Foto: Shutterstock
Noviny zaměstnanců společnosti PRECHEZA a.s., ČLEN KONCERNU AGROFERT
noviny
precheza
Vážení
spolupracovníci,
prosinec 2014 | číslo 10 | www.precheza.cz
přeji Vám i Vašim
blízkým příjemné
prožití svátků
vánočních a také
hodně štěstí
a zdraví v novém
roce 2015.
Přání krásných a klidných vánoc
nastaly poslední dny roku 2014
a s nimi také čas pro ohlédnutí
a bilancování. Téměř zděšeně
musím konstatovat, že čas neuvěřitelně rychle letí. Přijde mi,
jako by to bylo včera, kdy majitel
Agrofertu pan Andrej Babiš naplno odešel do politiky a usedl do
ministerského úřadu. A přitom
je to už skoro rok. Andrej Babiš nedávno na oslavě svých
kulatých narozenin prohlásil, že „Agrofert je velký příběh“.
Rok 2014 byl prvním rokem v tomto velkém příběhu, kdy
jsme se museli obejít bez Andreje Babiše v zádech, bez
jeho pověstné každodenní starostlivosti o chod firmy.
Nemohu se ve své glose nezmínit o úspěchu, který sice není ekonomicky vyčíslitelný, ale o to víc potěší. Naše kolegyně
Simona Sokolová a Petra Procházková se
nedávno umístily na vysokých příčkách
ve dvou prestižních anketách, a to 25
žen českého byznysu v Hospodářských
novinách a 50 nejvlivnějších žen Česka
v časopisu Forbes. Rád bych jim tímto za
celý Agrofert upřímně pogratuloval. Jsem
hrdý ještě na jednu událost – nedávno
se Agrofert umístil na krásném druhém
místě v soutěži Českých 100 nejlepších.
Poděkování za to patří Vám všem.
Konec roku máme všichni neodmyslitelně spojený s Vánocemi, kdy každý
z nás alespoň na pár dnů zvolní pracovní tempo. Naši předkové v dávných
dobách vnímali tento čas jako rituální
oslavu zimního slunovratu, kdy Slunce
dosáhlo obratníku Kozoroha a začíná se
vracet zpět k rovníku. Po nejdelší noci
v roce se tak opět budou prodlužovat
dny a pomalu můžeme začít vyhlížet jaro.
Od toho nás ale ještě dělí tři měsíce
astronomické zimy.
Doufám, že nás letos paní Zima obdaří
také nějakou sněhovou nadílkou a užijeme si ještě dosyta zimních sportů a radovánek.
Přeji Vám všem i Vašim blízkým krásné
a klidné Vánoce. Odpočiňte si a načerpejte síly do další práce. Samozřejmě Vám
také přeji veselého Silvestra a všechno
dobré v novém roce 2015.
Váš Zbyněk Průša
pour féliciter
2015
Děkuji za
pochopení rodinám
těch z Vás, kteří
budete trávit
sváteční dny na
pracovištích.
Přejeme vám neopakovatelně
krásné bílé Vánoce a úspěšný rok 2015,
bohatý na nové zážitky.
Ivo Hanáček
generální ředitel
PRECHEZA, a.s.
Aktuality z ochrany
životního prostředí,
řízení kvality
a bezpečnosti práce:
listopad 2014
Majna Rothschildova | Rothschild‘s Mynah | Leucopsar rothschildi
foto: Ingimage
Foto: archiv Deza
Vážené kolegyně,
vážení kolegové,
Nepřestáváme obdivovat nádheru titanově bílé, stejně jako příroda.
Personalistika
Vánoční slovo personálního ředitele
Milé kolegyně, vážení kolegové, spolupracovníci,
přátelé, kamarádi. Blíží se konec roku 2014
a mně opět jako člověku zodpovědnému za lidské
zdroje připadl nelehký úkol poslat vám všem
prostřednictvím tohoto listu několik vánočně laděných
slov. Nelehký hlavně v tom, aby zaznělo to podstatné
a obsah nebyl příliš sentimentální.
Rok 2014 proběhl v PRECHEZE z pohledu společenského především ve znamení
připomínky významného kulatého výročí
120 let existence továrny v přerovském
regionu. Toto naše jubileum bylo průvodním motivem mnoha akcí v průběhu
celého roku. Jen namátkou připomínám
ty nejvýznamnější: Celoroční výstava
historických artefaktů, Společenský večer zaměstnanců, Den otevřených dveří,
Sportovní den, PRECHEZA Valachiarun,
Cyklotour, Větrání plic a další. Cílem
samozřejmě nebylo jen se ohlížet neustále dozadu, těšit se minulými úspěchy
a chlácholit dosavadním vývojem. Využili
jsme jen tento významný rok k drobnému
pozastavení (tím nemám na mysli neplánované odstávky „organizované“ ČKD
DIZ :–)) a připomenutí nejen nám samotným zaměstnancům, že PRECHEZA
vždy byla, je a bude organickou – tedy
vlastně z pohledu chemického zaměření anorganickou součástí života našeho
i občanů Přerova.
My teď už ale musíme upírat zraky spíše
do budoucnosti. Dalších 120 let za nás
budou slavit v PRECHEZE už jiní, my
jim musíme ale dopřát podobnou možnost, jaká byla dána nám letos – tedy slavit úspěch. Naše fabrika prošla za poslední tři roky regenerační a očistnou kúrou
v podobě nemalých investičních akcí.
Stojíme tedy ve startovních blocích a pro
nás v nelehké ekonomické a obchodní situaci musíme být připraveni v roce 2015
vyrazit kupředu a maximálně využít naše
nové možnosti.
Drobnému sentimentu se přece jen nevyhnu a dovolím si malý příměr. V podstatě všichni zaměstnanci tráví v prostorách
PRECHEZY - odečteme-li potřebný spánek (tedy doma :–)) – velkou část svého
aktivního života. Dá se říci, že je to jakási
druhá rodina. Neříkám rodina naprosto ideální, ale dobře fungující a běžná.
Vždyť přece v každém širokém rodinném
kruhu dojde k občasným nedorozumě-
ním a hádkám, k občasnému záškoláctví s následným zdviženým prstem, ne
všichni členové jsou spokojeni vždy
s měsíčním kapesným, někteří rodinní
příslušníci občas onemocní a ostatní přebírají jejich denní povinnosti. Ale také se
společně radují z úspěchů a společně čelí
vnějším výpadům a nepřátelství. A nakonec se alespoň jednou ročně scházejí
u toho vánočního stromečku a dávají
tak přes všechny problémy najevo soudržnost. Buďme alespoň trochu takovou
pracovní rodinou.
Děkuji všem osloveným v úvodu za práci
a úsilí vykonané v průběhu celého roku
2014, přeji krásné prožití vánočních
a novoročních svátků a zvláštní dík posílám spolupracovníkům, kteří v době
sváteční dozorují běh továrny na provozech, řídicích panelech a dispečerských
stanovištích. A rovněž přeji úspěšný rok
2015.
Tomáš Světnický
Dne 5. listopadu 2014 došlo
k zapojení nového již čtvrtého
reaktoru sulfacid pro
zachycování SO2 z procesu
kalcinace titanové běloby.
Účelem této letošní rozsáhlé
investiční akce je další snížení
emisí SO2 odcházejících
z kalcinace. Výsledky za první
měsíc provozu – tedy listopad
2014 – zatím ukazují, že nové
zařízení má skutečně technický
potenciál přinést významný efekt
do technologie čištění plynu za
kalcinací titanové běloby.
V průběhu měsíce listopadu
2014 uskutečnili pracovníci
útvarů Nákup a Řízení jakosti
audity u našich dodavatelů
surovin.
Cílem auditu bylo prověřit jejich
systém řízení jakosti, zejména
z pohledu způsobilosti dodavatelů
dodávat suroviny ve vzájemně
dohodnuté kvalitě.
Dne 26. listopadu 2014 proběhl
v Precheze dohled autorizované
osoby pro stavební výrobky (ITC
Zlín).
Týkal se výrobku průmyslový
sádrovec PRESTAB v souvislosti
s jeho aplikací pro technické
rekultivace. Dohled byl zaměřen
na řádné fungování systému
řízení výroby, na kontrolu výrobku
a dodržování stanovených
kvalitativních parametrů na
výrobek.
Pavel Mikulík
2
události
precheza
www.precheza.cz
prosinec 2014
Výrobní úsek
Foto: archiv PRECHEZA
Ohlédnutí za podzimní zastávkou provozu Železité pigmenty a Monosal
Podmínky pro uskutečnění podzimní zarážky provozu železité pigmenty a monohydrát
byly letos zvlášť obtížné. Díky rekordním prodejům červení i Monosalu v letošní sezóně
jsme do GZ vstupovali s nízkou skladovou zásobou, navíc dlouhodobě ohlášený termín
zastávky musel být operativně změněn v souvislosti s vysokými zásobami kyseliny
z K-systému. To znamenalo od základu přeorganizovat již nasmlouvané akce externích
firem a přehodnotit prioritu některých prací. Rozhodnutí uspíšit sjetí do GZ o několik
dnů dříve se nicméně ukázalo jako velmi prozřetelné a umožnilo nám provedení
naplánovaných prací bez dalších komplikací.
