РЕГИСТАР
П Р И B Е Д Н И Х С У Б Ј Е К А Т А СА П О Д Р У Ч Ј А
ОПШТИНЕ ИСТОЧН А ИЛИЏА
“БУТМИР“д.о.о.
Матични број : 1046730
ЈИБ 4400510660008
Дјелатност : Шифра: 01.41(узгој крава, производња млијека )
Источна Илиџа ,ул. Алексе Шантића бр.17
Директор : Павле Гргић
Тел. 065 /782-217
e-mail –
„ВЕРИС“ д.о.о.
Матични број : 1969331
ЈИБ 4400527390004
Дјелатност : Шифра : 01.24(Гајење језгричастог и коштуњавог воћа)
Источна Илиџа ,ул. Меше Селимовића бр. 5
Директор : Горан Гајић
Тел. 057 / 318-548
e-mail: „ОПШТА ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА“
„САРАДЊА“
Матични број : 1989626
ЈИБ 4400641250000
Дјелатност :Шифра :01 .24 (гајење воћа )
Источна Илиџа , ул.Трг илиџанске бригаде бб
Директор :Пандуревић Недељко
Тел. 065 / 627-117, 057/318-300
e-mail: „МЛАДОСТ“д.о.о.
Матични број : 1767909
Ј.И.Б. 4400513760003
Дјелатност : Шифра: 10.71(Производња хљеба,свјежих пецива и колача)
Источна Илиџа ,ул. Алексе Шантића бр.17
Директор : Милимир Бјелогав
Тел. 057 / 375-735
e-mail :[email protected]
„АЛЕКСАНДРИЈА НОВА“ д.о.о.
Матични број :11056962
ЈИБ 4403070280002
Дјелатност: Шифра:10.71 (Производња хљеба, свјежих пецива и колача)
Источна Илиџа,ул.Војводе Радомира путника бр.8
Директор :Биљана Лаловић
Тел. 057/ 316-259
e-mail: [email protected]
„ПОЉОПРОМ“ д.о.о.
Матични број : 1824236
ЈИБ 4400515110006
Дјелатност : Шифра: 10.61(Производња млинских производа)
Источна Илиџа ,ул. Друге сарајевске бригаде бр.4
Директор :Сикима Миле
Тел .057 / 350-846 , 065 / 533-370
e-mail:[email protected]
„ГРАМАТ“д.о.о.
Матични број :1901915
ЈИБ 4400511470007
Дјелатност : Шифра:16.10 (Производња резане грађе )
Источна Илиџа ,ул. Хаџићка бр.3
Директор : Јово Рудуљић
Тел. 057 / 350-154 , 065 /620-410
e-mail:„ШАМОНИ“д.о.о.
Матични број: 1787489
ЈИБ 4400519370002
Дјелатност:Шифра:16.10(Производња резане грађе)
Источна Илиџа, ул. Равногорска бр. 313
Директор: Томо Шкобо
Тел. 057н / 350-079
е-mail: „ЕРМЕX“ д.о.о.
Матични број : 1314254
ЈИБ 4400510070006
Дјелатност : Шифра :18.11(Издавачка дјелатност )
Источна Илиџа ,ул.Друге сарајевске бригаде бр.328
Директор :Роксанда Мичић
Тел.057 / 350-007
e-mail:[email protected]
„MARGO“д.о.о.
Матични број:193213
ЈИБ 4400592450006
Дјелатност: Шифра: 18.12 Остало штампање
Источна Илиџа, ул.Трг илиџанске бригаде бр.2б
Директор: Ћулина Анђела
Тел. 057/ 310-110
е-mail: -
„СИНАТА“ д.о.о.
Матични број : 1825488
ЈИБ 4400508840007
Дјелатност : Шифра: 20. 41 (Производња сапуна и детерџента,препарата за чишћење
Источна Илиџа , ул.Касиндолског батаљона бр.6
Директор : Ранко Папаз
Тел. 065 /516-772
e-mail: [email protected]
„Њ.Б. ПЛАСТ“ д.о.о.
Матични број : 1998668
ЈИБ 4401457020006
Дијелатност : Шифра: 22.22(Производња амбалаже од пластичних маса)
Источна Илиџа ,ул.Младичко поље бб
Директор : Шупета Блаженка
Тел. 063 / 987 126
e-mail:„ЖЕЉЕЗНИЦА“д.о.о.
