STUDIJNÍ MATERIÁL
k modulu
Nové systémy a technologie dokončovacích prací
interiérů
k projektu
Rozvoj dalšího profesního vzdělávání v Jihomoravském
kraji
CZ.1.07/3.2.04/01.0045
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
NOVÉ SYSTÉMY A TECHNOLOGIE
DOKONČOVACÍCH PRACÍ INTERIÉRŮ
Ing. Zdeněk Pavlík,
Ing. Libuše Sýkorová
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Lektoroval:
© Ing. Zdeněk Pavlík
Ing. Libuše Sýkorová – kap. 2.7
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Obsah
1
Úvod ................................................................................................................................... 6
2
Přípravné malířské práce .................................................................................................... 6
2.1
Druhy podkladů .......................................................................................................... 6
2.1.1
Omítky jsou nejčastějším podkladem pro malby ............................................... 6
2.1.2
Sádrokarton ........................................................................................................ 7
2.1.3
Dřevěné podklady .............................................................................................. 7
2.1.4
Plátno .................................................................................................................. 8
2.1.5
Papír ................................................................................................................... 8
2.1.6
Plasty .................................................................................................................. 8
2.1.7
Sklo..................................................................................................................... 8
2.1.8
Kovové podklady ............................................................................................... 8
2.2
Způsoby přípravy podkladů ....................................................................................... 8
2.2.1
Nové podklady ................................................................................................... 8
2.2.2
Staré podklady .................................................................................................... 8
2.3
Přípravné práce na nové vápenné omítce ................................................................... 9
2.3.1
Technologický postup ........................................................................................ 9
2.3.2
Broušení a oprášení omítky ................................................................................ 9
2.3.3
Pačokování ......................................................................................................... 9
2.3.4
Sádrování ............................................................................................................ 9
2.3.5
Napouštění mýdlovým roztokem ..................................................................... 10
2.4
Přípravné práce na staré vápenné omítce ................................................................. 10
2.4.1
Technologický postup ...................................................................................... 10
2.5
Přípravné práce na nové sádrové omítce .................................................................. 10
2.5.1
Technologický postup: ..................................................................................... 11
2.6
Přípravné práce na již malované sádrové omítce ..................................................... 11
2.7
Přípravné práce na sádrokartonu .............................................................................. 11
2.7.1
Výskyt a opravy trhlin ...................................................................................... 11
2.7.2
Oprava poškozeného povrchu sádrokartonových desek .................................. 12
2.7.3
Finální provedení povrchů sádrokartonů .......................................................... 13
2.7.4
Tmelení............................................................................................................. 13
2.7.5
Penetrace .......................................................................................................... 14
2.7.6
Nátěry ............................................................................................................... 15
2.7.7
Malířské techniky pro úpravy stěn se sádrovými stěrkami .............................. 15
2.7.8
Tapety ............................................................................................................... 16
2.8
Přípravné práce na cementové omítce ...................................................................... 16
2.8.1
Technologický postup na nové cementové omítce: ......................................... 16
2.8.2
Neutralizace žíravosti omítky........................................................................... 16
2.9
Přípravné práce na ostatních podkladech ................................................................. 16
3
Malby vodovými pojivy ................................................................................................... 18
3.1
Zhotovení malby průmyslově vyrobenými nátěrovými hmotami ............................ 18
3.2
Tónování průmyslově vyrobených nátěrových hmot ............................................... 21
3.3
Příprava omítek ........................................................................................................ 22
3.4
Nanášení průmyslově vyrobených barev ................................................................. 22
3.5
Údržba nářadí a okolí ............................................................................................... 23
4
Barevné odstíny ................................................................................................................ 23
Barvy podvojné – sekundární ............................................................................................... 24
4
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
5
6
7
8
9
Barvy potrojné - terciální .................................................................................................... 25
Psychologické působení barev ............................................................................................. 25
Barvy teplé ....................................................................................................................... 25
Barvy studené ................................................................................................................... 25
Barvy neutrální ................................................................................................................. 26
Barvy doplňkové .............................................................................................................. 26
Nanášení barev ................................................................................................................. 27
5.1
Vodové nátěrové hmoty při malování nanášíme ...................................................... 27
Zásady při nanášení barev ................................................................................................ 27
6.1
Nanášení štětkou, štětci ............................................................................................ 27
6.2
Nanášení stříkáním ................................................................................................... 28
6.3
Nanášení válečkem ................................................................................................... 29
6.4
Nanášení tupováním ................................................................................................. 29
6.5
Šumrování nátěru ..................................................................................................... 30
Přípravné práce natěračské ............................................................................................... 30
7.1
Příprava nových podkladů ........................................................................................ 30
7.1.1
Přípravné práce na dřevěných podkladech ....................................................... 30
7.1.2
Přípravné práce na kovových podkladech ........................................................ 32
7.1.3
Příprava skla a umělých hmot .......................................................................... 32
7.1.4
Přípravné práce na omítkách ............................................................................ 33
Tapetování ........................................................................................................................ 34
8.1
Druhy tapet .............................................................................................................. 34
8.2
Zásady při pořizování tapet ...................................................................................... 36
Eurorole ............................................................................................................................ 36
8.3
Organizace pracoviště .............................................................................................. 36
Pomůcky pro tapetování ................................................................................................... 37
8.4
Příprava lepidel ........................................................................................................ 37
8.5
Příprava podkladů .................................................................................................... 37
Minerální podklady .......................................................................................................... 38
Dřevěné podklady ............................................................................................................ 38
Kovové podklady ............................................................................................................. 38
Tapetované plochy ........................................................................................................... 38
8.6
Lepení tapet .............................................................................................................. 38
8.6.1
Postup tapetování ............................................................................................. 38
8.6.2
Tapetování stropu ............................................................................................. 39
8.6.3
Tapetování v rozích .......................................................................................... 39
8.6.4
Překážky na stěnách ......................................................................................... 39
Dokončovací práce při tapetování ........................................................................................ 40
Dekorativní omítky .......................................................................................................... 40
9.1
Benátský štuk ........................................................................................................... 40
Historie benátského štuku ................................................................................................ 41
Technologie ...................................................................................................................... 41
9.2
Armourcolor ............................................................................................................. 41
9.3
Imitace betonu .......................................................................................................... 42
Technologie ...................................................................................................................... 42
Imitace betonu .................................................................................................................. 42
5
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Úvod
1
Za první malířskou výzdobu stěn lze považovat jeskynní malby z mladší doby kamenné. Malba
interiérů provází celý kulturní vývoj lidstva a již zdaleka nemá pouze ochranný a hygienický význam,
důležitou roli hraje také otázka estetiky. V současné době je k dispozici obrovská škála nejrůznějších
materiálů a pomůcek, které napomáhají k zvládnutí náročných požadavků současných zákazníků.
Ochranná funkce nátěru je důležitá především tam, kde působí povětrnostní vlivy. V interiérech mají
povrchové úpravy hlavně význam estetický a hygienický.
--------------------------------
--------------------------------
Přípravné malířské práce
2
2.1
Druhy podkladů
Podkladem pro malbu mohou být:
omítky,
sádrokarton,
dřevěné desky,
překližky,
laťovky,
dřevovláknité a dřevotřískové desky,
plátno,
papír,
plasty,
sklo i kovy.
K odbornosti malíře patří i znalost složení a vlastností podkladů, na kterých pracuje, aby od začátku
malování stanovil nejsprávnější technologické postupy, vyhnul se komplikacím při práci a vadám v
ukončeném díle. Jen tak může být výsledná malba řemeslně dokonalá a esteticky působivá.
2.1.1 Omítky jsou nejčastějším podkladem pro malby
Omítky vápenné se zhotovují z říčního i kopaného písku a vápna. Omítka, která obsahuje jen
kopaný písek (příliš hlinitý) a málo vápna, je nekvalitní. Drolí se a označuje se jako omítka hubená.
Omítka, která obsahuje přebytečné množství vápna bývá hodně rozpraskaná. Vápenná omítka je
středně savá, hrubší a žíravá.
6
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Omítky nastavené (vápeně cementové) jsou směsi dobré vápenné omítky s přísadou cementu.
Vyskytují se na příčkovém zdivu apod. Jsou tvrdé, méně savé a žíravé.
Omítky sádrové jsou zhotoveny ze sádry smíšené s vápenným mlékem nebo klihovou vodou z
kostního klihu. Vyskytují se hlavně v reprezentačních místnostech. Jsou po vybroušení velmi
hladké, savé, nežíravé.
Omítky kletované - základem je hrubší vápenná omítka, kterou malíř potáhne (kletuje) sádrovou
kaší. Mají vlastnosti jako sádrové.
Omítky cementové jsou tvrdé a neprodyšné. Vyskytují se v dílnách, prádelnách apod. Jsou tvrdé,
hladké, žíravé. Malby a nátěry na nich lze provádět po speciální přípravě nebo speciálními
nátěrovými hmotami.
2.1.2 Sádrokarton
Sádrokarton je oblíbeným materiálem současných interiérů. Sádrokartonové konstrukce jsou tvořeny
sádrokartonovými deskami připevněnými na podkonstrukci z kovových nebo dřevěných profilů.
Vložením vhodné izolace do meziprostoru konstrukce se dá dosáhnout zlepšení tepelných
a zvukových vlastností. Důležitá je ohleduplnost k životnímu prostředí.
Sádrokartonové desky jsou složené ze sádrového jádra obaleného speciálním kartonem. Jádro je
vyrobeno jako směs sádry a rozvlákněného papíru, případně skleněných vláken a dalších přísad.
Desky se vyrábějí v různých velikostech, tloušťkách a kvalitě.
2.1.3 Dřevěné podklady
Jsou určeny především k nátěrům, lze na nich však také po speciální přípravě (penetraci) malovat.
Desky z rostlého dřeva měkkého nebo tvrdého. Dřevo měkké je savé, dřevo tvrdé méně savé.
Překližky jsou složené ze tří i více vrstev. Na jádro z měkkého dřeva jsou nalepeny tvrdé dýhy
dubové, bukové, olšové, třešňové aj., podle kterých se překližka pojmenovává. Jsou méně savé.
Laťovky - jsou lepené desky vyrobené oplášťováním středu z měkkého dřeva dýhami. Střed
laťovky je sestaven z latěk spojovaných obvykle lepením. Savost laťovky závisí na tvrdosti dýhy.
Velkoplošné aglomerované desky se vyrábějí lisováním dřevěného odpadu, drtí, třísek, pilin i
jiných hmot s přísadou umělých pryskyřic. Rozlišujeme:
a) Dřevovláknité desky, např. sololit.
b) Dřevovláknité desky měkké, např. hobra.
c) Dřevotřískové desky (nahrazují rostlé dřevo).
d) Desky lignátové, cementotřískové, eternitové aj.
7
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
2.1.4 Plátno
Používá se při bandážování rohů a trhlin v omítce, pro divadelní dekorace, umělecké práce apod.
Vhodné je plátno z přírodních materiálů lněné, konopné, bavlněné a juta (pytlovina), která má hrubší
strukturu. Nehodí se plátna z umělých vláken, protože nesají a nedrží barvu.
2.1.5 Papír
Používá se šablonový (obsahuje hadrová vlákna), pauzovací (průsvitný), lepenkový, balicí, akvarelový
a kladívkový (na zhotovení návrhů maleb), tapetový, novinový aj.
2.1.6 Plasty
Nové umělé hmoty se většinou nemalují a nenatírají. Mají z výroby povrch upravený. Pro obnovu
poškozeného povrchu musí být speciálně připraveny. Používají se tenké umělé fólie jako pomocný
materiál.
2.1.7 Sklo
Slouží jako podklad jen výjimečně. Zhotovují se na něm malby a nátěry dočasné. Používá se hlavně
jako podklad písmomalířský.
2.1.8 Kovové podklady
Pod běžné vodou ředitelné barvy musí být speciálně připraveny, aby nekorodovaly. Přímo na ně lze
nanášet jen speciální, vodou ředitelné nátěrové hmoty. Běžně slouží jako natěračský podklad.
2.2
Způsoby přípravy podkladů
Každý druh podkladu vyžaduje speciální přípravu. Závisí to jednak na materiálu, ze kterého je podklad
zhotovený, ale také jde-li o podklad vnitřní nebo vnější, nový nebo již malovaný atd.
2.2.1 Nové podklady
Většinou vyžadují broušení, tj. odstranění hrubosti, nerovnosti a nečistoty. Dále napouštění, např.
vápenným mlékem, fermeží, klihovou vodou a jinými roztoky, které zpevní podklad. Také
zneutralizování zásadité reakce (žíravosti omítek) a čerstvého pačoku.
2.2.2
Staré podklady
Musíme často zbavit starých vrstev, např. seškrabáním. Dále provádíme izolování různých
nežádoucích skvrn, dezinfekci a zpevňování podkladů napouštěním. Praskliny, díry, špatné spoje a
nerovnosti na podkladech vyspravujeme sádrováním, tmelením a bandážováním.
8
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
2.3
Přípravné práce na nové vápenné omítce
Pracovat můžeme jen na zcela vyzrálé omítce.
2.3.1 Technologický postup
1.
Broušení, oprášení.
2.
Pačokování — není-li již pačokovaná.
3.
Sádrování.
4.
Napouštění mýdlovým roztokem.
2.3.2 Broušení a oprášení omítky
Brousíme širokou stěrkou, starší škrabkou, kouskem ploché dřevěné desky (točivým způsobem),
hrubším skelným papírem na podložce apod. Tímto odstraníme vystouplá zrnka písku. Postupujeme
ve vodorovných pásech shora dolů.
Uvolněný písek z omítky oprášíme smetáčkem nebo starší suchou štětkou. Potom zameteme
podlahu.
2.3.3 Pačokování
Tato fáze přípravy znamená zpevňování omítky vápenným mlékem. Byla- li již omítka pačokována
zedníky, tento úkon vynecháme a začneme broušením.
2.3.4 Sádrování
Sádru používáme bílou. Pro přípravu sádry jsou vhodné gumové kelímky, ze kterých se ztvrdlá sádra
snadno odstraňuje.
Obrázek 1.
Broušení vápenné omítky, sádrování, vlhčení staré malby
9
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
2.3.5 Napouštění mýdlovým roztokem
Mýdlovým roztokem vytvoříme na omítce nesavý povlak, který umožňuje dobré roztírání barvy, čistotu
nátěru a současně neutralizuje žíravost čerstvého pačoku a omítku zpevní. Mydlení je zejména nutné
před nátěrem barvou s kostním klihem. Mydlení provedeme po sádrování, jinak by sádra nedržela.
Přípravné práce na staré vápenné omítce
2.4
Za starou omítku považujeme každou omítku, na které bylo již alespoň jednou malováno.
2.4.1 Technologický postup
1. Odstranění staré malby za mokra.
2. Dle potřeby zpevnění omítky.
3. Sádrování děr a trhlin.
4. Dle potřeby mydlení, různé izolace aj.
Nejprve zjistíme, v jakém stavu plochy jsou. Na pevné omítky s jednou nebo i se dvěma vrstvami
kvalitní malby lze přímo nanášet barvy oklížené škrobovým klihem.
Malbu s mnoha vrstvami nebo zvětralou malbu musíme odstranit:
a) Pokud je na omítce jen jedna vrstva a potřebujeme ji odstranit, vymýváme malbu čistou vodou
pomocí krátké štětky. Vodu občas vyměňujeme.
b)
Je-li na omítce více vrstev, musíme je seškrabat, neboť nový nátěr by puchýřovatěl, praskal a
opadával.
1. Plochu navlhčíme vodou pomocí štětky nebo stříkačky a nasátou změklou malbu
seškrabujeme stěrkou. Postupujeme asi po 1 m.
2. Zbytky malby v pórech omítky vymyjeme pomocí krátké štětky.
Odstraňování starých maleb za sucha je zdraví škodlivé. Vdechujeme prach a bakterie. Aby se
zničily choroboplodné zárodky, přidává se do vody k vlhčení a mytí dezinfekční přípravek.
Zpevnit drolivou omítku můžeme vápenným mlékem, vápenomýdlovým roztokem, klihovou vodou
apod. Roztoky nanášíme štětkou.
2.5
Přípravné práce na nové sádrové omítce
Pracovat můžeme jen na zcela vyschlé omítce. Suchost omítky zjistíme, když na malou plochu
naneseme klihovou barvu. Vyschne-li rychle nátěr, omítka je suchá.
10
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
2.5.1 Technologický postup:
1. Broušení skelným papírem č. 80 na podložce, přitom kontrolování roviny hranou pravítka. 2.
Důkladné oprášení, zametení podlahy.
3. Sádrování nedostatků, přebroušení a oprášení sádrovaných míst.
4. Napouštění omítky. Podle savosti omítku napouštíme jedenkrát i vícekrát:
a)
Teplou lněnou fermeží ředěnou olejovým ředidlem — nejčastěji.
b)
Klihovou vodou z kostního klihu.
c)
Směsí mýdla, klihu a kamence.
d)
Novodobými napouštědly, např. latexovým.
Na omítku napuštěnou fermeží můžeme malovat i natírat olejovými nebo syntetickými barvami.
Případné nedostatky vyspravíme olejovým tmelem.
2.6
Přípravné práce na již malované sádrové omítce
Malbu z omítky odstraníme umytím vodou pomocí štětky. Vodu často vyměňujeme. Při odstraňování
staré malby ze sádrové omítky nesmíme použít škrabku, abychom omítku nepoškodili. Sádrová
omítka je měkká, snadno ji můžeme poškodit.
Sádrové výzdoby — štuky zbavíme staré malby vymytím vodou, a to pomocí krátké štětky nebo
štětce a měkkého dřívka.
Umyté plochy vyspravíme bílou sádrou, kterou po vyschnutí přebrousíme skelným papírem a
oprášíme.
Je-li omítka zvětralá, znovu ji napustíme – zpevníme například řídkou fermežovou barvou nebo
klihovou vodou apod. Po vyschnutí již nanášíme barvy jako u nové sádrové omítky.
2.7
Přípravné práce na sádrokartonu
Sádrokartony nabízejí nepřeberné množství povrchových úprav, mezi které například patří lakování,
nátěry, tapety, malby či keramické obklady. Barvy se na sádrokartonových doplňcích vyjímají
obzvláště hezky díky rovnému a hladkému povrchu sádrokartonu.
2.7.1 Výskyt a opravy trhlin
Vzhledem k principu sádrokartonových konstrukcí může docházet k tvorbě trhlin a prasklin, zejména
vlivem dotvarování, vyzrávání a vysychání okolních konstrukcí a celých staveb. Tyto trhliny nemusí
mít vliv na funkčnost sádrokartonových konstrukcí, jde většinou o estetické závady a poškozený
sádrokarton lze opravit bez vážnějších následků. Veškeré opravy se doporučuje provádět po
vyloučení objemových, teplotních či vlhkostních změn v objektu. Zejména u půdních vestaveb a úprav
11
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
podkrovních prostor je vhodné vyčkat 1 až 2 roky a poté provést opravy prasklin i s ohledem na
plánovanou obnovu maleb v prostorách.
a) drobné praskliny:
obvodové části (rohy):
- odstranění stávajících akrylových tmelů
- aplikace nového akrylového tmelu
vlasové trhliny v ploše:
- přetmelení vhodným tmelem se překryjí při další malbě
b) praskliny velkého rozsahu:
v rozích:
- odstranění akrylového či sádrového tmelu
- aplikace papírové separační pásky
- nové vytmelení sádrovým tmelem
- odříznutí papírové separační pásky
- vytmelení rohu akrylovým tmelem.
plochy:
- proříznutí praskliny do tvaru V
- zabroušení trhajícího se papíru sádrokartonových desek
- vytmelení vhodným tmelem (možno použít výztužnou pásku).
U
prasklin
velkého
rozsahu
se
musí
především
zjistit
důvod
vzniku
prasklin.
Příčiny mohou být z důvodu statických změn, při neodborném zásahu do již hotových
sádrokartonových konstrukcí, případně nesprávně provedených sádrokartonových konstrukcí. Je
vhodné konzultovat problém s odborně způsobilou (certifikovanou) osobou.
2.7.2 Oprava poškozeného povrchu sádrokartonových desek
V případě většího poškození povrchu sádrokartonových desek, kdy už nestačí pouhé přetmelení
poškozeného místa se provádí oprava vyříznutím a nahrazením poškozené části desky:
12
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
vezme se kus sádrokartonové desky (stejné tloušťky jako je poškozená deska) větší než je
poškozené místo, které je potřeba opravit
na poškozeném opláštění se vyznačí obvod nového kusu desky
vyřízne se podle vyznačeného obvodu poškozená část desky a opatrně se vyjme
hrany ve výřezu se upraví tak, aby vytvářely spáru ve tvaru V
do dutiny se vloží dvojice profilů nebo latí a přišroubuje
nový připravený kus desky se se připevní šrouby k profilům nebo latím
spáry se přetmelí pomocí výztužné pásky a po zaschnutí tmelu přebrousí
2.7.3 Finální provedení povrchů sádrokartonů
Pro finální provedení povrchů je možno používat:
nátěry - omyvatelné disperzní nátěry z umělých hmot, olejové barvy, olejové laky, matové
laky, akrylátové barvy, polymerové barvy, polyuretanové barvy, epoxidové barvy - vždy je
nutno akceptovat doporučení výrobce barvy či laku,
nevhodné jsou barvy na minerálním základě (vápenné, silikátové a s vodním sklem),
omítky - umělé omítky, válečkové, strukturální apod. - vždy je nutno akceptovat doporučení
výrobce omítky,
tapety - papírové, textilní či z umělých hmot - vždy je nutno akceptovat doporučení výrobce
tapet, použít lze všechna běžná tapetová lepidla,
keramické obklady - vhodné jsou keramické obkládačky, kameninové obklady i skleněná
mozaika, maximální formát obkladového materiálu činí 300 x 300 mm, v místech
ostřikovaných vodou je třeba pod obklad aplikovat hydroizolační nátěr, všechny typy mohou
být lepeny příslušnými lepidly.
2.7.4 Tmelení
Tmelení je závěrečný pracovní úkon v technologii montáže sádrokartonových konstrukcí. Při tmelení
řeší nejen spoje mezi jednotlivými deskami, ale i kouty, hrany a rohy. Tmelení významně ovlivňuje jak
estetické vlastnosti (kvalitu a rovinnost povrchu), tak i stavebně fyzikální vlastnosti (statické, akustické,
požární atd.) hotové konstrukce. Tmelení se provádí až po dokončení a potřebném vyschnutí vlhkých
procesů ve stavbě, po uzavření stavby proti vlivům povětrnosti (osazená okna, dveře apod.) a bez
vystavování konstrukce vlivům náhlých teplotních a vlhkostních změn. Tmelení se provádí při
teplotách prostředí i podkladu min. +5oC a relativní vlhkosti vzduchu max. 65%.
13
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
2.7.5 Penetrace
Po tmelení je nutné upravit podklad sádrokartonu před povrchovou úpravou penetrací. Penetrace se
provádí vždy a před jakoukoliv povrchovou úpravou, tj. před nátěry, malbami, tapetováním i obklady.
Penetrační materiály jsou vodou ředitelné disperze s vysokou prodyšností pro vodní páry. Penetrace
mají vyrovnat rozdílnou nasákavost sádrokartonu a spárovacího tmelu, zvýšit přilnavost či opticky
sjednotit podklad. Bývají s jemným plnivem nebo obsahují pigmenty. Vyrábějí se i speciální penetrace
na bázi rozpouštědel. Tyto penetrace jsou důležité při odstraňování žloutnutí kartonu dlouho
vystaveného kombinaci vlhkosti a slunečního záření bez včasného penetrování standardními vodou
ředitelnými prostředky.
Účel penetrace
zpevnit podklad,
snížit nasákavost podkladu,
zvýšit přilnavost další vrstvy,
vázat prachové součásti,
zabránit žloutnutí kartonu ve styku se sluncem,
opticky sjednotit podklad,
usnadnit pozdější odstranění tapet.
Jednotlivé typy penetrací mohou zajišťovat všechny nebo pouze některou z výše uvedených funkcí.
Na sádrokarton se musejí vždy použít penetrace přímo pro sádrokarton určené a neměly by se
nahrazovat nátěrem naředěné barvy, protože ta nikdy nemůže splnit všechny požadované funkce a
výsledkem jsou pak v malbě vyznačená místa spár, odloupaný karton pod obklady apod. Některé
nátěrové materiály již samy penetraci obsahují.
U penetrací je nutné přesně dodržovat předepsané poměry ředění a počty vrstev, protože nejenom
nepenetrovaný nebo málo penetrovaný povrch, ale i penetrace s příliš velkou koncentrací není
vhodná, protože přinese pro vodu v podstatě uzavřený povrch, který je překážkou správného
zakotvení následné malby. Penetraci je nutno sladit s materiálem povrchové úpravy a je nutné, aby
vždycky před dalším opracování zcela vyschnula. Nanáší se kartáčem nebo štětcem a před
nanesením se ředí ve vhodném poměru podle pokynů výrobce.
14
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
2.7.6 Nátěry
Paleta použitelných barev po sádrokartonové plochy je široká. Lze použít omývatelné disperzní nátěry
s plnivem z křemičitého písku, omítky z umělých pryskyřic, olejové barvy i transparentní laky, barvy na
bázi polymerických pryskyřic, polyuretanové barvy i barvy epoxidové. Je vhodné používat barvy
výrobcem po sádrokarton přímo deklarované. Nevhodné jsou barvy na minerálním základě (vápenné,
silikátové a s vodním sklem), nehodí se klasické hlinky. Disperzní silikátové barvy se mohou použít
pouze tehdy, pokud výrobce zaručí jejich vhodnost a poskytne přesné pokyny pro jejich zpracování.
Jestliže mají být splněny určité užitkové vlastnosti těchto nátěrů např. omyvatelnost, musí být
výrobcem zvlášť zaručeny. Sádrokarton lze i lakovat, ale pak je doporučováno dvouvrstvé opláštění
a zvláštní tmelení. Na tuto povrchovou úpravu je nutno vzít ohled již v projektu.
Malovat se začíná základovým nátěrem, který však není třeba, pokud se vyhneme sytým odstínům.
Prvním krokem je nanesení zředěné barvy na penetraci, ideální poměr je uváděn 1:30. Je nezbytné
sladit zvolený typ penetrace s typem barvy a barvu naředit přesně podle pokynů výrobce. Nejvhodnější
je barvu nanášet válečkem. Práce s ním je rychlá a váleček ideálně pokrývá povrchy. Na válečkem
těžko dostupná místa se používá plochá štětka. Při nanášení štětkou může u některých velmi
měkkých finálních tmelů dojít k vymývání tmelu, a proto nanášení štětkou vyžaduje cit.
Stříkání barev na sádrokarton se nedoporučuje, protože stříkáním se do sádrokartonu zanáší
neúměrně vysoké množství vody, která vede k možným objemovým změnám sádrokartonu a
následným možným vlasovým trhlinám zvláště v příčných, páskou neošetřených spárách. Technologie
stříkání se smí použít pouze na doporučení a odpovědnost výrobce barvy.
2.7.7 Malířské techniky pro úpravy stěn se sádrovými stěrkami
Tenkovrstvé sádrové omítky a stěrky jsou ideálním materiálem nejen pro finální přípravu a vyrovnání
povrchů stěn před malováním, ale také pro opravy a renovace stávajících povrchů. Výsledkem může
být absolutně hladká, alabastru se podobající stěna s jemným a na dotek příjemným povrchem. Stěny
se dají také zdobit různými metodami plastických dekorací.
15
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
2.7.8 Tapety
Jako povrchová úprava mohou sloužit i tapety. Tapety jsou dekorace používané ke zkrášlení a
vylepšení vlastností interiérových zdí domů, bytů, kanceláří, obchodů a dalších vnitřních prostor.
Obvykle se prodávají v rolích o rozměrech 53 centimetrů krát 10 metrů. Na stěnu se lepí pomocí
speciálního tapetového lepidla a vyžadují rovnou a čistou podkladovou plochu. Vyrábí se reliéfním
tiskem, hlubotiskem, sítotiskem a rotačním tiskem. Tapety fungují také jako tepelný a hlukový izolátor.
Oproti některým jiným dekorativním a obkladovým materiálům je lze poměrně lehce instalovat a ještě
snadněji odstranit.
2.8
Přípravné práce na cementové omítce
Cementové omítky jsou pro svou hladkost a žíravost málo vhodné pro malířské práce. Zvětrání
žíravých látek přirozenou cestou trvá asi půl až jeden rok. Proto se zvětrání urychluje.
2.8.1 Technologický postup na nové cementové omítce:
1. Obroušení skelným papírem č. 80 na podložce.
2. Důkladné oprášení, zametení podlahy.
3. Vyspravení nedostatků cementovou kaší, sádra vypadává.
4. Neutralizování alkality (žíravosti).
5. Vyspravení případných nedostatků sádrou.
6. Nanášení barev.
Neutralizace žíravosti omítky
2.8.2
Omítku několikrát po sobě omyjeme slabým neutralizačním roztokem kyseliny solné nebo
a)
octové (octem). Důkladně opláchneme vodou.
Omítku opláchneme roztokem fluátu nebo jiným speciálním přípravkem. Ředíme dle návodu
b)
výrobce.
Všechny neutralizační roztoky nanášíme štětkou nebo štětcem.
Ze staré, již malované cementové omítky odstraníme vrstvu barvy, a to umytím vodou pomocí krátké
štětky. Omítka je již zvětralá, proto ji nemusíme neutralizovat. Nedostatky zasádrujeme a nanášíme na
novou malbu.
2.9
Přípravné práce na ostatních podkladech
Kletovaná omítka sádrou a sádrokarton
se připraví podobným způsobem jako nová sádrová omítka.
Dřevěné podklady
16
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
vybrousíme skelným papírem a napustíme lněnou fermeží. Příprava bude podrobně popsána
v kapitole o natěračských pracích.
Plátno napneme pomocí hřebíčků na rám nebo připevníme na pevný podklad a
napustíme:
a)
klihovou vodou
b)
řídkou latexovou barvou nebo pojivem apod
c)
natřeme šepsem (směs plavené křídy, běloby, klihu, škrobu, fermeže a glycerinu)
Papír
navlhčíme vodou a v okrajích přilepíme na rám nebo prkno. Při schnutí se papír vypne.
Lepenku a karton
připevníme pomocí hřebíčků na rám a natřeme klihovou vodou nebo řidší latexovou barvou.
Papír pro řezání šablon napustíme fermeží.
Plasty
umyjeme, odmastíme, zdrsníme skelným papírem, oprášíme a natřeme natěračskou barvou.
Nedostatky vytmelíme.
Sklo
umyjeme a odmastíme.
Kovové podklady
zbavíme nečistot a rzi. Natřeme základní antikorozní barvou nebo speciální nátěrovou
barvou. Příprava bude podrobně popsána v kapitole o natěračských pracích.
Kletování vápenné omítky sádrou, broušení omítek
--------------------------------
--------------------------------
17
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Malby vodovými pojivy
3
Malbou upravujeme povrch omítek stropů a stěn z důvodů konzervačních (zpevňování), ochranných,
estetických a hygienických. Jednotlivé malby mají název podle použitého pojiva v nátěrové hmotě.
Pro vnější malby můžeme použít jen ty nátěrové hmoty, jejichž pojivo je po zaschnutí vodou
nerozpustné a nepodléhá povětrnostním vlivům.
Fáze maleb s vodovými pojivy
Fáze přípravná
Fáze prováděcí
Fáze dokončovací
Broušení podkladu.
Míchání barev — příprava plniva,
Vyspravení malovaných ploch.
Odstranění starých vrstev.
pojiva, klížení, tónování.
Provedení zdobicí malířské
Napouštění podkladů.
Zkouška konzistence, přilnavosti a
techniky.
Vyspravení vad a nerovností. tónu barvy.
Ukončení ploch linkou.
Zpevňování omítek.
Oprava případných nedostatků.
Označení ploch malířskou šňůrou.
Izolování nežádoucích skvrn. Nanášení barvy vhodnou
malířskou technikou.
Měření provedené práce, očištění
nářadí a úklid.
Průběžně
Dodržování bezpečnosti práce a osobní hygieny. Profesionální přístup k zákazníkům.
3.1
Zhotovení malby průmyslově vyrobenými nátěrovými hmotami
Hotově připravené základní bílé barvy obsahují pigmenty (kaolin, běloby), pojivo (klih, syntetická
pojiva), konzervační a dezinfekční látky aj. Někteří výrobci tuzemští výrobci malířských nátěrových hmot
a) HET s.r.o.
Sortimentní nabídka firmy HET je dostatečně pestrá a zajímavá jak pro individuální spotřebitele, tak
i profesionální zpracovatele.
Tabulka 1. Příklady malířských barev HET
KLASIK
Sněhově bílá, matná, otěruvzdorná, vysoce paropropustná,
rychleschnoucí interiérová disperzní barva s vysokou krycí
schopností a roztíratelností, vhodná k nátěrům omítek sanačních
systémů.
18
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
HETLINE IZOL
Bílá, matná, základní izolační barva určená k izolaci skvrn, které při
přetření běžným malířským nátěrem vystupují na povrch (např. od
kouře, sazí, nikotinu,...
HET SAN 2000
Speciální, disperzní, bílá, matná, vysoce paropropustná barva
obsahující biocid s výrazným likvidačním a preventivním
protiplísňovým účinkem. Je určena do vnitřních prostor a je vhodná
pro použití do místností s vyšší vlhkostí a špatnou větratelností
(např. do koupelen, sklepů apod.).
STANDARD:
přírodní malířská tekutá barva s výbornou nyvostí.
PLUS:
přírodní malířská disperzní tekutá barva se zvýšenou
otěruvzdorností.
FLEK – STOP:
Speciální vodouředitelný základní nátěr pro interiéry i
exteriéry určený k izolaci skvrn, které při přetření
běžným (hlavně malířským) nátěrem vystupují na
povrch (zejména skvrny od zateklé vody, nikotinu,
kouře apod.).
PROTIPLÍSŇOVÝ:
Do vlhkých a špatně větratelných prostorů.
19
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
b) Teluria, s.r.o.
Moderní společnost, která vyrábí nátěrové hmoty podle nejnovějších technických i ekologických
standardů. Příklady malířských barev REMAL
c) Mistral Paints, s.r.o.
Společnost je pokračovatelem firmy Mistral, a.s., která byla založena v roce 1996. Navazuje na výrobu
nátěrových hmot a omítek značky Mistral, Příklady malířských barev MISTRAL
DEKOR
Tónovatelná sametově matová dekorativní nátěrová hmota pro
vnitřní použití.
