OsiSense XG
Rádio frekvenčná
identifikácia
Katalóg
RFID s úplnou otvorenosťou
S OsiSense XG dosiahnete maximálnu otvorenosť k vašim systémom.
RFID Vám poskytne nezávislosť pri výbere štítkov a automatickú
adaptáciu k sieťovým protokolom.
Získate veľa výhod:
Nezávislosť výberu
100% kompatibilné
Jednoduchosť a rýchlosť
30% úspora času na inštaláciu a nastavenie
Testované a osvedčené
100% RoHS a certifikované UL, CE, FCC
Obsah
Prezentácia, popis ....................................................................................................................................... 2 a 3
Výberová panoráma ................................................................................................................................... 4 a 5
Všeobecne ................................................................................................................................................. 6 až 11
Technické údaje .................................................................................................................................... 12 a 13
Typové označenia ............................................................................................................................... 14 až 17
Rozmery ..................................................................................................................................................... 18 a 19
Pripojenie ............................................................................................................................................................... 20
Detekčné krivky........................................................................................................................................ 21 a 22
Inštalačné informácie ..................................................................................................................................... 23
Make the most of your energy
1
Nezávislosť výberu
Vyberte si radu OsiSense XG, množstvo priemyselných štítkov
alebo ISO štandardných štítkov dostupných na trhu.
> Celosvetovo kompatibilné
s 13.56 MHz štandardmi (ISO 18000-3, ISO 15693, ISO 14443).
100%
kompatibilné
i pre jednoduchosť výberu
> Automatická integrácia do
vašej architektúry
OsiSense XG RFID systém zjednodušuje prístup k dátam.
Nie je potrebné špecifické programovanie. Tento systém umožňuje automatické
prispôsobenie k protokolu a k rýchlosti použitej zbernice.
(Modbus TCP/IP, Modbus RTU, Uni-Telway, PROFIBUS-DP).
2
100%
kompatibilné
pre začlenenie do architektúr
Jednoduchosť a rýchlosť
OsiSense XG Vám prináša jednoduchosť v pripojení aj v náročných konfiguráciách.
Držíte v rukách RFID, ktorý je vskutku ľahko inštalovateľný.
> Jednoduché na inštaláciu
Stanica sa prispôsobuje danému prostrediu a ľahko sa inštaluje
dokonca aj do veľmi malých priestorov. A to všetko vďaka jej
kompaktnosti (40 x 40 x 15 mm), uchytávaciemu príslušenstvu,
a rýchlosti káblovania..
> Rýchle pripojenie a nastavenie
• Pripojíte stanicu k PLC a je to plne funkčné!
Všetko je integrované v produkte(anténa, RFID
kontrolér, protokol).
• Ukážka nastavenia sieťovej adresy stanice
použitím konfiguračnej karty.
CLICK!
+30%
Šetrenie časom na nastavenie a inštaláciu
Testované a osvedčené
Ušité presne na mieru vzhľadom na vaše požiadavky. Ponuka
OsiSense XG je testovaná a overená. Nižšia spotreba (< 60 mA
na stanicu) a použitý materiál na výrobu OsiSense XG pozitívne
vplývajú na životné prostredie.
100 %
RoHs
Schneider Electric sa
zaväzuje znižovať vplyv
týchto produktov na
životné prostredie
3
Výberová panoráma
Manipulácia s materiálom
Systém na čítanie
1
XGCS4901201
2
XGCS8901201
3
XGCS4901201 + XGFEC540
4
XGCS4901201 + XGFEC2525
5
XGSTP401
Trolej
Úzky dopravník alebo
nadzemná linka
Stredne široký
dopravník
Široký dopravník
RFID štítky
6
XGHB211345
7
XGHB211346
8
XGHB320345
9
XGHB90E340
10
XGHB444345
11
XGHB445345
5
4
1
XGCS4901201
2
XGCS8901201
3
XGCS4901201
+ XGFEC540
4
XGCS4901201
+ XGFEC2525
Riadenie
Accessprístupu
control
Operátor
Operator
Sledovateľnosť
Traceability
Vozidlo
Vehicle
Prepravník
Container
Flexibilná
montáž
Flexible
assembly
Nástroje
Tools
Jednoduchá
Simple
Komplexná
Complex
Overall
of dialogue
zone
Celkovásize
veľkosť
zóny dialógu
Dĺžka x xšírka
(mm)
Length
width
(mm)
Vzdialenosť
(mm)
Distance
(mm)
39 x 35
40
48
70
33
30
-
79 x 75
55
65
100
48
40
-
390 x 45
26
42
90
-
-
-
240 x 240
42
80
150
-
-
-
Kapacitacapacity
pamäte (bytov)
Memory
(bytes)
256
256
112
256
3408
13632
8
9
10
11
7
6
5
Prezentácia,
popis
OsiSense XG
Rádio frekvenčná identifikácia
13.56 MHz
Operačný princíp
RFID (Rádio Frekvenčná IDentifikácia) je termín všeobecne používaný pre Rádio
frekvenčné identifikačné systémy. Tieto frekvenčné rozsahy sú medzi 50 kHz a 2,5
GHz. Najviac rozšírené použitie je na frekvencii 13,56 MHz.
OsiSense XG RFID identifikačné systémy umožňujú sledovateľnosť objektu, a poskytujú identifikačné funkcie na uskutočnenie riadenia prístupu.
Informácia je uložená v prístupnej pamäti použitím jednoduchej rádiofrekvenčnej
väzby. Táto pamäť je v podobe elektronického štítku, ktorý obsahuje anténu a integrovaný obvod.
Štítok obsahuje informáciu prislúchajúcu k objektu ku ktorému je pripevnený. Ako
náhle štítok prejde poľom, ktoré bolo vygenerované kompaktnou stanicou, detekuje
sa signál a dôjde k výmene dát (čítanie alebo zápis) medzi štítkom a kompaktnou
stanicou.
Použitie v množstve aplikácií:
■ Logistika: odoslanie, prijatie, preprava, atď.
■ Sledovanie a stopovanie batožiny
■ Automatické nástroje
■ Riadenie prístupu, atď.
OsiSense XG RFID systém je tiež vhodný pre použitie v náročných prostrediach
(vlhkosť, teplota, mechanické otrasy, vibrácie, prach, atď.).
OsiSense XG RFID
OsiSense XG identifikačný systém je kompatibilný so štandardmi ISO 18000-3, ISO
15693 a ISO 14443 elektronických štítkov.
OsiSense XG integruje Modbus RTU, Uni-Telway, Modbus TCP/IP a PROFIBUS-DP
protokoly.
Ponuka OsiSense XG RFID zahŕňa:
■ 2 modely 13.56 MHz kompaktných staníc (čítanie/zápis)
■ 6 modelov 13.56 MHz elektronických štítkov
■ 1 prenosný RFID diagnostický terminál
■ 3 modely sieťových pripojovacích krabíc
■ 2 modely rozširovačov poľa (príslušenstvo umožňujúce modifikáciu (zväčšenie)
zóny dialógu medzi štítkom a kompaktnou stanicou)
■ pripojovacie a uchytávacie príslušenstvo.
Nastavenie
Kompaktná stanica, formát 40
OsiSense XG kompaktné stanice sú jednoducho nastaviteľné:
□ Integrované RFID a sieťové funkcie
□ Žiadne programovanie
□ Automatická detekcia RFID elektronických štítkov (čítanie alebo zápis)
□ Automatické nastavenie komunikačných parametrov (rýchlosť, formát, parita, protokol, atď.)
