

aneb
ZPRÁVY ZE SEDLNICKÉ ŠKOLY
červen 2013
Společně si připomeňme některé akce konané v posledním čtvrtletí tohoto školního
roku.

29. dubna žáci ze čtvrté i páté třídy byli v Příboře na kurzu dopravním
výchovy. Své znalosti si ověřili nejen teoreticky, ale i prakticky na dopravním hřišti.

Výlet do Kutné Hory - V úterý
30. dubna se 54 žáků z 5. - 9. třídy
vypravilo vlakem do Kutné Hory.
Tentokrát nás čekalo i přestupování - ale
vše jsme v pohodě zvládli. Předpověď
počasí se naštěstí nevyplnila a my si užili
pěkného (chvílemi i slunečného) počasí
bez deště. Nejdříve jsme navštívili
Kostnici - místo pod kostelem Všech
svatých na hřbitově v Sedleci u Kutné
Hory. Ta je vyzdobena téměř výhradně
lidskými kostmi (ostatky asi 40 000 lidí). Pak už jsme se vydali do samotného města.
Na konci 13. století tady vypukla "stříbrná" horečka a Kutná Hora se stala českým
Klondikem. Dnes je prý poddolována zhruba do 600
metrů. Kostel panny Marie se nachází Na Náměti (čtete
správně - na tomto místě se kdysi "nametávalo" stříbro odtud název).
Na Vlašském dvoře bylo kdysi královský palác a
mincovna. Razily se zde stříbrné mince - pražské groše.
Název dvora je podle florentských mincířů a pregéřů,
které si tu Václav II. přizval. Mincíři a pregéři (mincíři
vyráběli ze stříbrných prutů tenké plíšky, na které pregéři
vyráželi obrazce a slova) přišli z Vlach - jak se tehdy
říkalo Itálii. V roce 1409 zde byl za vlády Václava IV.
podepsán tzv. Kutnohorský dekret (zaručoval stejná
práva česky mluvícím studentům na Karlově univerzitě v
Praze).
Chrám svaté Barbory je na seznamu Světového dědictví UNESCO. Na konci 14.
století ho začali stavět kutnohorští měšťané (ne tedy církev, jak bylo u chrámů
zvykem). Když stavba započala, byla Kutná Hora nejbohatším městem českého
království. Celá stavba byla dokončena o 500 let později.
A nakonec jsme se vydali "cestou stříbra". Dostali jsme perkytli (hornickou
halenu s kapucí), svítilnu a helmu, sestoupili do 33 metrů pod zemí a vydali se starou
štolou kutnohorským podzemím. Cesta se v mnoha místech zužovala, takže bylo třeba
jít i bokem. A když jsme pak všichni na chvíli zhasli lampy, poznali jsme, co to je
absolutní tma.
Před šestou hodinou večerní jsme se pak vydali na cestu domů. Počasí nám
přálo, všechny spoje jsme chytli, nikdo nezlobil, čas na nákupy jsme taky měli
a dověděli jsme se i hodně nových a zajímavých informací o
naší historii - zkrátka výlet se vydařil :-)

Noc ve škole – tentokrát patřila ježibabám a
čarodějnicím. Noc z 3. na 4. května ve škole strávilo 13 děvčat.
Byly pro ně připraveny soutěž v přípravě čarodějných lektvarů
a mnohé další společenské hry.

