Danfoss ventili sa motornim pogonom
Grejanje i hlađenje • daljinsko grejanje • terminalni i zonski • para
Za optimalnu kontrolu u
svakoj instalaciji
Grejanje i hlađenje
Program posvećen ventilima s motornim pogonom za
sisteme grejanja i hlađenja baziranih na vodi i glikolu
Vaši zahtevi kombinuju se sa našim iskustvom na
tržištu i tehničkim znanjem kako bi se proširio i
dostupan je na tržištu. Ovi ventili se obično koriste u
jedinicama koje tretiraju vazduh, hladnjacima za vodu
(čilerima), kotlovima i ventilator-konvektorima gde
možemo da obezbedimo stabilnu i preciznu regulaciju
protoka vode, i samim tim poboljšan konfor.
obnovio naš proizvodni program. Danfoss na tržištu
nudi konkurentski i raznovrstan program ventila
s motornim pogonom sa različitim funkcijama i
karakteristikama, kao i različitim cenama i rasponom
vrednosti. Naši regulacioni ventili su dostupni u više
veličina, od različitog su materijala i sa raznovrsnim
spojevima.
Program Danfoss ventila s motornim pogonom izlazi
u susret zahtevima praktično svake od navedenih
primena:
Daljinsko grejanje
Kao vodeći snabdevač na tržištu, Danfoss nudi
ventile s motornim pogonom koji su optimizovani
za daljinsko grejanje. Razvijeni su posebno da bi
odgovorili visokim standardima za preciznom
regulacijom trenutnog snabdevanja toplom vodom i
grejanjem. Materijali i dizajn ventila specificirani su
za rad sa visokim diferencijalnim pritiscima.
Program takođe uključuje motorne pogone sa DIN
odobrenom sigurnosnom funkcijom.
Terminal i zona
Naši ventili za ventilator-konvektore za
regulaciju terminala i zona, npr. u industrijskim
Para
Za sisteme vlaženja, sterilizacije i grejanja
postrojenjima, obezbeđuju postojanu regulaciju,
program ventila za paru. Visoka temperatura i
neprekidno nizak nivo buke i manje fluktuacije,
pritisci postavljaju visoke zahteve proizvodima za
čime se garantuje duži životni vek motornih
parne instalacije, ali naši proizvodi su razvijeni
pogona i ventila.
da podnesu čak i najteže uslove.
pomoću pare, nudimo kompletan proizvodni
.
Sve najvažnije osobine kombinovane u jedan
raznovrstan proizvodni program
Mi se neprekidno usredsređujemo na zahteve
Emisija buke
korisnika tokom celokupnog procesa razvoja
Kontinualno nizak nivo emisije buke predstavlja
proizvoda. Rezultat je poseban i konkurentan
program ventila s motornim pogonom, koji
predstavlja napredak u velikom broju najvažnijih
oblasti i zadovoljava sve strožije zahteve za
poboljšanjem performansi regulacije, dodatnim
karakteristikama i odnosom cena-kvalitet.
važnu osobinu regulacionih ventila. Danfoss je
Izvanredne performanse regulacije
Regulacione karakteristike
koje se dobijaju programom
ventila s motornim pogonom
zasnivaju se na podeljenoj
(„split“) karakteristici, koja
kombinuje prednosti linearnih i
logaritamskih karakteristika.
značajno investirao u istraživanje kako bi postavio
nove standarde u ovom pogledu. Optimizovali smo
motorni pogon i rad ventila tako što smo unapredili
tehnologiju motora i prenosnika, kao i dizajn
ventila.
Lako rukovanje i kompaktan dizajn
Lako za rukovanje, lako za upotrebu i lako za
razumevanje – ovo su posebna obeležja našeg
proizvodnog programa. Brzo i lako spajanje
motornog pogona i ventila omogućeno je
upotrebom navojne spojnice, koja takođe
dozvoljava rotaciju nakon ugradnje. Iz tog razloga
kabl za motorni pogon može da se postavi na
To znači da čak i najteži zahtevi za regulacijom
kod daljinskog grejanja mogu da budu
zadovoljeni, uz istovremeno obezbeđivanje
trenutne isporuke tople vode.
Stabilna kontrola ventila je obezbeđena u
kritičnom području blizu položaja zatvaranja
zbog blagog nagiba podeljene („split“)
karakteristike u ovom delu hoda. Strmiji deo
karakteristike (veći protok), s druge strane,
omogućava brzu i stabilnu regulaciju.
odgovarajući način.
Kada se uključi električno
napajanje, motorni pogon se
automatski podešava prema
krajnjim položajima ventila.