□ Konfigurácia sieťovej adresy (1 až 15) použitím karty obsiahnutej v stanici
□ Čítanie/zápis kompatibilné so štandardmi pre 13.56 MHz dostupné štítky na trhu
□ Nízka citlivosť na kovové prostredie
Inštalácia
OsiSense XG stanice sú kompaktné a robustné. Môžu byť jednoducho integrovateľné do flexibilných výrobných produkčných liniek:
- rýchle pripojenie M12 konektorom
- svorkové uchytenie.
Rozšírená rada pripojovacích káblov a rozvodných skriniek
umožňujú OsiSense XG staniciam, aby boli jednoducho pripojiteľné ku komunikačným sieťam.
Opis
OsiSense XG 13.56 MHz kompaktné stanice (1)
Stanice XGC S umožňujú čítanie a zápis 13.56 MHz RFID štítkov, ktoré sú v zhode
so štandardmi ISO 15693, ISO 14443 A a B.
Dva modely OsiSense XG kompaktných staníc sú k dispozícií ako :
■ formát 40 kompaktná stanica: Stanica XGC S490●●●●:
□ Rozmery (mm): 40 x 40 x 15
□ Nominálna snímacia vzdialenosť: 18 až 70 mm závisí na príslušnom štítku
■ Formát 80 kompaktná stanica: Stanica XGC S890●●●●:
□ Rozmery (mm): 80 x 80 x 26
□ Nominálna snímacia vzdialenosť: 20 až 100 mm závisí na príslušnom štítku.
Kompaktná stanica, formát 80
6
(1) Pre výber stanice a štítku vzhľadom na rýchlosť prechodu, pozrite stranu 21.
Popis (pokračovanie)
OsiSense XG
Rádio frekvenčná identifikácia
13.56 MHz
OsiSense XG 13.56 MHz kompaktné stanice (pokračovanie)
■ Integrované funkcie v kompaktnej stanici (od verzie 3.9).
OsiSense XG kompaktné stanice integrujú funkcie, ktoré zjednodušujú komunikáciu
medzi štítkami, stanicami a kontrolérom (PLC, PC, atď.). Tieto zabudované funkcie
sú aktivované štandardne čítaním/zápisom požadovaných slov poslaných do PLC:
□ Firmware verzia: interogácia stanice pre rozpoznanie jej verzie.
□ Reset: stanica je reinicializovaná a má prednastavenú konfiguráciu (sieťová adresa na 1, rýchlosť prenosu na 19200 Baudov, parametre mazania).
□ Init: stanica je reinicializovaná a pracuje akoby bola opäť pripojená k stanici (nezmenená adresa, nezmenená prenosová rýchlosť , parametre mazania).
□ Sleep mode: vysielanie elektromagnetického poľa stanice je aktivované len
pri prijímaní inštrukcie čítania alebo zápisu. Tento mód znižuje spotrebu stanice
a umožňuje potlačiť interferenciu v prípade, že stanice sú veľmi blízko vedľa seba.
□ Auto Read/Write: Tento mód umožňuje stanici automaticky vykonať až
10 čítacích alebo zapisovacích inštrukcií (až 128 slov zápisu a až 126 slov čítania)
v štítku akonáhle vojde do zóny dialógu.
OsiSense XG RFID elektronické štítky (1)
■ Elektronické štítky XGH B ponúkajú nasledovné výhody:
□ rýchly prístup k dátam,
□ široký okruh výberu pamäťových kapacít,
□ bezpečnostný prístup k obsahu,
□ operácia bez batérie,
□ flexibilné umiestnenie
□ a vhodná ochrana pre podmienky rôzneho prostredia.
Nominálna prenosová vzdialenosť je 18 až 100 mm v závislosti od modelu štítku
a príslušnej kompaktnej stanice.
Prenosný 13.56 MHz RFID diagnosticky terminál
Elektronické štítky
1
2
3
4
Prenosný diagnostický terminál
Prenosný terminál XGS TP401 je navrhnutý pre použitie v priemyselných aplikáciách. Štruktúra terminálu v kombinácii s jeho množstvom funkcií zabezpečuje vhodnosť použitia pre aplikácie v náročnom prostredí. Pracuje pod Microsoft® Windows
CE.NET Professional® verzia 4.2. Inštalácia softwaru OsiSense XG a funkcia 13.56
MHz RFID na prenosný terminál umožňuje uskutočnenie údržbových operácií na
elektronických štítkoch a kompaktných staniciach.
Prenos dát do PC je vykonaný cez RS 232 komunikačný port. Prenosný terminál
XGS TP401 pozostáva z:
1 CF (Compact Flash) formátového rozšíriteľného konektora
2 farebnej stláčacej obrazovky
3 klávesnice (45 klávesov)
4 RS 232 portu
Nasledujúce príslušenstvo je súčasťou terminála:
- PC pripojovací kábel,
- OsiSense XG software (inštalovaný),
- batéria, univerzálna batériová nabíjačka, 3 hroty, ochranný kryt,
- príručka k obsluhe.
Rozširovač poľa
Rozširovače poľa je príslušenstvo navrhnuté na operácie s OsiSense XG stanicami.
Dokážu adaptovať tvar dialógového poľa staníc XGCS4901201 na dopravníkové /
manipulácia s materiálom aplikácie. Ideou je vytvorenie voľnej indukčnej linky medzi stanicou a rozširovačom poľa. K dispozícii sú dva štandardné modely:
■ Dopravníkový model XGF EC540 zaisťuje detekciu ISO 15693 štítkov na úzkom
pruhu pokrývajúcu šírku dopravníka (upevnený medzi dva valce dopravníka).
□ Rozmery (mm): 400 x 23 x 50.
□ Nominálna snímacia vzdialenosť: 30 až 90 mm v závislosti od príslušného štítku.
■ Univerzálny model XGF EC2525 zväčšuje detekčnú plochu a vzdialenosť
ISO 15693 štítkov, ktoré umožňujú vyššiu rýchlosť prechodu štítkov
□ Rozmery: 250 x 250 x 10.
□ Nominálna snímacia vzdialenosť: 26 až 150 mm v závislosti od príslušného štítku.
■ Čítanie/zápis kompatibilné 13.56 MHz ISO 15693 štítkami na trhu.
(Upozornenie: Príslušenstvo nie je kompatibilné s ISO 14443 štítkami).
Rozširovače poľa
(1) Pre výber stanice a štítku vzhľadom na rýchlosť prechodu, pozrite stranu 21.
7
1
OsiSense XG
Popis (pokračovanie)
Rádio frekvenčná identifikácia
13.56 MHz
OsiSense pripojovacie skrinky
1
K dispozícii sú tri typy rýchlo pripojovacích skriniek:
■ Ethernet skrinka XGS Z33ETH pre Ethernet Modbus TCP/IP sieť.
■ Rozbočovacia skrinka TCS AMT31FP pre Modbus a Uni-Telway komunikačnú
zbernicu.
■ PROFIBUS skrinka XGS Z33PDP pre PROFIBUS-DP sieť .
2
Ethernet skrinka XGS Z33ETH
1
OsiSense Ethernet skrinka XGS Z33ETH umožňuje pripojenie staníc XGC S k Ethernet sieti (Modbus TCP/IP protokol).
Táto skrinka dáva možnosť prístupu do funkcií staníc XGC S z PLC alebo PC:
□ čítanie/zápis štítkov,
□ riadenie a kontrola,
□ monitorovanie,
□ diagnostika.
Ethernet skrinka XGS Z33ETH je vybavená konektormi M12. Sú určené na pripojenie k napájaniu, k Ethernet sieti a k 1 až 3 staniciam XGC S.
