Tehnički katalog
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom
(PN 16)
AHQM – montaža u povrat i razvod
Opis
DN 15-32
DN 40, 50
DN 50-100
DN 125
AHQM je regulator protoka bez pomoćne
energije sa integrisanim regulacionim ventilom
prvenstveno namenjen upotrebi u sistemima
daljinskog grejanja, kao i u sekundarnim sistemima
daljinskog grejanja. Regulator se zatvara kada se
premaši maks. podešeni protok.
U kombinaciji sa Danfoss elektro pogonima AMV(E)
moguća je regulacija putem ECL elektronskih
regulatora.
Regulatori imaju regulacioni ventil sa podesivim
limiterom protoka, priključak za montažu elektro
pogona i pogon sa jednom regulacionom
membranom.
Regulatori se koriste zajedno sa Danfoss elektro
pogonima:
• DN 15-32 sa
-AMV(E) 10
-AMV(E) 13 sa funkcijom povratne opruge
-AMV(E) 130, AMV(E) 140
-AMV(E) 130H, AMV(E) 140H sa ručnim radom
• DN 40-100 sa
-AMV(E) 435
- AMV(E) 438 SD funkcija povratne opruge
(opruga nadole)
• DN 125-150 sa
-AMV(E) 55/56
• DN 200-250 sa
-AMV(E) 85/86
DN 150
DN 200, 250
Osnovni podaci:
• DN 15-250
• k vs 1,0-400 m3/h
• PN 16
• Limiter protoka Δpb:
- 0,12 bara za DN 15-20
- 0,14 bara za DN 25-32
- 0,2 bara za DN 40, 50
- 0,3 bara za DN 65-100
- 0,2 bara za DN 125-250
• Temperatura:
- Voda / mešavina vode i glikola do 30%:
2 … 120 °C
• Priključci:
- Spoljni navoj (holenderski priključci sa
krajevima za zavarivanje, navojni i prirubnički
priključci)
- Prirubnica
AHQM, DN 15-32 u kombinaciji sa AMV(E) 13
odobren je prema DIN EN 14597.
DH-SMT/SI
VD.LR.J1.45 © Danfoss 04/2011.
1
Tehnički katalog
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom AHQM (PN 16)
Naručivanje
AHQM regulator
DN
(mm)
Slika
Primer AHQM regulatora:
Regulator protoka sa integrisanim
regulacionim ventilom, DN 15,
k vs 1,6, PN 16, limiter protoka
Δp 0,12 bara, tmaks. 120 °C, spoljni
navoj
- 1× AHQM DN 15 regulator
Kodni broj: 003L3594
kvs
(m3/h)
Priključak
Kodni broj
003L3592
1,0
15
1,25
20
2,5
25
4,0
G¾A
003L3594
1,6
Opcija:
- 1×Holenderski priključci sa
krajevima za zavarivanje
Kodni broj: 003H6908
Elektro pogon AMV(E) mora posebno
da se naruči.

003L3593
Cilindr. spoljni navoj prema ISO 228/1
G1A
003L3595
G 1¼A
003L3596
32
6,3
G 1¾ A
003L3597
40
12,5
G2A
003L3601
G 21/2 A
003L3602
50
20
50
20
003L3603
003L3604
65
50
80
63
003L3605
100
90
003L3606
125
160
150
280
003L3612
200
320
003L3613
250
400
003L3614
Prirubnica EN 1092-2
003L3611
Dodatna oprema
Slika
Opis
Priključci za zavarivanje
DN
Priključak
Kodni broj
15
003H6908
20
003H6909
25
32
003H6910
-
003H6911
003H6912
40
003H6913
50
15
20
Priključci sa spoljnim navojem
R½
003H6902
R¾
003H6903
R1
003H6904
R 1¼
003H6905
40
R 11/2
065F6061
50
R2
25
32
Konični spoljni navoj prema
EN 10226-1
Prirubnički priključci
20
25
2
VD.LR.J1.45 © Danfoss 04/2011.
065F6062
003H6915
15
Prirubnice PN 25 prema EN 1092-2
003H6916
003H6917
DH-SMT/SI
Tehnički katalog
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom AHQM (PN 16)
Tehnički podaci
Ventil (verzija sa navojem)
Nominalni prečnik
DN
kVS vrednost
Opseg protoka
Qmin.
m3/h
25
32
40
1,25
15
1,6
2,5
4,0
6,3
12,5
20
0,035
0,11
0,2
0,25
0,43
0,65
1,5
2,5
0,7
1,0
1,2
2,2
3,4
7,5
0,43
Qnom.1)
Hod
20
1,0
mm
5,5
Odnos regulacije
5
> 1:30
> 1:50
Karakteristika regulacije
Min. diferencijalni pritisak
Maks. diferencijalni pritisak
> 1:100
> 1:200
≤ 0,05 % kVS vrednosti
PN
16
pogledajte napomenu 2)
bar
4
Medijum
Voda /mešavina vode i glikola do 30%
pH vrednost medijuma
Temperatura medijuma
12,5
10
Linearno
Curenje prema standardu IEC 534
Nominalni pritisak
50
Min. 7, maks. 10
°C
2 … 120
Priključci
Spoljni navoj
Materijali
Telo ventila
DZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Sivi liv
EN-GJL-250 (GG25)
Sedište ventila – DP, CV
DZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Nerđajući čelik, br.
mat. 1.4404
Nerđajući čelik, br.
mat. 1.4404
Konus ventila – DP
DZR CW602N (CuZn36Pb2As)
DZR CW602N
(CuZn36Pb2As)
Konus ventila – CV
Plombiranje – DP
EPDM
EPDM
Plombiranje – CV
1)
Pri diferencijalnom pritisku preko regulatora ΔpAHQM ≥ 0,5 bara
Metal
2
 Qnom 
3)

