Tehnički katalog
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom (PN 16, 25, 40)
AFQM, AFQM 6 – postavljanje u dovod ili povrat
Opis
AFQM 6 DN 40, 50 AFQM DN 65-125
AFQM (6) je regulator protoka bez pomoćne
energije sa integrisanim regulacionim ventilom
primarno namenjen upotrebi u sistemima
daljinskog grejanja. Regulator se zatvara kada se
prekorači podešeni maks. protok. U kombinaciji
sa Danfoss elektro pogonima AMV(E), može da se
kontroliše ECL elektronskim regulatorima.
Regulator ima regulacioni ventil sa podesivim
limiterom protoka, vrat za povezivanje sa elektro
pogonom i pogon bez pomoćne energije sa
jednom regulacionom membranom. Dalje,
regulacioni ventil može da bude:
- pritisno neuravnotežen (AFQM 6 DN 40-50) ili
- pritisno uravnotežen (AFQM DN 65-250).
Regulatori se koriste zajedno sa Danfoss elektro
pogonima:
•
DEN-SMT/SI
AFQM 6 i AFQM PN 25 sa
- AMV(E) 410
- AMV(E) 413 sa sigurnosnom funkcijom
- AMV(E) 610
- AMV(E) 613 sa sigurnosnom funkcijom
- AMV(E) 613 H sa sigurnosnom funkcijom i
ručnim radom
VD.LR.A4.45 © Danfoss 12/2012
AFQM DN 150-250
• AFQM PN 16 DN 65-125 sa
- AMV(E) 55, 56
• AFQM PN 16 DN 150-250 sa
- AMV(E) 85, 86
AFQM 6 i AFQM PN 25 u kombinaciji sa AMV(E) 413
ili AMV(E) 613 su odobreni u skladu sa DIN 32730.
Osnovni podaci:
• DN 40-250
• kVS 20 – 400 m3/h
• Opseg protoka 2,2 – 420 m3/h
• PN 16, 25, (PN 40 uz poseban zahtev)
• Limiter protoka Δpb: 0,2 ili 0,5 bar
• Temperatura:
- Voda koja cirkuliše/mešavina vode i glikola
do 30%:
2 ... 150 °C za DN 40-125
2 ... 140 °C za DN 150-250
• Priključci:
- Prirubnica
1
Tehnički katalog
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom AFQM, AFQM 6 (PN 16, 25, 40)
Poručivanje
AFQM 6 regulator
Primer:
Regulator protoka sa integrisanim
regulacionim ventilom, DN 65, kVS
50, PN 16, limiter protoka Δpb 0,2
bara, tmax 150 °C, prirubnica
- 1× A
FQM DN 65 regulator
Kodni broj: 003G6056
Regulator se isporučuje potpuno
sklopljen, uključujući impulsne cevi
između ventila i pogona. Elektro
pogon AMV(E) mora posebno da
se poruči.
Slika
kVS
DN
PN
m3/h
40
20
50
32
40
20
50
32
Priključak
Kodni broj
003G1082
16
003G1083
Prirubnica EN 1092-1
003G1084
25
003G1085
AFQM regulator
Slika
kVS
DN
PN
(m3/h)
Kodni broj
Priključak
ΔPb=0,2 bar
ΔPb=0,5 bar
65
50
003G6056
003G6063
80
80
003G6057
003G6064
100
125
125
160
16
003G6058
003G6065
003G6059
003G6066
003G6060
003G6067
003G6061
003G6068
400
003G6062
003G6069
50
003G1088
—
80
80
003G1089
—
100
125
003G1090
—
125
160
003G1091
—
150
280
200
320
250
65
Prirubnica EN 1092-1
25
Kompleti za servis
Slika
Opis
DN
kVS (m3/h)
Kodni broj
65/80
50/80
065B2794
100/125
125/160
065B2795
65
50
065B2972
80
80
065B2973
Za regulator
PN
Δpb (bar)
Kodni broj
AFQM 6
16, 25, 40
AFQM
16, 25
Umetak ventila
Umetak regulacionog ventila
Opis
Pogon
2
VD.LR.A4.45 © Danfoss 12/2012
0,2
0,5
003G1024
003G1026
003G1027
DEN-SMT/SI
Tehnički katalog
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom AFQM, AFQM 6 (PN 16, 25, 40)
Tehnički podaci
AFQM 6 ventil
Nominalni prečnik
DN
kVS vrednost
Opseg maks.
podešavanja
protoka
od
∆pb 1) = 0,2 bara
m3/h
do
Hod
mm
40
50
20
32
2,2
3,2
11
16
8
Regulacioni odnos
12
> 1:20
Karakteristike regulacije
Linearna
Faktor kavitacije z
0,55
Curenje u skladu sa standardom IEC 534
Nominalni pritisak
% za kVS
PN
16, 25, 40
Minimalni diferencijalni pritisak
Maksimalni diferencijalni pritisak PN 16
0,5
≤ 0,01
pogledajte primedbu 2)
16
bar
Maksimalni diferencijalni pritisak PN 25, 40
20
Fluid
Voda koja cirkuliše/mešavina vode i glikola 30%
pH
Min.7, maks.10
Temperatura
°C
2 … 150
Priključci
Prirubnica
Materijali
Telo ventila
PN 16
Sivo kovano gvožđe EN-GJL-250 (GG-25)
PN 25
Kovano gvožđe EN-GJS-400-18-LT (GGG-40,3)
PN 40
Kovani čelik EN-GP-240-GH (GS-C 25)
Sedište ventila DP, CV
Nerđajući čelik M. br. 1.4021
Konus ventila DP, CV
Nerđajući čelik M. br. 1.4404
DP zaptivanje
EPDM
CV zaptivanje
Sistem za rasterećenje
pritiska
Metal
Umetak regulacionog ventila
Umetak ventila
Meh (nerđajući čelik, mat. br. 1.4571)
Napomena:
DP – regulator diferencijalnog pritiska, CV – regulacioni ventil
1)
2)
∆pb - diferencijalni pritisak preko restriktora protoka

