Hoval MultiVal ERR (300-1000)
Rezervoar Za Multivalentno Zagrevanje Vode
Opis Proizvoda
Hoval Rezervoar STV
MultiVal ERR (300, 400, 500)
• Rezervoar STV izrađen od čeličnog lima,
emajliran sa unutrašnje strane.
• Integrisana dva emajlirana glatkocevna
izmenjivača toplote:
- donji, za solarni sistem;
- gornji, za dodatno zagrevanje vode
pomoću kotla na lož ulje, gas ili drvo.
• Integrisana magnezijumska zaštitna anoda.
• Prirubnica za ugradnju električnog grejača.
• Termoizolacija od tvrde poliuretanske pene,
nanešena direktno na rezervoar.
• Demontažna oplata od folije crvene boje.
• Kanal za ugradnju senzora temperature.
• Sadrži termometar.
• 1½" priključak za navojni električni grejač.
Isporuka
• Rezervoar STV sa montiranom oplatom.
Izvedba na zahtev
• Sa ugrađenim navojnim električnim
grejačem.
• Sa ugrađenim prirubničkim električnim
grejačem.
Hoval Rezervoar STV
MultiVal ERR (800, 1000)
• Rezervoar STV izrađen od čeličnog lima,
emajliran sa unutrašnje strane.
• Integrisana dva emajlirana glatkocevna
izmenjivača toplote:
- donji, za solarni sistem;
- gornji, za dodatno zagrevanje vode
pomoću kotla na lož ulje, gas ili drvo.
• Termoizolacija od meke poliuretanske pene
sa tvrdim polistirenskim omotačem crvene
boje.
• Integrisana magnezijumska zaštitna anoda.
• Prirubnica za ugradnju električnog grejača.
• Priključak za električni grejač.
• Kanal za ugradnju senzora temperature.
• Sadrži termometar.
• 1½” priključak za navojni električni grejač.
Isporuka
• Rezervoar STV, termoizolacija i termometar
u posebnim pakovanjima.
Izvedba na zahtev
• Sa ugrađenim navojnim električnim
grejačem.
• Sa ugrađenim prirubničkim električnim
grejačem.
Radovi na licu mesta
• Montaža termoizolacije.
Multival ERR (300, 400, 500)
Modeli
MultiVal
ERR ERR ERR ERR ERR (300)
(400)
(500)
(800)
(1000)
Prirubnički Električni Grejač
Za MultiVal ERR (300-1000)
Tipovi: od EFHR 4 do EFHR 18
• Izrađen od legure Incoloy 825.
• Grejne snage od 4,0 do 18,0 kW, saglasno
odobrenju elektrodistribucije.
• Sa regulatorom temperature i zaštitom od
pregrevanja - sigurnosnim graničnikom.
• Priključci 3 × 400 V (fabričko podešavanje),
odnosno 1 × 230 V.
Isporuka
• U posebnom pakovanju.
Radovi na licu mesta
• Ugradnja električnog grejača.
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Multival ERR (800, 1000)
Sertifikati
MultiVal ERR
(300 - 1000)
Broj atesta SVGW *
0503 - 4950
* Švajcarsko Udruženje za Distribuciju Gasa
i Vode
Navojni Električni Grejač
Za MultiVal ERR (300-1000)
Tipovi: od EP-3 do EP-9
• Izrađen od legure Incoloy 825.
• Grejne snage 3 - 9 kW.
• Sa regulatorom temperature i zaštitom od
pregrevanja - sigurnosnim graničnikom.
• Električno napajanje 3 × 400 V.
• Nije predviđen za kontinualnu upotrebu.
Isporuka
• U posebnom pakovanju.
Radovi na licu mesta
• Ugradnja električnog grejača.
723
Hoval MultiVal ERR (300-1000)
Broj Artikla
Broj Artikla
Rezervoar STV
MultiVal ERR (300, 400, 500)
Rezervoar STV izrađen od čeličnog lima,
emajliran sa unutrašnje strane, sa dva
izmenjivača toplote. Rezervoar potpuno
namontiran (sa termoizolacijom).
