N O V I N Y
Z A M Ě S T N A N C Ů
S P O L E Č N O S T I
Zelený vitriol a budoucnost
našeho podniku
4
Heptahydrát síranu železnatého je znám
jako zelená skalice. Do historie našeho
podniku zasahuje až se zavedením výroby titanové běloby v 60. letech 20. století.
,
č l e n a
s k u p i n y
ČÍSLO 11-12 / LISTOPAD-PROSINEC 2011
Rozhovor s ekonomickým ředi- 5
telem, Ing. Oldřichem Konečným
Letošní vývoj hospodaření Prechezy je
výjimečný, například v ukazateli tržeb
nebo zisku bude určitě rekordní.
Vánoční témata
Mikuláš přišel nadělovat do
PRECHEZY - aneb jaká byla Mikulášská besídka, Stavíte Betlém?
Vánoce ve skupině AGROFERT
NAŠE ANKETA
Vážení spolupracovníci,
Vážené kolegyně, kolegové, milí zaměstnanci,
Co bys chtěl/a pod stromeček a co se ti nejvíc
líbilo na mikulášské?
přeji Vám i Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků a také
hodně štěstí a zdraví v novém roce
2012.
jistě jste si všimli, že se v posledních týdnech nevěnuji pouze aktivitám Agrofertu a jeho dceřiných firem.
A také si možná kladete otázku, proč
jsem "pohodlí" byznysu a úspěšných
firem vyměnil za negativní pozornost médií i politiků, za neobjektivní otevírání mé minulosti, za kádrování mých rodičů, rodiny, známých
a dalších lidí, které mám rád.
Radek
Bartoněk:
Pod stromeček chcu kokina a nejvíc
se mi líbil Anděl, byl hodnej.
Zároveň chci při této příležitosti
poděkovat za pochopení rodinám
těch z Vás, kteří sváteční dny stráví
při plnění svých povinností na pracovištích.
Proč to dělám? Stejné otázky si
kladou i novináři, kteří často konstruují více či méně divné závěry.
Ivo Hanáček
Vlastně se českým médiím zase tak
moc nedivím. Naše společnost je po
dvaadvaceti letech svobody natolik
frustrovaná a nedůvěřivá, že se prostě docela logicky brání myšlence, že
to s ní někdo může myslet dobře.
Obzvlášť poté, co jsme poznali (média
i veřejnost) pravé důvody strany s názvem Věci veřejné k jejímu vstupu do
politiky. Každá další strana, která bude třeba opravdu chtít měnit politiku
k lepšímu, to bude mít o to těžší.
Marek
Zdráhal:
K vánocům
chci Igráčka
a moc se mi líbila ta písnička UI, UAA,
UI, UAA…
Andrejka
Čevelová:
Pod stromeček nic nechci,
nejhezčí byly
loutky. (Pozn.
redakce: nejspíš všechno
má).
Viktor
Valášek:
K vánocům už
jsem psal Ježíškovi o autodráhu Hotwheels, tu určitě dostanu,
super bylo malování na ruce.
Anička Frydrýšková:
Jak holky tancovaly, bylo
parádní, od Ježíška chci nějakou panenku.
Matěj Valenta:
Nej byl Mikuláš, dal mi hračku. Pod stromeček si přeju
počítač.
Věřím, že se většina z vás už seznámila s Výzvou ANO 2011 a se stejnojmennou iniciativou. Vytvořili jsme
hnutí, které má za cíl navrhovat recepty na léčení nejpalčivějších problémů této země a nalézt osobnosti,
které tyto problémy dokážou úspěšně řešit. Zapojit se do něj může
každý, kdo má stejné cíle jako my.
Naši sympatizanti si mohou dopřát
přímé demokracie tím, že budou problémy této země pojmenovávat,
hledat s námi jejich řešení a také osobnosti, které by měly tato řešení v budoucnu prosazovat.
Vážení zaměstnanci Prechezy,
ČTCAP a Precoloru,
dovolte, abych vám tímto způsobem
poděkoval za vaši práci v roce 2011, který byl pro titanovou bělobu velmi úspěšný. Díky vaší poctivé práci se nám podařilo dosáhnout velmi dobrých výsledků a věřím, že se nám všem bude dařit
i v roce 2012. Přeji vám klidné a příjemné prožití vánočních svátků a načerpání energie do další společné práce.
Dan Kurucz
Ředitel Divize speciální chemie
AGROFERT HOLDING, a.s.
Předseda představenstva
PRECHEZA, a.s.
Ředitel PRECOLOR, o.s.
6 8
Nikdo z nás dnes nedokáže říct,
zda se iniciativa ANO 2011 nakonec
promění v politickou stranu. Zatím
jsem tedy manažerem tohoto hnutí
a samotného mě hodně zajímá, jak
si celá myšlenka povede a jak
dopadne. Už kvůli této zemi ale
věřím, že dobře.
Jistě o mně víte přece jen víc než
česká média, která od sebe pořád dokola navzájem opisují a vytahují staré „rádoby“ kauzy. Každopádně si
myslím, že se nám daří těmto „kauzám“ docela pohotově čelit a soustředit se spíš na budoucnost.
Nikoho samozřejmě nebudu nabádat, aby se přidal k našemu hnutí.
Každopádně budeme chtít i vás přesvědčit, že iniciativa aktivních občanů může být tou správnou cestou
(ne-li jedinou), jak zdejší politické
a společenské poměry změnit.
Sám za sebe můžu říct, že se (v poslední době snad více než jindy)
pořád učím. Učím se „mediálně“ vyjadřovat, učím se ovládat emoce, učím
se víc promýšlet důsledky toho,
když řeknu, co si myslím. To, co si
myslím, ale říkat nepřestanu a určitě
přitom nebudu lhát. To vám slibuji.
Přeji všem klidné svátky a hodně
sil do nového roku; budeme je
potřebovat.
Andrej Babiš
VÝZKUM / Ing. Adolf Goebel, Ph.D., vedoucí výzkumu titanové běloby, ČTCAP a.s.
Jak se u nás zkoumá titanová běloba
Nejprve se bude jistě hodit trocha
informací o titanové bělobě a její
historii. Titanová běloba je nejlepší
známý bílý pigment. Chemicky jde
o oxid titaničitý. To však k jejímu
popisu nestačí.
Ze školy si všichni pamatujeme, že
jedním z prvků je uhlík. Také si vzpomeneme, že v přírodě se objevuje
jako tuha (grafit) a diamant. No, hasiči by jistě přidali i saze. Když se zaměříme na dvě trvanlivější a příjemnější formy, pak si rychle uvědomíme, že je mezi nimi rozdíl asi jako
mezi aktem a pietním aktem. Proč?
Je to dáno jejich vnitřní strukturou. Ze
stejných cihel můžeme postavit chlívek, zídku, rozhlednu, palác i chrám.
Příroda je úsporná a umožňuje cih-
optimální kvality podle potřeb uživatele.
I když anatas a rutil se v přírodě
vyskytují, nedá se říct, že by ho používal ke svým výtvarným dílům už
pračlověk nebo staří Římané. Na rozdíl od železitých pigmentů má titanová běloba jako pigment hodně kratičkou historii. Proč? K tomu, aby
byl bílý, musí být oxid titaničitý su-
ličky z molekul oxidu titaničitého sestavit jen do tří možných staveb – anatasu, rutilu a brookitu. Brookit není
snadno vyrobitelný ani stabilní, a tak
nemá žádný praktický význam. Rozdíly mezi anatasem a rutilem nejsou
sice extrémní, ale i tak mají velký význam pro praktické využití a získání
perčistý, a to v přírodě nikdy není.
Kdy tedy začala historie výzkumu
oxidu titaničitého? Z minerálu ilmenitu ho nejprve vyrobil v Anglii
William Gregor v roce 1790. Do stadia umožňujícího průmyslovou
výrobu dovedli technologii zpracování ilmenitu Norové Jebsen a Farub
a nezávisle na nich i Američané Ross
a Burton. První výroba anatasu byla
pokračování na str. 4
UDÁLOSTI
2
PŘEROVSKÝ CHEMIK
AKTUALITY
PODZIMNÍ GENERÁLNÍ ZARÁŽKA NA “ČERVENÍCH” / Ing. Tomáš Příkopa
V listopadu proběhla na provoze
železité pigmenty a monohydrát generální zarážka, jejímž cílem bylo
provedení naplánovaných oprav,
realizace investičních akcí, revizí
a čištění výrobního zařízení. Sjetí do
podzimní zastávky proběhlo později než v minulých letech z důvodu požadavku maximálního prodeje železitých pigmentů. Odstávka, která byla směřována do období podzimního útlumu prodeje,
proběhla od 29. října do 15. listopadu.
Nejnáročnější akcí údržby byla bezesporu generální oprava elektroodlučovače „SEO B“ na K-systému. Časově náročnou opravu elektrofiltru
provedli pracovníci externí firmy za
3 týdny, montážní práce vyžadovaly
trvalou přítomnost jeřábu. Výstupní
potrubí obou elektroodlučovačů bylo
osazeno novými „zvonovými“ uzávěry, za zmínku stojí i výměna části
silně zeslabeného potrubí kouřovodu do komína PS20. Pozornost údržby se zaměřila v dehydratační peci
na termické lince na opravu vyzdívky hořákové komory a výměnu ná-
ní hmotu v předkontaktu a v kontaktním uzlu K-systému, provedli
pravidelné čištění vodního prostoru
chladičů kyseliny a pomocí vysokotlakého vodního paprsku zprůchodnili výměník tepla za dehydratační
pecí. Dále byly zrevidovány a na nejvíce zatěžovaných filtrech vyměněny filtrační tkaniny.
Odstavení provozu bylo využito
také pro realizaci dlouhodobě připravovaných investičních akcí. Zásadní akcí se stala pro výrobnu
sypky materiálu do pece. Nové vyzdívky hořákové komory a výpadového jízku se dočkala i kalcinační pec.
Pracím na KP předcházelo časově
náročné roztažení pece včetně výpadové komory. Na redleru kalcinátu byla provedena výměna notně
zanesených a zkorodovaných chladících sekcí.
V době zarážky naši a externí pracovníci vyčistili a obměnili kontakt-
Monosalu náhrada zastaralé a prašné
baličky pytlů za nový balicí stroj.
Výhodou nové baličky pytlů je
snížení rizika kontaminace Monosalu cizím předmětem a balení do
zavařovaných pytlů snižuje prašnost
na pracovišti. Nájezd baličky do
zkušebního provozu proběhl bez
větších problémů a již nyní se dá říci,
že tato investice splnila naše očekávání. Na K-systému byla v rámci
investiční akce vyměněna předloha
na kyselinu sírovou. Náročná se
ukázala demontáž staré vyzděné nádrže a to díky své nečekaně velké
hmotnosti. Na demontáž předlohy
ze základu musel být nasazen speciální jeřáb, který operoval ve velmi
omezeném prostoru. Údaj na váze
v kabině jeřábu ukázal nakonec nečekaných 24 tun! Současná plastová
káď váží pouze 1,5 tuny. Z investičních prostředků byly v zarážce
vyměněny pohony obou pecí včetně
externího chlazení. Na K-systému
došlo k napojení chladičů kyseliny
na vodu z chladicího okruhu CHV2
prostřednictvím nově vybudovaného potrubí. Kvalitní chladicí voda
zajistí dobré chlazení kyseliny i v letním období a sníží četnost čištění
vodního prostoru chladičů.