Zavisi od protoka i ventila kVS ; Za Qpodešeno= Qmaks. -> ∆pmin.≥ 0,5 bara; Za Qpodešeno < Qmaks. -> p min   Q
k
 VS
2

  p b


Pogon
Tip
DN
Veličina pogona
cm2
Nominalni pritisak
Diferencijalni pritisak limitera protoka ΔPb
bar
40
50
250
25
0,2
Materijali
Kućište
Membrana
Impulsna cev
DEN-SMT/SI
VD.LR.A4.45 © Danfoss 12/2012
Nerđajući čelik M. br. 1.0338
EPDM
Cev od nerđajućeg čelika Ø10 × 0,8 mm
3
Tehnički katalog
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom AFQM, AFQM 6 (PN 16, 25, 40)
Tehnički podaci (nastavak)
AFQM ventil
Nominalni prečnik
kVS vrednost
Opseg maks.
podešavanja
protoka
∆pb = 0,2 bara
1)
∆pb 1) = 0,5 bara
DN
65
80
100
125
150
200
250
m3/h
50
80
125
160
280
320
400
5.6
8,0
12,6
16
30
38
56
28
40
63
80
145
190
280
5.6
8,0
12,6
16
30
38
56
40
58
76
91
220
285
420
12
18
od
do
od
m /h
3
do
Hod
mm
Regulacioni odnos
20
1:20
25
27
1:25
Karakteristika ventila
1:30
Linearno
Faktor kavitacije z
0,5
0,4
0,35
Curenje u skladu sa standardom IEC 534 % za kVS
Nominalni pritisak
PN
0,3
0,2
16, 25
0,2
16
Minimalni diferencijalni pritisak
Maksimalni diferencijalni pritisak PN 16
0,3
≤ 0,01% od kVS
pogledajte primedbu 2)
bar
Maksimalni diferencijalni pritisak PN 25
16
16
15
15
12
10
10
20
20
15
15
12
10
10
Medijum
Voda koja cirkuliše/mešavina vode i glikola 30 %
pH medijuma
Min.7, maks.10
Temperatura medijuma
°C
2 … 150
Priključci
2 … 140
Prirubnica
Materijali
PN 16
Telo ventila
PN 25
Sivo kovano gvožđe EN-GJL-250 (GG-25)
Elastično gvožđe EN-GJS-400-18-LT
(GGG-40,3)
Sedište ventila DP, CV
Konus ventila DP, CV
Nerđajući čelik M. br. 1.4404
Zaptivanje DP, CV
Sistem za rasterećenje
pritiska
-
Nerđajući čelik M. br. 1.4021
Nerđajući čelik M. br. 1.4021
EPDM
Umetak regulacionog
ventila
Umetak ventila
Klip
Meh
(nerđajući čelik, mat. br. 1.4571)
Membrana (EPDM)
Napomena:
DP – regulator diferencijalnog pritiska, CV – regulacioni ventil
1)
2)
∆pb - diferencijalni pritisak preko restriktora protoka

