GRUNDFOS BROŠURA
Hydro MPC
Sistemi za povišenje pritiska sa 2 do 6 pumpi
50 Hz
Sadržaj
Podaci o proizvodu
Uvod
Radno područje
Asortiman proizvoda
Tip ključa
Radni uslovi
Radni pritisak
Temperatura
Relativna vlažnost
Stanja krivih
4
5
6
9
9
9
9
9
Konstrukcija
Pumpa
Zaptivka vratila
Motor
Cevovod
Kontrolni ormar
CU 351
IO 351
Ram postolja
Komponente sistema
Dimenzije prirubnica
10
10
10
11
11
11
11
11
12
12
Instalacija
Mehanička instalacija
Osnova
Prigušivanje
Kompenzatori vibracija i buke
Elektro instalacija
13
13
13
13
14
Funkcije
Pregleg funkcija, primeri
Pregled funkcija
Opis funkcija
Regulacija konstantnim pritiskom
Dodatni primarni senzor
Automatska kaskadna kontrola
Alternativne radne tačke
Broj paljenja po satu
Pumpe u pripravnosti
Usiljeno smenjivanje pumpi
Test paljenje
Zaštita od rada na suvo
Stop funkcija
Lozinka
15
18
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
Dimenzionisanje
Uzorak potrošnje
Izbor sistema za povišenje pritiska
Tip sistema za povišenje pritiska
Izbor pumpi
Izbor membranske posude
Zaštita od rada na suvo
Razumevanje dijagrama sa krivama
Primer: Kako izbrati sistem
2
21
21
22
23
24
24
25
26
Kako čitati grafike sa krivama
27
Radne krive
Hydro MPC sa CRI(E) 3
Hydro MPC sa CRI(E) 5
Hydro MPC sa CRI(E) 10
Hydro MPC sa CRI(E) 15
Hydro MPC sa CRI(E) 20
Hydro MPC sa CR(E) 32
Hydro MPC sa CR(E) 45
Hydro MPC sa CR(E) 64
Hydro MPC sa CR(E) 90
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Tehnički podaci
Hydro MPC sa CRI(E) 3 / CRI(E) 5
Hydro MPC sa CRI(E) 10
Hydro MPC sa CRI(E) 15 / CRI(E) 20
Hydro MPC sa CR(E) 32
Hydro MPC sa CR(E) 45 / CR(E) 64
Hydro MPC sa CR(E) 90
37
43
47
53
56
61
Dodatna oprema
Membranska posuda
Dodatni primarni senzor
Zaštita od rada na suvo
Bajpas ventil
Pozicija nepovratnog ventila
Povratni ventil od nerđajućeg čelika
Prekidač za slučaj preke potrebe
Sigurnosni prekidač
Manuelni-stop-auto prekidač
Glavni prekidač sa isključivanjem
neutralnog provodnika
Lampica za signalizaciju rada,
sistem za povišenje pritiska
Lampica za signalizaciju rada, pumpa
Lampica za signalizaciju kvara,
sistem za povišenje pritiska
Lampica za signalizaciju kvara, pumpa
Lampica na ploči i utičnica
IO 351B interfejs
GENIbus modul
G100 kapija
Privremena voltažna zaštita
Gromobranska zaštita
Praćenje pada faze
Signalna lampica
Zvučni alarm
Voltmetar
Ampermetar
64
64
64
64
64
65
65
65
65
65
65
66
66
66
66
66
66
66
66
67
67
67
67
67
67
Sadržaj
Dodatni pribor
Zaštita od rada na suvo
Membranska posuda
Nožni ventil
Stopica postolja
Dodatna dokumentacija
68
68
68
68
68
Ostala dokumentacija
o proizvodima
WebCAPS
WinCAPS
69
70
3
Podaci o proizvodu
Uvod
Grundfos Hydro MPC sistemi za povišenje pritiska su
dizajnirani za transfer i povišenje pritiska čiste vode u
• vodovodima
• stambenim zgradama
• hotelima
• industriji
• bolnicama
• školama.
Standardno, Hydro MPC sistemi za povišenje pritiska
se sastoje od 2 do 6 CRI(E)/CR(E) pumpi koje su
paralelno povezane i pričvršćene na osnovni okvir sa
kontrolnim ormarom i svom neophodnom opremom.
Većina sistema za povišenje pritiska je dostupna sa
CR(I) i/ili CR(I)E pumpama. Za dalje informacije
pogledajte stranu 9.
Pumpe sistema za povišenje pritiska mogu biti
uklonjene bez remećenja cevovoda na bilo kojoj strani
sistema. Zbog toga čak i najveći sistemi za povišenje
pritiska mogu biti servisirani od strane jednog čoveka,
viljuškarem ili kranom.
Hydro MPC sistemi za povišenje pritiska su podeljeni u
sedam grupa, podela je bazirana na načinu upravljanja.
Za dalje informacije, pogledajte "Asortiman proizvoda"
na strani 5 i "Pregled hidrauličkih funkcija" na strani 15.
Hydro MPC-E
Sistemi za povišenje pritiska sa dve do šest CR(I)E
pumpi, priključkom cevi od R 2 do DN 250 i veličinom
motora od 0,37 do 22 kW.
Hydro MPC-ED
Sistemi za povišenje pritiska sa dve CR(I)E pumpe i
jednom do četiri centralno regulisane CR(I) pumpe,
priključkom cevi od R 2 do DN 200 i veličinom motora
od 1,1 do 22 kW.
Hydro MPC-ES
Sistemi za povišenje pritiska sa jednom CR(I)E
pumpom i jednom do pet centralno regulisanih CR(I)
pumpi, priključkom cevi od R 2 do DN 250 i veličinom
motora od 0,37 do 22 kW.
Hydro MPC-EF
Sistemi za povišenje pritiska sa dve do šest CR pumpi
povezanih na eksterne konvertore frekvencije.
Priključak cevi od R 2 do DN 250 i veličina motora od
1,1 do 30 kW.
4
Hydro MPC
Hydro MPC-EDF
Sistemi za povišenje pritiska sa dve CR pumpe
povezane na eksterne konvertore frekvencije i jednom
do četiri centralno regulisane CR pumpe. Priključak
cevi od R 2 do DN 200 i veličina motora od 1,1 do
22 kW.
Hydro MPC-F
Sistemi za povišenje pritiska sa dve do šest CR pumpi
povezanih na eksterni konvertor frekvencije. Rad sa
kontrolom brzine smenjuje rad pumpi u sistemu za
povišenje pritiska. Priključak cevi od R 2 do DN 250 i
veličina motora od 1,1 do 30 kW.
Hydro MPC-S
Sistemi za povišenje pritiska sa dve do šest centralno
regulisane CR(I) pumpe, priključkom cevi od R 2 do
DN 250 i veličinama motora od 0,37 do 30 kW.
Napomena: Ukoliko radna tačka ne može biti
postignuta sa standardnim asortimanom proizvoda,
Grundfos nudi Hydro MPC sisteme pravljene po
porudžbini koji su bazirani na CR pumpama prikazanim
na strani 5.
Zašto odabrati sistem za povišenje pritiska sa
motorom sa elektronskom kontrolom brzine?
Izaberite Hydro MPC sistem za povišenje pritiska kada
• je potreban kontrolisani rad, na primer fluktuacija
potrošnje,
• se zahteva konstantan pritisak,
• je potrebna kontrola i praćenje performansi.
Podešavanje performansi nudi očigledne prednosti:
• Povećan komfor zahvaljujući minimalnoj emisiji
buke, konstantna kontrola pritiska
• Smanjen efekat vodenog udara (samo pumpe sa
elektronskom kontrolom brzine).
Podaci o proizvodu
Hydro MPC
Radno područje
H
[m]
Hydro MPC
400
50 Hz
ISO 9906 Annex A
300
200
100
90
80
70
60
50
40
6x
CRI 5
6x
CRI 15
6x
CR 32
6x
CR 64
30
6x
CRI 10
6x
CRI 20
6x
CR 45
6x
CR 90
20
1
2
4
6
8 10
20
40
60
80 100
200
400
600
1000
Q [m³/h]
TM03 0981 3806
6x
CRI 3
Napomena: Područje obeleženo isprekidanom linijom se odnosi na Hydro MPC sisteme za povišenje pritiska koji su
dostupni na zahtev. Raspon performansi je baziran na standardnom rasponu CR i CRI pumpi.
5
Podaci o proizvodu
Hydro MPC
Varijanta
Hydro MPC-E
Hydro MPC-ED
PT
Hydro MPC-ES
Podaci hidraulike
Max. napor [m]
3
Protok [m /h]
Temperatura tečnosti [°C]
Max. radni pritisak [bar]
145
103
145
0 - 725
0 - 725
0 - 725
0 do +70
0 do +70
0 do +70
161)
161)
16 1)
Podaci o motoru
Broj pumpi
Snaga motora [kW]
2-6
3-6
2-6
0,37 - 22
1,1 - 222)
0,37 - 22
Zaptivka vratila
HQQE (SiC/SiC/EPDM)
Materijali
CRI(E) 3 do CRI(E) 20:
Nerđajući čelik
EN/DIN 1.4301/AISI 304
CR(E) 32 do CR(E) 90:
Liveno gvožđe i nerđajući čelik
EN/DIN 1.4301/AISI 304
Cevovod: Nerđajući čelik
Cevovod: Galvanizovani čelik3)
Cevni priključci
Navojni priključak
DIN prirubnica
R 2 do R 2½
R 2 do R 2½
R 2 do R 2½
DN 80 do DN 250
DN 80 do DN 200
DN 80 do DN 250
-
-
-
Funkcije
Konstantna regulacija pritiska
Automatska kaskadna kontrola
Smenjivanje pumpi
GENIbus komunikacija (eksterna)
Integrisani konvertor frekvencije (u
pumpi)
Eksterni konvertor frekvencije (u
ormariću)
1)
2)
3)
6
Dostupno kao standard.
Dostupno na zahtev.
Sistemi za povišenje pritiska sa maksimalnim radnim pritiskom većim od 16 bari su dostupni na zahtev.
Hydro MPC-ED sistemi za povišenje pritiska sa elektronski kontrolisanim motorima do 0,37 kW su dostupni na zahtev.
Cevovodi od galvanizovanog čelika su dostupni na zahtev u nekim regionima. Za dalje informacije kontaktirajte Grundfos.
TM03 0996 0905
PT
TM03 0994 0905
PT
TM03 0993 0905
Asortiman proizvoda
Podaci o proizvodu
Varijanta
Hydro MPC-EF
Hydro MPC-EDF
PT
TM03 1265 1505
PT
TM03 0997 0905
TM03 0995 0905
PT
Hydro MPC
Hydro MPC-F
Podaci hidraulike
Max. napor [m]
145
103
143
Protok [m3 /h]
0 - 725
0 - 725
0 - 725
0 do +70
0 do +70
0 do +70
161)
161)
161)
Temperatura tečnosti [°C]
Max. radni pritisak [bar]
Podaci o motoru
Broj pumpi
Snaga motora [kW]
2-6
3-6
2-6
1,1 - 302)
1,1 - 22 2)
1,1 - 30 2)
Zaptivka vratila
HQQE (SiC/SiC/EPDM)
Materijali
CRI 3 do CRI 20:
Nerđajući čelik
EN/DIN 1.4301/AISI 304
CR 32 do CR 90:
Liveno gvožđe i nerđajući čelik
EN/DIN 1.4301/AISI 304
Cevovod: Nerđajući čelik
Cevovod: Galvanizovani čelik3)
Cevni priključci
Navojni priključak
DIN prirubnica
R 2 do R 2½
R 2 do R 2½
R 2 do R 2½
DN 80 do DN 250
DN 80 do DN 200
DN 80 do DN 250
-
-
-
Funkcije
Konstantna regulacija pritiska
Automatska kaskadna kontrola
Smenjivanje pumpi
GENIbus komunikacija (eksterna)
Integrisani konvertor frekvencije (u
pumpi)
Eksterni konvertor frekvencije (u
ormariću)
1)
2)
3)
Dostupno kao standard.
Dostupno na zahtev.
Sistemi za povišenje pritiska sa maksimalnim radnim pritiskom većim od 16 bari su dostupni na zahtev.
Hydro MPC-EF, -EDF i -F sistemi za povišenje pritiska sa centralno regulisanim motorima od 0,37 do 45 kW su dostupni na zahtev.
Cevovodi od galvanizovanog čelika su dostupni na zahtev u nekim regionima. Za dalje informacije kontaktirajte Grundfos.
7
Podaci o proizvodu
PT
Varijanta
TM03 0999 0905
Hydro MPC
Hydro MPC-S
Podaci hidraulike
Max. napor [m]
145
Protok [m3 /h]
0 - 725
Temperatura tečnosti [°C]
Max. radni pritisak [bar]
0 do +70
161)
Podaci o motoru
Broj pumpi
Snaga motora [kW]
2-6
0,37 - 302)
Zaptivka vratila
HQQE (SiC/SiC/EPDM)
Materijali
CRI 3 do CRI(E) 20:
Nerđajući čelik
EN/DIN 1.4301/AISI 304
CR 32 do CR(E) 90:
Liveno gvožđe i nerđajući čelik
EN/DIN 1.4301/AISI 304
Cevovod: Nerđajući čelik
Cevovod: Galvanizovani čelik3)
Cevni priključci
Navojni priključak
DIN prirubnica
R 2 do R 2½
DN 80 do DN 250
Funkcije
Konstantna regulacija pritiska
4)
Automatska kaskadna kontrola
Smenjivanje pumpi
GENIbus komunikacija (eksterna)
Integrisani konvertor frekvencije (u pumpi)
-
Eksterni konvertor frekvencije (u ormariću)
-
1)
2)
3)
4)
8
Dostupno kao standard.
Dostupno na zahtev.
Sistemi za povišenje pritiska sa maksimalnim radnim pritiskom većim od 16 bari su dostupni na zahtev.
Hydro MPC-S sistemi za povišenje pritiska sa centralno regulisanim motorima od 0,37 do 45 kW su dostupni na zahtev.
Cevovodi od galvanizovanog čelika su dostupni na zahtev u nekim regionima. Za dalje informacije kontaktirajte Grundfos.
Pritisak će biti skoro konstantan između Hset i Hstop. Za dalje informacije, pogledajte stranu 17.
Podaci o proizvodu
Hydro MPC
Tip ključa
Primer
Hydro MPC
-ED
/G
/NS
2 CRIE 5-10
1 CRI 5-10
3x380-415 V, PE, 50Hz
Raspon tipa
Podgrupe:
Pumpe sa integrisanim konvertorom frekvencije: -E, -ED,
-ES pumpe sa eksternim konvertorom frekvencije: -EF, EDF, -F centralno regulisane pumpe (start/stop): -S
Materijal cevovoda:
: Nerđajući čelik
/G : Galvanizovani čelik
/OM: ostali materijali
Usisni cevovod:
: sa usisnim cevovodom
/NS : bez usisnog cevovoda
Broj pumpi sa integrisanim konvertorom frekvencije i tip pumpe
Broj centralno regulisanih pumpi i tip pumpe
Napojni napon, frekvencija
Radni uslovi
Radni pritisak
Standardno, maksimalni radni pritisak je 16 bari.
Na zahtev, Grundfos nudi Hydro MPC sisteme za
povišenje pritiska sa većim maksimalnim radnim
pritiskom.
Temperatura
Temperatura tečnosti:
Temperatura okoline:
0°C do +70°C
0°C do +40°C.
Relativna vlažnost
Max. relativna vlažnost:
95%.
9
Konstrukcija
Hydro MPC
Pumpa
Motor
CR pumpe su ne samousisne, vertikalne višestepene
centrifugalne pumpe.
Svaka pumpa se sastoji od osnove i glave pumpe.
Komora i spoljni omotač su pričvršćeni između glave
pumpe i osnove sa zavrtnjima za fiksiranje. Osnova ima
usisne i ispusne portove na istom nivou (in-line) i istih
veličina.
CRE i CRIE pumpe su bazirane na CR i CRI pumpama.
Razlika između CR i CRE pumpi je u motoru. CRE i
CRIE pumpe imaju motore sa integrisanim konvertorom
frekvencije.
CR i CRE pumpe imaju glavu i osnovu od livenog
gvožđa dok CRI i CRIE pumpe imaju glavu i bazu od
nerđajućeg čelika.
Svi hidraulični delovi su napravljeni od nerđajućeg
čelika.
Za dalje informacije, pogledati brošuru "Grundfos
E-pumpe" (broj izdanja 96570076). Brošura je
dostupna u WebCAPS-u na www.grundfos.co.yu,
pogledajte stranu 53.
Za informacije o poziciji pumpe u sistemu za povišenje
pritiska, pogledajte sliku 4 na strani 12.
Zaptivka vratila
Sve pumpe su opremljene sa kertridž tipom HQQE
zaptivke vratila, koja ne zahteva održavanje.
Površine zaptivki su od silikon karbida/silikon karbida.
Gumeni delovi su od EPDM.
Napomena: Ostale varijante zaptivki vratila su
dostupne na zahtev.
CR i CRI pumpe
CR i CRI pumpe su opremljenje sa totalno ograđenim,
ventilatorsko hlađenim, dvopolnim Grundfosovim
standardnim motorom osnovnih dimenzija koje su u
skladu sa EN standardima.
Elektro tolerancija na EN 60034.
Standardni motor
Do 4 kW: V 18
Od 5,5 kW: V 1
Odredište montaže
Klasa izolacije
F
Klasa efikasnosti
EFF1
Klasa zaštite
IP 551)
Napon električnog napajanja
(tolerancija: ±5%)
P2 : 0,37 do 1,5 kW:
3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz
P2 : 2,2 do 30 kW:
3 x 380-415 V, 50 Hz
1)
IP 65 je dostupan na zahtev.
Trofazni Grundfos motori od 3 kW i više imaju ugrađen
termistor (PTC) u skladu sa DIN 44 082 (IEC 34-11:
TP 211).
CRE i CRIE pumpe
CRE i CRIE pumpe su opremljenje sa totalno
ograđenim, ventilatorsko hlađenim, dvopolnim
motorom sa integrisanim konvertorom frekvencije.
Osnovne dimenzije su u skladu sa EN standardima.
Elektro tolerancija na EN 60034.
Motor sa integrisanim konvertorom
frekvencije
Odredište montaže
P2 : ≤ 1,1 kW
P2 :
P2:
1,5 do 7,5 kW Š 11 do 22 kW
V18
Do 4 kW: V 18
Od 5,5 kW: V 1
Klasa izolacije
Klasa efikasnosti
F
-
GR3395
Slika 1 Kertridž zaptivka vratila
Zaptivka vratila se može zameniti bez rasklapanja
pumpe. Zaptivke vratila pumpi sa motorima od 11 kW i
više mogu biti zamenjene bez skidanja motora.
Za dalje informacije, pogledajte brošuru ‘Zaptivke
vratila’ (broj izdanja 96519875). Brošura je dostupna u
WebCAPS-u na www.grundfos.co.yu, pogledajte
stranu 69.
10
EFF2
IP 54
Klasa zaštite
Napon električnog
napajanja
(tolerancija: ±10%)
EFF1
1 x 200-240
V, 50/60 Hz
3 x 380-480 V,
50/60 Hz
3 x 380-415 V,
50/60 Hz
Motori sa integrisanim konvertorom frekvencije ne
zahtevaju eksternu zaštitu motora. Motor ima termalnu
zaštitu protiv laganog preopterećenja i zaustavljanja
(IEC 34-11: TP 211).
Konstrukcija
Hydro MPC
Cevovod
CU 351
Usisni cevovod od nerđajućeg čelika (EN DIN 1.4401 ili
EN DIN 1.4571) je postavljen na usisnoj strani pumpi.
CU 351, kontrolna jedinica Hydro MPC, je postavljena
na vrata kontrolnog ormara.
Za informacije o poziciji usisnog i ispusnog cevovoda
pogledajte sliku 4 na strani 12.
Kontrolni ormar
Kontrolni ormar ima sve neophodne komponente.
Ukoliko je potrebno, Hydro MPC sistemi za povišenje
pritiska su opremljeni dodatnim ventilatorom koji
odstranjuje toplotu koju je generisao konvertor
frekvencije.
Varijante kontrolnih ormara
Kontrolni ormari su na osnovu konstrukcije podeljeni u
tri grupe:
Slika 2 CU 351
CU 351 ima LCD displej, određeni broj dugmića i dve
indikacione lampice. Kontrolni ormar omogućava
manuelna podešavanja i promenu parametara kao na
primer radnu tačku.
CU 351 uključuje aplikaciono optimizirani softver za
podešavanje sistema za povišenje pritiska prema
dotičnoj aplikaciji.
IO 351
IO 351 je modul za razmenu digitalnih i analognih
signala između CU 351 i preostalog električnog sistema
putem GENIbusa. IO 351 postoji u varijantama A i B.
TM 03 2110 - GrA0815
Kao alternativa, Hydro MPC je u nekim zemljama
dostupan sa cevovodima od galvanizovanog čelika.
Ako je naručen Hydro MPC sa cevovodom od
galvanizovanog čelika, ram osnove i postolje kontrolera
su takođe od galvanizovanog čelika.
Za dalje informacije kontaktirajte Grundfos.
GrA0812
Ispusni cevovod od nerđajućeg čelika (EN DIN 1.4401
ili EN DIN 1.4571) je postavljen na ispusnu stranu
pumpi. Izolacioni ventil i nepovratni ventil su postavljeni
između ispusnog cevovoda i individualnih pumpi. Na
zahtev, nepovratni ventil može biti postavljen na
usisnoj strani.
• Sistemi sa kontrolnim ormarom centriranim na ram
osnove.
• Sistemi sa kontrolnim ormarom montiranim na ram
osnove pored pumpe.
Kontrolni ormar je dizajniran za montiranje na pod.
Kabal dozvoljava da kontrolni ormar bude montiran
na 2 metra udeljenosti od pumpi.
• Sistemi sa kontrolnim ormarom bez rama osnove.
Kontrolni ormar je montiran na sopstveni ram
osnove i pogodan je za podnu montažu. Priloženi
kabal omogućava da kontrolni ormar bude montiran
na 2 metra udaljenosti od pumpi.
Za dalje informacije pogledajte sliku 4 na strani 12 i
odeljak Tehnički podaci za individualni Hydro MPC.
Slika 3 IO 351A i IO 351B
IO 351A
IO 351A se koristi za jednu do tri Grundfos pumpe sa
fiksnom brzinom.
IO 351B
IO 351B se koristi za jednu do šest Grundfos pumpi sa
fiksnom brzinom i/ili pumpe kontrolisane eksternim
konvertorom frekvencije. Takođe, modul može biti
korišćen kao ulazno-izlazni modul za komunikaciju sa
opremom za nadgledanje ili drugom eksternom
opremom.