Všem pracovníkům i firmám, kteří
se na generální zarážce podíleli, patří
za dobře odvedenou práci poděkování.
VYJÁDŘILI JSME PODPORU STUDENTŮM / Ing. Zuzana Šálková
V úterý 15. listopadu jsme se v rámci spolupráce se školami zúčastnili
„prezentace škol“ neboli přehlídky
oborů Scholaris, která se konala
v prostorách Střední pedagogické
školy v Přerově.
tradičních chemických olympiád,
demonstračních pokusů uskutečněných na výstavě „Náš život s chemií“
či prostřednictvím každoročních exkurzí, praxí nebo besed. Nově připravujeme ve spolupráci s průmyslovkou v Hranicích pro žáky 9. tříd základních škol soutěž „Hledáme nejlepšího chemika regionu“.
Uvědomujeme si, že stále potřebujeme jak mladé chemiky, tak i studenty ostatních technických oborů.
PŘEROV OPĚT V RYTMU JAZZU / Alena Okáčová
PRECHEZA je již řadu let partnerem jedné z nejprestižnějších
českých hudebních akcí – Československého jazzového festivalu.
Tak tomu bylo i letos.
Ve dnech 19. – 22. 10. se konal již
XXVIII. ročník a jazz opět pohltil na
čtyři dny celý Přerov. Vynikající hudebníci se představili nejen během
hlavního programu v Městském domě, ale i v rámci doprovodného programu v restauraci Pivovar a v Hostinci U Olinka ve Lhotce.
Letošní festival otevřeli ve středu na
zahajovacím koncertě v Městském
domě orchestr Karla Vlacha, Felix
Slováček a trochu netradičně i tanečníci swingu. Následující večery se představili další čeští i zahraniční jazzmani, a přestože kvůli nemoci nepřijel Al Di Meola, jeden z největších
taháků programu, mohli diváci vidět
skvělé koncerty. Zlatými hřeby byla
vystoupení bubeníka Sonny Emoryho (ex-Earth, Wind & Fire) a cenami
Grammy ověnčeného Chucho Valdése, jehož produkce festival uzavřela.
Doprovodný program byl zahájen
v Hostinci U Olinka ve Lhotce ve-
čerem plným hudby, poezie a povídání o Austrálii s Jiřím Neradílkem
a přerovskou hudební skupinou
Mothers Follow Chairs. Jazzování
pokračovalo na další doprovodné
scéně v restauraci Pivovar, opět pod
názvem Jazz u piva. Ten byl letos věnován podpoře dobrovolného dárcovství krve. Než se všichni pustili
do zpěvu a tance, proběhl ve čtvrtek
ráno v přerovské nemocnici mimořádný odběr krve. V rámci doprovodného programu se zde představili
kromě českých umělců rovněž hudebníci z Polska, Slovenska a Maďarska.
Pořadatelem festivalu je Město
Přerov, které je zastoupeno Nadačním fondem PJF.
V průběhu roku 2011 proběhly prověrky BOZP na následujících provozech a výrobních útvarech (viz tabulka).
Prověrky BOZP proběhly za účasti
vedoucích zaměstnanců pracoviště,
zástupců odborové organizace a pracovníků bezpečnostně-technických
služeb. Součástí prověrek byla i oblast
požární ochrany. Při těchto prověrkách BOZP měli jednotliví zaměstnanci bezprostřední příležitost sdělit
svoje postřehy, jak vylepšit pracoviš-
Útvar
Náklady na odstranění
závad z prověrek
BOZP 2011
PKS
ŽPM
tě, aby práce byla bezpečnější a aby
se eliminovala rizika případných pracovních úrazů.
Celkové náklady na odstranění závad činily 1 058 879,- Kč. Závady se vyskytovaly především v následujících
oblastech:
- vybavení lékárniček pro poskytování první pomoci
- použití a kontroly vázacích
prostředků
- eliminace možných pádů z výšky
(zábradlí)
Kontrola ČIŽP v Precheze
Dne 9. 11. 2011 proběhla další z řady kontrol, které Česká inspekce životního prostředí provádí v našem podniku. Tentokrát
byla prověřována oblast ovzduší ve vztahu
k plnění podmínek integrovaného povolení
Prechezy, konkrétně zdroje - výroba kyseliny sírové. Kontrolou bylo zjištěno, že
všechny podmínky pro provoz jsou plněny
a že zdroje znečištění ovzduší jsou provozovány v souladu se zákony a prováděcími
předpisy. Pro Prechezu i naše životní prostředí jsou důležité naměřené výsledky emisí,
které dosahují přibližně 65% povoleného
limitu.
Setkání předsedů ZO OS
ECHO ve Fatře, a.s.
Ve dnech 3. a 4. listopadu 2011 jsme se
zúčastnili setkání předsedů ZO OS ECHO
ve Fatře, a.s., hostiteli byli paní Zdeňka Mekysková a pan Ivan Juřena. Setkání se zúčastnili i předsedové DEZy, Prechezy, Synthesie, Gumotexu Břeclav a Kordárny Velká
nad Veličkou. Naše setkání začalo v Napajedlích, kde nás velmi přátelsky přivítal personální ředitel pan dr. Leoš Klofáč. Následovala vzájemná výměna informací a exkurze v areálu Fatry Napajedla, při které
nás velmi fundovaně provázel pan Jaroslav
Škrabala. Druhý den jsme navštívili výrobní
areál Fatry v Chropyni a v doprovodu pánů
Vojtěcha a Juráska jsme si prohlédli provozy
vyrábějící BO PET fólie a speciální vstřikované výrobky pro společnost IKEA. Díky
dobrým dlouholetým vztahům jsme mohli
navštívit i provozy jiných firem sídlících ve
Výrobním a logistickém areálu Chropyně.
Byli jsme velmi překvapeni, jak rozmanitý
a zajímavý sortiment výroby se zde nachází.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem,
kteří se na přípravě našeho setkání podíleli.
JUBILEA
Nepřetržité zaměstnání dovršili:
20
Škapincová Lenka ze stř.10111,
laborantka na provoze TB,
nástup do a.s. 10.12.1991
PROVĚRKY BOZP V ROCE 2011 / Karel Kolář
Veřejné prověrky bezpečnosti
práce a požární ochrany jsou ve
společnosti PRECHEZA prováděny v souladu s ustanovením kolektivní smlouvy a požadavkem
zákoníku práce. Probíhají nejméně
jednou za rok na všech pracovištích a zařízeních.
Od konce ledna 2012 budou zahájeny práce
na rekonstrukci železničního mostu přes
Bečvu. Pro příjezd ke staveništi bude v 1. etapě výstavby mostu využíván areál Prechezy
(obdobně jako na konci roku 2011) do konce
května 2012. Na nábř. Dr. Edvarda Beneše
bude zúžena komunikace na průjezd jednoho vozidla opatřená dopravními značkami a v určitých technologických časech
bude provoz řízen zástupci zhotovitele. Ve
dnech 3. 2., 29.2. - 3. 3., 22.3. -24. 3. a 9.4. 11. 4. nebude průjezd vozidel umožněn.
AKTUALITY Z ODBORŮ
Zástupce PRECHEZY vyjádřil
podporu zejména školám s chemickým zaměřením – Střední průmyslové škole v Hranicích a Střední
škole logistiky a chemie v Olomouci.
Naší účastí na akci jsme chtěli studentům připomenout, že i chemie je perspektivní obor, a jako stabilní zaměstnavatel s téměř 120letou tradicí jim
můžeme nabídnout zajímavé uplatnění.
Chemii se nejen studentům snažíme zpopularizovat třeba v rámci
Smyslem burzy bylo přiblížit žákům základních škol jednotlivé obory tak, aby se lépe zorientovali ve
svých studijních možnostech. V dnešní době většina škol přijímá děti bez
přijímaček a nastává boj o žáky.
Rekonstrukce železničního
mostu:
EN
PVH
RTB
PÚ
MOK
MAR
CL
HS+sklad nákupu
Celkem:
18.115,25.807,909.530,18.010,39.850,22.650,11.047,440,6.930,6.500,1 058.879,-
- obnova bezpečnostního značení
- provozní dokumentace (návody
k obsluze) strojního zařízení
- provozuschopnost nezavodněného
požárního potrubí (suchovodů)
Na odstranění jednotlivých závad
byly komisí stanoveny termíny a určeni odpovědní pracovníci.
Cílem prověrek bylo předcházení
pracovním úrazům a zkvalitnění pracovního prostředí. Tento cíl byl
naplněn.
let
Pěcha Martin ze stř.19101, mistr údržby
na provoze TB, nástup do a.s. 13.12.1991
25
Herman Jaroslav ze stř.11641,
chemik povrchové úpravy
mikronizace, nástup do a.s. 1.12.1986 let
Kratochvil Petr ze stř.52902, provozní
elektrikář, nástup do a.s. 18.12.1986
30
60
Kojecký Jan ze stř.29002, mechanik
MaR, nástup do a.s. 18.11.1981
Životní jubilea - blahopřejeme!
let
Fojtík Jiří ze stř. 19101, mistr údržby na provoze TB, v a.s. od roku 1995 let
Doležel Jiří ze stř.14261, chemik kontaktář na provoze ŽPM, v a.s. od roku 1970
Odchod do důchodu
Lajčík Alois ze stř. 52200, provozní
zámečník Pára plyn, v a.s. od roku 1968
PRECHEZA A MY
PŘEROVSKÝ CHEMIK
3
JAK SE CO DĚLÁ / Ing. Kateřina Vidláková
Aplikační laboratoř ČTCAP a.s.
Měření lesku nátěrů
Provádí se na stolním nebo přenosném přístroji leskoměr fy BYK
Gardner (foto 5).
Vážení čtenáři, v minulých číslech
jste se seznámili s laboratořemi
Výstupní kontroly o. z. Precolor ,
Centrálními laboratořemi a laboratořemi mezioperačních kontrol.
Činnost a zaměření jednotlivých
laboratoří je vzhledem ke specifickému přístrojovému vybavení a speciálním analýzám odlišná, všechny
jsou ale neoddělitelně spjaté s hodnocením kvality našich výrobků.
Pojďme se podívat, čím se zabývá
Aplikační laboratoř.
Titanová běloba a železité pigmenty mají širokou oblast použití. Mezi
největší zpracovatelská odvětví patří
průmysl nátěrových hmot, plastikářský průmysl, výroba syntetických
vláken, průmysl papírenský, potravinářský, farmaceutický, oblast stavebnictví a další. Každá aplikace vyžaduje určité aplikační požadavky na
pigmenty.
