Univerzitet u Istočnom Sarajevu
Medicinski fakultet u Foči
Studijski program stomatologija
u saradnji sa
Komorom doktora stomatologije RS
SPONZORI SIMPOZIJUMA
KRAJINALIJEK GROUP
organizuje
KOMORA
DOKTORA
STOMATOLOGIJE
RepublIke Srpske
Mjesto održavanja
Medicinski fakultet u Foči
Amfiteatar 110
V simpozijum doktora
stomatologije RS
Cijena kotizacije iznosi 50
KM
sa međunarodnim učešćem
Uplatu je moguće izvršiti na dan održavanja
simpozijuma ili na žiro račun. Informacije za plaćanje
preko žiro računa možete dobiti pozivom na broj
058/210-171.
31. maj 2014.
Foča, RS
U cijenu kotizacije uračunati su: zbornik radova,
sertifikat i koktel.
Komora doktora stomatologije Republike
Srpske bodovala je simpozijum sa
10 bodova
Generalni sponozor
KRAJINALIJEK GROUP
PROGRAM SIMPOZIJUMA
NAUČNI ODBOR
09:00-10:00- Registracija učesnika
10:00-10:15- Otvaranje simpozijuma
10:15-10:45- Prof. dr Slavoljub Živković
Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija
“Ručna ili mašinska instrumentacija kanala korena
zuba-da li je tehnika presudna za uspeh
endodontskog lečenja?”
10:45-11:15- Doc. dr Dragan Ivanović
Medicinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Republika Srpska
“Mjere prevencije i profilakse u savremenoj dječijoj
stomatologiji”
Prof. dr Stevanka Đorđević-predsjednik
Prof. dr Slavoljub Živković
Prof. dr Dejan Bokonjić
Prof. dr Maja Račić
Doc. dr Nikola Stojanović
Doc. dr Nedeljka Ivković
11:15-11:45- Prof. dr Slobodan Dodić
Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija
“Specifičnosti pripreme regiona gingivalnog
sulkusa u toku protetske terapije”
Doc. dr Smiljka Cicmil
11:45-12:15- Doc. dr Slavoljub Tomić
Medicinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Republika Srpska
“Značaj planiranja u implantologiji”
12:15-12:30- Diskusija
12:30-13:15- Koktel pauza
ORGANIZACIONI ODBOR
13:15-13:45- Doc. dr Željko Milosavljević
Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija
“Ortodontska priprema za protetsko implantološku
rehabilitaciju”
Prof. dr Milan Kulić-predsjednik
Mr sc. Mihael Stanojević
13:45-14:15- Doc. dr Ana Pucar
Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija
“Protetska rehabilitacija i oralna sluzokoža-kako
sprečiti i kako lečiti nastale komplikacije”
Mr sc. stom. Ivana Simić
Mr sc. stom. Tanja Ivanović
14:15-14:45- Prof. dr Ivica Stančić
Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija
“Frezovane fiksne nadoknade u stomatološkoj
protetici-teorija i praksa”
14:45-15:15- Doc. dr Lado Davidović
Medicinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Republika Srpska
“GJC u restaurativnoj stomatologiji-mogućnosti
primjene u kliničkoj praksi”
15:15-15:30- Diskusija, dodjela sertifikata
Mr sc. stom. Aleksandra Žuža
Mr sc. stom. Đorđe Božović
Mr sc. stom. Jelena Krunić
Download

FLAJER FOCA-KOMORA.cdr