Ram postolja
Hydro MPC sistem za povišenje pritiska ima zajedničku
osnovu rama. Pumpe su pričvršćene za ram osnove uz
pomoć zavrtnja. Kontrolni ormar je pričvršćen za ram
osnove postoljem, pogledajte sliku 4 na strani 12. Ram
osnove i postolje su od nerđajućeg čelika EN DIN
1.4301.
11
Konstrukcija
Hydro MPC
Komponente sistema
1
9
8
2
7
3
TM03 1171 1205
6
4
5
Slika 4 Komponente sistema
Poz.
Opis
Količina
1
Kontrolni ormar
2
Pločica sa podacima
1
1
3
Usisni cevovod (nerđajući čelik)
1
4
Izolacioni ventil
5
Ram osnove (nerđajući čelik)
6
Nepovratni ventil
2 po pumpi
1
1 po pumpi
7
Ispusni cevovod (nerđajući čelik)
8
Senzor pritiska/manometar
9
Pumpa
1
1
2-6
Dimenzije prirubnica
PN 16 prirubnice
Standard: EN 1092-2 PN 16 (1.6 MPa)
D1
D2
D3
12
TM02 7720 3803
S
Nominalni prečnik (DN)
DN
80
100
125
150
200
250
D1
80
100
125
150
200
250
D2
160
180
210
240
295
355
D3
200
220
250
285
340
405
S
8x19 8x19 8x19 8x23 12x23 12x28
Instalacija
Hydro MPC
Mehanička instalacija
Lokacija
Sistem za povišenje pritiska mora biti instaliran u dobro
odzračenoj prostoriji kako bi obezbedili dovoljno
hlađenje kontrolnog ormara i pumpe.
Napomena: Hydro MPC nije namenjen za instalaciju
na otvorenom i ne sme biti izložen direktnoj sunčevoj
svetlosti.
Sistem za povišenje pritiska treba biti postavljen tako
da ima 1 m prostora ispred i sa obe svoje strane radi
inspekcije i odstranjivanja.
Napomena: Kompenzatori, oslonci cevi i stopice
postolja prikazani na slici se ne isporučuju sa
standardnim sistemom za povišenje pritiska.
Pre pokretanja sistema treba pritegnuti sve zavrtnje.
Cevi se moraju pričvrstiti za delove zgrade da se ne bi
mogle pomerati ili uvrtati.
Osnova
Sistem za povišenje pritiska treba biti postavljen na
ravnu i čvrstu površinu kao što je betonski pod ili temelj.
Ukoliko sistem za povišenje pritiska nema prigušivače
vibracija onda mora biti pričvršćen za pod ili temelj.
Cevovod
Strelice na osnovi pumpe pokazuju smer kretanja vode
kroz pumpu.
Napomena: Načelno, težina betonskog temelja treba
biti 1.5x veća od težine sistema za povišenje pritiska.
Cevovod povezan na sistem mora biti adekvatne
veličine.
Cevi su povezane na cevovod sistema za povišenje
pritiska. Mogu se koristiti oba kraja. Stavite zaptivnu
masu na nekorišćeni kraj cevovoda i zatim stavite
kapicu zavrtnja. Na cevovod sa prirubnicama se mora
postaviti slepa prirubnica sa zaptivačem.
Da bi sprečili prenos vibracija na zgrade, preporučljivo
je izolovati temelj sistema za povišenje pritiska od
zgrade uz pomoć prigušivača vibracija.
Da bi optimizirali rad i smanili buku i vibracije, moramo
imati u vidu prigušivanje vibracija sistema za povišenje
pritiska.
Buka i vibracije se stvaraju rotacijom motora i pumpe
kao i protokom u cevima i priključcima. Uticaj na okolinu
je subjektivan i zavisi od ispravne instalacije kao i
stanja preostalog dela sistema.
Ukoliko je sistem za povišenje pritiska instaliran u
stambenom bloku ili je prvi korisnik u liniji blizu sistema,
preporučljivo je ugraditi kompenzatore na usisnim i
ispusnim cevima da bi sprečili prenošenje vibracija kroz
cevovod.
Prigušivanje
Izbor prigušivača se razlikuje od instalacije do
instalacije a izbor pogrešnog može povećati nivo
vibracija. Iz tog razloga prigušivači vibracija trebaju biti
određeni od strane snabdevača.
Ako je sistem za povišenje pritiska instaliran na osnovu
sa prigušivačima vibracija, kompenzatore uvek treba
postaviti na cevovod. Ovo je važno da sistem za
povišenje pritiska ne bi "visio" na cevovodu.
Kompenzatori vibracija i buke
Kompenzatori vibracija i buke se instaliraju kako bi
• apsorbovali širenje/skupljanje u cevovodu izazvano
promenom temperature medija
• umanjili mehanička naprezanja pri variranju pritiska
u cevovodu
• izolovali mehaničke šumove samog cevovoda
(samo gumeni spojevi proširenja sa mehom).
Napomena: Kompenzatori buke i vibracija se ne smeju
instalirati radi ispravljanja nepravilnosti u cevovodu,
kao što je necentrirani položaj prirubnica.
1
1
2
2
3
3
Slika 5 Šematski prikaz hidro instalacije
Poz.
TM03 2154 3805
2
Postavite kompenzatore na minimaloj razdaljini od 1 do
1½ x DN prečnika od cevovoda kako na usisnoj tako i
na ispusnoj strani. Time sprečavamo stvaranje
turbulencija u kompenzatorima buke i vibracija, što daje
bolje usisne uslove i minimalni gubitak pritiska na
pritisnoj strani. Pri velikim brzinama vode (> 5 m/s)
prporučljivo je instalirati veće kompenzatore buke i
vibracija koji odgovaraju cevovodu.
Opis
1
Kompenzator
2
Oslonac cevi
3
Stopica postolja
13
Instalacija
TM02 4981 1902 - TM02 4979 1902
Hydro MPC
Slika 6 Primeri gumenih mehova kompenzatora vibracija i
buke sa i bez limitatora
Kompenzatori buke i vibracija sa limitatorima se koriste
kad želimo smanjiti sile izazvane samim
kompenzatorima. Kompenzatori buke i vibracija sa
limitatorima se uvek preporučuju za prirubnice vece od
DN 100.
Cevi trebaju biti postavljene tako da ne vrše pritisak na
kompenzatore buke i vibracija i pumpu. Slediti uputstva
proizvođača i prosledite ih stručnoj tehničkoj službi ili
montažerima cevi.
Elektro instalacija
Elektro instalaciju treba da obavi autorizovano lice u
skladu sa lokalnim propisima.
• Elektro instalacija sistema za povišenje pritiska
mora biti obavljena u skladu sa klasom zaštite
IP 54.
• Osigurajte da je sistem za povišenje pritiska
pogodan za elektro napajanje na koje je povezano.
• Obezbedite da poprečni presek žice odgovara
specifikacijama u dijagramu ožičavanja.
Napomena: Povezivanje treba biti obavljeno kako je
naznačeno u dijagramu ožičavanja.
14
Funkcije
Hydro MPC
Pregleg funkcija, primeri
Sistemi za povišenje pritiska sa pumpama sa integrisanim konvertorom frekvencije
Hydro MPC-ED
Hydro MPC-ES
Jedna CR(I)E pumpa u radu.
PT
Jedna CR(I)E pumpa u radu.
Tri CR(I)E pumpe u radu.
H
Hset
Q
TM00 7995 2296
Q
TM00 7995 2296
Hset
Dve CR(I)E pumpe i jedna centralno regulisana
CR(I) pumpa u radu.
H
Q
H
Hset
Q
TM03 0814 0505
TM00 7996 2296
Q
Hset
Jedna CR(I)E pumpa i dve centralno regulisane
CR(I) pumpe u radu.
H
Hset
PT
Jedna CR(I)E pumpa u radu.
H
H
TM03 0996 0905
PT
TM00 7995 2296
TM03 0993 0905
Hydro MPC sistem sa tri CR(I)E pumpe.
Hydro MPC sistem sa jednom CR(I)E pumpom
i dve centralno regulisane CR(I) pumpe.
TM03 0994 0905
Hydro MPC sistem sa dve CR(I)E pumpe i
jednom centralno regulisanom CR(I) pumpom.
Hset
Q
TM00 7998 2296
Hydro MPC-E
• Hydro MPC-E održava konstantan pritisak
• Hydro MPC-ED održava konstantan pritisak
• Hydro MPC-ES održava konstantan pritisak
neprekidnim varijabilnim podešavanjem brzine
neprekidnim varijabilnim podešavanjem brzine
neprestanim varijabilnim podešavanjem brzine
povezanih CR(I)E pumpi.
dve povezane CR(I)E pumpe, dok je CR(I)
CR(I)E pumpe. Ostale pumpe se pale i gase u
• Performanse se prilagođavaju zahtevima
skladu sa zahtevima kako bi postigle
pumpa centralno regulisana.
paljenjem i gašenjem potrebnog broja CR(I)E
performanse koje odgovaraju potrošnji.
• Jedna CR(I)E pumpa se uvek pokreće prva.
pumpi i paralelnom kontrolom pumpi koje rade.
Ukoliko pritisak ne može biti održan sa jednom • CR(I)E pumpa se uvek pali prva. Ukoliko
• Smenjivanje rada pumpi je automatsko i zavisi
pritisak ne može biti održan uz pomoć pumpe,
pumpom, pali se i druga CR(I)E pumpa. Ukoliko
od opterećenja, vremena i smetnji.
dve pumpe ne mogu održati pritisak, uključuje
jedna ili obe CR(I) pumpe će se uključiti.
• Sve pumpe koje rade rade istom brzinom.
se CR(I) pumpa.
• Smenjivanje rada glavnih radnih pumpi je
• Smenjivanje rada pumpi je automatsko i zavisi
automatsko i zavisi od opterećenja, vremena i
od opterećenja, vremena i smetnji.
smetnji.
15
Funkcije
Hydro MPC
Sistemi za povišenje pritiska sa pumpama povezanim na eksterni konvertor frekvencija
Hydro MPC-EDF
Jedna CR pumpa povezana na eksterni konvertor
frekvencije u radu.
PT
Jedna CR pumpa povezana na eksterni konvertor
frekvencije u radu.
Tri CR pumpe povezane na eksterni konvertor
frekvencije u radu.
Hset
Q
Q
H
• Hydro MPC-EF održava konstantan pritisak
neprekidnim varijabilnim podešavanjem brzine
pumpi.
• Performanse se prilagođavaju zahtevima
paljenjem i gašenjem potrebnog broja pumpi i
pomoću paralelne kontrole pumpi koje rade.
• Smenjivanje rada pumpi je automatsko i zavisi
od opterećenja, vremena i smetnji.
• Sve pumpe koje rade, rade istom brzinom.
Hset
Q
TM03 0814 0505
TM00 7996 2296
H
Q
Hset
Dve CR pumpe povezane na eksterni konvertor
Jedna CR pumpa povezana na eksterni konvertor
frekvencije i jedna centralno regulisana CR pumpa frekvencije i dve centralno regulisane CR pumpe u
u radu.
radu.
H
Hset
Jedna CR pumpa povezana na eksterni konvertor
frekvencije u radu.
Hset
Q
TM00 7998 2296
Q
TM00 7995 2296
Hset
PT
H
TM00 7995 2296
H
H
16
Hydro MPC sistemi za povišenje pritiska sa tri
CR pumpe.
Jedna od pumpi je povezana na eksterni
konvertor frekvencija u kontrolnom ormaru.
Rad kontrole brzine se smenjuje između pumpi
Hydro MPC sistema.
TM03 0997 0905
TM03 0995 0905
PT
Hydro MPC-F
Hydro MPC sistem za povišenje pritiska sa dve
CR pumpe povezane na eksterni konvertor
frekvencija u kontrolnom ormaru i jednom
centralno regulisanom CR pumpom.
TM03 1265 1505
Hydro MPC sistem za povišenje pritiska sa tri
CR pumpe povezane na eksterni konvertor
frekvencije u kontrolnom ormaru.
TM00 7995 2296
Hydro MPC-EF
• Hydro MPC-EDF održava konstantan pritisak
• Hydro MPC-F održava konstantan pritisak
neprestanim varijabilnim podešavanjem brzina
neprestanim varijabilnim podešavanjem brzine
dve CR pumpe povezane na eksterni konvertor
CR pumpe povezane na eksterni konvertor
frekvencije u kontrolnom ormaru, dok je jedna
frekvencije. Rad kontrole brzine se smenjuje
CR pumpa centralno regulisana.
između pumpi.
• Jedna pumpa povezana na eksterni konvertor • Jedna CR pumpa povezana na eksterni
frekvencije se uvek pali prva. Ukoliko pritisak
konvertor frekvencije se uvek pali prva. Ukoliko
ne može biti održan pumpom, druga CR pumpa
pritisak ne može biti održan pumpom, jedna ili
sa eksternim konvertorom frekvencije će se
dve centralno regulisane CR pumpe će se
upaliti. Ukoliko pritisak ne može biti održan sa
uključiti.
dve pumpe, centralno regulisana pumpa će se • Smenjivanje rada pumpi je automatsko i zavisi
uključiti.
od opterećenja, vremena i smetnji.
• Smenjivanje rada pumpi je automatsko i zavisi
od opterećenja, vremena i smetnji.
Funkcije
Hydro MPC
Sistemi za povišenje pritiska sa centralno
regulisanim pumpama (on/off)
Hydro MPC-S
TM03 0999 0905
Hydro MPC sistem za povišenje pritiska sa tri
centralno regulisane CR(I) pumpe.
PT
Jedna centralno regulisana CR(I) pumpa u radu.
Q
TM03 2045 3505
Q
TM03 2046 3505
H
Hstop
Hset
Tri centralno regulisane CR(I) pumpe u radu.
H
Hstop
Hset
• Hydro MPC-S održava skoro konstantan
pritisak paljenjem i gašenjem potrebnog broja
pumpi.
• Radno područje pumpi će biti između linija Hset
i Hstop (pritisak isključivanja). Pritisak
isključivanja nije podesiv već se računa
automatski.
• Smenjivanje rada pumpi je automatsko i zavisi
od opterećenja, vremena i smetnji.
17
Funkcije
Hydro MPC
Pregled funkcija
Hydro MPC
-E
-ED
-ES
-EF
-EDF
-F
-S
Funkcije preko CU 351 kontrolnog panela
2
Regulacija konstantnim pritiskom
Automatska kaskadna kontrola
Alternativne radne tačke
Dodatni primarni senzor (opcija)
Min. vreme smenjivanja
Broj paljenja po satu
Pumpe u pripravnosti
Usiljeno smenjivanje pumpi
1
1
1
Test paljenje
Zaštita od rada na suvo (opcija)
Stop funkcija
Lozinka
Komunikacija
GENIbus veza (eksterna)
Ostali bus protokoli: PROFIBUS, Interbus-S i radio/modem/PLC preko G100
pristupa
Ethernet veza
1)
2)
3)
18
Standardo.
Na zahtev.
Smenjivanje pumpi je jedino moguće između pumpi istog tipa.
Pritisak će biti skoro konstantan između Hset i Hstop. Za dalje informacije, pogledajte stranu 17.
Hydro MPC-S će imati on/off kontrolu svih pumpi. Za dalje informacije, pogledajte stranu 20.
-3)
Funkcije
Opis funkcija
Regulacija konstantnim pritiskom
Regulacija konstantnim pritiskom obezbeđuje da Hydro
MPC sistem daje konstantan pritisak bez obzira na
promenu u potrošnji.
Primer
Hydro MPC sistem za povišenje pritiska se koristi za
snabdevanje vodom u visokim zgradama.
Senzor pritiska na ispusnoj strani cevovoda meri
ispusni pritisak. Vrednost se upoređuje sa radnom
tačkom. PID kontroler kontrolera sistema podešava
performanse kako se menja potrošnja, obezbeđujući da
se ispusni pritisak poklapa sa radnom tačkom.
Posledično, konstantan pritisak se održava.
Dodatni primarni senzor
Normalno, signali primarnog senzora na ispusnoj strani
kontrolišu Hydro MPC.
Dodatni primarni senzor može biti postavljen kao
rezervni primarni senzor u cilju povećanja pouzdanosti
i sprečavanja prestanka rada.
Napomena: Dodatni primarni senzor je dostupan kao
fabrička opcija.
Automatska kaskadna kontrola
Kaskadna kontrola obzbeđuje da se performanse
Hydro MPC sistema automatski adaptiraju potrošnji
paljenjem i gašenjem pumpi.
Tako, sistem za povišenje pritiska radi najekonomičnije
moguće i sa limitiranim brojem pumpi u radu.
Alternativne radne tačke
Ova funkcija omogućava postavljanje šest alternativnih
radnih tačaka kod primarne radne tačke.
Performanse sistema za povišenje pritiska tako mogu
biti adaptirane drugim obrazcima.
Primer
Hydro MPC sistem za povišenje pritiska je upotrebljen
za navodnjavanje brdovitog golf terena.
Navodnjavanje delova golf terena različitih veličina pod
konstantnim pritiskom na različitim visinama može
zahtevati više od jedne radne tačke.
Hydro MPC
Broj paljenja po satu
Ova funkcija limitira broj paljenja i gašenja pumpe u
toku jednog sata. Smanjuje emisiju buke i poboljšava
komfor sistema sa centralno regulisanim pumpama.
Svaki put kad se pumpa uključi ili isključi, kontroler
računa kad je pumpi dozvoljeno da se sledeći put upali/
ugasi da ne bi prekoračila dozvoljeni broj po satu.
Ova funkcija uvek dozvoljava pumpi da se uključi kako
bi odgovorila zahtevima, ali ukoliko je potrebno,
zaustavljanje pumpe će biti odloženo kako ne bi
prekoračila broj dozvoljenih uključenja/isključenja po
satu.
Pumpe u pripravnosti
Moguće je pustiti jednu ili više pumpi da rade kao
pumpe u pripravnosti. Sistem za povišenje pritiska sa
na primer četiri pumpe, gde je jedna pumpa u
pripravnosti, radiće kao sistem za povišenje pritiska sa
tri pumpe, maksimalni broj pumpi koje rade jednak je
ukupnom broju pumpi minus broj pumpi u pripravnosti.
Ukoliko se pumpa zaustavi zbog kvara, pumpa koja je
u pripravnosti će početi sa radom. Ova funkcija
obezbeđuje da Hydro MPC sistem održi nominalne
performanse i kada je jedna od pumpi zaustavljena
zbog kvara.
Funkcija kao pumpa u pripravnosti se smenjuje između
svih pumpi istog tipa, na primer pumpe sa elektronskom
kontrolom brzine.
Usiljeno smenjivanje pumpi
Ova funkcija obezbeđuje da pumpe rade isti broj radnih
sati.
U određenim aplikacijama potreban protok ostaje
konstantan veoma dugo pa time ni ne zahteva da sve
pumpe rade. U ovakvim situacijama, smenjivanje
pumpi se ne dešava spontano tako da je potrebno
usiljeno smenjivanje rada pumpi.
Jednom u 24 časa kontroler proverava da li je bilo koja
od pumpi radila neprestano prethodna 24 časa.
U ovom slučaju pumpa koja je najduže radila se
zaustavlja i zamenjuje pumpom koja ima najmanji broj
radnih sati.
Za golf teren na većim visinama potreban je veći
ispusni pritisak.
19
Funkcije
Test paljenje
Ova funkcija se primarno koristi u kod pumpi koje nisu
svakodnevno aktivne.
Ova funkcija obezbeđuje
• da pumpa ne blokira u toku dugog mirovanja zbog
taloga koji ostavlja pumpana tečnost.
• da se pumpana tečnost ne raspada u pumpi.
• da se ostatak vazduha izbaci iz pumpe.
Pumpa se pali automatski i radi kratko vreme.
Zaštita od rada na suvo
Ova funkcija je jedna od najvažnijih jer rad na suvo
može oštetiti ležajeve i zaptivke vratila.
Ulazni pritisak sistema ili nivo u rezervoaru, ako postoji
na ulaznoj strani, se nadgleda. Ukoliko je ulazni pritisak
ili nivo vode prenizak, sve pumpe se zaustavljaju.
Stop funkcija
Stop funkcija se koristi jedino sa Hydro MPC sistemima
koji imaju pumpe sa varijabilnom brzinom.
Napomena: Hydro MPC-S će imati on/off kontrolu svih
pumpi.
U slučaju niskog protoka sistem menja rad sa rada
konstantnog pritiska na on/off rad da bi održao pritisak
u rezervoaru. Svrha je
• ušteda energije
• sprečiti zagrevanje zaptivke vratila koje nastaje
zbog mehaničkog trenja nastalog smanjenim
hlađenujem pumpane tečnosti
• sprečiti zagrevanje pumpane tečnosti.
Da bi mogli koristiti stop funkciju membranska posuda
mora biti ispravna.
Lozinka
Lozinka omogućava ograničavanje pristupa menijima
Rad i Podešavanja u kontrolerima sistema za
povišenje pritiska.
Meni Rad
Pomoću menija Rad moguće je podešavati i pratiti
većinu osnovnih parametara, kao što su radna tačka,
uticaj radne tačke, primarni senzor i dodatni primarni
senzor.
Meni Podešavanja
Preko menija Podešavanja moguće je podešavati i
pratiti razne funkcije kao što su radna tačka, uticaj
radne tačke i broj paljenja po satu.
20
Hydro MPC
Dimenzionisanje
Hydro MPC
Izbor sistema za povišenje pritiska
Kada dimenzionišemo sistem za povišenje pritiska
bitno je
Pri dimenzionisanju obratiti pažnju na sledeće:
• da performanse sistema mogu da zadovolje najviše
zahteve kako u vezi protoka tako i pritiska.
• da sistem za povišenje pritiska nije
predimenzionisan.
Ovo je bitno zbog instalacije i zbog troškova rada.
Uzorak potrošnje
Uzorak potrošnje može biti prikazan kao 24 časovni
profil ili kao radni profil.
24 časovni profil
24 časovni profil pokazuje potrošnju u toku 24 časa.
3
Q [m /h]
Q
[ m3 /h ]
40
20
10
3
6
9
12
15
18
21
24
Sati
TM00 9188 1303
30
1. Uzorak potrošnje koji sistem treba da postigne:
– Koliko potrošnja varira?
– Koliko iznenadno potrošnja varira?
Pogledajte na strani 22.
2. Distribucija potrošnje u toku vremmena.
Pogledajte na strani 22.
3. Tip sistema koji treba izabrati. Izbor tipa sistema
treba biti baziran na uzorku potrošnje. Dostupni su
sledeći tipovi:
-E, -ED, -ES, -EF, -EDF, -F i -S.
Pogledajte na strani 22.
4. Veličina sistema koju treba izabrati (performanse
pumpi i broj pumpi). Izbor veličine sistema treba biti
baziran na uzorku potrošnje, uzimajući u obzir
sledeće aspekte:
– najveće zahteve
– efikasnost
– NPSH vrednost
– da li su potrebne pumpe u pripravnosti?