Матични број : 1836315
Ј.И.Б. 4400515200005
Дјелатност : Шифра :23.70(Сјечење ,обликовање и обрада камена за
грађевинарство)
Источна Илиџа , ул.Друге сарајевске бригаде бр.38
Директор :Милимир Мичић
Тел.057 / 350-220 , 065 /528-652
e-mail:[email protected]
„М.С.-КОМПАНИ“ д.о.о.
Матични број : 1897209
ЈИБ 4400521430004
Дјелатност : Шифра: 47.19 (Остала трговина на мало у несп.продавницама )
Источна Илиџа ,ул.Дедијерова бр. 181
Директор : Перо Трапара
Тел. 057 / 317 – 148 , 065 / 549 –253
„УНИС-МГА“ а.д.
Матични број : 1171542
ЈИБ 4400514810004
Дјелатност : Шифра: 26.51(Производња инструмената и апарата за мјерење,
испитивање и навигацију)
Источна Илиџа , ул.Славка Леовца бр.1
Директор : Слободан Андрић
Тел. 057 / 310 -150
e-mail: [email protected]
„ФАСТ“ а.д.
Матични број : 1172620
ЈИБ 4400512360001
Дјелатност : Шифра :29.3 (Производња дијелова и прибора за моторна возила )
Источна Илиџа , ул.Трг илиџанске бригаде бб
Директор : Нада Савић
Тел. 057 / 318- 377
e-mail: [email protected]
„ИЛИОС“ д.о.о.
Матични број : 1791575
ЈИБ 4400517670009
Дјелатност : Шифра: 38.32 (Рециклажа,прерада разврстаних материјала)
Источна Илиџа ,ул. Иве Андрића бр.15
Директор : Петар Ковач
Тел. 057 / 316-900
e-mail: [email protected]
„ЕКО-ЖЕЉЕЗНИЦА“ д.о.о.
Матични број : 1910302
ЈИБ 4400639430009
Дјелатност :Шифра :38.32 (Рециклажа прерада разврстаних материјала)
Источна Илиџа ,ул. Друге сарајевске бригаде бр.17
Директор : Саша Шкобо
Тел. 065 / 625-383
„МИГ- МАГ“ д.о.о.
Матични број : 1941925
ЈИБ 4400511980006
Дјелатност : Шифра: 31.01(Производња столица и сједишта )
Источна Илиџа ,ул. Светог Николе бр.23
Директпор : Слободан Лубура
Тел. 057 / 310- 740
065/ 310 740
Г.П .“ПУТ“ а.д.
Матични број : 1771655
ЈИБ 4400514570003
Дјелатност : Шифра :42.11 (Изградња путева и аутопутева)
Источна Илиџа ,ул.Славка Леовца бр.1
Директор : Милош Глоговац
Тел. 057 / 316-625
e-mail : [email protected]
„ПЕТРАС“ д.о.о.
Матични број : 1910663
ЈИБ 4400511710009
Дјелатност : Шифра 43.99(Остали грађевински радови који захтјевају спец.изво.или
опрему )
Источна Илиџа , ул.Срђана Кнежевића бр.93
Директор : Драгица Божић
Тел.065 / 174 -115
„ДЕЛТА“ д.о.о.
Матични број : 1481274
ЈИБ 4400612230008
Дјелатност : Шифра: 43.21(Електроинсталациони радови)
Источна Илиџа ,ул. Војводе Радомира Путника бр.11
Директор : Милорад Делић
Тел. 065 /528-648
e-mail: “КЛИМА-КОМЕРЦ“ а.д.
Матични број : 1236318
ЈИБ 4400512790006
Дјелатност : Шифра :43.29 (Остали грађевински инсталациони радови )
Источна Илиџа , ул.Касиндолског батаљона бр.1
Директор : Марко Елезовић
Тел. 057 / 316-632
e-mail : [email protected]
„ИСКРА“ д.о.о.
Матични број : 1837257
ЈИБ 4400511040003
Дјелатност :Шифра :43.21(Електро инсталациони радови)
Источна Илиџа ,ул. Васиља Грџића бр.29
Директор : Васо Керлета
Тел. 057 / 316 -693 , 065 / 666-044
e-mail: iskrai@ teol.net
„АРКОП“ д.о.о.