Kalcinaci jsme odstavili do zarážky dne
26. října, ale výroba Monosalu pokračovala v běžném provozu ještě o tři dny déle
s cílem poskytnout zákazníkům maximum
Monosalu a minimalizovat výpadky v dodávkách. Nejdůležitější bylo využít zastávku na provedení opravy kondenzační věže
K-systému, k revizím zařízení, které se
nedá běžně odstavit a čištění aparátů.
Kondenzační věž, která je na konci své životnosti, nás letos hodně trápila. Spodní
část tohoto klíčového aparátu je již silně
zkorodovaná a provádění oprav za provozu bylo velmi náročné. Z tohoto důvodu
jsme se snažili maximálně využít odstávku
směšovacího šneku zelené skalice přinesla
nepříjemné překvapení – zařízení, které
se jinak běžně nedá zkontrolovat, bylo na
pokraji havárie.
Pracovníci provozu provedli kompletní vyčištění kontaktní hmoty K-systému, přitom
se museli potýkat se silně zaneseným roštem
na druhé etáži, který se jim povedlo díky
mravenčí a namáhavé práci zcela vyčistit.
Důležitost uskutečnění odstávky se ukázala
i v případě plánovaného přezdění výstupního jízku dehydratační pece, stačilo už
málo a mohl vypadnout. Během odstávky
byly provedeny i další „tradiční“ práce jako
vyčištění chladičů kyseliny od říčních úsad
k opravě nejhorších částí, aby věž zůstala
ještě chvíli v provozu do doby, než bude
zařízení příští rok kompletně obnoveno.
Trochu s nejistotou jsme se pustili do revize
pláště tepelného výměníku 910 na K-systému, poněvadž na základě tepelné bilance
vzniklo podezření na možné ztráty tepla
v tomto zařízení. I proto, že výměník je
starý 36 let, zakládaly se obavy na reálném
základě. Po odstranění izolace jsme byli
konfrontováni se zkorodovaným povrchem
pláště aparátu, nicméně díra ani podstatné
zeslabení stěny nebyly prokázány. Výměník se tak dočkal očištění povrchu, nátěru
a nové izolace. Naopak plánovaná revize
a zprůchodnění trubkovnice výměníku 119
za dehydratační pecí. Vysoký výkon dehydratace v poslední době se projevil ve zjištění
zhoršeného stavu vany prací stanice plynů
z dehydratační pece, poznatky z revize zařízení budou zahrnuty do plánu další zarážky.
Po vyhřátí K-systému a pecí bylo 9. listopadu obnoveno dávkování zelené skalice
a běžná výroba – první vyrobené zboží
ihned putovalo ke svým zákazníkům.
Nájezd provozu proběhl v plánovaném
termínu a bez mimořádných událostí. Za
bezproblémové zvládnutí zarážky bych chtěl
poděkovat všem zainteresovaným pracovníkům a firmám.
Tomáš Příkopa
Foto: archiv PRECHEZA
Investiční akce - zvýšení kapacity promotorů
V průběhu roku 2014 dochází
na provozu titanové běloby
k realizaci investiční akce
„Zvýšení kapacity promotorů.“
Jak už název napovídá, jedná
se o akci, která má zajistit
dostatečnou kapacitu promotoru
při rutilových kampaních na
obou kalcinačních linkách.
Začněme, ale od začátku, stručným vysvětlením, co to promotor je, jak se vyrábí a jaké má využití při výrobě titanové
běloby. Rutilový promotor je iniciátorem
procesu rutilizace. Je to bílý gel, částečně vymytý od nežádoucích příměsí. Základní surovinou pro výrobu je titano-
vá suspenze z II° promývání, u které se
postupnými technologickými úpravami
dosahuje potřebných vlastností. Promotor
je základní a nedílná součást všech rutilových bělení. Bez přídavku promotoru
bychom nebyli schopni vyrábět rutilové
druhy. Po krátkém představení promotoru
se vraťme k investiční akci, jež se skládá
z mnoha kroků, se kterými bych vás rád
seznámil.
Prvním důležitým krokem, kterým celá
investiční akce odstartovala, byla výstavba
nové zásobní nádrže na komerční alkalický titanát. Důvodem výstavby nové nádrže
bylo uvolnění prostoru pro novou zásobní
nádrž na promotor. V současnosti je nádrž
na komerční alkalický titanát v provozu
a plní svůj účel.
Druhý krok byl ve znamení výstavby nové
retenční nádrže na promotor. Společně
s nádrží bylo instalováno i odstředivé čerpadlo, které bude dopravovat promotor
do zásobní nádrže před bělením.
Neméně důležitým krokem k intenzifikaci
bylo osazení měření vodivosti na jednotlivé odvody filtrátu z promývání a nasávání
alkalického titanátu (meziprodukt při výrobě promotoru). Hodnoty, které budou
detekovány vodivostním měřením, poslouží ke zjištění okamžitého stavu promytí alkalického titanátu a k následnému
ukončení promývání.
Jedním z úkolů investiční akce bylo přepojení filtrace alkalického titanátu ze starého
do nového řídicího automatu. Samotné
přepojování si vyžádalo několik odstave-
ní provozního souboru. Všechny prvky
po přepojení jsou již odzkoušeny a funkční.
V rámci investiční akce dále došlo
ke zprovoznění druhého reaktoru na přípravu alkalického titanátu, k automatizaci
vypouštění a následnému chlazení alkalického titanátu. V současnosti se realizuje
výměna čerpadla pro plnění zásobní nádrže promotorem společně s automatizací
vypouštění promotoru z reaktorů.
Úpravami provozního souboru došlo
k navýšení zásobní kapacity promotoru
o 100 m3 a automatizaci některých technologických procesů, které jsou nutné při výrobě promotoru. Toto navýšení pokryje
část spotřeby promotoru při rutilových
kampaních.
Antonín Filák
Všichni se ptají, co to tu kopají…
Asi každý ze zaměstnanců PRECHEZY i jiných, třeba i náhodných návštěvníků
zaregistroval, že se za branami a kolem plotu areálu především na pravém
břehu řeky Bečvy něco děje. Nejedná se samozřejmě o žádnou zákopovou
válku či přípravy na obléhání, ale intenzivní průběh důležité akce pro
všechny občany města Přerova i některých přilehlých obcí.
Zde je tedy několik základních informací: Cílem je rekonstrukce a renovace některých
zastaralých odpadních kanalizačních sítí a zlepšení ochrany vody v řece Bečvě před
průsakem nečistot. Jedná se o projekt: Přerov – výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic, který je tvořen šesti ucelenými
částmi – ty budou realizovány na území města Přerova a v místních částech Dluhonice
a Kozlovice. V samotném městě Přerově bude výstavba probíhat na pravém i levém
břehu řeky Bečvy.
Tomáš Světnický
Foto: archiv PRECHEZA
Personalistika
Cena díla:
351 884 264,- Kč bez DPH
Termín dokončení díla:
30. 9. 2015
Objednatel:
Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.
Zhotovitel:
OHL ŽS, a. s.
Správce stavby:
VRV a. s.
Sodexo – ohlédnutí za rokem 2014. A jak dál?
S radostí můžeme konstatovat, že celoroční zhodnocení naší práce
udělali v anketě spokojenosti sami zaměstnanci Prechezy, naši strávníci.
Sedmdesát procent našich strávníků potvrdilo kvalitu a rozsah našich služeb.
Velice si ceníme spolupráce se Stravovací
komisí, která je významným regulátorem
a pomocníkem při řešení každodenních
připomínek a námětů. A co nás čeká? Ještě
před Vánocemi jsme připravili zážitkovou
akci „Dnes pro vás vaří Executive Chef
Sodexo Robert Smyček – speciální vánoční menu“.
Do nového roku přinášíme řadu inovací – hlavní důraz je kladen na tradiční
českou kuchyni. Mimo jiné to bude
zabijačka, letní grilování, menu na den
sv. Valentýna, velikonoční menu rukou
šéfkuchaře a v neposlední řadě jednou
měsíčně krajové speciality. Ze společenských akcí připravujeme cateringové
zajištění plesu Prechezy. V oblasti zlepšování kvality nabízených stravovacích
služeb připravujeme projekt rekonstrukce výdejny na TB.
Všem strávníkům přejeme klidné a krásné vánoční období, úspěchy, a do nového
roku dobrou chuť!