 k   pb
 vs 
2)
Zavisi od protoka i kVS vrednosti ventila ; pmin  
3)
Zavisi od DN-a
Napomena:
DP – regulator dif. pritiska, CV – regulacioni ventil
Pogon
Tip
DN
15
20
25
32
Veličina pogona
cm2
8,5
13
20
32
Nominalni pritisak
PN
Dif. pritisak limitera protoka Δpb
bar
40
50
64
16
0,12
0,14
0,2
Materijali
Kućište*
Membrana
Impulsna cev
* Kućište pogona je deo tela ventila.
DH-SMT/SI
VD.LR.J1.45 © Danfoss 04/2011.
DZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Sivi liv
EN-GJL-250 (GG25)
EPDM
-
3
Tehnički katalog
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom AHQM (PN 16)
AHQM (verzija sa prirubnicom)
Nominalni prečnik
DN
k vs vrednost
Opseg
protoka
Qmin.
m3/h
Qnom. 1)
Hod
mm
Odnos regulacije
50
65
80
100
125
150
200
250
20
50
63
90
160
280
320
400
2,5
4,0
5,6
7,6
18
29
38
56
12,5
20
28
38
90
145
190
280
10
15
> 1:200
> 1:30
25
Karakteristika regulacije
Linearno
Curenje prema standardu IEC 534
Nominalni pritisak
Min. diferencijalni pritisak
Maks. diferencijalni pritisak
≤ 0,05 % kVS vrednosti
≤ 0,01 % kVS vrednosti
PN
16
pogledajte napomenu 2)
bar
4
Medijum
Voda koja cirkuliše/mešavina vode i glikola do 30 %
pH vrednost medijuma
Temperatura medijuma
27
> 1:300
Min. 7, maks. 10
°C
2 ... 120
Priključci
Prirubnica
Materijali
Telo ventila
Sivi liv EN-GJL-250 (GG25)
Nerđajući
čelik, br. mat.
1.4404
Sedište ventila – DP, CV
Konus ventila – DP
Nerđajući
čelik, br. mat.
1.4027
Nerđajući čelik, br. mat. 1.4305
Konus ventila – CV
DZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Plombiranje – DP
EPDM
Plombiranje – CV
1)
Pri diferencijalnom pritisku preko regulatora ΔpAHQM ≥ 0,5 bara
Nerđajući
čelik, br. mat.
1.4404NC
Nerđajući čelik, br. mat. 1.4021
EPDM
Metal
2
 Qnom 
3)