Матични број : 1967835
ЈИБ 440526820005
Дјелатност : Шифра: : 43.99(Остали грађевински радови који захтјевају специјално
извођење или опрему )
Источна Илиџа ,ул. Касиндолског батаљона бр.1
Директоер : Драган Кулина
Тел.057 /318-400
e-mail:[email protected]
„ХИДРОМОНТ“д.о.о.
Матични број : 1909860
ЈИБ 4400509570003
Дјелатност : Шифра: 43.22(Увођење инсталација водовода,канализације,гасда и
инсталација за гријање и климатизацију)
Источна Илиџа , ул.Ћоровићева бр.5
Директор :Божо Елез
Тел.057 / 350-547
„АКВАМОНТМЕРЦ“ д.о.о.
Матични број : 1894579
ЈИБ 4400556650007
Дјелатност :Шифра : 43.22(Увођење инсталација водовода, канализације, гаса и
инсталације за гријање и климатизацију)
Источна Илиџа ,ул.Соколска бр.14
Директор : Никола Лаловић
Тел. 057/ 316 -374
e-mail:[email protected]
„ИЛИЏАПУТЕВИ“ д.о.о.
Матични број : 11007040
Ј.И.Б. 4402486500005
Дјелатност : Шифра: 42.11(изградња путева и аутопутева)
Источна Илиџа , ул. Друге сарајевске бригаде бр.76
Директор : Добривоје Братић
Тел. :057 / 350-556
e-mail: [email protected]
„ЕЛМОНТ“ д.о.о.
Матични број: 11032664
ЈИБ 4402786300008
Дјелатност : Шифра : 41.10 (високоградња)
Источна Илиџа,ул.Меше Селимовића бр.1
Директор : Мирослав Стјепановић
Тел. 057/ 318 060
„GALVOX“ d.о.о.
Матични број : 1963953
ЈИБ 4400525340000
Дјелатност : Шифра: 43.21 (Постављање ел.инсталација и опреме)
Источна Илиџа ,ул.Трг илиџанске бригаде бб
Директор : Александар Голијанин
Тел. 065 / 533-402 , 065 /685 -716
e-mail: [email protected]
БУДУЋНОСТ“ а.д.
Матични број : 1036564
ЈИБ 4400514490000
Источна Илиџа , ул.Војводе Радомира Путника бр.8
Дјелатност : Шифра :43. 99 (Остале специјализоване грађевинске дјелатности, д.и.)
Тел. 057 / 316 800
e-mail [email protected]
„ЕНЕРГОМОНТАЖА“д.о.о.
Матични број : 1309293
ЈИБ 4400512280008
Дјелатност : Шифра: 43.21 (Електро инсталациони радови)
Источна Илиџа ,ул. Касиндолског батаљона бр.14
Директор : Боро Пашајлић
Тел.057 / 317-898
„КЉАЈИЋ“ д.о.о.
Матични број : 1901001
ЈИБ 4400518480009
Дјелатност :Шифра : 43.12 (Припремни радови на градилишту)
Источна Илиџа ,ул. Аеродромска бр.24
Директор : Жељко Кљајић
Тел. 057 / 351-000 , 065 / 533-392
e-mail:[email protected]
„ЗЕМЉОКОП- ИНЖИЊЕРИНГ „ д.о.о.
Матични број : 1346946
Ј.И.Б. 4400518050004
Дјелатност : Шифра :43.99 (Остали специјализоване грађевинске дјелатности, д.и.)
Источна Илиџа , ул. Аеродромска бб
Директор : Мајмуновић Миро
Тел. 057 / 311-260 ,
e-mail:“КЕОПС“д.о.о.
Матични број :1261401
ЈИБ 4400516270007
Дјелатност :Шифра:47.1(Трговина на мало у неспецијализованим продавницама)
Источна Илиџа , ул.Иве Андрића бр. 13
Директор :Јасминко Ристовић
Тел. 057 / 318 -240
e-mail:-
„ИКИЋ“д.о.о.
