EVROPSKI
DEFENDOLOGIJA
CENTAR
EVROPSKI DEFENDOLOGIJA CENTAR
za naučna, politička, ekonomska, socijalna,
bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja
Srpska 63 | 78 000 Banja Luka
T. +387 51 309 470 | F. +387 51 308 599
E-pošta: [email protected]; veb stranica:
www.defendologija.com
Žiro račun: 5620990000236689 NLB Razvojna banka;
JIB: 4400939580002; Mat. broj: 1885596; Šifra djel. 91120
ПРОГРАМ МЕЂУНАРОДНОГ НАУЧНОГ СКУПА
Како превазићи говор мржње (националне, вјерске, расне, политичке) и
нетолеранцију у интересу што бољег етничког помирења, дијалога и толеранције
у Босни и Херцеговини?
Субота, 19. 10. 2013. године
09,30 – 10,00 Пријављивање учесника
10,00 – 10,15 Отварање међународног научног скупа
Поздравна ријеч организатора
1. Проф. др Душко Вејновић, предсједник Европског дефендологија центра
2. Представници Амбасаде Краљевине Норвешке у Босни и Херцеговини
3. Представници институција Републике Српске, Босне и Херцеговине, Града
Бањалуке, академске заједнице, невладиних организација, међународних
организација и институција и други.
Излагање пријављених учесника
Проф. др Душко Вејновић, предсједник Европског дефендологија центра Бања Лука,
Говор мржње треба превазићи развојем политичке културе, дијалога, толеранције,
правне државе и демократије у Босни и Херцеговини;
Проф. др Боро Трамошљанин, Проф. др Миодраг Ромић, Факултет политичких наука
Бања Лука, Немогућност толеранције и дијалога у Босни и Херцеговини;
Проф. др. Неџад Башић, Правни факултет Универзитета у Бихаћу, Говор мржње у
европском правном систему;
Проф. др Миодраг Н. Симовић, потпредсједник Уставног суда Босне и Херцеговине и
редовни професор Правног факултета у Бања Луци, дописни члан Академије наука и
умјетности Босне и Херцеговине и инострани члан Руске академије природних наука,
Доц. др Милена Симовић, Секретаријат за законодавство у Влади Републике Српске и
доцент на Факултету за безбједност и заштиту у Бања Луци, Право на слободу
1
изражавања из члана II/3H Устава Босне и Херцеговине и члана 10 Европске
конвенције и новија пракса Уставног суда Босне и Херцеговине;
Проф. др Драго Вуковић, Катедра за социологију, Филозофски факултет Пале,
Мржња као важан фактор разумијевања друштвених процеса (историјска и
савремена димензија тог феномена на просторима бивше СФРЈ и БиХ);
Доц. др Милош Шолаја, Факултет политичких наука Бања Лука, Говорни чин као
елемент безбједносне културе;
Др Азра Аџајлић-Дедовић, Мр Едита Хасковић, Факултет за криминалистику,
криминологију и сигурносне студије Сарајево, Дуги путеви правде;
Академик др Винко Перић, Интернационални универзитет у Брчком, Говор мржње у
БиХ и политичке контраверзе;
Мр Славко Милић, Центар за безбједносна, социолошка и криминолошка истраживања
Црне Горе „Дефендологија“, Превенција, подршка и улога цивилног друштва у
сузбијању злочина из мржње;
Мр Дамир Надаревић, Бихаћ, Технолошко-комуникацијска прогресија узрок моралне
дегресије? Говор мржње на интернету и интернетским друштвеним мрежама;
Доц. др Радомир Нешковић, Факултет политичких наука Бања Лука, Међуетничка
мржња у контексту државе;
Др Миле Ракић, Др Љубо Пејановић, Изградња капацитета безбедности у
вишенационалним и мултикултуралним државама;
Ђурић Берислав, Кабинет потпредсједника Републике Српске, Социо-економске и
политичке импликације нетолеранције и (говора) мржње у БиХ;
Мр Зоран Пејичић, Радио-телевизија Републике Српске, Рађа ли говор мржње у БиХ
друштво уплашених?;
Др Горан Максимовић, Европски дефендологија центар Бања Лука, Психолошки
аспекти угрожавања безбједности Републике Српске и говор мржње;
Доц. др Небојша Мацановић, Факултет политичких наука Бања Лука, Улога религијске