MultiVal
Zapremina
Tip
dm³
ERR (300)
ERR (400)
ERR (500)
7004 089
7005 469
7004 090
300
390
480
2’110.–
3’210.–
MultiVal ERR (800, 1000)
Rezervoar STV izrađen od čeličnog lima,
emajliran sa unutrašnje strane, sa dva
izmenjivača toplote. Rezervoar i termoizolacija
se isporučuju u posebnim pakovanjima.
MultiVal
Tip
Zapremina
dm³
7004 091
7004 092
5’520.–
6’115.–
4-180
4,0 kW/
(300-500)
3 × 400 V
2,6 kW/3×400 V
2,0 kW/3×400 V
1,3 kW/1×230 V
6015 203
490,00
6-180
6,0 kW/
(300-500)
3 × 400 V
4,0 kW/3×400 V
3,0 kW/3×400 V
2,0 kW/1×230 V
6015 204
520,00
9-180
9,0 kW/
3 × 400 V
5,9 kW/3×400 V
4,5 kW/3×400 V
2,9 kW/1×230 V
(500)
6019 393
660,00
9-250
9,0 kW/
3 × 400 V
5,9 kW/3×400 V
4,5 kW/3×400 V
2,9 kW/1×230 V
(500)
6019 394
660,00
18-250 2×9,0 kW/
(800-1000)
3 × 400 V
9,0 kW/3×400 V
6019 395
660,00
ERR (800)
ERR (1000)
750
1000
Pribor
Prirubnički električni grejač EFHR
za modele MultiVal ERR (300 -1000)
Snage (kW), saglasno odobrenju
elektrodistribucije.
Tip
Fabričko
Promenljivo za MultiVal
EFHR podešavanje
u
ERR
724
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval MultiVal ERR (300-1000)
Broj Artikla
Broj Artikla
Navojni električni grejač EP
za MultiVal ERR (300 - 1000)
Izrađen od legure Incoloy 825, sa regulatorom
temperature i zaštitom od pregrevanja sigurnosnim graničnikom.
Isporučuje se u posebnom pakovanju, ugradnja na licu mesta, napajanje 3 × 400 V.
Nije predviđen za kontinualnu upotrebu
(postoji opasnost od požara).
Tip
Snaga
kW
Dubina
ugradnje
mm
za
MultiVal ERR
390
500
620
850
(300-1000)
(300-1000)
(500-1000)
(1000)
2022 216
2022 217
2022 218
2022 219
321,00
362,00
385,00
Correx spoljna električna anoda
za dugotrajnu zaštitu od korozije, za ugradnju
u rezervoar STV umesto magnezijumske
zaštitne anode.
684 760
241,00
Uronski senzor temperature KVT 20/5/6S
sa 5 m kabela i priključkom
6012 687
65.–
Uronski senzor temperature KVT 20/5/6
sa 5 m kabela
2022 992
65.–
242 617
47.–
Termostat TW 12
sa kapilarnom cevi
6010 080
126.–
Termostatski mešni ventil za vodu TM200
Trokraki mešni ventil, izrađen od mesinga, za
regulaciju temperature sanitarne vode.
Priključne dimenzije: R ¾“.
Temperatura tople vode: max. 90°C.
Obseg podešavanja: 30÷60°C.
Protok: 27 l/min (pri ∆p = 1 bar).
Vrednost koeficijenta protoka (kvs): 1,62.
2005 915
261.–
EP-3
EP-4,5
EP-6
EP-9
3,0
4,5
6,0
9,0
Za zaštitu rezervoara od korozije može se
koristiti ili correx spoljna električna anoda
ili jedna i/ili dve magnezijumske zaštitne
anode.
Senzor temperature TF 25/12K
sa kabelom za povezivanje na modulisani
gasni kondenzacioni kotao (TopGas®) preko
TopTronic® RS OT regulatora
Kod TopTronic®T regulatora - senzor
temperature je sadržan u kotlovskom
regulatoru ili u regulacionom setu.