Eva Menšíkova, manažer
Foto: archiv Sodexo
Sodexo
precheza
události
www.precheza.cz
prosinec 2014
3
PRECHEZA
120 let s vámi
120 LET S VÁMI
Foto: archiv PRECHEZA
Vzpomínky na povodeň v Precheze v létě roku 1997
Od té doby už uplynulo více než 17 let a mnohé jsem již zapomněl, proto mi promiňte, pokud
nebudu přesný. Ale myslím si, že detaily nejsou v tom, co chci říci, to nejdůležitější. Vzpomínám si,
že v Přerově začalo intenzivně pršet v sobotu dopoledne a prakticky přestalo až v úterý odpoledne.
Zpočátku nic neobvyklého, nikoho nenapadlo, že to směřuje ke katastrofě. V neděli odpoledne
jsem cestou z nemocnice šel kolem řeky Bečvy, byla vylitá z břehů, ale nic zvláštního, co bych už
dříve neviděl. Co následovalo, si pamatuje většina z nás.
V pondělí ráno jsem vyrazil do práce, a protože pořád hustě pršelo, nejel jsem na kole,
ale autobusem. Směna začala normálním
hodnocením víkendu, následovala pravidelná pondělní výrobní porada. Nevzpomínám
si, že bychom se nějak zvlášť věnovali počasí
a ani stavu hladiny Bečvy a povodí Moravy.
Zvenčí nepřicházely žádné varovné signály.
Až během dopoledne začaly pronikat do
Prechezy zprávy, že po městě jezdí hasiči
a varují obyvatele před hrozící povodní.
Šel jsem před polednem na oběd, ale ten
jsem už nedostal. Ale viděl jsem, že branou
od Bečvy začíná do závodu proudit voda.
Zprvu tak nějak nesměle, ale to bylo jen
moje počáteční zdání, které trvalo jen pár
minut. Najednou bylo vody plno. To už jsem
věděl, že je zle. Sedl jsem na kolo a ujížděl na
provoz. Chtěl jsem svolat krizovou poradu,
abychom si ujasnili, co budeme dělat. Ale už
jsem to nestihl. Vzápětí přestalo fungovat
telefonní spojení a vypadl elektrický proud.
Při pohledu z okna jsme viděli, že voda se
už valí do provozu titanové běloby a stále jí
přibývalo. To bylo tak asi na přelomu ran-
ní a odpolední směny. V podstatě všichni
pracovníci provozu TB se shromáždili u výrobního dispečera. Byli to ti, kteří nestačili
odejít z ranní směny a ti, kterým se podařilo
dostat na odpolední směnu. Myslím, že nás
tam bylo kolem dvaceti.
Musím přiznat, že jsme nebyli absolutně
na vzniklou situaci připraveni, byli jsme
opravdu zaskočeni. Tu hrůzu nikdo před
tím neviděl a ani si ji nedokázal představit.
Alespoň já ne. Provoz se zastavil prakticky
samovolně, což bylo to nejhorší, co se mohlo stát. A voda stále stoupala. Kulminovala
v pondělí 7. 7. 1997 okolo páté hodiny odpolední a na provoze TB dosáhla až do skladu
titanové běloby do úrovně výšky přepravní
palety, těsně pod první vrstvu ukládaných
pytlů s hotovým produktem. Skladovaného materiálu bylo ve skladu několik tisíc
tun, které se tím pádem podařilo zachránit.
Produkt, který byl uložen přímo na provoze
TB nebo v jiných skladovacích prostorách
podniku byl téměř všechen znehodnocen.
Kalcinační pece byly žhavé a plné titanové
pasty i již částečně kalcinovaného materiálu.
Některé rozkladné reaktory byly plné roztoku, další nádrže, reaktory a provozní vany
byly naplněny tak, jak vyžadovala rozpracovaná výroba před kalcinačními pecemi, aby
dávkování do pecí bylo kontinuální.
Přiznám se, že jsem neměl až tolik zkušeností
jak nejlépe se v této situaci zachovat a co je
nejdůležitější pro minimalizaci následných
škod, pracoval jsem v chemičce a ve funkci
vedoucího provozu TB zhruba šest měsíců,
a proto jsem dal na rady a doporučení zkušených, ostřílených borců. Plné rozkladné
reaktory jsme vypustili, protože při následném zatuhnutí obsahu by došlo k obrovským
škodám na vlastním zařízení. Ostatní nádrže, reaktory a provozní vany jsme ponechali
v původním stavu. K jejich postupnému vyprazdňování došlo až po zprovoznění neutralizační stanice. Nejdůležitějším naším úkolem
bylo ochránit rotační kalcinační pece, které
byly plné kalcinovaného materiálu o váze
několika desítek tun. Pece byly rozžhavené
a do poslední chvíle se do nich dávkoval
materiál a kalcinoval pomocí spalovacího
hořáku na zemní plyn. Pecemi bylo proto
nutné postupně otáčet, aby nedošlo k prohnutí a následnému zničení ocelového pláště a vypadnutí žáruvzdorné vyzdívky. Proto
jsme utvořili dvě pracovní skupiny, které
měly za úkol každou hodinu otočit pláštěm
obou pecí o jednu čtvrtinu otáčky. Otáčení
prováděl ručně vždy jeden pracovník pomocí
kliky prostřednictvím mikropohonu kalcinační pece. Vždy po jedné minutě docházelo
ke střídání pracovníků a otočení o ¼ otáčky
trvalo asi 15 minut. Práce to byla namáhavá,
prováděná ve velkém vedru, protože plášť
pece byl stále žhavý a samovolně chladl velmi
pomalu. Potili jsme se značně, ale v přízemí
bylo kalné vody s bahnem stále dost a dost.
Tuto činnost jsme prováděli asi 36 hodin, až
jsme usoudili, že pec je zchlazená natolik, že
nehrozí nebezpečí zničení pláště a vyzdívky.
Mezitím jsme individuálně chvilkově odpočívali, ale většina z nás se střetávala u výrobního dispečera a zde jsme probírali nejrůznější historky z dob dřívějších a hlavně
co bychom si uvařili a snědli a čím dobrým
bychom to zapili. Ale bohužel jídla a pití
bylo málo, skoro nic. Až v úterý odpoledne
dorazili první poslové zvenku. Připluli na
nafukovacím člunu a obdarovali nás jídlem
a nějakým pitím. Nebylo toho příliš, ale na
každého se dostalo a úžasně nám to všem
zvedlo náladu. To vědomí, že na nás venku
někdo myslí a pro nás i riskuje cestu zatopeným Přerovem, aby nám pomohl, nás opravdu povznášelo. Atmosféra mezi námi byla
opravdu velmi dobrá, přátelská, nedocházelo k sebemenším neshodám. Snad jsme si
všichni uvědomovali vážnost situace a snažili se udělat maximum pro snížení dopadu
této živelné pohromy. Mohlo dojít i k tomu,
že výpadek ve výrobě bude tak dlouhý, že
dodávky zboží našim zákazníkům nahradí
konkurence, a velmi ráda, a my se pak budeme obtížně na tyto trhy vracet. Co by to
pak znamenalo pro další existenci Prechezy,
nemusím dodávat.
Ale ve středu ráno už to vypadalo radostněji,
voda začínala viditelněji opadávat, dokonce
se ukázalo nesmělé sluníčko. Práce s otáčením obou pecí skončila, na ranní směnu
došly čerstvé pracovní síly. Ti odvážnější
z blízkého okolí a ti, kterým to situace doma
dovolovala. Byli totiž mezi námi i takoví,
kteří doma zachraňovali majetek i holý život.
Začali jsme rekognoskovat provoz a zjišťovat
předběžný rozsah škod. Někteří z nás vylezli
na komín. Na ten pohled nejde nikdy zapomenout. Kam oko dohlédlo, všude samá
voda. Hlavní proud Bečvy šlo rozpoznat jen
stěží. A uprostřed toho proudu byl vidět nějaký mohutný gejzír. Až po dalším poklesu
hladiny jsme zjistili, že je to výron zemního
plynu z porušeného plynového potrubí.
Ve středu dopoledne jsem už byl značně
unavený, špinavý a nevyspalý. A nejen já
i ostatní toho měli plné zuby. A to mnozí
z nás vůbec nevěděli, co je čeká doma. Nechali jsme se vystřídat nově příchozími silami. Než jsme se rozešli domů, pojedli jsme
čerstvě uloveného tolstolobika na přírodní
způsob na zbytku nažluklého bylinkového
másla upraženého na pánvi pomoci laboratorního hořáku na zemní plyn. Vskutku
gurmánský zážitek. Ale v tu chvíli jsme byli
zhotoviteli této pochoutky vděčni.
