanju od 10 godina.
Tip: 4785
TIP
4785
4786
4787
4788
Tip: 4786
GL. DIMENZIJE
(mm)
Ø 302 x 403
Ø 354 x 464
Ø 408 x 514
Ø 467 x 595
ZAPREMINA
(l)
23
38
53
79
Tip: 4787
MASA
(kg)
5
5
7
10
Tip: 4788
CERTIFIKACIJA UN
FM, UL
FM, UL
FM, UL
FM, UL
35
CENA
(BOD)
73,03
84,28
94,35
139,68
l
23–79
CENA
(BOD)
53,60
53,60
61,15
69,17
PLASTIČNI KANISTRI
Plastični kanistri s širokim grlom
- Vrlo raširen proizvod namenjen za tečne i rastresite materijale.
- Široko grlo s čepom s navojem omogućuje lak pristup u posudu.
- Kanistri su opremljeni ručkama za lako rukovanje.
- Pogodno za kontakt s namirnicama. Proizvedeno do polietilena.
Tip: 4740 20 l
TIP
4740
4741
4742
Tip: 4741 30 l
ZAPREMINA
(l)
20
30
50
GL. DIMENZIJE
(mm)
Ø 304 x 459
Ø 304 x 575
Ø 366 x 800
Tip: 4742 50 l
MASA
(kg)
1,05
1,2
2,3
Ø GRLA
(mm)
148
148
195
CENA
(BOD)
11,60
13,43
21,48
Plastični kanistri s širokim grlom
- Prvenstveno namenjeni za tečnosti.
- Grlo s čepom s navojem.
- Posuda je opremljena ručkama za lako rukovanje. Četvrtasti oblik je pogodan
za štedljiv način skladištenja.
- Boce su proizvedene od polietilena. Pogodne su za kontakt s namirnicama.
TIP
4743
4744
Tip: 4743 15 l
ZAPREMINA
(l)
15
25
GL. DIMENZIJE
(mm)
220 x 220 x 450
255 x 255 x 520
MASA
(kg)
0,9
1
Ø GRLA
(mm)
115
115
CENA
(BOD)
11,07
11,80
Tip: 4744 25 l
Kanistri olakšani
- Namenjeni za prevoz opasnih tečnosti. Certifikovan prema ADR.
- Opremljeni su čepom grla Ø 31 mm.
- Proizvedeni su od kvalitetnog prozirnog polietilena. Olakšana konstrukcija
osigurava malu masu.
TIP
Tip: 4803 3 l
Tip: 4804 5 l
4803
4804
ZAPREMINA
(l)
3
5
36
GL. DIMENZIJE
(mm)
124 x 191 x 213
124 x 191 x 298
MASA
(g)
124
165
CERTIFIKAT UN
3H1/Y/120/--/...
3H1/Y/120/--/...
CENA
(BOD)
1,50
1,86
PLASTIČNI KANISTRI
Tip: 4735 5 l
Tip: 4736 10 l
Tip: 4737 20 l
Plastični kanistri s ispunom slavinom
- Proizvedeni od kvalitetnog polietilena.
- Opremljeni ispusnom slavinom za lako doziranje tečnosti.
- Otvor za punjenje s čepom s navojem.
- Ručka omogućuje lako rukovanje.
TIP
- Pogodno za kontakt s namirnicama.
4735
4736
4737
Tip: 4739
Tip: 4738
ZAPREMINA
(l)
5
10
20
GL. DIMENZIJE
(mm)
270 x 140 x 270
270 x 140 x 380
350 x 160 x 440
MASA
(g)
250
400
800
CENA
(BOD)
5,34
5,99
8,50
Plastični kanistri
- Proizvedeni od kvalitetnog polietilena. Otvor za punjenje
i pražnjenje Ø 34 mm opremljen čepom s navojem.
- Zahvaljujući bezbojnom materijalu moguća vizuelna kontrola visine
nivoa. Pogodno za kontakt s namirnicama.
TIP
4738
4739
ZAPREMINA
(l)
5
10
GL. DIMENZIJE
(mm)
125 x 240 x 285
151 x 290 x 350
MASA
(g)
350
660
CENA
(BOD)
4,30
6,13
al nije
Materij okolinu!
za
štetan
Plastični kanistri zapremine
od 5–60 litara
Tip: 6513
- Kanistri su atestirani, što omogućava
njihovo korištenje za skladištenje i transport
opasnih materija. Proizvedeni su od polietilena
niskog pritiska, koji je otporan na UV zračenje.
Kanistre je moguće u potpunosti reciklirati.
- Konstrukcija kanistra omogućava jednostavno
rukovanje i mogućnosti slaganja u redove.
- Otpornost na temperature je od –20 °C do +70 °C.
Tip: 6512
Tip: 6511
Tip: 6510
POGODNO POMAGALO KOD SKLADIŠTENJA
ILI TRANSPORTA RAZLIČITIH TEČNOSTI
TIP
6510
6511
6512
6513
ZAPREM.
(lit.)
5
10
30
60
37
TEŽINA
(kg)
0,35
0,55
1,3
2,8
BR. ATESTA
UN 3H1/Y1.4
UN 3H1/Y1.6
UN 3H1/Y1.9
UN 3H1/Y1.9
CENA
(BOD)
2,37
3,75
9,99
21,73
KANISTRI
Kanistri za pogonska goriva
- Pogodni kao pomoćna ambalaža za pogonsko gorivo.
Proizvedeni su od vrlo otpornog polietilena.
- Ispusno grlo Ø 30 mm s čepom s navojem.
Opremljeni su crevom za istakanje za lako doziranje
tečnosti. Certififikovani prema ADR.
Tip: 4802
Tip: 4801
Tip: 4800
ZAPREMINA
(l)
5
10
20
TIP
4800
4801
4802
GL. DIMENZIJE
(mm)
255 x 142 x 263
317 x 288 x 170
390 x 356 x 210
MASA
(g)
340
620
1150
CERTIFIKAT UN
3H1/Y/120/...
3H1/Y/120/...
3H1/Y/120/...
CENA
(BOD)
4,30
6,13
9,95
Tip: 4085
Metalni kanisteri
- Proizvedeni od lakiranog lima u maslinastoj boji.
- Namenjeni prvenstveno za ulje, naftu, benzin.
- Odobrenje TÜV/UN 3A1/Y1,2/100/F/.
5–20 l
Tip: 4082
Metalni kanister 5 l
16,44
20,75
23,87
6,92
Tip: 4083
Metalni kanister 10 l
Tip: 4084
Metalni kanister 20 l
Tip: 4085
Metal. levak za kanistere
(5–20 l)
Tip: 4084
Tip: 4083
NOVOST
ARMY kanistri
- Kanistri pogodni za opasne tečnosti, patentirana zaštita za upotrebu u eksplozivnim
prostorima, ispunjava najviše sigurnosne zahteve.
- Proizvedeni od HDPE, opremljen integriranom cevi za točenje i osiguranjem
zatvaranja za zaštitu dece, mogu se slagati jedan na drugi, odgovaraju uobičajenim
držačima za kanistre.
Tip: 7235
Tip: 7236
2 kg
3 kg
350 x 170 x 310 mm
350 x 170 x 495 mm
10 l
20 l
52,75
Tip: 7236
93,38
Tip: 7235
38
PLASTIČNE BAČVE
Bačve namenjene za opasne materije ili hranu
Tip: 5004
Tip: 5002
Tip: 5003
Tip: 5001
!
valitet
Visok k
Bačve sa zatvaračem 2"
- Plastične bačve su lake, stabilne, jednostavne za rukovanje.
Tip: 5014
- Otporne (kiseline, lužine - obavezno konsultovati dobavljača).
Tip: 5013
- Otporne na mraz, otporne na UV zračenje.
Bačve sa poklopcem, koji se može skidati
- Mogućnost slaganja jedne na drugu.
- Obruč za stezanje je pocinkovan.
- Unutrašnji Ø poklopca je:
Tip: 5013
30 l – 251 mm
Tip: 5014
60 l – 325 mm
Tip: 5001 120 l – 395 mm
Tip: 5002 220 l – 471 mm
Tip: 0044
Tip: 0045
Antistatička bačva 220 l
Tip: 4701
Tip: 0043
- Namijenjena za skladištenje
i transport visoko zapaljivih
tečnosti.
- Bačve su proizvedene
od materijala koji eliminišu
električno pražnjenje.
hranu
jene za
n
e
m
a
n
Bačve
- Certifikovano za ambalažne
grupe (Y, Z).
tički
Antista
- Maksimalna gustoća punjene
materije 1.6.
- Dopuštene za punjenje
u zonama s opasnošću
od eksplozije 1 i 2, klasa
eksplozivnosti IIA i IIB.
Bačve sa poklopcem na zavrtanje
- Unutrašnji Ø poklopca je 365 mm.
TIP
5013
5014
5001
5002
5003
5004
0043
0044
0045
4701
ZAPREMINA
(lit.)
30
60
120
220
120
220
70
120
160
220
MAX. Ø/VISINA
(mm)
315 / 518
400 / 628
492 / 800
590 / 975
493 / 745
581 / 935
484 / 540
484 / 845
600 / 795
578 / 935
MATERIJAL
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
TEŽINA
(kg)
2,0
3,5
6,0
10,0
5,5
8,5
5,5
6,5
7,5
9,5
39
BR. ATESTA
UN1H2/X61/S/08/D/...
UN1H2/X90/S/08/D/...
UN1H2/X170/S/08/D/...
UN1H2/Y270/S/08/H/...
UN1H1/Y1.9/200/...
UN1H1/Y1.8/200/...
certifikat o higijenskoj ispravnosti br. 94250 ITC
certifikat o higijenskoj ispravnosti br. 94250 ITC
certifikat o higijenskoj ispravnosti br. 94250 ITC
UN1H1/Y1.6/200/--/...
CENA
(BOD)
17,09
22,48
30,57
52,15
47,67
45,86
39,57
51,26
59,67
64,74
PLASTIČNE BAČVE
Bačve s navojnim poklopcem
- Certificirani za skladištenje i transport opasnih krutih i kašastih materijala, prikladno za prehranu.
- Proizvedeni od polietilena, prikladni za temperature od –20 °C do +80 °C.
- Veliki navojni poklopac s brtvljenjem i mogućnošću plombiranja.
- Bačve se mogu vodonepropusno zatvoriti. Veličina 42 l ima ručke.
Tip: 4427
Tip: 4428
Tip: 4429
Tip: 4426
TIP
4426
4427
4428
4429
ZAPREMNINA (l)
3,6
15
26
42
Ø x VISINA (mm)
198 x 173
274 x 328
316 x 426
410 x 416
Ø OTVORA (mm)
136
204
204
282
RUČKE
ne
ne
ne
da
CERTIFIKAT
1H2/X12/S
1H2/X22/S
1H2/X33/S
1H2/X51/S
CENA (BOD)
13,32
27,88
25,73
44,96
Platična antistatičke bačve
- Pogodne su pre svega za skladištenje
ili transport vrlo zapaljivih materijala
u obliku granulata, tableta ili praha.
- Bačve sa poklopcem na odvrtanje
su proizvedene od polietilena
viskoke gustoće sa aditivom na bazi
ugljenika.
- Bačve zadaovoljavaju zahteve normi
za upotrebu u prostorijama
sa mogućnošću nastanka opasnosti
od eksplozije van odnosno unutar
bačve.
- Bačve poseduju certifikat i obeležene
UN kodom za prevoz i skladištenje
opasnih čvrstih materijala.
Tip: 3246
Tip: 3244
Antistatička bačva 220 l
Tip: 4701
- Namijenjena za skladištenje i transport visoko zapaljivih tečnosti.
- Bačve su proizvedene od materijala koji eliminišu električno
pražnjenje.
- Certifikovano za ambalažne grupe (Y, Z).
- Maksimalna gustoća punjene materije 1.6.
- Dopuštene za punjenje u zonama s opasnošću od eksplozije
1 i 2, klasa eksplozivnosti IIA i IIB.
TIP
3244
3246
4701
ZAPREMINA (l)
26
75
220
Ø x VISINA (mm)
316/204 x 426
410/354 x 685
578 x 935
CERTIFIKAT
1H2/X33/446/...
1H2/X95/Y142/...
1H1/Y1,6/200/...
CENA (BOD)
81,84
196,03
60,00
40
tički
Antista
METALNE BAČVE
Metalne bačve sa čepovima
- Bačva je proizvedena od čeličnog lima, zid je zavaren
i učvršćen presovanim ukrućenjima. Dno i poklopac bačve
povezani su sa plaštom preko višeslojnog sigurnosnog
obruča. Obruč je obložen pastom za zaptivanje
radi sprečavanja propuštanje tečnosti. Svaka bačva
je proverena na nepropuštanje.
Detalj čepa.
- Otvor za punjenje bačve zatvoren je čepom koji se može
osigurati zaštitnim poklopcem sa trakom na kidanje.
To obezbedjuje čuvanje izvornog sadržaja bačve.
- Bačve su pogodne za višestruku upotrebu, ponovnu
upotrebu i reciklažu.
- Bačva je pogodna za transport i skladištenje svih vrsta
tečnih materija prema dalje navedenim propisima.
- Odobrene oznake:
bačve imaju odobrenje za prevoz
prema međunarodnim propisima:
IMDG-Code
RID
ADR
pomorski prevoz
železnički prevoz
drumski prevoz
- 1A1 / X / 250 / 97 / CZ / MV - IM - ....
Količinski rabat
TIP
0443
0449
0650
ZAPREMNINA (l)
200
200
60
POVRŠINSKA ZAŠTITA
pocinkovani lim
pocinkovani lim
lakirano
OTVOR ZA PUNJENJE
2 x na poklopcu
1 x na plaštu
2 x na poklopcu
DIMENZIJE (mm)
Ø 595 x 820
Ø 595 x 820
Ø 370 x 590
CENA (BOD)
48,70
48,70
26,98
Metalne bačve s poklopcem
koji se skida
- Bačve su izrađene od čeličnog lima. Plašt je zavaren
i pojačan presovanim ukrućenjima. Dno i plašt bačve
povezani su višestrukim sigurnosnim obručem.
- Poklopac bačve je opremljen gumenom zaptivkom
i osiguran steznim prstenom koji se zatvara spoljnom
ručkom.
- Bačve su pogodne za prevoz komadnog tereta, te kašastog
i krutog materijala. Po potrebi su dostupne u bilo kojoj
drugoj izvedbi.
- Bačve su odobrene za prevoz prema međunarodnim
propisima:
IMDG-Code
RID
ADR
pomorski prevoz
železnički prevoz
drumski prevoz
- 1A2 / X / 350 / 97 / CZ / MV - IM - ....
Detalj steznog
prstena s ručkom
za otvaranje.
TIP
0488
0653
6655
ZAPREMNINA (l)
200
60
115
POVRŠINSKA ZAŠTITA
pocinkovani lim
lakirano
lakirano
Količinski rabat
POKLOPAC NA SKIDANJE
x
x
x
41
DIMENZIJE (mm)
Ø 595 x 820
Ø 370 x 590
Ø 474 x 722
CENA (BOD)
51,63
25,40
36,94
PAKOVANJA ZA BAČVE, KARTONSKE KUTIJE,
OTVARAČI I KLJUČEVI ZA BAČVE
Laboratorijska ambalaža i ambalaža za bačve
- Brzo obezbeđenje i nepropusno zatvaranje oštećenih posuda kod izoliranja opasnih materija.
- Sigurnoso pakovanje za prevoz sa UN oznaka ispunjava zahteve za rukovanje sa opasnim materijama
i prijevoz opasnih materija.
- Materijal je otporan na većinu hemijskih materija.
- Robustna konstrukcija i vijčani poklopac garantuje maksimalnu mehaničku otpornost.
1.
2.
3.
4.
4 varijante upotrebe
TIP
4387
4388
4389
ZAPREMNINA (l)
75
115
360
GLAVNE DIMENZIJES
Ø 520 x 540 mm
Ø 540 x 720 mm
Ø 790 x 1140 mm
OPSTVENE TEŽINA (kg)
6
6,5
25
UN - OZNAKA
1H2/X57/S
1H2/X120/S
1H2/X300/S
CENA (BOD)
134,88
159,09
383,00
Kartonske kutije za opasni otpad
- Prikladne za prikupljanje i prevoz opasnih krutih otpada uključivši
sprejeve.
- Proizvedeni od visoko otpornog 5-slojnog kartona otpornog na vlagu.
- Isporučuje se u raširenom stanju zajedno s polietilenskom vrećom.
- Kutije se zahvaljujući pravouglom obliku mogu lako slagati na paletu.
- Prikladne su kako za spaljivanje, tako i za višestruku upotrebu.
- Mogu se koristiti kao zamena za metalne ili plastične bačve.
TIP
GL. MERE
(mm)
ZAPREMNINA
(l)
MASA
(kg)
NOSIVOST
(kg)
4422
400 x 395 x 280
35
1,6
30
4423
400 x 395 x 515
70
2,0
30
4424
400 x 395 x 810
110
2,6
44
CERTIFIKAT
UN4G/X30/S
UN4G/Y40/S
UN4G/X59/S
UN4GW/X30/S
UN4G/X84/S
UN4GW/X44/S
CENA
(BOD)
18,89
20,69
23,38
Otvarači i ključevi za bačve
Plastčni ključ
Tip: 3247
5,71
- Proizveden od čvrste plastike.
- Robustna konstrukcija.
- Mogućnost otvaranja čepa 3/4'',
ili poklopca bez šrafa.
Metalni ključ
Tip: 0735
- Pocinkovani (zink dipping).
7,19
- Mogućnost otvaranja čepa 3/4'' i 2''.
Otvarač bačvi
Tip: 6805
127,83
- Pogodan za rezanje obrubljenih
metalnih poklopaca bačvi.
agalo
o pom
n
s
i
r
o
K
- Podesiv prema širini obruba.
Dužina poluge 530 mm
Rezervni nož
42
3,5 kg
Tip: 6805-A Cena za 2 komada:
49,80
POSUDE ZA MEDICINSKI OTPAD
PLASTIČNE BAČVE
janja
rok tra
istekao
je
a
m
ve koji
Za leko
KCA kutija
- Namenjena za sakupljanje baterija i lekova nakon isteka upotrebe.
- Izvedba sprečava neovlašteno rukovanje od strane dece i odraslih.
- Materijal polietilen, otporan na hemijske uticaje.
- Prema želji kupca moguće je isporučiti sa držačem za zaključavanje i mogućnošću
postavljanja na zid.
- Ubacivanje u otvore može se prilagoditi zahtevima kupca.
- Mogućnost stavljanja u plastične vreće.
19,78
Tip: 5039 (držač)
- Služi za postavljanje
na zid.
- Sa mogućnošću
zaključavanja.
23,38
1,8 kg
Tip: 0030 (kutija)
1,4 kg
280 x 240 x 460 mm
20 l
10 kg
Plastične bačve
- Proizvedene iz polipropilena. Vijčani poklopac garantuje savršeno zaptivanje.
- Posude su certifikovane za skladištenje i prevoz opasnih materija.
- Posude se lako mogu slagati jedna u drugu.
- Zavijeni poklopac ima osigurač protiv samoodvrtanja.
- Poklopci s navojem mogu se lako plombirati.
