Katalog części zamiennych 2011
KATALOG
CZĘŚCI
ZAMIENNYCH
SŁUPSK 2011
www.uniagroup.com
1
Katalog części zamiennych 2011
2
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Koło stoŜkowe małe
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Koło stoŜkowe duŜe kpl.
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Piasta
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Koło pasowe małe
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Koło pasowe małe
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Wałek napędowy
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Oprawa łoŜyska prawa
www.uniagroup.com
MEWA 1,35; MEWA 1,65
8245-105-020-470
30
44,00
MEWA 1,35; MEWA 1,65
8245-105-020-482
20
56,00
MEWA 1,35;1,65;1,85;1,85K
8245-036-010-276
10
50,00
MEWA 1,35;
8245-070-010-089
10
63,00
MEWA 1,65;1,85K
8245-036-010-250
10
56,00
MEWA 1,35;1,65;1,85K
8245-036-010-263
20
25,00
MEWA 1,35; MEWA 1,65
8245-036-010-190
30
26,00
Katalog części zamiennych 2011
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Wał napędzający
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Wał napędzający
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Piasta bębna
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Piasta talerza roboczego
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Piasta talerza ślizgowego
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Wał napędowy
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
NoŜyk
www.uniagroup.com
MEWA 1,35;
8245-070-010-213
10
70,00
MEWA 1,65
8245-036-010-352
10
75,00
MEWA 1,35;1,65;1,85;1,85K
8245-036-010-747
20
110,00
MEWA 1,35;1,65;1,85;1,85K
8245-036-010-790
25
80,00
MEWA 1,35;1,65;1,85;1,85K
8245-036-010-775
20
40,00
MEWA 1,35;1,65;1,85;1.85K
8245-036-010-617
20
40,00
MEWA 1,35;1,65;1,85;1.85K
8245-036-010-454
200
1,80
3
Katalog części zamiennych 2011
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Trzymak noŜa kpl.
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Trzymak noŜa kpl.
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Osłona bębna
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Osłona bębna kpl.
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Talerz roboczy
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Talerz roboczy
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
4
www.uniagroup.com
MEWA 1,35
8245-070-010-109
100
17,00
Mewa 1,65;1,85;1,85K
8245-036-010-309
100
18,00
MEWA 1,35;1,65;1,85;1,85K
8245-036-010-365
50
12,00
MEWA 1,35;1,65;1,85;1,85K
8245-036-010-721
15
95,00
MEWA 1,35
8245-070-010-267
10
100,00
MEWA 1,65
8245-036-010-378
25
190,00
Talerz oporowy kpl.
MEWA 1,35;1,65;1,85;1,85K
8245-036-010-340
20
70,00
Katalog części zamiennych 2011
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Talerz ślizgowy kpl.
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Talerz ślizgowy kpl.
MEWA 1,35
8245-070-010-200
10
110,00
MEWA 1,65
8245-036-010-528
25
185,00
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Koło pasowe
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Koło pasowe
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Osie przegubu
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
www.uniagroup.com
MEWA 1,35;
8245-070-020-191
10
134,00
MEWA 1,65;1,85;1,85K
8245-036-020-185
10
144,00
MEWA 1,35;1,65;1,85;1,85K
8245-036-020-131
15
90,00
Tuleja nośna podwójnego
MEWA 1,35;1,65;1,85;1,85K
8245-125-010-177
100
2,00
Koło stoŜkowe małe
MEWA 1,85; MEWA 1,85K
8245-125-010-019
30
45,00
5
Katalog części zamiennych 2011
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
MEWA 1,85; MEWA 1,85K
8245-125-010-090
20
60,00
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Oprawa łoŜysk lewa
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Wał napędzający
MEWA 1,85; MEWA 1,85K
8245-125-010-050
30
45,00
MEWA 1,85; MEWA 1,85K
8245-125-010-047
10
110,00
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Oprawa łoŜyska prawa
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Talerz roboczy
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
6
Koło stoŜkowe duŜe kpl.
www.uniagroup.com
MEWA 1,85; MEWA 1,85K
8245-125-010-075
20
38,00
MEWA 1,85; MEWA 1,85K
8245-125-010-021
10
290,00
Talerz ślizgowy kpl.
