MAKING MODERN LIVING POSSIBLE
Tehnika grejanja
KATALOG PROIZVODA 2013
15
Godina u Srbiji
Iskustvo i poverenje u razvoju
i primeni rešenja za sisteme
grejanja i daljinskog grejanja
grejanje.danfoss.com
Za odgovore na vaša pitanja u vezi Danfoss grejne tehnike na raspolaganju je:
Danfoss d.o.o.
Đorđa Stanojevića 14, 11070 Novi Beograd, Srbija
Telefon: 011 209 8550
Fax: 011 209 8551
Tehnička podrška: 011 209 8559
Logistika: 011 209 8558
Web: www.grejanje.danfoss.com
Za pravilnu primenu, puštanje u rad, upotrebu i servisiranje Danfoss regulacione opreme na usluzi vam stoje naši
ovlašćeni SERVISNI PARTNERI:
El-tec Mulej - za regulacionu opremu
Knjaževačka 5, Niš
Telefon: 018 4293 555
Telefax: 018 4293 554
NS Koncept - za regulacionu opremu
Pavleka Miškine 35, Novi Sad
Telefon: 021 4790 356
Telefax: 021 4790 358
Sagax - za regulacionu opremu (samo za Beograd)
Radoja Domanovića 16
Telefon: 011 380 8327
Telefax: 011 380 8337
Traco - za razmenjivače toplote i toplotne podstanice
Ljube Davidovića 55/6, Beograd
Telefon: 011 3047 732
Telefax: 011 2832 898
Tebel - za kalorimetre
Vele Nigrinove1, Beograd
Telefon/fax: 011 283 5275
Mob: 064 148 0 533
Vukas Mering - za kalorimetre
Dalmatinskih brigada 40, Beograd
Telefon/fax: 011 8482 334
Mob: 060 1901 037
Za ponovno baždarenje merila utroška energije toplote, obratite se ovlašćenim laboratorijama:
JKP Beogradske elektrane
Filipa Višnjića 31, Zemun
Telefon: 011 3714 852
Telefax: 011 3714 924
Vukas Mering - za kalorimetre
Dalmatinskih brigada 40, Beograd
Telefon/fax: 011 8482 334
Mob: 060 1901 037
Navedeni servisni centri vam pomažu kod:
Puštanja regulacionih sistema u pogon
Odziva na poziv zbog reklamacije nefunkcionalnosti u roku od 24 sata od dostave prijave reklamacije
našem servisnom centru i istovremeni početak postupka njegovog rešavanja. Reklamacija se najčešće
rešava na samom objektu, ukoliko je puštanje u pogon izvršeno po preporukama proizvođača.
Redovnog servisiranja naših proizvoda na terenu i u servisima
Stručno podešavanje zahtevanih parametara u svemu prema projektu.
Servisna procedura:
Uslove Garancije možete naći na pretposlednjoj stranici ovog cenovnika.
U slucaju reklamacije, kupac se obraća serviserima koji imaju Ugovor o servisiranju sa firmom Danfoss. Spisak servisera se
nalazi na internet stranici:
http://grejanje.danfoss.com/Content/96ba9611-ac84-4652-9b06-5218d05c3452_MNU17463613_SIT172.html
Kupac serviseru šalje popunjen Zahtev za servisni izlazak i tehničku ekspertizu čiji sastavni deo je i Cenovnik servisnih
usluga na osnovu koga će Danfoss servisni partner ispostaviti, a podnosilac zahteva je saglasan da će platiti račun ukoliko
proizvod nije u garantnom roku ili je kvar Danfoss opreme posledica neadekvatne ugradnje, rukovanja, održavanja i
eksploatacionih uslova.
Oba dokumenta se nalaze na internet stranici:
http://grejanje.danfoss.com/Content/AF99B4D8-08A9-4C5C-B40A-7543B6912D62_MNU17463613_SIT172.html
Na osnovu popunjenog i poslatog Zahteva za servisni izlazak i tehnicku ekspertizu, serviser stupa u kontakt sa kupcem i
dogovara se o servisnoj aktivnosti.
Nakon servisne aktivnosti, serviser popunjava Reklamacioni zapisnik koji potpisuju i serviser i potpisnik Zahteva.
Na osnovu Reklamacionog zapisnika se vrši izdavanje servisnog računa koji plaća:
- Danfoss, ukoliko je reklamirani proizvod u garantnom roku i neispravan
- Potpisnik Zahteva za servisni izlazak i tehnicku ekspertizu, ukoliko proizvod nije u garantnom roku ili je kvar Danfoss
opreme posledica neadekvatne ugradnje, rukovanja, održavanja i eksploatacionih uslova.
Katalog DANFOSS Tehnike Grejanja za 2013. godinu
Poštovani poslovni Partneru,
Pred Vama je novi Danfoss katalog Tehnike Grejanja važeći od 01.01.2013.
Obraćamo Vam pažnju na nove proizvode koji se nalaze u ovom Katalogu:
- ECL Web Portal – novo i celovito SCADA rešenje za regulatore ECL Comfort 310 koje uključuje
web i aplikaciju za iPhone. Daje mogućnost pristupa i promene parametara kontrolera putem
interneta.
- Mešni regulacionii ventili – nova i unapređena serija trokrakih i četvorokrakih slavina sa ili bez
EM pogona.
- Prirubnički regulatori pritiska i protoka DN40 i DN50 – Dobro poznate i široko primenjivane
serije regulatora za daljinsko grejanje od sada postoji i u opciji povećanih Kvs vrednosti za
dimenzije DN40 i DN50.
- Unistat – kompaktne i izolovane toplopredajne podstanice daljinskog grejanja kapaciteta
16/30kW, nazivnog pritiska do PN25
Više o ovim i ostalim proizvodima, kao što su:
-Pločasti razmenjivači toplote,
-Prolazni ventili za daljinsko grejanje (VS2, VM2, VB2, VGS),
-Komponente za uljne gorionike,
-Leptirice, hvatači, loptaste slavine…
možete pronaći na Internet stranici naše prezentacije www.grejanje.danfoss.com
Koristimo ovu priliku da najavimo nove proizvode čija realizacija se očekuje u toku 2013. godine:
- Razmenjivači toplote – nova serija Danfoss rastavljivih razmenjivača XGM (sa patentiranom
Micro plate pločom) i dimenzijom priključka DN32, kao i serija XGF sa priključcima dimenzija
DN100
- Elektromotorni pogoni – nova serija AMV(E) 655 koja će se primenjivati sa prolaznim i kombi
ventilima većih dimenzija.
- Radijatorski ventili nezavisni od promene pritiska u sistemu – dobro poznati, i od
korisnika uveliko prihvaćeni, princip rada ABQM ventila biće primenjen u aplikacijama
radijatorskog grejanja.
Takođe, pozivamo Vas da nam se javite i zakažete obuku kojom bi ste proširili znanja o Danfoss
proizvodima i njihovoj primeni u sistemima regulacije unutrašnjih instalacija grejanja i
klimatizacije kao i sistemima regulacije daljinskog grejanja. Seminare održavamo u Danfoss
kancelariji u Beogradu, a moguća je i sertifikacija učesnika nakon svakog seminara.
Prijateljski Vas pozdravljamo i želimo uspešnu saradnju i uspešnu poslovnu godinu!
U Beogradu, 01.01.2013.
Vaš Danfoss tim
Tehnika grejanja
Tehnika grejanja
KATALOG PROIZVODA 2013
Strana
Radijatorske termostatske glave
Radijatorski ventili
Dizajn ventili
1-9
Regulacija vodenog podnog grejanja
Električno podno grejanje
Living by Danfoss,
Sobni termostati
10-20
Ručni balansni ventili
Prestrujni ventili
Automatski balansni ventili
Regulacioni ventili nezavisni od promene pritiska ABQM
21-33
Regulatori pritiska i protoka bez pomoćne energije
34-59
Elektronski regulatori ECL Comfort
Senzori temperature
Sigurnosni termostati
60-62
HVAC prolazni i trokraki ventili i elektromotorni pogoni
63-69
Prolazne i trokrake EM slavine
70
Ultrazvučna merila energije toplote
71-72
Toplotne podstanice i razmenjivači toplote
73-76
Pregled proizvoda po kodnom broju
77-82
Danfoss ne preuzima odgovornost za eventualne greške u katalogu, prospektima i ostalim štampanim materijalima. Danfoss zadržava pravo izmene cena i karakteristika proizvoda
bez prethodnog upozorenja. Ovo pravo odnosi se i na već naručene proizvode pod uslovom da te izmene ne menjaju već ugovorene specifikacije. Svi zaštitni znaci u ovom
materijalu su vlasništvo (istim redosledom) odgovarajućih preduzeća Danfoss. Danfoss oznake su zaštitni žigovi preduzeća Danfoss A/S. Sva prava zadržana.
Abecedni sadržaj proizvoda
Proizvod
Strana
Proizvod
Strana Proizvod
Strana
ABNM
3
Danfoss Link™ HC
17
RLV
6
AB-PM
31
Danfoss Link™ RS
16
RLV-K
6
AB-QM
28
DSA 1 MINI
73
RLV-KD
6
AB-QM
28
ECL 110
61
RLV-KS
6
AB-QT
31
ECL 210
61
RTX Design set
8
AFA
41
ECL 310
61
RX
19
AFD
43
ECL PORTAL
62
SAVA
44
AFP
39
EFET/EFIT
15
SAVD
44
AFPA
37
EFSM 150
14
Set EFST
14
AFPB
52
FH
13
SH-E01
19
AFPQ, AFPQ 4
50
FHF
11
Sonometer 1100
71
AFQ
48
FHF- F
11
TP 5001
18
AFQM
56
FHF-dodaci
11
TP 7000
18
AFQM 6
56
FHV-A
11
TS2
18
AHQM
58
FHV-R
11
TVM-H
10
AMB 162, 182
69
FH-WT, -WP,-WS
13
TWA-A
3
AME 435QM
29
FJVR
10
TWA-A
11
AME 55Q
29
FTC
10
TWA-K
3
AME 85Q
29
HC 6000
20
TWA-Z, ABNM
29
AMI 140
29
HFE3
69
Unistat
73
HRB3/4
69
VF2
65
AMV(E) 110NL
29
HRE3/4
69
VF3
67
AMV(E) 13, 13SU
55
LENOTM MSV-B
23
VFG 2
45
AMV(E) 20/30
55
LENOTM MSV-BD
23
VFG 21
45
AMV(E) 23/33
55
living connect®
17
VFGS 2
46
AMV(E) 410, 413
57
living eco®
17
VFQ 2
53
AMV(E) 435
66
MTCV
32
VFQ 21
53
AMV(E) 435
68
PFM 4000
24
VHS
5
AMV(E) 55,56
66
Pt 1000 senzori
62
VHX-DUO
9
AMV(E) 55,56
68
RA 2000
1
VHX-MONO
9
AMV(E) 610, 613, 633
57
RA 2000
2
VMTD-F-I
74
AMZ 112
70
RA 2920
1
VRB2
65
AMZ 113
70
RA 5060
2
VRB3
67
ASV-BD
26
RA/RTD
2
VRG2
65
ASV-I
26
RA15/6
5
VRG3
67
ASV-M
26
RA-C
4
XB
75
ASV-P
25
RAE-K, RAE-H
2
XG
75
ASV-PV
25
RA-FN + RAS-C2
4
XGF
75
AVA
40
RA-K/-KE/-FNE
5
XGM
75
AVD
42
RA-N
4
AVDO
24
RA-N UGRADNI
5
AVDS
42
RAS-C2
1
AVP
38
RAV
3
AVPA
36
RAVL
3
AVPB
51
RAX Design set
8
AVPQ
49
RET B
18
AVQ
47
RET B RF, TP 5001 RF TP 7000
19
AVQM
54
RET/RMT
18
Danfoss Link™ CC
16
RET230 CO
20
Danfoss Link™ FT
16
RET230 HC
20
AMV(E) 10, 11
Danfoss d.o.o.
Radijatorski termostati (termostatske glave)
Kodni broj
Tip
Područje Kapilara Pakov.
[°C]
kom
[m]
Opis
Radijatorski termostat tip RA 2000
punjeni gasom, sa zaštitom od smrzavanja i mogućnošću ograničavanja i fiksiranja postavljene vrednosti temperature
za ventile serije RA (RA-N, RA-G, RA-K, RA-KE, RA 15/6, VHS, FHV-A), kao i za ventilske radijatore: Lipovica, Vogel & Noot….
013G2940
RA 2940
Ugrađeni senzor, zaštita od smrzavanja, mogućnost potpunog zatvaranja
do pozitivne nule
0...26
-
60
013G2992
RA 2992
Daljinski senzor - kapilara, montaža bez alata, zaštita od smrzavanja
5...26
0-2 m
45
Pribor za radijatorski termostat s klik-spojnicom
013G1231
013G5245
Odvijač za demontažu osigurača protiv krađe (cena za 1 komad)
Osigurač protiv krađe za RA 2990/92 (cena za 1 kom)
Slika
RA 2000
20
20
Podešavanje temperature na radijatorskom termostatu RA
Montaža i demontaža osigurača protiv krađe
Montaža osigurača
Demontaža osigurača
Nakon montaže
termostatskog senzora
utisnite osigurač protiv
krađe.
Postupak u tri koraka:
1. Odvijač uvijte u otvor osigurača protiv krađe
2. Povucite ka spolja
3. Odvijte alat iz osigurača
Radijatorski termostat tip RAS-C2
punjen tečnošću, sa zaštitom od smrzavanja i f-jom zatvaranja do pozitivne nule
za ventile serije RA (RA-N, RA-G, RA-K, RA-KE, RA 15/6, VHS, FHV-A), kao i za ventilske radijatore: Lipovica, Vogel & Noot….
013G6040
RAS-C2
Ugrađeni senzor, zaštita od smrzavanja, mogućnost potpunog zatvaranja
do pozitivne nule
8...28
-
60
RAS-C2
Podešavanje temperature na radijatorskom termostatu RAS-C2
Ugaoni adapteri za radijatorski termostat
013G1350
za radijatorski termostat sa klik-spojnicom
-
-
30
013G1360
za radijatorski termostat s navojem M30x1,5
-
-
30
Radijatorski termostat za javne prostore (dodatno ojačan) tip RA 2920
punjeni gasom, sa zaštitom od smrzavanja i mogućnošću ograničavanja i fiksiranja postavljene vrednosti temperature
013G2920
RA 2920
Ugrađeni senzor, montaža imbus ključem
013G2922
RA 2922
Daljinski senzor - kapilara,
ključem 2 mm
5...26
montaža imbus
Pribor za ojačani radijatorski termostat, priključak s imbus ključem
013G1236
013G1232
013G1672
013G1237
Januar 2013
Imbus ključ 2 mm za montažu RA 2920/22 i navojni odvijač za blokadu RA 2920/22
Osigurač protiv krađe za RA 2920, RA 2922 (pakovanje 50 komada, cena po 1 kom)
Poklopac skale za model RA 2920, RA 2922 (pakovanje 20 komada, cena po 1 kom)
Graničnici hoda za glave RA 2920/22 (pakovanje i cena za 30 kom)
1
5...26
RA 2920
48
0-2,0
45
1
50
20
30
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Radijatorski termostat RA 2000, RAE
Kodni broj
Tip
Područje Kapilara Pakov.
[°C]
kom
[m]
Opis
Radijatorski termostat (za ventile drugih proizvođača) tip RAE-K RAE-H
Slika
RAE-K, RAE-H
mogućnost ograničavanja i fiksiranja postavljene vrednosti temperature, navojna spojnica (M30x1,5)
-za ventile proizvođača Heimeier, Oventrop i MNG, kao i ventilske radijatore proizvođača Stelrad, Kermi, Purmo, Dia Norm, Diatherm, Radson,
Biasi, Ferroli, Korado, ….
013G5034
RAE-K 5034
Ugrađeni senzor, zaštita od smrzavanja
5…28
-
60
013G5134
RAE-K 5134
Ugrađeni senzor, zaštita od smrzavanja, mogućnost potpunog zatvaranja
do pozitivne nule
0…28
-
-
013G5036
RAE-K 5036
Daljinski senzor - kapilara, zaštita od smrzavanja
5…28
0-2,0
30
-s mogućnošću ograničavanja i fiksiranja postavne vrednosti temperature, navojna spojnica (M28x1)
-za ventile proizvođača Herz, kao i za ventilske radijatore s ugrađenim ventilima Herz s fiksnom Kv-vrednošću.
013G5035
RAE-H 5035
Ugrađeni senzor
5…28
-
60
Pribor za radijatorski termostat drugih proizvođača
U standardnoj boji RAL 9016, moguća isporuka u svetlo sivoj RAL 7035, tamno sivoj RAL 7016 i crnoj RAL 9005 boji.
013G5389
Osigurač protiv krađe za senzore s navojnim priključkom M30x1,5, RAL 9016, pakovanje po 10 komada, cena je
za 1 komad
10
Podešavanje temperature na radijatorskom termostatu RAE-K
Radijatorski termostat s elementom za daljinsko podešavanje tip RA 5060
RA 5060
standardna boja RAL 9010, moguća isporuka i u drugim bojama: kadmijum-žuta, čelično siva, svetlo siva i crna,
punjeni gasom, sa zaštitom od smrzavanja i mogućnošću ograničavanja i fiksiranja postavljene vrednosti temperature
013G5062
RA 5062
013G5065
RA 5065
013G5068
RA 5068
013G5190
ugaoni adapter za element za daljinsko podešavanje
013G5194
Adapter za element za daljinsko podešavanje za priključak M30x1,5
Radijatorski termostat s elementom za daljinsko podešavanje, pogonom
za montažu na ventile tip RA 2000, sa zaštitom od smrzavanja
8…28
2.0
24
8...28
5.0
24
8...28
8.0
24
Radijatorski termostati za prethodnu seriju ventila tipa RTD
RA/RTD
RA 2000 termostatski senzor sa navojnim spojem koji odgovara RTD radijatorskim ventilima.
013G2945
RA/RTD
RA/RTD termostatska glava
7…26
-
-
Ručice
RA 2000
za ventile serije RA (RA-N, RA-G, RA-K, RA-KE, RA 15/6), kao i za ventilske radijatore proizvođača: Lipovica, Vogel & Noot, De Longhi,
Buderus…….
013G5002
RA 5002
Ručica za RA ventile
18
013G3300
RA 3300
Mesingana ručnica za RA ventile za dif. pritisak do 10 bara
8
Januar 2013
2
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Elektrotermički pogoni
Tip
Kodni broj
Pakov.
kom
Opis
Elektrotermički pogoni - tip TWA-A
Slika
-za ventile serije RA (RA-N, RA-G, RA-K, RA-KE, RA 15/6), kao i za ventilske radijatore: Lipovica, Vogel&Noot, De Longhi, Buderus….
priključna snaga 2W, dužina priključnog kabla 1,2 m, zaštita IP 41, temperatura okoline 0-60°C
088H3112
TWA-A/NC
za RA2000, 230VAC,bez napona zatvoren
10
088H3113
TWA-A/NO
za RA2000, 230VAC, bez napona otvoren
60
088H3110
TWA-A/NC
za RA2000, 24V AC ili DC,bez napona zatvoren
10
088H3111
TWA-A/NO
za RA2000, 24V AC ili DC, bez napona otvoren
60
Elektrotermički pogoni - tip TWA-K
TWA-A
TWA-K
Za sve termostatske radijatorske ventile s priključnim navojem M30x1,5mm i radijatore s ugrađenim ventilom Biasi, Delta, DiaNorm, Ferroli,
Henrad, Kaimann, Kermi, Korado, Purmo, Radson, Apolo, Stelrad, Diatherm, Zehnder-Completto Fix…,
ON-OFF delovanje,
088H3142
TWA-K/NC
230VAC,bez napona zatvoren
10
088H3143
TWA-K/NO
230VAC, bez napona otvoren
60
088H3140
TWA-K/NC
24V AC ili DC,bez napona zatvoren
10
088H3141
TWA-K/NO
24V AC ili DC, bez napona otvoren
60
Elektrotermički pogon, kontinualni signal 0-10V - tip ABNM
ABNM
za sve Danfoss RA ventile i radijatore s ugrađenim ventilom: Lipovica, Vogel & Noot, De Longhi, Buderus, Ocean…,
modulirajuća regulacija, NC, dužina priključnog kabla 1m, zaštita IP40, maks. temperatura okoline 50°C
082F1091
ABNM
za RA2000, 24V AC, 1,5W, upravljački napon 0-10V DC
-
Radijatorski termostati za stare ventile tipa RAV i RAVL
Kodni broj
Tip
Područje Kapilara Pakov.
[°C]
kom
[m]
Opis
Radijatorski termostat za ventile tipa RAVL
Slika
RAVL
013G2950
RAVL 2950
Ugrađeni senzor sa zaštitom od smrzavanja, za ventile s prečnikom
nastavka 26 mm
5...26
-
60
013G2952
RAVL 2952
Daljinski senzor sa zaštitom od smrzavanja, za ventile s prečnikom
nastavka 26 mm
5...26
0-2 m
60
Radijatorski termostat za ventile tipa RAV
RAV
013G2960
RAV 2960
Ugrađeni senzor sa zaštitom od smrzavanja, za ventile s prečnikom
nastavka 34 mm
5...26
-
60
013G2962
RAV 2962
Daljinski senzor sa zaštitom od smrzavanja, za ventile s prečnikom
nastavka 34 mm
5...26
0-2 m
45
Rezervni delovi za stare ventile tipa RAV i RAVL
013U0070
Januar 2013
Igla za termostatske ventile RAV i RAVL (isporuka u pakovanju od 10 kom, cena za kom)
3
10
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Termostatski radijatorski ventili
Priključak
Kodni broj
Tip
Opis
radijator
sistem
kV
[m³/h]
Pak. kom
Slika
Ventili s predpodešavanjem protoka tip RA-N - unutrašnji navoj
RA-N
priključak prema sistemu je sa unutrašnjim navojem, nikovan, za dvocevne sisteme
013G0011
ugaoni
90
013G0012
Pravi
90
013G0151
RA-N 10
3/8" SN
ugaoni specijalni (UK varijanta)
3/8" UN
0,04-0,56
75
013G0231
Tro-osni desni
54
013G0232
Tro-osni levi
54
013G0013
ugaoni
75
013G0014
Pravi
75
013G0153
RA-N 15
1/2" SN
ugaoni specijalni (UK varijanta)
1/2" UN
0,04-0,73
Tro-osni desni
54
013G0234
Tro-osni levi
54
013G0016
ugaoni
RA-N 20
013G0155
013G0037
013G0038
3/4" SN
Pravi
3/4" UN
ugaoni specijalni (UK varijanta)
RA-N 25
0,1-1,04
0,16-0,8
ugaoni
1" SN
Pravi
1" UN
0,1-1,04
Pravi
75
013G0233
013G0015
ugaoni
ugaoni specijalni (UK)
36
36
56
Tro-osni
levi
Desni
30
30
Ventili s predpodešavanjem protoka za sisteme grejanja i hlađenja tip RA-C
RA-C
sa predpodešavanjem protoka, priključak prema instalaciji je saspoljašnjim navojem, niklovan
013G3094
RA-C 15
Pravi
3/4" SN
3/4" SN
0,3-0,9
75
013G3096
RA-C 20
Pravi
1" SN
1" SN
0,8-2,6
48
Pribor i rezervni delovi za termostatske ventile
013G0290
Igla za RA ventile (isporuka samo u pakovanjima od po 10 kom.)
013G3100
Koleno 90° - 1/2"
10
013G0294
Osigurač predpodešenja protoka
25
10
003L0152
Slavina za punjenje i pražnjenje
5
013G3085
Alat za izmenu gornjeg dela ventila bez pražnjenja sistema
1
Set radijatorskog ventila RA-FN i termostatske glave RAS-C2
Radijatorski ventil bez predpodešavanja, niklovan, za dvocevne sisteme radijatorskog grejanja
Termostatska glava punjena tečnošću, sa zaštitom od smrzavanja i f-jom zatvaranja do pozitivne nule
013G5143
013G5142
Januar 2013
RA-FN +
RAS-C2
RA-FN + RAS-C2
14.45
ugaoni
1/2" SN
1/2" UN
14.45
Pravi
4
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Termostatski radijatorski ventili
Tip
Kodni broj
Priključak
Opis
radijator
kV
[m³/h]
sistem
Pak. kom
Slika
Ventili s uronskom cevi tip RA 15/6
RA15/6
za jednocevne sisteme, by-pass ugrađen u kućište, udeo protoka kroz radijator w=30%, razmak priklj. 40mm
013G3220
013G3218
013G3270
013G3268
RA 15/6T
Razdelnik - podni priključak
RA 15/6T
Razdelnik - bočni priključak
1/2" SN
1/2" SN
1/2" SN
1/2" SN
1/2" UN
3/4" SN
1/2" UN
3/4" SN
2.5
2.5
2.5
2.5
-
1/2" SN
1/2" SN
1/2" UN
1/2" UN
0.82
0.82
-
za dvocevne sisteme
013G3210
013G3215
RA 15/6TB
Razdelnik - podni priključak
Razdelnik - bočni priključak
Ventili s usponskom cevi tip RA-K/-KE
za jednocevne sisteme s prinudnom cirkulacijom, bypass u kućištu ventila, s 35% udelom protoka kroz radijator
za komplet ventil potrebni su RA-FNE, RA-KE ili RA-KEW i spojna cev
Ventil s lukom, dpmax. = 0,6 bar i fiting za
spojnu cev
Razdelnik - podni priključak i fiting za spojnu
cev
013G3362
RA-FNE
013G3366
RA-KE
013G3368
RA-KEW
RA-K/-KE/-FNE
1/2" SN
3/4" SN
2.5
-
Razdelnik - bočni priključak i fiting za spojnu cev
-
013G3341
Komplet RA-KE i RA-FNE za podni priključak
1/2" SN
3/4" SN
2.5
-
013G3343
Komplet RA-KE i RA-FNE za priključak na zidu
1/2" SN
3/4" SN
2.5
-
jednocevni dvocevni
ventil, luk i fiting
za dvocevne sisteme, za komplet ventil potrebni su RA-N, RA-K ili RA-KW i spojna cev
013G3363
RA-N
013G3367
RA-K
013G3369
RA-KW
Ventil s lukom, s predregulacijom, dpmax. = 0,6
bar i fiting za spojnu cev
Razdelnik - podni priključak i fiting za spojnu
cev
1/2" SN
3/4" SN
0,04-0,73
-
Razdelnik - bočni priključak i fiting za spojnu cev
razdelnik-podni
-
013G3342
Komplet RA-K i RA-N za podni priključak
1/2" SN
3/4" SN
0,04-0,73
-
013G3344
Komplet RA-K i RA-N za priključak na zidu
1/2" SN
3/4" SN
0,04-0,73
-
razdelnik-bočni
Spojna cev
013G3378
Dužina 650 mm, unutrašnji prečnik 15mm, (isporuka u kompletu od 10 komada)
10
013G3377
Dužina 950 mm, unutrašnji prečnik 15mm, (isporuka u kompletu od 10 komada)
10
spojna cev
Višefunkcijski radijatorski ventili za kupatilske i univerzalne radijatore tip VHS
za jednocevne sisteme, udeo protoka kroz radijator cca. 40%, mogućnost zatvaranja i pražnjenja, razmak priključaka 50 mm.
013G4691
013G4692
013G4693
013G4694
jednocevni, ugaoni
jednocevni, pravi
jednocevni, ugaoni
jednocevni, pravi
VHS
VHS
1/2" SN
1/2" SN
3/4" UN
3/4" UN
3/4" SN
3/4" SN
3/4" SN
3/4" SN
1.2
1.2
1.2
1.2
VHS
24
24
-
za dvocevne sisteme, s predpodešenjem protoka, mogućnost zatvaranja i pražnjenja, razmak priklj. 50 mm.
013G4741
013G4742
013G4743
013G4744
ugaoni
pravi
ugaoni
pravi
VHS
VHS
1/2" SN
1/2" SN
3/4" UN
3/4" UN
3/4" SN
3/4" SN
3/4" SN
3/4" SN
0,02-0,48
0,02-0,48
0,02-0,48
0,02-0,48
24
24
24
24
Ugradni ventili s predpodešavanjem protoka
Kodni broj
Tip
RA-N UGRADNI
Priključak
radijator
Opis
kV
[m³/h]
Pak. kom
Slika
za ventilske radijatore proizvođača Vogel&Noot, udaljenost od spoljne ivice do zaptivke 47,8mm
013G7360
RA-N
sa standardnim kV
1/2" SN
0,14 - 0,87
40
za radijatore proizvođača Agis, Biasi (Concept), Buderus, Brotje, Burgman, DeLonghi (Radel),Ocean,
Schafre........udaljenost od spoljne ivice do zaptivke 41 mm, dimenzija O-prstena f12,42x1,78mm
013G7370
RA-N
sa standardnim kV
1/2" SN
0,14 - 0,87
40
Diatherm, HM-Galant, Arbonia, Ferroli IMA, Kaimann, Korado, Radson, Rettig (Purmo), Rettig Silesia, Dia-Norm,
Steirad …udaljenost od spoljne ivice do zaptivke 35,5mm, dimenzija O-prstena f8,5x2,5mm
013G7390
Januar 2013
RA-N
sa standardnim kV
1/2" SN
5
0,14 - 0,87
40
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Radijatorski navijci RLV
Kodni broj
Tip
Pakovanje
Varijanta
kom.
Priključak
Radijator
Slika
Sistem
Navijci tip RLV
zatvaranje, punjenje i pražnjenje
003L0141
003L0142
003L0143
003L0144
003L0145
003L0146
RLV 10
RLV 10
RLV 15
RLV 15
RLV 20
RLV 20
80
80
80
80
64
64
RLV
Ugaoni; kv=1,8
pravi; kv=1,8
Ugaoni; kv=2,5
pravi; kv=2,5
Ugaoni; kv=3,0
pravi; kv=3,0
3/8" SN
3/8" UN
1/2" SN
1/2" UN
3/4" SN
3/4" UN
Zaporni radijatorski ventil tip RLV s priključkom prema sistemu Euro-konus
RLV
zatvaranje, punjenje i pražnjenje, spoljni navoj 3/4"
003L0363
RLV 15
10
ugaoni; kv=0,1-2,5
003L0364
RLV 15
10
pravi; kv=0,1-2,5
1/2" SN
3/4" SN
1/2" SN
press fiting
15mm
Zaporni radijatorski ventil tip RLV sa press-fiting priključkom
zatvaranje, punjenje i pražnjenje, press-fiting
003L0225
RLV 15
10
ugaoni; kv=0,1-2,5
003L0224
RLV 15
10
pravi; kv=0,1-2,5
RLV-K
Navijci za ventilski radijator tip RLV-K
Mogućnost zatvaranja i pražnjenja, mogućnost prepravke rada u dvocevnom na rad u jednocevnom sistemu,
razmak simetrala 50 mm
003L0282
003L0280
003L0283
003L0281
RLV-K
RLV-K
40
Ugaoni
1/2" SN
3/4" SN
40
pravi
1/2" SN
3/4" SN
40
Ugaoni
3/4" UN
3/4" SN
40
pravi
3/4" UN
3/4" SN
Navijci za ventilski radijator tip RLV-KD
RLV-KD
Mogućnost zatvaranja i pražnjenja, za dvocevni sistem, razmak simetrala 50 mm
003L0242
003L0240
003L0243
003L0241
RLV-KD
RLV-KD
40
Ugaoni
1/2" SN
3/4" SN
40
pravi
1/2" SN
3/4" SN
40
Ugaoni
3/4" UN
3/4" SN
40
pravi
3/4" UN
3/4" SN
Navijci za ventilski radijator tip RLV-KS
RLV-KS
Mogućnost zatvaranja, za dvocevni sistem, razmak simetrala 50 mm
003L0222
003L0223
003L0221
RLV-KS
RLV-KS
40
Ugaoni
1/2" SN
3/4" SN
40
pravi
1/2" SN
3/4" SN
40
Ugaoni
3/4" UN
3/4" SN
40
pravi
3/4" UN
3/4" SN
Pribor, rezervni delovi
003L0152
Slavina za punjenje i pražnjenje s nastavkom R 3/4
003L0294
Spojnica za VHS, RLV-K sa zaptivkom za ugradnju ventila sa priključkom 1/2'' SN na radijator sa
priključkom 3/4" SN (cena po komadu, min porudžbina 20 komada)
003L0295
Spojnica za VHS, RLV-K sa zaptivkom za ugradnju ventila sa priključkom 3/4'' UN na radijator sa
priključkom 1/2" UN (cena po komadu, min porudžbina 20 komada)
003L0296
Kuglica za sprečavanje neželjene cirkulacije (pri ugradnji RLV-K u jednocevni sistem)
003L0297
Spojnica za RLV-KS sa zaptivkom za ugradnju ventila sa priključkom 3/4'' UN na radijator sa
priključkom 1/2" UN (cena po komadu, min porudžbina 20 komada)
Januar 2013
6
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Kodni broj
Tip
Priključak prema
Varijanta / Opis
Sistemu
Stezne spojnice za čelične i bakarne cevi
013G4100
013G4102
013G4110
013G4112
013G4114
013G4115
013G4116
013G4120
013G4122
013G4124
013G4125
013G4126
013G4128
013U0134
013U0135
10
12
10
12
14
15
16
10
12
14
15
16
18
18
22
RA-N 10, RLV 10
RA-N 15, RLV 15, VHSFX, VHS-RX, RA-URX,
RLV-X, VHX MONO, VHX
DUO
RLV-K/KS, RA-KE,
RA-KEW, RA-K, RA-KW,
RA 15/6T, FHV, FJVR 15,
RA-C15, RA-N euro konus
Stezna spojnica i matica
RA-C 20
Stezne spojnice za VPE-plastične cevi (PEX)
013G4144
013G4147
013G4152
013G4154
013G4156
013G4162
013G4158
013G4160
013G4155
013G4159
013G4157
013G4163
013G4161
RA-N 15, RLV 15, VHSFX, VHS-RX, RA-URX,
RLV-X, VHX MONO, VHX
DUO
RLV-K/KS, RA-KE,
RA-KEW, RA-K, RA-KW,
RA 15/6T, FHV, FJVR 15,
RA-N euro konus
14 x 2,0
Slika
Ventilu
3/8" SN
1/2" SN
3/4" UN
1" UN
1/2" SN
15 x 2,5
Stezna spojnica, matica, potporni deo
12 x 2,0
14 x 2,0
16 x 2,0
17 x 2,0
18 x 2,0
20 x 2,0
15 x 2,5
18 x 2,5
16 x 1,5
16 x 2,2
20 x 2,5
3/4" UN
Stezne spojnice za Alupex-cevi
013G4174
013G4176
RA-N 15, RLV 15, VHSFX, VHS-RX, RA-URX,
RLV-X, VHX MONO, VHX
DUO
14 x 2,0
16 x 2,0
013G4184
Stezna spojnica, matica, potporni
RLV-K/KS, RA-KE,
013G4186
podloška
013G4187 RA-KEW, RA-K, RA-KW,
013G4188 RA 15/6T, FHV, FJVR 15,
RA-N euro konus
013G4190
013G4191
Za stezne spojnice za višeslojne cevi molimo da se obratite kod dobavljača cevi.
Isporuke samo u kompletima od po 10 komada.
Spojnice za radijatorske ventile
za RA, RAV, FJVR, RLV, AVDO
013G3181
013G3182
013G3183
013G3184
013G3185
013G3186
013G3187
013G3188
deo,
14 x 2,0
16 x 2,0
16 x 2,25
18 x 2,0
20 x 2,0
20 x 2,5
1/2" SN
3/4" UN
Navojne spojnice prema radijatoru
013L0463
013L0493
013L0466
013U0496
013L0469
013U0499
013U0486
013U0501
DN 10 spojnica
Matica za DN 10 spojnicu
DN 15 spojnica
Matica za DN 15 spojnicu
DN 20 spojnica
Matica za DN 20 spojnicu
DN 25 spojnica
Matica za DN 25 spojnicu
Spojnica 3/8"
Matica za spojnicu 3/8"
Spojnica 1/2"
Matica za spojnicu 1/2"
Spojnica 3/4"
Matica za spojnicu 3/4"
Spojnica 1"
Matica za spojnicu 1"
kratke spojnice
013L0443
013L0445
013L0447
013U0407
Spojnica 3/8" 6 mm skraćena, isporuka po 10 komada, cena za komad
Spojnica 1/2" 7 mm skraćena, isporuka po 10 komada, cena za komad
Spojnica 3/4" 4 mm skraćena, isporuka po 10 komada, cena za komad
Spojnica 1" 4 mm skraćena, isporuka po 10 komada, cena za komad
Isporuke samo u kompletima od po 10 komada, prikazane cene su za 1 komad.
