Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
I. Budak , J. Hodolič
REVERZIBILNO INŽENJERSTVO U BIOMEDICINI:
TRENDOVI PRIMENE U STOMATOLOŠKOJ
PROTETICI
Niš, 15.12.2012.
REVERZIBILNO INŽENJERSTVO
Uvodna razmatranja
Ideja
REVERZIBILNO INŽENJERSTVO vs.
INŽENJERSTVO “U NAPRED”
Projektovanje
koncepcije
Inženjerstvo
“u napred”
Detaljno
projektovanje
CAD/CAE/CAM
Izrada
Početak
Fizički objekat
(gotov proizvod
ili prototip)
Reverzibilno
inženjerstvo
3D
Digitalizacija
METODOLOGIJE REVERZIBILNOG INŽENJERSTVA
1) Metodologija poprečnih preseka
2) Metodologija poligonalne aproksimacije
REVERZIBILNO INŽENJERSTVO
U OBLASTI BIOMEDICINE
Projektovanje ergonomski funkcionalnih
proizvoda:
- invalidska pomagala,
- ortopedska obuća,
- implantati,
- rekonstruktivna i plastična hirurgija,
- stomatološka protetika, ortodoncija i
hirurgija,
- itd.
REVERZIBILNO INŽENJERSTVO
U OBLASTI BIOMEDICINE
Virtuelni anatomski modeli
Rekonstruktivna i plastična hirurgija
Izrada RP modela za pripremu hirurških zahvata na bazi CT-a
Izrada RP modela za pripremu hirurških zahvata na bazi MRI
Invalidske proteze
REVERZIBILNO INŽENJERSTVO
U OBLASTI STOMATOLOGIJE
tačaka
3DOblak
digitalizacija
Pre-procesiranje
oblaka tačaka
Rekonstrukcija
površina
Proračunavanje
putanje alata
Generisanje CAD
modela (STL )
CNC izrada
Modeliranje pribora
skidanjem materijala (vođica) za implantate
Otklanjanje
podkopanih regiona
Modeliranje kalupa
Izrada pribora
Izrada kalupa
(konvencionalno, RP) (konvencionalno, RP)
Ugradnja implantata
Precizno livenje
Modeliranje elemenata
mobilne proteze
Modeliranje potpornih
elemenata
SLM/SLS izrada
REVERZIBILNO INŽENJERSTVO
U OBLASTI STOMATOLOGIJE
Oblak tačaka
Pre-procesiranje
oblaka tačaka
Rekonstrukcija
površina
Proračunavanje
putanje alata
Generisanje CAD
modela (STL )
CNC izrada
Modeliranje pribora
skidanjem materijala (vođica) za implantate
Otklanjanje
podkopanih regiona
Modeliranje kalupa
Izrada pribora
Izrada kalupa
(konvencionalno, RP) (konvencionalno, RP)
Ugradnja implantata
Precizno livenje
Modeliranje elemenata
mobilne proteze
Modeliranje potpornih
elemenata
SLM/SLS izrada
REVERZIBILNO INŽENJERSTVO
U OBLASTI STOMATOLOGIJE
Oblak tačaka
Pre-procesiranje
oblaka tačaka
Rekonstrukcija
površina
Proračunavanje
putanje alata
Generisanje CAD
modela (STL )
CNC izrada
Modeliranje pribora
skidanjem materijala (vođica) za implantate
Otklanjanje
podkopanih regiona
Modeliranje kalupa
Izrada pribora
Izrada kalupa
(konvencionalno, RP) (konvencionalno, RP)
Ugradnja implantata
Precizno livenje
Modeliranje elemenata
mobilne proteze
Modeliranje potpornih
elemenata
SLM/SLS izrada
REVERZIBILNO INŽENJERSTVO
U OBLASTI STOMATOLOGIJE
Oblak tačaka
Pre-procesiranje
oblaka tačaka
Rekonstrukcija
površina
Proračunavanje
putanje alata
Generisanje CAD
modela (STL )
CNC izrada
Modeliranje pribora
skidanjem materijala (vođica) za implantate
Otklanjanje
podkopanih regiona
Modeliranje kalupa
Izrada pribora
Izrada kalupa
(konvencionalno, RP) (konvencionalno, RP)
Ugradnja implantata
Precizno livenje
Modeliranje elemenata
mobilne proteze
Modeliranje potpornih
elemenata
SLM/SLS izrada
REVERZIBILNO INŽENJERSTVO
U OBLASTI STOMATOLOGIJE
Oblak tačaka
Pre-procesiranje
oblaka tačaka
Rekonstrukcija
površina
Proračunavanje
putanje alata
Generisanje CAD
modela (STL )
CNC izrada
Modeliranje pribora
skidanjem materijala (vođica) za implantate
Otklanjanje
podkopanih regiona
Modeliranje kalupa
Izrada pribora
Izrada kalupa
(konvencionalno, RP) (konvencionalno, RP)
Ugradnja implantata
Precizno livenje
Modeliranje elemenata
mobilne proteze
Modeliranje potpornih
elemenata
SLM/SLS izrada
Hvala na pažnji!
Download

REVERZIBILNO INŽENJERSTVO U BIOMEDICINI