Tak pro nás skončila snad nejdelší směna
v životě. V mém zcela jistě. Určitě by ji nikdo
z účastníků již nechtěl nikdy opakovat. Ale
vyskytla se i spousta úsměvných okamžiků
a prokázala se vzájemná soudržnost celého kolektivu. I proto se podařilo za necelé
tři týdny opět obnovit v Precheze výrobu.
Omlouvám se, že jsem nejmenoval žádného
konkrétního účastníka. Všechny si již nepamatuji a nechtěl bych se někoho dotknout, že
jsem ho opomněl.
Vladimír Ratiborský
Moravský ornitologický spolek
Foto: Inimage
Pták v barvách Prechezy
Už jsme si zvykli, že tradičními barvami Prechezy jsou modrá a bílá, které
nacházíme v jejiím logu, na jejích webových stránkách i na řadě propagačních
materiálů. Precheza se dlouhodobě snaží minimalizovat jakékoli negativní vlivy
na životní prostředí, kterým se nevyhne prakticky žádná lidská činnost.
Chemie jako obor nebývá často veřejností chápána nijak příznivě. Jedná se
o celosvětový problém všech chemiků. Ti
se vesměs shodují, že jedinou cestou ke
zlepšení situace je trpělivé přesvědčování a naprostá otevřenost vůči veřejnosti
a s tím spojené trvalé zlepšováním všech
technologií také z hlediska vlivu na životní
prostředí. Při tomto úsilí je jistě namístě
i použití příznivě působících ilustrací. Jakýmsi neoficiálním maskotem Prechezy
pro řadu příležitosti se pro příští rok se
stane nádherný modrobílý ptáček. Je to
ptáček skutečný a opravdu vzácný. Jmenuje se majna Rothschildova.
Majna Rothschildova (Leucopsar rothschildi), anglicky: Bali Myna, Bali Starling nebo také Rothschild´s Mynah, Bali
Mynah a oblastně jako Jalak Bali, byla
pro vědu objevena v roce 1910 a vědecky
popsána přírodovědcem Stresemannem
o dva roky později. Své vědecké i české
jméno dostala po baronu Lionelu Walteru
Rothschildovi (1868 –1937), který byl nejen bankéřem, ale také politikem a vynikajícím ornitologem. Zoologii dokonce vystudoval v Cambridgi a v roce 1908 odešel
z finančnictví a věnoval se plně zoologii,
především ornitologii a entomologii v nejrůznějších částech světa. Jeho ohromné
sbírky přírodnin jsou chloubou Britského muzea v Londýně. Obor podporoval
také finančně a vědci po něm z vděčnosti
pojmenovali 153 druhů hmyzu, 58 ptáků,
17 savců, 3 ryby, 3 pavouky, 2 plazy, jednu
mnohonožku a jednoho červa.
Oblast výskytu majny Rothschildovy zahrnuje jen tři místa na indonéském ostrově Bali. Je kriticky ohrožena a v přírodě
i na hranici vymření. V roce 2012 jich
volně žijících bylo nalezeno pouhých
124. Asi tisícovka majn je chována le-
gálně v zajetí a odhadem asi dvojnásobek je v nelegálních černých chovech.
Tato majna se stala pro Balijce stejným
symbolem, jakým je pro celosvětovou
ochranu přírody panda velká. Dostala se
i na indonéskou dvousetrupiovou minci.
Majna Rothschildova je asi 25 cm velká,
velmi vzdáleně příbuzná našim špačkům.
Modrá barva okolo oka je lysá kůže, jinak je celkově bílá s černými špičkami
na křídlech a černým zakončením ocasu.
Obě pohlaví vypadají stejně. Tyto majny
žijí ve vrcholcích stromů a na zem slétají jen pít a sbírat hnízdní materiál. Živí
se hmyzem, červy, ovocem i semínky.
Hnízdí v období dešťů v dutinách a pár
odchovává jen dvě až tři mláďata ročně.
Jedinou šancí na záchranu tohoto druhu
je přísná ochrana jak ptáků samotných,
především před odchytem pro černý trh,
tak ochrana prostředí a doplňování stavů
z odchovů i jejich vysazování na jiných
vhodných lokalitách na Bali. Bohužel,
přes velký počet vypouštěných odchovaných jedinců, počty volně žijících ptáků
dosud stále klesaly. Naštěstí se daří chov
v zajetí, jak ilustruje i video na youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=LAfdlVn4M_0
Popřejme tedy majně Rothschildově, ať to
s lidskou pomocí zvládne i ve své původní
domovině.
Adolf Goebel, jednatel MOSu
4
události
precheza
www.precheza.cz
prosinec 2014
Technologické centrum
Frikční kompozity
Typickým příkladem kompozitního materiálu je železobeton anebo sklolaminát.
Frikce znamená tření. Frikční kompozity
tedy označují skupinu materiálů složených z více látek, které jsou využívány při
procesu, během kterého dochází ke tření.
Jejich typickým představitelem, se kterým se každý den setkáváte, i když o tom
mnozí možná neví, jsou brzdové destičky. Teď se určitě ptáte na jednu věc. Co
mají nějaké frikční kompozity pohledávat
v Novinách Precheza? Své místo tu mají.
Frikční kompozit běžně obsahuje až kolem dvaceti různých látek, a každá z nich
plní svou specifickou funkci. Uvádí se, že
k formulacím frikčních kompozitů bylo
použito kolem 700 různých látek. Lze je
rozdělit do čtyř základních skupin: frikční aditiva, plnidla, zpevňovadla a pojiva.
Nejběžněji používaným pojivem frikčních
kompozitů jsou fenolické pryskyřice.
Frikční aditiva se dále dělí do dvou podskupin. První podskupinou jsou abraziva.
Ty zvyšují otěr, udržují kontaktní plochy
brzdných elementů v čistotě a kontrolují
nárůst frikčního filmu. Jsou používány
abraziva na bázi oxidu hlinitého, oxidů
železa, oxidu křemičitého, křemičitanu
zirkoničitého, ale také jemně mletého písku. Druhou podskupinou frikčních aditiv
jsou tuhé lubrikanty. Jejich účelem je mazání, zvýšení tření nebo reakce s kyslíkem
pro kontrolu meziplošného filmu. Patří
mezi ně např. grafit, mosaz, měď, sulfi-
dy (MoS2, ZnS, PbS, Sb2S3, Cu2S), oxidy
(PbO, Fe3O4). Skupina plnidel zahrnuje
např. vápenec, vápenný hydrát, baryt, jemně mletou gumu. Do skupiny zpevňovadel
patří vláknité materiály. Může být použita
bavlna, skleněná vlákna, wollastonit, aramidová vlákna, poměrně žádaný je vláknitý sádrovec, používají se také jemně mleté
slupky lískových oříšků. Záleží tedy jen na
volbě formulátora, který materiál použije. Výsledný kompozit ovšem vždy musí
být funkční. Pro nás je důležité, že se ve
formulacích frikčních kompozitů používá i oxid titaničitý a železitý jako plnidlo
a středně tvrdé abrazivum. Velmi zajímavou komponentou s narůstající spotřebou
jsou titanáty. Nejběžněji je používán he-
xatitanát draselný. Ve frikčním kompozitu
má hned několik funkcí.
1. Zlepšuje NVH
(noise-vibration-harshness)
charakteristiky frikčních kompozitů,
2. Stabilizuje hodnotu frikčního
koeficientu v průběhu zvyšující se
teploty rotoru,
3. Snižuje náchylnost brzdových
desek vůči korozi,
4. Snižuje otěr brzdové desky i rotoru,
5. Zpevnění kompozitu (pouze částice
s vláknitou morfologií a whiskery).
Komponenta je to natolik zajímavá, že
v rámci projektu TA04010819 spolupracujeme s VŠB-TU Ostrava na technologii
přípravy. Projekt TA04010819 Sloučeniny
titanu pro automobilové frikční kompozity je řešen s finanční podporou TA ČR.
Pavel Kovář
Foto: Shutterstock
Tohle slovní spojení zní poněkud cize. Máte pravdu, ale myslím,
že materiály, které se pod tímto pojmem skrývají, všichni moc dobře
znáte. Slovo kompozit označuje materiál složený ze dvou nebo více látek
s rozdílnými vlastnostmi, které výrobku z nich připravenému přinášejí nové
vlastnosti, které látky, jsou-li samotné, nemají.
Foto: Shutterstock
Řízení jakosti
Audit je když … aneb „co všechno lze také prověřovat“
Audit (z latinského auditus neboli slyšení) znamená přezkoumání
a zhodnocení dokumentů, zejména účtů, nezávislou osobou. Účelem je zjistit,
zda doklady podávají platné a spolehlivé informace o skutečnosti a obvykle také
zhodnotit kvalitu vnitřní kontroly firmy. Audit se obvykle zabývá jen vzorky a jeho
výsledek tedy neznamená naprostou jistotu, nýbrž jen rozumnou pravděpodobnost
konečného hodnocení. Kromě finančního auditu se v poslední době zavádí i audit
dopadů na životní prostředí, technický audit na kvalitu výrobků nebo bezpečnost
procesů a podobně (tolik pod heslem „Audit“ říká máma Wiki).
