TEHNOLOŠKE OPERACIJE I
asistenti : Branislava Nikolovski (9/I)
Jadranka Milanović (2/III)
Marija Radojković (8/PR)
•I kolokvijum 20 bodova
• Osobine gasnih i tečnih
smeša
• Hidrostatika
• Hidrodinamika (isticanje
tečnosti kroz male otvore)
• Transport tečnosti
(mamutska crpka,
pulzometar, ejektor,
klipne crpke,
centrifugalna crpka)
• Transport gasova
(Ventilatori i Kompresori)
II kolokvijum 20 bodova
• Taloženje
• Strujanje fluida kroz porozan
sloj
• Filtracija
• Centrifugisanje
• Fluidizacija
• Mešanje
TEHNOLOŠKE OPERACIJE I
Eksperimentalne vežbe 25 bodova
• Dinamika fluida – određivanje podužnog
trenja i mesnih otpora
• Određivanje karakteristika centrifugalne
crpke
• Taloženje
• Filtracija
• Fluidizacija
TEHNOLOŠKE OPERACIJE I
• I kolokvijum 20 bodova
12+8 (zadaci+teorija)
• II kolokvijum 20 bodova
12+8 (zadaci+teorija)
• Eksperimentalne vežbe 25 bodova (pet vežbi)
Ulazni kolokvijumi za svaku eksp. vežbu koji
uključuju ne samo teoriju već i kratke zadatke
(nositi digitron)
Svaki student mora predati korektno urađen
izveštaj za sve radjene vežbe.
TEHNOLOŠKE OPERACIJE I
2009/2010
Mehanika i transport fluida
•
•
•
•
•
•
•
•
Gasne i tečne smeše, Hidrostatika (22-26. II)
Hidrodinamika (1-5. III) TEST DINAMIKA FLUIDA Dinamika fluida (EV, Praktikum)
Hidrodinamika i Isticanje tečnosti kroz male otvore (8-12. III) TEST DINAMIKA FLUIDA PONOVO (PETAK 12.
III u 14h)
Transport tečnosti (15-19. III) TEST TALOŽENJE Taloženje (EV, Praktikum),
Transport tečnosti (22-26. III) TEST TALOŽENJE PONOVO (PETAK 26. III u 14h)
Ventilatori (29-2. IV) TEST KARAKTERISTIKE CENTRIFUGALNE CRPKE Određivanje karakteristika
centrifugalne crpke (EV, Praktikum)
Kompresori (6. IV-9. IV) TEST KARAKTERISTIKE CENTRIFUGALNE CRPKE PONOVO (PETAK 9. IV u
14h)
EKSPERIMENTALNE I DEO (19.-23. IV) NEMA RAČUNSKIH VEŽBI
• 24. IV (SUBOTA) I RAČUNSKI TEST 11h
Mehanika heterogenih fluidnih sistema
•
•
•
•
Taloženje (26 -30. IV) TEST FILTRACIJA ) Filtracija (EV, Praktikum), TEST FILTRACIJA PONOVO
(UTORAK 4. V u 14h)
Filtracija i Strujanje fluida kroz porozan sloj (3 -7. V) TEST FLUIDIZACIJA Fluidizacija (EV, Praktikum),
TEST FLUIDIZACIJA PONOVO (UTORAK 11. V u 14h)
Centrifugisanje i Fluidizacija (10 -14. V)
EKSPERIMENTALNE II DEO (17.-21. V) NEMA RAČUNSKIH VEŽBI
Fluidizacija i Mešanje (24.-28. V)
•
29. V (SUBOTA) II RAČUNSKI TEST 11h
•
Mešanje i nadoknada izgubljenih termina (31. V-04.VI)
•
5. VI (SUBOTA) PONOVLJENI I ili II RAČUNSKI TEST 11h
•
TEHNOLOŠKE OPERACIJE I
LITERATURA
• Materijal koji dobijate na važbama da iskopirate, tekstovi
zadataka, neki rešeni zadaci, izvučene formule za neka
poglavlja
• Termodinamičke tablice (imate od ranije)
• Tablice koje dobijete od asistenata na vežbama da
iskopirate
• Практикум за лабораторијске вежбе из технолошких
операција (Дијаграми, номограми и табеле), Милан
Совиљ, Драган Петровић, Ђула Ватаји, Татјана
Куљанин.
MEHANIČKE OPERACIJE – zbirke zadataka
• Збирка задатака из Технолошких операција –
Механичке операције, А. Тасић, Р. Радосављевић, Р.
Цвијовић, Ф. Здански, ТМФ Београд, 1991.
• Хемијско инжењерство – примери и задаци, К. Е.
Павлов, П.Г. Романков, А. А. Носков.
DODATNA LITERATURA
• 1. S.Cvijović, N.Bošković-Vragolović, R.Pjanović:
Mehaničke operacije – zadaci sa izvodima iz teorije
(2007)
• 2. S.Cvijović, N.Bošković-Vragolović, R.Pjanović:
Fenomeni prenosa (2007)
izdavač je “Akademska Misao” iz Beograda, a knjige se
mogu nabaviti u knjižari Stylos u Novom Sadu.
• 3. F. Zdanski: Mehanika fluida-teorija operacija
prenosa količine kretanja, TMF Beograd.
Download

(Microsoft PowerPoint - TEHNOLO\212KE OPERACIJE I [Read