Zavisi od protoka i ventila kVS; Za Qpodešeno= Qmaks. -> ∆pmin.≥ 0,5 bara; Za Qpodešeno < Qmaks. -> p min   Q
k
 VS
2

  p b


AFQM pogon
Tip
DN
Veličina pogona
cm2
Nominalni pritisak
Diferencijalni pritisak limitera protoka ∆pb
65
80
100
125
150
200
250
250
16 ili 25
bar
0,2 ili 0,5
Materijali
Kućište
Membrana
Impulsna cev
4
VD.LR.A4.45 © Danfoss 12/2012
Nerđajući čelik M. br. 1.0338
EPDM
Cev od nerđajućeg čelika Ø10 × 0,8 mm
DEN-SMT/SI
Tehnički katalog
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom AFQM, AFQM 6 (PN 16, 25, 40)
Principi aplikacije
- Montaža u povrat
Direktno povezan sistem grejanja
Indirektno povezan sistem grejanja
Direktno povezan sistem grejanja
Indirektno povezan sistem grejanja
- Montaža u dovod
Pozicije ugradnje
DN 40-80 Tmaks ≤ 120 °C
DN 40-80 Tmaks ≤ 120 °C
Regulatori mogu da se instaliraju sa priključkom za
elektro pogon okrenutim horizontalno ili uspravno.
DN 40-80 Tmaks > 120 °C
DN 100-250
Regulatori mogu da se instaliraju sa priključkom
za elektro pogon okrenutim uspravno.
Elektro pogon
Napomena!
Neophodno je uzeti u obzir i pozicije ugradnje za
elektro pogone AMV(E). Pogledajte odgovarajući
tehnički katalog.
DEN-SMT/SI
VD.LR.A4.45 © Danfoss 12/2012
DN 40-80 Tmaks > 120 °C
DN 100-250
5
Tehnički katalog
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom AFQM, AFQM 6 (PN 16, 25, 40)
Dijagram temperature
i pritiska
Maks. p. (bar)
PN 16
radna oblast
EN-GJL-250
(GG-25)
t(oC)
140 (za DN 150-250)
Maksimalni dozvoljeni radni pritisak kao funkcija temperature (u skladu sa standardom EN 1092-2)
Maks. p. (bar)
PN 25
radna oblast
EN-GJS-400
(GGG-40.3)
Maksimalni dozvoljeni radni pritisak kao funkcija temperature medijuma (u skladu sa EN 1092-2)
Maks. p. (bar)
PN 40
EN-GP-240-GH
(GS-C 25)
radna oblast
Maksimalni dozvoljeni radni pritisak kao funkcija temperature medijuma (u skladu sa EN 1092-1)
6
VD.LR.A4.45 © Danfoss 12/2012
DEN-SMT/SI
Tehnički katalog
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom AFQM, AFQM 6 (PN 16, 25, 40)
Dijagram protoka
Dijagram dimenzionisanja i podešavanja
Odnos između stvarnog protoka i broja obrtaja na limiteru protoka. Date vrednosti su približne.
hod [mm]
DN 250 kVS 400
DN 200 kVS 320
DN 150 kVS 280
DN 125 kVS 160
protok
DN 80 kVS 80
DN 65 kVS 50
protok
DN 100 kVS 125
DN 50 kVS 32
DN 40 kVS 20
obrtaji
1 = 360º
Protok je moguće prilagoditi okretanjem zavrtnja limitera
protoka u smeru suprotnom od kazaljke na satu kao što
je prikazano na ovom dijagramu
DEN-SMT/SI
VD.LR.A4.45 © Danfoss 12/2012
Protok vode prikazan pri diferencijalnom pritisku u limiteru
protoka od 0,2 bara (20 kPa) i u regulatoru od 0,5 bara
(50 kPa) do maksimalnog diferencijalnog pritiska.
7
Tehnički katalog
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom AFQM, AFQM 6 (PN 16, 25, 40)
Dijagram protoka
Dijagram dimenzionisanja i podešavanja
Odnos između stvarnog protoka i broja obrtaja na limiteru protoka. Date vrednosti su približne.
hod [mm]
DN 250 kVS 400
DN 200 kVS 320
DN 150 kVS 280
DN 125 kVS 160
DN 100 kVS 100
protok
DN 65 kVS 50
protok
DN 80 kVS 80
obrtaji
1 = 360º
Protok je moguće prilagoditi okretanjem zavrtnja limitera
protoka u smeru suprotnom od kazaljke na satu kao što
je prikazano na ovom dijagramu
8
VD.LR.A4.45 © Danfoss 12/2012
Protok vode prikazan pri diferencijalnom pritisku u limiteru
protoka od 0,5 bara (50 kPa) i u regulatoru od 0,5 bara
(50 kPa) do maksimalnog diferencijalnog pritiska.
DEN-SMT/SI
Tehnički katalog
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom AFQM, AFQM 6 (PN 16, 25, 40)
Dimenzionisanje
Primer 1
EM regulacioni ventil (MCV) u krugu za mešanje u
direktno povezanim sistemima grejanja zahteva
diferencijalni pritisak od 0,2 bara (20 kPa) i protok
manji od 800 l/h.
- Direktno povezan sistem
grejanja
Dati podaci:
Qmaks = 8,0 m3/h (8000 l/h)
∆pmin = 0,8 bar (80 kPa)
∆pkrug = 0,1 bar (10 kPa)
∆pMCV = izabrano 0,2 bar (20 kPa)
* Primedba:
1)
∆pkrug odgovara zahtevanom pritisku pumpe u krugu grejanja i
ne treba se razmatrati pri dimenzionisanju AFQM-a.
Ukupni (raspoloživi) pad pritiska u regulatoru je:
∆pAFQM,A = ∆pmin
∆pAFQM,A = 0,8 bar (80 kPa)
Mogući padovi pritiska u cevima, zapornoj opremi,
meračima toplote itd. nisu uključeni.
Izaberite regulator u dijagramu protoka na 7.
stranici sa najmanjom mogućom vrednošću k vs
u odnosu na dostupne opsege protoka.
kVS = 20 m3/h
Minimalni zahtevani diferencijalni pritisak u
izabranom regulatoru se izračunava iz formule:
Q
pAFQM ,MIN   max
 k VS
2
2