Pogledajte na strani 23.
5. Membranska posuda koju treba izabrati.
Pogledajte na strani 24.
6. Izbor zaštite od rada na suvo.
Pogledajte na strani 24.
Slika 7 24 časovni profil
Radni profil
Radni profil je baziran na 24 časovnom profilu i daje
pregled koliko procenata u toku dana sistem radi pri
određenom protoku.
Q [m3 /h]
Q
/h ]
WinCAPS i WebCAPS
Grundfos nudi i dva izborna programa, WinCAPS i
WebCAPS.
Oba programa omogućavaju izračunavanje specifičnih
radnih tačaka i potrošnju električne energije Hydro
MPC sistema.
Kada unesete dimenzije pumpe, WinCAPS i WebCAPS
mogu izračunati tačnu radnu tačku i potrošnju
električne energije. Za dalje informacije pogledajte,
stranu 69 do 70.
38
33
12
5
% sati/dan
20
50
75
79
100
TM00 9189 1303
28
Slika 8 Radni profil
Gornji primer radnog profila pokazuje:
100% vremena:
79% vremena:
75% vremena:
50% vremena:
20% vremena:
Protok
Protok
Protok
Protok
Protok
≥ 5 m3 /h
> 12 m3 /h
> 28 m3 /h
> 33 m3 /h
≥ 38 m3 /h
21
Dimenzionisanje
Hydro MPC
Tip sistema za povišenje pritiska
Sistem za povišenje pritiska treba biti izabran na
osnovu profila potrošnje, tj. 24 časovnog i radnog
profila.
Ako je potrošnja varijabilna a traži se optimalan komfor,
treba izabrati pumpe sa neprestano varijabilnom
kontrolom brzine.
Primeri uzoraka potrošnje i njihovi 24 časovni i radni
profili:
Industrija
h
Protok: Visoko varijabilan.
Protok: Konstantan i poznat.
Pritisak: Konstantan.
Pritisak: Konstantan.
Pritisak: Konstantan.
Q
Q
h%
h%
TM00 9199 1705
Q
TM00 9201 1705
Radni profil
h
Protok: Visoko varijabilan sa iznenadnim
promenama.
h%
Potrošnja je visoko varijabilna.
Potrošnja je visoko varijabilna sa iznenadnim
Varijacije u potrošnji su regularne i već
Preporučuje se neprekidno varijabilna kontrola promenama.
poznate.
brzine pumpi.
Preporučuje se neprekidno varijabilna kontrola Preporučuje se jednostavna kontrola.
brzine pumpi.
Preporučeni tipovi: -E, -ED, -ES, -EF,
-EDF, -F.
22
TM00 9198 1705
h
Q
TM00 9200 1705
Q
TM00 9197 1705
24 časovni profil
Q
Navodnjavanje
Preporučeni tipovi: -E, -ED, -ES, -EF,
-EDF, -F.
Preporučeni tip: -S.
TM00 9202 1705
Vodosnabdevanje
Dimenzionisanje
Hydro MPC
Efikasnost
Da bi se postigla optimalna ekonomičnost u radu,
pumpa se treba birati na osnovu optimalne efikasnosti,
tj. pumpe bi trebalo, koliko je to moguće, da rade u
okviru svojih nominlanih radnih domena.
Pošto je sistem uvek dimenzionisan na osnovama
najviše moguće potrošnje, radna tačka pumpe treba biti
ka desno na krivoj efikasnosti (videti radnu krivu
pumpe) kako bi se sačuvala visoka efikasnost kad
potrošnja opadne.
H
Qmax
Q
Slika 12 Sistem sa stand-by pumpom
Ako korisnik prihvata činjenicu da sistem ne proizvodi
zahtevani pritisak a ima nepromenjen protok za vreme
kvara ili popravke pumpe, onda stand-by pumpa u
određenim situacijama nije potrebna.
Q [ m3 /h ]
TM00 9190 1705
H
Eta
TM00 9193 1705
Veličina pumpe
Sistem mora zadovoljiti najviše moguće zahteve. Ali,
kako će se najviši zahtevi pojaviti samo na relativno
kratak deo vremenskog perioda rada, neophodno je
izabrati tip pumpe koji će zadovoljiti razne zahteve
tokom čitavog perioda rada.
Rezervna (stand-by) pumpa
Za većinu kupaca pouzdano snabdevanje predstavlja
bitan faktor. Često nije prihvatljivo da sistem ne
održava svoj maksimalni protok čak i za vreme kvara ili
popravke pumpe. Kako ne bi doslo do prekida
snabdevanja u ovakvoj situaciji, sistem može biti
dimenzionisan sa jednom stand-by pumpom.
Qmax
Q
TM00 9194 1705
Izbor pumpi
Slika 13 Sistem bez stand-by pumpe
Slika 9 Kriva efikasnosti pumpe
Optimalna efikasnost je obezbeđena izborom radne
tačke u okviru osenčene oblasti.
TM00 9192 1705
H
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•• •
Q
Slika 10 Područje optimalne efikasnosti
NPSH
Da bi se izbegla kavitacija nikad ne treba birati pumpu
čija je radna tačka na NPSH krivoj previše u desno.
Uvek proverite NPSH vrednosti pumpi pri najvišoj
mogućoj potrošnji.
Q [ m3 /h ]
TM00 9191 1705
NPSH
Slika 11 NPSH kriva
23
Dimenzionisanje
Hydro MPC
Izbor membranske posude
Hydro MPC-E, -ED, -ES, -EF, -EDF i -F
Potrebnu membransku posudu treba odrediti na
osnovu sledećih opštih načela:
H
Qmin
-ED
-ES
-EF
-EDF
-F
pset + Δ H
pset
-S
CRI(E) 3
8
8
8
8
8
8
80
CRI(E) 5
12
12
12
12
12
12
120
CRI(E) 10
18
18
18
18
18
18
180
CRI(E) 15
80
80
80
80
80
80
300
CRI(E) 20
80
80
80
80
80
80
400
CR(E) 32
80
80
80
80
80
80
600
CR(E) 45
120
120
120
120
120
120
800
CR(E) 64
120
120
120
120
120
120
1000
CR(E) 90
180
180
180
180
180
180
1500
Veličina obavezne membranske posude u litrama može
se izračunati pomoću sledeće formule:
Simbol
Hydro MPC
-E, -ED, -ES, -EF, -EDF i -F
-S
Qnom jedne pumpe
Qnom jedne pumpe
Q
kQ
10%
-
pset
4 bara
4 bara
kH
20%
25%
kf
0.7
0.9
Primer Hydro MPC-E i -S sa CRI(E) 20
Simbol
1000 ⋅ Q ⋅ ( p set + 1 ) ⋅ ( k H ⋅ p set + p set + 1 )
V 0 = ---------------------------------------------------------------------------------------------------4 ⋅ N ⋅ ( k f ⋅ p set + 1 ) ⋅ k H ⋅ p set
Simbol
Opis
V0
Zapremina posude [litre]
kQ
Odnos između nominalnog protoka jedne pumpe Qnom i
protoka Qmin pri kome pumpa menja rad na on/off.
kQ = Qmin /Qnom
Q
Vrednosti posude su zasnovane na sledećim
podacima:
2
Hydro MPC-S
ΔH
Qnom
Hydro MPC-E, -ED, -ES, -EF, -EDF i -F
k Q ⋅ Q ⋅ ( p set + 1 ) ⋅ ⎛ 3600
------------ – 10⎞
⎝ N
⎠
V 0 = ------------------------------------------------------------------------------3,6 ⋅ ( k f ⋅ p set + 1 ) ⋅ k H ⋅ p set
Q
H
Preporučljiva veličina membranske posude [litre]
-E
Qnom
Hydro MPC-S
• Potrebu za membranskom posudom Hydro MPC
sistema za industrijske namene treba odrediti od
situacije do situacije na osnovu individualnih uslova
na licu mesta.
Tip
pumpe
ΔH
TM03 3071 0206
• Hydro MPC sistemi namenjeni za vodosnabdevanje
ne moraju da imaju membransku posudu jer
kilometri cevovoda delom sadrže neophodni
kapacitet a delom su dovoljno elastični za dovoljan
kapacitet.
Napomena: Da bi izbegli čekićanje vode,
membranska posuda može biti neophodna.
pset + ½Δ
pset
pset - ½Δ H
TM03 3070 0206
• Svi Hydro MPC sistemi instalirani u zgradama
moraju biti opremljeni membranskom posudom
zbog stop funkcije.
3
Q [m /h]
Hydro MPC-E
Hydro MPC-S
10
10
kQ
10%
-
kH
20%
25%
pset [bar]
N [h-1 ]
4
4
200
100
Rezultat
V0 [litre]
18.3
163
Izabrana posuda
18
180
Δ H [bar]
0.8
1
2.8
3.6
Q
Prosečni protok, Qnom [m³/h]
p0 [bar]
pset
Zadata vrednost [bar]
kH
Odnos između on/off opsega Δ H i zadate vrednosti pset,
kH = Δ H/pset
Zaštita od rada na suvo
kf
Odnos između predpritiska posude p0 i zadate tačke pset.
kf = p0 /pset.
0.9 za Hydro MPC-S
0.7 za Hydro MPC-E, -ED, -ES, -EF, -EDF i -F
N
Maksimalan broj paljenja/zaustavljanja po satu
Sistem za povišenje pritiska mora biti zaštićen od rada na
suvo. Usisni uslovi određuju tip zaštite od rada na suvo:
• Ako sistem usisava iz rezervoara ili jame za zaštitu
od rada na suvo treba izabrati prekidač nivoa ili
elektrodni relej.
• Ako sistem ima ulazni pritisak za zaštitu od rada na
suvo odaberite transmiter pritiska ili prekidač
pritiska.
24
Dimenzionisanje
Hydro MPC
Razumevanje dijagrama sa krivama
x-osa koja pokazuje protok (Q) u m³/h je zajednička za
sve krive; y-osa pokazuje napor (H) u metrima i
prilagođena je pojedinačnim tipovima pumpi.
H
[m]
160
Hydro MPC
1400
140
1200
120
1000
CRI(E) 5-22
50 Hz
ISO 9906 Annex A
100
800
80
600
60
400
40
p
[kPa]
H
[m]
1
2
3
4
5
Specifikacija sistema za povišenje
pritiska, tip pumpe, frekvencija i
standard koji QH kriva
predstavlja.
CRI(E)
5-16
120
1000
100
800
80
600
60
400
40
200
20
p
[kPa]
H
[m]
600
60
500
50
400
40
300
30
200
20
p
[kPa]
H
[m]
500
50
400
40
300
30
200
20
100
10
p
[kPa]
H
[m]
400
40
300
30
200
20
100
10
0
0
p
[kPa]
H
[m]
300
30
200
20
100
10
0
0
6
y-osa je prilagođena
individualnom tipu pumpe.
1
2
3
4
5
6
CRI(E) 5-10
1
2
3
4
5
6
CRI(E) 5-8
Specifikacija performasi sistema bazirana na
broju
2 pumpi koje rade:
3
4
1 = jedna pumpa radi
2 = dve pumpe rade
3 = tri pumpe rade.
1
5
6
CRI(E) 5-5
1
2
3
4
CRI(E) 5-4
1
0
0
4
8
2
2
12
16
3
20
24
4
28
32
4
6
8
x-osa je zajednička za sve tipove pumpi.
36
10
40
44
12
48
Q [m³/h]
14
Q [l/s]
TM03 0990 1105
p
[kPa]
25
Dimenzionisanje
Hydro MPC
Primer: Kako izbrati sistem
Tip pumpe koji najbolje odgovara specifikaciji je nađen
uz pomoć y-ose, na primer CRI(E) 10-6.
3
• Traži se protok od 18 m /h.
Samo sistemi čije se performanse nalaze unutar
šrafirane oblasti mogu biti izabrani.
• Traži se napor od 45 metara.
Povucite vertikalnu liniju od navedene vrednosti
protoka.
Povucite horizontalnu liniju od tražene vrednosti
napora.
Presek ove dve linije daje broj pumpi koji je potreban za
rad sistema (2 CRI(E) 10-6).
p
[kPa]
H
[m]
Hydro MPC
CRI(E) 10-6
50 Hz
ISO 9906 Annex A
65
600
60
55
500
50
45
400
40
35
1
300
30
p
[kPa]
H
[m]
2
3
4
5
6
25
Hydro MPC
CRI 10-3
50 Hz
ISO 9906 Annex A
35
300
30
25
20
15
100
1
2
3
4
5
6
10
5
0
0
26
5
10
2
15
4
20
25
6
30
8
35
10
40
45
12
50
14
55
60
16
65
18
70
75
20
Q [m³/h]
Q [l/s]
TM03 1153 1105
200
Stanja krivih
Hydro MPC
Kako čitati grafike sa krivama
Smernice se odnose na krive prikazane na sledećim
stranicama:
1. Tolerancija prema ISO 9906, Anex A, ako je
naznačeno.
2. Krive prikazuju srednje vrednosti pumpe.
3. Krive ne bi trebalo uzimati kao garantovane krive.
4. Merenje je izvršeno sa čistom vodom na temperaturi
od +20°C.
5. Krive se primenjuju do kinematske viskoznosti od
υ = 1 mm2 /s (1 cSt).
27
Radne krive
Hydro MPC sa CRI(E) 3
Hydro MPC sa CRI(E) 3
H
[m]
140
Hydro MPC
1200
120
1000
100
CRI(E) 3-23
50 Hz
ISO 9906 Annex A
800
80
600
60
400
40
p
[kPa]
H
[m]
1
2
3
CRI(E) 3-19
120
1000
100
800
80
600
60
400
40
200
20
p
[kPa]
H
[m]
1000
100
800
80
600
60
400
40
200
20
p
[kPa]
H
[m]
600
60
400
40
200
20
0
1
3
4
CRI(E) 3-15
1
2
3
4
5
6
CRI(E) 3-10
1
2
3
4
5
6
0
p
[kPa]
H
[m]
500
50
400
40
300
30
200
20
100
10
p
[kPa]
H
[m]
400
40
300
30
200
20
100
10
0
0
CRI(E) 3-7
1
2
3
4
5
6
CRI(E) 3-5
1
0
0
28
2
2
4
1
2
6
8
2
3
10
12
3
4
14
4
16
18
5
5
20
22
6
6
24
26
7
Q [m³/h]
Q [l/s]
TM03 0989 3806
p
[kPa]
Radne krive
Hydro MPC sa CRI(E) 5
Hydro MPC sa CRI(E) 5
H
[m]
160
Hydro MPC
1400
140
1200
120
1000
CRI(E) 5-22
50 Hz
ISO 9906 Annex A
100
800
80
600
60
400
40
p
[kPa]
H
[m]
1
2
3
4
5
6
CRI(E) 5-16
120
1000
100
800
80
600
60
400
40
200
20
p
[kPa]
H
[m]
600
60
500
50
400
40
300
30
200
20
p
[kPa]
H
[m]
500
50
400
40
300
30
200
20
100
10
p
[kPa]
H
[m]
400
40
300
30
200
20
100
10
0
0
p
[kPa]
H
[m]
300
30
200
20
100
10
0
0
1
2
3
4
5
6
CRI(E) 5-10
1
2
3
4
5
6
CRI(E) 5-8
1
2
3
4
5
6
CRI(E) 5-5
1
2
3
4
CRI(E) 5-4
1
0
0
4
8
2
2
12
16
4
3
20
24
6
4
28
8
32
36
10
40
44
12
48
Q [m³/h]
14
Q [l/s]
TM03 0990 3806
p
[kPa]
29
Radne krive
Hydro MPC sa CRI(E) 10
Hydro MPC sa CRI(E) 10
H
[m]
1600
160
1400
140
1200
120
1000
100
800
80
p
[kPa]
H
[m]
1200
120
1000
100
800
80
600
60
p
[kPa]
H
[m]
1000
100
800
80
600
60
400
40
p
[kPa]
H
[m]
800
80
600
60
400
40
200
20
p
[kPa]
H
[m]
400
40
300
30
200
20
Hydro MPC
CRI(E) 10-14
50 Hz
ISO 9906 Annex A
1
2
10
p
[kPa]
H
[m]
4
5
6
CRI(E) 10-12
1
2
3
4
5
6
CRI(E) 10-9
1
2
3
4
5
6
CRI(E) 10-6
1
100
3
2
3
4
5
6
CRI(E) 10-4
1
2
3
4
5
6
CRI(E) 10-3
30
250
25
200
20
150
15
100
10
1
0
0
30
5
10
2
2
15
4
20
25
6
3
30
8
35
10
40
4
45
12
50
14
55
60
16
65
18
70
75
20
Q [m³/h]
Q [l/s]
TM03 0991 3806
p
[kPa]
Radne krive
Hydro MPC sa CRI(E) 15
Hydro MPC sa CRI(E) 15
H
[m]
160
Hydro MPC
1400
140
1200
120
CRI(E) 15-10
50 Hz
ISO 9906 Annex A
1000
100
800
80
600
60
p
[kPa]
H
[m]
1200
120
1000
100
800
80
600
60
p
[kPa]
H
[m]
1000
100
800
80
600
60
400
40
p
[kPa]
H
[m]
800
80
600
60
400
40
200
20
p
[kPa]
H
[m]
400
40
300
30
200
20
1
2
1
2
10
H
[m]
5
6
3
4
5
6
CRI(E) 15-7
2
3
4
5
6
CRI(E) 15-5
1
p
[kPa]
4
CRI(E) 15-9
1
100
3
2
3
4
5
6
CRI(E) 15-3
1
2
3
4
5
6
CRI(E) 15-2
30
250
25
200
20
150
15
100
10
1
0
0
10
20
5
2
30
40
10
3
50
60
15
70
20
4
80
90
25
100
110
30
120
130
35
140
Q [m³/h]
40
Q [l/s]
TM03 1066 3806
p
[kPa]
31
Radne krive
Hydro MPC sa CRI(E) 20
Hydro MPC sa CRI(E) 20
H
[m]
Hydro MPC
110
1000
900
100
90
800
80
700
70
600
60
500
50
400
40
p
[kPa]
H
[m]
800
700
CRI(E) 20-7
50 Hz
ISO 9906 Annex A
1
2
6
CRI(E) 20-5
500
50
400
40
1
300
30
p
[kPa]
H
[m]
2
3
4
5
6
CRI(E) 20-3
45
40
350
35
300
30
250
25
200
20
150
15
1
0
0
32
5
70
60
400
4
80
600
450
3
10
20
5
30
2
40
10
50
15
60
3
70
20
80
90
25
4
5
6
100 110 120 130 140 150 160
30
35
40
45
Q [m³/h]
Q [l/s]
TM03 1067 3806
p
[kPa]
Radne krive
Hydro MPC sa CR(E) 32
Hydro MPC sa CR(E) 32
H
[m]
1200
120
1000
100
800
80
600
60
p
[kPa]
H
[m]
1200
120
1000
100
800
80
600
60
400
40
p
[kPa]
H
[m]
1000
100
800
80
600
60
Hydro MPC
CR(E) 32-6
50 Hz
ISO 9906 Annex A
1
2
40
p
[kPa]
H
[m]
800
80
600
60
400
40
200
20
p
[kPa]
H
[m]
4
5
6
CR(E) 32-6-2
1
400
3
2
3
4
5
6
CR(E) 32-5
1
2
3
4
5
6
CR(E) 32-4
1
2
3
4
5
6
CR(E) 32-3
60
500
50
400
40
300
30
200
20
p
[kPa]
H
[m]
400
40
300
30
200
20
100
10
1
2
3
4
5
6
CR(E) 32-2
1
0
0
20
40
10
2
60
80
20
3
100
120
30
4
140
40
160
5
180
50
200
6
220
60
Q [m³/h]
Q [l/s]
TM03 1068 3806
p
[kPa]
33
Radne krive
Hydro MPC sa CR(E) 45
Hydro MPC sa CR(E) 45
H
[m]
1400
140
1200
120
1000
100
800
80
600
60
p
[kPa]
H
[m]
Hydro MPC
CR(E) 45-5
50 Hz
ISO 9906 Annex A
1
2
3
4
5
6
CR(E) 45-4
110
1000
100
900
90
800
80
700
70
600
60
500
50
p
[kPa]
H
[m]
800
80
700
70
600
60
500
50
400
40
1
300
30
p
[kPa]
H
[m]
500
50
400
40
300
30
200
20
2
10
p
[kPa]
H
[m]
4
5
1
2
3
4
5
40
300
30
200
20
100
10
0
0
2
3
4
5
6
CR(E) 45-2-2
1
0
0
34
6
CR(E) 45-2
50
400
6
CR(E) 45-3
1
100
3
20
40
10
60
2
80
20
3
4
5
6
100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320
30
40
50
60
70
80
90
Q [m³/h]
Q [l/s]
TM03 1069 3806
p
[kPa]
Radne krive
Hydro MPC sa CR(E) 64
Hydro MPC sa CR(E) 64
H
[m]
1400
140
1200
120
1000
100
800
80
p
[kPa]
H
[m]
Hydro MPC
CR(E) 64-5-1
50 Hz
ISO 9906 Annex A
1
2
3
4
5
6
CR(E) 64-4
120
1000
100
800
80
600
60
400
40
p
[kPa]
H
[m]
1000
100
800
80
600
60
400
40
p
[kPa]
H
[m]
800
80
600
60
400
40
200
20
p
[kPa]
H
[m]
600
60
400
40
200
20
p
[kPa]
H
[m]
400
40
300
30
200
20
100
10
p
[kPa]
H
[m]
300
30
200
20
100
10
0
0
1
2
3
4
5
6
CR(E) 64-4-2
1
2
3
4
5
6
CR(E) 64-3-1
1
2
3
4
5
6
CR(E) 64-2
1
2
3
4
5
6
CR(E) 64-2-2
1
2
3
4
5
6
CR(E) 64-1
1
0
0
40
80
20
2
120
160
40
3
200
60
240
280
80
320
360
100
400
440
120
480
520
140
Q [m³/h]
Q [l/s]
TM03 1070 3806
p
[kPa]
35
Radne krive
Hydro MPC sa CR(E) 90
Hydro MPC sa CR(E) 90
H
[m]
1400
140
1200
120
1000
100
800
80
600
60
400
40
p
[kPa]
H
[m]
Hydro MPC
CR(E) 90-4
50 Hz
ISO 9906 Annex A
1
2
3
4
5
6
CR(E) 90-3
100
900
90
800
80
700
70
600
60
500
50
400
40
300
30
p
[kPa]
H
[m]
1
2
3
4
5
6
CR(E) 90-3-2
80
700
70
600
60
500
50
400
40
300
30
200
20
100
10
p
[kPa]
H
[m]
500
50
400
40
300
30
200
20
100
10
0
0
1
2
CR(E) 90-2-2
1
0
0
36
3
50
100
20
2
150
40
200
60
250
3
300
80
350
100
4
400
450
120
5
500
140
550
600
160
6
650
180
700
Q [m³/h]
200
Q [l/s]
TM03 1143 3806
p
[kPa]
Tehnički podaci
Hydro MPC sa CRI(E) 3 / CRI(E) 5
120
TM03 1740 3105
H
1455
Hydro MPC sa CRI(E) 3 / CRI(E) 5
650
B
L
120
TM03 1181 4806
H
1000-1500
Slika 14 Dimenzioni crtež Hydro MPC sistema za povišenje pritiska sa kontrolnim ormarom montiranim na istu bazu kao i pumpa.
