LÉČEBNY PRO DLOHODOBĚ NEMOCNÉ – LDN
Jedná se o specializované zdravotnické zařízení pro léčení starých a dlouhodobě nemocných lidí.
Úkolem LDN je znovu obnovit sebeobsluhu, zdravotní stav a zapojit osobu do běžného života.
Přijímání jsou klienti, u nichž ambulantními formami péče (tedy péčí doma) nelze zvládnout zhoršující
se zdravotní stav. Podmínkou přijetí je podaná žádost. Přijetím do léčebny vstupuje nemocný do
celodenního léčebného ochranného režimu. Komplex péče tvoří: diagnostika, léčebná a ošetřovatelská
péče, rehabilitační péče, nácvik denních dovedností.
Zařízení
LDN Nemocnice na Františku
Adresa
Kontakt
Web
Sociální prac.
Poznámky:
Na Františku 8/847, 110 00 Praha 1
Recepce nemocnice (non-stop): tel: 222 801 211
Primář MUDr. Zdeněk Šetka: tel: 222 801 220, email: [email protected]
Vrchní sestra Vladimíra Budovcová: tel: 222 801 220, email: [email protected]
www.nnfp.cz
Jana Konopčíková
Tel: 222 801 250, email: [email protected]
Oddělení slouží pro klienty Prahy 1.
Zařízení
LDN Nemocnice sv. Alžběty
Adresa
Kontakt
Na Slupi 6, 120 00 Praha 2
Sekretariát nemocnice: tel: 221 969 311, email: [email protected]
Primář MUDr. Pavel Mach, tel: 221 969 319
Vrchní sestra Alena Langerová, tel: 221 969 322
www.nemalzbeta.cz
není uvedeno
Web
Sociální prac.
Poznámky:
Aktualizace:
02/2011
Aktualizace:
02/2011
Zařízení
LDN Fakultní Thomayerovy nemocnice
Adresa
Kontakt
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč
Sekretariát Věra Grohmanová, tel: 261 083 477, email: [email protected]
Primář MUDr. Ivana Doleželová, tel: 261 083 667, email: [email protected]
Vrchní sestra Mgr. Eva Brezíková, tel: 261 082 539, email: [email protected]
www.ftn.cz
Pokorná Eva
Tel: 261 082 350
Šmatová Sabina
Tel: 261 082 225
Web
Sociální prac.
Aktualizace:
02/2011
Poznámky:
Zařízení
LDN Fakultní nemocnice Motol
Adresa
Kontakt
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
LDN č.1
Primář MUDr. Blanka Mašková: tel: 224 434 400, email:
[email protected]
Sekretariát Božena Chlupáčová: tel: 224 434 401
Vrchní sestra Květa Simmerová: tel: 224 434 405, e-mail:
[email protected]
LDN č.2
Primář MUDr. Jan Štěpán: tel: 224 434 501
Vrchní sestra Katarína Naušová: tel: 224 434 505
Sekretariát Květoslava Honzíková: tel: 224 434 501
www.fnmotol.cz
Oddělení sociální:
Tel: 224 431 170 – 7
Web
Sociální prac.
Aktualizace:
02/2011
Zástupci vedoucí sociálního odboru:
Mgr. Alice Picková
Bc. Jana Vargová
Email: [email protected]
Email: [email protected]
Poznámky:
Zařízení
LDN Praha 6
Adresa
Kontakt
Chittussiho 1a, 160 00 Praha 6
Primář MUDr. Jiří Malý: tel: 224 322 286, 251 001 219, email:
[email protected]
Hlavní sestra Dagmar Čtvrtečková: tel: 251 001 220, 725 520 820, email:
[email protected]
www.ldn-praha6.cz
Zuzana Olexová
Tel: 224 316 540, 251 001 216, 720 570 078
Email: [email protected]
Web
Sociální prac.
Aktualizace:
02/2011
Poznámky:
Zařízení
LDN Psychiatrické léčebny Bohnice
Adresa
Kontakt
Web
Sociální prac.
Poznámky:
Ústavní 91, 181 02 Praha 8
- osobně v sekretariátu ředitele v budově ředitelství - dveře č. 48, 1. patro
(v pracovních dnech od 7:30 do 15:00 hod.)
- telefonicky na tel: 284 016 120
- písemně na adrese: Psychiatrická léčebna Bohnice, sekretariát ředitele, Ústavní 91,
181 02 Praha 8
- faxem: 284 016 595
- elektronická pošta: [email protected]
www.plbohnice.cz
Magdaléna Kaisrlíková (vedoucí sociální pracovnice)
Tel: 284016280
LDN je umístěna v pavilonu č. 25.
Zařízení
LDN Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Adresa
Kontakt
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10
Primář MUDr. Hana Krautová: tel: 267 162 857, email: [email protected]
Vrchní sestra Bc. Zdenka Baumanová: tel: 267 163 216, email: [email protected]
www.fnkv.cz
jméno neuvedeno
Tel: 267 163 290
Web
Sociální prac.
Poznámky:
Aktualizace:
02/2011
Aktualizace:
02/2011
Zařízení
LDN Vršovice
Adresa
Kontakt
Oblouková 7/8, 101 00 Praha 10
Obecný: tel: 271 008 111, email: [email protected]
Primářka MUDr. Helena Martinů: tel: 271 008 601, email:
[email protected]
Hlavní sestra Markéta Petrová: tel: 271 008 504, 775 018 525, email:
[email protected]
Sestra pro komunikaci s veřejností Hana Masopustová: tel: 271 008 511, email:
[email protected]
www.ldnvrsovice.cz
není uvedeno
Web
Sociální prac.
Poznámky:
Aktualizace:
02/2011
Zařízení
LDN Klinika Na Košíku
Aktualizace:
02/2011
Adresa
Kontakt
Web
Sociální prac.
Poznámky:
Tesaříkova 4/1028, 102 00 Praha 15
Informace o příjmu pacienta: 777 228 484, email: [email protected]
www.klinikanakosiku.cz
není uvedeno
Nestátní zdravotnícké zařízení.
Download

LÉČEBNA PRO DLOHODOBĚ NEMOCNÉ – LDN