Mamince se neodporuje, a proto se nebudu pouštět do polemiky, proč by měl
audit být ausgerechnet „přezkoumání
a hodnocení dokumentů, zejména účtů“
a co by měla být běžnému Homo Sapiens
málo říkající „rozumná pravděpodobnost
konečného hodnocení“. Mámu Wiki bych
jenom doplnil, že „prověřovat“ (manažerským hantecem „auditovat“) se dá cokoliv,
protože, jak praví známý hit, nabídka určuje poptávku.
A tak prověřujeme cokoliv. Začalo to účetními audity (i když na tvrzení, že podle
účetního auditu lze „zhodnotit kvalitu
vnitřní kontroly firmy“, bych ruku do
ohně nedal ani náhodou), před cca 25 lety
se přidaly audity systému řízení (mana-
žerským čengliš hantecem „ízo“), audity
ekologické a audity systému bezpečnosti
práce. A jelikož auditorský krajíc už dávno není namazaný medem z obou stran
(Páral by řekl „je přibitý na strop a dole
zuří bitva o žebřík“), je nutno najít, co ještě
není až tak běžné a toto znormovat, sešněrovat a pak za penízky zauditovat (fuj,
česky „prověřit“). I vypukne proto u nás
audit etický a sociální.
V roce 2001 byla totiž ve Velké Británii
založena nezisková organizace SEDEX
(Supplier Ethical Data Exchange), zaměřená na zlepšování vztahů v rámci
dodavatelských řetězců formou etických auditů (Sedex Members Ethical
Trade Audit – SMETA), zaměřených na
pověstné „čtyři pilíře“, tj. dodržování
norem pracovního práva, péče o zdraví a bezpečnost zaměstnanců, ochrana
životního prostředí a dodržování zásad
etiky podnikání.
Mohlo by se zdát, že si v Sedexu poněkud
spletli nejen dobu, ale i stát a kontinent.
Pokud mne paměť neklame, všechno toto
v našich zeměpisných šířkách fungovalo už za stařičkého mocnáře. Nicméně,
prověřovat je třeba a proto se prověřovat
bude. A čeho se lze při takovém auditu
nadíti, možná vypadá jako ze silvestrovského čísla Přerovského chemika, ale berte
to vážně, protože toto všechno se už jednou někde stalo (neretušovaný překlad
z angličtiny):
Zjištěný problém: Účinnost reprezentace
Detail: Pracovníci vyjádřil nespokojenost
s výkonem sociálního výboru, citoval neefektivní zastoupení a zpoždění při získávání zpětné vazby od vedení.
Místní zákony/ETI požadavek: Pracovníci,
bez rozdílu, mají právo vstoupit do odboru
nebo zakládat odborové organizace jejich
vlastního výběru a kolektivně vyjednávat.
Doporučená opatření k nápravě: Doporučuje se, aby sociální výbor se schází pravidelně, že zasedání pořizuje zápis a že zápis
je sdílen s pracovní silou.
Zjištěný problém: Diskriminace na základě věku
Detail: Factory zaměstnává pouze pracovníky rovné nebo vyšší než 18 let.
Místní zákony/ETI požadavek: V souladu s ustanovením Kodex ETI nedochází
k žádné diskriminaci při náboru, přístup
ke vzdělávání, ukončení či odchodu do
důchodu na základě rasa, kasta, národnostní původ, náboženství, věk, zdravotní
postižení, pohlaví, rodinný stav, sexuální
orientace, členství v odborech nebo politický příslušnosti.
Doporučená opatření k nápravě: Doporučuje se, aby factory měla ukončit toto
pravidlo a přestat diskriminovat kandidát
ve věku od 16 let do 18 při přijímání.
A jeden hřebíček do rakvičky na konec: je
veřejným tajemstvím, že výsledek většiny
auditů záleží na hbitosti jazyka příslušného úředníka, protože zbytek fabriky při
jakémkoli auditu zarytě partyzánsky mlčí.
Tady to ale nepůjde, protože nějakých dvacet náhodně vybraných obětí půjde na rožeň (pardon, nezávislý pohovor), a bude se
při auditu muset obejít bez pomocné ruky
a mrštného jazyka svého kvalitáře. Ale to
až v květnu, teď si nenechte pokazit šťastné
a veselé.
Pavel Mollin
Personalistika
Foto: ČSŽ Dluhonice
Precheza podporuje děti z Dluhonic
Na veřejnosti se Precheza
prezentuje jako „dobrý soused“
a příkladem je celoroční finanční
podpora nejrůznějších akcí dluhonických dětí. Ty pro ně připravují členy místního Svazu žen.
Co děláme v Dluhonicích? Svaz žen Dluhonice a akce pro děti už patří neodmyslitelně
k sobě. Každoročně zhruba devadesát procent akcí je určených pro děti a mládež. Při
plánování všech akcí dbáme především na
zájmy dětí a také jaký je zrovna módní trend,
no prostě abychom byli in a ještě k tomu se
hlavně bavily děti. Nezapomínáme také
na dodržování tradic. V Dluhonicích je to
konkrétně, v celé republice jediná, tradice
chození chlapců s Blažejem a pro menší
děvčata chození s jedličkou a pro ty starší
chození se smrtkou. Takto uvítáme jaro
a máme tady 1. červen – svátek všech dětí.
Ten slavíme každoročně sportovně. Pro děti
je připravena trasa se stanovišti. Letos bylo
velké téma „Vesmír“. Děti si vyzkoušely, jaké
je to býti kosmonautem či hvězdářem anebo si na vlastní kůži okusit pravou mléčnou
dráhu. Nakonec si za stavu beztíže opekly
hvězdné špekáčky. A začaly prázdniny. Vytoužené volno žáčků, studentů i pedagogů.
I o prázdninách zbývá spousta volného času,
a co s ním? I na to jsme mysleli. Nakoupili
jsme pro tyto chvíle venkovní hry – badminton, sítě na nohejbal, oprášili pingpongový
stůl atd., aby děti nechytaly lelky nebo je
nechytla nějaká neřest.
Na podzim nám začalo foukat ze strnišť nejvyšší čas najít loňského draka, pokud to přežil, nebo se postarat o nového a jdeme zkusit,
jaký vane vítr. Sešli jsme na místní hřiště,
kde jsme si opekli špekáčky a zhodnotili,
čí ten drak vlastně nejlépe létal. Abychom
nezapomněli na tvořivou dílnu tak jsme pro
děti připravily kořeníčko, a to malování na
hedvábí. Výsledek byl vynikající.
Blíží se závěr roku a s ním i náš největší díl
akcí. Naplánovali jsme první adventní ví-
kend adventní výstavku se soutěží o nejlepší
štrůdl či vaječný koňak. Zapojíme se do akce
Česko zpívá koledy, vánoční koncert v kostele souboru Vocantes z Přerova či koncert
dětí z Dluhonic na Štědrý den určitě nebude
mít chyby.
Za všechny účastníky akcí a členky Svazu
žen v Dluhonicích bych chtěla firmě Precheza a.s. poděkovat za finanční příspěvek
naší organizaci a zároveň popřát hodně
štěstí, zdraví a úspěchů na poli chemického
průmyslu.
Za Český svaz žen Dluhonice
Lenka Dohnalová, předsedkyně
precheza
precheza a my
www.precheza.cz
prosinec 2014
5
Vydejme se na cesty s našimi distributory a objevujme svět
AGROFERT Varšava
vizitka
Foto: Shutterstock
Jaká je historie vaší společnosti, jak zajišťujete její chod? Kolik máte zaměstnanců,
kdo je za co zodpovědný?
Agrofert Varšava byl založený 2. 3. 2003
jako následník Petrimexu a Slovnaftu
s osvědčenou právní formou „ zastoupení
zahraniční firmy v Polsku “, která umožňuje, že daně ze zisku plynou do české
ekonomiky a ne polské. Proto je obchod
zabezpečovaný na základě zprostředkovatelské smlouvy mezi českými, slovenskými
a polskými dodavateli, resp. odběrateli.