Januar 2013
7
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Xtra kolekcija
Kodni broj
Slika
Tip, opis
Dizajn set sa RAX senzorom za dvocevni sistem
RAX Design set
Set se sastoji od ventila RA-URX, navijka RLV-X i senzora RAX. Radijatorski senzor je sa desne strane radijatora (sušača)
Desni hrom dizajn set: Termostatski ventil i senzor u povratu za montažu sa desne strane, radijatorski
navijak u dovodu sa leve strane
RAL9016 beli desni dizajn set: Termostatski ventil i senzor u povratu za montažu sa desne strane,
013G4007
radijatorski navijak u dovodu sa leve strane
Desni inox dizajn set: Termostatski ventil i senzor u povratu za montažu sa desne strane, radijatorski navijak
013G4009
u dovodu sa leve strane
013G4003
Set se sastoji od ventila RA-URX, navijka RLV-X i senzora RAX. Radijatorski senzor je sa leve strane radijatora (sušača)
Levi hrom dizajn set: Termostatski ventil i senzor u povratu za montažu sa leve strane, radijatorski navijak u
dovodu sa desne strane
RAL9016 beli levi dizajn set: Termostatski ventil i senzor u povratu za montažu sa leve strane, radijatorski
013G4008
navijak u dovodu sa desne strane
Levi Inox dizajn set: Termostatski ventil i senzor u povratu za montažu sa leve strane, radijatorski navijak u
013G4010
dovodu sa desne strane
013G4004
Dizajn set sa RTX senzorom (limiterom temp. protoka) za dvocevni sistem
RTX Design set
Set se sastoji od ventila RA-URX, navijka RLV-X i senzora RTX. Radijatorski senzor je sa desne strane radijatora (sušača)
Desni hrom dizajn set: Termostatski ventil i senzor u povratu za montažu sa desne strane, radijatorski
navijak u dovodu sa leve strane
RAL9016 beli desni dizajn set: Termostatski ventil i senzor u povratu za montažu sa desne strane,
013G4136
radijatorski navijak u dovodu sa leve strane
Desni inox dizajn set: Termostatski ventil i senzor u povratu za montažu sa desne strane, radijatorski navijak
013G4138
u dovodu sa leve strane
013G4132
Set se sastoji od ventila RA-URX, navijka RLV-X i senzora RTX. Radijatorski senzor je sa leve strane radijatora (sušača)
Levi hrom dizajn set: Termostatski ventil i senzor u povratu za montažu sa leve strane, radijatorski navijak u
dovodu sa desne strane
RAL9016 beli levi dizajn set: Termostatski ventil i senzor u povratu za montažu sa leve strane, radijatorski
013G4137
navijak u dovodu sa desne strane
Levi Inox dizajn set: Termostatski ventil i senzor u povratu za montažu sa leve strane, radijatorski navijak u
013G4139
dovodu sa desne strane
013G4133
Primer kombinacije - desni komplet
Iz radijatora
u radijator
povrat na desnoj strani
RA-URX desni
dovod na levu stranu
RLV-X levi
RAX termostatska glava ili
RTX Limiter temperature povrata
Podešavanje temperature za Xtra kolekciju
Termostatska glava RAX - podešavanje temperature prostora
RAX
Limiter temperature povrata RTX - podešavanje temperature povratne vode, održavanje stalno toplog radijatora (sušač peškira)
RTX
Kod oba termostata pri postavci "0" ventil je potpuno zatvoren, zaštita od smrzavanja nije aktivna
Januar 2013
8
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Dizajn termostatski radijatorski ventili integrisani s termostatskom glavom
Priključak prema
Kodni broj
Tip, verzija
radijatoru
sistemu
Xtra kolekcija setova za spoj radijatora sa dva priključka
Slika
VHX-DUO
Za dvocevne sisteme, sa mogućnošću potpunog zatvaranja, razmak priključaka na radjiatoru i zidu 50mm. Povrat je kod termostatske
glave, dovod na suprotnoj strani. Mogućnost levog i desnog priključenja termostatske glave.
Mogućnost priključenja elektrogrejača.
Uključujući RAX design termostatsku glavu za regulaciju temperature prostora
013G4276 VHX-DUO, RAX, ravni, hrom
013G4278 VHX-DUO, RAX, ravni, RAL9016 bela
013G4279 VHX-DUO, RAX, ugaoni, hrom
013G4281 VHX-DUO, RAX, ugaoni, RAL9016 bela
1/2" SN
1/2" UN
1/2" SN
1/2" UN
Uključujući RTX limiter temperature povrata kako bi se postigao konstantno topao radijator (sušač peškira)
013G4376 VHX-DUO, RTX, ravni, hrom
013G4378 VHX-DUO, RTX, ravni, RAL9016 bela
013G4379 VHX-DUO, RTX, ugaoni, hrom
013G4381 VHX-DUO, RTX, ugaoni, RAL9016 bela
1/2" SN
1/2" UN
1/2" SN
1/2" UN
Pribor za VHX-D
013G4167
013G4168
013G4169
013G4170
013G4166
grejač 150W, 230VAC, uronski
grejač 300W, 230VAC, uronski
grejač 600W, 230VAC, uronski
grejač 900W, 230VAC, uronski
nosač grejača, 1/2"
Xtra kolekcija setova za spoj radijatora sa jednim priključkom, dvocevni sistem
VHX-MONO
Za dvocevne sisteme, sa mogućnošću potpunog zatvaranja, razmak priključaka na radjiatoru i zidu 50mm. Povrat je kod termostatske
glave, dovod na suprotnoj strani. Mogućnost levog i desnog priključenja termostatske glave.
Bez mogućnosti priključenja elektro grejača.
Uključujući RAX design termostatsku glavu za regulaciju temperature prostora
013G4282 VHX-MONO, RAX, ravni, hrom
013G4284 VHX-MONO, RAX, ravni, RAL9016 bela
013G4285 VHX-MONO, RAX, ugaoni, hrom
013G4287 VHX-MONO, RAX, ugaoni, RAL9016 bela
1/2" SN
1/2" UN
1/2" SN
1/2" UN
Uključujući RTX limiter temperature povrata kako bi se postigao konstantno topao radijator (sušač peškira)
013G4382 VHX-MONO, RTX, ravni, hrom
013G4384 VHX-MONO, RTX, ravni, RAL9016 bela
013G4385 VHX-MONO, RTX, ugaoni, hrom
013G4387 VHX-MONO, RTX, ugaoni, RAL9016 bela
1/2" SN
1/2" UN
1/2" SN
1/2" UN
Stezne spojnice za čelične i bakarne cevi
013G4192
013G4193
013G4194
013G4195
013G4196
10
12
14
15
16
1/2" SN
RA-N 15, RLV 15, VHS-FX, VHS-RX,
RA-URX, RLV-X, VHX MONO, VHX
DUO
Stezna spojnica i matica
Stezne spojnice za plastične cevi VPE (PEX)
013G4198
16 x 2,0
013G4199
15 x 2,5
1/2" SN
Stezne spojnice za Alupex cevi
013G4200
16 x 2,0
1/2" SN
RA-N 15, RLV 15, VHS-FX, VHS-RX,
RA-URX, RLV-X, VHX MONO, VHX
DUO
Stezna spojnica, potporna čaura i
matica
RA-N 15, RLV 15, VHS-FX, VHS-RX,
RA-URX, RLV-X, VHX MONO, VHX
DUO
Stezna spojnica, potporna čaura,
zaptivka i matica
Isporuka samo u kompletu od 10 komada
Januar 2013
9
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Vodeno podno grejanje - regulacija
Tip
Kodni broj
Temp. (°C)
Opis
Slika
Max. temp. okoline (°C)
FTC termostatski element
FTC
Termostatski element FTC sa nalegajućim senzorom za regulaciju manjih krugova mešanja na konstantnu temperaturu.
FTC element se instalira na ventile RA-N i RA-C
013G5080
FTC 35-70
Termostatski element sa nalegajućim
senzorom
35 - 70°C
65°C
FTC 15-50
Termostatski element sa nalegajućim
senzorom
15 - 50°C
65°C
Prolazni ventili RA-N i RA-C
-za upotrebu s termostatskim elementom FTC, maks. temperatura 120°C, maks. dif. pritisak 0,6bar
-RA-N ventili s unutrašnjim / spoljnim navojem, s predpodešavanjem protoka
013G0014
RA-N 15
ravni
1/2" SN
1/2" UN
0.73
75
013G0016
RA-N 20
ravni
3/4" SN
3/4" UN
1.04
36
0.73
1.03
2.75
60
75
48
-RA-N ventili s unutrašnjim / spoljnim navojem, s predpodešavanjem protoka
013G4202
013G3094
013G3096
RA-N 15
RA-C 15
RA-C 20
ravni
ravni
ravni
1/2" SN
3/4" SN
1" SN
3/4" SN
3/4" SN
1" SN
TVM-H termostatski mešni ventil
TVM-H
Za postizanje konstantne temperature manjih krugova mešanja. Maks. temperatura vode 100°C, PN 10 maks. dif. pritisak 5 bar.
003Z1120
TVM-H DN20
Termostatski mešni ventil DN20
Priključak 1" SN
30…70°C
003Z1127
TVM-H DN25
Termostatski mešni ventil DN25
Priključak 1 1/4" SN
30…70°C
Dodaci i rezervni delovi za TVM-H
Maks. temperatura 95°C, PN10.
003Z1130
Nepovratni ventil TVM-H DN20
003Z1131
Nepovratni ventil TVM-H DN25
003Z1132
Term. uložak TVM-H DN 30-70
Ograničavač povratne temperature FJVR
Regulacioni ventil, PN10, Dpmax=1bar, poniklovan, maksimalna temperatura vode 120°C.
Tip
Kodni broj
Kućište ventila
003L1009
003L1010
003L1013
003L1014
FJVR 10
FJVR 10
FJVR 15
FJVR 15
Termostatski senzor
003L1040
003L1070
Januar 2013
FJVR
FJVR
Opis
Ugaoni
Ravni
Ugaoni
Ravni
Priključak
Kv-vrednost (m3/h)
3/8"
3/8"
1/2"
1/2"
0.27
0.27
0,73
0,73
FJVR
Slika
Podešavanje: 10-50°C
Podešavanje: 10-80°C
10
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Vodeno podno grejanje - regulacija
Zidni set za podno grejanje FHV-R - ograničenje temperature povrata
FHV-R
Sa okruglim zidnim kućištem i poklopcem, set uključuje regulacioni i odzračni ventil.
003L1000
003L1015
003L1040
FHV-R
FHV-R
FJVR
Okrugli beli poklopac
Okrugli beli poklopac, sa priključkom za punjenje i pražnjenje
Termostatski senzor za regulaciju temperature povratnog voda od 10-50°C
Zidni set za podno grejanje FHV-A - ograničenje temperature prostora
FHV-A
Sa okruglim zidnim kućištem i poklopcem, set uključuje regulacioni i odzračni ventil.
003L1001
FHV-A
Okrugli beli poklopac
Dodaci, rezervni delovi za FHV-R, FHV-A
Predložak za ugradnju FHV
Okrugli poklopac za FHV-A, FHV-R
Kvadratni poklopac za FHV-A, FHV-R
Produžetak 17,9mm, za preduboko ugrađene ventile RTD
Produžetak 17,9mm, za preduboko ugrađene ventile FJVR
003L1338
003L1050
003L1052
003L1035
003L1036
Razdelnik i sabirnik FHF, sa i bez indikatora protoka
FHF
Mogućnost podešavanja protoka u povratu za svaki krug posebno, PN 6, maks. temperatura vode 90°C, maks. diferencijalni pritisak
0,6 bar, mogućnost upotrebe elektrotermičkih pogona TWA-A, kao i daljinski upravljanih regulatora RA 5060 koji se montiraju na
povratni (donji) sabirnik.
FHF bez indikatora protoka
088U0502
FHF-2
Razdelnik i sabirnik za priključenje 2 kruga grejanja
088U0503
FHF-3
Razdelnik i sabirnik za priključenje 3 kruga grejanja
088U0504
FHF-4
Razdelnik i sabirnik za priključenje 4 kruga grejanja
088U0505
FHF-5
Razdelnik i sabirnik za priključenje 5 krugova grejanja
088U0506
FHF-6
Razdelnik i sabirnik za priključenje 6 krugova grejanja
088U0507
FHF-7
Razdelnik i sabirnik za priključenje 7 krugova grejanja
088U0508
FHF-8
Razdelnik i sabirnik za priključenje 8 krugova grejanja
FHF sa indikatorom protoka
088U0522
FHF-2F
Razdelnik i sabirnik sa ind. protoka za priključenje 2 kruga grejanja
088U0523
FHF-3F
Razdelnik i sabirnik sa ind. protoka za priključenje 3 kruga grejanja
088U0524
FHF-4F
088U0525
FHF-5F
Razdelnik i sabirnik sa ind. protoka za priključenje 5 krugova grejanja
088U0526
FHF-6F
Razdelnik i sabirnik sa ind. protoka za priključenje 6 krugova grejanja
088U0527
FHF-7F
Razdelnik i sabirnik sa ind. protoka za priključenje 7 krugova grejanja
088U0528
FHF-8F
Razdelnik i sabirnik sa ind. protoka za priključenje 8 krugova grejanja
FHF
FHF- F
TWA-A
Elektrotermički pogoni tip TWA
Za ventile serije RA 2000, za razdelnike FHF
088H3112
TWA-A/NC
za RA2000, 230V AC, bez napona zatvoren
088H3110
TWA-A/NC
za RA2000, 24V AC ili DC, bez napona zatvoren
Dodaci razdelnicima i sabirnicima FHF
088U0581
FHF-EM
Konusni čep sa ručnim odzračnim lončićem i ispusnom slavinom (1 komplet)
088U0580
FHF-EA
Konusni čep sa automatskim odzračnim lončićem i ispusnom slavinom (1 komplet)
088U0582
FHF-E
Konusni čep (2 kom.)
088U0583
FHF-C
Dvonavojni deo za spajanje FHF 1" (2 kom)
088U0584
FHF-R
Redukcija 1" x 3/4" - 2 kom
088U0585
FHF-MB
Konzola za pričvršćivanje FHF (2 kom)
088U0586
FHF-BV
Kuglasta slavina 1" FHD (2 kom)
088U0029
FHD-T
Termometar 0-60°C, φ35mm (1 kom)
FHF-dodaci
Za kompletan razdelnik potrebno je naručiti: FHD ili FHD-F, konzolu FHD-MB, Konusne čepove FHD-E; opcija FHD-MM ili FHD-MA,
spojnicu FHD-C, redukcije za priključak na cevovod, komplet kuglastih slavina FHD-BV i termometar FHD-T (termometar se lako
ugradi u FHD-MM ili FHD-MA)
Januar 2013
11
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Vodeno podno grejanje - regulacija
Šeme povezivanja
U slučajevima regulacije temperature dovoda, prema spoljnim uslovima, do 60°C
ili konstantne temperature dovoda do 45°C.
U slučajevima viših temperatura dovoda od gore navedenih
Ožičena regulacija podnog grejanja - regulacija temperature prostora
U slučaju vremenski vođene temperature razvoda do maksimalno 45°C ili konstantne temperature razvoda do 40°C.
FHD
TWA-A/NC
FHD-MA
Januar 2013
12
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Vodeno podno grejanje - regulacija
Ožičena regulacija grejanja prostora
Kodni broj
Opis, tehnički podaci
Tip
Slika
Glavna priključna kutija tipa FH - 24V
FH
Ožičena regulacija grejnih tela koja se napajaju iz razdelnog ormarića
Glavni razdelni ormarić sa transformatorom za vođenje 10 grejnih
krugova (NC)
088H0017
FH-WC
088H0018
FH-WC sa
satom
Izlazni signal
24 V ~
Napajanje
207 - 253 V ~
Opterećenje pojedinih izlaza
3 W, max 5W
Temperatura okoline
0 - 50 °C
Dužina napojnog kabla
200 cm
Stepen zaštite
IP 20
Relej pumpe
230 V~, maks. 2A
Glavni razdelni ormarić sa transformatorom za vođenje 10 grejnih krugova (NC), kao i
088H0017 sa satom za dva sedmična programa, svaki do 4 dnevna perioda komforne i
redukovane temperature.
Sobni termostati FH-WT, -WP, -WS
za regulaciju sobne temperature, povezuje se sa regulatorom FH-WC, temperaturski opseg 6...30°C, napajanje 24V~(50-
FH-WT, -WP,-WS
60Hz), zaštita IP20, 3 žilna veza sa priključnom kutijom FH-WC (u slučaju uklopnog sata 4 žilna)
088H0022
FH-WT
Sobni termostat FH-WT
088H0023
FH-WP
Sobni termostat FH-WP, ojačana verzija
088H0024
FH-WS
Dodaci, rezervni delovi
088H0021
FH-WN
088H0026
FH-WR
088H0025
FH-WF
Sobni termostat FH-WS sa ručnim noćnim snižavanjem i opcionim temperaturnim
senzorom, ograničenje temperature poda u rasponu 20...45°C
Uklopni sat za dva različita nedeljna programa , svaki do 4 dnevna perioda komforne i
redukovane temperature.
Relej pumpe, za isključenje iste kada nema potrebe za grejanjem ni u jednom prostoru
pokrivenim podnim grejanjem.
Senzor temperature poda (NTC 30kΩ 20°C)
Sobni termostat za podno grejanje FH-WT - 230V
FH
Regulacija grejnih tela koja su kontrolisana elektrotermičkim pogonom
088H0127
FH-WT 230
Prostorski termostat FH-WT 230
za regulaciju sobne temperature
Temperaturski opseg
Napajanje
Stepen zaštite
6 - 30 °C
230 V ~ (50-60 HZ)
IP 20
Za regulaciju temperature razvoda podnog grejanja koriste se i
termostatski ventili ili elektronski regulatori ECL Comfort sa prolaznim
ili trokrakim elektromotornim ventilima.
Januar 2013
13
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Električno podno grejanje
Kodni broj
Tip
Površina Dimenzije
[m]
[m2]
Opis
Snaga
[W]
Slika
Električni setovi za podno grejanje - set (EFET 130 termostat)
Set EFST
Set se sastoji od jednoprovodničke grejne staze EFSM - 150, termostata EFET 130 sa kablovskim priključkom za senzor,
fleksibilne cevi za kablovski priključak i zakivaka
088L0651 EFST-150+130 1
088L0652 EFST-150+130 1,5
Jednoprovodnička samolepljiva grejna staza
088L0653 EFST-150+130 2
Napajanje
230V
150W/m2
088L0654 EFST-150+130 2,5 Toplotna moć
Debljina
2,5mm
088L0655 EFST-150+130 3
Dužina kabla
2x4m
088L0656 EFST-150+130 3,5 Max. temperatura
120°C
Odobrenje
IEC
60335-2-96
/ SEMKO
088L0657 EFST-150+130 4
1
0,5 x 2
150
1.5
0,5 x 3
225
2
0,5 x 4
300
2,5
0,5 x 5
375
3
0,5 x 6
450
3.5
0,5 x 7
525
4
0,5 x 8
600
088L0658 EFST-150+130 5
5
0,5 x 10
750
088L0659 EFST-150+130 6
6
0,5 x 12
900
Električna grejna staza tip EFSM 150
EFSM 150
Grejna staza EFSM 150 odaje 150 W/m2 energije toplote, namenjena je za ugradnju ispod keramičkih pločica
Za kompletnu instalaciju su vam neophodni: grejna staza, sobni termostat sa kablovskim priključkom i fleksibilna cev
088L0550
088L0551
088L0552
088L0553
088L0554
088L0555
088L0556
088L0557
088L0558
088L0559
088L0560
088L0561
088L0562
088L0563
EFSM 150 0,5
EFSM 150 1,0
EFSM 150 1,5
EFSM 150 2
EFSM 150 2,5
EFSM 150 3
EFSM 150 3,5
EFSM 150 4
EFSM 150 5
EFSM 150 6
EFSM 150 7
EFSM 150 8
EFSM 150 9
EFSM 150 10
Jednoprovodnička samolepljiva grejna staza
Napajanje
230V
Toplotna moć
150W/m2
Debljina
2,5mm
Dužina kabla
2x4m
Max. temperatura
120°C
Odobrenje IEC 60335-2-96 / SEMKO
0.5
1
1.5
2
2,5
3
3.5
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
75
150
225
300
375
450
525
600
750
900
1050
1200
1350
1500
1 - spoljni omotač: PVDF (PVC)
2 - rešetka: 16 bakarnih žica (ozemljenje)
3 - izolacija provodnika: FEP (Teflon)
4- grejni provodnik: bakar, legura bakra
broj staza:
- do 2 grejne staze – spojiti direktno u termostat, za
3 i više
upotrebiti priključnu dozu.
- 2 i više staze spojiti paralelno
uzemljenje:
oplet/rešetka grejne staze i ozemljenje električne
instalacije
spaja se direktno u dozi.
Podni senzor se spaja direktno u termostat
Električne podne staze mogu se prilagoditi površini svakog prostora.
Grejna staza i termostat
snaga:
- maks. 3kW (20m² EFSM-150 ili 30m² EFSM-100)
- spaja se direktno u 15A/16A termostat
- preko 3kW - upotrebiti kontaktor
Januar 2013
14
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Električno podno grejanje
Kodni broj
Opis
Tip
Slika
Termostati
EFET/EFIT
Termostat EFET 130, elektronski termostat za instalaciju na zidu sa NTC podnim senzorom
088L0030 EFET 130
Regulator temperature poda 230V,
temperatuski opseg 5-35°C,
polarno bele boje
Termostat EFET 530, elektronski termostat za instalaciju u doznu sa NTC podnim senzorom i prekidačem
088L0033 EFET 530
Regulator temperature poda 230V,
temperatuski opseg 0-45°C,
polarno bele boje
Termostat EFET 535, elektronski programabilni termostat za instalaciju u doznu sa NTC podnim senzorom i senzorom
temperature prostora
088L0042 EFET 535
Regulator temperature poda i temperature prostora 230V,
temperaturski opseg 5-45°C,
polarno bele boje
Termostat EFIT 550, elektronski programabilni termostat za instalaciju u doznu sa NTC podnim senzorom i senzorom
temperature prostora. Ima funkciju samoodređenja vremena uzgrevanja.
088L0044 EFIT 550
Regulator temperature poda i temperature prostora 230V,
temperaturski opseg 5-35°C,
polarno bele boje
Opis
Kodni broj
Pribor, rezervni delovi
088L0004
088L0020
088L0022
088L0407
088L0410
Mesingana kapa senzora 6,7 mm
Zakivci 50 kom.
Fleksibilna cev 2,5m; 6,7 mm
Podni senzor, 3 m
Pribor za popravke - EFSM grejna staza
Pažnja!
Ako stavljate grejne staze ispod drvenih podova, sloj samonivelišuće mase ne sme biti tanji od 1cm iznad
kabla.
1. Fleksibilna cev
2. Podna obloga (pločice, drvo)
3. Grejna staza
4. Senzor temperature poda
5. Sloj lepka ili glazure
6. Termički izolovana glazura
Januar 2013
15
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Living by Danfoss
Kodni broj
Tip, opis, tehnički podaci
Bežična regulacija grejanja
Danfoss Link™
Danfoss Link™ je inteligentna i bežična komunikacijska tehnologija savremenog i lepog dizajna. Namenjen je regulaciji grejanja
stambenih i poslovnih prostora kao i regulaciji u smislu koncepta "pametna kuća".
Danfoss Link™ CC je osnovna jedinica, sa na dodir osetljivim ekranom, koji deluje na:
- regulaciju temperature poda kod električnog podnog grejanja sa Danfoss Link™ FT. Podni termostat FT ima senzor
temperature poda koji se ugrađuje u pod i povezuje sa grejnim elementima.
- regulaciju temperature prostora sa sobnim termostatom Danfoss Link™ RS za regulaciju vodenog ili električnog podnog
grejanja
- regulaciju temperature prostora sa Living Connect elektronskim termostatskim radijatorskim glavama
Skriveni relej Danfoss Link™ HR i plug-in relej Danfoss Link™ PR ukopčavaju pojedine uređaje (elektrotermički pogoni
vodenog podnog grejanja, svetla, roletne...) i funkcionišu kao repetitori bežičnog signala.
Osnovna jedinica Danfoss Link™
014G0150
Danfoss Link™ CC
Danfoss Link™ CC , 50 soba, napajanje iz el.dozne
Napajanje:
Ekran:
Frekvencija predajnika:
Opseg predajnika:
IP klasa:
15 V DC±10%
3,5" osetljiv na dodir
868,42 MHz
do 30 m
21
Dimenzije:
014G0151
125 x 107 x 25 mm
Danfoss Link™ CC , 50 soba, sa šuko utičnicom
isto kao gore
Podni termostat
Danfoss Link™ FT
Za regulaciju temperature poda u električnom podnom grejanju.
088L1908
Danfoss Link™ FT podni termostat, PWM, repetitor
Napajanje:
Ohmsko opterećenje:
Induktivno opterećenje:
IP klasa:
Podni senzor temperature:
Dimenzije:
180-250 V, 50/60 Hz
15A
cosϕ=0,3, maks. 4A
31
NTC 15kΩ pri 25°C
125 x 107 x 25 mm
Sobni termostat
Danfoss Link™ RS
Za regulaciju temperature prostora sa električnim podnim i/ili radijatorskim grejanjem kao i za vodeno grejanje/hlađenje.
014G0158
Danfoss Link™ RS senzor sobne temperature
Napajanje:
Ekran:
IP klasa:
Dimenzije:
2xAA alkalna bat., 1,5V
LED - zelen
21
81x 66 x 21 mm
Dodatna oprema
za Danfoss Link™ CC, FT, RS
014G0262
014G0270
014G0271
Januar 2013
Danfoss Link™ BSU baterijski komplet za instalatere
Danfoss Link™ PR plug-in relej, PWM ili repetitor uklop/isklop korisnika
Napajanje:
230 V, 50 Hz
Opterećenje:
2300W, 460VA 600W
IP klasa:
20
Dimenzije:
106 x 59 x 75 mm
Danfoss Link™ HR skriveni relej, repetitor uklop/isklop korisnika
Napajanje:
180-250 V, 50/60 Hz
Opterećenje:
2300W, 460VA 600W
IP klasa:
20
Dimenzije:
52 x 52 x 31 mm
16
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Living by Danfoss
Kodni broj
Tip, opis, tehnički podaci
living connect®
Elektronska daljinski upravljana radijatorska termostatska glava
living connect®
Za regulaciju temperature prostora sa radijatorskim grejanjem i za bežično povezivanje na osnovnu
jedinicu Danfoss Link™ CC, sa RA ili K priključkom na radijatorski ventil.
014G0003
living connect® elektronska termostatska glava
Napajanje:
Ekran:
IP klasa:
Opseg podešavanja:
2xAA alkalna bat., 1,5V
LED - siv
20
4 - 28 °C
living eco®
Elektronska samostalna radijatorska termostatska glava
living eco®
Za regulaciju temperature prostora sa radijatorskim grejanjem sa tri različita dnevna programa, PID
regulacijom, ograničenjem minimalne i maksimalne temperaturte, zaštitom od smrzavanja…
sa RA ili K priključkom na radijatorski ventil.
014G0052
living eco® elektronska termostatska glava
Napajanje:
Ekran:
IP klasa:
Opseg podešavanja:
2xAA alkalna bat., 1,5V
LED - siv
20
6 - 28 °C
Priključni ormarić, bežično upravljan od Danfoss Link™ CC
Danfoss Link™ HC
Za regulaciju krugova vodenog grejanja i/ili hlađenja, povezuje se na osnovnu jedinicu Danfoss
Link™ CC; sa šuko utikačem i prebacivanjem grejanje/hlađenje
014G0100
Danfoss Link™ HC priključni ormarić
Napajanje:
Izlazni signal:
Relej pumpe i relej gorionika:
Maksimalna udaljenost
Broj izlaza
Dimenzije:
230 VAC
24 V DC, 3W
230 VAC, 8 (2) A
30 m
10
325 x 79 x 51 mm
Dodatna oprema
za Danfoss Link™ HC
CF-RU
088U0230
088U0250
088U0255
Januar 2013
CF-EA
CF-EC
Pojačivač signala za produženje opsega
Danfoss Link™ CC i priključni ormarić Danfoss Link™ HC
opseg približno 30m, maksimalno 3 pojačivača
Spoljna antena za slučaj kada je HC ugrađen u ormarić, 3m kabl
Produžetak kabla spoljne antene, 5m
17
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Sobni termostati
Kodni broj
Tip
Opis, tehnički podaci
Elektronski sobni termostati RET, Elektromehanički sobni termostati RMT
Slika
RET/RMT
Sa preklopnim kontaktom, preklopna razlika <1K,
087N7006
RET 230L
Sobni termostat, napajanje 230 V, LED pokazivač statusa, opterećenje na kontaktima
3(1)A, područje podešavanja 5-30°C
087N1100
RMT-230
Sobni termostat, napajanje 230 V, opterećenje na kontaktima 10(4)A, područje
podešavanja 8-30°C
087N1125
RMT-230T
Sobni termostat, napajanje 230 V, termometar, noćni mod redukovanog grejanja 5K,
opterećenje na kontaktima 10(4)A, područje podešavanja 8-30°C
087N1196
RMT-24
El. priključak 24 V, opterećenje na kontaktima 10(4) A, područje podešavanja 8-30°C
087N1197
RMT-24T
Kao i prethodni + termometar i noćni mod redukovanog grejanja 5K
Elektronski sobni termostati RET B
Analogni, sa preklopnim kontaktom, LCD displejom, preklopna razlika <1K, područje podešavanja 5-30°C, za
grejanje ili hlađenje, ON-OFF ili vremensko proporcionalno delovanje, baterijsko napajanje, opterećenje na
kontaktima 3(1)A
087N7251
RET B
Sobni termostat - osnovna verzija
087N7255
RET B-LS
Kao i prethodni, s mogućnošću potpunog isključenja
Programabilni elektronski termostat za sisteme grejanja TP 5001
RET B
TP 5001
Sobni termostat sa preklopnim kontaktom, područje podešavanja 5-30°C
087N7910
TP 5001
Baterijsko napajanje, 5 / 2 -dnevni program, optimalizacija sa 6 vremenskih zona na
dan, kalendar, podesiva temp. zaštite od smrz., program za godišnji odmor, opterećenje
na kontaktima 6(2)A
087N7911
TP5001A
Kao i prethodni s odvojenim sobnim senzorom temperature
087N7917
TP 5001M
Napajanje 230 V, 5 / 2 -dnevni program, optimalizacija sa 6 vremenskih zona na dan,
kalendar, podesiva temp. zaštite od smrz., program za godišnji odmor, opterećenje na
kontaktima 6(2)A
087N7918
TP5001MA
Kao i prethodni s odvojenim sobnim senzorom temperature
Programabilni elektronski termostat za sisteme grejanja TP 7000
TP 7000
Sobni termostat sa preklopnim kontaktom, preklopna razlika <1K, područje podešavanja 5-30°C
087N7400
TP 7000
Baterijsko napajanje, 7-dnevni program sa 6 vremenskih i temperaturskih režima rada
za svaki dan, optimalizacija, program za godišnji odmor, opterećenje na kontaktima
3(1)A, 230 V
087N7401
TP7000A
Kao i prethodni s odvojenim sobnim senzorom temperature
087N7408
TP 7000 M
Napajanje 230 V, 7-dnevni program sa 6 vremenskih i temperaturskih režima rada za
svaki dan, optimalizacija, program za godišnji odmor, opterećenje na kontaktima 3(1)A,
230 V
087N7409
TP7000MA
Kao i prethodni s odvojenim sobnim senzorom temperature
Dodatni pribor za termostate sa odvojenim senzorom temperature
087N6811
Januar 2013
TS2
TS2
Odvojeni sobni senzor temperature za sve TP sa oznakom A
18
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Sobni termostati
Tip
Kodni broj
Opis, tehnički podaci
Programabilni elektronski termostati za bežično povezivanje
Slika
RET B RF, TP 5001 RF TP 7000 RF
Sobni termostat sa preklopnim kontaktom, preklopna razlika <1K, područje podešavanja 5-30°C
Za kompletnu instalaciju, pored termostata RF, potreban je i prijemnik signala RX.
087N7270
RET B RF
Sobni termostat sa LCD displejom, za grejanje ili hlađenje, ON-OFF ili vremensko
proporcionalno delovanje, baterijsko napajanje
087N7912
TP 5001 RF
Baterijsko napajanje, 5 / 2 -dnevni program, optimalizacija, program za godišnji odmor
087N7914
Sobni termostat za grejanje, baterijsko napajanje, u kompletu sa predprogramiranim
TP5001RF+ RX1 prijamnikom RX1, kalendar, podesiva temp. zaštite od zamrzavanja, 5/2-dnevni program
sa 6 vremenskih zona, servisni kalendar.
087N7410
TP 7000 RF
Baterijsko napajanje, 7-dnevni program sa 6 vremenskih i temperaturskih režima rada
za svaki dan, optimalizacija, program za godišnji odmor
Prijemnik signala za bežične elektronske termostate
Preklopni / radni (NO) kontakt, frekvencija odašiljanja 433,92 MHz, domet 30 m
087N7476
RX 1
Prijemnik za jednu zonu, 230V, opterećenje na kontaktima 3(1) A, preklopni kontakt
087N7477
RX 2
Prijemnik za dve zone, 230V, opterećenje na kontaktima 3(1) A, preklopni kontakt za
prvu zonu, radni kontakt za drugu zonu
087N7478
RX 3
Prijemnik za tri zone, 230V, opterećenje na kontaktima 3(1) A, preklopni kontakt za prvu
zonu, radni kontakt za drugu i treću zonu
087N7479
RX 2C
Prijemnik za 2 zone, napajanje 230 V, SPDT kontakti, preklopni kontakt za 1. zonu i 2.
zonu
RX
Termostat za solarno grejanje
Termostat za sistem solarnog grejanja tip SH-E01
Regulator solarnog grejanja s display-om:
prikaz temperature kolektora -9 do 150°C,
prikaz temperature kotla 0 do 150°C,
podesiva uklopna diferencija 5, 10, 15 ili 20K,
isklopna diferencija 2K, minimalna temperatura kolektora za startovanje sistema 15°C,
kada voda u kotlu dođe iznad 90°C startuje hlađenje (pumpa radi dok se temperatura ne spusti do 60°C).
088H2001
SH-E01
Pribor, rezervni delovi
088H2050 NTC
017-437066
017-436766
017-436966
SH-E01
Regulator s 2 temperaturska senzora
Temperaturskii senzor za termostat SH-E01
Čaura, mesing, 1/2" - 112mm
Čaura, mesing, 1/2" - 180mm
Čaura, nerđajući čelik, 1/2" - 112mm
Primer korišćenja
Januar 2013
19
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Sobni termostati
Kodni broj
Tip
Opis, tehnički podaci
Slika
Termostati za grejanje i hlađenje
Elektronski termostat, za 2-cevne sisteme za grejanje i hlađenje RET230 CO
RET230 CO
Sobni termostat, napajanje 230V, postavljanje temperature, za uključenje grejanja ili hlađenja (2-cevni ventilator konvektori) i
ventilatora, releji su jednopolni uklopni max 2(1)A, 230VAC, diferencije 1K, područje podešavanja 5-30°C, za korišćenje s NC
(normalno zatvorenim) pogonima
087N7022
RET230 CO2
Preklop grejanje/hlađenje i ventilator OFF/ON
087N7032
RET230 CO3
Preklop grejanje/OFF/hlađenje i ventilator 1/2/3 brzina
Elektronski termostat, za 2-cevne ili 4-cevne sisteme za grejanje i hlađenje
RET230 HC
Sobni termostat, napajanje 230V, LCD prikaz temperature prostora, postavljanje temperature, za uključenje grejanja ili hlađenja (2cevni ili 4-cevni ventilator konvektori) i ventilatora, releji su jednopolni uklopni max 3(1)A, 10-230VAC, diferencije 1K, područje
podešavanja 5-30°C, za korišćenje s NC (normalno zatvorenim) pogonima, trostepeni ručni izbor brzina, prekidač za
uključenje/isključenje termostata i stalni rad ventilatora.
087N7805
RET230 HC-3
Za četverocevne sisteme
087N7806
RET230 HCA-3
Za četverocevne sisteme, s odvojenim sobnim senzorom temperature
087N7808
Za dvocevne sisteme, u kompletu sa cevnim senzorom za preklop grejanje/ hlađenje.
Preklop na grejanje pri temp. vode na iznad 30°C, preklop na hlađenje pri temp. vode
RET230 HCW-3
ispod 16°C.
Senzor se mora montirati na polazu pre ventila!
