INFORMACE
pro brněnskou diecézi
prosinec
školní rok 2014-15
č. 4
Milé katechetky a katecheté,
srdečně vás zdravíme. Děkujeme vám, že jste se v tak hojném počtu zúčastnili Diecézního setkání katechetů, které se uskutečnilo 8. listopadu 2014. Na základě našich dojmů
i vašich ohlasů se domníváme, že se letošní setkání mimořádně vydařilo. Postřehy
některých účastníků si můžete přečíst níže v této informační příloze.
Přejeme vám vše dobré a požehnaný advent.
Marie Špačková a kolektiv Diecézního katechetického centra v Brně
INFORMACE, POZVÁNKY A NABÍDKY
Formační setkání katechetů v Brně
Zveme vás na formační setkání katechetů, kdy na téma Na co se většinou děti v náboženství neptají promluví P. Mgr. MUDr. Karel Rozehnal. Setkání se uskuteční v pondělí
1. prosince 2014 v Brně na Petrově 2, začátek je v 17 hodin. Měli by se ho účastnit
především ti, kdo mají v kanonické misi jako místo formačních setkání uvedeno BrnoPetrov, jsou však zváni i ostatní zájemci. Není třeba se přihlašovat předem.
Katechetický seminář – Učíme se vidět víc
Pro zájemce z řad katechetů a kněží brněnské diecéze nabízíme seminář, který účastníky
seznámí s tím, jak používat ve výuce náboženství a farní katechezi soubor obrazových
karet R. Oberthüra Život v obrazech – obrazy života, který vydala společnost Petrinum.
Seminář se uskuteční v sobotu 17. ledna 2015 od 9 do cca 15 hodin v Brně na Petrově 2.
Povedou ho Mgr. Eva Muroňová, Ph.D., a P. ThLic. Cyril T. Havel. Přihlášky přijímáme
do 9. 1. 2015 na adrese <[email protected]>. Pro kněze a katechety brněnské diecéze,
kteří mají platnou kanonickou misi, je účast na semináři zdarma. Ostatní případné
účastníky poprosíme o příspěvek 300 Kč. Všem přihlášeným poskytneme po uzávěrce
přihlášek podrobnější informace. Přihlášení je nutné. Na semináři bude možno zakoupit
si výše uvedenou publikaci Život v obrazech, jejíž cena je 445 Kč.
Adventní lampa
Vzhledem k trvalému zájmu o tuto pomůcku jsme letos nechali lampy opět dotisknout.
Jsou k dostání u nás v Diecézním katechetickém centru. Cena 20 Kč za kus. Více o této
pomůcce na <http://brno.biskupstvi.cz/kc/lampa.html>.
Pomůcky k adventu a Vánocům
V minulém čísle Katechetického věstníku jsme nabídli program k prožití adventu s dětmi
ve farnosti nebo v rodině – Adventní zvonkohra. Tento, ale i další náměty z minulých let,
luštěnky a adventní cesty najdete na <http://brno.biskupstvi.cz/kc/pomucky.html> pod ikonkou
Advent nebo Vánoce. Pokud se vám realizace některého z programů vydaří, podělte se
s námi o své zkušenosti a pošlete nám nějakou fotografii.
2
Informace Diecézního katechetického centra v Brně č. 4/2014-15
Průvodce adventem 2014
Pastorační středisko Brněnské diecéze nabízí věřícím ve farnostech brožuru Průvodce
adventem 2014, která může pomoci k užitečnému prožití adventní doby. K doplnění
biblických rozjímání byly letos použity především myšlenky známých autorů jako jsou
papež František, José Carlos Bermejo, Hans Buob, Raniero Cantalamessa, Vojtěch
Cikrle, Jo Croissant, Guy Gilbert, Anselm Grün, Chantal Joly, Max Kašparů, Pavel
Konzbul, Jaro Křivohlavý, Eduard Martin, Aleš Opatrný, Marie Svatošová, Jochen Zeitz.
Sešitek formátu A5 je možné si objednat přes formulář na stránkách Pastoračního
střediska brněnské diecéze <http://www.biskupstvi.cz/pastorace> nebo e-mailem na adrese
<[email protected]> či <[email protected]>.
Objednat lze minimálně 10 ks. Nižší počet kusů si můžete osobně zakoupit v Brně na
recepci Biskupství brněnského na Petrově 5, Po – Čt (8,15-12,00; 12,40-16,30); Pá
(8,15-12,00; 12,40-15,30). Cena jednoho kusu je 9 Kč.