JARMARK - Jako každý rok se v sedlnické základní škole uskutečnil Školní
JARMARK. Vše se na něj připravuje snad půl roku dopřed. Paní učitelka Slavíčková
společně s dobrovolníky začíná sázet rajčata, papriky a muškáty. Asi dva měsíce
předem se začínají plánovat programy vystoupení v jednotlivých třídách, nacvičovat se
ale začíná asi tři týdny před akcí.
A je to tady! Ve čtvrtek 9. 5. 2013
celá akce vrcholí. Dopoledne se začíná
připravovat třída, kde se prodávají
rostlinky, a učitelé společně s žáky
dolaďují poslední detaily vystoupení. My,
jakožto deváťáci, se na letošní Jarmark
těšíme obzvlášť, jelikož je náš poslední.
Ještě před začátkem samotného vystoupení
pomáháme prodávat rostliny.
V tomto čase se začíná školní
chodba pomalu zaplňovat. Přicházejí rodiče, kamarádi, ale také lidé pro nás úplně
neznámí. Kolem půl čtvrté se všichni odebíráme do tříd. Převlékáme se do kostýmů,
líčíme a češeme. Přesně ve čtyři hodiny
začíná kulturní vystoupení žáků.
Na scénu přichází moderátorky Terka
a Anežka, které všem divákům přiblíží,
co je vlastně čeká. Těsně po nich nám
přichází připomenout druháci a třeťáci,
v známé pohádce Šípková Růženka,
důležitý fakt, že dobro vždy musí
zvítězit nad zlem. Dále následují
reklamy v podání žáků 9. třídy a scénka
,,Klíště‘‘ rozesměje snad všechny
přítomné diváky v hledišti. Ale co je
tohle? Člověk? Skřítek? Zvíře? Ani jedna z vybraných možností není správná!
Nastupují – Šmoulové, na které si zahráli žáci 4. a 5. třídy. Došlo také na taneční
přehlídku i scénky ,,Včera, dnes a zítra‘‘ nebo ,, Den ve škole‘‘. Nejroztomilejší bylo
určitě vystoupení prvňáčků - letos broučků a berušek. My, deváťáci, jsme
s vystoupením přišli na řadu jako poslední. Připravili jsme si společně tradiční
hitparádu, tentokrát na téma - filmové hity. Nesměl chybět Madagaskar, Titanik,
Slunce, seno..., ale také Pat a Mat nebo Bob a Bobek. Při závěrečné písni jsme všichni
pochopili, že se nám vůbec nechce odejít.
Letošní Jarmark se jako každý rok velice povedl. Myslím si, že si ho užili nejen
všichni vystupující žáci, ale také rodiče a diváci.
(Iva Jordánková, IX. třída)

Zdravá pětka - v pátek 17. května se děti
z 1., 2. a 3. třídy a o 14 dnů později i žáci 4., 5. a
6. třídy zúčastnili Zdravé pětky - vzdělávacího
projektu o zdravé výživě. Tento program
poskytuje nadační fond Albert zdarma. Formou
her a soutěží se tento
program snaží podnítit
u dětí nejen pozitivní
vztah k ovoci a
zelenině, ale i vztah ke správnému stravování jako takovému.
Projekt se dětem velmi líbil..
program poskytuje Nadační fond Albert zdarma.

V sobotu 18. května se děti z přírodovědného kroužku vypravily do Ostravy
na Teraburzu (kde pořídily několik dalších přírůstků do školního ZOO koutku)
a odpoledne pak strávily v ZOO.

I žáci páté a deváté třídy absolvovali na konci měsíce května tzv.
celorepublikové srovnávací testy. Testování žáků ale na naší škole provádíme již
dlouho (SCIO testy). Jejich výsledky mohou sloužit k porovnání znalostí s žáky jiných
škol...

Den dětí.
Již tradičně tento den připravovali „ti starší“ soutěže pro „ty
mladší“. O zbytek zábavy se pak postaral DJ Paul Doktor. Připravené byly soutěže
v tancích i diskotéka. Akce se moc povedla 

Od pondělí 17. června do středy
19. června 47 dětí z první až páté třídy
jelo na tradiční školu v přírodě. I
tentokrát místem jejich pobytu byly
Trojanovice. Letošní rok byl ve znamení
Šmoulů. V táboře děti opět hrály
nejrůznější hry a sportovaly. V úterý
čekala ty starší tradiční cesta lanovkou na
Pustevny a výstup na Radhošť. Letošní
pobyt se opět vydařil 

Ve pátek 21. června se žáci ze 4.,
5. a 6. třídy zúčastnili v Suchdole nad Odrou akce pořádané regionem Poodří –
Zemědělství v Poodří. K vidění byl model farmy s přednáškou o klasickém
zemědělství, prezentace zemědělských strojů a zemědělské techniky, výstava
hospodářských zvířat. Mohli se svézt na koních a okusit jogurty a vitaminové nápoje.