 k   pb
vs


2)
Zavisi od protoka i kVS vrednosti ventila ; pmin  
3)
Zavisi od DN-a
Napomena:
DP – regulator dif. pritiska, CV – regulacioni ventil
Pogon
Tip
DN
50
65
80
100
Veličina pogona
cm2
64
143
169
227
Nominalni pritisak
PN
Dif. pritisak limitera protoka Δpb
bar
125
150
200
250
250
16
0,2
0,3
0,2
Materijali
Kućište
Membrana
Impulsna cev
4
Sivi liv EN-GJL-250 (GG25)
Nerđajući čelik, br. mat. 1.0335
EPDM
-
VD.LR.J1.45 © Danfoss 04/2011.
Cev od nerđajućeg čelika Ø10 × 0,8 mm
DH-SMT/SI
Tehnički katalog
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom AHQM (PN 16)
Principi aplikacije
– Montaža u povrat
Direktno priključeni sistem grejanja
Indirektno priključeni sistem grejanja
Direktno priključeni sistem grejanja
Indirektno priključeni sistem grejanja
– Montaža u polaz
Pozicije ugradnje
DN 15-32
DN 15-32
Regulatori mogu da se ugrade u horizontalne ili
vertikalne cevi sa priključkom za elektro pogon
okrenutim nagore.
DN 40-80
Regulatori mogu da se ugrade sa priključkom za
elektro pogon okrenutim nagore.
DN 100-250
Regulatori mogu da se ugrade sa priključkom za
elektro pogon okrenutim nagore.
DN 40-80
Elektro pogon
Napomena!
Pri montaži elektro pogona, neophodno se
pridržavati uputstava za ugradnju istih.
DN 100-250
DH-SMT/SI
VD.LR.J1.45 © Danfoss 04/2011.
5
Tehnički katalog
Dijagram pritiska
i temperature
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom AHQM (PN 16)
maks.(bara)
PN 16
radna oblast
DN 15-32
CuZn36Pb2As (DZR)
maks.(bara)
PN 16
radna oblast
DN 40-250
EN-GJL-250 (GG-25)
Maksimalni dozvoljeni radni pritisak kao funkcija temperature medijuma (prema EN 1092-2 i EN 1092-3).
6
VD.LR.J1.45 © Danfoss 04/2011.
DH-SMT/SI
Tehnički katalog
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom AHQM (PN 16)
Dijagram protoka
Dijagram dimenzionisanja i podešavanja
Odnos između stvarnog protoka i broja okreta u limiteru protoka. Date vrednosti su približne.
hod
DN 32 kVS 6,3
DN 25 kVS 4,0
DN 20 kVS 2,5
DN 15 kVS 1,6
protok
DN 15 kVS 1,0
protok
DN 15 kVS 1,25
okreti
1 = 360º
hod
DN 100 kVS 90
protok
DN 50 kVS 20 (prirubnica)
DN 50 kVS 20 (navoj)
DN 40 kVS 12,5
protok
DN 80 kVS 63
DN 65 kVS 50
okreti
1 = 360º
hod
DN 250 kVS 400
DN 200 kVS 320
protok
DN 125 kVS 160
protok
DN 150 kVS 280
okreti
1 = 360º
Protok može da se podesi okretanjem zavrtnja limitera
protoka u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljki
na satu kao što je prikazano na ovom dijagramu.
DH-SMT/SI
VD.LR.J1.45 © Danfoss 04/2011.
Protok vode prikazan pri diferencijalnom pritisku preko
regulatora od 0,5 bara (50 kPa) do 4 bara (400 kPa).
7
Tehnički katalog
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom AHQM (PN 16)
Dimenzionisanje
Primer 1
EM regulacioni ventil (MCV) za mešajući krug
u direktno priključenim sistemima grejanja
zahteva diferencijalni pritisak od 0,12 bara
(12 kPa) i protok manji od 600 l/h.
Na 5. strani sa dijagrama protoka izaberite
regulator sa najmanjom mogućom k vs vrednošću
ako se uzmu u obzir dostupni opsezi protoka.
Zadati podaci:
Qmaks. = 0,6 m3/h (600 l/h)
∆pmin. = 0,8 bara (80 kPa)
*∆pkrug = 0,1 bar (10 kPa)
∆pMCV = izabrano 0,12 bara (12 kPa)
Min. potrebni diferencijalni pritisak preko
izabranog regulatora izračunava se na osnovu
formule:
- direktno priključeni sistem
grejanja
* Napomena:
∆pkrug odgovara potrebnom naporu pumpe
u krugu grejanja i ne treba ga uzimati u obzir pri
dimenzionisanju AHQM-a.
Ukupan (dostupan) pad pritiska preko regulatora
iznosi:
∆pAHQM,A = ∆pmin.
∆pAHQM,A = 0,8 bara (80 kPa)
Nisu uključeni mogući padovi pritiska u cevi za
cevi, zapornu armaturu, kalorimetre itd.
k vs = 1,6 m3/h
2
Δp AHQM, MIN
2
Q 
 0,6 
=  max  + ΔpMCV =   + 0,12
k
 vs 
 1,6 
∆pAHQM,MIN. = 0,26 bara (26 kPa)
∆pAHQM,A > ∆pAHQM,MIN.
0,8 bara > 0,26 bara
Rešenje:
U ovom primeru se bira AHQM DN 15, kvs vrednost
1,6, opseg podešavanja protoka 0,06-0,79 m3/h.
maks.
krug
maks.
krug
8
VD.LR.J1.45 © Danfoss 04/2011.
DH-SMT/SI
Tehnički katalog
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom AHQM (PN 16)
Dimenzionisanje (nastavak)
Primer 2
EM regulacioni ventil (MCV) za regulaciju
indirektno priključenog sistema grejanja zahteva
diferencijalni pritisak od 0,14 (14 kPa) bara i protok
manji od 1500 l/h.
Min. potrebni diferencijalni pritisak preko
izabranog regulatora izračunava se na osnovu
formule:
Zadati podaci:
= 1,5 m3/h (1500 l/h)
Qmaks. ∆pmin. = 0,8 bara (80 kPa)
∆pizmenjivač = 0,1 bar (10 kPa)
∆pMCV = izabrano 0,14 bara (14 kPa)
∆pAHQM,MIN. = 0,28 bara (28 kPa)
- indirektno priključeni sistem
grejanja
Ukupan (dostupan) pad pritiska preko regulatora
iznosi:
∆pAHQM,A = ∆pmin.-∆pizmenjivač = 0,8-0,1
∆pAHQM,A = 0,7 bara (70 kPa)
2
2
Q
 1,5 

