КОНАЧНА ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ УСЛОВ: СТУДЕНТИ 8.50 - 9.49
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
Име
Јована
Марија
Милица
Тамара
Смиљка
Јелена
Снежана
Горан
Душан
Марко
Живојин
Владимир
Милица
Кристина
Бојана
Јована
Љиљана
Јована
Данило
Страхиња
Јован
Александра
Маријана
Мила
Славица
Емилија
Невена
Вељко
Мирјана
Милина
Бојана
Јована
Марија
Милица
Марина
Драгана
Вукица
Милош
Весна
Ана
Зорана
Владимир
Катарина
Маја
Андријана
Тара
Миљана
Немања
Марија
Слађана
Јована
Данијела
Растко
Презиме
Заводни
број
Добријевић
67-150/2013
Димитријевић
67-09/2013
Петровић
67-98/2013
Ђокић
67-74/2013
Ковачевић
67-115/2013
Симић
67-79/2013
Радосављевић
67-127/2013
Вујановић
67-64/2013
Јанковић
67-164/2013
Миљанић
67-124/2013
Јевтић
67-105/2013
Јочић
67-142/2013
Ђурђевић
67-122/2013
Радосављевић
67-11/2013
Станковић
67-16/2013
Петровић
67-108/2013
Илић
67-138/2013
Мићић
67-111/2013
Мијатовић
67-63/2013
Ђорђевић
67-52/2013
Марковић
67-19/2013
Арсић
67-36/2013
Петровић
67-169/2013
Станисављевић
67-31/2013
Ђорђевић
67-88/2013
Дуњић
67-106/2013
Танасковић
67-167/2013
Урошевић
67-189/2013
Кнежевић
67-151/2013
Перић
67-32/2013
Лазовић
67-156/2013
Милошевић
67-92/2013
Јовановић
67-57/2013
Божовић
67-130/2013
Гавриловић
67-80/2013
Мијаиловић
67-68/2013
Којић
67-18/2013
Ћирић
67-15/2013
Јовичић
67-183/2013
Димитријевић
67-123/2013
Шкара
67-45/2013
Војиновић
67-157/2013
Мићић
67-152/2013
Илић
67-185/2013
Ђаловић
67-135/2013
Ђуровић
67-177/2013
Бановић
67-34/2013
Пејић
67-171/2013
Ђурић
67-114/2013
Роксић
67-38/2013
Милић
67-10/2013
Радојичић
67-97/2013
Узуновић
67-187/2013
Датум
подношења
пријаве
03.12.2013.
18.11.2013.
29.11.2013.
28.11.2013.
02.12.2013.
28.11.2013.
02.12.2013.
28.11.2013.
03.12.2013
02.12.2013.
29.11.2013.
03.12.2013.
02.12.2013.
20.11.2013.
21.11.2013.
02.12.2013.
02.12.2013.
02.12.2013.
28.11.2013.
26.11.2013.
22.11.2013.
25.11.2013.
04.12.2013.
25.11.2013.
29.11.2013.
29.11.2013.
04.12.2013.
05.12.2013.
03.12.2013.
25.11.2013.
03.12.2013.
29.11.2013.
27.11.2013.
02.12.2013.
28.11.2013.
28.11.2013.
22.11.2013.
21.11.2013.
04.12.2013.
02.12.2013.
26.11.2013.
03.12.2013.
03.12.2013.
05.12.2013.
02.12.2013.
04.12.2013.
25.11.2013.
04.12.2013.
02.12.2013.
25.11.2013.
19.11.2013.
29.11.2013.
05.12.2013.
Назив образовне установе
Година
студија
Филолошки факултет Бг
Саобраћајни факултет Бг
Правни факултет Бг
Хемијски факултет Бг
Медицински факултет Бг
Фармацеутски факултет Бг
Рударско-геолошки факултет Бг
Економски факултет Бг
Факултет драмских уметности Бг
ФОН Београд
Биолошки факултет Бг
Грађевински факултет Бг
Рударско-геолошки факултет Бг
Филозофски факултет Ниш
Географски факултет Бг
Економски факултет Београд
Фармацеутски факултет
Учитељски факултет Бг
Факултет примењених уметности
Богословски факултет Бг
Рударско-геолошки факултет Бг
Учитељски факултет Бг
Рударско-геолошки факултет Бг
Рударско-геолошки факултет Бг
Медицински факултет Кг
ФОН Београд
Филолошки факултет Бг
Правни факултет Бг
Медицински факултет Бг
Шумарски факултет Бг
Правни факултет Бг
Економски факултет Кг
Географски факултет Бг
Медицински факултет Бг
Филолошки факултет Бг
Медицински факултет Бг
Висока здравствена школа Бг
Богословски факултет Бг
Правни факултет Бг
ФОН Београд
Факултет за спец.едукацију и рех.
Београдска пословна школа
Филозофски факултет Бг
Филозофски факултет Бг
ЕТФ Београд
Медицински факултет Бг
Филолошки факултет Бг
Медицински факултет Бг
Економски факултет Београд
Филолошки факултет Бг
Економски факултет Бг
Випос Ваљево
Факултет музичке уметности Бг
1-ђак ген.
1-ђак ген.
1-ђак ген.
1-ђак ген.
