PLASTIČNI KONTEJNERI - NA KIPOVANJE
- Kontejneri na kipovanje su proizvedeni od vrlo kvalitetnog polietilena rotacionom metodom.
Zahvaljujući ovoj tehnologiji je konstrukcija kontejnera vrlo čvrsta i otporna na mehaničko oštećivanje.
- Kvalitetni polietilen garantuje otpornost na UV zračenje, većinu hemikalija i vremenske uslove.
- Posuda kontejnera je proizvedena od jednog komada bez spojeva i time je zagarantovana
100% nepropusnost.
- Kontejnerom rukuje jedna osoba viljuškarom ili ručno.
- Upotreba: Primenu će naći prvenstveno u rukovanju otpadom, poluproizvodima ili finalnim
proizvodima. Primenu će naći kako u enterijeru, tako i u eksterijeru. Namenjeni su za čvrste i kašaste
materijale.
ina
5 god
a
j
i
c
n
Gara
750 l
300 kg
izmom
mehan
im
n
p
ozača
Isklo
esta v
lja s m
v
a
r
p
u
Tip: 3382
1670 x 995 x 900 mm
492,00
Tip: 3383
1670 x 995 x 930 mm
657,11
Detalj sklapanja.
Tip: 3384
1800 x 995 x 900 mm
796,83
Tip: 3385
1800 x 995 x 930 mm
979,44
204
se
PLASTIČNA KOLICA ZA KIPOVANJE
Kolica za kipovanje - 180 kg Tip: 3047
Kolica za kipovanje - 360 kg Tip: 3048
- Robustna konstrukcija od plastike, bez spojnih elemenata, lakše od metalne izvedbe.
- Veličina prilagođena za jednostavno manevrisanje, prolaz kroz vrata te prevoz dizalom.
- Lagano kipovanje i pražnjenje sadržaja zahvaljujući savršenoj izbalansiranosti kolica.
- Dopunska ručka u donjem delu kolica.
- Lagano čišćenje i održavanje zahvaljujući glatkoj površini.
- Točkovi ne ostavljaju tragove na podu.
- Mogućnost isporuke sa preklopnim gornjim poklopcem.
Tip: 3049
- Način prihvata točkova (unutar profila kolica)
čuva zidove, vrata i ostale delove enterijera.
Preklopni poklopac.
- Anatomski rukohvati omogućavaju
izvrsno manevrisanje.
- Kolica je moguće koristiti i kod niskih
spoljnih temperatura.
Idealno pomagalo za rukovanje
sa otpadom ili drugim materijalom
velikih dimenzija.
Dopunska ručka
na donjoj strani
služi laganom
pražnjenju kolica.
TIP
Zapremina (m3)
Naziv
Dimenzije (mm)
Materijal
Nosivost (kg)
Cena (BOD)
4536
4537
4538
0,4
Nagibna kolica
Poklopac
1457 x 683 x 860
1321 x 708 x 229
205
573,00
385
650,00
–
186,76
3047
3048
3049
0,6
Nagibna kolica
Poklopac
1640 x 768 x 965
1540 x 806 x 222
polietilen
180
360
–
755,33
796,00
224,80
205
4539
4540
4541
0,8
Nagibna kolica
Poklopac
1797 x 851 x 1073
1692 x 876 x 229
570
989,00
955
1 105,00
–
268,03
KONTEJNERI ZA KIPOVANJE
od 596,34
Mogućnost otvaranja sa mesta vozača.
Garancije.
Boja po izboru.
Kontejner za kipovanje ''PROFI''
- Jedan od najčešće korištenih kontejnera u Evropi.
TIP
- Robustni mehanizam daje dug vjek trajanja.
6502
6503
6504
6505
- Obrtanje je moguće pomoću užeta sa mesta
vozača viljuškara.
- Kvalitetna površinska obrada.
DIMENZIJE
A x B x C (mm)
1560 x 1070 x 850
1560 x 1570 x 850
2140 x 1070 x 1150
2140 x 1570 x 1150
X
(mm)
800
830
800
830
ZAPREM.
(l)
600
900
1200
1700
NOSIVOST
(kg)
800
1000
1200
1200
CENA
(BOD)
565,00
667,00
715,00
826,00
Profesionalni kontejner
sa poklopcem Tip: 6570, 6571
Mogućnost otvaranja sa mesta vozača.
- Jednostavni sistem koji omogućava samostalno otvaranje poklopca
kod istovara kontejnera.
- Poklopac prvenstveno služi za zaštitu od kiše ili vetra.
A - max. dubina
B - max. širina
C - max. visina
Razmak na osi (X)
naveden u tablici.
TIP
Boja po izboru.
6570
6571
206
DIMENZIJE
A x B x C (mm)
1560 x 1070 x 1115
1560 x 1570 x 1115
X
(mm)
800
830
ZAPREM.
(l)
800
1100
NOSIVOST
(kg)
800
1000
CENA
(BOD)
650,00
748,00
KONTEJNERI ZA KIPOVANJE
nja
otvara
t
s
o
n
ć
Mogu ta vozača
s
e
sa m
Profesionalni kontejner
na točkovima
- Kontejner je opremljen kompletom točkova
(poliamid Ø 200, 2 okretna sa kočnicom, 2 fiksna).
TIP
6574
6575
6576
6577
- Poliamidni točkići pogodni su za ravnu površinu.
- Na ravnoj površini omogućavaju lako rukovanje
kontejnerom.
- Nosivost kontejnera u tablici je ograničena prema
nosivosti točkića. Prema narudžbi moguće
je kontejner opremiti točkićima veće nosivosti.
DIMENZIJE
A x B x C (mm)
1560 x 1070 x 1070
1560 x 1570 x 1070
2140 x 1070 x 1360
2140 x 1570 x 1360
X
(mm)
800
830
800
830
ZAPREM.
(lit.)
600
900
1200
1700
NOSIVOST
(kg)
800
1000
1000
1000
CENA
(BOD)
656,00
748,00
786,00
915,00
Boja po izboru.
Profesionalni kontejner
sa dvostrukim dnom
Tip: 6753, 6754
- Opremljen kompletom točkića Ø 200 mm poliamid
(2 okretna sa kočnicom, 2 fiksna).
- Točkići pogodni za ravnu površinu.
- Kontejner je opremljen dvostrukim dnom
sa ispustom.
- Dvostruko dno omogućava razdvajanje
čvrstih stvari od tečnih.
Dvostruko dno služi za
razdvajanje čvrstih stvari
od tečnih.
TIP
Ispusni ventil na zadnjoj
strani kontejnera.
6753
6754
DIMENZIJE
d x š x v (mm)
1560 x 1070 x 1070
1560 x 1570 x 1070
X
(mm)
800
830
207
TEŽINA
(kg)
170
195
ZAPREMINA
(m3)
0,6
0,9
NOSIVOST
(kg)
800
1000
CENA
(BOD)
706,00
805,00
KONTEJNERI ZA KIPOVANJE
KONTEJNER ZA OKRETNI VILJUŠKAR
galo
poma
o
n
s
r
v
Iz
u
lu cen
za ma
Tip: 7074
95
Kontejneri za kipovanje
560
195
- Kontejner sa ručnim rukovanjem.
- Koristi se za rukovanje sa viljuškarom,
kipovanje se izvodi ručno.
Tip: 7077
- Nije potrebno prilagođavanje viljuškara.
- Koristi se za rukovanje sa metalnim i ostalim
čvrstim otpadom.
- Prevoz se vrši viljuškarom ili dizalicom.
95
- Po želji moguće je prilagoditi dimenzije i površinsku
zaštitu kontejnera.
680
240
vode
a proiz
z
o
n
d
Pogo
DIMENZIJE
D x Š x V (mm)
1650 x 1320 x 1080
1500 x 1350 x 690
TIP
7074
7077
TEŽINA
(kg)
150
120
ZAPREMINA
(m3)
1,0
1,0
NOSIVOST
(kg)
1200
1500
CENA
(BOD)
680,00
450,00
Kontejner za okretni viljuškar
- Metalni kontejner s integriranim adapterom
za manipulaciju s viljuškarom.
- Pražnjenje se može obavljati pomoću
mehanizma za okretanje vilica viljuškara.
- Kontejneri su prikladni za skladištenje ili
prevoz sirovina, poluproizvoda ili
komunalnog i razvrstanog otpada.
etne
Za okr
- Kontejneri se mogu slagati jedan
na drugog samo u praznom stanju do 3 x,
u složenom stanju se s kontejnerima ne
može manipulisati.
Mere za viljuške
85
525
180
TIP
4433
4434
GL. MERE
(mm)
1200 x 1000 x 950
1200 x 1200 x 950
ZAPREMNINA
(l)
1100
1300
MASA
(kg)
145
165
NOSIVOST
(kg)
1000
1000
208
X
(mm)
525
525
CENA
(BOD)
447,00
530,00
e
viljušk
KONTEJNERI SA DNOM NA OTVARANJE
od 488,00
Boja po izboru.
Tip: 6501
200
1025
630
Kontejneri sa preklopnim dnom
- Specijalni kontejneri sa preklopnim dnom.
- Robustna konstrukcija kontejnera daje dovoljnu sigurnost.
- Otvaranje dna pomoću užeta moguće je realizovati sa mesta
vozača viljuškara.
- Ponovno zatvaranje dna moguće je laganim postavljanjem
kontejnera na tlo (dno se automatski zatvara).
- Rukovanje sa kontejnerom - dizalicom ili viljuškarom
(4 prihvata).
- Površinska zaštita - temeljna i završna boja.
Mogućnost otvaranja sa mesta vozača.
Slaganje.
TIP
6501
4727
4728
ZAPREMNINA
(l)
600
1000
1500
SPOLJNE DIMEN.
(mm)
1260 x 840 x 910
1500 x 1080 x 970
1500 x 1080 x 1320
UNUTRAŠNJE DIMEN.
d x š x v (mm)
1135 x 735 x 710
1350 x 1000 x 750
1350 x 1000 x 1100
MASA
(kg)
115
125
190
NOSIVOST
(kg)
500
800
800
CENA
(BOD)
488,00
586,00
687,00
Mrežni kontejneri s otklopivim dnom
ni
identič
njenja
ž
ra
p
.
in
01
a i nač
Tipa 65
Izvedb
tejneru
su kon
- Omogućuju jednostavan nadzor nad
sadržajem kontejnera.
- Od mreže su izrađene samo stranice
kontejnera.
- Korištena je kvalitetna čelična mreža
50 x 50 x 4 mm.
TIP
4453
4729
4730
ZAPREMNINA
(l)
600
1000
1500
SPOLJNE DIMEN.
(mm)
1260 x 840 x 910
1500 x 1080 x 970
1500 x 1080 x 1320
209
UNUTRAŠNJE DIMEN.
d x š x v (mm)
1135 x 735 x 710
1350 x 1000 x 750
1350 x 1000 x 1100
MASA
(kg)
105
125
175
NOSIVOST
(kg)
500
800
800
CENA
(BOD)
495,00
567,00
676,00
KONTEJNERI S PRAŽNJENJEM ODOZDO
NOVOST
Kontejneri s pražnjenjem odozdo
- Kontejneri pogodni za rastresite materijale s veličinom granule
3 mm.
- Silosni sistem pražnjenja – omogućuje spretno i lako pražnjenje
pomoću robusnog mehanizma. Zaustavljanje pražnjenja reguliše
se polugom u otvorenom i zatvorenom položaju.
- Prazni kontejneri mogu se slagati jedan na drugi.
- Proizvedeni su od čelika s površinskom obradom u plavoj nijansi
boje. Po narudžbi mogu se odabrati druge boje iz skale RAL-a.
Tip: 7243
145 kg
1300 x 900 x 1690 mm
1000 l
700 kg
Tip: 7242
879,84
138 kg
1300 x 900 x 1320 mm
600 l
700 kg
527,42
Detalj zaustavljanja pražnjenja.
Oprema po izboru.
- Manipulacija viljuškarom. Za jednostavnu manipulaciju na ravnoj i glatkoj površini može poslužiti točkovi prečnika 200 mm (gumeni
točkovi s čeličnim središtem 6005 i 0918 ili točkovi od poliamida 6359 i 6369) koji se mogu dokupiti uz kontejner kao oprema.
- Veličina otvora za pražnjenje 300 x 300 mm.
210
KONTEJNERI S BOČNIM OTVOROM ZA PRAŽNJENJE
KONTEJNER ZA PRAŽNJAVANJE S VENTILOM
NOVOST
Kontejner s bočnim otvorom za pražnjenje
Tip: 7244
- Kontejneri pogodni za rastresite materijale. Sistem
pražnjenja pomoću poluge sa zaustavljanjem u zatvorenom
položaju. Polugom se može upravljati i iz kabine vozača.
Manipulacija pomoću viljuškara, mogućnost slaganja
kontejnera jednog na drugi.
- Veličina otvora za pražnjenje 1250 x 600 mm.
- Kvalitetna površinska obrada.
553,36
130 kg
1400 x 1000 x 1145 mm
800 l
1000 kg
Kontejner za pražnjavanje s ventilom
Tip: 7294
- Kontejneri pogodni za otpad koji nastaje pri obradi metala, a koji je
sa uljima natopljen. Sistem pražnjenja pomoću pedale sa
zaustavljanjem u zatvorenom položaju.
- Ulje se odvaja od grube nečistoće pomoću sita smeštenog na dnu
kontejnera, a ispušta se preko ventila smeštenog u donjem delu
kontejnera.
- Jednostavna manipulacija pomoću 4 točka Ø 100 mm (2 fiksna
i 2 okretna).
293,97
32,7 kg
970 x 660 x 895 mm
80 l
300 kg
211
GARDEROBNI ORMARI NA POSTOLJU
Garderobni ormar na postolju
Tip: 3839 siva/siva
Tip: 3840 siva/plava
- Kvalitetna zavarena konstrukcija.
125,00
- Delotvoran sistem provetravanja.
- Iz sigurnosnih razloga pojačana konstrukcija vrata zatvorenim profilom.
- Svaki odeljak može se odvojeno zaključati cilindričnom bravom.
- Bez mogućnosti naknadne montaže nogu.
- Oprema: polica, šipka za vešalice, 3 x kukica.
- Kvalitetna površinska obrada praškastom bojom, korpus sivi RAL 7035,
vrata siva RAL 7035 ili plava RAL 5012.
- Bočni otvori za redno spajanje.
- Mogućnost dokupljivanja sigurnosnog okretnog zatvarača za viseći lokot.
600 x 500 x 1800 mm
Okretni zatvarač za
viseći lokot
Tip: 4993.
5,22
Plastični umetak za odlaganje obuće
Tip: 3860 za širinu 250 mm
Tip: 3861 za širinu 300 mm
4,87
- Umetak hvata vlagu i nečistoću iz obuće.
- Lako se vadi i čisti.
- Isporučuje se u dve širine (za 250 i 300 mm).
212
GARDEROBNI ORMARI NA PODNOŽJU
131,00
131,00
Garderobni ormar na postolju
Tip: 5104 siva/siva
Tip: 3843 siva/plava
- Kvalitetna zavarena pojačana konstrukcija.
- Površinska obrada praškastom bojom.
- Opremljen policom i kukicama.
- Svaki odeljak može se odvojeno zaključati cilindričnom
bravom.
600 x 500 x 1850 mm
Plastični umetak za odlaganje obuće
Tip: 3860 za širinu 250 mm
Tip: 3861 za širinu 300 mm
4,87
- Umetak hvata vlagu i nečistoću iz obuće.
- Lako se vadi i čisti.
- Isporučuje se u dve širine (za 250 i 300 mm).
Tip: 3843
Tip: 5104
Varijante laminatnog dekora
Dizajn 1
Dizajn 2
Dizajn 3
Dizajn 4
Dizajn 5
Dizajn 6
Dizajn 7
Dizajn 8
Dizajn 9
250,00
Garderobni ormar sa vratima
od laminata
Tip: 3841 dvokrilni
Tip: 3842 trokrilni
- Garderobni ormar sa vratima od laminata
- Vrata su izrađena od polaminirane DTD
sa ABS rubom.
- U ponudi su razni dekori.
- Izrada po narudžbi.
- Proizvodi se u dve dimenzije:
dvokrilni - 600 x 500 x 1850 mm
170,00
trokrilni - 900 x 500 x 1850 mm
213
GARDEROBNI ORMARI NA PODNOŽJU
zgled,
Novi i sigurnost
visoka vale
od pro
- Kvalitetna zavarena konstrukcija.
- Delotvoran sistem provetravanja.
- Visoka sigurnost protiv nasilnog ulaska zahvaljujući
dvostrukoj oplati vrata i graničnoj ploči, koje
sprečavaju lomljenje vrata ili rezanje zasuna brave.
- Svaki odeljak se odvojeno zaključava cilindričnom bravom.
- Oprema: polica, šipka za
vešalice, 3 x kukica.
- Kvalitetna površinska obrada
praškastom bojom,
korpus sivi RAL 7035,
vrata siva RAL 7035
ili plava RAL 5012.
- Bočni otvori za redno spajanje.
- Mogućnost dokupljivanja
sigurnosnog okretnog
zatvarača za viseći lokot.
Okretni zatvarač
Tip: 4993
- Sigurnosni okretni zatvarač za
viseći lokot. Nakon umetanja
visećeg lokota je zatvarač
odblokiran i slobodno se okreće,
što onemogućava njegovo nasilno
prekretanje. Okretni zatvarač
isporučuje se bez visećeg lokota.
5,22
Vrata s dvostrukom
oplatom - sigurnost
uporediva s bravom za
zaključavanje u tri tačke.
Granična ploča sprečava
lomljenje vrata prema
unutra i rezanje zasuna
brave.
Plastične kukice.
Provetravanje na polici vazduh struji od poda
preko provetravanja
u polici sve do otvora za
provetravanje iznad vrata.
Ormari
TIP
4900
4901
Vxšxd
1800 x 500
1800 x 500
(mm)
x 500
x 500
Boja
siva
sivo-plava
Brava
Cena (BOD)
127,00
4902
1800 x 600
x 500
siva
4903
4904
4905
1800 x 600
1800 x 750
1800 x 750
x 500
x 500
x 500
sivo-plava
siva
sivo-plava
cilindrična
135,00
192,00
214
Provetravanje dna - dno
je izdignuto 6-8 mm
iznad poda.
4906
1800 x 900
x 500
siva
Provetravanje iznad
vrata omogućava
izvrsnu cirkulaciju
vazduha.
4907
1800 x 900
x 500
sivo-plava
190,00
Cilindrična brava
s ključem.
GARDEROBNI ORMARI NA NOGAMA
zgled,
Novi i sigurnost
visoka vale
od pro
- Kvalitetna zavarena
konstrukcija.
- Delotvoran sistem
provetravanja.
- Visoka sigurnost protiv
nasilnog ulaska zahvaljujući
dvostrukoj oplati vrata i
graničnoj ploči, koje sprečavaju
lomljenje vrata ili rezanje
zasuna brave.
- Svaki odeljak se odvojeno
zaključava cilindričnom
bravom.
- Oprema: polica, šipka
za vešalice, 3 x kukica.
- Kvalitetna površinska obrada
praškastom
bojom, korpus sivi
RAL 7035, vrata siva
RAL 7035 ili plava
RAL 5012.
- Bočni otvori za redno spajanje.
- Mogućnost dokupljivanja
sigurnosnog okretnog
zatvarača za viseći lokot.
- Jednostavna montaža nogu
pomoću vijaka,
noge se isporučuju
odvojeno.
5,22
Okretni zatvarač
Tip: 4993
Sigurnosni okretni zatvarač
za viseći lokot. Nakon umetanja visećeg lokota je zatvarač odblokiran i slobodno se okreće,
što onemogućava njegovo nasilno prekretanje. Okretni zatvarač isporučuje se bez visećeg lokota.
Uz svaki ormar treba dodatno naručiti odgovarajuće noge.
TIP
4900
4901
V x š x d 1800 x 500 1800 x 500
(mm)
x 500
x 500
Boja
siva
sivo-plava
Brava
Cena (BOD)
127,00
4902
1800 x 600
x 500
siva
4903
4904
4905
1800 x 600 1800 x 750 1800 x 750
x 500
x 500
x 500
sivo-plava
siva
sivo-plava
cilindrična
135,00
192,00
4906
1800 x 900
x 500
siva
4907
1800 x 900
x 500
sivo-plava
1920
Ormari
190,00
Noge
TIP
Visina (mm)
Cena (BOD)
4899
120
8,10
4899
120
8,10
4899
120
8,10
215
4899
120
8,10
120
Dodatna oprema
GARDEROBNI ORMARI S KLUPICOM
zgled,
Novi i sigurnost
visoka vale
od pro
- Kvalitetna zavarena konstrukcija.
- Delotvoran sistem provetravanja.
- Visoka sigurnost protiv nasilnog
ulaska zahvaljujući dvostrukoj
oplati vrata i graničnoj ploči,
koje sprečavaju lomljenje vrata
ili rezanje zasuna brave.
- Svaki odeljak se odvojeno
zaključava cilindričnom bravom.
- Oprema: polica, šipka za
vešalice, 3 x kukica.
- Kvalitetna površinska obrada
praškastom bojom, korpus sivi
RAL 7035, vrata siva RAL 7035
ili plava RAL 5012.
- Bočni otvori za redno spajanje.
- Mogućnost dokupljivanja
sigurnosnog okretnog
zatvarača za viseći lokot.
- Ugradnjom klupice ispod
ormara štedi se značajan
prostor u odnosu na rešenje
s odvojenom klupicom.
5,22
Okretni zatvarač
Tip: 4993
Sigurnosni okretni zatvarač
za viseći lokot. Nakon umetanja
visećeg lokota je zatvarač
odblokiran i slobodno se okreće,
što onemogućava njegovo nasilno
prekretanje. Okretni zatvarač
isporučuje se bez visećeg lokota.
Ormari
Uz svaki ormar treba dodatno naručiti odgovarajuću klupicu.
TIP
4900
4901
V x š x d 1800 x 500 1800 x 500
(mm)
x 500
x 500
Boja
siva
sivo-plava
Brava
Cena (BOD)
127,00
4902
1800 x 600
x 500
siva
4903
4904
4905
1800 x 600 1800 x 750 1800 x 750
x 500
x 500
x 500
sivo-plava
siva
sivo-plava
cilindrična
135,00
192,00
4906
1800 x 900
x 500
siva
4907
1800 x 900
x 500
sivo-plava
190,00
Dodatna oprema
Klupice
TIP
Vxšxd
(mm)
Cena (BOD)
4924
4925
4926
4927
375 x 500 x 800
375 x 600 x 800
375 x 750 x 800
375 x 900 x 800
54,00
60,00
71,80
81,00
216
GARDEROBNI ORMARI "Z"
GARDEROBNE KLUPICE
zgled,
Novi i sigurnost
visoka vale
od pro
- Kvalitetna zavarena konstrukcija, vrata u "Z" obliku.
- Delotvoran sistem provetravanja.
- Visoka sigurnost protiv nasilnog ulaska zahvaljujući dvostrukoj
oplati vrata i graničnoj ploči, koje sprečavaju lomljenje vrata ili
rezanje zasuna brave.
- Svaki odeljak se odvojeno zaključava cilindričnom bravom.
- Oprema: šipka za vešalice, 3 x kukica.
- Kvalitetna površinska
obrada praškastom bojom.
- Bočni otvori za redno
spajanje.
- Uz svaki ormar može
se dodatno naručiti
oprema po izboru (noge,
klupica ili sigurnosni
okretni zatvarač
za viseći lokot).
5,58
Okretni zatvarač
Tip: 4993
Sigurnosni okretni zatvarač za
viseći lokot. Nakon umetanja
visećeg lokota je zatvarač
odblokiran i slobodno se okreće,
što onemogućava njegovo nasilno prekretanje.
Okretni zatvarač isporučuje se bez visećeg lokota.
Ormari
TIP
4908
4909
4910
4911
V x š x d 1800 x 800 1800 x 800 1800 x 1200 1800 x 1200
(mm)
x 500
x 500
x 500
x 500
Boja
siva
sivo-plava
siva
sivo-plava
Brava
cilindrična
Cena (BOD)
205,00
322,00
Garderobne klupice
Dodatna oprema - noge ili klupica
Noge
TIP
Visina (mm)
Cena (BOD)
4899
120
8,10
4899
120
8,10
Klupice
TIP
V x š x d (mm)
Cena (BOD)
4928
375 x 800 x 800
73,77
4929
375 x 1200 x 800
88,12
217
TIP
Vxšxd
(mm)
Boja
4930
420 x 1500
x 400
4931
420 x 2000
x 400
Cena (BOD)
98,00
116,00
4932
1800 x 1500
x 430
siva
181,00
4933
1800 x 2000
x 430
213,00
GARDEROBNI ORMARI S ODJELJCIMA
NA ZAKLJUČAVANJE
zgled,
Novi i sigurnost
visoka vale
od pro
- Kvalitetna zavarena konstrukcija.
- Delotvoran sistem provetravanja.
- Visoka sigurnost protiv nasilnog
ulaska zahvaljujući dvostrukoj
oplati vrata i graničnoj ploči,
koje sprečavaju lomljenje vrata
ili rezanje zasuna brave.
- Svaki odeljak se odvojeno
zaključava cilindričnom bravom.
- Kvalitetna površinska obrada
praškastom bojom, korpus sivi
RAL 7035, vrata siva RAL 7035
ili plava RAL 5012.
- Bočni otvori za redno spajanje.
- Uz svaki ormar može se dodatno
naručiti oprema po izboru
(noge, klupica ili sigurnosni
okretni zatvarač za viseći lokot).
- Podelom ormara na manje
odeljke moguća je značajna
ušteda prostora.
5,22
Okretni zatvarač
Tip: 4993
Sigurnosni okretni zatvarač za viseći
lokot. Nakon umetanja visećeg lokota
je zatvarač odblokiran i slobodno se okreće,
što onemogućava njegovo nasilno prekretanje.
Okretni zatvarač isporučuje se bez visećeg lokota.
Ormari
TIP
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
V x š x d 1800 x 600 1800 x 600 1800 x 900 1800 x 900 1800 x 600 1800 x 600 1800 x 900 1800 x 900 1800 x 600 1800 x 600 1800 x 900 1800 x 900
(mm)
x 500
x 500
x 500
x 500
x 500
x 500
x 500
x 500
x 500
x 500
x 500
x 500
Boja
siva
sivo-plava
siva
sivo-plava
siva
sivo-plava
siva
sivo-plava
siva
sivo-plava
siva
sivo-plava
Broj odeljaka
4
6
8
12
10
15
Cena (BOD)
170,00
252,00
208,00
300,00
227,00
335,00
Dodatna oprema - noge ili klupica
Noge
TIP
Visina (mm)
Cena (BOD)
Klupice
TIP
Vxšxd
(mm)
Cena (BOD)
4899
120
8,10
4899
120
8,10
4899
120
8,10
4899
120
8,10
4899
120
8,10
4899
120
8,10
4925
4927
4925
4927
4925
4927
375 x 600 x 800
375 x 900 x 800
375 x 600 x 800
375 x 900 x 800
375 x 600 x 800
375 x 900 x 800
60,00
81,00
60,00
81,00
60,00
81,00
218
GARDEROBNI ORMARI
zgled,
Novi i sigurnost
visoka vale
od pro
- Mogućnost dokupljivanja sigurnosnog okretnog zatvarača za
viseći lokot.
- Kvalitetna zavarena konstrukcija.
- Delotvoran sistem provetravanja.