Elektronski programabilni termostati za 4-cevne sisteme grejanje/hlađenje tip HC 6000
HC 6000
-s preklopnim kontaktom za grejanje i hlađenje (sekvencijalno), preklopna razlika <1K, područje podešavanja 5-30°C grejanje, 1637°C hlađenje
087N7053
HC 6110-3
Baterijsko napajanje, 5/2-dnevni program sa 4 vremenske zone, trostepeni preklopnik
za motor ventilatora, preklopni kontakt 2(1) A
087N7057
HC 6113-3
Napajanje 230V, 5/2-dnevni program sa 4 vremenskih zona, trostepeni preklopnik za
motor ventilatora, preklopni kontakt 2(1) A
087N7061
HCW 6110-3
Baterijsko napajanje, 5/2-dnevni program sa 4 vremenske zone, trostepeni preklopnik
za motor ventilatora, changeover sa temperaturskim senzorom vode
087N7066
HCW 6113-3
Napajanje 230V, 5/2-dnevni program sa 4 vremenskih zona, trostepeni preklopnik za
motor ventilatora, changeover sa temperaturskim senzorom vode
Januar 2013
20
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Prestrujni ventili, regulatori protoka, ručni i automatski balansni ventili
Tip
AB-QM
AVDO
LENOTM
MSV-F2
AB-QT
Strana
28-30
24
23
24
31
Prestrujni ventil
•
Regulator protoka
•
•
Ručni (prigušni) ventil
Medij
Diferencijalni
pritisak
voda
promenljiv
maksimalni
bypass
Ugradnja u
dovod
povrat
unutrašnji navoj
Priključak
spoljni navoj
prirubnički
Nazivni prečnik
DN
PN 10
Nazivni pritisak
PN 16
PN 20
Maks. temperatura medija
mesing
Materijal kućišta
mesing otporan na
ventila
koroziju
GG-25
Sa dodatnim elektro pogonom
Tip
•
•
0,05-0,5 bar
4 bar
•
•
•
•
•
2,5 bar
2,0(1,5) bar
4 bar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10-150
•
15-25
•
15-400
10-32
•
•
120(200)°C
120°C
15-50
•
•
120°C
120°C
•
•
•
120°C
•
•
•
•
•
•
ASV-P
ASV-PV
ASV-PV +
Strana
ASV-M
ASV-BD
25-27
Zaporna i funkcija merenja
•
•
•
•
•
•
•
Regulator i limiter protoka
Medij
Diferencijalni
pritisak
voda
Materijal kućišta
ventila
mesing
GG 25
Sa dodatnim elektro pogonom
Januar 2013
•
•
promenljiv
nepromenljiv
maksimalni
dovod
Ugradnja u
povrat
unutrašnji navoj
Priključak
spoljni navoj
prirubnica
Nazivni prečnik
DN
Nazivni pritisak
PN 16
Maks. temperatura medija
AB-PM
31
Zaporna i funkcija merenja i regulacije
Regulator diferencijalnog pritiska
ASV-I
0,1 bar
1,5 bar
•
0,05-0,25
0,2-0,4
0,35-0,70
0,60-1,00
•
•
•
•
1,5 bar (2,5)
1,5 bar
1,5 bar
2,5 bar
4 bar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
na upit
•
•
•
•
•
15-100
•
15-50
•
•
15-25
•
PN20
•
•
•
•
120°C
•
•
•
•
•
21
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Izbor tipa ventila za hidrauličko uravnotežavanje
Sistem
Vrsta
instalacije
Hidrauličko uravnotežavanje
i regulacija protoka
Promenljiv
protok
Konstantan
protok
Priključci
Bez mernih
priključaka
Sa mernim
priključcima
AB-QM
sa mer.
priključcima
DN10LF - DN250
ASV-PV
+ASV-I
DN15 - DN100
strana 28, 29
strana 28, 29
strana 25 - 27
AB-QM
AB-QM sa mer. priklj.
AB-QM
DN10LF - DN32
Unutrašnji
navoj
Prirubnički
LENOTM
DN15 - DN50
MSV-F2
DN15 - DN400
strana 23
strana 24
ASV-PV
TWA-Z
ASV-I
Januar 2013
22
MSV-F2
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Ručni navojni regulacioni ventili sa funkcijom zatvaranja LENOTM
LENOTM je ručni balansni ventil nove generacije koji objedinjuje dve funkcije:
-PREDREGULACIJU
-POTPUNO ZATVARANJE (LOPTASTA SLAVINA)
Karekteristike:
- Numerička skala predpodešavanja koja je vidljiva iz više uglova posmatranja
- Mogućnost skidanja ručice za predpodešavanje
- Jednostavno zaključavanje predpodešene vrednosti
- Materijal tela ventila: mesing otporan na koroziju
- Materijal kuglaste slavine je hromirani mesing
- maks. diferencijalni pritisak na ventilu 2,5 bar
- radna temperatura od -20°C do 120°C
- radni medijumi: voda i mešavina vode i glikola (max. 30%)
Ručni balansni ventil LENOTM MSV-B
Kodni broj
Tip
003Z4030 DN15 LF
DN
LENOTM MSV-B
PN
15
priključak
maks. dif.
pritisak [bar]
1/2" UN
KVS
[m3/h]
2.5
003Z4031 DN15
15
1/2" UN
3.0
003Z4032 DN20
20
3/4" UN
6.6
003Z4033 DN25
25
1" UN
10
PN20
2.5
003Z4034 DN32
32
003Z4035 DN40
40
1 1/2" UN
26
003Z4036 DN50
50
2" UN
40.0
1 1/4" UN
18
003Z4100 DN15 LF
15
1/2" SN
2.5
003Z4101 DN15
15
1/2" SN
3.0
Ručni balansni ventil LENOTM MSV-BD
Uz sve gorepobrojane, MSV-BD ima i dodatne karakteristike:
- 360° rotirajući merni priključci sa priključkom za punjenje i pražnjenje omogućavaju
jednostavno merenje i pražnjenje
- Ugrađena slavina za drenažu omogućuje selektivno pražnjenje razvodne ili povratne cevi
Kodni broj
003Z4000 DN15 LF
Tip
DN
PN
15
priključak
maks. dif.
pritisak [bar]
1/2" UN
KVS
[m3/h]
2.5
003Z4001 DN15
15
1/2" UN
3.0
003Z4002 DN20
20
3/4" UN
6.6
003Z4003 DN25
25
1" UN
10
PN20
LENOTM MSV-BD
2.5
003Z4004 DN32
32
003Z4005 DN40
40
1 1/2" UN
26
003Z4006 DN50
50
2" UN
40.0
1 1/4" UN
18
003Z4131 DN15 LF
15
1/2" SN
2.5
003Z4130 DN15
15
1/2" SN
3.0
Dodaci za LENOTM
Kodni broj
Opis
003Z4662 Standardni merni priključci, 2 kom.
003Z4657 Produženi merni priključci, 60mm, 2 kom.
003Z4652 Ručka
003Z4096 Ispusna slavina 1/2'' za MSV-BD
003Z4097 Ispusna slavina 3/4'' za MSV-BD
003Z4660 Identifikaciona kartica sa trakom, 10 kom.
Januar 2013
23
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Ručni prirubnički balansni ventil MSV-F2
za uravnoteženje protoka, sa indikatorom položaja, sa mernim priključcima, materijal EN-GJL 250, prirubnički
Tip
Kodni broj
DN
PN
Tmaks [°C]
maks. dif.
pritisak [bar]
opseg
protoka
[m3/h]
KVS
[m3/h]
003Z1085 MSV-F2 15
15
0,16 - 2,9
3.1
003Z1086 MSV-F2 20
20
0,23 - 5,3
6.3
003Z1087 MSV-F2 25
25
0,34 - 8,4
9.0
003Z1088 MSV-F2 32
32
0,52 - 14,6
15.5
003Z1089 MSV-F2 40
40
0,86 - 19,8
32.3
003Z1061 MSV-F2 50
50
1,86 - 31,8
53.8
003Z1062 MSV-F2 65
65
3,24 - 55,9
93.4
003Z1063 MSV-F2 80
80
4,24 - 77,0
122
003Z1064 MSV-F2 100
100
6,93 - 130
200
003Z1065 MSV-F2 125
125
10,5 - 196
304
003Z1066 MSV-F2 150
150
13,9 - 287
401
003Z1067 MSV-F2 200
200
23,7 - 486
686
003Z1068 MSV-F2 250
250
33,0 - 767
952
003Z1069 MSV-F2 300
300
47,8 - 1085
1380
003Z1090 MSV-F2 350
350
57,2 - 1304
2046
003Z1091 MSV-F2 400
400
82,5 - 1710
2585
PN16
130
1.5
Na raspolaganju su i ventili PN25.
003L8141 Slavina za ispuštanje
Ugradnja MSV-F2
Kako bi se izbegla turbulencija koja smanjuje tačnost merenja protoka, preporučuje se
ostavljanje pravih deonica ispred i iza balansnog ventila (vidi sliku!).
Merni instrument
PFM 4000
Merni instrument PFM 4000, konstruisan za merenje protoka, pritiska i temperature i uravnoteženje sistema
grejanja, hlađenja i pripreme PTV.
PFM 4000 se može koristiti za sve poznatije tipove ventila različitih proizvođača.
003L8200 Merni instrument PFM 4000, sa Bluetooth bežičnim prenosom, do 10 bar
003L8201 Merni instrument PFM 4000, sa Bluetooth bežičnim prenosom, do 20 bar
003L8202 Merni instrument PFM 4000, sa Radio prenosom, do 10 bar
003L8203 Merni instrument PFM 4000, sa Radio prenosom, do 20 bar
Prestrujni ventili
Kodni broj
Tip
DN
PN
Priključak
maks. dif.
opseg dp [bar]
pritisak [bar]
Prestrujni ventili tip AVDO
Otvara sa povećanjem diferencijalnog pritiska - impulsni vodovi nisu potrebni
Slika
AVDO
Sa unutrašnjim i spoljašnjim navojem, maks. temperatura vode 120°C, Materijal tela ventila: mesing.
Ugradnja u obilazni vod (by-pass)
003L6003 AVDO 15 ugaoni
15
1/2"
003L6008 AVDO 20 ugaoni
20
3/4"
003L6013 AVDO 25 ugaoni
25
003L6018 AVDO 15 ravni
15
003L6023 AVDO 20 ravni
20
3/4"
003L6028 AVDO 25 ravni
25
1"
Januar 2013
1"
PN 10
1/2"
24
0.5
0,05-0,5
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Automatski regulacioni ventili za sisteme sa promenljivim protokom
Automatski regulacioni ventili koriste se za održavanje konstantnog diferencijalnog pada pritiska na vertikalama ili horizontalnim ograncima. To predstavlja
rešenje koje je neophodno u sistemima sa promenljivim protokom. Principijelno, u povratni vod se postavlja regulator diferencijalnog pritiska (ASV-PV, ASVPV+, ASV-P) koji se kapilarom povezuje sa:
- zapornim (ASV-M) ili
- regulacionim (ASV-I) ili
- zapornim i regulacionim (ASV-BD)
- regulacionim MSV-F2 (za dimenzije preko DN50)
ventilom u razvodnom vodu.
Kodni broj
Opis
DN
PN
Priključak
opseg
protoka
[m3/h]
opseg dp
[bar]
KVS
[m3/h]
Regulator diferencijalnog pritiska ASV-P
Slika
ASV-P
a montažu u povratni vod, uključuje impulsnu cev L=1,5m, slavinu za pražnjenje, sa mogućnošću zatvaranja polazne cevi, sa plavim
točkićem za podešavanje, sa unutrašnjim navojem, maks. diferencijalni pritisak na ventilu 1,5 bar, maks. temperatura vode 120°C,
uključuje izolacioni deo do 80°C.
003L7621 ASV-P 15, UN
15
003L7622 ASV-P 20, UN
20
003L7623 ASV-P 25, UN
25
003L7624 ASV-P 32, UN
32
1 1/4" UN
0,1 - 2
6,3
003L7625 ASV-P 40, UN
40
1 1/2" UN
0,15 - 3,15
10
1/2" UN
3/4" UN
PN 16
1" UN
< 0,5
1,6
0,04 - 0,8
2,5
0,065 - 1,25 0,1 bar fiksno
4.0
Podesivi regulator diferencijalnog pritiska ASV-PV
ASV-PV
Za montažu u povratni vod, uključuje impulsnu cev L=1,5m, slavinu za pražnjenje, sa mogućnošću zatvaranja polazne cevi, sa plavim
točkićem za podešavanje, sa unutrašnjim navojem, maks. diferencijalni pritisak na ventilu 1,5 bar, maks. temperatura vode 120°C,
uključuje izolacioni deo do 80°C.
003L7601 ASV-PV 15, UN
15
1/2" UN
< 0,5
1,6
003L7602 ASV-PV 20, UN
20
3/4" UN
0,04 - 0,8
2,5
003L7603 ASV-PV 25, UN
25
1" UN
003L7604 ASV-PV 32, UN
32
1 1/4" UN
0,1 - 2
6,3
003L7605 ASV-PV 40, UN
40
1 1/2" UN
0,15 - 3,15
10
003L7611 ASV-PV 15, UN
15
1/2" UN
< 0,5
1,6
003L7612
20
3/4" UN
0,04 - 0,8
2,5
003L7613 ASV-PV 25, UN
25
1" UN
0,065 - 1,25
003L7614 ASV-PV 32, UN
32
1 1/4" UN
0,1 - 2
6,3
003L7615 ASV-PV 40, UN
40
1 1/2" UN
0,15 - 3,15
10
003L7616 ASV-PV 32, UN
32
1 1/4" UN
0,1 - 2
003L7617 ASV-PV 40, UN
40
1 1/2" UN
0,15 - 3,15
PN16
0,065 - 1,25 0,05-0,25 bar
0,2-0,4 bar
0,35-0,75 bar
4,0
4,0
6,3
10
Za montažu u povratni vod, uključuje impulsnu cev L=1,5m, sa mogućnošću zatvaranja polazne cevi, sa plavim točkićem za podešavanje,
maks. diferencijalni pritisak na ventilu 2,5 bar, maks. temperatura vode 120°C, uključuje izolacioni deo do 80°C.
003Z0611 ASV-PV 50, SN
50
003Z0621 ASV-PV 50, SN
50
003Z0631 ASV-PV 50, SN
50
003Z0641 ASV-PV 50, SN
50
003Z0623 ASV-PV 65
65
0,5 - 9,4
003Z0624 ASV-PV 80
80
0,8 - 15
003Z0625 ASV-PV 100
100
1,2 - 24
003Z0633 ASV-PV 65
65
003Z0634 ASV-PV 80
80
003Z0635 ASV-PV 100
100
1,2 - 24
003Z0643 ASV-PV 65
65
0,5 - 9,4
003Z0644 ASV-PV 80
80
0,8 - 15
003Z0645 ASV-PV 100
100
1,2 - 24
Januar 2013
0,05-0,25 bar
PN 16
PN 16
2 1/2" SN
Prirubnica
EN 1092-2
0,35 - 6,2
0,2-0,4 bar
20
0,35-0,75 bar
20
0,6-1,00 bar
20
0,2-0,4 bar
48
30
76
0,5 - 9,4
0,8 - 15
25
20
30
0,35-0,75 bar
48
76
30
0,6-1,00 bar
48
76
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Automatski regulacioni ventili za sisteme sa promenljivim protokom
Zaporni i merni ventil ASV-M za regulatore diferencijalnog pritiska
ASV-M
Za montažu u polazni vod, sa priključnim delom za impulsnu cev, merni priključak je dodatna oprema, sa crvenim točkićem za podešavanje, maks.
diferencijalni pritisak 1,5 bar (2,5 bar za DN50), maks. temperatura vode 120°C, uključuje deo za izolaciju do 80°C.
003L7691 ASV-M 15, UN
15
1/2" UN
1,6
003L7692 ASV-M 20, UN
20
3/4" UN
2,5
003L7693 ASV-M 25, UN
25
003L7694 ASV-M 32, UN
32
PN 16
-
1" UN
-
1 1/4" UN
4,0
6,3
003L7695 ASV-M 40, UN
40
1 1/2" UN
10
003L7702 ASV-M 50, SN
50
2 1/4" SN
16
Zaporni, podesivi ventil i merni ventil ASV-I za regulatore diferencijalnog pritiska
ASV-I
Za montažu u polazni vod, sa priključnim delom za impulsnu cev, prekidač za podešavanje, uključuje dva merna priključka, sa crvenim točkićem za
podešavanje, maks. diferencijalni pritisak 1,5 bar (2,5 bar za DN50), maks. temperatura vode 120°C, uključuje izolacioni deo do 80°C.
003L7641 ASV-I 15, UN
15
1/2" UN
1,6
003L7642 ASV-I 20, UN
20
3/4" UN
2,5
003L7643 ASV-I 25, UN
25
003L7644 ASV-I 32, UN
32
003L7645 ASV-I 40, UN
003L7652 ASV-I 50, SN
PN 16
-
1" UN
4,0
1 1/4" UN
6,3
40
1 1/2" UN
10
50
2 1/4" SN
16
Zaporni, regulacioni i merni ventil ASV-BD za regulatore diferencijalnog pritiska
ASV-BD
ASV-BD je partner ventil za ASV-P(V) koji se montira na razvodni vod i kapilarnom cevi je povezan za ASV-P(V).
Karakteristike:
- Može biti unutar ili van regulacionog kruga (funkcionalnost i ASV-I i ASV-M)
- Visoke Kv vrednosti
- potpuna zaporna f-ja (radi i kao loptasta slavina)
- numerička skala za predpodešavanje
- mogućnost pražnjenja
003Z4041 ASV-BD 15, UN
15
1/2" UN
1,6
003Z4042 ASV-BD 20, UN
20
3/4" UN
2,5
003Z4043 ASV-BD 25, UN
25
003Z4044 ASV-BD 32, UN
32
003Z4045 ASV-BD 40, UN
003Z4046 ASV-BD 50, UN
Januar 2013
PN 20
-
1" UN
-
4,0
1 1/4" UN
6,3
40
1 1/2" UN
10
50
2" UN
16
26
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Automatski regulacioni ventili za sisteme sa promenljivim protokom
Dodaci i rezervni delovi za ASV-P, PV
003Z0691
003L8151
003L8152
003L8153
003L8141
003L8143
adapter za priključenje impulsne cevi na MSV-F2
priključak 1/4" za spajanje impulsne cevi na druge ventile
Impulsna cev 1,5m
Impulsna cev 5m
Slavina za pražnjenje za ASV-P/PV
Merni priključak za priključenje na ispusnu slavinu
Dodaci i rezervni delovi za ASV-M, I
003L8145 rezervni deo - 2 merna priključka i priključak sa klik mehanizmom za ASV-I
003L8174 Zaporni čep 10 komada kada je upotrebljen ASV-M ili ASV-bez veze s ASV-P ili ASV-PV)
003L8175 O-zaptivka za impulsnu cev (komplet 10 komada)
Izolacija za ASV - P(PV)
sive boje, materijal EPP, maks. temperatura medija 120°C
003L8170
003L8171
003L8172
003L8173
003L8139
003L8138
Izolacija EPP
Izolacija EPP
Izolacija EPP
Izolacija EPP
Izolacija EPP
Izolacija EPP
Primeri instalacije
ASV - primena u podnom grejanju
Januar 2013
ASV - primena u sistemu ventilator konvektora
27
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Kombinovani automatski limiter protoka i regulacioni ventil
Tip
Kodni broj
DN
Priključak
Hod
(mm)
Opseg protoka (l/h)
Slika
Kombinovani automatski limiter protoka i regulacioni ventil AB-QM
AB-QM
Za ograničavanje protoka pojedinačnih grejnih / rashladnih tela ili za regulaciju zona - min. dif. pritisak 0,16 bar (0,2 bar za DN25 i DN32; 0,3bar za
DN40-DN150), 0,6bar za HF varijante; maks. dif. pritisak na ventilu 4 bar, temperatura vode -10 do 120°C, PN16, materijal kućišta mesing (do DN32)
i GG25 (DN40-DN150).
Pogon može biti elektrotermički ON-OFF ili modulirajući i elektromotorni sa dvo- ili tri položajnim ili modulirajućim regulacionim signalom.
Ugradnja u razvod ili povrat
003Z1251 AB-QM 10 LF
10
G 1/2" A
30 - 150
003Z1252 AB-QM 15 LF
15
G 3/4" A
55 - 275
003Z1201 AB-QM 10
10
G 1/2" A
55 - 275
003Z1202 AB-QM 15
15
G 3/4" A
90 - 450
003Z1203 AB-QM 20
20
G 1" A
180 - 900
003Z1204 AB-QM 25
25
003Z1205 AB-QM 32
Ugradnja u razvod ili povrat, sa mernim priključcima
G 1 1/4" A
340 - 1700
G 1 1/2" A
640 - 3200
003Z1261 AB-QM 10 LF
10
G 1/2" A
30 - 150
003Z1262 AB-QM 15 LF
15
G 3/4" A
55 - 275
003Z1211 AB-QM 10
10
G 1/2" A
55 - 275
003Z1212 AB-QM 15
15
G 3/4" A
90 - 450
003Z1213 AB-QM 20
20
G 1" A
180 - 900
003Z1214 AB-QM 25
25
G 1 1/4" A
340 - 1700
003Z1215 AB-QM 32
32
G 1 1/2" A
640 - 3200
003Z0760 AB-QM 40
40
G2"A
1500 - 7500
003Z0761 AB-QM 50
50
G 2 1/2" A
5000 - 12500
003Z0762 AB-QM 50
50
prirubnica
5000 - 12500
003Z0763 AB-QM 65
65
prirubnica
8000-20000
003Z0764 AB-QM 80
80
prirubnica
11200-28000
003Z0765 AB-QM 100
100
prirubnica
15200-38000
003Z0705 AB-QM 125
125
prirubnica
36000-90000
003Z0715 AB-QM 125 HF
125
prirubnica
48000-120000
003Z0706 AB-QM 150
150
prirubnica
58000-145000
003Z0716 AB-QM 150 HF
150
prirubnica
91600-229000
003Z0707 AB-QM 200
200
prirubnica
76000-190000
003Z0717 AB-QM 200 HF
200
prirubnica
120000-300000
003Z0708 AB-QM 250
250
prirubnica
112000-280000
003Z0718 AB-QM 250 HF
250
prirubnica
176800-442000
2.25
2.25
4.50
2.25
2.25
4.50
10.00
10.00
15.00
25.00
27.00
Napomena: Ventile AB-QM bez mernih priključaka nije moguće nadograditi u ventile sa mernim priključkom
Navojni priključci
AB-QM
Komplet 1 priključak, 1 holender i 1 zaptivka. Za priključenje na obe strane AB-QM potrebno je naručiti dva kompleta.
Kodni broj
Tip
003Z0231
10
003Z0232
15
003Z0233
20
003Z0234
Priključak sa spoljnim navojem
25
003Z0235
32
003Z0279
40
003Z0278
50
Sistemi sa konstantnim protokom:
-ventilator konvektori
-jednocevno radijatorsko grejanje
Januar 2013
Priključak prema
cevovodu
R 3/8" A
DN
konični
spoljni
navoj, EN
10266-1
R 1/2" A
ventilu
1/2" UN
Slika
3/4" UN
R 3/4" A
1" UN
R 1" A
1 1/4" UN
R 1 1/4" A
1 1/2" UN
R 1 1/2" A
2" UN
R 2" A
2 1/2" UN
Sistemi sa varijabilnim protokom: klima komore, ventilator konvektori,
rashladne tavanice
28
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Pogoni za AB-QM
Kodni broj
Tip
Za ventile
Elektromotorni pogoni
Sila (N)
Brzina (s/mm)
Hod
(mm)
Slika
AMI 140, AMV(E) 110NL, AME 435QM, AME 55Q, AME 85Q
2-položajna regulacija, bez sigurnosne funkcije
082H8048 AMI 140, napajanje 24V
AB-QM DN10-DN32
200
12
5.5
082H8049 AMI 140, napajanje 230V
AB-QM DN10-DN32
200
12
5.5
130
24
5.0
3-položajna regulacija, bez sigurnosne funkcije, napajanje 24V
082H8056 AMV 110NL
AB-QM DN10-DN32
Modularni regulacioni signal, bez sigurnosne funkcije, napajanje 24 V, izlazni signal 0-10V
082H8057 AME 110NL
AB-QM DN10-DN32
130
24
5.0
082H0171 AME 435QM
AB-QM DN40-DN100
500
11
15.0
082H3078 AME 55Q
AB-QM DN125-DN150
2000
8
25.0
082G1453 AME 85Q
AB-QM DN200-DN250
5000
8
27.0
Elektrotermički pogon, ON-OFF
TWA-Z, ABNM
Bez sigurnosne funkcije, napajanje 230 V
082F1266 TWA-Z, NC, 230V
AB-QM DN10 - DN321)
90
oko 60
2.80
Elektrotermički pogon, modulirajući regulacioni signal
Bez sigurnosne funkcije, napajanje 24 V, NC (bez napona zatvoren), regulacioni signal 0-10 V, kabl dužine 1m
082F1191 ABNM LOG
AB-QM DN10 - DN321)
100
oko 30
4.00
082F1193 ABNM LIN
AB-QM DN10 - DN321)
100
oko 30
4.00
-
-
082F1072 Adapter za stare AB-QM, M30x1,5mm
1) Pri korišćenju sa AB-QM DN25 i DN32 najveći protok je približno 60% nazivnog protoka
Dimenzionisanje AB-QM
Obzirom da je autoritet AB-QM uvek
1, protok je jedini parametar na
osnovu kog se vrši dimenzionisanje.
Ukoliko su brzine strujanja fluida u
cevovodu u skladu sa opštim
standardima dimenzionisanja, važi
pravilo da je dimenzija ventila
jednaka dimenziji cevi.
Januar 2013
29
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Primeri upotrebe AB-QM
Upotreba AB-QM - sistem ventilatorskih konvektora
Varijabilni protok kroz mrežu
Ugradnjom AB-QM 10 LF na kraju poslednjeg
usponskog voda u by-passu između polaza i
povrata, podešenog na protok 50l/h, obezbeđujete
kratko vreme odziva sistema.
Primer upotrebe AB-QM - grejač, dogrejač i hladnjak klima komore
Klasičan sistem
Karakteristike:
- Da bi se postigao autoritet regulacionih ventila,
neophodna je pumpa visokog napora;
- Pri manjem autoritetu regulacionih ventila i pri protocima
koji su manji od projektovanih (a to je većina vremena),
sposobnost regulacije se drastično smanjuje što uzrokuje
prevelike protoke, a samim tim i povećanu potrošnju
energije za pogon pumpe - energetski neefikasan sistem
- Puštanje u pogon nije jednostavno
- Velika mogućnost žalbi i reklamacija.
- Pri adaptacijama ili dogradnji sistema neophodno je
izvršiti novo hidrauličko balansiranje celog sistema.
Energetski efikasan sistem - ventili sa 100% autoriteta
Karakteristike:
- Autoritet regulacionih ventila je uvek 100%,
regulacija protoka je odlična što omogućava najveći
mogući komfor korisnika;
- Optimizacijom glavne cirkulacione pumpe postiže se
smanjenje snage pumpe na tehnički minimum za dati
hidraulički sistem;
- Nema prekomernih protoka čime se smanjuje
potrošnja energije za 20-30%;
- Postizanjem veće temperaturske razlike, rad čilera je
sa višim COP, a ukoliko je izvor grejanja kondezacioni
gasni kotao omogućena je kondezacija dimnih gasova.
ZA SVE DODATNE INFORMACIJE POSETITE NAŠU INTERNET
STRANICU
www.grejanje.danfoss.com
Januar 2013
30
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Kombinovani automatski ventil za jednocevno grejanje AB-QT
AB-QT
QT je termostatski pogon bez pomoćne energije koji se montira na AB-QM regulacioni i balansni ventil nezavisan od promene pritiska u sistemu.
Koristi se za regulaciju povratne temperature u sistemima jednocevnog radijatorskog grejanja.
ABQM sa QT pogonom je kompletno rešenje za jednocevne sisteme grejanja: AB-QT.
Kodni broj
Naziv
Opis
temperaturski
opseg
003Z0382
QT
AB-QM DN10 do DN20
45 - 60
003Z0383
QT
AB-QM DN25 i DN32
45 - 60
003Z0384
QT
AB-QM DN10 do DN20
35 - 50
003Z0385
QT
AB-QM DN25 i DN32
35 - 50
Slika
Prednosti:
Smanjenje stvarni protok kroz krug jednocevnog grejanja
Bolja regulacija temperature prostora
Smanjenje pregrevanja objekta
Manji troškovi grejanja
Kombinovani automatski ventil za dvocevno grejanje AB-PM
AB-PM
Kombinovani automatski limiter protoka i regulacioni ventil za sisteme dvocevnog radijatorskog grejanja AB-PM
Kodni broj
Naziv
Spoljni navoj
Hod [mm]
003Z1402
AB-PM DN15
3/4'' SN
2.25
003Z1403
AB-PM DN20
1'' SN
2.25
003Z1404
AB-PM DN25
1 1/4'' SN
4.5
082F1260
*TWA-Z/NO
Elektrotermički pogon 24 V, 50Hz, 2W
082F1264
*TWA-Z/NO
Elektrotermički pogon 230V, 50Hz, 2W
082F1262
*TWA-Z/NC
Elektrotermički pogon 24 V, 50Hz, 2W
082F1266
*TWA-Z/NC
Elektrotermički pogon 230V, 50Hz, 2W
Slika
*) Pri korišćenju sa AB-PM DN25 najveći protok je približno 60% nazivnog protoka
kodni broj 003L5042
Januar 2013
31
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Uravnoteženje sistema za pripremu PTV
Kodni broj
kVS [m³/h]
pri 20°C
Tip, verzija
Priključak
Slika
MTCV
Modularni višefunkcioni termostatski cirkulacioni ventil MTCV
PN10, maksimalna temperatura 100°C, sa unutrašnjim konusnim navojem.
Namenjen je termičkom balansiranju pojedinih grana cirkulacije potrošne tople vode. Ugradnja je nakon
zadnjeg potrošača PTV, a pre priključka na grane na zajednički cirkulacioni vod.
Osnovna verzija A
Karakteristike:
- opseg podešavanja temperature 40…60°C,
- zatvara pri porastu temperature za 5K iznad zadate temperature,
- materijal ventila: mesing, otporan na koroziju
- mogućnost nadgradnje u verziju B ili C bez prekida rada sistema pripreme PTV,
- mogućnost promene kalibrisanih termostatskih bez prekida rada sistema pripreme PTV
- mogućnost dogradnje termometra ili temperaturskog senzora
003Z0515
003Z0520
MTCV - A DN15
MTCV - A DN20
1.5
1.8
1/2" UN
3/4" UN
Verzija B - omogućava termičku dezinfekciju 70°C
Karakteristike:
- naručuje se pod samostalnim kodnim brojem ili u varijanti kombinacije osnovne verzije A i termostatskog
dezinfekcionog modula B (003Z1021).
- opseg podešavanja temperature 40…60°C,
- pri porastu temperature od 5K iznad podešene temperature Kvs se smanjuje na 0,15m3/h,
- pri porastu temperature iznad 65°C ponovo se otvara protok za potrebe termičke dezinfekcije,
- najveći dezinfekcijski Kvs pri 70°C, kVS(DN15)=0,5m3/h, kVS(DN20)=0,6m3/h,
- pri porastu temperature iznad 75°C protok potpuno prestaje,
- materijal ventila: mesing, otporan na koroziju
- mogućnost nadgradnje u verziju C bez prekida rada sistema pripreme PTV,
- mogućnost promene kalibrisanih termostatskih bez prekida rada sistema pripreme PTV
- mogućnost dogradnje termometra ili temperaturskog senzora
003Z0511
003Z0557
MTCV - B DN15
MTCV - B DN20
1.5
1.8
1/2" UN
3/4" UN
Verzija C - omogućava programski vođenu termičku dezifekciju
Karakteristike:
- opseg podešavanja temperature 40…60°C,
- zatvara pri porastu temperature od 5K iznad podešene temperature,
- regulator CCR sa elektrotermičkim pogonom otvara protok za dezinfekciju na osnovu dobijene informacije
o povišenju temperature u kotlu
- potrebno je dodatno postaviti senzor u kotao
- najveći dezinfekcioni Kvs=0,6m3/h
- regulator CCR po isteku odabranog vremena pri temperaturi dezinfekcije na odrećenom MTCV ventilu
potpuno zatvara protok
- nakon obavljene dezinfekcije na svim MTCV ventilima, CCR otvara jednog od njih
- materijal ventila: mesing, otporan na koroziju
- mogućnost promene kalibrisanih termostatskih bez prekida rada sistema pripreme PTV
Za MTCV - C je potrebno:
- za svaki cirkulacioni vod ventil MTCV - A DN15 ili DN20 sa adapterom za elektrotermički pogon TWA-A (kodni broj 003Z1022),
elektrotermičkim pogonom TWA-A/NC 24V ili 230V, adapterom za senzor temperature (kodni broj 003Z1024) i senzorom temperature sa
kablom ESMB-12 (kodni broj 087B1184)
- regulator CCR master za do 8 krugova dezinfekcije (kodni broj 003Z1025) sa Pt1000 senzorom u kotlu (npr. ESMB-12 ali ESMU-100),
- u slučaju više od 8 krugova cirkulacije moguće je regulator CCR master dograditi sa najviše jednim podređenim regulatorom CCR slave za
dodatnih 8 krugova (kodni broj 003Z1026).
