Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА К И К И Н Д А
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Комисија за доделу стипендија
Број: V - 67- 9/2011
Дана: 12.12.2011.године
КИКИНДА
Трг српских добровољаца 12, 23 300 Кикинда, тел. 0230-410-109, факс 0230-410-185, е-маил
[email protected]
Комисија за доделу стипендија општине Кикинда, која је именована решењем председника
општине Кикинда бр. V-67-4/2009 на основу члана 23. став 1. алинеја 6. и члана 23в. Правилника о додели
стипендија за младе таленте и ученике и студенте слабијег материјалног стања са територије општине
Кикинда бр. V-110-14/2008-пречишћен текст, по расписаном конкурсу бр. V-67- 8/2011 који је објављен
на огласној табли Општинске управе општине Кикинда дана 21.11.2011. године, донела је дана
12.12.2011. године
ОДЛУКУ
о додели стипендија
ДОДЕЉУЈЕ СЕ стипендија и то:
Р.б
р
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Презиме и име
Абу Хаија Марк
Антонић Мирослав
Арађански Маријана
Балабан Хана
Банковић Ела
Белић Александра
Бибер Синди
Билбија Бранислава
Бодрожић Марко
Бојић Александра
Брандић Бранислава
Велемиров Тијана
Витас Љиљана
Вуцеља Марија
Гавранчић Иван
Глигорин Нада
Грабић Наташа
Грубор Дуња
Дилбер Ивана
Дошен Сања
Ђукановић Јована
Завишић Марија
Зрилић Бојана
Зрнић Кристиана
Иванић Милена
Илић Јована
Јелисавчић Сандра
Камџијаш Дејан
Каналаш Видор
Карановић Бојана
Карановић Ненад
Карачоњи Андреа
Адреса
Кикинда, Саве Текелије 19 б
Б.В.Село, С. Опсенице 8
Кикинда, Л. Костића 11
Кикинда, В. Путника 23
Кикинда, Н. Француског 162
Кикинда, С. Поповића 161
Кикинда, Саве Текелије 82
Руско Село, Б. Јединства 122
Кикинда, Милоша Великог 18
Кикинда, Х. Вељкова 89
Кикинда, С. Синћелића 92
Кикинда, Трг срп.добров. 2/8
Руско Село, Ж. Зрењанина 61
Кикинда, И. Милутиновића 4
Кикинда, Б. Богарошки 60
Иђош, Јаше Томића 5
Кикинда, Југовићева 49
Б.В.Село, Босанска 12
Мокрин, М. Маленчића 15
Кикинда, В. Мишића 87
Кикинда, В. Путника 134
Кикинда, Призренска 29
Кикинда, Сутјеска 143
Мокрин, Ж. Кодранова 41
Наково, Радивоја Родића 6
Кикинда, Призренска 23
Кикинда, П. Шандора 8
Мокрин, Н. Тесле 9
Кикинда, Ивана Јакшића 36
Наково, И.Л.Рибара 42
Б.В.Село, П. Кочића 6 б
Кикинда, Албертова 81
Факултет
Медицински, Нови Сад
РГФ, Београд
Биолошки, Београд
ВШСС, Кикинда
Академија, Београд
ФСФВ, Нови Сад
ФПУ, Београд
Економски, Суботица
Економски, Суботица
Економски, Суботица
ВТШСС, Нови Сад
Економски, Суботица
Медицински, Нови Сад
Филолошки, Београд
ФТН, Нови Сад
ПМФ, Нови Сад
Економски, Суботица
Медицински, Нови Сад
ПМФ, Нови Сад
Правни, Београд
Економски, Суботица
Економски, Суботица
Медицински, Нови Сад
ПМФ, Нови Сад
Медицински, Нови Сад
ПМФ, Нови Сад
ФПН, Београд
ФТН, Нови Сад
Математички, Београд
Економски, Суботица
Економски, Суботица
ПМФ, Нови Сад
Прос.
оцена
9,00
9,20
9,66
9,25
9,17
9,15
9,14
1. место
1. место
9,44
9,68
9,67
9,75
8,56
9,12
9,67
8,89
8,10
9,00
10,00
1. место
1. место
9,73
8,75
чл. менсе
9,71
9,67
ученик г.