L
650
B
L
650
B
TM03 3042 0106
120
H
Slika 15 Dimenzioni crtež Hydro MPC sistema za povišenje pritiska sa kontrolnim ormarom centriranim na bazu.
Slika 16 Dimenzioni crtež Hydro MPC sistema za povišenje pritiska sa ormarom koji se montira na pod.
37
Tehnički podaci
Hydro MPC sa CRI(E) 3 / CRI(E) 5
Elektro podaci, dimenzije i težine
Hydro MPC-E sa CRIE 3
Br. Pumpi
2
Motor [kW]
Max. IN
[A]
Max. I0
[A]
3x380-415V, ±10%, N, PE
0,37
2,7
2,7
R2
3x380-415V, ±10%, N, PE
0,55
3,9
3,9
R2
1)
3x380-415V, ±10%, N, PE
0,75
5,1
5,1
CRIE 3-151)
3x380-415V, ±10%, N, PE
1,1
7,4
CRIE 3-19
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
CRIE 3-23
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
3-51)
3x380-415V, ±10%, N, PE
1)
L [mm]
H [mm]
Težina
[kg]
Dizajn
712
1050
551
94
A
712
1050
645
97
A
R2
712
1050
690
107
A
7,4
R2
712
1050
827
110
A
6,6
-
R2
712
1050
940
141
A
9,2
-
R2
712
1050
1052
150
A
0,37
2,7
2,7
R2
712
1370
551
148
A
3x380-415V, ±10%, N, PE
0,55
3,9
3,9
R2
712
1370
645
152
A
3-101)
3x380-415V, ±10%, N, PE
0,75
5,1
5,1
R2
712
1370
690
167
A
CRIE 3-151)
3x380-415V, ±10%, N, PE
1,1
7,4
7,4
R2
712
1370
827
172
A
Tip pumpe
Napojni napon [V]
CRIE 3-51)
CRIE 3-71)
CRIE 3-10
CRIE
CRIE 3-7
3
CRIE
CRIE 3-19
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
9,9
-
R2
712
1370
940
217
A
CRIE 3-23
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
13,8
-
R2
712
1370
1052
231
A
CRIE 3-51)
3x380-415V, ±10%, N, PE
0,37
5,4
2,7
R 2½
728
1690
551
193
A
3-71)
3x380-415V, ±10%, N, PE
0,55
7,8
3,9
R 2½
728
1690
645
198
A
CRIE 3-101)
3x380-415V, ±10%, N, PE
0,75
10,2
5,1
R 2½
728
1690
690
218
A
CRIE 3-151)
3x380-415V, ±10%, N, PE
1,1
14,8
7,4
R 2½
728
1690
827
224
A
CRIE 3-19
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
13,2
-
R 2½
728
1690
940
289
A
CRIE
4
Povezivanje B [mm]
5
CRIE 3-151)
3x380-415V, ±10%, N, PE
1,1
14,8
7,4
R 2½
728
1570
827
259
A
6
1)
3x380-415V, ±10%, N, PE
1,1
14,8
7,4
R 2½
728
1890
827
297
A
Motor [kW]
Max. IN
[A]
Max. I0
[A]
L [mm]
H [mm]
Težina
[kg]
Dizajn
CRIE 3-15
Hydro MPC-ES sa CRI(E) 3
Br. Pumpi
Tip pumpe
CRI(E) 3-10
2
4
5
6
1)
CRI(E) 3-19
Povezivanje B [mm]
3x380-415V, ±10%, N, PE
0,75
7,0
5,1
R2
712
1050
690
113
A
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
6,7
-
R2
712
1050
940
137
A
CRI(E) 3-23
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
9,4
-
R2
712
1050
1052
144
A
CRI(E) 3-51)
3x380-415V, ±10%, N, PE
0,37
4,7
2,7
R2
712
1570
551
165
A
3-71)
A
3x380-415V, ±10%, N, PE
0,55
7,2
3,9
R2
712
1570
645
169
CRI(E) 3-101) 3x380-415V, ±10%, N, PE
0,75
8,9
5,1
R2
712
1570
690
184
A
CRI(E) 3-151) 3x380-415V, ±10%, N, PE
1,1
12,6
7,4
R2
712
1570
827
188
A
CRI(E) 3-19
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
10,1
-
R2
712
1570
940
216
A
CRI(E) 3-23
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
14,1
-
R2
712
1570
1052
227
A
CRI(E) 3-101) 3x380-415V, ±10%, N, PE
0,75
10,8
5,1
R 2½
728
1890
690
232
A
CRI(E) 3-151) 3x380-415V, ±10%, N, PE
1,1
15,2
7,4
R 2½
728
1890
827
238
A
CRI(E) 3-19
1,5
13,5
-
R 2½
728
1890
940
274
A
CRI(E) 3-101) 3x380-415V, ±10%, N, PE
0,75
12,7
5,1
R 2½
728
1570
690
263
A
CRI(E) 3-15
1)
3x380-415V, ±10%, N, PE
1,1
17,8
7,4
R 2½
728
1570
827
271
A
CRI(E) 3-10
1)
3x380-415V, ±10%, N, PE
0,75
14,6
5,1
R 2½
728
1890
690
299
A
CRI(E) 3-151) 3x380-415V, ±10%, N, PE
1,1
20,4
7,4
R 2½
728
1890
827
308
A
CRI(E)
3
Napojni napon [V]
3x380-415V, ±5%, PE
Hydro MPC-EF sa CRI 3
Br. Pumpi
2
3
38
Motor [kW]
Max. IN
[A]
Povezivanje
B [mm]
L [mm]
H [mm]
Težina
[kg]
Dizajn
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
6,8
R2
712
610
915
191
B
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
9,5
R2
712
610
987
206
B
CRI 3-19
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
10,2
R2
712
930
915
253
A
CRI 3-23
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
14,3
R2
712
930
987
274
A
Tip pumpe
Napojni napon [V]
CRI 3-19
CRI 3-23
Tehnički podaci
Hydro MPC sa CRI(E) 3 / CRI(E) 5
Hydro MPC-S sa CRI 3
Br. Pumpi
2
3
4
5
6
Motor [kW]
Max. IN
[A]
Povezivanje
B [mm]
L [mm]
H [mm]
Težina
[kg]
Dizajn
3x380-415V, ±5%, PE
0,37
2,0
R2
712
720
551
102
B
3x380-415V, ±5%, PE
0,55
2,9
R2
712
720
587
104
B
CRI 3-10
3x380-415V, ±5%, PE
0,75
3,8
R2
712
720
690
115
B
CRI 3-5
3x380-415V, ±5%, PE
0,37
3,0
R2
712
1570
551
163
A
CRI 3-7
3x380-415V, ±5%, PE
0,55
4,3
R2
712
1570
587
167
A
CRI 3-10
3x380-415V, ±5%, PE
0,75
5,7
R2
712
1570
690
182
A
CRI 3-15
3x380-415V, ±5%, PE
1,1
7,8
R2
712
1570
777
186
A
CRI 3-5
3x380-415V, ±5%, PE
0,37
4,0
R 2½
728
1890
551
205
A
CRI 3-7
3x380-415V, ±5%, PE
0,55
5,8
R 2½
728
1890
587
210
A
CRI 3-10
3x380-415V, ±5%, PE
0,75
7,6
R 2½
728
1890
690
230
A
CRI 3-15
3x380-415V, ±5%, PE
1,1
10,4
R 2½
728
1890
777
236
A
CRI 3-5
3x380-415V, ±5%, PE
0,37
5,0
R 2½
728
1570
551
230
A
CRI 3-7
3x380-415V, ±5%, PE
0,55
7,2
R 2½
728
1570
587
236
A
CRI 3-10
3x380-415V, ±5%, PE
0,75
9,3
R 2½
728
1570
690
262
A
CRI 3-5
3x380-415V, ±5%, PE
0,37
6,0
R 2½
728
1890
551
257
A
CRI 3-7
3x380-415V, ±5%, PE
0,55
8,6
R 2½
728
1890
587
265
A
CRI 3-10
3x380-415V, ±5%, PE
0,75
11,2
R 2½
728
1890
690
296
A
Tip pumpe
Napojni napon [V]
CRI 3-5
CRI 3-7
Dizajn A: Hydro MPC sistem za povišenje pritiska sa kontrolnim ormarom montiranim na istu bazu kao i pumpa.
Dizajn B: Hydro MPC sistem za povišenje pritiska sa kontrolnim ormarom centriranim na bazu.
1)
CRI(E) pumpe sa jednofaznim motorima.
Maximalna struja u neutralnim provodnicima Max. I0 [a] Se primenjuje na sisteme sa jednofaznim pumpama.
Dimenzije mogu varirati ±10 mm.
Hydro MPC-E sa CRIE 5
Br. Pumpi
Motor [kW]
Max. IN
[A]
Max. I0
[A]
3x380-415V, ±10%, N, PE
0,55
3,9
3,9
R2
3x380-415V, ±10%, N, PE
0,75
5,1
5,1
R2
CRIE 5-81)
3x380-415V, ±10%, N, PE
1,1
7,4
7,4
CRIE 5-10
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
6,6
CRIE 5-16
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
9,2
1)
3x380-415V, ±10%, N, PE
0,55
5-51)
3x380-415V, ±10%, N, PE
1)
3x380-415V, ±10%, N, PE
Tip pumpe
Napojni napon [V]
CRIE 5-41)
5-51)
CRIE
2
CRIE 5-4
CRIE
3
CRIE 5-8
5
6
Težina
[kg]
L [mm]
H [mm]
Dizajn
712
1050
572
99
A
712
1050
634
104
A
R2
712
1050
726
112
A
-
R2
712
1050
846
139
A
-
R2
712
1050
1070
149
A
3,9
3,9
R2
712
1370
572
155
A
0,75
5,1
5,1
R2
712
1370
634
162
A
1,1
7,4
7,4
R2
712
1370
726
175
A
CRIE 5-10
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
9,9
-
R2
712
1370
846
214
A
CRIE 5-16
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
13,8
-
R2
712
1370
1070
229
A
CRIE 5-41)
3x380-415V, ±10%, N, PE
0,55
7,8
3,9
R 2½
728
1690
572
202
A
5-51)
3x380-415V, ±10%, N, PE
0,75
10,2
5,1
R 2½
728
1690
634
212
A
CRIE 5-81)
3x380-415V, ±10%, N, PE
1,1
14,8
7,4
R 2½
728
1690
726
229
A
CRIE 5-10
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
13,2
-
R 2½
728
1690
846
285
A
CRIE 5-16
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
18,4
-
R 2½
728
1690
1070
305
A
CRIE 5-10
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
16,5
-
R 2½
728
1570
846
332
A
CRIE 5-16
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
23,0
-
R 2½
728
1570
1070
357
A
CRIE 5-10
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
19,8
-
R 2½
728
1890
846
397
A
CRIE 5-16
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
27,6
-
R 2½
728
1890
1070
426
A
CRIE
4
Povezivanje B [mm]
39
Tehnički podaci
Hydro MPC sa CRI(E) 3 / CRI(E) 5
Hydro MPC-ED sa CRI(E) 5
Br. Pumpi
3
4
5
6
Tip pumpe
Napojni napon [V]
Motor [kW]
Max. IN
[A]
Povezivanje
B [mm]
L [mm]
H [mm]
Težina
[kg]
Dizajn
CRI(E) 5-8
3x380-415V, ±5%, PE
1,1
10,0
R2
712
1570
726
194
A
CRI(E) 5-10
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
10,0
R2
710
1570
843
229
A
CRI(E) 5-16
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
14,0
R2
712
1570
1070
238
A
CRI(E) 5-8
3x380-415V, ±5%, PE
1,1
12,6
R 2½
728
1890
726
244
A
CRI(E) 5-10
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
13,4
R 2½
728
1890
846
284
A
CRI(E) 5-16
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
18,7
R 2½
728
1890
1070
299
A
CRI(E) 5-8
3x380-415V, ±5%, PE
1,1
15,2
R 2½
728
1570
726
279
A
CRI(E) 5-10
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
16,8
R 2½
728
1570
846
326
A
CRI(E) 5-16
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
23,5
R 2½
728
1570
1070
343
A
CRI(E) 5-8
3x380-415V, ±5%, PE
1,1
17,8
R 2½
728
1890
726
317
A
CRI(E) 5-10
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
20,2
R 2½
728
1890
846
371
A
CRI(E) 5-16
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
28,2
R 2½
728
1890
1070
390
A
Hydro MPC-ES sa CRI(E) 5
Br. Pumpi
2
3
4
5
Motor [kW]
Max. IN
[A]
Max. I0
[A]
3x380-415V, ±10%, N, PE
0,55
5,3
4,3
R2
3x380-415V, ±10%, N, PE
0,75
7,0
5,1
R2
3x380-415V, ±10%, N, PE
1,1
10,0
7,4
CRI(E) 5-10
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
6,7
CRI(E) 5-16
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
9,35
CRI(E) 5-51)
3x380-415V, ±10%, N, PE
0,75
8,9
CRI(E) 5-10
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
10,1
CRI(E) 5-16
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
14,1
CRI(E) 5-81)
3x380-415V, ±10%, N, PE
1,1
15,2
CRI(E) 5-10
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
13,5
CRI(E) 5-16
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
CRI(E) 5-81)
3x380-415V, ±10%, N, PE
1,1
CRI(E) 5-10
3x380-415V, ±5%, PE
CRI(E) 5-16
3x380-415V, ±5%, PE
L [mm]
H [mm]
Težina
[kg]
Dizajn
712
1050
572
105
A
712
1050
642
109
A
R2
712
1050
726
118
A
-
R2
712
1050
846
138
A
-
R2
712
1050
1070
145
A
5,1
R2
712
1570
642
176
A
-
R2
712
1570
846
219
A
-
R2
712
1570
1070
228
A
7,4
R 2½
728
1890
726
243
A
-
R 2½
728
1890
846
278
A
18,9
-
R 2½
728
1890
1070
290
A
17,8
7,4
R 2½
728
1570
726
276
A
1,5
16,9
-
R 2½
728
1570
846
320
A
2,2
23,6
-
R 2½
728
1570
1070
334
A
3x380-415V, ±10%, N, PE
1,1
20,4
7,4
R 2½
728
1890
726
314
A
CRI(E) 5-10
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
20,3
-
R 2½
728
1890
846
365
A
CRI(E) 5-16
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
28,4
-
R 2½
728
1890
1070
381
A
Tip pumpe
Napojni napon [V]
CRI(E) 5-41)
CRI(E) 5-5
1)
CRI(E) 5-8
1)
CRI(E) 5-8
6
1)
Povezivanje B [mm]
Hydro MPC-EF sa CRI 5
Br. Pumpi
2
3
4
5
6
40
Tip pumpe
Napojni napon [V]
Motor [kW]
Max. IN
[A]
Povezivanje
B [mm]
L [mm]
H [mm]
Težina
[kg]
Dizajn
CRI 5-8
3x380-415V, ±5%, PE
1,1
5,2
R2
712
610
726
179
B
CRI 5-10
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
6,8
R2
712
610
846
194
B
CRI 5-16
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
9,5
R2
712
610
1005
207
B
CRI 5-8
3x380-415V, ±5%, PE
1,1
7,8
R2
712
930
726
234
A
CRI 5-10
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
10,2
R2
712
930
846
258
A
CRI 5-16
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
14,3
R2
712
930
1005
275
A
CRI 5-8
3x380-415V, ±5%, PE
1,1
10,4
R 2½
728
1250
726
291
A
CRI 5-10
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
13,6
R 2½
728
1250
846
322
A
CRI 5-16
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
19,0
R 2½
728
1250
1005
347
A
CRI 5-8
3x380-415V, ±5%, PE
1,1
13,0
R 2½
728
1570
726
225
A
CRI 5-10
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
17,0
R 2½
728
1570
846
263
A
CRI 5-16
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
23,8
R 2½
728
1570
1005
275
A
CRI 5-8
3x380-415V, ±5%, PE
1,1
15,6
R 2½
728
1890
726
262
A
CRI 5-10
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
20,4
R 2½
728
1890
846
308
A
CRI 5-16
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
28,5
R 2½
728
1890
1005
321
A
Tehnički podaci
Hydro MPC sa CRI(E) 3 / CRI(E) 5
Hydro MPC-EDF sa CRI 5
Br. Pumpi
3
4
5
6
Tip pumpe
Napojni napon [V]
CRI(E) 5-8
3x380-415V, ±5%, PE
CRI(E) 5-10
3x380-415V, ±5%, PE
CRI(E) 5-16
3x380-415V, ±5%, PE
Max. IN
[A]
Povezivanje
B [mm]
L [mm]
H [mm]
Težina
[kg]
Dizajn
1,1
7,8
R2
712
930
726
134
A
1,5
10,2
R2
712
930
846
157
A
2,2
14,3
R2
712
930
1005
164
A
Motor [kW]
CRI(E) 5-8
3x380-415V, ±5%, PE
1,1
10,4
R 2½
728
1250
726
183
A
CRI(E) 5-10
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
13,6
R 2½
728
1250
846
214
A
CRI(E) 5-16
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
19,0
R 2½
728
1250
1005
223
A
CRI(E) 5-8
3x380-415V, ±5%, PE
1,1
13,0
R 2½
728
1570
726
225
A
CRI(E) 5-10
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
17,0
R 2½
728
1570
846
263
A
CRI(E) 5-16
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
23,8
R 2½
728
1570
1005
275
A
CRI(E) 5-8
3x380-415V, ±5%, PE
1,1
15,6
R 2½
728
1890
726
262
A
CRI(E) 5-10
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
20,4
R 2½
728
1890
846
308
A
CRI(E) 5-16
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
28,5
R 2½
728
1890
1005
321
A
Motor [kW]
Max. IN
[A]
Povezivanje
B [mm]
L [mm]
H [mm]
Težina
[kg]
Dizajn
Hydro MPC-F sa CRI 5
Br. Pumpi
2
3
4
5
6
Tip pumpe
Napojni napon [V]
CRI 5-8
3x380-415V, ±5%, PE
1,1
5,2
R2
712
610
726
176
C
CRI 5-10
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
6,8
R2
712
610
846
191
C
CRI 5-16
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
9,5
R2
712
610
1005
199
C
CRI 5-8
3x380-415V, ±5%, PE
1,1
7,8
R2
712
930
726
227
C
CRI 5-10
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
10,2
R2
712
930
846
250
C
CRI 5-16
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
14,3
R2
712
930
1005
260
C
CRI 5-22
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
24,0
R2
712
930
1262
217
C
CRI 5-8
3x380-415V, ±5%, PE
1,1
10,4
R 2½
728
1250
726
279
C
CRI 5-10
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
13,6
R 2½
728
1250
846
310
C
CRI 5-16
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
19,0
R 2½
728
1250
1005
322
C
CRI 5-22
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
32,0
R 2½
728
1250
1262
294
C
CRI 5-8
3x380-415V, ±5%, PE
1,1
13,0
R 2½
728
1570
726
322
C
CRI 5-10
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
17,0
R 2½
728
1570
846
360
C
CRI 5-16
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
23,8
R 2½
728
1570
1005
377
C
CRI 5-22
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
40,0
R 2½
728
1570
1262
364
C
CRI 5-8
3x380-415V, ±5%, PE
1,1
15,6
R 2½
728
1890
726
362
C
CRI 5-10
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
20,4
R 2½
728
1890
846
408
C
CRI 5-16
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
28,5
R 2½
728
1890
1005
424
C
CRI 5-22
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
48,0
R 2½
728
1890
1262
428
C
41
Tehnički podaci
Hydro MPC sa CRI(E) 3 / CRI(E) 5
Hydro MPC-S sa CRI 5
Br. Pumpi
2
3
4
5
6
Motor [kW]
Max. IN
[A]
Povezivanje
B [mm]
L [mm]
H [mm]
Težina
[kg]
Dizajn
3x380-415V, ±5%, PE
0,55
2,9
R2
712
720
572
107
B
3x380-415V, ±5%, PE
0,75
3,8
R2
712
720
642
109
B
CRI 5-8
3x380-415V, ±5%, PE
1,1
5,2
R2
712
720
726
120
B
CRI 5-10
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
6,8
R2
712
720
846
135
B
CRI 5-16
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
9,5
R2
712
720
1005
140
B
CRI 5-4
3x380-415V, ±5%, PE
0,55
4,3
R2
712
1570
572
170
A
CRI 5-5
3x380-415V, ±5%, PE
0,75
5,7
R2
712
1570
642
174
A
CRI 5-8
3x380-415V, ±5%, PE
1,1
7,8
R2
712
1570
726
190
A
CRI 5-10
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
10,2
R2
712
1570
846
213
A
CRI 5-16
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
14,3
R2
712
1570
1005
220
A
CRI 5-4
3x380-415V, ±5%, PE
0,55
5,8
R 2½
728
1890
572
214
A
CRI 5-5
3x380-415V, ±5%, PE
0,75
7,6
R 2½
728
1890
642
219
A
CRI 5-8
3x380-415V, ±5%, PE
1,1
10,4
R 2½
728
1890
726
241
A
CRI 5-10
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
13,6
R 2½
728
1890
846
272
A
CRI 5-16
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
19,0
R 2½
728
1890
1005
281
A
Tip pumpe
Napojni napon [V]
CRI 5-4
CRI 5-5
CRI 5-8
3x380-415V, ±5%, PE
1,1
13,0
R 2½
728
1570
726
275
A
CRI 5-10
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
17,0
R 2½
728
1570
846
313
A
CRI 5-8
3x380-415V, ±5%, PE
1,1
15,6
R 2½
728
1890
726
312
A
CRI 5-10
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
20,4
R 2½
728
1890
846
358
A
1)
CRI(E) pumpe sa jednofaznim motorima.
Dizajn A: Hydro MPC sistem za povišenje pritiska sa kontrolnim ormarom montiranim na istu bazu kao i pumpa.
Dizajn B: Hydro MPC sistem za povišenje pritiska sa kontrolnim ormarom centriranim na bazu.
Dizajn C: Hydro MPC sistem za povišenje pritiska sa ormarom koji se montira na pod.
Maximalna struja u neutralnim provodnicima Max. I0 [a] Se primenjuje na sisteme sa jednofaznim pumpama.
Dimenzije mogu varirati ±10 mm.
