NAUČNI ODBOR:
Prof. dr Ivana Šćepan
Doc. dr Nenad Nedeljković
Ass. dr Adriana Arbutina
Prof. dr Enita Nakaš
Simpozijum, u organizaciji Društva specijalista
doktora stomatologije, održaće se u prostorijama
"Staklenac" u parku Petar Kočić u Banjoj Luci.
Nosioci usavršavanja su
profesori i predavači sa Stomatološkog fakulteta
Univerziteta u Beogradu i Stomatološkog fakulteta
Univerziteta u Sarajevu
I BALKANSKI
ORTODONTSKI SIMPOZIJUM
ORTODONTSKA TERAPIJA
SKELETNIH NEPRAVILNOSTI
Kotizacija iznosi:
100 KM za prvi dan simpozijuma
50 KM za drugi dan simpozijuma (radionica)
4.4.-5.4.2015.
Staklenac (park Petar Kočić), Banja Luka
Uplate na žiro račun
5620998118451384 NLB banka
ORGANIZACIONI ODBOR:
dr Bojan Glamočanin
dr Aleksandra Radojković
dr Aleksandra Stajčić - Bijelić
Kontakt telefon
+387 (0) 65 207 697 Aleksandra Radojković
Registracija učesnika:
8:30 - 9:00h
Bul. Desanke Maksimović 14
+387 (0) 65 464 111, 065 901 891
[email protected]
www.specijalistastomatolog.com
Sponzor simpozijuma
PROGRAM SIMPOZIJUMA:
8:30-9:00 Registracija učesnika
12:30-13:30 Doc. dr Nenad Nedeljković
(Stomatološki fakultet Beograd)
Mogućnosti terapije II klase fiksnim ortodontskim
aparatima kod postadolescenata
9:00-10:00 Pozdravni govor
Mr dr Branislav Vidović
(Privatna praksa Novi Sad)
„Uticaj ortodontske terapije na estetiku lica“
13:30-14:00 Doc. dr Alisa Tiro
(Stomatološki fakultet Sarajevo)
Ortodontsko-hirurški tretman malokluzija
i disgnatija
10:00-10:30 Doc. dr Vildana Džemidžić
(Stomatološki fakultet Sarajevo)
Ortodoncija i estetika - multidisciplinarni
pristup
14:00-15:30 Pauza za ručak
10:30-11:15 Doc. dr Angelina Nikodijević
(Stomatološki fakultet Beograd)
Ortodontska terapija skeletnih nepravilnosti
kod pacijenata sa kongenitalnim anomalijama
11:15-11:45 Pauza za kafu
11:45-12:30 Doc. dr Zorana Stamenković
dr Vanja Raičković (Stomatološki fakultet Beograd)
Tretman malokluzije II klase funkcionalnim
aparatima
15:30-16:15 Prof.dr Enita Nakaš
(Stomatološki fakultet Sarajevo)
Kada započeti ortodontsku terapiju
16:15-17:00 Dr.sci Jovana Juloški
Prof.dr Branislav Glišić
(Stomatološki fakultet Beograd)
Terapija malokluzija III klase u različitim
uzrastima
17:00-17:45 Prof.dr Ivana Šćepan
ass. dr Evgenija Marković
(Stomatološki fakultet Beograd)
Specifičnosti plana liječenja u prehiruškoj
ortodontskoj terapiji: ko, šta i kada?
19:00 Svečana večera
RADIONICA NA TEMU
OSNOVNI PRINCIPI
TWEEDOVE MEHANIKE
nedjelja, 5.4.2015.
Radionica će trajati od 10:00 - 16:00 h,
a polaznici treba sa sobom da ponesu
potrebna klješta. Neće biti provere
znanja. Cilj kursa je upoznavanje
polaznika sa osnovnim
bio-mehaničkim principima djelovanja
individualiziranih lukova i dodatnih elemenata,
kao i dinamika i redosled terapije,
te praktično savijanje na lukovima koje
obezbeđuju instuktori.
Instuktori na ovoj radionici su:
Prof. dr Branislav Glišić
Prof. dr Ivana Šćepan
Ass. dr Jovana Juloski
Mr. dr Branislav Vidović
Dr Biljana Reba
Download

ovdje