Kretanje i pozicija ventila se jasno
vide na indikatoru pozicije na
motornom pogonu.
Sigurnosna funkcija
U sistemima za grejanje i daljinsko grejanje sa
visokim napojnim temperaturama, može biti
Relativna kv
neophodna upotreba posebnih sigurnosnih
1
0.9
mera radi sprečavanja pregrevanja. Danfoss
0.8
0.7
0.6
motorni pogoni su dostupni sa DIN odobrenom
Podeljena
karakteristika
0.5
sigurnosnom funkcijom. Kada se aktivira u slučaju
0.4
0.3
nestanka struje ili kada je napajanje isključeno
Linearna
0.2
sigurnosnim termostatom, ventil se zatvara u
Logaritamska
0.1
0
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
Relativan hod
određenom vremenskom periodu.
TWA-Z 4)
Terminal i zona
Napon
napajanja
3-tačke
AMV(E) 01/02
AMV(E)-H 01/02
Sigurnosna
funkcija
Modulacija
24 V AC
TWA-Z NO/NC
AMV 01
AMV 02
AMV-H 01 AMV-H 02
AME 01
AME 02
AME-H 01 AME-H 02
AMV 01
AMV 02
AMV-H 01 AMV-H 02
24
12
24
12
14
100
200
200
200
200
300
3
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
24 V AC
AMV 13 SU
24 V AC
24 V AC
AME 13 SU
TWA-Z NO/NC
230 V AC
230 V AC
AMV 13 SU
Brzina (s/mm)
Sila (N)
Hod (mm)
PN T raspon
ºC
bar
Tip ventila
16
2... 120
VZL2/VZL3/VZL4
AMV(E) 13SU 5)
DN
mm
15
20
Kv
m3/h
Hod
mm
0.25; 0.4; 0.63
1.0; 1.6
3
2.5; 3.5
Max. p1)
bar
Max. p1) Max. p1) Max. p1) Max. p1)
bar
bar
bar
bar
Max. p1)
bar
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
1.7
Dostupne su
ravna i „conex“ verzija
16
2... 120
VZ2/VZ3/VZ4 3)
15
20
0.25; 0.4; 0.63; 1.0
1.6; 2.5
5.5
2.5; 4
Dostupne su
ravna i „conex“ verzija
16
2... 120
VRBZ 2/3 2), 3)
20
6.3
1.7
1.7
1.7
1.7
25
10
1
1
1
1
1
32
40
13
16
0,7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
5.5
1) Max. Δp = maksimalan pritisak zatvaranja 2) Navrtka za zatvaranje za B-priključak (za dvokraku funkciju ventila) isporučuje se kao dodatna oprema
3) Vreteno se kreće na gore da zatvori A-AB priključak 4) TWA-Z je termički pogon sa kontrolnim signalom 2 tačke. NO verzija – osovina normalno u gornjem
položaju - priključak ventila A-AB je zatvoren: NZ verzija – osovina normalno u donjem položaju – priključak ventila A-AB je otvoren
5) Ako je sigurnosna funkcija aktivirana, motorni pogon AMV(E) 13 SU zatvara priključak A-AB.
ABV NO
ABV NC
(ABV NO)
(ABV NC)
AMV(E) 10/134)
AMV(E) 15/16
AMV(E) 25/35 + AMV(E) 25 SU/SD5)
AMV(E) 55/56
Grejanje i hlađenje
Napon
napajanja
3-tačke
Modulacija
Sigurnosna
funkcija
Tip
24 V AC
AMV
24 V AC
AMV
24 V AC
AME
10
24 V AC
AME
13,13SU
230 V AC
AMV
ABV NO
ABV NC
10
230 V AC
AMV
(ABV NO)
(ABV NC)
13,13SU
Potenciometar
ACCESS
Prekidač
ACCESS
Brzina (s/mm)
Sila (N)
Hod (mm)
10
16
2...120
2...120
10
Traspon
ºC
2...130
PN
bar
Tip ventila
RAV
VMT
VMA
16
2...120
VMV
(6)
16
2...350
Hod
mm
16
35
25
15
16
35
25
15
16
35
25
14
11
7
11
3
15
8
4
80
300
500
300
1000
600
450
2000
1500
4
2.2
5.5
15
15
15
15
15
40
40
Max. p1)
bar
Max. p1)
bar
