TŘI KRÁLOVÉ
Mnoho dětí na světě zná příběh o Kašparovi, Melicharovi a
Baltazarovi. Podle legendy to byli králové z Východu, v Bibli
jsou však nazýváni mudrci, protože byli velmi učení. Vyznali se
v mnohých vědách i uměních a zřejmě toho hodně věděli o
hvězdách.
Před dvěma tisíci lety tito tři mudrci poznali, možná právě podle
hvězd, že na západ od jejich království se má brzy narodit nový
a velmi mocný král. Mudrci se mu chtěli poklonit a přinést mu
dary. Naložili proto největší drahocennosti své doby – zlato,
kadidlo a myrhu - na velbloudy a slony a vydali se na dalekou
cestu. Ve dne pražilo horké slunce, karavana proto putovala i v
noci a mudrci hledali cestu podle postavení hvězd na noční
obloze.
Nová hvězda, která oznamovala narození velkého krále,
zazářila náhle velmi jasně nad velikým městem Jeruzalémem,
jako by je vedla. Tři mudrci se zaradovali, vstoupili do města a
spatřili jeho nádherné domy a paláce. Domnívali se, že právě v
nich by mohli narozeného krále najít. Hvězda však nezůstala
stát, ale vedla je dál. Opustili tedy Jeruzalém a v něm i zlého
krále Heroda. Ten byl jejich příchodem velmi znepokojen, a
jakmile zaslechl, že hledají nového krále, začal okamžitě
přemýšlet o tom, jak se ho zbavit. Mudrci mezitím putovali dál
za hvězdou. Vedla je k městu Betlému.
Ale i Betlém zanechali za sebou. Hvězda, která je až dosud
vedla, se totiž zastavila až v polích za městem. Zářila nad
místem, kde Josef s Marií našli útočiště a kde teď společně
opatrovali narozeného Ježíše. Kašpar, Melichar a Baltazar byli
u cíle. Vešli dovnitř, do obyčejné stáje, padli na zem a klaněli
se maličkému dítěti v jeslích, protože věřili, že bude velikým
králem. Předložili mu své vzácné dary a velmi se radovali.
Plni této radosti se pak vraceli do svých domovů, do Núbie, do
Tarsu a do Sáby. Chystali se vyprávět o novém králi, který se
právě narodil a kterému se přišli poklonit. Králi Herodovi však
zprávu nepodali. Ve snu se jim totiž zjevil anděl a dal jim pokyn,
aby se do své země vrátili jinou cestou.
Z knihy "Velká kniha o svatých "
Akce školy
2.11. florbal Hostinné – starší chlapci
10.11. florbal Vrchlabí – mladší chlapci
11.-12.11.
pěvecký sbor ve škole
16.11. divadlo Hradec Králové – 8. třída
22.11. florbal Dvůr králové – mladší chlapci
Od 1.12. máme ve škole v péči ježka
5.12. Mikuláš v MŠ a na 1. stupni
15.12. vánoční jarmark
15.-20.1.
lyžařský výcvik 7. třída
23.-27.1.
odpolední lyžařský výcvik pro 1.-3. třídu
30.1.přednáška o Číně – 7. a 8. třída
1.2.
zápis do 1. třídy
Fyzikální olympiáda
Ve čtvrtek 26. ledna se uskutečnilo školní kolo fyzikální olympiády
kategorie 8. a 9. třídy. Letošní ročník byl zaměřen na řešení úloh
z oblasti stavebnictví a dopravy. Olympiády se zúčastnilo sedm žáků,
z toho pět z 9. třídy.
Nejúspěšnějším řešitelem byla Tereza Koderičová (úspěšnost řešení
96,3 %), před Adamem Schwaningerem (92,6 %) a Danem
Sedláčkem (92,3 %).
Ing. Petr Holubka
Olympiáda v angličtině
V pondělí 16.ledna proběhlo školní kolo olympiády z anglického
jazyka pro žáky 8. a 9. třídy, v pondělí 30. ledna pak pro žáky 6. a 7.
třídy. Celkem se zúčastnilo 22 soutěžících. Obsahem soutěže byl
poslech s porozuměním, konverzace na dané téma, řešení jazykové
situace a rozhovor na základě obrázku.