Матични број : 1940511
ЈИБ 4400545700002
Дјелатност : Шифра: 45.20 (Одржавање и оправка моторних возила )
Источна Илиџа ,ул. Равногорска бр.22
Директор : Славиша Икић
Тел. 057 / 317-481
e-mail:-
„ПАНЏИЋ-СТЕФАНИ“ д.о.о.
Матични број . 1369725
ЈИБ 4400526230003
Дјелатност : Шифра : 46.4(Трговина на велико производима. за домаћинство)
Источна Илиџа , ул.Војводе Радомира Путника
Директор :Ранко Панџић
Тел. 065 / 689-523
e-mail:[email protected]
“ ЈОКЕР-ПРОМ“ д.о.о.
Матични број : 1305611
ЈИБ 4400518640006
Дјелатност : Шифра :47.19(Остала трговина на мало у неспецијализованим
продавницама )
Источна Илиџа ,ул.Илиџанска бр. 2
Директор : Гордана Мичић
Тел. 065 / 511-390
„FLASH“д.о.о.
Матични број : 1833936
ЈИБ 4400510820005
Дјелатност : Шифра: 47.19 (Остала трговина на мало у несп.продавницама )
Источна Илиџа , ул.Трг илиџанске бригаде бб
Директор : Небојиша Моро
Тел. 057 / 320-070
„МЕЂО“ д.о.о.
Матични број : 1816179
Ј.И.Б. 4400641170006
Дјелатност : Шифра: 49.41 (Друмски превоз робе)
Источна Илиџа , ул.Војковићи бр.222
Тел. 065 / 549-269
e-mail:-
“БОТОН“д.о.о.
Матични број : 1837168
ЈИБ 4400510150000
Дјелатност : Шифра:47.51(Трговина на мало текстилом у специјализованим
продавницама)
Источна Илиџа , ул.Светог Николе бр.8
Директор : Гордана Лубура
Тел. 057 / 316-766, 065 / 516-560
e-mail:„V 8 S 13 „ д.о.о.
Матични број : 1906526
ЈИБ 4400268940009
Дјелатност : Шифра :46.41(Трговина на велико текстилом )
Источна Илиџа , ул.Српских владара А4
Директор : Слободанка Вујин
Тел. 057 / 317-414
e-mail :[email protected]
„ПРОМЕДИА“ д.о.о.
Матични број: 11047050
ЈИБ 4402948560009
Дјелатност : Шифра: 46.51 (Трговина на велико рачунарима,периферном
опремом и софтвером)
Источна Илиџа,ул. Аеродромска бр.31
Директор: Радмило Бјелица
Тел. 065/ 099 094
„ГОРАЈ“д.о.о.
Матични број : 185624
ЈИБ 4400542510008
Дјелатност : Шифра :46.90(Неспецијализована трговина на велико)
Источна Илиџа , ул.Војводе Радомира Путника бр.136
Директор : Горан Јованчић
Тел.057 / 340-312
e-mail:-
„МОДЕССА“ д.о.о.
Матични број : 1350196
ЈИБ 4400556490000
Дјелатност :Шифра: 47.72(Трговина на мало обућом и робом од коже )
Источна Илиџа ,ул. Трг илиџанске бригаде бб
Директпор : Вера Миовчић
Тел. 057 / 316-596 , 065 / 523 – 413
„NELT“d.o.o.
ЈИБ 440134560007
Дјелатност: Шифра:46.35 (Трговина на велико дуванским производима)
Источна Илиџа, ул.Аеродромска бб
Директор: Анђелко Батинић
Тел.057/ 318 958
e-mail:[email protected]
„ФОБОМАКС“ д.о.о.
Матични број : 1816608
ЈИБ 440054600004
Дјелатност : Шифра :20.30(Производња боја,лакова и сличних премаза,графичких
боја и китова)
Источна Илиџа , ул.Равногорска бр.15
Директор : Славко Ђуровић
Тел. 057 / 317-924
e-mail:[email protected]
„ТЕКSTIL LUX „d.о.о.
Матични број : 11029671
ЈИБ 4402747150007
Дјелатност :Шифра : 47.99 (Остала трговина мало изван продавница)
Источна Илиџа , ул.Драже Михајловића бр.80
Директор : Жељко Шаренац
Тел. 057 / 317 -135
„MORE FOR LESS“ d.o.o.