Δp AHQM, MIN =  max .  + ΔpMCV =   + 0,14
 kvs 
 4,0 
∆pAHQM,A > ∆pAHQM,MIN.
0,7 bara > 0,28 bara
Rešenje:
U ovom primeru se bira AHQM DN 25, kvs vrednost
4,0, opseg podešavanja protoka 0,13-2,13 m3/h.
Nisu uključeni mogući padovi pritiska u cevi za
cevi, zapornu armaturu, kalorimetre itd.
Na 5. strani sa dijagrama protoka izaberite
regulator sa najmanjom mogućom k vs vrednošću
ako se uzmu u obzir dostupni opsezi protoka.
k vs = 4,0 m3/h
maks.
izmenjivač
maks.
izmenjivač
DH-SMT/SI
VD.LR.J1.45 © Danfoss 04/2011.
9
Tehnički katalog
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom AHQM (PN 16)
Konstrukcija
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Telo ventila
Umetak regulacionog ventila
Podesivi limiter protoka
Klip regulacionog ventila
Sedište ventila
Pogon diferencijalnog pritiska
Regulaciona membrana
Ugrađena opruga za
regulaciju protoka
9. Konus ventila sa
rasterećenjem pritiska
10. Klip ventila
11. Regulacioni odvod
12. Poklopac regulacione
membrane
13. Impulsna cev
14. Meh za rasterećenje pritiska
konusa ventila
15. Membrana za rasterećenje
pritiska konusa ventila
16. Poklopac opruge
17. Sigurnosni ventil


DN 15-32
DN 40, 50


DN 50-100
17
DN 125
10
VD.LR.J1.45 © Danfoss 04/2011.
DH-SMT/SI
Tehnički katalog
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom AHQM (PN 16)
Konstrukcija (nastavak)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Telo ventila
Umetak regulacionog ventila
Podesivi limiter protoka
Klip regulacionog ventila
Sedište ventila
Pogon diferencijalnog pritiska
Regulaciona membrana
Ugrađena opruga za
regulaciju protoka
9. Konus ventila sa
rasterećenjem pritiska
10. Klip ventila
11. Regulacioni odvod
12. Poklopac regulacione
membrane
13. Impulsna cev
15. Membrana za rasterećenje
pritiska konusa ventila
16. Sigurnosni ventil