- Visoka sigurnost protiv nasilnog ulaska zahvaljujući dvostrukoj
oplati vrata i graničnoj ploči, koje sprečavaju lomljenje vrata ili
rezanje zasuna brave (samo tipovi: 4934-4937).
- Kvalitetna površinska obrada praškastom bojom.
- Bočni otvori za redno spajanje.
Tip: 4939
Garderobni ormari za spremačice
Tip: 4938-4939
- Prikladni za odlaganje sredstava za čišćenje.
- U donjem delu ormara je proširen prostor za veće predmete
(kante i sl.).
- Zaključavanje pomoću jedne cilindrične brave.
Oprema: 4x polica, šipka za vešalice, 3 kukice
Kombinacije boja: siva
Tip: 4937
Garderobni ormar s pregradom
Tip: 4934-4937
Okretni zatvarač
- Prostrani ormar s veličinom odeljka 400 mm.
- Svaki odeljak može se odvojeno zaključati cilindričnom
bravom.
Oprema: polica, šipka za vešalice, 3 kukice, deobna
pregrada u svakom odeljku.
Kombinacije boja: siva ili sivo-plava
Sigurnosni okretni zatvarač za viseći
lokot. Nakon umetanja visećeg lokota
je zatvarač odblokiran i slobodno se
okreće, što onemogućava njegovo
nasilno prekretanje. Okretni zatvarač
isporučuje se bez visećeg lokota.
Ormari
TIP
Vxšxd
(mm)
Boja
Brava
Cena (BOD)
4934
1800 x 400
x 500
siva
4935
1800 x 400
x 500
sivo-plava
5,22
4936
1800 x 800
x 500
siva
4937
1800 x 800
x 500
sivo-plava
cilindrična
181,00
115,00
219
Tip: 4993
4938
1800 x 600
x 500
siva
4939
1800 x 800
x 500
siva
151,00
183,00
GARDEROBNI ORMARI – MONTAŽNI
Tip: 3417
Tip: 3420
Tip: 3416
Tip: 3421
Garderobni ormari – montažni
TIP
Dimenzije
v x š x d (mm)
Boja
Cena (BOD)
- Izrađeni od kvalitetnog čeličnog lima.
- Površinska obrada praškastom bojom (varijante siva / sivo-plava).
- Vrata ojačana protiv nasilnog otvaranja.
- Provetravanje u gornjem i donjem delu vrata.
- Svaki odjeljak opremljen policom, šipkom za vešalice i kukicama.
- Zaključavanje pojedinih vrata pomoću cilindrične brave.
- Isporučuje se u kutiji u rastavljenom stanju.
- Jednostavna montaža bez vijčanih spojeva.
Garderobne klupe – montažne
- Okviri klupa izrađeni su od kvalitetnog čeličnog profila 25 x 25 mm, površinski
obrađenog praškastom bojom. Sedala i nasloni su od masivnog lakiranog
drveta.
- Klupe se isporučuju u rastavljenom stanju. Jednostavna montaža pomoću
vijčanih spojeva (uključeno u isporuku).
TIP
vxšxd
(mm)
Cena (BOD)
3472
450 x 1500
x 290
131,00
3473
450 x 2000
x 290
156,00
3474
450 x 1500
x 315
214,00
3475
450 x 2000
x 315
248,00
3476
450 x 1500
x 605
333,00
220
3477
450 x 2000
x 605
399,00
3416
3417
3420
3421
1800 x 600 x 500
siva
125,00
sivo-plava
125,00
siva
125,00
sivo-plava
125,00
RADNI ORMANI
Ormari s pomičnim vratima
- Specijalni ormani za radionice koji iako velikih dimenzija, štede prostor
zahvaljujući kliznim vratima.
- Proizvedeni su od kvalitetnog čeličnog lima, površinski zaštićeni pečenom
bojom.
- Standardna boja je sivo-srebrna.
- Vrata se lako pomeraju, opremljena centralnom bravom.
- Police se mogu premeštati za po 25 mm.
956,00
787,00
Tip: 6498
- Broj polica: 4 kom.
96 kg
1300 x 500 x 1950 mm
Tip: 6499
- Broj polica: 2 kom.
56 kg
1300 x 500 x 1085 mm
tor!
e pros
d
e
t
š
vrata
Klizna
Tip: 6498
Tip: 6499
m
1200 m
Širina
Univerzalni ormar - širine 1200 mm
Tip: 4455
- Ekstra veliki prostor za spremanje.
- Zavarena čelična konstrukcija garantuje dovoljnu krutost.
- Četiri police s podešavanjem visine po 25 mm.
- Opremljen cilindričnom bravom.
- Siva praškasta boja RAL 7035.
- Broj polica: 4 kom.
- Kapacitet fascikala: cca 70 kom.
100 kg
1200 x 400 x 1950 mm
police 60 kg
295,00
221
UNIVERZALNI ORMANI
širina 800 mm
širina 950 mm
Tip: 3261
Tip: 3262
Tip: 5108
Tip: 6495
222
UNIVERZALNI ORMANI
- Višenamenski zahvaljujući velikom broju modela.
- Kvalitetna metalna konstrukcija.
- Police sa mogu preslagati po 25 mm i njihova nosivost je 60 kg.
- Vrata imaju profilna ojačanja i cilindrične osovinske brave.
- Površinska obrada je izvedena praškastom bojom u sivoj nijansi RAL 7035
koja je neutralna i koja se uklapa u svaki enterijer.
TIP
Gl. dimenzije (mm)
Broj polica
Težina (kg)
Nosivost (kg)
Cena (BOD)
Zamjenska polica
6495
3261
800 x 400 x 1950
800 x 400 x 500
4
64
17,5
60
60
177,00
125,00
Tip: 6495-A 19,06
širina 800 mm
5108
3262
950 x 400 x 1950
950 x 400 x 500
4
71
20
60
60
193,00
136,00
Tip: 5108-A 17,98
širina 950 mm
Tip: 3263
Tip: 3264
223
3263
800 x 400 x 1150
2
39
60
166,00
Tip: 6495-A 17,98
3264
950 x 400 x1150
2
44
60
170,00
Tip: 5108-A 17,98
UNIVERZALNI ORMARI – MONTAŽNI
Tip: 3478
- Izrađeni od kvalitetnog čeličnog lima površinski obrađenog praškastom
bojom.
- Isporučuju se u rastavljenom stanju – jednostavna montaža.
- Mogućnost zaključavanja pomoću zasunskog zatvarača
s ugrađenom cilindričnom bravom (uključena su 2 ključa).
- Čelične police nosivosti 35 kg, podesive po 25 mm.
- Isporučuje se u varijantama - normalna vrata
- lomljena vrata.
u
e
čuje s
Isporu om stanju
ljen
rastav
Tip: 3479
TIP
3478
3479
3480
Dimenzije
500 x 950 x 400 1150 x 950 x 400 1950 x 950 x 400
v x š x d (mm)
Broj polica (kom.)
2
4
Broj registratora (kom.)
11
33
55
Masa (kg)
20
44
71
Cena (BOD)
127,00
167,00
186,00
Tip: 3480
Tip: 3481
TIP
3481
3482
3483
Dimenzije
500 x 950 x 400 1150 x 950 x 400 1950 x 950 x 400
v x š x d (mm)
Broj polica (kom.)
2
4
Broj registratora (kom.)
11
33
55
Masa (kg)
20
44
71
Cena (BOD)
133,00
179,00
200,00
e
čuje s
Isporu om stanju
avljen
u rast
Tip: 3482
Tip: 3483
224
ZASTAKLJENI ORMARI
Zavarena konstrukcija
Tip: 3534
- Zavarena konstrukcija od kvalitetnog čeličnog lima površinski obrađenog
praškastom bojom.
- Mogućnost zaključavanja pomoću zasunskog zatvarača
s ugrađenom cilindričnom bravom (uključena su 2 ključa).
- Čelične police površinske nosivosti 60 kg, podesive po 25 mm.
- Ormari pogodni za kancelarije, laboratorije, ordinacije itd.
- Vrata su zastakljena termo staklom.
kcija
onstru
k
a
n
e
Zavar
Tip: 3535
TIP
3534
3535
3536
Dimenzije
800 x 950 x 400 1150 x 950 x 400 1950 x 950 x 400
v x š x d (mm)
Broj polica (kom.)
1
2
4
Broj registr. (kom.)
22
33
55
Masa (kg)
39
49
79
Cena (BOD)
190,00
213,00
274,00
Tip: 3536
Tip: 3491
TIP
3491
3492
3493
Dimenzije
500 x 950 x 400 1150 x 950 x 400 1950 x 950 x 400
v x š x d (mm)
Broj polica (kom.)
2
4
Broj registr. (kom.)
11
33
55
Masa (kg)
23
49
79
Cena (BOD)
143,00
190,00
206,00
Tip: 3492
Montažna konstrukcija
- Izrađeni od kvalitetnog čeličnog lima
površinski obrađenog praškastom
bojom.
e
čuje s
Isporu om stanju
avljen
u rast
- Isporučuju se u rastavljenom stanju –
jednostavna montaža.
- Mogućnost zaključavanja pomoću
zasunskog zatvarača s ugrađenom
cilindričnom bravom (uključena
su 2 ključa).
- Čelične police nosivosti 35 kg,
podesive po 25 mm.
- Vrata su ostakljena temperiranim
staklom.
Tip: 3493
225
ARHIVSKI ORMARI
Kartoteke – format A4
- Kartoteke su izrađene od kvalitetnog čeličnog lima.
- Površinska obrada praškastom bojom.
- Ladice opremljene kugličastim vođenjem sa 100% izvlačenjem,
što olakšava pristup dokumentima po čitavoj dubini ladice.
- Nosivost ladice 30 kg.
- Zaključavanje pomoću središnje brave.
- Kartoteke su opremljene blokadom od izvlačenja više od jedne
ladice odjednom.
- Ladice su prilagođene za korištenje visećih mapa, koje
omogućuju sigurno i pregledno odlaganje dokumenata.
TIP
GLAVNE DIMENZIJE
š x du x v (mm)
3461
413 x 622 x 704
3462
413 x 622 x 1321
3463
413 x 622 x 1628
BOJA
siva
RAL 7035
siva
RAL 7035
siva
RAL 7035
MASA
(kg)
CENA
(BOD)
29,4
154,00
51,3
170,00
61,9
219,00
Ormar za kartoteke - A5, A6
- Predviđen za spremanje fascikala formata
A5 (Tip 4458) i formata A6 (Tip 4459).
- Nezavisno zaključavanje svakog para ladica.
- Isti ključ za sve brave na sastavu.
- Površinska obrada izvedena je praškastom bojom u kombinaciji
sive 7035 i plave 5012.
GLAVNE DIEMNZIJE
š x d x v (mm)
BROJ
LADICA
TEŽINA
(kg)
CENA
(BOD)
4458
560 x 600 x 1250
10
89
505,00
4459
438 x 600 x 1250
12
86
562,00
TIP
226
ORMARIĆI ZA KLJUČEVE
Ormarići za ključeve
- Predviđeni su za montažu na zid. Telo i vrata izrađeni su od
kvalitetnog lima. Ormarići su opremljeni hromiranom
cilindričnom bravom sa 2 ključa. Pločice za ključeve
pomične su po 10 mm i nose brojčane oznake.
Ormarići su opremljeni registratorom ključeva.
- Isporučuju se u sivoj boji RAL 7035.
TIP
BROJ KLJUČEVA
4088
4089
4090
4091
10
20
30
40
Kasetni ormarići za ključeve
- Celi ormarić je izrađen od vučenog čeličnog lima.
Opremljen je pomičnim pločicama sa kukicama
i cilindričnom bravom sa dva ključa.
- Predviđen za montažu na zid. Površinska obrada
praškastom bojom RAL 7035 (svetlo siva).
TIP
BROJ KLJUČEVA
4092
4093
4094
50
64
100
GLAVNE DIMENZIJE
(mm)
550 x 380 x 80
450 x 300 x 80
550 x 380 x 80
GLAVNE DIMENZIJE
(mm)
185 x 85 x 250
165 x 85 x 200
245 x 85 x 300
245 x 85 x 300
CENA
(BOD)
23,38
24,29
29,68
35,97
m
kla 1 m
na sta
i
j
l
b
e
D
CENA
(BOD)
86,32
70,14
91,72
KEYTRONIC - 48
ormarić za ključeve
s elektronskom bravom
Tip: 4684
- Ormarić za ključeve s jednim
plaštem od kvalitetnog čelika.
- Korpus 2 mm čelik, vrata 4 mm
čelik.
- 4 otvora za pričvršćenje ormarića
na leđima.
- Boja siva.
- Moderna elektronska brava
(100 mil. mogućnosti kombinacije
koda).
9,1 kg
spoljašnje dimenzije: 450 x 300 x 90 mm
unutrašnje dimenzije: 440 x 290 x 50 mm
Kutije za ključeve u slučaju nužde
- Kutije za nuždu namenjene su za odlaganje
ključeva, kojima je potreban pristup razbijanjem
stakla u kritičnim situacijama. Staklo se može
razbiti pomoću palice ili bilo kakvog pogodnog
predmeta.
- Staklo je debljine 1 mm. Zaključavanje kutija
može se izvesti sa lokotom ili plombom. Kutije
su čelične i crvene boje.
- Maks. 8-mesni korisnički kod.
0,5 kg
- Jednostavno rukovanje
posredstvom velike
a jednostavne tastature.
138 x 31,5 x 152 mm
- Mehaničko otvaranje u nuždi
s 2 ključa.
- 1,5 V baterija.
131,28
6l
227
TIP
OPREMA
4149
4150
4151
bez kljuca, sa palicom
sa kljucem, bez palice
sa kljucem, sa palicom
CENA
(BOD)
12,59
16,19
17,98
ORMARI ZA KUTIJE NAMENJENE SKLADIŠTENJU SITNIH
PREDMETA
alitet!
isok kv
v
i
n
e
r
Prove
- Proizvedeni od kvalitetnog čeličnog lima.
- Police se mogu premeštati za po 25 mm, izrađene
od pocinkovanog lima.
- Izvedba s vratima je opremljena sigurnom bravom i ručkom.
- Površinska zaštita je od kvalitetne boje u sivoj nijansi.
- Regalni ormani unose red i čistoću kod spremanja alata i sitnih
delova.
Jednostavna
montaža
polica.
Ormari s vratima
- Omogućuju ne samo pregledno skladištenje sitnih predmeta već
i zaštitu pomoću dvokrilnih vrata na zaključavanje.
TIP
3155
7274
3156
DIMENZIJE
(mm)
750 x 300 x 1650
800 x 400 x 1950
950 x 400 x 1950
MASA
(kg)
70,4
87,6
97,7
POLICE
11
9
9
KUTIJE
A
–
15 + 15
20 + 20
KUTIJE
B
24
–
–
KUTIJE
C
36
–
–
CENA
(BOD)
406,00
531,22
562,00
nosivost ormara je 300 kg, nosivost police 60 kg
Tip: 3155
Tip: 7274
Tip: 3156
228
ORMARI ZA KUTIJE NAMENJENE SKLADIŠTENJU SITNIH
PREDMETA
Tip: 4833
Tip: 7275
Tip: 4834
Ormari s vratima – niski
Idealno pozicioniranje
iznad radnog stola
- Mogu se koristiti samostalno položeni na pod ili radni sto, eventualno kao nastavak
na drugi ormar.
TIP
4833
7275
4834
DIMENZIJE
(mm)
750 x 300 x 800
800 x 400 x 800
950 x 400 x 800
MASA
(kg)
34,5
38,7
44,2
POLICE
5
4
4
KUTIJE
A
8
8
10
KUTIJE
B
–
18
24
KUTIJE
C
24
–
–
CENA
(BOD)
216,00
273,36
285,00
nosivost ormara je 300 kg, nosivost police 60 kg
Plastične kutije
Ormari bez vrata
150
205
60
75
21
5
23
5
2
35
D
C
10
0
B
125
150
A
102
102
- Primenu nalaze tamo gde nije nužno osigurati sadržaj ormara, a jednostavan pristup
kutijama je prioritet.
TIP
a su
orman
U cenu ane i kutije
lis
ukalku
Tip: 3239
3239
7273
3240
DIMENZIJE
(mm)
750 x 300 x 1650
800 x 400 x 1950
950 x 400 x 1950
MASA
(kg)
58,0
69,8
81,2
POLICE
11
9
9
KUTIJE
A
–
15 + 15
20 + 20
KUTIJE
B
24
–
–
KUTIJE
C
36
–
–
CENA
(BOD)
385,00
539,52
545,00
nosivost ormara je 300 kg, nosivost police 60 kg
Tip: 7273
Tip: 3240
229
UNIVERZALNI RADIONIČKI ORMANI
- Glavne dimenzije radioničkih ormana (š x d x v) 950 x 600 x 1950 mm.
- Robustna čelična konstrukcija nosivosti 800
- Nosivost police 100 kg, nosivost ladice 50 kg.
100
police
t
s
o
v
i
Nos
- Deo perfo opreme ne čine ni držači ni alat.
- Police se mogu preslagati za 25 mm, ladice se izvlače 80%.
kg
- Opremljeni su sa cilindričnom bravom.
- Na prednjoj strani ladica pripremljena je za postavljanje pločice sa
natpisom.
- Kavalitetni praškasti premaz - korpus i police u sivoj RAL 7035,
vrata i ladice u plavoj RAL 5012.
TIP
3237
3120
4460
GL. DIMENZIJE
(mm)
950 x 600 x 1950
950 x 600 x 1950
950 x 600 x 1950
TEŽINA
(kg)
107
95
155
CENA
(BOD)
370,00
342,00
637,00
342,00
Tip: 3237
josti
utrašn
n
u
a
j
aci
Perfor ćuje lako alata
u
g
o
drški
om
tanje
š
e
m
z
ra
Tip: 3120
0 kg
dice 5
a
l
t
s
o
Nosiv
Tip: 4460
230
UNIVERZALNI RADIONIČKI ORMARI
Zidni ormarić
Tip: 4856
- Konstrukcija ormara proizlazi iz izvedbe tipova 3120,
3237 itd. Na stražnjem delu korpusa razmešteni su otvori
za jednostavno vešanje na zid. Polica podesiva s korakom
od 25 mm i nosivosti 20 kg. Ormarić je opremljen
cilindričnom bravom.
950 x 200 x 600 mm
Tip: 4856
154,66
Tip: 4853
Tip: 3238
TIP
4853
3238
GL. DIMENZIJE
(mm) š x d x v
950 x 600 x 1950
950 x 600 x 1950
TEŽINA
(kg)
125
207
CENA
(BOD)
496,00
946,00
Univerzalni radionički ormari - visina 1180 mm
Tip: 4854, 4855
- KKonstrukcija ormara proizlazi iz izvedbe tipova 3120, 3227 itd.
Visina ormara 1180 mm omogućuje korištenje gornjeg dela za
odlaganje ili kao radnu površinu. Površina za odlaganje
opremljena je ižlijebljenom gumenom podloškom. Opremljen
je s 2 podesive police (po 25 mm), nosivosti 100 kg/polici,
50 kg/ladici, 800 kg - nosivost korpusa. Ormari su opremljeni
cilindričnom bravom.
Tip: 4855
TIP
4854
4855
231
GL. DIMENZIJE
(mm) š x d x v
950 x 600 x 1180
950 x 600 x 1180
MASA
(kg)
71
89
OPREMA
2x polica
2x polica, 1x ladica
CENA
(BOD)
251,00
356,00
RADIONIČKI ORMARI ZA ALAT
NOVOST
Radionički ormari
- Pogodni su za skladištenje alata, materijala i mernih
instrumenata na radnom mestu. Radionički ormari ističu
se manjim dimenzijama, izrađeni su zavarivanjem
i visoko su otporni.
- Sastavni deo proizvoda je perforirani panel (10 x 10 mm
u dužini od 38 mm) za držač alata QDN.
- Zaključavanje u jednoj tački po sredini s cilindričnom
bravom.
- Police se podešavaju po visini po 25 mm i maksimalno se
mogu opteretiti s 20 kg.
- Ladica je podesiva po visini po 25 mm, uložena
na vodilicama s točkovima i nosivost joj je 20 kg.
- Pokretne varijante opremljene su točkovima (2x fiksni,
2x okretni s kočnicom) prečnika 80 mm.
TIP
7266
7267
7268
7269
4836
7270
Držače alata moguće je jednostavno učvrstiti u otvore perforiranog panela.
Ponuda držača 3559-x naći ćete u poglavlju „OPREMA ZA RADIONICE“.
Tip: 7266
DIMENZIJE
(mm)
1018 x 500 x 500
1030 x 500 x 500
1128 x 500 x 500
1018 x 500 x 500
1030 x 500 x 500
1140 x 500 x 500
MASA
(kg)
36,0
35,2
39,8
38,3
37,5
39,0
nosivost ormara je 200 kg, nosivost police 20 kg
Tip: 7269
Tip: 7268
- Čelični okvir sa zalemljenim rubovima, unutar je postavljena izbrazdana crna guma visine 3 mm za odlaganje predmeta.
Tip: 7267
CENA
(BOD)
140,28
131,28
233,79
170,85
165,45
228,40
Tip: 4836
Tip: 7270
232
INDUSTRIJSKI ORMARI ZA ALAT
KOMPJUTERSKI ORMARI
Industrijski ormari
- Industrijski ormari s ladicama opremljeni su pultom
za ispunjavanje i izdavanje različitih dokumenata
i zapisnika u proizvodnji.
NOVOST
Otklopni pult
s bravicom.
Tip: 7271
Tip: 6786
Tip: 7272
Tip: 4837
TIP
7271
4837
7272
6786
GL. DIMENZIJE
(mm)
1300 x 500 x 500
1300 x 500 x 500
1400 x 500 x 500
1000 x 400 x 400
BOJA
OPREMA
sivo-plava
sivo-plava
sivo-plava
siva
3 police
ladica, 2 police
ladica, 2 police, točkovi
ladica, 3 police
MASA
(kg)
40,6
43,0
43,3
23,4
CENA
(BOD)
151,07
187,03
246,38
122,29
nosivost ormara je 200 kg, nosivost police 20 kg
Kompjuterski ormari
- Konstrukcija od čeličnog lima s praškastom obradom osigurava zaštitu PC i njegove
opreme od oštećenja, prašine i neovlašćene manipulacije.
- Prirodna cirkulacija vazduha.
Tip: 7276
TIP
7276
7277
7278
Tip: 7277
GL. DIMENZIJE
(v x š x d) mm
1700 x 600 x 400
1850 x 610 x 600
1710 x 610 x 600
233
MASA
(kg)
43,5
75,6
65,1
Tip: 7278
NOSIVOST
(KORPUS/POLICE) kg
300/60
300/60
200/60
MASA
(kg)
40,6
43,3
23,4
CENA
(BOD)
260,77
377,67
377,67
EKOLOŠKI ORMARI
Ekološki ormar
Tip: 4471
- Kvalitetna čelična konstrukcija.
- Zaključavanje dvokrilnih vrata pomoću cilindrične brave.
- Nosivost police 60 kg. Pojedine police su ujedno i plitice
za prihvat zapremnine 15 l.
- Kvalitetna površinska obrada praškastom bojom.
- Ormar specijalno razvijen za skladištenje opasnih stvari
koje mogu zagaditi vodu u radnom prostoru (laboratoriji,
servisne radionice, lakirnice).
- Broj polica (plitica) 4 + 1 kom. (za dva ormara).
78 kg
950 x 400 x 1950 mm
polica (plitica) 60 kg
299,00
Ekološki ormar COMPACT
Tip: 3531 mali
Tip: 3532 veliki
- Čvrsta čelična konstrukcija, kvalitetna površinska obrada
praškastom bojom.
- Dvokrilna vrata osigurana cilindričnom zasunskom bravom.
- Provetravanje u gornjem i donjem delu vrata.
S unutašnje strane - vrata perfo ojačanje,
koje može služiti za kačenje drški alata.
- Police za sakupljanje tečnosti zapremnine
15 l opremljene su perforiranim uloškom,
koji omogućava 100% zadržavanje
zapremnine sakupljanja (odložene posude
ne smanjuju kapacitet police
za sakupljanje tečnosti).
- Nosivost police za sakupljanje
60 kg, podesive su po 25 mm.
Tip: 3531
- Broj polica
za sakupljanje: 3.
Tip: 3532
- Broj polica
za sakupljanje: 5.
56 kg
920 x 400 x 1150 mm
227,00
78 kg
299,00
234
920 x 400 x 1950 mm
SIGURNOSNI ORMARI
Piano pant
rnost
u
g
i
s
je
Kada
tet!
priori
Piano pant osigurava čvrsto postavljanje
vrata. U slučaju požara onemogućava
ulazak vazduha u ormar.
Zaključavanje u tri tačke
Sistem zaključavanja s tri klipa od
nerđajućeg čelika bitno povećava nivo
sigurnosti.
Zaobljeni ćoškovi
Zaobljeni ćoškovi vrata smanjuju
opasnost od ozljeđivanja ruku.
Površinska
obrada
Kvalitetna površinska
obrada mehanički
i hemijski otpornom
bojom minimalizira
mogućnost rđanja.
Naljepnice
Kadica za hvatanje
tečnosti, police
Refleksne nalepnice na tri jezika
upozoravaju na skladištenje opasnih
zapaljivih materija. Fluorescetne
oznake poboljšavaju vidljivost u mraku.
Ormari su opremljeni policama
podesivim po 76 mm. Proizvedene
su od robusnog pocinkovanog
čelika. Nosivost police je 159 kg.
Konstrukcija police omogućuje
slivanje tečnosti u nepropusnu
kadicu za hvatanje tečnosti koja
se nalazi na dnu ormara.
Tip: 4792
Ventilacija
Dva otvora za provetravanje s ugrađenim
osiguračem protiv zapaljenja su smeštena
na jednoj strani kod poda i na drugoj
strani kod stropa ormara.
Konstrukcija s dva plašta
Robusna konstrukcija s dva plašta sa
vazdušnim izolacionim prostorom 38 mm.
Upotrebljen čelik za konstrukciju s dva
plašta debljine 1 mm. Na stražnjoj strani
se nalazi konektor za uzemljenje ormara.
Brava
Ekskluzivni patentirani sistem - U.LOCTM
Ugrađena brava smanjuje rizik od ozljeđivanja.
Omogućuje komforno otvaranje i zatvaranje vrata. Opremljen
je sigurnosnom bravom. Za poboljšanje sigurnosti može se
dopuniti lokotom (nije deo isporuke).
TIP
4791
4792
4813
4814
4815
GLAVNE DIMENZIJE
š x d x v (mm)
1092 x 457 x 1118
1092 x 457 x 1651
591 x 457 x 1651
864 x 864 x 1651
1092 x 864 x 1651
BROJ VRATA
BROJ POLICA
2
2
1
2
2
1
2
2
2
2
MASA
(kg)
105
141
93
176
199
CENA
(BOD)
817,00
987,00
820,00
1 210,00
1 510,00
Noga na vijku
Ugrađena noga na vijku
omogućava ispravljanje
eventualnih neravnina poda
i time povećava stabilnost
i sigurnost.
Certifikacija
Certifikovan prema normama
FM, OSHA i NFPA
Kod 30, sekcija 6.3.3.
Garancija u trajanju 10 godina!
godina
cija 10
n
a
r
a
G
Tip: 4791
Tip: 4813
Tip: 4814
235
Tip: 4815
SIGURNOSNI ORMARI
Sigurnosni ormari
- Namenjeni su prvenstveno za smeštanje ispod radne površine (npr. sto) na svakom
mestu koje zahteva čest i brz pristup zapaljivim materijalima.