Náplní práce Aplikační laboratoře
je provádění speciální výstupní kontroly a aplikačního servisu pro Prechezu, spolupráce s o. z. Precolor při
řešení stížností a reklamací z hlediska aplikace pigmentů. Účelem testů
je hodnotit kvalitu a míru vhodnosti
pigmentů pro určitou oblast aplikace, aplikační zkoušky nám umožňují porovnat kvalitu našich výrobků
s konkurencí.
A nyní se podívejme na některé
aplikační testy.
3
6
1
4
2
Hodnocení pigmentů v plastech
Stanovení dispergovatelnosti titanové běloby v plastech spočívá v přípravě koncentrátu na dvoušnekovém
extruderu (foto 1) a vyhodnocení filtrindexu tlakovou zkouškou (foto 2).
Pro testování optických parametrů a
světlostálosti titanové běloby v poly-
7
5
ethylenových a polypropropylenových fóliích se používá extruder s výtlačnou hlavou a zařízení umožňující navíjení vytlačené fólie (foto 2).
Testování světlostálosti a povětrnostní odolnosti pigmentů
Testované vzorky nátěrů, plastů,
8
laminátových papírů se umístí do zařízení simulující povětrnostní vlivy
QUV panel (foto 3), nebo se vystaví
na přírodní povětrnostní stanici s meteorologickou stanicí (foto 4). Po
určité době expozice se u vzorků vyhodnotí odolnost proměřením optických parametrů, lesku a křídování.
Vyhodnocení křídování
Křídování je povrchové narušení nátěrů, způsobené účinkem vlhkosti a UV
záření. Hodnocení se provádí přístrojem Kempf Chalking tester. Na navlhčený fotografický papír se provede
otisk, intenzita otisku se vyhodnotí
podle dané stupnice (foto 6).
Příprava nátěrů pro hodnocení optických parametrů, lesku a opacity
Na automatickém nanášecím zařízení se pomocí nanášecích pravítek
a spirál připraví nátěry na opacitní
karty, na kterých se hodnotí sledované parametry pigmentů v různých pojivech.
Např. opacita AV-01FG v pojivu
xanthanová guma, světlostálost
RGLP v melaminformaldehydové
pryskyřici (foto 7).
Stanovení fotoaktivity nátěrových
hmot
Provádí se metodikou degradace
organických barviv aplikovaných na
nátěry s fotoaktivní TiO2 umístěných pod UVA zářivku (foto 8).
Součástí Aplikační laboratoře je Laboratoř stavebních hmot, která bude
představena samostatně v následujícím čísle.
SIX SIGMA - POHLED Z VÝŠKY ŠESTI STOP A POHLED Z VÝŠKY ŠESTI TISÍC STOP / Ing. Pavel Mollin
Po létech bojů, vítězství a porážek už
téměř každý v podniku ví, že existuje
program na snižování rozptylu kvality (vyjádřeného jako směrodatná
odchylka "sigma"), aby se v ideálním
případě rozptyl sigma vešel do mezí
specifikace kvality šestkrát ("six") na
každou stranu od střední hodnoty, a tím
se minimalizovalo riziko nekvality
na zanedbatelnou úroveň ("kvalita
six sigma" znamená méně než 3x10-4
procenta nekvality, tedy nula celá
nula nic). Málo se ale ví, že Six sigma
není jen metoda statistická, ale také
manažerská, což s sebou nese i další
pohled izovštinou zvaný "přezkoumání" a čenglicky "ouvrvjú" neboli
"pohled shora".
Pokud bychom použili příklad z kamionové dopravy, je takový projekt six
sigma něco jako přeprava nákladu z místa á do místa bé. Řidič dostane kamion
a náklad, nastartuje a jede. Sem tam se
podívá na palubní desku, co mu ukazují kontrolky, sem tam se podívá na
mapu (nebo dnes většinou gépéesku).
Podle momentální situace před sebou
a za sebou přidává nebo ubírá plyn, vyhýbá se překážkám na silnici (jiní řidiči,
díry ve vozovce) a jak nejlépe umí, veze
svůj náklad do cíle. Je mu celkem jedno, kde jsou v ten který moment jeho
kolegové-řidiči, většinou nemá ani ponětí o tom, co se děje na cestě za nejbližší
zatáčkou (i když dopravní zpravodajství všech rádií tvrdí pravý opak) a už
vůbec neví, kam pojede, až složí svůj
náklad. Prostě a jednoduše řečeno,
chce se po něm, aby z výšin své kabiny
a výše svých vědomostí o procesu kamionové dopravy převezl náklad z místa á do místa bé v jakémsi čase, za jakési
náklady a v jakési kvalitě provedení.
O stupeň výš, na centrále firmy, sedí
jeden nebo více děžurných (v originále
"dozorce", moderní překlad je "dispečer" nebo "disponent"), který sice nemá
ani ponětí o tom, kolika děrám na silnici se musel řidič vyhnout a co mu
ukazují kontrolky na palubní desce, ale
který zato velice dobře ví, kdy má být
jeho řidič v cíli, kam pojede potom, co
z toho bude (penízky) a hlavně, co poví šéfovi, až se zeptá, jak mu jeho kamiony vydělávají. K tomu, aby toto
mohl dělat, by měl z dostatečné výšky
sledovat, co jeho auta dělají a jestli termíny, časy a náklady budou nebo nebudou dodrženy. Pravda, dnes už
aby dispečerovi radil, pro koho a za kolik má jezdit. Pokud se dispečer místo
o zakázky stará o to, jak rychle ten který
řidič jede, jestli dodržuje nebo nedodržuje bezpečnost silničního provozu,
a co mu ukazuje měřák paliva, je to
špatně. Z výšky šest tisíc stop jsou to
nepodstatné drobnosti. Pokud řidič
opravuje dispečera, kdy, kam a kudy
má jet "protože on tu štreku zná nejlíp", je to špatně, protože tohle se ze
žabí perspektivy správně rozhodnout
nedá.
A abychom používali správné termíny - řidiči jsou "six sigma belts", tedy
ti nositelé černých a zelených "pásů",
kteří projekty six sigma realizují, v jakémsi čase, za jakési peníze a v jakési
kvalitě provedení a kteří nerozhodují
o tom, jestli dělat zrovna tenhle nebo
jiný projekt. "Six sigma champion" je
dispečer, který musí vědět, jak to s jeho
projekty vypadá, jestli se vše stihne,
jestli to bude ono nebo ne, co poví direktorovi na otázku "jak to s tou sixsigmou je", a který se neplete týmům třikrát denně do práce. Každý má svou
roli, každý má svůj pohled na věc a dohromady se doplňují a doplňovat musí. Takže nejen žabí pohled "mělo to
být dvacátého a bylo to o den dřív,
olé", ale také "je to k něčemu, něco to
přineslo a někam nás to posunulo,
olé". A to je six sigma, jak má six sigma
vypadat.
jící ve fermentoru je po vyčištění
odváděn do zásobníku a upravován
pro další využití – spalování, při
kterém je výslednou energií buď
vzniklé teplo, nebo v případě kogeneračního zařízení teplo i elektřina.
Kogenerační jednotka je speciální
plynový pístový motor, který pracuje
obdobně jako zážehový motor spalující zemní plyn a pohání elektrický
generátor na výrobu elektrické energie, již lze spotřebovat ve vlastních
spotřebičích či ji prodávat do veřejné
energetické sítě. Odpadní teplo ze
spalin a chlazení motoru je částečně
využito pro zajištění fermentační teploty ve fermentorech (zhruba 25–
30%), zbylé teplo lze využít k vytápění objektů či jako zdroj tepla pro
sušárny a jiná tepelná zařízení.
"Řidičovu" pohledu se říká "pohled z žabí perspektivy", six sigmovou rétorikou
"pohled z výšky šesti stop". "Dispečerovu" pohledu se říká "pohled z ptačí
perspektivy" nebo také "pohled z výšky
šesti tisíc stop". Jeden doplňuje druhý
a jeden bez druhého nemůže existovat.
Dispečer není od toho, aby svým řidičům předepisoval, jak se vyhnout kdejaké díře na silnici a řidič není od toho,
nemusí nad svými autíčky létat vrtulníkem, stačí se podívat prostřednictvím
satelitu (a nechat si to příslušným programem vymalovat na obrazovce svého počítače).
Podle staré osvědčené zásady o Bohu
a císaři tady platí, že řidič nemusí vědět, co se honí hlavou majiteli firmy
(izovštinou řečeno "dlouhodobá strategie"), ale měl by vědět, že nesmí s autem
spadnout do díry, dojet pozdě a krást
naftu (tomu se izovsky říká "operativní
řízení procesu"). Dispečer by měl vědět, kam a proč jeho auta jedou dnes
a kam a proč jeho auta pojedou zítra
a pozítří (to je "politika firmy"). Dispečer
nemusí vědět, kolik ukazuje tomu kterému autu kontrolka teploty motoru
a řidič nemá co rozhodovat, jestli poveze boty do Itálie nebo sovy do Atén.
VÍTE, ŽE...? CO JE TO BIOPLYNOVÁ STANICE A JAK FUNGUJE?
Bioplynová stanice je moderní a ekologické technologické zařízení, které
zpracovává biomasu (materiály nebo
odpady organického původu) v reaktorech prostřednictvím řízeného procesu anaerobní digesce (proces, při
kterém mikroorganismy rozkládají
organický materiál bez přístupu vzduchu). Biomasa se zahřívá na provozní teplotu ve vzduchotěsném reak-
toru (fermentoru), kde zůstává po pevně stanovenou dobu. Proces anaerobní digesce vyžaduje zajištění vhodných životních podmínek pro mikroorganismy. Produktem anaerobní digesce je především bioplyn, dále tzv.
digestát (tuhý zbytek po vyhnití)
a fugát (tekutý zbytek po vyhnití).
Digestát může sloužit jako kvalitní
hnojivo, fugát má charakter odpadní
vody a většinou je odváděn do čističky odpadních vod. Bioplyn vznika-
4
PRECHEZA A MY
PŘEROVSKÝ CHEMIK
ZELENÝ VITRIOL A NAŠE BUDOUCNOST / Ing. Miroslav Šmíd
Heptahydrát síranu železnatého je
běžně znám pod triviálním označením zelená skalice, dříve i jako
zelený vitriol.
Zelená skalice je prokazatelně známa již od prvního století našeho letopočtu, ale do historie našeho podniku zasahuje až se zavedením výroby
titanové běloby v druhé polovině
šedesátých let minulého století.
Tento vedlejší produkt je tradičně
zpracováván na výrobu železitých
pigmentů FEPREN a monohydrátu
MONOSAL-30. Našel své uplatnění
též v sesterské společnosti KEMIFLOC na přípravky k čištění vody.