8 ,0 
  pMCV  
 0 ,2


 20 

∆pAFQM,MIN = 0,36 bar (36 kPa)
∆pAFQM,A > ∆pAFQM,MIN
0,8 bar > 0,36 bar
Rešenje:
AFQM 6 DN 40, k vs vrednost 20, opseg
podešavanja protoka 2,2 – 11 m3/h.
AFQM
∆pAFQM
AFQM
∆pAFQM
DEN-SMT/SI
VD.LR.A4.45 © Danfoss 12/2012
9
Tehnički katalog
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom AFQM, AFQM 6 (PN 16, 25, 40)
Dimenzionisanje (nastavak)
Primer 2
EM regulacioni ventil (MCV) za kontrolu
indirektno povezanog sistema grejanja
zahteva diferencijalni pritisak od 0,2 bara
(20 kPa) i protok manji od 22,000 l/h.
- Indirektno povezan sistem
grejanja
Dati podaci:
Qmaks = 22 m3/h (22.000 l/h)
∆pmin = 0,8 bar (80 kPa)
∆pizmenjivač = 0,1 bar (10 kPa)
∆pMCV = izabrano 0,2 bar (20 kPa)
Ukupni (raspoloživi) pad pritiska u regulatoru je:
∆pAFQM,A = ∆pmin−∆pizmenjivač = 0,8−0,1
Izaberite regulator u dijagramu protoka na 7.
stranici sa najmanjom mogućom vrednošću
k vs u odnosu na dostupne opsege protoka.
kVS = 50 m3/h
Minimalni zahtevani diferencijalni pritisak u
izabranom regulatoru se izračunava iz formule:
2
2
Q