42
Tehnički podaci
Hydro MPC sa CRI(E) 10
650
B
L
TM03 1182 1205
120
H
1455
Hydro MPC sa CRI(E) 10
120
TM03 1183 4806
H
1000-1500
Slika 17 Dimenzioni crtež Hydro MPC sistema za povišenje pritiska sa kontrolnim ormarom montiranim na istu bazu kao i pumpa.
L
650
B
L
950
B
TM03 3044 0106
150
H
Slika 18 Dimenzioni crtež Hydro MPC sistema za povišenje pritiska sa kontrolnim ormarom centriranim na bazu.
Slika 19 Dimenzioni crtež Hydro MPC sistema za povišenje pritiska sa ormarom koji se montira na pod.
43
Tehnički podaci
Hydro MPC sa CRI(E) 10
Elektro podaci, dimenzije i težine
Hydro MPC-E sa CRIE 10
Br. Pumpi
2
3
Max. IN
[A]
Max. I0
[A]
1,1
7,4
7,4
R 2½
1,5
6,6
-
R 2½
2,2
9,2
-
3,0
12,4
-
3x380-415V, ±10%, N, PE
1,1
7,4
CRIE 10-4
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
CRIE 10-6
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
CRIE 10-9
3x380-415V, ±5%, PE
3,0
3x380-415V, ±10%, N, PE
CRIE 10-4
CRIE 10-6
Tip pumpe
Napojni napon [V]
CRIE 10-31)
3x380-415V, ±10%, N, PE
CRIE 10-4
3x380-415V, ±5%, PE
CRIE 10-6
3x380-415V, ±5%, PE
CRIE 10-9
3x380-415V, ±5%, PE
CRIE 10-31)
H [mm]
878
1080
688
139
A
878
1080
783
172
A
R 2½
878
1080
884
180
A
R 2½
878
1080
992
196
A
7,4
R 2½
878
1400
688
215
A
9,9
-
R 2½
878
1400
783
264
A
13,8
-
R 2½
878
1400
884
276
A
18,6
-
R 2½
878
1400
992
300
A
1,1
14,8
7,4
DN 80
1002
1720
688
292
A
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
13,2
-
DN 80
1002
1720
783
361
A
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
18,4
-
DN 80
1002
1720
884
377
A
CRIE 10-9
3x380-415V, ±5%, PE
3,0
24,8
-
DN 80
1002
1720
992
409
A
CRIE 10-4
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
16,5
-
DN 80
1002
1640
783
417
A
CRIE 10-6
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
23,0
-
DN 80
1002
1640
884
437
5
A
CRIE 10-9
3x380-415V, ±5%, PE
3,0
31,0
-
DN 80
1002
1640
992
477
A
CRIE 10-12
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
40,5
-
DN 80
1002
1640
992
477
A
CRIE 10-14
3x380-415V, ±5%, PE
5,5
55,0
-
DN 80
1002
1640
1119
542
A
CRIE 10-4
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
19,8
-
DN 100
1022
1940
783
521
A
6
CRIE 10-6
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
27,6
-
DN 100
1022
1940
884
545
A
CRIE 10-9
3x380-415V, ±5%, PE
3,0
37,2
-
DN 100
1022
1940
992
593
A
CRIE 10-12
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
48,6
-
DN 100
1022
1940
1119
671
A
CRIE 10-14
3x380-415V, ±5%, PE
5,5
66,0
-
DN 100
1022
1940
1233
804
A
10-31)
Povezivanje B [mm]
Težina
[kg]
L [mm]
CRIE
4
Motor [kW]
Dizajn
Hydro MPC-ED sa CRI(E) 10
Br. Pumpi
3
4
5
6
44
Motor [kW]
Max. IN
[A]
Povezivanje
B [mm]
L [mm]
H [mm]
Težina
[kg]
Dizajn
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
10,0
R 2½
878
1600
784
271
A
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
14,0
R 2½
878
1600
884
283
A
CRI(E) 10-9
3x380-415V, ±5%, PE
3,0
18,8
R 2½
878
1600
993
307
A
CRI(E) 10-4
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
13,4
DN 80
1002
1920
784
352
A
CRI(E) 10-6
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
18,7
DN 80
1002
1920
884
368
A
CRI(E) 10-9
3x380-415V, ±5%, PE
3,0
25,2
DN 80
1002
1920
993
400
A
CRI(E) 10-4
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
16,8
DN 80
1002
1640
784
398
A
CRI(E) 10-6
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
23,5
DN 80
1002
1640
884
418
A
CRI(E) 10-9
3x380-415V, ±5%, PE
3,0
31,6
DN 80
1002
1640
993
458
A
CRI(E) 10-4
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
20,2
DN 100
1022
1940
784
479
A
CRI(E) 10-6
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
28,2
DN 100
1022
1940
884
503
A
CRI(E) 10-9
3x380-415V, ±5%, PE
3,0
38,0
DN 100
1022
1940
993
551
A
Tip pumpe
Napojni napon [V]
CRI(E) 10-4
CRI(E) 10-6
Tehnički podaci
Hydro MPC sa CRI(E) 10
Hydro MPC-ES sa CRI(E) 10
Br. Pumpi
2
3
Tip pumpe
5
6
Motor [kW]
Max. IN
[A]
Max. I0
[A]
Povezivanje B [mm]
L [mm]
H [mm]
Težina
[kg]
Dizajn
CRI(E) 10-31) 3x380-415V, ±10%, N, PE
1,1
10,0
7,4
R 2½
878
1080
688
146
A
CRI(E) 10-6
2,2
9,35
-
R 2½
878
1080
884
175
A
3x380-415V, ±5%, PE
CRI(E) 10-31) 3x380-415V, ±10%, N, PE
1,1
12,6
7,4
R 2½
878
1600
688
233
A
CRI(E) 10-4
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
10,1
-
R 2½
878
1600
784
260
A
CRI(E) 10-6
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
14,1
-
R 2½
878
1600
884
272
A
CRI(E) 10-9
3x380-415V, ±5%, PE
3,0
19,0
-
R 2½
878
1600
993
296
A
3x380-415V, ±10%, N, PE
1,1
15,2
7,4
DN 80
1002
1920
688
308
A
CRI(E) 10-4
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
13,5
-
DN 80
1002
1920
784
342
A
CRI(E) 10-6
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
18,9
-
DN 80
1002
1920
884
358
A
CRI(E) 10-9
3x380-415V, ±5%, PE
3,0
25,4
-
DN 80
1002
1920
993
390
A
CRI(E) 10-12
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
32,1
-
DN 80
1002
1920
1120
445
A
CRI(E) 10-14
3x380-415V, ±5%, PE
5,5
44,0
-
DN 80
1002
1320
1233
540
A
CRI(E) 10-4
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
16,9
-
DN 80
1002
1640
784
388
A
CRI(E) 10-6
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
23,6
-
DN 80
1002
1640
884
408
A
CRI(E) 10-9
3x380-415V, ±5%, PE
3,0
31,8
-
DN 80
1002
1640
993
448
A
CRI(E) 10-12
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
40,1
-
DN 80
1002
1640
1120
517
A
CRI(E) 10-14
3x380-415V, ±5%, PE
5,5
55,0
-
DN 80
1002
1640
1233
644
A
CRI(E) 10-4
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
20,3
-
DN 100
1022
1940
784
468
A
CRI(E) 10-6
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
28,4
-
DN 100
1022
1940
884
492
A
CRI(E) 10-9
3x380-415V, ±5%, PE
3,0
38,2
-
DN 100
1022
1940
993
540
A
CRI(E) 10-12
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
48,1
-
DN 100
1022
1940
1120
624
A
CRI(E) 10-14
3x380-415V, ±5%, PE
5,5
66,0
-
DN 100
1022
1940
1233
773
A
CRI(E) 10-3
4
Napojni napon [V]
1)
Hydro MPC-EF sa CRI 10
Br. Pumpi
3
4
5
6
Motor [kW]
Max. IN
[A]
Povezivanje
B [mm]
L [mm]
H [mm]
Težina
[kg]
Dizajn
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
10,2
R 2½
878
990
784
295
A
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
14,3
R 2½
878
990
844
317
A
CRI 10-9
3x380-415V, ±5%, PE
3,0
19,2
R 2½
878
990
993
344
A
CRI 10-4
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
13,6
DN 80
1002
1320
784
381
A
CRI 10-6
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
19,0
DN 80
1002
1320
844
413
A
CRI 10-9
3x380-415V, ±5%, PE
3,0
25,6
DN 80
1002
1320
993
445
A
CRI 10-4
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
17,0
DN 80
1002
1640
784
327
A
CRI 10-6
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
23,8
DN 80
1002
1640
844
347
A
CRI 10-9
3x380-415V, ±5%, PE
3,0
32,0
DN 80
1002
1640
993
387
A
CRI 10-4
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
20,4
DN 100
1022
1940
784
407
A
CRI 10-6
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
28,5
DN 100
1022
1940
844
431
A
CRI 10-9
3x380-415V, ±5%, PE
3,0
38,4
DN 100
1022
1940
993
479
A
Motor [kW]
Max. IN
[A]
Povezivanje
B [mm]
L [mm]
H [mm]
Težina
[kg]
Dizajn
Tip pumpe
Napojni napon [V]
CRI 10-4
CRI 10-6
Hydro MPC-EDF sa CRI 10
Br. Pumpi
3
4
5
6
Tip pumpe
Napojni napon [V]
CRI(E) 10-4
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
10,2
R 2½
878
990
784
216
A
CRI(E) 10-6
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
14,3
R 2½
878
990
884
228
A
CRI(E) 10-9
3x380-415V, ±5%, PE
3,0
19,2
R 2½
878
990
993
252
A
CRI(E) 10-4
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
13,6
DN 80
1002
1320
784
295
A
CRI(E) 10-6
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
19,0
DN 80
1002
1320
884
311
A
CRI(E) 10-9
3x380-415V, ±5%, PE
3,0
25,6
DN 80
1002
1320
993
343
A
CRI(E) 10-4
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
17,0
DN 80
1002
1640
784
349
A
CRI(E) 10-6
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
23,8
DN 80
1002
1640
884
369
A
CRI(E) 10-9
3x380-415V, ±5%, PE
3,0
32,0
DN 80
1002
1640
993
409
A
CRI(E) 10-4
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
20,4
DN 100
1022
1940
784
429
A
CRI(E) 10-6
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
28,5
DN 100
1022
1940
884
453
A
CRI(E) 10-9
3x380-415V, ±5%, PE
3,0
38,4
DN 100
1022
1940
993
501
A
45
Tehnički podaci
Hydro MPC sa CRI(E) 10
Hydro MPC-F sa CRI 10
Br. Pumpi
3
4
5
6
Motor [kW]
Max. IN
[A]
Povezivanje
B [mm]
L [mm]
H [mm]
Težina
[kg]
Dizajn
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
10,2
R 2½
878
990
784
287
C
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
14,3
R 2½
878
990
844
302
C
CRI 10-9
3x380-415V, ±5%, PE
3,0
19,2
R 2½
878
990
993
323
C
CRI 10-12
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
24,0
R 2½
878
990
1120
372
C
CRI 10-14
3x380-415V, ±5%, PE
5,5
33,0
R 2½
878
990
1231
416
C
CRI 10-4
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
13,6
DN 80
1002
1320
784
369
C
CRI 10-6
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
19,0
DN 80
1002
1320
844
388
C
CRI 10-9
3x380-415V, ±5%, PE
3,0
25,6
DN 80
1002
1320
993
401
C
CRI 10-12
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
32,0
DN 80
1002
1320
1120
447
C
CRI 10-14
3x380-415V, ±5%, PE
5,5
44,0
DN 80
1002
1320
1231
461
C
CRI 10-4
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
17,0
DN 80
1002
1640
784
424
C
CRI 10-6
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
23,8
DN 80
1002
1640
844
449
C
CRI 10-9
3x380-415V, ±5%, PE
3,0
32,0
DN 80
1002
1640
993
497
C
CRI 10-12
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
40,0
DN 80
1002
1640
1120
531
C
CRI 10-14
3x380-415V, ±5%, PE
5,5
55,0
DN 80
1002
1640
1231
562
C
CRI 10-4
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
20,4
DN 100
1022
1940
784
507
C
CRI 10-6
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
28,5
DN 100
1022
1940
844
534
C
CRI 10-9
3x380-415V, ±5%, PE
3,0
38,4
DN 100
1022
1940
993
447
C
CRI 10-12
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
48,0
DN 100
1022
1940
1120
563
C
CRI 10-14
3x380-415V, ±5%, PE
5,5
66,0
DN 100
1022
1940
1231
689
C
Motor [kW]
Max. IN
[A]
Povezivanje
B [mm]
L [mm]
H [mm]
Težina
[kg]
Dizajn
Tip pumpe
Napojni napon [V]
CRI 10-4
CRI 10-6
Hydro MPC-S sa CRI 10
Br. Pumpi
Tip pumpe
Napojni napon [V]
CRI 10-3
3x380-415V, ±5%, PE
1,1
5,2
R 2½
878
750
688
148
B
CRI 10-4
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
6,8
R 2½
878
750
784
160
B
CRI 10-6
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
9,5
R 2½
878
750
844
168
B
CRI 10-9
3x380-415V, ±5%, PE
3,0
12,8
R 2½
878
750
993
184
B
CRI 10-3
3x380-415V, ±5%, PE
1,1
7,8
R 2½
878
1600
688
232
A
CRI 10-4
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
10,2
R 2½
878
1600
784
250
A
CRI 10-6
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
14,3
R 2½
878
1600
844
262
A
CRI 10-9
3x380-415V, ±5%, PE
3,0
19,2
R 2½
878
1600
993
286
A
CRI 10-14
3x380-415V, ±5%, PE
5,5
33,0
R 2½
878
1600
1231
402
A
CRI 10-3
3x380-415V, ±5%, PE
1,1
10,4
DN 80
1002
1920
688
307
A
CRI 10-4
3x380-415V, ±5%, PE
1,5
13,6
DN 80
1002
1920
784
331
A
CRI 10-6
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
19,0
DN 80
1002
1920
844
347
A
CRI 10-9
3x380-415V, ±5%, PE
3,0
25,6
DN 80
1002
1920
993
379
A
CRI 10-14
3x380-415V, ±5%, PE
5,5
44,0
DN 80
1002
1920
1231
532
A
5
CRI 10-9
3x380-415V, ±5%, PE
3,0
32,0
DN 80
1002
1640
993
437
A
6
CRI 10-9
3x380-415V, ±5%, PE
3,0
38,4
DN 80
1002
1940
993
529
A
2
3
4
1)
CRI(E) pumpe sa jednofaznim motorima.
Dizajn A: Hydro MPC sistem za povišenje pritiska sa kontrolnim ormarom montiranim na istu bazu kao i pumpa.
Dizajn B: Hydro MPC sistem za povišenje pritiska sa kontrolnim ormarom centriranim na bazu.
Dizajn C: Hydro MPC sistem za povišenje pritiska sa ormarom koji se montira na pod.
Maximalna struja u neutralnim provodnicima Max. I0 [a] Se primenjuje na sisteme sa jednofaznim pumpama.
Dimenzije mogu varirati ±10 mm.
46
Tehnički podaci
Hydro MPC sa CRI(E) 15 / CRI(E) 20
160
TM03 1184 1205
H
1455
Hydro MPC sa CRI(E) 15 / CRI(E) 20
L
950
B
L
950
B
TM03 3045 0106
160
H
Slika 20 Dimenzioni crtež Hydro MPC sistema za povišenje pritiska sa kontrolnim ormarom montiranim na istu bazu kao i pumpa.
Slika 21 Dimenzioni crtež Hydro MPC sistema za povišenje pritiska sa ormarom koji se montira na pod.
47
Tehnički podaci
Hydro MPC sa CRI(E) 15 / CRI(E) 20
Elektro podaci, dimenzije i težine
Hydro MPC-E sa CRIE 15
Br. Pumpi
2
3
4
5
6
Motor [kW]
Max. IN
[A]
Težina
[kg]
Tip pumpe
Napojni napon [V]
CRIE 15-2
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
9,2
DN 80
1052
1110
803
198
A
CRIE 15-3
3x380-415V, ±5%, PE
3,0
12,4
DN 80
1052
1110
867
208
A
CRIE 15-5
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
16,2
DN 80
1052
1110
995
238
A
CRIE 15-7
3x380-415V, ±5%, PE
5,5
22,0
DN 80
1052
1110
1135
284
A
CRIE 15-9
3x380-415V, ±5%, PE
7,5
30,0
DN 80
1052
1110
1225
294
A
CRIE 15-10
3x380-415V, ±5%, PE
11,0
43,0
DN 80
1052
1110
1500
482
A
CRIE 15-2
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
13,8
DN 100
1072
1430
803
307
A
CRIE 15-3
3x380-415V, ±5%, PE
3,0
18,6
DN 100
1072
1430
867
322
A
CRIE 15-5
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
24,3
DN 100
1170
1430
997
377
A
CRIE 15-7
3x380-415V, ±5%, PE
5,5
33,0
DN 100
1072
1430
1135
436
A
CRIE 15-9
3x380-415V, ±5%, PE
7,5
45,0
DN 100
1072
1430
1225
451
A
CRIE 15-10
3x380-415V, ±5%, PE
11,0
64,5
DN 100
1072
1430
1500
680
A
CRIE 15-2
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
18,4
DN 100
1072
1750
803
390
A
CRIE 15-3
3x380-415V, ±5%, PE
3,0
24,8
DN 100
1072
1750
867
410
A
CRIE 15-5
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
32,4
DN 100
1072
1430
995
367
A
CRIE 15-7
3x380-415V, ±5%, PE
5,5
44,0
DN 100
1072
1750
1135
562
A
CRIE 15-9
3x380-415V, ±5%, PE
7,5
60,0
DN 100
1072
1750
1225
582
A
CRIE 15-10
3x380-415V, ±5%, PE
11,0
86,0
DN 100
1072
1950
1500
944
A
CRIE 15-3
3x380-415V, ±5%, PE
3,0
31,0
DN 150
1137
1704
867
526
A
CRIE 15-5
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
40,5
DN 150
1137
1704
995
601
A
CRIE 15-7
3x380-415V, ±5%, PE
5,5
55,0
DN 150
1137
1704
1135
717
A
CRIE 15-9
3x380-415V, ±5%, PE
7,5
75,0
DN 150
1137
1704
1225
754
A
CRIE 15-10
3x380-415V, ±5%, PE
11
107,0
DN 150
1137
2424
1460
1192
A
CRIE 15-3
3x380-415V, ±5%, PE
3,0
37,2
DN 150
1137
1940
867
629
A
CRIE 15-5
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
48,6
DN 150
1137
1940
995
719
A
CRIE 15-7
3x380-415V, ±5%, PE
5,5
66,0
DN 150
1137
1940
1135
858
A
CRIE 15-9
3x380-415V, ±5%, PE
7,5
90,0
DN 150
1137
1940
1225
888
A
CRIE 15-10
3x380-415V, ±5%, PE
11
128,4
DN 150
1137
2924
1460
1441
A
Motor [kW]
Max. IN
[A]
Povezivanje
B [mm]
L [mm]
H [mm]
Težina
[kg]
Dizajn
Povezivanje
B [mm]
L [mm]
H [mm]
Dizajn
Hydro MPC-ED sa CRI(E) 15
48
Br. Pumpi
Tip pumpe
Napojni napon [V]
3
CRI(E) 15-5
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
24,2
DN 100
1072
1630
995
375
A
4
CRI(E) 15-5
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
32,2
DN 100
1072
1950
995
463
A
5
CRI(E) 15-5
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
40,2
DN 150
1137
1704
995
585
A
6
CRI(E) 15-5
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
48,2
DN 150
1137
1940
995
681
A
Tehnički podaci
Hydro MPC sa CRI(E) 15 / CRI(E) 20
Hydro MPC-ES sa CRI(E) 15
Br. Pumpi
2
3
4
5
6
Motor [kW]
Max. IN
[A]
Povezivanje
B [mm]
L [mm]
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
9,35
DN 80
1052
1110
803
195
A
3x380-415V, ±5%, PE
3,0
12,6
DN 80
1052
1110
1068
205
A
Tip pumpe
Napojni napon [V]
CRI(E) 15-2
CRI(E) 15-3
H [mm]
Težina
[kg]
Dizajn
CRI(E) 15-5
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
16,1
DN 80
1052
1110
995
234
A
CRI(E) 15-9
3x380-415V, ±5%, PE
7,5
30,2
DN 80
1052
1310
1226
322
A
CRI(E) 15-10
3x380-415V, ±5%, PE
11,0
42,8
DN 80
1052
1310
1500
438
A
CRI(E) 15-2
3x380-415V, ±5%, PE
2,2
14,1
DN 100
1072
1630
803
307
A
CRI(E) 15-3
3x380-415V, ±5%, PE
3,0
19,0
DN 100
1072
1630
1068
322
A
CRI(E) 15-5
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
24,1
DN 100
1072
1630
995
365
A
CRI(E) 15-7
3x380-415V, ±5%, PE
5,5
33,0
DN 100
1072
1630
1136
437
A
CRI(E) 15-9
3x380-415V, ±5%, PE
7,5
45,4
DN 100
1072
1630
1226
454
A
CRI(E) 15-10
3x380-415V, ±5%, PE
11,0
64,2
DN 100
1072
1630
1400
580
A
CRI(E) 15-3
3x380-415V, ±5%, PE
3,0
25,4
DN 100
1072
1950
1068
397
A
CRI(E) 15-5
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
32,1
DN 100
1072
1950
995
454
A
CRI(E) 15-7
3x380-415V, ±5%, PE
5,5
44,0
DN 100
1072
1382
1136
556
A
CRI(E) 15-3
3x380-415V, ±5%, PE
3,0
31,8
DN 150
1137
1704
1068
505
A
CRI(E) 15-5
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
40,1
DN 150
1137
1704
995
576
A
CRI(E) 15-7
3x380-415V, ±5%, PE
5,5
55,0
DN 150
1137
1704
1136
712
A
CRI(E) 15-3
3x380-415V, ±5%, PE
3,0
38,2
DN 150
1137
1940
1068
586
A
CRI(E) 15-5
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
48,1
DN 150
1137
1940
995
672
A
CRI(E) 15-7
3x380-415V, ±5%, PE
5,5
66,0
DN 150
1137
1940
1136
832
A
Motor [kW]
Max. IN
[A]
Povezivanje
B [mm]
L [mm]
H [mm]
Težina
[kg]
Dizajn
Hydro MPC-EF sa CRI 15
Br. Pumpi
Tip pumpe
Napojni napon [V]
2
CRI 15-5
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
16,0
DN 80
1052
740
995
295
A
3
CRI 15-5
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
24,0
DN 100
1072
1062
995
414
A
4
CRI 15-5
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
32,0
DN 100
1072
1382
995
513
A
5
CRI 15-5
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
40,0
DN 150
1137
1704
995
516
A
6
CRI 15-5
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
48,0
DN 150
1137
1940
995
611
A
Motor [kW]
Max. IN
[A]
Povezivanje
B [mm]
L [mm]
H [mm]
Težina
[kg]
Dizajn
Hydro MPC-EDF sa CRI 15
Br. Pumpi
Tip pumpe
Napojni napon [V]
3
CRI(E) 15-5
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
24,0
DN 100
1072
1062
995
320
A
4
CRI(E) 15-5
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
32,0
DN 100
1072
1382
995
406
A
5
CRI(E) 15-5
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
40,0
DN 150
1137
1704
995
536
A
6
CRI(E) 15-5
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
48,0
DN 150
1137
1940
995
631
A
49
Tehnički podaci
Hydro MPC sa CRI(E) 15 / CRI(E) 20
Hydro MPC-F sa CRI 15
Motor [kW]
Max. IN
[A]
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
CRI 15-7
3x380-415V, ±5%, PE
CRI 15-9
CRI 15-10
L [mm]
H [mm]
Težina
[kg]
Dizajn
1052
740
995
193
C
1072
1062
995
300
C
DN 100
1072
1062
1136
450
C
45,6
DN 100
1072
1062
1226
470
C
64,2
DN 100
1072
1062
1361
577
C
4,0
32,0
DN 100
1072
1382
995
386
C
3x380-415V, ±5%, PE
5,5
44,0
DN 100
1072
1382
1136
478
C
3x380-415V, ±5%, PE
7,5
60,8
DN 100
1072
1382
1226
502
C
CRI 15-10
3x380-415V, ±5%, PE
11,0
85,6
DN 100
1072
1950
1461
664
C
CRI 15-5
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
40,0
DN 150
1137
1704
995
516
C
CRI 15-7
3x380-415V, ±5%, PE
5,5
55,0
DN 150
1137
1704
1136
631
C
CRI 15-9
3x380-415V, ±5%, PE
7,5
76,0
DN 150
1137
1704
1226
661
C
CRI 15-10
3x380-415V, ±5%, PE
11,0
107,0
DN 150
1137
2424
1421
853
C
CRI 15-5
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
48,0
DN 150
1137
1940
995
611
C
CRI 15-7
3x380-415V, ±5%, PE
5,5
66,0
DN 150
1137
1940
1136
749
C
CRI 15-9
3x380-415V, ±5%, PE
7,5
91,2
DN 150
1137
1940
1226
785
C
CRI 15-10
3x380-415V, ±5%, PE
11,0
128,4
DN 150
1137
2924
1421
1018
C
Motor [kW]
Max. IN
[A]
Povezivanje
B [mm]
L [mm]
H [mm]
Težina
[kg]
Dizajn
A
Povezivanje
B [mm]
16,0
DN 80
24,0
DN 100
5,5
33,0
3x380-415V, ±5%, PE
7,5
3x380-415V, ±5%, PE
11,0
CRI 15-5
3x380-415V, ±5%, PE
CRI 15-7
CRI 15-9
Br. Pumpi
Tip pumpe
Napojni napon [V]
2
CRI 15-5
CRI 15-5
3
4
5
6
Hydro MPC-S sa CRI 15
Br. Pumpi
2
3
4
5
6
Tip pumpe
Napojni napon [V]
CRI 15-3
3x380-415V, ±5%, PE
3,0
12,8
DN 80
1052
780
870
200
CRI 15-5
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
16,0
DN 80
1052
780
997
228
A
CRI 15-7
3x380-415V, ±5%, PE
5,5
22,0
DN 80
1052
1310
1138
303
A
CRI 15-9
3x380-415V, ±5%, PE
7,5
30,4
DN 80
1052
1310
1226
315
A
CRI 15-10
3x380-415V, ±5%, PE
11,0
42,8
DN 80
1052
1310
1461
382
A
CRI 15-3
3x380-415V, ±5%, PE
3,0
19,2
DN 100
1072
1630
870
314
A
CRI 15-5
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
24,0
DN 100
1072
1630
997
356
A
CRI 15-7
3x380-415V, ±5%, PE
5,5
33,0
DN 100
1072
1062
1138
436
A
CRI 15-9
3x380-415V, ±5%, PE
7,5
45,6
DN 100
1072
1062
1226
455
A
CRI 15-10
3x380-415V, ±5%, PE
11,0
64,2
DN 100
1072
1062
1361
539
A
CRI 15-3
3x380-415V, ±5%, PE
3,0
25,6
DN 100
1072
1950
870
388
A
CRI 15-5
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
32,0
DN 100
1072
1950
997
444
A
CRI 15-7
3x380-415V, ±5%, PE
5,5
44,0
DN 100
1072
1950
1138
549
A
CRI 15-5
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
40,0
DN 150
1137
1704
997
566
A
CRI 15-7
3x380-415V, ±5%, PE
5,5
55,0
DN 150
1137
1704
1138
704
A
CRI 15-5
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
48,0
DN 150
1137
1940
997
662
A
CRI 15-7
3x380-415V, ±5%, PE
5,5
66,0
DN 150
1137
1940
1138
824
A
Dizajn A: Hydro MPC sistem za povišenje pritiska sa kontrolnim ormarom montiranim na istu bazu kao i pumpa.
