RASPORED USMENE KONVERZACIJE – INTERVJUA ZA ITALIJANSKI JEZIK
TERMIN
22.10.2012. godine
Održat će se u Federalnom ministarstvu pravde u Sarajevu,
ulica Valtera Perića 15 – soba 319/III
s početkom u 13,00 sati
POVJERENSTVO
ŽELJKO ŠKARICA
NEZRINA FELAH
Prof. dr. JASMIN DŽINDO
KANDIDATI
1. ANTUNOVIĆ ZDRAVKO
2. BISER DINA
NAPOMENA:
Kandidati koji se ne nalaze na ovom spisku, a polagali su pismeni test iz italijanskog jezika
05.10.2012. godine NISU ZADOVOLJILI na provjeri pismenog dijela ispita.
Kandidati koji nisu zadovoljili na pismenom dijelu ispita mogu pogledati svoje radove dana
16.10.2012. godine (utorak) u vremenu od 9,00 do 10,00 sati na Filozofskom fakultetu u Sarajevu,
kabinet 217.
RASPORED USMENE KONVERZACIJE – INTERVJUA ZA NJEMAČKI JEZIK
TERMIN
22.10.2012. godine
Održat će se u Federalnom ministarstvu pravde u Sarajevu,
ulica Valtera Perića 15 – sala 329/III
s početkom u 13,00 sati
POVJERENSTVO
JAGODA KRDŽOVIĆ
MIRSADA MUJANOVIĆ
Doc. dr. VEDAD SMAILAGIĆ
KANDIDATI
1. ALIĆ AMINA
2. BAJRIĆ AZRA
3. BALIĆ NASER
4. BEŠIREVIĆ SELMA
5. BOJIĆ AIDA
6. ČOTIĆ MARINA
7. ĆORIĆ AMRA
8. DRLJEVIĆ DŽENITA
9. HADŽIĆ EMIN
10. HAJDARHODŽIĆ RASKA
11. HIFZIEFENDIĆ LARISA
12. KRNJIĆ ADNAN
13. OMANOVIĆ SABINA
14. PROHIĆ DONA
15. SARAJLIĆ IGOR
16. TABUČIĆ ALDIJANA
17. ZILIĆ MAJA
NAPOMENA:
Kandidati koji se ne nalaze na ovom spisku, a polagali su pismeni test iz njemačkog jezika
05.10.2012. godine NISU ZADOVOLJILI na provjeri pismenog dijela ispita.
Kandidati koji nisu zadovoljili na pismenom dijelu ispita mogu pogledati svoje radove dana
16.10.2012. godine (utorak) u vremenu od 12,00 do 13,00 sati na Filozofskom fakultetu u
Sarajevu, kabinet 246/IV. Također, najavu i dodatna pitanja Doc. dr. Vedadu Smailagiću možete
uputiti na e-mail adresu [email protected]
Download

rezultati_italijanski_i_njemacki_jezik_za_