Zpracovávání zelené skalice je tedy
historicky spjaté s naším podnikem až
do současnosti a zdá se, že bude patřit i k faktorům, které ovlivní i naši
budoucnost. Plánované navýšení kapacity výroby titanové běloby nevyhnutelně přinese i navýšení množství
zelené skalice, které budeme nuceni
v naší bezodpadové technologii zpra-
covat. Proto se v investičních plánech našeho podniku počítá se stavbou zcela nové linky na zpracování
zelené skalice. Tentokrát bude využita fluidní technologie sušení heptahydrátu, která by měla být flexibilní a tím umožňovat výrobu monohydrátu síranu železnatého, ale i tzv.
obsušené zelené skalice, tedy práškového (tzv. volně tekoucího) heptahydrátu. Nová technologie přinese
i nové výrobky a s nimi i nové aplikační sektory, kde se budeme muset
obchodně prosadit.
Základní představu o jednotlivých
oblastech použití výrobků na bázi
zelené skalice v Evropě dává graf.
Podobně i naše nové výrobky naleznou své uplatnění v těchto segmentech. Již nyní je asi 90 % produkce MONOSALU-30 úspěšně obchodována jako krmivářská přídavná
látka (zdroj železa) pro výrobu krmných směsí pro hospodářská zvířata.
Stejné použití bude mít i nový vý-
Aplikační oblasti zelené skalice
robek – obsušená skalice – HEPTASAL-20. Zatímco jen cca 10 % z naší
produkce MONOSALU-30 je nyní
dodáváno do stavebního sektoru jako redukční činidlo k odstraňování
(redukci) škodlivého šestimocného
chromu v cementu, nový MONOSAL-20 by měl výrazně posílit náš
podíl v tomto sektoru. S výhodou jej
bude možné použít i k dávkování do
už pomletého cementu těsně před
balením, kde je použití MONOSALU-30 problematické. Naopak redukční činidlo MONOSAL-30 je
optimální pro přímé dávkování do
mletí cementářského slínku. Jen mizivé množství (1-2 %) HEPTASALU18 a MONOSALU-30 je nyní využíváno v zemědělském sektoru. Aplikaci „klasické“ zelené skalice (HEPTASAL-18) v tomto sektoru brání její
negativní fyzikální vlastnosti (tvrdnutí krystalků, tvorba tvrdých hrud
a tím problémové balení a manipulace). Nově vyráběná obsušená skalice HEPTASAL-20 by mohla tento
poměr zvrátit, neboť odpadají tyto
omezující negativní vlastnosti. Zelená skalice je účinný přípravek k hubení mechů, je součástí různých přípravků k ošetřování trávníků jak pro
zahrádkáře, tak pro profesionální použití k ošetření golfových a různých
sportovních hřišť. Dále ji lze aplikovat k potlačení tzv. chlorózy rostlin,
tj. nedostatku železa v důsledku
příliš alkalické půdy. Poměrně značná
množství zelené skalice (HEPTASAL-20) lze zpracovat jako přídavek
(zdroj železa) při výrobě tzv. obohacených hnojiv, což jsou např. základní NPK hnojiva doplněná o stopové prvky jako je měď, mangan,
zinek, ale i železo.
Možnosti použití výrobků na bázi
zelené skalice jsou tedy velmi různorodé. Je zřejmé, že zelená skalice bude naše aktivity – jak výrobní, tak obchodní – doprovázet i nadále a bude
významně ovlivňovat další rozvoj
našeho podniku.
ÚDRŽBA A OPRAVY V LETOŠNÍM ROCE / Ilona Dvořáková
Obecné pravidlo pro stanovení
rozpočtu pro údržbu na Hospodářských službách je plánování
oprav podle technických prohlídek
nevýrobních objektů, oplocení, komunikací a kolejiště. Schválením
letošního rozpočtu realizovalo
středisko Hospodářské služby tyto
větší údržbové akce:
1. Oprava sociálního zařízení v budově HS (dříve Centrální údržba)
Na počátku roku byla spuštěna
první akce údržby, a to oprava sociálního zařízení v 2NP v budově
HS, kterou prováděla firma BJM
Přerov s.r.o. Nejednalo se pouze o kosmetické úpravy, ale kompletní výměnu rozvodů vody, odpadů a zařizovacích předmětů s uplatněním hygienických hledisek.
2. Oprava oplocení od vlečkové
vrátnice po chladící věže
3. Oprava oplocení a kolárny u vrátnice Strhanec
Realizaci těchto akcí, provedla
firma SISKO spol. s r.o. Původní
kolejiště společností AWT a.s. V opravě byly tři výhybky, příjezdová
kolej od železničního mostu, přejezd
komunikace u dispečerské budovy
AWT a další důležité výměny pražců
tak, aby byly zachovány bezpečné
parametry pro provoz vlečky. V současné době jsou všechny akce oprav
v kolejišti ukončeny.
rozpadající se betonové oplocení
bylo nahrazeno novými betonovými
bloky a nadstaveno bavolety s ostnatým drátem. Montáž nové kolárny
již proběhla v měsíci říjnu a listopadu. Využívání kolárny u vrátnice
Strhanec pro odstavení soukromého
kola nebylo po dobu realizace opravy možné, zaměstnanci měli k dispozici pouze několik stání na volném nezastřešeném prostranství
u kolejí před hasičárnou. Poslední
akcí v uvedené lokalitě u vrátnice
Strhanec je realizace posuvné brány.
Tím bude dokončena etapa opravy
oplocení na Dluhonské ulici.
4. Oprava střechy na budově centrálních laboratoří – výzkumu
Bylo provedeno výběrové řízení
na opravy střech s nejhorší kvalitou
stávajících střešních krytin z různých
provozů. V říjnu byla ukončena s vítězem výběrového řízení, se společností STAV IZOL ISO, realizace
akce opravy střešních krytin, aby
bylo zamezeno zatékání a tím zhoršování technického stavu budov na
třech objektech: centrální laboratoře
6. Opravy komunikací
Řidiče sužuje špatný stav některých částí komunikací v areálu naší
společnosti. V září bylo ukončeno výběrové řízení na lokální opravy a postupně byly opraveny nejhorší úseky
komunikací. Všem řidičům a cyklistům chci poděkovat za shovívavost při
průjezdu křižovatkou u vodárny Bečva. Pokládka živičné úpravy se zpozdila z důvodu technického řešení.
– výzkum, budovy TPH – hlavní
trafostanice a část objektu skladu
bílého sádrovce.
5. Opravy kolejiště v areálu a osvětlení v Lověšicích (viz. obr. )
Od 10. října 2011 začala oprava
Věříme, že realizací uvedených
akcí zlepšíme bezpečnost firmy, zajistíme zachování požadovaného technického stavu, zpříjemníme zainteresovaným zaměstnancům jejich
pracovní prostředí a i o trochu víc
zkrášlíme areál PRECHEZY.
JAK SE U NÁS ZKOUMÁ TITANOVÁ BĚLOBA / Ing. Adolf Goebel, Ph.D., vedoucí výzkumu titanové běloby, ČTCAP a.s.
pokračování ze str. 1
v obou zemích zahájena až v roce
1919. Pokud jde o výzkum titanové
běloby, má naše vlast také jednu významnou prioritu. První syntetický
rutil v laboratorním měřítku byl vyroben ve dvacátých letech minulého
století v Ústí nad Labem. Precheza
vyrábí jak anatas, tak rutil a obě
modifikace jsou i předmětem našeho
zájmu.
pitelně se posuzuje také dopad změn
na produkci jak z hlediska kvality, tak
z hlediska předepsaných hygienických
parametrů pro farmaceutickou a potravinářskou titanovou bělobu (takzvaných „farma a fůdgrejdů“) i možnosti modifikace technologie vedoucí k co nejlepším výsledkům. Ve hře
jsou také inovace nabídky titanové
běloby vylepšením stávajících nebo
zavedením nových typů.
Počátky výzkumu titanové běloby
jsme již zmínili. Jak to vypadá s výzkumem titanové běloby u nás v ČTCAP
a.s.? Výzkumná skupina titanové běloby sestává z šesti žen a jednoho muže.
V praxi to znamená, že na jednoho
jejího člena připadá cca 6 400 tun titanky ročně a zhruba 3 její typy. Čím
se zabýváme? Málo z toho představují činnosti, které se dají nazvat čistým výzkumem. V lepším případě se
jedná o aplikovaný výzkum, z velké
části pak o vysoce kvalifikovaný podpůrný servis. Je to samozřejmě logické. Práce bývají pravidelně zaměřeny
V rámci aplikovaného výzkumu se
pochopitelně snažíme získat také teoretické poznatky k nejdůležitějším
operacím výrobního procesu. V oblasti získávání nových znalostí se klasicky sledují klíčové operace, ke kterým se řadí v současnosti hlavně hydrolýza, kalcinace a anorganická i organická povrchová úprava. Tyto operace dokážeme simulovat laboratorně včetně navazujících operací až do
stadia hotového pigmentu.
na laboratorní podporu provozních
zkoušek a zavádění nových investic,
řešení anomálních stavů ve výrobě
a na testování alternativních surovin.
Hodně pozornosti jsme věnovali a věnujeme zpracovatelnosti nejrůznějších ilmenitů a jejich směsí. Pocho-
Práce se neobejde bez patřičného
vybavení. Přímo ve skupině máme
k dispozici mimo v Precheze relativně běžného vybavení také např.
tenziometr (měření kontaktního
úhlu, který se využívá k posouzení
smáčivosti pigmentu). Jednoduché
analytické rozbory provádíme sami,
jsme vybaveni i zařízením k měření
distribuce velikosti částic. Uživatelské vlastnosti testujeme částečně sami
(optické vlastnosti, spotřeby oleje),
specializovanější vyhodnocení provádí Aplikační skupina. Podstatná část,
především špičkové analytické zázemí, je nám k dispozici v Centrální
laboratoři v Precheze.
Velkou a obvykle ne vždy zcela doceněnou hodnotou je v každé firmě
i v každé její organizační jednotce
zkušený, spolupracující a vzdělaný
tým. Samostatnost a stále otevřené oči
a vnímání i drobných odchylek v procesech je pro výzkum klíčové. Všichni naši pracovníci si trvale zvyšují
svoji kvalifikaci. V rámci odborného
růstu dva úspěšně dokončili postgraduální studium a získali titul dok-
tor (Ph.D.) a absolvovali dvouleté licenční studium matematicko-statistických metod vyhodnocování výsledků. Samozřejmostí jsou i jazykové
znalosti a u všech i práce s počítači.
Pravidelně vystupujeme s odbornými příspěvky také na vědeckých konferencích.
Operativně zaměřený výzkum je
investicí pro přítomnost, aplikovaný
pro budoucnost a základní je často
podmínkou přežití v daleké budoucnosti. Samostatný výzkum bez dalších kroků potřebných pro přenos do
praxe a důležité zpětné vazby by se
míjel účinkem. Vždy je nutná dobrá
spolupráce s dalšími pracovišti.
Chtěl bych proto využít této příležitosti také k tomu, abych poděkoval
všem kolegyním ve skupině i zadavatelům a odběratelům naší práce za
týmový, kvalifikovaný a vstřícný přístup jak k úkolům, tak i k vnitro a meziútvarovým vztahům. Jen tak je možné dosahovat výsledků ve prospěch
všech.
