РЕГИСТАР
ентитета - привредних друштава и предузетника
за рачуноводствене услуге
Регистар садржи називе ентитета (привредних друштава и предузетника) регистрованих за
рачуноводство, чланова Удружења пружалаца рачуноводствених услуга односно Савеза
РР Србије, који су приступили у чланство и тиме се определили за заједничко деловање, у
складу са професионалним и етичким стандардима, не угрожавајући тржишно понашање и
систем конкуренције у равноправним условима. Овај преглед служи јавности и свим
заинтересованима (клијентима, правним лицима и предузетницима) као понуда - регистар
привредних друштава и предузетника - пружалаца рачуноводствених услуга у јавној
пракси, односно заинтересованим субјектима, који желе да повере вођење пословних
књига и састављање финансијских извештаја у складу са чл. 16. и 17. Закона о рачуноводству и ревизији, а који испуњавају услове утврђене професионалним и етичким стандардима и интерном регулативом.
Поред тога професионалне рачуновође, одговорна лица код ових ентитета, оспособљена су
за пружање професионалних услуга на највишем нивоу стручности, што доказују лиценцом о професионалној оспособљености издатом за 2013. годину, а привредно друштво и
предузетник повељом о испуњености услова професионалних и етичких стандарда за
пружање услуга у јавној пракси, у складу са IFAC-овим Етичким кодексом за професионалне рачуновође.
ABC Global Financial Services Group
Сарајевска 73/5
11000 Београд
011-366-0238
[email protected]
“АГН-МИТРА” д.о.о.
Василев Грозда
Бул. Михајла Пупина 10/вп 18
11070 Нови Београд
311-7038, 311-7036
“АВРАМОВИЋ”, агенција
Божидара Аџије 23
11000 Београд
011-244-08-89, 065-244-08-89,
063-653-746
[email protected]
“АКТИВА”, агенција
Љиљана Лазић
Светог Саве 2-6
22240 Шид
022-710-150
“АКТИВА”
Гражина Пантелић
23. новембар 11
36320 Тутин
063-598-150, 020-811-661
“АКТИВА” С.А.З.К.У.
Трајковић Јовица
Бул. Краља Александра бр. 255/51
11050 Београд
2416-143
Именик професионалних рачуновођа
“АНА” агенција и СЗР
Јанка Бартоша 10
26210 Ковачица
013-302-152
“АНАЛИТИКА”
Спасојевић Марина
Косте Абрашевића 18
15000 Шабац
015-343-283
“ANEX TIM” д.о.о.
Зорица Стефановска
Корнелија Станковића 9/6
21000 Нови Сад
021-496-800
“ARION”
Малобабић Љиљана
Љубинке Бобић 36
11070 Нови Београд
2166-975, 064-127-3519
[email protected]
“АС-КОНТО”
Душанка Захорјански
Дворска 14
26300 Вршац
013-837-568
[email protected]
95
“БИЛАНС ПЛУС”
Марија Пантелић
Партизанска 6а
23220 Српска Црња
023/812-400
“BIVAGO-CONTO” д.о.о.
Сандра Цотра
Максима Горког 62/II/8
21000 Нови Сад
021-66-12-522
“БИЛАНС”
Радојка Бркић
Захумска 26
11000 Београд
2423-621
064-2606-108
“EUROMARKETING” с.р. за
књиговодствене и
рачуноводствене послове
Конц Ержебет
Петрић Радивоја 5
24417 Мартонош
024-880-291, 069-28-99-433
“БОНУС СИСТЕМ” д.о.о.
Димитрија Туцовића 74
11050 Београд
011-24-04-178
“БАЛКАН” с.р
Сармеш Весна
ЈНА 47
26220 Ковин
013-741-658
“BUSINESS CO” д.о.о.
Маја Пармачевић
Пап Павла 17
21000 Нови Сад
021-617-699
“БАНКОВИЋ”
Јагодинка Банковић
Момчила Ранковића 5
19300 Неготин
019-570270
“BR MANAGEMENT&CONSULTING” д.о.о.