Na kovovej utesnenej skrinke sa nachádza:
1 LED signalizácia zapnutia napájania a Ethernet signalizácia
2 Jeden Ethernet M12 konektor, D kódovanie
3 Jeden konektor M12 na napájanie, 4-pinový (samec)
4 3 x M12 konektor (samica), na pripojenie 1 až 3 staníc XGC S , A kódovanie.
2
3
3
4
Ethernet skrinka XGS Z33ETH
4
Rozbočovacia skrinka TCS AMT31FP
5
IN
3
OUT
OsiSense rozbočovacia skrinka TCS AMT31FP sprístupňuje staniciam XGC S pripojenie k Modbus alebo Uni-Telway komunikačnej zbernici.
Rozbočovacia skrinka TCS AMT31FP je vybavená konektormi M12. Sú určené na
pripojenie k napájaniu, ku komunikačnej zbernici (Modbus) a k 1 až 3 staniciam
XGC S.
Na kovovej utesnenej skrinke sa nachádza:
1 Jeden zelený LED indikátor: zapnutie napájania
2 Jeden sieťový konektorový výstup M12 (5-pinový, samica), A kódovanie
3 Jeden sieťový konektorový vstup M12 (5-pinový, samec), A kódovanie
5 3 x M12 konektor (samica), na pripojenie 1 až 3 staníc XGC S.
2
1
5
4
Rozbočovacia skrinka TCS AMT31FP
6
PROFIBUS skrinka XGS Z33PDP
7
7
8
1
2
3
PROFIBUS skrinka XGS Z33PDP
9
10
8
4
5
6
OsiSense PROFIBUS skrinka XGS Z33PDP umožňuje pripojenie staníc XGC S
K PROFIBUS-DP sieti.
To dáva možnosť prístupu do funkcií staníc XGC S z PLC alebo PC::
□ čítanie/zápis štítkov,
□ riadenie a kontrola,
□ monitorovanie,
□ diagnostika.
Profibus skrinka XGS Z33PDP je vybavená konektormi M12. Sú určené na pripojenie
k napájaniu, PROFIBUS-DP sieti a k 1 až 3 staniciam XGC S.
Na kovovej utesnenej skrinke sa nachádzajú:
1 2 kódovacie disky na konfiguráciu sieťovej adresy
2 Jeden PROFIBUS sieťový konektorový vstup M12 (5-pinový, samec), B kódovanie.
3 3 x M12 konektor (samica), na pripojenie 1 až 3 staníc XGC S
4 Jeden napájací konektor M12 (4-pinový, samec), A kódovanie,
5 Jeden konfiguračný port (M12 samica, A kódovanie)
6 LED signálizácia pre PROFIBUS sieť, MODBUS sieť a pripojovaciu skrinku
7 Jeden PROFIBUS sieťový výstup M12 (5-pinový, samica, B kódovanie).
OsiSense XG
Popis (pokračovanie)
Rádio frekvenčná identifikácia
13.56 MHz
Príklad zostavy na Modbus sieť
L1
TSC AMT31FP
IN
TSC AMT31FP
OUT
IN
L
OUT
XGS Z09Lp
l1
l2
XGC S49/89
Max. dĺžka rozbočovacích skriniek:
l1, l2 a l3: 10 m.
24 V
24 V
1
Maximálna dĺžka zbernice
Max. dĺžka zbernice (L + L1 + l4)
Závisí od rýchlosti siete:
- 9600 baudov: 1000 m,
- 19 200 baudov: 500 m.
Modicon M340
XGS Z09Lp
l3
l4
XGC S49/89
XGC S49/89
3
Príklad pripojenia k PLC od Schneider Electric
Priame pripojenie
2
Pripojenie cez TSX SCA62
Modicon M340
Modicon M340
PLC
PLC
VW3 A8306D30
TSC AMT31FP
TSC MCN1F9M2P
IN
TSX SCA62
TCS MCN1FQM2
4
TSC AMT31FP
IN
5
OUT
OUT
c 24 V
TSC MCN1M1Fp
c 24 V
TSC MCN1M1Fp
XGS Z09Lp
XGS Z09Lp
XGC S49/89
XGC S49/89
6
XGC S49/89
XGC S49/89
7
8
9
9
OsiSense XG
Popis (pokračovanie)
Rádio frekvenčná identifikácia
13.56 MHz
Príklad pripojenia na Ethernet Modbus TCP/IP sieť
1
Premium
XGC S49/89
M340
XGC S49/89
ABL8
Ethernet
spínač
TCS MCN1M1F
2
XGC S49/89
XGS Z09Lp
ABL8
TCS CTN011M11F
TCS ECL1M3MpS2
XGS Z09Lp
3
4
5
XGS Z33ETH
TCS ECL1M3MpS2
XGS Z33ETH
Počet staníc pripojených ku každej skrinke môže byť navýšený prostredníctvom M12 “T” konektora (ref. TCSCTN011M11F).
Na udržiavanie vysokovýkonnej operácie je odporúčanie prepojenia max. 8 kompaktných staníc (Ethernet skrinka má 8 komunikačných portov,
ktoré môžu byť súčasne otvorené na TCP/IP. V prípade, že sú použité I/O skenovacie funkcie (ktoré požadujú prídavné komunikačné porty),nepripájajte viac ako 7 staníc.
Totálna dĺžka sieťovej časti pre stanice XGC S49/89 je limitovaná na 160 m.
Kombinovaný IP 20 a IP 67 príklad pripojenia na Ethernet Modbus TCP/IP sieť
IP 67
TCS ECL1M1MpS2
IP 20
TCS ESU051F0
TCS ECL1M1MpS2
PLC
TCS EAAF11F13F00
TCS ECL1M3MpS2
6
ABL 8
c 24 V
c 24 V
c 24 V
XGC S49/89
7
ConneXium spínač
XGS Z33ETH
XGS Z33ETH
XGC S49/89
8
XGS Z09Lp
XGS Z33ETH
TCS MCN1M1Fp
XGC S49/89
Príklad pripojenia na Magelis terminál
XBT N
XGC S49/89pp
Kábel TCS MCN1F2 pripojenia
Schéma
12
5
43
Napájací
konektor (1)
9
SUB-D
25-pinový
samec
10
c 24 V
TCSMCN1F2
1) Napájací konektor pre Magelis terminál (priložený k Magelis terminálu).
10
Kontakt
Signál
Farba vodičov
1
Drain
5 (Modbus-SHLD)
–
2
24 V
Červený
3
0 V Modbus-GND
Čierny
4
D0
Biely
5
D1
Modrý
OsiSense XG
Popis (pokračovanie)
Rádio frekvenčná identifikácia
13.56 MHz
Príklad architektúry pre PROFIBUS sieť
1
XGC S49/89
Ďalší master
Quantum
TCS MCN1M1F
Premium
TCS CTN011M11F
ABL8
ATV 31
FTB 1DP
XGC S49/89
2
PROFIBUS-DP
zbernica
XGS Z09Lp
3
FTX DP1203
XGS Z33PDP
Príklad pripojenia na Twido
XGS Z33PDP
4
Príklad pripojenia k PC
ABL 8
ABL8
5
c 24 V
TCS CTN011M11F
XZ CP1541Lp
D1
D0
0V
c 24 V
Drain
(SHLD)
0V
XGS Z24
Twido
5
2
TCS MCN1Fp
TCS MCN1Fp
3
5 4 3 2 1
9 8 7 6
XGC S49/89
XGC S49/89
SUB-D
9-pinová
samica
7
XGC S49/89
Pripojenie napájacieho napätia
Napájanie A BL8
XZC P1541Lp
Schéma
12
Kontakt Signál
Farba
vodičov
1
Hnedý
NC
Káblové TCS MCN1Fp pripojenia
Schéma
–
12
Kontakt
Signál
Farba
vodičov
Terminál Schéma
1
Drain
(SHLD)
–
–
–
5
43
43
2
3
4
8
Twido
TCS MCN1Fp
A
c 24 V
Biely
c 24 V
2
c 24 V
Červený
0 VGND
Modrý
0 VGND
3
0 VGND
Čierny
SG
NC
Čierny
4
0 VGND
Biely
B
5
D1
Modrý
A
6
B
SG
9
Kompaktné stanice môžu byť priamo pripojené k Modbus portu v PLC. Až 15 kompaktných staníc sa môže nalinkovať na RS 485 port
prostredníctvom “T” konektorov (v prípade ak dĺžka siete presiahne 100 m umiestnite sieťový ukončovač, referencia FTXCNTL12). Takýto
káblový systém je špecifický pre OsiSense XG (aktívnu sieť). Žiadne ďalšie Modbus slave zariadenie k tomu nemôže byť pripojené.