PRECHEZA A MY
PŘEROVSKÝ CHEMIK
5
ZEPTALI JSME SE / Ing. Zuzana Šálková
Rozhovor s ekonomickým ředitelem, Ing. Oldřichem Konečným
Pane řediteli, ráda bych Vám položila pár otázek jak z pracovní, tak
i trošku soukromé oblasti.
Jak dlouho v Precheze pracujete?
Jak z vašeho pohledu hodnotíte
vývoj podniku za tu dobu?
Do Prechezy jsem nastoupil na
jaře roku 1998, takže zde pracuji necelých 14 let. Přestože se za tu dobu
podnik v mnoha směrech změnil,
hlavní cíle zůstávají – orientace na
zákazníky, výkon a kvalitu. Za klíčové považuji to, že se Precheze podařilo udržet svou konkurenceschopnost, a to i přes dlouhodobě
(z pozice Prechezy jako exportéra)
nepříznivý vývoj směnného kurzu
Kč. To bylo mimo jiné umožněno
neustálými investicemi do zvýšení
kapacity výroby a do úspory nákladů. Precheza si za tu dobu prošla
úspěšnými roky, jako například letos,
ale i těžším obdobím, zejména v době krize. Rok 2008 nám ukázal, že
i relativně stabilní firma, jakou
Precheza bezesporu je, může při
určité nepříznivé kombinaci tržních
faktorů být zranitelná. Z poslední
krize jsme díky zavření některých
nákladově méně efektivních výroben
vyšli silnější, ale je zřejmé, že další
projekty na zvýšení konkurenceschopnosti není vhodné podceňovat.
Mám-li uvést některé konkrétní
změny, tak hlavní významné milníky během mého působení v Precheze vidím asi dva – zavedení informačního systému SAP od roku 2000
a akvizice čínské výrobny v Tong-
lingu v roce 2006. Zatímco zavedení
SAP podle mne mělo na řízení procesů jednoznačně pozitivní vliv, investice v Číně se zatím nevyvíjí
podle očekávání a zlepšení tohoto
stavu si vyžádá ještě nemálo úsilí.
Mohl byste čtenářům v krátkosti
popsat činnost vašeho úseku?
Činnost ekonomického úseku
v Precheze se asi příliš neliší od práce
obdobných útvarů v jiných firmách,
snad s výjimkou rozsahu, protože
vedle vlastní agendy Prechezy vedeme účetní a finanční agendu pro
některé spřízněné firmy. Jsme v podstatě servisním úsekem, vedle zákonem stanovených činností, jako je
vedení účetnictví a daňové evidence,
poskytujeme vedení, výrobním i ostatním střediskům informace nezbytné pro řízení a rozhodování. Naší
snahou je vedle standardních informací poskytovat našim partnerům
vždy i určitou přidanou hodnotu,
která může spočívat například ve
srozumitelnosti předkládaných informací, odfiltrování méně podstatných, předkládání návrhů na opatření apod. K našim činnostem rovněž patří agenda financování, platebního styku a pojištění.
Od roku 2010 náleží do ekonomického úseku i oddělení informatiky,
což je celkem samostatná a pro mne
jako laika i docela komplikovaná
oblast, do které se zatím snažím alespoň částečně proniknout.
V čem vidíte další možnosti ke
zlepšení na vašem útvaru?
Myslím, že jsme už v minulosti na
ekonomickém úseku prokázali, že
umíme využít potenciálu informačních systémů a různých dalších možností ke zvýšení produktivity našich
činností. Je zřejmé, že v oblasti práce
s lidmi a zpracování informací je
neustále možné něco zlepšovat.
Aktuálně si hodně slibujeme od
zjednodušení procesů v souvislosti
s plánovanými změnami v organizaci prodeje, v delším horizontu pak
vidím potenciál ve větším využívání
dostupných informačních technologií, které v sobě stále skrývají řadu
nevyužitých možností.
Všechny zaměstnance nejvíc zajímá, jak se vyvíjí hospodářský
výsledek v letošním roce a jaké
budou plány na rok příští?
Letošní vývoj hospodaření Prechezy je výjimečný, například v ukaza-
teli tržeb nebo zisku bude určitě
rekordní. Tato příznivá situace je způsobena vysokou poptávkou a růstem
cen titanové běloby v kombinaci
s dosud nízkými cenami některých
podstatných vstupů. Bohužel cena ilmenitu nám v příštím roce půjde výrazně nahoru a cena síry se zvýšila
o 100% už v průběhu letošního roku.
Rovněž máme signály, že růst poptávky po titanové bělobě začíná
oslabovat, takže pro příští rok se dá
předpokládat, že se současná “nadstandardní“ úroveň zisku neudrží.
Přesto je zřejmé, že Precheza je v současné době ve velmi dobré kondici
a navíc má připravený rozsáhlý investiční program, který by měl
umožnit, abychom z dalších případných krizí vyšli opět posíleni.
A teď přejdeme od „čísel“ k lehčímu tématu. Vím, že jste vášnivý
rybář. Mohl byste našim čtenářům
přiblížit vaši zálibu? Pochlubit se
s největším úlovkem, povědět, kde
rád lovíte, co Vás k tomuto koníčku přivedlo?
Nejsem si jistý, že jsem “vášnivý“
rybář, protože se snažím volný čas
rozdělit mezi rodinu, ryby, zahradu,
rád si zajedu i na kole. Pravdou je, že
tradici rybářství máme v rodině, k tomuto koníčku mě přivedl můj otec
a děda, s krátkými přestávkami chodím na ryby už od svých 10 let. Bohužel v blízkém okolí Holešova nejsou větší vodní plochy nebo řeky a rybářů je poměrně hodně, takže
úlovky v posledních letech nejsou
příliš na chlubení. Od roku 2008
každé září jezdíme lovit dravce na
jezero Asnen v jižním Švédsku.
Týden strávený na chatě a na lodi na
jezeře uprostřed neporušené přírody
je perfektní relaxace, obzvlášť pokud
se podaří chytit nějakou hezkou
štiku, candáta nebo alespoň v okolních lesích nasbírat hřiby.
Blíží se čas Vánoc. Mohl byste
prozradit váš oblíbený recept na
přípravu ryby?
Na vánoce děláme z kapra tradiční
polévku a řízky, přesto ryby nejraději
připravuji klasickým způsobem – usmažené na másle, ochucené solí,
kmínem a sladkou paprikou, po
otočení přidat cibuli. Samozřejmě
zkoušíme i jiné úpravy, například
příležitostně rád ryby griluji nebo
udím – mnoho lidí to překvapí, ale
uzený kapr je ceněná a hlavně velmi
dobrá delikatesa.
Existuje něco, po čem toužíte, a co
byste rád našel pod Vánočním
stromkem?
Z touhy po dárcích pod stromkem
už jsem dávno vyrostl, největší potěšení mám z pohodové domácí atmosféry, kdy mají z dárků radost
moji blízcí.
Chtěl byste na závěr něco vzkázat
našim čtenářům?
Rád bych této příležitosti využil
a popřál čtenářům klidné a bezproblémové Vánoční svátky a mnoho
úspěchů v příštím roce.
Děkuji za rozhovor.
BEZ NAPÁJENÍ / Ing. Ludvík Prášil
Co se vlastně stane, když vypadne
elektřina? Otázka, kterou poměrně
často slyším od různých lidí z provozu a nejen z provozu. Téma si zaslouží pozornost, proto je pro zájemce připraveno následujících
několik řádků.
Úvodem je třeba říct, kudy se elektřina za normálních okolností do
Prechezy dostává: z rozvodny 110kV
v Dluhonicích teče po venkovním
vedení do transformátorové stanice
110kV/22kV v PS. Odtud, teď už po
transformaci na napěťovou úroveň
22kV, pokračuje do Prechezy. Další
tok energie: přes transformátor(y)
22kV/6kV do VN rozvoden (celkem
6) na území celé Prechezy k VN spotřebičům resp. k transformaci na „normální“ úroveň sdružených 400V,
resp. známých fázových „zásuvkových“ 230V. Už z tohoto krátkého
popisu je vidět, že jen cesta od distributora až ke spotřebiči je technicky náročná, proto se může stát, že
některá její součást má poruchu.
Tento stav je sice nepříznivý, ale bezporuchové, nepokazitelné zařízení,
prakticky ani dnes ještě neexistuje…
Síťové anomálie či výkyvy napětí
v jednotlivých fázích, se dají z hlediska dopadu na výrobu Prechezy
rozdělit do dvou základních skupin:
jsou to poruchy mžikové a poruchy
dlouhodobé. Mžikové poruchy nebo
chcete-li výpadky se k nám dostávají
až z přenosové soustavy 110kV.
V případě jednopólového zemního
spojení (zkratu) v síti 110kV zafun-
gují její jisticí prvky (ochrany), a to
tak, že fázi na krátkou dobu (do 0,35
sec.) vypnou. Pak nastává „opětovné
zapnutí“ – pokud se vypnutím příčina zemního spojení odstraní, vše by
mělo běžet dál. Problémem ale jsou
napěťové špičky, které vznikají jak
při vypnutí tak následně po opětovném zapnutí. Ty totiž projdou přes
veškeré transformační systémy – jsou
hlavní příčinou výpadku jednotlivých zařízení, zejména jejich ovládacích prvků, tak jak jste se s tím
všichni setkali ať již v provozu, nebo
v kancelářích (pohasnutí osvětlení,
ojedinělé pípnutí záložního zdroje…). Bohužel poslední dobou, tak
jak postupně roste funkcionalita zařízení a úroveň jejich „pěchování“
rozličnou elektronikou, zvyšuje se
také jeho citlivost na poruchy tohoto
charakteru.
Pokud se vedení nepodaří „nahodit“, může to být jedna ale ne jediná z možných příčin dlouhodobějšího výpadku. V takovém případě
již z principu nedostatku energie zafungují podpěťové ochrany, odpadnou ovládací relé. Ve všech
provozech je slyšet děsivé „Bžžžžžž“
– to postupně zastavují točivé stroje.
Po chvíli už je slyšet jen strojové
ticho – a hlasité nadávání těch, kteří
jsou na svých místech a správně tuší,
že je čeká perná směna. Protože tak
jak zařízení sjelo, bude je po obnovení dodávky elektřiny ihned potřeba najet zpět do provozu a hlavně
stabilizovat. Z toho důvodu se každá
volná ruka snaží uvést co nejvíce za-
je… Funkčnost záložního dieselagregátu (na obrázku) se (v souladu s místním provozním předpisem) každý
týden testuje kontrolním startem
a krátkodobým provozem.
Výpadek elektrické energie se dotýká zejména provozů, a to hlavně
z důvodu jejich trvalého provozu.
Jakékoli výpadky ve výrobě se dohánějí jen s obtížemi. Proto je snahou všech zajistit techniku proti
mžikovým výpadkům, a to použitím
technických prostředků napomáhajících překlenutí napěťových špiček.