Нада Чупић
Јужни Булевар 144/303а II спрат
11000 Београд
063-86-23-740
“БЕЧЕЈ” д.о.о.
Дејан Ерак
Главна улица 11
21220 Бечеј
021-812-537, 021-69-12-573
“VERITAS” агенција
за књиговодствене услуге
Милентија Поповића 32/а локал 23
11070 Нови Београд
011-313-06-30
“BEST & CO International Group”,
агенција
Полдрухи Силвестер
Панонска 25
21460 Врбас
“ВЕЉКО КОМЕРЦ” с.р.
Рада Жугић
Видовдански трг 4/11
22303 Бановци-Дунав
064-11-55-003
96
Регистар привредних друштава и предузетника за рачуноводство и ревизију
“VIRTUS” д.о.о.
Милосава Раичевић
Штросмајерова 24/2
24000 Суботица
024-670-515, 024-670-516
[email protected]
“VIS-STO”
Слободан Стојановић
Доситејева 7
26300 Вршац
013-837-068
“ГЕОМЕТАЛ” д.о.о.
Мандић Момчило
Драгачевска 8
32000 Чачак
032-320-570
“GEA TEAM”, Привредно друштво
за ревизиjу рачуноводство и консалтинг
Субашић Милорад
Пожешка 96 б
11000 Београд
063-233-309
011-2627-454
“GLORIA” д.о.о.
Караџић Зоран
Трг Јакаба и Комора а5
24000 Суботица
024-551-888
“GOODWILL”, агенција
Миодраг Перић
Доња Трнава
18000 Ниш
“GRANT THORNTON REVIZIT” д.о.о.
Мирослав Антовић
11000 Београд
Књегиње Зорке 2
011 308-22-02
[email protected]
“ДАБИЋ” д.о.о.
Дабић Миливоје
Кумановска Л2/6
11300 Смедерево
023-223-846
“ДЕНИ”
Ержебет Љујић
Краља Александра 33 - 2 спрат
23000 Зрењанин
023-562-677
“ДИАНА” књиговодствена агенција
Диана Ђенић
Средња 2
25260 Апатин
025-780-650
“ДМ”
Драгана Мандић
Вука Караџића 1 б
22320 Инђија
022-556-160, 022-556-500, 063-331-335
“ДУНАВ-ТИСА-ДУНАВ”,
водопривредно друштвено предузеће
“Северна Бачка”
Дебељачки Радослав
Трг Цара Јована Ненада 2/1
24000 Суботица
024-525-053
“ДРАГИЦА РОДИЋ”, агенција
Гундулићева 8
21000 Нови Сад
063-522-319
“ЕКОНОМИК”
Рада Јекић
Јурија Гагарина 231, лок. 305
11070 Нови Београд
318-0838
“ЕКОНОМИК”
Неџиб Инајетовић
Санџачких бригада 143
31300 Пријепоље
033-710-014
“ECONOMY GROUP” д.о.о.
Петра Драпшина 2б,
25260 Апатин,
025-774-579
“ЕКОНОМСКИ БИРО” д.о.о.
Милица Тепавчевић
Љубице Одаџић 92
23000 Зрењанин
023-63-446,
023-35-645
Именик професионалних рачуновођа
“ЕЛ-БЕ-ФИН” д.о.о.
Будимир Лесковац
Железничка 22
25250 Оџаци
025-5743-199
“ЕУРООДИТОР” д.о.о.
Петровић-Жугић Љиљана
Булевар Ослобођења 174/45
11040 Београд
063-253-215
011-3067-024, 39-84-681
“ЕУРОФИН” д.о.о.
Дубравка Илишковић
Доситејева 18
22300 Стара Пазова
022-312-821
97
“КАЧАРЕВО” а.д.
Косовска 63
26212 Качарево
013-602-263
Агенција за вођење пословних књига "КМВ"
Марија Вењарски
Николе Тесле 73
26210 Ковачица
063-848-88-30
“КД КРУГ”, агенција за рачуноводство
Данијела Дашић
Бул. Михајла Пупина 10и/ВП 15
11070 Нови Београд
011-311-45-82
063-273-197
“ЕСКАЛИБОР” д.о.о.