Tip: 4413
TIP
4413
4414
4415
ZAPREMNINA (l)
15
20
25
GLAVNE MERE (mm)
Ø 345 x 297
Ø 345 x 385
Ø 345 x 460
Tip: 4414
Tip: 4415
TEŽINA (kg)
1
1,3
1,5
MATERIJAL
polipropilen
polipropilen
polipropilen
43
UN – OZNAKA
1H2/X30/S/03/B
1H2/X30/S/01/B
1H2/X30/S/04/B
CENA (BOD)
20,68
22,49
24,83
POSUDE ZA MEDICINSKI OTPAD
ZA ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USTANOVE
Izjava Veća Evropske Unije od dana 7. maja
1990. i s njom povezani zakoni pojedinih
zemalja članica nalažu zemljama članicama
regulisanje postupanja s otpadom iz
zdravstvenih ustanova.
- Naš celokupan asortiman posuda
u širokom obimu pokriva sve potrebe
zdravstvenih ustanova za postupanje
s otpadom iz ustanova koje pružaju
zdravstvenu i veterinarsku zaštitu na
način da mogu biti ispunjeni svi zahtevi
zakonodavstva.
- Ograničene su za jednokratnu upotrebu,
pre svega za sakupljanje korištenih igala,
skalpela, pipela i ostalog sitnog
medicinskog otpada.
- Oba dela poklopca se pritiskom na kantu
međusobno čvrsto spajaju te nakon toga
nije moguće skinuti poklopac. To
isključuje svaki dodir sa sadržajem kante.
Male i srednje posude
- Pogodno za spaljivanje u pećima
za spaljivanje.
- Pogodne za zdravstvene ustanove kao
svakodnevna pomoć za sakupljanje
infektivnog i opasnog otpada.
- Kante su izrađene iz neškodljivog
polipropilena i njihovim spaljivanjem
ne stvaraju se štetni gasovi.
- Stepenasti zarezi u kosom poklopcu služe
za sakupljanje igala za injekcije, bez
dodira ljudske ruke.
- Praktične, pogodne za sve medicinske
ustanove, laboratorije, dijabetičare itd.
Tip: 7187
TIP
7187
7188
7189
7190
7191
ZAPREMINA
(l)
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
DIMENZIJE
(mm)
124 x 98 x 76
105 x 143 x 120
150 x 143 x 115
200 x 143 x 109
260 x 143 x 103
PAKOVANJE
(kom)
150
85
75
60
50
Tip: 7188
CERTIFIKAT
da
da
da
da
da
7192
7194
DIMENZIJE
(mm)
144 x 265 x 230
260 x 265 x 230
PAKOVANJE
(kom)
10
10
Tip: 7191
Detalj zatvarača onemogućava
otvaranje posude nakon utiskivanja
poklopca.
- Pogodne za zdravstvene ustanove koje
dnevno proizvode veće količine
infektivnog i opasnog otpada.
ZAPREMINA
(l)
5
10
Tip: 7190
CENA
(BOD)
0,79
0,90
1,17
1,26
1,41
Velike posude
TIP
Tip: 7189
CERTIFIKAT
da
da
CENA
(BOD)
2,14
2,91
44
POSUDE ZA MEDICINSKI OTPAD
ZA ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USTANOVE
NOVOST
Tip: 7195
Pravougaona posuda
- Pravougaona posuda zapremine 1,25 l.
- Pogodna za sakupljanje celih inekcijskih špriceva, za terenski rad
među korisnicima droga i za uklanjanje nađenih inekcijskih špriceva
npr. od strane policije.
Tip: 7196
Ovalna posuda
- Ovalna posuda zapremine 375 ml.
- Pogodna za negovatelje i patronažnu službu,
kućne posete lekara, vozila hitne pomoći
i domaćinstva npr. kod dijabetičara.
Tip: 7197
Tip: 7198
Posuda AUXIT
- Povećan poklopac i otvor.
- Pogodna za sakupljanje većih količina infektivnog
i opasnog otpada, pipeta, ginekoloških kireta.
TIP
7195
7196
7197
7198
ZAPREMINA
(l)
1,25
0,375
1,75
2,75
DIMENZIJE
(mm)
94 x 207 x 108
118 x 93 x 62
180 x 143 x 115
295 x 143 x 103
PAKOVANJE
(kom)
100
120
70
45
CERTIFIKAT
da
da
da
da
CENA
(BOD)
1,07
0,62
1,28
1,65
45
- Sastavni deo pakovanja posuda za medicinski
otpad su pločice s natpisom „INFEKTIVNI
OTPAD – BIOLOŠKA OPASNOST“ dimenzija 75 x
105 mm.
- Odgovaraju zahtevima koje propisuje zakon.
POSUDE ZA MEDICINSKI OTPAD
Plastične posude za medicinski otpad
Tip: 4432
- Posude proizvedene od polipropilena (PP).
- Zapremnina posuda 30–60 l.
- Nekoliko izvedbi poklopaca:
- otvor za ubacivanje sa zatvaračem tipa bajunete,
- s ručkom u sredini.
- Mogućnost privremenog ili trajnog zatvaranja poklopca, koji ima
okrugli otvor za ubacivanje s bajunet zatvaračem.
Tip: 4431
- Poklopac sadrži lepilo.
- Velika otpornost na probijanje zida posude –
odgovara normama BS 7320 i NFX 30-500.
- Optimalno iskorištenje prostora
zahvaljujući pravouglom poprečnom
preseku.
- Dimenzije odgovarajuće za slaganje
na palete.
- Ušteda prostora kod transporta
i skladištenja (konusna izvedba
s mogućnošću slaganja jedne u drugu).
- Posude prikladne
za spaljivanje.
- Certificirane
za prikupljanje
i prevoz opasnih
materijala.
Tip: 7200
Detalj zatvarača
onemogućava
otvaranje posude
nakon utiskivanja
poklopca.
Tip: 4430
TIP
4430
4431
4432
7199
7200
ZAPREMNINA
(l)
30
50
60
30
60
Tip: 7199
GL. MERE
(mm)
335 x 400 x 318
335 x 400 x 539
335 x 400 x 640
335 x 400 x 318
335 x 400 x 640
MASA
(kg)
1,36
1,65
1,90
1,40
1,90
TIP POKLOPCA
CERTIFIKAT
otvor tipa bajunete
otvor tipa bajunete
otvor tipa bajunete
s ručkom u sredini
s ručkom u sredini
UN 1H2/Z15/S...
UN 1H2/Y28/S...
UN 1H2/Y30/S...
UN 4H22W/Y15/S...
UN 4H22W/Y30/S...
CENA
(BOD)
11,33
12,59
12,59
8,10
10,79
Posuda bez UN koda
NOVOST
- Ekonomično rešenje odlaganja infektivnog otpada
za pogone (bolnice) s vlastitom spalionicom.
- Izrađene od recikliranog polipropilena.
- Zapremina posuda 30–60 l.
- Poklopac opremljen lepkom.
- U poklopcu se nalazi traka koja se odvaja i skida radi
zatvaranja vrećice.
- Posude pogodne za spaljivanje otpada.
ZAPREMINA
DIMENZIJE
(l)
(mm)
7201
30
335 x 400 x 318
7202
60
335 x 400 x 640
TIP
TIP POKLOPCA
CERTIFIKAT
s ručkom u sredini
s ručkom u sredini
ne
ne
CENA
(BOD)
6,79
8,72
46
Tip: 7202
Tip: 7201
POSUDE ZA MEDICINSKI OTPAD
Klinička kanta – plastična
- Jednokratno se koristi za higijensko sakupljanje opasnog
anatomskog otpada.
- Mogućnost višekratnog korištenja umetanjem plastične vrećice.
- Pogodne za medicinske ustanove, mogućnost korištenja
za sakupljanje drugih vrsta otpada.
- Atestirano – 1H2/Y31/S/...
- Mogućnost slaganja u redove, mogu se spaljivati, proizvedene
su od polietilena.
Unutrašnja konstrukcija
poklopca sa lepilom služi
za hermetičko zaptivanje.
- Konstrukcija poklopca omogućava dva načina zatvaranja:
- lakim pritiskom na poklopac, kanta se može
ponovno otvoriti za kasnije punjenje
- jačim pritiskom na poklopac, kanta se zatvara bez mogućnosti
ponovnog otvaranja i dodira sa sadržajem.
Klinička kanta – plastična
Korisna zapremina (lit.)
Visina kante (mm)
Promer kante (mm)
Dimenzije preko ručki (mm)
Sopstvena težina kante (kg)
Preporučena težina punjenja (kg)
Cena (BOD)
Tip: 0015
30
350
390/323
450
1,8
9
10,08
Tip: 0016
60
680
390/323
450
2,4
18
13,56
10,08
Tip: 0016
Tip: 0015
Posude za medicinski otpad
- Jednokratna posuda od polipropilena
s voštanom strukturom.
- Uzdužni var.
- Dno vruće vareno, nepropusno za tečnosti.
- Perforirane ručke za laku manipulaciju i prenos
- Ubačena vrećica s trakom za zatvaranje.
- Posuda koji odgovara zakonskim propisima.
- Komplet je pogodan za spaljivanje, pri gorenju
ne otpušta nikakve toksine.
- Ovom izvedbom prijateljski se pristupa okolini
(minimalna masa – minimalan otpad).
Tip: 7168
- Upotreba: Skupljanje lekova i medikamenata
kojima je istekao rok trajanja, otpada
u bolnicama, prljave posteljine.
- Certifikat UN.
Tip: 7167
TIP
7166
7167
7168
OPIS
Medical Box 25
Medical Box 40
Medical Box 60
DIMENZIJE (mm)
350 x 240 x 300
365 x 270 x 290
365 x 270 x 591
MASA (kg)
0,25
0,30
0,42
BRUTO (kg)
2,5
6,5
7,0
47
UN KOD
4H2/Y2,5/S/xx/I/CPABS0055-12/2001LT25
4H2/Y4,5/S/xx/I/CPABS0056-12/2001LT40
4H2/Y7/S/xx/I/CPABS0058-12/2001LT60
CENA (BOD)
2,73
3,69
4,27
UNUTRAŠNJE KANTE ZA OTPAD
Tip: 5045
Tip: 5046
Patty normal
- Izvedba sa preklopnim poklopcem,
štiti okolinu od neželjenih mirisa.
- Praktična izvedba, pogodna za sakupljanje
i nesortiranog otpada.
TIP
NAZIV
5045
5046
3112
Kanta sa poklop. – Patty normal
Kanta sa poklop. – Patty normal
Kanta sa poklop. –Patty normal
ZAPREM.
(lit.)
25
50
12
Tip: 3112
DIMENZIJE
(mm)
330 x 260 x 520
370 x 290 x 680
240 x 200 x 400
CENA
(BOD)
14,39
19,78
10,44
od 10,44
Plastične kante s nožnim otvaranjem
Plastične kante s nožnim otvaranjem
Tip: 4117, 4118
- Mehanizam sa pedalom omogućava otvaranje bez dodira rukom.
- U celosti proizvedene od plastike.
- Lako perive, zaobljeni oblici olakšavaju čišćenje.
- Vrlo higijeničan sa modernim izgledom.
- Aretacija otvorenog poklopca, nagazni mehanizam omogućuje
otvaranje bez dodira.
- Zaobljene ivice olakšavaju održavanje.
- Mogućnost opremanja plastičnom vrećicom od polietilena.
28,06
25,18
20,15
Tip: 4117 beli s uloškom
1,6 kg
312 x 314 x 390 mm
Tip: 7279
15 l
1,4 kg
350 x 290 x 455 mm
Tip: 4118 beli
1,1 kg
253 x 195 x 284 mm
24 l
6l
48
UNUTRAŠNJE KANTE ZA OTPAD
Okrugla plastična kanta sa klatećim poklopcem
Tip: 3141, 3142, 3143
- Poklopac je jednostavan za odvajanje od kante.
- Kanta je opremljena sa obe strane ručkama.
- Mogućnost izbora tri veličine 47, 60 i 90 lit.
- Zaobljeni oblik omogućava jednostavno čišćenje.
- Povratna opruga zaklopke grantuje
maksimalno zaprivanje.
90 l
Tip: 3141
st
pusno
nepro
a
ln
a
Maksim
Tip: 3142
Tip: 3143
Ø 410 x 780 mm
Ø 450 x 810 mm
Ø 520 x 910 mm
47 l
60 l
90 l
41,36
55,75
77,33
Plastična kanta
s preklopnim poklopcem
Tip: 3139, 3140
- Povratna opruga poklopca obezbedjuje
maksimalnu nepropusnost.
- Kod pražnjenja kante jednostavno
je odvoji ti poklopac od kante.
Ø 390 x 740 mm
45 l
Tip: 4116
Tip: 3139
31,48
37,9 l
Tip: 3140
71,94
31,48
Plastičnie korpe otporne na vatru
Tip: 4114 - 4116
- Isporučuje se u neutralnoj bež boji.
- Pogodno za upotrebu u uslovima gde je moguće da se otpad
zapali.
- Nakon sagorevanja sadržaja ponovo upotrebljive.
- Ne menja oblik i boju.
- Velika čvrstoća i mehanička otpornost.
- Zaobljene ivice omogućuju lako čišćenje.
- Primena u administrativnim centrima, hotelima, toaletima itd.
Tip: 4114
Tip: 4115
13,2 l
26,5 l
35,97
49
48,56
UNUTRAŠNJE KANTE ZA OTPAD ZA TOALETE
Zidna korpa za otpatke
161,86
Tip: 4805
- Proizveden od otporne plastike, robustne izvedbe.
- Zaklopka sprečava širenje neugodnih mirisa.
- Kačenje korpe olakšava čišćenje i produžava trajnost.
5,15 kg
495 x 302 x 829 mm
57 l
Kanta za smeće
Femiline Tip: 4646
- Robusna konstrukcija,
atraktivni dizajn.
- Nagazni mehanizam otvara
otvor za ubacivanje
i osigurava funkciju bez
direktnog dodira.
- Glatka površina i zaobljeni
oblici olakšavaju čišćenje.
- Mala širina kante omogućuje
njeno korištenje i u malim
prostorima.
7 l.
orpe-5
mina k
e
r
p
a
z
Veliki
4 kg
155 x 490 x 580 mm
20 l
52,15
Korpa za otpatke - Desy
Tip: 4346
- Korpa za otpatke za higijensku
upotrebu.
- Potpuno proizvedena od plastike.
- Glavni poklopac opremljen šarkama.
- Otvor za ubacivanje se otvara
gaženjem na pedalu.
- Širina od samo 20 cm štedi prostor
u toaletima.
- Glavni poklopac sa unutrašnje strane
ima držač za mirišljave tablete.
1,4 kg
420 x 200 x 540 mm
17 l
29,67
Zidni koš za otpatke Typ: 3786
- Mehanizam na principu pritiska nogom omogućava
otvaranje bez dodirivanja rukama. To što je koš
obešen na zid olakšava čišćenje i održavanje čistoće.
Sjajna i glatka površina djeluje jako elegantno.
- Koš je opremljen okvirom za PVC vrećicu
i amortizerom poklopca koji omogućava
ravnomjerno i tiho zatvaranje.
- Iz koša je moguće izvaditi samo vrećicu ili, nakon
što se ukloni osigurač, celu posudu.
- Izrađeno iz polipropilena.
530 x 385 x 830 mm
50 l
50
111,50
KORPE VELIKE ZAPREMNINE
83 litara
87 litara
Tip: 3318
- Plastična korpa za otpatke zapremnine 87 l.
- Slobodno odstranjiv poklopac sa zaklopkom.
- Zaobljeni uglovi olakšavaju čišćenje.
- Posuda se može opremiti polietilenskom vrećicom (Tip: 1077).
Tip: 4331
- Okrugla plastična korpa zapremine 83 l.
- Posuda sa slobodno odstranjivim levkastim poklopcem.
- Glatki zidovi omogućavaju lako i efektivno čišćenje.
- Posuda se može opremiti polietilenskom vrećicom (Tip: 1077).
- Robustna konstrukcija garantuje visoku mehaničku izdržljivost.
83 l
Ø 413 x 850 mm
3,8 kg
71,94
71,94
87 l
378 x 378 x 820 mm
4,8 kg
Tip: 4334 - poklopac Cena: 109,70 BOD
- Zaklopka sa opružnim mehanizmom
savršeno zaptiva i sprečava širenje mirisa.
- Kvalitetan polietilen i robustna konstrukcija
garantuju visoku mehaničku izdržljivost.
132 litre
167 litara
Tip: 4107 - posuda (bez poklopca)
- Plastična korpa velike zapremnine od 167 l.
- Robustna konstrukcija posude i ručki garantuje visoku
mehaničku izdržljivost.
- Posuda se može dodatno opremiti poklopcem tipa 4334
i podvozjem za lakše rukovanje.
Tip: 4333
- Velika plastična korpa za papir zapremnine 132 l.
- Slobodno odstranjiv poklopac sa otvorom za ubacivanje papira.
- Prikladan prvenstveno za prostore u kojima se pojavljuju
velike količine papira kao što su fotokopirnice, velike
kancelarije itd.
132 l
511 x 511 x 830 mm
7,7 kg
107,90
113,30
167 l
51
Ø 630 x 1075 mm
11,5 kg (posuda + poklopac)
KANTE ZA SORTIRANI OTPAD
Kante s preklopnim poklopcem
- Savršeno pomagalo za sortiranje otpada u kancelarijama,
školama ili bolnicama.
- Izvedbe u nekoliko boja omogućavaju jednostavno snalaženje.
- Kante se jednostavno slažu jedna na drugu.
- Kante su opremljene preklopnim poklopcem.
- Glatka površina kante omogućava jednostavno čišćenje.
- Oblik i veličina kante određuje vrstu otpada i to uglavnom
kancelarijki papir i PET boce.
320 x 570 x 320 mm
45 l
19,78
Papir
Tip: 6800-1
Staklo
Tip: 6800-2
Plastika
Tip: 6800-4
Ostalo
Tip: 6800-6
Pokretna izvedba kompleta za sortiranje otpada
Tip: 6799
- Pokretni hromirani okvir čini komplet reprezentativnim.
- Pogodan ne samo za kancelarije, već i za hodnike i holove velikih
poslovnih zgrada.
- Komplet se sastoji iz hromiranog okvira, točkića Ø 100 mm i 4 kante
zapremine 45 litara.
840 x 580 x 1100 mm
328,00
52
4 x 45 l
sti
u obla
a
n
i
v
o
N
ada
nja otp
a
r
i
t
r
o
s
KANTE ZA SORTIRANI OTPAD
Detalj brave poklopca.
Kanta za smeće
Urba plus Tip: 7203
- Posude koje se lako slažu jedna na drugu,
namenjene za sortiranje otpada u kancelarijama,
školama bolnicama i domaćinstvu.
- Boje posuda omogućavaju laku orijentaciju.
- Mogućnost stavljanja/vađenja otpadaka dok su posude složene jedna na drugu.
- Posude su opremljene plastičnom ručkom s mehanizmom za zaključavanje
(sklopljena ručka zaključava poklopac posude – ne prednji otvor za
ubacivanje otpada).
- Proizvedeno od kvalitetnog polipropilena. Visok kvalitet glatke i sjajne
površine.
- Otporno na UV zračenje i hemijske materijale.
400 x 407 x 474 mm
40 l
19,78
Sortiranje otpada nije pitanje mesta ili
mogućnosti, već samo pitanje čvrste volje!!!
Visina složenih posuda:
3 posude – 1375 mm
4 posude – 1825 mm
Kanta za smeće Urba
- Kante za sortiranje otpada namenjene prvenstveno za prostore u kojima
nije potrebno posude slagati jednu na drugu. Posude zapremine 10 l
pogodne su za kuhinjski nameštaj.
- Posude su proizvedene od kvalitetnog polipropilena. Glatka i sjajna
površina osigurava kvalitetan dizajn. Zaobljeni oblici i glatka površina
olakšavaju čišćenje posude.