10
11
OsiSense XG
Technické údaje
Rádio frekvenčná identifikácia
13.56 MHz
Technické údaje OsiSense XG kompaktných staníc
Typ skrinky
Certifikácia
Zhoda s normami
Teplota okolia
Stupeň krytia
Vibračná odolnosť
Odolnosť voči otrasom
Odolnosť voči interferencii
Prevádzková
Skladovacia
V zhode s IEC 60529
V zhode s EN 60068.2.27
V zhode s EN 60068.2.6
V zhode s EN 50102
V zhode s IEC 61000
Rozmery, Š x V x H
RFID frekvencia
Typ príslušného štítku
mm
MHz
Kompatibilný RFID mikročip
Príklady
Nominálna snímacia vzdial. V závislosti od príslušného štítku
Nominálne napájacie napätie
Medze napájacieho napätia (vrátane zvlnenia)
Spotreba
Sériové linky
Typ
Protokol
Rýchlosť
Displej
Pripojenie
Uťahovací moment
°C
°C
Skrutky
mm
V
V
mA
Typ štítku
Stupeň krytia
Podporované štandardy
Vibračná odolnosť
Odolnosť voči otrasom
Rozmery
Materiál puzdra
Upevňovacia metóda
Kapacita pamäte
Typ pamäte
Typ operácie
Typ príslušnej stanice
Nominálna snímacia
vzdialenosť
(Čítanie/Zápis)
Počet čítacích cyklov
Počet zapisovacích
cyklov
Čas čítania
Prevádzková
Skladovacia
mm
bytes
Garantované minimum
Pri 30 °C
Čas zápisu
Čas na uchovávanie dát
Upevňovacie a kovové doplnky
(1) n = množstvo 16-bitových slov.
(2) Inštalačné informácie: pozrite stranu 23.
12
°C
°C
V zhode s EN 60068.2.27
V zhode s EN 60068.2.6
V zhode s EN 50102
So stanicou XGC S49
So stanicou XGC S89
So stanicou XGC S49011201 +
rozširovač poľa XGF EC540
So stanicou XGC S49011201 +
rozširovač poľa
Formát: 40 x 40 x 15
Formát: 80 x 80 x 26
13.56
ISO 15693 a ISO 14443 štandardné štítky.
Automatická detekcia daného štítku
Texas (TAG-it HFI); Philips (SL2, SL1, Ultralight, Std 1K/2K, Desfire; STM (CRIX4K);
INSIDE ( micropass)
18 až 70
20 až 100
c 24 PELV (Ochr. veľmi nízke napätie)
c 19.2…29
< 60
RS 485
Modbus RTU alebo Uni-Telway
Baudov 9600…115 200 (automatická detekcia)
1 dvoj farebná LED pre komunikačnú sieť:
Modbus/Uni-Telway
1 dvoj farebná LED pre RFID komunikáciu
(Prítomnosť štítku/Stanica/štítok dialóg)
M12 konektor, 5-pinový samec, tienený konektor. Len pre pripojenie ku komunikačnej sieti
a k napájaniu.
Nm
<1
<3
Technické údaje elektronických štítkov
Teplota okolia
XGC S4901201
XGC S8901201
UL, FCC časť 15c
e, EN 301489-1, EN 301489-3, ETS 300330-1 a ETS 300330-2
- 25…+ 70
- 40…+ 85
IP 67
2 mm od 5 do 29.5 Hz / 7 gn od 29.5 do 150 Hz
30 g/11 ms
Stupeň IK 02
Odolnosť voči elektrostat. vybitiu, radiačným el. mag. poliam, rýchlym prechodom, elektr. zvlneniam,
vodivej a indukčnej interferencii, magnetickému poľu sieťovej frekvencie.
mm
mm
ms
ms
XGH
XGH
XGH
XGH
B444345
B445345
B90E340
B320345
- 25…+ 70
- 25…+ 50
- 25…+ 70
- 40…+ 85
- 40…+ 55
- 40…+ 85
IP 68
IP 65
ISO 14443
ISO 15693
2 mm od 5 do 29.5 Hz / 7 gn od 29.5 do 150 Hz
30 g/11 ms
Stupen IK 02
40 x 40 x 15 40 x 40 x 15 54 x 85.5 x 1 Ø 30 x 3
PBT
PBT
PVC
PC
Priskr. svor. Priskr.svor.
–
Skrutky
3 408
13 632
256
112
EEPROM
Čítanie/Zápis
XGC S●●●●●●●
33
30
70
48
48
40
100
65
XGH
B221346
–
–
90
–
–
150
XGH
B211345
IP 68
26 x 26 x 13
PBT
Priskr.svor.
256
M18 x 1 x 12
PBT
Priskrutk.