Радојица Огњановић
Војводе Путника 3
22320 Инђија
“КЊИГОВОЂА И САВЕТНИК”, агенција
Зумрета Дупљак
Немањина 8
26000 Панчево
064-41-69-22
“ESPERTO” о.д.
Олга Ђорђевић
Чедомиља Митровића 3-А
11000 Београд
011-3468-274
“КОМИД” д.о.о.
Грочанска 5
11000 Београд
425-967
063-8325-008
“ECONOMY” књиговодствена агенција
Сладок Игор
Проф. Михала Филипа 96
22300 Стара Пазова
022-363-094
[email protected]
“КОНТИНГ” д.о.о.
Зоран Обрадовић
Светог Саве 2-6
22240 Шид
063-8084-626, 022-715-937
[email protected]
“ЖИКИЋ ВЕЉКО” биро за
књиговодствене услуге
Николе Пашића 224
19000 Зајечар
019-423-316
“КРИМ” Шабац
Јасмина Ђукановић
Поп Лукина 1/5
15000 Шабац
015-348-988
“Звонимир Влчек”
Биро за вршење књиговодствених услуга
Г.М. Миловановића 3
12254 Раброво
012-885-335
“LINEA” д.о.о.
Драган Павловић
Српских владара 242
12300 Петровац на Млави
012/334-886
"ИНСТИТУТ ЗА РАЧУНОВОДСТВО
И РЕВИЗИЈУ" д.о.о.
Добрачина бр. 30
11000 Београд
011-2628-180
“MADEIRA 2", агенција
Катарина Ђурић
Његошева 3
26000 Панчево
013-354-403
98
Регистар привредних друштава и предузетника за рачуноводство и ревизију
“MASTER”
Гордана Иванов
Немањина 1
23000 Зрењанин
023-530-126, 580-140
“МАЈА” д.о.о.
Мара Шаш
Бранка Радичевића 12-14, локал 15
22300 Стара Пазова
022-313-744
[email protected]
“МАРЈАН” д.о.о.
Марјан Јово
Лењинова 105
25242 Бачки Брестовац
025-881-000
“МАТРИЦА”
Бијелић Вера
Браће Јерковић 185А, лок. II-4
11000 Београд
063-8717-44, 3976-350
[email protected]
“МЕДИСОН”, агенција
Љиљана Ђошић
Карађорђева 12, Т.Ц. Danubius лок. 235
11300 Смедерево
026-617-809
“МЕРИС” д.о.о.
Џелатовић Зоран
Народних хероја 42
11070 Нови Београд
011-31-48-800
“MICRO BUSINESS”
Драган Ивковић
Светозара Марковића 16
19350 Књажевац
019-732-511
“МОБИ” д.о.о.
Марија Ивковић
Мирослава Антића 32
21410 Футог
“МОЈ АПРИЛ” д.о.о.
Невена Бајић
Зидарска 8/42
11000 Београд
“МОНС”, књиговодствени биро
Остојић Мирка
1. Новембар 20.
22000 Сремска Митровица
“MKM SKY” д.о.о.
Мандрапа Ксенија
Владимира Роловића 84а
11030 Београд
011-36-90-603
“MILLAZ”
Стојанка Тодосијевић
Радомира Јаковљевића 14
37000 Крушевац
037-418-888
“МИНАГОРА”
Наталија Лалић
Вучка Милићевића 41
11306 Гроцка
8500-369
[email protected]
“МИРКИЋ” д.о.о.
Драган Вучковић
Краља Александра 20
31210 Пожега
031-811-536
[email protected]
“МИТ ЕФИКО” д.о.о.
Мирјана Коларић
Булевар Цара Лазара 11
21000 Нови Сад
021-453-757, 063-107-47-55
[email protected]
“ММ МИКИ”
Маријан Хуткаи
Милетићева 45/2
23000 Зрењанин
023-523-441, 023-521-510
“МТК - ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР”
Нада Савић-Милосављевић
Браће Глишића 7
32000 Чачак
032-348-125
[email protected]
“НЕВЕНАК”
Зоран Петровнијевић
Кнеза Лазара 169/1
35000 Јагодина
035/22-44-97
Именик професионалних рачуновођа
“Н.И.Т.”