Velké výpadky nejsou tak časté,
úplně vyhnout se jim ale nedá.
Záložní dieselagregát (motor+alternátor), výkon: 200kVA
Nádrž na naftu: 325l, při zajištění přísunu nafty možno provozovat trvale.
řízení do „startovacího“ stavu. To není zdaleka tak jednoduché jako předcházející věta, ale tak daleko ještě
nejsme. Je slyšet pravidelné pípání
záložních zdrojů na zařízení ASŘTP
a IT ze všech koutů provozu, ale
nejen z nich. Čas najednou běží
strašně rychle. Při ztrátě napětí na vstupu najíždí okamžitě záložní zdroj.
Ten zásobuje energií ta zařízení, u nichž
by mohlo výpadkem dojít k poškození (např. prohnutí kalcinačních
pecí) a je tak bezpodmínečně nutné
je převést do bezpečného stavu. Také
nouzové osvětlení je připojeno na
záložní generátor. Operátorské počítače ještě pořád běží, napájejí je separátní záložní zdroje, které mimochodem posílají spousty hlášek o tom,
že se „něco“ děje. Údaje na počíta-
čích operátorů jsou povětšinou
nulové. Jak tikají hodiny dál a dál,
energie v akumulátorech záložních
zdrojů zařízení informatiky, dále automatů a pracovních stanic postupně
dochází, automaty vypadávají, na
počítačích jsou ne jen nulové, ale
žádné hodnoty. Na místech kde normálně svítí údaje, jsou jen prázdné
rámečky, počítače ale postupně také
zhasínají. Pokud výpadek byl na
ranní směně během pracovního
týdne, možná se kolektivu techniků
podařilo odstavit některá zařízení
MAR či IT řízeně (pravděpodobnost
s ohledem na pracovní dobu a směny necelých 24%). Nakonec je ale
vždy stejné úplné ticho, svítí pouze
„bludičky“ nouzového osvětlení napájené generátorem záložního zdro-
A o tom, co všechno se musí stát,
aby zařízení zase najela a běžela jako
před výpadkem, bude článek v příštím čísle.
PŘEROVSKÝ CHEMIK
Zpravodaj zaměstnanců PRECHEZA a.s. Přerov
Vydavatel PRECHEZA a.s.
Adresa redakce: Přerovský chemik,
nábřeží Dr. E. Beneše 24, 751 62 Přerov.
Šéfredaktorka: Ing. Zuzana Šálková
E-mail:[email protected]
Telefon: 581 252 583
Uzávěrka čísla 12.12.2011
Číslo 11-12/2011
Místo: PRECHEZA a.s. Přerov
NEPRODEJNÉ.
Tisk Profi-tisk s.r.o.
Povoleno pod registrační značkou MK ČR E 12616.
Podávání novinových zásilek povoleno severomoravským ředitelstvím spojů Ostrava čj. 2360/93/P/1
ze dne 23.8.1993.
PRECHEZA A MY
6
PŘEROVSKÝ CHEMIK
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA / Bc. Jiří Valenta
Mikuláš přišel nadělovat do Prechezy
Pro děti našich zaměstnanců uspořádala odborová organizace dne
6. prosince 2011 Mikulášskou besídku. O program se po skvělé loňské
zkušenosti opět postarala agentura
HIT s vedoucí a komentátorkou
paní Věrou Lakomou.
Po evidenci dětí proběhlo zahájení, dorazilo jich úctyhodných 49.
Děti psaly nebo spíše malovaly dopisy Ježíškovi, tancovaly a sledovaly
vystoupení několika loutek z Loutkového divadla Sokol (Luis Armstrong,
Kašpárek, Oslík, Vzpěrač) a po taneční exhibici mladších žákyň taneční
školy Hit Cheerleaders se dostavili
Čert, Anděl a Mikuláš. Každé dítě
muselo Andělovi hodit dopis pro
Ježíška do nebeské schránky, čertovi
říct, jak moc zlobilo a kdo chtěl,
přednesl Mikulášovi básničku nebo
písničku. Hodné děti (všechny) dostaly balíček sladkostí. Následovala
diskotéka s čerticemi, která se dětem
líbila natolik, že se jim ani domů
nechtělo.
Nechť spokojenost našich dětí i nás
rodičů je milým dárkem jak pro agenturu HIT, tak pro útvar Hospodářské
správy a naši odborovou organizaci
za bezproblémové zorganizování této milé akce pro naše poklady.
STAVÍTE BETLÉM? / Alena Okáčová
Betlém, nebo také jesličky, je umělecké vyobrazení znázorňující Svatou rodinu. Právě narozený Ježíš
leží v nuzném chlévě na seně v jesličkách a Panna Maria a svatý Josef
o něj pečují. Pastýři a orientální Tři
králové přinášejí dary, v zástupu je
mnoho dalších postav lidí i zvířat.
Nad chlévem bývá vyobrazen anděl provolávající „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem
dobré vůle“.
Betlémy byly a jsou vytvářeny z nejrůznějších materiálů: dřevěné, keramické, papírové, perníkové aj. V některých místech je i tradice živých betlémů, kde jsou postavy představovány živými lidmi ve formě buď statického výjevu, nebo i hrané scény.
Poprvé zobrazil výjev Ježíšova narození ve chlévě František z Assisi v roce 1223, když o Vánocích navštívil
svého přítele v Itálii. Pro scénu si vybral jeskyni na vrcholu skalnatého kopce u vesničky Greccio, kterou upravil
jako kapli a uspořádal v ní výjev narození Páně. Sem pozval v noci 24.
prosince vesničany z širého okolí.
Když nastala půlnoc, rozezněly se
všude zvony a kopec se míhal mno-
Největší betlém na světě vytvořil
řezbář Jiří Halouzka a je umístěn
v Jiříkově u Děčína. V současné době
ho tvoří 243 dřevěných soch v životní velikosti.
Letos v Praze mohli návštěvníci
Vánočních trhů vidět vskutku výjimečnou podívanou - na 200 exponátů betlémů pocházejících z celého
světa - vyrobené z motýlích křídel,
malované na peří, z pštrosího vejce,
ha světly, jak si příchozí svítili na cestu pochodněmi. Když vystoupali k jeskyni, uviděli jesličky, oslíka a telátko.
Při nich sloužil kněz mši a František
četl úryvky z Lukášova evangelia, které jediné vypráví podrobněji o Kristově narození. Podle tradice byla
tato událost nejen prvním „betlémem“, ale byla tu prý poprvé sloužena i půlnoční mše.
z alabastru, z vosku, z dlažebních
kostek, keramiky, sádry, křišťálu, čiroku, perleti, betlém malovaný na
kamenech či na špalcích dřeva, betlémy z perníku, z pryskyřice, z těsta,
paličkovaný, vyšívaný, z mramoru
a mnohé další rarity.
Kdo by si chtěl prohlédnout betlémy třeba o dovolené, může navštívit muzea betlémů na Karlštejně,
v Třebechovicích nebo v Kryštofově
Údolí..
Do lidového prostředí se betlémy
dostaly s reformami Josefa II. na konci
18. st. Josef II. nařídil uzavření některých církevních objektů a betlémy,
do té doby stavěné v kostelích, odtud
byly vykázány. Tehdy přišlo o zdroj
obživy mnoho malířů a pozlatovačů,
kteří dosud pracovali hlavně pro církev. Ti museli hledat jiný způsob obživy a začali vyrábět betlémy pro lidi.
EXKURZE V NAŠEM PODNIKU
O tom, že k nám občas přiletí nějaký cizokrajný či chráněný ptáček,
či na komíně odpočívají čápi, nebo k
nám přicupitá rodinka ježků, jsme
Vás, naši milí čtenáři, již informovali. Nezvané a přesto milé
návštěvníky zachycené nejmenovaným zuřivým reportérem jsme
letos přivítali v den výročí Velké
říjnové revoluce. Pokud čekáte na
serióznější informace, zachovejte
nám Vaši přízeň i v dalším roce!
Naši milí čtenáři,
rádi bychom Vám popřáli pohodové prožití Vánoc se vším, co
k nim patří. Věříme, že si užijete kouzelné chvilky s Vašimi blízkými nejen pod vánočním stromečkem a vychutnáte si vánoční atmosféru plnými doušky.
Nejen v příštím roce Vám přejeme spoustu nevšedních zážitků,
pevné zdraví, kupu lásky, štěstí a radosti!
Děkujeme za Vaše příspěvky. Budeme rádi, když nám zachováte
čtenářskou přízeň i nadále.
Foto: Petr Mrázek
Vaše redakční rada
PŘEROVSKÝ CHEMIK
SPORTUJEME – PO PRÁCI
7
AUTOKLUB PRETIOX – MISTROVSTVÍ REPUBLIKY / Ing. Ludvík Prášil
Jeden z vrcholů sportovní sezony AOS
V pátečním odpoledni a podvečeru
14. října se do Přerova sjely
posádky účastnící se seriálu Mistrovství republiky v automobilových orientačních soutěžích (AOS
= áóeska), aby se zúčastnily 9. kola
letošního ročníku, který byl již po
28. pořádán zkušeným týmem
místního autoklubu.
Závod byl tentokráte připraven jako noční, tříetapový, a to hned ve
dvou kategoriích – kromě zmíněného Mistrovství také v kategorii Shell
Cup, což je amatérská soutěž pro začínající posádky. Celkem se na startu
na parkovišti před Prechezou objevilo 22 mistrovských a 4 amatérské
posádky. Protože se jednalo o předposlední kolo letošního mistrovského seriálu a o titulu ještě zdaleka nebylo rozhodnuto, panovala především mezi orly zápasícími o umístění poněkud nervóznější atmosféra.
Obvykle se daří vášně zkrotit večeří
na uvítanou, což zafungovalo i letos.
Pak už po oficiálním přivítání a tzv.
rozpravě zaznělo „pánové a dámy,
ke strojům a natočte motory!“ Jednotlivé posádky odstartovaly ve dvouminutových intervalech po absolvování povinné jízdy zručnosti.
Ve článcích, které na téma AOS objevily v posledních letech, se tak nějak předpokládá, že čtenáři vědí, o co
při daném typu soutěží jde, o co se
soutěží a co všechno se musí umět k dosažení vítězství. Protože se mě ale na
to lidé občas ptají, možná by nebylo
od věci připomenout základní principy. AOS se jezdí za běžného provozu po normálních (i když připouštím, že ne úplně vždy) silnicích
či cestách – platí tedy všechna pravidla silničního provozu. Soutěžící
jsou povinni je dodržovat pod hrozbou nejen pokut ze strany Policie,
ale, a to je pro posádky v danou
chvíli důležitější, zejména penalizace
pořadateli soutěže. Ti jsou oprávněni
dodržování pravidel kontrolovat a za
přestupky udělovat trestné body. Nejoblíbenější je měření rychlosti těsně
před koncem etapy, kdy každý spěchá do cíle. Ptáte se, proč spěchá, když
se jede podle pravidel? Na každou
etapu je totiž stanoven čas, za kterou
musí být daná část soutěže projeta.