- Posuda je opremljena poklopcem i plastičnom ručkom s mehanizmom
za zaključavanje (sklopljena ručka zaključava poklopac posude).
- Uz pojedine posude 10, 21, 40 l se isporučuju BIO vreće.
(10 l – Tip: 3513, 21 l – Tip: 3514, 40 l – Tip: 3516)
Tip: 4648
Detalj brave poklopca.
Bio vreće
238 x 275 x 300 mm
10 l
4,50
Tip: 4649
295 x 340 x 353 mm
21 l
11,51
53
KANTE ZA SORTIRANI OTPAD
Poklopac Tip: 3051
Rezervoari SLIM JIM
- Veličina i oblik rezervoara omogućava upotrebu i u uskim
prostorijama.
- Vrlo otporni i trajni i u teškim uslovima.
- Dizajn uvrštava ovaj proizvod u luksuzne rezervoare, koji
se uglavnom koriste u administrativnim centrima,
objektima brze prehrane, industrije ili gastronomije.
- Rezervoari se isporučuju u sivoj boji.
GLAVNE DIMENZIJE ZAPREMINA
CENA
BOJA
(mm) d x š x v
(l)
(BOD)
3050 Rezervoar Slim Jim 590 x 280 x 630
60,5
siva 41,36
3145 Rezervoar Slim Jim 590 x 280 x 760
87
siva 71,94
3054
Podvozje
600 x 380 x 280
siva 96,32
TIP
NAZIV
60,5 l
87 l
Tip: 3050
Tip: 3145
Podvozje
Tip: 3054
Podvozje
nivou
nje na
a
ir
t
r
o
S
- Sistem međusobnog povezivanja
omogućava rukovanje sa nekoliko
kontejnera istovremeno.
- Točkovi ne ostavljaju tragove na podlozi
i olakšavaju rukovanje.
Podvozje se može lagano odvojiti.
Poklopci
35,97
- Različite boje poklopaca olakšava razvrstavanje otpada.
Tip: 3051
Tip: 3052
Tip: 4828
Tip: 4829
Tip: 4712
Tip: 4830
Tip: 3053
Tip: 4713
39,57
Tip: 4831
- Specijalno razvijen poklopac
za upotrebljene plastične
čaše (max. Ø 8 cm),
kašičice i ostatke napitake.
- Jednostavno i vrlo čist način
punjenja i pražnjenja.
- Poklopac se može upotrebiti
samo za posudu Tip: 3145
(87 l).
Tip: 3690
68,34
Jeftinija varijanta bez podvozja.
54
Tip: 4832
PLASTIČNI REZERVOARI ZA RAZVRSTAVANJE OTPADA
Tip:
4267-5
Tip: 4267-6
Tip: 4267-1
Tip: 4267-2
Tip: 4267-4
Tip: 4267
Korpe za otpatke Sirius
- Robustna korpa za otpatke sa nagaznim mehanizmom. Sadrži
ram za pridržavanje vreće. Prednost je veliki kapacitet: 30, 60 l.
- Raznobojni poklopci omogućavaju razvrstavanje otpada.
Nagazni mehanizam otvara korpu bez dodira rukom. Pogodan
za industriju, administraciju i ugostiteljstvo.
- Kompleksno proizvedeno od plastike. Zaobljeni oblici
olakšavaju čišćenje. Konusni oblik omogućava slaganje.
510 x 370 x 470 mm
510 x 370 x 670 mm
30 l
beli poklopac / bela posuda . . . . .Tip:
plavi poklopac / bela posuda . . . .Tip:
zeleni poklopac / bela posuda . . .Tip:
žuti poklopac / bela posuda . . . . .Tip:
smeđi poklopac / bela posuda . . .Tip:
crveni poklopac / bela posuda . . .Tip:
4393
4393-1
4393-2
4393-4
4393-5
4393-6
37,77
60 l
4267
4267-1
4267-2
4267-4
4267-5
4267-6
52,15
Perforirane posude s prorezom
- Prikladne prvenstveno za škole, urede, kancelarije i bolnice.
- Može se koristiti za sakupljanje kako razvrstanog, tako i komunalnog otpada.
- Perforacija omogućuje vizualnu kontrolu razvrstanog otpada.
- Slaganje posuda jednih u druge štedi prostor.
- Prorez s prednje strane omogućuje lako ubacivanje i vađenje otpada.
- Posuda ima ručke za lakšu manipulaciju.
1,2 kg
490 x 300 x 385 mm
32 l
Tip: 4560-1 plavi
Tip: 4560-2 zeleni
Tip: 4560-4 žuti
14,75
Tip: 4560
55
POSUDE ZA RAZVRSTAVANJE OTPADA
Posude za razvrstavanje
otpada
Tip:
Tip:
Tip:
Tip:
7137-1 s plavim poklopcem
7137-2 sa zelenim poklopcem
7137-3 s crnim poklopcem
7137-4 sa žutim poklopcem
3 kg
- Plastične posude za razvrstavanje otpada.
Poklopci u plavoj, zelenoj, žutoj i crnoj boji služe
za jednostavnu orijentaciju za stavljanje
pojedinačnih vrsta otpada. Sastavni deo posude
je vadeći uložak.
- Konstrukcija posuda omogućava spajanje,
horizontalno i vertikalno, čineći pritom stabilnu
celinu.
340 x 300 x 423 mm
25 l
29,68
- Horizontalno spajanje
posuda
- Vertikalno spajanje
posuda
1,5 kg
Plastična korpa za odpatke s nagaznim mehanizmom
393 x 352 x 470 mm
Tip:
Tip:
Tip:
Tip:
40 l
17,08
7138-1 s plavim poklopcem
7138-2 sa zelenim poklopcem
7138-4 sa žutim poklopcem
7138-7 s belim poklopcem
- Korpa za otpatke s nagaznim
mehanizmom opremljen je
prečkama za podelu koje
omogućuju ne samo prihvat
vrećica već i deljenje korpe
na dva dela u odnosu
1/2+1/2 ili 1/3 + 2/3.
56
POSUDE ZA SORTIRANJE OTPADA
Kanta Trio
Tip: 4643
- Nagazni mehanizam
omogućava
otvaranje bez dodira.
- Kanta je opremljena
sa 3 uloška
s držačima vreća,
2 x 17 l i 1 x 6 l.
1,74 kg
TIP
NAZIV
4643
5020
Kanta Trio s ulošcima
Nagazna kanta – Patty sorty
Uložak kante sa nožnim otvar.
(plava, zelena, žuta, crvena)
5021
ZAPREM.
DIMENZIJE
(lit.)
(mm)
40
480 x 394 x 592
50
410 x 365 x 580
25
260 x 150 x 490
CENA
(BOD)
47,66
30,57
10,79
Nagazna kanta Patty sorty
Tip: 5020 – kanta, Tip: 5021 – uložak (plava, zelena, žuta, crvena)
- Robustan plastični koš za otpatke.
- Nagazni mehanizam omogućava otvaranje bez dodirivanja
rukama i tako poboljšava upotrebne osobine koša.
- Uz posudu se mogu dodatno naručiti pojedini ulošci Tip: 5021.
Mehanizam za otvaranje koša.
Okvir za učvršćivanje vrećice.
Kanta za smeće
- U praksi proverena izvedba s njišućim poklopcem
(mogućnost blokiranja poklopca u otvorenom položaju).
- Poklopac se može slobodno odstraniti, što omogućava upotrebu
polietilenskih vrećica.
Tip: 5020
- Širok izbor boja poklopaca omogućava jednostavno razvrstavanje otpada.
- Posude i poklopci naručuju se posebno.
Tip: 5021
Tip: 4823
14,39
Tip: 4824
Tip: 4825
7,39
50 l
360 x 290 x 650 mm
Tip: 4822
Tip: 4826
Tip: 4827
57
POSUDE ZA SORTIRANJE OTPADA
Koš za otpatke 16 l
- Jednostavna konstrukcija koša ističe
se velikom otpornošću na oštećenja.
- Koš je vrlo lagan, jednostavan za čišćenje.
- Standardno se isporučuje u dve
boje - plavoj i crnoj.
7,56
5,43
Tip: 4562
Plastični koševi
Tip: 4561
Tip: 6665
- Proizvedene od čvrstog polietilena.
Ø 230/300 x 319 mm
- Glatka površina obezbeđuje lako čišćenje.
16 l
- Raznobojnost omogućava primenu ovih
korpi u raznim okolinama.
Ø 270 x 336 mm
18 l
3791-2
Tip: 0017-2
Tip: 3791-1
3791-4
Tip: 0017-5
Ne zauzimaju puno prostora, perive, laka manipulacija.
5,62
Tip: 0017-1
Kliko
Tip: 0017-4
Tip: 0017
- Samostojeće korpe za razvrstani otpad.
- Trajne, sa glatkom površinom, otporne na hemijske
i biološke uticaje.
- Različite boje korpi olakšava razvrstavanje.
Torbe za razvrstavanje
otpada Tip: 3791-1,2,4
6,29
- Pogodne za prikupljanje separiranog
otpada, prvenstveno u domaćinstvima,
školama, vrtićima itd.
- Proizvedene od perive PVC folije. Na
bočnim stranama imaju čičak-traku,
koja omogućava međusobno spajanje
torbi. Tako povezane torbe čine
kompaktnu celinu.
230 x 230 x 400 mm
21 l
225 x 275 x 300 mm
10 l
58
POKRETNE KANTE ZA OTPAD
Tip: 4995
Pokretna kanta
Tip: 4994
- Plastične posude od polipropilena.
- Imaju točkiće za lakšu manipulaciju.
Tip: 4421
- Lako otklopivi poklopac u 6 boje.
Tip: 4420
- Ergonomska ručka.
Tip: 4418
- Ojačane posude povisuju čvrstoću
i mehaničku otpornost.
- Prikladne za razvrstavanje otpada u skladištima,
proizvodnim prostorijama, objektima za
prehranu i sl.
Tip: 4419
- Proizvod se sastoji od posude i poklopca
željene boje.
- Posude se ne mogu prazniti pomoću
uređaja vozila za pražnjenje.
540 x 520 x 860 mm
100 l
75 kg
Tip: 4417
Posuda bez poklopca
39,57
Tip: 4418, 4419, 4420, 4421, 4994, 4995
Poklopac
12,59
Tip: 4417
Tip: 4123-4
Tip: 4123-1
Tip: 4123-6
Pokretna kanta – ROLLOUT
Tip: 3702
- Pokretna kanta velike zapremine 190 l.
- Namenjena za zatvorene i otvorene
prostore.
a 106 l
remnin
p
a
z
a
Velik
- Poklopac na okovima dobro zatvara.
- Ergonomska ručka za lako rukovanje.
- Materijal: polietilen.
600 x 600 x 984 mm
Tip: 4123-2
Pokretna korpa - Gastro
- Nagazni mehanizam sa pedalom za otvaranje
poklopca bez doticanja.
- Anatomska ručka i točkići za laku
manipulaciju, jednostavni za čišćenje.
- Za spoljnu i unutarašnju upotrebu,
postojana boja, otpornost na mraz.
- Prikladan prvenstveno za razvrstavanje
u ugostiteljskim objektima, kancelarijkim
prostorima, laboratorijima ili industriji.
- Od polietilena.
490 x 456 x 890 mm
106 l
106,11
Tip: 4123
59
190 l
161,86
190 l
emina
r
p
a
z
Velika
KOŠEVI ZA OTPAD – GASTRO
Plastična korpa
s poklopcem
Tip: 4077 50 l
Tip: 7247 30 l
- Upotrebljava se na primer za sakupljanje
komunalnog ili gastro-otpada.
- Proizvedena od glatkog polietilena.
Dve ručke olakšavaju manipulaciju.
Širina s ručkama je 450 mm.
- Poklopac čvrsto zatvara posudu.
- Isporučuje se u boji koja je trenutno
na skladištu.
10,79
10,28
Tip: 4077
2,5 kg
Tip: 7247
2 kg
Ø 390 x 350 mm
Plastična korpa s poklopcem
30 l
- Upotrebljava se za sakupljanje komunalnog ili gastro-otpada.
30 kg
- Proizveden od vrlo elastičnog polietilena.
- Kompletna plastična konstrukcija koja ne korodira, ne deformiše se i lako se čisti.
- Poklopac posude skriva sadržaj i sprečava širenje mirisa.
Ergonomski oblikovane ručke olakšavaju manipulaciju.
TIP
7175
3058
7176
Tip: 7175
Tip: 3058
Tip: 7176
50 l
75 l
95 l
GL. DIMENZIJE
(mm)
Ø 455 x 505
Ø 550 x 665
Ø 495 x 730
KAPACITET
(l)
50
75
95
MASA
(kg)
2
2,8
3,6
NOSIVOST
(kg)
30
30
30
CENA
(BOD)
15,29
17,98
22,48
60
Ø 390 x 610 mm
50 l
50 kg
KOŠEVI ZA OTPAD – GASTRO
Koš s nožnom papučicom
– STEP ON
242,09
Tip: 3790
ijenskim
ara hig nomije
Odgov
stro
a
g
a
im
zahtev
12,6 kg
410 x 540 x 940 mm
100 l
- Čvrsto otvaranje pomoću nožne papučice bez
dodirivanja rukama. Besprekoran poklopac
koji dobro prianja sprečava širenje neugodnih
mirisa i bakterija. Jako tiho zatvaranje
poklopca.
- Izuzetna trajnost proizvoda, razvijen
za profesionalno korištenje u zahtevnim
prostorima. Čvrsta plastična konstrukcija
s delovima od nerđajućeg čelika koji ne
korodira.
- Ergonomska izvedba s bočnim otvaranjem
za lagano i sigurno izbacivanje otpada.
- Kvalitetni okvir od nerđajućeg čelika
za učvršćivanje plastične vrećice.
- Lako čišćenje posude zahvaljujući zaobljenom
izgledu i neporoznoj plastici.
- Materijal: polipropilen.
Korpe sa na nožno otvaranje – Gastro
Tip: 4074-6
- Dobro izveden poklopac sprečava širenje neugodnih mirisa.
- Robustan sistem sa pedalom dugotrajan.
- Zaobljene ivice za lako čišćenje.
24,29
Poklopac
Tip:
Tip:
Tip:
Tip:
Tip:
4462 bež poklopac
4463 plavi poklopac
4464 zeleni poklopac
4465 žuti poklopac
4466 crveni poklopac
Koš za otpatke Polaris 90 l
Tip: 4461 (bez poklopca)
- Tiho otvaranje bez dodira rukom.
- Isporučujemo u 3 boje.
Tip: 4074-1
Tip: 4076-1
77,33
Tip: 4075-1
- Plastični koš s nagaznim mehanizmom
i točkićima.
- Opremljen kukicama za držanje vreće.
- Točkovi i čvrsta ručka olakšavaju rukovanje.
- Nagazni mehanizam otvara koš bez dodirivanja
rukom.
Tip: 4075-6
- Ukrućenja pojačavaju posudu i stvaraju uslove
za profesionalnu upotrebu (kuhinje, menze,
hoteli).
- Posuda se isporučuje bez poklopca, koji se
može naručiti prema željenoj boji.
14 kg
90 l
510 x 470 x 930 mm
bež
Tip: 4074-4
TIP
4074
4075
4076
GL. DIMENZIJE
(mm)
431 x 400 x 435
413 x 400 x 600
502 x 410 x 673
61
KAPACITET
(l)
30,5
45,5
68
MATERIJAL
polietilen
polietilen
polietilen
CENA
(BOD)
103,75
126,23
146,99
PRESE ZA FLAŠE I LIMENKE
ine
zaprem
a
ij
c
k
u
Red
20%.
na cca
Ručna presa za limenke
235,18
Tip: 3900
31,5 kg
348 x 353 x 365/1008 mm
- Namenjena ručnom presovanju limenki za boje, ulja,
razređivače i sl.
- Nužna montaža na zid od pune cigle, betona itd. Ispod prese
savetujemo postaviti sabirnu kadu za ostatke iz ambalaže
npr. Tip: 7051.
- Maksimalne dimenzije limenki za presovanje:
Valjkaste: do ø 230 mm i dužine 330 mm
Četvrtaste (š x v x d): 160 x 160 x 240 mm.
- Dužina drške: 770 mm.
Presa za limenke
Tip: 4378
39,57
- Idealan pomoćnik za barove,
restorane, kuhinje, domaćinstva
i sva mesta gde se pojavljuju
limenke od 0,33 i 0,50 l.
- Pomoću polužnog mehanizma
se zapremnina otpada može
lako samnjiti na 15–20% izvorne
zapremnine.
2,2 kg
350 x 150 x 70 mm
20 %
Presa za PET
boce i limenke
Tip: 4328
- Idealan pomoćnik za barove, restorane, kuhinje, domaćinstva i sva
mesta gde se pojavljuju plastične PET boce.
- Omogućuje laku deformaciju svih vrsta. Presovanjem boce
reduciramo njenu zapremninu na 20%. Uštedit ćete 80% izvornih
troškova skladištenja, prevoza i odlaganja otpada.
- Laka ugradnja na zid, efektivni polužni mehanizam.
520 x 170 x 120 mm
- Materijal za montažu je deo
isporuke.
- Površinska obrada praškastom
bojom.
Presa za PET boce
2,4 kg
- Jednostavna ugradnja na
vertikalnu podlogu.
37,77
Tip: 3632
- Jednostavni pomoćnik za
presovanje PET boca i limenki.
- Robusna plastična konstrukcija
garantuje lako rukovanje
i pouzdanost.
Ø 145 x 270 mm
62
10,79
POSUDE ZA RAZVRSTAVANJE OTPADA
Posuda za razvrstavanje JUMBO
- Moderno i estetsko rešenje sakupljanje
razvrstanog otpada u čistim pogonima
s jednostavnim rukovanjem i varijabilnim
rasporedom.
- Konstrukcija od čeličnih profila i limenih delova.
- Iza svakog otvora za ubacivanje plastična posuda
namenjena za sakupljanje otpada.
- Kvalitetna praškasta boja garantuje lep izgled.
Posuda JUMBO
Tip: 4986
255,19
3 x 75 l
700 x 450 x 1675 mm
Posuda za razvrstavanje SOLO i TRIPLE
- Metalne posude prikladne za razvrstavanje otpada.
- Iza prednjih vratašaca smještene su metalne unutrašnje posude,
koje se mogu slobodno vaditi.
- Svakom otvoru za ubacivanje pripada samostalna unutrašnja posuda.
- Otvor za ubacivanje ima zaklopku, koja se podiže pomoću okrugle ručke.
- Posude imaju okretne točkiće prečnika Ø 50 mm.
Posuda SOLO
Tip: 4984-1
1 x 32 l
330 x 300 x 875 mm
Posuda TRIPLE
Tip: 4985
3 x 32 l
132,63
Tip: 4984-2
800 x 300 x 875 mm
Tip: 4984-4
236,72
Tip: 4984-6
63
KANTE ZA SORTIRANJE OTPADA
Kanta sa preklopnim poklopcem 70 l
Tip: 5031-1,2,4,6,8
- Prednji preklopni deo olakšava rukovanje sa otpadom.
- Prvenstveno su namenjene za unutrašnje prostorije
i koriste se ne samo za sakupljanje sortiranog otpada,
nego i zahvaljujući nepropusnosti ulja, za puno širi
raspon otpada.
- Kante je moguće instalirati pojedinačno.
- Za kante su pogodne polietilenske vreće Tip: 1077.