Небојша Станковић
Трстеничка 20
18000 Ниш
018-335-880
“ПАЈИЋ” с.з.р.
Гордана Пајић
Стевана Чоловића 2
31230 Ариље
031-896-559
063-895-25-58
“ПДВ”, агенција
Србољуб Димитријевић
Василија Острошког бб
38220 Косовска Митровица
028-425-387
“PI-SOFT” д.о.о.
Предрага Бошковића 11, локал 4
18300 Пирот
010-313-844
[email protected]
“PIXEL” д.о.о.
Драгица Радновић
Змај Јовина 3
21208 Сремска Митровица
“ПОТЕЗ ТИМ” књиговодствена агенција
Марија Јовановић
Карађорђева 12/ локал 211
11300 Смедерево
026-642-850
“ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК” д.о.о.
Славица Плазнић
Карла Сопрона 1
11080 Земун
2618-433
064-666-59-79
[email protected]
99
“PROFESSIONAL1997” д.о.о.
Војчић Никола
Змај Јове Јовановића 5/3м
26000 Панчево
013-300-435
[email protected]
“ПРОФИТ” д.о.о.
Саве Немањића 3/1
11300 Смедерево
026-228-690
“ПРОКОДЕКС” д.о.о.
Љиљана Илић
Карађорђева 12, лок. 241
Т.Ц. Danubius
11300 Смедерево
026-611-596
“РАЗУМ”
Радиша Манић
Сврљишки партизански одред 19
18000 Ниш
018-550-039
“RACE SOFTWARE”
Изток Раце
Студенстки трг 10/II
11000 Београд
“РАЧУН - АТ”
Анђелко Томашевић
Козарачка 4
22000 Сремска Митровица
064-138-5912
“РАЧУНОВОДСТВЕНА ПРАКСА” д.о.о.
Миодраг Живковић
Његошева 19
11000 Београд
011-33-44-475
“ПОСЛОВНИ БИРО” о.д.
Стоиљковић Драган
Цара Лазара 2/7 ТЦ Стадион
35230 Ћуприја
035-475-814
“РАЧУНОВОДСТВО” д.о.о.
др Перо Шкобић
Његошева 19
11000 Београд
011-32-39-444
“PRO ACCOUNT ” д.о.о.
Зоран Одаџин
Новосадска 348
21235 Темерин
021-842-856
“РАЧУНОВОДСТВО” д.о.о.
Рашков Оливер
Маршала Тита 43/а
23272 Нови Бечеј
023-773-710
100
Регистар привредних друштава и предузетника за рачуноводство и ревизију
“РАЧУНОВОДСТВО” о.д.
Совиљ Драгољуб
Краља Петра I 10
15000 Шабац
063-330-365, 015-325-470
“РАЧУНОВОЂА”
Николић-Пантелић Јела
Душанова 52-56/32
14000 Ваљево
014-222-232
“РОКСИЋ ГОРАН”
Светозара Марковића 10
23233 Српски Итебеј
023-511-551
“ROTA CONSULTING” д.о.о.
Мосорска 9
11000 Београд
011-3910-454
www.rotaconsulting.rs
“РУЖИЋ”, агенција
Ружић Милија
ЈНА 20/1
19300 Неготин
019-547-677
“ROYAL”, агенција
Марко Парошки
Сивч Јовгена 154
21460 Врбас
021-791-439, 063-80-28-798
“САВА АГЕНЦИЈА" д.о.о.
21. Октобра 6
25000 Сомбор
025-421-042, 063-262-270
“САЊА-Т”
Јасмина Челекетић
Јанка Веселиновића 33
22000 Сремска Митровица
022-617-821
“SEZAM TIME” д.о.о.
Седларик Мирјана
Устаничка 144/III-31
11000 Београд
011-28-98-569, 064-201-40-22
Симовић Југослав
Грге Јанкеса 10/10
11160 Београд
34-26-920
“SOFTY WP” д.о.о.
