REZULTATI ISPITA održanih u januarskom roku 2014. Novi Sad
Osnove sporta
Ocena 5
Ocena 4
Ocena 3
Ocena 2
Nisu položili
Ivan Cvejić
Miljana Kuzman
Miroslav Udicki
Bojan Karanović
Ocena 4
Ocena 3
Ocena 2
Nisu položili
Rac Sabo Robert
Aleksandar Ubavić
Đorđe Žubori
Bojan Udicki
Ivan Cvejić
Vladimir Tepavac
Osnove teorije treninga
Ocena 5
Bojan Karanović
Andrijana Grujić
Osnove sportske metodike
Ocena 5
Ocena 4
Ocena 3
Ocena 2
Andrijana Grujić
Bojan Karanović
Vladimir Tepavac
Neda Nešović
Miroslav Udicki
Srećko Petrović
Đorđe Žubori
Nisu položili
Nisu polagali
Teorija i metodika sportskog treninga
Ocena 5
Ocena 4
Ocena 3
Ocena 2
Nisu položili
Ocena 5
Ocena 4
Ocena 3
Ocena 2
Nisu položili
Srđan Malenčić
Miljana Kuzman
Ivan Cvejić
Vladimir Tepavac
Dragomir Dimić
Rac Sabo Robert
Aleksandar Ubavić
Bojan Karanović
Osnove psihologije sporta
Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta
Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta
Funkcionalna anatomija
Ocena 5
Ocena 4
Ocena 3
Ocena 2
Vladimir Tepavac
Srđan Malenčić
Aleksandar Ubavić
Rac Sabo Robert
Bojan Udicki
Dragomir Dimić
Nisu položili
Nisu polagali
Osnove organizacije sporta i zakonske uređenosti u RS
Ocena 5
Ocena 4
Ocena 3
Ocena 2
Milica Šipka
Pavle Sapun
Srećko Petrović
Bojan Karanović
Vladimir Tepavac
Dragomir Dimić
Nisu položili
Nisu polagali
Osnove sportske statistike i informatike
Ocena 5
Ocena 4
Ocena 3
Ocena 2
Vladimir Tepavac
Milica Šipka
Nisu položili
Miloš Jajić
Medicina sporta
Ocena 5
Ocena 4
Ocena 3
Ocena 2
Nisu položili
Đorđe Žubori
Goran Jelesijević
Sanja Bačlija
Vladimir Tepavac
Bojan Udicki
Andrijana Grujić
Ocena 5
Ocena 4
Ocena 3
Ocena 2
Nisu položili
Miloš Jajić
Neda Nešović
Vladimir Tepavac
Andrijana Grujić
Đorđe Žubori
Ivan Cvejić
Srećko Petrović
Bojan Karanović
Dragomir Dimić
Miroslav Udicki
Fiziologija sporta
Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta
Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta
Download

Pogledaj rezultate - Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta