Přehled základních pomůcek pro výuku náboženství
a katechezi dětí školního věku nebo mládeže
Pro brněnskou diecézi jsou tyto pomůcky k dostání v knihkupectví Donum, Brno, Petrov 9, tel. 543 237 047
pracovní listy
učebnice (starší řada)
Jsem s tebou
Metodika k pracovním listům pro
1. tř. ZŠ. MUROŇOVÁ, E.
BARÁNKOVÁ, H. Vyd.
Kartuziánské nakl., 2003.
Jsem s tebou
Pracovní listy pro 1. tř. ZŠ.
FUKALOVÁ, I., MUROŇOVÁ,
E.
Kartuziánské nakl., 2003.
Prodejní cena: 75 Kč
Prodejní cena: 60 Kč
Bůh mě má rád
KAŇA, J. Praha : Portál
1996.
Kniha je vyprodána.
K sehnání jen ze starých
zásob na farách.
Poznáváme Boží lásku
Poznáváme Boží lásku
Metodika k pracovním listům pro
2. tř. ZŠ. PLAČKOVÁ, J.,
MUROŇOVÁ, E.,
BARÁNKOVÁ, H. Kartuziánské
nakl., 2003.
Prodejní cena: 80 Kč
Pracovní listy pro 2. třídu ZŠ.
Brno: FUKALOVÁ, I. a kol.
Kartuziánské nakl., 2003.
Bůh k nám přichází
Metodika k pracovním listům pro
3. tř. ZŠ. ŠPAČKOVÁ, M.,
MLÉČKOVÁ, M.,
SVOBODOVÁ, L.
Olomouc. MCM, 1996.
Bůh k nám přichází
Pracovní listy pro 3. třídu ZŠ.
ŠPAČKOVÁ, M., MLÉČKOVÁ,
M., SVOBODOVÁ, L.
Olomouc. MCM, 1996.
Bůh k nám přichází
Prodejní cena: 65 Kč
Prodejní cena: 135 Kč
S tebou na cestě
Pracovní listy pro 4. třídu ZŠ.
MARKOVÁ, K., MUROŇOVÁ,
E.
Kartuziánské nakl., 2003.
Bůh nás vede
FINGER, A.
Praha, Portál, 1991.
ročník metodika
1.
2.
3.
Prodejní cena: 65 Kč
Prodejní cena: 120Kč
4.
S tebou na cestě
Metodika k pracovním listům pro
4. tř. ZŠ. MUROŇOVÁ, E.
Kartuziánské nakl., 2003.
Prodejní cena: 85 Kč
Prodejní cena: 63 Kč
5.
Společně vytváříme Boží
království Metodika k pracovním
listům
pro 5. třídu ZŠ. MUROŇOVÁ, E.
Kartuziánské nakl., 2003.
Prodejní cena: 130 Kč
Bůh nás zve
Učebnice je vyprodána,
již se nevydává.
Společně vytváříme Boží
království Pracovní listy
pro 5. třídu ZŠ.
MARKOVÁ, K., MUROŇOVÁ,
E.
Kartuziánské nakl., 2003.
ŠPAČKOVÁ, M.,
MLÉČKOVÁ, M.,
SVOBODOVÁ, L.
Praha, Portál 1996.
Kniha je vyprodána.
K sehnání pouze ze starých
zásob na farách.
Bůh nás volá
FINGER, A. Praha, Portál,
1991.
Prodejní cena: 19 Kč
Prodejní cena: 60 Kč
6.
Společně objevujeme víru
Společně objevujeme víru
Metodika a pracovní listy k výuce náboženské výchovy pro 7. tř. ZŠ.
MUROŇOVÁ, E. Brno, Kartuziánské nakl., 2004.
SCHARRER, M.
Praha, Portál, 1991.
Prodejní cena: 305 Kč
Prodejní cena: 16 Kč
ročník metodika
7.
8.
9.
učebnice (starší řada)
pracovní listy
Rosteme ve víře
Metodika a pracovní listy k výuce náboženské výchovy pro 7. tř. ZŠ.
E. MUROŇOVÁ. Vyd. Kartuziánské nakl., Brno, 2006.
Rosteme ve víře
ZISLER, K. a kol.
Praha, Portál, 1993.