- Konstrukcija od čelika s dva plašta.
- Sigurnosno zaključavanje u tri tačke.
- Police ormara su podesive. Ormari su na dnu opremljeni kadicom za hvatanje tečnosti.
- Opremljene su i otvorima za ventilaciju i osiguračem protiv zapaljenja. Certifikovane
su prema normama FM.
Plastični sandučić
Tip: 7204
- Otporan plastični sandučić
od polipropilena za dokumente.
spoljne dimenzije 260 x 318 x 57 mm
Tip: 4789
unutrašnje dimenzije 222 x 292 x 41 mm
Tip: 4790
TIP
4789
4790
GLAVNE DIMENZIJE
š x d x v (mm)
591 x 457 x 889
889 x 559 x 889
BROJ VRATA
BROJ POLICA
1
2
1
1
MASA
(kg)
54
92
CENA
(BOD)
575,00
787,00
Sigurnosni ormar – multi
Tip: 4472
- Čelična konstrukcija ormara, izvedba stranica i vrata s dvostrukom oplatom.
- Ormar je podeljen na dva nezavisna odeljka.
- Svaki odeljak ima vrata s cilindričnom bravom. Pojedini odeljci su prirodno
provetravani. Mogućnost spajanja ventilatora.
- Površinska obrada epoksidnim lakom RAL 9010.
- Ormar specijalno razvijen za skladištenje dveju različitih grupa opasnih stvari
(otrovi – lužine, otrovi – kiseline, kiseline – lužine). Omogućuje propisno
skladištenje opasnih stvari u industriji, laboratorijima, lakirnicama i bolnicama.
- Skladišni kapacitet: 110 l.
Oprema:
1. odeljak:
2 x metalna premestiva polica
2 x plastična plitica za prihvat
1 x plastična plitica za prihvat na dnu (25 l)
2. odjeljak:
2 x metalna premestiva plitica za prihvat
1 x metalna plitica za prihvat na dnu (25 l)
68 kg
560 x 560 x 1830 mm
646,00
Ventilator
Tip: 4480
- Opremljen spojnim kabelom.
Priključak . . . . Ø 100 mm, 230 V,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 W, 54 dB
avanje
Označ
ma
simboli
4
ormara rema ISO 386
p
t
s
o
n
s
za opa 92/58/CEE
400 x 195 x 225 mm
150 m3/sat
236
1 830,00
SIGURNOSNI ORMARI
Tip: 4474
Sigurnosni ormar - prema DIN 4102
Tip: 4473-74
- Robusna konstrukcija s dvostrukom oplatom i izolacije. Otvori za
provetravanje osiguravaju prirodno provetravanje.
- Na gornjem delu ormara je priključak Ø 75/100 mm za ventilaciju.
- Vrata opremljena cilindričnom bravom s dva položaja koja osigurava
od neželjenog otvaranja.
- Površinska obrada epoksidnim lakom RAL 9010.
- Ormar specijalno razvijen za skladištenje opasnih stvari kao što su
otrovi, kemikalije, zapaljive stvari itd. Namenjen prvenstveno za
mesta gde se učestalo pojavljuju gore navedene stvari.
GLAVNE DIMENZIJE
š x h x v (mm)
BROJ
POLICA
TEŽINA
(kg)
SKLAD.
KAP. (l)
CENA
(BOD)
4473
1000 x 450 x 1295
3
92
150
1 518,00
4474
1000 x 450 x 2095
5
145
250
1 921,00
TIP
rmara
anje o asnost
v
a
č
a
Ozn
a op
lima z
64
simbo ma ISO 38
pre
Tip: 4475
Tip: 4476
Tip: 4473
Dodatna metalna polica (plitica za prihvat)
955 x 400 x 25 mm (6 kg)
Cena: 122,29 BOD
Plastični uložak police 950 x 395 x 30 mm (4 kg)
Cena: 251,78 BOD
Sigurnosni orman – FWF 30, 60, 90
- Specijalno konstruiran kako bi zadovoljio propise skladištenja
prvenstveno zapaljivih, ali i drugih opasnih stvari.
- Pogodan za industriju, laboratorije, lakirnice, bolnice…
- Ispitano prema EN14470-1, EN1363-1.
- Vrata se zaključavaju cilindričnom bravom u dje tačke
zaključavanja.
- Kod povećanja toplote iznad 50⁰C vrata se sama od sebe
zatvaraju.
- Vrata otporna na vatru isporučuju se s tri police (posude za
prihvat) i jednom posudom za prihvat na dnu. Moguće je
posebno naručiti dodatne police.
- Izvedbe 3504 i 3505 (30 min.) izrađene su od laminata
presovanog pod visokim pritiskom i imaju visoku otpornost
na hemikalije.
- Izvedbe 4477, 4478, 3506 i 3507 (60 i 90 min.) imaju spoljne
stranice od visokokvalitetnog čelika lakiranog epoksidnom
bojom, a unutrašnju od laminata presovanog pod visokim
pritiskom.
rmara
anje o asnost
v
a
č
a
Ozn
a op
lima z
64
simbo ma ISO 38
pre
Zamenske police
Tip: 3505
aranje
o zatv žara
k
s
t
a
Autom slučaju po
u
vrata
Tip: 4479
Podesiva polica (posuda za prihvat) 490x410x30 mm
uz tip 4477, 3506. Cena: 73,77 BOD
Tip: 4481
Podesiva polica (posuda za prihvat) 11x410x30 mm
uz tip 4478, 3507. Cena: 91,72 BOD
Tip: 3504-A
Podesiva polica (posuda za prihvat) 490x410x3 mm
uz tip 3504. Cena: 73,77 BOD
Tip: 3505-A
Podesiva polica (posuda za prihvat) 990x410x3 mm
uz tip 3505. Cena: 91,72 BOD
Tip: 3504
OTPORNOST NA POŽAR
OTPORNOST NA POŽAR
OTPORNOST NA POŽAR
30 minuta
60 minuta
90 minuta
MASA
CENA
TIP
MASA
CENA
TIP
MASA
CENA
SKLADIŠTENJE TEČNOSTI
TIP
MODEL
(kg)
(BOD) DIMENZIJE (mm)
(kg)
( BOD) DIMENZIJE (mm)
(kg)
( BOD)
(l)
DIMENZIJE (mm)
3504
4477
3506
130
150
1 718,00
319
2 086,00
324
2 142,00
605 x 550 x 1980
635 x 615 x 1880
635 x 615 x 1880
3507
4478
3505
458
3 010,00
448
2 940,00
250
230
2 244,00
1135 x 615 x 1880
1135 x 615 x 1880
1115 x 550 x 1980
237
SERVISNA KOLICA
Tip: 3424
Servisna kolica čvrste konstrukcije nosivosti 150 kg
Tip: 3422-23, Tip: 3424
- Opremljeni središnjom bravom s blokadom
od istovremenog izvlačenja više ladica.
- Gornja površina za odlaganje opremljena gumenom podloškom.
- 2 x okretni točak sa kočnicom, 2 x fiksni točak.
- Perforirani delovi kolica omogućavaju vešanje
drški alata iznutra i spolja.
- Površinska obrada praškastom bojom, siva RAL 7035,
plava RAL 5012.
750 x 500 x 940 mm
polica ili ladica 30 kg
236,00
Tip: 3422
348,00
236,00
Tip: 3422
Tip: 3423
Servisna kolica
Tip: 3424
Tip: 3425, Tip: 3426
383,00
- Profesionalna servisna kolica čvrste
konstrukcije.
- Opremljena centralnom bravom,
dopunjena blokadom istovremenog
izvlačenja više ladica.
- Na gornjoj površini je ižlijebljena guma.
- 2 x okretni točak sa kočnicom,
2 x fiksni točak.
- Površinska obrada praškastom bojom:
korpus RAL 7035 sv. siva, ladice RAL 5012
(plava).
411,00
Tip: 3426
Tip: 3425
750 x 500 x 920 mm
ukupna nosivost korpusa 150 kg,
ladice 80 kg
Razdelnici ladica
- Samo uz tipove 3425 i 3426.
Za ladice visine 60 - 120 mm
Tip: 3468
19,07
Tip: 3469
Za ladice visine 150 - 240 mm
Tip: 3470
26,98
238
28,77
Tip: 3471
38,67
KOLICA ZA MONTAŽU
ncije
e gara
n
i
d
o
4g
MP-9
Tip: 5144
Različite konstrukcije kolica za rukovanje
sa tri police za odlaganje.
MP-1
Tip: 6281
- Samonosiva limena konstrukcija. Radna površina sa
gumenom podlogom. Povišena ivica sprečava padanje
odloženog alata.
- Četiri ladice podeljene pregradama obostrano su dostupne
kada se spuste bočne roletne. Ladice se mogu izvlačiti
vođicama sa ležajevima. U zatvorenom položaju roletne
su obezbedjene centralnim zatvaračem sa mogućnošću
opremanja bravom.
- Donji prostor za odlaganje je namenjen za veće predmete,
a mala donja ladica koja se može izvlačiti, za sitne delove.
- Jednostavno rukovanje omogućavaju četiri gumena točka.
Jedan od dva točka koja vode kolica, opremljen je kočnicom.
MP-5
Tip: 6285
MP-4
- Samonosiva limena konstrukcija istih dimenzija kao Tip: 6281.
Za razliku od prethodnih tipova, ovaj tip ima 7 velikih ladica
koje se izvlače na jednu stranu i centralno se zaključavaju.
Raspored pregrada se može prilagoditi prema želji.
Tip: 6284
TIP
5144
6281
6284
6285
DIMENZIJE
d x š x v (mm)
740 x 410 x 860
740 x 410 x 860
1240 x 700 x 860
740 x 410 x 860
TEŽINA
(kg)
35
47
76
55
- Čvrsta zavarena konstrukcija iz profilnih
materijala koji daju veliku čvrstoću.
- Ormarić na zaključavanje sa jednom ladicom
i jednim podom omogućava sigurno spremanje
najraznovrsnijih alata i delova.
- Donji prostor radnog stola moguće je iskoristiti
za odlaganje većih predmeta. Dva prednja točka
su opremljena kočnicom.
CENA
(BOD)
188,00
286,00
395,00
395,00
239
ORMANI ZA RADIONICE
rvise!
autose
ena na
ič
n
a
r
g
o
ba nije
Upotre
od 519,00
Shema podele ladice.
- Univerzalni ormani za radionice modernog dizajna i čvrste čelične konstrukcije.
- Ploča za odlaganje opremljena je rebrastom gumenom podlogom.
- Ormani su opremljeni centralnom bravom sa blokadom izvlačenja više ladica.
- Nosivost pojedine ladice do 80 kg.
- Čelni delovi ladica pripremljeni su za postavljanje popisa sadržaja.
- Ladice su prilagođene za umetanje pregrada. (Pregrade nisu delovi proizvoda).
TIP
3114
3115
3116
4710
4711
DIMENZIJE
v x š x d (mm)
720 x 700 x 1020
720 x 700 x 1020
720 x 700 x 1020
Orman
sa sedam ladica.
Tip: 3116
Orman
sa šest ladica.
Tip: 3115
Orman
sa pet ladica.
Tip: 3114
VISINE PREDNJIH STRANA LADICA
(mm)
1 x 240, 2 x 180, 2 x 120
1 x 240, 2 x 180, 2 x 90, 1 x 60
2 x 180, 2 x 120, 2 x 90, 1 x 60
Razdjelnik (3114 - 3116), visina 60-120 mm
Razdjelnik (3114 - 3116), visina 60-120 mm
240
TEŽINA
(kg)
107
117
125
BROJ
LADICA
5
6
7
CENA
(BOD)
519,00
562,00
604,00
32,37
48,56
ORMANI ZA RADIONICE
Pokretni pogonski ormani
- Pogonski ormani su opremljeni sa četiri točkića koji omogućavaju jednostavno premeštanje. (2 x točkić fiksni, 2 x točkić okretni sa
kočnicom).
Pokretni kontejner sa jednim vratima.
Tip: 3117
DIMENZIJE
š x d x v (mm)
500 x 700 x 780
500 x 700 x 780
500 x 700 x 780
TIP
3117
3118
3119
3211
3212
Pokretni kontejner sa četiri ladice.
Tip: 3119
Pokretni kontejner s tri ladice.
Tip: 3118
VISINA PREDNJIH STRANA
POLICA (mm)
2 x premestive police
2 x 150, 1 x 240
1 x 210, 2 x 120, 1 x 90
Pregrade ladica visine 60, 90, 120 mm
Pregrade ladica visine 180, 240 mm
TEŽINA
(kg)
43
68
76
BROJ LADICA
1
3
4
Servisna kolica
Metalna kutija za alat
- Koriste se za prevoz alata
po radionici.
Tip: 4871
- Vrlo praktična kutija koja omogućava da sve imate
pri ruci.
- Kvalitetni točkići olakšavaju rukovanje
kolicima.
- Dvostruka ručka omogućava ležerno nošenje.
- Kod tipa 5111 sandučići se zaključavaju
centralno, a gornji deo je opremljen
gumenom podlogom koju je moguće
koristiti kao radnu ploču.
- Oprema - 4 x otklopiva ladica.
460 x 220 x 220 mm
34,17
- Oba tipa kolica zaštićena su kvalitetnom
špricanom bojom.
TIP
5111
5112
DIMENZIJE
v x š x d (mm)
655 x 470 x 890
545 x 320 x 500
CENA
(BOD)
406,00
152,00
CENA
(BOD)
233,00
374,00
416,00
32,37
46,76
Tip: 5112
Tip: 5111
241
REGALI SA LADICAMA
- Regali sa ladicama su kao
i ladice proizvedeni od
čeličnog lima.
- Lako pokretanje ladica
i kod maksimalnog
opterećenja omogućava
izvlačenje ladica na
čeličnim kuglicama.
- Protiv potpunog izvlačenja,
ladice su obezbeđene
graničnicima.
- Za jednostavnije vađenje
odloženih predmeta,
prednja stranica ladice je
iskošena.
- Pogodno pre svega za
skladištenje sitnog alata
i delova.
Tip: 6711
Tip: 6713
Tip: 6712
TIP
6711
6712
6713
DIMENZIJE
(mm)
1210 x 500 x 890
1210 x 500 x 890
1970 x 510 x 885
DIMENZIJE LADICA
(mm)
340 x 500 x 120
250 x 500 x 150
340 x 500 x 150
BROJ LADICA
15
16
20
242
MAKSIMALNA NOSIVOST
LADICA (kg)
50
50
50
UKUPNA TEŽINA
(kg)
70
73
107
CENA
(BOD)
436,00
450,00
546,00
RADNI STOLOVI
- Konstrukcija radnih stolova je napravljena od
čeličnih profila.
- Ladice su napravljene od čeličnog lima.
- Ladice se izvlače na čeličnim kuglicama.
- Radna površina i police su proizvedeni od iverice.
- Kombinacije boja - konstrukcija plava
- ladice sive
Tip: 6709
Tip: 6710
Tip: 6708
TIP
6708
6709
6710
DIMENZIJE
(mm)
920 x 600 x 930
920 x 600 x 930
1300 x 600 x 930
DIMENZIJE LADICA
(mm)
340 x 500 x 120
340 x 500 x 120
340 x 500 x 120
BROJ LADICA
5
5
10
243
MAKSIMALNA NOSIVOST
LADICA (kg)
50
50
50
UKUPNA TEŽINA
(kg)
55
70
78
CENA
(BOD)
299,00
439,00
437,00
PROFESIONALNI RADNI STOLOVI - MONTY
- Jednostavna montaža.
- Konstrukcija stola pogodna za montažno radno mesto.
- Kvalitetna radna površina od panel ploče debljine 30 mm (MULTIPLEX).
- Podnožje: kombinacija čeličnih nogara od profilnih materijala i vrata od čeličnog lima ili ormarići sa ladicama.
- Ladice na šipkastim vođicama sa centralnim zaključavanjem.
- Površinska zaštita špricanom bojom (standardna nijansa - plava RAL 5017).
- Stolovi se isporučuju u rasklopljenom stanju zajedno sa materijalom za montažu.
JA
VLJAN
SASTA
T
S
O
E
N
IJ
Ć
AC
MOGU
OMBIN
OJE K
BILO K
Radna ploča - 1.
A:
1500 x 700 Tip: 6675
B:
1800 x 700 Tip: 6676
C:
2000 x 700 Tip: 6677
60
0m
m
30 mm
810 mm
810 mm
60
0m
m
Ormarić s vratima - 3.
Tip: 6679
Čelični nogari - 2.
Tip: 6678
316,00
m
500 m
57,55
Ormarić sa ladicama - 4.
Tip: 6680
Dimenzije ladica (unutrašnje):
387 x 467 x 77 mm
387 x 467 x 177 mm
450,00
UOBIČAJENE KOMBINACIJE ZA ISPORUKU:
1
3
5
7
2
4
6
8
244
145,18
164,98
178,18
RADNI STOLOVI
od 318,32
- Stabilna konstrukcija od čeličnog lima i profilnog materijala.
- Radna panel ploča debljine 30 mm.
- Ladice se vode na šipkastim vođicama sa centralnim zaključavanjem.
- Površinska zaštita - raspršena boja (nijansa prema RAL-u).
Visina svih stolova: 850 mm.
Dimenzija ladica (unutrašnja):
387 x 467 x 77 mm
387 x 467 x 177 mm
IZVEDBA
MODEL
1
2
3
4
5
6
7
8
BROJ LADICA
X
PREDNJA VISINA
–
–
–
–
–
–
4 x 97 mm
1 x 197 mm
–
–
4 x 97 mm
1 x 197 mm
8 x 97 mm
2 x 197 mm
8 x 97 mm
2 x 197 mm
245
1500 x 700
Tip: 6286-1
290,00
Tip: 6287-1
318,00
Tip: 6288-1
508,00
Tip: 6289-1
691,00
–
Tip: 6291-1
839,00
–
–
DIMENZIJA PLOČE (mm)
1800 x 700
CENA (BOD)
Tip: 6286-2
349,00
Tip: 6287-2
356,00
Tip: 6288-2
567,00
Tip: 6289-2
764,00
Tip: 6290-2
714,00
Tip: 6291-2
946,00
Tip: 6292-2
1 094,00
–
2000 x 700
Tip: 6286-3
403,00
Tip: 6287-3
410,00
Tip: 6288-3
607,00
Tip: 6289-3
804,00
Tip: 6290-3
757,00
Tip: 6291-3
999,00
Tip: 6292-3
1 134,00
Tip: 6293-3
1 296,00
PROFESIONALNI RADNI STOLOVI
- Profesionalni sastavljeni radni stolovi. Široka skala segmenata omogućava sastavljanje varijanti shodno zahtevima kupca. Osnovu stola
čini radna ploča u dve dužine, postolja u čvrstoj ili podesivoj varijanti, ormarići i kontejneri. Postolja i kontejneri su direktno vijcima
pričvršćeni na donji deo radne ploče. Ormarići i kontejneri visine 810 mm istovremeno čine nogu stola. Kod upotrebe segmenata visine
810 mm ili čvrstih postolja ukupna visina stola
je 850 mm, kod upotrebe sklopa s dva postolja prikladno je spojiti postolja odgovarajućim ojačanjima. Nosivost radne ploče stola je
500 kg, nosivost pojedine ladice je 80 kg.
VISEĆI KONTEJNERI
KONTEJNERI - ORMARIĆ
90 mm
180 mm
60 mm
90 mm
90 mm
120 mm
240 mm
60 mm
120 mm
120 mm
TIP
Broj ladica/polica
v x du x š (mm)
Cena (BOD)
120 mm
3433
1
212 x 700 x 500
89,00
3434
3
340 x 700 x 500
232,00
120 mm
120 mm
3435
2
340 x 700 x 500
204,00
3153
3
810 x 700 x 500
297,00
3154
5
810 x 700 x 500
391,00
- Visina = 810 mm
- Podesivo s korakom od 35 mm.
- Visina = 790 – 1030 mm
- Osigurač postolja služi za ojačanje
konstrukcije stola.
Tip: 3431 Za stolove dužine 1500 mm.
21,58
Tip: 3432 Za stolove dužine 2000 mm.
25,72
Razdelnici ladica
3152
1
810 x 700 x 500
192,00
- Radna ploča stola
od masivne vodootporne
lijepljene bukovine
debljine 40 mm.
Osigurač
Tip: 3429
3436
1/1
810 x 700 x 500
247,00
Radna ploča stola
Podesivo postolje
Za ladice visine 60 - 120 mm
Tip: 3484 Cena: 17,98 BOD
579 mm
240 mm
240 mm
Postolje čvrsto
52,15
705 mm
Tip: 3427
120,49
750 x 1500 mm
Tip: 3430
73,73
Tip: 3428
152,86
750 x 2000 mm
Za ladice visine 150 - 240 mm
Tip: 3485 Cena: 25,18 BOD
Tip: 3486 Cena: 25,18 BOD
246
Tip: 3487 Cena: 39,57 BOD
PROFESIONALNI RADNI STOLOVI
Najčešće korištene varijante stolova
Model 1
Model 2
Model 3
Model 4
Model 5
Model 6
Model 7
Model 8
247
KOMBINACIJE RADNIH STOLOVA
NOVOST
- Kombinacije radnih stolova konfiguriraju se od osnovnih
gradivnih elemenata i opreme.
- Konstrukciju stola moguće je dopuniti kontejnerima.
- S obzirom na to da je međusobnom kombinacijom delova
moguće stvoriti hiljade individualnih kombinacija
po meri svakog radnog mesta, nudimo nekoliko
konfiguriranih varijanti.
- Isporučujemo u delovima.
Sto za pakovanje
Tip: 7217
- Opremljen je nogama podesivim po visini s držačem rolne
smeštenim ispod radne ploče. U gornjem delu je na masivnoj
konstrukciji smešten držač rolne materijala za pakovanje i polica
s vertikalnim pregradama s mogućnošću pomeranja po 25 mm.
Polica služi za odlaganje sklopljenih kutija ili omotnica.
Sastav:
vertikalna pregrada, polica za pregrade, štap za gornju rolnu,
držač panela, LTD ploča s ABS rubom, štap za donju rolnu, rolna
za pakovanje, spojnica.
92 kg
510,13
2000 x 830 x 1890 mm
150 kg
ABS rubne trake – rub proizveden od akrilonitril-butadien-stirena, veštačkog materijala
koji je neškodljiv za zdravlje, zaobljen, čvrst i otporan na toplotu. Koristi se za oblaganje
rubova (prereza) laminatnih ploča od iverice.
Laminatne ploče od iverice – ploče od iverice površinski obrađene laminatom, na način
da se presovani dekorativni papir impregnira aminoplastičnom smolom.
Montažni radni sto
Antistatički radni sto
Tip: 7218
Tip: 7219
- Opremljen je podnožjem podesivim po visini, kontejnerom
s jednom ladicom, kabelskim utičnicama za 230 V, trofaznom
utičnicom i brzim spojnicama za komprimirani vazduh.
U gornjem delu su montirani paneli, montažna polica i rasvetno
telo. Kombinovani gornji držač sadrži šinu sistema za vešanje,
vodilice za kablove i viseću vagu.
- Radi obavljanja mikrotehničkih poslova opremljen je podnožjem
podesivim po visini, kontejnerom s ladicama, utičnicama za
230 V, policama s konzolom za osvetlenje. Radna ploča s ESD
površinom spojena je s kutijom za uzemljenje. Namenjena je
za spajanje s narukvicom operatera na uzemljenje. Površina
polica za odlaganje sadrži ESD ispunu. Uz doplatu je moguće sve
metalne delove uključujući i kontejner za ladice zaštititi
antistatičkom površinskom obradom.
Sastav:
nosač svetla i vešalica, vodilica s dva i četiri točka, korpus
dvocevnog polietilenskog spremnika, držač panela, montažna
polica.
112,8 kg
2000 x 700 x 1990 mm
150 kg
Sastav:
nosač rasvetnog tela, rasvetno telo, antistatička podloška,
fiksna polica, nosač panela, euro-perfopanel, kabelska ispuna,
radna ploča, pomična ESD noga, kontejner i spojnice, kutija
za uzemljenje A, narukvica i kabel.
916,50
115,8 kg
1 054,84
ESD materijal
– materijal koji upija
statički naboj
i osigurava njegovo
uzemljenje.
248
1500 x 730 x 1990 mm
150 kg
KOMBINACIJE RADNIH STOLOVA
NOVOST
Masivni bravarski sto
Tip: 7220
- Osmišljen za rad u stojećem položaju.
Modularna konstrukcija tipa UNI smeštena
na masivnom pojačanom paletnom podnožju
koje omogućuje jednostavnu manipulaciju
pomoću viljuškara. U gornjem delu smeštena
je konzola za rasvetu kombinirana sa
sistemom za vešanje ručnog alata.
1 521,73
Sastav:
nosač svetla i vešalica, vodilica s dva i četiri
točka, korpus dvocevni, držač panela, kabelska
ispuna, kontejner s vratima, kontejner sa
ladicama, kontejner s vratima.
187,3 kg
2000 x 730 x 1770 mm
300 kg
Masivni sto na točkovima
Radni sto na točkovima
Tip: 7222
Tip: 7221
- Namenjen za poslove podešavanja ili održavanja. Modularna
konstrukcija s kontejnerima smeštenim na masivnom pojačanom
podnožju na točkovima gde je zahtevano svakodnevno
premeštanje.
- Opremljen nogama sa točkom za manipulaciju i LTD radnom
površinom. U gornjem delu je montiran sistem panela s policama
za odlaganje. Ovaj tip stola služi primerice kao montažna osnova
za kompletiranje većih montažnih celina.
Sastav:
parena bukva, kontejner sa ladicama, kontejner s vratima,
podnožje s točkovima.
Sastav:
polietilenski spremnici, čvrste police, perfo panel, nosač panela,
LTD ploča s ABS rubom, okretni točkom, fiksni točak, ručka,
kontejner.
143,5 kg
1200 x 700 x 880 mm
300 kg
100,8 kg
1615 x 730 x 1520 mm
830,04
708,99
249
150 kg
SISTEMI POKRETNIH STALAKA
NOVOST
- Namenjeni su za svakodnevno zahtevno postavljanje u fabričkim
montažnim postrojenjima, skladištima, radionicama i prodavnicama
alata.
- Podvozje je opremljeno s 2x fiksnim i 2x okretnim točkovima prečnika
100 mm s kočnicom. Na konstrukciji je ručka za laganu manipulaciju
stalkom.
TIP
7260
7261
7262
7263
7264
7265
DIMENZIJE
(mm)
1020 x 500 x 1242
1020 x 500 x 1686
1020 x 500 x 1242
1020 x 500 x 1686
1020 x 500 x 1242
1020 x 500 x 168
MASA
(kg)
46,8
59,3
47,6
60,2
42
54
Tip: 7260
Tip: 7262
Tip: 7264
Tip: 7261
Tip: 7263
Tip: 7265
NOSIVOST
(kg)
20
30
20
30
20
30
CENA
(BOD)
305,73
386,66
332,71
431,62
296,74
404,64
- Konstrukcija opremljena panelima s perforacijom namenjenom za instalaciju nosača alata ili za vešanje plastičnih spremnika ili polica.
250
SISTEMI NEPOKRETNIH STALAKA
NOVOST
- Namenjeni su za svakodnevno zahtevno postavljanje u fabričkim montažnim prostorijama,
skladištima, radionicama i prodavnicama alata.