педагогије у превазилажењу међуљудских конфликата између осуђених лица;
Др Александар-Саша Грандић, Народна и универзитетска библиотека Републике
Српске, Комуниколошке вредности говора мржње и аспекти њихове употребе у
предизборној кампањи;
Милорад Барашин, Тужилаштво Босне и Херцеговине, Како превазићи мржњу;
Проф. др Остоја Ђукић, Филозофски факултет Бања Лука, Толеранцијом против
мржње;
2
Мр Драгана Милијевић, Висока школа унутрашњих послова Бања Лука, Кривична дјела
почињена из мржње у кривичном законодавству Републике Српске - протекла
деценија;
Др Зоран Галић, Комесар полиције Западно-херцеговачаке жупаније Љубушки, Мржња
и нетрпељивост у полицијско-безбједносним организацијама;
Мр Жана Врућинић, Висока школа унутрашњих послова Бања Лука, Психолошки
аспекти комуникације;
Mр Велибор Лалић, Европски дефендологија центар Бања Лука, Злочини мржње у
пост-дејтонској Босни и Херцеговини;
Бошко Жупановић, мастер, Опатија, Дијалог и толеранција у БиХ спрјечавају мржњу;
Доц. др Идриз Ћосић, Ливница челика д.о.о. Тузла, Говор мржње и медији;
Проф. др Бранимир Куљанин, Филозофски факултет Бања Лука, Етно сепаратизми,
демократска идеологија и „империја“;
Мр Светлана Крстић, Центар за социо-еколошки развој Бања Лука, Говор мржње као
посљедица недостатка етичких и моралних вриједности;
Мр Гојко Шетка, Мр Драгана Вујић, Висока школа унутрашњих послова Бања Лука,
Говор мржње и насиље међу дјецом и младима;
Проф. др Душко Вејновић, редовни професор Универзитета у Бањој Луци, Драган
Башић, Факултет политичких наука Бања Лука, Полиетничност и укључивање;
Мр Сузана Тодоровић, Министарство трговине и туризма Владе Републике Српске,
Антисемитизам-најдужи злочин мржње;
Мр Борислав Ђукић, Висока школа унутрашњих послова Бања Лука, Мр Бране Мандић
Управа криминалистичке полиције МУП РС Бања Лука, Значај рада полиције у
заједници са аспекта превазилажења говора мржње;
Проф. др Владимир Стојановић, Факултет за пословни и индустријски менаџмент
Универзитета Унион Београд, Политичком културом против говора мржње;
Срђан Форца, Окружни суд Бања Лука, Гојко Павловић, Висока школа унутрашњих
послова Бања Лука, Кривична дјела почињена из мржње у кривичним законима Босне и
Херцеговине;
Ратко Латинчић, Клуб интелектуалаца 123 Бања Лука, Говор мржње угрожава
економски развој;
Ведран Француз, Европски дефендологија центар Бања Лука, Дискриминација у БиХ
поспјешује мржњу,
3
Ранка Тодоровић, Бранко Петровић, студенти Високе школе унутрашњих послова Бања
Лука, Вјерска нетрпељивост и говор мржње у Босни и Херцеговини;
Мр Едина Хелдић-Смаилагић, Висока школа унутрашњих послова Бања Лука, доц. др
Далибор Кесић, Филолошки факултет Бања Лука, мр Емир Мухић, Филолошки
факултет Бања Лука, Комуниколошке и психолошке димензије говора мржње;
Александар Миладиновић, Полицијска академија Бања Лука, Витомир Петричевић,
Висока школа унутрашњих послова Бања Лука, Милан Саламадија, Полицијска
академија Бања Лука, Говор мржње на фејсбуку и на википедији;
Мр Жаклина Комосар, Европски дефендологија центар Бања Лука, Слобода говора и
говор мржње;
Љиљана Маринковић, дипл. правник, Фонд ПИО РС, Етничка и вјерска мржња и
култура дијалога у БиХ;
Сања Средић, Европски дефендологија центар Бања Лука, Говор мржње на
фудбалским теренима у Босни и Херцеговини;
Проф. др Брацо Ковачевић, Факултет политичких наука Бања Лука, Дејтонски
споразум – камен спотицања и нетрпељивости у БиХ;
\
ОДРЖАВАЊЕ МЕЂУНАРОДНОГ НАУЧНОГ СКУПА ПОМОГЛА ЈЕ АМБАСАДА
КРАЉЕВИНЕ НОРВЕШКЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
4
Download

програм научног скупа - Европски Дефендологија Центар