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
725
Hoval MultiVal ERR (300-1000)
Tehnički Podaci
Rezervoar Sanitarne Tople Vode MultiVal ERR (300-1000)
Tip rezervoara
•
•
•
•
•
•
•
•
Zapremina (donji izmenjivač toplote)
Zapremina (gornji izmenjivač toplote)
Max. radni / probni pritisak
Max. radna temperatura
Debljina termoizolacije od PU-pene
Toplotna provodljivost termoizolacije λ
Gubici pog. pripravnosti qB pri 60°C
Masa
• Za površinu pločastih kolektora do
MultiVal ERR
litara
litara
bar
°C
mm
W/mK
W
kg
m²
(300)
(400)
(500)
(800)
(1000)
300
110
10 / 13
95
50
0,025
96
106
380
148
10 / 13
95
50
0,025
114
128
480
195
10 / 13
95
50
0,025
127
160
750
305
10 / 13
95
100
0,039
163
260
950
380
10 / 13
95
100
0,039
181
320
8
10
11
16
20
Dimenzije
pogledajte tabelu sa dimenzijama
Izmenjivač toplote - donji
• Grejna površina
• Količina grejne vode
• Strujni otpor - voda
• Strujni otpor - voda / glikol 50%
• Max. radni / probni pritisak
• Max. radna temperatura
m²
litara
z-vrednost
z-vrednost
bar
°C
1,55
10,3
10
13
10 / 13
110
1,80
12,5
12
15
10 / 13
110
1,90
13,2
13
17
10 / 13
110
2,80
13,5
5
7
8 / 13
110
3,40
16,8
7
9
8 / 13
110
Izmenjivač toplote - gornji
• Grejna površina
• Količina grejne vode
• Strujni otpor 1
• Max. radni / probni pritisak
• Max. radna temperatura
m²
litara
z-vrednost
bar
°C
0,80
5,7
6
10 / 13
110
1,00
6,95
8
10 / 13
110
1,30
8,9
9
10 / 13
110
1,20
8,2
7
8 / 13
110
1,20
7,9
7
8 / 13
110
1
Strujni otpor (mbar) = zapreminski protok (m³/h)2 × z
726
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval MultiVal ERR (300-1000)
Tehnički Podaci
Kapacitet Proizvodnje Sanitarne Tople Vode
Zagrevanje vode sa kotlom, gornji izmenjivač toplote – temperatura polaznog voda 70°C
MultiVal
Tip
Biral napojna pumpa 1
2400 min-1
1×230 V
Tip
mWS
Kapacitet proizvodnje STV
litara/10 min. 4
litara/h 5
45°C
45°C
60°C
m³/h 2
mbar 3
ERR (300)
1,0
2,0
3,0
6
23
52
MX10
MX10
MX13
1,7
1,2
2,4
130
135
145
400
460
510
ERR (400)
1,0
2,0
3,0
8
32
72
MX10
MX10
MX13
1,7
1,2
2,4
180
188
200
ERR (500)
1,0
2,0
3,0
9
35
78
MX10
MX10
MX13
1,7
1,2
2,4
ERR (800)
2,0
3,0
4,0
30
67
151
MX12
MX13
M14
ERR (1000)
2,0
3,0
4,0
28
63
143
MX12
MX13
M14
Biral napojna pumpa =
m3/h
=
3
mbar
=
4
litara/10 min.