- Stalke je moguće povezati u zid uz upotrebu osnovnog polja i odgovarajućeg broja polja za
nadogradnju. Radi sigurnosti nužno je stalke sidriti uz zid.
dodano polje
osnovno polje
TIP
osnovno polje
7248
7250
7252
7254
7256
7258
dodano polje
7249
7251
7253
7255
7257
7259
DIMENZIJE
(mm)
1015 x 250 x 1114
1015 x 250 x 1558
1015 x 250 x 2002
1015 x 250 x 1114
1015 x 250 x 1558
1015 x 250 x 2002
MASA (kg)
osnovno polje
dodano polje
23
20,5
33,6
29,6
44,3
40,3
23
20,5
33,6
29,6
44,3
40,3
NOSIVOST
(kg)
20
30
40
20
30
40
CENA (BOD)
osnovno polje
dodano polje
158,26
136,68
194,23
172,65
230,20
205,02
172,65
151,07
221,20
194,23
260,77
242,79
Veličina otvora je 10 mm (kvadratni oblik),
razmak je 38 mm, što je standardna
izvedba kompatibilna s ostalim
proizvođačima.
Tip: 7248
Tip: 7250
Tip: 7252
- Konstrukcija opremljena panelima s perforacijom namenjenom za instalaciju nosača alata.
Tip: 7254
Tip: 7256
Tip: 7258
- Konstrukcija opremljena panelima s perforacijom namenjenom za instalaciju nosača alata ili za vešanje plastičnih spremnika ili polica.
251
Q-SADRŽAJ (PANELI, DRŽAČI ALATA)
Paneli namenjeni za radne stolove
Tip: 3437 Cena: 118,70 BOD
1500 x 95 x 760 mm
Tip: 3438 Cena: 125,89 BOD
2000 x 95 x 760 mm
- Kompatibilni s profesionalnim radnim stolovima.
Isporučuju se u dužinama 1500 i 2000 mm.
- Jednostavna montaža na stražnju stranu radne
ploče.
- Paneli omogućuju u punoj meri korišćenje širokog
raspona drški. Pomaže održavati red i da sve
neprestano bude pri ruci.
ost
!
sigurn
Red i nom mestu
d
a
r
na
- Paneli su izrađeni od čelika, površinski obrađenog
praškastom bojom.
Paneli namenjeni za montažu na zid
Tip: 3488 Cena: 30,57 BOD
494 x 20 x 494 mm
Tip: 3489 Cena: 57,55 BOD
494 x 20 x 988 mm
Tip: 3490 Cena: 71,94 BOD
494 x 20 x 1482 mm
- Potpuno identičan sadržaj kao kod panela,
koji su predviđeni za montažu uz radne stolove.
- Različita je samo ugradnja, koja se vrši
postavljanjem na zid.
- Isporučuju se u tri veličine.
Držači
- Pojedine držače moguće je upotrebiti za pregledan i siguran smeštaj alata, plastičnih spremnika i drugih delova.
- Držači se vešaju na Q-sadržaj panele, perforirane stranice radioničkih ormara, stolova ili servisnih kolica.
- Pocinkovani.
Letva za plastične spremnike
Tip: 3559-9
- Dužina: 200 mm
Cena / pak (5 kom)
17,98 BOD
Magnetni držač
Držač odvijača
Tip: 3559-13
Cena / pak (5 kom)
25,18 BOD
Tip: 3559-11
Cena / pak (5 kom)
15,30 BOD
Tip: 3559-10
- Dužina: 300 mm
Cena / pak (5 kom)
19,78 BOD
Kukica jednostavna 45°
Kukica dvostruka 45°
Tip: 3559-1
- Dužina: 50 mm
Cena / pak (5 kom)
9,36 BOD
Tip: 3559-5
- Dužina: 50 mm
Cena / pak (5 kom)
15,84 BOD
Tip: 3559-2
- Dužina: 100 mm
Cena / pak (5 kom)
10,07 BOD
Tip: 3559-6
- Dužina: 100 mm
Cena / pak (5 kom)
17,98 BOD
Kukica jednostavna 90°
Kukica dvostruka 90°
Tip: 3559-3
- Dužina: 50 mm
Cena / pak (5 kom)
9,71 BOD
Tip: 3559-7
- Dužina: 50 mm
Cena / pak (5 kom)
17,09 BOD
Tip: 3559-4
- Dužina: 100 mm
Cena / pak (5 kom)
10,07 BOD
Tip: 3559-8
- Dužina: 100 mm
Cena / pak (5 kom)
17,98 BOD
252
Držač imbs ključeva
Tip: 3559-12
- Dužina: 114 mm
Cena / pak (5 kom)
14,39 BOD
Držač za sprejeve
Tip: 3559-14
Cena / pak (5 kom)
28,77 BOD
RADIONIČKI NAMEŠTAJ - ECONOMY
- Ekonomična varijanta radioničkog nameštaja.
- Od pojedinih delova može se sastaviti varijanta
po slobodnom izboru.
- Postolja i ladičari direktno su pričvršćeni
na donju stranu radne ploče stola.
Radna ploča
reda ECONOMY
Tip: 3655 – 750 x 1500 mm
Tip: 3656 – 750 x 2000 mm
- Izrađena od od vodootporne lepljene
bukovine debljine 25 mm.
Servisna kolica reda ECONOMY
- Izvedeni kao kruta zavarena konstrukcija od čeličnog lima debljine 1 mm.
- Zaključavanje je rešeno cilindričnom bravom
s centralnim mehanizmom za zaključavanje.
- Zatvarač je opremljen blokadom od istovremenog izvlačenja više ladica.
- Maksimalna nosivost korpusa je 150 kg. Ladice imaju kugličasto vođenje sa 100%
izvlačenja i nosivošću 40 kg.
Ladičari i radionički ormari ladičari
ECONOMY
Radionički ormari reda ECONOMY
- Karakteriše ih masivna konstrukcija od kvalitetnog
čeličnog lima, pojačanu perforiranim ispunama bočnih
strana Q-SISTEMA koje služe za pridržavanje drški alata.
- Izvedeni kao čvrsta zavarena konstrukcija od čeličnog lima
debljine 1 mm.
- Zaključavanje ormara rešeno je cilindričnom bravom,
koji je dopunjen sigurnosnim zasunskim mehanizmom
s delovanjem u 2 tačke.
- Zaključavanje je rešeno cilindričnom bravom s centralnim
mehanizmom za zaključavanje.
- Zatvarač je opremljen blokadom od istovremenog
izvlačenja više ladica.
Nosivost korpusa 500 kg, nosivost ladice 40 kg,
nosivost police 40 kg, police podesive po visini
s korakom 25 mm, ladice 32 mm.
Maksimalna nosivost korpusa je 250 kg, ladice imaju
kugličasto vođenje sa 75% izvlačenja i nosivošću 40 kg.
inaciju
komb ra
e
t
i
v
a
ova
Sast
m odg
a
v
a
j
ko
POSTOLJE
RADNA PLOČA
SERVISNA KOLICA
LADIČAR
ORMAR LADIČAR
RADIONIČKI ORAMRI
mm
mm
150
150
3429
V = 810
52,15
3655
-
3656
-
750 x 1500
750 x 2000
111,50
149,27
150
120
150
120
150
150
150
150
mm
60
90
90
120
TIP
Broj ladica/polica
v x du x š (mm)
Cena (BOD)
60
60
60
90
90
3654
6/0
931 x 500 x 620
390,00
253
3653
5/0
810 x 600 x 620
340,00
3652
8/0
1000 x 600 x 620
400,00
3650
0/4
1800 x 600 x 620
307,00
3651
3/3
1800 x 600 x 620
362,00
ZAŠTITNE PVC ZAVESE
NOVOST
- PVC zaštitne zavese koriste se
za unutrašnje i spoljašnje toplotno
odeljivanje prostora. Služe kao
barijera protiv dima, isparavanja,
prašine ali i protiv insekata i ptica.
Takođe i kao sredstvo za smanjenje
buke. Izuzetno prozirne.
te
varijan
Druge
izrade
- Zaštitne PVC zavese isporučuju se
standardno u rolni dužine
50 metara. Vešalica s perforacijom
širine 300 mm pričvrsti se na gornji
deo lamele i obesi na „češalj“
s kukicama čija duzina je 984 mm.
- Standardno se isporučuju prozirne
zavese debljine 2–3 mm za
uobičajene temperature i zavese
za hlađene pogona. Po narudžbi je
moguće isporučiti zavese pogodne
za prostore u kojima se vari,
zavese s višom mehaničkom
otpornošću ili zavese u boji kojima
se mogu označiti granice
prohodnosti.
za označavanje
za varionice
Tip: 7238
Tip: 7239
standardne
otporne na toplinu
- Proizvedene su od visoko
kvalitetnog PVC materijala,
ne sadrže kadmijum niti silikon.
Otporne su na brojne hemijske
supstance. Mogu se koristiti pri
temperaturama od –40 do +50 ˚C.
Imaju izvrsnu otpornost na
ogrebotine i UV zračenje.
otporne na udarce
Načini vešanja i mogućnosti prekrivanja
minimalno prekrivanje 35%
vešanje odozdo
vešanje s čela
1/ kuka od nehrđajućeg čelika
2/ PVC zavesa
3/ okvir vrata, zid
30 mm
300 mm
minimalno prekrivanje 54%
minimalno prekrivanje 90%
Jednostavna instalacija, uklanjanje i zamena oštećenih zavesa.
TIP
OPIS
7238
7239
7240
7241
Standardna zavesa
Zavesa otporna na toplinu
Vešalica s perforacijom (5 kom)
„Češalj“ s kukama
254
ŠIRINA
(mm)
300
300
300
984
DEBLJINA ROLNA
(mm)
(m)
2
50
3
50
–
–
–
–
CENA
(BOD)
302,13
428,02
22,49
20,69
MOBILNI PARAVANI ZA VARIONICE
NOVOST
- Služe prvenstveno za vizualno odeljivanje pojedinih radnih mesta.
- Lagana konstrukcija kojom se jednostavno manipulira proizvedena je od
čeličnih okvira.
- Laganu manipulaciju osigurava točak prečnika 80 mm s kočnicom na jednoj
strani, dok se s druge strane nalazi noga širine 600 mm koja osigurava
stabilnost.
- Pojedinačni paravani mogu se spajati bez ograničenja čime nastaju zaštitne
zidne pregrade.
- Sistem kuke omogućuje spajanje pod različitim uglovima čime se mogu
stvoriti pojedinačna radna mesta.
- Ispuna je proizvedena od materijala otpornog na vatru, koji štiti od opasnog
zračenja i otporna je na čestice koje se otkidaju i iskre koje nastaju varenjem.
- Izvedba ispune u tamnozelenoj boji odgovara EN 1598.
TIP
7300
7301
7302
DIMENZIJE
(mm)
1500 x 600 x 2200
2000 x 600 x 2200
2500 x 600 x 2200
MASA
(kg)
28
32
38
CENA
(BOD)
194,23
215,81
230,20
- Po narudžbi se isporučuje ispuna
od impregniranog tekstila
otpornog na vatru.
Detalj vešanja.
255
RADIONIČKE RADNE STOLICE
Poliuretanska radna
stolica sa klizačima
- Vrlo otporni na mehanička oštećenja.
- Lako održavanje pomoću uobičajenih
sredstava za čišćenje.
Tip: 4549
- Otporni na prašinu, ulja, kemikalije itd.
- Pojedini delovi napravljeni od netoksičnog, zdravlju
neškodljivog materijala.
- Izvedba identična stolu s točkićima.
- Umesto točkića sto ima klizače zbog
veće stabilnosti.
- Stolica se može dodatno opremiti
kolutom za oslanjanje nogu ili osloncima
za ruke.
Poliuretanska radna stolica
sa točkićima
Tip: 4548
- Sedište i naslon od mekog poliuretana.
- Teleskopski klip ima plastični pokrov.
- Naslon podesiv u horizontalnom
i vodoravnom smeru.
- Čvrsti ugao između naslona i sedišta.
- Sedište podesivo po visini.
- Stolica ima gumene točkiće.
- Moguće dodatno opremiti kolutom
za oslanjanje nogu ili osloncima
za ruke.
TIP
4548
4549
4555
GLAVNE DIMENZIJE
š x d x v (cm)
47 x 51 x 90
47 x 51 x 90
41 x 60 x 99
VISINA SEDIŠTA BEZ/
SA KOLUTOM ZA NOGE (cm)
45-57 / 61-74
45-57 / 61-74
41-54 / 57-70
TEŽINA
(kg)
10
10
9,0
CENA
(BOD)
107,90
107,90
62,94
26,98
12,59
23,38
Tip: 4551
Tip: 4552
Tip: 4553
Plastični oslonci za ruke
Poliuretanski oslonci za ruke
Kolut za oslanjanje nogu
256
Radna stolica s naslonom
Tip: 4555
- Sedište proizvedeno od otporne šperploče
lakirane bezbojnim lakom.
- Vazdusni klip s plastičnim pokrovom.
- Mogućnost podešavanje naslona i sedišta
po visini.
RADIONIČKE RADNE STOLICE
44,96
50,36
Radna stolica bez naslona
Poliuretanska radna stolica bez naslona
Tip: 4554
Tip: 4550
- Sedište proizvedeno od otporne šperploče,
površinska obrada sedišta bezbojnim lakom.
- Plinski klip s plastičnim pokrovom.
- Sto ima klizače za veću stabilnost.
- Uz sto se može dodatno naručiti kolut za oslanjanje nogu.
- Ima klizače za veću stabilnost.
- Sedište podesivo po visini presvučeno kvalitetnom umetnom
kožom.
- Tabure se može dodatno opremiti kolutom za noge.
- Okretni tabure s plinskim klipom.
5,5 kg
6,7 kg
55 x 55 x 57 cm
55 x 55 x 57 cm
45-57 / 61-74 cm visina sedišta bez / sa kolutom za noge
44-57 / 61-74 cm visina sedišta bez / sa kolutom za noge
Radna stolica bez naslona
Tip: 4882
- Sedište proizvedeno od visoko otpornog poliuretana prečnika 32 cm.
- Okretni tabure opremljen gasnim klipom s plastičnim poklopcem.
- Okretni plastični točkići.
4,5 kg
55 x 55 x 56 cm
43 - 56 cm visina sedišta
257
52,15
STOLICE I KLUPE
Stolice i klupe (drvo)
- Klupa s više mesta, crno lakirana konstrukcija.
- S drvenim sedištem i naslonom od bukove šperploče lakirane bezbojnim
lakom.
TIP
4890
4891
4892
4893
54 x 53 x 82
105 x 53 x 82
157,5 x 53 x 82
210 x 53 x 82
4,9
43,16
17,2
179,84
23,7
242,79
30,2
298,54
Izvedba
Gl. dimenzije
š x du x v (cm)
Težina (kg)
Cena (BOD)
Klupe i konferencijske stolice
- Prikladno za čekaonice ordinacija, ureda, trgova, predvorja hotela itd.
- Metalna lakirana konstrukcija s plastičnim sedištem i naslonom.
- Vrlo otporno na onečišćenje. Lako održavanje.
- Jednoobrazan izgled konferencijskih
stolova i klupa.
TIP
4556
4557
4558
4559
54 x 53 x 82
105 x 53 x 82
157,5 x 53 x 82
210 x 53 x 82
4,9
21,58
17,2
149,27
23,7
201,42
30,2
255,37
Izvedba
Gl. dimenzije
š x du x v (cm)
Težina (kg)
Cena (BOD)
Stolice i klupe (tapacirano)
- Prikladno za čekaonice u ordinacijama, kancelarijama,
predvorjima hotela itd.
- Metalna lakirana konstrukcija s tapaciranim
sedištem i naslonom crne boje.
- Vrlo udobno.
- Jednostavno održavanje.
- Jednoobrazna izvedba konferencijske
stolice i klupa.
TIP
4894
4895
4896
4897
54 x 53 x 82
105 x 53 x 82
157,5 x 53 x 82
210 x 53 x 82
4,9
32,37
17,2
172,65
23,7
233,79
30,2
293,14
Izvedba
Gl. dimenzije
š x du x v (cm)
Težina (kg)
Cena (BOD)
258
RADNE STOLICE
Antistatička stolica
Tip: 4884 - siva
- Kancelarijska stolica konstruisana tako, da odvodi
statički elektricitet od osetljivih uređaja, elektronskih
komponenata i isparivih tečnosti.
107,90
- Svi delovi stolice, uključivši specijalne tkanine i točkiće,
su provodljivi. Izvršen atest CATAS 13/95, protokol
35904/1, mereni otpor: 0.1 MW, boja presvake - siva.
9,9 kg
sedišta 57,5 x 45 x 91-108 cm
visina sedišta 45 - 58 cm
Kancelarijska radna stolica
s visokim naslonom Tip: 3537
- Asinkroni mehanizam – nezavisno
podešavanje ugla sedišta i naslona.
- Podešavanje visine naslona mehanizmom
up-down, gasni cilindar.
11,5 kg
Blagajnička stolica
sedišta 46 x 44 x 94 - 115 cm
visina sedišta 41 - 55 cm
Tip: 4885 - plava
120 kg
Cena (uključujući naslone za ruke):
- Tapacirani radna stolica konstruisana
za blagajne ili radno mesto
s povišenom radnom pločom.
- Ekstra dugi gasni klip, klizači,
podesivi ugao između sedišta
i naslona, boja presvlake - plava.
79,13
Zaštitna podloška ispod stolica
- Štiti tepih od prekomernog habanja, površine
tvrdih podova od grebanja. Osigurava
nesmetano pokretanje točkića
bez stvaranja buke. Zaobljeni uglovi podloške
omogućavaju ravnomerno prelaženje točkića.
Korištenjem podloške osiguravate da vaš pod
puno duže zadrži nov izgled.
9,2 kg
sedišta 55 x 45 x 110 - 141 cm
visina sedišta 59 - 85 cm
100 kg
Cena (bez prstena za noge):
91,72
- Napravljeno od plastike koju je moguće reciklirati
(PET), koji savršeno prianja na površinu.
Tip:
Tip:
Tip:
Tip:
3764 za tepih – š x dub. 0,9 m x 1,2 m
Cena: 47,67 BOD
3765 za tepih – š x dub. 1,2 m x 1,5 m
Cena: 75,53 BOD
3766 za tvrde podove – š x dub. 0,9 m x 1,2 m
Cena: 63,85 BOD
3767 za tvrde podove – š x dub. 1,2 m x 1,5 m Cena: 104,31 BOD
26,98
Tip: 4553
Kolut za oslanjanje nogu
0,25 m
0,9/1,2 m
1,2/1,5 m
Radna stolica
bez naslona za ruke
Radna stolica
s naslonima
za ruke
Tip: 4886 - plava
Tip: 4887 - crna
Tip: 4888 - plava
Tip: 4889 - crna
- Radna stolica s visokim naslonom
i sinhronim mehanizmom.
- Podešavanje sile protivteže, naslon podesiv
po visini up-down mehanizmom.
- Kancelarijska radna stolica s visokim
naslonom.
- Asinhroni mehanizam - nezavisno
o uglu između sedišta i naslona,
podešavanje visine naslona, gasni klip.
12,9 kg
13,7 kg
sedišta 55 x 46 x 99 - 116 cm
visina sedišta 42 - 55 cm
sedišta 63 x 45,5 x 103 - 118 cm
visina sedišta 45 - 53 cm
120 kg
120 kg
59,35
Cena (s naslonima za ruke):
259
129,49
ORMARIĆI ZA PRVU POMOĆ
- Svaki radna prostorija mora po zakonu biti opremljen ormarićem sa priborom za prvu pomoć
za mogućnošću pružanja iste.
Cena bez punjenja:
- Ponuđene ormariće moguće je koristiti kako u administraciji tako i u radionici.
- Osim prenosnih kovčežića ormarići su namenjeni za kačenje.
Ormarić za prvu pomoć veliki Tip: 4211
- Izrađen od kvalitetnog čeličnog lima.
- Površinski je obrađen belim praškastim lakom.
- 2 odstranjive police.
- Zaključavanje cilindričnom bravom
s 2 ključa.
- Na vratima je prozorčić sa rezervnim ključem
(razbija se u slučaju nužde).
- Kapacitet ormarića pogodan za punjenje Basic EU i
Special EU.
Cena bez
punjenja:
61,15
45 x 16 x 60 cm
Ormarić za prvu pomoć srednji
Tip: 3500
- Izrađen od čeličnog lima.
- Zahvaljujući brtvi protiv prašine na vratima ovaj je ormarić
pogodan i za zaprašeno okruženje.
- Površinski je obrađen belim praškastim lakom.
- 2 fiksne police i 2 fiksna odeljka s unutrašnje strane vrata.
- Zaključavanje cilindričnom bravom s 2 ključa.
35 x 15 x 45 cm
Metalni ormarić za prvu
pomoć Tip: 4816
- Izrađen od čeličnog lima.
- Površinska obrada praškastom
bojom.
- Vratašca ispunjena prozirnim
pleksi staklom.
- Sadrži dve police.
- Zaključavanje pomoću
cilindrične brave.
30 x 14 x 46 cm
Plastični ormarić
za prvu pomoć
Tip: 4209
Cena bez punjenja:
89,92
- Plastični ormarić sa mogućnošću
zaključavanja, opremljen pregradama
skladno DIN-u, dobro se dezinfikuje.
31 x 15 x 42 cm
260
Cena bez punjenja:
55,75
93,52
KUTIJE ZA PRVU POMOĆ
Plastični kofer mali
Prenosna kutija za prvu
pomoć mala Tip: 3460
Tip: 3502
- Pogodna za sva radna mjesta s obzirom
na jednostavnost rukovanja i dopreme
na mesto upotrebe.
- Plastični kofer crvene boje.
- Pogodan za sva radna mesta
s obzirom na jednostavnost
rukovanja i dopreme na mesto
upotrebe.
- Kutija stoji na zidnom nosaču.
- Kutija se može skinuti sa zidnog nosača
i donijeti na mesto ozlede.
- Kofer stoji na zidnom nosaču.
- Izrađena od polipropilena.
- Kofer se može skinuti sa zidnog
nosača i donijeti na mesto
ozlede.
- Unutrašnji prostor ima četiri odeljka,
dva od njih se mogu dalje podeliti
s tri podesive pregradice.
- Izrađen od polipropilena.
- Može se zaključati visećim lokotom
(nije uključen).
- Pogodan za punjenje Basic EU.
- Bez unutrašnjih odeljaka.
- Isporučuje se uključivo sa zidnim
nosačem i unutrašnjim pregradicama.
0,8 kg
32 x 12 x 28 cm
14,03
- Boja: narandžasta.
Cena
bez punjenja
- Kapacitet kutije odgovara sadržaju
Basic EU i Specijal EU.
1,4 kg
28 x 14 x 43 cm
Cena
39,57 bez punjenja
Tip: 3948-A
Dopunsko
punjenje
15,30
Sadržaj Basic EU
Tip: 4641
- Uključuje osnovni asortiman materijala za previjanje, uključujući rukavice
od lateksa i makaza. Odgovara zahteima za male pogone ili organizacije
s uobičajenom merom rizika, npr. kancelarije, rekreativne sportske
objekte, hotele itd. (Sadržaj prema DIN 13157).
Zidni držač sa sredstvom
za ispiranje očiju
39,57
Sadržaj Specijal EU
50,36
Tip: 3948
Tip: 4642
- Za hitnu pomoć u slučaju ulaska opasne tečnosti u oči.
- Sadržaj je namenjen za radna mesta s višim rizikom za nastanak
ozlede. Prvenstveno se radi o mjestima s povećanim rizikom
od pada, nastanka otvorenih rana, opekotina, ozeblina, udara
električne struje. Preporučujemo za proizvodna preduzeća,
škole, trgovine, radionice, prehrambene pogone - veće kuhinje,
pogone za pripremu i prerađivanje namirnica (para, vruća
voda), autoservisi, lakirnice, servise, pogone za zavarivanje,
pogone za obradu vode, skladišta tehničkih plinova i hemikalija,
kotlarnice, toplane, crpne stanice itd.
(Sadržaj prema DIN 13169).
- Sadrži dve boce fiziološkog rastvora zapremine 500 ml
i ogledalo. Boce sadrže sterilni fiziološki rastvor 0,9% NaCl.
- Boce za ispiranje očiju imaju ergonomski oblikovanu posudicu
za otvaranje kapka što omogućava da tekčnost za ispiranje
dospe direktno u povređeno oko.
- Jedna boca od 500 ml dovoljna je za cca 4 min. intenzivnog
ispiranja.
- Plastični držač štiti boce za ispiranje očiju od zagađenja. Zidni
držač je izrađen od termički oblikovane plastike s prozirnim
poklopcem. Jednostavno se pričvršćuje na zid vijcima i tiplama
koji su sastavni deo pakovanja.
70,14
Prema smernici Veća EU br. 89/654/EHS od 30.11.1989.
o minimalnih zahtevima za sigurnost i zaštitu zdravlja na radu:
- radno mesto mora biti opremljeno sredstvima za pružanje
prve pomoći
- sredstva moraju biti adekvatno označena i lako dostupna.
- Rok trajanja rastvora je 3 godine.
1,5 kg
410 x 320 x 75 mm
261
KOLICA ZA ČIŠĆENJE
Komplet ravni otirač
- sve u jednom Tip: 4952
Kolica za čišćenje
- Komplet za čišćenje "sve u jednom",
- Kolica za čišćenje sadrže pregradu koja omogućava
odvajanje čiste i zaprljane vode na 2 x 15 l.
- Ispust omogućava lako pražnjenje posude.
Tip: 6746
koji sadrži kolica za čišćenje s dve posude
i cedilom, ravni otirač, držač otirača
i aluminijumsku dršku. Dovoljno ga je
otpakovati, sklopiti i započeti s čišćenjem.
215,81
2 x 15 l
- Uz komplet se mogu dokupiti rezervni
otirači.
109,70
Rezervni ravni otirač
10,07
Tip: 4857
Kolica za čišćenje
Tip: 4135
- Profesionalna kolica namenjena
manjim prostorijama, opremljena
ručnim cedilom.
- Pregrada omogućava odvajanje čiste
i zaprljane vode.
- Podvozje kolica za odlaganje sitnih
predmeta i povećava stabilnost.
- Podvozje se može lako odvojiti od
posude jednostavnim mehanizmom.
- Opremljena točkovima Ø 80 mm.
Kolica za čišćenje
Tip: 6745
- Jednostavna izvedba kolica
za čišćenje.
- Cedilo omogućuje
jednostavno ceđenje.
2 x 15 l
97,11
2 x 15 l
62,94
262
KOLICA ZA ČIŠĆENJE
Kolica za čišćenje
Kolica za čišćenje
Tip: 4127
- Plastična pokretna kolica robustne
konstrukcije. Opremljena cedilom
i plastičnim točkovima Ø 80 mm
sa zaštitom od sudara.
- Kapacitet posude 25 l. U zadnjem
delu je prostor za odlaganje sredstava
za čišćenje. Pre svega pogodan
za čišćenje manjih prostora.
Tip: 6747
- Kolica su opremljena sa dve posude
kapaciteta 15 l.
- Vrlo jednostavno rukovanje
omogućava plastična ruda sa
ručkom.
- Točkovi Ø 80 mm sa zaštitom
od sudara.
- Cedilo krpe je sastavni deo.
104,31
115,10
Profesionalna kolica
Tip: 6748
lic
ite ko
Nabav diraju
o
ne kor
- Profesionalna kolica koja sadrže sve
potrebno za čišćenje.
- Opremljen sa dve posude od 4 l
i jednom od 28 l, koja se može
pregraditi.
- Praktičan nosač plastične vreće
omogućava sakupljanje većih
predmeta.