Dizajn C: Hydro MPC sistem za povišenje pritiska sa ormarom koji se montira na pod.
Sve pumpe imaju trofazne motore.
Dimenzije mogu varirati ±10 mm.
50
Tehnički podaci
Hydro MPC sa CRI(E) 15 / CRI(E) 20
Hydro MPC-E sa CRIE 20
Br. Pumpi
2
3
4
5
6
Motor [kW]
Max. IN
[A]
Povezivanje
B [mm]
L [mm]
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
16,2
DN 80
1052
1110
905
230
A
3x380-415V, ±5%, PE
5,5
22,0
DN 80
1052
1110
1046
272
A
CRIE 20-7
3x380-415V, ±5%, PE
7,5
30,0
DN 80
1052
1110
1136
288
A
CRIE 20-3
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
24,0
DN 100
1072
1630
905
347
A
CRIE 20-5
3x380-415V, ±5%, PE
5,5
33,0
DN 100
1072
1430
1046
418
A
CRIE 20-7
3x380-415V, ±5%, PE
7,5
45,6
DN 100
1072
1062
1136
446
A
CRIE 20-3
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
32,4
DN 100
1072
1750
905
454
A
CRIE 20-5
3x380-415V, ±5%, PE
5,5
44,0
DN 100
1072
1750
1046
538
A
CRIE 20-7
3x380-415V, ±5%, PE
7,5
60,0
DN 100
1072
1750
1136
570
A
CRIE 20-3
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
40,5
DN 150
1137
1704
905
581
A
CRIE 20-5
3x380-415V, ±5%, PE
5,5
55,0
DN 150
1137
1704
1046
687
A
CRIE 20-7
3x380-415V, ±5%, PE
7,5
75,0
DN 150
1137
1704
1136
739
A
CRIE 20-3
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
48,6
DN 150
1137
1940
905
695
A
CRIE 20-5
3x380-415V, ±5%, PE
5,5
66,0
DN 150
1137
1940
1046
822
A
CRIE 20-7
3x380-415V, ±5%, PE
7,5
90,0
DN 150
1137
1940
1136
870
A
Motor [kW]
Max. IN
[A]
Povezivanje
B [mm]
L [mm]
H [mm]
Težina
[kg]
Dizajn
Tip pumpe
Napojni napon [V]
CRIE 20-3
CRIE 20-5
H [mm]
Težina
[kg]
Dizajn
Hydro MPC-ES sa CRI(E) 20
Br. Pumpi
Tip pumpe
Napojni napon [V]
2
CRI(E) 20-5
3x380-415V, ±5%, PE
5,5
22,0
DN 80
1052
1310
1046
303
A
CRI(E) 20-3
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
24,1
DN 100
1072
1630
905
355
A
CRI(E) 20-5
3x380-415V, ±5%, PE
5,5
33,0
DN 100
1072
1630
1046
427
A
CRI(E) 20-7
3x380-415V, ±5%, PE
7,5
45,4
DN 100
1072
1630
1136
445
A
CRI(E) 20-3
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
32,1
DN 100
1072
1950
905
441
A
CRI(E) 20-5
3x380-415V, ±5%, PE
5,5
44,0
DN 100
1072
1382
1046
544
A
CRI(E) 20-7
3x380-415V, ±5%, PE
7,5
60,6
DN 100
1072
1382
1136
568
A
CRI(E) 20-3
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
40,1
DN 150
1137
1704
905
560
A
CRI(E) 20-5
3x380-415V, ±5%, PE
5,5
55,0
DN 150
1137
1704
1046
698
A
CRI(E) 20-7
3x380-415V, ±5%, PE
7,5
75,8
DN 150
1137
1704
1136
727
A
CRI(E) 20-3
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
48,1
DN 150
1137
1940
905
653
A
CRI(E) 20-5
3x380-415V, ±5%, PE
5,5
66,0
DN 150
1137
1940
1046
816
A
CRI(E) 20-7
3x380-415V, ±5%, PE
7,5
91,0
DN 150
1137
1940
1136
850
A
Motor [kW]
Max. IN
[A]
Povezivanje
B [mm]
L [mm]
H [mm]
Težina
[kg]
Dizajn
3
4
5
6
Hydro MPC-F sa CRI 20
Br. Pumpi
3
4
5
6
Tip pumpe
Napojni napon [V]
CRI 20-3
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
24,0
DN 100
1072
1062
905
291
C
CRI 20-5
3x380-415V, ±5%, PE
5,5
33,0
DN 100
1072
1062
1046
444
C
CRI 20-7
3x380-415V, ±5%, PE
7,5
45,6
DN 100
1072
1062
1136
461
C
CRI 20-3
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
32,0
DN 100
1072
1382
905
374
C
CRI 20-5
3x380-415V, ±5%, PE
5,5
44,0
DN 100
1072
1382
1046
470
C
CRI 20-7
3x380-415V, ±5%, PE
7,5
60,8
DN 100
1072
1382
1136
490
C
CRI 20-3
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
40,0
DN 150
1137
1704
905
501
C
CRI 20-5
3x380-415V, ±5%, PE
5,5
55,0
DN 150
1137
1704
1046
621
C
CRI 20-7
3x380-415V, ±5%, PE
7,5
76,0
DN 150
1137
1704
1136
646
C
CRI 20-3
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
48,0
DN 150
1137
1940
905
593
C
CRI 20-5
3x380-415V, ±5%, PE
5,5
66,0
DN 150
1137
1940
1046
737
C
CRI 20-7
3x380-415V, ±5%, PE
7,5
91,2
DN 150
1137
1940
1136
767
C
51
Tehnički podaci
Hydro MPC sa CRI(E) 15 / CRI(E) 20
Hydro MPC-S sa CRI 20
Br. Pumpi
Tip pumpe
Napojni napon [V]
Motor [kW]
Max. IN
[A]
Povezivanje
B [mm]
H [mm]
Težina
[kg]
Dizajn
CRI 20-3
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
16,0
DN 80
1052
780
905
222
A
CRI 20-5
3x380-415V, ±5%, PE
5,5
22,0
DN 80
1052
1310
1046
299
A
CRI 20-7
3x380-415V, ±5%, PE
7,5
30,4
DN 80
1052
1310
1136
309
A
CRI 20-3
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
24,0
DN 100
1072
1630
905
347
A
CRI 20-5
3x380-415V, ±5%, PE
5,5
33,0
DN 100
1072
1062
1046
430
A
CRI 20-7
3x380-415V, ±5%, PE
7,5
45,6
DN 100
1072
1062
1136
446
A
CRI 20-3
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
32,0
DN 100
1072
1950
905
432
A
4
CRI 20-5
3x380-415V, ±5%, PE
5,5
44,0
DN 100
1072
1382
1046
541
A
CRI 20-7
3x380-415V, ±5%, PE
7,5
60,8
DN 100
1072
1382
1136
561
A
5
CRI 20-5
3x380-415V, ±5%, PE
5,5
55,0
DN 150
1137
1704
1046
694
A
6
CRI 20-5
3x380-415V, ±5%, PE
5,5
66,0
DN 150
1137
1940
1046
812
A
2
3
Dizajn A: Hydro MPC sistem za povišenje pritiska sa kontrolnim ormarom montiranim na istu bazu kao i pumpa.
Dizajn C: Hydro MPC sistem za povišenje pritiska sa ormarom koji se montira na pod.
Sve pumpe imaju trofazne motore.
Dimenzije mogu varirati ±10 mm.
52
L [mm]
Tehnički podaci
Hydro MPC sa CR(E) 32
175
TM03 1186 1205
H
1455
Hydro MPC sa CR(E) 32
L
950
B
L
950
B
TM03 3043 0106
175
H
Slika 22 Dimenzioni crtež Hydro MPC sistema za povišenje pritiska sa ormarom koji je montiran na posebnu osnovu.
Slika 23 Dimenzioni crtež Hydro MPC sistema za povišenje pritiska sa ormarom koji se montira na pod.
53
Tehnički podaci
Hydro MPC sa CR(E) 32
Elektro podaci, dimenzije i težine
Hydro MPC-E sa CRE 32
Br. Pumpi
2
3
4
5
6
Motor [kW]
Max. IN
[A]
Povezivanje
B [mm]
L [mm]
H [mm]
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
16,2
DN 100
1170
1022
3x380-415V, ±5%, PE
5,5
22,0
DN 100
1170
1022
CRE 32-4
3x380-415V, ±5%, PE
7,5
30,0
DN 100
1170
CRE 32-5
3x380-415V, ±5%, PE
11,0
42,8
DN 100
CRE 32-6
3x380-415V, ±5%, PE
11,0
42,8
CRE 32-2
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
CRE 32-3
3x380-415V, ±5%, PE
CRE 32-4
3x380-415V, ±5%, PE
CRE 32-5
Težina
[kg]
Dizajn
1017
283
D
1106
306
D
1022
1176
356
D
1170
1022
1500
337
D
DN 100
1170
1022
1524
337
D
24,3
DN 150
1235
1524
1017
422
D
5,5
33,0
DN 150
1235
1524
1106
456
D
7,5
45,0
DN 150
1235
1524
1176
532
D
3x380-415V, ±5%, PE
11,0
64,2
DN 150
1235
1524
1500
508
D
CRE 32-6
3x380-415V, ±5%, PE
11,0
64,2
DN 150
1235
1524
1524
508
D
CRE 32-2
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
32,4
DN 150
1235
2024
1017
552
D
CRE 32-3
3x380-415V, ±5%, PE
5,5
44,0
DN 150
1235
2024
1106
596
D
CRE 32-4
3x380-415V, ±5%, PE
7,5
60,0
DN 150
1235
2024
1176
698
D
CRE 32-5
3x380-415V, ±5%, PE
11,0
85,6
DN 150
1235
2024
1500
658
D
CRE 32-6
3x380-415V, ±5%, PE
11,0
85,6
DN 150
1235
2024
1524
658
D
CRE 32-2
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
40,5
DN 150
1235
2524
1017
690
D
CRE 32-3
3x380-415V, ±5%, PE
5,5
55,0
DN 150
1235
2524
1106
747
D
CRE 32-4
3x380-415V, ±5%, PE
7,5
75,0
DN 150
1235
2524
1176
885
D
CRE 32-5
3x380-415V, ±5%, PE
11,0
107,0
DN 150
1235
2524
1500
836
D
CRE 32-6
3x380-415V, ±5%, PE
11,0
107,0
DN 150
1235
2524
1524
836
D
CRE 32-2
3x380-415V, ±5%, PE
4,0
48,6
DN 150
1235
3024
1017
827
D
CRE 32-3
3x380-415V, ±5%, PE
5,5
66,0
DN 150
1235
3024
1106
895
D
CRE 32-4
3x380-415V, ±5%, PE
7,5
90,0
DN 150
1235
3024
1176
1047
D
CRE 32-5
3x380-415V, ±5%, PE
11,0
128,4
DN 150
1235
3024
1500
1013
D
CRE 32-6
3x380-415V, ±5%, PE
11,0
128,4
DN 150
1235
3024
1524
1013
D
Motor [kW]
Max. IN
[A]
Povezivanje
B [mm]
L [mm]
H [mm]
Težina
[kg]
Dizajn
Tip pumpe
Napojni napon [V]
CRE 32-2
CRE 32-3
Hydro MPC-ES sa CR(E) 32
Br. Pumpi
Tip pumpe
Napojni napon [V]
3
CR(E) 32-4
3x380-415V, ±5%, PE
7,5
45,4
DN 150
1235
1526
1176
537
D
CR(E) 32-4
3x380-415V, ±5%, PE
7,5
60,6
DN 150
1235
2024
1176
708
D
CR(E) 32-6
3x380-415V, ±5%, PE
11,0
85,6
DN 150
1235
2024
1539
841
D
5
CR(E) 32-4
3x380-415V, ±5%, PE
7,5
75,8
DN 150
1235
2526
1176
878
D
6
CR(E) 32-4
3x380-415V, ±5%, PE
7,5
91,0
DN 150
1235
3024
1176
1033
D
Motor [kW]
Max. IN
[A]
Povezivanje
B [mm]
L [mm]
H [mm]
Težina
[kg]
Dizajn
4
Hydro MPC-F sa CR 32
Br. Pumpi
4
5
6
54
Tip pumpe
Napojni napon [V]
CR 32-3
3x380-415V, ±5%, PE
5,5
44,0
DN 150
1235
2024
1106
561
C
CR 32-5
3x380-415V, ±5%, PE
11,0
86,0
DN 150
1235
2024
1504
738
C
CR 32-6
3x380-415V, ±5%, PE
11,0
85,6
DN 150
1235
2024
1539
822
C
CR 32-3
3x380-415V, ±5%, PE
5,5
55,0
DN 150
1235
2524
1106
711
C
CR 32-5
3x380-415V, ±5%, PE
11,0
107,5
DN 150
1235
2524
1504
933
C
CR 32-6
3x380-415V, ±5%, PE
11,0
107,0
DN 150
1235
2524
1539
1037
C
CR 32-3
3x380-415V, ±5%, PE
5,5
66,0
DN 150
1235
3024
1106
846
C
CR 32-5
3x380-415V, ±5%, PE
11,0
129,0
DN 150
1235
3024
1504
1113
C
CR 32-6
3x380-415V, ±5%, PE
11,0
128,4
DN 150
1235
3024
1539
1238
C
Tehnički podaci
Hydro MPC sa CR(E) 32
Hydro MPC-S sa CR 32
Motor [kW]
Max. IN
[A]
Povezivanje
3x380-415V, ±5%, PE
7,5
30,4
3x380-415V, ±5%, PE
7,5
45,6
CR 32-4
3x380-415V, ±5%, PE
7,5
CR 32-6-2
3x380-415V, ±5%, PE
5
CR 32-4
6
CR 32-4
B [mm]
L [mm]
H [mm]
Težina
[kg]
Dizajn
DN 100
1170
1022
1176
362
D
DN 150
1235
1524
1176
548
D
60,8
DN 150
1235
2024
1176
702
D
11,0
85,6
DN 150
1235
2024
1539
894
D
3x380-415V, ±5%, PE
7,5
76,0
DN 150
1235
2524
1176
871
D
3x380-415V, ±5%, PE
7,5
91,2
DN 150
1235
3024
1176
1026
D
Br. Pumpi
Tip pumpe
Napojni napon [V]
2
CR 32-4
3
CR 32-4
4
Dizajn C: Hydro MPC sistem za povišenje pritiska sa ormarom koji se montira na pod.
Dizajn D: Hydro MPC sistem za povišenje pritiska sa kontrolnim ormarom montiranim na posebnu osnovu.
Sve pumpe imaju trofazne motore.
Dimenzije mogu varirati ±10 mm.
55
Tehnički podaci
Hydro MPC sa CR(E) 45 / CR(E) 64
210
TM03 1187 1205
H
1455
Hydro MPC sa CR(E) 45 / CR(E) 64
L
1050
Sistemi za povišenje pritiska ≤ 7,5 kW
B
210
TM03 1188 1205
H
1455
Slika 24 Dimenzioni crtež Hydro MPC sistema za povišenje pritiska sa ormarom koji je montiran na posebnu osnovu.
L
Sistemi za povišenje pritiska ≥ 11 kW
1050
B
L
1050
B
Slika 26 Dimenzioni crtež Hydro MPC sistema za povišenje pritiska sa ormarom koji se montira na pod.
56
TM03 1693 2705
210
H
Slika 25 Dimenzioni crtež Hydro MPC sistema za povišenje pritiska sa ormarom koji je montiran na posebnu osnovu.