Po vypršení stanoveného času nastává penalizace a při překročení nejzazších limitů (které jsou známy všem)
i diskvalifikace. Cílem soutěží je ale
zejména orientace. Posádky (v každé
„závodničce“ sedí řidič a navigátor)
jezdí podle autorem tratě připravených itinerářů sestavených podle
pravidel a Řádů AOS a snaží se projet přesně tou cestou, kterou stavitel
zamýšlel. Navigátor obdrží na startu
do každé etapy základní mapu a itinerář. V základní mapě nemusejí být
zdaleka veškeré komunikace, které
existují, což je jádrem celé řady itinerářových fint a záludností. Itinerář
dává pokyny k průjezdu formou piktogramů (ustálený je v současné době
systém Zliv) a nejrůznějších slovních
příkazů, zákazů, podmínek… Nejzajímavější situace nastávají při přechodu z tzv. reálné jízdy (tedy od pokynů typu: na první světelné křižovatce odboč vlevo, za první dopravní
značkou STOP jeď rovně, atp.), k pokynům mapovým – typu dojeď nejkratší mapovou cestou do bodu G,
který je uveden na předané základní
mapě. Posádka se pak musí především na této mapě „najít“ a pak zase
podle ní pokračovat. Ale zdaleka ne
všechny komunikace jsou zde zakresleny! Tady mě napadlo, že soutěžní
mapa ani nemusí podle platných
pravidel být zmenšeným obrazem
povrchu zemského, jak říká obecná
geografická definice! Může se docela
dobře stát, že cesta, na kterou jste
odbočili a po které právě jedete, vede
na mapě trochu jinudy… Principem
Proto se vrátím k tomu, jak to
dopadlo letos při Pretioxce:
V 9. kole Mistrovství ČR v Přerově
stupně vítězů obsadili:
1. místo Souček-Mašek (Praha)
2. místo Dvorský-Dvorský (Brno)
3. místo Rous-Rous (Praha)
V 5. kole Shell Cupu obsadili
stupně vítězů:
1. místo Božek-Páral (Brno)
2. místo Suchaň-Bartoň (Ústí nad
Orlicí)
3. místo Chudárek-Šonský (Přerov)
Letošní mistři republiky v AOS - na startu Pretioxky - to se ještě
nevědelo, že celkově zvítězí...
je nenechat se nachytat, poznat to
a zorientovat se.
Pořadatelé hodnotí, zda posádka
trať zamýšleným způsobem projela.
Podél trati jsou rozmístěny průjezdní
kontroly, což jsou tabule typizovaného vzhledu se symboly, např. písmeny či číslicemi, jež jsou posádky
povinny zapsat do jízdního výkazu.
Ten obdrží na startu do etapy a odevzdávají v jejím cíli. Samozřejmě,
chybějící symbol znamená trestné
body, protože když jej posádka neviděla, jela nejspíše někudy jinudy…
V soutěžích se už pár let pohybuji
a už jsem pár tratí i postavil. A tak
bych se trochu pozastavil nad tím,
jak se „tvář“ soutěží AOS postupem
času mění. Protože znalost okamžité
polohy je při orientačních soutěžích
klíčová, používají se k jejímu dopřesnění nejrůznější pomůcky. Dříve byl
nejrozšířenější tzv. tripmaster – zařízení využívající impulsů od rychloměru k odměření ujeté vzdálenosti
s přesností na 10 metrů. Já sám jej
dosud při soutěžích používám, ale
jsem už skoro jediný (málokdo má
totiž auto s mechanickým náhonem
tachometru a do elektroniky soudobých aut se hned tak někdo nezavrtává). Posádky dnes s sebou vozí nejrůznější GPS soupravy, nezřídka v noteboocích a s mapami formátu vojenských speciálek. Proto je souboj vtipu stavitele trati a posádek posunut
do jiné roviny a je třeba využívat mapy
od obecně přístupných odlišné. Sám
při přípravách preferuji a používám
mapy tzv. kreslené, pro které platí
zvláštní pravidla. Záludnosti a finty
tak mají logicky jiný charakter.
Třeba se dočkáme i toho, že kromě
itineráře obdrží posádky na startu
GPS čip. Pak nebudeme muset podél
trati věšet žádné značky, a hned po
příjezdu do cíle soutěžící obdrží
mapku, kudy jeli s přídělem trestných bodů. Jak daleké budoucnosti
toto je hudba, nevím…
POVEDENÝ TURNAJ ZAMĚSTNANCŮ V BOWLINGU / Stanislav Krátký
Nejsem malý, jsem už velký,
koulím koulí na kuželky,
kuželky se koule lekly,
hned se všechny rozutekly.
Tuhle říkanku o kuželkách si před
lety oblíbily moje děti a my jsme si to
koulení mohli vyzkoušet doopravdy.
V úterý dne 22. listopadu 2011 uspořádala odborová organizace pro své
členy a ostatní pracovníky turnaj jednotlivců ve stále populárnějším bowlingu. V areálu U Zubra se v 17 hodin
sešlo 33 nadšenců tohoto sportu (27
mužů a 6 žen) a několik diváků, kteří
dotvářeli sportovní atmosféru. Předseda odborů Michal Mlčoch turnaj
zahájil krátkým úvodním slovem
a Radim Brzica jako zkušený hráč
a znalec pravidel přítomné seznámil
s organizací turnaje. Hrálo se na čtyřech drahách v pěti až šestičlenných
skupinách. Dle pravidel každý hráč
odehrál dvě kola a výsledek z každého se zapsal do tabulky. Po té jsme
si mohli do 20té hodiny všichni ještě
zakoulet mimo soutěž. Hrálo se v pohodě a dobré náladě. Zajímavé bylo,
že se některým dařilo lépe než v soutěži.
Možná tomu přispělo i zvyšující se
množství bohatého občerstvení.
Celkové pořadí určilo lepší kolo.
V případě rovnosti bodů více hráčů
rozhodovalo kolo druhé. Celkovým vítězem v kategorii mužů se stal Stanislav
Raška s počtem bodů 196, druhým
se stal Stanislav Krátký s počtem bodů
168, třetí skončil Zbyněk Hampl,
který naházel 157 bodů.
V kategorii žen vyhrála Petra Pániková s počtem bodů 154, druhou se
stala Ludmila Rašková s počtem bodů
137 a 108 bodů naházela Dana Zavadilová, která skončila na třetím místě.
Celý turnaj byl provázen dobrou
náladou a humorem a zakončen přátelským posezením. Určitě se všichni
těšíme, že se turnaj stane tradicí a příští rok se u koulení zase sejdeme.
POLOVINU SOUTĚŽE UZAVŘELY VOLEJBALISTKY DVĚMA VÝHRAMI / Stanislav Šmidák, PVK Precheza Přerov
Náročný říjnový program čítající
sedm mistrovských zápasů se extraligovým ženám Přerovského volejbalového klubu příliš nevydařil,
zato závěr první poloviny soutěže
zvládly na výbornou. Do tabulky nastřádaly šest bodů za vítězství s celkem Králova Pole a na palubovce
Ostravy. K tomu ještě připojily
postup do dalšího kola poháru.
Delší herní přestávka přišla Přerovačkám k duhu. Nárůst formy signalizovala už výhra v přípravném
souboji s Frýdkem-Místkem nejtěsnějším poměrem 3:2 na sety. Násle-
doval jasný postup v poháru přes
Šternberk s výsledkem 3:1 (-23, 13,
13, 19), což dokazuje počet míčů,
které dovolily soupeřkám zahrát od
druhé sady.
Příjemný »šok« nabídly věrným fanouškům v podobě velmi cenné
výhry nad celkem s velkým renomé,
Královo Pole Brno. Přerovačky zvítězily rovněž 3:1 (22, -14, 20, 23), když
si slabší chvilku vybraly pouze v průběhu druhého setu. Také v Ostravě nebylo od úvodního hvizdu rozhodčího pochyb o vítězi, ačkoli se při rozcvičení zranila Gambová a hrála jen
na padesát procent. Ostrava-Přerovský
volejbalový klub 0:3 (-23, -20, -16).
Úspěšnou sérii přerušil až favorit
extraligy Prostějov, ale tady se dá říci,
že s vítězstvím počítal snad jen
snílek, či volejbalový »Neználek«.
Přerov-Prostějov 0:3 (-14, -22, -16).
Splněná povinnost, tak se dá nazvat import tří bodů ze hřiště brněnského gymnázia, po hladké výhře 3:0
(17, 23, 17).
Před uveřejněním se ještě bude
hrát 8. prosince pohár s Prostějovem,
10. prosince doma s Olomoucí
a poslední letošní zápas sehrají ženy
doma 22. prosince od 18 hodin
v hale SK Přerov.
Posádky po dojezdu do cíle čekalo
připravené občerstvení, a pak už
hajdy na kutě! Ani výsledky Pretioxky totiž nerozhodly Mistrovství,
a tak další drama následovalo v sobotu, to už ale pod pořadatelskou
taktovkou kolegů z Mohelnice…
Mimochodem, i v Mohelnici získala
posádka Dvorský-Dvorský stříbrnou
příčku, což Dvorské vyneslo na pozici Mistrů České republiky v AOS
pro rok 2011!
Stejně jako v Pretioxce se i v Mohelnici posádka Chudárek-Šonský
objevila na bronzovém stupínku, a tak
byli přerováci před posledními koly
Shell Cupu těsně pod stupni vítězů.
Nakonec se posledního kola nezúčastnili, a tak jim zůstalo 4. místo
a nepopulární bramborová medaile.
Škoda!
Nakonec bych rád poděkoval.
Všem. Sponzorům za prostředky,
Precheze za podporu, ale zejména
všem, kteří se na pořádání letošní
soutěže jakkoli podíleli. Jenom díky
vám všem se podařilo letošní Pretioxku proměnit za jeden z vrcholů
sportovní sezony autoklubu. Díky!
(Raději to napíšu takhle obecně,
abych na někoho nezapomněl.) Už
teď se těším na některou z akcí
v roce příštím!
BITVA TŘÍ CÍSAŘŮ
Petr Mrázek
2. prosinec 1805 poblíž Slavkova
u Brna. Za svítání v prostoru začínající bitvy panovala hustá mlha
a z ní vystupovaly pochodující semknuté řady vojáků. Ozývaly se
první povely a výstřely …
Taková atmosféra panovala v místě
začínající bitvy, která vstoupila do
dějin jako „ Bitva tří císařů“
Stejný nezapomenutelný zážitek si
mohla na vlastní kůži vychutnat i dvacítka zaměstnanců spolu s tisíci obdivovateli historie na neznámém
poli někde uprostřed Moravy, tak jak
ji připravilo téměř 900 nadšenců
v dobových uniformách při rekonstrukci bitvy.