Agrofert Varšava začínal s dvěmi zaměstnanci, před necelými třemi roky jsme byli
posílení o dalšího pracovníka (když jsme
„dostali do vínku“ Green Chem Polska
a nyní máme čtyři pracovníky s perspektivou tři po mém plánovaném odchodu
do důchodu. Ze všech zahraničních zastoupení Agrofertu právě Agrofert Varšava má nejrozsáhlejší komoditní náplň
– zhruba 35 produktů (titanová běloba,
tekutá a mletá síra, plasty, chlórová chemie, glykolová chemie, ftaláty, rozpouštědla, stabilizátory, hnojiva, ropné frakce,
LPG, H2SO4 atd.) a spolupracujeme téměř
se všemi našimi chemickými firmami, ale
také s firmami mimo skupinu. Náš obrat se pohybuje okolo 25 až 30 mil. EUR
ročně a i když jednotliví pracovníci mají
přidělené konkrétní komodity a firmy, je
zabezpečená vzájemná zastupitelnost.
Zvykl jste si v Polsku rychle? Jak dlouho
zde působíte?
Do Polska jsem vycestoval v březnu 1991,
když jsem zakládal zastoupení Petrimexu, z pozice vedoucího nákupu plastů
pro celou Československou republiku.
Spolupracoval jsem s firmami BASF, Bayer, Shell, Wacker Chemie, Du Pont, Enimont, Dow Chemicals, ale Polsko kromě
Ciechu Varšava byla „španělskou vesnicí“.
Byl to pro mě mírný šok ale i výzva. Neexistovaly publikace o nákupu a prodeji
chemických produktů, jen ministerstva
zahraničního obchodu Polské a Československé republiky měla kontingenty vyhodnocované v převoditelných rublech.
Marketing jsem si musel dělat sám, ročně
jsem najezdil přes 100 000 km po „polských dálnicích“, než jsem vyspecifikoval
klientelu, s kterou můžeme spolupracovat. První výsledky se dostavily po dvou
letech, kdy se podařilo zvýšit export
z 3 mil. USD na 45 mil. USD a v dovoze
udržet především import tekuté síry na
úrovni 12 mil. USD. Tyto tvrdé začátky
mně však pomohly poměrně rychle si
zvyknout a nastartovat Agrofert Varšava.
Původně jsem vycestoval na čtyři a jsem
tu 23 roků.
Jste náš distributor a zboží kupujete od
Prechezy a následně jej prodáváte vašim
zákazníkům. Jaké máte zkušenosti se spolehlivostí vašich obchodních partnerů?
Myslím tím zejména záležitosti obchodního styku, jako jsou platební podmínky,
zajištění pohledávek a obchodní etika.
Distributor ano, ale ne na vlastní účet
z důvodu právní formy. Připravíme celý
kontrakt, ale platby přebíhají mezi polskými a českými partnery. Polskou obchodní
mentalitu je třeba pochopit a být trpělivý.
Poláci vyžadují osobní styk, když vás nepoznají, všechno jde do koše a „handel“
mají v krvi. Když něco potřebují v neděli
o půlnoci, není pro ně problém, opačně
je naháníte i týden. Když si však vytvoříte dlouhodobý osobní styk, což někdy
vyžaduje silné nervy v cenách produktů
a v platebních podmínkách, realizaci zboží, můžete dosáhnout až nečekaně dobré
výsledky.
Jak hodnotíte pozici Prechezy na trhu
v Polsku? Je značka PRECHEZA v Polsku
známou značkou?
Ze všech firem Agrofertu právě Precheza má největší šance rozvoje na polském
trhu. Značka Prechezy byla známá jen
v určitých regionech. Agrofert Varšava ve spolupráci s pracovníky Prechezy
zviditelnili Prechezu v dalších oblastech
a navzdory silné konkurenci ze západu, ale
už i z východu, má Precheza trvalé místo
na polském trhu.
V jakých produktech na polském trhu
můžeme naše výrobky objevit? Případně,
máme nějakou zajímavou aplikaci, která
není běžná v jiných zemích?
Titanová běloba z Prechezy v Polsku
je využívaná ve všech oblastech (plasty, barvy, papír atd.). Vysoce si ceníme
práce techniků (Ing. Přikryl, Ing. Šmíd,
Ing. Stolín, Mgr. Jehlářová), práce v laboratořích a vstřícnosti v prodejích (Ing.
Bartoš, Ing. Dostál, Ing. Bartošek, Ing.
Vrána) kteří společnými silami zabezpečují realizaci titanové běloby na polský
trh.
Jedná se o evropskou destinaci, najdeme
nějaká obchodní specifika?
Každá evropská krajina má svoje specifika.
Polsko je stát, který si mimořádné potrpí
na svoji historii a vnitřní přesvědčení, že
jsou dobří obchodníci. Základem spolupráce je osobní poznání se navzájem,
které se tvoří dlouhodobě. Jak Polákovi
polichotíte v oblasti kultury a historie,
rozumně vyzdvihnete svoji firmu, stresy
překonáváte s humorem, jste na nejlepší
cestě dosáhnout velmi dobrých výsledků.
Samozřejmě, že nejde o stoprocentní recept na úspěch.
Jaké máte výhledy prodejů na rok 2015?
Mimořádně optimistické. Využití mozkového potenciálu v Precheze, zabezpečení
vstupních surovin (ve spolupráci s Ing.
Fialou a Ing. Vránou) z Polska a po dořešení kvalitativních nesrovnalostí s Maltou
Decor, náběhu Dobroplastu na naše zboží, udržení současné klientely, možných
prodejích Monosalu a případně pigmentů,
předpokládám minimálně zdvojnásobení
prodejů zboží Prechezy na polský trh, což
si všichni přejeme.
Závěrem chci co nejsrdečněji poděkovat
pracovníkům Prechezy za spolupráci a do
nového roku 2015 popřát hodně zdraví,
pracovních úspěchů, rodinné pohody
a splnění všech přání.
Agrofert Varšava, zastoupení firmy Agrofert,
a.s., založený 2. 3. 2003 jako následník
Petrimexu a Slovnaftu s osvědčenou právní
formou „zastoupeni zahraniční firmy
v Polsku“.
Zaobírá se prodejem a nákupem zboží,
co představuje komoditní náplň – cca 35
produktů a spolupracujeme téměř se všemi
našimi chemickými firmami, ale i s firmami
mimo koncern.
Foto: archiv PRECHEZA
V dnešním vydání novin vám nabídneme krátké seznámení
s naší distribuční firmou AGROFERT Varšava. Společnost
představí ředitel kanceláře Ing. Stanislav Dubčák.
Obchodní obrat: pohybuje se okolo 25–30 mil. EUR ročně
Počet pracovníků: 4
Polská republika (Rzeczpospolita Polska)
HDP:
Růst HDP:
Inflace:
Nezaměstnanost:
Veřejný dluh:
Export:
Import:
Rozloha:
Počet obyvatel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
517,5 mld. USD
1,6 % ( 2013 ), 1,9 % (2012), 4,5 % (2011)
0,4 % ( 2013 ), 3,7 % (2012)
10,3 %
57 % HDP
Údaje
152,8 mld. EUR
rok
2013
155,1 mld. EUR
312 679 km²
38 530 000
Export (%)
Německo
V. Británie
Česko
Francie
Rusko
Itálie
Nizozemí
Ukrajina
Švédsko
Slovensko
Import (%)
Německo
Rusko
Čína
Itálie
Nizozemí
Francie
Česko
USA
V. Británie
Belgie
25,0
6,5
6,2
5,6
5,3
4,3
4,0
2,8
2,7
2,6
21,5
12,3
9,4
5,2
3,9
3,8
3,7
2,7
2,6
2,3
Ekonomika: Po nastolení demokracie roku 1989 se Polsko vydalo
na cestu liberálních ekonomických reforem a transformace svojí
ekonomiky a dnes je jednou z nejúspěšnějších ekonomik východní
Evropy, pokud jde o růst HDP. Úroveň jeho HDP na hlavu (PKP) však
stále zůstává nejnižší v střední Evropě. I podíl zemědělství na HDP
je 2,5 %. Jako v případě mnohých jiných zemí tedy zdánlivě vysoký
růst (který je ale nižší než na Slovensku) z nižšího základu zatím
znamenal jen jakési dobíhání okolních zemí, které neutrpěly takový
hospodářský úpadek v 70. a 80. letech 20. století jako Polsko.
Polsko má jeden z největších agrosektorů v Evropě zaměstnávají cí až
14 % populace. Transformace zdravotnictví, vzdělávacího systému,
důchodového systému, státní správy vyvolala tlaky na rozpočet.
Polsko však pohltilo většinu z investicí směřujících do transformující
se východní Evropy. Růst HDP byl vysoký v letech 1993–2000,
s krátkým poklesem v letech 200 –2002. Vstup do Evropské unie
zemi zajistil opětovný růst HDP na úrovních předcházejících let.
Ing. Stanislav Dubčák
Soutěž
3 dny
Novoroční relax pro dva v Priessnitzových lázních
Vyhrajte prodloužený víkend v lázních v Jeseníku.
Užijte si vánoční pobyt v Priessnitzových
lázních se skvělým relaxačním a wellness programem úplně zdarma.