Tehnički podaci
Hydro MPC sa CR(E) 45 / CR(E) 64
Elektro podaci, dimenzije i težine
Hydro MPC-E sa CRE 45
Br. Pumpi
2
3
4
5
6
Motor [kW]
Max. IN
[A]
Povezivanje
B [mm]
L [mm]
3x380-415V, ±5%, PE
7,5
30,0
DN 150
1335
3x380-415V, ±5%, PE
11,0
42,8
DN 150
1335
CRE 45-2-2
3x380-415V, ±5%, PE
5,5
33,0
DN 200
CRE 45-2
3x380-415V, ±5%, PE
7,5
45,0
CRE 45-3
3x380-415V, ±5%, PE
11,0
64,2
CRE 45-4
3x380-415V, ±5%, PE
15,0
CRE 45-2-2
3x380-415V, ±5%, PE
CRE 45-2
3x380-415V, ±5%, PE
CRE 45-3
H [mm]
Težina
[kg]
Dizajn
1022
1100
370
D
1022
1388
546
D
1390
1524
1100
523
D
DN 200
1390
1524
1100
546
D
DN 200
1390
1524
1388
815
D
84,0
DN 200
1390
1524
1480
885
D
5,5
44,0
DN 200
1390
2024
1100
684
D
7,5
60,0
DN 200
1390
2024
1100
715
D
3x380-415V, ±5%, PE
11,0
85,6
DN 200
1390
2024
1388
1065
D
CRE 45-4
3x380-415V, ±5%, PE
15,0
112,0
DN 200
1390
2024
1480
1192
D
CRE 45-2-2
3x380-415V, ±5%, PE
5,5
55,0
DN 200
1390
2524
1100
3001
D
CRE 45-2
3x380-415V, ±5%, PE
7,5
75,0
DN 200
1390
2524
1100
3051
D
CRE 45-3
3x380-415V, ±5%, PE
11,0
107,0
DN 200
1390
2524
1388
3490
D
CRE 45-4
3x380-415V, ±5%, PE
15,0
140,0
DN 200
1390
2524
1480
3631
D
CRE 45-2-2
3x380-415V, ±5%, PE
5,5
66,0
DN 200
1390
3024
1100
1025
D
CRE 45-2
3x380-415V, ±5%, PE
7,5
90,0
DN 200
1390
3024
1100
1071
D
CRE 45-3
3x380-415V, ±5%, PE
11,0
128,4
DN 200
1390
3024
1388
1623
D
CRE 45-4
3x380-415V, ±5%, PE
15,0
168,0
DN 200
1390
3024
1480
1762
D
Motor [kW]
Max. IN
[A]
Povezivanje
B [mm]
L [mm]
H [mm]
Težina
[kg]
Dizajn
15,0
84,0
DN 200
1390
1526
1497
844
D
Motor [kW]
Max. IN
[A]
Povezivanje
B [mm]
L [mm]
H [mm]
Težina
[kg]
Dizajn
Tip pumpe
Napojni napon [V]
CRE 45-2
CRE 45-3
Hydro MPC-ED sa CR(E) 45
Br. Pumpi
Tip pumpe
Napojni napon [V]
3
CR(E) 45-4
3x380-415V, ±5%, PE
Hydro MPC-ES sa CR(E) 45
Br. Pumpi
2
3
4
5
6
Tip pumpe
Napojni napon [V]
CR(E) 45-2
3x380-415V, ±5%, PE
7,5
30,2
DN 150
1335
1024
1100
382
D
CR(E) 45-3
3x380-415V, ±5%, PE
11,0
42,8
DN 150
1335
1024
1403
513
D
CR(E) 45-3
3x380-415V, ±5%, PE
11,0
64,2
DN 200
1390
1526
1403
727
D
CR(E) 45-4
3x380-415V, ±5%, PE
15,0
84,0
DN 200
1390
1526
1497
790
D
CR(E) 45-3
3x380-415V, ±5%, PE
11,0
85,6
DN 200
1390
2026
1403
942
D
CR(E) 45-4
3x380-415V, ±5%, PE
15,0
112,0
DN 200
1390
2026
1497
1050
D
CR(E) 45-3
3x380-415V, ±5%, PE
11,0
107,0
DN 200
1390
2526
1403
3305
D
CR(E) 45-2
3x380-415V, ±5%, PE
7,5
91,0
DN 200
1390
3026
1100
1057
D
CR(E) 45-3
3x380-415V, ±5%, PE
11,0
128,4
DN 200
1390
3026
1403
1390
D
Motor [kW]
Max. IN
[A]
Povezivanje
B [mm]
L [mm]
H [mm]
Težina
[kg]
Dizajn
Hydro MPC-EF sa CR 45
Br. Pumpi
3
4
Tip pumpe
Napojni napon [V]
CR 45-3
3x380-415V, ±5%, PE
11,0
64,2
DN 200
1390
1526
1403
884
C
CR 45-4
3x380-415V, ±5%, PE
15,0
84,0
DN 200
1390
1526
1497
954
C
CR 45-3
3x380-415V, ±5%, PE
11,0
85,6
DN 200
1390
2026
1403
1184
C
CR 45-4
3x380-415V, ±5%, PE
15,0
112,0
DN 200
1390
2026
1497
1283
C
Motor [kW]
Max. IN
[A]
Povezivanje
B [mm]
L [mm]
H [mm]
Težina
[kg]
Dizajn
Hydro MPC-EDF sa CR 45
Br. Pumpi
3
Tip pumpe
Napojni napon [V]
CR(E) 45-3
3x380-415V, ±5%, PE
11,0
64,2
DN 200
1390
1526
1403
837
D
CR(E) 45-4
3x380-415V, ±5%, PE
15,0
84,0
DN 200
1390
1526
1497
901
D
57
Tehnički podaci
Hydro MPC sa CR(E) 45 / CR(E) 64
Hydro MPC-F sa CR 45
Br. Pumpi
3
4
5
6
Tip pumpe
Napojni napon [V]
Motor [kW]
Max. IN
[A]
Povezivanje
B [mm]
L [mm]
H [mm]
Težina
[kg]
Dizajn
CR 45-3
3x380-415V, ±5%, PE
11,0
64,2
DN 200
1390
1526
1403
624
C
CR 45-4
3x380-415V, ±5%, PE
15,0
84,0
DN 200
1390
1526
1497
684
C
CR 45-5
3x380-415V, ±5%, PE
18,5
102,0
DN 200
1390
1526
1576
808
C
CR 45-2
3x380-415V, ±5%, PE
7,5
60,8
DN 200
1390
2026
1100
648
C
CR 45-3
3x380-415V, ±5%, PE
11,0
85,6
DN 200
1390
2026
1403
821
C
CR 45-4
3x380-415V, ±5%, PE
15,0
112,0
DN 200
1390
2026
1497
901
C
CR 45-5
3x380-415V, ±5%, PE
18,5
136,0
DN 200
1390
2026
1576
1067
C
CR 45-2
3x380-415V, ±5%, PE
7,5
76,0
DN 200
1390
2526
1100
2964
C
CR 45-3
3x380-415V, ±5%, PE
11,0
107,0
DN 200
1390
2526
1403
3181
C
CR 45-4
3x380-415V, ±5%, PE
15,0
140,0
DN 200
1390
2526
1497
3281
C
CR 45-5
3x380-415V, ±5%, PE
18,5
170,0
DN 200
1390
2526
1576
3488
C
CR 45-2
3x380-415V, ±5%, PE
7,5
91,2
DN 200
1390
3026
1100
975
C
CR 45-3
3x380-415V, ±5%, PE
11,0
128,4
DN 200
1390
3026
1403
1236
C
CR 45-4
3x380-415V, ±5%, PE
15,0
168,0
DN 200
1390
3026
1497
1356
C
CR 45-5
3x380-415V, ±5%, PE
18,5
204,0
DN 200
1390
3026
1576
1604
C
Motor [kW]
Max. IN
[A]
Povezivanje
B [mm]
L [mm]
H [mm]
Težina
[kg]
Dizajn
D
Hydro MPC-S sa CR 45
Br. Pumpi
Tip pumpe
Napojni napon [V]
CR 45-2
3x380-415V, ±5%, PE
7,5
30,4
DN 150
1335
1024
1100
376
CR 45-3
3x380-415V, ±5%, PE
11,0
42,8
DN 150
1335
1024
1403
463
D
3
CR 45-3
3x380-415V, ±5%, PE
11,0
64,2
DN 200
1390
1526
1403
692
D
4
CR 45-3
3x380-415V, ±5%, PE
11,0
85,6
DN 200
1390
2026
1403
893
D
CR 45-2
3x380-415V, ±5%, PE
7,5
76,0
DN 200
1390
2526
1100
3037
D
CR 45-3
3x380-415V, ±5%, PE
11,0
107,0
DN 200
1390
2526
1403
3254
D
CR 45-2
3x380-415V, ±5%, PE
7,5
91,2
DN 200
1390
3026
1100
1050
D
CR 45-3
3x380-415V, ±5%, PE
11,0
128,4
DN 200
1390
3026
1403
1338
D
2
5
6
Dizajn C: Hydro MPC sistem za povišenje pritiska sa ormarom koji se montira na pod.
Dizajn D: Hydro MPC sistem za povišenje pritiska sa kontrolnim ormarom montiranim na posebnu osnovu.
Sve pumpe imaju trofazne motore.
Dimenzije mogu varirati ±10 mm.
58
Tehnički podaci
Hydro MPC sa CR(E) 45 / CR(E) 64
Hydro MPC-E sa CRE 64
Br. Pumpi
2
3
4
5
6
Tip pumpe
Napojni napon [V]
Motor [kW]
Max. IN
[A]
Povezivanje
B [mm]
L [mm]
H [mm]
Težina
[kg]
Dizajn
CRE 64-1
3x380-415V, ±5%, PE
5,5
22,0
DN 150
1335
1022
1022
362
D
CRE 64-2-2
3x380-415V, ±5%, PE
7,5
30,0
DN 150
1335
1022
1105
366
D
CRE 64-3-1
3x380-415V, ±5%, PE
11,0
42,8
DN 150
1335
1022
1407
150
D
CRE 64-1
3x380-415V, ±5%, PE
5,5
33,0
DN 200
1390
1524
1022
533
D
CRE 64-2-2
3x380-415V, ±5%, PE
7,5
45,0
DN 200
1390
1524
1105
539
D
CRE 64-3-1
3x380-415V, ±5%, PE
11,0
64,2
DN 200
1390
1524
1407
221
D
CRE 64-4-2
3x380-415V, ±5%, PE
18,5
102,0
DN 200
1390
1524
1528
687
D
CRE 64-2-2
3x380-415V, ±5%, PE
7,5
60,0
DN 200
1390
2024
1105
706
D
CRE 64-3-1
3x380-415V, ±5%, PE
11,0
85,6
DN 200
1390
2024
1407
308
D
CRE 64-4-2
3x380-415V, ±5%, PE
18,5
136,0
DN 200
1390
2024
1528
1407
D
CRE 64-2-2
3x380-415V, ±5%, PE
7,5
75,0
DN 200
1390
2524
1105
896
D
CRE 64-3-1
3x380-415V, ±5%, PE
11,0
107,0
DN 200
1390
2524
1407
381
D
CRE 64-4-2
3x380-415V, ±5%, PE
18,5
170,0
DN 200
1390
2524
1528
1770
D
CRE 64-2-2
3x380-415V, ±5%, PE
7,5
90,0
DN 200
1390
3024
1105
1057
D
CRE 64-3-1
3x380-415V, ±5%, PE
11,0
128,4
DN 200
1390
3024
1407
434
D
CRE 64-4-2
3x380-415V, ±5%, PE
18,5
204,0
DN 200
1390
3024
1528
2100
D
Motor [kW]
Max. IN
[A]
Povezivanje
B [mm]
L [mm]
H [mm]
Težina
[kg]
Dizajn
18,5
102,0
DN 200
1390
1526
1528
996
D
Motor [kW]
Max. IN
[A]
Povezivanje
B [mm]
L [mm]
H [mm]
Težina
[kg]
Dizajn
D
Hydro MPC-ED sa CR(E) 64
Br. Pumpi
Tip pumpe
Napojni napon [V]
3
CR(E) 64-4-2 3x380-415V, ±5%, PE
Hydro MPC-ES sa CR(E) 64
Br. Pumpi
2
3
4
5
6
Tip pumpe
Napojni napon [V]
CR(E) 64-1
3x380-415V, ±5%, PE
5,5
22,0
DN 150
1335
1024
1022
382
CR(E) 64-2-2 3x380-415V, ±5%, PE
7,5
30,2
DN 150
1335
1024
1105
393
D
CR(E) 64-3-1 3x380-415V, ±5%, PE
15,0
56,0
DN 150
1335
1024
1424
365
D
CR(E) 64-3-1 3x380-415V, ±5%, PE
15,0
84,0
DN 200
1390
1526
1424
628
D
CR(E) 64-4-2 3x380-415V, ±5%, PE
18,5
102,0
DN 200
1390
1526
1528
955
D
CR(E) 64-3-1 3x380-415V, ±5%, PE
15,0
112,0
DN 200
1390
2026
1424
919
D
CR(E) 64-4-2 3x380-415V, ±5%, PE
18,5
136,0
DN 200
1390
2026
1528
1251
D
CR(E) 64-3-1 3x380-415V, ±5%, PE
15,0
140,0
DN 200
1390
2526
1424
1190
D
CR(E) 64-4-2 3x380-415V, ±5%, PE
18,5
170,0
DN 200
1390
2526
1528
1560
D
CR(E) 64-3-1 3x380-415V, ±5%, PE
15,0
168,0
DN 200
1390
3026
1424
1440
D
CR(E) 64-4-2 3x380-415V, ±5%, PE
18,5
204,0
DN 200
1390
3026
1528
1831
D
Motor [kW]
Max. IN
[A]
Povezivanje
B [mm]
L [mm]
H [mm]
Težina
[kg]
Dizajn
Hydro MPC-EF sa CR 64
Br. Pumpi
Tip pumpe
Napojni napon [V]
3
CR 64-4-2
3x380-415V, ±5%, PE
18,5
102,0
DN 200
1390
1526
1507
1090
C
4
CR 64-4-2
3x380-415V, ±5%, PE
18,5
136,0
DN 200
1390
2026
1507
1477
C
Motor [kW]
Max. IN
[A]
Povezivanje
B [mm]
L [mm]
H [mm]
Težina
[kg]
Dizajn
18,5
102,0
DN 200
1390
1526
1507
1050
D
Hydro-EDF sa CR 64
Br. Pumpi
Tip pumpe
Napojni napon [V]
3
CR(E) 64-4-2 3x380-415V, ±5%, PE
59
Tehnički podaci
Hydro MPC sa CR(E) 45 / CR(E) 64
Hydro MPC-F sa CR 64
Br. Pumpi
3
4
5
6
Tip pumpe
Napojni napon [V]
Motor [kW]
Max. IN
[A]
Povezivanje
B [mm]
L [mm]
H [mm]
Težina
[kg]
Dizajn
CR 64-2
3x380-415V, ±5%, PE
11,0
64,2
DN 200
1390
1526
1328
659
C
CR 64-4
3x380-415V, ±5%, PE
22,0
124,5
DN 200
1390
1526
1629
971
C
CR 64-5-1
3x380-415V, ±5%, PE
30,0
168,0
DN 200
1390
1526
1778
1220
C
CR 64-2
3x380-415V, ±5%, PE
11,0
85,6
DN 200
1390
2026
1328
869
C
CR 64-4
3x380-415V, ±5%, PE
22,0
166,0
DN 200
1390
2026
1629
1285
C
CR 64-5-1
3x380-415V, ±5%, PE
30,0
224,0
DN 200
1390
2026
1778
1617
C
CR 64-2
3x380-415V, ±5%, PE
11,0
107,0
DN 200
1390
2526
1328
1096
C
CR 64-4
3x380-415V, ±5%, PE
22,0
207,5
DN 200
1390
2526
1629
1616
C
CR 64-5-1
3x380-415V, ±5%, PE
30,0
280,0
DN 200
1390
2526
1778
2031
C
CR 64-2
3x380-415V, ±5%, PE
11,0
128,4
DN 200
1390
3026
1328
1306
C
CR 64-4
3x380-415V, ±5%, PE
22,0
249,0
DN 200
1390
3026
1629
1930
C
CR 64-5-1
3x380-415V, ±5%, PE
30,0
336,0
DN 200
1390
3026
1778
2428
C
Motor [kW]
Max. IN
[A]
Povezivanje
B [mm]
L [mm]
H [mm]
Težina
[kg]
Dizajn
Hydro MPC-S sa CR 64
Br. Pumpi
Tip pumpe
Napojni napon [V]
2
CR 64-3-1
3x380-415V, ±5%, PE
15,0
56,0
DN 150
1335
1024
1424
563
D
CR 64-3-1
3x380-415V, ±5%, PE
15,0
84,0
DN 200
1390
1526
1424
842
D
CR 64-4-2
3x380-415V, ±5%, PE
18,5
102,0
DN 200
1390
1526
1507
896
D
CR 64-3-1
3x380-415V, ±5%, PE
15,0
112,0
DN 200
1390
2026
1424
1117
D
CR 64-4-2
3x380-415V, ±5%, PE
18,5
136,0
DN 200
1390
2026
1507
1215
D
CR 64-3-1
3x380-415V, ±5%, PE
15,0
140,0
DN 200
1390
2526
1424
1387
D
CR 64-4-2
3x380-415V, ±5%, PE
18,5
170,0
DN 200
1390
2526
1507
1501
D
CR 64-3-1
3x380-415V, ±5%, PE
15,0
168,0
DN 200
1390
3026
1424
1637
D
CR 64-4-2
3x380-415V, ±5%, PE
18,5
204,0
DN 200
1390
3026
1507
1772
D
3
4
5
6
Dizajn C: Hydro MPC sistem za povišenje pritiska sa ormarom koji se montira na pod.
Dizajn D: Hydro MPC sistem za povišenje pritiska sa kontrolnim ormarom montiranim na posebnu osnovu.
Sve pumpe imaju trofazne motore.
Dimenzije mogu varirati ±10 mm.
60
Tehnički podaci
Hydro MPC sa CR(E) 90
250
TM03 1190 1205
H
1455
Hydro MPC sa CR(E) 90
L
1200
B
L
1200
B
TM03 4831 3206
250
H
Slika 27 Dimenzioni crtež Hydro MPC sistema za povišenje pritiska sa ormarom koji je montiran na posebnu osnovu.
Slika 28 Dimenzioni crtež Hydro MPC sistema za povišenje pritiska sa ormarom koji se montira na pod.
61
Tehnički podaci
Hydro MPC sa CR(E) 90
Elektro podaci, dimenzije i težine
Hydro MPC-E sa CRE 90
Br. Pumpi
Motor [kW]
Max. IN
[A]
Povezivanje
B [mm]
L [mm]
H [mm]
Težina
[kg]
Dizajn
3x380-415V, ±5%, PE
18,5
68,0
DN 150
1485
1024
1474
776
D
3x380-415V, ±5%, PE
22,0
84,0
DN 150
1485
1024
1500
782
D
CRE 90-3
3x380-415V, ±5%, PE
22,0
126,0
DN 200
1540
1524
1500
1199
D
CRE 90-3
3x380-415V, ±5%, PE
22,0
168,0
DN 250
1605
2024
1500
1581
D
Motor [kW]
Max. IN
[A]
Povezivanje
B [mm]
L [mm]
H [mm]
Težina
[kg]
Dizajn
22,0
125,5
DN 200
1540
1526
1535
1152
D
Motor [kW]
Max. IN
[A]
Povezivanje
B [mm]
L [mm]
H [mm]
Težina
[kg]
Dizajn
CR(E) 90-3-2 3x380-415V, ±5%, PE
18,5
68,0
DN 150
1485
1024
1474
694
D
CR(E) 90-3
3x380-415V, ±5%, PE
22,0
83,5
DN 150
1485
1024
1535
730
D
CR(E) 90-3-2 3x380-415V, ±5%, PE
18,5
102,0
DN 200
1540
1526
1474
991
D
Tip pumpe
Napojni napon [V]
CRE 90-3-2
CRE 90-3
3
4
2
Hydro MPC-ED sa CR(E) 90
Br. Pumpi
Tip pumpe
Napojni napon [V]
3
CR(E) 90-3
3x380-415V, ±5%, PE
Hydro MPC-ES sa CR(E) 90
Br. Pumpi
2
3
4
Tip pumpe
Napojni napon [V]
CR(E) 90-3
3x380-415V, ±5%, PE
22,0
125,0
DN 200
1540
1526
1535
1087
D
CR(E) 90-3
3x380-415V, ±5%, PE
22,0
166,5
DN 250
1605
2026
1535
1404
D
Motor [kW]
Max. IN
[A]
Povezivanje
B [mm]
L [mm]
H [mm]
Težina
[kg]
Dizajn
Hydro MPC-EF sa CR 90
Br. Pumpi
Tip pumpe
2
CR 90-4
3x380-415V, ±5%, PE
30,0
112,0
DN 150
1485
1024
1734
1091
C
CR 90-3
3x380-415V, ±5%, PE
22,0
124,5
DN 200
1540
1526
1535
1233
C
CR 90-4
3x380-415V, ±5%, PE
30,0
168,0
DN 200
1540
1526
1734
1554
C
CR 90-3
3x380-415V, ±5%, PE
22,0
166,0
DN 250
1605
2026
1535
1667
C
CR 90-4
3x380-415V, ±5%, PE
30,0
224,0
DN 250
1605
2026
1734
2046
C
5
CR 90-4
3x380-415V, ±5%, PE
30,0
280,0
DN 250
1605
2526
1734
2202
C
6
CR 90-4
3x380-415V, ±5%, PE
30,0
336,0
DN 250
1605
3026
1734
2605
C
Motor [kW]
Max. IN
[A]
Povezivanje
B [mm]
L [mm]
H [mm]
Težina
[kg]
Dizajn
22,0
124,5
DN 200
1540
1526
1535
1198
D
Motor [kW]
Max. IN
[A]
Povezivanje
B [mm]
L [mm]
H [mm]
Težina
[kg]
Dizajn
3
4
Napojni napon [V]
Hydro MPC-EDF sa CR 90
Br. Pumpi
Tip pumpe
Napojni napon [V]
3
CR(E) 90-3
3x380-415V, ±5%, PE
Hydro MPC-F sa CR 90
Br. Pumpi
3
4
5
6
62
Tip pumpe
Napojni napon [V]
CR 90-2-2
3x380-415V, ±5%, PE
11,0
64,2
DN 200
1540
1526
1347
680
C
CR 90-3
3x380-415V, ±5%, PE
22,0
124,5
DN 200
1540
1526
1535
924
C
CR 90-4
3x380-415V, ±5%, PE
30,0
168,0
DN 200
1540
1526
1734
1229
C
CR 90-2-2
3x380-415V, ±5%, PE
11,0
85,6
DN 250
1605
2026
1347
911
C
CR 90-3
3x380-415V, ±5%, PE
22,0
166,0
DN 250
1605
2026
1535
1237
C
CR 90-4
3x380-415V, ±5%, PE
30,0
224,0
DN 250
1605
2026
1734
1643
C
CR 90-2-2
3x380-415V, ±5%, PE
11,0
107,0
DN 250
1605
2526
1347
1287
C
CR 90-3
3x380-415V, ±5%, PE
22,0
207,5
DN 250
1605
2526
1535
1694
C
CR 90-4
3x380-415V, ±5%, PE
30,0
280,0
DN 250
1605
2526
1734
2202
C
CR 90-2-2
3x380-415V, ±5%, PE
11,0
128,4
DN 250
1605
3026
1347
1507
C
CR 90-3
3x380-415V, ±5%, PE
22,0
249,0
DN 250
1605
3026
1535
1995
C
CR 90-4
3x380-415V, ±5%, PE
30,0
336,0
DN 250
1605
3026
1734
2605
C
Tehnički podaci
Hydro MPC sa CR(E) 90
Hydro MPC-S sa CR 90
Br. Pumpi
2
3
4
5
6
Max. IN
[A]
Povezivanje
B [mm]
L [mm]
H [mm]
Težina
[kg]
Dizajn
22,0
83,0
DN 150
1485
1024
1535
681
D
30,0
112,0
DN 150
1485
1024
1734
912
D
3x380-415V, ±5%, PE
22,0
124,5
DN 200
1540
1526
1535
1021
D
CR 90-4
3x380-415V, ±5%, PE
30,0
168,0
DN 200
1540
1526
1734
1331
D
CR 90-3
3x380-415V, ±5%, PE
22,0
166,0
DN 250
1605
2026
1535
1361
D
CR 90-4
3x380-415V, ±5%, PE
30,0
224,0
DN 250
1605
2026
1734
1767
D
CR 90-3
3x380-415V, ±5%, PE
22,0
207,5
DN 250
1605
2526
1535
1822
D
CR 90-4
3x380-415V, ±5%, PE
30,0
280,0
DN 250
1605
2526
1734
2403
D
CR 90-3
3x380-415V, ±5%, PE
22,0
249,0
DN 250
1605
3026
1535
2121
D
CR 90-4
3x380-415V, ±5%, PE
30,0
336,0
DN 250
1605
3026
1734
2810
D
Tip pumpe
Napojni napon [V]
CR 90-3
3x380-415V, ±5%, PE
CR 90-4
3x380-415V, ±5%, PE
CR 90-3
Motor [kW]
Dizajn C: Hydro MPC sistem za povišenje pritiska sa ormarom koji se montira na pod.