- Cedilo omogućuje jednostavno
ceđenje.
- Točkovi Ø 80 mm sa zaštitom
od sudara.
- U gornjem delu smješten je
nosač drški.
- Sve posude imaju
anatomske ručke.
- U zadnjem delu je prostor za
odlaganje sredstava za
čišćenje.
a koja
183,44
165,45
Profesionalna kolica Tip: 4128
- Kompaktna profesionalna kolica za čišćenje. Usprkos malih
dimenzija, širok raspon upotrebe kolica.
- Opremljen cedilom, posudama od 25 i 2 x 4 l. U gornjem delu nalazi
se nosač drški. Na zadnjoj strani je prostor za odlaganje sredstava za
čišćenje.
- Točkovi Ø 80 mm sa zaštitom od sudara.
- Sve posude imaju anatomske ručke.
263
KOLICA ZA ČIŠĆENJE - MORGAN
Osnovna kolica
za čišćenje
Dvostruki stalak
MORGAN
Tip: 6750
- Osnovna kolica za čišćenje na
točkovima (kombinacija
plastika/metal).
- Sadrži držač plastičnih vreća od
120 l (pogodna vreća tipa 1077,
nije sastavni deo), dve posude
od 6 l i površinu za odlaganje
sredstava za čišćenje.
Tip: 4141
- Sistemska kolica koja se
isporučuju u mnogo
varijanti.
- Najosnovnija izvedba sa
dva držača vreća od 120 l.
Sadrži dva zaklopiva
poklopca.
- Točkovi Ø 100 mm.
- Pogodni za sakupljanje
i razvrstavanje otpada.
- Opremljen nosačem
drški Ø 20 mm.
86 x 54 x 105 cm
176,24
Kolica sa proširenom
plastičnom osnovom
197,83
Tip: 6751
- Opremljen držačem za plastične
vreće od 120 l (pogodna vreća
tipa 1077, nije sastavni deo), sa dve
posude od 12 l, sa dve posude od
15 l, cedilom i površinom
za odlaganje sredstava za čišćenje.
115 x 66 x 105 cm
359,68
Kolica za čišćenje
Tip: 4773
- Opremljena nosačem za 120 l
vreće (pogodan Tip: 1077 nije deo
proizvoda), s dve posude
6 l, uređajem za ceđenje s dve
posude od 15 l, nosačem
za metlu.
404,64
- Konstrukcija u kombinaciji
plastika/metal, promer točkića
100 mm.
Profesionalna kolica
Tip: 6752
18 kg
- Sadrže sve potrebno za čišćenje.
102 x 65 x 107 cm
- Opremljen sa četiri posude od 6 l za
odvajanje otpada, dve posude od 15 l sa
cedilom, držačem plastičnih vreća od 120 l
(pogodna vreća tipa 1077, nije sastavni deo)
i površinom za odlaganje sredstava
za čišćenje.
127 x 66 x 105 cm
305,73
264
SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE
Mop - krpe za brisanje poda
- Vrlo spretno sredstvo za čišćenje podova
i zidova.
- Može se koristiti kao suvo i kao mokro sredstvo.
- Jednostavno korištenje je proširilo
sistem ovog sredstva kako kod profesionalnih
firmi, tako i u domaćinstvima.
Držalo
Nosač
- Pojedini tipovi mopa ser mogu podeliti prema
upotrebljenim materijalima. Za dobijanje
funkcionalnog kompleta
treba mop opremiti plastičnim nosačem mopa
(Tip: 6756) s lakim držačem
(Tip: 6755).
Mop
(krpa)
Preporučeno do maks. temperature 90 °C uz primenu standardnih sredstava za čišćenje za tekstil.
Ne koristiti s kiselinom i hlorom.
Mop
6,11
Tip: 4766
- 70% poliester, 30% vuna.
6,83
Mop
7,93
Tip: 4768
- 70% poliester, 30% vuna.
- Sastav od tri materijala:
mikrovlakna, vuna, poliester.
- Kompletno od mikrovlakana.
85% poliester, 15% poliamid.
- Inovativni sistem za bolju
- Idealan za uklanjanje prašine,
dezinfekciju i čistoću. Spoljašnji
suve, mokre i masne prljavštine.
deo od mikrovlakana bolje
Ne ostavlja mrlje. Zahvaljujući
čisti površinu i skuplja
specijalnoj strukturi
prljavštinu. Unutrašnja vlakna
mikrovlakana povećano je
od vune i poliestera glancaju
upijanje
i suše površinu.
tečnosti i delotvornost čišćenja.
20,68
Tip: 6756
- Plastični nosač koji zahvaljujući
specijalnom sistemu omogućuje
brzo i čvrsto kopčanje svakog
od ponuđenih mopova. Zglob
na spoju nosača s držačem
omogućava maksimalnu
pokretljivost na sve strane.
580 g
dimenzije nosača 40 x 11 cm
Držalo mopa
Tip: 6755
- Lagan hromirano držač
s plastičnim rukohvatom.
- Lako spajanje s plastičnim
nosačem mopa (Tip: 6756).
660 g
dužina 140 cm,
Ø 22 mm
7,73
Perač prozora
Brisač za čišćenje
- U kombinaciji s teleskopskom
drškom bitno proširuje čišćenu
površinu (Tip: 4771 ili Tip: 4772).
185 g
radna širina 35 cm
Tip: 4770
- Profesionalni brisač za mokre prozore. Spoj za držač od plastike.
Ostalo od nerđajućeg čelika i gume. Proizvod je kompletno
otporan na rđu.
- Zahvaljujući finoj i pripijajućoj gumi dovoljno je samo jedno
brisanje mokre površine. U kombinaciji s teleskopskim držačem
bitno proširuje čišćenu površinu (Tip: 4771 ili Tip: 4772).
250 g
Tip: 4769
- Plastični nosač s presvlakom koji se
koristi za pranje prozora. Zamenjuje
tradicionalne sunđere. Sprečava
dodir ruku sa zaprljanim sredstvima
za pranje.
8,63
Mop
Tip: 4767
- Vlakna po čitavom obodu.
Nosač mopa
6,83
Mop
Tip: 6757
radna širina 35 cm
Teleskopski držač
Tip: 4771
700 g
2 x 1,25 m = 2,5 m
Tip: 4772
1600 g
2x3m=6m
9,73
17,09
28,77
- Aluminijumski teleskopski držač s gumenim rukohvatom. Pomoću
plastičnih matica se držač fiksira u traženoj dužini. Završava euro
navojem za spajanje na bilo koji perač ili brisač prozora. Odlikuje
se vrlo malom masom i potpunom otpornošću na rđu.
265
KOLICA ZA ČIŠĆENJE
išćenje
avno č
t
s
o
n
st
Jed
trajno
i dugo
Kolica za čišćenje SKIPPER
-
Tip: 4147
Kompaktna kolica za čišćenje.
Proizvodi se od visoko otporne plastike "DURAPOL".
Prilagođena za sakupljanje otpada u polietilenske vreće.
Kućište kolica ima nosač za drške.
Lako rukovanje pomoću praktičnih ručki.
18,5 kg
1200 x 630 x 1100 mm
Kolica za čišćenje
Tip: 6628
- Omogućava jednostavnije
rukovanje sa kantom
za otpad i potrebnim
alatima.
- Kolica su namenjena
za korišćenje sa plastičnim
kantom od 120 l,
tipa 0004.
- Cena kolica
ne uključuje pribor.
554,00
165,45
Kolica za čišćenje SPACE LINER
Tip: 4717
- Profesionalna kolica za čišćenje. Metalna konstrukcija je dopunjena s dve posude
velike zapremine s poklopcem, nosačem alata i kantom za otpatke na vešanje
s poklopcem.
- Posude i nosači su proizvedeni od specijalne, vrlo otporne plastike marke
DURAPOL. Robusni čelični točkovi s gumama garantuju udobno rukovanje.
53 kg
1760 x 630 x 970 mm
2 x 100 l + 1 x 30 l
1 145,00
otrebu
lnu up
a
n
io
s
fe
Za pro
Kolica za čišćenje MEGA BRUTE
Tip: 4716
- Dugovečna robusna plastična kolica za čišćenje.
Namenjena za profesionalnu upotrebu.
- Opremljena okvirom za postavljanje vreće i vratima
za lako rukovanje otpadom.
- Metalni držači i robusni točkići osiguravaju dobru
upravljivost (kolica se okreću oko svoje ose).
- Može se koristiti kako u enterijerima, tako i na otvorenom.
- Za kolica se može dodatno naručiti unutrašnja plastična posuda
Slim Jim 87 l (Tip: 3145) za potrebe sortiranja otpada.
578,00
Dvokrilna
vrata.
33,5 kg
1330 x 700 x 1080 mm
450 l
266
METLE I LOPATE
Industrijska metla s drškom
Tip: 4810
Aluminijumska lopata
s drškom
- Proizvedeno od čistog polipropilena.
1 kg
Tip: 4808
dimenzije baze 25 x 4 cm
dužina vlakna 14 cm
1,4 kg
4,14
veličina lopate 26 x 29 cm
dužina drške 120 cm
Industrijska metla
s drškom
7,93
Tip: 4811
- Proizvedeno od 100% najlona.
Klasična metla
od sirka s drškom
0,9 kg
dimenzije baze 30 x 5 cm
dužina vlakna 6 cm
Tip: 4809
- Proizvedeno
od prirodnog sirka.
5 x prošiveno.
3,60
0,6 kg
4,14
Plastična lopatica
Tip: 4765
- Opremljena gumenim rubom.
- Držač i zatvoreni oblik odozgo
omogućavaju lako prenošenje
počišćenog otpada.
3,96
Šiljak za otpatke
32,37
Tip: 4087
- Omogućuje brzo
i higensko sakupljanje
otpadaka.
35,97
Sakupljač otpadaka
dužina šiljka 100 cm
Tip: 6630
- Idealan pomoćnik za sakupljanje sitnog otpada.
- Omogućava lako i higensko sakupljanje.
Pokretna kolica
za čišćenje POCKER
dužina sakupljača 92 cm
Tip: 4131
Plastična metla
STREET
Tip: 4132 (metla)
Metla
i lopatica
Tip: 4133 (drška)
Tip: 6759
Tip: 6758
5,75
11,87
7,19
15 l
- Za tradicionalan način čišćenja.
dužina drške 145 cm,
Ø 30 mm.
Tip: 6758
14,39
- Pogodna za mali otpad.
- Točkovi 60 mm.
- Vrlo pogodna za
sakupljanje sitnog otpada.
- Mehanizam za sklapanje
omogućava sigurno
prenošenje otpadaka
u zaklopljenoj lopatici.
- Jednostavna konstrukcija,
mala težina i plastični
materijal garantuju
jednostavno korišćenje
i dugotrajnost.
Plastična metla
VERDE
Tip: 4134
(metla sa drškom)
- Pogodna za čišćenje
ulica i parkova.
dužina 110 cm.
11,69
Tip: 6759
267
25,18
RASTRESITI APSORBENTI
od 10,79
ABSODAN - DN 1
Tip: 6652
- Apsorpcijske granule od visoko porozne sirovine, koja garantuje dobra apsorpcijska
svojstva i brzu apsorpciju.
t
kvalite
Visoki
- Odlično čisti uljne mrlje i naftne emulzije iz betona, pločnika
i drumskog asfalta.
- Posebno pogodan za čišćenje tečnosti sa saobračajnica i čvrstih
komunikacija - suva površina, očišćena površina nije klizava.
- Hemijski neutralan - može se koristiti za većinu hemikalija.
SPILKLEEN
- Rastresiti apsorbenti za upijanje kapi.
- Radi se o proizvodima, koji nastaju preradom celuloze, nakon
korišćenja apsorbent se može jednostavno spaliti.
- Veća delotvornost u odnosu na klasične granulate.
- Kod primene vetar ga ne raznosi, tretirana površina nije klizava i skoro je potpuno
suva.
SPILKLEEN GRANULES - SK 1
Tip: 7029
Velika sposobnost upijanja kako za ulja, tako i za vodu. Stoga su pogodnije za unutrašnje prostore. Posebno se
preporučuje kao apsorbent za opštu namenu. SPILLKLEEN GRANULES su reciklirani sporedni produkt papirne industrije.
Mogu se koristiti kao brzo sredstvo za čišćenje ili kao opšti apsorbent. Obzirom da se radi o termički obrađenom talogu,
ovaj je tip granula potpuno nezapaljiv.
SPILKLEEN PLUS (SPILPLUS) - SK 2
Tip: 7030
Pogodne za unutrašnje prostorije. Najrašireniji tip, upija ulje i vodu. Radi se o nepraškastim i neklizajućim granulama,
koje se ne raspadaju u prah zbog toga su pogodne za mesta sa intenzivnom proizvodnjom. SPILPLUS mogu ostati na
podlozi tokom celog radnog dana i održavaju toplu, površina koja ne klizi i koja nakon čišćenja na kraju smene ostaje
suva. Glineni plašt daje suvom proizvodu otpornost na vatru. SPLIPLUS je biološki razgradiv i stoga ne stvara probleme
u kanalizaciji.
SPILKLEEN OIL SELECTIVE (SOS) - SK 4
Tip: 7032
Pogodan za vodenu površinu ili za spoljnu primenu. Kao i svi apsorbenti SPILKLEEN i ovde se radi o biološkom proizvodu,
koji nastaje kao sporedni produkt papirne industrije. Međutim. ovaj je proizvod svakako jedinstven obzirom na to, da je
posebno obrađen, da je hidrofoban (ne upija vodu) i da ima visoku sposobnost upijanja naftinih derivata. Hemijska veza
ne dozvoljava oslobađanje upijene materije kako kod korišćenja, tako i kod skladištenja. SOS je biološki razgradiv,
a obzirom da ne upija vodu, idealan je za spoljnu primenu. Granule se mogu slobodno posipati po vodenoj površini,
po upijanju stvaraju se grudvice natopljene uljem, pri čemu preostali apsorbent ostaje čist.
TIP
NAZIV
6652
7029
7030
7032
ABSODAN - DN 1
GRANULES - SK 1
SPILPLUS - SK 2
OIL SELECTIVE - SK 4
VELIČINA PAKOVANJA
(l)
Vreća PE 20 l sa drškom
Vreća PE 30 l sa natpisom
Vreća PE 30 l sa natpisom
Vreća PE 30 l sa natpisom
SADRŽAJ PAKAVANJA
(kg)
10
18
10
5
268
UPIJAJUĆA SPOSOBNOST
ulje / voda (l/pak.)
13 / 13
12 / 11
8 / 11
13 / 0
CENA
(BOD)
10,79
17,26
12,59
35,07
















































































































































Tečnosti
OSTALE HEMIKALIJE
Acetaldehid
Acetanhidrid
Akrolein, Stiren, Amilacetat
Butil-acetat, Vinil-acetat
Etil-acetat, Izopropil-acetat
Dietilenglikol
Diklorbenzen, Dinitrobenzen
Etil-benzen
Etil-eter, Dietil-eter
Formaldehid
Krezol
Cijanovodonik
Akrilna boja
Uljna boja
PU akrilna boja
Rastvarač celuloze
Rastvarači soli: NaCl, Na2CO3, itd.
Hemijski















Čišćenje
Hemijski















Uljni
Uljni
Tečnosti
KISELINE
Organske kiseline: akrilna kiselina
Aminobenzoeva kiselina, Benzoeva kiselina
Sirćetna 95%, Mravlja kiselina
Triflorna sirćetna kiselina
Propilenska kiselina
Masne kiseline:
Buterna, Izo-buterna kiselina, Oleinska kiselina
Anorganske kiseline:
Nitritna kiselina 68%, Borna kiselina
Hidroflorna kiselina 49%
Hidrohlorna kiselina 35%
Fosforna kiselina 85%
Sulfatna kiselina 90%
Hromna kiselina
Ugljena kiselina
LUŽINE
Amonijak
Anilin
Hidroksidi:
Amonium, Kalijum, Magnezijum
Natrijum 10%
ULJA i GORIVA
Gorivo: Benzin, Nafta
Hidrazin 100%, Oktan
Ulja: Antifriz, Motorno ulje
Hidraulično ulje, Ulje za prenos
Transformatorsko ulje, Kerozin
Lož-ulje, Mineralno ulje
Biljno ulje
Petrolej
Specijalni benzin White spirit
Ulje na vodi
Lubrikanti, Uljne emulzije
PCB-Polihlorirani bifenil
OKSIDANTI
Natrijum hipohlorit
Vodonikov peroksid 30%
Tečni hlor
Perhlorna kiselina
Persirćetna kiselina
UOBIČAJENE TEČNOSTI
Fabrički omekšivači
Kočiona tečnost
Tečnost za hlađenje
Mleko, Sirće, Pivo, Vino
Boje/mastilo za pisače
Želudačna kiselina
RASTVARAČI
Alkohol: Metanol, Etanol
Fenol, Propanol, Izopropanol
Etilenglikol, Propilenglikol
Ketoni: Aceton, Metil-etil-keton
Arome: Benzen, Toulen
Nitrotoulen
Ugljovodonici: Heksan, Heptan
Cikloheksan, Tetrahidrofuran
Hlorirani ugljovodonici:
Hloroform, Perkloretilen
Trikloretilen, Metilhlorid
Tetrahlormetan
Tetrahloretilen
Ostali: Dietilamin, Akrilonitril
Terpentin, Eter
Čišćenje
TEKSTILNI UPIJAČI
















































OPREZ!!! Upijanje tečnosti zavisi od tipa
stvari, ali takođe i od uslova – temperature
i koncentracije. Stoga korisnicima savetujemo
provođenje vlastitog testa na uzorku upijača.
- Moderni apsorbenti tečnosti sa visokom
sposobnošću upijanja (i do 16 puta od sopstvane
težine).
- Tekstilni apsorbenti su izuzetni i nezamenljivi
pomoćnici svugde, gde treba rešiti pogonska
curenja iz mašina i postrojenja, gde treba pogonske
prostore održavati čistim (apsorbenti za čišćenje)
i gde treba rešiti havarijska i pogonska ispuštanja
naftinih derivata (uljni apsorbenti) ili agresivnih
hemikalija (hemijski apsorbenti).
- Osobina pojedinih tipova apsorbenta:
Za čišćenje - univerzalni apsorbenti za uklanjanje
i upijanje svih neagresivnih curenja.
Uljni - upijaju samo ulja i druge naftine derivate,
plivaju na vodenoj površini.
Hemijski - služe za prihvat ispuštenih agresivnih
hemikalija (kiselina, baza).
pogodno
savetujemo probu
nije pogodno
*Upijajuće podloške pakovane su u kartonskoj kutiji sa perforiranim otvorom za lako vađenje.
TIP
6654
6653
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
NAMENA
APSORBENTA
Čišćenje
Uljni
Uljni
Hemijski
Hemijski
Uljni
Hemijski
Čišćenje
Čišćenje
Uljni
Uljni
Uljni
OPIS
Upijajuće prostirke sive, teške, 45 x 50 cm, 100 kom./paket *
Upijajuće podloške bele, teške, 40 x 50 cm, 100 kom./pak.*
Upijajuće podloške bele, 40 x 50 cm, lake, 200 kom./pak.*
Upijajuće prostirke, žute, teške, 45 x 50 cm, 100 kom./paket *
Upijajuće prostirke, žute, lake, 45 x 50 cm, 200 kom./paket *
Upijajuće podloške bijele, za bačve, Ø 56 cm, 15 kom./pak.
Upijajuće podloške žute, za bačve, Ø 56 cm, 15 kom./pak.
Upijajući tepih ekstra čvrst, sivi, 92 cm x 91,5 m
Upijajući tepih ekstra čvrst, nepropusni, sivi, 92 cm x 30 m
Upijajući tepih beli, teški, 97 cm x 44 m
Upijajući tepih beli, laki, 97 cm x 44 m
Upijajući tepih beli, ojačan, 80 cm x 40 m
269
SPOSOBNOST
UPIJANJA (l)
70
124
124
110
110
22
22
130
81
250
195
160
TEŽINA
(kg)
8
8
8
7
8
1,5
1,5
23
10
16
14
14
CENA
(BOD)
115,10
84,53
82,73
118,70
93,52
39,57
52,15
526,93
386,66
142,07
147,47
172,65
APSORPCIONE TRAKE I APSORPCIONI JASTUCI OPREMA
HAVARIJSKIH PRIBORA
- Visoko delotvorni apsorbenti prvenstveno namenjeni za industriju uz
mašine, proizvodne linije i za rešavanje havarijskih ispuštanja hemikalija.
- Lako i čisto rukovanje, mali troškovi likvidacije.
- Tri tipa apsorbenta: Za čišćenje - za sve neagresivne tečnosti,
Uljni - upijaju samo ulja i naftine derivate,
Hemijski - pogodni za većinu hemikalija.
Magnetni zatvarač kanalizacije
- Jednostavan i siguran proizvod za sprečavanje
prodiranja neželjenih stvari u kanalizaciju.
- Jednostavna manipulacija, zatvarač prianja na
sve čelično-železne površine sa kojih su
odstranjene mehaničke nečistoće kod
temperatura -20 – 80 °C.
- Višekratno korištenje, jednostavno održavanje
i skladištenje.
- Snaga pritiska 52 g/cm2 .
TIP
7044
4250
7040
4251
4252
4253
4254
4255
4256
DIMEN. APSORBENTA
(cm)
Traka 120 cm, Ø 8 cm
Traka 300 cm, Ø 8 cm
Jastuk 35 x 30 x 5 cm
Traka 120 cm, Ø 8 cm
Traka 300 cm, Ø 8 cm
Jastuk 35 x 30 x 5 cm
Traka 120 cm, Ø 8 cm
Traka 300 cm, Ø 8 cm
Jastuk 35 x 30 x 5 cm
KOMADA
U PAKOVANJU
20
8
20
20
8
20
20
8
20
SPOSOBNOST
UPIJANJA (l)
90
90
90
155
155
155
80
80
80
NAMENA
Čišćenje
Čišćenje
Čišćenje
Uljni
Uljni
Uljni
Hemijski
Hemijski
Hemijski
CENA
(BOD)
106,11
104,31
106,11
138,48
138,48
140,28
219,41
219,41
215,81
Kanalizacioni brzi zatvarač
- Specijalna ploča od plastične mase
s odličnim prijanjanjem.
- Može se upotrijebiti ponovno
(neograničeno).
- Ostaje stabilan u struji i kod
poplavljivanja.
- Otporan na naftne derivate i veliku
grupu agresivnih tečnosti. Antistatička
izvedba, odgovara normi za SNV1, SNV2,
SNM1, SNM2.
- Može se upotrebiti i preventivno kao
poklopac za osiguranje.
- Upotrebljiv od –40°C do +150°C.
TIP
GL. DIMENZIJE (cm)
3902
3903
600 x 600 x 0,9
1000 x 1000 x 0,9
MASA
(kg)
0,9
3,0
CENA
(BOD)
55,75
82,73
TIP
3439
3440
270
GL. DIMENZIJE
(cm)
91 x 91 x 1,3
122 x 122 x 1,3
MASA
(kg)
13,5
24
CENA
(BOD)
700,52
974,64
POKRETNI KOMPLETI ZA SLUČAJ HAVARIJE
- Rešavaju uobičajeno propuštanje tečnosti, kao
i propuštanje u slučaju nezgoda.
- Sadrže sredstva za trenutno delovanje.
- Smanjuju troškove i složenost delovanja.
- Praktična brava na posudi čuva sadržaj.
Tip: 6635
Tip: 6636
Kompleti za održavanje
Uljni komplet (Tip: 6637)
Univerzalni komplet
(Tip: 6635, 6636)
Apsorbent samo za naftne derivate (ulje,
nafta, benzin). Moguća je upotreba za
sakupljanje naftnih derivata na površini vode.
Ne upija vodu.
(Tip: 6638)
Za agresivne tečnosti (ulje, nafta, benzin,
emulzije, rashladne i kočione tečnosti,
slabe smese hemikalija.)
Tip: 6635
Hidrofilni upijajući otirač 50 x 40 cm 30 kom
Hidrofilni upijajući brisač
10 kom
Upijajuća zmija za sprem. 120 x 8 cm 5 kom
Upijaj. jastuk za čišćenje 25 x 30 x 5 cm 5 kom
Rastresiti apsorbent za čišćenje, 10 kg - SK2
2 kom
1 litre cementa za zaptivanje
1 kom
Rukavice obične (par)
5 kom
Metlica i lopatica za čišćenje
1 kom
Vreća za upotrebljene apsorbente
3 kom
Plastična posuda za zaključav. 120 lit. 1 kom
214,01
Tip: 6636
Rastresiti apsorbent za čišćenje, 10 kg - SK2
4 kom
Vreća za upotrebljene apsorbente
Plastična posuda na zaključav. 120 lit.
3 kom
1 kom
136,68
Tip: 6637
Hidrofobni upijajući otirač - beli 50 x 40 cm
50 kom
Hidrofobna upijajuća zmija 120 x 8 cm 5 kom
Hidrofobni upijajući jastuk 35 x 30 x 5 cm
5 kom
Hidrofobni upijajući brisač
10 kom
Rstresiti apsorbent hidrofob., 5 kg - SK 41 kom
1 litre cementa za zaptivanje
1 kom
1 lit. suvog cementa za zaptivanje
1 kom
Cementna ploča za zaptivanje kanalizacije
60 x 40 cm
1 kom
Zaštitne naočare
1 kom
Respirator
1 kom
Rukavice obične (par)
5 kom
Upozoravajuće hemijsko svetlo
naranđžasto
2 kom
Upozoravajuća granična traka crveno-bela,
300 m
1 kom
Upozoravajuća nalepnica
1 kom
Lopatica i metlica za čišćenje
1 kom
Vreća za upotrebljene apsorbente
3 kom
Plastična posuda na zaključavanje 120 lit. 1 kom
327,00
271
Za sve tečnosti, uključujući snažne tečne
smese hemikalija (ulje, nafta, benzin,
kiseline, lužine i emulzije).
Tip: 6638
Hidrofilni upijajući otirač - 50 x 40 cm 100 kom
Hidrofilna upijajuća zmija 120 x 8 cm 5 kom
Upijajući jastuk za čišćenje 35 x 30 x 5 cm
5 kom
Hidrofilni upijajući brisač
10 kom
1 litre cementa za zaptivanje
1 kom
1 lit. suvog cementa za zaptivanje
1 kom
Cementna ploča za zaptivanje kanalizacije 60 x
40 cm
1 kom
Zaštitne naočare
1 kom
Respirator
1 kom
Rukavice otporne na kiselinu (par)
2 kom
Upozoravajuće hemijsko svetlo naranđžasto
2 kom
Upozoravajuća granična traka crveno-bela,
300 m
1 kom
Upozoravajuća nalepnica
1 kom
Vreća za upotrebljene apsorbente
3 kom
Plastična posuda na zaključavanje 120 lit.1 kom
399,00
MALI KOMPLETI ZA SLUČAJ
HAVARIJE KOMPLETI S BAČVAMA
Mali kompleti za slučaj
havarije
Univerzalni komplet Tip: 3441
- 1x apsorpciona krpa, 10x apsorpcioni podmetač,
2x apsorpciona čarapa, 2 kg UNV apsorpciona zrna
ECO-DRY®, 1x zaštitne rukavice NITRIL,
1x brzostvrdnjavajući kit REO®, 1x gumena bandaža
za cevi, 1x pasta za brtvljenje 0,5 kg, 10x brzousisna krpa,
2x vrećica za odlaganje s trakom, 2x nalepnica
s upozorenjem OPASNI OTPAD,
1x kanta 30 l bez UN koda.