Матични број: 1019030
ЈИБ 4402619070009
Дјелатност :Шифра: 47.91 Трговина на мало преко интернета
Источна Илиџа ,ул. Српских владара бр.9
Директор: Драголјуб Симоновић
Тел. „ПЕГАЗ КОМЕРЦ“ д.о.о.
Матични број 11031200
ЈИБ 4402766290006
Дјелатност Шифра:47.59( Трговина на мало опремом за освјетљење)
Источна Илиџа, ул.Војводе Радомира Путника бр.15
Директор: Турунташ Жељко
Тел.065/519 510
„ТWINS-PROM“d.о.о
Матични број : 1898248
ЈИБ 440051155001
Дјелатност :Шифра :46.36 (Трговина на велико пекарским производима )
Источна Илиџа ,ул. Милоша Обилића бр. 33
Директор :Милица Зељаја
Тел.057 / 350-600
“ЛАМИJА“ д.о.о.
Матични број : 1958364
ЈИБ 44015847200
Дјелатност : Шифра :46.38(Трговина на велико осталом храном обухватајући
рибе,њускаре и мекушце )
Источна Илиџа , ул. Касиндолског батаљона бр.22
Директор : Алеxандрос Пантазоглоу
Тел. 057 / 310 -900
e-mail: [email protected]
„ГАВРИЋ-КОМЕРЦ“ д.о.о.
Матични број : 1804570
ЈИБ 44005146500067
Дјелатност : Шифра: 45.32(Трговина на мало дијелова и прибором за моторна
возила )
Источна Илиџа , ул.Равногорска бр.147
Директор : Тијана Гаврић-Мићић
Тел.057 / 316-633
e-mail:[email protected]
„МТ-ПРОМ“ д.о.о.
Матични број : 1998501
ЈИБ 440145729003
Дјелатност : Шифра :46.90 (неспецијализована трговина на велико )
Источна Илиџа ,ул. Иве Андрића бр.12
Директор : Милорад Трапара
Тел. 065 / 549-648
e-mail:„T.K.T. TRADE „ d.o.o.
Матични број:11025820
ЈИБ 4402703370000
Дјелатност: Шифра:47.19(остала трговина на мало у неспецијализованим
продавницама )
Источна Илиџа, ул.Меше Селимовића бр.4
Директор: Младенка Икић
Тел. 057/ 314 029 , 065 /292 202
„ ГОЛУБОВИЋ“ д.о.о.
Матични број : 1788175
Ј.И.Б. 4400513840007
Дјелатност :Шифра: 47.19 (Остала трговина на мало у неспецијализираним пр.)
Источна Илиџа :ул. Друге сарајевске бригаде бр.80
Директор : Вера Голубовић
Тел. 057 / 350 -245
e-mail: [email protected]
„МЕПОЛ-КОМЕРЦ“д.о.о.
Матични број : 1402595
ЈИБ 4400509490000
Дјелатност : Шифра:46.75 (Трговина на велико хемиским производима )
Источна Илиџа ,ул. Српских палих бораца бр. 206
Директор :Нико Ћосовић
Тел. 057 / 350-990, 350-991
e-mail:[email protected]
„СТАНКОВИЋ“ д.о.о.
Матични број: 11041892
ЈИБ 4402887750004
Дјелатност: Шифра:47.22 (Трговина на мало месом и производима од меса)
Источна Илиџа, ул. Равногорска бр.126
Директор: Александар Станковић
Тел. 065 /950 820
e-mail : stanković [email protected]
„КОНТИНГ“ д.о.о.
Матични број : 11007163
ЈИБ 4402321840006
Дјелатност : шифра 46.74(Трговина на великом робом од метала,инсталационим
материјалом,уређајима и опремом за водовод и гријање)
Источна Илиџа , ул. Отаџбинска бр.1
Директор : Лазо Пудар
Тел. 065 /277-117 ,057/310-933
e.mail: [email protected]
АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА
Матични број : 1828240
ЈИБ 4400546850008
Дјелатност : Шифра 47.73 (Апотеке)
Источна Илиџа, ул. Равногорска бб
Директор : Педраг Радовић
Тел. 057 / 351-260 , 342-909 , 065 /422-094
e-mail : „ZNL PRO“ d.o.o.
