Moravskoslezský kraj, Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
a Regionální materiálově technologické výzkumné centrum
Vás srdečně zvou na
BROKERAGE EVENT 2013
MODERNÍ MATERIÁLY
NOVÉ MOŽNOSTI PRO
PRŮMYSL A LÉKAŘSTVÍ
BROKERAGE EVENT 2013
Datum konání: 6. listopadu 2013
Místo konání: Hotel Imperial, Tyršova 6, Ostrava 2
8.30–9.00
9.00–10.00
ÚVODNÍ BLOK
10.00–12.10
BLOK 1
Práškové
technologie
výroby
funkčních
materiálů
REGISTRACE
ÚVODNÍ SLOVO
Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje
TRENDY VE VÝVOJI
MATERIÁLŮ (FORESIGHT)
Ing. Juraj Lapin, DrSc.
Ústav materiálů a mechaniky strojů, SAV
VÝZKUMNÝ PROGRAM RMTVC
prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
VŠB-Technická univerzita Ostrava, FMMI, RMTVC
TRENDY VE VÝVOJI
MAGNETŮ
Vladimir Menushenkov
Národní výzkumná technologická univerzita “MISIS”, Rusko
ODDĚLENÍ PRÁŠKOVÝCH TECHNOLOGIÍ
- SOUČASNÝ VÝVOJ A PERSPEKTIVA
SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍ SFÉROU
Ing. Kateřina Skotnicová, Ph.D.
VŠB-Technická univerzita Ostrava, FMMI, RMTVC
VÝVOJ CEN KOVŮ VZÁCNÝCH ZEMIN
NA SVĚTOVÝCH TRZÍCH A APLIKAČNÍ
POTENCIÁL PERMANENTNÍCH MAGNETŮ
NA BÁZI ND-FE-B V RÁMCI ČR
Ing. Vladimír Hrabina
LH Magnet, s.r.o.
Přestávka
POUŽITÍ PERMANENTNÍCH MAGNETŮ
V TRAKČNÍCH MOTORECH
Dr. Ing. Ladislav Sobotka
Škoda Electric, a.s.
TESTOVÁNÍ A VÝVOJ FRIKČNÍCH KOMPOZITŮ
PRO BRZDOVÉ SYSTÉMY AUTOMOBILŮ A
MOTOCYKLŮ
doc. Ing. Vladimír Tomášek, CSc.
VŠB-Technická univerzita Ostrava, Centrum nanotechnologií
Ing. Jiří Martinec, Ph.D., MXN-CZ s.r.o.
Diskuze
12.10–13.10
OBĚD A DISKUZE S POZVANÝMI PREZENTUJÍCÍMI, BRIEFING PRO NOVINÁŘE
13.10–15.00
BLOK 2
SOUČASNÉ PROBLÉMY PŘI APLIKACI
IMPLANTÁTŮ V TRAUMATOLOGII
Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Traumatologické centrum, Fakultní nemocnice Ostrava
MATERIÁLOVÝ PROGRAM FIRMY MEDIN,
A.S. PRO TRAUMATOLOGII
Ing. Luboš Žilka
MEDIN, a.s.
BETA SLITINY TITANU PRO BIOKOMPATIBILNÍ
MATERIÁLY V LÉKAŘSTVÍ
Doc. Dr. Ing. Monika Losertová
VŠB-Technická univerzita Ostrava, FMMI, RMTVC
MIKROSTRUKTURNÍ A MECHANICKÉ
VLASTNOSTI ULTRAJEMNOZRNNÝCH
MATERIÁLŮ NA BÁZI TITANU PRO IMPLANTÁTY
doc. Ing. Miroslav Greger, CSc.
VŠB-Technická univerzita Ostrava, FMMI, RMTVC
BIODEGRADOVATELNÉ SLITINY
PRO POUŽITÍ V MEDICÍNĚ
prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch, VŠCHT v Praze,
Centrum vývoje moderních kovových biomateriálů pro lékařské implantáty
Progresivní
kovové materiály
v lékařské praxi
(traumatologii)
Diskuze
Přestávka
15.20–16.50
BLOK 3
Využití penetračních
testů pro hodnocení
aktuálních
materiálových
vlastností
dlouhodobě
provozovaných
zařízení
ZKUŠENOSTI S HODNOCENÍM MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ Z VÝSLEDKŮ
PENETRAČNÍCH TESTŮ DLE METODIKY CWA15 627
Prof. Ing. Karel Matocha, CSc.
MMV s.r.o.
TESTOVÁNÍ MALÝCH VZORKŮ – VÝZKUMNÉ A
VÝVOJOVÉ AKTIVITY V IGCAR, INDIE
K. V. Kasiviswanathan, Indira Gandhi centrum
pro atomový výzkum, Kalpakkam, Indie
VYUŽITÍ PENETRAČNÍCH TESTŮ PRO HODNOCENÍ KRITICKÝCH KOMPONENT
KLASICKÝCH ELEKTRÁREN VE SPOLEČNOSTI ČEZ, A.S.
Ing. Radovan Šťastný
ČEZ, a.s.
VYUŽITÍ PENETRAČNÍCH TESTŮ PRO HODNOCENÍ MATERIÁLOVÝCH
VLASTNOSTÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ
Ing. Miroslava Pošvářová, Ph.D.
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Diskuze
16.50–17.50
18.00
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽE INOVAČNÍ FIRMA MSK 2013
Martin Sikora, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje
VEČERNÍ POSEZENÍ, HOTEL IMPERIAL, LA BRASSERIE
ÚČAST NA AKCI JE ZDARMA.
Registrace:
Registrace účastníků do 29. října 2013 elektronicky přes kalendář akcí na webu ARR (www.arr.cz),
kapacita omezena.
V případě dotazů k programu konference, prosím, kontaktujte Davida Paweru, [email protected], +420 595 691 216.
Ubytování:
Ubytování si účastníci konference zajišťují a hradí sami.
Agentura pro regionální rozvoj, a.s. zajistila zvýhodněnou cenu ubytování pro tuto akci (jednolůžkový pokoj Kč 1.800,-/noc,
dvoulůžkový pokoj Kč 2.100,-/noc) v Mamaison Business & Conference Hotel Imperial v Ostravě, heslo: „Brokerage Event“.
Rezervace:
[email protected], +420 599 099 717, (www.imperial.cz).
Financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
www.arr.cz
Download

pozvánka