MEWA 1,85; MEWA 1,85K
8245-125-010-108
10
245,00
Oś przegubu
MEWA 2,1; MEWA 2,1K
8245-112-102-070
10
100,00
Katalog części zamiennych 2011
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Koło 297
MEWA 2,1; MEWA 2,1K
8245-112-142-090
3
255,00
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Koło z=21 kpl.
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Piasta przystawki
MEWA 2,1; MEWA 2,1K
8245-112-101-172
30
68,00
MEWA 2,1; MEWA 2,1K
8245-112-101-103
10
40,00
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Koło pasowe dp=133
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Koło z=18
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
www.uniagroup.com
MEWA 2,1; MEWA 2,1K
8245-112-101-014
5
125,00
MEWA 2,1; MEWA 2,1K
8245-112-101-055
20
55,00
Wałek bębna spaw.
MEWA 2,1; MEWA 2,1K
8245-112-101-157
5
225,00
Piasta talerza ślizgowego
MEWA 2,1; MEWA 2,1K
8245-112-101-290
10
130,00
7
Katalog części zamiennych 2011
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
MEWA 2,1; MEWA 2,1K
8245-112-101-030
10
260,00
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Bęben kpl. 2,1m
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Talerz dystansowy spaw.
MEWA 2,1; MEWA 2,1K
8245-112-101-160
10
110,00
MEWA 2,1; MEWA 2,1K
8245-112-101-083
10
110,00
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Talerz ślizgowy spaw.
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Koło 297
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
8
Talerz roboczy
www.uniagroup.com
MEWA 2,1; MEWA 2,1K
8245-112-101-070
10
250,00
ALKA L
8245-112-102-015
2
290,00
Koło pasowe dp=133
ALKA L
8245-157-001-010
4
150,00
Talerz boczny
2.506.7002.00
ALKA L
10
500,00
Katalog części zamiennych 2011
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Ślizg 380
2.404.1326.00
ALKA L; XL; XLC
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Koło zębate Z45 M3
0.505.6000.00
ALKA L;
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Talerz
2.506.7001.00
ALKA XL; XLC
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Koło zębate Z36 M3
0.505.6001.00
ALKA XL; XLC
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Ślizg 420
2.404.1328.00
ALKA L; XL; XLC
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
NoŜyk lewy
0.404.7015.00
ALKA L; XL; XLC
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Trzymak noŜa
0.404.7152.00
ALKA L; XL; XLC
www.uniagroup.com
10
255,00
10
290,00
10
290,00
10
106,00
10
265,00
100
7,00
50
18,00
9
Katalog części zamiennych 2011
10
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
NoŜyk prawy
0.404.7016.00
ALKA L; XL; XLC
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN
Talerz napędzający
2.520.7038.00
ALKA XL; XLC
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Koło zębate Z45 M3
0.505.6002.00
ALKA XL; XLC
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Koło zębate Z34 M3
0.505.5000.00
ALKA XL; XLC
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Wałek zęb. z kołem talerz.
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Kątownik prawy
5511/104-01-601
Prasa kostkująca
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Kątownik lewy
5511/104-01-602
Prasa kostkująca
www.uniagroup.com
100
7,00
4
400,00
10
110,00
4
260,00
Prasa kostkująca
8245-511-004-577
2
800,00
10
35,00
10
35,00
Katalog części zamiennych 2011
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Igła wiąŜąca kpl.
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Aparat wiąŜący kpl.
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Dźwignia noŜa kpl.
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Palec supłacza
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Koło zapadkowe
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Ząb zapadki kpl.
www.uniagroup.com
Prasa kostkująca
8245-511-007-582
50
95,00
Prasa kostkująca
8245-511-007-424
4
1000,00
Prasa kostkująca
8245-511-070-262
5
300,00
Prasa kostkująca
8245-511-070-173
5
230,00
Prasa kostkująca
8245-511-007-131
5
178,00
Prasa kostkująca
8245-511-007-615
10
60,00
11
Katalog części zamiennych 2011
12
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Pierścień ząbkowany
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Palec spręŜysty podwójny
Prasa kostkująca
8245-511-008-173
20
15,00
Prasa kostkująca
8245-511-012-370
100
6,00
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Blacha ślizgowa wewn.