Матични број: 11005934
ЈИБ 4402341100009
Дјелатност : Шифра :46.69 (Трговинана великоосталим машинама и опремом)
Источна Илиџа , ул.Трг илиџанске бригаде бб
Директор: Бандука Мирослов
Тел. 057/ 318 346
е-mail -
„БРАНА- ТИМ“ д.о.о.
Матични број : 1808745
ЈИБ 4400509060005
Дјелатност : Шифра: 47.1 (Трговина на мало у неспецијализованим продавницама )
Источна Илиџа , ул.Николе Кољевића бр.34
Директор : Мирко Кењић
Тел.057/378-011, 065 /513 -343
e-mail: „БИПИН“д.о.о.
Матични број: 11054749
ЈИБ 4400513330009
Дјелатност: Шифра :46.90 (Неспецијализованатрговина на велико)
Источна Илиџа : ул.Трг илиџанске бригаде бб
Директор: Илија Мишковић
Тел. 065/ 923 568
„ЛАГУНА“д.о.о.
Матични број : 1963970
ЈИБ 4400523480009
Дјелатност . Шифра:46.74 (Трговина на велико робом од метала,инсталационим
материјалом, уређајим,и опремом за водовод и гријање)
Источна Илиџа , ул.Осјечка бр. 6
Директор : Златко Бореновић
Тел. 057 /317 – 205
e-mail:[email protected]
„DAR- COMPANY“d.о.о.
Матични број : 1940333
ЈИБ 4400543830006
Дјелатност : Шифра : 47.19 (Остала трг. на мало у неспецијализованим про.)
Источна Илиџа ,ул. Славка Леовца бб
Директор : Раде Нешић
Тел. 057 / 316-302
e-mail: [email protected]
„МИС „ д.о.о.
Матични број : 1767909
ЈИБ 4400513680000
Дјелатност : Шифра: 47.19(Остала трговина на мало у неспецијализованим
продавницама )
Источна Илиџа , ул. Равногорска бр.140
Директор :Војо Лубура
Тел.057 /350 – 001
„ТЕРЕX-COMPANY“d.o.o.
Матични број : 1920766
ЈИБ 4400511630005
Дјелатност :Шифра : 47.30 (Трговина на мало мот.горивом)
Источна Илиџа ,ул. Војводе Степе Степановића бб
Директор : Сретко Ћорић
Тел. 057 / 317-400, 317-100
„КРУПАЦ“ д.о.о.
Матични Број : 1283162
Ј.И.Б. 4400515030002
Дјелатност :Шифра: 47.52(Трговина на мало по робом металном , бојама и стаклом
У специјализованим продавницама )
Источна Илиџа , ул.Равногорска бр. 156
Директор : Милена Лубура
Тел.057 / 350-820 , 350-660
„М 3“ д.о.о.
Матични број : 1990438
ЈИБ 4400641500006
Дијелатност : Шифра :47.30(Трг.на мало моторним горивом и мазивима)
Источна Илиџа ,ул. Аеродромска бр.2
Директор : Јован Мајмуновић
Тел.057 / 317-348
e-mail [email protected]
„ЛАКИ-ЛИНЕ“д.о.о.
Матични број : 1323482
ЈИБ 4400510400006
Дјелатност : Шифра:47.52( Трговина на мало металном робом , бојама ,стаклом )
Источна Илиџа ,ул. Равногорска бр. 26
Директор : Синиша Куљанин
Тел. 057 / 316-988, 065 / 616-111
e-main: [email protected]
„КОДЕКС“ д.о.о.
Матични број : 1921657
ЈИБ 4400510740001
Дјелатност : Шифра: 47.19 (Остала трговина на мало у несп. продавницама)
Источна Илиџа ,ул. Трг илиџанске бригаде бб
Директор : Радомира Копривица
Тел. 057 /318-166
„KАВАЗ“ д.о.о.
Матични број:1334522
ЈИБ 4400517240004
Дјелатност : Шифра :56.10 (Дјелатност ресторана)
Источна Илиџа ,ул. Српских владара бр.2
Директор :Добромир Каваз
Тел. 057/ 316 444
„АЛЕКСАНДРИЈА КОМЕРЦ“д.о.о.