10,00
8,78
1. место
9,08
1
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
Карловић Анита
Кери Дејан
Ковачевић Ана
Крстоношић Тамара
Лазић Жељко
Латковић Ана
Љубојевић Нина
Мадић Светлана
Марчета Светлана
Матејин Биљана
Милићев Милена
Митрић Миодраг
Мишков Дуња
Мрђа Мирослава
Мрђен Борис
Носков Наташа
Павловић Милан
Пасков Ивана
Пепић Светлана
Петров Светлана
Пртина Милица
Пупезин Милан
Радишић Немања
Рашић Дуња
Савићев Данијела
Санто Дебора
Сивчев Сатја
Сивчев Срђан
Скоко Инес
Срдић Сања
Сремац Драгана
Суботић Дијана
Татомиров Иван
Тојагић Петар
Увртачев Милица
Фодор Андреа
Фурјан Теа
Цвијетић Марија
Цвијетић Милана
Чикош Корнелиа
Чоти Бојан
Шерер Ана Марија
Мокрин, Маркових 38
Б.В.Село, Д.Максимовић 37А
Кикинда, В. Петровића 29
Кикинда, В. Путника 37
Кикинда, Немањина 51
Кикинда, С. Поповића 94
Кикинда, Његошева 180
Башаид, Н. Тесле 29
Кикинда, В. Караџића 6
Кикинда, В. Мишића 121
Кикинда, П. Шандора 38
Кикинда, Б. Богарошки 98
Кикинда, С. Милетића 6
Руско Село, Б. Опсенице 63
Кикинда, Н.Алексића 23А
Кикинда, Семлачка 67
Башаид, Ј. Поповића 90
Кикинда, Немањина 182
Кикинда, Блок „А“ Л-7/7
Кикинда, Петровачка 25
Кикинда, Б. Богарошки 96/А
Кикинда, Блок „А“ Л-5/12
Кикинда, Н. Француског 111
Кикинда, Ђ. Јакшића 77
Кикинда, Б. Татића 53
Кикинда, Н. Француског 48
Кикинда, Блок Б1, Л3/15
Кикинда, Његошева 33
Кикинда, П. Шандора 6/17
Мокрин, Ј.Ј.Змаја 68
Кикинда, Ђ. Јакшића 1
Б.В.Село, Омладинска 15
Кикинда, М. Бурсаћ 6
Кикинда, В. Путника 21/34
Кикинда, М. Велико 70
Кикинда, Б. Радичевића 12
Кикинда, Блок „И“ Л-3/11
Кикинда, Ђ. Даничића 9
Кикинда, С. Милетића 185
Руско Село, Б. Јединства 74
Кикинда, В. Мишића 8
Мокрин, Ђ. Јакшића 1
ПМФ, Нови Сад
Електротехн. Београд
Филозофски, Нови Сад
Правни, Нови Сад
ВПШСС, Нови Сад
ПМФ, Нови Сад
Фармацеутски, Београд
ПМФ, Нови Сад
Филозофски, Нови Сад
Економски, Суботица
Филозофски, Нови Сад
Медицински, Нови Сад
ВШСС, Кикинда
Економски, Суботица
ПМФ, Нови Сад
Економски, Суботица
ВТШСС, Суботица
Биолошки, Београд
РГФ, Београд
Медицински, Нови Сад
Медицински, Нови Сад
Филозофски, Нови Сад
ВТШСС, Зрењанин
Филолошки, Београд
Економски, Суботица
ПМФ, Нови Сад
ФТН, Нови Сад
Филозофски, Нови Сад
Физички, Београд
Економски, Суботица
ВШСС, Кикинда
ВШСС, Кикинда
Технички, Зрењанин
Технолошки, Нови Сад
Хемијски, Београд
Физички, Београд
РГФ, Београд
ФЗСЕИР, Београд
Економски, Београд
Економски, Суботица
ФТН, Нови Сад
ВШСС, Кикинда
10,00
9,45
9,00
9,56
9,11
9,75
9,64
9,20
9,21
9,56
8,36
9,70
9,36
9,00
8,43
1. место
1. место
1. место
9,10
9,43
9,25
9,64
1. место
9,30
8,00
9,40
9,90
9,12
9,50
1. место
9,14
9,05
9,82
1. место
9,00
9,40
9,20
9,94
чл. менсе
9,44
9,15
9,50
Висина стипендије за студенте износи 5000,00 динара у нето износу месечно.
Стипендија се додељује за школску 2011/2012. годину.
Уговор о коришћењу стипендије закључиће се када одлука о додели стипендије постане коначна.
О б р аз л о ж е њ е
Комисија за доделу стипендија општине Кикинда, која је именована решењем председника
општине Кикинда бр. V-67-4/2009 расписала је конкурс за доделу стипендија младим талентима и
ученицима и студентима слабијег материјалног стања са територије опшштине Кикинда под бр. V-678/2011 који је објављен на огласној табли Општинске управе општине Кикинда 21.11.2011.године.
Комисија је на седници одржаној 12.12.2011. године, a на основу утврђених критеријума регулисаних
Правилником о додели стипендија за младе таленте и ученике и студенте слабијег материјалног стања са
територије општине Кикинда, (у даљем тексту: Правилник) и Коначне листе реда првенства, донела
2
Одлуку као у диспозитиву.
Висина стипендије утврђена је закључком председника општине бр. V-67-10/2011 у износу
наведеном у ставу 2. диспозитива ове одлуке.
Стипендија се додељује за школску 2011/2012. годину сагласно члану 14. став 3. Правилника.
Уговор о коришћењу стипендије закључиће се када Одлука о додели стипендије постане коначна
сагласно члану 23г. став 5. Правилника.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: против ове Одлуке може се уложити приговор Општинском већу
општине Кикинда у року од осам дана од дана достављања Одлуке. Приговор се подноси путем ове
комисије, лично преко писарнице Општинске управе или путем поште препоручено.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Гордана Пажин
3
Download

preuzmite odluku