118,70
6,5 kg
apsorpcioni kapacitet: ulja 39 l, voda 26 l
Hemijski komplet Tip: 3442
- 1x apsorpciona krpa USP, 10x apsorpcionii podmetač, 2x apsorpciona čarapa,
2 kg UNV apsorpciona zrna ECO-DRY®, 1x zaštitne rukavice, 1x brzostvrdnjavajući
kit REO®, 1x gumena bandaža za cevi, 1x pasta za brtvljenje 0,5 kg,
10x brzousisna krpa, 2x vrećica za odlaganje s trakom,
2x nalepnica s upozorenjem OPASNI OTPAD, 1x kanta 30 l bez UN koda.
152,86
apsorpcioni kapacitet:
ulja 34 l, voda 16 l
7 kg
Hidrofobni komplet – koji ne usisava vodu Tip: 3443
- 1x apsorpciona krpa, 10x apsorpcioni podmetač, 2x apsorpciona zmija, 2 kg HFO
apsorpciona zrna LITE-DRI®, 1x zaštitne rukavice NITRIL, 1x brzostvrdnjavajući kit
REO®, 1x gumena bandaža za cevi, 1x pasta za brtvljenje 0,5 kg, 10x brzousisna krpa,
2x vrećica za odlaganje s trakom, 2x nalepnica s upozorenjem OPASNI OTPAD,
1x kanta 30 l bez UN koda.
6,5 kg
131,28
apsorpcioni kapacitet: ulja 40 l
Kompleti s bačvama – PHM (hidrofobni)
- Hidrofobni materijali ne primaju vodu i vodene rastvore.
- Provereni kompleti za uređaje koji rade na vodenim tokovima, za skladišta ulja i pumpne stanice.
Srednji hidrofobni komplet
s bačvom PHM3 Tip: 3444
- 10x apsorpcioni podmetač, 3x apsorpciona zmija, 10x segment
REO Fb, 5 kg HFO LITE-DRI®, 1x pasta za brtvljenje 0,5 kg,
5x brzousisna krpa, 2x kit REO®, 4x vrećica za odlaganje,
4x nalepnica s upozorenjem, 1x rukavice,
1x bačva 120 l s UN kodom.
25 kg
apsorpcioni kapacitet: ulja 56 l
1 245,05
Veliki hidrofobni komplet s bačvom
199,62
Srednji hidrof. komplet s bačvom PHM4
Tip: 3446
Tip: 3445
- 10x apsorpcioni podmetač, 4x apsorpciona zmija,
20x segment REO Fb, 10 kg HFO LITE-DRI®, 1x pasta
za brtvljenje 0,5 kg, 5x brzousisna krpa, 3x kit REO®, 4x vrećica
za odlaganje, 4x nalepnica s upozorenjem, 2x rukavice,
1x plastična folija 3 x 5 m, 1x bačva 150 l s UN kodom.
38 kg
apsorpcioni kapacitet: ulja 87 l
- 25x apsorpcioni podmetač, 12x apsorpciona zmija,
25x segment REO Fb, 20 kg HFO LITE-DRI®, 4x kanalizacioni
zatvarač, 10x brzousisna krpa, 6x kit REO®, 10x vrećica
za odlaganje, 10x nalepnica s upozorenjem, 2x rukavice,
1x plastična folija, 1x bačva 360 l s UN kodom.
77 kg
251,78
272
apsorpcijski kapacitet: ulja 190 l
HAVARIJSKI KOMPLETI
- Komplet u kutiji koja se može zaključati i obesiti na zid.
296,96
- Prozorčić za kontrolu sadržaja.
Univerzalni komplet u zidnoj plastičnoj
kutiji Tip: 3447
- 25x apsorpcioni podmetač, 4x apsorpciona čarapa,
3x apsorpcioni jastuk, 1x brzostvrdnjavajući kit REO®,
3x vrećica za odlaganje, 3x nalepnica s upozorenjem
OPASNI OTPAD, 1x naglavna baterijska svetiljka,
1x zaštitne rukavice, 1x kutija.
247,47
Hemijski komplet u zidnoj
plastičnoj kutiji Tip: 3448
14 kg
apsorpcioni kapacitet:
ulja 63 l, voda 39 l
- 25x apsorpcioni podmetač, 4x apsorpciona čarapa,
3x apsorpcioni jastuk, 1x brzostvrdnjavajući kit
REO®, 3x vrećica za odlaganje,
3x nalepnica s upozorenjem OPASNI OTPAD,
1x naglavna baterijska svetiljka, 1x zaštitne
rukavice, 1x kutija.
14 kg
apsorpcioni kapacitet:
ulja 63 l, voda 39 l
- Otklopivi poklopac.
- Kompleti se mogu blombirati.
Univerzalni komplet u stabilnoj
kutiji Tip: 3449
- 10 kg apsorpcionih zrna ECO-DRY®,
25x apsorpcioni podmetač, 4x apsorpciona
čarapa, 3x apsorpcioni jastuk,
1x brzostvrdnjavajući kit REO®, 3x vrećica za
odlaganje, 3x nalepnica s upozorenjem OPASNI
OTPAD, 1x naglavna baterijska svetiljka,
1x zaštitne rukavice, 1x metlica, 1x lopatica,
1x posuda 110 l s mogućnošću zaključavanja.
Hemijski komplet u stabilnoj
kutiji Tip: 3450
21 kg
apsorpcioni kapacitet: ulja 72 l, voda 53 l
239,22
- 10 kg apsorpcionih zrna ECO-DRY®, 25x
apsorpcioni podmetač, 4x apsorpciona čarapa,
3x apsorpcioni jastuk, 1x brzostvrdnjavajući kit
REO®, 3x vrećica za odlaganje, 3x nalepnica
s upozorenjem OPASNI OTPAD, 1x naglavna
baterijska svetiljka, 1x zaštitne rukavice, 1x
metlica, 1x lopatica, 1x posuda 110 l
s mogućnošću zaključavanja.
21 kg
apsorpcioni kapacitet: ulja 72 l, voda 53 l
280,46
- 4 okretna točkića
s kočnicom.
- Otklopivi poklopac,
mogućnost
zaključavanja.
659,91
527,93
Univerzalni komplet u mobilnoj plastičnoj
kutiji Tip: 3451
Hemijski komplet u mobilnoj plastičnoj
kutiji Tip: 3452
- 100x apsorpcioni podmetač, 2x10 kg apsorpcionih zrna
ECO-DRY®, 8x apsorpciona čarapa, 5x apsorpcioni jastuk,
1x brzostvrdnjavajući kit REO®, 1x pasta za brtvljenje,
1x zaštitne rukavice, 5x vrećica za odlaganje s uzicom,
5x nalepnica s upozorenjem OPASNI OTPAD, 1x naglavna
baterijska svetiljka, 1x metlica, 1x lopatica, 1x posuda
400 l s mogućnošću zaključavanja.
69 kg
- 100x apsorpcioni podmetač, 2x 10 kg apsorpcionih zrna
ECO-DRY®, 8x apsorpciona čarapa, 5x apsorpcioni jastuk,
1x brzostvrdnjavajući kit REO®, 1x pasta za brtvljenje,
1x zaštitne rukavice, 5x vrećica za odlaganje s uzicom,
5x nalepnica s upozorenjem OPASNI OTPAD, 1x naglavna
baterijska svetiljka, 1x metlica, 1x lopatica, 1x posuda
400 l s mogućnošću zaključavanja.
apsorpcioni kapacitet: ulja 204 l, voda 140 l
69 kg
273
apsorpcioni kapacitet: ulja 204 l, voda 140 l
KOMPLET ZA HAVARIJE
– POSUDE S APSORBENTIMA U PRAHU
- Komplet za havarije ECO-DRY® i LITE-DRI® namenjen je za radna mesta koja želite održavati čistim. Njihova prednost je jednostavno
skladištenje u posudama, odnosno privremeno skladištenje do upotrebe. Osmišljeni su tako da budu cenovno prihvatljivi, a istovremeno
ispunjavaju visoke zahteve za čistoćom i sigurnošću radnog mesta.
- UNIVERZALNI APSORBENT ECO-DRY® je negoriv granulat koji se ne praši. Izvrstan je za uklanjanje masnih mrlja i emulzije nafte
s betona, jednostavno se počisti, troškovi nabavke su niski.
- UNIVERZALNI GRANULAT ZA UPIJANJE LITE-DRI® je dokazano pouzdan. Rado ga koriste jer ima visoku sposobnost upijanja i ne praši.
Pogodan je za upijanje proizvoda od nafte, emulzija za hlađenje, blagih rastvora kiselina i lužina i vode. Bolji je 3 x od ekstrudiranog
krečnjaka!
Komplet za havarije ECO-DRY® MALI
Komplet za havarije LITE-DRI® MALI
Tip: 7161
Tip: 7163
10 kg univerzalnog apsorbenta za posipanje ECO-DRY®,
1x lopatica, 1x metlica, 3x vrećica, 3x nalepnica s upozorenjem:
OPASAN OTPAD, 1x plastična bačva 60 l s UN kodom.
10 kg univerzalnog granulata za upijanje LITE-DRI®,
1x lopatica, 1x metlica, 3x vrećica, 3x nalepnica s upozorenjem:
OPASAN OTPAD, 1x plastična bačva 60 l s UN kodom.
Najčešće upotrebljavano:
• u skladištima ulja
i hemikalija
• u radionicama
• na pumpama
Komplet za havarije ECO-DRY® VELIKI
Komplet za havarije LITE-DRI® VELIKI
Tip: 7162
Tip: 7164
20 kg univerzalnog apsorbenta za posipanje ECO-DRY®,
1x lopatica sa podesivim držačem , 1x metla, 3x vrećica,
3x nalepnica s upozorenjem: OPASAN OTPAD, 1x plastična bačva
120 l s UN kodom.
20 kg univerzalnog granulata za upijanje LITE-DRI®, 1x lopatica
sa podesivim držačem, 1x metla, 3x vrećica, 3x nalepnica
s upozorenjem: OPASAN OTPAD, 1x plastična bačva 120 l s UN
kodom.
TIP
NAZIV
7161
7162
7163
7164
Mali komplet za havarije ECO-DRY®
Veliki komplet za havarije ECO-DRY®
Mali komplet za havarije LITLE-DRI®
Veliki komplet za havarije LITLE-DRI®
KAPACITET UPIJANJA (l)
ULJE/VODA
13 / 13
26 / 26
32 / 36
64 / 72
274
MASA
(kg)
14
28
14
28
CENA
(BOD)
59,35
97,11
70,14
136,68
ZNAKOVI UPOZORENJA
Trokut
upozorenja
Tabla upozorenja
Tip: 4109
-
Tip: 4129
- Brzo postavljanje.
- Jasno i vidljivo upozoravanje.
- Sklopiv, isporučuje se sa torbom.
508 x 533 x 533 mm
Proizvedena od plastike.
Mogućnost sklapanja.
Jednostavno skladištenje.
Za upozoravanje na mestima
povećane opasnosti.
3,9 kg
57,55
visina 57 cm
16,19
Plastični lančić Tip: 4130
- Omogućava povezivanje
pojedinih tabli.
- Jednostavno označavanje
mesta sa zabranjenim
pristupom.
1,90 / m
Viseći znak upozorenja
Čunj upozorenja
Tip: 4111
- Jedan od elemenata za obezbeđivanje
i sprečavanje ozleda na javnim
mestima.
- Dobro vidljiva iz svih smerova.
- Visoko otporna konstrukcija,
dugotrajnost.
- Lako kačenje za kuku.
- Proizvedeno od polietilena.
Složiv
Tip: 4110
- Obezbeđivanje,
sprečavanje ozleda
vezanih za čišćenje ili
razlivanje tečnosti.
- Dobro vidljiv, lako prenosiv.
- Dobro se pere.
- Kod skladištenja se
mogu slagati jedan
u drugi, što štedi prostor.
- Proizveden od otpornog
polietilena.
495 x 108 mm
21,58
267 x 267 x 651 mm
37,77
Prenosiva sklopiva prepreka
398,00
Razapeto upozorenje
Tip: 4113
-
- Konstrukcija od 16 panela sa podvozjem
za laku manipulaciju.
- Lako korišćenje, brzo postavljanje,
lako skladištenje.
- Proizvedeno od visoko otporne plastike.
- Pogodno za unutrašnje i spoljne prostore.
- Širina do 4 m,
16 kg.
sklopljene prepreke: 600 x 350 x 1000 mm
Ø 25 x 330 x 673 / 1090 mm
28,77
275
Tip: 4112
Razapeto pomoću štapa.
Označavanje zatvorenih zona.
Pogodna za sve okvire vrata, maks. raspon 109 cm.
Dugotrajan, solidna izvedba.
Višejezično upozorenje.
ZONE ZA ČIŠĆENJE
1. ZONA – ZA GRUBU PRLJAVŠTINU – SPOLJA
lizna
Protivk a R10
ij
r
katego
Ringmat Octomat
Tip: 3157, 4394, 4395, 3387
- Proizvedeno od vrlo otporne
gume.
- Dugotrajnost kod spoljne upotrebe.
- Otvori omogućavaju propadanje
nečistoće.
- Posebno pogodno za vlažnu sredinu.
- Namenjeno za vrlo prometne prolaze.
- Isporučuje se u crnoj boji.
Spojni deo.
Tip: 3158
ju
će osta
Nečisto ratima!
pred v
Fingertip
Tip: 3159, 3160
- Tipični gumeni otirač.
- Hiljadu sitnih "prstiju" skida ostatke
prljavštine sa obuće, sprečava unošenje
prljavštine u prostorije.
- Prsti efikasno zadržavaju prašinu
– prljavštinu koja se posle može
jednostavno istresti ili očistiti okretanjem otirača.
- Sve vrste i veličine imaju sigurnosni kosi završetak.
- Ivična strana je napravljena protiv klizanja i drži otirač
uvek na svom mestu.
- Pogodno za sva godišnja doba.
- Isporučuje se u crnoj boji.
- Na raspolaganju su dve standardne
veličine: 0,6 x 0,8 m i 0,8 x 1 m.
2. ZONA – ZA SREDNJE GRUBU PRLJAVŠTINU - SPOLJA I IZNUTRA
Vyna Plush
Tip: 3386 – sivi
- Izvrstan otirač za razumnu cenu.
- Ekonomičan i učinkovit otirač.
- Rubovi od PVC sa zaštitom od klizanja
i prljanja.
- Materijal ispune: 100% polipropilen.
Druge izvedbe boja
po narudžbi.
TIP
3387
4394
4395
3157
3158
3159
3160
3386
GLAVNE DIMENZIJE (m/mm)
0,4 x 0,6 / 17
0,6 x 0,8 / 23
0,8 x 1,2 / 23
1,0 x 1,5 / 23
0,6 x 0,8 / 16
0,8 x 1,0 / 16
0,9 x 1,5 / 7
BOJA
crna
crna
crna
crna
crna
crna
crna
4 varijante
CENA (BOD)
8,99
21,58
37,77
52,15
1,26
25,18
39,57
52,15
pogodno za
suve prostore
pogodno za
visoka opterećenja
Korišteni simboli:
pogodno za
dodir s uljem
276
ZONE ZA ČIŠĆENJE
3. ZONA – ZA SITNU PRLJAVŠTINU I VLAGU – KORIŠĆENJE U ENTERIJERU
Supreme Tip: 3161, 3162, 3163, 3164
- Pogodan za ulaze sa zahtevnim uslovima i visokom frekvencijom
prolaska.
- Površina otirača je od poliamida, a s donje strane je PVC
podloga koja otirač zadržava na mestu.
- Otirač ima otpornu površinu i jednostavno se čisti.
- Boje: crna/siva i siva/plava.
Tehnička specifikacija otirača:
- Niska zapaljivost otirača podleže normi DIN 4102-B1.
- Otporan na UV zračenje i temperaturu 0˚ do 60 ˚C.
- Masa: 3,5 kg/m2, visina otirača: 10 mm.
Needlepunch Tip: 4525, 4526
- Proizvedeno od 100% polipropilenskog vlakna.
- Povišeni uzorak otirača garantuje dobru funkciju brisanja.
- Prikladan za ulazne prostore kao što su predvorja, hodnici i sl.
- Lako razdvajanje nožem.
- Isporučuje se bez poruba.
- U slučaju potrebe duži otirači (iznad 3 m) se mogu
rešavati individualno.
Toughrib Contract Tip: 3691
- Fleksibilna rogožina s rebrastim uzorkom za vrlo prometne ulaze.
- Rogožina je namenjena za spoljne natkrivene ulazne prostore
i prelazne zone.
- Rebrasti dizajn rogožine izvrsno hvata kamenčiće, prljavštinu
i vlagu iz obuće.
- Materijal vlakna 100% polipropilen, donji sloj rogožine – lateks
guma.
- Postavlja se lepljenjem na pod.
- Dimenzije: širina 2 m, visina rogožine 7,5 mm,
dužina 1, 2, 3, 4 … m.
- Boja: crna.
4. ZONA – ZA SITNU PRLJAVŠTINU I VLAGU – KORIŠĆENJE U ENTERIJERU
First - Step Tip: 4050
- Idealno rešenje za hvatanje finih čestica prljavštine.
- Proizvedeno od antimikrobnih materija – zaštita
od širenja bakterija i plesni.
- Lepljiva površina skida prašinu i prljavštinu sa cipela i točkića.
- Lepljiva podloga prianja direktno na pod.
- Nakon prljanja gornjeg sloja on se jednostavno odlepljuje.
- Korišćenje u suvim enterijerima, prvenstveno u bolnicama,
laboratorijama, prehrambenim prostorijama itd.
TIP
3161
3162
3163
3164
4525
4526
3691
4050
GLAVNE DIMENZIJE (m/mm)
0,6 x 0,9 / 10
0,6 x 0,9 / 10
0,9 x 1,5 / 10
0,9 x 1,5 / 10
1 x 3 / 10,8
2 x 3 / 10,8
2 x 1 / 7,5
0,46 x 1,17 (4 x 30 slojeva) / 6,5
BOJA
crna/siva
siva/plava
crna/siva
siva/plava
antracit
antracit
crna
bela
CENA (BOD)
21,58
21,58
50,36
50,36
107,90
219,41
46,76
98,91
277
PODLOŠKE PROTIV UMORA
Mesta pod većim
opterećenjem
Pozitivan uticaj
podloške na
organizam:
asnoj
ost u m
iv
lj
n
prio
ni
Dobra mokroj okoli
i
Deckplate
Tip: 3388–3391
- Dvoslojna prostirka protiv
umaranja za zahtevne pogone.
Površina prostirke s dijamantnim
uzorkom od tvrdog i otpornog
PVC-a.
- Penasta donja strana umanjuje
umor pri dugotrajnom stajanju
i izoluje od hladnog poda.
Površina prostirke je otporna
na standardne industrijske
hemikalije, ali svaka izlivena
hemikalija mora odmah biti
uklonjena s površine.
- Prostirka je namenjena za suve
pogone.
- Isporučuje se s iskošenim ivicama.
- Visina prostirke: 14 mm.
- Boja: crna.
- Dimenzije: 0,6 x 0,9; 0,9 x 1,5 m;
0,9 x 3 m; 0,9 x 6 m.
- Smanjuje
pritisak
na kičmu.
- Potstiče
cirkulaciju krvi.
- Preventivno
deluje protiv
ukrućivanja
zglobova
i mišića.
- Ublažava
ukrućenje vrata
i ramena.
- Ublažava
bolove
u petama
i stopalima.
Jednostavno i isplativo rešenje od rizika vezanih za duže stajanje.
Bubblemat
Tip: 3172, 3173
- Proizvedeno od vrlo otporne
smese gume.
- Površina od mehurića trajno
stimuliše cirkulaciju krvi i time
smanjuje umor.
- Izoluje hladne betonske površine.
- Deluje protiv klizanja.
- Pogodno upotrebiti tamo, gde radnici stoje duže vreme.
- Mogu se isporučiti u crnoj boji u veličinama:
0,6 m x 0,9 m ili 0,9 x 1,2 m.
- Rogožina nije namenjena za trajan dodir s uljima.
Anti-fatigue ribbed
Tip: 3170, 3171, 4299
- Proizvedeno od 100% polivinilne
pene.
- Povećava učinak i produktivnost.
- Površina sa urezima olakšava
hodanje i sprečava klizanje.
- Jastučni efekat umanjuje umor leđa
i nogu radnika.
ladna
a je prik je
k
š
lo
d
n
Po
okruže
za suvo
TIP
3388
3389
3390
3391
3172
3173
3170
3171
4299
NAZIV
Deckplate
Deckplate
Deckplate
Deckplate
Bubblemat
Bubblemat
Anti-fatigue ribbed
Anti-fatigue ribbed
Anti-fatigue ribbed
- Izoluje hladne betonske površine.
- Mogu se isporučiti u sivoj boji i veličinama otirača:
0,6 m x 0,9 m, 0,9 m x 1,5 m ili 0,9 m x 18,3 m
u rolama.
GLAVNE DIMENZIJE (m/mm)
0,6 x 0,9 / 14
0,9 x 1,5 / 14
0,9 x 3 / 14
0,9 x 6 / 14
0,6 x 0,9 / 14
0,9 x 1,2 / 14
0,9 x 1,5 / 9
0,9 x 18,3 / 9
0,6 x 0,9 / 9
278
BOJA
crna
crna
crna
crna
crna
crna
siva
siva
siva
CENA (BOD)
66,54
136,68
284,15
501,48
44,96
68,34
50,36
518,77
19,78
PODLOŠKE PROTIV UMORA
Worksafe
Tip: 3165
- Proizveden od vrlo otporne gume.
- Pogodan za smanjenje umora radnika
te uklanja rizik od klizanja.
- Kosi rub povećava sigurnost rada.
- Jedinstvena obrada ivice štiti
od klizanja otirača.
- Omogućava da prljavština propada
kroz otirač.
- Crna boja, veličine 0,9 m x 1,5 m.
Worksafe Blue
Tip: 4194
- Odlična otpornost na ulja i masti
– prikladna za masno okruženje
i dodir s agresivnim strojnim uljima
ili u prehrambenoj industriji
(klaonice itd.).
Rampmat
Tip: 4527
- Proizvedeno od gume otporne na habanje.
- Povišena kružna površina nudi iznimnu
protivkliznu zaštitu.
- Skošeni rub za smanjenje rizika
od spoticanja.
- Prikladna za radne prostore u kojima
ne dolazi u dodir s uljima (ograničena otpornost).
- Vrlo ekonomično rešenje (odnos cena / kvaliteta).
- U skladu s normom protiv klizanja EN 135552 kat. R10.
a
rikladn
ka je p ljem
š
lo
d
o
P
ir s u
za dod
Workstation Standard
Tip: 3166, 3167
- Proizvedeno od savitljivog vinila.
- Pruža sigurno radno mesto,
jer prljavština propada kroz otirač.
- Otirač sa poprečnim žljebovima
je zaštita protiv klizanja u slučaju
prosutog ulja.
- Pomaže smanjivanju umora.
- Testiran na zapaljivost prema DIN 4102 (B2).
- Isporučuje se u veličinama 0,6 m x 1,2 m i 1,0 m x 1,5 m.
- Boja crna sa žutim ivicom.
TIP
3165
4194
4527
3166
3167
NAZIV
Worksafe
Worksafe Blue
Rampmat
Workstation Standard
Workstation Standard
GLAVNE DIMENZIJE (m/mm)
0,9 x 1,5 / 15
0,9 x 1,5 / 15
0,9 x 1,5 / 14
0,6 x 1,2 / 12
1,0 x 1,5 / 12
279
BOJA
crna
plava
crna
crna/žuta
crna/žuta
CENA (BOD)
80,93
125,89
41,36
120,49
208,62
PODLOŠKE PROTIV UMORA
a
rikladn
ka je p
je
n
Podloš
e
ž
okru
za suvo
Solid Fatigue Step
Tip: 3174
- Proizvedeno od vrlo trajne gume.
- Sa urezima na površini nudi veliku
udobnost.
- Podnosi temperaturu do 160 °C.
- Iz kvadrata (0,9 m x 0,9 m) možete
sastaviti bilo koji oblik.
- Prikladno za upotrebu tamo, gde zaposleni stoje duže vreme.
- Mogućnost narudžbine i ivice i uglova u izrazito žutoj boji.
High-duty mat
Tip: 4195–99
- Pogodno korišćenje u okolinama gde su prisutna ulja i masnoće.
- Podloška proizvedena od prirodne SBR gume i nitrila.
4198
4199
4195
- Izvrsna otpornost na većinu ulja i masti.
- Pojedine podloške mogu se povezati u gazišta širine 0,9 m i 1,5 m.
- Površina sa povišenim kružnim uzorkom nudi izuzetna svojstva
protiv klizanja i zaštitu protiv razbijanja stakla.
4197
4196
- Razlivene tečnosti iscure kroz otvore, što ostavlja
površinu suvom i sigurnom.
- Zadovoljava normu protiv klizanja EN 13552 kategorije R10.
- Površina je ugodna za stajanje.
Postavljanje: Prvenstveno pogodno za industriju, mašinske
radionice, montažne linije, ali i barove, kuhinje itd.
Comfortlok
4200
4201
4202
Tip: 4200–4202
- Odlično štiti od klizanja.
- Proizvedena od visoko otporne smese prirodne SBR gume
i nitrila, čime je podloška dobila veću otpornost na ulja i masti.
stiti
se sme ene
Može
ž
lo
a
torije iz
u pros mperaturam
e
t
visokim
- Površina sa uzorkom dijamanta odlično štiti od klizanja.
- Zadovoljava normu protiv klizanja EN 13552 kategorije R9.
- Pomoću spojnih modula može se napraviti proizvoljna dužina
gazišta širine 0,7 m.
- Nudi olakšanje i komfor pri dužem stajanju na jednom mestu.
Postavljanje: Pogodna za industrijske prostorije, npr. proizvodne
linije, samostalna varilačka radna mesta, montažne
linije i radionice, sportske dvorane.
TIP
3174
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
NAZIV
Solid Fatigue Step
High-duty mat
High-duty mat
High-duty mat
High-duty mat
High-duty mat
Comfortlok
Comfortlok
Comfortlok
GLAVNE DIMENZIJE (m/mm)
0,9 x 0,9 / 16
0,9 x 1,5 / 14
0,9 x 1,5 / 12,5
0,9 x 1,5 / 12,5
0,9 x 1,5 / 12,5
0,9 x 1,5 / 12,5
0,7 m x 0,8 m / 12,5
0,7 m x 0,8 m / 12,5
0,7 m x 0,8 m / 12,5
BOJA
crna
crna
crna
crna
crna
crna
crna
crna
crna
280
IZVEDBA
porubljena
porubljena
rub 2x dugi, 1x kratki
rub 2x dugi
rub 2x kratki, 1x dugi
rub 2x kratki
4x kosina
2x kosina
3x kosina
CENA (BOD)
52,15
77,33
84,53
84,53
84,53
84,53
37,77
37,77
37,77
PODLOŠKE PROTIV UMORA
CobaMat Standard
Tip: 3168, 3169
- Proizveden od savitljivog PVC-a.