6
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
3
3
3
4
4
3
3
4
4
4
4
3
4
4
3
3
3
4
3
3
4
3
3
3
3
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
Бодови
за рангирање
0.00
0.00
0.00
0.00
14.50
14.05
13.72
13.62
13.58
13.56
13.53
13.47
13.47
13.47
13.46
13.45
13.43
13.42
13.33
13.33
13.30
13.26
13.25
13.25
13.25
13.23
13.21
13.20
13.20
13.16
13.15
13.15
13.15
13.14
13.13
13.12
13.12
13.11
13.09
13.09
13.08
13.06
13.05
13.01
13.01
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
12.94
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
Милица
Јелена
Марија
Срђан
Јелена
Дуња
Милена
Стефан
Миљан
Маријана
Сања
Драгана
Бранка
Јулијана
Ана
Урош
Зорица
Сандра
Милош
Дарко
Даринка
Јоланда
Сара
Никола
Николина
Никола
Ивана
Бранка
Александра
Кристина
Милица
Јована
Никола
Николија
Катарина
Невена
Јована
Марија
Данијела
Маријана
Стефан
Ивана
Анђела
Невена
Белић
Јеремић
Остојић
Спарић
Шијан
Савић
Димитријевић
Мирковић
Биочанин
Радосављевић
Марковић
Маринковић
Стаменковић
Мићић
Ћираковић
Грчић
Милојевић
Јовановић
Јовичић
Петровић
Мијатовић
Миљковић
Спасић
Пакић
Гајић
Марковић
Лалић
Петровић
Николић
Девеџић
Крстић
Вујичић
Остојић
Недељковић
Рашевић
Петковић
Миленковић
Шабан
Станојевић
Пантелић
Јовановић
Симић
Николић
Бановић
67-30/2013 25.11.2013.
67-101/2013 29.11.2013.
67-21/2013 22.11.2013.
67-22/2013 22.11.2013.
67-144/2013 03.12.2013.
67-112/2013 02.12.2013.
67-43/2013 25.11.2013.
67-87/2013 29.11.2013.
67-139/2013 02.12.2013.
67-131/2013 02.12.2013.
67-185/2013 05.12.2013.
67-84/2013 29.11.2013.
67-90/2013 29.11.2013.
67-58/2013 27.11.2013.
67-159/2013 03.12.2013.
67-17/2013 22.11.2013.
67-14/2013 21.11.2013.
67-67/2013 28.11.2013.
67-78/2013 28.11.2013.
67-37/2013 25.11.2013.
67-126/2013 02.12.2013.
67-55/2013 27.11.2013.
67-33/2013 25.11.2013.
67-137/2013 02.12.2013.
67-53/2013 26.11.2013.
67-49/2013 26.11.2013.
67-07/2013 18.11.2013.
67-163/2013 03.12.2013.
67-119/2013 02.12.2013.
67-84/2013 29.11.2013.
67-23/2013 22.11.2013.
67-106/2013 02.12.2013.
67-83/2013 29.11.2013.
67-140/2013 03.12.2013.
67-91/2013 29.11.2013.
67-94/2013 29.11.2013.
67-168/2013 04.12.2013.
67-47/2013 26.11.2013.
67-56/2013 27.11.2013.
67-129/2013 02.12.2013.
67-69/2013 28.11.2013.
67-71/2013 28.11.2013.
67-117/2013 02.12.2013.
67-35/2013 25.11.2013.
Архитектонски факултет Бг
Билошки факултет Бг
Висока туристича Бг
Машински факултет Бг
ФОН Београд
Правни факултет Бг
Економски факултет Кг
Економски факултет Бг
Правни факултет Бг
Факултет спорта
ПМФ Нови Сад
Географски факултет Бг
Географски факултет Бг
Факултет примењених уметности
Стоматолошки факултет Бг
Рударско-геолошки факултет Бг
Медицински факултет Бг
Факултет за хотелијерство ВБ
ЕТФ Београд
Факултет спорта и физ.васпитања
Економски факултет Суботица
Филолошко уметноички Кг
ВШСС ов васпитача НС
Випос Ваљево
Правни факултет Бг
Богословски факултет Бг
Висока здравствена школа Бг
Пољопривредни факултет Земун
Филолошки факултет Бг
Учитељски факултет Бг
Факултет за спец.едукацију и рех.
Београдска пословна школа
Рударско-геолошки факултет Бг
Правни факултет Бг
Београдска пословна школа
Рударско-геолошки факултет Бг
Шумарски факултет
Филолошки факултет Бг
Факултет безбедности
ФОН Београд
ЕТФ Београд
Висока грађевинско геод.школа
ВЗШ Београд
Филозофски факултет Бг
3
2
3
2
2
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
2
3
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
12.93
12.90
12.88
12.88
12.86
12.85
12.81
12.79
12.77
12.77
12.73
12.72
12.71
12.71
12.65
12.65
12.63
12.63
12.61
12.61
12.61
12.60
12.57
12.53
12.50
12.50
12.50
12.50
12.43
12.42
12.41
12.40
12.40
12.33
12.30
12.27
12.20
12.19
12.17
12.14
12.14
12.10
12.06
12.06
Download

КОНАЧНА ЛИСТА кандидата који су испунили услове на