Januar 2013
32
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Višefunkcionalni termostatski cirkulacioni ventil MTCV, Dodaci i rezervni delovi
Kodni broj
Tip
Opis, tehnički podaci
Slika
Dodaci, rezervni delovi
003Z1033
Termostatski osnovni regulacioni modul A
Dodaci, rezervni delovi - za verzije A i B
003Z1023
003Z1021
Termometar sa adapterom
Termostatski dezinfekcioni modul B
Dodaci i rezervni delovi za programski vođenu termičku dezifekciju vode - verzija C
003Z1022
088H3112
088H3110
003Z1026
087B1184
003Z1024
Adapter za elektrotermički pogon TWA-A
za RA2000, 230VAC, bez napona zatvoren
za RA2000, 24V AC ili DC, bez napona otvoren
Glavni regulator za vodenje 8 krugova cirkulacije (NC):
- napajanje 207-253 V AC,
CCR Master
- izlazni signal 230 V ali 24 V AC,
- mogućnost dogradnje slave regulatora
CCR Slave Podređeni regulator 230 V za priključenje dodatnih 8 NC pogona
ESMB-12
Termosenzor
Adapter za termosenzor
087N0011
ESMC
003Z1025
Kodni broj
TWA-A/NC
TWA-A/NC
Nalegajući senzor
Tip
Opis, tehnički podaci
Priključak
Spojnice i dodaci za MTCV 15
003Z1027
003Z1034
003Z1035
Navojni priključci 1/2"UN x 1/2"SN sa kuglastom slavinom
1/2" SN
Spojnice za bakarnu cev 15 mm - za lemljenje
Spojnice za bakarnu cev 18 mm - za lemljenje
Spojnice i dodaci za MTCV 20
003Z1028
003Z1039
003Z1040
003Z1043
Navojni priključci 3/4"NN x 3/4"ZN sa kuglastom slavinom
Spojnice za bakarnu cev 22 mm - za lemljenje
Spojnice za bakarnu cev 28 mm - za lemljenje
Spojnice za čelične cevi 20 mm
3/4" SN
Primer upotrebe MTCV / osnovni model A i model B sa automatskom termičkom dezinfekcijom
Januar 2013
33
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Regulatori pritiska bez pomoćne energije - pregled
Tip
Strana
Reg. dif. pritiska - područje pritisaka
[bar]
AFPA/
VFG 2
AFPA/
VFG 21
AVDO
AVPA
24
36
37
0,05 - 0,5
0,05 - 2,0
0,15 - 5
Prestrujni regulator nadpritiska (bar)
Medij
voda
Ventil otvara pri porastu pritiska
odnosno diferencijalnog pritiska
Ugradnja u
bypass
navojni
Priključak
zavareni
sa prirubnicom
metalno
Zaptivanje sedišta
EPDM
Kombinacijski deo
PN 10
PN 16
Nominalni pritisak
PN 25
PN 40
Maks. temperatura medija
mesing
crvena bronza
Materijal kućišta
GG-25
ventila
GGG-40.3
GS-C 25
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DN15-25
•
•
•
•
15-25
•
•
•
•
15-250
15-250
DN15-25
•
•
•
200°C
•
•
•
150°C
DN15-25
•
•
•
200°C
•
•
•
150°C
DN32-50
•
•
•
•
•
•
DN32-50
•
•
•
•
•
•
AFP/
VFG 2
AFP/
VFG 21
AVD
AFD/
VFG 2
AFD/
VFG 21
AVDS
•
•
150°C
•
150°C
•
DN15-25
•
•
•
•
•
•
DN15-25
•
•
KF2
42
43
42
AFD/
VFGS 2
43
1 - 12
0,05 - 16
1 - 12
0,05 - 16
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DN15-25
•
•
•
DN32-50
•
•
•
•
•
•
•
•
15-50
15-250
15-250
DN15-32
•
•
•
200°C
•
•
•
150°C
•
•
•
•
•
•
DN32-50
•
•
•
•
150°C
DN15-32
•
•
•
•
•
•
•
Pribor za više temperature
Januar 2013
•
15-50
Reducir ventil - opseg pritisaka [bar]
PN 16
PN 25
PN 40
Maks. temperatura medija
crvena bronza
Materijal kućišta
GG-25
ventila
GGG-40.3
GS-C 25
•
15-250
0,15 - 6
Nominalni pritisak
•
15-250
0,05 - 2,0
DN
•
15-50
39
Nominalni promer
•
•
38
Kombinacijski deo
0,15 - 16
•
Strana
voda
para
Ventil otvara pri porastu pritiska
odnosno diferencijalnog pritiska
dovod
Ugradnja u
povrat
navojni
Priključak
zavareni
sa prirubnicom
metalno
Zaptivanje sedišta
EPDM
1 - 11
•
AVP
Medij
41
•
Tip
Reg. dif. pritiska - opseg pritisaka [bar]
40
•
KF2
DN
AFA/
VFG 21
•
Pribor za više temperature
Nominalni promer
AFA/
VFG 2
AVA
34
15-50
•
150°C
DN15-25
DN32-50
•
15-250
15-250
•
•
•
200°C
•
•
•
150°C
•
•
•
•
•
•
15-25
•
200°C
15-250
•
•
•
350°C
•
•
•
•
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Regulatori pritiska i protoka - pregled
Tip
AVQ
Strana
47
AFQ/
VFQ 2
48
AVPQ
Reg. dif.pritiska - opseg dp[bar]
i protoka - opseg protoka [m3/h]
Regulator protoka - opseg [m3/h]
Reg. temp - opseg temp. [°C]
Medij
voda
Prelazni ventil dif. pritiska
zatvara pri
protoka
porastu
temperature
dovod
Ugradnja u
povrat
navojni
Priključak
zavareni
sa prirubnicom
metalno
Zaptivanje sedišta
EPDM
Komb. deo
KF2
Pribor za više pritiske i temperature
Nominalni promer DN
0,06 - 12
0,1 - 1801)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tip
Strana
Regulator protoka i regulacioni ventil opseg protoka [m3/h]
Reg. dif. pritiska - opseg dp [bar]
i limiter protoka - opseg prot. [m3/h]
Medij
voda
Prelazni ventil
dif. pritiska
zatvara pri
protoka
porastu
dovod
Ugradnja u
povrat
navojni
Priključak
zavareni
sa prirubnicom
metalno
Zaptivanje sedišta
EPDM
Komb. deo
KF2
Pribor za više pritiske i temperature
Nominalni promer DN
AVPB
50
0,1 - 1,5
0,1 - 180
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AFPQ 4/
VFQ 21
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
15-250
15-50
15-250
15-250
15-250
15-250
•
•
•
200°C
DN15-32
•
•
•
200°C
•
•
•
150°C
•
•
•
200°C
•
•
•
150°C
DN32-50
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AFP/
VFQ 21
AVQM
AFQM 6
AFQM
AHQM
•
150°C
DN15-32
AFP/
VFQ 2
52
0,05 - 2,0
0,06 - 121)
56
53, 54
57
0,015-12
2,2-16
5,6-280
0,035-3,4
0,1 - 1,5
0,1 - 801)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
15-50
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
15-125
15-125
15-50
40-50
65-250
15-32
•
•
•
200°C
•
•
•
150°C
DN15-25
•
•
•
150°C
•
•
DN15-32
150°C
120°C
DN15-25
•
•
•
•
•
•
•
•
DN15-25
PN 16
Nominalni pritisak PN 25
•
PN 40
Maks. temperatura medija
150°C
DN15-25
crveni liv
Materijal kućišta GG-25
ventila
DN32-50
GGG-40.3
GS-C 25
Sa dodatnim elektromotornim pogonom
Januar 2013
AFPQ 4/
VFQ 2
49
•
•
DN15-25
PN 16
Nominalni pritisak PN 25
•
PN 40
Maks. temperatura medija
150°C
DN15-32
crveni liv
Materijal kućišta GG-25
ventila
DN32-50
GGG-40.3
GS-C 25
Sa dodatnim termostatskim pogonom
1)
pri padu pritiska 0,2 bar na limiteru protoka
AFPQ/
VFQ 21
0,2 - 1,0
0,06 - 12
•
15-50
AFPQ/
VFQ 2
•
150°C
DN15-25
DN32-50
•
35
•
•
•
•
•
•
•
•
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Regulatori diferencijalnog pritiska
Tip
Kodni broj
DN
PN
Priključak
maks. dif.
pritisak [bar]
podeš.
dif.pritiska
[bar]
KVS
[m3/h]
Slika
Prestrujni regulator (regulator diferencijalnog pritiska) AVPA
AVPA
Regulator sa ventilom, hidrauličkim pogonom i oprugom za podešavanje diferencijalnog pritiska, otvara prilikom porasta diferencijalnog
pritiska, maks. temperatura vode 150°C.
Ugradnja u bajpas
003H6593
003H6594
003H6595
003H6596
003H6597
003H6602
003H6603
003H6604
003H6599
003H6600
003H6601
003H6608
003H6609
003H6610
003H6605
003H6606
003H6607
003H6611
003H6612
003H6613
AVPA 15/4,0 0,05-0,5
15
AVPA 20/6,3 0,05-0,5
AVPA 25/8 0,05-0,5
AVPA 15/4,0 0,2-1,0
AVPA 20/6,3 0,2-1,0
AVPA 15/4,0 0,2-1,0
20
25
15
20
15
AVPA 20/6,3 0,2-1,0
AVPA 25/8 0,2-1,0
AVPA 32/12,5 0,2-1,0
AVPA 40/16 0,2-1,0
AVPA 50/20 0,2-1,0
AVPA 32/12,5 0,2-1,0
AVPA 40/20 0,2-1,0
AVPA 50/25 0,2-1,0
AVPA 15/4,0 0,3-2,0
20
25
32
40
50
32
40
50
15
AVPA 20/6,3 0,3-2,0
AVPA 25/8 0,3-2,0
AVPA 32/12,5 0,3-2,0
AVPA 40/20 0,3-2,0
AVPA 50/25 0,3-2,0
20
25
32
40
50
PN 16
PN 25
3/4" SN
1" SN
1 1/4" SN
3/4" SN
1" SN
3/4" SN
1" SN
1 1/4" SN
3/4" SN
1" SN
1 1/4" SN
prirubnica
DIN 2501
3/4" SN
1" SN
1 1/4" SN
prirubnica
DIN 2501
12
4.0
0,05 - 0,5
12
0,2 - 1,0
20
16
0,2 - 1,0
16
20
16
0,3 - 2
6.3
8
4.0
6.3
4.0
6.3
8
12.5
16
20
12.5
20
25
4.0
6.3
8
12.5
20
25
Dodaci za priključenje na cevovod
Kodni broj
Za tipove ventila
DN
ventila
Dimenzije
prema
cevovodu
prema
ventilu
003H6902
003H6903
003H6904
003H6905
065F6061
065F6062
Priključak sa krajevima za zavarivanje
DN15 x 3/4"UN
AV, VG, VS, VM
DN 15
DN20 x 1"UN
AV, VG, VS, VM
DN 20
DN25 x 1 1/4" UN
AV, VG, VS, VM
DN 25
DN32 x 1 3/4"UN
AV, VG, VM
DN 32
DN40 x 2" UN
AV, VG
DN 40
DN50 x 2 1/2"UN
AV, VG
DN 50
Priključak sa nastavkom sa spoljnim navojem
R1/2"SN x 3/4"UN
AV, VG, VS, VM
DN 15
R3/4"SN x 1"UN
AV, VG, VS, VM
DN 20
R1"SN x 1 1/4" UN
AV, VG, VS, VM
DN 25
R5/4"SN x 1 3/4"UN
AV, VG, VM
DN 32
R11/2"SN x 2" UN
AV, VG
DN 40
R2"SN x 2 1/2"UN
AV, VG
DN 50
003H6915
003H6916
003H6917
Priključak sa prirubničkim nastavkom
AV, VG
DN 15
AV, VG
DN 20
AV, VG
DN 25
003H6908
003H6909
003H6910
003H6911
003H6912
003H6913
Januar 2013
DN15 x 3/4"UN
DN20 x 1"UN
DN25 x 1 1/4" UN
36
Sadržaj
Slika
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Regulatori diferencijalnog pritiska
Tip
Kodni broj
Pov. membrane
[cm2]
Maks.
radni
pritisak
za DN
Podešavanje pritiska [bar]
Slika
Prestrujni ventil (regulator dif. pritiska) AFPA + VFG 2/ VFG 21
AFPA
Otvara prilikom porasta dif. pritiska, maks. temperatura vode 150°C (sa loncima za hlađenje i ventilom VFG 2 do 200°C).
Ugradnja u bajpas
Hidraulički pogon
003G1019
003G1020
003G1021
003G1022
AFPA
AFPA
AFPA
AFPA
1-5
0,5 - 2,5
0,15 - 1,2
0,1 - 0,6
1-5
0,5 - 2,5
0,15 - 1,2
0,1 - 0,6
80
25
15-250
250
Napomena: za kompletan prestrujni ventil dif. pritiska AFPA/VFG pri temperaturama do 150°C potrebni su:
- ventil VFG 2 ili VFG 21(do 140°C) i
- dve impulsne cevi AF;
pri temperaturama većim od 150°C:
- ventil VFG 2,
- dve impulsne cevi AF i
- dva lonca za hlađenje
Ventil: vidi ventile VFG 2 ili VFG 21
Kodni broj
Opis
Tip
Slika
Dodaci za AFA/ AFPA/ AFD/AFP/AFP-9 + VFG 2/ VFG 21
Za priključenje više pogona
003G1397 KF3
Kombinovani nastavak za priključenje hidrauličkih ili elektromotornih pogona
003G1398 KF2
Kombinovani nastavak za priključenje dva termostata
Za priključenje u slučaju temperature dovoda preko 150°C do 200°C.
003G1391 Impulsna cev AF
bakarna cev f 10 x 1 x 1500 mm, 1 navojni priključak 1/4",
2 mufa
003G1392 V1
lonac za hlađenje V=1l
003G1403 V2
lonac za hlađenje V=3l, za pogone površine membrane 630 cm2
Nastavak vretena za temperature pare iznad 200 do 350°C (PN16 do 300°C)
003G1394 ZF4
Produžetak vretena za hlađenje za ventile DN15-125, za priključenje u slučaju
temperature dovoda preko 150°C do 350°C
Regulatori otvaraju sa porastom diferencijalnog
pritiska
Primeri ugradnje: Regulacija diferencijalnog
pritiska za pumpu u by-pass-u.
Izbor regulatora:
Qmax = 2.0 m3/h
Δp AVPA =1.2 bar
kv =
Qmax
∆p AVPA
=
2.0
1.2
= 1.8
m3
h
Rešenje: AVPA PN25 DN15, Kvs 4,0, podešavanje
dif. pritiska 0,3-2,0 bar.
Januar 2013
37
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Regulatori diferencijalnog pritiska
Regulator diferencijalnog pritiska AVP
AVP
Regulator sa ventilom, hidrauličkim pogonom i podesivom glavom, zatvara prilikom porasta dif.pritiska, sa hidrauličkim priključkom sa
navojem 1/8" za priključenje hidraulične impulsne cevi, maks. temperatura 150°C.
Ugradnja u povratni vod
Kodni broj
003H6200
003H6201
003H6203
003H6204
003H6205
003H6206
003H6207
003H6208
003H6209
003H6210
Tip
AVP 15/1,6
AVP 15/2,5
AVP 20/6,3
AVP 25/8,0
AVP 32/10
AVP 15/1,6
AVP 15/2,5
AVP 15/4,0
AVP 20/6,3
AVP 25/8,0
DN
PN
Priključak
15
3/4" SN
20
25
32
1" SN
1 1/4" SN
1 3/4" SN
PN 16
15
3/4" SN
20
25
1" SN
1 1/4" SN
15
3/4" SN
max. dif.
pritisak [bar]
podeš. dif.
pritiska [bar]
12
0,05-0,5
12
0,2-1,0
003H6283 AVP 15/1,6
003H6284 AVP 15/2,5
1.6
2.5
6.3
8
10.0
1.6
2.5
4.0
6.3
8.0
2.5
20
20
25
1" SN
1 1/4" SN
15
3/4" SN
003H6296 AVP 20/6,3
003H6297 AVP 25/8,0
20
25
1" SN
1 1/4" SN
003H6345 AVP 15/4,0
15
003H6346 AVP 20/6,3
20
003H6347 AVP 25/8,0
25
003H6348 AVP 32/12,5
32
003H6349 AVP 40/20
40
003H6350 AVP 50/25
50
003H6351 AVP 15/4,0
15
003H6352 AVP 20/6,3
20
003H6353 AVP 25/8,0
25
003H6354 AVP 32/12,5
32
0,2-1,0
4.0
6.3
8.0
003H6293 AVP 15/1,6
003H6294 AVP 15/2,5
Slika
1.6
003H6285 AVP 15/4,0
003H6286 AVP 20/6,3
003H6287 AVP 25/8,0
KVS
[m3/h]
1.6
003H6295 AVP 15/4,0
2.5
20
003H6355 AVP 40/20
40
003H6356 AVP 50/25
50
0,3-2,0
4.0
6.3
8.0
4.0
PN 25
20
6.3
0,2-1,0
Prirubnica
PN25, EN
1092-2
16
8.0
12.5
20
25
4.0
20
6.3
0,3-2,0
16
8.0
12.5
20
25
Napomena: kod ugradnje regulatora diferencijalnog pritiska AVP u povrat potrebna je i jedna impulsna cev AV.
Isporučuju se i regulatori diferencijalnog pritiska za ugradnju u polazni vod.
Isporučuju se i regulatori diferencijalnog pritiska s rasponom podešavanja 0,8-1,6 bara (samo PN16 za ugradnju u povrat) ili s fiksno predpodešenom
vrednošću diferencijalnog pritiska 0,2bara, 0,3bara i 0,5bara (PN16) te 0,2bar i 0,5 (PN25).
Priključke za ugradnju na cevovod pogledajte na strani 36.
Dodaci za AVP, AVPB
003H6852 Impulsna cev AV
bakarna cev f 6 x 1 x 1500 mm, jedan priključak R1/8"
003H6853 Impulsna cev AV
bakarna cev f 6 x 1 x 1500 mm, jedan priključak R3/8"
003H6854 Impulsna cev AV
bakarna cev f 6 x 1 x 1500 mm, jedan priključak R1/2"
Januar 2013
38
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Regulatori diferencijalnog pritiska
Kodni broj
Tip
površina membrane
[cm2]
maks. radni pritisak
[bar]
podešavanje dif. pritiska [bar]
Slika
Regulator diferencijalnog pritiska AFP/AFP-9 + VFG 2/ VFG 21
AFP
zatvara prilikom porasta dif. pritiska, maks. temperatura vode 150°C (sa loncem za hlađenje i ventilom VFG 2 do 200°C).
Ugradnja u dovod ili povrat
Hidraulički pogon
003G1016 AFP 0,15 - 1,5
003G1017 AFP 0,1 - 0,7
003G1018 AFP 0,5 - 0,35
003G1014 AFP-9 1 - 6
003G1015 AFP-9 0,5 - 3
0,15 - 1,5
250
25
630
16 (25 opciono)
80
25
0,1 - 0,7
0,5 - 0,35
1-6
0,5 - 3
Napomena: za kompletan regulator diferencijalnog pritiska AFP/VFG pri temperaturama do 150°C potrebni su:
- ventil VFG 2 ili VFG 21 i
- dve impulsne cevi AF za ventile do DN150 odnosno 3 impulsne cevi za ventile iznad DN150;
pri temperaturama iznad 150°C:
- ventil VFG 2,
- dve impulsne cevi AF za ventile do DN150 odnosno 3 impulsne cevi za ventile iznad DN150 i
- lonac za hlađenje
Ventil: vidi ventile VFG 2 ili VFG 21
Kodni broj
Slika
Opis
Tip
Dodaci za AFA/ AFPA/ AFD/AFP/AFP-9 + VFG 2/ VFG 21
Za priključenje više pogona
003G1397 KF3
Kombinovani nastavak za priključenje hidrauličkih ili elektromotornih pogona
003G1398 KF2
Kombinovani nastavak za priključenje dva termostata
Za priključenje u slučaju temperature dovoda preko 150°C do 200°C.
003G1391 Impulsna cev AF
bakarna cev f 10 x 1 x 1500 mm, 1 navojni priključak 1/4",
2 mufa
003G1392 V1
lonac za hlađenje V=1l
003G1403 V2
lonac za hlađenje V=3l, za pogone površine membrane 630 cm2
Nastavak vretena za temperature pare iznad 200 do 350°C (PN16 do 300°C)
003G1394 ZF4
Produžetak vretena za hlađenje za ventile DN15-125, za priključenje u slučaju
temperature dovoda preko 150°C do 350°C
Regulatori zatvaraju sa porastom diferencijalnog
pritiska
Izbor regulatora:
Qmax = 0.8 m3/h (800 l/h)
Δpmin = 0.8 bar (80 kPa)
ΔpHEX = 0.05 bar (5 kPa)
ΔpMCV = 0.3 bar (30 kPa)
Podešena vrednost dif. pritiska je:
Δppodešeno = ΔpHEX + ΔpMCV = 0.05 + 0.3
Δppodešeno = 0.35 bar (35 kPa)
Totalni pad pritiska kroz regulator je:
ΔpAVP = Δpmin - ΔpHEX - ΔpMCV = 0.8 - 0.05 - 0.3
ΔpAVP = 0.45 bar (45 kPa)
kv =
Qmax
∆p AVP
=
0.8
0.45
= 1.2
m3
h
Rešenje: AVP PN15 DN15, Kvs 1,6, opseg
podešavanja dif. pritiska 0,05-,5 bar.
Januar 2013
39
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Regulatori pritiska (regulatori nadpritiska)
Tip
Kodni broj
DN
PN
Priključak
maks.dif.pritis
ak [bar]
podeš.
Pritiska [bar]
KVS
[m3/h]
Slika
Prestrujni regulator (regulator nadpritiska) AVA
AVA
Regulator sa ventilom, hidrauličkim pogonom i oprugom za podešavanje pritiska, otvara prilikom porasta pritiska ispred ventila, maks.
temperatura vode 150°C.
Ugradnja u bajpas
003H6614 AVA 15/4,0 1-4,5
15
3/4" SN
003H6615 AVA 20/6,3 1-4,5
20
1" SN
003H6616 AVA 25/8 1-4,5
25
1 1/4" SN
003H6626 AVA 32/12,5 1-4,5
32
20
4.0
6.3
8
1 - 4,5
16
12.5
Prirubnica
PN25, EN
1092-2
003H6627 AVA 40/20 1-4,5
40
003H6628 AVA 50/25 1-4,5
50
003H6620 AVA 15/4,0 3-11
15
3/4" SN
003H6621 AVA 20/6,3 3-11
20
1" SN
003H6622 AVA 25/8 3-11
25
1 1/4" SN
003H6629 AVA 32/12,5 3-11
32
20
25
PN 25
20
4.0
6.3
8
3 - 11
003H6630 AVA 40/20 3-11
40
003H6631 AVA 50/25 3-11
50
16
12.5
Prirubnica
PN25, EN
1092-2
20
25
Dodaci za priključenje na cevovod
Kodni broj
Za tipove ventila
DN
ventila
Dimenzije
prema
cevovodu
prema
ventilu
003H6902
003H6903
003H6904
003H6905
065F6061
065F6062
Priključak sa krajevima za zavarivanje
DN15 x 3/4"UN
AV, VG, VS, VM
DN 15
DN20 x 1"UN
AV, VG, VS, VM
DN 20
DN25 x 1 1/4" UN
AV, VG, VS, VM
DN 25
DN32 x 1 3/4"UN
AV, VG, VM
DN 32
DN40 x 2" UN
AV, VG
DN 40
DN50 x 2 1/2"UN
AV, VG
DN 50
Priključak sa nastavkom sa spoljnim navojem
R1/2"SN x 3/4"UN
AV, VG, VS, VM
DN 15
R3/4"SN x 1"UN
AV, VG, VS, VM
DN 20
R1"SN x 1 1/4" UN
AV, VG, VS, VM
DN 25
R5/4"SN x 1 3/4"UN
AV, VG, VM
DN 32
R11/2"SN x 2" UN
AV, VG
DN 40
R2"SN x 2 1/2"UN
AV, VG
DN 50
003H6915
003H6916
003H6917
Priključak sa prirubničkim nastavkom
AV, VG
DN 15
AV, VG
DN 20
AV, VG
DN 25
003H6908
003H6909
003H6910
003H6911
003H6912
003H6913
Januar 2013
DN15 x 3/4"UN
DN20 x 1"UN
DN25 x 1 1/4" UN
40
Sadržaj
Slika
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Regulatori pritiska (regulatori nadpritiska)
Kodni broj
Tip
površina membrane
[cm2]
maks. rad.
pritisak
bar
za DN
podešavanje dif. pritiska [bar]
Slika
Prestrujni regulator (regulator apsolutnog pritiska) AFA + VFG 2/ VFG 21
AFA
Otvara prilikom porasta pritiska, maks. temperatura vode 150°C (sa loncem za hlađenje i ventilom VFG 2 do 200°C).
ugradnja u bajpas
Hidraulički pogon
003G1007
003G1008
003G1009
003G1010
003G1011
003G1012
003G1013
AFA
AFA
AFA
AFA
AFA
AFA
AFA
10 - 16
3 - 11
1-5
0,5 - 2,5
0,15 - 1,2
0,1 - 0,6
0,05 - 0,35
32
80
25
15-250
250
630
10 - 16
3 - 11
1-5
0,5 - 2,5
0,15 - 1,2
0,1 - 0,6
0,05 - 0,35
15-125
16
Napomena: za kompletan regulator diferencijalnog pritiska AFA/VFG pri temperaturama do 150°C potrebni su:
- ventil VFG 2 ili VFG 21(do 140°C) i
- jedna impulsna cev AF
pri temperaturama iznad 150°C:
- ventil VFG 2,
- jedna impulsna cev AF
- lonac za hlađenje
Ventil: vidi ventile VFG 2 ili VFG 21
Kodni broj
Opis
Tip
Slika
Dodaci za AFA/ AFPA/ AFD/AFP/AFP-9 + VFG 2/ VFG 21
Za priključenje više pogona
003G1397 KF3
Kombinovani nastavak za priključenje hidrauličkih ili elektromotornih pogona
003G1398 KF2
Kombinovani nastavak za priključenje dva termostata
Za priključenje u slučaju temperature dovoda preko 150°C do 200°C.
003G1391 Impulsna cev AF
bakarna cev f 10 x 1 x 1500 mm, 1 navojni priključak 1/4",
2 mufa
003G1392 V1
lonac za hlađenje V=1l
003G1403 V2
lonac za hlađenje V=3l, za pogone površine membrane 630 cm2
Nastavak vretena za temperature pare iznad 200 do 350°C (PN16 do 300°C)
003G1394 ZF4
Produžetak vretena za hlađenje za ventile DN15-125, za priključenje u slučaju
temperature dovoda preko 150°C do 350°C
Regulatori otvaraju sa porastom pritiska ispred
ventila
Izbor regulatora:
Qmax = 1.9 m3/h
Δp min =1.3 bar
kv =
Qmax
∆p min
=
1.9
1.3
= 1.7
m3
h
Rešenje: AVA DN15, Kvs 4,0, podešavanje dif.
pritiska 1,0-4,5 bar.
Januar 2013
41
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Umanjivači pritiska (reducir ventili)
Kodni broj
Tip
DN
PN
Priključak
maks. dif.
pritisak [bar]
podeš.
pritiska [bar]
KVS
[m3/h]
Slike
Umanjivač pritiska (reducir ventil) AVD - za vodu
Regulator sa ventilom, hidrauličkim pogonom i oprugom za podešavanje pritiska, zatvara prilikom porasta pritiska iza ventila, maks.
temperatura vode 150°C.
AVD
Ugradnja u dovod
003H6644 AVD 15/4,0 1-5
15
3/4" ZN
003H6645 AVD 20/6,3 1-5
20
1" ZN
003H6646 AVD 25/8 1-5
25
1 1/4" ZN
003H6659 AVD 32/12,5 1-5
32
003H6661 AVD 50/25 1-5
50
003H6650 AVD 15/4,0 3-12
15
003H6651 AVD 20/6,3 3-12
20
1" ZN
003H6652 AVD 25/8 3-12
25
1 1/4" ZN
003H6662 AVD 32/12,5 3-12
32
003H6664 AVD 50/25 3-12
50
6.3
1-5
16
40
40
4.0
prirubnica
DIN 2501
003H6660 AVD 40/20 1-5
003H6663 AVD 40/20 3-12
20
PN 25
8
12.5
20
25
3/4" ZN
20
4.0
6.3
16
3 - 12
prirubnica
DIN 2501
8
12.5
20
25
Umanjivač pritiska (reducir ventili) AVDS - za paru
AVDS
Regulator sa ventilom, hidrauličkim pogonom i oprugom za podešavanje pritiska, zatvara prilikom porasta pritiska iza ventila, maks.
temperatura pare 200°C.
Ugradnja u dovod
003H6667 AVDS 15/3,2 1-5
15
3/4" ZN
003H6668 AVDS 20/4,5 1-5
20
1" ZN
003H6669 AVDS 25/6,3 1-5
25
003H6672 AVDS 15/3,2 3-12
15
PN 25
10
3.2
1-5
1 1/4" ZN
6.3
3/4" ZN
003H6673 AVDS 20/4,5 3-12
20
1" ZN
003H6674 AVDS 25/6,3 3-12
25
1 1/4" ZN
4.5
3.2
3 - 12
4.5
6.3
Napomena: za kompletan reducir ventil za paru AVDS potrebno je ugraditi i impulsnu cev AV i lonac za hlađenje.
Dodaci za AVDS
003H6852 Impulsna cev AV
bakarna cev f 6 x 1 x 1500 mm, jedan priključak R1/8"
003H6853 Impulsna cev AV
bakarna cev f 6 x 1 x 1500 mm, jedan priključak R3/8"
003H6854 Impulsna cev AV
bakarna cev f 6 x 1 x 1500 mm, jedan priključak R1/2"
003H0277 Lonac za hlađenje
V= 0.3 l,sa dva navojna priključka za cevi Ø6 x 1 mm
Priključke za ugradnju na cevovod pogledajte na strani 36
Januar 2013
42
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Umanjivači pritiska (reducir ventili)
Kodni broj
Tip
površina membrane
[cm2]
maks. rad.
pritisak
bar
za DN
podešavanje dif. pritiska [bar]
Slika
Regulator umanjivača pritiska AFD + VFG 2/ VFG 21/ VFGS 2
Zatvara prilikom porasta pritiska iza ventila, maks. temperatura vode 150°C (sa loncima za hlađenje i ventilom VFG 2 do 200°C),
maks. temperatura pare 200°C (uvek je potrebno koristiti lonac za hlađenje), maks. temperatura pare 350°C
prilikom korišćenja lonca za hlađenje i produžetka za hlađenje vretena ZF4 (300°C za ventile DN16).
AFD
Ugradnja u dovod
Hidraulički pogon
8 - 16
003G1000 AFD 8 - 16
15-125
32
3 - 12
003G1001 AFD 3 - 12
1-6
003G1002 AFD 1 - 6
80
25
0,5 - 3
003G1003 AFD 0,5 - 3
15-250
0,1 - 0,7
003G1004 AFD 0,1 - 0,7
250
0,15 - 1,5
003G1005 AFD 0,15 - 1,5
630
0,05 - 0,35
003G1006 AFD 0,05 - 0,35
16
Napomena: kompletan reducir ventil AFD/VFG se sastoji, pored hidrauličnog pogona AFD, još i od:
- voda do 150°C: ventila VFG 2 ili VFG 21 i impulsne cevi AF;
- voda do 200°C: ventila VFG 2 i impulsne cevi AF;
- para do 200°C; ventila VFGS 2, impulsne cevi AF i lonca za hlađenje;
- para do 300°C - PN16 ili do 350°C - PN25,40: ventila VFGS 2, impulsne cevi AF, lonca za hlađenje i rashladnog nastavka
vretena ZF4.
Ventil: VFG 2, VFG 21 ili VFGS 2 na stranama 46 i 47.
Kodni broj
Slika
Opis
Tip
Dodaci za AFA/ AFPA/ AFD/AFP/AFP-9 + VFG 2/ VFG 21/VFGS 2
Za priključenje više pogona
003G1397 KF3
Kombinovani nastavak za priključenje hidrauličkih ili elektromotornih pogona
003G1398 KF2
Kombinovani nastavak za priključenje dva termostata
Za priključenje u slučaju temperature dovoda preko 150°C do 200°C.
003G1391 Impulsna cev AF
bakarna cev f 10 x 1 x 1500 mm, 1 navojni priključak 1/4",
2 mufa
003G1392 V1
lonac za hlađenje V=1l
003G1403 V2
lonac za hlađenje V=3l, za pogone površine membrane 630 cm2
Nastavak vretena za temperature pare iznad 200 do 350°C (PN16 do 300°C)
003G1394 ZF4
Produžetak vretena za hlađenje za ventile DN15-125, za priključenje u slučaju
temperature dovoda preko 150°C do 350°C
Regulatori zatvara sa porastom pritiska posle
ventila
Izbor regulatora:
Qmax = 2,0 m3/h
Δp1 min =7,5 bar
Δpsetovano =6,0 bar
Minimalni dif. pritisak kroz kontroler je:
ΔpAVD = p1 min - p setovano = 7.5 - 6.0 = ΔpAVD =
1.5 bar
kv =
Qmax
∆p AVD
=
2.0
1.5
= 1.6
m3
h
Rešenje: AVD DN15, Kvs 4,0, podešavanje dif.
pritiska 1,0-5,0 bar.
Januar 2013
43
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Sigurnosni regulatori pritiska
Tip
Kodni broj
DN
PN
Priključak
maks.dif.pritis
ak [bar]
podeš.
Pritiska [bar]
KVS
[m3/h]
Slika
Prestrujni regulator (regulator nadpritiska) SAVA sa dve membrane
SAVA
Regulator sa ventilom, hidrauličkim pogonom i oprugom za podešavanje pritiska, (sigurnosni - sa dve membrane) otvara prilikom porasta
pritiska, maks. temperatura vode 150°C.
Ugradnja u bajpas
003H6675
003H6676
003H6677
003H6687
003H6688
003H6689
003H6681
003H6682
003H6683
003H6690
003H6691
003H6692
SAVA 15/4,0 1-4,5
15
SAVA 20/6,3 1-4,5
SAVA 25/8 1-4,5
SAVA 32/12,5 1-4,5
SAVA 40/20 1-4,5
SAVA 50/25 1-4,5
SAVA 15/4,0 3-11
20
25
32
40
50
15
SAVA 20/6,3 3-11
SAVA 25/8 3-11
SAVA 32/12,5 3-11
SAVA 40/20 3-11
SAVA 50/25 3-11
20
25
32
40
50
3/4" ZN
1" ZN
1 1/4" ZN
prirubnica
DIN 2501
PN25
3/4" ZN
1" ZN
1 1/4" ZN
prirubnica
DIN 2501
20
16
4.0
1 - 4,5
20
16
3 - 11
6.3
8
12.5
20
25
4.0
6.3
8
12.5
20
25
Sigurnosni umanjivač pritiska (reducir ventil) SAVD sa dve membrane
SAVD
Regulator sa ventilom, hidrauličkim pogonom i oprugom za podešavanje pritiska, zatvara prilikom porasta pritiska, maks. temperatura
vode 150°C.
Ugradnja u dovod
003H6693
003H6694
003H6695
003H6705
003H6706
003H6707
003H6699
003H6700
003H6701
003H6708
003H6709
003H6710
SAVD 15/4,0 1-5
15
SAVD 20/6,3 1-5
SAVD 25/8 1-5
SAVD 32/12,5 1-5
SAVD 40/20 1-5
SAVD 50/25 1-5
SAVD 15/4,0 3-12
20
25
32
40
50
15
SAVD 20/6,3 3-12
SAVD 25/8 3-12
SAVD 32/12,5 3-12
SAVD 40/20 3-12
SAVD 50/25 3-12
20
25
32
40
50
3/4" ZN
1" ZN
1 1/4" ZN
prirubnica
DIN 2501
PN25
3/4" ZN
1" ZN
1 1/4" ZN
prirubnica
DIN 2501
20
16
4.0
1-5
20
16
3 - 12
6.3
8
12.5
20
25
4.0
6.3
8
12.5
20
25
Dodaci za priključenje na cevovod
Kodni broj
Za tipove ventila
DN
ventila
Dimenzije
prema
cevovodu
prema
ventilu
003H6902
003H6903
003H6904
003H6905
065F6061
065F6062
Priključak sa krajevima za zavarivanje
DN15 x 3/4"UN
AV, VG, VS, VM
DN 15
DN20 x 1"UN
AV, VG, VS, VM
DN 20
AV, VG, VS, VM
DN 25
DN32 x 1 3/4"UN
AV, VG, VM
DN 32
DN40 x 2" UN
AV, VG
DN 40
DN50 x 2 1/2"UN
AV, VG
DN 50
Priključak sa nastavkom sa spoljnim navojem
R1/2"SN x 3/4"UN
AV, VG, VS, VM
DN 15
R3/4"SN x 1"UN
AV, VG, VS, VM
DN 20
R1"SN x 1 1/4" UN
AV, VG, VS, VM
DN 25
R5/4"SN x 1 3/4"UN
AV, VG, VM
DN 32
R11/2"SN x 2" UN
AV, VG
DN 40
R2"SN x 2 1/2"UN
AV, VG
DN 50
003H6915
003H6916
003H6917
Priključak sa prirubničkim nastavkom
AV, VG
DN 15
AV, VG
DN 20
AV, VG
DN 25
003H6908
003H6909
003H6910
003H6911
003H6912
003H6913
Januar 2013
DN15 x 3/4"UN
DN20 x 1"UN
DN25 x 1 1/4" UN
44
Sadržaj
Slika
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Ventili za regulatore pritiska i diferencijalnog pritiska
Kodni broj
Tip
DN
maks. dif.
pritisak
[bar]
PN
Materijal tela ventila
Kvs
[m3/h]
Slika
Ventili VFG 2 - za vodu
VFG 2
Sa prirubnicom, neopterećeni pritiskom, prirubnica prema DIN 2501, sa metalnom zaptivkom, maks. temperatura vode 150°C (sa
loncem za hlađenje do 200°C).
Za pogone AFP, AFP-9, AFA, AFPA, AFD
065B2388 VFG 2 PN16 15/4
15
16
065B2389 VFG 2 PN16 20/6,3
20
16
065B2390 VFG 2 PN16 25/8
25
16
065B2391 VFG 2 PN16 32/16
32
16
065B2392 VFG 2 PN16 40/20
40
16
16
065B2393 VFG 2 PN16 50/32
50
16
065B2394 VFG 2 PN16 65/50
65
16
065B2395 VFG 2 PN16 80/80
80
16
065B2396 VFG 2 PN16 100/125
100
15
065B2397 VFG 2 PN16 125/160
125
15
065B2401 VFG 2 PN25 15/4
15
20
065B2402 VFG 2 PN25 20/6,3
20
20
065B2403 VFG 2 PN25 25/8
25
20
065B2404 VFG 2 PN25 32/16
32
20
065B2405 VFG 2 PN25 40/20
40
20
25
065B2406 VFG 2 PN25 50/32
50
20
065B2407 VFG 2 PN25 65/50
65
20
065B2408 VFG 2 PN25 80/80
80
20
065B2409 VFG 2 PN25 100/125
100
15
065B2410 VFG 2 PN25 125/160
125
15
Napomena: mogu se isporučiti i ventili dimenzija DN150, DN200 i DN250 i pritiska PN40.
EN-GJL-250
(GG-25)
EN-GJS-400
(GGG-40.3)
4
6.3
8
16
20
32
50
80
125
160
4
6.3
8
16
20
32
50
80
125
160
Ventili VFG 21 - za vodu
Sa prirubnicom, neopterećeni pritiskom, prirubnica prema DIN 2501, sa mekom zaptivkom, maks. temperatura vode 150°C.
VFG 21
Za pogone AFP, AFP-9, AFA, AFPA, AFD
065B2502 VFG 21 PN16 15/4
15
16
4
065B2503 VFG 21 PN16 20/6,3
20
16
6.3
065B2504 VFG 21 PN16 25/8
25
16
8
065B2505 VFG 21 PN16 32/16
32
16
16
065B2506 VFG 21 PN16 40/20
40
16
20
EN-GJL-250
16
(GG-25)
065B2507 VFG 21 PN16 50/32
50
16
32
065B2508 VFG 21 PN16 65/50
65
16
50
065B2509 VFG 21 PN16 80/80
80
16
80
065B2510 VFG 21 PN16 100/125
100
15
125
065B2511 VFG 21 PN16 125/160
125
15
160
065B2515 VFG 21 PN25 15/4
15
20
4
065B2516 VFG 21 PN25 20/6,3
20
20
6.3
065B2517 VFG 21 PN25 25/8
25
20
8
065B2518 VFG 21 PN25 32/16
32
20
16
065B2519 VFG 21 PN25 40/20
40
20
20
EN-GJS-400
25
(GGG-40.3)
065B2520 VFG 21 PN25 50/32
50
20
32
065B2521 VFG 21 PN25 65/50
65
20
50
065B2522 VFG 21 PN25 80/80
80
20
80
065B2523 VFG 21 PN25 100/125
100
15
125
065B2524 VFG 21 PN25 125/160
125
15
160
Napomena: mogu se isporučiti i ventili dimenzija DN150, DN200 i DN250 sa maks. temperaturom vode 140°C i ventili za pritisak PN40.