Матични број: 1985604
ЈИБ 4401434320002
Дјелатност: шифра :55.10 (Хотели и мотели, с рестораном)
Источна Илиџа, ул.Војводе Радомира Путника бр.8
Директор: Борислав Мариловић
Тел. 057 /316-800
e-mail: [email protected]
„БАЛКАН-ЕКСПРЕС“ д.о.о.
Матични број: 1838628
ЈИБ 4400512870000
Дјелатност : Шифра :49.39 (Остали копнени превоз путника)
Источна Илиџа ,ул.Осјечка бр.12
Директор: Милисав Кокић
Тел.065 /685-306
e-mail: [email protected]
„ТРАНСПРОМ“ д.о.о.
Матични број : 1294334
ЈИБ 4400513090008
Дјелатност :Шифра: 49.39(Остали копнени превоз путника))
Источна Илиџа ,ул. Академика Николе Кољевића бр.17
Директор : Рајко Пејушић
Тел. 057 / 316-366, 065 / 534-077
„КОМПАС“ д.о.о.
Матични број : 1928023
Ј.И.Б. 440545450006
Дјелатност :Шифра : 43.39 (Остали копнени превоз путника)
Источна Илиџа ,ул. Српских палих бораца
Директор : Радован Ћеранић
Тел. 057 / 317-701 , 065 / 530-474
e-mail: -
„ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА д.о.о.
„АЗУРНИ БИСЕР „
Матични број : 1950134
Ј.И.Б. 4400520380003
Дјелатност :Шифра: 79.11(Дјелатност путничких агенција )
Директор :Ведран Јанковић
Источна Илиџа , ул.Васиља Грџића бр.162
Тел. 065 /684-981, 065 /860-724 , 057 /317-629
e-mail:[email protected]
„КОНДОР“ д.о.о.
Матични број : 1877992
ЈИБ 4400551340000
Дјелатност : Шифра :43.39 (Остали копнени превоз путника)
Директор: Верислав Савчић
Источна Илиџа , ул. Српских владара бр.2
Тел. 057/317-500, 318-488
„МОБИТЕЛМОНТ“ д.о.о.
Матични број : 1935917
ЈИБ 4400546180002
Дјелатност : Шифра: 61.20( Телекомуникације)
Источна Илиџа , ул.Српских палих бораца бр.5
Директор : Влатко Млађен
Тел. 065 / 515 –104
[email protected]
„ЕНЕРГО-ГРОУП“ д.о.о.
Матични број : 1957171
ЈИБ 4401459820000
Дијелатност : Шифра: 71.12 ( Инжењерске дјелатностии с њима повезано,техничко
савјетовање)
Источна Илиџа ,ул.Петра Милошевића бр.7
Директор : Рајко Лемез
Тел.: 065 /955-203
„ВЕРИТАС“ д.о.о.
Матични број : 1828436
ЈИБ 4400516780005
Дјелатност : Шифра :69.10(Правна дјелатност)
Директор : Славица Чворо
Тел.065 / 903-934
e-mail: cvoro@ yahoo.com
„ЛАНГО“ д.о.о.
Матични број : 1993798
ЈИБ 4401456720004
Дијелатност :Шифра: 71.20 (Техничко испитив.и анализа)
Источна Илиџа ,ул. Друге сарајевске бригаде бр.28
Директор : Драган Комљеновић
Тел.: 065 / 645 598
e-mail:[email protected]
„НЕШКОВИЋ“ д.о.о.
Матични број : 1380460
ЈИБ 4400509900003
Дјелатност : Шифра :71.20 (Техничко испитивање и анализа )
Источна Илиџа , ул.Равногорска бр.22
Директор : Слободан Нешковић
Тел.057 / 316-750, 065 /514-678
e-mail:[email protected]
„ЕU-RENTACAR“д.о.о.
Матични број : 1963791
ЈИБ 440052399007
Дјелатност : Шифра :79.90(Изнамљивање возила)
Источна Илиџа , ул.Аеродромска бб
Директор : Љубиша Плакаловић
Тел. 057 / 350-882 , 061 /398-741
e-mail
„УНИОНИНВЕСТ“а.д.