134,88 /1 kom
2,16
PAPIR
6534-18
STAKLO
6534-1
PLASTIKA
6534-5
Tip: 5031-4
Tip: 5031-1
Tip: 5031-6
Tip: 5031-2
Tip: 5031-8
400 x 400 x 1020 mm
LIMENKE
6534-6
70 l
Kanta sa preklopnim
poklopcem 40 l
KOMUNALNI
OTPAD
Tip: 4301-1,2,4,6
6534-11
- Preklopni deo je opremljen okvirom
za kačenje polietilenske vreće.
- Veličina kante omogućava korišćenje kako
u proizvodnim prostorijama, tako
i u kancelarijama.
BIO OTPAD
- Za kante su pogodne polietilenske vreće
Tip: 5028.
6534-12
320 x 280 x 700 mm
40 l
4301-1
76,09 / 1 kom
4301-2
4301-4
4301-6
64
Samoljepive
nalepnice
- dimenzije:
120 x 160 mm
KANTE ZA SORTIRANJE OTPADA
400 x 400 x 1035 mm
100 l
3710-5
3710-6
3710-4
3710-2
3710-1
Kanta za otpad s vratašcima
Tip: 3710-1,2,4,6,5
127,96 /1 kom
- Vratašca na zaključavanje omogućuju jednostavan pristup.
- Unutar posude je nosač za polietilensku vreću 70 x 110 cm
(Tip: 1077 – 50 mic, Tip: 1078 – 80 mic).
- Otvor za ubacivanje otpada s pokretnim poklopcem.
- Po želji se kanta može opremiti i uloškom od pocinkovanog
lima, eventualno isporučiti u drugim bojama.
44,96
Tip: 3710-V
Uložak
od pocinkovanog
lima.
4345-1
3649-6
4345-6
3649-4
3649-2
4345-4
3649-1
4345-2
63,98 /1 kom
74,36 /1 kom
Korpe za smeće
za razvrstavanje otpada
Koševi za otpatke
s odstranjivim poklopcem
Tip: 4345-1,2,4,6
Tip: 3649-1,2,4,6
- Slobodno odstranjiv poklopac
sa odgovarajućim otvorom
za ubacivanje.
- Jednostavni koševi za razvrstavanje
otpada.
- Slobodno odstranjiv poklopac
sa zaklopkom na oprugu.
- Posude se mogu međusobno spojiti
u niz.
- Površinska obrada praškastom bojom.
- Mogućnost stavljanja nalepnice
s odgovarajućom vrstom otpada.
- Za koševe su prikladne polietilenske
vreće Tip: 5030.
- Pogodni za razvrstavanje
otpada u administrativnim
zgradama, školama,
kancelarijama itd.
- Mogućnost opremanja
nalepnicama sa oznakama
za odgovarajuće vrste otpada.
400 x 300 x 760 mm
- Pogodno za Tip: 1077 (120 l).
100 l
65
300 x 250 x 740 mm
45 l
KANTE ZA OTPAD ZA UNUTRAŠNJE
PROSTORIJE
Luksuzne kante za smeće
- Pogodne pre svega za reprezentativne prostorije.
30 l
Ø 250 x 610 mm
iteta
g kval
Visoko
Tip: 6518
Tip: 6723
Tip: 6724
Tip: 4293
47,84
47,84
75,53
47,84
Tip: 4980
Tip: 4982
Tip: 4978
Kante za smeće
sa pepeljarom
Tip: 4979
Ø 250 x 600 mm
25 l
Tip: 4981
Koš za otpatke ALFA
Tip: 4977
- Luksuzni koševi za otpatke s nerđajućom pepeljarom.
- Ispod pepeljare smeštena je posudica, koja se može slobodno vaditi.
- Kućište koša izrađeno je od čeličnog lima površinski obrađenog praškastom bojom
ili od poliranog nerđajućeg čelika. Koševi se isporučuju u dve veličine.
Tip: 4977 (siva)
Tip: 4981
(polirani nerđajući čelik)
Tip: 4979 (plava)
190 x 190 x 660 mm
190 x 190 x 660 mm
190 x 190 x 660 mm
23 l
23 l
23 l
41,36
Tip: 4978 (siva)
64,74
Tip: 4982
(polirani nerđajući čelik)
41,36
Tip: 4980 (plava)
390 x 290 x 760 mm
390 x 290 x 760 mm
390 x 290 x 760 mm
80 l
80 l
80 l
59,35
111,50
59,35
66
Tip: 6578
Tip: 6067
52,15
Tip: 6579
UNUTRAŠNJE KANTE ZA SMEĆE
Samogaseće kante
Tip: 4302-9
- Kante za smeće pogodne za unutrašnje prostorije banaka i preduzeća.
- Kvalitetna površinska zaštita praškastom bojom.
- Samogaseća izvedba (u slučaju nastanka požara u kanti, vatra će se
sama ugasiti).
Tip: 4302
Tip: 4303
Tip: 4304
Tip: 4305
Tip: 4306
Tip: 4302-4
64,74
Tip: 4306-8
46,76
Ø 335 x 625 mm
Ø 335 x 470 mm
50 l
30 l
Tip: 4305
104,31
Tip: 4309
86,32
Tip: 4307
Tip: 4296
Tip: 4308
Tip: 4297
Tip: 4309
Tip: 4298
Unutrašnje kante
za smeće 30 i 50 l
- Kante se sastoje od posude i pepeljare koja se vadi.
- Zahvaljujući obostranim otvorima se kanta od 50 l može
koristiti obostrano.
- Površinska zaštita - praškastom bojom.
Tipovi: 4296, 4297, 4298
Ø 330 x 700 mm
50 l
89,92
Tipovi: 6068, 4294, 4295
Ø 250 x 620 mm
30 l
48,56
Tip: 6068
67
Tip: 4294
Tip: 4295
KANTE ZA ENTERIJERE
Metalni koš
s plastičnim
poklopcem
Tip: 4614
- Crni poklopac / hromirana
posuda.
- Držač za plastične vrećice.
60 l
Ø 375 x 780 mm
122,29
Metalni koš s plastičnim
zaklopnim poklopcem
Tip: 4611
- Crni poklopac / srebrna posuda.
Metalni koš s plastičnim
zaklopnim poklopcem
40 l
Tip: 4611-N
Ø 340 x 800 mm
- Crni poklopac/ posuda od nerđajućeg čelika
40 l
Ø 340 x 800 mm
61,15
84,53
zapr
velika
Ekstra
a
emnin
Tip: 4618
Koš velike zapremnine
s plastičnim zaklopnim
poklopcem
- Proizveden od nehrđajućeg čelika.
75 l
Ø 490 x 710 mm
117,59
Tip: 4617
Hromirani koš
s plastičnim zaklopnim
poklopcem
Tip: 4616
Hromirani koš
s plastičnim zaklopnim
poklopcem
40 l
50 l
405 x 380 x 680 mm
Ø 400 x 640 mm
115,10
141,80
68
KANTE ZA ENTERIJERE
Koš za smeće s okvirom
- Estetski dorađen koš za smeće. Opremljen specijalnim okvirom za vrećice (vrećica je skrivena
ispod okvira i spolja nevidljiva).
- Dno posude ima zaštitni plastični okvir, štiti površinu poda.
- Koš ima unutrašnju posudu koja se vadi.
3 kg
Tip: 3789-N
nerđajući čelik
Ø 225 x 375 mm
30,57
10 l
Tip: 3789-D
imitacija drveta + nerđajući čelik
Tip: 3789
praškasta boja
+ nerđajući čelik
23,38
28,77
Tip: 3789-K
imitacija kože
+ nerđajući čelik
23,38
Tip: 6662
Tip: 6660
Tip: 6661
Korpe za otpatke
- Korpe za otpatke pogodne za kancelarije, javne
prostorije, ali i perionice.
- Može se koristiti i kao stalak za kišobrane.
se is
. može
m
o
k
0
5
Iznad im bojama
g
u
r
d
u
iti
poruč
Tip: 6659
Tip: 6657
Tip: 6658
TIP
6657
6658
6659
GLAVNE DIMENZIJE
(mm)
Ø 220 x 385
Ø 220 x 385
Ø 220 x 385
POVRŠINSKA OBRADA
Praškasta boja - plava
Praškasta boja - bela
Nerđajući čelik
CENA
(BOD)
16,19
16,19
27,88
TIP
6660
6661
6662
69
GLAVNE DIMENZIJE
(mm)
Ø 220 x 385
Ø 220 x 385
Ø 220 x 385
POVRŠINSKA OBRADA
Praškasta boja - plava
Praškasta boja - bela
Nerđajući čelik
CENA
(BOD)
32,37
32,37
41,36
KOŠEVI ZA OTPATKE ZA ENTERIJERE
Koš za smeće s plastičnim uloškom
- Nagazni mehanizam.
- Veličina od 3 do 30 l.
- Boja - bela, crna, krom.
4589 4588 4590
TIP
Zapremnina (l)
3
Gl. dimenzije
Ø 170 x 260
Ø x v (mm)
Površinska
bela crna krom
obrada
Cena (BOD) 12,59 12,59 13,86
4592
4591
5
4593
4595
Ø 200 x 280
4594
12
4596
4598
Ø 250 x 400
4597
20
4599
4601
Ø 290 x 460
4600
30
4602
Ø 290 x 660
bela
crna
krom
bela
crna
krom
bela
crna
krom
bela
crna
krom
17,46
17,46
19,26
26,98
26,98
29,86
37,77
37,77
35,97
52,15
52,15
57,55
Koš za smeće – nerđajući čelik
s plastičnim uloškom
Tip: 4586
Tip: 4673
Tip: 4603, 4604, 4605
Koš za smeće sa zaklopkom
- Mehanizam na papučicu, tiho zatvaranje, poklopac koji čvrsto
prianja sprečava širenje neugodnih mirisa.
- Opremljen plastičnim uloškom koji se može vaditi.
- Zapremina od 5 do 30 l.
-Proizvedeno od nerđajućeg čelika.
TIP
Zapremnina (l)
Gl. dimenzijeØ x v (mm)
Cena (BOD)
4603
5
Ø 190 x 235
14,39
4604
14
Ø 250 x 395
24,29
- Zapremnina 55 l.
- Zaklopka na opruzi.
- Površinska obrada: posuda lakirana, poklopac kromiran.
4605
30
Ø 295 x 630
55,75
TIP
4586
4673
70
GLAVNE DIMENZIJE
(mm)
Ø 305 x 820
Ø 305 x 820
ZAPREMINA
(lit.)
55
55
BOJA
plavo / crni
crno / crni
CENA
(BOD)
71,94
71,94
KOŠEVI ZA OTPATKE ZA ENTERIJERE
SUPER
!
cena!!
Koš za otpatke s metalnim uloškom – nagazni
mehanizam Tip: 7152
- Okrugli koš za otpatke s otklopnim otvorom za ubacivanje
otpadaka i nagaznim mehanizmom.
- Unutrašnja posuda koja se vadi od pocinkovanog lima.
Ø 350 x 700 mm
33 l
126,23
Tip: 7152-6
Tip: 7152-3
106,11
Tip: 7152-N
Tip: 7152-7
Tip: 7152-8
Koš za smeće s metalnim uloškom
Tip: 4583-5
- Uložak od pocinkovanog lima.
- Otvor za ubacivanje sa zaklopkom na opruzi.
- Površinska obrada: praškasta boja ili krom.
Tip: 4585
Tip: 4584
Ø 340 x 740 mm
Tip: 4583
82,73
71
40 l
KOŠEVI ZA OTPATKE ZA ENTERIJERE
NOVOST
Koš za otpatke - nerđajući čelik s plastičnim uloškom
Tip: 7158, 7159, 7160
Četvrtasti koš za otpatke u tri veličine. Široki nagazni mehanizam, poklopac
opremljen amortizerom, zaustavljanje u otklopljenom položaju. Unutrašnja
plastična posuda koja se vadi. Površinska obrada nerđajući čelik/mat sa zaštitom
od otisaka prstiju.
prst
tisaka
o
d
o
Zaštita
Tip: 7160
iju
191,39
500 x 345 x 650 mm
Tip: 7159
161,17
50 l
403 x 345 x 650 mm
Tip: 7158
104,76
40 l
365 x 320 x 445 mm
Koš za smeće s plastičnim uloškom
20 l
Tip: 3787, 3788
- Metalni koš za smeće s otvaranjem na papučicu.
Amortizer poklopca osigurava tiho i sporo
zatvaranje.
- Besprekoran poklopac koji dobro prianja sprečava
širenje bakterija i neugodnih mirisa.
- Poklopac koji se zatvara sam, sprečava širenje
požara.
- Koš je opremljen unutrašnjom plastičnom posudom
i okvirom za vrećicu.
- Koš je prikladan pre svega za kuhinje hotela
i restorana ili bolnica.
- Proizveden od pocinkovanog čelika sa završnom
obradom praškastom bojom.
Tip: 3788
Tip: 3787
72
TIP
Zapremina (l)
Osn. dimenzije (mm)
Masa (kg)
Cena (BOD)
3787
45
305 x 305 x 584
8,6
145,26
3788
90
381 x 381 x 762
15,9
210,97
KOŠEVI ZA OTPATKE ZA ENTERIJERE
NOVOST
Tip: 7153
nerđajući čelik/mat
218 x 382 x 430 mm
57,27
12 l
Tip: 7154
nerđajući čelik/mat
405 x 382 x 430 mm
2 x 12 l
88,35
Koš za otpatke za razvrstavanje otpada
- Poklopac se otvara pomoću nagaznog mehanizma, opremljen amortizerom.
- Opremljen plastičnim ulošcima koji se vade i imaju bočne hvataljke za rukovanje.
- Površinska obrada nerđajući čelik/mat sa zaštitom od otisaka prstiju.
Tip: 7156
nerđajući čelik/mat
264 x 459 x 636 mm
30 l
93,24
Tip: 7157
nerđajući čelik/mat
495 x 459 x 636 mm
123,97
2 x 30 l
155,97
Tip: 7155
nerđajući čelik/mat
593 x 382 x 430 mm
3 x 12 l
73
BEZKONTAKTNI KOŠEVI ZA OTPATKE ZA ENTERIJERE
m
iviranje
nje akt
Otvara a pokreta
senzor
Bezkontaktni koš za otpatke za interijere
- Bezkontaktni koš za otpatke tipa ORIGINAL i OVAL s infracrvenim senzorom
omogućava higijensko postupanje s otpadom. Primicanjem ruke 20 cm iznad
infracrvenog senzora, poklopac se otvara automatski i jako tiho. Nakon
ubacivanja otpada, poklopac se sam zatvara. Koš se ističe kvalitetnom
izradom, štedljivim radom i tihim sistemom otvaranja i zatvaranja poklopca.
TIP
NAZIV
3707
7171
7172
7173
7174
Bezkontaktni koš za otpatke Original
Bezkontaktni koš za otpatke Original
Bezkontaktni koš za otpatke Oval
Bezkontaktni koš za otpatke Oval
Bezkontaktni koš za otpatke Oval
OSNOVNE DIMENZIJE
(mm)
265 x 375 x 455
265 x 375 x 545
285 x 220 x 395
370 x 300 x 550
415 x 290 x 725
74
- 100% upotreba bez kontakta snižava izloženost
bakterijama.
- Koš je izrađen od matiranog nerđajućeg čelika.
- Mogućnost ručnog otvaranja pritiskom na taster.
- Tiho otvaranje i zatvaranje poklopca.
- Poklopcem se upravlja patentiranim čipom.
- Obruč za učvršćivanje vrećice za smeće.
- Brza i jednostavna zamena vrećice za smeće.
- Poklopac od ABS plastike.
- Vrlo niska potrošnja energije.
- Rad koša na baterije (nisu isporučene u pakovanju).
VOLUMEN
(l)
24
30
12
30
50
MASA
(kg)
2,66
3,05
2,00
3,05
3,80
Cena
(BOD)
106,11
138,34
113,30
138,34
193,68
LUKSUZNI KOŠEVI
ZA RAZVRSTAVANJE OTPADA
NOVOST
Koš od nerđajućeg čelika za razvrstavanje
otpada
- Koš od nerđajućeg čelika za razvrstavanje otpada koji se može
reciklirati, npr. plastika, papir, staklo i dr.
- Koš je opremljen poklopcem u boji.
- Koš je moguće opremiti polietilenskom vrećicom.
Tip: 7181-1
7181-2
TIP
NAZIV
7181-1
7181-2
7181-3
7181-4
7181-6
Koš za otpatke - papir
Koš za otpatke - staklo
Koš za otpatke - ostalo
Koš za otpatke - plastika
Koš za otpatke - metal
7181-3
ZAPREMINA
(l)
45
45
45
45
45
Koš za razvrstavanje otpada
– spoljni, unutrašnji
7181-4
DIMENZIJE
(mm)
Ø 300 x 670
Ø 300 x 670
Ø 300 x 670
Ø 300 x 670
Ø 300 x 670
MASA
(kg)
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
Robusna izvedba od pocinkovanog lima 2 mm,
prikladna za razvrstavanje otpada u spoljnim
prostorima.
- Primenu nalazi kako u enterijerima trgovačkih
centara i poslovnih zgrada, tako i u robusnijoj
izvedbi, u spoljnim prostorima.
- Izrađen od pocinkovanog lima 1 mm (izvedba za
enterijere) ili 2 mm (izvedba za eksterijere).
- Površinska obrada praškastom bojom.
- Opremljen ulošcima od pocinkovanog lima,
zapremine 40 l, koji se mogu vaditi. Ulošci su
dostupni kroz vratašca smeštena na obe bočne
strane. Vratašca su opremljena bravom.
- Otvori za ubacivanje opremljeni su zalemljenom
sigurnosnom gumom.
TIP
NAZIV
7165 – 3I
Trostruki koš za otpatke
7165 – 4I Četvorostruki koš za otpatke
7165 – 3E
Trostruki koš za otpatke
7165 – 4E Četvorostruki koš za otpatke
UPOTREBA
unutrašnji
unutrašnji
spoljni
spoljni
DIMENZIJE
(mm)
825 x 315 x 995
1000 x 315 x 995
825 x 315 x 995
1100 x 315 x 995
MASA
(kg)
42
52
70
82
75
MATERIJAL
(mm)
1
1
2
2
7181-6
Cena
(BOD)
371,79
484,19
397,73
501,48
Cena
(BOD)
34,17
34,17
34,17
34,17
34,17
Izvedba za enterijere
od pocinkovanog lima
1 mm.
LUKSUZNI KOŠEVI ZA OTPAD
TRIPLEX
Tip: 3781 - lakirana izvedba
614,23
Tip: 3781-N - izvedba od nerđajućeg
čelika
664,03
- Koš za otpatke s otklopnim poklopcem na spojnici.
Poklopac je opremljen osiguračem protiv
samovoljnog zatvaranja. Koš je namenjen
prvenstveno za razvrstavanje separiranog otpada.
- Unutar koša su pocinkovani ulošci u koje se ulaže
PVC vrećica tip 1077.
- Koš je predviđen za montažu u pod. Koš se
isporučuje u dve površinske izvedbe.
1. varijanta – spoljašnji sloj koša obrađen je
praškastom bojom za korištenje na otvorenom,
poklopac je izrađen od brušenog nerđajućeg čelika
2. varijanta – spoljašnji sloj i poklopac izrađeni
su od brušenog nerđajućeg čelika
cca 77 kg
Tip: 3781-N
3 x 57 l
974 x 520 x 835 mm
Tip: 3781
Otvori za ubacivanje: 135 x 140 mm
UNUS
Tip: 3782-N - izvedba od nerđajućeg
čelika
Tip: 3782 - lakirana izvedba
- Koš za otpatke s otklopnim poklopcem na spojnici.
Poklopac je opremljen prigušivačem koji povećava
komfor zatvaranja.