DEKOR ALBICA
Bílá, vysoce odolná, kryvá, prodyšná, omyvatelná a otěruvzdorná
nátěrová hmota pro vnitřní použití. Dekor Albica si zachovává
vlastnosti špičkového nátěru Dekor, oproti sametově bílému
nátěru Dekor Alabaster má nižší bělost, což se odráží ve výrazně
nižší ceně.
d) Primalex a.s.
Primalex a.s je předním výrobcem nátěrových hmot v České republice a na Slovensku.
Příklady malířských barev PRIMALEX
Primalex STANDARD
Tradiční nátěr klasického hlinkového typu pro nenáročné aplikace.
Propustný pro vodní páry.
Primalex PLUS
Otěruvzdorný vnitřní nátěr s vysokou bělostí. Propustný pro vodní
páry.
20
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Primalex Mykostop
Otěruvzdorný
vnitřní
nátěr
s
výbornými
vlastnostmi
pro
obarvování výrobkem Primalex Tekutá tónovací barva. Propustný
pro vodní páry.
Primalex Bonus
Otěruvzdorný
vnitřní
nátěr
s
výbornými
vlastnostmi
pro
obarvování výrobkem Primalex Tekutá tónovací barva. Propustný
pro vodní páry.
Primalex IZOPRIM
Základní nátěrová hmota pro vnitřní prostory i fasády,určená k
izolaci skvrn, které při přetření běžným nátěrem vystupují na
povrch (skvrny od kouře, nikotinu, vody apod.).
Primalex KARTON otěruvzdorný vnitřní nátěr s vysokou bělostí a
výbornou kryvostí. Ideální řešení na sádrokartonové desky.
Propustný pro vodní páry.
Primalex PLASTIK
Otěruvzdorný vnitřní nátěr pro reliéfní malbu. Je plněn přírodním
celulózovým vláknem, které umožní vytvořit reliéfní vrstvu bez
praskání.
3.2
Tónování průmyslově vyrobených nátěrových hmot
Pro tónování jsou nejvhodnější tekuté přípravky, ale můžeme použít i pasty nebo práškové pigmenty.
Všechny nejprve rozmícháme ve vodě a postupně přes síto přidáváme do barvy až na požadovaný
odstín. Počítáme s tím, že barva po vyschnutí bude světlejší.
21
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Tabulka 2. Příklady tónovacích přípravků
Remal Tekutá tónovací barva
Tónovací barva pro všechny malířské, fasádní a latexové
vodouředitelné barvy.
Tónovací barva Remal je vyrobena ze světlostálých
pigmentů, které umožňují použití jak v interiéru, tak v
exteriéru.
Základní řada se skládá ze 14 odstínů, které je možné
různě kombinovat a získat tak další odstíny.
HETCOLOR
Univerzální disperzní tónovací barvy do vnitřních i
venkovních malířských nátěrů, samostatně použitelné.
PRIMATÓN® prášková tónovací barva
Barva „Primatón“ je vyrobena ze světlostálých
pigmentů a je určena především pro tónování
vápenných nátěrů, vápna na bílení a malování,
spárovacích hmot, štuků, cementů, betonových směsí,
škrábaných omítek a i jiných výrobků, kde nosným
plnivem je vápno a cement. Maximální použití do
vápenných nátěrů a jiných směsí je 5%.
3.3
Příprava omítek
Průmyslově vyrobené malířské barvy můžeme použít na všechny druhy omítek. Doporučuje se
zneutralizování žíravého podkladu. Omítky musí být pevné, zbavené starých malovaných vrstev.
Některé druhy hmot se používají na vnitřní i vnější omítky.
3.4
Nanášení průmyslově vyrobených barev
Dobře se nanáší válečkem, štětkou a štětci.
22
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
3.5
Údržba nářadí a okolí
Nářadí, zejména štětky, štětce a válečky ihned po práci dobře vymyjeme vodou. Barvou potřísněné
okolí průběžně utíráme hadrem. Zaschlá barva se z nářadí, parket a různých savých předmětů špatně
odstraňuje, zvláště kapky tekutých průmyslových barev, které obsahují latex.
Pro malířské práce je na trhu mnoho výrobků a stále jich přibývá. Jsou cenově dražší než barvy, které
si ze surovin malíř připraví sám. Mají však výhodu, že urychlují práci. Proto každý rozumný odborník
novinky v oboru neustále sleduje a zvažuje, co je pro jeho praxi nejúčelnější.
--------------------------------
4
--------------------------------
Barevné odstíny
Barevnost předmětů má vliv na psychiku člověka. Všechno kolem sebe vnímáme barevně. Barvu
posuzujeme z hlediska fyzikálního a psychologického. Barvu dále posuzujeme dle barevného tónu,
sytosti a světlosti barvy.
Zásada - pro nátěry v exteriérech používáme zásadně NH připravené výrobcem. NH namíchané
z různých NH nejsou dostatečně světlostálé !
Základní (primární) barvy
Červená
Červená je teplou stimulující barvou. Oživuje nás a
dodává nám odvahu. Symbolizuje krev, vitalitu, sílu
života a energii.
Lidé s oblíbenou červenou barvou rádi šíří po okolí svoji
srdečnost, upřímnost a touhu po spravedlnosti, ale
můžou se také nechat unést k tvrdohlavému prosazování
svých omezených názorů až k agresivitě.
Žlutá
Žlutá je nejjasnější teplou barvou s povzbuzujícím a
rozveselujícím účinkem. Je symbolem moudrosti a
vysoké inteligence. Podporuje myšlení, povzbuzuje
nervy
a
svobodnému
oživuje
vývoji
paměť.
a
Napomáhá
komunikaci
při
uvolnění,
navazování
kontaktů.
23
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Modrá patří ke studeným barvám, symbolizuje moře,
Modrá
nebe, ale i konzervatizmus a povinnosti.
Tmavě modrá – je barvou spolehlivosti, míru a celkově
uklidňuje. Zlepšuje schopnost se soustředit.
Světle modrá -připomíná nekonečnost nebe, přináší
inspiraci a dává nám pocit svobody.
Barvy podvojné – sekundární
Zelená je barvou
+
=
přírody,rovnováhy, klidu
a
naděje.
Působí
uklidňujícím
dojmem a pohled na zelenou barvu
napomáhá regeneraci a načerpání
nové síly.
Oranžová
odstraňuje
těsné
emocionální struktury, udržuje v
+
=
pohybu životní energii. Zajímá vás
svět i lidé okolo. Vyjadřuje kreativitu
a pocity štěstí. Má blahodárný vliv
na trávení.
Fialová patří k chladným barvám.
Působí na centrální nervový systém
+
=
uklidňujícím dojmem a vyvolává
spánek. Fialová je mystická barva,
která je symbolem duchovna, ale i
srdečnosti.
24
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Barvy potrojné - terciální
Vznikají vzájemným mísením barev základních a podvojných. Jako příkld potrojných barev lze uvést
barvu hnědou.