Данијела Тешић
Браће Јерковић 185а/15
11000 Београд
011-39-61-685
“СТОЈКОВИЋ”, агенција
Ненеад Стојковић
Т.Ц. Стиг Л-110
12300 Петровац на Млави
012-327-867
“СТУП ВРШАЦ" а.д.
Љиљана Стојановић
Степе Степановић 9
26300 Вршац
013-839-917
“СТАНОЈЕВИЋ” СЗР за вођење
пословних књига
Гордана Станојевић
Војвођански булевар 30а,
26000 Панчево
064-22-66-734, 013-311-959
Соколов Елена
Балканска 43
18320 Димитровград
063-101-35-16
“С&М 2”, радња за књиг. услуге
Сладојевић Исидора
Бранка Сурле 26
23000 Зрењанин
023-548-463
“СОЛВЕНС ПЛУС” д.о.о.
Милана Панић
Косовска 23/1
21000 Нови Сад
021-5511-82
“СТИПАНОВИЋ СЛАЂАНА”
Слађана Стипановић
Војводе Влаховића 49 В стан 5
11000 Београд
011-2667-574
Стојановић Будимир
Булевар Медиана 15Б
18000 Ниш
065-307-48-93
Именик професионалних рачуновођа
“ТАКНИС” д.о.о.
Саша Тешић
Косовска 9/I
11080 Земун
011-316-86-19
“ТАНДЕМ М&Ј” д.о.о.
Зорица Луковић
Куршумлијска 6
11000 Београд
063-109-55-59
“TARKETT” д.о.о.
Драгослав Грубор
Трг братства и јединства 30-32
21400 Бачка Паланка
“TEAM ACCOUNT”, агенција
Маја Јовичић
Устаничка 128а
11000 Београд
011-288-49-54
“TEMIDA PRO” д.о.о.
Генерала Милутина Влајића 36
11147 Београд
011-333-0378
101
“ФИЛИП КОМЕРЦ”
Љиљана Филиповић
9 Југовића 11, спрат 3,стан 9
32000 Чачак
032-348-329,
032-225-595
“FIP - INSIDE” с.з.т.у.р.
Милетић Слободан
Пионирска 24
11320 Велика Плана
026-522-150
“ФИНУС-КОМЕРЦ” д.о.о.
Новокозарачка 148
26000 Панчево
013-522-918
“ХЕРЦ”
Миле Вукасовић
Ђуре Јакшића 2/2
26300 Вршац
013-831-241
[email protected]
“TESTUDINES” д.о.о.
Милка Шевић
Задужбинска 7
11080 Земун
102-858
“HOME BOX” д.о.о.
Ана Крстић
7. јули 24
18000 Ниш
018/514-338
“TMF SERVICES” д.о.о.
Петрина Макакова
Булевар др Зорана Ђинђића 64а
11070 Нови Београд
220-9300, 220-9310
[email protected]
“CNP PRO CONSULTING” д.о.о.
Радмила Тешић
Димитрија Туцовића 36
31000 Ужице
063-604-886
“TS STORK GROUP”
Томић Славко
Индустријска зона бб
25230 Кула
025-752-226
“CLEVEX” д.о.о.
Горан Шаренац
Мирослава Крлеже 8
11000 Београд
“UMBRA” д.о.о.
Гордана Каузман
Шчербинова 6/1
11000 Београд
011-354-44-44
“COMPANY MAШИЋ” д.о.о.
Милан Машић
Торбановачка 26
11253 Сремчица
011-80-13-190
102
Регистар привредних друштава и предузетника за рачуноводство и ревизију
“CONSULT-G”,
агенција за пословне услуге
Герберових 34
21220 Бечеј
021-815-367
021-69-15-367
“ЧИК +”
Инић Крсто
Братства Јединства 83
25230 Кула
025-729-860
“ЧАБ АГЕНЦИЈА” д.о.о.
Миле Мијин
Жарка Зрењанина 29
23000 Зрењанин
023-530-477, 023-511-329
“ЧИЧА-ДЕ” д.о.о.
Рајко Делић
Главна 176
22400 Рума
022-430-737
Download

REGISTAR OVLASCENIH RACUNOVODJA