Max. p1)
bar
Max. p1)
bar
16
Max. p1)
bar
Max. p1) Max. p1)
bar
bar
Max. p1) Max. p1)
bar
bar
(0.8)
(0.8)
0.2 (0.8)
20/2(8)
5; (2.3)
0.2 (0.8)
0.2 (0.8)
25/2(8)
8; (3.1)
0.2 (0.8)
0.2 (0.8)
15/2(8)
2.8; (1.5)
0.2 (0.8)
0.2 (0.8)
20/2(8)
5; (2.3)
0.2 (0.8)
0.2 (0.8)
25/2(8)
8; (3.1)
0.2 (0.8)
0.2 (0.8)
15
0.25; 0.4; 0.63; 1; 1.6; (2.5)
7 (4)
7 (4)
20
4
2
2
25
5.6
1.5
1.5
15
2.5
2
0.6
0.6
0.6
20
4
2.1
0.5
0.5
0.5
25
6.3
2.6
0.3
0.3
32
10
3.1
0.2
0.2
40
12
3.3
0.2
0.2
15
0.63, 1; 1.6; 2.5; 4
10
9
16
16
16
20
6.3
11
4
16
13
10
25
10
6
2
16
8
5
32
16
3
1
9
5
2.5
25
2
6
3
2
40
1
3
2
0.5
VF2 / VF3 3)
(VL 2 / VL3) 3)
15
0.63, 1; 1.6; 2.5; 4
16 (6)
9 (6)
16 (6)
16 (6)
16 (6)
20
6.3
11 (6)
4
16 (6)
13 (6)
10 (6)
25
10
6
2
16 (6)
8 (6)
5
32
16
3
1
9
5
2.5
40
25
2
6
3
2
50
40
1
3
2
0.5
63
100
100
145
125
220
150
320
15
4
20
6.3
25
10
32
16
40
25
50
40
65
63
80
100
100
160
Max. p1)
bar
50
80
56
80
0.2 (0.8)
65
55
(1.2)
15
56
2.8; (1.5)
15
55
25 (SU/SD)
10(8)
2
56
25 (SU/SD)
15/2(8)
3
55
25 (SU/SD)
40
VK 3
25
Kv
m3/h
15
unutr/spolj. navoj
(-10*) 2...130
16
(-10*) 2 ... 130
VRB 3 / VRG 3 2),3)
DN
mm
10
13,13SU
20
30
40
4.5
3
3
2
1.5
1
1
0.5
0.5
0.2
15
35
1) Max. Δp = maksimalan pritisak zatvaranja 2) Navrtka za zatvaranje za B-priključak (za dvokraku funkciju ventila) isporučuje se kao dodatna oprema
4) Ako je sigurnosna funkcija aktivirana, motorni pogon AMV(E) 13 SU zatvara priključak A-AB 5) SU/SD: SU = opruga gore; SD = opruga dole
* Za temperature ispod 20C mora da se koristi grejač osovine (dostupan kao dodatna oprema)
3) Vreteno se kreće na gore da zatvori A-AB priključak
M
AMV(E) 85/86
AMV(E) 56K
AMV(E) 85K/86K
85
86
85
86
56K
86K
85
86
56K
86K
8
3
4
8
1.6
5000
5000
1500
5000
3500
40
40
40
40
40
Max. p1)
bar
Max. p1)
bar
Max. p1)
bar
85K
samo 1S
Max. p1) Max. p1)
bar
bar
AMB 162 / AMB 182
Slavine i motorni pogoni
Napon napajanja
3-tačke
Modulacija
24 V AC
24 V AC
AMB 182
AMB 182
AMB 162
Prekidač
70; 140; 670
70; 140; 280
5; 10
10 ; 15
25
25
16
PN
bar
10
6
Traspon
ºC
4
13
9
8
5.5
5
3.5
10
Tip
DN
mm
Kv
m3/h
Max. ∆p1)
bar
Max. ∆p1)
bar
HRB 3 / 4
15
HRB 3-0.6;1;1.2;1.6;2.5 HRB 4-2.5
2
2
20
4.0 - 6.3
2
2
25
8.0 - 12.0
2
2
32
18.0
2
2
20
8
1
1
25
12
1
1
32
18
1
1
40
28
1
1
50
44
1
1
20
12
0.5
0.5
25
18
0.5
0.5
32
28
0.5
0.5
40
44
0.5
0.5
50
60
0.5
0.5
65
90
0.5
0.5
80
150
0.5
0.5
100
225
0.5
0.5
125
280
0.5
150
400
0.5
2... 110
3
1.5
AMB 182
HRE 3 / 4
6
2... 110
3
1.5
AMB 162
AMB 162
230 V AC
Brzina (s/90)
Obrtni momenat (Nm)
HFE 3
6
2... 110
1)
HFE 4
1) Max. ∆p = Maksimalan pritisak zatvaranja
AMV 100
AMV(E) 10/13
AMV(E) 20/23
AMV(E) 30/33
100
AMV(E) 410/413
A
Daljinsko grejanje
Napon
napajanja
3-tačke
Modulacija
Sigurnosna
funkcija
Tip
24 V AC
AMV
10
20
30
24 V AC
AMV
13
23
33
24 V AC
AME
10
20
30
410
24 V AC
AME
13
23
33
413
230 V AC
AMV
10
20
30
410
230 V AC
AMV
13
23
33
413
ACCESS