Prodejní cena: 410 Kč
Prodejní cena: 16 Kč
Utvářet život
Utvářet život
FEINER, F., SCHRETTLE,
Metodika a pracovní listy k výuce náboženské výchovy pro 8. třídu ZŠ
A. Praha, Portál, 1992.
E. MUROŇOVÁ, L. MUCHOVÁ, ilustrace K. MARKOVÁ
Prodejní cena: 16 Kč
vyd. Kartuziánské nakl., Brno, 2009. Prodejní cena: 595 Kč.
Pracovní listy s metodikou nejsou pro samostatnou 9. třídu
zpracovány.
Autorky ostravsko-opavské řady doporučují rozdělit si 7. třídu, která je
velmi rozsáhlá, na 2 roky, a získat tak materiál na další rok.
Věřit a žít
MÜLLER, F.N., ZISLER,
K.
Praha, Portál, 1995.
Prodejní cena: 79 Kč
Další pomůcky
pro systematickou katechezi žáků 2. stupně a mládeže
autor P. Mgr. Jiří Plhoň
Název
Charakteristika
Vyznání víry
Soubor katechezí pro žáky 2.
Metodika
stupně ZŠ a středoškolskou
Pracovní + naukové listy
mládež
Vyd. nakl. Gloria Rosice,
Vyd. nakl. Gloria Rosice,
k dostání u nakladatele.
k dostání u nakladatele.
Soubor katechezí pro žáky 2.
Metodika
stupně ZŠ a středoškolskou
Pracovní + naukové listy
mládež
Vyd. nakl. Gloria Rosice,
Vyd. nakl. Gloria Rosice,
k dostání u nakladatele.
k dostání u nakladatele.
Naukové listy s prostorem pro doplňování odpovědí.
Obsahuje rovněž praktické úkoly a impulsy k zamyšlení.
Slavíme tajemství spásy
Radostné poselství
Nového zákona
Forma
Vyd. Kartuziánské nakl. Brno.
K dostání v prodejně Donum, Brno, Petrov 9, [email protected]
120 Kč
Poznáváme Starý zákon
Naukové listy s prostorem pro doplňování odpovědí.
Obsahuje rovněž praktické úkoly a impulsy k zamyšlení.
vyd. Kartuziánské nakl. Brno
K dostání v prodejně Donum, Brno, Petrov 9, [email protected]
120 Kč
To dělej, a budeš žít
(Desatero a křesťanská
morálka)
Soubor katechezí pro žáky 2.
stupně ZŠ a středoškolskou
mládež
vyd. Kartuziánské nakl. Brno
K dostání v prodejně Donum.
Metodika 120 Kč
Metodika
Pracovní + naukové listy
K dostání v prodejně Donum, Brno,
Petrov 9, [email protected]
80 Kč
Některé pomůcky
pro přípravu dětí a mládeže k prvnímu svatému přijímání
Autor
Název
Charakteristika
Špačková, M.,
Mléčková, M.,
Svobodová, L.
Bůh k nám přichází
Učebnice, metodika a soubor
pracovních listů pro 3. tř. ZŠ
Muroňová E.
Havel, T. C.
Marková, K.
Plhoň, J.
Olomouc. MCM, 1996.
Dnes budu tvým hostem
Metodika pro přípravu dětí
mladšího školního věku ke
svátosti smíření a eucharistie
Součástí pomůcky jsou metodické
a pracovní listy a brožurka Marana tha
ke slavení svátosti eucharistie a Effatha
ke slavení svátosti smíření
Kartuziánské nakl. Brno, 2007
Pomůcka počítá se zapojením rodičů
a farnosti.
Jsme tvé děti, Pane Ježíši
Osm kapitol odpovídá osmi
katechetickým setkáním. První čtyři
jsou věnovány tajemství hříchu
a smíření, další čtyři tajemství
eucharistie (mše svaté).
Příprava k prvnímu přijetí
svátosti smíření a eucharistie
Gloria Rosice, 2003
Brtník, J.
Nečasová, Z.
Karuziánské nakl. Brno, 1998.
Brožurka 16 stran v laminovaném obalu.
Zabývá se konkrétní přípravou dětí na
první svatou zpověď a nabízí
jednoduché zpytování svědomí.
Schrötterová, P.
Odpusť
Vázaná publikace vhodná do rodiny.
Kaňa, J.
Portál, Praha 1994.
Svátost smíření
Download

Základní pomůcky