Januar 2013
45
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Ventili za regulatore pritiska
Kodni broj
Tip
DN
maks. dif.
pritisak
[bar]
PN
Ventili VFGS 2 - za paru
Materijal tela ventila
KVS
[m3/h]
Slika
VFGS 2
Sa prirubnicom, neopterećeni pritiskom, prirubnica prema DIN 2501, sa metalnom zaptivkom, maks. temperatura pare 300°C za
ventile PN16 i 350°C za ventile PN25 i PN40.
Za pogone AFD
065B2430 VFGS 2 PN16 15/4
15
16
4,0/2,5*
065B2431 VFGS 2 PN16 20/6,3
20
16
6,3/4,0*
065B2432 VFGS 2 PN16 25/8
25
16
8,0/6,3*
065B2433 VFGS 2 PN16 32/16
32
16
16/10*
065B2434 VFGS 2 PN16 40/20
40
16
20/16*
EN-GJL-250
16
(GG-25)
065B2435 VFGS 2 PN16 50/32
50
16
32/25*
065B2436 VFGS 2 PN16 65/50
65
16
50/40*
065B2437 VFGS 2 PN16 80/80
80
16
80/63*
065B2438 VFGS 2 PN16 100/125
100
15
125/100*
065B2439 VFGS 2 PN16 125/160
125
15
160/125*
065B2443 VFGS 2 PN25 15/4
15
20
4,0/2,5*
065B2444 VFGS 2 PN25 20/6,3
20
20
6,3/4,0*
065B2445 VFGS 2 PN25 25/8
25
20
8,0/6,3*
065B2446 VFGS 2 PN25 32/16
32
20
16/10*
065B2447 VFGS 2 PN25 40/20
40
20
20/16*
EN-GJS-400
25
(GGG-40.3)
065B2448 VFGS 2 PN25 50/32
50
20
32/25*
065B2449 VFGS 2 PN25 65/50
65
20
50/40*
065B2450 VFGS 2 PN25 80/80
80
20
80/63*
065B2451 VFGS 2 PN25 100/125
100
15
125/100*
065B2452 VFGS 2 PN25 125/160
125
15
160/125*
065B2453 VFGS 2 PN40 15/4
15
20
4,0/2,5*
065B2454 VFGS 2 PN40 20/6,3
20
20
6,3/4,0*
065B2455 VFGS 2 PN40 25/8
25
20
8,0/6,3*
065B2456 VFGS 2 PN40 32/16
32
20
16/10*
065B2457 VFGS 2 PN40 40/20
40
20
20/16*
GP240GH
40
(GS-C 25)
065B2458 VFGS 2 PN40 50/32
50
20
32/25*
065B2459 VFGS 2 PN40 65/50
65
50/40*
065B2460 VFGS 2 PN40 80/80
80
20
80/63*
065B2461 VFGS 2 PN40 100/125
100
15
125/100*
065B2462 VFGS 2 PN40 125/160
125
15
160/125*
Napomena: mogu se isporučiti i ventili dimenzija DN150, DN200 i DN250 sa maks. temperaturom pare 300°C.
*) Kvs u slučaju ugrađenog distributora povećanog dotoka - strana 90. Na zahtev su dostupni i VFGS 2 ventili sa fabrički ugrađenim distributorima
protoka.
Januar 2013
46
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Regulatori protoka
Tip
Kodni broj
DN
PN
Priključak
opseg
protoka
[m3/h]
maks. dif.
pritisak
[bar]
KVS
[m3/h]
Slika
Regulator protoka AVQ
Regulator sa ventilom, hidrauličkim pogonom i zavrtnjem za podešavanje protoka, zatvara prilikom porasta protoka, sa hidrauličkim
priključkom sa navojem 1/8" za priključenje hidrauličke impulsne cevi, maks. temperatura vode 150°C.
Pad pritiska na limiteru protoka je 0,2 bar.
AVQ
Ugradnja u dovod ili povrat
003H6711
AVQ 15/1,6
003H6712
AVQ 15/2,5
003H6713
AVQ 15/4,0
003H6714
AVQ 20/6,3
20
1" SN
0,1-4,5
6.3
003H6715
AVQ 25/8,0
25
1 1/4" SN
0,1-6,0
8.0
003H6722
AVQ 15/1,6
0,03 - 0,86
1.6
003H6723
AVQ 15/2,5
0,07 - 1,4
2.5
003H6724
AVQ 15/4,0
003H6725
AVQ 20/6,3
20
1" SN
0,16 - 3
6.3
003H6726
AVQ 25/8,0
25
1 1/4" SN
0,2 - 3,5
8.0
003H6727
AVQ 32/12,5
15
3/4" SN
0,4 - 8
12.5
003H6728
AVQ 40/16
20
1" SN
0,8 - 10
003H6729
AVQ 50/20
25
1 1/4" SN
0,8 - 12
20
003H6730
AVQ 32/12,5
32
0,4 - 8
12.5
003H6731
AVQ 40/20
40
003H6732
AVQ 50/25
50
15
3/4" SN
PN 16
1.6
0,08-1,8
2.5
0,09-2,7
15
3/4" SN
PN 25
0,07 - 2,2
PN 25
PN 25
0,06-1,4
Prirubnica
PN25, EN
1092-2
0,8 - 10
12
20
16
16
0,8 - 12
4.0
4.0
16
20
25
Dodaci za priključenje na cevovod
Kodni broj
003H6908
003H6909
003H6910
003H6911
003H6912
003H6913
003H6902
003H6903
003H6904
003H6905
065F6061
065F6062
003H6915
003H6916
003H6917
Januar 2013
Za tipove ventila
Dimenzije
DN
prema
prema
ventila cevovo
ventilu
du
Priključak sa krajevima za zavarivanje
DN15 x 3/4"UN
AV, VG, VS, VM
DN 15
DN20 x 1"UN
AV, VG, VS, VM
DN 20
AV, VG, VS, VM
DN 25 DN25 x 1 1/4" UN
DN32 x 1 3/4"UN
AV, VG, VM
DN 32
DN40 x 2" UN
AV, VG
DN 40
DN50 x 2 1/2"UN
AV, VG
DN 50
Priključak sa nastavkom sa spoljnim navojem
AV, VG, VS, VM
DN 15 R1/2"SN x 3/4"UN
R3/4"SN x 1"UN
AV, VG, VS, VM
DN 20
AV, VG, VS, VM
DN 25 R1"SN x 1 1/4" UN
AV, VG, VM
DN 32 R5/4"SN x 1 3/4"UN
AV, VG
DN 40 R11/2"SN x 2" UN
AV, VG
DN 50 R2"SN x 2 1/2"UN
Priključak sa prirubničkim nastavkom
DN15 x 3/4"UN
AV, VG
DN 15
DN20 x 1"UN
AV, VG
DN 20
AV, VG
DN 25 DN25 x 1 1/4" UN
47
Sadržaj
Slika
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Regulatori protoka
Regulator protoka AFQ + VFQ 2
AFQ
Zatvara sa porastom protoka, maks. temperatura vode 150°C (sa loncem za hlađenje do 200°C), maks. rad. pritisak 25 bara.
Hidraulički pogon
Tip
Kodni broj
površina
membrane
[cm2]
dif. pritisak na limiteru protoka [bar]
250
0.2
0.5
Ugradnja u dovod ili povrat
003G1024
003G1025
AFQ 0,2
AFQ 0,5
Slika
Napomena: za kompletan regulator protoka AFQ/VFQ pri temperaturama do 150°C potrebni su:
- ventil VFQ 2 i
- komplet AFQ impulsnih cevi;
pri temperaturama medija iznad 150°C i ventilima do DN150:
- ventil VFQ 2,
- 2 impulsne cevi AF i
- 2 lonca za hlađenje;
pri temperaturama iznad 150°C i ventilima do DN250 :
- ventil VFQ 2,
- 3 impulsne cevi AF i
- 2 lonca za hlađenje;
Impulsne cevi
maks. temperatura vode 150°C.
Kodni broj
Tip
Za ventil DN
Izrada
AFQ
impulsne cevi
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
φ 10 x 0,8 mm ( 150°C )
003G1338
003G1340
003G1342
003G1343
003G1344
003G1346
003G1347
Slika
Ventil: vidi ventile VFQ 2
Kodni broj
Opis
Tip
Slika
Dodaci za AFQ
Za priključenje više pogona
003G1397
KF3
Kombinovani nastavak za priključenje hidrauličkih ili elektromotornih
pogona
003G1398
KF2
Kombinovani nastavak za priključenje dva termostata
Za priključenje u slučaju temperature dovoda preko 150°C do 200°C.
003G1391
Impulsna cev AF
bakarna cev f 10 x 1 x 1500 mm, 1 navojni priključak 1/4",
2 mufa
003G1392
V1
lonac za hlađenje V=1l
003G1403
V2
lonac za hlađenje V=3l, za pogone površine membrane 630 cm2
Januar 2013
48
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Regulatori diferencijalnog pritiska i protoka
Tip
Kodni broj
DN
PN
Priključak
opseg
protoka
[m3/h]
podeš.
dif.pritiska
[bar]
KVS
[m3/h]
Slika
Regulator diferencijalnog pritiska i protoka AVPQ
AVPQ
Regulator sa ventilom, hadrauličkim pogonom i glavom za podešavanje diferencijalnog pritiska i podesivom regulacijom protoka, zatvara
prilikom porasta dif. pritiska ili protoka, sa hidrauličkim priključkom sa navojem 1/8" za priključenje hidrauličke impulsne cevi, maks.
temperatura 150°C. Pad pritiska na limiteru protoka je 0,2 bar.
Ugradnja u povrat
003H6477
003H6478
003H6479
003H6480
003H6481
003H6482
003H6918
003H6919
003H6531
003H6532
003H6533
003H6534
AVPQ 15/1,6
AVPQ 15/2,5
AVPQ 15/4,0
AVPQ 20/6,3
AVPQ 25/8,0
AVPQ 32/10
AVPQ PN25 15/0,4 0,2-1,0
AVPQ PN25 15/1,0 0,2-1,0
AVPQ PN25 15/1,6 0,2-1,0
AVPQ PN25 15/2,5 0,2-1,0
AVPQ PN25 15/4,0 0,2-1,0
AVPQ PN25 20/6,3 0,2-1,0
20
0,06-1,4
0,08-1,8
0,09-2,7
1" SN
0,1-4,5
1 1/4" SN
0,1-6,0
1 3/4" SN
0,15-7,3
0,015 - 0,18
0,02 - 0,4
3/4" SN
0,03 - 0,86
0,07 - 1,4
0,07 - 2,2
1" SN
0,16 - 3
003H6535
AVPQ PN25 25/8,0 0,2-1,0
25
1 1/4" SN
0,2 - 3,5
003H6536
AVPQ PN25 32/12,5 0,2-1,0
32
1 3/4" SN
0,4 - 8
003H6537
AVPQ PN25 40/16 0,2-1,0
40
2" SN
0,8 - 10
003H6538
AVPQ PN25 50/20 0,2-1,0
50
2 1/2" SN
0,8 - 12
20
003H6563
AVPQ 32/12,5 0,2-1,0
32
0,4 - 10
12.5
003H6564
AVPQ 40/20 0,2-1,0
40
0,8 - 10
20
003H6565
AVPQ 50/25 0,2-1,0
50
003H6566
AVPQ 32/12,5 0,3-2,0
32
003H6567
AVPQ 40/20 0,3-2,0
40
003H6568
AVPQ 50/25 0,3-2,0
50
15
20
25
32
3/4" SN
PN 16
15
PN 25
prirubnica
PN25, EN
1092-2
0,1-0,5
0,2-1,0
1.6
2.5
4.0
6.3
8.0
10.0
0.4
1.0
1.6
2.5
4.0
6.3
8.0
12.5
16
0,8 - 15
25
0,4 - 10
12.5
0,8 - 10
0,3-2,0
0,8 - 15
20
25
Napomena: potrebna je jedna impulsna cev AV. Na raspolaganju je i izrada za ugradnju u dovod.
Dodaci za priključenje na cevovod
Kodni broj
003H6908
003H6909
003H6910
003H6911
003H6912
003H6913
003H6902
003H6903
003H6904
003H6905
065F6061
065F6062
003H6915
003H6916
003H6917
Za tipove ventila
Priključak sa krajevima za zavarivanje
DN15 x 3/4"UN
AV, VG, VS, VM
DN 15
DN20 x 1"UN
AV, VG, VS, VM
DN 20
AV, VG, VS, VM
DN 25 DN25 x 1 1/4" UN
DN32 x 1 3/4"UN
AV, VG, VM
DN 32
DN40 x 2" UN
AV, VG
DN 40
DN50 x 2 1/2"UN
AV, VG
DN 50
Priključak sa nastavkom sa spoljnim navojem
AV, VG, VS, VM
DN 15 R1/2"SN x 3/4"UN
R3/4"SN x 1"UN
AV, VG, VS, VM
DN 20
AV, VG, VS, VM
DN 25 R1"SN x 1 1/4" UN
AV, VG, VM
DN 32 R5/4"SN x 1 3/4"UN
AV, VG
DN 40 R11/2"SN x 2" UN
AV, VG
DN 50 R2"SN x 2 1/2"UN
Priključak sa prirubničkim nastavkom
DN15 x 3/4"UN
AV, VG
DN 15
DN20 x 1"UN
AV, VG
DN 20
AV, VG
DN 25 DN25 x 1 1/4" UN
Dodaci za AVP, AVPB, AVPQ
003H6852
003H6853
003H6854
Januar 2013
Dimenzije
DN
prema
prema
ventila cevovo
ventilu
du
Impulsna cev AV
Impulsna cev AV
Impulsna cev AV
Sadržaj
Slika
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
bakarna cev f 6 x 1 x 1500 mm, jedan priključak R1/8"
bakarna cev f 6 x 1 x 1500 mm, jedan priključak R3/8"
bakarna cev f 6 x 1 x 1500 mm, jedan priključak R1/2"
49
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Regulatori diferencijalnog pritiska i protoka
Regulator diferencijalnog pritiska i protoka AFPQ / AFPQ 4 + VFQ 2 / VFQ 21
AFPQ, AFPQ 4
zatvara prilikom porasta dif. pritiska ili protoka, maks. temperatura vode 150°C (sa loncem za hlađenje i ventilom VFQ 2 do 200°C), maks.
rad. pritisak 40 bara.
Hidraulički pogon
Kodni broj
Tip
Ugradnja u povrat
003G1029
003G1030
003G1031
003G1032
AFPQ
AFPQ
AFPQ
AFPQ
0,1 - 0,7
0,1 - 0,7
0,15 - 1,5
0,15 - 1,5
površina
membrane
[cm2]
dif. pritisak reduktora
[bar]
podeš. dif. pritiska [bar]
250
0.2
0.5
0.2
0.5
0,1 - 0,7
0,1 - 0,7
0,15 - 1,5
0,15 - 1,5
250
0.2
0.5
0.2
0.5
0,1 - 0,7
0,1 - 0,7
0,15 - 1,5
0,15 - 1,5
Ugradnja u dovod
003G1033
003G1034
003G1035
003G1036
AFPQ 4
AFPQ 4
AFPQ 4
AFPQ 4
0,1 - 0,7
0,1 - 0,7
0,15 - 1,5
0,15 - 1,5
Slika
Napomena:
ugradnja u povrat: za temperature do 150°C, kompletan regulator sastoji se od regulatora AFPQ, ventila VFQ2/21 impulsne cevi za pogon AFPQ i jedne
impulsne cevi AF. Za temperature iznad 150°C, za kompletan regulator AFPQ/VFQ potrebno je dodati i kondezni lonac.
ugradnja u dovod: za temperature do 150°C, kompletan regulator sastoji se od regulatora AFPQ4, ventila VFQ2/21 impulsne cevi za pogon AFPQ4 i jedne
impulsne cevi AF. Za temperature iznad 150°C i dimenzije do DN150, za kompletan regulator AFPQ4/VFQ potrebne su tri impulsne cevi AF i dva kondezna
lonca. Za temperature iznad 150°C i dimenzije iznad DN150, za kompletan regulator AFPQ4/VFQ potrebne su tri impulsne cevi AF i tri kondezna lonca.
Ventil: vidi ventile VFQ 2 ili VFQ 21
Impulsne cevi
maks. temperatura vode 150°C.
Kodni broj
003G1365
003G1367
003G1369
003G1370
003G1371
003G1373
003G1374
003G1378
003G1380
003G1382
003G1383
003G1384
003G1386
003G1387
Tip
AFPQ
impulsne cevi
Ugradnja u povrat
AFPQ 4
impulsne cevi
Ugradnja u dovod
Za ventil DN
Izrada
15 i 20
25 i 32
40
50
65 i 80
100
125
15 i 20
25 i 32
40
50
65 i 80
100
125
Slika
φ 10 x 0,8 mm ( 150°C )
φ 10 x 0,8 mm ( 150°C )
Dodaci za AFPQ i AFPQ4
003G1391
Impulsna cev AF
Za priključenje više pogona
bakarna cev f 10 x 1 x 1500 mm, 1 navojni priključak 1/4",
2 mufa
003G1397
KF3
Kombinovani nastavak za priključenje hidrauličkih ili elektromotornih
pogona
003G1398
KF2
Kombinovani nastavak za priključenje dva termostata
Za priključenje u slučaju temperature dovoda preko 150°C do 200°C.
003G1392
Januar 2013
V1
lonac za hlađenje V=1l
50
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Regulatori diferencijalnog pritiska i limiteri protoka
Kodni broj
Tip
DN
PN
Priključak
*opseg
protoka
[m3/h]
podeš. dif.
Pritiska
[bar]
KVS
[m3/h]
Slika
Regulator diferencijalnog pritiska sa ograničenjem protoka AVPB
AVPB
Regulator sa ventilom, pogonom i glavom za podešavanje diferencijalnog pritiska i ograničivačem protoka, zatvara prilikom porasta dif.
pritiska ili protoka, sa hidrauličkim priključkom sa navojem 1/8" za priključenje hidrauličke impulsne cevi, maks. temperatura 150°C.
Ugradnja u povrat
dpmax=12bar
003H6399
003H6400
003H6401
003H6402
003H6403
AVPB 15/1,6
AVPB 15/2,5
AVPB 15/4,0
AVPB 20/6,3
AVPB 25/8,0
3/4" UN
15
PN 16
20
25
1" UN
1 1/4" UN
15
3/4" UN
0,06-1,4
0,08-1,8
0,09-2,7
0,1-4,5
0,1-6,0
0,2-1,0
1.6
2.5
4.0
6.3
8.0
0,2-1,0
1.6
2.5
4.0
6.3
8.0
dpmax=20bar
003H6444
003H6445
003H6446
003H6447
003H6448
AVPB 15/1,6
AVPB 15/2,5
AVPB 15/4,0
AVPB 20/6,3
AVPB 25/8,0
PN 25
20
25
1" UN
1 1/4" UN
0,03 - 0,86
0,07 - 1,4
0,07 - 2,2
0,16 - 3
0,2 - 3,5
dpmax=16bar
003H6449
AVPB 32/12,5 0,2-1,0
32
1 3/4" SN
0,4 - 8*
003H6450
AVPB 40/16 0,2-1,0
40
2" SN
0,8 - 10*
003H6451
AVPB 50/20 0,2-1,0
50
2 1/2" SN
0,8 - 12*
20
003H6468
AVPB 32/12,5 0,2-1,0
32
0,4 - 8*
12.5
003H6469
AVPB 40/20 0,2-1,0
40
003H6470
AVPB 50/25 0,2-1,0
50
003H6471
AVPB 32/12,5 0,3-2,0
32
003H6472
AVPB 40/20 0,3-2,0
40
003H6473
AVPB 50/25 0,3-2,0
50
PN 25
prirubnica
PN25, EN
1092-2
0,8 - 10*
12.5
0,2-1,0
0,2-1,0
16
20
0,8 - 12*
25
0,4 - 8*
12.5
0,8 - 10*
0,3-2,0
0,8 - 12*
20
25
Napomena: potrebna je i jedna impulsna cev AV.
*) Pri padu pritiska od 0,2 bara na limiteru protoka.
Na raspolaganju su i regulatori sa fiksnim dif. pritiskom 0,5 bar (PN25) i 0,2bar, 0,3bar i 0,5bar (PN16).
Dodaci za priključenje na cevovod
Kodni broj
003H6908
003H6909
003H6910
003H6911
003H6912
003H6913
003H6902
003H6903
003H6904
003H6905
065F6061
065F6062
003H6915
003H6916
003H6917
Za tipove ventila
Priključak sa krajevima za zavarivanje
DN15 x 3/4"UN
AV, VG, VS, VM
DN 15
DN20 x 1"UN
AV, VG, VS, VM
DN 20
AV, VG, VS, VM
DN 25 DN25 x 1 1/4" UN
DN32 x 1 3/4"UN
AV, VG, VM
DN 32
DN40 x 2" UN
AV, VG
DN 40
DN50 x 2 1/2"UN
AV, VG
DN 50
Priključak sa nastavkom sa spoljnim navojem
AV, VG, VS, VM
DN 15 R1/2"SN x 3/4"UN
R3/4"SN x 1"UN
AV, VG, VS, VM
DN 20
AV, VG, VS, VM
DN 25 R1"SN x 1 1/4" UN
AV, VG, VM
DN 32 R5/4"SN x 1 3/4"UN
AV, VG
DN 40 R11/2"SN x 2" UN
AV, VG
DN 50 R2"SN x 2 1/2"UN
Priključak sa prirubničkim nastavkom
DN15 x 3/4"UN
AV, VG
DN 15
DN20 x 1"UN
AV, VG
DN 20
AV, VG
DN 25 DN25 x 1 1/4" UN
Dodaci za AVP, AVPB, AVPQ
003H6852
003H6853
003H6854
Januar 2013
Dimenzije
DN
prema
prema
ventila cevovo
ventilu
du
Impulsna cev AV
Impulsna cev AV
Impulsna cev AV
Sadržaj
Slika
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
bakarna cev f 6 x 1 x 1500 mm, jedan priključak R1/8"
bakarna cev f 6 x 1 x 1500 mm, jedan priključak R3/8"
bakarna cev f 6 x 1 x 1500 mm, jedan priključak R1/2"
51
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Regulatori diferencijalnog pritiska i limiteri protoka
Kodni broj
Tip
površina
membrane
[cm2]
Maks. radni pritisak
[bar]
podeš. dif. pritiska [bar]
Slika
Regulator diferencijalnog pritiska sa reg. protoka AFPB = AFP + AFPB cevi + VFQ 2/ 21
AFPB
zatvara prilikom porasta dif. pritiska i protoka, maks. temperatura vode 150°C (sa loncem za hlađenje i ventilom VFQ 2 do 200°C), za
ventile DN15 do DN125.
Ugradnja u povrat
Hidraulički pogon
003G1016
003G1017
AFP 0,15 - 1,5
AFP 0,1 - 0,7
250
0,15 - 1,5
0,1 - 0,7
25
Napomena: za kompletan regulator AFPB pri temperaturama medija do 150°C potrebni su:
- ventil VFQ 2,
- komplet AFPB impulsnih cevi i
- jedna impulsna cev AF;
pri temperaturama medija iznad 150°C:
- ventil VFQ 2,
- komplet AFPB impulsnih cevi,
- jedna impulsna cev AF i
- jedan lonac za hlađenje.
Impulsne cevi
maks. temperatura vode 150°C.
Kodni broj
Tip
003G1355
003G1357
003G1359
003G1360
003G1361
003G1363
003G1364
AFPB
impulsne cevi
Ugradnja u povrat
Za ventil DN
Izrada
15 i 20
25 i 32
40
50
65 i 80
100
125
φ 10 x 0,8 mm ( 150°C )
Slika
Ventil: vidi ventile VFQ 2 ili VFQ 21
Dodaci za AFPB
003G1391
Impulsna cev AF
Za priključenje više pogona
bakarna cev f 10 x 1 x 1500 mm, 1 navojni priključak 1/4",
2 mufa
003G1397
KF3
Kombinovani nastavak za priključenje hidrauličkih ili elektromotornih
pogona
003G1398
KF2
Kombinovani nastavak za priključenje dva termostata
Za priključenje u slučaju temperature dovoda preko 150°C do 200°C.
003G1392
Januar 2013
V1
lonac za hlađenje V=1l
52
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Ventili za regulatore diferencijalnog pritiska i protoka
Kodni broj
Tip
DN
PN
opseg
protoka
[m3/h]*
maks. dif.
pritisak
[bar]
Kvs
[m3/h]
Ventili VFQ 2 - za vodu
Slika
VFQ 2
Sa prirubnicom, neopterećeni pritiskom, prirubnica prema DIN 2501, sa metalnom zaptivkom, maks. temperatura vode 150°C (sa loncem
za hlađenje do 200°C).
Za pogone AFPB, AFPQ, AFPQ 4, AFQ
065B2654
VFQ 2 PN16 15/4
15
16
065B2655
VFQ 2 PN16 20/6,3
20
065B2656
VFQ 2 PN16 25/8
25
065B2657
VFQ 2 PN16 32/16
32
16
065B2658
VFQ 2 PN16 40/20
40
16
065B2659
VFQ 2 PN16 50/32
50
065B2660
VFQ 2 PN16 65/50
65
16
065B2661
VFQ 2 PN16 80/80
80
16
3,5 - 40
80
065B2662
VFQ 2 PN16 100/125
100
15
6,5 - 63
125
065B2663
VFQ 2 PN16 125/160
125
15
11 - 80
160
065B2667
VFQ 2 PN25 15/4
15
20
0,05 - 2
4
065B2668
VFQ 2 PN25 20/6,3
20
20
0,15 - 3
6.3
065B2669
VFQ 2 PN25 25/8
25
20
0,25 - 3,5
8
065B2670
VFQ 2 PN25 32/16
32
20
065B2671
VFQ 2 PN25 40/20
40
20
16
25
0,05 - 2
4
16
0,15 - 3
6.3
16
0,25 - 3,5
8
16
EN-GJL250
(GG-25)
EN-GJS400
(GGG40.3)
0,4 - 7
16
0,6 - 11
20
0,9 - 16
32
2 - 28
50
0,4 - 7
16
0,6 - 11
20
0,9 - 16
32
2 - 28
50
065B2672
VFQ 2 PN25 50/32
50
065B2673
VFQ 2 PN25 65/50
65
20
065B2674
VFQ 2 PN25 80/80
80
20
3,5 - 40
80
065B2675
VFQ 2 PN25 100/125
100
15
6,5 - 63
125
065B2676
VFQ 2 PN25 125/160
125
15
11 - 80
160
20
Napomena: za pogone AFPQ, AFPQ 4 i AFQ mogu se isporučiti i ventili dimenzija DN150, DN200 i DN250
s maks. temperaturom 140°C kao i ventili PN40.
*) prilikom pada pritiska od 0,2 bara na prigušnici
Ventili VFQ 21 - za vodu
Sa prirubnicom, neopterećeni pritiskom, prirubnica prema DIN 2501, sa mekom zaptivkom, maks. temperatura vode 150°C.
VFQ 21
Za pogone AFPB, AFPQ, AFPQ 4
065B2690
VFQ 21 PN16 15/4
15
16
0,05 - 2
4
065B2691
VFQ 21 PN16 20/6,3
20
16
0,15 - 3
6.3
065B2692
VFQ 21 PN16 25/8
25
16
0,25 - 3,5
8
065B2693
VFQ 21 PN16 32/16
32
16
0,4 - 7
16
065B2694
VFQ 21 PN16 40/20
40
0,6 - 11
20
065B2695
VFQ 21 PN16 50/32
50
0,9 - 16
32
065B2696
VFQ 21 PN16 65/50
65
16
2 - 28
50
065B2697
VFQ 21 PN16 80/80
80
16
3,5 - 40
80
065B2698
VFQ 21 PN16 100/125
100
15
6,5 - 63
125
065B2699
VFQ 21 PN16 125/160
125
15
11 - 80
160
16
16
16
EN-GJL250
(GG-25)
Napomena: za pogone AFPQ 4 i AFQ mogu se isporučiti i ventili dimenzija DN150, DN200 i DN250
sa maks. temperaturom 140°C
*) prilikom pada pritiska za 0,2 bara na prigušnici
Januar 2013
53
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Kombinovani regulatori protoka sa regulacionim ventilom - Kombi ventili
Tip
Kodni broj
DN
PN
Priključak
opseg
protoka
[m3/h]
Hod [mm]
KVS
[m3/h]
Slika
Regulator protoka sa regulacionim ventilom AVQM
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom, pad pritiska na limiteru protoka 0,2 bara, maks. temperatura vode 150°C.
AVQM
Ugradnja u dovod ili povrat
PN16, navojni, dpmax=12bar
003H6733
AVQM PN16 15/0,4
0,015-0,18
0.4
003H6734
AVQM PN16 15/1,0
0,02-0,4
1.0
003H6735
AVQM PN16 15/1,6
003H6736
AVQM PN16 15/2,5
003H6737
AVQM PN16 15/4,0
003H6738
AVQM PN16 20/6,3
20
1" UN
0,16-3
003H6739
AVQM PN16 25/8,0
25
1 1/4" UN
0,2-3,5
15
3/4" UN
15
3/4" UN
PN 16
0,03-0,86
5
1.6
0,07-1,4
2.5
0,07-2,2
4.0
7
6.3
8.0
PN25, navojni, dpmax=20bar
003H6749
AVQM PN25 15/2,5
003H6750
AVQM PN25 15/4,0
003H6751
AVQM PN25 20/6,3
20
003H6752
AVQM PN25 25/8,0
PN 25
0,07-1,4
0,07-2,2
5
2.5
4.0
1" UN
0,16-3
25
1 1/4" UN
0,2-3,5
1 3/4" UN
0,4-8
2" UN
0,8-10
2 1/2" UN
0,8-12
20
0,4-8
12.5
7
6.3
8.0
PN25, navojni, dpmax=16bar
003H6753
AVQM PN25 32/12,5
32
003H6754
AVQM PN25 40/16
40
003H6755
AVQM PN25 50/20
50
PN 25
12.5
10
16.0
PN25, prirubnicki, dpmax=16bar
AVQM 32/12,5
32
003H6757
AVQM 40/20
40
003H6758
AVQM 50/25
50
003H6756
PN 25
prirubnica
PN25, EN
1092-2
0,8-10
10
0,8-12
20
25
Dodaci za priključenje na cevovod
Kodni broj
003H6908
003H6909
003H6910
003H6911
003H6912
003H6913
003H6902
003H6903
003H6904
003H6905
065F6061
065F6062
003H6915
003H6916
003H6917
Januar 2013
Za tipove ventila
Priključak sa krajevima za zavarivanje
AV, VG, VS, VM
AV, VG, VS, VM
AV, VG, VS, VM
AV, VG, VM
AV, VG
AV, VG
Priključak sa nastavkom sa spoljnim navojem
AV, VG, VS, VM
AV, VG, VS, VM
AV, VG, VS, VM
AV, VG, VM
AV, VG
AV, VG
Priključak sa prirubničkim nastavkom
AV, VG
AV, VG
AV, VG
DN
ventila
Dimenzije
prema
cevovodu
prema
ventilu
Slika
Sadržaj
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN15 x 3/4"UN
DN20 x 1"UN
DN25 x 1 1/4" UN
DN32 x 1 3/4"UN
DN40 x 2" UN
DN50 x 2 1/2"UN
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
R1/2"SN x 3/4"UN
R3/4"SN x 1"UN
R1"SN x 1 1/4" UN
R5/4"SN x 1 3/4"UN
R11/2"SN x 2" UN
R2"SN x 2 1/2"UN
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
DN 15
DN 20
DN 25
DN15 x 3/4"UN
DN20 x 1"UN
DN25 x 1 1/4" UN
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
54
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Elektromotorni pogoni za kombinovane regulatore AVQM
AMV
Elektromotorni pogoni AMV, za 3-stepeni regulacioni signal
bez sigurnosne funkcije, napajanje 230V
082G3001
AMV 10/14/230V
082G3007
AMV 20/15/230V
082G3011
AMV 30/3/230V
AVQM 15
300
5
AVQM 15 - 50
450
10
14
15
3
bez sigurnosne funkcije, napajanje 24V
082G3002
AMV 10/14/24V
082G3008
AMV 20/15/24V
082G3012
AMV 30/3/24V
AMV(E) 10, 11
AVQM 15
300
5
AVQM 15 - 50
450
10
14
15
3
sa sigurnosnom funkcijom - pri nestanku napajanja zatvara ventil, napajanje 230V
082G3003
AMV 13/14/230V
082G3009
AMV 23/15/230V
082G3013
AMV 33/3/230V
AVQM 15
300
5
AVQM 15 - 50
450
10
14
AMV(E) 20/30
15
3
sa sigurnosnom funkcijom - pri nestanku napajanja zatvara ventil, napajanje 24V
082G3004
AMV 13/14/24V
082G3010
AMV 23/15/24V
082G3014
AMV 33/3/24V
AVQM 15
300
5
AVQM 15 - 50
450
10
14
15
AMV(E) 13, 13SU
3
AME
Elektromotorni pogoni AME, za modularni regulacioni signal
bez sigurnosne funkcije, napajanje 24V
082G3005
AME 10/14/24V
082G3015
AME 20/15/24V
082G3017
AVQM 15
300
5
AVQM 15 - 50
450
10
14
15
AME 30/3/24V
3
sa sigurnosnom funkcijom - pri nestanku napajanja zatvara ventil, napajanje 24V
082G3006
AME 13/14/24V
082G3016
AME 23/15/24V
082G3018
AVQM 15
300
5
AVQM 15 - 50
450
10
AMV(E) 23/33
15
AME 33/3/24V
3
Naziv
Kodni broj
14
Slika
Dodaci za elektromotorne pogone AMV 20/23, 30/33
082G3201
Dodatak 2S, za AMV 20, 23, 30, 33
082G3202
Dodatak 2S + potenciometar 10 kΩ (0-10mm), za AMV 20, 23, 30, 33
082G3203
Dodatak 2S + potenciometar 1 kΩ (0-10mm), za AMV 20, 23, 30, 33
Januar 2013
55
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Kombinovani regulatori protoka sa regulacionim ventilom - Kombi ventili
Kodni broj
Tip
DN
PN
maks. dif.
pritisak
ventila
[bar]
maks.
protok
[m3/h]
Hod [mm]
KVS
[m3/h]
Kombi ventil - Regulator protoka sa regulacionim ventilom AFQM 6
Slika
AFQM 6
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom, maks. temperatura vode 150°C; pH radnog fluida 7-10
Ugradnja u dovod ili povrat
003G1082
AFQM 6 PN16, 40/20
40
003G1083
AFQM 6 PN16, 50/32
50
003G1084
AFQM 6 PN25, 40/20
40
003G1085
AFQM 6 PN25, 50/32
50
003G1086
AFQM 6 PN40, 40/20
40
003G1087
AFQM 6 PN40, 50/32
50
16
16
25
20
40
2,2-11
8
20
3,2-16
12
32
2,2-11
8
20
3,2-16
12
32
2,2-11
8
20
3,2-16
12
32
Kombi ventil AFQM sa padom pritiska na limiteru 0,2bar
AFQM
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom; pad pritiska na limiteru protoka je 0,2bar, maks.
temperatura vode 150°C, priključak - prirubnica EN 1092-2; pH radnog fluida 7-10
Ugradnja u dovod ili povrat
003G6056
AFQM 65/50
65
003G6057
AFQM 80/80
80
003G6058
AFQM 100/125
100
003G6059
AFQM 125/160
125
003G6060
AFQM 150/280
150
003G6061
AFQM 200/320
200
003G6062
AFQM 250/400
250
003G1088
AFQM 65/50
65
003G1089
AFQM 80/80
80
003G1090
AFQM 100/125
100
003G1091
AFQM 125/160
125
16
16
15
12
10
20
25
15
5,6-28
12
50
8,0-40
18
80
12,6-63
20
125
16-80
20
160
30-145
25
280
38-190
27
320
56-280
27
400
5,6-28
12
50
8,0-40
18
80
12,6-63
20
125
16-80
20
160
Kombi ventil AFQM sa padom pritiska na limiteru 0,5bar
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom; pad pritiska na limiteru protoka je 0,5bar, maks.
temperatura vode 150°C, priključak - prirubnica EN 1092-2; pH radnog fluida 7-10
Ugradnja u dovod ili povrat
003G6063
AFQM 65/50
65
003G6064
AFQM 80/80
80
003G6065
AFQM 100/125
100
003G6066
AFQM 125/160
125
003G6067
AFQM 150/280
150
003G6068
AFQM 200/320
200
003G6069
AFQM 250/400
250
Januar 2013
16
16
15
12
10
56
5,6-28
12
50
8,0-40
18
80
12,6-63
20
125
16-80
20
160
30-145
25
280
38-190
27
320
56-280
27
400
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Elektromotorni pogoni za AFQM 6 i AFQM PN25
Kodni broj
AMV, AME
Za regulatore
Tip
Sila [N]
Krajnji
prekidači
Brzina
[s/mm]
Slika
Elektromotorni pogoni AMV, za 3-stepeni regulacioni signal, za regulatore AFQM 6, AFQM PN25
Za regulatore AFQM 6 i AFQM PN25 DN65 i DN80
bez sigurnosne funkcije, napajanje 230V
082G0608
082G0609
AMV 410 230VAC
AMV 410 230VAC
AFQM 6, AFQM PN25
DN65 i DN80
1000
2
15
15
AFQM 6, AFQM PN25
DN65 i DN80
800
2
15
15
2
15
sa sigurnosnom funkcijom, napajanje 230V
082G0611
082G0612
AMV 413 230VAC
AMV 413 230VAC
Elektromotorni pogoni AME, za kontinualni regulacioni signal, za AFQM 6 i AFQM
Za regulatore AFQM 6 i AFQM PN25 DN65 i DN80
bez sigurnosne funkcije, napajanje 24V
082G0610
AFQM 6, AFQM PN25
DN65 i DN80
AME 410 24VAC
1000
sa sigurnosnom funkcijom, napajanje 24V
082G0613
AMV(E) 410, 413
AFQM 6, AFQM PN25
DN65 i DN80
AME 413 24VAC
800
2
15
Elektrohidraulični pogoni AMV, za 3-stepeni regulacioni signal, za AFQM 6 i AFQM
Za regulatore AFQM 6 i AFQM PN25
bez sigurnosne funkcije, napajanje 230V
082G0614
AMV 610 230VAC
AFQM 6 i AFQM PN25
1200
2
15
AFQM 6 i AFQM PN25
1200
2
2
15
4
1200
2
15
1200
2
2
15
4
sa sigurnosnom funkcijom, napajanje 230V
082G0616
082G0618
AMV 613 230VAC
AMV 633 230VAC
Elektrohidraulični pogoni AME, za kontinualni regulacioni signal, za AFQM 6 i AFQM
Za regulatore AFQM 6 i AFQM
bez sigurnosne funkcije, napajanje 230V
082G0615
AFQM 6 i AFQM PN25
AME 610 230VAC
sa sigurnosnom funkcijom, napajanje 230V
082G0619
082G0620
AME 613 230VAC
AME 633 230VAC
AMV(E) 610, 613, 633
AFQM 6 i AFQM PN25
Elektromotorni pogoni za AFQM PN16
Tip
Kodni broj
AMV, AME
Za ventile
Sila [N]
Hod [mm]
Brzina
[s/mm]
AMV
Elektromotorni pogoni AMV, za 3-stepeni regulacioni signal
bez sigurnosne funkcije, napajanje 230V
082H3021
082H3024
082G1451
082G1461
AMV 55/8/230V
AMV 56/4/230V
AMV 85/8/230V
AMV 86/3/230V
AFQM PN16 DN65 DN125
AFQM PN16 DN150 DN250
Slika
2000
1500
5000
40
2000
1500
5000
40
2000
1500
5000
40
52
8
4
8
3
bez sigurnosne funkcije, napajanje 24V
082H3020
082H3023
082G1450
082G1460
AMV 55/8/24V
AMV 56/4/24V
AMV 85/8/24V
AFQM PN16 DN65 DN125
AFQM PN16 DN150 DN250
52
8
4
8
3
Elektromotorni pogoni AME, za modularni regulacioni signal
bez sigurnosne funkcije, napajanje 24V
082H3022
082H3025
082G1452
082G1462
Januar 2013
AME 55/8/24V
AME 56/4/24V
AME 85/8/24V
AME 86/3/24V
AFQM PN16 DN65 DN125
AFQM PN16 DN150 DN250
57
52
8
4
8
3
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Kombinovani regulatori protoka sa regulacionim ventilom
Tip
Kodni broj
DN
PN
Kvs
Priključak
Opseg
protoka (l/h)
Hod
(mm)
Slika
Kombinovani automatski limiter protoka i regulacioni ventil AHQM
AHQM
Regulacioni ventil bez pomoćne energije sa integrisanim regulacionim ventilom i funkcijom ograničenja protoka. Min. dif. pritisak na
restriktoru je 0,12 bar (0,14 bar za DN25 i DN32) maks. dif. pritisak na ventilu 4 bar, temperatura vode od 2 do 120°C, PN16, materijal
kućišta mesing .