Матични број : 1040588
ЈИБ 4400513330009
Дјелатност : Шифра:71.12 (Инжењерске дјелатности и с њима повезано тех. савјетовање)
Источна Илиџа ,ул.Равногорска бр. 219
Директор : Драгољуб Дутина
Тел. 057 / 311-220
e-mail: [email protected]
„КОЛОС“ д.о.о.
Матични број : 1346946
Ј.И.Б. 4400518050004
Дјелатност :Шифра:71.12(Инжењерске дјелатности и с њима повезано техничко
савјетовање )
Источна Илиџа ,ул. Академика Војина Комадине бр.78
Директор : Драган Лукета
Тел. 057 / 310 -270 , 065/ 580-822 , 65 /580-821
e-mail: [email protected]
„ДОБРИЊА „ д.о.о.
Матични број :1164830
ЈИБ 4400514900003
Дјелатност : Шифра: 47.19 (Остала трговина на мало у неспецијлизованој
продавници )
Источна Илиџа, ул.Меше Селимовића бр 5
Директор : Миладин Оџаковић
Тел.057 /316-226 , 065 /903 -982
„ЕXTILIA“d.o.o.
Матични број: 1870629
ЈИБ 4400519960004
Дјелатност: Шифра:71.12 Инжењерске дјелатности и с њим повезано техничко
савјетовање
Источна Илиџа , ул.Трг илиџанске бригаде бб
Директор : Раде Поповац
Те. 065/ 514 659
„ДОМ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ И СТАРА ЛИЦА“
Матични број : 1843567
ЈИБ 4400548470008
Дјелатност :Шифра :87.90(Остали соц.заштита у установама са смјештајем )
Источна Илиџа ,ул. Војина Комадине бр.13
Директор :Љубица Берибак
Тел.057 / 378-120
e-mail:[email protected]
„ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ РЕХАБИЛИТАЦИЈУ И
ЗАПОШЉАВАЊЕ ИНВАЛИДНИХ ЛИЦА „
Матични број : 1867539
ЈИБ 4400547150018
Дјелатност : Шифра: 88.99 (Остали соц. рад у установама без смјештаја )
Источна Илиџа , ул.Славка Леовца бр.2
Директор : Брана Ивановић
Тел. 057 / 316-306
e-mail:„КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ИСТОЧНО САРАЈЕВО“
Матични број : 1835637
ЈИБ 4400518720000
Дјелатност : Шифра: 86.10 (Дјелатност болница )
Источна Илиџа, ул.Касиндолског батаљона бр.113
Директор : Синиша Зубић
Тел. 057 / 325-300 ,325-301
e-mail :[email protected]
Ј.П. „ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА“
Матични број: 1100190
ЈИБ 4400517080007
Дјелатност : Шифра :75.00 (Ветеринарска дјелатност)
Источна Илиџа ,ул. Касиндолског батаљона бр.14
Директор : Младен Гостовић
Тел.057 / 316-611
e-mail : [email protected]
„ПРИВРЕДНИК“п.ј.
Матични број : 1059874
ЈИБ 4400510310007
Дјелатност :Шифра: 84.23 (Судске и правосудне активности ,рад затвора и КЗ домова )
Источна Илиџа ,ул. Меше Селимовића бр.1
Директор : Милимир Гутић
Тел.057 / 316-592 ,316-594
e-mail : [email protected]
„МИЛОЈЕВИЋ КОМПАНИ-ГИЉ-ГАС“ д.о.о.
ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ИСТОЧНО САРАЈЕВО
Дјелатност :Производња и дистрибуција техничког гаса
Источна Илиџа ,ул.Равногорска бб
Водитељ пословнице:Ненад Жужа
Те.057/ 311-160
„TUŠ-TRADE“d.o.o.
JИБ 4201274650028
Дјелатност: Шифра: 47.1 ( Трговина на мало у неспецијализованим продавницама)
Источна Илиџа, ул. Војводе Радомира Путника бб
Директор: Сенад Велић
Тел. 057/ 311-150
e-mail:[email protected]
“DELTA MAXI”d.o.o.R.J.”TEMPO”
JIБ 4402700780088
Дјелатност:Шифра: 47.1( Трговина на мало у неспецијализованим продавницама)
Источна Илиџа ,ул. Војводе Радомира Путника до бр.8
Директор: Бранислава Травар
Тел.057/ 317 775
Download

Привредни регистар - Општина Источна Илиџа