=
5
litara/h
=
6
kW
=
7
Stanovi
=
1
2
kW 6
Stanovi 7
190
225
255
16,2
18,7
20,7
1
1
1-2
510
575
635
245
283
318
20,7
23,4
25,8
1-2
2
2-3
230
240
255
620
690
760
300
340
380
25,2
28,0
30,9
2
3
3-4
2,0
2,4
4,0
440
450
460
575
635
685
295
335
590
23,3
25,8
27,8
3
4
5
2,0
2,4
4,0
530
540
550
545
605
650
280
300
315
22,1
24,6
26,4
5
6
7
Karakteristike pumpe se nalaze u delu kataloga „Gasni kotlovi“
Zapreminski protok napojne pumpe (temp. polaznog voda 70°C / 80°C)
Strujni otpor u izmenjivaču toplote
Max. proizvodnost tople vode za vremenski period od 10 minuta. Rezervoar STV zagrejan do 60°C
(saglasno propisima Procal-a)
Kontinualna proizvodnja STV po času. Temperatura hladne vode 10°C
(saglasno propisima Procal-a)
Potreban grejni kapacitet odnosno snaga kotla pri zagrevanju vode od 10°C do 45°C
U skladu sa DIN 4708 = broj stanova koji se mogu snabdevati toplom vodom ukoliko se zagrevanje vode, kao i njeno kontinualno dogrevanje, obezbeđuje radom kotla
(Standardni stan: 1 kupatilo - 4 prostorije - 4 osobe)
Zagrevanje Vode Električnim Grejačem
MultiVal
ERR (300)
ERR (400)
ERR (500)
ERR (800)
ERR (1000)
Električno zagrevanje
litara
Osobe 1
255
355
420
630
840
Prirubnički Električni Grejač
Za MultiVal ERR (300 - 1000)
Sa regulacijom temperature i
zaštitom od pregrevanja.
Fabričko podešavanje: 3 × 400 V.
Snage (kW), saglasno odobrenju
elektrodistributivne kompanije.
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
2-3
3-4
4-5
8-10
12-14
1
Osobe
Tip
EFHR
4-180
6-180
9-180
9-250
18-250
= Broj osoba koje se mogu snabdevati sanitarnom
toplom vodom, za sisteme bez recirkulacije
(standardne vrednosti bez dogrevanja).
3 × 400 V
Fabričko podešavanje za MultiVal
Snage [kW]
ERR
4,0
6,0
9,0
9,0
2×9,0
(300-500)
(300-500)
(500)
(800-1000)
(800-1000)
727
Hoval MultiVal ERR (300-1000)
Tehnički Podaci
Kapacitet Proizvodnje Sanitarne Tople Vode
Zagrevanje vode sa kotlom, gornji izmenjivač toplote – temperatura polaznog voda 80°C
MultiVal
Tip
Biral napojna pumpa 1
2400 min-1
1×230 V
Tip
mWS
Kapacitet proizvodnje STV
litara/10 min. 4
litara/h
45°C
45°C
m³/h 2
mbar 3
ERR (300)
1,0
2,0
3,0
6
23
52
MX10
MX10
MX13
1,7
1,2
2,4
145
150
155
ERR (400)
1,0
2,0
3,0
8
32
72
MX10
MX10
MX13
1,7
1,2
2,4
ERR (500)
1,0
2,0
3,0
9
35
78
MX10
MX10
MX13
ERR (800)
2,0
3,0
4,0
30
67
151
ERR (1000)
2,0
3,0
4,0
28
63
143
Biral napojna pumpa =
m3/h
=
3
mbar
=
4
litara/10 min.
=
5
litara/h
=
6
kW
=
7
Stanovi
=
1
2
728
5
60°C
kW 6
Stanovi 7
540
610
675
300
350
390
21,9
24,8
27,4
1
1-2
1-2
208
215
223
685
785
875
360
430
485
27,8
31,9
35,6
1-2
2
2-3
1,7
1,2
2,4
270
280
290
830
960
1075
420
510
580
33,7
39,0
43,6
3
3-4
4
MX12
MX13
M14
2,0
2,4
4,0
450
455
465
765
840
895
420
450
470
31,1
34,1
36,3
3
4
5
MX12
MX13
M14
2,0
2,4
4,0
540
550
560
705
800
850
425
430
445
28,6
32,5
34,5
5
6
7
Karakteristike pumpe se nalaze u delu kataloga „Gasni kotlovi“
Zapreminski protok napojne pumpe (temp. polaznog voda 70°C / 80°C)
Strujni otpor u izmenjivaču toplote
Max. proizvodnost tople vode za vremenski period od 10 minuta. Rezervoar STV zagrejan do 60°C
(saglasno propisima Procal-a)