- Otirač sa poprečnim žljebovima pruža
dovoljno prianjanje u svim pravcima.
- Smanjuje umor radnika.
- Testiran na zapaljivost prema
DIN 4102 (B2).
- Obostrana upotreba.
- Otporan na slabe kiseline i lužine.
- Isporučuje se u plavoj boji i veličinama 0,6 m x 5 m i 0,9 m x 5 m.
Orthomat Diamond
Tip: 4396, 4397
- Podloška proizvedena od 100% vinilne pene sa zatvorenim
ćelijama.
- Nudi vrlo udobno stajanje i smanjuje umor.
- Povećanje komfor podiže produktivnost i može poboljšati
koncentraciju.
- Štiti radnike, od stajanja na tvrdom, hladnom betonskom podu,
poboljšava cirkulaciju krvi u stopalima i snižava pritisak
na stopala, noge, leđa.
- Uzorak dijamanta smanjuje rizik od klizanja u suvom okruženju.
- Odgovara normi protiv klizanja EN 13552 kategorije R11.
- U skladu s normom o zapaljivosti DIN 54332 (B2).
Postavljanje: Pogodno za proizvodne prostore, linije za montažu,
prostore oko stolova za pakiranje, itd.
Cobadot Standard
Tip: 4622, 4623
- Podloška proizvedena od gumene smese.
- Garantuje dobru zvučnu i toplotnu izolaciju.
- Ekonomična ugradnja, samo se položi, nije potrebno lepljenje.
- Štiti radnike, od trvdog hadnog betonskog poda.
- Kružni uzorak smanjuje rizik od klizanja.
- Odgovara normi protiv klizanja EN 13552 kategorije R10.
- U skladu s normom o zapaljivosti DIN 54332 (B2).
Cobadot Nitril
Tip: 3392, 3393
- Prostirka proizvedena uz upotrebu Nitrila.
- Veća otpornost na masti i hemikalije.
- Namenjena za zahtevne pogone.
Postavljanje: Suvi proizvodni i reprezentacijski prostori, montažne
linije, javni prostori, izložbene hale, hodnici itd.
TIP
3168
3169
4396
4397
4622
4623
3392
3393
NAZIV
CobaMat Standard
CobaMat Standard
Orthomat Diamond
Orthomat Diamond
Cobadot Standard
Cobadot Standard
Cobadot Nitril
Cobadot Nitril
ogone
evne p
t
h
a
z
Za
GLAVNE DIMENZIJE (m/mm)
0,6 x 5,0 / 10
0,9 x 5,0 / 10
0,9 x 1,5 / 9
0,9 x 18,3 / 9
1,2 x 5 / 3
1,2 x 5 / 3
1,2 x 5 / 3
1,2 x 5 / 3
281
BOJA
plava
plava
crna
crna
crna
siva
crna
siva
CENA (BOD)
319,91
423,66
50,36
501,48
183,44
210,41
206,82
237,39
PODNE PLOČE
- Proizvedene od termički obrađenog recikliranog PVC-a.
Dimenzije ploče 1200 x 800 mm, debljina 20 mm.
- Ploče se kopčaju po čitavom obodu - na dve strane odozdo, na dve
strane odozgo. Kopčanje služi za jednostavno povezivanje
pojedinih ploča, ili nailaznih klinova. Ploče se mogu lako deliti
i oblikovati jednostavnim rezanjem.
- Lice strvara uzorak u obliku novčića ili kuglica. Ploče se kod
ugradnje polažu bez bilo kakve dodatne montaže.
Uzorak u obliku novčića
Tip: 4370
Nailazni klin
„Pod ploču” Tip: 4372
0,6 kg
dužina 400 mm
3,60
„Nad ploču” Tip: 4373
0,6 kg
dužina 400 mm
3,60
25,18
- Pogodan prvenstveno za podove skladišta, proizvodnih hala,
izložbenih površina, zimskih stadiona, štala za uzgoj životinja,
za zaštitu travnjaka i leda na stadionima prilikom održavanja
koncerata itd.
- Uzorak u obliku novčića može se lako čistiti.
20 kg
1200 x 800 mm
Uzorak u obliku kuglica
Tip: 4371
25,18
- Pogodan prvenstveno za podove skladišta, proizvodnih hala,
izložbenih površina, zimskih stadiona, za zaštitu travnjaka
i leda na stadionima prilikom održavanja koncerata itd.
- Uzorak u obliku kuglica može se lako metlom čistiti i obrisati.
20 kg
1200 x 800 mm
282
SPECIJALNE ROGOZINE
FLEXI - DECK
Tip: 4520
Tip: 4520, 4521, 4522, 4523
lizna
Protivk a R11
rij
katego
- Savitljiva ploča od PVC-a.
- Otvori omogućuju oticanje vode i nečistoća.
- Može se jednostavno smotati zbog potreba čišćenja.
Tip: 4522
Tip: 4521
Tip: 4523
- Strukturirana površina deluje protivklizno.
- Izolira od tvrdog i hladnog poda.
- Može se slobodno spajati.
- Otporna na većinu ulja i hemikalija.
- Prikladna za industriju, kupatila, garderobe i bazene.
Tip: 4520 – (Pakovanje 9 kom.), kvadrat 30 x 30 x 1,3 cm, cena 44,96 BOD
Tip: 4521 – (Pakovanje 3 kom.), kosina s kolčićima, cena 9,53 BOD
Tip: 4522 – (Pakovanje 3 kom.), kosina s ušicama, cena 9,53 BOD
Tip: 4523 – (Pakovanje 4 kom.), skošeni kut, cena 5,40 BOD
Podna rešetka
Tip: 4152
- Ne zadržavaju vodu – primena rešetki u vlažnoj okolini –
odvodni kanalići.
- Ne skupljaju prljavštinu.
- Omogućavaju sušenje.
- Lako održavanje prostorije.
- Povećavaju utisak kulture, higijene, čistoće i estetike.
- Jednostavno spajanje i rastavljanje olakšava manipulaciju.
- Svojstva toplotne izolacije, čine ugodnijim prostorije
gde se ne koristi obuća.
- Uklanjaju mogućnost razmnožavanja plesni, ograničavaju
prenos prljavština.
- Materijal LD – polipropilen ne upija tečnost.
- Otporni na većinu uobičajenih hemikalija.
- Mogućnost primene u tuševima, kupatilima, bazenima ili
laboratorijima.
Površina 1 kom. . . . . . . . . . . . . . . . 0,36 m2
Težina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,9 kg
Materijal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . polietilen
Maks. opterećenje . . . . . . . . . . 2,5 kg/cm2
Termička otpornost . . . . . . . . –10 – +60 °C
Work Deck Tile Blue
žna!
a je va
in
š
r
v
po
Dobra
Tip: 6479, 6480, 6481
- Plastične podne rešetke konstruisane su tako, da površina
koju oblikuju štiti noge i kičmu radnika. Rešetke sa obzirom
na svoju otpornost imaju širok raspon namene. Mogu se
proizvoljno spajati u module 1200 x 600 mm (visina 25 mm).
Pojedini delovi međusobno se spajaju integriranim kukicama,
koje omogućavaju brzo rastavljanje zbog čišćenja, eventualno
premeštanje. Nagazni klinovi i uglovi omogućavaju sigurno
prelaženje.
- Rešetke su otporne na većinu ulja, kiselina i drugih hemikalija,
kao i na temperature od –10 do +80 °C, nisu opasne po zdravlje
i 100% reciklažne.
Tip: 6479
600
Tip: 6480
1200
TIP
4152
6479
6480
6481
Tip: 6481
600
Tip: 6480
600
Tip: 6480
283
NAZIV
Podna rešetka
Work Deck Tile Blue
Nagazni klin
Nagazni ugao
DIMENZIJE (mm)
600 x 600
1200 x 600 x 25
širina 600
-
BOJA
bež
plava
plava
plava
CENA (BOD)
13,50
48,56
8,99
4,87
ALUMINIJUMSKE LESTVE
Aluminijumske lestve
Potporne lestve
PROGRAM HOBBY
TIP
Radna visina (m)
Dužina lestvi (m)
Broj prečki
Masa (kg)
Cena (BOD)
3192
3,02
1,92
7
2,95
46,76
3193
3,58
2,48
9
3,78
57,55
3194
4,18
3,08
11
5,2
71,94
3195
4,74
3,64
13
6,3
95,32
3196
5,3
4,2
15
7,4
107,90
Potporne lestve za profesionalnu upotrebu
PROGRAM PROFI
TIP
Radna visina (m)
Dužina lestvi (m)
Broj prečki
Masa (kg)
Cena (BOD)
3197
3,52
2,42
8
4,4
73,73
3198
4,08
2,98
10
5,4
93,52
3199
3200
3201
4,64
5,2
5,76
3,54
4,1
4,66
12
14
16
6,8
8,2
9,3
111,50 131,28 147,47
- Stabilne trouglaste prečke s vodoravnom pločom
u radnom položaju.
- Specijalna konstrukcija prečki garantuje široku površinu
za stajanje.
- Izmjenjive protivklizne stope.
Višenamenske merdevine - trodelne
PROGRAM HOBBY
TIP
Radna visina (m)
Dužina izvučenih merdevina (m)
Dužina uvučenih merdevina (m)
Dužina 2-delnih merdevina za prislanjanje ili
stojećih merdevina sa nastavkom (m)
Broj prečki
Težina (kg)
Cena (BOD)
3202
4,18
3,08
1,72
3203
6,18
5,08
2,28
2,10
3,46
3x6
3x8
8,80
13,30
143,87 197,83
PROGRAM PROFI
TIP
3205
Radna visina (m)
5,46
Dužina izvučenih merdevina (m)
4,36
Dužina uvučenih merdevina (m)
2,14
Dužina 2-delnih merdevina za prislanjanje
ili stojećih merdevina sa nastavkom (m)
3,09
Broj prečki
3x7
Težina (kg)
15,80
Cena (BOD)
274,95
3204
7,58
6,48
2,84
4,51
3 x 10
18,10
287,75
3206
7,14
6,04
2,70
3207
8,54
7,44
3,26
3208
10,50
9,40
4,10
4,14
4,93
6,25
3 x 9 3 x 11 3 x 14
20,40 25,20 33,30
328,56 397,73 539,52
Radna površina Tip: 3209
Univerzalna skela
- merdevine Tip: 3210
- Praktična dopuna za 3-delne
- Univerzalna skela, može se upotrebiti merdevine, za izradu skele.
kao radna površina sa visinom 0,98 m - Koriste se pri radu na
stepenicama, tapetiranju,
ili kao merdevine na izvlačenje sa
krečenju i sl.
maksimalnom dužinom 2,80 m,
Metalni
okvir sa kukama
eventualno kao skela.
za pričvršćenje, stabilna
Radna visina - 4,20/3,20* m
lepljena iverica.
Maks. visina merdevina - 2,8 m
- Brzo i jednostavno
Dužina uvučenih merdevina - 1,7 m
montiranje kao merdevine.
Broj prečki - 2 x 6
Radna visina - 3 m
Dužina površine - 1,5 m
Težina - 12,00 kg
* Pri upotrebi kao izvučene merdevine
Širina površine - 0,33 m
/ kao radna površina.
Maks. opterećenje - 150 kg
Maks. visina radne povr. - 1 m
188,83
124,09
284
95,32
- Korištenje u kombinaciji
3-delnih višenamenskih
lestava.
- Za korištenje platforme
je potrebna poprečna
traverzna 3209-T.
ALUMINIJUMSKE MERDEVINE ZA DOMAĆINSTVO
DRVENE SAMOSTOJEĆE MERDEVINE
Aluminijumske merdevine
- Velika stabilna platforma
za stajanje, široka gazišta
za sigurno penjanje i spuštanje.
PROGRAM PROFI
TIP
Radna visina (m)
Visina platforme (m)
Broj gazišta uključujući platformu (kom.)
Težina (kg)
Cena (BOD)
3186
2,7
0,6
3
2,8
46,76
3187
3,15
1,05
5
4,2
73,77
3188
3,8
1,7
8
7,1
116,90
PROGRAM HOBBY
TIP
Radna visina (m)
Visina platforme (m)
Broj gazišta uključujući platformu (kom.)
Težina (kg)
Cena (BOD)
3189
2,69
0,59
3
3,1
37,77
3190
3,13
1,03
5
4,5
55,75
3191
3,79
1,69
8
7,4
104,31
Radne visine
od 2,75 do 3,85 m
Drvene samostojeće dvostrane
merdevine
- Namenjene za zanatlije kojima je stalo do tradicije:
alternativa s obzirom na materijal i cenu.
- Boja: svetlo žuta.
- Drvo: kategorija izbor.
- Površinska obrada: akrilni lak.
- Oba dela ljestvi su osigurana lančićima od
rasklapanja.
- Maks. opterećenje: 150 kg.
- Pakovano za prevoz.
- Kao oprema se mogu naručiti stopice Tip: 3401
Tip: 3401
8,64
TIP
Dužina (m)
Radna visina (m)
Spoljašnja širina (m)
Počet prečki
Težina (kg)
Cena (BOD)
3397
1,35
2,45
0,5
2x4
6
41,36
3398
1,95
3,05
0,58
2x6
8,5
61,15
3399
2,55
3,65
0,66
2x8
11,2
82,73
3400
3,15
4,25
0,74
2 x 10
18,5
100,71
285
MODULARNA ALUMINIJUMSKA SKELA FAVORIT
0,7 x 2,0 m
- Stabilna laka aluminijumska skela na principu
modularnog slaganja.
- Mogućnost dodatnog povišenja skele
dodatnim modulima.
- U skladu s normom HD 1004.
- Mogućnost postraničnog kretanja na baznom
okviru.
- Kategorija skele 3, mak. opterećenje
200 kg/m2.
- Brzo sastavljanje bez upotrebe alata
– uglavljivanje i kopče.
- Skele visine 8,00 i 11,00 m su osim toga
opremljene trouglastim po visini podesivim
upornjacima.
Cene skele u tablici predstavljaju zbroj
pojedinih modula!
- Prilikom naručivanja navedite kombinacije
modula (A + B + C + D).
- Uz skelu se mogu dodatno naručiti točkići
Ø 125 mm s kočnicom Tip: 3407
50,36 / kom.
Crveno je obeležen dodatni modul.
A+B+C+D+E
lagano
etno i
t
i
l
a
v
K
A+B+C+D
A+B+C
A+B
A
TIP
3402
3403
3404
3405
3406
MODUL
A
B
C
D
E
CENA (BOD)
531,42
785,23
697,98
999,39
840,75
MODUL ZA NARUDŽBU
A
A+B
A+B+C
A+B+C+D
A+B+C+D+E
TIP
Radna visina (m)
Visina skele (m)
Visina radnog poda (m)
Širina baze (m)
Masa (kg)
Cena (BOD)
3402
2,80
1,80
0,80
0,70
29,40
531,42
3402 + 3403
5,00
4,00
3,00
1,65
83,10
1 316,65
3402 + 3403 + 3404
7,00
6,00
5,00
1,65
125,30
2 014,63
3402 + 3403 + 3404 + 3405
9,00
8,00
7,00
2,80
163,10
3 014,02
3402 + 3403 + 3404 + 3405 + 3406
12,00
11,00
10,00
2,80
221,40
3 854,77
286
ALUMINIJUMSKA KOLICA
ALUMINIJUMSKI SANDUCI
Aluminijumska kolica za manipulaciju
NOVOST
- Služe za prevoz i manipulaciju lakog materijala, proizvoda
ili otpada. Perforirana varijanta je pogodna npr. za sabiranje
i odvoz rublja.
- Lagana aluminijumska konstrukcija je učvršćena uzdužnim
izbočenjima.
- Točkovi za jednostavnu manipulaciju i manevriranje.
- Nude se u varijanti s punim ili perforiranim zidom.
- 2 mogućnosti pozicioniranja točkova: varijanta B standard,
varijanta A po narudžbi.
TIP
(pun/perforiran)
7291
7288
7292
7289
7293
7290
UNUTRAŠNJE DIMENZIJE
d x š x v (mm)
1300 x 700 x 670
1130 x 635 x 670
1020 x 500 x 620
SPOLJNE DIMENZIJE
(mm)
1330 x 730 x 850
1160 x 665 x 850
1050 x 530 x 775
TIP
4283
4284
4285
4286
4287
UNUTRAŠNJE
DIMENZIJE (mm)
340 x 240 x 315
530 x 330 x 235
545 x 340 x 345
735 x 330 x 345
850 x 440 x 345
ZAPREMINA
(l)
610
480
316
SPOLJNE
DIMENZIJE (mm)
380 x 290 x 345
570 x 370 x 270
580 x 380 x 380
770 x 370 x 380
890 x 490 x 375
TEŽINA
(kg)
25
20
17
Ø TOČKOVI
(mm)
125
125
100
ZAPREMINA
(l)
29
47
70
90
140
TEŽINA
(kg)
2,25
3,24
3,86
4,55
5,76
CENA (BOD)
(pun/perforiran)
692,39
656,42
638,44
602,47
521,54
494,56
NOSIVOST
(kg)
50
100
100
100
100
CENA
(BOD)
77,82
103,75
108,94
124,51
155,63
Aluminijumski sanduci
- Kvalitetni i lagani sanduci.
- Limovi i profili od
aluminijumskih legura.
- Držači sa oprugama.
- Mogućnost zaštite pomoću
blombe ili lokota.
tni i
Kvalite
287
laki
NALEPNICE
a!
poruk
s
i
a
z
r
B
1
2
6
PLASTIKA
9
7
LIMENKE
13
12
15
BATERIJE
BIO OTPAD
16
NEONSKE CEVI
18
NOVINE
ALUMINIJUM
KOMUNALNI
OTPAD
14
17
8
11
METAL
NAULJENE
KRPE
SMEÐE
STAKLO
SPREJEVI
10
FOLIJA
4
ZELENO
STAKLO
BELO STAKLO
STAKLO
5
3
19
RAZLIČITI
PAPIR
SIJALICE
20
TEKST
PO IZBORU
KARTON
21
22
- Velik izbor nalepnica za označavanje sabirnih posuda.
- Nacrtani simboli dopunjeni tekstom.
- Prema želji moguće je isporučiti nalepnice sa drugim tekstom
i u drugoj dimenziji.
Tip: 6534-1.....22
120 x 160 mm
ELEKTRIČNI
OTPAD
2,16
288
LEKOVI
FLUORESCENTNE OZNAKE
- Sigurnosni orijentacioni
sistemi koriste
fluoroscentne oznake.
One svetle žutozelenim
svetlom, zahvaljujući
specijalnoj boji koja ima
sposobnost akumuliranja
i nakon toga oslobađa
svetlosnu energiju.
Intenzitet svetla nakon
deset minuta od nestanka
osvetljenja veći je
petnaest puta od DIN
normativa.
- Vreme svetljenja je oko
35 sati.
Svetleći znakovi
Držači za oznake
- Intenzivno svetle kod nestanka osvetljenja.
- Oznake se lepe na držače obostrano lepljivom trakom.
- Pružaju odličnu orijentaciju kod smanjene vidljivosti.
- Držač se pričvršćuje na zid ili stub.
- Ne zavise od baterija i električne energije.
- Imaju neograničeni rok trajanja.
zelena 29,7 x 14,8 cm
crvena 14,8 x 14,8 cm
Zidni držač
12,59
12,59
Zidni pravougaoni
držač
29,7 x 14,8 cm
Tip: 6647
Nužni izlaz
(za postavljanje iznad vrata).
Tip: 6639
15,30
15,30
Stepenišni nužni izlaz
desno gore.
Tip: 6641
Stepenišni nužni izlaz
desno dole.
Tip: 6642
12,59
Nužni izlaz levo.
Tip: 6643
15,30
Stepenišni nužni izlaz
levo gore.
Tip: 6644
15,30
Stepenišni nužni izlaz
levo dole.
Tip: 6645
23,38
Nužni izlaz desno.
Tip: 6640
10,79
Aparat za gašenje požara.
Tip: 6646
289
29,7 x 14,8 cm
Tip: 6648
Stubni držač
23,38
Tip: 6649
29,7 x 14,8 cm
23,38
POLIPROPILENSKE LEPLJIVE TRAKE
NAPRAVA ZA ODMOTAVANJE
- Odlična pomoć kod pakovanja.
- Naprave za odmotavanje olakšavaju rad sa lepljivim trakama.
- Jednostavna konstrukcija omogućava brzu izmenu rolne sa lepljivom trakom.
- Kod većih narudžbi moguće je isporučiti trake i u drugim bojama i dimenzijama.
- Minimalna isporuka - jedno pakovanje.
Tip: 6516
Naprava za odmotavanje lepljive trake 25 mm.
Tip: 6517
Naprava za odmotavanje lepljive trake 50 mm.
14,39
14,39
Lepljive trake su proizvedene od polipropilena sa velikom
stabilnošću dimenzija u oba smera i sa većom snagom lepljenja.
- Posebno pogodne za pakovanje raznih kutija.
- Najprodavanije vrste su navedene u tabeli.
- Minimalna isporuka - jedno pakovanje.
TIP
BOJA
6552
6553
6554
6555
6556
6557
6558
6559
Havana
Prozirna
Havana
Prozirna
Havana
Prozirna
Havana
Prozirna
PAKOVANJE
(kom.)
96
96
72
72
48
48
36
36
DIMENZIJA
(mm x m)
19 x 66
19 x 66
25 x 66
25 x 66
38 x 66
38 x 66
48 x 66
48 x 66
CENA
(BOD)
0,47
0,47
0,54
0,54
0,82
0,82
0,91
0,91
Lepljive trake u boji široke 50 mm.
- Prikazane su najprodavanije boje.
- Kod veće isporuke moguće je boju dogovoriti pojedinačno.
- Minimalna narudžbina - jedno pakovanje.
290
TIP
BOJA
6560
6561
6562
6563
6564
5138
Crvena
Plava
Žuta
Crna
Bela
Zelena
PAKOVANJE
(kom.)
36
36
36
36
36
36
DIMENZIJA
(mm x m)
50 x 66
50 x 66
50 x 66
50 x 66
50 x 66
50 x 66
CENA
(BOD)
1,45
1,45
1,45
1,45
1,26
1,54
POLIPROPILENSKE LEPLJIVE TRAKE
NAPRAVA ZA ODMOTAVANJE
a
Efektn
a
reklam
Samolepljive trake sa natpisima
-
Najprodavanija izvedba trake širine 50 mm, dužine 66 m.
Jednobojna do trobojne štampe .
Boja podloge (transparent, havana ili bela).
Druge boje podloge uz doplatu.
BROJ (kom.)
Jednobojna štampa
Cena (BOD)
Dvobojna štampa
Cena (BOD)
Trobojna štampa
Cena (BOD)
od 108
Tip: 6608
4,50
Tip: 6614
5,13
Tip: 6620
7,73
od 180
Tip: 6609
3,60
Tip: 6615
3,96
Tip: 6621
4,87
od 360
Tip: 6610
3,07
Tip: 6616
3,25
Tip: 6622
3,60
od 540
Tip: 6611
2,53
Tip: 6617
3,07
Tip: 6623
3,25
od 1080
Tip: 6612
2,17
Tip: 6618
2,71
Tip: 6624
2,71
od 2160
Tip: 6613
1,90
Tip: 6619
2,34
Tip: 6625
2,44
Samolepliive trake upozorenja
Štapna traka
- Žuto crna, ili crveno bela izvedba.
- Širina 50 mm, dužina 66 m.
- Crveno bele izvedbe, nije samolepljiva.
- Širina 70 mm, dužina 500 m.
- Koristi se prvenstveno za ograničavanje pristupa određenom
prostoru, npr. u građevinarstvu.
- Povećava sigurnost kod kretanja u blizini gradilišta.
TIP
BOJA
6626
6627
žuto crna
crveno bela
DIMENZIJE
(mm x m)
50 x 66
50 x 66
CENA
(BOD)
2,53
2,34
14,03
291
Tip: 4219
SIGURNOSNE TRAKE PROTIV KLIZANJA
ganje
no pola
v
a
t
s
o
Jedn
TIP
NAZIV
DIMENZIJE
3215
3216
4043
Traka protiv klizanja crna-žuta
Traka protiv klizanja crno-žuta
Traka protiv klizanja crveno-bela
50 mm x 18,3 m
102 mm x 18,3 m
50 mm x 18,3 m
CENA
(BOD)
21,58
64,74
37,77
Sigurnosne trake protiv klizanja
Tip: 3215, 3216, 4043
- Abrazivne lepljive trake protiv klizanja.
- Lepljiva zadnja strana za jednostavno polaganje.
- Namenjeno za ivice stepenica, rampi, pešačkih zona i za ulaze u skladišta.
- Upozorava na prostorije sa mogućnošću klizanja.
- Vrlo otporne.
- Testirano prema normi EN 13552, kategorija R 13.
Protivklizni profili
za rubove stepenica
Tip: 7205
- Protivklizni GRP profili za rubove stepenica.
Osmišljeni radi prevencije protiv pokliznuća na
stepeništu.
NOVOST
- Pogodni za upotrebu kako na postojećim tako
i na novim stepenicama. Radi veće sigurnosti
proizvedeni su sa zaobljenim rubom.
- Jednostavno postavljanje pomoću
jednokomponentnog poliuretanskog lepila.
(Nije sadržan u pakovanju.)
- Isporučuje se u dužini od 3 metra.
- Jednostavno rezanje na željenu dužinu.
55 x 55 x 3000 mm
Visina 3 mm GRP osnova, ukupno 5 mm
55,75
292
SIGURNOSNE TRAKE PROTIV KLIZANJA U BOJI
Sigurnosne trake protiv klizanja u boji
Tip: 3213, 3214, 4044-7
- Abrazivna traka protiv klizanja sa lepljivim naličjem.
- Otporna na habanje.
- Jednostavno postavljanje na glatke površine.
- U velikoj meri smanjuje mogućnost pada zbog klizanja.
- Korišćenje prvenstveno na ivicama stepeništa i utovarnih rampi,
pešačkih zona, ulaza, stepenica na mašinama itd.
- Sigurnost od klizanja testirano prema normama EN 13 552.
TIP
NAZIV
DIMENZIJE
3213
3214
4044
4045
4046
4047
Traka protiv klizanja crna
Traka protiv klizanja crna
Traka protiv klizanja žuta
Traka protiv klizanja zelena
Traka protiv klizanja plava
Traka protiv klizanja crvena
50 mm x 18,3 m
102 mm x 18,3 m
50 mm x 18,3 m
50 mm x 18,3 m
50 mm x 18,3 m
50 mm x 18,3 m
Tip: 4048
Tip: 4049
Sigurnosna traka protiv klizanja
KOMFORT
Tehnički podaci
Tip: 4048, 4049
64,74
- Abrazivna traka protiv klizanja sa lepljivim naličjem.
- Naličje od mekane folije koje savršeno prianja
na površinu.
Tip: 4048
50 mm x 18,3 m
Tip: 4049
152 mm x 610 mm (10 kom u pakovanju)
- Traka je namenjena za postavljanje na površine sa uzorkom ili
na nepravilne površine mašina i opreme.
75,53
293
CENA
(BOD)
21,58
53,95
21,58
27,88
27,88
27,88
STALCI I UBRUSI ZA ČIŠĆENJE
KA
STALA
E
T
S
R
II
SVE V
TAVIT
S
A
R
SE
IJI.