Ugradnja u razvod ili povrat
003L3592 AHQM 15
15
1.0
G 3/4" SN
35-430
003L3593 AHQM 15
15
1.25
G 3/4" SN
110-700
003L3594 AHQM 15
15
1.6
G 3/4" SN
200-1000
5.5
PN16
003L3595 AHQM 20
20
2.5
G 1" SN
250-1200
003L3596 AHQM 25
25
4.0
G 1 1/4" SN
430-2200
003L3597 AHQM 32
32
6.3
G 1 3/4" SN
650-3400
Sila [N]
Hod [mm]
5.0
Elektromotorni pogoni za kombinovane regulatore AHQM
Tip
Kodni broj
Brzina
[s/mm]
AMV
Elektromotorni pogoni AMV, za 3-stepeni regulacioni signal
bez sigurnosne funkcije, napajanje 230V
082G3001 AMV 10/14/230V
082H8037
082H8039
082H8041
082H8043
300
AMV 130/230V
AMV 140/230V
AMV 130H/230V
AMV 140H/230V
082G3090 AMV 150/24/230V
Slika
5
200
5.5
200
5.5
250
5
300
5
14
24
12
24
12
24
bez sigurnosne funkcije, napajanje 24V
082G3002 AMV 10/14/24V
082H8036
082H8038
082H8040
082H8042
14
24
12
24
12
AMV 130/24V
AMV 140/24V
200
5.5
AMV 130H/24V
AMV 140H/24V
200
5.5
082G3003 AMV 13/14/230V
300
5
14
082G3004 AMV 13/14/24V
300
5
14
sa sigurnosnom funkcijom - pri nestanku napajanja zatvara ventil
AME
Elektromotorni pogoni AME, za modularni regulacioni signal
bez sigurnosne funkcije, napajanje 24V
082G3005 AME 10/14/24V
082H8044
082H8045
082H8046
082H8047
AME 130
AME 140
AME 130H
AME 140H
300
5
200
5.5
200
5.5
300
5
14
24
12
24
12
sa sigurnosnom funkcijom - pri nestanku napajanja zatvara ventil, napajanje 24V
082G3006 AME 13/14/24V
Januar 2013
58
14
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Dodaci za priključenje na cevovod
Za tipove ventila
Kodni broj
003H6908
003H6909
003H6910
003H6914
003H6902
003H6903
003H6904
003H6906
003H6915
003H6916
003H6917
DN
ventila
Priključak sa krajevima za zavarivanje
AHQM
DN 15
AHQM
DN 20
AHQM
DN 25
AHQM
DN 32
Priključak sa nastavkom sa spoljnim navojem
AHQM
DN 15
AHQM
DN 20
AHQM
DN 25
AHQM
DN 32
Priključak sa prirubničkim nastavkom
AHQM
DN 15
AHQM
DN 20
AHQM
DN 25
Dimenzije
prema cevovodu
prema
ventilu
Sadržaj
Slika
DN15 x 3/4"UN
DN20 x 1"UN
DN25 x 1 1/4" UN
DN32 x 1 3/4"UN
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
R1/2"SN x 3/4"UN
R3/4"SN x 1"UN
R1"SN x 1 1/4" UN
R5/4"SN x 1 3/4"UN
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
DN15 x 3/4"UN
DN20 x 1"UN
DN25 x 1 1/4" UN
2 priključka, 2 holender navrtke i
2 zaptivke
Brzi izbor AHQM
Za izbor AHQM ventila dovoljno je da
znate projektni protok:
DN
15
15
15
20
25
32
Kvs
1,0
1,25
1,6
2,5
4,0
6,3
Min.
0,035
0,11
0,2
0,25
0,43
0,65
Max
0,43
0,7
1,0
1,2
2,2
3,4
Primer upotrebe AHQM - mala podstanica za indirektno grejanje
Januar 2013
59
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Elektronski regulatori ECL Comfort
ECL Comfort 210
ECL Comfort 310
Osnovni zahtevi, visoke performance u daljinskim
sistemima grejanja.
Za visoke zahteve – sa komunikacionim i opcijama za
proširenje
• regulacija do 2 1/2 regulaciona kruga
• Inteligentni ECL aplikacioni ključevi serije A2xx
• Okreni/stisni navigaciono dugme
• Veliki grafički ekran sa pozadinskim svetlom, meni na srpskom jeziku
• Više mesta za kablove
• Kutija za kablove i korisnički interfejs su razdvojivi
• Dva izlaza za 3-tačkastu regulaciju optimizovana za elektromotorne pogone
• 8 ulaza: 6 Pt 1000, 2 koja mogu biti konfigurisana
• 4 relejna izlaza
• Očitavanje zapamćenih podataka na ekranu ili putem USB interfejsa
• USB port za servis
• Modbus RS485 za kratke kablove
• Master/slave opcija
• Optimizovan za podstanice i rad sistema uz korišćenje Danfoss pogona, regulacionih
ventila, Pt 1000 senzora i pretvarača pritiska.
Januar 2013
60
Kao dodatak karakteristikama ECL Comfort 210,
ECL Comfort 310 Vam pruža:
• do 3 1/2 regulaciona kruga
• Integrisane komunikacione interfejse:
o USB interfejs za servis
o Modbus RS485 za veću udaljenost i umrežavanje
o M-bus master namenjen merilima utroška toplote
o Modbus TCP
• 10 ulaza: 6 Pt 1000, 4 mogu biti konfigurisana
• Tri izlaza sa 3-tačkastom regulacijom optimizovana za EM pogone
• 6 relejnih izlaza
• Očitavanje zapamćenih podataka na ekranu ili putem
komunikacionog interfejsa
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Elektronski regulatori ECL Comfort
Tip
Kodni broj
Opis, tehnički podaci
N) Nettopreis / Prix net
Elektronski regulatori
Univerzalni elektronski regulator za regulaciju jednog kruga:
- grejanja (kompenzacija prema spoljnoj temperaturi) ili
- pripreme PTV
Primenjuje se u sistemima gde je izvor toplote sistem daljinskog grejanja ili toplovodni kotao.
087B1251
ECL 110
24 V a.c.
087B1252
ECL 110
24 V a.c., sa tajmerom
087B1261
ECL 110
230 V a.c.
087B1262
ECL 110
230 V a.c., sa tajmerom
Elektronski regulatori
Slika
ECL 110
ECL 210
Regulator bez podnožja, aplikacionog ključa i senzora
087H3020
ECL 210
Univerzalni hardver – 230 V a.c.
Nije uključeno podnožje za montažu.
087H3024
ECL 210
Univerzalni hardver – 24 V a.c.
Nije uključeno podnožje za montažu.
087H3030
ECL 210B
Univerzalni hardver – 230 V a.c. Bez ekrana i točkića. Potrebna jedinica za daljinsko upravljanje.
Nije uključeno podnožje za montažu.
087H3034
ECL 210B
Univerzalni hardver – 24 V a.c. Bez ekrana i točkića. Potrebna jedinica za daljinsko upravljanje.
Nije uključeno podnožje za montažu.
Za kompletan regulator ECL Comfort 210 potrebni su vam još podnožje za montažu, senzori temperature i ECL aplikacioni ključ
Elektronski regulatori
ECL 310
Regulator bez podnožja, aplikacionog ključa i senzora
087H3040
ECL 310
Univerzalni hardver – 230 V a.c.
Nije uključeno podnožje za montažu.
087H3044
ECL 310
Univerzalni hardver – 24 V a.c.
Nije uključeno podnožje za montažu.
087H3050
ECL 310B
Univerzalni hardver – 230 V a.c. Bez ekrana i točkića. Potrebna jedinica za daljinsko upravljanje.
Nije uključeno podnožje za montažu.
087H3054
ECL 310B
Univerzalni hardver – 24 V a.c. Bez ekrana i točkića. Potrebna jedinica za daljinsko upravljanje.
Nije uključeno podnožje za montažu.
Za kompletan regulator ECL Comfort 310 potrebni su vam još podnožje za montažu, senzori temperature i ECL aplikacioni ključ
Aplikacioni ključevi za ECL Comfort 210/310
Regulacija temperature polaza u skladu sa spoljnim vremenskim uslovima
087H3802
A230
... ili kontrola konstantne temperature polaza sistema za grejanje sa kliznim ograničenjem
temperature povratnog voda i sa/bez kompenzacije uticaja vetra.
087H3805
A231
... sa kontrolom dvostruke pumpe za cirkulaciju i održavanje pritiska.
087H3801
A260
... sa kliznim ograničenjem temperature povratnog voda za dva nezavisna kruga grejanja.
087H3800
A266
... sa kliznim ograničenjem temperature povratnog voda. Kontrola konstantne temperature PTV
kruga.
Dodatne funkcije: regulacija prekida protoka (flow switch).
087H3804
A361
... sa kliznim ograničenjem temperature povratnog voda za dva nezavisna grejna kruga sa kontrolom
dvostruke pumpe za cirkulaciju i održavanje pritiska.
087H3803
A368
... sa kliznim ograničenjem temperature povratnog voda, kontrolom dvostruke pumpe za cirkulaciju i
održavanje pritiska, takođe sa dvostrukom pumpom. Kontrola konstantne temperature PTV kruga i
kontrolom dvostruke pumpe.
Januar 2013
61
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Dodaci i senzori za regulatore ECL Comfort, termostati
Tip
Kodni broj
Opis, tehnički podaci
Slika
087H3220
Podnožje za montažu ECL Comfort 210, za montažu na zid i DIN šinu (35 mm).
087H3230
Podnožje za montažu ECL Comfort 310, za montažu na zid i DIN šinu (35 mm).
087H3200
ECA 30
Jedinica za daljinsko upravljanje sa integrisanim senzorom temperature i mogućnošću za
povezivanje sa spoljašnjim senzorom temperature Pt 1000.
Uključeno je postolje za montažu na zid.
087H3201
ECA 31
Jedinica za daljinsko upravljanje sa integrisanim senzorom temperature
i senzorom vlage. Mogućnost za povezivanje sa spoljašnjim senzorom
temperature Pt 1000. Uključeno je postolje za montažu na zid.
ECA 30/31 pribor za montažu na panel. Format 144 × 96 mm, stvarni otvor 139 × 93 mm.
087H3236
087H3202
ECA 32
Interni U/I modul
Senzori Pt1000 za ECL Comfort regulatore
087B1164
ESM-10
087B1165
ESM-11
087B1180
ESMU 100
087B1182
ESMU 100
087B1184
ESMB-12
084N1012
ESMT
087N1050
087N1051
ST 1
ST 2
Pt 1000 senzori
Spoljašnji i sobni senzor ESM-10
Temperaturni opseg
Nalegajući senzor
Temperaturni opseg
Za montažu na cev
Uronjeni senzor
Temperaturni opseg
Materijal
Priključci
Uronjeni senzor
Temperaturni opseg
Materijal
Priključci
kablovski senzor
Temperaturni opseg
-30 ... +50 °C
0 ... 100 °C
DN 15 ... 65
0 ... 140 °C
bakar
R = 1/2", I = 100 mm
0 ... 140 °C
nerđajući čelik
R = 1/2", I = 100 mm
0 ... 100 °C
d = 6 mm, I = 2,5 m
-30 ... +50 °C
Spoljašnji i sobni senzor ESMT
Termostat i bezbednosni reduktor
TR 30-120 °C ; STW 100-120 °C; dužina pipka 120mm, priključak 1/2'' SN
TR 25-95 °C; STB 95 °C; dužina pipka 120mm, priključak 1/2'' SN
Čaure za senzore Pt1000
087B1190
087B1191
Čaura za ESMU 100, nerđajući čelik
Čaura za ESMU 250, nerđajući čelik
R = 1/2", I = 100 mm
R = 1/2", I = 250 mm
ECL PORTAL - efikasno rešenje za daljinski nadzor i upravljanje kontrolerima ECL Comfort 310
Jednostavna instalacija za koju je dovoljna standardna internet veza.
Dostupne su sve standardne funkcije klasične SCADA:
- pregled aplikacije
- nadzor i upravljanje svim dostupnim parametrima sistema
- data logging svih vrednosti senzora i merila
- alarm funkcija
- podešavanje svih parametara
- dostupan putem standardnih web pretraživača i putem Android smartfonova
Januar 2013
62
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Oznake pogona :
* ukazuju na pravac opruge
Za daljinsko grejanje
Za grejanje i klimatizaciju
ABV NO
ABV NC
TWA-Z
ABNM-Z
ON/OFF
0-10V
AMV(E) 110-120
AMV(E) 130-140
AMI 140
AME 15QM
AME 55QM
AME 85QM
H = sa prekidačem
ON/OFF
0-10V
0-10V
0-10V
AMI 140
AME 15QM
AME 55QM
AME 85QM
AMV 150
AMV(E) 10/13
AMV(E) 20-33
AMV(E) 435
AMV(E) 25/35
AMV(E) 55/56
AMV(E) 85/86
AMV(E) 410/413
AMV(E) 610/613
AME 410
AME 413
AMV 410
AMV 413
AME 610 (230V)
AME 613 (230V)
AMV 610
AMV 613
za servis
SU = Opruga nagore
SD= Opruga nadole
supply
24
24
24
24
230
230
potentiometer
switch
3- position
modulating
safety function
ABV NO
ABV NC
(ABV NO) (ABV NC)
speed
(s/mm)
brzina
(s/mm)
F (N) F (N)
stroke
hod
(mm) (mm)
2...120
16
2...130
25
25
16
16
2...150
2...150 2…200
16
2...150
25
-10…120°C
25
Tip ventila
DN
mm
10(8)
15/2(8)
20/2(8)
25/2(8)
VMV
15
20
25
32
40
VS2
15
20
25
VM2
15
20
25
32
40
50
VB2
15
20
25
32
40
50
VGU
15
20
25
32
40
VGUF
50
VGS
15
20
25
AVQM
15
20
25
15
20
25
32
40
50
ABQM
10 LF
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
VZL2,VZL3,VZL4
RAV
2...120
25
2...150
16
2...150
10
2...120
PN Tmax
bar °C
sa RAV priključkom
(ABV NO) (ABV NC)
Januar 2013
15
20
kvs
m3/h
(1.2)
2.8; (1.5)
5; (2.3)
8; (3.1)
2,5
4
6,3
10
12
0.25;0.4;0.63;1;1.6
2.5
4
0.25;0.4;0.63;1;1.6;2.5;4
4
6.3
10
16
25
0.25;0.4;0.63;1;1.6;2.5;4
6.3
10
16
25
40
4
6,3
8
12,5
16
20
1; 1,6; 3,2
4,5
6,3
0,4; 1; 1,6; 2,5; 4
6,3
8
0,4; 1; 1,6; 2,5; 4
6,3
8
12,5
16
20
30-150l/h
55-275 l/h
90-450 l/h
180-900 l/h
340-1700 l/h
640-3200 l/h
1500-7500l/h
5000-12500 l/h
8000-20000 l/h
11200-28000 l/h
15200-38000 l/h
36000-90000 l/h
58000-145000 l/h
76000-190000 l/h
112000-280000 l/h
0.25; 0.4; 0.63;
1;1,6
2.5; 3,5
hod
mm
2
2.1
2.6
3.1
3.3
4
NO&NC
TWA-Z
ABNM
AMV 110
AMV 120
AMV 130
AMV 140
AME 110
AME 120
AME 130
AME 140
AMV 130
AMV 140
AMI 140
TWA-Z
AMV 150
AMV 150
AMV 20
AMV 23
AME 20
AME 23
AMV 20
AMV 23
AMV 30
AMV 33
AME 30
AME 33
AMV 30
AMV 33
AMV 435
AMV 25
AMV 35
AMV 55
AMV 56
AMV 85
AME 435
AME 25
AME 35
AME 55
AME 56
AME 85
AME 86
AMV 435
AMV 25
AMV 35
AMV 55
AMV 56
AMV 85
AMV 86
14
300
5.5
15
450
10
3
450
10
7,5 & 15
600
20
11
1000
15
3
600
15
8
2000
40
4
1500
40
8
5000
52
3
5000
52
15
1000/800
20
15
1200
25
∆p zatv.
bar
∆p zatv.
bar
∆p zatv.
bar
∆p zatv.
bar
∆p zatv.
bar
∆p zatv.
bar
∆p zatv.
bar
∆p zatv.
bar
∆p zatv.
bar
∆p zatv.
bar
∆p zatv.
bar
10
10
10
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
16
16
16
10
10
10
12
12
12
20
20
20
16
16
16
10
10
10
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
16
16
16
10
10
10
12
12
12
20
20
20
16
16
16
AMV 10
AMV 13 SU&SD
AMV 10
AME 13 SU&SD
AMV 10
AMV 13 SU&SD
1P ili
1S
app. 60
100
app. 3
app. 60
100
app. 3
app. 60
100
app. 3
app. 30
100
app. 3,5
24
150
5.5
12
150
5.5
24
200
5.5
12
200
5.5
12
200
5.5
11
500
15
8
2000
25
8
5000
27
sa AS
24
250
5.5
∆p zatv.
bar
(0.8)
0,2 (0,8)
0,2 (0,8)
0,2 (0,8)
0.6
0.5
0.3
0.2
0.2
∆p zatv.
bar
(0.8)
0,2 (0,8)
0,2 (0,8)
0,2 (0,8)
∆p zatv.
bar
∆p zatv.
bar
∆p zatv.
bar
∆p zatv.
bar
∆p zatv.
bar
∆p zatv.
bar
∆p zatv.
bar
∆p zatv.
bar
∆p zatv.
bar
∆p zatv.
bar
∆p zatv.
bar
∆p zatv.
bar
10
0.6
0.5
0.3
0.2
0.2
10
10
10
16
16
16
5
5
5
10
16
16
5
7
10
5
7
10
5
7
5
12
7
5
20
7
10
2.25
4
4
4
4
AMV 86
20
4
4.5
10
4
15
25
4
27
3
4
2.5
2
1
2.5
2
1
2.5
2
1
63
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Oznake pogona :
* ukazuju na pravac opruge
Za daljinsko grejanje
Za grejanje i klimatizaciju
ABV NO
ABV NC
TWA-Z
ABNM-Z
ON/OFF
0-10V
AMV(E) 110-120
AMV(E) 130-140
AMI 140
AME 15QM
AME 55QM
AME 85QM
H = sa prekidačem
ON/OFF
0-10V
0-10V
0-10V
AMI 140
AME 15QM
AME 55QM
AME 85QM
AMV 150
AMV(E) 10/13
AMV(E) 20-33
AMV(E) 435
AMV(E) 25/35
AMV(E) 55/56
AMV(E) 85/86
AMV(E) 410/413
AMV(E) 610/613
AME 410
AME 413
AMV 410
AMV 413
AME 610 (230V)
AME 613 (230V)
AMV 610
AMV 613
za servis
SU = Opruga nagore
SD= Opruga nadole
supply
24
24
24
24
230
230
potentiometer
switch
3- position
modulating
safety function
ABV NO
ABV NC
(ABV NO) (ABV NC)
speed
(s/mm)
brzina
(s/mm)
F (N) F (N)
stroke
hod
(mm) (mm)
PN Tmax
bar °C
sa RAV priključkom
(ABV NO) (ABV NC)
Tip ventila
DN
mm
kvs
m3/h
hod
mm
15
20
0.25; 0.4; 0.63; 1;
1.6; 2.5
2.5; 4
5.5
15
20
25
32
40
50
15
20
25
32
40
50
15
20
25
32
40
50
65
80
15
20
25
32
40
50
65
80
0.63; 1; 1.6; 2.5; 4
6.3
10
16
25
40
0.63; 1; 1.6; 2.5; 4
6.3
10
16
25
40
0.63; 1; 1.6; 2.5; 4
6.3
10
16
25
40
63
100
0.63; 1; 1.6; 2.5; 4
6.3
10
16
25
40
63
100
40
20
8
50
32
12
65
80
100
125
65
80
100
125
150
200
250
15
20
25
32
40
50
15
20
25
50
80
125
160
50
80
125
160
280
320
400
17
41
68
123
198
290
3.8
7.7
11,6
12
18
25
32/40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
40
62
79
174
275
496
883
1212
2500
3948
5635
NO&NC
TWA-Z
ABNM
AMV 110
AMV 120
AMV 130
AMV 140
AME 110
AME 120
AME 130
AME 140
AMV 130
AMV 140
AMI 140
TWA-Z
AMV 150
AMV 150
app. 60
100
app. 3
app. 60
100
app. 3
app. 60
100
app. 3
app. 30
100
app. 3,5
24
150
5.5
12
150
5.5
24
200
5.5
12
200
5.5
12
200
5.5
11
500
15
8
2000
25
8
5000
27
sa AS
24
250
5.5
∆p zatv.
bar
∆p zatv.
bar
∆p zatv.
bar
∆p zatv.
bar
∆p zatv.
bar
∆p zatv.
bar
∆p zatv.
bar
∆p zatv.
bar
∆p zatv.
bar
∆p zatv.
bar
∆p zatv.
bar
∆p zatv.
bar
∆p zatv.
bar
3.5
3.5
2.5
2.5
AMV 20
AMV 23
AME 20
AME 23
AMV 20
AMV 23
AMV 30
AMV 33
AME 30
AME 33
AMV 30
AMV 33
AMV 435
AMV 25
AMV 35
AMV 55
AMV 56
AMV 85
AME 435
AME 25
AME 35
AME 55
AME 56
AME 85
AME 86
AMV 435
AMV 25
AMV 35
AMV 55
AMV 56
AMV 85
AMV 86
14
300
5.5
15
450
10
3
450
10
7,5 & 15
600
20
11
1000
15
3
600
15
8
2000
40
4
1500
40
8
5000
52
3
5000
52
15
1000/800
20
15
1200
25
∆p zatv.
bar
∆p zatv.
bar
∆p zatv.
bar
∆p zatv.
bar
∆p zatv.
bar
∆p zatv.
bar
∆p zatv.
bar
∆p zatv.
bar
∆p zatv.
bar
∆p zatv.
bar
∆p zatv.
bar
∆p zatv.
bar
PN 16=16
PN 25&40=20
PN 16=16
PN 25&40=21
20
20
20
20
15
15
AMV 10
AMV 13 SU&SD
AMV 10
AME 13 SU&SD
AMV 10
AMV 13 SU&SD
1P ili
AMV 86
1S
-10...130
VRG
16
6
-10...120
VL2
16
-10...130
VL3
VF2
VF3
16
25
40
AFQM 6
25
2...150°C
AFQM
16
16
2...130°C
AMZ 112
AMZ 113
VFY-WA
16
-10…120°C
10
Januar 2013
10
4
15
10
4
15
10
4
15
2.5
20
10
4
15
2.5
20
20
12
18
20
20
25
27
27
16
16
15
15
16
16
15
15
12
10
10
12
10
10
rotation 90°
16
-10...130
VRB
rotation 90°
16
2...120
VZ2; VZ3; VZ4
64
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Prolazni ventili - sistemi grejanja i klimatizacije
N) Nettopreis / Prix net
AMV(E) 85, 86
AMV(E) 56
AMV(E) 55
AMV 423, 523
Hod
[mm]
AMV(E) 438 SU
Priključak
AMV(E) 435
Tip
Kodni broj
AMV(E) 335
maksimalni diferencijalni pritisak [bar]
KVS
[m3/h]
Prolazni ventil VRG2
VRG2
PN16, temperatura 2-120°C, za temperature (-10)-2°C koristite grejač vretena, priključak spoljni navoj
065Z0131
VRG2 15/0,63
1" SN
4
4
4
0,63
065Z0132
VRG2 15/1,0
1" SN
4
4
4
1,0
065Z0133
VRG2 15/1,6
1" SN
4
4
4
1,6
065Z0134
VRG2 15/2,5
1" SN
4
4
4
2,5
065Z0135
VRG2 15/4,0
1" SN
4
4
4
4,0
065Z0136
VRG2 20/6,3
1 1/4" SN
4
4
4
6,3
065Z0137
VRG2 25/10
1 1/2" SN
4
4
4
10,0
065Z0138
VRG2 32/16
2" SN
4
4
4
16
065Z0139
VRG2 40/25
2 1/4" SN
4
4
4
25
065Z0140
VRG2 50/40
2 3/4" SN
4
4
4
40
10
15
Slika
Pogon: vidi pogone na sledećoj strani.
Moguće je koristiti i pogone AMV(E) 15, 25, 35, 323 ,423, 523 uz upotrebu posebnog adaptera.
Prolazni ventil VRB2
VRB2
PN16, temperatura 2-120°C, za temperature (-10)-2°C koristite grejač vretena, priključak spoljni navoj
065Z0171
VRB2 15/0,63
1" SN
4
4
4
0,63
065Z0172
VRB2 15/1,0
1" SN
4
4
4
1,0
065Z0173
VRB2 15/1,6
1" SN
4
4
4
1,6
065Z0174
VRB2 15/2,5
1" SN
4
4
4
2,5
065Z0175
VRB2 15/4,0
1" SN
4
4
4
4,0
065Z0176
VRB2 20/6,3
1 1/4" SN
4
4
4
6,3
065Z0177
VRB2 25/10
1 1/2" SN
4
4
4
10,0
065Z0178
VRB2 32/16
2" SN
4
4
4
16
065Z0179
VRB2 40/25
2 1/4" SN
4
4
4
25
065Z0180
VRB2 50/40
2 3/4" SN
4
4
4
40
10
15
Pogon: vidi pogone na sledećoj strani.
Moguće je koristiti i pogone AMV(E) 15, 25, 35, 323 ,423, 523 uz upotrebu posebnog adaptera.
Prolazni ventil VF2
VF2
Telo ventila do DN100 od GG 25, PN16, maks. temperatura 130°C, priključak prirubnica,
Telo ventila iSNad DN100 od GGG 40.3, PN16, maks. temperatura 200°C, priključak prirubnica.
065Z0271
VF2 15/0,63
DN 15
4
4
4
0.63
065Z0272
VF2 15/1,0
DN 15
4
4
4
1.0
065Z0273
VF2 15/1,6
DN 15
4
4
4
1.6
065Z0274
VF2 15/2,5
DN 15
4
4
4
2.5
065Z0275
VF2 15/4,0
DN 15
4
4
4
4.0
065Z0276
VF2 20/6,3
DN 20
4
4
4
6.3
065Z0277
VF2 25/10
DN 25
4
4
4
10
065Z0278
VF2 32/16
DN 32
4
4
4
16
065Z0279
VF2 40/25
DN 40
4
4
4
25
065Z0280
VF2 50/40
DN 50
4
4
4
40
065Z0281
VF2 65/63
DN 65
2.5
2.5
63
065Z0282
VF2 80/100
DN 80
2.5
2.5
100
065B3205
VF2 100/145
DN 100
065B3230
VF2 125/220
DN 125
065B3255
VF2 150/320
DN 150
10
15
20
30
40
1
1.5
1
0.5
1
0.5
3
145
220
0.2
0.5
0.2
1.5
320
Pogon: vidi pogone na sledećoj strani.
Moguće je koristiti i pogone AMV(E) 15, 25, 35, 323 ,423, 523, 55, 56 uz upotrebu posebnih adaptera.
Za PN6 prolazne prirubničke ventile (model VL2), kontaktirajte Danfoss!
Januar 2013
65
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Elektromotorni pogoni za ventile VRG2, VRB2, VF2
Tip
Kodni broj
Sila [N]
Za ventile
Hod [mm]
Brzina
[s/mm]
Slika
AMV
Elektromotorni pogoni AMV, za 3-stepeni regulacioni signal
bez sigurnosne funkcije, napajanje 230V
VRB2, VRG2, VF2 DN15 - DN80
400
VF2 DN15 - DN100
1200
AMV 55/8/230V
VF2 DN65 - DN150
2000
AMV 56/4/230V
VF2 DN65 - DN125
1500
082H0163
AMV 435/230V
082G3421
AMV 423/3/230V
082G3521
AMV 523/11/230V
082H3021
082H3024
082G1451
AMV 85/8/230V
082G1461
AMV 86/3/230V
20
7,5 ili 15
3
11
40
VF2 DN125, DN150
5000
52
20
8
4
8
AMV(E) 435
3
bez sigurnosne funkcije, napajanje 24V
082H0162
AMV 435/24V
VRB2, VRG2, VF2 DN15 - DN80
400
082G3420
AMV 423/3/24V
082G3520
AMV 523/11/24V
VRB2, VRG2 DN15 - DN50
VF2 DN15 - DN100
1200
082H3020
AMV 55/8/24V
VF2 DN65 - DN150
2000
082H3023
AMV 56/4/24V
VF2 DN65 - DN125
1500
082G1450
AMV 85/8/24V
082G1460
AMV 86/3/24V
VF2 DN125, DN150
7,5 ili 15
3
11
40
5000
52
8
4
8
AMV(E) 55,56
3
AME
Elektromotorni pogoni AME, za modularni regulacioni signal
bez sigurnosne funkcije, napajanje 24V
AME 435/24V
VRB2, VRG2, VF2 DN15 - DN80
082H3022
AME 55/8/24V
VF2 DN65 - DN150
2000
082H3025
AME 56/4/24V
VF2 DN65 - DN125
1500
082G1452
AME 85/8/24V
082G1462
AME 86/3/24V
Tip
VF2 DN125, DN150
Dimenzije
DN ventila
R1/2"SN x 1"UN
R3/4"SN x 1 1/4"UN
DN 15
065Z0292
065Z0293
R1"SN x 1 1/2"UN
DN 25
R1 1/4"SN x 2"UN
DN 32
R1 1/2"SN x 2 1/4"UN
R2"SN x 2 3/4"UN
DN 40
Kodni broj
Dodaci za VRG2, VRB2 ventile
065Z0291
065Z0294
Navojni priključak
065Z0295
065Z0296
20
400
082H0161
40
5000
52
7,5 ili 15
8
4
8
AMV(E) 435
3
Sastav
Slika
DN 20
Set od 1 navojnog priključka sa zaptivkom i navrtkom
DN 50
Dodaci za elektromotorne pogone AMV, grejači vretena
Kodni broj
Tip
Opis
Dodaci za elektromotorne pogone AMV 55, 56
Odjednom je moguće ugraditi samo jedan od dodataka.
082H7035
Dodatak P 10 kΩ/30mm za AMV 55, 56
082H7036
Dodatak P 10 kΩ/40mm za AMV 55, 56
082H7038
Dodatak P 1 kΩ /30mm za AMV 55, 56
082H7039
082H7037
Dodatak P 1 kΩ/40mm za AMV 55, 56
Dodatak 2S za AMV 55, 56
082H7050
Dodatak 2S za AMV 86/3/24
082H7051
Dodatak 2S za AMV 86/3/230
082H7072
Dodatak 2S za AMV 85/8/24
082H7071
Dodatak 2S za AMV 85/8/230
082H7081
Dodatak 2S + P 10 kΩ za AMV 86/3/24
082H7080
Dodatak 2S + P 10 kΩ za AMV 86/3/230
082H7083
Dodatak 2S + P 1 kΩ za AMV 85/3/24
082H7082
065Z7022
Dodatak 2S + P 1 kΩ za AMV 85/8/230
Grejač vretena za pogone AMV/AME 55, 56, napajanje 24V
065Z7021
Grejač vretena za pogone AMV/AME 85, 86, napajanje 24V
Januar 2013
66
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Trokraki ventili
N) Nettopreis / Prix net
AMV(E) 85, 86
AMV(E) 56
AMV(E) 55
AMV 423, 523
Hod
[mm]
AMV(E) 438 SU
Priključak
AMV(E) 435
Tip
Kodni broj
AMV(E) 335
maksimalni diferencijalni pritisak [bar]
KVS
[m3/h]
Trokraki ventil VRG3
VRG3
PN16, temperatura 2-120°C, za temperature (-10)-2°C koristite grejač vretena, priključak spoljni navoj
065Z0111
VRG3 15/0,63
1" SN
4
4
4
0,63
065Z0112
VRG3 15/1,0
1" SN
4
4
4
1,0
065Z0113
VRG3 15/1,6
1" SN
4
4
4
1,6
065Z0114
VRG3 15/2,5
1" SN
4
4
4
2,5
065Z0115
VRG3 15/4,0
1" SN
4
4
4
4,0
065Z0116
VRG3 20/6,3
1 1/4" SN
4
4
4
6,3
4
4
4
10,0
4
4
4
16
10
065Z0117
VRG3 25/10
1 1/2" SN
065Z0118
VRG3 32/16
2" SN
065Z0119
VRG3 40/25
2 1/4" SN
4
4
4
25
065Z0120
VRG3 50/40
2 3/4" SN
4
4
4
40
15
Slika
Pogon: vidi pogone na sledećoj strani.
Moguće je koristiti i pogone AMV(E) 15, 25, 35, 323 ,423, 523 uz upotrebu posebnog adaptera.