40
55
18
20
42
–
–
80
42
–
20 +
11.8 x n (1)
19 +
4.1 x n (1)
Áno (2)
Nie
Bez obmedzenia
100 000 na dátový bit v celom teplotnom rozsahu
2.5 miliónov (typická hodnota)
9.25 +
16.25 +
12
0.375 x n (1) 0.375 x n (1) + 0.825 x n (1)
13 +
20 +
20 +
12 +
0.8 x n (1)
0.8 x n (1)
11.8 x n (1)
5.6 x n (1)
10 rokov
Áno (2)
Nie
OsiSense XG
Technické údaje
Rádio frekvenčná identifikácia
13.56 MHz
(pokračovanie)
Technické údaje pripojovacích skriniek
Typ pripojovacej skrinky
Rozbočovacia skrinka
TCS AMT31FP
UL
Certifikácia
Zhoda s normami
Teplota okolia
Prevádzková
Skladovacia
Relatívna vlhkosť
Stupeň krytia
Napájacie napätie
Spotreba (len pripojovacia skrinka)
Pripojenie skrinky
Elektromagnetická
V zhode s IEC 61000
interferencia
V zhode s EN 55022
LED displej
°C
°C
RH
e
- 25…+ 55
- 40…+ 85
30...95% bez kondenzácie
IP 65
Ethernet skrinka
XGS Z33ETH
PROFIBUS skrinka
XGS Z33PDP
0...+ 70
- 40...+ 85
0...+ 55
- 25...+ 85
V
c 24 PELV (limity 19.2 V...29 V). M12 konektor, 4-pinový
samec, A kódovanie,
W
–
<1
M12 konektor 5-pinový, samica, A kódovanie
Úroveň 3
Trieda B
Zapnutý (zelená)
- Ethernet sieť aktívna
(RUN, zelená)
- kolízna detekcia(COL,
červená)
- Diagnostika (STS, žltá)
- Chyba (Err, červená)
- Zapnutý (zelená)
–
A10
–
IP konfiguračná adresa
–
Modbus oznamy
(čítanie/zápis slov:
1 až 123 slov na
požiadavku)
Transparent Ready
služby
Trieda
Základný Web server
Základná komunikačná služba
Pripojenie
Fyzické rozhranie
Rýchlosť prenosu
–
–
10 BASE-T/100BASE-TX
10/100 Mbps
Médium
–
Ethernet kábel s M12
pripojením, referencia TCS
ECL1M1●S2 (Schneider
Electric rada ConneXium)
c 24 PELV (limity
21.6 V...26.4 V). M12
konekt, 4-pin., A kódovanie
< 2.5
- PROFIBUS sieť aktívna
(RUN, zelená)
- PROFIBUS sieť aktívna
(OFF, červená)
- Komunikačná zb. (Error,
blikajúca červená)
–
–
Čítanie/zápis slov
(1 až 49na požiadavku)
prostr. PROFIBUS-DP
periodického výmenného
servisu. PROFIBUS-DP V2
neperiodické výmeny nie sú
podporované
–
9.6 až 12000 Kbaudov
–automatická detekcia
rýchlosti
RS 485 káblová svorka
Technické údaje prenosného13.56 MHz RFID diagnostického terminála
Zhoda s normami
Teplota okolia
Prevádzková
Skladovacia
Relatívna vlhkosť
Stupeň krytia
Napájacie napätie
Prevádzková doba
Operačný systém
Procesor
Pamäť
Displej
Klávesnica
Signalizácia
RAM
Úschova
Obrazovka
Rozlíšenie
°C
°C
RH
e, FCC trieda A, Časť 15225
0 ... + 50
- 25... + 55
5...95% bez kondenzácie
IP 65
Batéria: 7.2 V NiMH nabíjateľná (je súčasťou terminálu)
Externé: c 11-18 V
4 hodiny nepretržitej prevádzky
Microsoft Windows CE.NET Professional® verzia 4.2
Intel technológia Xscale PXA255 CPU, 400 MHz
SDRAM 64 Mb (16 Mb obsadených pre operačný systém)
Interná kompaktná Flash: 512 Mb štandard + Slot pre kompaktnú Flash kartu
(Pamäť, Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth, ...)
Farebný stláčací displej: 72 mm x 54 mm, QVGA TFT
320 x 240 pixelov
45 kláves
5 LED diód + 1 LED pre nabíjanie
13
OsiSense XG
Typové označenia
Kompaktné stanice, 13.56 MHz
105909
1
Rádio frekvenčná identifikácia
13.56 MHz
2
Popis
Protokoly
Rozmery
mm
Referencia
Kompaktná stanica
Formát 40 (1)
M12 konektor s káblom
Modbus RTU
a Uni-Telway
40 x 40 x 15
XGC S4901201
0.057
Kompaktná stanica
Formát 80 (1)
M12 konektor s káblom
Modbus RTU
a Uni-Telway
80 x 80 x 26
XGC S8901201
0.257
Elektronické štítky (2)
3
Štítok
XGC S4901201
Počet ks.
v balení
Referencia
Hmotnosť
kg
–
XGH B444345
0.031
–
XGH B445345
0.031
XGH B90E340
0.005
Formát 40
30 mm
13 632 bytov
40 mm
40 x 40 x 15
ISO karta (3) 70 mm
256 bytov
100 mm
54 x 85.5 x 1 10
Disk
112 bytov
48 mm
65 mm
Ø 30 x 3
5
XGH B320345
0.005
Formát 26
256 bytov
40 mm
55 mm
26 x 26 x 13
1
XGH B221346
0.025
Valcový typ
256 bytov
18 mm
20 mm
M18 x 1 x 12 5
XGH B211345
0.020
105910
XGH B90E340
105912
105911
XGH B44p345
XGH B221346
XGH B211345
105913
5
6
Nominal snímacia vzdial. Rozmery
Podľa typu stanice
mm
XGC S49p● XGC S89●
33 mm
48 mm
40 x 40 x 15
105914
Formát 40
3 408 bytov
4
Hmotnosť
kg
XGH B320345
Pripojovacie skrinky
8
105915
7
TCS AMT31FP
9
Popis
Pre použitie s Napájacie
napätie
Ethernet skrinka
3-kanálová
Integrovaný Ethernet port
(10/100 Mbps)
Modbus TCP/IP Protokol
Trieda A10
Kompakt. stanicami c 24 V
XGC S49● a XGC
S89●
XGS Z33ETH
1.060
Rozbočovacia skrinka
3-kanálová
Modbus a Uni-Telway
Kompakt. stanicami c 24 V
XGC S49● a XGC
S89●
TCS AMT31FP
1.060
XGS Z33PDP
1.060
PROFIBUS skrinka
Kompakt. stanicami c 24 V
3-kanálová
XGC S49● a XGC
PROFIBUS-DP Protokol (4) S89●
Referencia
Hmotnosť
kg
(1) Konfiguračná karta XGS ZCNF01 je súčasťou stanice – inštalačnú príručku treba objednať
samostatne (Referencia DIA4ED3051001).
(2) Iné verzie (vysoká teplota, priľnavosť, flexibilné štítky, atď.): prosím obráťte sa na naše
zákaznícke centrum: 0850 123455
(3) Zákaznícke verzie na požiadanie.
(4) GSD konfiguračný súbor (SE100BBB.gsd) a inštalačnú príručku si stiahnete na:
www.Schneider-Electric.com (Products and services/Automation and control/Detection/ RFID).
10
14
Typové označenia
(pokračovanie)
OsiSense XG
0
Rádio frekvenčná identifikácia
13.56 MHz
Rozširovače poľa
Popis
Dopravníkový typ
rozširovača poľa
Rozmery (mm)
400 x 23 x 50 (1)
Univerzálny typ
rozširovača poľa
Rozmery (mm)
250 x 250 x 10 (1)
Nominálna snímacia
vzdialenosť
30... 90 mm závisí od
použitého štítku
(iba ISO 15693)
Pre použitie so
Referencia
Stanicou
XGC S4901201
Štítkami
XGH B90E340
XGH B320345
XGH B221346
XGF EC540
26... 150 mm závisí od Stanicou
použitého štítku
XGC S4901201
(iba ISO 15693
Štítkami
XGH B90E340
XGH B320345
XGF EC2525
Hmotnosť
kg
0,640
1
0,565
2
3
XGF EC2525
4
XGF EC540
105920
105918
OsiSense XG Terminál a príslušenstvo
XGS TP401
Popis
Aplikácia
Referencia
Hmotnosť
kg
0.943
Prenosný 13.56 MHz
RFID diagnostický
Terminál (2)
Operácie čítania/zápisu elektr. štítkov
a diagnostika kompaktných staníc
Operačný systém:
Microsoft Windows CE.NET
Professional® verzia 4.2
XGS TP401
Nabíjačka batérií
Prenosný terminál
XGS TP41CH
0.675
Batéria, 7.2 V NiMH
Prenosný terminál
XGS TP41BA
0.168
Kompaktná Flash
rozšír. pamäť
Prenosný terminál
Kapacita = 128 Mb
XBT ZGM128
0.050
5
6
7
XGS TP41BA
105921
Konfiguračná karta (doplnenie)
XGS ZCNF01
Popis
Aplikácia
Referencia
Karta
Konfigurácia adries staníc
XGS ZCNF01
Hmotnosť
kg
0.005
8
OsiSense XG dokumentácia
Popis
Referencia
OsiSense XG príručka kompaktnej stanice
DIA4ED3051001
Hmotnosť kg
0.130
9
(1) Pre iné rozmery, sa prosím obráťte na naše zákaznícke centrum: 0850 12345
(2) OsiSense XG softvér (inštalovaný), nabíjačka univerzálnych batérií, PC pripojovací kábel,
3 hroty, ochranný kryt, batéria a príručka sú súčasťou terminálu.