- Unutar koša su pocinkovani ulošci u koje se ulaže PVC
vrećica tip 1077.
- Koš je predviđen za montažu u pod. Koš se isporučuje
u dve površinske izvedbe.
1. varijanta – spoljašnji sloj koša obrađen je praškastom
bojom za korištenje na otvorenom, poklopac je
izrađen od brušenog nerđajućeg čelik.
2. varijanta – spoljašnji sloj i poklopac izrađeni
su od brušenog nerđajućeg čelika.
cca 25,5 kg
325 x 520 x 835 mm
415,02
57 l
354,49
Tip: 3782-N
Tip: 3782
76
Otvori za ubacivanje: 135 x 140 mm
LUKSUZNI KOŠEVI ZA OTPAD
432,31
aštita
zivna z
o
r
o
ik
t
an
100%
Koš za otpatke ORBIS
Tip: 3783
- Koš za otpatke s otklopnim
poklopcem na spojnici.
- Zidovi posude izrađeni su od
brušenog nerđajućeg čelika.
Poklopac je obrađen praškastom
bojom za korištenje na otvorenom.
TERES Tip: 3784
-Nakon otklapanja poklopca moguće
je u okvir za pričvršćivanje umetnuti
PVC vrećicu tip 1077.
Koš je prilagođen za montažu
u podlogu.
- Koš za otpatke s otklopnim poklopcem
na spojnici. Zidovi posude izrađeni su od
brušenog plemenitog čelika, s prednje
strane zid je zaobljen. Poklopac je izrađen
od poliranog staklo-laminata s metalnom
strukturom.
- Nakon otklapanja poklopca moguće je
u okvir za pričvršćivanje umetnuti PVC
vrećicu tip 1077.
- Koš je prilagođen za montažu u podlogu.
Tehnički podatci:
Dimenzije Ø x v: 447 x 950 mm
Masa: 23,5 kg
Korisna zaprenima: 100 l
Otvori za ubacivanje: Ø 200 mm
23,5 kg
100 l
Ø 447 x 950 mm
Otvori za ubacivanje: Ø 200 mm
32 kg
432,31
447 x 580 x 915 mm
125 l
Otvori za ubacivanje: Ø 190 mm
ljašnje
za spo prostore.
o
n
d
Pogo ntativne
e
reprez
Koš za otpatke
Tip: 3800
- Koš za otpatke od nerđajućeg čelika
s otklopnom posudom, Otklapanje posude
omogućava vađenje PVC vrećice. Zbog
stabilnosti i sprečavanja otuđivanja,
nužno je koš sidriti u podlogu.
- Koš je opremljen čvrstom nadstrešnicom
i bravom za posudu.
658 x 220 x 868 mm
55 l
Koš za otpatke
Tip: 3801
- Koš za otpatke od nerđajućeg čelika
s unutrašnjim pocinkovanim uloškom
koga je moguće vaditi.
- Koš je opremljen za sidrenje u podlogu.
Ø 568 x 860 mm
85 l
564,42
Koš za otpatke
- Koš je opremljen čvrstom nadstrešnicom
i bravom za posudu.
600 x 250 x 1000 mm
55 l
680,63
77
Tip: 3802
- Koš za otpatke od nerđajućeg čelika. Posuda
se okreće oko stubića što omogućava vađenje
PVC vrećice. Zbog stabilnosti i sprečavanja
otuđivanja, nužno je koš sidriti u podlogu.
630,83
ULIČNE KANTE ZA SMEĆE
Poklopac koša s pepeljarom
od nerđajućeg čelika)
Tip: 6117-CN
148,71
Poklopac kante sa pepeljarom
Tip: 6117-C1 (plavi)
Tip: 6117-C2 (zeleni)
Tip: 6117-C5 (smeđi)
Tip: 6117-C8 (sivi)
Betonska kanta
180 kg
Namenjeno za istorijska jezgra gradova.
Betonska kanta - Maxi 260 kg
Tip: 3081 ( kanta)
- Jako robustna betonska kanta
Tip: 6117 (kanta)
- Betonska kanta sa metalnim
poklopcem.
- Kanta je opremljena
uloškom od pocinkovanog
lima.
- Najveća prednost je pre svega velika
težina te otpornostod vandalizma.
68,34
- Moguće opremanje
pocinkovanim uloškom.
260 kg
- Prednost kante je velika
težina koja obezbedjuje
mehaničku otpornost.
Poklopac koša - boja
Tip: 6117-A1 (plavi poklopac)
Tip: 6117-A2 (zeleni poklopac)
Tip: 6117-A5 (smeđi poklopac)
Tip: 6117-A8 (sivi poklopac)
180 kg
Ø 520 x 955 mm
Ø 550 x 905 mm
44,96
164,13
Tip: 3081-A
(Pocinčani uložak)
955 mm
Tip: 6117-B
(Pocinčani uložak)
Tip: 6117
116,98
31,48
25,18
78
ULIČNE KANTE ZA SMEĆE
Betonske korpe za otpatke
Tip: 4033
- Robustna betonska kontrukcija
u kombinaciji sa ukrasnim limom.
- Spoljni betonski deo presvučen
plastičnim slojem.
- Limeni poklopac visi na dva nosača,
nakon podizanja se može izvaditi
uložak.
- Korpa se može otpremiti uloškom
od pocinkovanog lima.
215 kg
Uložak Tip: 3218
34,17
600 x 670 x 930 mm
eđuje
obezb
a
n
i
ž
e
t
Velika mehaničku
u
k
i
l
e
v
ost
otporn
167,25
Keramička kanta
154,66
Tip: 5130-A (pocinkovani uložak)
28,77
- Keramička kanta se može opremiti
Tip: 5130 (kanta)
uloškom od pocinkovanog lima.
- Robustna konstrukcija obezbeđuje
stabilnost i otpornost
prema vandalizmu.
Betonska kanta
215 kg
Tip: 3217 (kanta)
Tip: 3218 (uložak)
50 kg
165,45
30,57
- Robustna betonska kanta.
- Moguće opremanje
pocinkovanim
četvorougaonim uloškom.
- Nakon otvaranja poklopca
uložak se jednostavno vadi.
215 kg
510 x 580 x 910 mm
Metalne korpe za otpatke
Tip: 6736
- Metalne korpe za otpatke
opremljene uloškom
od pocinkovanog lima.
- Površinska obrada okvira
praškastom bojom.
- Robustna konstrukcija obezbeđuje
dovoljnu stabilnost.
97,11
70 l
380/600 x 880 mm
79
Ø 480 x 850 mm
65 l
ULIČNE KANTE ZA SMEĆE
Tip: 5228
Tip: 5505
- Najprodavaniji model
metalne kante za smeće.
- U gornjem delu kanta je
opremljena pepeljarom.
- Kanta za otpad se
slobodno vadi.
50 l
l
mode
vaniji
a
d
o
r
Najp
Tip: 5504
Wiking
- Spada u red robustnih luksuznih izvedbi
kanti sa višenamenskom upotrebom.
79,13
- Kante imaju obostrane poklopce koji ne
propuštaju neugodne mirise.
Detalj pepeljare.
Tip: 5228-1
- Prednji deo se otvara radi zamene vreće i može
se zaključavati.
- Otvori za ubacivanje se sami zatvaraju i time
obezbedjuju efekat samogašenja.
plava
- Sa prednje strane moguće je postaviti pomične
okvire.
Tip: 5228-2
zelena
Wiking mali Tip: 5504
70 l
490 x 330 x 980 mm
224,80
Wiking veliki Tip: 5505
120 l
590 x 400 x 1220 mm
242,09
Tip: 5228-5
smeđa
Tip: 5220
- Kanta sa poklopcem koji
se skida, moguće je
umetnuti plastične vrećice
- Tip: 1077 (70 x 110 cm).
- Isporuka u različitim
bojama, po izboru kupca.
- Korištenje na javnim
mjestima i u industrijskim
prostorima.
70 l
Tip: 5228-6
70,14
crvena
80
SPOLJNI KOŠEVI ZA OTPAD
70,14
71,66
Korpas krovićem
i vadećim uloškom
Dvostruka
metalna korpa
Tip: 1023-1 plavi
Tip: 1023-2 zeleni
Tip: 5229-1 plavi
Tip: 5229-2 zeleni
- Klasična korpa za otpatke velikoe
zapremine
- Vadeći uložak od pocinkovanog
lima. Uložak je opremljen ručkama
za jednostavnu manipulaciju.
Konstrukcija koša zaštićena je
praškastom bojom.
- Dve korpe obešene
na čelični stalak.
16 kg
- Posudama se jednostavno
rukuje. Stalak se sidri u čvrstu
podlogu. Površinska obrada
praškastom bojom.
660 x 710 x 750 mm
80 l
13 kg
2 x Ø 310 x 910 mm
2 x 30 l
Korpa s otklopivim
krovićem
Tip: 6521-1 plavi
Tip: 6521-2 zeleni
4,7 kg
Ø 250 x 400 mm
- Kanta za smeće
s izdignutim pokrovom.
- Uložak kante je od
pocinkovanog lima.
36,31
- Površinski obrađen
praškastom bojom.
Viseća korpa
za otpatke
11 kg
360 x 300 x 660 mm
40 l
59,35
Tip: 6999
20 l
Tip: 4272-1 plavi
Tip: 4272-2 zeleni
- Pojačani rub korpe povećava njegovu mehaničku
otpornost.
23,38
- Toplo pocinkovani stub
za betoniranje.
- U gornjem delu zatvoren.
- Deo korpe je držač, koji se pomoću metalne trake
može pričvrstiti za bilo koji stubić, ogradu, rasvetni
stub, nosač zastave itd.
- Metalna traka se ne isporučuje u kompletu sa
korpom.
Tip: 4273 - Metalna traka
Dimenzije: 2,5 m
5 x spojnica
Tip: 1022
- Korpa za odpatke sastoji
se od stalka s praškastim
premazom i posudom od
pocinkovanog lima koja
slobodno leži u stalku
i se lako vadi. Vrlo
jednostavna i brza
manipulacija.
2,88
Perforirana korpa
za odpatke
Tip: 3953
- Vruće cinkovana čelična
konstrukcija. Dekorativne stranice
od pocinkovanog lima zaštićene
praškastom bojom.
8 kg
- Posuda koja se vadi od
pocinkovanog lima. Mogućnost
sidrenja koša u podlogu.
Ø 450 x 730 mm
70 l
25 kg
25,18
405 x 405 x 800 mm
124,51
81
70 l
SPOLJNI KOŠEVI ZA OTPAD
- Koševi za otpatke za zahtevne korisnike. Idealan spoj povoljne cene i odličnih osobina. Dugoročno provjerena funkcionalnost i izgled.
- Posude su izrađene od pocinkovanog čelika čija je površina obrađena praškastom bojom, što garantuje odličnu otpornost na kororziju.
Stalak koša je prilagođen za ugradnju na pločnike i površinski je obrađena praškastom bojom. Koševi se isporučuju zajedno sa stalkom.
- Uz koševe je moguće dodatno naručiti pepeljaru, koja se pričvršćuje na posudu (vijci su deo isporuke).
17 kg
16 kg
188,83
2 x 35 l
201,42
2 x 35 l
Tip: 3465
- Posude zaključane
pomoću lokota.
Tip: 3464
- Posude zaključane
pomoću lokota.
Detalj noge predviđene
za ugradnju
betoniranjem.
Pepeljara Tip: 3628
- Jednostavno se pričvršćuje vijcima
na posudu. Spojni materijal je
deo pepeljare.
- Prikladna je za sve varijante.
17,98
Tip: 3467
- Posude se
mogu skinuti
i isprazniti.
Tip: 3466
- Posude se
mogu skinuti
i isprazniti.
11 kg
35 l
104,31
12 kg
35 l
82
113,30
SPOLJNI KOŠEVI ZA OTPAD
88,12
t
rajnos
Dugot
Tip: 6399
Tip: 6400
Klasična korpa za otpatke vremenom proverenih kvaliteta.
Pogodna je za javne prostorije gde se zahteva zadržavanje
tradicionalne atmosfere. Jednostavna manipulacija i temeljita
izvedba glavne su prednosti ove korpe, koje omogućavaju
delotvorno rešenje problema likvidacije otpada u gradovima
i selima. Korpa se može zaključati pomoću univerzalne brave.
Proizveden od pocinkovanog čelika koji je zatim površinski
zaštićen praškastom bojom. Uz korpu je moguće naručiti čelični
stalak.
Korpa za otpatke sa primesom nostalgije predstavlja jedinstveno
rešenje namenjeno prvenstveno javnim prostorijama, zonama ili
istorijski značajnim gradskim četvrtima. Namenjena prvenstveno
tamo, gde treba obratiti pažnju na osetljivo uklapanje
sudova za sakupljanje otpada. Korpa se može zaključati pomoću
univerzalne brave. Proizveden od pocinkovanog čelika koji je
zatim površinski zaštićen praškastom bojom. Korpa se isporučuje
sa čeličnim stalkom.
Tip: 3881
Korpa za otpatke proizlazi iz konstrukcije tipa 6400. Posuda je izrađena od pocinkovanog lima i potom zaštićena praškastom bojom.
Držač je vruće cinkovan i dodatno zaštićen praškastom bojom. Ovakva površinska obrada osigurava maksimalnu zaštitu od korozije.
Držač se pričvršćuje pomoću zateznih traka za slobodnu konstrukciju.
Posuda je u donjem delu čvrsto spojena s držačem, u gornjem delu zaključana trostrukom bravom. Uz korpu je moguće naručiti čelični stalak.
Tip: 4273 - Metalna traka
Dimenzije: 2,5 m
5 x spojnica
TIP
6399
6400
3881
6999
83
2,88
KAPACITET
(l)
Korpa za otpatke bez stalka vruće pocinkovano + komaxit
35
Korpa za otpatke sa stalkom vruće pocinkovano + komaxit
35
Korpa za otpatke sa držačem vruće pocinkovano + komaxit
35
Stalak
vruće pocinkovano
Ø 60 mm
NAZIV
POVRŠINSKA OBRADA
CENA
(BOD)
88,12
188,83
98,91
23,38
SPOLJAŠNJI KORPE ZA OTPATKE
Okretne korpe
- Estetski korpe za otpatke izrađeni od nerđajućeg čelika ili čelika sa površinskom
obradom vrlo otpornom na vremenske uticaje. Jedna varijanta je u kružnoj, druga
u polukružnoj varijanti.
- Posuda je čvrsto spojena sa konstrukcijom korpe. Nakon što se korpa podigne, prazni
se jednostavnim okretanjem. Nakon toga korpa se može ponovno zarotirati u početni
položaj. Prednost ovog sistema pražnjenja je nemogućnost gubitka posude usled
vandalizma.
95,32
- Sve korpe moguće je pričvrstiti za podlogu pomoću materijala za pričvršćivanje.
Kružna lakirana korpa
Tip: 3838
Ø 380 x 470 x 885 mm
60 l
Kružna korpa od
nerđajućeg čelika
Tip: 3836
Ø 380 x 470 x 885 mm
60 l
233,79
Polukružna lakirana korpa
Tip: 3837
440 / 540 x 920 mm
30 l
109,70
Polukružna korpa od
nerđajućeg čelika
Tip: 3835
440 / 540 x 920 mm
30 l
255,37
84
SPOLJAŠNJI KORPE ZA OTPATKE
Viseća korpa
Tip: 4034
- Moderna korpa za zaštitinom konstrukcijom.
- Perforirana korpa
se lako skida
podmazivanjem.
- Ukupna visina korpe je
1100 mm.
- Konstrukcija je pripremljena za montažu
u podlogu pomoću vijaka.
- Površinska obrada
kavalitetnom praškastom
bojom.
11 kg
Ø 310 x 490/1100 mm
Viseća drvostruka
korpa
Tip: 4035
- Na zaštitinu konstruksciju
se sa svake strane veša korpa.
80,93
- Ukupna visina korpe je 1100 mm.
- Jedna od posuda je opremljena pepeljarom.
- Konstrukcija je pripremljena za montažu pomoću vijaka.
- Površinska obrada kvalitetnom praškastom bojom.
17 kg
1 korpa 330 x 250 x 490 mm
59,35
Metalni koš
za smeće
Tip: 3692
- Jednostavna konstrukcija
s velikom mehaničkom
otpornošću. Veća masa
od 18 kg i šira baza
osiguravaju dobru stabilnost
kante.
- Unutra uložak od
pocinkovanog lima zapremine
60 l. Konstrukcija površinski
obrađena praškastom bojom.
18 kg
Ø 600/380 x 770 mm
60 l
75,53
Korpa sa pepeljarom
Tip: 4036
ička
mehan
Visoka ost
otporn
133,08
- Robustna konstrukcija korpe obezbedjuje
dovoljnu stabilnost.
- Gornji deo korpe čini pepeljara koja se prazni
u korpu okretanjem točkića sa strane.
- Površinska obrada kavlitetnom praškastom bojom.
22 kg
85
Veličina posude je cca 375 x 730 mm
ULIČNE KANTE ZA SMEĆE
- Ponuda luksuznih korpi koje ispunjavaju i najzahtevnije
kriterijume u pogledu na izgled i kvalitet.
Pogodne prvenstveno u gradskim sredinama,
kod administrativnih zgrada itd.
Tip: 6398
Konstrukcija i funkcionalnost korpe za otpatke je
slična kao kod tipa 6397. Povoljan smeštaj otvora
za ubacivanje obezbeđuje idealnu funkcionalnost.
Donje pražnjenje preko univerzalne brave
omogućuje izbacivanje sadržaja posude bez dodira
radnika sa otpadom. Robustna konstrukcija
grantuje visoku otpornost na deformacije.
Pocinkovani čelični lim lakirane površine garantuje
dugotrajnost i otpornost na koroziju.
arom
pepelj
Koš s
Tip: 6397
Korpa za otpatke koji je rezultat dugotrajnog razvoja kako u pogledu
izgleda, tako i u pogledu funkcionalnosti. Poseban oblik i smeštaj otvora za
ubacivanje obezbeđuje zaštitu od kiše i sprečava ubacivanje prevelikih predmeta.
Praktično dno za pražnjenje obezbeđuje lako pražnjenje bez manuelnog dodira
sa otpadom. Korpa za otpatke proizvedena je od pocinkovanog čeličnog lima
i isporučuje se u obojenoj lakiranoj izvedbi. Donji poklopac otvara se pomoću
univerzalne brave. Koš je opremljen pepeljarom.
Korpa za otpatke "Jaje" Tip: 4271
- Opremljena pepeljarom koja se može izvlačiti, koja se može okačiti iznutra ili spolja.
Korpa se može okačiti na cev Ø 60 mm.
- Površinska obrada praškastom bojom.
TIP
NAZIV
POVRŠINSKA OBRADA
6397
6398
6999
4271
Korpa za otpatke bez stalka
Korpa za otpatke bez stalka
Stalak
Korpa za otpatke "Jaje"
vruće pocinkovano + komaxit
vruće pocinkovano + komaxit
vruće pocinkovano
komaxit
86
KAPACITET
(l)
42
60
Ø 60 mm
30
CENA
(BOD)
143,87
219,41
23,38
44,96
ULIČNE KANTE ZA SMEĆE
43,16
50 l
iteta
g kval
o
k
o
s
i
V
Plastične kante
Tip: 7000-2 zelena kanta
7000-6 narandžasta kanta
7000-1 plava kanta
7000-2SV svetlo zelena kanta
- Kante koje se mogu pričvrstiti na stalak ili na zid,
prema želji kupca.
- Opremljene su univerzalnim bravama.
- Taj je tip kante raširen po cijeloj Evropi.