Trokraki ventil VRB3
VRB3
PN16, temperatura 2-120°C, za temperature (-10)-2°C koristite grejač vretena, priključak spoljni navoj
065Z0151
VRB3 15/0,63
1" SN
4
4
4
0,63
065Z0152
VRB3 15/1,0
1" SN
4
4
4
1,0
065Z0153
VRB3 15/1,6
1" SN
4
4
4
1,6
065Z0154
VRB3 15/2,5
1" SN
4
4
4
2,5
065Z0155
VRB3 15/4,0
1" SN
4
4
4
4,0
065Z0156
VRB3 20/6,3
1 1/4" SN
4
4
4
6,3
4
4
4
10,0
4
4
4
16
10
065Z0157
VRB3 25/10
1 1/2" SN
065Z0158
VRB3 32/16
2" SN
065Z0159
VRB3 40/25
2 1/4" SN
4
4
4
25
065Z0160
VRB3 50/40
2 3/4" SN
4
4
4
40
15
Pogon: vidi pogone na sledećoj strani.
Moguće je koristiti i pogone AMV(E) 15, 25, 35, 323 ,423, 523 uz upotrebu posebnog adaptera.
Trokraki ventil VF3
VF3
Telo ventila do DN100 od GG 25, PN16, maks. temperatura 130°C, priključak prirubnica,
Telo ventila iSNad DN100 od GGG 40.3, PN16, maks. temperatura 200°C, priključak prirubnica.
065Z0251
VF3 15/0,63
DN 15
4
4
4
0.63
065Z0252
VF3 15/1,0
DN 15
4
4
4
1.0
065Z0253
VF3 15/1,6
DN 15
4
4
4
1.6
065Z0254
VF3 15/2,5
DN 15
4
4
4
2.5
065Z0255
VF3 15/4,0
DN 15
4
4
4
4.0
065Z0256
VF3 20/6,3
DN 20
4
4
4
6.3
065Z0257
VF3 25/10
DN 25
4
4
4
10
065Z0258
VF3 32/16
DN 32
4
4
4
16
065Z0259
VF3 40/25
DN 40
4
4
4
25
065Z0260
VF3 50/40
DN 50
4
4
4
40
065Z0261
VF3 65/63
DN 65
2.5
2.5
63
065Z0262
VF3 80/100
DN 80
2.5
2.5
100
065B1685
VF3 100/145
DN 100
065B3125
VF3 125/220
DN 125
065B3150
VF3 150/320
DN 150
10
15
20
30
40
1
1.5
1
0.5
1
0.5
3
145
220
0.2
0.5
0.2
1.5
320
Pogon: vidi pogone na sledećoj strani.
Moguće je koristiti i pogone AMV(E) 15, 25, 35, 323 ,423, 523, 55, 56 uz upotrebu posebnih adaptera.
Za PN6 trokrake prirubničke ventile (model VL3), kontaktirajte Danfoss!
Januar 2013
67
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Elektromotorni pogoni za ventile VRG3, VRB3, VF3
Tip
Kodni broj
Za ventile
Sila [N]
Hod [mm]
Brzina
[s/mm]
Slika
AMV
Elektromotorni pogoni AMV, za 3-stepeni regulacioni signal
bez sigurnosne funkcije, napajanje 230V
VRB3, VRG3, VF3 DN15 - DN80
400
VF3 DN15 - DN100
1200
AMV 55/8/230V
VF3 DN65 - DN150
2000
AMV 56/4/230V
VF3 DN65 - DN125
1500
082H0163
AMV 435/230V
082G3421
AMV 423/3/230V
082G3521
AMV 523/11/230V
082H3021
082H3024
082G1451
AMV 85/8/230V
082G1461
AMV 86/3/230V
20
7,5 ili 15
3
11
40
VF3 DN125, DN150
5000
52
20
8
4
8
3
AMV(E) 435
bez sigurnosne funkcije, napajanje 24V
082H0162
AMV 435/24V
VRB3, VRG3, VF3 DN15 - DN80
400
082G3420
AMV 423/3/24V
082G3520
AMV 523/11/24V
VRB3, VRG3 DN15 - DN50
VF3 DN15 - DN100
1200
082H3020
AMV 55/8/24V
VF3 DN65 - DN150
2000
082H3023
AMV 56/4/24V
VF3 DN65 - DN125
1500
082G1450
AMV 85/8/24V
082G1460
AMV 86/3/24V
VF3 DN125, DN150
7,5 ili 15
3
11
40
5000
52
8
4
8
3
AMV(E) 55,56
AME
Elektromotorni pogoni AME, za modularni regulacioni signal
bez sigurnosne funkcije, napajanje 24V
082H0161
AME 435/24V
VRB3, VRG3, VF3 DN15 - DN80
400
082H3022
AME 55/8/24V
VF3 DN65 - DN150
2000
082H3025
AME 56/4/24V
VF3 DN65 - DN125
1500
082G1452
AME 85/8/24V
082G1462
AME 86/3/24V
Kodni broj
Tip
VF3 DN125, DN150
Dimenzije
DN ventila
R1/2"SN x 1"UN
R3/4"SN x 1 1/4"UN
DN 15
065Z0292
065Z0293
R1"SN x 1 1/2"UN
DN 25
R1 1/4"SN x 2"UN
DN 32
R1 1/2"SN x 2 1/4"UN
R2"SN x 2 3/4"UN
DN 40
Dodaci za VRG3, VRB3 ventile
065Z0291
065Z0294
Navojni priključak
065Z0295
065Z0296
20
40
5000
52
7,5 ili 15
8
4
8
3
Sastav
AMV(E) 435
Slika
DN 20
Set od 1 navojnog priključka sa zaptivkom i navrtkom
DN 50
Dodaci za elektromotorne pogone AMV, grejači vretena
Kodni broj
Tip
Opis
Dodaci za elektromotorne pogone AMV 55, 56
Odjednom je moguće ugraditi samo jedan od dodataka.
082H7035
Dodatak P 10 kΩ/30mm za AMV 55, 56
082H7036
Dodatak P 10 kΩ/40mm za AMV 55, 56
082H7038
Dodatak P 1 kΩ /30mm za AMV 55, 56
082H7039
082H7037
Dodatak P 1 kΩ/40mm za AMV 55, 56
Dodatak 2S za AMV 55, 56
082H7050
Dodatak 2S za AMV 86/3/24
082H7051
Dodatak 2S za AMV 86/3/230
082H7072
Dodatak 2S za AMV 85/8/24
082H7071
Dodatak 2S za AMV 85/8/230
082H7081
Dodatak 2S + P 10 kΩ za AMV 86/3/24
082H7080
Dodatak 2S + P 10 kΩ za AMV 86/3/230
082H7083
Dodatak 2S + P 1 kΩ za AMV 85/3/24
082H7082
065Z7022
Dodatak 2S + P 1 kΩ za AMV 85/8/230
Grejač vretena za pogone AMV/AME 55, 56, napajanje 24V
065Z7021
Grejač vretena za pogone AMV/AME 85, 86, napajanje 24V
Januar 2013
68
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Regulacione slavine i pogoni
Tip
Kodni broj
DN
PN
KVS
Priključak
[m3/h]
Pripadajući
pogon
Regulacione slavine, mešni ventili - trokraki HRB3 i četvorokraki HRB4
HRB3/4
od DZR mesinga, navojni, maks. temperatura vode 2-110°C.
065Z0398
HRB 3-15
15
1/2" UN
4,0
065Z0405
HRB 3-20
20
3/4" UN
6.3
065Z0407
HRB 3-25
25
065Z0408
HRB 3-32
32
065Z0409
HRB 3-40
065Z0410
HRB 3-50
065Z0411
HRB 4-15
1" UN
10
5/4" UN
16
40
1 1/2" UN
25
50
2" UN
40
15
1/2" UN
2.5
6.3
PN 10
065Z0413
HRB 4-20
20
3/4" UN
065Z0414
HRB 4-25
25
1" UN
10
065Z0415
HRB 4-32
32
5/4" UN
16
065Z0416
HRB 4-40
40
1 1/2" UN
25
065Z0417
HRB 4-50
50
2" UN
40
PN 10
AMB 162
AMB 162
Regulacione slavine, mešni ventili - trokraki HRE3 i četvorokraki HRE4
HRE3/4
od sivog liva, navojni, maks. temperatura vode 2-110°C.
065Z0418
HRE 3-20
20
3/4" UN
065Z0419
HRE 3-25
25
1" UN
10
065Z0420
HRE 3-32
32
5/4" UN
16
065Z0421
HRE 3-40
40
1 1/2" UN
25
065Z0422
HRE 3-50
50
2" UN
40
065Z0423
HRE 4-20
20
3/4" UN
6.3
065Z0424
HRE 4-25
25
065Z0425
HRE 4-32
32
065Z0426
HRE 4-40
065Z0427
HRE 4-50
PN 6
6.3
1" UN
10
5/4" UN
16
40
1 1/2" UN
25
50
2" UN
40
PN 6
Slika
AMB 162
AMB 162
Regulacione slavine, mešni ventili - trokraki HFE3
HFE3
od sivog liva, prirubnički, maks. temperatura vode 2-110°C.
065Z0433
HFE 3-65
65
90
065Z0434
HFE 3-80
80
150
065Z0435
HFE 3-100
100
065Z0436
HFE 3-125
125
280
065Z0437
HFE 3-150
150
400
PN 6
225
AMB 182
Elektromotorni pogoni za regulacione slavine HRB, HRE i HFE
Kodni broj
Tip
Za slavine
DN
Regulacioni
signal
Moment
[Nm]
Dodatni
prekidač
Brzina
[s/90°]
Elektromotorni pogoni za regulacione slavine
AMB 162, 182
082H0010
AMB 162/230V
-
082H0011
AMB 162/230V
-
082H0012
AMB 162/230V
082H0013
AMB 162/24V
082H0014
AMB 162/24V
082H0015
AMB 162/230V
082H0016
AMB 162/24V
082H0017
AMB 182/230V
082H0018
AMB 182/24V
082H0019
AMB 182/230V
082H0020
AMB 182/230V
082H0021
AMB 182/24V
Januar 2013
15-50
Slika
3 - tačkasti
da
5
-
670
140
da
modulacioni
65-100
10
3 - tačkasti
125-150
-
70
-
140
-
70
15
da
280
-
69
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Zonske ON-OFF loptaste slavine s pogonom
Kodni broj
Tip
∆p [bar]
Priključak
maks.
kVS
[m³/h]
Brzina
[s/180°]
Slika
Zonske ON-OFF loptaste slavine s pogonom
Telo slavine od mesinga, niklovana, PN16, temp. opseg 0-130°C, IP44, unutrašnji navoj; zajedno sa elektromotornim pogonom.
Pogon ima mogućnost ručnog pokretanja.
Prolazna loptasta slavina s pogonom 220V
AMZ 112
230 V; Pogon ima izlazni relej 1A, koji je pod naponom, kada je slavina otvorena
082G5501
AMZ 112 DN15
1/2" unutr. navoj
17
082G5502
AMZ 112 DN20
3/4" unutr. navoj
41
082G5503
AMZ 112 DN25
1" unutr. navoj
082G5514
AMZ 112 DN32
1 1/4" unutr. navoj
082G5515
AMZ 112 DN40
1 1/2" unutr. navoj
198
082G5516
AMZ 112 DN50
2" unutr. navoj
290
6.0
30
68
123
32
Prolazna loptasta slavina s pogonom 24V
24 V; Pogon ima izlazni relej 1A, koji je pod naponom, kada je slavina otvorena
082G5520
AMZ 112 DN15
1/2" unutr. navoj
17
082G5521
AMZ 112 DN20
3/4" unutr. navoj
41
082G5522
AMZ 112 DN25
1" unutr. navoj
082G5523
AMZ 112 DN32
1 1/4" unutr. navoj
082G5524
AMZ 112 DN40
1 1/2" unutr. navoj
198
082G5525
AMZ 112 DN50
2" unutr. navoj
290
6.0
30
68
123
32
Trokraka razdelna loptasta slavina s pogonom 230V
AMZ 113
Pogon ima izlazni relej 1A, koji je pod naponom, kada je otvoren tok AB-B.
082G5511
AMZ 113 DN15
1/2" unutr. navoj
082G5512
AMZ 113 DN20
3/4" unutr. navoj
082G5513
AMZ 113 DN25
1" unutr. navoj
3.8
6.0
7.7
60
11.6
Trokraka razdelna loptasta slavina s pogonom 24V
Pogon ima izlazni relej 1A, koji je pod naponom, kada je otvoren tok AB-B.
082G5526
AMZ 113 DN15
1/2" unutr. navoj
082G5527
AMZ 113 DN20
3/4" unutr. navoj
082G5528
AMZ 113 DN25
1" unutr. navoj
Januar 2013
3.8
6.0
7.7
60
11.6
70
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Ultrazvučna merila energije toplote - Kalorimetri
Nazivni protok QN
Tip
Priključak
PN
Ugradnja temp. senzora
Build up number
Ultrazvučno kompaktno merilo energije toplote
Sonometer 1100
Kompaktno ultrazvučno merilo utroška energije toplote, za grejanje, montaža u vod niže temperature, dužina kabla između računske jedinice i vodomernog dela
1,5m, senzori temperature Pt500 f5,2mm, dužina kablova temperaturskih senzora 2 metra
- Opcija 1- baterijsko napajanje 3,6 V DC (A-Cell), bez komunikacionih modula (xy =10, z = 0)
- Opcija 2- baterijsko napajanje 3,6 V DC (D-Cell), sa M-Bus komunikacionim modulom (xy =2D, z = 0)
- Opcija 3- baterijsko napajanje 3,6 V DC (D-Cell), sa integrisanim radio komunikacionim modulom (Radio 868 MHz OMS) (xy =20, z = 3)
0,6 m³/h
1,5 m³/h
2,5 m³/h
3,5 m³/h
6 m³/h
10 m³/h
Sonometer
1100
6 m³/h
DN15, 3/4"SN
DN20, 1"SN
PN16
DN25, 5/4"SN
jedan senzor je ugrađen u
telo kalorimetra, drugi je
direktan i montira se u cev
preko adaptera R1/2'' x
M10x1
1HE1A-CALxy0z-AN1U1-CS1
1HE1G-CALxy0z-AN1U1-CS1
1HE1J-CALxy0z-AN1U2-CS1
mesingane čaure 35 mm
1HE1L-CALxy0z-AN4F3-CS1
mesingane čaure 35 mm
1HE1M-CALxy0z-AN4F3-CS1
DN40, 2"SN
mesingane čaure 52 mm
1HE1N-CALxy0z-CN4G4-CS1
DN25 prirubnica
mesingane čaure 35 mm
1HE2E-DALxy0z-AN4F0-CS1
DN25 prirubnica
mesingane čaure 35 mm
1HE2G-DALxy0z-AN4F0-CS1
3,5 m³/h
DN32 prirubnica
mesingane čaure 35 mm
1HE2F-DALxy0z-AN4F0-CS1
6 m³/h
DN32 prirubnica
mesingane čaure 35 mm
1HE2H-DALxy0z-AN4F0-CS1
10 m³/h
DN40 prirubnica
mesingane čaure 52 mm
1HE2I-DALxy0z-CN4G0-CS1
15 m³/h
DN50 prirubnica
mesingane čaure 52 mm
1HE2J-DALxy0z-CN4G0-CS1
25 m³/h
DN65 prirubnica
mesingane čaure 52 mm
1HE2K-DALxy0z-CN4G0-CS1
40 m³/h
DN80 prirubnica
mesingane čaure 85 mm
1HE2L-DALxy0z-CN4H0-CS1
60 m³/h
DN100 prirubnica
mesingane čaure 85 mm
1HE2M-DALxy0z-CN4H0-CS1
PN25
U cenu je takođe uključen i prvi obavezni pregled od strane Direkcije za mere i dragocene metale.
Za informacije o specifičnim mogućnostima isporuke merila (različite dužina kablova i senzora, komunikacija i prenošenje podataka na elektronski regulator,
očitavanje u različitim jedinicama energije, merenje energije hlađenja...) pogledajte opcije na sledećoj strani.
Moduli
087G6027
M-Bus modul
087G6034
Analogni izlazni modul 4-20mA
087G6029
RS-232 modul
087G6039
Modul za 2 dodatna pulsna izlaza, energija i protok
087G6031
RS-232 modul sa kablom
087G6037
Modul za 2 dodatna pulsna ulaza, npr. iz vodomera
087G6032
RS-485 modul
087G6041
Modul za 2 dodatna pulsna ulaza + 1 pulsni izlaz
087G6035
L-Bus modul
087G6024
Napajanje 230V AC
087G6046
Par senzora f5,2mm sa 3m kablom, Pt500, MID
087G6025
Napajanje 24V AC
087G6047
Par senzora f5,2mm sa 5m kablom, Pt500, MID
087G6020
Baterija 3,6 V DC (A-Cell)
087G6048
Par senzora f5,2mm sa 10m kablom, Pt500, MID
087G6022
Baterija 3,6 V DC (D-Cell)
087G6075
Adapter za montažu direktnog senz. R1/2'', M10x1
087G6071
Holenderski set za kalorimetre R1/2 x G3/4 (DN 15)
087G6053
Mesingana čaura f5,2 mm, 35mm, MID - 1 komad
087G6072
Holenderski set za kalorimetre R3/4 x G1 (DN 20)
087G6054
Mesingana čaura f5,2 mm, 52mm, MID - 1 komad
087G6073
Holenderski set za kalorimetre R1 x G5/4 (DN 25)
Napajanje
Čaure i adapteri za ugradnju senzora
Temperaturski senzori
Holenderski nastavci
Sonometer 2100 - rastavljivo ultrazvučno merilo utroška
toplotne energije
M-CAL - mehaničko merilo utroška toplotne energije
Nominalni protok: 0.6, 1.5, 2.5 m3/h
Temperatura do 90°C
Dimenzije: DN15 i DN20, navojni
Januar 2013
Nominalni protok: 0.6 - 60 m3/h
Temperatura do 130°C
Dimenzije: DN15 - DN100
71
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
SONOMETER TM1100
build up number AAA BB - C
D
E
F
G
H
P - I
J
K
L
M - NN O
087G6011
AAA - aplikacija
kalorimetar za grejanje
kalorimetar za hlađenje
kalorimetar za grejanje / hlađenje
O - verifikacija
1HE
1CO
1HC
1
4
BB - senzor protoka
qp
qp
qp
qp
qp
qp
qp
qp
qp
qp
qp
qp
qp
qp
qp
qp
qp
qp
qp
qp
qp
qp
qp
qp
qp
qp
qp
1
0.6 m³/h / 110mm navoj / DN 15 / G¾B
0.6 m³/h / 130mm navoj / DN 20 / G1B
0.6 m³/h / 190mm navoj / DN 20 / G1B
1.0 m³/h / 110mm navoj / DN 15 / G¾B
1.0 m³/h / 130mm navoj / DN 20 / G1B
1.0 m³/h / 190mm navoj / DN 20 / G1B
1.5 m³/h / 110mm navoj / DN 15 / G¾B
1.5 m³/h / 130mm navoj / DN 20 / G1B
1.5 m³/h / 190mm navoj / DN 20 / G1B
2.5 m³/h / 130mm navoj / DN 20 / G1B
2.5 m³/h / 190mm navoj / DN 20 / G1B
3.5 m³/h / 260mm navoj / DN 25 / G1¼B
6 m³/h / 260mm navoj / DN 25 / G1¼B
10 m³/h / 300mm navoj / DN 40 / G2B
0.6 m³/h / 190mm prirubnički DN 20 1
1.0 m³/h / 190mm prirubnički DN 20 1
1.5 m³/h / 190mm prirubnički DN 20 1
2.5 m³/h / 190mm prirubnički DN 20 1
3.5 m³/h / 260mm prirubnički DN 25 1
1
3.5 m³/h / 260mm prirubnički DN 32
6 m³/h / 260mm prirubnički DN 25 1
6 m³/h / 260mm prirubnički DN 32 1
10 m³/h / 300mm prirubnički DN 40 1
15 m³/h / 270mm prirubnički DN 50 1
25 m³/h / 300mm prirubnički DN 65 1
40 m³/h / 300mm prirubnički DN 80 1
1
60 m³/h / 360mm prirubnički DN 100
1
1A
1B
1C
1D
1E
1F
1G
1H
1I
1J
1K
1L
1M
1N
2A
2B
2C
2D
2E
2F
2G
2H
2I
2J
2K
2L
2M
00
AT
BA
BG
CN
DK
CZ
DE
GB
HR
IE
IT
KZ
LV
MD
PL
RO
RU
CS
SK
SI
TR
UA
1
0
1
2
3
4
C
D
Prirubnički su uvek PN25!
L
D - kabl između senzora protoka i računske jedinice
1.5m
3m
5m 1
0,2 m
1
2
2
Nije moguće za qp 3,5 m3/h i 6,0m3/h verzije
Samo za qp 0,6-2,5 m3/h; max. do 90°C
0
A
B
C
D
L
H
bez
navojni
navojni
navojni
navojni
set
set
set
set
R½" x G ¾ B
R¾" x G 1 B
R1" x G 5/4 B
R1½ x G 2 B
- Dodaci / čaure
bez
za ø 5.2 mm temperaturske senzore
mesing-čaure, 35 mm, MID 2
mesing-čaure, 52 mm, MID
mesing-čaure, 85 mm, MID
mesing-čaure, 120 mm, MID
nerđajući čelik-čaure, 85mm MID
nerđajući čelik-čaure, 120mm MID
nerđajući čelik-čaure, 155mm MID
nerđajući čelik-čaure, 210mm MID
F
G
H
I
3
4
5
6
E - montaža
vod niže temperature
vod više temperature
Neutralni kod
Austria
Bosnia
Bulgaria
China
Denmark
Czech Republic
Germany
United Kingdom
Croatia
Ireland
Italy
Kazakhstan
Latvia
Moldova
Poland
Romania
Russia
Srbija
Slovak Republic
Slovenia
Turkey
Ukraine
M - holenderski priključci (setovi)
Prirubnički su uvek PN25!
1
1
F - napajanje
baterija 3.6V DC (A-cell)
baterija 3.6V DC (D-cell)1
mrežno napajanje 230V AC
mrežno napajanje 24V AC
1
1
2
3
4
Neophodno za varijante sa integrisanim radiom
GH - interfejs (komunikacioni) moduli
moduli slot 1
bez modula na slotu 1
Analogni modul (4-20mA) 1
Kombinovani modul (2 pulsna ulaza / 1 pulsni izlaz)
Pulsni ulazni modul (2 ulaza)
M-Bus modul
L-BUS modul (eksterni radio)
RS-232 modul
RS485 modul
moduli slot 2
bez modula na slotu 2
Pulsni izlazni modul2
Kombinovani modul (2 pulsna ulaza / 1 pulsni izlaz)2
Pulsni ulazni modul (2 ulaza)2
M-Bus modul 2
L-BUS modul (eksterni radio) 2
RS-232 modul 2
RS485 modul 2
1
2
0
A
B
C
D
E
F
G
verzije sa jednom čaurom - na upit
2
max temperatura: 105°C
V
W
X
Y
Z
1
2
za ø 6 mm temperaturske senzore (par)
mesing-čaure, 40 mm MID
DN25 - 65
mesing-čaure, 85 mm MID
DN80 - 125
mesing-čaure, 120 mm MID
DN150 - 200
nerđajući čelik-čaure, 85 mm MID
DN80 - 125
nerđajući čelik-čaure, 120 mm MID
DN150 - 200
nerđajući čelik-čaure, 155 mm MID
DN 200 - 250
nerđajući čelik-čaure, 210 mm MID
DN 300
R
S
T
U
dodaci (1 komad)
loptasta slavina DN15 - ½" za direktan senzor
loptasta slavina DN20 - ¾" za direktan senzor
loptasta slavina DN25 - 1" za direktan senzor
adapter za montažu direktnog senzora R½" M10x1
3
nije moguće za φ 6mm senzore
K - montaža temperaturskih senzora
0
A
B
C
D
E
F
G
1
2
3
4
Direktno
Direktno
Montaža
Montaža
montirani (qp 0,6 - qp 2,5) 1
montirani (qp 3,5 - qp 15) 1
preko čaura (2 slobodna senzora) (qp 0,6 - qp 2,5)
preko čaura (2 slobodna senzora) (qp 3,5 - qp 60)
1
2
jedan senzor montiran u telu senzora protoka
2
2 slobodna temp. senzora
J - temperaturski senzori (par)
N
O
P
Q
T
U
V
W
P - Integrisani radio modul
0
1
2
3
4
Pt
Pt
Pt
Pt
Pt
Pt
Pt
Pt
500
500
500
500
500
500
500
500
/
/
/
/
/
/
/
/
f
f
f
f
f
f
f
f
5.2mm
5.2mm
5.2mm
5.2mm
6.0mm
6.0mm
6.0mm
6.0mm
/
/
/
/
/
/
/
/
2m kabla, MID i 22.77/08.04
3m kabla, MID i 22.77/08.04
5m kabla, MID i 22.77/08.04
10m kabla, MID i 22.77/08.04
2m kabla MID 2
3m kabla MID2
2
5m kabla MID
10m kabla MID1 2
1
2
I - jedinica energije
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Januar 2013
(par 1)
DN15 - 32
DN40 - 65
DN80 - 125
DN150 -200
DN80 - 125
DN150 -200
DN200 - 250
DN 300
3
Samo jedan modul moguć
Integrisani radio nije moguć
bez integrisanog radio modula
Radio 868 MHz Real data (standard)
Radio 434 MHz Real data
Radio 868 MHz Open Metering (OMS)
Radio 434 MHz Open Metering (OMS)
izveštaj o testiranju na poseban zahtev
NN - Kod za državu
C - nominalni pritisak
PN16
PN25
bez odobrenja. bez izveštaja o
testiranju
u skladu sa nacionalnom
regulacijom
u skladu sa MID. sa pismom o
saobraznosti1
0
72
1
dostupno samo kao dodatna oprema
nije moguće za hlađenje i hlađenje/grejanje
kWh (bez cifara iza zareza)
MWh (1 cifra iza zareza)
MWh (2 cifre iza zareza)
MWh (3 cifre iza zareza)
GJ (1 cifra iza zareza)
GJ (2 cifre iza zareza)
GJ (3 cifre iza zareza)
Gcal (1 cifra iza zareza)1
Gcal (2 cifre iza zareza)1
Gcal (3 cifre iza zareza)1
1
MBtu (1 cifra iza zareza)
1
MBtu (2 cifre iza zareza)
MBtu (3 cifre iza zareza)1
1
nije primenjiv za MID odobrena merila
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Toplotne podstanice
Podstanica za jednu stambenu jedinicu
Unistat
Indirektan priključak grejanja, za mikro i makro mreže
-Indirektno grejanje
- elektronski regulator sa spoljnim senzorom temperature
- regulator protoka - kombi ventil
- razmenjivač toplote od nerđajućeg čelika
- merno regulaciona armatura
-zavareni spojevi na primarnoj strani
- varijante PN16 ili PN25
- masa (sa kućištem) 40-45kg
- Napajanje 230Vac
- kapacitet grejanja 16kW -30kW (zavisno od temperaturskog režima)
- priključci DN20
- termički izolovana
- mogućnost ugradnje kalorimetra
Toplotna podstanica indirektnog grejanja
DSA 1 MINI
Podstanica za indirektno priključenje na mikro i makro mreže daljinskog sistema grejanja
DSA 1 MINI je projektovana za upotrebu u sistemima daljinskog
grejanja. DSA 1 MINI je savršena za upotrebu u mikro i makro mrežama,
kao i u niskotemperaturnom (LT) i visokotemperaturnom (HT) opsegu.
DSA 1 MINI je pored toga dostupna u verziji visokog pritiska (PN25) i
niskog pritiska (PN16).
Kompaktna podstanica se lako montira na zid.
Ugrađene komponente su precizno povezane mesinganim cevnim
priključcima i pokrivene odgovarajućom EPP-izolacionom strukturom
koja pokriva kompletnu podstanicu.
Kapacitet podstanice je od 15-80kW, zavisno od temperaturskog režima.
Za više informacija o prikazanim kao i ostalim toplotnim podstanicama i sistemima
pripreme PTV obratite se Danfoss d.o.o.
Informacije su takođe dostupne i putem interneta na www.grejanje.danfoss.com
Januar 2013
73
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Individualne stambene toplotne podstanice (ITPS)
Opšte karakteristike:
• Za jedan stan ili porodičnu kuću
• Hidraulički i prostorno kompaktne jedinice – sadrže svu potrebnu armaturu,
mernu i regulacionu opremu, razmenjivač toplote
• Razmenjivač toplote za trenutnu pripremu PTV – nema potrebe za akumulacijom
• Veliki broj tipova stanica za različite primene i različite kapacitete
• Radijatorsko grejanje, podno grejanje, priprema PTV.
• Mogućnost uzidne/nadzidne ugradnje u hodniku ispred stana ili u samom stanu
,736Vu prefabrikovan i kompaktan proizvod koji treba da obezbedi: direktno grejanje
i trenutnu pripremu potrošne tople vode.
Izvor energije toplote kojom se napaja ITPS može biti:
- Kotlarnica
- Toplotna podstanica
Parametri tople vode na izlazu iz kotlarnice ili toplotne podstanice prilagođeni su
potrebnim parametrima radijatorskog grejanja (dijagram klizanja temperature
razvodne vode u funkciji spoljnih uslova).
Trenutna priprema PTV obavlja se indirektno preko lemljenog razmenjivača toplote
čime se izbegava upotreba akumulacionog suda i mogućnost pojave bakterije
legionella.
Za razliku od klasičnog rešenja koje podrazumeva 5 usponskih cevi (2x grejanje, 2x
PTV i hladna voda), Danfoss rešenje ima 3 cevi u cevnom razvodu (2x grejanje i
PTV i 1x hladna voda) i omogućava obračun stvarno potrošene ukupne energije za
grejanje i pripremu potrošne tople vode svakog potrošača posebno.
Radom sistema pripreme PTV upravlja prioritet ventil.
VMTD-F-I
Direktno grejanje, indirektna priprema PTV
Termix VMTD-F-I spratna stanica je kompletno rešenje sa razmenjivačem za
trenutnu pripremu potrošne tople vode i sistemom grejanja sa regulacijom
diferencijalnog pritiska.
Januar 2013
74
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Razmenjivači toplote - lemljeni
XB
Lemljeni razmenjivači toplote (oznaka XB) su napravljeni od presovanih i međusobno zalemljenih ploča između kojih se stvaraju protočni kanali.
Suprotnosmerni tok i visoka turbulencija omogućavaju efikasan prenos toplote sa primarne na sekundarnu stranu, indirektno bez mešanja dve
struje fluida. Namenjeni su sistemima daljinskog grejanja, klimatizacije, grejanja i pripreme PTV.
Odobrenja:
• Pressure Equipment Directive(PED) 97/23/EC
Napredna Micro Plate profilisanost ploče (modeli 04, 06, 37, 59, 61 i
66) povećava realnu površinu razmene toplote i omogućava
efikasniji prenos toplote uz manji pad pritiska u odnosu na
prethodne modele.
Izbor razmenjivača toplote je određen željenom količinom razmenjene toplote, zahtevanim temperaturama primarne i sekundarne
strane i dozvoljenim padovima pritiska. Danfoss program za dimenzionisanje razmenjivača toplote možete preuzeti sa
www.grejanje.danfoss.com.
Januar 2013
75
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Razmenjivači toplote - rastavljivi
XG
Rastavljivi razmenjivači toplote (oznake XG) namenjeni su sistemima daljinskog grejanja i hlađenja. Razmenjivači toplote su napravljeni od
profilisanih grejnih ploča između kojih su napravljeni protočni kanali. Zaptivači između ploča odvajaju kanale jedan od drugog tako da ne dolazi
do mešanja prilikom tokova medijuma. Jake turbulencije i princip protivsmernog strujanja omogućuju efikasan transfer toplote. Zadatak
razmenjivača toplote je da vrši transfer toplote sa primarnog na sekundarni medijum kroz ploče razmenjivača, sprečavajući tako međusobno
mešanje..
Osnovni podaci:
- Min. temperatura -10°C
- Max. temperatura +150°C
- Max. radni pritisak 16bar (25bar)
- Voda/ mešavina voda/glikol do 50%
- Dimenzija priključka DN (navojni ili prirubnički) 25…125
Odobrenja:
• Pressure Equipment Directive(PED) 97/23/EC
Rastavljivi razmenjivač toplote se može rasklopitii zbog čišćenja i
zamene zaptivača i ploča. Podešavanje toplotnog kapaciteta se
može menjati promenom broja ploča. Izbor izmenjivača toplote je
određen željen im toplotnim kapacitetom, zahtevanim tempe
raturama i dozvoljenim padovima pritiska.
Razmenjivači toplote - rastavljivi, dimenzija priključaka DN20-DN65
XGM
Rastavljivi razmenjivači toplote sa Microplate profilisanim pločama (oznake XGM) biće uvođeni sukcesivno u proizvodni program do 2015.
godine. Namenjeni su sistemima HVAC i daljinskog grejanja.
Prvi tip iz XGM serije koji će se pojaviti u toku 2013. godine, biće XGM 032, razmenjivač sa navojnim priključcima dimenzija DN32.
Connections:
Design pressure:
DN32, 1 1/4" external threads
PN16, PN25
150C
Max. working temperature:
Depending on gasket material selected
-10C
Min. working temperature:
Depending on gasket material selected
Materials:
Connections:
EN1.4401, AISI316
Flow plates:
EN1.4401, AISI316
Gaskets:
EPDM, NBR Per.
Front & Rear Cover plates:
Mild steel, painted
Razmenjivači toplote - rastavljivi sa dimenzijama priključaka DN80 do DN250
XGF
Rastavljivi razmenjivači toplote sa ''riblja kost'' profilisanim
pločama (oznake XGF) biće uvođeni sukcesivno u
proizvodni program do 2015. godine. Namenjeni su
sistemima HVAC i daljinskog grejanja.
Prvi tip iz XGF serije koji će se pojaviti na početku 2013.
godine, biće XGF100, razmenjivač sa prirubničkim
priključcima dimenzija DN100.
Za izbor Danfoss razmenjivača toplote koristite program Hexact, koji možete
preuzeti sa internet stranice www.hexact.danfoss.com. Karakteristike:
-Izbor razmenjivača toplote u aplikacijama daljinskog grejanja, hlađenja,
pripreme potrošne tople vode i toplotnih pumpi.
-standardni XB lemljeni i XG rastavljivi razmenjivači toplote, uključujući i
napredne Micro Plate Heat Exchangers™.
-Mogućnost višestrukog simultanog izbora
-Baziran na verifikovanim laboratorijskim ispitivanjima
-Više kalkulacija otvorenih u isto vreme.
-Radi pod operativnim sistemima Windows 7, Windows XP i Vista.