DN 150
16

DN 200, 250
DH-SMT/SI
VD.LR.J1.45 © Danfoss 04/2011.
16
11
Tehnički katalog
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom AHQM (PN 16)
Funkcija
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim
ventilom
Protok fluida dovodi do pada pritiska preko
podesivog limitera protoka. Informacije
o pritiscima koji nastaju prenose se kroz spoljne
impulsne cevi ili kanale u telu ventila do pogona
i deluju na regulacionu membranu. Dif. pritisak
limitera protoka reguliše se i limitira putem
ugrađene opruge za regulaciju protoka.
Podešavanja
Podešavanje protoka
Podešavanje protoka se obavlja podešavanjem
položaja limitera protoka. Podešavanje se može
izvršiti na osnovu dijagrama podešavanja protoka
(pogledajte odgovarajuća uputstva) i/ili pomoću
vrednosti očitanih na kalorimetru.
Pored toga, elektro pogon će raditi u opsegu od
nula do maks. podešenog protoka u skladu sa
opterećenjem.
Dimenzije
DN 15-32
DN
15
20
25
32
L
65
82
104
130
H
mm
H1
D (ISO 228/1)
Težina ventila
31
39
49
59
72
84
G ¾A
G 1A
G 1¼A
G 1¾A
0,51
0,67
1,47
2,23
DN
15
20
25
32
SW
32 (G ¾A)
41 (G 1A)
50 (G 1¼A)
63 (G 1¾A)
d
21
26
33
42
R 1)
½
¾
1
1¼
130
150
160
-
131
144
160
177
184
L1 2)
L2
mm
L3
139
154
159
k
65
75
85
-
d2
14
14
14
-
n
4
4
4
-
1)
2)
12
kg
24
57
Konični spoljni navoj prema EN 10226-1
Prirubnice PN 25 prema EN 1092-2
VD.LR.J1.45 © Danfoss 04/2011.
DH-SMT/SI
Tehnički katalog
Dimenzije (nastavak)
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom AHQM (PN 16)
DN 15-32
AMV(E) 10 + AHQM
AMV(E) 13 + AHQM
DN
L*
L**
H*
H**
15
20
25
32
AMV(E) 10
137
137
153
172
AMV(E) 13
147
147
164
183
AMV(E) 10
178
186
204
224
234
AMV(E) 13
188
196
214
195
201
223
245
210
216
238
260
AMV(E) 10
174
184
202
222
AMV(E) 13
180
190
208
228
AMV(E) 10
AMV(E) 13
mm
DN
15
20
25
32
L*
118
125
141
160
194
L**
H*
H**
mm
148
156
174
168
178
196
216
152
162
180
200
AMV(E) 130(H)/140(H) + AHQM
DH-SMT/SI
VD.LR.J1.45 © Danfoss 04/2011.
13
Tehnički katalog
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom AHQM (PN 16)
Dimenzije (nastavak)
DN 40, 50
H2
b
H1
H3
H4
L1
AMV(E) 435 + AHQM
DN
H2
H3
H4
mm
40
110
141,5
141
247,5 272,5
50
130
141,5
141
247,5
Masa ventila
ISO 228/1
(kg)
272,5
G2
5,4
G 2½
6,2
DN
d
R
50
11/2
2
SW1
64
80
SW2
70
82
d
48,3
60,3
L1
L1
40
R
H2
H2
b
SW2
H1
SW1
H1
H1
L1
AMV(E) 438 SD + AHQM
L2
200
244
L2
mm
204
234
H1
141,5
141
H2
141,5
141
H2
a
H1
H3
H4
DN 50-100
L1
AMV(E) 435 + AHQM
DN
14
L1
H1
H2
H3
H4
mm
50
230
141,5
141
247,5
272,5
AMV(E) 438 SD + AHQM
a
Masa ventila
(EN 1092-2)
(kg)
165
12,7
31,0
65
290
187
132
293
318
185
80
310
190
139,5
296
321
200
37,5
100
350
202
152
308
333
220
51,0
VD.LR.J1.45 © Danfoss 04/2011.
DH-SMT/SI
DN 125, 150
H2
H2
a
a
H1
Dimenzije (nastavak)
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom AHQM (PN 16)
H1
Tehnički katalog
L1
L1
AHQM DN 150
H3
H3
AHQM DN 125
AMV(E) 55/56 + AHQM DN 150
AMV(E) 55/56 + AHQM DN 125
DN
DH-SMT/SI
L1
H1
H2
H3
mm
a
Masa ventila
(EN 1092-2)
(kg)
125
400
232
518
509
250
85,3
150
480
268
465
577
285
138
VD.LR.J1.45 © Danfoss 04/2011.
15
Tehnički katalog
DN 200, 250
H2
a
H1
H3
Dimenzije (nastavak)
Regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom AHQM (PN 16)
L1
AMV(E) 85/86 + AHQM DN 200, 250
AHQM DN 200, 250
DN
16
VD.LR.J1.45
L1
H1
H2
H3
mm
a
Masa ventila
(EN 1092-2)
(kg)
200
600
401
483
618
340
219
250
730
397
533
708
405
342
Proizvodi Danfoss A/S © 04/2011.
Download

PN 16 - Danfoss.com