Tip: 6999
- Toplo pocinkovani stalak pogodan
za postavljanje u beton.
23,38
Ø 60 x 1200 mm
224,80
171,19
ost
tabiln
s
a
r
b
Do
Tip: 4121
Tip: 4120
Plastična korpa - Marshal
Tip: 4120, 4121
- Proizveden od otporne plastike, robustna
konstrukcija.
- Sastoji se od dva dela: poklopca i rezervoara.
- Mogućnost upotrebe plastičnih vreća.
- Samogasiv efekat zbog zaklopke poklopca.
- Prednost je veliki kapacitet rezervoara.
Tip: 4121
10,5 kg
87
Tip: 4120
9,1 kg
Ø 457 x 1067 mm
Ø 391 x 927 mm
95 l
57 l
KANTE ZA OTPATKE SA OTVORIMA ZA UBACIVANJE
ene od
oizved ju
r
p
e
p
Kor
rantu
lizam
ola ga
durap st na vanda
o
n
r
o
otp
Korpa za otpatke
TOPSY
257,31
12 kg
Korpa za otpatke
MINI PLAZA
85 l
Ø 470 x 990 mm
273,91
Tip: 4143
Tip: 4144
- Najverovatnije najprodavanija samostojeća korpa na svetu.
- Korpa za otpatke modernog izgleda.
12,6 kg
63 l
Ø 462 x 955 mm
- Proizvodi se od visoko otporne plastike "DURAPOL".
- Proizvodi se od visoko otporne plastike "DURAPOL".
- Maksimalna otpornost na vandalizam (ne puca).
- Konstrukcija korpe garantuje veliku stabilnost.
- Visoki kvalitet materijala garantuje dugotrajnost korpe
i smanjuje troškove održavanja.
- Sistem zaključavanja bez ključa.
- Opremljena uloškom od pocinkovanog lima sa držačima.
- Izrađena sa robusnim pocinkovanim uloškom
i pouzdanom univerzalnom bravom.
- Prednost je širok otvor za ubacivanje.
- Mogućnost pričvršćenja za podlogu.
- Kod narudžbine više od 10 kom. mogućnost drugih boja.
- Univerzalana korpa pogodna za gradove, škole, trgovačke centre,
benzinske pumpe, parkirališta, parkove itd.
- Primenjiv prvenstveno u gradskim centrima,
na prakiralištima itd.
• Durapol - naprosto jedinstven plastični materijal sa ekstremnom mehaničkom
otpornošću i otpornošću na niske i visoke temperature.
• Sve korpe se mogu fiksirati za podlogu.
udžbi
a
Po nar gim bojam
u
r
iud
Korpa za otpatke ADMIRAL
Tip: 3694 - Izvedba bez poklopca.
9,6 kg
Tip: 4145
Ø 470 x 760 mm
566 x 443 x 795 mm
- Otvorena korpa za otpatke
sa pocinkovanim uloškom.
85 l
60 l
- Atraktivna površinska obrada.
151,03
Tip: 3695 - Izvedba
s poklopcem i bravom.
566 x 443 x 945 mm
60 l
196,43
Koš za otpatke LUNA
- Proizvodi se od visoko otporne plastike "DURAPOL".
- Dizajn i izvedba prema najnovijim zahtevima evropskog tržišta.
Proizveden od vrlo otporne plastike „Durapol“.
- Otporna na vandalizam, dugotrajna.
- Mali troškovi održavanja.
- Koš sadrži okvir za vreću od polietilena.
- Pogodna za parkove, pešačke zone itd.
- Bočno na rubu su izbočenja za lakšu manipulaciju.
154,46
- Integrisane izbočine na plaštu koša otežavaju neželjeno
oblepljivanje koševa.
- Ovalna baza štedi prostor u uskim prostorima.
- Preporuča se fiksiranje na podlogu.
88
KANTE ZA OTPATKE SA OTVORIMA ZA UBACIVANJE
ogu
vi se m mne
o
id
z
i
la
Bočn iti za rek
t
iskoris plakate.
Korpa za otpatke COMBO
Tip: 4146
- Moderana korpa za otpatke velikog kapaciteta.
- Proizvodi se od otporne farbane plastike
"DURAPOL".
- Zaklopka korpe sprečava širenje neugodnih
mirisa.
- Korpa je predviđena za vreće.
- Vađenje vreća se sprovodi kroz vrata za
pražnjenje na prednjoj strani.
- Mogućnost fiksiranja na podlogu
- Glatka površina obezbedjuje lako čišćenje.
595 x 606 x 1234 mm
- Nastavak za plastične
platoe - uz doplatu
Tip: 4122
- Proizveden od visoko otporne plastike.
- Robustna konstrukcija sa dobrom stabilnošću.
- Mogućnost učvršćenja za podlogu.
- Dva otvora za ubacivanje sa zaklopkama.
- Mogućnost korišćenja sa plastičnim vrećama
ili plastičnim unutrašnjim rezervoaraom.
- Luksuzna korpa pogodna za rekreacione
prostore, ili za objekte brze hrane.
- Idealna za škole, kancelarije,
restorane brze hrane. Pogodan za
prikupljanje plastičnih boca i čaša,
Al konzervi, kao i komunalnog
otpada.
481,42
140 l
Tip: 4249
Plastična korpa - Landmark
Tip: 3703
- Moderni dizajn, optimalna veličina
otvora za ubacivanje. Ne korodira
i zadržava trajno dobar izgled.
Proizvedena je od vrlo otporne
plastike „Durapol“, koja osigurava
dugu trajnost. Vrlo jednostavno
čišćenje, minimalno održavanje,
poklopac s navojem.
- Mogućnost fiksiranja na podlogu
- Primena prvenstveno u objektima brze
hrane i trgovačkim centrima.
23 kg
Plastična kanta ECOBANK
Ø 404 x 810 mm
50,36
95 l
159,09
22 kg
545 x 516 x 1043 mm
373,52
Plastični unutrašnji rezervoar
Tip: 4218
- Proizveden od otpornog polietilena.
3,5 kg
368 x 368 x 711 mm
62,94
Koš za smeće delfin, medved, žaba
- Atrakcija za decu, istovremeno ima funkciju koša za smeće. Prikladno prvenstveno za ZOO, vodene parkove, vrtiće, dečije bolnice,
trgovačka središta i prostore za rekreaciju.
- Proizveden od visoko otporne plastike "Durapol", koja je ekstremno otporna na mehanička oštećenja. Otporno na niske i visoke
temperature. Unutar svakog koša je uložak od pocinkovanog čelika. Svi koševi mogu se pričvrstiti za podlogu.
Delfin
Tip: 4563
620,00
Medved
449,00
Tip: 4564
- Vratašca s bravom.
Žaba
Tip: 4565
- Vratašca s bravom.
23,6 kg
20 kg
15 kg
745 x 915 x 1180 mm
762 x 740 x 941 mm
735 x 870 x 790 mm
85 l
52 l
52 l
89
570,00
ULIČNE KANTE ZA SMEĆE
- Luksuzni koš za otpad za spoljašne i unutrašnje reprezentativne prostore.
- Čelična konstrukcija koša je lakirana praškastom bojom. Oblogu korpe čine čelični profili presvučeni folijom sa vernom imitacijom
drveta. Ova varijanta osigurava maksimalnu postojanost boje i mehaničku otpornost.
- Gornji poklopac koji se skida. Koš je opremljen pocinkovanim uložkom koji se vadi.
Koš uglasti – Madrid
Tip: 3669
20 kg
Koš okrugli – Barcelona
224,11
350 x 350 x 780 mm
Ø 400 x 755 mm
35 l
37 l
Drvene korpe
od egzotičnog drveta
Tip: 3670
22 kg
Kružne korpe
Tip: 3834
Ø 460 x 700 mm
166,01
40 l
- Luksuzna korpa za otpatke namenjena za
otvorene prostore, pre svega parkove,vrtove itd.
193,68
- Čelična konstrukcija korpe, obloga od kvalitetnog
egzotičnog drveta u tonu mahagonija.
Polukružne korpe
- Ova kombinacija osigurava otpornost na
nepovoljne vremenske uslove.
Tip: 3833
Ø 460 x 700 mm
- Korpa je opremljena posudom od pocinkovanog
lima koja se vadi. Obe korpe jednostavno se
pričvršćuju u podlogu.
20 l
90
190,91
ULIČNE KANTE ZA SMEĆE
Tip: 5231
Tip: 5230
Tip: 4086
Drvene korpe
- Drvene korpe sa uloškom od pocinkovanog lima.
- Pogodne za postavljanje u parkovima i drugim zelenim zonama.
TIP
POVRŠINSKA OBRADA
5230
5231
4086
obojeno drvo
obojeno drvo
obojeno drvo
KAPACITET
(l)
45
45
65
CENA
(BOD)
57,55
62,94
89,92
53,95
53,95
Tip: 6114
Tip: 6115
53,95
Tip: 6116
Žičani koševi
- Čelična vrlo robusna i vruće pocinkovana konstrukcija.
- Preporučena kombinacija s vrećom od polietilena.
- Primena kako na otvorenom, tako i u zatvorenom prostoru.
GLAVNE DIMENZIJE:
Tip: 6114 Ø 400 x 600 mm
Tip: 6115 420 x 260 x 565 mm
Tip: 6116 445 x 445 x 520 mm
Uz korpe isporučujemo polietilenske vreće!!!
91
KOŠEVI ZA PSEĆI IZMET
Koš za pseći izmet 50 l
Tip: 5225 - koš sa spremnikom
- Plastični koš sa pokretnim zaklopcem za
zatvaranje otvora za ubacivanje.
- Sandučić na zaključavanje i zaklopac izrađeni su
od nerđajućeg čelika.
- Vrećice se vešaju na kukice koje su unutar
spremnika.
- Uz koš je moguće naručiti stalak od cinka dužine
150 cm (Tip: 5225-B). Stalak je opremljen
podnožjem podesnim za betoniranje.
50 l
Tip: 5225-B - stalak
23,38
Ø 60 x 1500 mm
Papirne vrećice za pseći izmet
s papirnom lopaticom
Tip: 5137
- Vrećice se isporučuju u paketu od 25 kom.
Uz svaku vrećicu priložena je jednostavna lopatica
od kartona koja omogućava laku manipulaciju
sa izmetom.
111,50
0,09
Koš za pseći izmet 35 l
ski !
higijen
o
ln
a
Maksim
418,79
Tip: 3821
- Koš koji zadovoljava najnovije zahtevima klijenata. Kompaktna konstrukcija
koša sadrži ne samo otvor za ubacivanje s posudom za izmet već i spremnik za
vrećice. Način izvlačenja vrećica onemogućava vađenje više komada vrećica
odjednom. Otvor za ubacivanje onemogućava kontakt sa sadržajem koša. Spoj
ovog posebnog okna za ubacivanje i postrane ručice vrata omogućavaju
apsolutno higijensku upotrebu.
- Koš je izrađen od veoma otporne plastike, konstrukcija i vratašca su sa duplim
zidom. Površina je strukturirana – sprečava neželjeno lijepljenje reklama.
- Koš je opremljen vidljivim grafičkim prikazom.
15,2 kg
Tip: 3821-A
Vrećice za pseći izmet
(pakovanje 4 x 250 vrećica).
92
439 x 348 x 1142 mm
64,74
35 l
KOŠEVI ZA PSEĆI IZMET
USISIVAČ
Koš za pseći izmet „FIDO” 25 l
Koš za pseći izmet „RETRIEVER” 35 l
155,63
350,26
Tip: 3822 (bez držača za vreće)
- Proizveden od otporne plastike, poklopac je robustan i sam
se zatvara.
Tip: 3823 (bez držača za vreće)
- Posuda koša izrađena je od otporne plastike, otvor za
ubacivanje od lakiranog čelika.
- Koš je opremljen plastičnom posudom koja se vadi i ima ručku
od nerđajućeg čelika, te univerzalnom bravom.
- Unutrašnju posudu moguće je ne samo lako isprazniti već
i čistiti i dezinfikovati.
- Koš se postavlja na čelični pocinkovanog stuba koji je
prikladan da se zabetonira (Tip: 6999), a koga je potrebno
naručiti posebno.
- Uz koš moguće je naručiti paket vrećica (Tip: 7139).
- Posuda je opremljena okvirom za vrećice. Poklopac je
opremljen bravom.
3,7 кг
- Koš se postavlja na čelični pocinkovani stub koji je prikladan
da se zabetonira (Tip: 6999), a kog je potrebno naručiti
posebno.
- Uz koš moguće je naručiti paket vrećica (Tip: 7139).
7,1 кг
25 л
380 x 315 x 570 мм
Tip: 3822-Z (sa držačem za vreće)
Tip: 7139 Vrećice za pseći izmet
za korpu 3822-Z i 3823-Z
(2 role po 50 vrećica).
35 л
450 x 297 x 675 мм
Tip: 3823-Z (sa držačem za vreće)
195,40
43,16
Usisivač sitnog otpada i izmeta
Tip: 3825
- Primeren je za korištenje svude gde je važno osigurati urednost
i čistoću. Posebno u parkovima, dečjim igralištima, javnim površinama
gradova. Pokazao se izvrsnim za sakupljanje opušaka, sitnog otpada
(crevo Ø 100 mm) i psećeg ekskrementa (crevo Ø 60 mm).
- Preporučeno vrieme korištenja od 1 do 4 sata dnevno. U slučaju
potrebe za intenzivnijim korištenjem usisivača, zatražite individualnu
ponudu.
Tehnički podaci:
Motor ........................................dvotaktni Stihl
Zapremina motora ..................27,2 cm3
Snaga ........................................ 0,7 kW / 0,95 k.
Smesa goriva ............................ 1:50
Gorivo ......................................Normal 95
Maks. protok vazduha ............710 m3/sat.
Zapremina sabirne posude .....120 l
Prečnik usisnog creva ..............100 mm (60 mm uz doplatu)
Masa..........................................26 kg
Korištenje..................................prikladan za sakupljnje izmeta
i otpada prečnika do 100 mm
2 337,93
93
395,95
PEPELJARE
Zidne pepeljare
Tip: 3668, 3657
- Namijenjene za interijere i eksterijere.
- Opremljene unutrašnjom posudom na vađenje
od pocinkovanog čelika.
- Zadnja strana prilagođena za montažu na zid.
Opremljene bravom protiv neovlaštenog otvaranja.
- Isporučuju se u lakiranoj izvedbi i od nehrđajućeg čelika.
150 x 70 x 350 mm
1,5 l
tan diz
Kvalite
28,77
35,97
ajn
Tip: 3668
Tip: 3657
Zidne pepeljare
Stone pepeljare
- Velika mogućnost primene u hotelima,
dvoranama za konferencije i mestima za pušače
ili u domaćinstvima.
Tip: 6095 Cena: 17,98 BOD
lakirana (crveno/crna)
Tip: 6533 Cena: 17,98 BOD
lakirana (bijelo/crna)
- Zbog lepog dizajna mogu služiti i za dekoraciju.
- Pogodno za enterijere i eksterijere.
Tip: 6523 Cena: 27,88 BOD
nehrđajući čelik
Ø 15 x 14,5 cm
Tip: 6524 – lakirana
Tip: 6529 – nehrđajući čelik
Cena: 9,71 BOD
Cena: 19,78 BOD
Ø 15 x 7,5 cm
Tip: 6530 Cena: 14,39 BOD
lakirana (crveno/crna)
Tip: 6531 Cena: 14,39 BOD
lakirana (bijelo/crna)
Tip: 3135
- mat. bakar
19,78
Tip: 6532 Cena: 20,69 BOD
nehrđajući čelik
Ø 12 cm
Ø 9 x 10 cm
94
PEPELJARE
Pepeljara
Tip: 4674 - siva, Tip: 4675 - crna
Tip: 3561 - crna
- Pepeljara namenjena za unutrašnje i spoljašnje prostore.
- Konstrukcija pepeljare smanjuje dotok kiseonika i time umanjuje
opasnost od požara.
- Široka baza osigurava visoku stabilnost, mogućnost sidrenja u podlogu.
- Otvor zaštićen od ubacivanja otpadaka.Sigurno zatvaranje posude pomoću
rotacionog zatvarača.
- Kapacitet 15 l. Proizvedena od polietilena s aditivom
za sprečavanje požara, opremljen uloškom od pocinkovanog lima.
Pepeljara Tuscan
Tip: 4340
- Elegantna izvedba prikladna
prvenstveno za spoljni prostor.
- Robustna konstrukcija
od polipropilena, unutrašnji
uložak od pocinkovanog čelika.
- Mogućnost pričvršćenja za podlogu.
- Prednost je veliki kapacitet pepeljare
i maksimalna zaštita od zapaljenja
opušaka.
Tip: 3561
Tip: 4675
Tip: 4674
Samostojeća pepeljara
Tip: 4452
- Metalna pepeljara površinski obrađena
praškastom bojom.
- Vršni deo i rupičasta mreža proizvedeni su
od nerđajućeg čelika.
- Zadnji die pepeljare ima prostor s mogućnošću
zaključavanja za posudicu za opuške.
- Prikladne kako za unutrašnje, tako i za spoljašne
prostore.
- Pepeljara se pomoću vijaka može pričvrstiti
uz podlogu.
Tip: 6098
- Robustna
konstrukcija i široka
osnova stalka
pepeljare
obezbedjuju visoku
stabilnost.
Tip: 6094
- Kvalitetna
površinska zaštita
špricanom
bojom.
Tip: 6519
95
TIP
NAZIV
6094
6098
6519
4340
4452
4674
4675
3561
Pepeljara
Pepeljara
Pepeljara
Pepeljara Tuscon
Samostojeća pepeljara
Pepeljara siva
Pepeljara crna
Pepeljara crna
DIMENZIJE
(mm)
Ø 150 x 600
Ø 410 x 720
Ø 250 x 610
325 x 325 x 970
Ø 300/190 x 1040
Ø 420 x 980
Ø 420 x 980
Ø 305 x 965
CENA
(BOD)
37,77
151,07
39,57
143,87
129,49
73,73
73,73
113,30
PEPELJARE
nim
atvore rima
z
u
a
n
Prime enim prosto
r
o
v
t
o
i
Tip: 3696
- Reprezentativna metalna
pepeljara. Otvori za
ubacivanje po rubu glave
pepeljare.
- Teška baza s gumenim
podloškom osigurava maks.
stabilnost.
- Nakon otvaranja glave
pepeljare se može izvaditi
posuda za prikupljanje
otpada velike zapremine.
Tip: 3699
- Pepeljara se može usidriti
u podlogu ili zaključati
lokotom.
- Izvedba istovetna
s Tipom 3698.
Umesto stalka ima
zglobni zidni nosač
s mogućnošću
podešavanja pod
različitim uglom.
Ø 400 x 1010 mm
228,26
Ø 180 x 490 mm
159,09
Tip: 3698
- Metalna glava
pepeljare s otvorima.
- Nehrđajuća posuda se
može zaključati pomoću
lokota.
- Robustan, vrlo stabilan stalak
sa gumenom podloškom,
mogućnost sidrenja.
Ø 400 x 1000 mm
242,09
Tip: 3697
- Metalna pepeljara sa stabilnom
bazom. Otvori u gornjem delu
pepeljare.
- U pepeljari je velika
pocinkovana posuda.
- Mogućnost sidrenja na podlogu
i zaključavanja unutrašnje
posude.
Ø 330 x 1000 mm
210,97
Tip: 3735
44,96
- Pepeljara u stojećoj izvedbi.
Kvalitetna zaštita praškastom
bojom. Rešetka od
nehrđajućeg čelika.