ZO OS ECHO zorganizovala a vyhlašuje ve spolupráci s redakční radou NOVIN PRECHEZA soutěž pro zaměstnance Prechezy o získání poukázky na rekondiční pobyt pro 2 osoby v Priessnitzových lázních.
Stačí málo a můžete relaxovat v tomto lázeňském komplexu i vy. Jediné, co je potřeba udělat do 8. ledna,
zaslat na adresu [email protected] správné odpovědi na tři jednoduché otázky.
1. soutěžní otázka
3. soutěžní otázka
Výroba titanové běloby byla v prosinci
roku 2013 rekordní,
a) bylo vyrobeno 4309 tun
b) bylo vyrobeno 4779 tun
c) bylo vyrobeno 4709 tun
Pták v barvách Prechezy je?
a) Majna Rothschildova
b) Rorýs pastelový
c) Labuť velká
2. soutěžní otázka
Reprezentační ples PRECHEZA a. s.
Přerov se v roce 2014 konal?
a) 14. ledna
b) 14. února
c) 14. března
Foto: archiv Precheza
VYHRAJTE A RELAXUJTE!
Foto: Shutterstock
Relaxační pobyt se skvělým wellness programem
Výherkyní soutěže
z minulého čísla novin
o rekondiční pobyt
v Priessnitzových
lázních, kterou vylosovala vedoucí kanceláře GŘ paní Martina
Tomečková, se stala
Zdena Divinová.
ZO OS ECHO
a redakce NOVIN
PRECHEZA
po práci
precheza
Redakční rada
Jubilea
v zaměstnání
Na jakou otázku byste rád odpověděl,
i když vám ji nikdo
nepoložil?
Já si raději na tu
otázku počkám. Nerad mluvím o věcech, které by posluchače
nemusely zajímat.
Jak si vede výrobna titanové běloby v Číně?
Dobře. Ovšem dobře vzhledem k podmínkám, jaké panují na trhu v Číně. Když jsem
Prechezu Tongling navštívil před třemi lety
poprvé, vládl všude zmatek a nepořádek.
Dnes PT vypadá úplně jinak. Všude je čisto,
věci mají svůj řád. Každý pracovník v provozu je zodpovědný za pořádek na svém pracovišti a podle toho také hodnocen. Byla realizována řada investic a výrobna tak splňuje
všechny požadavky platné čínské legislativy.
Když už se konečně začalo dařit, tak v polovině letošního roku přišel prudký pokles
cen výrobků a společnost v současné době
bojuje, aby se nedostala do ztráty. Čínští konkurenti dokonce zastavují výrobu a posílají
zaměstnance domů, což PT zatím nehrozí.
Doufám, že se trh brzy pročistí a společnost
bude moci pokračovat v dalším rozvoji.
Jak si nejlépe odpočinete?
Mám rád fyzicky náročnou práci na zahradě nebo v lese. Práci, za kterou je ihned
vidět výsledek. Například posekaná zahrada nebo pořezaná hromada dřeva. Jinak
občas vyrazím do místních kopců na kole
a v zimě na běžkách.
Jaké největší dobrodružství jste zažil?
Já vlastně prožívám dobrodružství každý
den. Například když po ránu opouštím domov, nikdy nevím, kdy se do něj zase vrátím. Proto mám neustále při sobě základní
potřeby pro případ, že někde uvíznu nebo
budu muset náhle někam vyrazit. Takže pokud to celé zjednoduším, tak největší dobrodružství je pracovat ve skupině Agrofert.
Za těch patnáct let jsem se ještě nenudil.
Oldřich Konečný
Na jakou otázku byste rád odpověděl,
i když vám ji nikdo
nepoložil?
Upřímně – čím
méně otázek mi položíte, tím jsem raději. Takže na vaši otázku se mi těžko hledá konkrétní odpověď.
Místo toho bych raději čtenářům popřál
radostné Vánoce a hodně odpočinku, ať
máme všichni hodně sil v příštím roce.
Budeme je potřebovat.
Hodnotíte letošní hospodářský výsledek
Prechezy jako úspěšný?
Nevím, jestli na roční hodnocení není ještě
příliš brzy, hospodaření prvních deseti měsíců však považuji za úspěšné. A to nejen
z hlediska hospodářského výsledku, ale také
z pohledu vyrobených a prodaných objemů,
které byly v několika případech rekordní.
Bohužel ve 4. čtvrtletí registrujeme výrazný
propad poptávky doprovázený tlakem na
snížení prodejních cen, což můj optimismus
poněkud snižuje. Takže se nechme překvapit, jak letošní rok nakonec dopadne.
Jaký byl váš nejvelkolepější úlovek? Spadl
jste někdy do vody?
Pár pěkných úlovků se mi sice chytit podařilo, na focení do časopisu to ale nebylo.
Vzhledem k mým relativně omezeným ry-
bářským aktivitám v letošním roce si cením
i menších úlovků. Podstatné je, aby rybolov
nenudil, ale bavil, a to se myslím daří.
Spadnout do vody se mi za mlada párkrát
podařilo a nebyly to příjemné zážitky. Čím
jsem starší, tím jsem asi opatrnější, takže
v posledních letech mne tato zkušenost
naštěstí minula.
Marian Bartoš
Na jakou otázku byste rád odpověděl
i když vám ji nikdo
nepoložil?
Nejraději bych znal
odpovědi na všechny otázky, které lze vůbec vyslovit. Víte,
život je velmi pestrý, přináší neobyčejné situace a zážitky a je dobře, že spousta otázek
nebyla položena a my na ně neznáme odpovědi. To je důvodem proč stojí za to žít.
Dotkly se nějakým způsobem sankce Ruska
exportu našich pigmentů na východ?
Sankce EU ani Ruska se vývozu našich
výrobků do Ruska zatím nedotkly a doufáme, že se situace brzy urovná, sankce
budou odvolány a nic nebude bránit vzájemnému obchodu. Pro Prechezu je Rusko
významným teritoriem pro prodej hlavně
železitých pigmentů, které mají na zdejším
trhu velmi dobrou reputaci a patříme mezi
tři nejvýznamnější dodavatele. Prodej titanové běloby hraje rovněž důležitou roli, ale
narážíme zde na velkou konkurenci všech
světových výrobců.
Umíte opravit kapající kohoutek?
České přísloví praví: Nemusí pršet, stačí,
když jen kape. Takže dle tohoto přísloví
není co opravovat. Ale vážně, kohoutek
opravit ano, jsem ze staré školy, ale pákovka, tak to by byl problém.
Jaký je váš názor na vesmírnou turistiku?
Turistika v tomto slovním spojení je trochu
silné slovo. Turistiku vnímám, jako tělesnou
aktivitu s cílem poznání cizích krajů a přírody na vlastní kůži. Takže na kole nebo pěšky.
Ale trávit většinu času v malé raketě, tak to
turistikou nazvat nelze. Možná za pár let, až
objevíme planetu vhodnou pro život člověka
přijde čas na to, se vydat na pořádnou túru.
Josef Winter
Na jakou otázku byste rád odpověděl,
i když vám ji nikdo
nepoložil?
Jaký je váš názor na
zabezpečení trvale
udržitelného rozvoje Prechezy?
Jak hodnotíte letošní rok z pohledu investic?
Investici S1T1 bych rád zhodnotil už v roce
2013. Se zhotovitelem S1T1 „žijeme“ intenzivně už 32. měsíc. Jinak co se postavilo,
uvedlo se do provozu a funguje podle předpokladů. Do konce letošního roku je před
námi ještě Sušárna TB 9404 B. Všeobecně
proces přípravy a realizace investic v roce
2014 ukázal na zhoršující se serióznost
při plnění smluvních vztahů tuzemských
i zahraničních dodavatelů, zvláště co do
termínů, výkon státní správy také „přispěl“
k prodloužení doby přípravy a realizace investic proti předpokladům nařízeními při
územním řízení.
Máte nějaké životní motto, kterým se řídíte nebo povzbuzujete? Vaše nejoblíbenější
víno?
Životní motto, věkem se samozřejmě mění,
ale asi po celý život: Život rovná se pohyb,
pohyb v hlavě i pohyb těla.
S nejoblíbenějším vínem je to jako se ženami, každé si časem svého milce najde.
Všechna suchá vína od Chateau Valtice.
Dostal jsem jako dárek a ochutnal dvě
„pistole“ světové špičky: Sauvignon blanc,
region Marlborough, údolí Wairau Valley ,
Jižní ostrov Nový Zéland , aroma po chřestu
a zelených fazolích s nádechem citrusových
plodů, manga a maracuji.
Pavel Valášek
Na jakou otázku byste rád odpověděl,
i když vám ji nikdo
nepoložil?