MOGU
U KU T
E
S
U
UČUJ
ISPOR
53,95
Tip: 6538
Tip: 6539
Papirnati ubrusi
Materijal je otporan na razređivače, veoma
je mekan, snažno upija, ubrus može upiti
7,6 puta više tečnosti od svoje sopstvene
težine, teško se kida suv ili vlažan,
sterilizacija ubrusa je moguća, može se
koristiti više puta, sličan je platnenom
ubrusu.
Tip: 6538
1 rolna = 500
ubrusa 30 x 38 cm
cca 85 g/m2
- perforiran, bela
boja
Tip: 6539
500 komada u kutiji
"Z" slaganje ubrusa
30 x 38 cm
cca 85 g/m2, bela boja
80,93
Tip: 6540
Tip: 6541
Plastični ubrusi
Proizvedeni od 100 % polipropilena. Ubrus
se koristi za brisanje mokrih ravnih
površina. Veoma mekan i zato pogodan za
vrlo osetljive površine, apsolutno ne pušta
dlake, čvrst, otporan na kidanje
i kada je mokar, može se cediti
(centrifugirati) više puta upotrebiti, vrlo
ekonomičan. Pogodan za štamparije, auto
i elektro industriju.
Tip: 6540
1 rolna =
500 ubrusa
30 x 38 cm
perforiran,
plava boja
134,88
Lakirani stalak
Tip: 5083
Veoma praktičan način obezbedjivanje
čistoće u radionicama, servisima, WC,
pumpama i sl.
7 kg
500 x 740 x 1090 mm
PAPIRNATE ROLNE MOGUĆE
JE UPOTREBITI NA SVIM
VRSTAMA STALAKA
Tip: 6541
500 kom u kutiji
"Z" slaganje ubrusa
30 x 38 cm, plava
boja
Papirnati ubrusi
Tip: 5084
100% reciklirani papir od odabranih
sirovina. Velika sposobnost upijanja
tečnosti, npr. ulje, voda. Vrlo kvalitetan
dvoslojni papir ima vrlo dobru čvrstoću.
Koristi se u autoservisima, fabrikama
automobila, fabrikama karoserija itd.
Rolna = 1000 ubrusa, 22 x 37 cm,
294
23,38
Tip: 5084
STALCI I UBRUSI ZA ČIŠĆENJE
62,94
104,31
Hromirani prenosni stalak
Hromirani stabilni stalak
Tip: 6535
Točkovi omogućavaju jednostavno premeštanje.
Stalak je opremljen držačem za plastičnu vreću.
Hromirana izvedba omogućava korišćenje
u enterijeru.
Tip: 6536
Jednostavnija varijanta prenosnog stalka. Isto
kao ostali stalci i ovaj je opremljen prečkom za
lakše kidanje papira.
2,9 kg
4 kg
460 x 470 x 900 mm
730 x 470 x 900 mm
Tip: 6542
Tip: 6542
Metalni ormančić za papirnate
ubruse, obojen špricanom bojom.
Ormančić se puni odozdo, nakon
otključavanja univerzalnim ključem.
Ključ je u kompletu sa ormaničićem.
1 kg
41,36
230 x 150 x 300 mm
Tip: 6543
Papirnati krep ubrusi.
U "Z" slaganju je 5000 komada
u kutiji.
34,17
Tip: 6543
Tip: 6544
61,15
Hromirani niski stalak
Tip: 6544
Žičani korpa za otpad
najpogodnijii za papirnate
ubruse. Izvedba za pričvršćivanje
na zid.
Uz korpu je moguće naručiti
polietilenske vreće tipa: 5028.
Tip: 6537
31,5 x 24 x 34 cm
Nalazi primenu u specifičnim uslovima. Svojom konstrukcijom
zauzima vrlo mali prostor.
2 kg
22,49
460 x 340 x 420 mm
295
STALCI I RUČNICI ZA ČIŠĆENJE
- Tork stalke može se postaviti na mesto njihove upotrebe.
- Stalci za role širine do 43 cm.
- Opremljeni su oštrom letvicom za lako odvajanje papira.
Zidna varijanta
Tip: 3637
64,6 x 27,4 x 46,3 cm
80,93
Podna varijanta
Tip: 3638
64,6 x 53,0 x 100,6 cm
161,60
Tork Premium vlažne
maramice za površine
Tip: 3640
Cena po komadu:
14,39
- Dimenzije maramica: 27 x 27 cm.
Cena po komadu:
- Broj maramica u pakovanju: 58.
14,39
- Dužina rolne: 15,6 m,
prečnik rolne: 13,5 cm.
- Tork Premium vlažne maramice za
površine su novost na tržištu
i istovremeno revolucionarno
rešenje za čišćenje najrazličitijih
površina. Nalaze se u prenosnoj
posudi u kojoj se poseban rastvor
ne isušuje i zahvaljujući svom
sastavu ne samo da efikasno čiste,
već istovremeno štede kožu
i ekonomične su za korištenje.
Tork Premium vlažne maramice za ruke
Tip: 3639
- Dimenzije maramica: 27 x 27 cm.
- Broj maramica u pakovanju: 58.
- Dužina rolne: 15,6 m, prečnik rolne: 13,5 cm.
- Tork Premium vlažne maramice za ruke su pripremljene
za trenutnu upotrebu zahvaljujući prenosnoj posudi
i specijalnoj mikroemulziji s odličnom sposobnošću čišćenja.
Štede kožu i neisušuju je ni pri čestom korištenju.
Tip: 3641-1
Tork Premium specijalne
maramice - boja linije
Tip: 3641 Cena po komadu:
Tip: 3641-2
10,27
- Dimenzije maramica: 38 x 30 cm.
- Broj maramica u pakovanju: 40.
- Tork Premium specijalne maramice – sadržaj sa četiri
boje, gde je svaka boja predviđena za određenu
primenu, čime se osigurava prevencija
kontaminacije. Tork Premium specijalne maramice
su univerzalne, s malo vlakana, namienjene
za različita radna okruženja koja su osetljiva
na higijenu. Proizvedene su od netkanih tekstila.
Preporučene su za okruženja gde se zahteva
ispunjavanje HACCP normi.
Tip: 3641-4
Tip: 3641-6
296
INDUSTRIJSKI RUČNICI
TIP
3642-1
BROJ
SLOJEVA
2
BOJA
zelena
DIM. RUČNIKA
(cm)
23,5 x 34
BROJ
RUČNIKA
1500
DIMENZIJE ROLE
DUŽINA ŠIRINA PREČNIK
(m)
(cm)
(cm)
510
23,5
36
CENA
(BOD)
29,68
Industrijski ručnici od recikliranog materijala
- Dvoslojni ručnici pogodni za mesta s povećanom potrošnjom.
- Vrlo dobra svojstva upijanja vode, ulja, masnoća.
- Pogodni prvenstveno za čišćenje ruku i jednostavnih delova u industriji.
TIP
3643-1
3643-2
BROJ
SLOJEVA
2
2
BOJA
plava
bela
DIM. RUČNIKA
(cm)
23,5 x 34
37 x 34
BROJ
RUČNIKA
1500
1500
DIMENZIJE ROLE
DUŽINA ŠIRINA PREČNIK
(m)
(cm)
(cm)
510
23,5
39
510
37
39
CENA
(BOD)
34,17
53,95
Industrijski ručnici Advanced 420 - papirnati
- Dvoslojni ručnici pogodni za mesta s povećanom potrošnjom.
- Vrlo nežna struktura vlakana – ne ostavlja tragove.
- Vrlo dobro upijaju vodu, ulje, masnoće, razrjeđivače.
- Ekonomična zamena za tekstilne ručnike.
- Pogodni prvenstveno za industriju i prehrambenu industriju.
TIP
3644-1
3644-2
BROJ
SLOJEVA
2
2
BOJA
plava
bela
DIM. RUČNIKA
(cm)
23,5 x 34
37 x 34
BROJ
RUČNIKA
500
1000
DIMENZIJE ROLE
DUŽINA ŠIRINA PREČNIK
(m)
(cm)
(cm)
170
23,5
26,2
340
37
39
CENA
(BOD)
14,58
39,57
Industrijski ručnici Advanced 430 - papirni
- Dvoslojni ručnici povećane čvrstoće u suhom i mokrom stanju.
- Puno veći volumen i mekoća zahvaljujući TAD tehnologiji – tokom proizvodnje se materijal
isušuje strujom vrućeg zraka.
- Veći volumen osigurava veću mehaničku čvrstoću te izrazito bolje upijanje materijala.
- Prikladne za apsorpciju vode, masnoća, ulja i slabih razređivača.
- Primena u servsinim radionicama, industriji i prehrambenoj industriji.
TIP
3645-1
3645-2
BROJ
SLOJEVA
1
1
BOJA
bela
bela
DIM. RUČNIKA
(cm)
32 x 38
43 x 38
BROJ
RUČNIKA
280
710
DIMENZIJE ROLE
DUŽINA ŠIRINA PREČNIK
(m)
(cm)
(cm)
106
32
25
270
43
38
Industrijski ručnici Premium 530 – višenamenski – netkani tekstil
- Jednoslojni ručnici s površinom od netkanog tekstila.
- Velika otpornost na kidanje, pogodni za zahtevne operacije.
- Grublja strana čisti – druga, fina strana – polira.
- Odlična apsorpcija masnoća, ulja, razređivača.
- Dobra izolaciona svojstva (pogodni za ugostiteljstvo).
- Primena u industriji, ugostiteljstvu, grafičkoj industriji ili farbarama.
297
CENA
(BOD)
41,36
122,29
SIGURNOSNI NOŽEVI
o
o, brz
Sigurn stavno
i jedno
Profesionalni alati za svako skladište
Sigurnosni nož S4
Spremnik za zamenske oštrice
Nož - Tip: 4507
Zamenske oštrice (pakovanje 100 kom.) - Tip: 4508 Cena: 30,57 BOD (pakovanje) Pristup do zamenskih oštrica
- Ergonomski oblikovana drška omogućuje čvrsto držanje.
Položaj za odrezivanje poklopca
- Prikladan za otvaranje kartona, izrezivanje
otvora ili odrezivanje poklopaca.
Položaj za izravno rezanje
- Odlično vidljiva sigurnosna boja.
Radna tipka
u položaju zatvoreno
Sigurnosni prozorčić
za kontrolu oštrice
Prikazi upotrebe
Otvaranje kartona
bez upotrebe oštrice.
Zamena oštrice.
Odrezivanje poklopca
- sigurnosni pokrov oštrice
pokazuje ugao i dubinu reza.
Izrezivanje otvora.
9,89
Tipka za oslobađanje oštrice
Sigurnosni nož s oštricom na opruzi RZ3
Nož - Tip: 4509
Zamenske oštrice (pakovanje 100 kom.)
- Tip: 4510 Cena: 25,18 BOD (pakovanje)
- Ergonomski oblikovana drška.
- Prikladan za otvaranje kartona.
- Mogućnost rezanja desnom i levom rukom.
- Tri rezne tipke (gornja + desna + leva).
- Automatsko uvlačenje oštrice.
Gornja tipka za izravno
rezanje pritiskom
6,67
Točkić za brzu zamjenu oštrice
Pravilna tehnika rezanja
1/ Za izvlačenje oštrice pomaknite tipkalo prema napred.
Drugu ruku odmaknite od zamišljene crte reza.
2/ Čvrsto pritisnite oštricu u rezanu površinu i počnite rezati.
Bočna univerzalna tipka za rezanje
desnom ili levom rukom
3/ Prestanite pritiskati palcem tipku, premestite ga na dršku
noža i nastavite s rezanjem. Sila trenja kutije održavat će
nož u izvučenom položaju. Po zavšetku rezanja oštrica će se
automatski uvući.
Sigurnosni nož s oštricom
na opruzi BN QBS
Nož - Tip: 4511
Zamenske oštrice (pakovranje 100 kom.)
- Tip: 4512 Cena: 18,89 BOD (pakovanje)
9,53
Inovativne karakteristike:
- automatsko uvlačenje oštrice smanjuje rizik
od ozljeđivanja ubodom
- High-tech točkić za brzu zamenu oštrice
- unutrašnje osiguranje oštrice
- ugrađena šarka za otvaranje drške
- ne može se izgubiti ni jedan deo noža
- ergonomska sigurnosna drška
- termoplastična drška od gume
- odlično vidljiva narandžasta boja.
Točkić za brzu
zamenu oštrice
Sigurnosni završetak oštrice
smanjuje rizik od ozleđivanja ubodom
Zamena oštrice.
298
JEDNOKRATNI REZAČI PAKIRNIH
TRAKA I FOLIJA
as
it će V !
d
o
b
o
l
Os
osla
nog p
r
o
p
a
n
Rezač veznih traka - BN HH
Nož - Tip: 4515
Zamenske oštrice (pakovanje 100 kom.)
Tip: 4535 Cena: 13,50 BOD (pakovanje)
- Odlično pomagalo za rezanje plastičnih pakirnih
traka koje se koriste na većim paketima.
- Jaka čelična glava i držač oštrice, drška otporna na pad.
- Zamena oštrice pritiskom prstiju.
- Vrlo oštar čelik, jednostrana oštrica.
9,53
Jednokratni rezač pakirnih traka - BN T1
Nož - Tip: 4513
- Koristan alat dugog veka trajanja. Otporna ergonomska drška
oblikovana za maksimalan komfor, omogućuje neutralan položaj zapešća.
- Ekonomičan, jednostavno se koristi.
- Može prerezati većinu pakirnih traka.
BN DCT - Jednokratni rezač za skupljajuće
folije i pakirne trake
a boja
vidljiv
o
n
č
i
l
Od
Nož - Tip: 4514
Inovativne karakteristike:
- Odlično vidljiva ergonomska drška od otporne plastike.
- S rezanjem možete početi na sredini, odozgo
ili odozdo palete omotane skupljajućom folijom.
- Siguran rezač pakirne trake.
- Vrlo oštro sečivo dugog veka trajanja.
- Jednokratan i ekonomičan.
3,07
Tupi vrh za sigurnije rezanje pakirnih traka
u odnosu na noževe ili oštra sečiva.
Upotrebom rezača
pakirnih traka odstranit
ćete oštra sečiva iz radnog
prostora i tako bitno
smanjiti rizik od oštećenja
robe i ozleda.
3,42
Rezač pakirnih traka
Vrlo oštro sečivo od čelika
s visoko ugljičnim čelikom
Za vođenje reza stavite palac ili
kažiprst na dršku. Tupi vrh lako
će razrezati pokrivne, pakirne
i prozirne trake.
Jednokratni rezač vreća
i pakirnih traka - BN CBC
Rub za navođenje folije
Nož - Tip: 4516 (pakiranje 3 kom.)
- Certificiran za dodir s hranom od ureda NSF (USA).
- Zaštićena oštrica od nehrđajućeg čelika.
- Rezač pakirnih traka.
- Rub za navođenje vreća.
- Odlično vidljiva plava boja koja se koristi u prehrambenoj
industriji.
Rub za navođenje
vrećica
12,41
5,05
j
mbeno
prehria
u
a
b
Upotre industrij
Navlaka BN UHL
Tip: 4517
- Kožna navlaka s kopčom
i otvorom za pojas.
- Univerzalna upotreba
za noževe S3 i njemu slične.
7,02
Spremnik za upotrebljene
oštrice - BN BHN Tip: 4518
(uključivši dve pričvrsne trake)
- Može se pričvrstiti na stupiće, metalne regale,
radna kolica ili na kabinu viljuškara.
299
Rezač
pakirnih
traka
MATERIJAL ZA PAKOVANJE
Kartonska valovita lepenka
- Najviše korišćeni materijal za pakovanje robe
za isporuku koji štiti od udaraca i oštećenja.
Valoviti karton može se reciklirati i ima vrlo
povoljnu cenu.
TIP
4997
6462
4998
4999
ŠIRINA ROLE
(cm)
80
100
120
150
DUŽINA NAMOT.
(m)
100
100
100
100
CENA
(BOD)
35,97
43,16
48,56
57,55
Folija sa mehurićima
- Univerzalni zaštitni materijal za pakovanje sa
velikim rasponom primene. Folija se koristi
tamo, gdje se traži mekano i sigurno pakovanje.
Najčešće se koristi kod pakovanja proizvoda od
stakla, porcelana, keramike itd. Foliju je moguće
koristiti pri temperaturama od -50 °C do +75 °C.
Foliju je moguće rezati makazama, krojiti ili
spajati zavarivanjem.
- vazdušni mehurići štite zapakovane proizvode
od vibracija i udaraca
- ne povećava masu zapakovanog proizvoda
- ne apsorbuje vodu, nema reakcije sa
zapakovanim proizvodom
- mogućnost višestruke upotrebe i mogućnost
reciklaže
- lagana identifikacija zapakovanog proizvoda.
Folija s mehurićima
- mali mehurići (8 mm)
TIP
3301
6463
ŠIRINA ROLE
(cm)
50
100
DUŽINA NAMOT.
(m)
100
100
CENA
(BOD)
8,99
19,78
Folija s mehurićima plus
- veliki mehurići (29 mm)
TIP
3302
3303
300
ŠIRINA ROLE
(cm)
50
100
DUŽINA NAMOT.
(m)
50
50
CENA
(BOD)
14,39
28,77
MATERIJAL ZA PAKOVANJE
Samoljepive omoti od folije
- Koriste se za prateće dokumente
(otpremnice, upute itd.)
- Omoti prianjaju na svaku podlogu. Otporne su na
spoljne uticaje.
- Gornji deo je opremljen samoljepljivim zatvaračem
koji obezbedjuje sigurno čuvanje dokumenata.
Izrazito pojednostavljuje proces pakovanja i slanja
robe.
TIP
5115
3304
3305
DIMENZIJE
(mm)
225 x 125
230 x 170
320 x 230
PAKOVANJE
(kom)
1000
1000
500
CENA
(BOD)
62,94
52,15
70,14
Polietilenska vreće sa sigurnosnim zatvaračem
- Pogodne za pakovanje sitnih predmeta
kao npr. materijala za spajanje.
- Minimalno se isporučuje jedno pakovanje.
TIP
5116
5117
5118
5119
5120
5121
5122
5123
5124
5125
5126
DIMENZIJE
(mm)
40 x 60
60 x 80
70 x 100
80 x 120
100 x 150
120 x 170
150 x 220
180 x 250
200 x 300
250 x 350
300 x 400
PAKOVANJE
(kom)
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
CENA
(BOD)
2,70
4,68
6,11
7,73
12,23
17,98
25,18
34,17
44,96
61,15
82,73
Zaštitne omotnice
- Zaštitne omotnice protiv udaraca pružaju pošiljci
visok stepen zaštite od oštećenja kod transporta.
- Široki spektar veličina omogućava izbor najprikladnije
veličine za vašu pošiljku.
- Unutrašnji deo omotnice je od kvalitetne folije
s mehurićima, koja štiti vašu pošiljku od udaraca,
vibracija i vlage, spoljašnji pojačani papir osigurava
čvrstoću.
Primena:
slanje kataloga, CD-ova, nakita, lekova, rezervnih
delova i slično.
Prednosti:
mala masa iz čega proizlaze niski poštanski troškovi,
a uz to izvanredna zaštita pošiljke od oštećenja.
TIP
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
UNUTRAŠNJE DIMENZIJE
(mm)
120 x 215
180 x 265
220 x 265
220 x 340
240 x 340
300 x 445
165 x 175
SPOLJAŠNJE DIMENZIJE
(mm)
140 x 225
200 x 275
240 x 275
240 x 350
260 x 350
320 x 455
175 x 185
301
MASA
(g)
12
21
25
31
34
26
15
KOMADA U PAKOVANJU
200
100
100
100
100
50
100
CENA
(BOD)
30,57
17,98
26,98
27,88
31,48
17,98
16,38
RASTEZLJIVE FOLIJE, DRŽAČI
Folija
Tip: 0062
roku
ratkom
k
u
a
k
Isporu
Plastični držač
Tip: 0064
Metalni držač
Tip: 0065
Rastezljive folije
- Ističu se izvanrednom čvrstoćom i mogućnošću
oblikovanja.
- Omogućavaju pakovanje ne samo otpada, nego
Folija
npr. na paletama mogu dobro zapakovatii bilo
koju vrstu robe od vrlo krhkih i laganih
materijala pa sve do težih materijala.
- Atestirani su državnim testom br. 246 kao
ekološki neškodljive sa oznakom EKO PACK.
- Smanjuju troškove energije na minimum.
- Štite robu od mehaničkih oštećenja, spoljnih
utjicaja i ispadanja prilikom transporta.
Tip: 0063
TIP
0063
0062
0064
0065
NAZIV
Folija 10 cm
Folija 50 cm
Plastični držač
Metalni držač
MASA (kg)
0,3
2,4
-
DEBLJINA (µ)
23
23
-
CENA (BOD)
2,08
6,67
8,64
41,36
Rastegljiva folija mašinska
Prekrivna folija
Tip: 3565, 3566
Tip: 3567
- Pogodna za upotrebu u mašinama za pakovanje. Veća masa
folije i dužina namotaja smanjuje učestalost promene folije.
Rastegljivost folije izrazito smanjuje potrošnju, a time i troškove
pakovanja.
- Upotrebljava se za prekrivanje vrha palete. Kod ispravne
primene štiti od prašine, vlage i curenja vode u paletu.
Proizvedena od polietilena. Isporučuje se u rolama
s perforacijama po 1600 mm za lako odvajanje listova dimenzija
1600 x 1200 mm.
Tehničke karakteristike:
Tip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3565
Debljina (µ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Širina (mm) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500
Masa (kg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .cca 16
Boja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . prozirna
35,97
. . . . . . . . . . . . . . .3566
. . . . . . . . . . . . . . . . .30
. . . . . . . . . . . . . . . .500
. . . . . . . . . . . . . .cca 16
. . . . . . . . . . . prozirna
Tehničke karakteristike:
Tip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3567
Debljina (µ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Gl. dimenzije . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240 listova / 1600 x 1200 mm
Boja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .prozirna
39,57
35,97
302
PRESE ZA PAKOVANJE, TRAKE ZA VEZIVANJE
Ručna presa za limenke
235,18
Tip: 3900
remine
ija zap
Redukc 0%
2
na cca
Ekosack 40
- Namenjena ručnom presovanju limenki
za boje, ulja, razređivače i sl.
- Nužna montaža na zid od pune cigle, betona
itd. Ispod prese savetujemo postaviti sabirnu
kadu za ostatke iz ambalaže npr. Tip: 7051.
- Maksimalne dimenzije limenki za presovanje:
Valjkaste: do ø 230 mm i dužine 330 mm
Četvrtaste (š x v x d): 160 x 160 x 240 mm.
Dužina drške: 770 mm.
35,97
Trake za vezivanje
Tip: 6656
- Odlična čvrstoća, otporne na spoljne
uticaje.
31,5 kg
- Pogodne za oba tipa prese.
348 x 353 x 365/1008 mm
Parametri:
Namotaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 m
Širina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 mm
Unutarnji promer . . . . . . . . . . . 75 mm
Čvrstoća . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2400 N
Tip: 5256
- Isti kao Ekopack 40.
- Dodatna mogućnost pakovanja presovanog
otpada u polietilenske vreće.
Ekopack 40
Praktičan primer presovanog materijala.
- Koristi se za presovanje papira, platna, plastike,
limenki sa tankim zidovima itd.
- Snažna pomoć za male i srednje firme koje se bore
sa problemom skladištenja i preradom otpada.
- Sa presom je moguće naručiti više pokretnih
kontejnera i time olakšati sortiranje otpada
i rukovanje sa otpadom.
- Smanjenjem količine otpada nastaje ušteda
troškova za njihov odvoz.
- Ističe se velikom snagom i jednostavnim
rukovanjem.
- Ne traži izgradnju samostalnog temelja,
dovoljna je ravna čvrsta podloga.
- Jednostavna električna instalacija.
TIP
5255
5256
5139
NAZIV
DIMENZIJE
(mm)
TEŽINA
PAKETA (kg)
Ekopack 40
815 x 550 x 1770
290
Ekosack 40
Samostojeći pokretni rezervni kontejner
DIMENZIJE
(mm)
620 x 400
x (300 - 700)
Tip: 5255
BRZINA
PREŠANJA
MAKS. SILA
PREŠANJA
PRITISAK
PRESE
POGON
2 m/min.
4t
165 kPa
1,1 kW/3 x 380
CENA
(BOD)
3 060,00
3 060,00
719,36
Presa s dve komore
- Presa ima čvrstu, stabilnu konstrukciju komore za presovanje, na kojoj je klizno postavljen klip za presovanje. Potisna sila se ostvaruje
hidrauličkim cilindrom s mogućnošću regulacije sile, što garantujei dugoročnu pouzdanost kod postizanja visokog specifičnog pritiska.
- Prostor za presovanje se puni odozgo. Sustav prednjih vrata i izbacivanje paketa omogućuje jednostavno vađenje prevanog paketa
iz komore. Konstrukcija komore omogućava 4 i 2x vezanje paketa PE trakom ili žicom.
- Presa je koncipirana za mogućnost povećanja broja modula (komora za presovanje) po jednoj radnoj jedinici (povećanje kapaciteta
prese uz minimalnu investiciju).
Ekopack 50.2 Tip: 3533
- Hidraulička presa sa silom presovanja od 5 tona (1/2 palete),
namenjena za robne kuće, sabirne centre, otkupne stanice
za sekundarne sirovine, supermarkete, skladišta, manja, srednja
i veća preduzeća.
TIP
3533
Spoljašnje dimenzije (d x š x v)
1950 x 950 x 1950 mm
Dimenzije paketa (d x š x v)
750 x 550 x (300-700) mm
Masa paketa
max. 100 kg
Maks. sila presovanja
5t±5%
Pritisak presovanja
1,3 kg/cm2
Dimenzije komore za presovanje (š x du x v)
750 x 550 x 900 mm
Zapremnina komore
0,371 m3
Tip komore za presovanje
s izbacivanjem
Broj komora za presovanje
2
Broj mjesta za vezivanje
3
Trajanje ciklusa presovanja
25 s
Snaga / napon
1,1 kW / 3 x 380 V/ 50 Hz
Stepen zaštite
IP 54
Pogon prese
hidraulični
Masa uređaja
630 kg
5 974,00
303
REGISTRATORI DOKUMENATA
Registratori dokumenata
Tip: 4191
Tip: 4187, 4188, 4189
- Okretni stub za registratore namenjen je za racionalno
slaganje registratora A4. Promer stuba je 80 cm.
- Omogućava slaganje do 144 kom. registratora
na površini od odprilike 1 m2.
- Stub je izveden u nivo, koje se mogu
jednostavno nadograđivati.
Tip: 4190
- Masivna petokraka metalna baza
obezbeđuje visoku stabilnost.
- Lagano okretanje obezbeđeno je
ležajem u sredini.
- Police i prečke proizvedene su
od kvalitetnog laminata
sa plastičnim ivicama.
rostora
šteda p
u
a
it
z
Izra
Tip: 4187
TIP
Broj registratora
Broj nivo
Glavne dimenzije (mm)
4187
48
2
Ø 80 x 870
4188
72
3
Ø 80 x 1220
4189
96
4
Ø 80 x 1570
4190
120
5
Ø 80 x 1920
4191
144
6
Ø 80 x 2270
238,00
273,00
308,00
344,00
379,00
Skica
Cena (BOD)
Stoličica TWIN STEP
39,57
Tip: 4192
- Proizvedena od otporne plastike.
- Pokretna na tri dvostruka točkića.
- Kod opterećenja točići se uvlače, a stoličica se
sa čitavom osnovom oslanja na pod.
150 kg
304
Download

PLASTIČNI KONTEJNERI - NA KIPOVANJE