Sindikat medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije
Predsedništvo
Generalni sekretar: g-dja,Dragica Dašić
Poštovani,
zadovoljstvo mi je da vam se u ime Saveza udruženja zdravstvenih radnika Srbije/NNA,
zahvalim na učešću na KONGRESU ZDRAVSTVENIH RADNIKA SRBIJE“Bez granica
za znaje“(23-27.09.2013) u Forumu i javnoj raspravi o Draftu Nacionalne Strategije za
sestre i babice Srbije(koleginice Ljiljane Nešović). Takodje, učešće g-dje Dragice Dašić na
Plenarnom radu Drištva sestara Srbije gde je prezentovan rad i našeg sestrinskog
sindikata.Saradnja vašeg sindikata i naše Asocijacije je nekako postala tradicija što
smatramo kao normalnim.Naša Organizacija je članica ICN-Medjunarodnog veća sestara
sveta od 2005 godine i EFN-Evropske federacije sestriskih organizacija i po tom osnovu je
Nacionalna asocijacija i nacionalni prestavnik sestara i države Srbije u svetu i u
Evropi. Ona ne nosi prefiks nacionalne već joj je svet dao taj mandat. Logično je da se
naša saradnja fokusira na na saradnju sa Sindikatom ,koji u svom sastavu i viziji ima
najviše sestrinskog i babičkog kadra, a to je vaš sindikat, i ako i u drugim Sindikatima ima
našeg članastva.
Želimo vas izvestiti da smo Najstarija(osnovana 1951 god) i najbrojnija Stručna asocijacija
na ovim našim prostorima. Upoznati smo sa Zakonom o Udruženjima koji dozvoljava da i 3
osobe mogu da osnuju novo udruženje,što nažalost u našoj profesiji se najviže i
zloupotrebljava.
Vama kao našem sindikatu upućijemo JAVNI PROTEST,što se kao Sindikat
opredeljujete da javno promovišete takvo usnitnjavanje stučnnih profila i učestvujete
na njihovim promocijama i time se stavljate javno (neki vaši funkcioneri) na jednu
stranu. Napominjemo da je vaše i naše članstvo isto Naših 38.000 članova su nadam se i
vaši članovi i oni očekuju da njihov Sindikat ne radi protiv njih. Svesni smo da imate
članstvo i u drugim asocijacijama,ali smatramo da bi bar bilo primereno da se Sindikat
uzdrži od javnog opredeljenja simpatije ka ovome ili onome,kao i od organizacije stručne
edukacije što nije predvidjeno vašim Statutom kao i delokrugom rada Sindikata. Infomisani
smo da vaš predsednik sindikata naročito u zadnje vreme učestvuje u takvim kampanjama.
Naši organi u kojima takodje ima Predsednika sindikalnih organizacija vašeg sindikata su
nas obavestili o tome i veoma su nezadovoljni.
Poštovani,nadamo se da ćete prihvatiti naš dobronamerni protest i reagovati na njega
javno na vašem sajtu. U protivnom i mi ćemo se javno oglasiti i obratiti zajedničkom
članstvu i izvestiti ga šta za njih čini njihov Sindikat.
S,poštovanjem,
Beograd,29.10.2013
Predsednica Saveza udruženja zdravstvenih radnika Srbije
Mr sci med Radmila Nešić
Download

Sindikat medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije