Subota, 2. 6. 2012.
ESTETIKA U HIRURŠKOJ PRIPREMI PACIJENATA
Moderatori : prof. dr Dubravka Ma rković, prof. dr Aleksa Marković
8:00-9:30
Registracija učesnika
Prof. dr Siniša Mirković
09:30-10:00
Upotreba mini implantnih sistema u cilju
stabilizacije i retencije donje totalne proteze
10:00-10:30
Prof. dr Saša Janković
10:30-11:00
Doc. dr Božidar Brković
11:00-11:30
11:30-12:00
Parodontološki aspekti oralne implantologije
PROGRAM
Koncept ugradnje implantata u estetskoj regiji
Prof. dr Aleksa Marković
Primena savremenih augmentacionih
metoda-preduslov uspeha u estetskoj zoni
Dr spec. Fedor Marijanski
Menadžment mekog tkiva oko implantata
Oralna prezentacija:
12:00-12:15 Dr spec. Čedomir Pantelić
12:15-12:30
12:30-12:45
Primena CONE BEAM CT u svakodnevnoj stomatološkoj praksi
Diskusija
Pauza
Moderatori: Doc. dr Đorđe Petrović, doc. dr Predrag Vučinić
12:45-13:15
13:15-13:45
13:45-14:15
Prof. dr Aleksandar Kiralj
Mogućnosti ortognatske hirurgije u
postizanju estetskih efekata u orofacijalnoj regiji
Prof. dr Obrad Zelić
Hirurški zahvati u rešavanju
estetskih problema parodoncijuma
Prof. dr Srečko Selaković
Sudskomedicinsko veštačenje u vezi sa naruženošću
14:15-14:45
Prof. dr Branislav Glišić
14:45-15:15
Asist. dr mr sci Evgenija Marković
Terapija umerene teskobe samoligirajućim bravicama
Dijastema medijana kao estetski problem
Oralna prezentacija:
15:15-15:25 Dr Jovana Juloski
Terapija pseudopregenije u različitim uzrastima
Dr Tina Pajević
15:30-15:40
Kombinovana ortodontsko-hirurško-protetska terapija kod
pacijenata sa mukogingivalnim anomalijama-prikaz slučaja
15:40-16:10
Diskusija
Poster prezentacije
Moderatori poster prezentacije:
doc. dr Predrag Vučinić, doc dr Branislav Bajkin
16:10-17:10
1. 6. 2012.
ESTETIKA U RESTAURATIVNOJ
STOMATOLOGIJI
2. 6. 2012.
ESTETIKA U HIRURŠKOJ
PRIPREMI PACIJENATA
PROGRAM
Poštovane kolege,
Veliko je zadovoljstvo i sreća što možemo da Vas obavestimo da se i
ove, 2012. godine u Novom Sadu organizuje veliki stručno-naučni skup koji
pokriva sve oblasti stomatologije.
U organizaciji skupa učestvuju Klinika za stomatologiju Vojvodine,
Stomatološki fakultet u Beogradu, Akademija medicinskih nauka SLD i
Novosadski sajam.
Ugledni i međunarodno verifikovani predavači će prikazati najnovija
dostignuća iz restaurativne stomatologije i hirurgije sa implatologijom. Vaš
doprinos u vidu usmenih ili poster prezentacija je takođe dragocen.
Cilj ove manifestacije je unapređenje savremene stomatološke prakse
u našoj zemlji. S obzirom na pozitivna iskustva u prethodnoj godini nadamo
se da ni ovaj put nećemo izneveriti Vaša očekivanja.
Petak, 1. 6. 2012.
ESTETIKA U RESTAURATIVNOJ STOMATOLOGIJI
Moderatori: prof. dr Larisa Blažić, prof. dr Vojkan Lazić
8:00-9:30
09:30-10:00
Registracija učesnika
Prof. dr Dubravka Marković
Sklad orofacijalnog sistema
Prof. dr Aleksandar Todorović
10:00-10:30 Menadžment mekih tkiva periimplantne
regije privremenim zubnim nadoknadama
Doc. dr Tatjana Puškar,
10:30-11:00 Prof. dr Dragoslav Stamenković
Određivanje boje zuba
Predsednik Organizacionog odbora
prof. dr Dubravka Marković
ORGANIZATORI
· Klinika za stomatologiju Vojvodine
· Akademija medicinskih nauka SLD
· Stomatološki fakultet u Beogradu
· Novosadski sajam A.D.
11:00-11:30 Otvaranje simpozijuma
Prof. dr Ljiljana Tihaček Šojić
11:30-12:00 Estetski principi planiranja i izrade kompleksnih proteza
dr Branislav Karadžić
12:00-12:30 Prof.
Tehnike beljenja avitalnih zuba
Doc. dr Duška Blagojević
12:30-13:00 Mogućnosti i ograničenja protetske
rehabilitacije u dečijem uzrastu
ORGANIZACIONI ODBOR
Prof. dr Dubravka Marković
Asist. dr Aleksandra Anđelković
Doc. dr Ivana Stojšin
Doc. dr Tatjana Brkanić
Asist. dr Branislava Petronijević
Asist. dr Sanja Vujkov
Asist. dr Stojan Ivić
Asist. dr Milica Knežević - Jeremić
Oralna prezentacija:
dr Sanja Vujkov
13:00-13:10 Asist.
Terapija početnih karijesnih lezija
Doc. dr Bojan Petrović
13:15-13:25 Mogućnosti izrade estetskih nadoknada kod dece sa
strukturnim poremećajima gleđi
NAUČNI ODBOR
Prof. dr Branislav Glišić
Prof. dr Larisa Blažić
Prof. dr Vojkan Lazić
Doc. dr Zoran Aleksić
Doc. dr Branislav Bajkin
Doc. dr Bojan Petrović
13:30-14:00 Diskusija
14:00-14:15 Pauza
Moderatori: doc. dr Tatjana Brkanić, doc. dr Ivana Stojšin
Doc. dr Aleksandar Mitić
14:15-14:45 Rekonstrukcija endodontski lečenih zuba
Asist. dr sci Milan Drobac
14:45-15:15
Estetski ispuni-izbor adhezivnog sredstva
15:15-15:45
Asist. dr sci Miodrag Šćepanović
Mini implanti u rešavanju problema
bezubosti donje vilice
15:45-16:15 Diskusija
Poster prezentacije
16:15-17:15 Moderatori poster prezentacije:
doc. dr Bojan Petrović, asist. dr sci Igor Stojanac
Download

PROGRAM - Organizatori