I v letošním roce v rámci evaluace proběhlo testování SCIO. Toho letošního se
zúčastnili žáci ze 4., 5., 6., 7., 8. a 9. třídy. Proběhlo testování obecných studijních
předpokladů, znalostí v jazyce českém, matematice, čtenářské gramotnosti a klíčových
kompetencí. Špičkových výsledků (percentil větší než 90) v tomto školním roce
(v porovnání s žáky ostatních škol v republice) dosáhli:
o v testech z českého jazyka – Johanka Janošíková (9. třída), Tereza Poláčková
(9. třída), Iva Jordánková (9. třída), Anežka Říhová (9. třída), Katka
Šimurdová (9. třída) a Kristýna Tymlová (8. třída)
o v testech z matematiky – Vojtěch Říha (7. třída)
o v testech z obecných studijních předpokladů – Tereza Poláčková (9. třída),
Johanka Janošíková (9. třída)
o v testech zjišťující znalost klíčových kompetencí – Ondřej Fabian (8. třída), Tina
Galiová (8. třída), Adéla Sobotíková (8. třída)

V pátek 28. června na SLAVNOSTNÍM ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
již tradičně byly předány nejúspěšnějším žákům pochvaly ředitele školy a trička
s logem školy. Mezi oceněnými byli:
o Anetka Rapčanová (2. třída) - za úspěšnou reprezentaci školy (2. místo
v okrskovém kole recitační soutěže)
o Anežka Říhová (9. třída) - za úspěšnou reprezentaci školy (3. místo v okrskovém
kole recitační soutěže), za úspěšnou reprezentaci školy v okresním kole dějepisné
olympiády a za výborný prospěch v 1. a ve 2. pololetí školního roku
o Dominik Bělunek (1.třída) - za úspěšnou reprezentaci školy (3. místo
v okrskovém kole lehkoatletického trojboje)
o Filip Žárský (5. třída) - za úspěšnou reprezentaci školy (3. místo v okrskovém
kole lehkoatletického trojboje)
o Johanka Janošíková (9. třída) za úspěšnou reprezentaci školy (3. místo)
v okresním kole v soutěži v anglické konverzaci, za úspěšnou reprezentaci školy
v okresním kole Olympiády v českém jazyce a za výborný prospěch v 1. pololetí
o Lucka Jordánková (5. třída) za úspěšnou reprezentaci školy (2. místo
v okrskovém kole recitační soutěže)
o Maruška Palová (1. třída) – za úspěšnou reprezentaci školy (1. místo
v okrskovém kole lehkoatletického trojboje)
o Michal Mrkvica (6. třída) za úspěšnou reprezentaci školy (2. místo v okrskovém
kole recitační soutěže)
o Ondřej Fabian (8. třída) - za výborný prospěch v 1. pololetí školního roku
o Tereza Poláčková (9. třída) - za výborný prospěch v 1. a ve 2. pololetí školního
roku a za úspěšnou reprezentaci školy v okresním kole Olympiády v českém
jazyce
o Vojtěch Říha (7. třída) - za výborný prospěch v 1. a ve 2. pololetí školního roku
Na ocenění za celoroční aktivní pomoc učitelům či za práci pro třídu, plnění služby
bylo navrženo 40 žáků. Tradičně již prvňáčci dostali knihu a deváťáci na památku
na základní školu šerpu s nápisem „Absolvent ZŠ 2013“.
Závěrem bych chtěla poděkovat zřizovateli i všem rodičům za pomoc při organizování
nejrůznějších akcí školy. Kolegům a správním zaměstnancům ze základní i mateřské
školy děkuji za spolupráci, rodičům a přátelům školy přeji příjemnou dovolenou
a dětem zasloužené prázdniny. V pondělí 2. září opět na shledanou.
PaedDr. Blanka Šťastná, ředitelka školy
Download

Školní očko - červen 2013