Dovolím si vaši
otázku změnit. Jaká
by byla vaše odpověď na otázku, kterou vám
ještě nikdo nepoložil? Je spousta odpovědí,
které ještě nezazněly a je i spousta otázek,
které nebyly ještě položeny. Má odpověď na
otázku, která mi nebyla nikdy položena zní
„Ano, baví.“ Této odpovědi může předcházet spousta různých otázek, a je pouze na
vás, čtenářích, abyste si i vy našli tu svou
otázku, na kterou byste mohli odpovědět
stejně jako já. Přeji všem, aby takovýchto
otázek bylo co nejvíc. Pokud bude některý
z čtenářů chtít znát otázku(y) na kterou
jsem si tímto způsobem odpověděl, tak se
mě může kdykoli osobně zeptat.
Překoná Precheza magickou hranici 50 kt
vyrobené titanové běloby i v roce 2015?
Na tuto otázku je velmi krátká odpověď
„ANO“. Precheza má technické vybavení
a know how k tomu, aby byla schopna pokořit v příštím roce dokonce hranici výroby
53 kt titanové běloby. Ale jak všichni jistě víte,
Precheza není jen o výrobě titanové běloby,
ale také o zpracování a vedlejších produktů,
které při výrobě titanové běloby vznikají.
Pokud by byla položena otázka, zdali je
Precheza připravena zpracovat vedlejší
produkty výroby titanové běloby ve výši
53 kt a zdali je schopna pro tuto výrobu
zajistit dostatečné množství vod a energií,
tak má odpověď by byla úplně stejně jako
na předchozí otázku. – „ANO“.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem
pracovníkům, kteří se na tom podílí.
Za jaké adrenalinové aktivity byste měl
skutečný strach? Do čeho byste nešel?
Bungee jumping. Z tohoto způsobu zvyšování andrenalinu mám skutečné obavy, protože neexistuje sebemenší možnost cokoli
svými činnostmi ovlivnit a musíte se plně
spoléhat na lidi, kteří vás na skok připravují.
Jinými slovy řečeno, jste odkázáni na druhé
a nelze se spoléhat na vlastní schopnosti.
Tomáš Světnický
Na jakou otázku byste rád odpověděl
i když vám ji nikdo
nepoložil?
Herec Michal Dlouhý odpověděl na podobnou ano, když nepoložená otázka zněla:
„chtěl byste vydělávat peníze bez práce?“.
V tomto duchu bych asi také pravděpodobně odpovídal kladně na nereálný dotaz
kupříkladu Tatiany Kuchařové nebo Nicol
Scherzinger, zdali bych je nevyvedl do společnosti, protože mladí pánové Brzobohatý
a Hamilton na ně nemají čas :–) …no, snad
to nebude číst moje paní :–)
Při vážnějším zamyšlení, na otázku, kterou mi těžko někdo položí „jak ještě dlouho chceš být tady na tomto světě?“ bych
asi odpověděl „tak dlouho, jak mi fyzický
stav a tělo dovolí a bude mě to bavit“…a já
doufám že ještě dlouho.
Můžeme se těšit na nějaké nové akce pro
zaměstnance v roce 2015?
V prvé řadě bychom rádi navázali na velmi
úspěšné novinky letošního roku, a to Zaměstnanecký ples či večírek (bude 13. 3. 2015
a již teď bych rád všechny pozval) a bezvadnou sportovní událost Precheza Valachiarun
2015 (termín někdy v polovině září). Samozřejmě budeme držet akce tradiční, které jsou
oblíbené a tradičně hojně navštěvované jako
Sportovní den, Cyklotour, Větrání plic, turistické akce a zájezdy. Budou i překvapení jako
Den zdraví PRECHEZA nebo netradiční závody pro celou rodinu. Ostatně motivace, aby
naši se spolupracovníci zúčastňovali nejen
sami ale i s rodinnými příslušníky je naším
zájmem a červenou nití protkávající všechny
pořádané akce.
Dokážete si představit, jak bude vypadat
svět za 100 let?
Tak to je tedy ale hodně těžká písemka.
Představ mám asi hodně a věřím, že některé
budou naplněny a některých se i trochu bojím. Tedy nejsem Nostradamus a vizionář,
jen občas něco přečtu ;-)
Tak například počasí. Již dnes je nevyzpytatelné a v mnoha ohledech a na mnoha místech světa překvapující. Dovedu si představit, že bude lidstvo umět třeba lokálně řídit
srážky a meteorologickou situaci. Na druhé
straně například tání ledovců je prý zatím
neúprosné a za 100 let může zmizet pod vodou velká část pevniny. Také si představuji,
že se bude komunikace přiklánět stále více
k nějakým světovým jazykům, někde jsem
četl, že by to mohla být angličtina, španělština a čínština. Vypadá to, že se svět bude
vůbec obecně virtualizovat, což není vůbec
nereálné již nyní a čehož se jako obyčejný
člověk 21. století téměř děsím. Nedávno
jsem měl možnost navštívit s přáteli v podvečerních hodinách vysokoškolskou studentskou restauraci. Za mých mladých let
si na takové místo přišli studenti poklábosit,
dát si nějaké to pivko a pobavit se s přáteli.
Dnes jsem viděl plný lokál mladých lidí,
kteří mají před sebou laptop, tablet nebo
mobilní telefon a píší si i mezi jednotlivými
stoly, místo aby si to řekli osobně. Stejným
nebezpečím je virtuální realita sociálních
sítí a různých chatů. Smutný pohled. Ale
ať nejsem jen negativní. Věřím v účinnou
sílu nanotechnologií a nanorobotů, kteří
budou umět vyléčit dnes fatální choroby.
No a tématem na hodiny je genetický vývoj
vybraných živočišných druhů, tedy i lidí…
no všichni asi vnímáme pozitivní i negativní možné dopady.
Čím byste chtěl být, kdybyste nebyl personální ředitel?
No evokuje se odpověď tak tedy „generálním ředitelem“ :–) …ale to určitě v mém
případě tak není. V prvé řadě jsem především Tomášem Světnickým. Ve skrytu
duše nosím nesplnitelné přání být lékařem.
Jakýmkoliv ředitelem či vedoucím můžu
být dnes, zítra třeba už ne…ale věřím, že
medicínu si člověk volí na celý život.
Redakční rada děkuje všem pánům za
rozhovor.
PROSINEC
25 let
Velš Radek
provozní zámečník
Vančura Petr
chemik-povrchová úprava
30 let
Krumpoch Bedřich
provozní elektrikář
Mikuláš, čert,
anděl a kašpárek
zavítali do Prechezy
Foto: archiv Precheza
Foto: archiv Precheza
My se ptáme, management společnosti PRECHEZA a.s. odpovídá
Ivo Hanáček
www.precheza.cz
prosinec 2014
Dne 4. prosince byla v kinosále naší
společnosti uspořádána malá milá
mikulášská besídka pro naše dvounohé mazlíčky. O organizaci této
akce se tradičně postarala Agentura Hit v čele s paní Věrou Lakomou,
která osobně besídku konferovala.
O největší zábavu dětí i rodičů se
postaral kašpárek Pepíno Prcek,
který s dětmi zpíval, tancoval, kladl
záludné otázky a názorně vysvětloval co je to peklo a na co má čert
všechny ty módní doplňky. Nakonec
se přímo před dětmi z Pepína
postupným doplňováním obleku
stal čert, který všechny děti očuchal
prasečím rypáčkem a mezi sedmdesáti přítomnými dětmi nenašel
ani jedno zlobivé. A tak se Mikuláš
s andělem mohli dát do rozdělování
balíčků všem zúčastněným dětem.
Po nabitém dvouhodinovém programu jsme se opět mohli rozejít do
našich vyhřátých domovů. Děkujeme za organizaci jak naší odborové
organizaci, tak Agentuře HIT.
Jiří Valenta
Šťastné a veselé
vánoční svátky
Šťastné Vánoce v kruhu
rodiny, pevné zdraví
a dobrý rok 2015 všem přeje
Redakční rada
Noviny Precheza
TIRÁŽ
NOVINY PRECHEZA | Noviny zaměstnanců PRECHEZA a.s. Přerov | Vydavatel: PRECHEZA a.s. Přerov | Evidenční číslo: MK ČR E 12616 | NEPRODEJNÉ | Redakční rada: Adolf Goebel, Marek Konečný, Dana
Lehnertová, Tomáš Navrátil, Alena Okáčová, Ludvík Prášil, Tomáš Příkopa, Jan Přikryl, Pavel Šnejdrla, Jiří Valenta | Šéfredaktorka: Jitka Koppová | Adresa redakce: NOVINY PRECHEZA, nábřeží Dr. E. Beneše 1170/24,
750 02 Přerov | Telefon: +420 581 253 848 | E-mail: [email protected]
Foto: Shutterstock
6
Download

- Precheza, as