Potenciometar
ACCESS
Prekidač
16
Traspon
ºC
Tip ventila
DN
mm
Kvs
m3/h
2…130
Brzina (s/mm)
Sila (N)
Hod (mm)
PN
bar
VS2
15
0.25, 0.4; 0.63; 1; 1.6
20
2.5
25
4
15
0.25, 0.4; 0.63; 1; 1.6; 2.5; 4
A
B
VM2
2…150
20
25
25
2…150
VB2
25
16
25
40
25
16
2…150
2…150
AFQM / AFQM 6
2…150
25
(-10*) 2 ... 130
25
2…140
AVQM / AVQM-2
16
VF 2
25
40
See data sheets
VFG 2 / VFG 212)
16
100
4
14
15
3
15
300
300
450
450
1000/800
5
5.5
10
10
20
Hod
mm
Max. p1)
bar
Max. p1)
bar
Max. p1)
bar
Max. p1)
bar
Max. p1)
bar
4
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
25
25
25
25
25
25
25
25
5
5
6.3
7
6.3
5
8
14
25
25
25
25
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
7
32
10
40
16
50
25
15
0.25, 0.4; 0.63; 1; 1.6; 2.5; 4
20
6.3
25
10
32
16
40
25
50
40
15
1.6; 2.5
20
4
25
6.3
32
10
40
16
50
20
40
20
8
20
50
32
12
20
65
50
12
20
80
80
18
20
100
125
125
160
10
5
7
10
5
7
10
M
20
65
63
80
100
100
145
125
220
150
320
65
50
12
20
80
80
18
20
100
125
125
160
150
280
200
320
250
400
20
30
40
20
24
1) Max. Δp = maksimalan pritisak zatvaranja 2) Verzija trokrakog ventila dostupna je na zahtev
* Za temperature ispod 20C mora da se koristi grejač osovine (dostup
AMV 423/523; AME with AMES
AMV(E) 610/613/633
AMV(E) 85/86
D OW N
UP
3
PUSH
423
523
85
86
+ AMES
+ AMES
85
86
610 (230)
613/633 (230)
423
523
85
86
610
613/633
AMEK
AMEK
3
11
8
3
15/4
1200
1200
5000
5000
1200
40
40
40
40
30
Max. p1)
bar
Max. p1)
bar
Max. p1)
bar
Max. p1)
bar
Max. p1)
bar
20
20
15
15
2.5
2.5
1.5
1.5
1
1
3
3
1.5
1.5
20
20
15
15
12
10
10
dostupan kao dodatna oprema)
AMV(E) 20/23 AMV(E) 30/33
AMV(E) 15/162)
AMV(E) 25/352) + AMV(E) 25 SD/SU3)
AM
Para
Napon
napajanja
3-tačke
Modulacija
Sigurnosna
funkcija
Tip
24 V AC
AMV
20
30
24 V AC
AMV
23
33
24 V AC
AME
20
30
24 V AC
AME
23
33
230 V AC
AMV
20
30
AMV
23
33
15
3
11
7
11
3
15
450
450
500
300
1000
600
450
10
10
15
15
15
15
15
Max. p1)
bar
Max. p1)
bar
Max. p1)
bar
Max. p1)
bar
230 V AC
ACCESS
Prekidač
Brzina (s/mm)
Sila (N)
Hod (mm)
2... 200
25
Traspon
ºC
Tip ventila
VIS
25
2... 200
VFS 2
16
25
40
Videti tehničke podatke
25
2 ... 200
VEFS 2
VFGS 2
(PN 16 DN 15-250)
(PN 25 DN 65-125)
(PN 40 DN 65-250)
16
25
35
15
16
25
35
15
16
25
35
25 (SU/SD)
25 (SU/SD)
25 (SU/SD)
ACCESS
Potenciometar
PN
bar
15
samo 1 Pr
DN
mm
Kvs
m3/h
Hod
mm
Max. p1)
bar
15
3.2
8
10
10
20
4.5
10
10
25
6.3
10
10
10
Max. p1) Max. p1)
bar
bar
samo 1 Pr
0.4; 0.63; 1; 1.6; 2.5
25
9
25
25
22
4
17
9
25
20
16
20
6.3
11
4
25
13
10
25
10
6
2
16
8
5
32
16
3
1
9
5
2.5
40
25
2
6
3
2
50
40
1
3
2
0.5
10
8
6
9
6
6
6
6
6
6
6
6
15
65
63
80
100
100
145
15
Koristite VFS2
20
Koristite VFS2
25
10
32
16
40
20
50
25
15
4
20
6.3
25
8
32
16
40
20
50
32
65
50
80
80
100
125
125
160
150
280
200
230
250
400
15
40
7
10
6
8
12
18
20
24
1) Max. Δp = maksimalan pritisak zatvaranja 2) Ako se ventil ugradi horizontalno, neophodan je adapter za visoke temperature (preko 1500C)