Výsledky:
6. a 7. třída
8. a 9. třída
1. místo
Josef Vydra
Kevin Hanzík
2. místo
Lucie Krausová
Michal Šindelář
Irena Kuhn-Gaberová
3. místo
Markéta Mačková
Tereza Koderičová
Všem zúčastněným děkuji za snahu a přípravu a přeji hodně úspěchů
v okresním kole, které se koná 14. února v Trutnově.
Mgr. Simona Schwaningerová
Leden ve školní družině
Nový rok jsme ve školní družině zahájili oslavou Vánoc. Ve starém roce mnozí
z nás byli nemocní, proto jsme si atmosféru Vánoc připomněli opožděně. Nikomu to
ovšem nevadilo. Pod ozdobeným stromečkem jsme našli plno dárků, paní učitelka
nám přinesla cukroví, aby vánoční atmosféra byla úplná. Zazpívali jsme si koledy,
rozdali dárky a zatančili si. Na závěr jsme se pomalovali fixací na obličej a řádili
jako strašidla. Byl to pro nás neuvěřitelný zážitek a nejlepší dárek ze všech.
Konečně jsme se dočkali sněhu, takže chodíme sáňkovat, bobovat a stavět
sněhuláky. Takto prožité odpoledne si pořádně zařádíme a dostatečně si to užijeme.
Pak jsme klidné a hodné děti, tak jak si to paní vychovatelky přejí. Rádi malujeme,
pracujeme s modelínou, tvrdnoucí hmotou a papírem. Vyráběli jsme obrázky
z písku nebo pomocí foukacích fixů. Nesmíme zapomenout na taneční kroužek,
který je součástí naší družiny. Děvčata vystupují na různých akcích naší obce nebo
v okolí Rudníku. Nyní se připravují na karneval v Arnultovicích, kde předvedou své
taneční umění.
Jak vidíte, v naší družině se opravdu nenudíme a užijeme si každý den naplno.
Nikomu se nechce domů. Také jsme o naší družince složili básničku. Neustále
přemlouváme paní vychovatelku, abychom v družince i spali. Možná, že se
v příštích měsících dočkáme.
Náš lyžařský výcvik
Na lyžařský výcvik jsme jeli do Horní Malé Úpy na Pomezní Boudy. Byli
jsme celí natěšení, že pojedeme na celý týden pryč od školy a od rodičů.
Když jsme přijeli, teprve tady jsme doopravdy viděli, jak vypadá zima.
Tento den jsme jezdili jen za naším hotelem Družba. Někteří stáli na lyžích
poprvé. Jeden po druhém jsme začali putovat na zem. I když to bylo spíše
padání než jízda, bylo to docela dobré a všichni už se těšili na sjezdovku.
Byli jsme rozděleni do dvou skupin, skupina A byli ti, kteří už uměli na
lyžích jezdit, skupina B byli ti ostatní.
V dalších dnech jsme se všichni zlepšovali a zlepšili jsme se i na běžkách. I
když byly sjezdovky těžší než běžky, všichni se více těšili na jízdu na
sjezdovce než na běžkách.
Ve středu jsme měli odpoledne volno. Byli jsme v cukrárně, v obchodě, byla
velká koulovačka a na konec jsme byli v bazénu a v sauně. Ve čtvrtek večer
jsme zase měli náš malý soukromý karneval. Všichni se převlékli do masek,
které měli připravené z domova. Byl to pestrý výběr, nikdo tam nepotkal
svého dvojníka nebo příbuzného.
Když jsme odjížděli domů, byli jsme všichni spokojení a hlavně všichni
zdraví. I když to ze začátku vypadalo, že chtějí všichni domů, nakonec
říkali, že by zůstali ještě aspoň týden. Užili jsme si spoustu zábavy, víc jsme
se poznali se svými spolužáky i s učiteli.
Podle Davida Baloga a Báry Vondrákové
Zprávy z MŠ
Předvánoční čas v naší mateřské škole se nesl v duchu radostného
očekávání.
Na začátku prosince k nám jako tradičně zavítal Mikuláš se svou
družinou. Některé děti tuto návštěvu očekávaly trochu s obavami, ale
protože Mikuláš u nás převážně chválil, vše se obešlo bez slziček.
Dáreček zbyl na každého a naše veselé písničky a básnička
rozesmály i čerty. Chtěli bychom poděkovat žákům 8. třídy, že svého
úkolu, připravit pro nás tuto mikulášskou návštěvu, se zhostili na
jedničku.
Protože nás v prosinci čekalo ještě plno práce, všichni si toto období
moc užili. Vyrobili jsme společně s dětmi dárečky pro rodiče i seniory
do DPS. Také příprava „zboží“ na vánoční jarmark nebyla lehká. Vše
se ale podařilo, výrobky se líbily.
Určitě jsme potěšili rodiče na předvánoční besídce, kde děti zahrály
pohádku „Paní Zima a mrazíci“ a seniory v DPS naším vystoupením
a dárečky.
Za naše snažení musela přijít odměna. Pod naším stromečkem ve
školce se objevily nové hračky – dárek od Ježíška.
Jen jsme marně čekali na sníh. Po Novém roce jsme se vydali na
kopec a speciálním zaklínadlem jsme se snažili přivolat sníh. Kouzlo
funguje. Lyžařský výcvik v Černém Dole se nám také vydařil.
Tak, zimo, ahoj a polepši se!
Děti a učitelky MŠ
Mikuláš, andělé a čerti
Michael Šmíd
Když tě čerti vystraší,
Mikuláš tě utěší.
Anděl ti dá sladkosti,
budeš plný radosti.
Až to všechno ochutnáš,
budeš je mít všechny rád.
Příští rok tu budem zas,
raduje se Mikuláš
Mikuláš
Zuzana Viťuková
Ta mikulášská tradice,
pobaví nás méně i více.
Lidé a děti zpívají koledy
pro ty velké nezbedy.
Děti trápí svědomí,
schovávají se v stavení.
Anděl děti utěšuje
a Mikuláš je chrání.
Práce v kroužku vaření 2011-2012
Začátkem školního roku jsem byla oslovena ředitelem školy Mgr. Pavlem Petrželou,
zda bych nechtěla vést kroužek vaření v základní škole. Jednalo se o děti devíti až
třináctileté. Jelikož jsem před více léty vedla kroužek vaření v Texlenu a mnozí jeho
účastníci tyto recepty používají dodnes, nabídku jsem přijala. Byla jsem také
zvědavá, jak se dnešní žáci umí postavit ke sporáku.
Nejprve jsem zjišťovala, na jaké potraviny mají některé děti alergii, co mají rády a
s čím bych je nepotěšila. Začali jsme s jednoduchými recepty, například nepečeným
moučníkem, lehkým pórkovým salátem a k tomu samozřejmě také něco od masa. U
moučníků jsme se postupně, přes různé řezy a drobné cukroví, propracovali před
vánocemi až k perníčkům. Dvojice dětí si samy vyválely plát z perníkového těsta a
vykrajovaly si podle vlastního přání různé tvary perníčků. Po upečení a vychladnutí
si je také vlastnoručně ozdobily polevou, vymíchanou z cukru, citrónové šťávy a
bílku. Obdivovala jsem, jaké mám šikovné učedníčky. Nevím, kolik cukroví to které
dítko doneslo ukázat domů, jen jsem litovala, že ten den jsem s sebou neměla
fotoaparát, abych ty roztomilé malůvky zvěčnila.
Nezabývali jsme se jen sladkostmi. Připravovali
jsme různé zeleninové a ovocné saláty, toasty,
topinky i zapečené chlebíčky. Děti si zkusily
jednoduchou večeři, například čínské rizoto,
těstovinový salát, případně bramboráky. Velmi
mě potěšilo, když mi dvě děvčata donesla na
ochutnání doma vlastnoručně upečené muffiny,
které se pár dní před tím naučila dělat v kroužku.
Při kroužku před Vánocemi v roce 2011 jsme si
udělali malý nácvik na štědrovečerní menu s bramborovým salátem, řízky,
cukrovím, ozdobenou smrkovou větvičkou a dárečky. Jindy jsme si udělali sváteční
atmosféru s čokoládovým fondue, do kterého si děti namáčely ovoce a piškoty
napíchnuté na špejli.