Ø 245 x 690 mm
127,96
Tip: 3701
- Zidna nehrđajuća pepeljara. Opremljena
bravom s dva ključa. Unutra pocinkovana
posuda. Nazad otvori za montažu na zid.
Materija za montažu priložen.
Tip: 3700
- Elegantna metalna pepeljara sa stabilnom
bazom. Mogućnost sidrenja na podlogu.
- Jednostavno pražnjenje posude pomoću
opružnog zatvarača.
254 x 76 x 317 mm
73,73
Visina 1041 mm
96
PEPELJARE, ULIČNE KANTE ZA SMEĆE
Viseća pepeljara
"cigareta"
- Laka metalna pepeljara sa
poklopcem koji se slobodno skida.
- Sastavni deo pepeljare je zidni
držač.
- Kvalitetna površinska obrada
praškastom bojom.
Glavne mere:
Tip: 4449
Ø 92 x 400 mm
41,36
Tip: 4450
Ø 152 x 400 mm 46,76
Tip: 4344
Zidna
varijanta.
Tip: 4450
Tip: 4449
Pepeljara na stalku sa korpom
Tip: 4343
- Pepeljara za enterijer kombinovana
sa korpom za otpatke.
- Pepeljara sa korpom je sa strane okočena
pomoću dve kukice.
- Otvor za ubacivanje u korpu
je obrubljen zaštitnom gumom.
- Pepeljara je proizvedena iz nerđajućeg
materijala, korpa za otpatke i stalak
od čelika, površinski obrađen praškastom
bojom.
Glavne mere:
Tip: 4343
Ø 150 x 850 mm
Tip: 4344
Ø 150 x 430 mm
89,92
64,74
Luksuzna spoljna zidna korpa
Korpa je opremljena
pepeljarom.
Unutrašnjost korpe - konstrukcija
za umetanje PVC vrećice za otpad.
- Luksuzna spoljna zidna korpa pogodna za postavljanje
u reprezentativne prostorije banka, ulaznih dvorana
preduzeća, hotele ili restorana.
- Prednji deo korpe se preklapa time je omogućena lakše
rukovanje sa otpadom.
- Standardno se isporučuju lakirana poliesterskom špricanom
bojom u dve boje:
RAL 5002 - plava,
RAL 7038 - siva.
- Korpa je opremljena:
a) oznakom na samolepljivoj nalepnici
b) priborom za pričvšćivanje na zid 4 x umetak, 4 x vijak x podložna pločica
c) malom kukicom za otvaranje poklopca.
TIP
3106
3107
3109
3110
Upotreba moguće i na javnim poršinama ili zajedničkim
prostorijama stambenih zgrada.
97
DIMENZIJE
d x š x v (mm)
250 x 130 x 380
250 x 130 x 380
330 x 170 x 560
330 x 170 x 560
ZAPREMINA TEŽINA
(lit.)
(kg)
4
3,5
4
3,5
15
5,8
15
5,8
POVRŠIN.
OBRADA
plava
siva
plava
siva
CENA
(BOD)
88,12
88,12
104,31
104,31
NADSTREŠNICE ZA PUŠAČE
Nadstrešnica za pušače BERLIN
- Nadstrešnica koja u sebi sadrži funkcionalnost
i elegantan izgled. Stvara velik prostor koji štiti
pušače od klimatskih uslova.
Konstrukcija:
- Stubići od pocinkovanog čelika 80 x 80 mm,
donji krajevi prilagođeni za montažu na
temeljnu ploču (spojni materijal je priložen).
- Dubina: 1560 mm
- Visina: 2680 mm
- Širina ulaza: 1000 mm
- Ukupna širina: 2500 ili 5000 mm
Krov:
- Okvir krova je sastavljen od aluminijumskih
profila. Krov je načinjen od prozirnog
polikarbonata s izvedbom koja sprečava
prolazak UV zračenja, debljina 6 mm.
Bočne stranice:
- Stranice od sigurnosnog stakla debljine 8 mm.
Stakla opremljena sa sigurnosnim
nalepnicama. Učvršćenje stakala pomoću kopči
od livenog aluminijuma za laku izmenu u
slučaju oštećenja. Bočne stranice s 4 strane, na
čeonoj strani ulaz širine 1000 mm.
Površinska obrada i montaža:
- Završnu površinsku obradu nadstrešnice čini
završni premaz u crno sivoj nijansi.
Nadstrešnice se isporučuju u rasklopljenom
stanju. Jednostavna montaža prema
priloženim uputstvima.
TIP
3722
3733
3734
GRAĐEVINSKI DEO
Nadstrešnica dužine 2500 mm (bez klupice)
Nadstrešnica dužine 5000 mm (bez klupice)
Klupica za naslanjanje pušača dužine 900 mm
CENA (BOD)
3 403,15
5 893,25
406,37
Nadstrešnica za pušače –
ekonomična
Tip: 3723
- Nadstrešnica za pušače koja je jednostavna,
čvrsta i ekonomična. Omogućuje pušačima
natkriveni prostor koji je zaštićen od vetra
i kiše.
Konstrukcija:
- Konstrukciju nadstrešnice čine aluminijumski
profili Ø 50 mm. Donji krajevi su namenjeni
za zalivanje betonom u temeljnoj ploči.
Sastavljanje konstrukcije pomoću prelaznih
cevi od livenog aluminijuma koje se fiksiraju
pomoću rostfraj vijaka (priloženi).
- Dubina: 1861 mm
- Dužina: 2526 mm
- Visina: 2175/2278 mm
Krov i bočne stranice:
- Krov i stranice čini prozirni polikarbonat
debljine 10 mm u izvedbi koja onemogućuje
prolazak UV zraka.
2 075,09
98
POLIETILENSKE VREĆE, BIO VREĆE
- Isporučuju se u širokom rasponu zapremina od 16 do 240 litara,
od ekološki neutralnog polietilena u uobičajenim debljinama
(osnovna težina).
Po narudžbi je moguće isporučiti
polietilenske vreće ovih dimenzija:
- Standardna boja vreća je plava, moguća isporuka
u crnoj, žutoj, zelenoj, crvenoj boji ili prozirnoj.
Debljina . . . . . .200 µ
Širina . . . . . 1200 mm
Dužina . . . . 2500 mm
- Vreće se mogu lako spaliti, ne oslobađaju štetne plinove.
- Isporučuju se po kartonima ili
pojedinačno u komadima.
Vreće je moguće
naručiti sa natpisom.
oruke
rok isp
k
a
t
a
r
K
Mogućnost štampanja
na vreći.
TIP
5026
5028
5029
5030
1077
1078
1076
1079
DIMENZIJA
(cm)
45 x 52
50 x 60
63 x 74
55 x 100
70 x 110
70 x 110
100 x 120
70 x 110
Vreće s vezicom
ZAPREMINA
MATERIJAL
(lit.)
16
Mikroten 10
24 - 30
Mikroten 10
60
Mikroten 10
70
Polietilen 50
120
Polietilen 50
120
Polietilen 80
240
Polietilen 80
120
Polyetylén 200
KAPAC. PAKOV. / PREPOR.
MIN. KOLIČINA (kom)
2000/50
2000/50
2000/50
250/25
250/25
150/15
75/75
25/25
CENA
(BOD/kom)
0,03
0,03
0,05
0,19
0,24
0,33
0,47
0,82
Bio vreće
- Jednostavno
zatvaranje vreće
pomoću vezice.
- Biološki razgradive vreće
na bazi skroba.
- Prikladne za kompostiranje.
- Isporučuju se od
materijala LDPE
ili polipropilena.
- Razgrađuju se pomoću
mikroorganizama, UV
zračenja, vlage itd. nakon
cca 3 meseca.
- Kod skladištenja rola
u originalnom pakovanju
je vreme razgradnje bitno
duže.
TIP
DIMENZIJE
(cm)
ZAPREM.
(l)
3508
3509
60 x 80
70 x 100
60
110
DEBLJ. MAT.
(mikroni)
LDPE 35 – plavi
LDPE 35 – plavi
SADRŽ. KARTONA / CENA
MIN. KOLIČINA (kom) (BOD)
250/10
250/25
0,17
0,23
99
TIP
DIMENZIJE
(cm)
ZAPREM.
(l)
3512
3513
3514
3515
3516
39 x 39
42 x 45
54 x 55
54 x 60
70 x 70
8
10
20
25
40
DEBLJ. MAT.
(mikroni)
17
17
18
18
21
SADRŽ. KARTONA /
MIN. KOLIČINA (kom)
2500/50
2000/50
480/20
480/20
500/20
CENA
(BOD)
0,11
0,13
0,22
0,23
0,41
STALCI ZA VREĆE SA METALNIM POKLOPCEM
ešenje
avno r da
t
s
o
n
pa
Jed
ma ot
proble
- Široki raspon sistema sakupljanja smeća u vreće.
- Jednostavno i brzo pričvršćivanje vreće omogućava
lako rukovanje sa otpadom.
- Vreće se mogu naručiti zajedno sa stalcima.
- Tip: 1077 (120 l, 50 µ), Tip: 1076 (240 l, 80 µ)
Tip: 0041
Tip: 5219
- Laka montaža na zid,
stubove za rasvetu, itd.:
u narudžbi navedite
način postavljanja.
31,47
talak
će za s
e
r
v
e
n
cm
Priklad - 70 x 110
7
7
0
1
Tip
Tip: 1020
Tip: 0039 - konstrukcija omogućava postavljanje
nalepnica ili ispisivanje teksta.
- Sa pokrivenom vrećom pogodan je
za industrijska područja, konstrukcija
onemogućava izbijanje požara.
TIP
1020
0040
0041
5219
0039
strukc
va kon
i
j
l
v
a
t
Ras
Tip: 0040
ZAPREMINA
POVRŠINSKA
DIMENZIJE
(lit.)
ZAŠTITA
širina / visina (mm)
Stalak
120
toplo pocinkovano
575 x 950
Prekriveni stalak
120
lakiran
485 x 1000
Pokretni stalak
120
lakiran
675 x 965
Zidni stalak
120
lakiran
480 x 210
Dvostruki stalak
2 x 120
toplo pocinkovano
1135 x 950
NAZIV
CENA
(BOD)
29,68
77,33
41,36
22,49
49,47
Stalci 120, 240 l
- Otporan, vruće pocinkovan poklopac, konstrukcija obrađena praškastom
bojom. Jednostavno pričvršćenje vreće.
- Isporučuje se u varijantama – za plastične vreće 120 l (Tip: 1077)
– za plastične vreće 240 l (Tip: 1076).
TIP
VARIJANTA
3624
3625
3626
3627
Stabil 120
Stabil 240
Mobil 120
Mobil 240
Ø POKLOPCA x š x v
(mm)
350 x 450 x 980
438 x 550 x 1040
350 x 500 x 980
438 x 580 x 1040
PRIKLADNA VREĆA
Tip: 1077 (120 l)
Tip: 1076 (240 l)
Tip: 1077 (120 l)
Tip: 1076 (240 l)
100
CENA
(BOD)
50,36
53,95
57,55
62,94
Tip: 3624
Tip: 3627
ija
STALCI ZA VREĆE SA METALNIM POKLOPCEM
- Druga varijanta stalaka za polietilenske vreće obično se koristi na parkiralištima,
benzinskim pumpama i sl.
- Mogućnost kompletnih isporuka uključujući vreće u boji.
- Isporuka sa dve površinske zaštite, obavezno navesti na narudžbi
- komaxit (špricana boja)
- toplo pocinkovano.
Držači
alke:
e za st
ć
e
r
v
ne
cm
Priklad - 70 x 110
7
7
0
1
Tip
- Izvedba omogućava postavljanje
na zidove, stupove itd.
- Zapremina 60 lit.
Stalci
- Stalci se isporučuju
u zapreminama od 110
i 60 litara, imaju čvrstu
čeličnu konstrukciju.
Stalci
TIP
NAZIV
1065
1064
1049
1050
Stalak 60
Stalak 110
Stalak 60
Stalak 110
ZAPREM.
(lit.)
60
110
60
110
POVRŠINSKA ZAŠTITA
toplo pocinkovano
toplo pocinkovano
komaxit
komaxit
VISINA Ø POKLOPCA
(mm)
(mm)
950
350
1030
438
950
350
1030
438
CENA
(BOD)
41,36
41,36
38,67
43,16
VISINA Ø POKLOPCA
(mm)
(mm)
265
350
265
350
CENA
(BOD)
32,37
28,25
Držači
TIP
NAZIV
1060
1051
Držač 60
Držač 60
ZAPREM.
(lit.)
60
60
POVRŠINSKA ZAŠTITA
toplo pocinkovano
komaxit
Pokriveni stalci
TIP
1055
1054
ZAPREM.
POVRŠINSKA ZAŠTITA
(lit.)
Pokriveni stalak 60
60
toplo pocinkovano
Pokriveni stalak 60
60
komaxit
NAZIV
VISINA
(mm)
900
900
Ø POKLOPCA
(mm)
350
350
CENA
(BOD)
88,12
82,73
Tip: 3414-4
žuti
Tip: 3414-6
crveni
Pokriveni stalci
- Pokriveni stalci sa vratašcima omogućavaju zatvaranje
stalka, u slučaju izbijanja požara u kanti, poklopac
sprečava brzo širenje vatre.
- Zatvaranjem vratašca postiže se učinak samogašenja.
- Isporuka u zapremini od 60 lit.
Zidni nosač
- Jednostavna cevna konstrukcija,
plastični poklopac.
- Opremljen okvirom za držanje
vreće.
- Namenjen za vreće 120 l
(Tip: 1077, 1078).
- Površinski zaštićen praškastom
bojom.
- Namenjen za interijere
i eksterijere.
450 x 600 x 250 mm
101
Tip: 3414-1
plavi
Tip: 3414-2
zeleni
35,08
STALCI ZA VREĆE S PLASTIČNIM POKLOPCIMA
- Standardna linija stalaka za vreće sa plastičnim poklopcima.
- Pogodni i za sakupljanje sortiranog otpada.
- Metalna konstrukcija površinske zaštite komaxit (po želji može biti
pocinkovano), kod veće porudžbine mogućnost odabira boja prema skali RAL.
- Pakovanje u rastavljenom obliku u kartonskim kutijama.
- Pogodne i za korištenje u enterijerima.
Tip: 5237
Tip: 5239
lke
za sta
vreće
e
n
m
ič
c
t
Prak
x 110
77 - 70
Tip 10
Tip: 5236
Tip: 5241
Tip: 5242
TIP
Tip: 5235
5235
5236
5237
5238
5239
5241
5242
Tip: 5238
102
ZAPREM.
(lit.)
Zidni mono
120
Pokretni mono
120
Stabilni mono
120
Stabilni duo
2 x 120
Trio
3 x 70
Sortirani kvatro 4 x 70
Kvatro
4 x 120
NAZIV
DIMENZIJE
š x v (mm)
390 x 105
390 x 950
390 x 950
845 x 945
820 x 760
1180 x 760
1000 x 1020
CENA
(BOD)
37,77
66,54
53,95
93,52
46,76
52,15
160,06
MOBILNI STALCI ZA VREĆE
Plastični stalak za
vreće 120 l
4665-2
Tip: 3857-1
- Pogodno za unutrašnje
i spoljašnju upotrebu.
4665-4
- Lagana i stabilna
konstrukcija korpe
proizvedena je od
reciklirane plastike.
4665-6
- Okvir za držanje vreće
za otpad od 120 l.
Tip: 4666
Tip: 4665
- Maksimalno iskorištavanje
zapremine vreće
i jednostavno pražnjenje.
talke:
će za s m
e
r
v
e
c
n
Pogod 7 - 70 x 110
7
0
Tipa 1
2,7 kg
Ø 380/500 x 900 mm
120 l
32,37
Tip: 4668
Tip: 3857-2
Tip: 3857-4
Tip: 3857-6
Stalci na točkićima
- Pogodni kako za razvrstan otpad, tako i za drugu
upotrebu u bolnicama, hotelima, stambenim objektima,
laboratorijima i slično.
- Gumeni odbojnici štite predmete u prostoriji od oštećenja.
- Opremljeni plastičnim poklopcima i držačima za vreće.
- Okretni toćkići Ø 80 mm.
- Odlikuju se vrlo kvalitetnom površinskom obradom.
Gigant
Tip: 6121
Nagazni stalak Mobil
Stalak Mobil
Tip: 5081
- Stalak za vreće 120 l. Hromirana konstrukcija s plastičnim
poklopcem.
- Nagazni sistem otvaranja
poklopca povećava komfor
korištenja.
- Opremljen točkovima Ø 80 mm.
Rešetka u donjem delu stalka
sprečava kidanje vreća.
Tip: 4142
TIP
NAZIV
4665
4666
4667
4668
5081
4142
6121
6520
Stalak za 1 vreću
Stalak za 2 vreće
Stakla za 3 vreće
Stalak za 4 vreće
Nagazni stalak Mobil
Stalak Mobil
Stalak „GIGANT“ 2,5 m3
Vreća „GIGANT“
- Stalak za vreće 120 l.
Hromirana konstrukcija.
- Jednostavno kačenje vreće sa
gumom. Rešetka u donjem delu
stalka sprečava kidanje vreća.
- Stalak za vreće velike
zapremine.
- Namenjen pre svega
za pogone sa velikom
količinom lakog
otpada, ili za masovne
sportske ili kulturne
događaje.
- Uz stalke nudimo
i odgovarajuće
polietilenske vreće
2,5 m3 Tip: 6520.
- Točkovi Ø 80 mm.
ZAPREMINA
(l)
1 x 120
2 x 120
3 x 120
4 x 120
1 x 120
1 x 120
1 x 2500
2500
TEŽINA
(kg)
6,8
10,9
15,3
20,5
7,5
6,5
43
-
POVRŠINSKA
OBRADA
komaksit
komaksit
komaksit
komaksit
hrom
hrom
komaksit
polietilen
DIMENZIJE
(mm)
400 x 480 x 960
750 x 480 x 960
1110 x 480 x 960
1460 x 480 x 960
560 x 580 x 1020
560 x 580 x 1020
1200 x 1340 x 2300
-
103
CENA
(BOD)
104,31
197,83
281,87
380,43
124,09
84,53
292,06
5,40
KONTEJNERI OD ČELIČNOG LIMA - AVIA
Izvedba sa fiksnim stranicama
Izvedba sa preklopnim stranicama
Ovaj tip kontejnera se u praksi najviše koristi. Namijenjen je za
odvoz usitnjenog ili mekog materijala. Ujedno se koristi
i za odvoz kućnog otpada. Na obodu kontejner je opremljen
držačima za prihvat poklopca ili mreže. Kontejneri se isporučuju
u dve izvedbe: preklopna prednja strana ili dvokrilna vrata. Za
utovar sajlom ili kukom.
Bočne stranice kontejnera preklapaju se sa obe strane. Preklopne
bočne strane omogućavaju jednostavniji utovar i istovar sadržaja
kontejnera. Kontejner isporučujemo u izvedbi sa preklopnom
prednjom stranom ili sa dvokrilnim vratima. Za utovar sajlom ili
kukom.
datno
uće do
g
o
m
cem!
jner je
oklop
Konte
stim p
la
d
e
s
iti
oprem
rijali:
i mate
n
e
ć
iš
r
o
rdno k
2 mm
Standa m, zidovi
m
dno 3
Tip: 6137
TIP
6135
6136
6137
6138
6139
ZAPREMINA
(m3)
3
4
6
9
12
Tip: 6144
UNUTRAŠNJE DIMENZIJE
KONTEJNERA (mm)
3335 x 1820 x 500
3335 x 1820 x 625
3335 x 1820 x 1000
3335 x 1820 x 1500
3335 x 1820 x 2000
CENA
(BOD)
1 650,00
1 660,00
1 830,00
1 995,00
2 145,00
TIP
6141
6142
6143
6144
ZAPREMINA
(m3)
5
6
9
12
UNUTRAŠNJE DIMENZIJE
KONTEJNERA (mm)
3335 x 1820 x 850
3335 x 1820 x 1000
3335 x 1820 x 1500
3335 x 1820 x 2000
CENA
(BOD)
1 750,00
1 912,00
2 056,00
2 248,01
Izvedba sa sedlastim krovom - pune stranice
Izvedba sa sedlastim krovom - mrežaste stranice
Tip: 6130
Tip: 6129
- Čvrsti sedlasti krov blagog nagiba. Konstrukciju krova čine
čelični profili. Po želji krov se može opremiti provetravanjem.