10
15
Typové označenia
(pokračovanie)
OsiSense XG
Rádio frekvenčná identifikácia
13.56 MHz
105925
Modbus pripojovacie príslušenstvo
1
Popis
Aplikácia
Modbus tienený
pripojovací
kábel,čierny,IP 67
M12 konektory, samec/
samica,
A kódovanie (1)
RS 485 prepojenie
medzi kompaktnou
stanicou skrinkou TCS
AMT31FP alebo medzi
2 rozboč. skrinkami
2
Modbus tienený
M12 konektor s káblom,
IP 67, samica/neizol.
vedenie, A kód. (1)
Prepojenie medzi
2
skrinkou TCS AMT31FP 5
a Modbus/Uni-Telway
10
sieťou (TSX SCA50
TCS MCN1F2
TCS MCN1F5
TCS MCN1F10
0.115
0.270
0.520
Modbus tienený
prepojovací kábel,
čierny, M12/SUB-D15,
A kódovanie
Prepojenie medzi
2
skrinkou TCS AMT31FP
a Modbus/Uni-Telway
sieťou (TSX SCA62)
TCS MCN1FQM2
0.270
Modbus tienený
prepojovací kábel,
čierny, M12/Mini-DIN
8-cestný, A kódovanie
Modbus SL sériový link
(2 kábl. svorka RS 485
hlavné káble)
Modbus prepojenie
medzi skrinkou TCS
AMT31FP a PLC
(Twido...)
Modbus SL sériový link
2
TCS MCN1F9M2P
0.350
100
200
500
TSX CSA100
TSX CSA200
TSX CSA500
5.680
10.920
30.000
Dĺžka Referencia
m
1
TCS ECL 1M3M 1S2
Hmotnosť kg
–
3
TCS ECL 1M3M 3S2
–
10
TCS ECL 1M3M 10S2
–
25
TCS ECL 1M3M 25S2
–
40
TCS ECL 1M3M 40S2
1
TCS ECL 1M1M 1S2
–
3
TCS ECL 1M1M 3S2
–
10
TCS ECL 1M1M 10S2
–
25
TCS ECL 1M1M 25S2
–
40
TCS ECL 1M1M 40S2
M12 Ethernetový spínač –
IP 67, ConneXium (2)
–
TCS ESU051F0
M12 samica/RJ45
rozvodky
–
TCS EAAF11F13F00
105927
TCS MCN1FQM2
3
TCS MCN1F9M2P
4
Dĺžka
m
1
2
5
10
Referencia
TCS MCN1M1F1
TCS MCN1M1F2
TCS MCN1M1F5
TCS MCN1M1F10
Hmotnosť
kg
0.080
0.115
0.270
0.520
Ethernet pripojovacie príslušenstvo
pre IP 67 spínač
5
Popis
Koncové uchytenie
Medené pripoj. káble,
priame
1 x IP 67 M12 4-pinový
konektor a
1 x RJ45 konektor
7
8
TCS ESU051F0
535625
6
535803
2 x IP 67 M12 4-pinový
konektor
106410
9
–
“Urobte si svojpomocne” Ethernet medený kábel a konektory
Variant “Urobte si svojpomocne” ConneXium umožňuje pripraviť Ethernet medené pripojovacie
káble na požadovanú dĺžku. Sú určené na pripojenie k Ethernet sieti s rýchlosťou 10/100 Mbps.
Maximálna dĺžka takto pripravených káblov je 80 m.
Ich rýchla montáž je uskutočniteľná prostredníctvom noža a štandardnej štikačky drôtu. (nie je
potrebné žiadne iné náradie).
Popis
TCS EAAF11F13F00
Ethernet pripojenie
–
0.210
Technické údaje
Ethernet med. kábel
V zhode s aplikovanými
2 x 24 AWG tien. 2 – kábl. štandardmi
svorka
RJ45 konektor
V zhode
s EIA/TIA-568-D
M12 konektor
V zhode
s IEC 60176-2-101
Dĺžka Referencia
m
300
TCS ECN 300R2
Hmotnosť kg
–
–
TCS EK3 MDS
–
–
TCS EK1 MDRS
–
Napájacie napätie
Popis
10
ABL8 MEM24003
16
Výst.
napätie
cV
Regul. napájacie napätie 24
100/240 V
Nomin.
Nomin. Referencia
výkon
prúd
W
A
7
0.3
ABL8 MEM24003
30
1.2
ABL8 MEM24012
(1) Nosič štítku pre identifikáciu je súčasťou produktu.
(2) Iné ConneXium pripojovacie príslušenstvo:
Prosím, pozrite na : http://Schneider-Electric.com.
Hmotnosť kg
0.180
0.520
Typové označenia
(pokračovanie)
OsiSense XG
Rádio frekvenčná identifikácia
13.56 MHz
PROFIBUS-DP pripojovacie príslušenstvo
Popis
Zloženie
Typ
Dĺžka Referencia
m
Pripojovací kábel
pre pripojenie medzi
PROFIBUS skrinkou
XGS Z33DP
Konektormi
a PROFIBUS-DP sieťou
Vybavený s
Priamy
2 x M12 5-pin
Hmotnosť
kg
0.3
FTX DP1203
0.040
0.6
FTX DP1206
0.070
1
FTX DP1210
0.100
2
FTX DP1220
0.160
3
FTX DP1230
0.220
5
FTX DP1250
0.430
0.3
FTX DP3203
0.040
0.6
FTX DP3206
0.070
1
FTX DP3210
0.100
2
FTX DP3220
0.160
3
FTX DP3230
0.220
5
FTX DP3250
0.430
M12 konektor, 5-pin. samec, B kódovanie
–
FTX DP12M5
0.050
M12 konektor, 5-pin. samica, B kódovanie
–
FTX DP12F5
0.050
Sieťový ukončovač, M12 konektor
Kábel bez ukončenia
–
100
400
FTX DPTL12
TSX PBSCA100
TSX PBSCA400
0.010
–
Uhlový
540456
Ostatné pripojovacie príslušenstvo
Popis
Aplikácia
M12 4-pin samica napájací
konektor,
A kódovanie (1)
c 24 V napájanie ku
skrinke XGSZ33ETH
a TCSAMT31FP
M12 5-pin. konektor
–
samica, A kódovanie
M12, 5-pin konektor samec, –
A kódovanie, konektor
Sieťový “T” konektor, M12, RS 485 sieť
1 samec/2 samice 5-pin.,
A kódovanie
Napáj. konektor, skrutkové –
svorky, M12 priamy,
A kódovanie
Ochranná krytka
M12 samica konektor
(Predávané po 10ks)
Sieťový ukončovač,
–
M12 male, 120 Ω
Adaptér linky, RS 232C/RS 485, bez modem. signálov
Napájanie: c 18…30 V - Spotreba: 20 mA
Maxim. prenosová rýchlosť: 19 200 baudov
Upevnenie na 35 mm 7 koľaj
(1) Nosič štítku pre identifikáciu je súčasťou produktu.