R. D. Mgr. Roman Kubín, ředitel Pastoračního střediska brněnské diecéze
Křesťanské Vánoce
Pokud chcete přiblížit co nejširší veřejnosti akce, které pořádáte v adventu a o Vánocích,
můžete využít webové stránky <http://www.krestanskevanoce.cz>. Jednotlivé křesťanské farnosti a sbory mohou na stránkách informovat o programech, které během adventu
a Vánoc pořádají. Programem může být např. žehnání adventních věnců, roráty, adventní
duchovní obnovy, možnost pro svátost smíření, Mikulášské besídky, průvody světla,
adventní koncerty, půlnoční bohoslužby, bohoslužby pro děti, živý betlém, vánoční
besídky, štěpánská koleda, údaje o termínech otevření kostela pro návštěvu betlémů,
vánoční koncerty, jesličkové pobožnosti, žehnání vína, obnova manželských slibů,
děkovné bohoslužby na Silvestra, žehnání kadidla, vody a křídy, tříkrálová koleda,
žehnání obydlí, přednášky a besedy.
R. D. Mgr. Roman Kubín, ředitel Pastoračního střediska brněnské diecéze
Brněnská katedrála: Adventní program pro školy 2014
Římskokatolická farnost u katedrály sv. Petra a Pavla v Brně připravila pro letošní
adventní období nový zábavně vzdělávací program O světle určený žákům prvního
stupně základních škol. Program chce přiblížit dětem význam světla v lidském životě, ale
i v jeho duchovní rovině. Pomáhá osvětlit křesťanské slavení Vánoc a oblast výtvarného
umění interaktivní formou přizpůsobenou dané věkové skupině. Pořad O světle může být
vhodným doplňkem předvánočních aktivit každé školy.
Realizace programu je plánována na období od 1. do 19. prosince 2014 (ve všední
dny), s časovou dotací cca 60 minut. Objednávky jsou přijímány na e-mailové adrese
<[email protected]>. Je možné objednat skupiny do 30 žáků, začíná se v každou
celou hodinu od 9 do 12 hodin. Cena programu je 30 Kč na dítě, pedagogický doprovod
se účastní zdarma. Bližší informace na <http://www.katedrala-petrov.cz>.
Adventní kalendář České televize
Česká televize nabídne opět od 1. prosince 2014 interaktivní adventní kalendář na
stránkách <http://decko.ceskatelevize.cz/advent>. Doufáme, že stejně jako v minulosti bude
zpracován esteticky a s vtipem. Hodí se pro využití v rodinách.
Informace Diecézního katechetického centra v Brně č. 4/2014-15
3
OHLASY Z DIECÉZNÍHO KATECHETICKÉHO SETKÁNÍ
Od účastníků Diecézního setkání katechetů, které se konalo 8. listopadu 2014 v Brně
v sále Milosrdných bratří, jsme vybrali anketní lístky s jejich ohlasy, postřehy a zkušenostmi. Někteří byli tak hodní, že nám dodatečně poslali své postřehy také e-mailem.
Všechny ohlasy byly pozitivní, a tak teď nevíme, zda je publikovat, protože „samochvála
smrdí“. Je to však chvála, která patří nejen nám, ale také všem účastníkům, protože bez
nich – bez vás – by setkání takové nebylo. Vybíráme alespoň některé postřehy.
• Mám za to, že témata, která byla pro letošní setkání připravena, jako katechetky
použijeme nejen při kontaktu s dětmi, ale budou pro nás užitečná i v běžném životě. Bylo
mi líto, že pro některé přednášky nebylo více času.
Moc pěkné byly odpolední prezentace s bezva nápady a podněty. Jelikož jsem se
zúčastnila již několika setkání, připadá mi, že u Milosrdných bratří to bylo nejlepší (co se
týká prostor). Kostel, sál k přednáškám a také, což považuji za skvělé, místo pro osobní
setkávání. Možná to dělal menší prostor v předsálí nebo vstupní prostory s možností
posezení, ale myslím si, že toto setkání mělo rodinný ráz.
Také nesmím opomenout, že celý den byl přítomen i náš otec biskup Vojtěch. I jemu
patří velké poděkování. Jeho slova a jeho přítomnost byla velkým povzbuzením
S. Jindřiška Dvořáková, Brno
• Ráda bych Vám poděkovala za zorganizování této akce. Největší radost mi udělala
mše svatá na začátku. A pak už byl příjemný celý den: setkala jsem se s lidmi, kteří jsou
mi milí, zajímavé byly přednášky (zvláště ta o krizi autority), povzbudivá byla i odpolední Mozaika. Za sebe můžu zhodnotit, že jsem odjížděla domů opravdu povzbuzená
a naplněná chutí pokračovat dál v katechetické službě. Děkuji.
Ludmila Buchtová, Šlapanice
• Klobouk dolů nad vynikající organizací setkání. Troufám si tvrdit, že ani ten největší
„šťoural“ by nenašel nic, co by mohl kritizovat. No, a úplná pecka – zaslaný materiál
(texty, audio a prezentace) v elektronické podobě v neskutečně krátkém termínu! Také za
tento materiál díky.
Stanislav Synek, Brno-Královo Pole
• Děkuji tímto všem organizátorům i přednášejícím, kteří se podíleli na přípravě
Diecézního setkání katechetů. Celá akce byla velmi zdařilá, a to jak po stránce organizačního zabezpečení, tak i po stránce obsahové. Nejvíce mě oslovila téměř rodinná
atmosféra celého setkání. Ve své církvi se tedy cítím jako doma a všechny účastníky, se
kterými jsem se zde setkala a mohla s nimi hovořit, považuji za své bratry a sestry. Celý
tento den jsem strávila mezi svými!