Dizajn D: Hydro MPC sistem za povišenje pritiska sa kontrolnim ormarom montiranim na posebnu osnovu.
Sve pumpe imaju trofazne motore.
Dimenzije mogu varirati ±10 mm.
63
Dodatna oprema
Hydro MPC
Sva dodatna oprema, ukoliko je potrebna, mora biti
specificirana prilikom porudžbine Hydro MPC sistema
za povišenje pritiska jer mora biti ugrađena u fabrici pre
isporuke.
Membranska posuda
Membranska posuda se mora instalirati sa izlazne
strane sistema.
Standardno, Hydro MPC sistem za povišenje pritiska je
namenjen za maksimalan pritisak sistema od 16 bari.
Standardni Hydro MPC sistem sadrži termistore pritiska
i jedan manometar sa nominalnim pritiskom od 16 bari
(potpuna skala).
Hydro MPC sistemi napravljeni za PN 16
Membranska posuda kapaciteta do 33 litre može biti
postavljena na izlaznoj stani sistema.
Za informacije o membranskim posudama većim od 25
litara, pogledati Membranska posuda na strani 68.
Opis
Membranska
posuda i Hydro
MPC sistem
napravljen za
PN 16
Max.
pritisak
sistema
[bar]
16
Zaštita od rada na suvo
Opis
Raspon [bar]
Broj
proizvoda
-
96020079
2
96020071
4
96020070
8
96020072
1
96155335
4
96020074
Zaštita od rada na suvo pomoću
elektrodnog releja (bez elektroda i kabla
za elektrodu)1)
Prekidač pritiska1)
Senzor ulaznog pritiska2)
6
96020066
10
96020075
16
96020067
1)
Samo jedna od zaštita rada na suvo može biti izabrana jer mora biti
povezana na isti digitalni ulaz CU 351. Ovo takođe važi i za
prekidače nivoa.
Za dalje informacije o CU 351, pogledajte stranu 11.
2)
Senzor ulaznog pritiska je povezan na analogni ulaz AI2 na CU 351.
Ako se ovaj ulaz koristi za neku drugu funkciju, kao što je Eksterna
tačka podešavanja, senzor mora biti povezan na analogni ulaz AI3.
Ukoliko je i ovaj ulaz zauzet, broj ulaza mora biti povećan
instalacijom IO 351B modula, pogledajte stranu 66.
Za dalje informacije o IO 351B, pogledajte stranu 11.
Zapre-mina
[litre]
Povezivanje
Broj
proizvoda
Bajpas ventil
8
G 3/4
96020346
12
G 3/4
96020347
Bajpas ventil daozvoljava vodi da zaobiđe pumpe od
usisnog do izlaznog kolektora.
25
G 3/4
96020348
Povezivanje
Broj proizvoda
CRI(E) 3 (2 do 3 pumpe)
CRI(E) 5 (2 do 3 pumpe)
Rp 2
96406097
Dodatni primarni senzor
CRI(E) 3 (4 do 6 pumpi)
CRI(E) 5 (4 do 6 pumpi)
Rp 2½
96406101
U cilju povećanja pouzdanosti, dodatni primarni senzor
može biti povezan kao rezervni senzor primarnom
senzoru.
CRI(E) 10 (2 do 3 pumpe)
Rp 2½
96406104
CRI(E) 10 (4 do 5 pumpi)
DN 80
96406106
CRI(E) 10 (6 pumpi)
DN 100
96406107
CRI(E) 15, 20 (2 pumpe)
DN 80
96406109
Napomena: Dodatni primarni senzor mora biti istog
tipa kao i primarni senzor.
CRI(E) 15, 20 (3 do 4 pumpe)
CR(E) 32 (2 pumpe)
DN 100
96406111
CR(E) 15, 20 (5 do 6 pumpi)
CR(E) 32 (3 do 6 pumpi)
DN 150
96406112
CR(E) 45 (2 pumpe)
CR(E) 64 (2 pumpe)
DN 150
96406113
CR(E) 45 (3 do 6 pumpi)
CR(E) 64 (3 do 6 pumpi)
DN 200
96406114
Opis
Dodatni primarni senzor1)
1)
Broj proizvoda
96020350
Dodatni primarni senzor je povezan na analogni ulaz AI3 na CU 351.
Ako se ulaz koristi za neku drugu funkciju, kao što je Eksterna tačka
podešavanja, dodatni primarni senzor mora biti povezan na analogni
ulaz AI2. Ukoliko je i ovaj ulaz zauzet, broj ulaza mora biti povećan
instalacijom IO 351B modula, pogledajte stranu 66.
Opis
CR(E) 90 (2 pumpe)
DN 150
96417308
CR(E) 90 (3 do 4 pumpe)
DN 200
96417306
CR(E) 90 (5 do 6 pumpi)
DN 250
96417303
Pozicija nepovratnog ventila
Standardno, nepovratni ventil se postavlja na ispusnoj
strani. Takođe mogu biti postavljeni i na usisnoj strani
pumpe.
Opis
Nepovratni ventil na usisnoj strani.
64
Broj proizvoda
96615832
Dodatna oprema
Hydro MPC
Povratni ventil od nerđajućeg čelika
Manuelni-stop-auto prekidač
Standardno, Hydro MPC sistemi imaju nepovratni ventil
od polioksimetilena (POM).
Manuelni-stop-auto prekidač omogućava kontrolu
motora pumpe.
Nepovratni ventili od nerđajućeg čelika su dostupni za
pumpanje tečnosti koje sadrže abrazivne čestice.
Napomena: U manuelnom modu, termalni relej nudi
minimalnu zaštitu motora.
U manuelnom modu, zaštita od rada na suvo nije
aktivirana.
Napomena: Naručite 1 ventil za svaku pumpu.
Opis
Povezivanje
Broj proizvoda
CRI(E) 3 do CRI(E) 5
Nepovratni ventil1)
1)
96499127
CRI(E) 10 do CRI(E) 20
96499128
CR(E) 32 do CR(E) 90
96499129
Opis
Maksimalni radni pritisak je 25 bari.
Prekidač za slučaj preke potrebe
Prekidač za slučaj preke potrebe omogućava rad u
nuždi ako dođe do kvara u CU 351.
Napomena: Zaštita motora i zaštita od rada na suvo
nisu aktivirane za vreme vanrednog rada.
Napomena: Naručite 1 prekidač za svaku pumpu.
Opis
Lokacija
CR(I)E pumpa sa integrisanim
konvertorom frekvencije
CR(I) pumpa sa eksternim
konvertorom frekvencije
CR(I) pumpa za centralno
regulisanje
Napomena: Naručite 1 manuelni-stop-auto prekidač po
pumpi.
Broj
proizvoda
96020100
U kontrolnom
ormaru
96020099
96020098
Napomena: Nije moguće postaviti prekidače za slučaj
preke potrebe na Hydro MPC sistem za povišenje
pritiska.Rad u slučaju preke potrebe se može aktivirati
putem R100.
Sigurnosni prekidač
Uz pomoć sigurnosnog prekidača postavljenog na
svaku pumpu Hydro MPC sistema, pumpe mogu biti
isključene za vreme popravke, idr.
Napomena: Naručite 1 prekidač za svaku pumpu.
Manuelni-stopauto prekidač
Manuelni-auto-stop
prekidač za
CRI ili CR pumpe sa/bez
eksternog konvertora
frekvencije
Pumpe u Hydro MPC-F
sistemima za povišenje
pritiska
Sigurnosni
prekidač
Struja motora/metod
paljenja
≤ 16 A, DOL
> 16 A < 25 A, DOL
> 25 A < 40 A, DOL
> 40 A < 63 A, DOL
> 63 A < 80 A, DOL
> 80 A < 100 A, DOL
> 100 A < 125 A, DOL
> 125 A < 175 A, DOL
> 175 A < 250 A, DOL
≤ 16 A, Y/Δ
> 16 A < 25 A, Y/Δ
> 25 A < 40 A, Y/Δ
> 40 A < 63 A, Y/Δ
> 63 A < 80 A, Y/Δ
> 80 A < 100 A, Y/Δ
> 100 A < 125 A, Y/Δ
> 125 A < 175 A, Y/Δ
> 175 A < 250 A, Y/Δ
Lokacija
Broj proizvoda
Na pumpi
96020262
96020263
96020264
96020265
96616871
96020267
96020268
96020269
96020282
96020270
96020271
96020272
96020273
96020274
96020275
96020276
96020277
96020283
96020278
U vratima
kontrolnog
ormara
96020349
Glavni prekidač sa isključivanjem
neutralnog provodnika
Glavni prekidač sa isključivanjem neutralnog
provodnika se koristi samo pri povezivanju sa
jednofaznim motorima. Ova opcija mora biti izabrana u
skladu sa lokalnim propisima za mesto instalacije.
Standardno, glavni prekidač ne isključuje neutralni
provodnik.
Opis
Nominalna struja
Hydro MPC [A]
Lokacija
Broj proizvoda
40
U kontrolnom
ormaru
96020023
Glavni prekidač
sa isključivanjem
neutralnog
provodnika
Lampica za signalizaciju rada,
sistem za povišenje pritiska
Lampica za signalizaciju rada je uključena kada sistem
radi.
Opis
Opis
Broj
proizvoda
Lokacija
Lampica za signalizaciju
rada, sistem za povišenje
pritiska
Lokacija
Broj proizvoda
U vratima
kontrolnog ormara
96020286
65
Dodatna oprema
Hydro MPC
Lampica za signalizaciju rada,
pumpa
Lampica na ploči i utičnica
Lampica za signalizaciju rada je upaljena kada
relevantna pumpa radi.
Napomena: Naručite 1 lampicu za signalizaciju rada za
svaku pumpu.
Opis
Lampica za signalizaciju rada
za
Lokacija
Broj
proizvoda
CR(I)E pumpa sa integrisanim
konvertorom frekvencije
CRI/CR pumpa sa eksternim
Lampica za konvertorom frekvencije
signalizaciju
rada, pumpa CRI/CR pumpa u Hydro MPC-F
sistemu za povišenje pritiska
96020330
Napomena: Lampicu na ploči i utičnicu treba povezati
na poseban dovod struje.
Opis
Lampica na
ploči
96020139
Primer: Za hydro MPC-ES sistem koji ima 1 CRIE pumpu sa integrisanim
konvertorom frekvencije i 2 centralno regulisane CRI pumpe, naručite 1
indikacionu lampicu br. 96020330 i 2 indikacione lampice br. 96020139.
Lampica za signalizaciju kvara,
sistem za povišenje pritiska
Lampica za signalizaciju kvara je uključena ukoliko
dođe do kvara u sistemu.
Napomena: Pad faze ne pali indikaciju kvara. Lampice
za signalizaciju kvara su dostupne za motore veće od
3 kW.
Lampica za signalizaciju kvara,
sistem za povišenje pritiska
Lampice na ploči su za 50 Hz u skaldu sa EN 60529/
10.91.
Tip
Broj
proizvoda
Lokacija
14 W, 240 V, 50 Hz, utičnica
U vratima 96020329
kontrolnog
ormara
96020136
Centralno regulisana CR(I)
pumpa
Opis
Lampica na ploči svetli kada su vrata kontrolnog
ormara otvorena.
Lokacija
Broj proizvoda
U vratima
kontrolnog ormara
96020132
Lampica za signalizaciju kvara,
pumpa
Lampica za signalizaciju kvara je uključena kada dođe
do kvara u pumpi.
Napomena: Naručite 1 lampicu za signalizaciju kvara
za svaku pumpu.
Opis
Lampica za signalizaciju
kvara za
Lampica za
signalizaciju
kvara, pumpa
CR(I)E pumpa
Eksterni konvertor frekvencije U vratima
kontrolnog
CR(I) pumpa
ormara
MLE pumpa
Lokacija
14 W, 220-230 V, 50 Hz,
utičnica
14 W, 220-230 V, 50 Hz,
N-paljenje, utičnica
96020296
U
kontrolnom
ormaru
14 W, 120 V, 60 Hz, utičnica
IO 351B interfejs
IO 351B omogućava razmenu devet dodatnih digitalnih
ulaza, sedam dodatnih digitalnih izlaza i dva dodatna
analogna ulaza.
Napomena: Standardno CU 351 podržava instalaciju
jednog IO 351B interfejsa.
Opis
Broj proizvoda
I/O interfejs preko IO 351B
96020259
GENIbus modul
GENIbus modul je dodatni modul koji omogućava
komunikaciju sa eksternim GENIbus uređajima.
Opis
GENIbus modul
Lokacija
Broj proizvoda
U kontrolnom ormaru
96020339
G100 kapija
G100 kapija omogućava komunikaciju radnih podataka,
kao što su izmerene vrednosti i zadate tačke, između
Grundfosovih proizvoda sa GENIbus modulom i glavne
mreže za kontrolu i praćenje.
Napomena: GENIbus modul je uključen.
96020332
Opis
96020331
96020133
96020151
96020076
Broj
proizvoda
96020131
96020126
G100
Priključen na
Broj proizvoda
Radio/modem/PLC
96020335
PROFIBUS
96020336
Privremena voltažna zaštita
Privremena voltažna zaštita štiti sistem od
visokonaponskih momenata.
Opis
Privremena
voltažna zaštita
66
Raspon
Broj proizvoda
3 x 400 V, N, PE, 50/60 Hz
96020181
3 x 400 V, PE, 50/60 Hz
96020182
Dodatna oprema
Hydro MPC
Gromobranska zaštita
Ampermetar
Sistem za povišenje pritiska može biti zaštićen od
udara groma. Gromobranska zaštita je u skladu sa IEC
61024-1: 1992-10, klasa B i C.
Ampermetar pokazuje struju jedne faze po pumpi.
Napomena: Dodatno uzemljenje mora napraviti
korisnik na mestu instalacije.
Opis
Opis
Gromobranska
zaštita
Raspon
Broj proizvoda
3 x 400 V, N, PE, 50/60 Hz
96020125
3 x 400 V, PE, 50/60 Hz
96020180
Napomena: Naručite 1 ampermetar za svaku pumpu.
Struja [A]
Lokacija
6
96020120
16
96020121
25
Ampermetar
Broj
proizvoda
40
100
96020284
U vratima
kontrolnog ormara
96020122
96020123
Praćenje pada faze
160
96020124
250
96020285
Sistem za povišenje pritiska treba biti zaštićen od pada
faze.
Napomena: Bezpotencijalni prekidač je dostupan za
eksterno praćenje.
400
96020281
Opis
Praćenje pada faze
Lokacija
Broj proizvoda
U kontroleru
96020117
Signalna lampica
Signalna lampica je uključena u slučaju alarma
sistema.
Napomena: Pad u fazi ne uključuje signalizaciju.
Opis
Lokacija
Signalna lampica
Na vrhu kontrolnog
ormara
Eksterni
1)
Broj proizvoda
1)
96020176
96020177
Kabal nije uključen.
Zvučni alarm
Zvučni alarm se oglašava u slučaju alarma sistema.
Opis
Nivo pritiska
buke
Zvučni alarm
80 dB(A)
100 dB(A)
Lokacija
Broj proizvoda
U kontrolnom
ormaru
96020179
96020178
Voltmetar
Voltmetar pokazuje glavnu voltažu između glavnih faza
i između neutralnog provodnika, N, i glavnih faza.
Napomena: Naručite 1 voltmetar za svaku pumpu.
Opis
Lokacija
Voltmetar, 500 V
Voltmetar, 500 V, sa
prekidačem za
prelaženje
Broj proizvoda
96020118
U vratima
kontrolnog ormara
96020119
67
Dodatni pribor
Hydro MPC
Sva dodatna oprema može biti postavljena na Hydro
MPC nakon isporuke.
Zaštita od rada na suvo
Opis
Broj proizvoda
Sklopka nivoa uključujući 5 metara kabla1)
1)
96020142
Ulaz za sklopku nivoa nije uključen, pogledajte stranu 64.
Samo jedna vrsta zaštite od rada na suvo može biti izabrana jer mora
biti povezana na isti digitalni ulaz CU 351. Ovo važi i za prekidače nivoa.
Membranska posuda
Membranska posuda se uvek mora instalirati sa izlazne
strane sistema.
Napomena: Membranske posude su posebne posude
bez ventila, fitinga i cevi.
Ako je nivo vode na usisnoj strani ispod nivoa pumpe,
koristi se nožni ventil.
Opis
Nožni ventil
Kapacitet [litre]
Priključak
8
G 3/4
Broj proizvoda
96528335
12
G 3/4
96528336
18
G 3/4
96528337
24
G1
96528339
33
G1
96528340
60
G1
96528341
80
G1
96528342
100
G1
96528343
130
G1
96528344
170
G1
96528345
240
G1
96528346
300
G1
96528347
450
G1
96528348
750
G2
96528349
1000
G2
96528350
1500
G 2 1/2
96528351
2000
G 2 1/2
96528352
2500
G 2 1/2
96528353
3000
G 2 1/2
96528354
Membranska posuda, 16 bari
Kapacitet [litre]
Priključak
8
G 3/4
Broj proizvoda
96573347
12
G 3/4
96573348
25
G 3/4
96573349
80
DN 50
96573358
120
DN 50
96573359
180
DN 50
96573360
300
DN 50
96573361
400
DN 50
96573362
600
DN 50
96573363
800
DN 50
96573364
1000
DN 50
96573365
Povezivanje
Broj proizvoda
Rp 2
956120
Rp 3
956130
Rp 4
956449
Stopica postolja
Stopica postolja smanjuje vibracije koje silaze sa
sistema na pod, dozvoljavajući da sistem bude
podešen na visinu ± 20 mm.
Opis
Stopica postolja
Membranska posuda, 10 bari
68
Nožni ventil
Hydro MPC sa
Broj proizvoda
CRI(E) 1 do CRI(E) 3
96412344
CRI(E) 10 do CRI(E) 20
96412345
CR(E) 32 do CR(E) 90
96412347
Napomena: Broj proizvoda pokriva jednu (1) stopicu postolja.
Dodatna dokumentacija
Brojevi dokumenata i izdanja koji se dole navode
odnose se na štampanu dokumentaciju za Hydro MPC
(grupna verzija).
Dokument
Broj izdanja
Brošure
Hydro MPC, 60 Hz
96605940
Uputstva za instalaciju i rad
Hydro MPC
96605907
Brzi vodič
Hydro MPC
96605941
Dijagram ožičavanja
Dijagram ožičavanja
-
Kao dodatak štampanoj dokumentaciji, Grundfos nudi
dokumentaciju u WebCAPS-u na Grundfosovom sajtu
www.grundfos.co.yu, pogledajte stranu 69.
Ostala dokumentacija
o proizvodima
Hydro MPC
WebCAPS
WebCAPS (Web-based Compute Aided Product
Selection) je program koji možete naći na
www.grundfos.com.
WebCAPS sadrži detaljne informacije o više od
185,000 Grundfosovih proizvoda na više od 20 jezika.
U WebCAPS-u, informacije su podeljene na 6 delova:
• Katalog
• Literatura
• Servis
• Dimenzionisanje
• Zamena
• CAD crteži.
Katalog
Sa početnih područja aplikacije i tipova pumpi, ova sekcija sadrži
• tehnične podatke
• krive (QH, Eta, P1, P2, itd) koje mogu biti prilagođene gustini i
viskoznosti dizane tečnosti i koje mogu pokazati broj radnih
pumpi
• slike proizvoda
• dimenzione crteže
• dijagrame ožičavanja
• opisni tekst, idr.
Literatura
U ovom delu možete pristupiti najnovijoj dokumentaciji o datoj
pumpi, kao što su
• data bookleti
• uputstva za instalaciju i rad
• servisna dokumentacija, kao što su Servisni katalog i Servisna
uputstva
• brza uputstva
• brošure, idr.
Servis
Ovaj deo sadrži interaktivni servisni katalog koji je lak za korišćenje.
Ovde možete naći i identifikovati delove kako postojećih tako i
povučenih Grundfos pumpi.
Osim toga ovaj deo sadrži servisne video zapise sa uputstvima za
zamenu delova.
69
Ostala dokumentacija
o proizvodima
Hydro MPC
Dimenzionisanje
0
1
Sa početkom u različitim poljima aplikacije i primerima instalacije,
ovaj deo daje laka uputstva, korak po korak, kako
• izabrati najpogodniju i efikasnu pumpu za vašu inastalaciju
• izvedite precizne kalkulacije zasnovane na potrošnji električne
energije, periodima otplate, troškove životnog veka, idr.
• analizirajte troškove životnog veka odabrane pumpe uz pomoć
ugrađenog alata
• odredite brzinu protoka u aplikacijama za otpadne vode, itd.
Zamena
U ovom delu ćete naći uputstvo za odabir i komparaciju instalirane
pumpe u cilju zamene efikasnijom pumpu.
Ovaj deo sadrži podatke o zameni širokog spektra pumpi
proizvedenih od strane ostalih proizvođača koji nisu Grundfos.
Jednostavnim, korak po korak, uputstvom možete uporediti
Grundfosovu pumpu sa pumpom koja je kod vas instalirana. Kada
ste specifikovali instaliranu pumpu, dobijate spisak Grundfosovih
pumpi koje mogu poboljšati i udobnost i efikasnost.
CAD crteži
U ovom delu je moguće skinuti dvodimenzionalne (2D) i
trodimenzionalne (3D) CAD crteže većine Grundfos pumpi.
Sledeći formati su dostupni u WebCAPS-u:
dvodimenzionalni crteži:
• .dxf,
• .dwg, crteži ožičavanja.
trodimenzionalni crteži:
• .dwg, crteži ožičavanja (bez površina)
• .stp, crteži (sa površinama)
• .eprt, E-crteži.
WinCAPS
WinCAPS je Windows-bazirani Compute Aided
Product Selection program koji sadrži detaljne
informacije o više od 185,000 Grundfosovih proizvoda
na više od 20 jezika.
Ovaj program ima iste karakteristike i funkcije kao i
WebCAPS i idealno je rešenje kada nemate mogućnost
internet konekcije.
WinCAPS je dostupan na CD-ROM-u a nova verzija
izlazi jednom godišnje.
Slika 29 WinCAPS CD-ROM
70
71
Odgovornost je naš temelj
Razmišljanje unapred to čini mogućim
Suština je u inovaciji
96740047 0407
SER
GRUNDFOS Predstavništvo Beograd
Dr. Milutina Ivkovića 2a/29, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 11 2647 877 / +381 11 2647 496
Fax: +381 11 2648 340
www.grundfos.co.yu
Zadržano pravo izmena.
Download

Hydro MPC - Grundfos