Januar 2013
76
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
Pregled proizvoda po kodnom broju
003G1000
003G1024
003G1344
003G1391
003G6058
003H6284
003H6402
003H6533
003H6606
43
48
48
37
56
38
51
49
36
003G1001
003G1025
003G1346
39
003G6059
003H6285
003H6403
003H6534
003H6607
43
48
48
41
56
38
51
49
36
003G1002
003G1029
003G1347
43
003G6060
003H6286
003H6444
003H6535
003H6608
43
50
48
48
56
38
51
49
36
003G1003
003G1030
003G1355
50
003G6061
003H6287
003H6445
003H6536
003H6609
43
50
52
52
56
38
51
49
36
003G1004
003G1031
003G1357
003G1392
003G6062
003H6293
003H6446
003H6537
003H6610
43
50
52
37
56
38
51
49
36
003G1005
003G1032
003G1359
39
003G6063
003H6294
003H6447
003H6538
003H6611
43
50
52
41
56
38
51
49
36
003G1006
003G1033
003G1360
43
003G6064
003H6295
003H6448
003H6563
003H6612
43
50
52
48
56
38
51
49
36
003G1007
003G1034
003G1361
50
003G6065
003H6296
003H6449
003H6564
003H6613
41
50
52
52
56
38
51
49
36
003G1008
003G1035
003G1363
003G1394
003G6066
003H6297
003H6450
003H6565
003H6614
41
50
52
37
56
38
51
49
40
003G1009
003G1036
003G1364
39
003G6067
003H6345
003H6451
003H6566
003H6615
41
50
52
41
56
38
51
49
40
003G1010
003G1082
003G1365
43
003G6068
003H6346
003H6468
003H6567
003H6616
41
56
50
003G1397
56
38
51
49
40
003G1011
003G1083
003G1367
37
003G6069
003H6347
003H6469
003H6568
003H6620
41
56
50
39
56
38
51
49
40
003G1012
003G1084
003G1369
41
003H0277
003H6348
003H6470
003H6593
003H6621
41
56
50
43
42
38
51
36
40
003G1013
003G1085
003G1370
48
003H6200
003H6349
003H6471
003H6594
003H6622
41
56
50
50
38
38
51
36
40
003G1014
003G1086
003G1371
52
003H6201
003H6350
003H6472
003H6595
003H6626
39
56
50
003G1398
38
38
51
36
40
003G1015
003G1087
003G1373
37
003H6203
003H6351
003H6473
003H6596
003H6627
39
56
50
39
38
38
51
36
40
003G1016
003G1088
003G1374
41
003H6204
003H6352
003H6477
003H6597
003H6628
39
56
50
43
38
38
49
36
40
52
003G1089
003G1378
48
003H6205
003H6353
003H6478
003H6599
003H6629
003G1017
56
50
50
38
38
49
36
40
39
003G1090
003G1380
52
003H6354
003H6479
003H6600
003H6630
52
56
50
003G1403
003H6206
38
38
49
36
40
003G1018
003G1091
003G1382
37
003H6207
003H6355
003H6480
003H6601
003H6631
39
56
50
39
38
38
49
36
40
003G1019
003G1338
003G1383
41
003H6208
003H6356
003H6481
003H6602
003H6644
37
48
50
43
38
38
49
36
42
003G1020
003G1340
48
37
48
003G1021
37
003G1022
37
Januar 2013
003G1342
48
003G1343
48
003H6209
003H6399
003H6482
003H6603
003H6645
003G6056
38
51
49
36
42
003G1386
56
003H6210
003H6400
003H6531
003H6604
003H6646
50
003G6057
38
51
49
36
42
003G1387
56
003H6283
003H6401
003H6532
003H6605
003H6650
38
51
49
36
003G1384
50
50
77
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
003H6651
003H6691
003H6727
42
003H6906
44
003L0146
003L1014
003L7603
42
44
47
49
59
47
6
10
25
003H6652
003H6692
003H6728
51
003H6908
49
003L0152
003L1015
003L7604
42
44
47
003H6853
36
51
4
11
25
003H6659
003H6693
003H6729
38
40
54
6
003L1035
003L7605
42
44
47
42
44
003H6914
003L0220
11
25
003H6660
003H6694
003H6730
49
47
59
6
003L1036
003L7611
42
44
47
51
49
003H6915
003L0221
11
25
003H6661
003H6695
003H6731
003H6854
51
36
6
003L1040
003L7612
42
44
47
38
54
40
003L0222
10
25
003H6662
003H6699
003H6732
42
59
44
6
11
003L7613
42
44
47
49
003H6909
47
003L0223
003L1050
25
003H6663
003H6700
003H6733
51
36
49
6
11
003L7614
42
44
54
003H6902
40
51
003L0240
003L1052
25
003H6664
003H6701
003H6734
36
44
54
6
11
003L7615
42
44
54
40
47
59
003L0241
003L1070
25
003H6667
003H6705
003H6735
44
49
003H6916
6
10
003L7616
42
44
54
47
51
36
003L0242
003L1338
25
003H6668
003H6706
003H6736
49
54
40
6
11
003L7617
42
44
54
51
59
44
003L0243
003L3592
25
003H6669
003H6707
003H6737
54
003H6910
47
6
58
003L7621
42
44
54
59
36
49
003L0280
003L3593
25
003H6672
003H6708
003H6738
003H6903
40
51
6
58
003L7622
42
44
54
36
44
54
003L0281
003L3594
25
003H6673
003H6709
003H6739
40
47
59
6
58
003L7623
42
44
54
44
49
003H6917
003L0282
003L3595
25
003H6710
003H6749
47
51
36
6
58
003L7624
44
54
49
54
40
003L0283
003L3596
25
003H6675
003H6711
003H6750
51
59
44
6
58
003L7625
44
47
54
54
003H6911
47
003L0294
003L3597
25
003H6676
003H6712
003H6751
59
36
49
6
58
003L7641
44
47
54
003H6904
40
51
003L0295
003L6003
26
003H6677
003H6713
003H6752
36
44
54
6
24
003L7642
44
47
54
40
47
59
003L0296
003L6008
26
003H6681
003H6714
003H6753
44
49
003H6918
6
24
003L7643
44
47
54
47
51
49
003L0297
003L6013
26
003H6682
003H6715
003H6754
49
54
003H6919
6
24
003L7644
44
47
54
51
003H6912
49
003L1000
003L6018
26
003H6683
003H6722
003H6755
54
36
003L0141
11
24
003L7645
44
47
54
59
40
6
003L1001
003L6023
26
003H6687
003H6723
003H6756
003H6905
44
003L0142
11
24
003L7652
44
47
54
36
47
6
003L1009
003L6028
26
003H6688
003H6724
003H6757
40
49
003L0143
10
24
003L7691
44
47
54
44
51
6
003L1010
003L7601
26
003H6689
003H6725
003H6758
47
54
003L0144
10
25
003L7692
44
47
54
49
003H6913
6
003L1013
003L7602
26
003H6690
003H6726
003H6852
51
36
003L0145
10
25
003L7693
44
47
38
54
40
6
003H6674
42
Januar 2013
26
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
003L7694
003Z0233
003Z0644
003Z1028
003Z1127
003Z4003
003Z4657
013G1237
013G3187
26
28
25
33
10
23
23
1
7
003L7695
003Z0234
003Z0645
003Z1033
003Z1130
003Z4004
003Z4660
013G1350
013G3188
26
28
25
33
10
23
23
1
7
003L7702
003Z0235
003Z0691
003Z1034
003Z1131
003Z4005
003Z4662
013G1360
013G3210
26
28
27
33
10
23
23
1
5
003L8138
003Z0278
003Z0705
003Z1035
003Z1132
003Z4006
013G0011
013G1672
013G3215
27
28
28
33
10
23
4
1
5
003L8139
003Z0279
003Z0706
003Z1039
003Z1201
003Z4030
013G0012
013G2920
013G3218
27
28
28
33
28
23
4
1
5
003L8141
003Z0382
003Z0707
003Z1040
003Z1202
003Z4031
013G0013
013G2922
013G3220
24
31
28
33
28
23
4
1
5
27
003Z0383
003Z0708
003Z1043
003Z1203
003Z4032
013G0014
013G2940
013G3268
003L8143
31
28
33
28
23
4
1
5
27
003Z0384
003Z0715
003Z1061
003Z1204
003Z4033
10
013G2945
013G3270
003L8145
31
28
24
28
23
013G0015
2
5
27
003Z0385
003Z0716
003Z1062
003Z1205
003Z4034
4
013G2950
013G3300
003L8151
31
28
24
28
23
013G0016
3
2
27
003Z0511
003Z0717
003Z1063
003Z1211
003Z4035
4
013G2952
013G3341
003L8152
32
28
24
28
23
10
3
5
27
003Z0515
003Z0718
003Z1064
003Z1212
003Z4036
013G0037
013G2960
013G3342
003L8153
32
28
24
28
23
4
3
5
27
003Z0520
003Z0760
003Z1065
003Z1213
003Z4041
013G0038
013G2962
013G3343
003L8170
32
28
24
28
26
4
3
5
27
003Z0557
003Z0761
003Z1066
003Z1214
003Z4042
013G0151
013G2992
013G3344
003L8171
32
28
24
28
26
4
1
5
27
003Z0611
003Z0762
003Z1067
003Z1215
003Z4043
013G0153
013G3085
013G3362
003L8172
25
28
24
28
26
4
4
5
27
003Z0621
003Z0763
003Z1068
003Z1251
003Z4044
013G0155
013G3094
013G3363
003L8173
25
28
24
28
26
4
4
5
27
003Z0623
003Z0764
003Z1069
003Z1252
003Z4045
013G0231
003L8174
25
28
24
28
26
4
013G3096
5
27
003Z0624
003Z0765
003Z1085
003Z1261
003Z4046
013G0232
4
013G3367
003L8175
25
28
24
28
26
4
27
003Z0625
003Z1021
003Z1086
003Z1262
003Z4096
013G0233
013G3100
013G3368
003L8200
25
33
24
28
23
4
4
5
24
003Z0631
003Z1022
003Z1087
003Z1402
003Z4097
013G0234
013G3181
013G3369
003L8201
25
33
24
31
23
4
7
5
24
003Z0633
003Z1023
003Z1088
003Z1403
003Z4100
013G0290
013G3182
013G3377
003L8202
25
33
24
31
23
4
7
5
24
003Z0634
003Z1024
003Z1089
003Z1404
003Z4101
013G0294
013G3183
013G3378
003L8203
25
33
24
31
23
4
7
5
24
003Z0635
003Z1025
003Z1090
003Z4000
003Z4130
013G1231
013G3184
013G4003
003Z0231
25
33
24
23
23
1
7
8
28
003Z0641
003Z1026
003Z1091
003Z4001
003Z4131
013G1232
013G3185
013G4004
003Z0232
25
33
24
23
23
1
7
8
28
003Z0643
003Z1027
003Z1120
003Z4002
003Z4652
013G1236
013G3186
013G4007
25
33
10
23
23
1
7
8
Januar 2013
79
013G3366
5
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
013G4008
013G4152
013G4192
013G4387
013G5389
065B1685
065B2433
065B2460
065B2655
8
7
9
9
2
67
46
46
53
013G4009
013G4154
013G4193
013G4691
013G6040
065B2388
065B2434
065B2461
065B2656
8
7
9
5
1
45
46
46
53
013G4010
013G4155
013G4194
013G4692
013G7360
065B2389
065B2435
065B2462
065B2657
8
7
9
5
5
45
46
46
53
013G4100
013G4156
013G4195
013G4693
013G7370
065B2390
065B2436
065B2502
065B2658
7
7
9
5
5
45
46
45
53
013G4102
013G4157
013G4196
013G4694
013G7390
065B2391
065B2437
065B2503
065B2659
7
7
9
5
5
45
46
45
53
013G4110
013G4158
013G4198
013G4741
013L0443
065B2392
065B2438
065B2504
065B2660
7
7
9
5
7
45
46
45
53
013G4112
013G4159
013G4199
013G4742
013L0445
065B2393
065B2439
065B2505
065B2661
7
7
9
5
7
45
46
45
53
013G4114
013G4160
013G4200
013G4743
013L0447
065B2394
065B2443
065B2506
065B2662
7
7
9
5
7
45
46
45
53
013G4115
013G4161
013G4202
013G4744
013U0070
065B2395
065B2444
065B2507
065B2663
7
7
(blank)
5
3
45
46
45
53
013G4116
013G4162
013G4276
013G5002
013U0134
065B2396
065B2445
065B2508
065B2667
7
7
9
2
7
45
46
45
53
013G4120
013G4163
013G4278
013G5034
013U0135
065B2397
065B2446
065B2509
065B2668
7
7
9
2
7
45
46
45
53
013G4122
013G4166
013G4279
013G5035
013U0407
065B2401
065B2447
065B2510
065B2669
7
9
9
2
7
45
46
45
53
013G4124
013G4167
013G4281
013G5036
014G0003
065B2402
065B2448
065B2511
065B2670
7
9
9
2
17
45
46
45
53
013G4125
013G4168
013G4282
013G5062
014G0052
065B2403
065B2449
065B2515
065B2671
7
9
9
2
17
45
46
45
53
013G4126
013G4169
013G4284
013G5065
014G0100
065B2404
065B2450
065B2516
065B2672
7
9
9
2
17
45
46
45
53
013G4128
013G4170
013G4285
013G5068
014G0150
065B2405
065B2451
065B2517
065B2673
7
9
9
2
16
45
46
45
53
013G4132
013G4174
013G4287
013G5080
014G0151
065B2406
065B2452
065B2518
065B2674
8
7
9
10
16
45
46
45
53
013G4133
013G4176
013G4376
013G5081
014G0158
065B2407
065B2453
065B2519
065B2675
8
7
9
10
16
45
46
45
53
013G4136
013G4184
013G4378
013G5134
014G0262
065B2408
065B2454
065B2520
065B2676
8
7
9
2
16
45
46
45
53
013G4379
013G5142
014G0270
065B2409
065B2455
065B2521
065B2690
9
4
16
45
46
45
53
013G4137
8
013G4186
7
013G4138
013G4187
013G4381
013G5143
014G0271
065B2410
065B2456
065B2522
065B2691
8
7
9
4
16
45
46
45
53
013G4139
013G4188
013G4382
013G5190
017-436766
065B2430
065B2457
065B2523
065B2692
8
7
9
2
19
46
46
45
53
013G4144
013G4190
013G4384
013G5194
017-436966
065B2431
065B2458
065B2524
065B2693
7
7
9
2
19
46
46
45
53
013G4147
013G4191
013G4385
013G5245
017-437066
065B2432
065B2459
065B2654
065B2694
7
9
1
19
46
46
53
53
7
Januar 2013
80
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
065B2695
065Z0117
065Z0171
065Z0273
065Z0410
065Z7022
082G1451
082G3011
082G5514
53
67
65
65
69
66
57
55
70
065B2696
065Z0118
065Z0172
065Z0274
065Z0411
68
66
082G3012
082G5515
53
67
65
65
69
082F1072
68
55
70
065B2697
065Z0119
065Z0173
065Z0275
065Z0413
29
082G1452
082G3013
082G5516
53
67
65
65
69
082F1091
57
55
70
065B2698
065Z0120
065Z0174
065Z0276
065Z0414
3
66
082G3014
082G5520
53
67
65
65
69
082F1191
68
55
70
065B2699
065Z0131
065Z0175
065Z0277
065Z0415
29
082G1453
082G3015
082G5521
53
65
65
65
69
082F1193
29
55
70
065B3125
065Z0132
065Z0176
065Z0278
065Z0416
29
082G1460
082G3016
082G5522
67
65
65
65
69
082F1260
57
55
70
065B3150
065Z0133
065Z0177
065Z0279
065Z0417
31
66
082G3017
082G5523
67
65
65
65
69
082F1262
68
55
70
065B3205
065Z0134
065Z0178
065Z0280
065Z0418
31
082G1461
082G3018
082G5524
65
65
65
65
69
082F1264
57
55
70
065B3230
065Z0135
065Z0179
065Z0281
065Z0419
31
66
082G3090
082G5525
65
65
65
65
69
082F1266
68
58
70
065B3255
065Z0136
065Z0180
065Z0282
065Z0420
29
082G1462
082G3201
082G5526
65
65
65
65
69
31
57
55
70
065F6061
065Z0137
065Z0251
065Z0291
065Z0421
082G0608
66
082G3202
082G5527
36
65
67
66
69
57
68
55
70
40
065Z0138
065Z0252
68
065Z0422
082G0609
082G3001
082G3203
082G5528
44
65
67
065Z0292
69
57
55
55
70
47
065Z0139
065Z0253
66
065Z0423
082G0610
58
082G3420
082H0010
49
65
67
68
69
57
082G3002
66
69
51
065Z0140
065Z0254
065Z0293
065Z0424
082G0611
55
68
082H0011
54
65
67
66
69
57
58
082G3421
69
065F6062
065Z0151
065Z0255
68
065Z0425
082G0612
082G3003
66
082H0012
36
67
67
065Z0294
69
57
55
68
69
40
065Z0152
065Z0256
66
065Z0426
082G0613
58
082G3520
082H0013
44
67
67
68
69
57
082G3004
66
69
47
065Z0153
065Z0257
065Z0295
065Z0427
082G0614
55
68
082H0014
49
67
67
66
69
57
58
082G3521
69
51
065Z0154
065Z0258
68
065Z0433
082G0615
082G3005
66
082H0015
54
67
67
065Z0296
69
57
55
68
69
065Z0111
065Z0155
065Z0259
66
065Z0434
082G0616
58
082G5501
082H0016
67
67
67
68
69
57
082G3006
70
69
065Z0112
065Z0156
065Z0260
065Z0398
065Z0435
082G0618
55
082G5502
082H0017
67
67
67
69
69
57
58
70
69
065Z0113
065Z0157
065Z0261
065Z0405
065Z0436
082G0619
082G3007
082G5503
082H0018
67
67
67
69
69
57
55
70
69
065Z0114
065Z0158
065Z0262
065Z0407
065Z0437
082G0620
082G3008
082G5511
082H0019
67
67
67
69
69
57
55
70
69
065Z0115
065Z0159
065Z0271
065Z0408
065Z7021
082G1450
082G3009
082G5512
082H0020
67
67
65
69
66
57
55
70
69
065Z0116
065Z0160
065Z0272
065Z0409
68
66
082G3010
082G5513
082H0021
67
67
65
69
68
55
70
69
Januar 2013
81
www.grejanje.danfoss.com
Danfoss d.o.o.
082H0161
68
082H8046
087G6029
087H3803
087N7409
088H2001
088L0553
088U0255
66
082H7039
58
71
61
18
19
14
17
68
66
082H8047
087G6031
087H3804
087N7410
088H2050
088L0554
088U0502
082H0162
68
58
71
61
19
19
14
11
66
082H7050
082H8048
087G6032
087H3805
087N7476
088H3110
088L0555
088U0503
68
66
29
71
61
19
3
14
11
082H0163
68
082H8049
087G6035
087N0011
087N7477
11
088L0556
088U0504
66
082H7051
29
71
33
19
33
14
11
68
66
082H8056
087G6053
087N1050
087N7478
088H3111
088L0557
088U0505
082H0171
68
29
71
62
19
3
14
11
29
082H7071
082H8057
087G6054
087N1051
087N7479
088H3112
088L0558
088U0506
082H3020
66
29
71
62
19
3
14
11
57
68
084N1012
087G6075
087N1100
087N7805
11
088L0559
088U0507
66
082H7072
62
71
18
20
33
14
11
68
66
087B1164
087H3020
087N1125
087N7806
088H3113
088L0560
088U0508
082H3021
68
62
61
18
20
3
14
11
57
082H7080
087B1165
087H3024
087N1196
087N7808
088H3140
088L0561
088U0522
66
66
62
61
18
20
3
14
11
68
68
087B1180
087H3030
087N1197
087N7910
088H3141
088L0562
088U0523
082H3022
082H7081
62
61
18
18
3
14
11
57
66
087B1182
087H3034
087N6811
087N7911
088H3142
088L0563
088U0524
66
68
62
61
18
18
3
14
11
68
082H7082
087B1184
087H3040
087N7006
087N7912
088H3143
088L0651
088U0525
082H3023
66
33
61
18
19
3
14
11
57
68
62
087H3044
087N7022
087N7914
088L0004
088L0652
088U0526
66
082H7083
087B1190
61
20
19
15
14
11
68
66
62
087H3050
087N7032
087N7917
088L0020
088L0653
088U0527
082H3024
68
087B1191
61
20
18
15
14
11
57
082H8036
62
087H3054
087N7053
087N7918
088L0022
088L0654
088U0528
66
58
087B1251
61
20
18
15
14
11
68
082H8037
61
087H3200
087N7057
088H0017
088L0030
088L0655
088U0580
082H3025
58
087B1252
62
20
13
15
14
11
57
082H8038
61
087H3201
087N7061
088H0018
088L0033
088L0656
088U0581
66
58
087B1261
62
20
13
15
14
11
68
082H8039
61
087H3202
087N7066
088H0021
088L0042
088L0657
088U0582
082H3078
58
087B1262
62
20
13
15
14
11
29
082H8040
61
087H3220
087N7251
088H0022
088L0044
088L0658
082H7035
58
087G6020
62
18
13
15
14
66
082H8041
71
087H3230
087N7255
088H0023
088L0407
68
58
087G6022
62
18
13
15
082H7036
082H8042
71
087H3236
087N7270
088H0024
66
58
087G6024
62
19
13
68
082H8043
71
087H3800
087N7400
082H7037
58
087G6025
61
18
66
082H8044
71
087H3801
68
58
087G6027
61
082H7038
082H8045
71
66
58
Januar 2013
087H3802
61
088L0659
14
088U0583
11
088U0584
11
088L1908
088U0585
16
11
088L0550
088U0029
088U0586
14
11
11
088H0026
088L0551
088U0230
13
14
17
087N7408
088H0127
088L0552
088U0250
18
13
14
17
087N7401
18
82
088H0025
13
088L0410
15
www.grejanje.danfoss.com
Beleške
Opšte odredbe i uslovi prodaje
Ove Opšte odredbe i uslovi prodaje („Odredbe“) primenjuju se na sve isporuke proizvoda i usluge
(„Proizvodi“) Danfoss-a A/S ili njegovih Filijala (svaka od njih se tretira kao „Danfoss“) za bilo kog
kupca („Kupac“). U ovim Odredbama pod „Filijalom“ će se podrazumevatientitet koji je direktno ili
indirektno pod kontrolom Danfoss-a A/S, bilo putem deonica ili pravom glasa.
Nikakve druge odredbe ni uslovi osim Odredbi neće biti obavezujući za Danfoss i Kupca, ukoliko
se Danfoss i Kupac ne dogovore drugačije pismenim putem. Sve odredbe i uslovi doneti prilikom
bilo kojih prethodnih kontakata, a koji se razlikuju ili su dodati Odredbama, neće biti obavezujući
za Danfoss, ukoliko se Danfoss i Kupac drugačije ne dogovore pismenim putem.
1. Potvrda porudžbine
Neće se smatrati da je Danfoss prihvatio nalog za kupovinu, dok Danfoss-ovu pismenu, ili u
elektronskom obliku, potvrdu porudžbine ne primi Kupac ili ako Danfoss primi u pismenoj formi
pravovremeno i bezuslovno prihvatanje Danfoss-ove ponude od strane Kupca.
2. Uslovi isporuke
Proizvodi se isporučuju po Danfoss-ovim uslovima franko fabrika (bilo koja od Danfoss-ovih
fabrika ili mesto rada). Izostanak specijalnih uputstava daje pravo Danfoss-u da isporuči
proizvode Kupcu na njegov rizik i o njegovom trošku, načinom transporta koji Danfoss sam
izabere.
Eks works (franko fabrika) će se tumačiti prema Međunarodnim trgovinskim terminima koji važe
u vreme prihvatanja naručene robe ili ponude.
3. Kašnjenje
Ukoliko Danfoss ne izvrši isporuku u dogovoreno vreme, Kupac ima pravo da traži isporuku
pismenim putem i da odredi konačno razumno vreme isporuke. Ukoliko se isporuka ne obavi u
tom određenom vremenu, Kupac ima pravo da opozove ugovor o prodaji i da traži nadoknadu
za taj dokumentovani direktni gubitak. Kupac ne može da ima nove zahteve koji su rezultat
kašnjenja isporuke.
4. Cene
Cene proizvoda su bez poreza na dodatnu vrednost (PDV-a) i drugih poreza ili taksi.
Danfoss zadržava pravo da prilagodi cene za neisporučene Proizvode u slučaju promene kursa,
varijacija u ceni materijala, povećanja cene indirektnog isporučioca, promene u ceni nadnica,
državne rekvizicije ili sličnih uslova nad kojima Danfoss nema nikakvu kontrolu ili ima
ograničenu kontrolu.
Kupcu se zaračunavaju dodatni troškovi: na porudžbine male vrednosti; za ekspres pošiljke u
iznosu stvarnih troškova; za povraćaj robe na zahtev kupca u iznosu od 15% vrednosti ako je u
originalnom pakovanju, bez lokalnih oznaka i bez oznake „C“ i ne starija od 3 meseca.
Troškovi rukovanja robom u transportu u iznosu do 2% od vrednosti robe za sve isporuke.
5. Pakovanje
Pakovanje za jednokratnu upotrebu je uključeno u cenu i neće biti zaduzenja ukoliko se ne
vrati.Povratna ambalaža nije uključena u cenu, ali neće biti zaračunata ukoliko se vrati bez
prekomernog kašnjenja i neoštećena, o trošku Kupca, shodno Danfoss-ovim instrukcijama.
6. Način plaćanja
Datum plaćanja je 30 dana od ispostavljanja fakture. Prema datumu plaćanja obracunavace se
kamatna stopa manja od 2% mesecno ili najvisa kamatna stopa koju dozvoljava primenljivi
zakon.
7. Grupna kompenzacija
Danfoss i njegove Filijale imaće pravo da podnesu grupno prebijanje dugova i uskrate plaćanje
Kupcu za njegova moguća potraživanja od bilo koje prodajne Danfoss kompanije.
8. Informacija o proizvodu
Bilo koje informacije bez obzira da li potiču od Danfoss-a ili Danfoss-ovog poslovnog kontakta –
koje uključuju, ali se ne ograničavaju na informacije koje se odnose na težinu, dimenzije,
kapacitet ili bilo koji drugi tehnički podatak u opisima kataloga, reklame itd, smatraće se
informativnim i obavezujuće su samo ako i u meri u kojoj postoji izrazito upućivanje na to u
ponudi i/ili u potvrdi narudžbine. Posebni zahtevi Kupca su obavezujući jedino i u meri u kojoj je
to potvrđeno Danfoss-u pismenim putem.
9. Zaštićene informacije i tajnost
Bilo koja informacija koja nije javna i koja uključuje, ali nije samo ograničena na cene, crteže,
opise ili bilo koju tehničku dokumentaciju koju je Danfoss napravio ili može da je učini
dostupnom Kupcu („Poverljive informacije“), ostaće
u vlasništvu Danfoss-a i Kupac i njegovi
predstavnici će ih smatrati poverljivim i neće smeti bez pismene dozvole od strane Danfoss-a da
ih kopiraju, reprodukuju ili prenose trećim licima ili da ih koriste u druge svrhe, osim za one za
koje su Poverljive informacije postale dostupne. Poverljive informacije treba da budu vraćene na
zahtev Danfoss-a.
10. Izmene
Danfoss zadržava pravo da pravi izmene Proizvoda koje ne utiču materijalno na dogovorene
specifikacije ili na formu Proizvoda, njegovu podesivost ili funkciju, bez obaveštenja.
11. Besplatne popravke
Danfoss pristaje da popravi ili zameni, po slobodnom nahođenju Danfoss-a, one Proizvode za
koje se nakon pregleda Danfoss-a, ustanovi da su bili neispravni u vreme isporuke zbog loše
proizvodnje, projekta i/ili lošeg materijala, pod uslovom da Kupac napavi odštetni zahtev
Danfoss-u u roku od 12 meseci od datuma isporuke, ali ne nakon 18 meseci od datuma koji je
obeležen na proizvodu.
Ukoliko se nedostatak pojavi u toku gore navedenog perioda, Proizvod će biti prosleđen
Danfoss-u zajedno sa pismenim obaveštenjem u kom se opisuje razlog vraćanja Proizvoda.
Vozarinu i osiguranje plaća Kupac. Proizvodi koji se vraćaju treba da budu osobođeni od
nepotrebne opreme. Međutim, kompresori moraju da budu montirani sa svojom električnom
opremom. Ukoliko Danfoss-ov pregled pokaže da je Proizvod ispravan, Proizvod će biti vraćen
Kupcu. Vozarinu i osiguranje plaća Kupac. Ukoliko Danofoss utvrdi da je Poizvod neispravan,
Danfoss će poslati popravljeni ili zamenjeni Proizvod Kupcu. Danfoss može da izabere način
isporuke i da plati vozarinu i osiguranje. Proizvodi ili delovi proizvoda koji su zamenjeni biće
zadržani i ostaće u vlasništvu Danfoss-a. Garancije, uslovi i druge odredbe koje implicira statut
ili drugo, treba da se zanemare u odnosu na one koje ne mogu da se izuzmu shodno zakonu
koji se primenjuje.
12. Obaveza proizvođača
Danfoss neće biti odgovoran za bilo koje oštećenje nepokretne ili pokretne imovine koje je
prouzrokovao Proizvod nakon što je isporučen i dok je u vlasništvu Kupca. Takođe, Danfoss
neće biti odgovoran za bilo kakvo oštećenje proizvoda koje proizvede Kupac ili proizvoda čije
delove proizvodi Kupac.
Ukoliko Danfoss prihvati obavezu prema bilo kom trećem licu za oštećenje opisano u
prethodnom pasusu, Kupac će obeštetiti, štititi i neće smatrati Danfoss odgovornim.
Kupac će obeštetiti i neće smatrati Danfoss odgovornim za sve odštetne zahteve koji su rezultat
oštećenja nastalih zbog upotrebe ili rada Proizvoda koje je Kupac nepravilno popravljao,
održavao ili koji su nepravilno radili, zbog propusta Kupca da adekvatno obuči osoblje za rad
Proizvoda, propusta Kupca da ispuni uslove primenjivih zakona ili drugačije.
Ukoliko je odštetni zahtev koji je opisan u klauzuli podnet od strane trećeg lica bilo protiv
Danfoss-a ili Kupca, tužena strana treba odmah da obavesti drugu stranu o tome pismenim
putem. Kupac je u obavezi da se pojavi na sudu ili arbitražnom tribunalu, sasluša odštetne
zahteve podnete protiv Danfoss-a na osnovu štete koju je navodno prouzrokovao Proizvod.
13. Sekundarno oštećenje
Danfoss neće odgovarati Kupcu za bilo koji sledeći gubitak ili oštećenje koje je nastalo prema ili
u vezi sa ugovorom o prodaji određenim sledećim odredbama: 1) bilo koji gubitak dobiti, posla,
ugovora, nepredviđenih ograničenja, ugleda kod klijenta ili prihoda; 2) bilo koji gubitak ili
propadanje podataka; 3) bilo kakav indirektan ili posledičan gubitak ili oštećenje uopšte; čak i
ako je Danfoss obavešten unapred o mogućnosit takvog gubitka i štete.
14. Obavezna odgovornost
Ništa u ovim Odredbama (uključujući, ali ne ograničavajući se na isključenja i ograničenja u
klauzulama od 11 do 13) neće funkcionisati tako da isključi ili ograniči odgovornost bilo koje
strane prema drugoj u slučaju smrti, lične povrede nastale zbog njihove nemarnosti, pogrešnog
predstavljanja ili zbog bilo koje druge odgovornosti koja ne može da se isključi ili ograniči
zakonom.
15. Obaveštenje o potraživanju
Potraživanja ili žalbe u vezi sa oštećenjem i/ili kašnjenjem u isporuci Proizvoda ili druga
potraživanja Kupac treba da dostavi pismenim putem Danfoss-u bez kašnjenja.
16. Prava intelektualne svojine
Ukoliko je Proizvod isporučen sa ugrađenim softverom, Kupac dobija ne-ekskluzivnu softversku
licencu u formi prava korišćenja softvera isključivo u svrhu koja je izložena u specifikaciji
primene Proizvoda. Pored toga, Kupac ne stiče prava u formi licence, patenta, autorskog prava,
zaštitnog znaka ili nekog drugog vlasničkog prava koje se odnosi na Proizvode. Kupac neće
dobiti nikakva prava da istraži poreklo kodova takvih softvera.
17. Ograničenje preprodaje i upotreba za određene svrhe
Danfoss-ovi proizvodi se proizvode za civilnu upotrebu i Kupcu nije dozvoljeno da koristi ili da
preprodaje Proizvode u svrhu koja je u bilo kakvoj vezi sa hemijskim, biološkim ili nuklearnim
oružjem ili za rakete koje mogu da isporuče takvo oružje. Kupcu nije dozvoljeno da proda
Proizvode licima, kompanijama ili bilo kojoj drugoj vrsti organizacije ukoliko Kupac ima saznanje
ili sumnja da su osobe o kojima se radi ili entiteti u vezi sa bilo kakvim teroristima ili aktivnostima
sa narkoticima. Proizvodi mogu da podležu pravnim propisima i restrikcijama i stoga mogu biti
predmet restrikcije u slučaju prodaje zemljama/kupcima koje imaju zabranu izvoza i uvoza. Ove
restrikcije treba pažljivo posmatrati u slučaju preprodaje Proizvoda tim zemljama/kupcima.
Kupcu nije dozvoljeno da preprodaje Proizvode ukoliko postoji nedoumica ili sumnja da
Proizvodi mogu da se koriste u svrhe navedene u prethodnom pasusu. Ukoliko Kupac ima
saznanja ili sumnja da su se uslovi ove klauzule prekršili, Kupac treba odmah o tome da izvesti
Danfoss.
18. Viša Sila
Danfoss ima pravo da otkaže narudžbine ili da suspenduje isporuku Proizvoda i neće biti
odgovoran za bilo koju neobavljenu, pogrešnu ili zakasnelu isporuku, koja je u potpunosti ili
delimično izazvana okolnostima koje su izvan razumne kontrole Danfoss-a, uključujući, ali ne
ograničavajući se na pobune, građanske nemire, rat, terorizam, požar, ustanak, rekviziciju,
konfiskaciju, embargo, nedostatke ili kašnjenja u isporuci od strane kooperanata, štrajkove,
zatvaranje fabrike zbog štrajka, usporavanja, nedostatak transporta, nedostatak materijala,
bolest i nesrećne slučajeve kod testiranja proizvoda, nedovoljnu isporuku energije. Bilo koje od
ugovornih prava Kupca se suspenduje i postaje ništavno u bilo kojoj od navedenih situacija.
Kupac nema pravo na bilo kakvu odštetu ili da podnese ma kakav odštetni zahtev u slučaju
otkazivanja ili odložene isporuke do koje je došlo zbog ovih okolnosti.
19. Globalni sporazum
Danfoss se pridružio inicijativi Globalnog sporazuma Ujedinjenih nacija, što znači da je Danfoss
preuzeo na sebe obavezu da ispuni 10 principa o ljudskim pravima, pravima zaposlenih, životne
sredine i korupcije. Ovi principi su pobrojani u „Danfoss-ovom Kodeksu ponašanja za
Isporučioce“ koji se može pročitati nawww.danfoss.com. Stoga Danfoss stimuliše Kupca da se
pridržava ovih osnovnih principa. Za više informacija o Globalnom sporazumu:
http://www.unglobalcompact.org.
20. Delimična zakonska bezvrednost
Ukoliko se jedna ili više odredbi i uslova ovih Odredbi ili bilo koji njihov deo smatra zakonski
bezvrednim, nesprovodivim, nelegalnim ili neupotrebljivim, punovažnost, sprovodivost,
zakonitost ili operabilnost svih daljih odredbi i uslova neće se dovoditi u pitanje niti će se
umanjiti.
21. Važeći zakon i sporovi
Bilo kakav spor između ugovorenih strana koji je proistekao ili je u vezi sa ugovorom o kupovini
određenim ovim odredbama, biće kontrolisan od strane danskog zakona, uključujući i
Konvenciju Ujedinjenih nacija „Konvencija za međunarodnu prodaju robe“ (CISG), sa izuzetkom
konflikta pravnih odredbi.
Bilo koji spor proizišao ili u vezi sa ugovorom o kupovini koji je određen ovim Odredbama, a koje
ugovorne strane nisu u stanju samostalno da reše, biće upućen i rešen prema Pravilima
Arbitraže Međunarodne privredne komore, Paris („Pravila“) pomoću jednog ili više arbitara
imenovanih na osnovu navedenih Pravila. Bilo koja od ugovornih strana ima pravo da traži
zabranu ili olakšicu ili bilo koju drugu privremenu meru. Ugovorne strane mogu da prepuste
odluku sprovođenjem zakona bilo koje arbitralne presude bilo kom kompetentnom sudu. Mesto
arbitraže će bit Kopenhagen, Danska. Engleski će biti jezik koji će se koristiti u arbitražnom
postupku, ukoliko se ugovorne strane ne dogovore drugačije. Arbitražni postupak i arbitražna
presuda su poverljive i lica koja u njemu učestvuju sa obe strane su obavezana na tajnost.
Danfoss Beograd, 2012-11
Posetite www.grejanje.danfoss.com
Najbrži i najjednostavniji način da dođete do pravih informacija o pravim
proizvodima
Proizvodi
Potpun pregled proizvodnog
programa, mogućnosti
kombinovanja različitih proizvoda,
detaljne informacije o svakom
proizvodu, pregled tehničkih
kataloga, uputstava za rukovanje,
kodnih brojeva za naručivanje.
Alatke i softver
Ovde možete naći korisne alate i
softver za proračun cevne
mreže, crtanje šeme usponskih
vodova, proračun razmenjivača
toplote, dimenzionisanje
paketnih podstanica, selektor
regulacionih ventila.
Vesti
Novosti vezane za događaje, nove
proizvode i usluge. Ukoliko želite,
možete se prijaviti na našu mailing
listu i dobijati najnovije informacije
vezane za Danfoss.
Servis i podrška
Garantni uslovi, lista servisnih
partnera i procedura za usluge
servisa u garantnom i
vangarantnom roku.
Literatura
Ukoliko ste već upoznati sa našim
proizvodnim programom, a potrebna
Vam je tehnička dokumentacija
tačno određenog proizvoda. Moguća
je pretraga po grupi i tipu proizvoda
i ključnim rečima.
Kontakt
Kontakt sa nama možete ostvariti
telefonski ili putem elektronske
pošte. Biće nam drago da Vam
pomognemo u izboru najboljih
rešenja za Vaše aplikacije.
Danfoss ne preuzima odgovornost za eventualne greške u katalogu, prospektima i ostalim štampanim materijalima. Danfoss zadržava pravo izmene
cena i karakteristika proizvoda bez prethodnog upozorenja. Ovo pravo odnosi se i na već naručene proizvode pod uslovom da te izmene ne menjaju
već ugovorene specifikacije. Svi zaštitni znaci u ovom materijalu su vlasništvo (istim redosledom) odgovarajućih preduzeća Danfoss. Danfoss oznake
su zaštitni žigovi preduzeća Danfoss A/S. Sva prava zadržana.
Download

Tehnika grejanja KATALOG PROIZVODA 2013