 22 
pAFQM ,MIN   max .   pMCV     0 ,2
 50 
 k VS 
∆pAFQM,MIN = 0,39 bar (39 kPa)
∆pAFQM,A > ∆pAFQM,MIN
∆pAFQM,A = 0,7 bar (70 kPa)
Mogući padovi pritiska u cevima, zapornoj
opremi, meračima toplote itd. nisu uključeni.
0,7 bar > 0,39 bar
Rešenje:
AFQM DN 65, k vs vrednost 50, opseg podešavanja
protoka 5,6 – 28 m3/h.
krug
AFQM
∆pAFQM
AFQM
krug
∆pAFQM
10
VD.LR.A4.45 © Danfoss 12/2012
DEN-SMT/SI
Tehnički katalog
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom AFQM, AFQM 6 (PN 16, 25, 40)
Konstrukcija
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Telo ventila
Umetak regulacionog ventila
Podesivi limiter protoka
Vreteno regulacionog ventila
Sedište ventila
Pogon diferencijalnog pritiska
Regulaciona membrana za
regulaciju protoka
8. Ugrađena opruga za kontrolu
protoka
9. Sigurnosni ventil
10. Umetak ventila
11. Pritisno rasterećen konus
ventila
12. Vreteno ventila
13. Meh za rasterećenje pritiska
konusa ventila
14. Membrana za rasterećenje
pritiska konusa ventila
15. Impulsna cev
16. Spojna navrtka
17. Gornje kućište membrane
18. Donje kućište membrane
19. Poklopac
20. Meh za rasterećenje pritiska
konusa regulacionog ventila
4
4
2
3
2
PN 25
20
1
3
1
5
11


13
12
10
15
19
16
17
8
10
13
PN 16
19
15
5
11
15
17
6
12
15
16
8
6
9
7
7
18
18
AFQM DN 65-125
AFQM 6 DN 40, 50

AFQM DN 150-250
Funkcija
DEN-SMT/SI
Protok fluida uzrokuje pad pritiska preko podesivog
limitera protoka. Pritisci se prenose kroz impulsne cevi
do komora i rezultanta deluje na regulacionu
membranu za regulaciju protoka. Dif. pritisak
limitera protoka reguliše se i limitira putem ugrađene
opruge za regulaciju protoka. Regulacioni ventil se
zatvara pri rastu diferencijalnog pritiska i otvara se
pri padu diferencijalnog pritiska kako bi regulisao
maks. protok.
VD.LR.A4.45 © Danfoss 12/2012
Pored toga, elektro pogon će raditi u opsegu od
nula do maks. podešenog protoka u skladu sa
opterećenjem.
Regulator AFQM opremljen je sigurnosnim ventilom za
preveliki pritisak koji štiti regulacionu membranu za
regulaciju protoka od previsokog diferencijalnog
pritiska.
11
Tehnički katalog
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom AFQM, AFQM 6 (PN 16, 25, 40)
Podešavanja
Podešavanje protoka
Protok se podešava prilagođavanjem položaja
limitera protoka. Podešavanje može da se izvrši
na osnovu dijagrama za podešavanje protoka
(pogledajte odgovarajuća uputstva) i/ili putem
kalorimetra.
3
Dimenzije
L
H1
40
200
50
230
DN
AMV(E) 4../AFQM
DN 65-125, PN 25
DN
12
VD.LR.A4.45
H3
538
390
673
17
538
390
673
22
mm
AMV(E) 6../AFQM 6
DN 40, 50
H3
H4
AMV(E) 4../AFQM 6
DN 40, 50
Težina
ventila
(kg)
H2
AMV(E) 55, 56/AFQM
DN 65-125, PN 16
L
H1
H2
AMV(E) 6../AFQM
DN 65-125, PN 25
H3
H4
mm
AMV(E) 85, 86/AFQM
DN 150-250, PN 16
Težina ventila (kg)
PN 16
PN 25
65
290
600
425
685
650
52
58,5
80
310
610
425
695
670
61
60,5
100
350
-
530
715
680
93,6
96
125
400
-
530
740
710
117,2
139
150
480
576
455
-
-
142
-
200
600
652
483
-
-
219
-
250
730
656
533
-
-
342
-
Produced by Danfoss A/S © 12/2012
Download

PN 16, 25, 40