Barvy potrojné
Hnědá je barvou trpělivých a
+
=
spolehlivých lidí - barva země,
pokory.
Jedná
se
o
všední,
nenápadnou až nudnou barvu,
která ale dokáže působit klidně a
důvěrně.
+
Psychologické působení barev
Barvy teplé
Červená, žlutá, oranžová, červenofialová, hnědá, růžová a jejich odstíny vyvolávají dojem tepla,
povzbuzují k činnosti, dráždí, naplňují prostor …
Barvy teplé
Barvy studené
Modrá, zelená, modrofialová a
jejich odstíny vyvolávají dojem chladu, uklidňují, pomáhají
k soustředěnosti, ulevují zraku a prohlubují prostor.
25
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Barvy studené
Barvy neutrální
Bílá
Je symbolem čistoty a nejvyšší dokonalosti. Opticky zvětšuje prostor a
působí rozjasňujícím dojmem, je chladivá, dává čas a prostor k
přemýšlení.
Černá
Je opakem bílé - symbolizuje tajemno, mystiku a smutek. Přesto je
oblíbenou barvou, která nám pomáhá neuzavírat se do sebe a neztratit se
v neklidném světě.
Šedá
podobně jako zelená, je směsí světla i temnoty. Barva dokonalé neutrality,
opatrnosti a ochoty ke kompromisům. Šedá je často vnímána jako nudná
barva, typická barva stínů, je symbolem nevědomí či podvědomého
konání.
Barvy doplňkové
Barvy největší rozdílnosti v tónech. Sestavujeme z nich dvojce tónů, jedna z doplňkových barev
působí teple, druhá studeně – např.:
26
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Doplňkové barvy
žlutá + zelená
modrá + červená
--------------------------------
--------------------------------
Nanášení barev
5
Techniku nanášení malířských barev na velké plochy volíme podle druhu podkladu, druhu nátěrové
hmoty a podle fáze malování.
Vodové nátěrové hmoty při malování nanášíme
5.1
1.
Štětkou a štětci převážně.
2.
Stříkáním — tlakovou stříkačkou, ruční stříkačkou, vysokotlakými kotli.
3.
Nanášecím válečkem — ručně, pomocí válečku s elektrickým čerpadlem.
4.
Tupováním a šumrováním — pomocí štětky a štětce.
Zásady při nanášení barev
6
Nanášení štětkou, štětci
6.1
Nanášení štětkou a štětci využíváme při aplikaci:
a)
přípravných, napouštěcích, dezinfekčních a izolačních roztoků
b)
první vrstvy nátěru, v některých případech i další vrstvy.
Na velmi hladký povrch omítky, např. sádrové nebo cementové apod., můžeme štětkou nanést jen
jednu vrstvu barvy. Není-li zaschlý nátěr čistý, přestříkáme jej. Tvoří-li se při nanášení štětkou na
vrstvě brázdy, zavadlou barvu napříč zahlazujeme speciálním širokým štětcem. U štětcové techniky
při nanášení latexové barvy apod. používáme tzv. křížového způsobu.
27
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Obrázek 2.
Nanášení vápenné nebo klihové barvy štětkou
Obrázek 3.
Zahlazování malby na hladké stěně
Nanášení stříkáním
6.2
Ruční stříkačku používáme na přestříkání (vyspravení) menších nedostatků v konečné vrstvě malby.
Vysokotlaké kotle mají větší zásobník na barvu, kompresor na vytvoření tlaku vzduchu, regulační
zařízení tlaku, dlouhou hadici, kterou lze prodloužit trubkovitými nástavci a stříkací pistoli. Jsou
opatřeny kolečky pro přemisťování.
Vysokotlaké kotle se používají při malování velkých hal, sálů apod.
a)
Stříkat můžeme téměř všechny vodou ředitelné barvy.
b)
Stříkáním nanášíme až druhou nátěrovou vrstvu.
c)
Do stříkačky použijeme řídkou a dobře přecezenou barvu.
d)
Při stříkání pohybujeme celou paží ruky, ne zápěstím.
e)
Vzdálenost pistole od plochy má být přibližně 60 cm.
f)
Hůře se přestříkávají tvrdší nenasákavé vrstvy. Barva stéká.
g)
Po ukončení práce zbytek barvy a vzduchu vystříkáme do kbelíku a teprve potom uvolníme
uzávěr a stříkačku umyjeme. Tlaková stříkačka má vysychat obrácená dnem nahoru.
Vadné stříkačky nepoužíváme!
28
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Obrázek 4.
Nanášení barvy stříkáním
6.3
Nanášení válečkem
Hodí se zejména pro nanášení novodobých nátěrových hmot a latexových barev.
Váleček namočený v barvě nejprve převálíme přes mřížku (síto), abychom vytlačili přebytečnou
barvu. Toto odpadá při použití nanášecího válečku s elektrickým čerpadlem.
První otisk válečku provedeme odspodu směrem nahoru, aby při přitlačení válečku barva
nestékala.
Barvu na plochu válíme většinou křížovým způsobem, uhlazujeme svisle.
Po skončení navalování váleček důkladně vymyjeme, aby v něm barva nezatvrdla.
6.4
Nanášení tupováním
Struktura zaschlého povrchu tupované vrstvy je podobná otisku nanášecího válečku. Hodí se pro
nátěry na skle a jiném hladkém povrchu a pro nanášení emulzních nátěrových hmot. Používá se
kratších štětek a štětců, které nejsou kónicky opracovány. Tupovat můžeme dvojím způsobem:
a)
Barvu naneseme na podklad štětcem nebo štětkou rovnoměrně libovolnými tahy a potom vrstvu
za mokra lehkými kolmými údery štětce nebo štětky roztupujeme.
b)
Tupujeme přímo částečně namočeným štětcem nebo štětkou. Dbáme, aby otisky štětin (zrno)
byly stejnoměrně husté.
Obrázek 5.
Nanášení barvy válečkem
29
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Šumrování nátěru
6.5
Tuto techniku používáme při vyspravování nedostatků v malovaných vrstvách.
1.
Přebytečnou barvu z namočené štětky odstříkneme zpět do nádoby.
2.
Místo nedostatku — šmouhu, vynechání barvy apod. — přetřeme plně namočenou štětkou a do
okolí barvu rozšumrujeme (rozetřeme) polosuchou štětkou.
Obrázek 6.
Nanášení barvy šumrováním
--------------------------------
--------------------------------
Přípravné práce natěračské
7
Na přípravě jakéhokoliv podkladu závisí kvalita nátěru. Špatně připravený podklad může mít za
následek praskání, odlupování a nedokonalou přilnavost dalších vrstev, neestetický vzhled nátěru
apod.
7.1
Příprava nových podkladů
7.1.1 Přípravné práce na dřevěných podkladech
Natírat můžeme jen dřevo dokonale suché, zdravé, ohoblované a zbavené všech nečistot.
Příprava dřeva se částečně liší
a) pro nátěry krycí,
b) pro nátěry transparentní (průhledné).
Postup přípravy výrobků z rostlého dřeva (desek)
30
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
a) Pro krycí nátěr:
Očistíme dle potřeby.