105922
TCS CTN011M11F
Hmotnosť
kg
0.115
5
XGS Z09L5
0.270
10
XGS Z09L10
0.520
–
FTX CN12F5
0.050
–
FTX CN12M5
0.050
–
TCS CTN011M11F
0.035
–
XZC C12FDM40B
0.020
–
FTX CM12B
0.100
–
FTX CNTL12
0.010
XGS Z24
3
4
5
6
–
7
Montážne príslušenstvo
Popis
Pre použitie s
Referencia
“Klip” 90° montážny držiak Formát 40 stanica: XGC S4901201 XSZ BC90
Formát 40 štítky: XGH B44●345
Štítky XGH B221346
XSZ BE90
“KLIP” montážny držiak
Formát 40 stanica: XGC S4901201 XSZ BC00
Formát 40 stanica: XGH B44●345
XGS Z3P
XUZ 2001
Dĺžka Referencia
m
2
XGS Z09L2
1
XUZ X2003
Hmotnosť
kg
0.060
0.060
0.025
Tags XGH B221346
XSZ BE00
Pripojovacie skrinky TCS AMT31FP XGS Z3P
a XGS Z33ETH
3D upevňovacie príslušenstvo (2) Rozširovač poľa XGF EC2525
Držiak pre tyč M12
XUZ 2003
Tyč M12 pre guľový kĺb
XUZ 2001
Konzola s guľovým kĺbom
XUZ X2003
(2) Objednanie 3D upevňovača: Držiak pre tyč XUZ 2003, M12 tyč XUZ 2001, konzola
s guľovým kĺbom XUZ X2003.
Montážna doska
806603
XUZ 2003
XGS Z05
0.025
0.195
0.220
0.050
0.220
Pomocné príslušenstvo
Popis
Kľúč pre skrutkovanie/odskrutko. Ø 18 mm valc. štítku
Identifikačný štítok 23 x 4 mm pripoj. káblov
Balené
po ks.
5
200
Referencia
XGS Z05
XGS Z08MKW
8
Hmotnosť
kg
0.011
0.056
17
9
10
OsiSense XG
Rozmery
Rádio frekvenčná identifikácia
13.56 MHz
Kompaktné stanice
XGC S4901201
XGC S8901201
15
9,8
40
26
33
80
16
65
4XØ5,5 (1)
14
2
80
40
1
14
(2)
3
(2)
(1) Pre typy skrutiek CHC.
(2) Tienený kábel (dĺžka: 20 cm).
(3) M12 konektor 5-pin. samec, A kódovanie
Čítanie/zápis elektronické štítky
15
9,8
XGH B221346
40
33
13
26
26
4XØ4,5 (1)
40
4
Kvádrové formáty štítkov
XGH B44●345
5
33
8,8
4XØ3,5 (1)
(1) Pre typy skrutiek CHC
Obdĺžnikové formáty štítkov
XGH B90E340
1
Valcové formáty štítkov
XGH B320345
85,5
XGH B211345
3
M18X1
12
54
Pripojovacie skrinky (1)
Ethernet skrinka XGS Z33ETH
=
8
=
OUT
80
IN
50
=
=
Skrinka TCS AMT31FP
50
51
=
115
51
=
=
115
=
130
130
PROFIBUS skrinka XGS Z33PDP
Montážna doska XGS Z3P
=
140
=
2xØ4,3
50
60
66
100
=
=
9
=
10
=
2xØ5,4
2,5
60
=
145
158
(1) Poskytuje 110 mm priestor na pripojenie káblov.
18
=
4 x M5
=
115
=
74
7
80
6
Ø30
Ø3
Rozmery (pokračovanie)
OsiSense XG
Prenosný RFID diagnostický Terminál
Rozširovače poľa
Rádio frekvenčná identifikácia
13.56 MHz
XGS TP401
Dopravníkový typ XGS EC540
4xM4 (1)
130
130
70
50
=
=
120,6
XGC S4901201
15 24
400
333,5
(1) 4 x M4 skrutky (vrátane).
Univerzálny typ XGS EC2525
220
=
60
=
250
=
4xM4
(1)
210
248
XGC S4901201
39,6
96
=
62
7
7
15
11
248
(1) 4 x M4 skrutky (vrátane).
Upevňovacie konzoly
Montážne dosky
XSZ BC00
16
30
42
M5
36,9
M5
42
30
10
(1)
44,3
44,4
16
77,2
4,5
12
(1) Štyri M4 x 14 skrutiek (vrátane).
(1) Štyri M4 x 14 skrutiek (vrátane).
XSZ BE90
XSZ BE00
30,8
11,9
M3
10
6
17
27,4
6
17
M3
27,4
(1)
23,9
10
(1)
10
XSZ BC90
5,5
29,4
(1) Dve M3 x 12 skrutiek (vrátane).
(1)
48,5
(1) Dve M3 x 12 skrutiek (vrátane).
19
OsiSense XG
Pripojenia
Rádio frekvenčná identifikácia
13.56 MHz
Modbus pripojenia
1
Stanice XGC S●901201
4
Pin n°
1
2
3
4
5
Konektorový
plášť
(1)
3
5
1
2
2
3
(2)
Skrinka TCS AMT31FP
Piny konektora
1
2
5
4
4
3
5
7
Signál
Drain
(Modbus-SHLD)
2
3
4
5
c + 24 V
0 V/Modbus-GND
D0
D1
2
1
3
4
2
Červený
3
Čierny
4
Biely
5
Modrý
Plášť konektora
5
4
3
Pripojenie pre ďalšie skrinky
Pin n°
1
Signál
c + 24 V
1
Pin n°
2
3
4
c + 24 V
c + 24 V
c + 24 V
4
Signál
Drain
2
(Modbus-SHLD)
5
–
0 V/Modbus-GND 3
D0
D1
2 1
5
Pripojenia k priem. PLC
2
3 3
4
5
Pin n°
1 1
2
4 3
4
5
Signál
Drain
(Modbus-SHLD)
–
0 V/Modbus-GND
D0
D1
XGS Z09L
Pin n°
–
1
2
c + 24 V
0 V/Modbus-GND
D0
D1
tienenie
Pripojenie napájacieho
napätia
Káblové pripojenia
TCS MCN1F●
1
6
Pin n°
1
Stanica - Modbus Signál
Drain (Modbus-SHLD)
Signál
Drain
(Modbus-SHLD)
c + 24 V
0 V/Modbus-GND
D0
D1
Tienenie
Pin n°
Červený
1
1
4
Signál
c + 24 V
2
2
3
4
3
NC
Čierny
NC
c0V
Ethernet pripojenie
Ethernet skrinka XGS Z33ETH
Piny konektora pre stanice
Pin n°
Signál
1–
Zem
1
2
2
c + 24 V
5
3
0V
4
3 4
D0
5
D1
Piny konektora pre napájacie napätie
Pin n°
Signál
c + 24 V
2
1 1–
2
c + 24 V
3
c0V
3
4
4
c0V
Piny konektora pre XGS Z09L
Pin n°
1 Červený
1
2
2 NC
3 Čierny
3
4
4 NC
Piny konektora Ethernet pripojenia
5
8
c + 24 V
–
c0V
–
Kábel TCS ECL1M3M●●S2
1
4
Signál
2
3
M12 Signál
Signál RJ45
1
3
2
4
TD + 1
TD – 2
RD + 3
RD – 6
TD +
TD –
RD +
RD –
PROFIBUS-DP pripojenie
9
PROFIBUS skrinka XGS Z33PDP
Piny konektora stanice
1
2
5
4
10
20
3
Pin n°
Signál
1
Zem
2
c + 24 V
3
0V
4
D0
5
D1
Piny konektora pre napájacie napätie
2
3
1
4
PROFIBUS-DP sieťové pripojenia
Pin n°
Signál
Vstup
1
c + 24 V
2
2
c + 24 V
3
0V
4
0V
Výstup
1 1
5
3
2
5
4 4
3
Pin n°
Signál
Popis
1
VP
Polarizácia sieťovej svorky
2
RxD/TxD-N Príjem/vysiel. dát (-)
(červený vodič)
3
DGND
4
RxD/TxD-P Príjem/vysiel. dát (+)
(zelený vodič)
5
Tienenie
Tienenie alebo zem
Plášť
Tienenie
konektora
Tienenie alebo zem
GND PROFIBUS
Detekčné krivky
OsiSense XG
Detekčná zóna kompaktných staníc
Uhlové umiestnenie medzi stanicou a štítkom
Rádio frekvenčná identifikácia
13.56 MHz
Pn
(1)
K
1
1
0,85
α
0
60˚
60 90 α (˚)
0
(1)Odporúčaná prechodná zóna: medzi 0.4 a 0.8 Sn.
