РЕПУБЛИКА СРПСКА
ВЛАДА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
УПРАВА ЗА ПОЛИЦИЈСКО ОБРАЗОВАЊЕ
ВИСОКА ШКОЛА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
БАЊА ЛУКА
На основу члана 29. Статута Високе школе унутрашњих послова Бања Лука (број:
К/Б-370/08 од 29.02.2008. године и број: С/М-3084/09 од 14.10.2009. године) и члана 10.
Правилника о селекцији и избору кандидата за упис на студије у Високу школу
унутрашњих послова („Службени гласник Републике Српске“број 88/10) Комисија за
избор кандидата, именована рјешењем министра унутрашњих послова број: С/М- 1721/12
од 12.06.2012. године, у саставу пред. високе школе др Дарко Паспаљ – предсједник, мр
Дарко Јокић – члан, мр Свјетлана Драговић – члан, мр Борислав Шарић – члан и Сања
Драгичевић - члан, на сједници одржаној дана 12.07.2012. године, доноси
ОДЛУКУ
о ранг листи изабраних кандидата у прву годину редовних студија
Високе школе унутрашњих послова у Бања Луци у академској 2012/13. години
I
Ранг листа изабраних кандидата за студенте прве године студија Високе школе
унутрашњих послова у Бања Луци у академској 2012/13 години, након извршене селекције
у складу са критеријима за спровођење селекције кандидата и услова објављеног конкурса
за пријем кандидата, утврђена је како слиједи:
Мушкарци
Ред
Презиме (име једног
.бр
родитеља) име
ој
1. Новаковић (Чедо) Драган
2. Миладиновић (Милан) Лука
3. Јеринић (Јасминко) Александар
4. Кљајић (Рајко) Немања
5. Мартић (Момир) Зоран
6. Бановић (Боро) Милан
7. Видаковић (Перо) Радован
8. Крнојелац (Божидар) Дарко
9. Деспотовић (Ненад) Марко
10. Тодић (Борислав) Драган
11. Видовић (Ђорђе) Миле
12. Шушиловић (Милорад) Милош
13. Саламадија (Жељко) Митар
14. Мијатовић (Крсто) Миле
15. Пећанац (Мирко) Маринко
16. Симић (Никола) Немања
17. Станишић (Јово) Дејан
18. Мркајић (Томислав) Филип
19. Томић (Остоја) Милош
20. Бубуљ (Славко) Душан
21. Ћопић (Душанка) Далибор
22. Маринковић (Бранко) Мићо
Датум
рођења
18.5.1993.
23.7.1993.
30.12.1992.
30.11.1991.
29.8.1991.
8.7.1993.
23.11.1993.
22.1.1994.
7.12.1993.
25.10.1993.
1.4.1992.
4.1.1994.
18.10.1993.
27.12.1993.
29.9.1993.
15.8.1993.
16.10.1993.
10.8.1993.
9.12.1993.
24.3.1993.
14.5.1993.
23.10.1993.
Мјесто
рођења
Нови Град
Дрвар
Бања Лука
Приједор
Б. Градишка
Приједор
Лозница
Фоча
Брчко
Добој
Дубачко
Дрвар
Фоча
Лозница
Б. Петровац
Пале
Бања Лука
Савски Венац
М. Град
Нови Сад
Нови Град
Лозница
ЦЈБ
Бања Лука
Федерација БиХ
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Бијељина
И. Сарајево
Бијељина
Добој
Бијељина
Федерација БиХ
И. Сарајево
Бијељина
Федерација БиХ
Бијељина
Бања Лука
Бијељина
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Бијељина
Укупан
број
бодова
89,04
86,62
86,51
86,12
85,9
82,82
82,17
82,15
82,04
82,01
81,88
81,47
81,39
81,27
81,22
81,2
80,58
80,15
80,07
79,58
79,41
79,18
23. Црномарковић (Драган) Марко
24. Суботић (Јадран) Миодраг
25. Ђукић (Зоран) Рајко
26. Орељ (Владо) Ненад
27. Врањеш (Миломир) Александар
28. Бранковић (Живко) Перо
29. Ивановић (Миладин) Миљан
30. Марјановић (Драган) Немања
Жене
Ред
Презиме (име једног
.бр
родитеља) име
ој
1. Мишковић (Драган) Славица
2. Марковић (Раденко) Михаела
3. Тодоровић (Витомир) Ранка
4. Родић (Драган) Слободана
5. Новаковић (Боривој) Јелена
18.5.1993.
Сански Мост
Бања Лука
17.10.1993.
Фоча
Бања Лука
Приједор
Бања Лука
Приједор
Пљевља
Бања Лука
И. Сарајево
18.5.1993.
8.5.1993.
12.4.1993.
30.3.1994.
21.2.1993.
6.7.1993.
Датум
рођења
25.9.1993.
16.2.1994.
29.6.1993.
13.11.1993.
17.3.1994.
Мјесто
рођења
Требиње
Бања Лука
Бања Лука
С. Мост
М. Град
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
И. Сарајево
Бања Лука
ЦЈБ
Требиње
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
Бања Лука
79,11
78,97
78,91
78,63
78,45
78,28
78,18
78,12
Укупан
број
бодова
90,84
86,35
81,49
80,72
80,06
II
Против Одлуке о избору кандидат може изјавити жалбу министру унутрашњих
послова у року од осам дана од дана јавног објављивања.
III
Коначна ранг листа кандидата за упис ће бити утврђена након провјере
испуњавања посебних услова за пријем које утврђује Министарство унутрашњих послова
Републике Српске.
По утврђивању коначне листе приступиће се упису примљених кандидата у
периоду од 01. до 10. септембра 2012. године.
Број: 06/1-612-466-3/12
Дана: 12.7.2012. године
Достављено:
1. Министру унутрашњих послова
2. Начелнику Управе за полицијско образовање
3. Директору Високе школе унутрашњих послова
4. Студентској служби
5. Огласна табла
6. Архива
К О М И С И Ј А:
1. Пред. в. школе др Дарко Паспаљ
2. Мр Дарко Јокић
3. Мр Свјетлана Драговић
4. Мр Борислав Шарић
5. Сања Драгичевић
Download

република српска влада министарство унутрашњих послова