3) SU/SD: SU = opruga gore; SD = opruga dole
M
AMV(E) 410/413
AMV 323/423/523; AME with AMES
AMV(E) 55/56
AMV(E) 610/613/633
AMV(E) 85/86
D OWN
UP
)
PUSH
323
423
523
55
56
85
86
+AMES
+AMES
+AMES
55
56
85
86
D)
410
D)
410
D)
1)
610 (230)
613/633 (230)
413
323
423
523
55
56
85
86
610
613/633
413
AMEK
AMEK
15
1
3
11
8
4
8
3
15/4
1000/800
600
1200
1200
2000
1500
5000
5000
1200
20
40
40
40
40
40
40
40
30
Max. p1)
bar
Max. p1)
bar
Max. p1)
bar
Max. p1)
bar
25
25
25
20
25
25
13
16
16
8
16
16
5
12
12
3
8
8
2
5
5
2.5
2.5
4.5
3
13
13
1.5
1.5
3
2
8
8
1
1
1.5
1
5
5
10
8
6
9
6
6
6
6
6
6
6
6
Max. p1) Max. p1)
bar
bar
AMEK
Max. p1) Max. p1)
bar
bar
Max. p1)
bar
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
15
15
12
10
10
Dodatak raznovrsnom
proizvodnom programu
U našem programu ventila s motornim pogonom
ON/OFF zonski ventili
možete takođe da nađete ON/OFF leptiraste
Program ON/OFF zonskih ventila, tipovi AMZ 112
ventile i zonske ventile koji mogu da se koriste u
i AMZ 113, dostupni su kao dvokrake i trokrake
sistemima za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju.
verzije za PN 16 sisteme u veličinama od
DN 15-25. Mogu da se primene u slučaju
Leptirasti ventili
radijatorskog sistema, sistema podnog grejanja
Dafoss ON/OFF leptirasti ventili, tip VFY, su
ili za sisteme sa solarnom energijom, kao i za
ventili dostupni u DN 25-300 koji mogu da se
kontrolu prioriteta isporuke tople vode i grejanja.
Osnovne karakteristike:
koriste za PN 16 aplikacije. Motorni pogoni su
dostupni za verzije 24 i 230 V AC.
Osnovne karakteristike:
• ON/OFF zonski ventili
mogu da se koriste zajedno
sa Danfoss termostatima
• Visok prenos obrtnog momenta zahvaljujući
jednodelnoj osovini s klinom
• Kompaktan dizajn olakšava
ugradnju i električno povezivanje
• Jednostavno održavanje omogućeno sigurnosnim
prstenom protiv produvavanja
• Nizak obrtni momenat zatvaranja zbog
jedinstveno projektovanog gumenog dela ventila
• Dugotrajna pouzdanost zbog ležajeva sa
samopodmazivanjem i niskim trenjem
bez otvaranja poklopca
motornog pogona
• Spojnica omogućava lako ručno
otvaranje/zatvaranje i otključavanje ventila
• Zahvaljujući samočišćenju, nije potrebna
demontaža ventila
Automatski regulatori za svaku primenu
Danfoss nudi raznovrstan proizvodni program
automatskih regulatora za grejanje, daljinsko grejanje,
ventilaciju i hlađenje. Pored ventila s motornim
pogonom, naš program uključuje elektonske regulatore,
regulatore bez pomoćne energije za diferencijalni
pritisak, regulatore protoka i temperature, loptaste
slavine i razmenjivače toplote. Danfoss na tržištu nudi i
podstanice za daljinsko grejanje u različitim veličinama
u skladu sa potrebama korisnika.
Danfoss d.o.o. 4/5
0 !#,
'.0
(+/$!!" 4*3$!!"!"4)
$1%1
02-
57
51
61
.
1
5
25
5&..
VB.00.C5.45
Download

Danfoss ventili sa motornim pogonom