8
AGROFERT HOLDING
PŘEROVSKÝ CHEMIK
KALEIDOSKOP
Vánoce ve skupině AGROFERT
K českým Vánocům již neodmyslitelně patří bohatě nazdobený stromeček, betlém, purpura a jmelí, o kterém je všeobecně známo, že nosí
štěstí pouze tomu, kdo je jím obdarován, a nikoli tomu, kdo si je koupí sám. Políbení pod jmelím na Štědrý den prý zase zajistí lásku na celý
rok. Celé řadě tradic podléhá především česká vánoční večeře. K ní by
se mělo usedat tehdy, když vyjde
první hvězda, a během štědrovečerní večeře by nikdo neměl vstávat
od stolu. Na tabuli by měl být přichystán jeden talíř navíc, kdyby se
objevil náhodný host. Naši předkové také věřili, že šupinka z kapra
položená pod každým talířem jim
zajistí blahobyt na další rok. Hostina by se měla skládat z tradiční
rybí polévky a kapra podávaného
s bramborovým salátem. Jíst na Štědrý večer kapra je ale v mnoha zemích Evropy spíše rarita než tradice.
Jak to tedy vypadá s oslavou
Vánoc v okolních i vzdálenějších
zemích, jsme se zeptali našich kolegů
z dceřiných společností Penam Slovakia, SKW Piesteritz, Ceres,
Greenchem a Precheza Titanium
Dioxide (Anhui) Co., Ltd.
Vánoce na Slovensku
Slovenské Vánoce se těm českým
velmi podobají. Začínají se slavit
rovněž 24. prosince, tedy na Štědrý
den. Na východním a částečně i na
středním Slovensku se tento den nazývá také Vilija nebo Vigilija, což
znamená předvečer svátku. Nejdůležitějším svátkem je I. svátek vánoční (25. prosince) neboli den Kristova
narození. Sváteční tabule se mírně
liší. Na Štědrý den se na Slovensku
nejí rybí polévka, ale kapustnica, což
je obdoba naší zelňačky. Na stole jsou
také opékance či bobalky – bochán-
ky velikosti ořechů pečené z kynutého těsta. Jedí se spařené a posypané
mákem. Podstatnou součástí menu
jsou oplatky, které se podávají s medem a česnekem, místo vánočky se
pečou koláče a bábovky. Bramborový salát nechybí, jen kapra častěji
vytlačují jiné ryby. Štědrovečerní
večeři provází mnoho zvyků, které
jsou udržovány i v Čechách. Hvězda
v rozkrojeném jablku znamená zdraví, rybí šupiny zabezpečí bohatství
a křen dodá odvahu. Stůl se dekoruje
řetězem, aby rodina držela při sobě,
a pokud plamen svíčky na stole hoří
rovně, znamená to, že rodina bude
zdravá.
Vánoce v Německu
Skoro po celém Německu na Štědrý den prochází Christkind neboli
Ježíšek. Ten je od našeho k nerozeznání, jen s tím rozdílem, že si na rozvoz dárků osedlává vítr. V severních
oblastech děti navštěvuje Weihnachtsman – Vánoční muž, který má
zrzavé vousy i vlasy a dlouhý šedý
plášť s kapucí. V jedné ruce má maličký nazdobený stromeček a přes rameno velký pytel s dárky. K tradiční
vánoční výzdobě patří krušnohorské
pyramidy. Jejich původ pravděpodobně souvisí s bývalým zvykem,
kdy se do domácností a do kostelů
nosily zelené větve stromků a stavěly
se do pyramidy. Nahoru se pak dávala hořící svíce. Dnes se vyrábějí
pyramidy otáčivé, které se točí díky
hořícím svíčkám. Na některých místech Německa, zejména na vesnicích,
se tyto pyramidy staví na návsi místo
tradičního stromku. Vánoční kuchyně
nabízí mnoho pokrmů z ryb, jako
jsou pečená štika, candát na roštu,
plněný kapr a podobně. S oblibou se
podává konšelská mísa, která se skládá z kousků vepřové pečeně, kachny,
husy, krůty, uzeného masa a ze smetanových klobás. Nezbytnou součástí
večeře je jablečný závin a ovocný
salát s likérem podávaný na závěr.
Místo klasických vánoček se v Německu pečou vánoční štoly. A nechybí
ani cukroví. Nejčastěji se však vyrábí
cukroví vaječné známé také jako
marcipánové.
Vánoce v Maďarsku
V Maďarsku mají vánoční tradice
hluboké kořeny a Vánoce patří k nejvýznamnějším svátkům v roce. Druhý svátek vánoční je totiž svátkem
sv. Štěpána – jmenovce zakladatele
Maďarska. U Maďarů jsou proto
Vánoce nejen církevním, ale doslova
celonárodním svátkem. Staré maďarské zvyky velí, aby na Štědrý den
nebyl nikdo sám, a tak hlavně v minulosti zvaly rodiny ke svému bohatě
prostřenému stolu i tuláky z ulice.
Tento zvyk se dnes v rodinách drží
už jen zřídka. Na Štědrý den se má
stejně jako v Čechách a na Slovensku držet přísný půst, to znamená, že
během dne se až do večeře nejí nic
nebo jen velmi málo. Štědrovečerní
večeře bývá bohatá, ale bezmasá.
Místo masa jsou podávány ryby.
Večeře začíná hned po setmění nebo
s východem první hvězdy. Když zazáří Večernice, měla by hlava rodiny
vystřelit do vzduchu z pušky, aby
odehnala zlé duchy. Tou dobou už
musí všechny chody ležet na stole.
Hezkou rodinnou tradicí je dělení
jablka. Každý člen rodiny své jablko
rozkrájí a podělí se s ostatními, aby si
vyjádřili vzájemnou podporu a ujistili se, že jeden s druhým budou vždy
počítat. Celé jablíčko si ponechávají
jen svobodná děvčata na vdávání.
Podle původní tradice s ním mají
vyjít na ulici a chlapce, kterého uvidí
prvního, si vezmou za muže. Štědrovečerní hostina se zahajuje oplatkou
s medem a česnekem, aby si v příštím roce všichni zachovali zdraví.
Následuje tradiční a neodmyslitelné
halászlé, což je vynikající rybí polévka, která musí být patřičně pikantní. Potom přichází na řadu smažená
ryba s bramborovým salátem. Večeři
bývá zvykem zapít dobrým vínem,
nejlépe z vlastní úrody. Zajímavostí
je, že v Maďarsku se dárky rozdávají
ještě před štědrovečerní večeří a po
ní se drží tradiční hodinka klidu a rodinné pohody. Dnes už není zvykem
se vzájemně navštěvovat a večery se
obvykle tráví u televize. Půlnoční mši
však nevynechá téměř nikdo – je pokládána nejen za církevní, ale především za společenskou událost, na
kterou se všichni těší.
Vánoce v Holandsku
V minulosti byly Vánoce striktně
katolickým svátkem zaměřeným na
oslavu narození Ježíše. Ve srovnání
se zeměmi obklopujícími Holandsko
zde byl patrný kalvinistický vliv.
Lidé připravovali zvláštní vánoční
pokrmy, mezi něž patřil především
speciální chléb a pečený králík. Udržovanou tradicí byla také návštěva
půlnoční mše v kostele, po které si
lidé popřáli vše dobré a vrátili se domů na teplou štědrovečerní večeři.
K tradicím však nepatřilo rozdávání
dárků na Štědrý den. Ty přinesl
dětem již 5. prosince Mikuláš (jeho
jméno zní v holandštině Sinterklass
a je uctíván jako patron všech dětí,
námořníků, ale také hlavního města
Amsterodamu). Sv. Mikuláš připlouvá na parníku ze Španělska už během třetího listopadového týdne.
Nikdo vlastně neví, proč přijíždí
zrovna z této jižní země, přesto se
pověst traduje dál a nizozemské děti
v ni pevně věří. Sinterklass však, podobně jako u nás, nepřichází sám. Po
zemi se pohybuje na bílém koni v
doprovodu černých Petrů. Hází dětem komínem dárky do punčochy,
zatímco černí Petrové kontrolují,
jestli v nich čekají od dětí připravené
mrkve a seno pro Mikulášova koně.
Zvláštní se zdá i místo, kde Holanďané tento svátek slaví – je to v docích, holandských přístavech, kde se
každoročně scházejí spousty dětí
i dospělých, aby viděli slavný průvod
v čele s Mikulášem na koni. Protože
se jedná o jeden z nejznámějších nizozemských svátků, výstup Sinterklasse z lodi na pevninu vysílají
všechny tamní televize v přímém
přenosu. Celou slavnost tak sledují
miliony lidí.
V dnešním Holandsku se ale
kromě velkých oslav příchodu Mikuláše slaví i Vánoce, které se staly dobou rozdávání dárků nejen dětem,
ale i dospělým. Tradice půlnoční
večeře se udržuje už jen v některých
rodinách, ve většině domácností je
vánoční večeře spojována s Prvním
a Druhým svátkem vánočním.
Vánoce v Číně
Vánoce zde mají velmi zvláštní pozici, která je dána především místní
kulturní a politickou odlišností od
západního světa. Čína má více než
5000-letou historii, během níž byla
pod silným orientálním vlivem a nemenším vlivem okolních východoasijských států. V minulosti slavila
v Číně Vánoce jen hrstka lidí vyznávajících křesťanství. Po roce 1980 se
však Čína začala více otevírat světu,
a to především s ohledem na obchod
a hospodářský vzestup země. S tím,
jak do této jinak kulturně velmi bohaté země pronikaly západní firmy,
dostávalo se do podvědomí místních
i slavení Vánoc. Především do velkých čínských měst pronikl vánoční
stromeček i Santa Claus. Ovšem oficiálně se Vánoce v Číně neslaví a vánoční svátky jsou tam běžnými pracovními dny. Oslava tak probíhá například v podobě rodinné večeře
v restauraci, mladí lidé zvou své
přátele a kolegy na večírky nebo
připravují slavnostní večeři pro své
partnery či blízké. Někteří využívají
Štědrý den jako příležitost ke vzájemnému předávání dárků nebo
vánočních pohlednic. Dárky se
ovšem v Číně nedávají pod vánoční
stromeček, tato tradice do čínských
domovů dodnes nepronikla. Vánoční
stromky je ale možné vidět v kancelářích západních firem. Celkově
však platí, že mnohem větší význam
má pro Číňany oslava čínského nového roku nebo také lunárního
nového roku, případně pak Svátků
jara. Datum čínského nového roku
je pohyblivé a kolísá mezi 21. lednem a 20. únorem. Je určeno astronomicky. Pro Číňany a vůbec pro celou
jihovýchodní Asii je právě tento svátek tím nejvýznamnějším v roce. Jeho
oslavy tradičně začínají prvním dnem
prvního lunárního měsíce čínského
kalendáře a končí 15. dnem známým
jako Svátek lampionů.
Mirka Žirovnická, AGROFERT
HOLDING, a. s., Ivana Javorníková,
PENAM Slovakia, a. s., Judit Kelecsenyi, Ceres, a. s., Annie Serafino,
Greenchem, a. s., Leon Li, Precheza
Titanium Dioxide (Anhui) Co., Ltd.
Download

- Precheza, as