K = K Nominálnej snímacej
vzdialenosti musí byť aplikovaný
korekčný koeficient. Čítacia
vzdialenosť = Nominálna
snímacia vzdialenosť x K.
Výber stanice a štítka vzhľadom na rýchlosť prechodu
Čas zápisu so stanicou XGC S49●●●●●
Čas zápisu so stanicou XGC S49●●●●●
Rýchlosť prechodu (m/min)
Rýchlosť prechodu (m/min)
300
250
250
200
200
150
4
150
0
50
3-4-5-6
0
20
40
60
80
100
120
0
4
3
5-6
0
20
40
60
80
100
Čas zápisu so stanicou XGC S89●●●●
Rýchlosť prechodu (m/min)
Rýchlosť prechodu (m/min)
600
450
1
2
3
4
5
6
400
500
350
400
300
2
150
1
100
100
0
20
3-4-5-6
40
60
3
50
80
100
120
6
1
200
200 2
0 5-6
0
20
40
60
80
100
Čas zápisu so stanicou XGC S49●●●●●
Čas zápisu so stanicou XGC S89●●●●●
Na montážnej linke prechádza objekt rýchlosťou 100 m/min.
Aplikácia požaduje aby bolo čítaných 60 slov.
Rýchlosť prechodu (m/min)
Rýchlosť prechodu (m/min)
300
600
250
500
200
400
150
300
100
2
200
1
2
1
2
3
4
5
6
XGH B444345
XGH B445345
XGH B211345
XGH B320345
XGH B90E340
XGH B221346
8
9
1
100
50
0
7
120
Počet slov
Počet slov
Aplikačný príklad
5
XGH B444345
XGH B445345
XGH B211345
XGH B320345
XGH B90E340
XGH B221346
4
250
300
0
120
Počet slov
Počet slov
Čas zápisu so stanicou XGC S89●●●●●
3
2
1
50
XGH B444345
XGH B445345
XGH B211345
XGH B320345
XGH B90E340
XGH B221346
1
100
100 2
1
2
3
4
5
6
2
3-4-5-6
0
20
40
60
80
100
120
Počet slov
Nemôže byť použitá Stanica XGC S49 ; žiadny OsiSense
XG nemôže byť čitateľný za takýchto podmienok (Rýchlosť/
Počet slov).
0
0
20
3-4-5-6
40
60
80
100
120
10
Počet slov
Môže sa použiť Stanica XGC S89; len štítky XGH B444345 a XGH B445345 spĺňajú
požiadavky (Rýchlosť/Počet slov).
21
OsiSense XG
Detekčné krivky
Rádio frekvenčná identifikácia
13.56 MHz
(pokračovanie)
Zóna dialógu pre rozširovače poľa
1
2
Rozširovač poľa + elektronický štítok
XGF EC540 + XGH B90E340
cm
12
cm
12
10
10
8
6,6
6
8,1
6
(1)
4
2
2
0
0
-30
3
(1)
4
-20
-10
0
10
20
30
cm
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
cm
(1) Odporúčaná pracovná zóna.
XGF EC540 + XGH B320345
4
cm
6
cm
6
5
5
4
3,4
3
3,4
3
(1)
2
1
5
6
7
(1)
2
1
0
-30
0
-20
-10
0
10
20
30
cm
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
cm
(1) Odporúčaná pracovná zóna.
XGF EC2525 + XGH B90E340
XGF EC2525 + tag XGH B320345
cm
25
cm
12
20
10
15
13
8
7,1
6
10
0
-25
8
4
(1)
5
-20
-15
-10
-5
0
5
(1) Odporúčaná pracovná zóna.
9
10
22
(1)
2
10
15
20
25
cm
0
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
cm
Inštalačné informácie
OsiSense XG
Rádio frekvenčná identifikácia
13.56 MHz
Minimálne vzdialenosti montáže systémových komponentov
Vzdialenosť medzi stanicami
Minimálna vzdialenosť medzi 2 identickými stanicami vzhľadom na ich umiestnenie a typ použitého štítku (mm)
Štítok
e1
XGH B90E340
XGH B221346
XGH B320345
XGH B211345
XGH B444345
XGH B445345
e3
e2
C formát XGC S4 stanice
e1
e2
e3
310
550
120
200
320
100
140
360
110
210
180
60
90
190
30
110
170
30
D formát XGC S8 stanice
e1
e2
430
750
280
530
310
540
200
370
310
400
310
380
e3
280
260
240
170
160
160
2
Vzdialenosť medzi rozširovačmi poľa
Minimálna vzdialenosť medzi 2 rozširovačmi poľa vzhľadom na ich umiestnenie a typ použitého štítku (mm)
e1
Štítok
Rozširovač poľa XGF EC540
XGH B90E340
XGH B320345
e2
e1
195
420
e2
285
540
e3
195
450
Rozširovač poľa XGF EC2525
e1
e2
e3
570
890
960
720
1275
1200
3
e3
4
Vzdialenosť medzi štítkami
Minimálna vzdialenosť medzi 2 identickými štítkami vzhľadom na ich umiestnenie a typ použitej stanice (mm)
Štítok
e1
e2
XGH B90E340
XGH B221346
XGH B320345
XGH B211345
XGH B444345
XGH B445345
C formát XGC S4 stanica
e1
e2
35
60
50
10
70
50
40
10
20
10
10
10
Minimálne dovolené montážne vzdialenosti v kovovej štruktúre
Stanice a štítky
Štítok XGH B320345
Stanice XGC S49/S89 a
Štítky XGH B221346/B444345/B445345
5
6
Štítky XGH B90E340 a XGH B211345
žiadne kovové časti v rozsahu 25 mm voči
štítku
e
(1)
e
7
e
e
D formát XGC S8 stanica
e1
e2
110
140
120
50
190
60
120
20
70
40
60
10
e
e
e u 15 mm.
e u 20 mm.
e u 20 mm.
Štítky
e
(1) Uťahovací moment ≤ 11 N.m
XGH B90E340
XGH B221346
XGH B320345
Nominálna snímacia vzdialenosť
(mm)
XGC S49
XGC S89
70
100
40
55
48
65
Znížená snímacia vzdialenosť s prítomnosťou kovu (mm)
XGC S49
XGC S89
58
80
30
33
45
56
XGH B211345
XGH B444345
XGH B445345
18
33
30
16
28
24
Rozširovače poľa
XGF EC540
XGF EC2525
e (mm)
15
0
20
48
40
h (mm)
30
75
8
9
15
34
28
e
e
10
h
23
SKCOM207
11-2009
Download

OsiSense XG - Elektronický katalog Schneider Electric