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Koło palcz. prawe Z=24
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Rolka toczna LR202RRU
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
BieŜnia pozioma
www.uniagroup.com
Prasa kostkująca
8245-511-012-341
50
23,00
Prasa kostkująca
8245-511-020-068
10
150,00
Prasa kostkująca
8245-511-005-272
10
60,00
Prasa kostkująca
8245-511-005-079
10
35,00
Katalog części zamiennych 2011
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
BieŜnia pionowa
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Szyna jezdna
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Rolka toczna
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Szyna jezdna L=960
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
NóŜ przeciwtnący
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
NóŜ tłoka
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Pręt
5595/041-01-601
Prasa c; v; vd
www.uniagroup.com
Prasa kostkująca
8245-511-005-038
10
60,00
Prasa kostkująca
8245-511-005-101
5
200,00
Prasa kostkująca
8245-511-005-298
20
55,00
Prasa kostkująca
8245-511-105-022
10
88,00
Prasa kostkująca
8245-511-005-066
15
64,00
Prasa kostkująca
8245-511-005-170
15
120,00
10
120,00
13
Katalog części zamiennych 2011
14
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Łańcuch przenośnika
5595/041-01-610
Prasa c; d; dd; v; vd; z; zd
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Linka L=1000
5595/041-05-140
Prasa łańcuchowa df1.8c
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Przekładnia 1,5:1
5595/006-06-100
Prasa łańcuchowa df1.8c
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
BieŜnia
5595/004-01-001
Prasa c; v; vd; d; dd; z; zd
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
SpręŜyna podbieracza
5595/004-01-201
Prasa c; v; vd; d; dd; z; zd
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Ślizg df 1,8c
5595/041-06-001
Prasa c
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Ślizg
5595/104-01-003
Prasa v; vd; d; dd; z; zd
www.uniagroup.com
3
990,00
10
30,00
2
1200,00
4
118,00
100
6,00
50
22,00
50
22,00
Katalog części zamiennych 2011
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Ślizg spaw.
5595/104-01-910
Prasa c; v; vd; d; dd; z; zd
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
ŁoŜysko LR 203 NPPU
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
NoŜyk
5595/008-00-009
Prasa v; vd; d; dd;
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Koło sznurka
5595/008-04-002
Prasa v; vd; d; dd;
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Sprzęgło igieł. HFL 3530
5595/008-04-401
Prasa v; vd; d; dd;
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
SpręŜyna skrętna lewa
5595/008-05-001
Prasa v; vd; d; dd;
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
SpręŜyna skrętna prawa
5595/008-06-001
Prasa v; vd; d; dd;
www.uniagroup.com
30
40,00
Prasa c; v; vd; d; dd; z; zd
10
95,00
50
5,00
2
267,00
4
120,00
50
8,00
50
6,00
15
Katalog części zamiennych 2011
16
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
ŁoŜysko 1.8v
5595/032-01-304
Prasa c; v; vd
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Łańcuch tył 1.8v
5595/033-01-301
Prasa v; vd
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
NóŜ tnący
5595/103-02-007
Prasa c; v; vd; z; zd
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Zespół szczotki
PD-01/06
Prasa c; v; vd; z; zd
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Pas 1,7
5595/751-01-901
Prasa 1,7z; 1,7zd
Nazwa części
Nr części
Typ maszyny
Indeks
KTM
Min. dla zamówienia
Cena netto za 1 szt. [PLN]
Pas 1,9
5595/771-01-901
Prasa 1,9z; 1,9zd
www.uniagroup.com
10
18,00
3
560,00
10
75,00
20
16,00
5
1600,00
5
1900,00
Download

katalog części zamiennych