Kontinualna proizvodnja STV po času. Temperatura hladne vode 10°C
(saglasno propisima Procal-a)
Potreban grejni kapacitet odnosno snaga kotla pri zagrevanju vode od 10°C do 45°C
U skladu sa DIN 4708 = broj stanova koji se mogu snabdevati toplom vodom ukoliko se zagrevanje vode, kao i njeno kontinualno dogrevanje, obezbeđuje radom kotla
(Standardni stan: 1 kupatilo - 4 prostorije - 4 osobe)
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
Hoval MultiVal ERR (300-1000)
Dimenzije
min. 160
(sve dimenzije su date u mm)
min. 160
ERR
(300-500)
ERR
(300, 500)
min. 160
min. 160
min. 160
min. 160
12
12
2
9
h
h
h
q
h
q
q
2
5
9
7
10
6
8
m
m k
k i n
n
i
475 475
f e f m m
e
k
k
i
i
475 f
475
c ec e f
b
b
3
po o
11
o
7
4
a
a
l1/l2
l1/l2
D
D
90
l1/l2
l1/l2 90
D
D
90
90
g1/g2
g1/g2
h h1
hqh1
h h1
pq
o
q
p
a
130
g1/g2
g1/g2
g1/g2
45°
MultiVal ERR
Tip
d
D
g1
g2*
l1
l2*
(300)
(400)
(500)
500
597
597
600
700
700
182
185
182
185
185
185
645
745
745
685
785
785
(800)
(1000)
750
850
950
1050
280
280
260
260
975
1075
1020
1120
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ab c c
b
a
d
130
45°
45°
45°
1
1
l1/l2
D
l1/l2
l1/l2
D
D
g1/g2
Ulaz hladne vode R1"
Izlaz tople vode R1"
Polazni vod solarnog sistema R1"
Povratni vod solarnog sistema R1"
Polazni vod kruga za dogrevanje R1"
Povratni vod kruga za dogrevanje R1"
Priključak za kapilarni termostat, senzor temperature
Priključak za navojni električni grejač Rp 1½"
Priključak za termometar
Recirkulacioni priključak R ¾"
Prirubnica (za električni grejač) Ø 180/120 mm,
podeoni krug Ø 150 mm, 8 × M10
12 Priključak za anodu Rp 1"
Tip (300, 500) navojni priključak neizolovan
4
a
l1/l2
D
130 d d
130
m
m
k
475
475f i i k
ec f
c
b
b e
7
o
a
Tip (400,500)
n
n
m
n
k 475 f i k n
475
i
f
e
e
m
11
o
130 d
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
8
p o
130 d
Tip (300)
g1/g2
g1/g2
5
7
10
6
3
q p
a c c
b
b
1
o
n h h1
n
qp p
p
ERR (800, 1000)
min. 160
min. 160
d
d
d
130
130
Ulaz hladne vode R 1¼"
Izlaz tople vode R 1¼"
Polazni vod solarnog sistema R 1¼"
Povratni vod solarnog sistema R 1¼"
Polazni vod za kruga za dogrevanje R 1"
Povratni vod za kruga za dogrevanje R 1"
Priključak za senzor temperature, termostat, termometar
Priključak za navojni električni grejač Rp 1½"
Priključak za termometar
Recirkulacioni priključak R ¾"
Prirubnica (za električni grejač) Ø 257/180,
podeoni krug Ø 225 mm,10 × M10
Priključak za anodu Rp 1¼"
Tip (800,1000), navojni priključak izolovan
Moguća su odstupanja zbog proizvodnih
tolerancija:
dimenzija ± 10 mm.
* ukoliko se koristi prirubnički električni grejač
MultiVal ERR a
b
c
e
f
h
h1
i
k
m
n
o
p
q
Tip
Nagibna
mera
(300)
(400)
(500)
90
55
55
255
221
221
355
336
336
965
909
966
1065
1007
1115
1835
1621
1951
—
—
—
1180
1125
1265
1290
1224
1410
1425
1355
1605
1728
1526
1856
325
276
276
1015
958
1040
1505
1355
1683
1892
1710
2044
(800)
(1000)
99
103
288
296
401
412
1019
1030
1151
1153
2006
2030
1931
1960
1240
1244
1330
1334
1465
1424
1885
1902
377
387
1074
1085
1642
1653
2072
2135
Pravo na izmene zadržano, 1.4.2010.
729
730
Download

Tehnički katalog