Marie Rosecká, Znojmo-Louka
• Jsem moc ráda, že jsem mohla přijet na setkání do Brna. Moc mě potěšilo, že byl
s námi po celou dobu pan biskup. Vděčná jsem za nahrávání přednášek, protože jsem si
přednášky mohla v klidu vyslechnout a nemusela jsem si zajímavé myšlenky zapisovat.
Velmi mě oslovila závěrečná prezentace výborných nápadů. A tak mi nezbývá než
poděkovat za skvělou organizaci a těšit se na nějaké příští setkání.
Marie Pořízová, Třebíč-zámek
4
Informace Diecézního katechetického centra v Brně č. 4/2014-15
• Celkové hodnocení setkání? Super, příspěvky super, prostředí (rodinné) super,
atmosféra super – i v předsálí a v sále s přednášejícími… Dávám jedničku s hvězdičkou.
m. abbé, G+K u sv. Josefa, Brno
• Především mi utkvěla v paměti velmi podnětná křížová cesta z Boskovic, Děckanáda
z Hustopečí u Brna a jedovnické víkendy na faře. Velmi pozitivně hodnotím rozmístění
stánků s duchovní a pastorační literaturou různých nakladatelství včetně Brněnské
tiskové misie. Měla jsem radost, že toho mohu dětem hodně nakoupit, bylo z čeho
vybírat. Děkuji také za skvěle připravené občerstvení – kafé bar a výborný oběd. Děkuji
a obdivuji všechny, kdo napekli takové množství buchet, zákusků a cukroví. Byla jsem
mile překvapena pěknými prostory a velkým sálem v konventu u Milosrdných bratří
a výbornou dostupností dopravy na autobusové i vlakové hlavní nádraží. Už dlouho jsem
si takto neodpočinula od všedních starostí. Byla to opravdu vydařená sobota.
Marie Švadlenková, Mikulov
• Ráda jezdím na katechetické setkání. Prožiji den zklidnění, načerpám duchovní
posilu, doplním si „mezery ve vzdělání“ i katechetické pomůcky. Z každé přednášky lze
vybrat něco, co přetrvává i do všedního dne.
Lída Fatěnová, Velká Bíteš
• Nádherné prostředí kláštera dalo příležitost vyniknout téměř rodinnému charakteru
akce. Vynikající bylo moderování celého setkání Petrou Chalupovou. Její jemný a milý
humor, přirozené vystupování i doplňující informace o klášteře dokázaly nejen poučit,
ale i osvěžit a odlehčit program. Děkuji za všechny přednášky i příspěvky. Nejvíc mě
„pohladila“ přednáška P. Tomáše Koumala. Dvacet let cítím přesně to, o čem mluvil…
Děkuji všem, kdo se zastavili u mého stolku s materiály PMD. Děkuji za upřímný zájem
o práci Misijního díla dětí i misií jako takových, za poznatky z farností, za sdílení
úspěchů i za otázky k případné spolupráci.
Velikým svědectvím pro mne byla celodenní účast pana biskupa. Vážím si toho, že
se naprosto samozřejmě pohyboval mezi námi, byl ochoten kdykoli si s kýmkoli povídat,
byl všímavý a pozorný ke všemu dění. Byl jako jeden z nás. Díky, otče biskupe!
Jana Zehnalová, Rousínov
• Nemohla jsem se zúčastnit celého setkání, před odpoledními prezentacemi jsem odcházela, ale i tak to bylo moc příjemné. Jediné, co bych uvítala, je nějaká bližší spolupráce. Abych to vysvětlila: Ve farnosti jsem jediná, kdo se katechezi věnuje. Není
v mých silách obsáhnout všechny věkové kategorie. Mám ráda práci s dětmi, ale ráda
bych se věnovala i starším lidem. Možná je zase někdo, kdo radši pracuje se seniory.
Myslím si, že pro skupinu seniorů je možná lepší, když „vedoucího“ neznají (zblízka).
Mohla bych nabídnout setkání s malými dětmi výměnou za práci se seniory. Možná to
není reálné, ale třeba je na tom někdo podobně?
Markéta Klangová, Modřice
Prezentace a nahrávky všech přednášek a dalších vstupů, které byly na setkání představeny, naleznete na <http://doc.biskupstvi.cz/kc/kc2014.htm>. Soubory jsou ve formátu Zip (kvůli
komprimaci); musíte si je stáhnout, „rozbalit“ a uložit do svého PC. Upozornění:
Soubory jsou na uvedeném odkazu k dispozici pouze do 30 listopadu 2014! Po tomto
datu je můžete získat jen u nás, tj. v kanceláři Diecézního katechetického centra v Brně.
Download

INFORMACE - Biskupství brněnské