Součástí výuky je také stolování, hygiena a bezpečnost práce v kuchyni.
Po čtyřech měsících, co kroužek běží, můžu hodnotit, že jsem měla štěstí na děti
šikovné a pracovité. Už také proběhlo několik testíků, které vymýšlí pro děti Kuba
Kašpar a některé otázky jsou rafinovaně položené. Testy jsou o pokrmech, které
jsme společně tvořili. Na oplátku ode mě dostává Kuba otázky, týkající se
všeobecných znalostí, zaměřené na téma vaření. Tak si děti opakují, co se
v minulých lekcích naučily. A na příští týden si vždy společně naplánujeme, co se
bude vařit, či péci.
Anna Vojáčková, vedoucí kroužku
Náš ježek
Nalezený ježek musí vážit koncem října 350 gramů, jinak nepřežije. Lehčí patří do
útulku. My jsme se jednoho ujali, pan školník mu vyrobil ohrádku s domečkem.
Vypustíme ho koncem dubna k večeru daleko od silnice.
Jak se denně staráme?
1. Ráno vyčistíme a vydezinfikujeme ohrádku.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Dáme čisté noviny a vymyjeme misky.
Ježka venčíme do 1°C venku, jinak na chodbě.
Mazlíme se s ním a češeme ho.
V pátek ho vážíme.
Jednou za měsíc dostane injekci na odčervení.
Každý den služba zapíše do deníku, co snědl a jak se choval.
Pije vodu.
Žere kočičí granule a psí salám posypaný rýží nebo vločkami.
Pro zpestření stravy dostává vařené kuřecí křidýlko, vařený bílek, lžíci
tvarohu, dvě nalámané piškoty, osminku jablka, dvě rozinky, kousek
syrového filé, lžíci nastrouhaného Eidamu
Je to samička, dali jsme jí jméno Bodlinka. Naučili jsme se, že mazlíček přináší
spoustu radosti, ale také hodně povinností.
Sborový zpěv
Už druhým rokem se na naší škole scházejí malí zpěváčci a zpěvačky v kroužku
ŠKOLNÍ SBOR.
První příležitostí k vystoupení byl už loňský Vánoční jarmark. Tehdy se sešlo pár
dětí, které nacvičily pár vánočních písniček pouze pro tuto příležitost.Ale vzhledem
k tomu, že nás spojovalo silné pouto -láska k hudbě- začali jsme se scházet
pravidelně a nutno říci, že nás to všechny moc baví!
Děti se učí vše,co má správný zpěvák umět - správně sedět, dýchat, vyslovovat,
intonovat, ale i základy hudební nauky.
Sbor je rozdělen do dvou skupin. Mladší děti navštěvují kroužek každé pondělí a
zpívají písničky, které jsou blízké jejich dětskému srdci a dělají jim radost. Jsou to
převážně písničky z pohádek, dětských filmů, lidové písničky. Děti se také učí
pracovat s rytmickými nástroji a prožívat hudbu všemi smysly. Nutno podotknout,
že mezi dětmi jsou i výrazné talenty, jako například Markétka Hofmanová z 1. třídy,
Anička Sládková ze 3. třídy a další.
Starší děvčata se scházejí pravidelně každé úterý.
Ty už si repertoár určují skoro samy. Zpíváme
písničky z muzikálů, ale i některé skladby z
moderní populární hudby, trampské písně ....
Vrcholem našeho snažení jsou veřejná vystoupení,
jako je například Vánoční jarmark, Den matek...
V jarních měsících čeká naše zpěváčky soutěž ve
zpěvu, kde se Ti odvážnější chtějí prezentovat i
sami za sebe.
Ráda bych tímto způsobem poděkovala našemu milému panu řediteli, který
zakoupil na naší školu nové elektronické klávesy a několik drumbenů, které jsou pro
náš kroužek, ale i pro ostatní žáky velkým přínosem a umožňuje další rozvoj jejich
hudebních dovedností.
Jsem moc ráda,že mohu pracovat s těmito nadanými a hlavně nadšenými
dětmi,které mi dodávají obrovskou chuť a radost do další práce.
Monika Imlaufová
Download

obsah