- Kontejner pogodan za sakupljanje i prevoz otpada, koji treba
zaštiti od atmosferskih uticaja.
Glavne dimenzije: 3335 x 1820 x 2000/2100 mm
- Čvrsti sedlasti krov blagog nagiba. Stranice i dvokrilna vrata
izrađena od mreže 50 x 50 x 4 mm.
- Mreža olakšava kontejner i daje bolji uvid u sadržaj kontejnera.
Glavne dimenzije: 3335 x 1820 x 2000/2100 mm
2 675,00
2 593,00
104
KONTEJNERI OD ČELIČNOG LIMA - AVIA
KONTEJNERI ZA STARU ODEĆU
Izvedba sa poklopcim
Centralno zaključavanje.
ijali:
mater
i
n
e
ć
oriš
rdno k
2 mm
Standa m, zidovi
m
dno 3
TIP
6146
6147
NAČIN
UTOVARA
Uže ili kuka
Uže + kuka
UNUTRAŠNJA DIMENZIJA
KONTEJNERA (mm)
3335 x 1820 x 1200
3335 x 1820 x 1200
ZAPREMINA
(m3)
6,2
6,2
CENA
(BOD)
2 241,10
2 241,10
Zaklopka - šarke gore.
- Kontejner je namenjen za sakupljanje
čvrstog kućnog otpada u gradovima,
naseljima i u mestima sa
retkimciklusom odvoza. Veličina
poklopaca onemogućava ubacivanje
prevelikih predmeta. Prema želji,
moguće je osigurati zaključavanje
poklopaca.
- Kontejner se isporučuje u izvedbi
sa zadnjom preklopnom stranicom.
Za utovar sajlom ili kukom.
Prema želji kupca moguće je kontejner isporučiti i u drugim dimenzijama
i izvedbama.
Kontejneri za staru odeću
Tip: 3956
988,50
Koriste se za sakupljanje starog tekstila, obuće, plišanih igračaka itd. Primena prvenstveno
na mestima s visokom koncentracijom ljudi kao što su trgovački centri, škole, sabirna dvorišta.
- Konstrukcija od cinka ispunjena
pocinkovanim limom.
350 kg
- Završna površinska obrada
1150 x 1250 x 2000 mm bojom.
2,5 m3
- Specijalan sigurnosni otvor za
ubacivanje korištenog tekstila.
600 kg
- Visina drške 1250 mm.
Tip: 3957
2 248,01
1100 kg
3335 x 1900 x 2000 mm
12 m3
3000 kg
105
- 2+1 bubnja za ubacivanje.
- Dvokrilna vrata s mogućnošću
zaključavanja na lokot.
- Čvrst krov.
- Manipulacija pomoću vozila za visoko
podizanje, dizalica ili poteznim
sistemom.
KONTEJNERI OD ČELIČNOG LIMA - TIP ABROLL
(Po normativu DIN 30 722)
M.S.T.S. SYSTÉM
ijali:
mater
i
n
e
ć
iš
kor
3 mm
ardno
Stand m, zidovi
m
5
dno
Različite izvedbe konstrukcije kontejnera
Dvokrilna vrata.
Sekundarna blokada dvokrilnih vrata.
Zaklopka, šarke gore + vijci.
- Kontejneri su proizvedeni od zatvorenih profila 100 x 60 mm, oplata je napravljena od lima debljine 3 mm, dno kontejnera od lima
debljine 5 mm. Kontejneri mogu biti opremljeni preklopnom zadnjom stranicom ili sa dvokrilnim vratima sa mehanizmom za
zaključavanje. Koriste se za prevoz rasutog i krutog tereta. Površina je standardno zaštićena temeljnom bojom i jednim završnim
slojem boje. U slučaju da kupac želi drugu izvedbu ili dimenzije, dostupne su.
TIP
6148
6149
6150
6151
6152
6153
6154
6155
6156
6157
6158
6159
ZAPREMINA
(m3)
5,7
9,4
14,6
19,9
6,3
10,4
16,3
22,1
7,0
11,5
17,9
24,3
TEŽINA
(kg)
1352
1525
1757
2009
1530
1695
1940
2183
1670
1840
2090
2350
UNUTRAŠNJE DIMENZIJE
KONTEJNERA (mm)
4500 x 2300 x 550
4500 x 2300 x 900
4500 x 2300 x 1400
4500 x 2300 x 1900
5000 x 2300 x 550
5000 x 2300 x 900
5000 x 2300 x 1400
5000 x 2300 x 1900
5500 x 2300 x 550
5500 x 2300 x 900
5500 x 2300 x 1400
5500 x 2300 x 1900
CENA
(BOD)
3 320,00
3 469,00
3 875,00
4 362,00
3 685,00
3 939,00
4 256,00
4 764,00
3 902,00
4 092,00
4 537,00
4 918,00
TIP
6160
6161
6162
6163
6164
6165
6166
6167
ZAPREMINA
(m3)
10,8
16
23
30
17,2
21,1
28,7
36,9
TEŽINA
(kg)
1904
2103
2392
2681
2237
2386
2699
3035
UNUTRAŠNJE DIMENZIJE
KONTEJNERA (mm)
6000 x 2300 x 775
6000 x 2300 x 1150
6000 x 2300 x 1650
6000 x 2300 x 2150
6500 x 2300 x 1150
6500 x 2300 x 1400
6500 x 2300 x 1900
6500 x 2300 x 2440
CENA
(BOD)
4 269,00
4 584,00
4 960,00
5 340,00
4 673,00
5 302,00
5 480,00
5 880,00
Za 2 i više komada, cene se posebno
određuju!
106
KONTEJNERI OD ČELIČNOG LIMA - TIP ABROLL
(Po normativu DIN 30 722)
Kontejner sa preklopnim poklopcem
- Poklopac je proizveden od čelične konstrukcije i čeličnog lima.
- Pomoćnom dizalicom olakšava se i pojednostavljuje otvaranje.
- Smer otvaranja (šarke na levoj ili desnoj strani) po želji kupca.
Tehnički podaci poklopca
DUŽINA POKLOPCA CENA
(m)
(BOD)
4,5 - 5
1 115,01
5,5 - 6
1 133,00
6,5 - 7
1 222,92
TIP
ja
oviran
st ren
o
n
ć
u
Mog
jnera!
konte
starih
5131
5132
5133
Zatvoreni kontejner sa
integralnim poklopcima
- Kontejner je opremljen sa
6 - 8 poklopaca, koji se u sredini
zaključavaju pomoći dve brave.
Standradna unutrašnja visina
kontejnera je 1,5 m.
(Ukupno cca 1,75 m).
TIP
5134
5135
5136
UNUTRAŠNJE DIMENZIJE BROJ POKLOPACA ZAPREMINA
KONTEJNERA (mm)
(KOMADA)
(m3)
4500 x 2300 x 1500
5500 x 2300 x 1500
6500 x 2300 x 1500
Varijante izvedbe kontejnera
- Mrežna izvedba sa sedlastim krovom.
- Izvedba za Tatru sa češljem odozdo.
107
6
8
8
14
17
20
CENA
(BOD)
4 485,00
4 917,00
5 350,00
KONTEJNERI
- Namenjeni su za sakupljanje
i odvoz komunalnog,
industrijskog
i ostalog
otpada.
- Kontejnere je
moguće opremiti
sa dva poklopca
na oprugama sa
ojačanjima koja
omogućavaju zatvaranje.
erijali:
ni mat
e
ć
iš
r
o
rdno k
3 mm
Standa m, zidovi
m
dno 5
- Sigurnosne ručke
na donjoj strani proizvode
se u dve izvedbe:
Tip: 5602
- jedna ručka (zapadnoevropski tip)
TIP
- dve ručke (češki tip)
- Kontejneri se proizvode u raznim
bojama prema željama kupaca.
5602-1
5602-2
5602-3
- Po dogovoru sa kupcem moguće
je isporučiti i druge izvedbe.
ZAPREMINA
(m3)
5,5
7
10
DIMENZIJE
(mm)
3500 x 1820 x 1150
3500 x 1820 x 1500
4000 x 1820 x 1800
CENA
(BOD)
1 518,00
1 636,00
1 860,00
Kontejner sa ojačanom konstrukcijom
- Pogodan prvenstveno za skladištenje i prevoz kašastog otpada.
- Kontejneri su zavareni spolja i iznutra, što garantije
vodootpornost.
TIP
5057-1
5057-2
5057-3
ZAPREMINA
(m3)
5,5
7
10
DIMENZIJE
(mm)
3500 x 1820 x 1100
3500 x 1820 x 1400
4000 x 1820 x 1700
CENA
(BOD)
1 529,00
1 648,00
1 860,00
ja
oviran
st ren
o
n
ć
u
Mog
jnera
konte
starih
Kontejner sa čelom na otvaranje
Kontejner sa poklopcima sa oprugom
Olakšava utovar i istovar otpada.
Poklopci su opremljeni ručkom i pojasom sa mogućnošću
zaključavanja. Nakon otpuštanja se poklopac sam podiže pomoću
mehanizma sa oprugom. Lančić služi za lakše privlačenje poklopca.
TIP
5601-1
5601-2
5601-3
ZAPREMINA
(m3)
5,5
7
10
DIMENZIJE
(mm)
3500 x 1820 x 1150
3500 x 1820 x 1500
4000 x 1820 x 1800
CENA
(BOD)
1 553,00
1 684,00
1 907,00
TIP
5603-1
5603-2
5603-3
108
ZAPREMINA
(m3)
5,5
7
10
DIMENZIJE
(mm)
3500 x 1820 x 1300
3500 x 1820 x 1700
4000 x 1820 x 2000
CENA
(BOD)
1 720,00
1 839,00
2 074,00
KONTEJNERI ZA KAŠASTI OTPAD
KONTEJNERI KADE
- Kontejner kada opremljen je sa demontažnom dvostrukim zodom od perforiranog lima.
- Zid omogućava odvajanje tečnosti od krutih delova otpada. Izdvojena tečnost može se ispustiti kroz kuglasti ventil. Demontažni zid
omogućava lakše čišćenje prostora između zidova.
TALOŽNI KONTEJNERI
anja
renovir
t
s
o
n
ć
Mogu ontejnera
k
starih
- Izvedba za mulj može se primjeniti
kako na kontejnere tipa Avia, tako
i na tip Abroll.
- U kontejneru je formirano
dvostruko dno sa padom prema
sredini, gdje je perforirani
demontažni deo dvostrukog dna.
On omogućava odvajanje tečnosti
od čvrstog otpada i po potrebi
demontažu, a kasnije i čišćenje.
Pomoću kuglastog ventila se
izdvojena tečnost može ispustiti.
demontažni perforirani lim
slavina
Dvostruko dno za prihvat.
Zaklopka, šarke gore + vijci.
109
dvostruko dno
Gumeno zaptivanje.
OPREMA ZA RECIKLAŽNA DVORIŠTA
Ekoskladišta
- Sitan neopasan otpad.
Kontejneri koji se mogu
odvlačiti ABROLL
Kontejneri za fluorescentne cevi
- Fluorescentne cevi, sijalice …
- Glomazni otpad: frižideri, nameštaj,
rastinje…
Kutije za baterije
- Akumulatori, baterije…
Plastični kontejneri za
razvrstavanje otpada
- Papir, staklo, plastika, tetrapak…
Kontejneri za stanovanje
- Prikladno za vođenje poslova
u reciklažnom dvorištu.
Vaga
Sekač
Kontejneri za komunalni otpad
- Mogućnost merenja paleta..
- Prikladan za uništavanje biomase.
- Gume, limenke od boja i ulja…
110
POKRETNI SABIRNI CENTRI
PODNE VAGE
Stacionarni sabirni centri
Na prethodnoj stranici kataloga prikazani su osnovni posude koji se koriste u sabirnim centrima. Sve ove posude mogu se naći
i na drugim stranicama kataloga, sa više pojedinosti o dimenzijama i oblastima uporebe.Uz ponudu sabirnih centara možemo izraditi
projektnu dokumentaciju sabirih mesta, uključujući pravila ponašanja i plan za slučaj opasnosti.
Pokretni sabirni centri
Sistem pokretnog sakupljanja opasnog otpada zavisi od od
primenjene tehnologije. Najčešće korišteni sistem pokretnih
sabirnih centara opasnog otpada je primena utovarnih
kontejnera. Ovi kontejneri imaju rešetku po čitavoj površini
poda. Po čitavoj ivici kontejnera razmešteni su prihvati
za spajanje različitih kanti, korištenjem traka. Prednost ovoga
sistema je mogućnost izmene količine i sastava kanti, prema
trenutnim potrebama. Utovarni kontejneri mogu se isporučivati
na svakom teretnom vozilu sa opremom za utovar.
Tip: 6140 Mali pokretni sabirni kontejner (AVIE)
- unutrašnja dužina kontejnera (3 335–3 800 mm)
Tip: 6180 Veliki pokretni sabirni kontejner (ABROLL)
- unutrašnja dužina kontejnera (4 200–6 500 mm)
od 2 800,00
od 5 050,00
Korisno pomagalo kod sakupljanja opasnog otpada
Podne vage
- Svoju primenu nalaze kao vage za prijem ili izdavanje robe, za kontrolu u skladištu ili
u proizvodnji. Pogodne su za suve prostore s radnom temperaturom od –10 do +40 ˚C.
- Konstrukcija je od lakiranog čelika s površinom za vaganje od lima s isporučenog debljine
4 mm bez mogućnosti skidanja.
- Vagu je po narudžbi moguće sertificirati (baždariti) za trgovinske odnose.
- Indikator u plastičnoj izvedbi može se priključiti na el. mrežu 230 V, ili može raditi
na ugrađeni akumulator.
- Jedinica za vaganje može raditi u sledećim režimima:
- brojanja komada,
- sabiranja težina,
- vaganje životinja,
- automatsko sabiranje i slanje podataka,
- vaganje s limitima uz podešavanje donjeg i gornjeg limita za kontrolu
tolerancije mase proizvoda ili broja komada,
- odabir režima zvučnog signala u limitu ili izvan limita,
NOVOST
- Prednost indikatora je veliki LCD ekran veličine 52 mm s plavim
LED osvetljenjem u podlozi, koji je čitljiv s velike udaljenosti
i pod uglom od 170˚. Sledeća prednost je brzo ustaljivanje
vrednosti na ekranu i stabilna vrednost rezultata pri vaganju.
- Indikator se isporučuje s plastičnim nosačem za cev prečnika 38 mm koji
se može naginjati pod željenim uglom. Indikator bez nosača se postavlja na sto.
TIP
OPIS
7298
7299
Podna vaga s indikatorom
Podna vaga s indikatorom
DIMENZIJE
(mm)
1000 x 1000 x 90
1000 x 1200 x 90
MAKSIMALNA TEŽINA VAGANJA
(kg)
300
600
111
MASA
(kg)
90
95
CENA
(BOD)
951,08
968,38
ZAMENSKI DELOVI
ZA KONTEJNERE VELIKE ZAPREMINE
Zaštitne mreže za kontejnere
Zaštitne navlake za kontejnere
Tip: 8716
17,98 / m
TIP
8766-25
8766-45
8766-70
8766-100
DIMENZIJE
(mm)
25 x 25
45 x 45
70 x 70
100 x 100
DEBLJINA MATERIJALA
CENA
BOJA
(mm)
(BOD/m2)
2
zelena
4,14
3
zelena/crna
4,14
3
zelena
2,88
3
zelena/crna
2,17
2
Koriste se za osiguravanje tereta.
- Navlake se fiksiraju pričvršćivanjem za kuke na ivici kontejnera.
- Navlake se izrađuju od materijala gramaže 550 g/m2.
- Uz ivicu imaju prečnik Ø 10, 12, 14, 18, 24 ili 40 mm.
- Uz navlake se isporučuje i ivična elastična guma Ø 8 mm.
- Standardno se isporučuju u sivoj boji. Na upit i u drugim
bojama.
- Navlake isporučujemo u veličinama po želji kupca.
- Koriste se za osiguravanje tereta.
- Mreža se fiksira pričvršćivanjem za kuke na ivici kontejnera.
- Mreže su izrađene od polietilena. Debljina materijala je
2 i 3 mm.
-Dimenzije mreže birate prema vašim potrebama.
Otvori za pričvršćivanje u podlogu
Rampa za utovar
Tip: 9282
Tip: 8996
44,96 / 1 kom
20,69 / 1 kom
- Ugrađuju se u dno kontejnera.
- Primarno služe za fiksiranje transportovanog tereta.
- Proizvedena od robusnog vruće pocinkovanog čelika.
- Protivklizna površina olakšava manipulaciju.
- Rampa se slobodno prislanja uz kontejner (ne fiksira se).
- Ručke za olakšavanje manipulacije.
- Kontejnere je moguće opremiti odeljcima na zaključavanje za
skladištenje i prevoz rampi.
Zaključavanje kuka ABROLL
Zaključavanje kuka AVIE
Tip: 8883-A
Tip: 8883-B
44,96
79,13
- Zaključavanje će onemogućiti odvlačenje kontejnera i njegovo otuđivanje.
- Osigurava od krađe kontejnere smeštene na javnim jestima bez nadzora.
- Lokot nije isporučen u pakovanju.
112
ZAMENSKI DELOVI
ZA KONTEJNERE VELIKE ZAPREMINE
Kuka za kontejner AVIE
Kuka 1 za kontejner ABROLL
Kuka 2 za kontejner ABROLL
ø 50
R5
0
335
190
0
R8
150
R8
0
ø 40
1125
300
ø 50
320
Tip: 8787
Tip: 8753-1
Tip: 8753-2
Kuka za kontejner AVIE
Kuka 1 za kontejner ABROLL
Kuka 2 za kontejner ABROLL
26,98
46,76
73,73
Klizač AVIE 200mm
Klizač ABROLL 200mm
Klizač ABROLL 300mm
345
245
200
ø 40
ø 159
ø 40
ø 159
ø 240
139
ø 108
ø 30
240
230
200
Čep klizača
Klizač
Nosač
300
Čep klizača
Klizač
Nosač
Čep klizača
Klizač
Nosač
Tip: 8788-C
Tip: 8788-R
Tip: 8788-D
Tip: 8709-C
Tip: 8709-R
Tip: 8709-D
Tip: 8756-C
Tip: 8756-R
Tip: 8756-D
Čep klizača
Klizač
Nosač
Čep klizača
Klizač
Nosač
Čep klizača
Klizač
Nosač
12,59
17,98
12,59
19,78
30,57
19,78
23,38
35,97
19,78
Spona za poklopac
Ručna dizalica 3,5 t
Ručna dizalica 5 t
75
R9
225
45
25
Tip: 8776
Tip: 8882
Tip: 8841
Spona
Ručna dizalica 3,5 t
Ručna dizalica 5 t
28,77
290,51
381,82
113
Download

posude za bio otpad