Dřevo obrousíme, musí zůstat naprosto hladké, a oprášíme.
Dřevo napustíme napouštěcí nebo lněnou fermeží, nejlépe zahřátou na 30 °C. Fermež
může být zbarvena okrem. Pro venkovní práce je vhodnější fermež lněná. Napouštět
můžeme i 2x, podle savosti. Nevsáklou fermež setřeme hadrem.
Vypadlé součky nebo větší praskliny vyplníme tmelem, který připravíme ze sádry,
kostního klihu a prosátých dřevěných pilin. Potom tato místa přebrousíme, oprášíme a
přetřeme fermeží.
Po důkladném vyschnutí fermeže dřevo dohladka vybrousíme ve směru vláken.
Odstraníme zdrsnění, které vzniklo zaschlými zvednutými vlákny dřeviny při napouštění.
b) Pro transparentní (průhledný) nátěr:
Očistíme dle potřeby. Není-li dřevo vyrovnaně zbarveno, tmavší místa vybělíme.
Dřevo obrousíme a oprášíme stejně jako pro krycí nátěr.
Dřevo napustíme teplou fermeží nebo mořidlem různého tónu.
Při průhledných nátěrech nesmíme použít tmelení. V některých případech se však
uplatňují plniče pórů, které se vyrábějí v odstínech barvy dřeva. Štětcem nebo tamponem
je vetřeme do hlubších pórů.
Překližky
a jim podobné lepené dřevěné desky připravujeme podobně jako rostlé dřevo. Napouštíme je však
fermeží pokud možno oboustranně, aby se zabránilo vydouvání ploch.
Dřevovláknité a dřevotřískové desky
Povrch těchto materiálů je parafínově mastný. Příprava pro nátěr se od přípravy dřeva rostlého
částečně liší.
Očistíme případné skvrny — nečistoty.
Povrch omyjeme ředidlem, např. syntetickým, a dosucha vytřeme hadrem. Tím narušíme
mastnou vrstvu.
Povrch obrousíme skelným papírem č. 80 nebo 100 a oprášíme.
Napustíme fermeží, obvykle stačí lx, nebo hodně ředěnou fermežovou barvou. Po
zaschnutí povrch přebrousíme a oprášíme.
Proti plísním, dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu se při napouštění dřeva používá
speciální napouštěcí fermež.
31
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
7.1.2 Přípravné práce na kovových podkladech
Nátěry chrání ocel, železo a jiné kovy před látkami způsobujícími korozi a současně mají význam
estetický a hygienický. Natíráme jen suchý a čistý kov. Větší pozornost věnujeme místům, kde jsou
svařované spoje, např. u konstrukcí.
Příprava ocelových podkladů
Přípravu podkladu rozdělujeme na:
a)
Mechanickou = očištění ocelovým kartáčem, obroušení brusným papírem nebo
elektrickou bruskou, žíhání plamenem (silné vrstvy rzi na konstrukcích), oprášení.
b)
Chemickou = nanesení odrezovače - oplachového nebo bez oplachového.
c)
Odmaštění = opláchnutí technickým benzinem, trichlórem, speciálním odmašťovačem,
roztokem alkálií — louhem, sodou aj.
Technologický postup:
1. Očištění povrchu je obvykle kombinací několika způsobů. Dokonalé odrezení docílíme
otryskávacími pistolemi a elektrickými bruskami.
2. Nátěr základní antikorozní barvou je nutné udělat ještě týž den jako očištění. Tyto nátěrové
hmoty nanášíme zásadně štětcem.
Příprava pozinkovaného plechu
Tyto plechy se používají na venkovní parapety oken, na oplechování říms domů, na okapy a žlaby
střech apod. Povrch nového plechu je velmi hladký a „mastný“, špatně se natírá a běžná nátěrová
hmota na něm nedrží. Vyžaduje speciální přípravu.
a)
Plechy, u kterých ještě nedošlo k částečnému zoxidování povrchu, natíráme přímo reaktivní
nátěrovou hmotou, která dokonale na povrchu drží.
b)
Asi 1 až 2 roky starý plech je již povětrnostními vlivy zdrsněn a zneutralizován, takže jej
můžeme přímo natírat, nejlépe základní zinkochromátovou barvou. Můžeme též použít barvu
suříkovou olejovou nebo syntetickou barvu Primer. Před natíráním povrch plechu zbavíme
nečistoty běžným způsobem.
7.1.3 Příprava skla a umělých hmot
Sklo a umělé hmoty se natírají jen výjimečně. Povrch je hladký a nesavý. Aby barva přilnula, musíme
odstranit nečistotu a mastnotu omytím saponáty, roztokem sody nebo speciálními čisticími přípravky.
Umělé hmoty s tvrdým povrchem zdrsníme brusným papírem.
Pěnový polystyren natíráme přímo nátěrovými hmotami, které neobsahují organická rozpouštědla.
Jsou to vodou ředitelné materiály, např. latexové a jim podobné barvy.
32
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
7.1.4 Přípravné práce na omítkách
Nátěry omítek jsou náhradou za nákladnější keramické a jiné obklady. Zhotovují se zejména na
soklech chodeb obytných domů, škol, společenských budov, potravinářských objektů apod. Mají účel
hygienický i estetický a chrání omítky před mechanickým poškozením.
Vápenné omítky musí být dokonale vyzrálé, suché a neutrální.
Technologický postup přípravy:
1.
Omítku obrousíme širokou stěrkou, pemzou apod., důkladně oprášíme. Současně zameteme
podlahu.
2.
Štětcem naneseme neutralizační roztok
3.
Opláchneme vodou.
4.
Zasádrujeme díry a trhliny. Hrany můžeme zpevnit bandáží.
5.
Přebrousíme skelným papírem č. 60 na podložce (postupujeme shora dolů) a oprášíme.
6.
Omítku napustíme:
a)
Budeme-li zhotovovat olejový nátěr, omítku napouštíme lněnou fermeží rozředěnou
olejovým ředidlem a zahřátou ve vodní lázni asi na 35 °C. Fermež nanášíme širokým
štětcem souměrně a postupujeme ve vodorovných pásech shora dolů. Po vsáknutí
fermeže napouštíme ještě jednou.
b)
Budeme-li zhotovovat latexový nátěr, stačí omítku napustit latexovou barvou rozředěnou
1:3 (1 díl latexu, 3 díly vody).
7.
Po napouštění následuje přebroušeni a oprášení omítky, plné tmelení — potahováni a vlastni
nátěr.
Nové omítky cementové jsou žíravější než vápenné. Alkalitu zneutralizujeme fluátováním nebo
octovou vodou. Všechny operace provádíme jako na vápenné omítce, jen pro broušení použijeme
jemnějšího brusného papíru.
Cementové omítky méně sají, někdy stačí jen jedno napouštění. Je - li omítka hladká, po napuštění
nemusíme provádět plné tmelení. Nanášíme již barvy a email.
Sádrové omítky jsou velmi savé a měkké, nežíravé. Po obroušení jemnějším brusným papírem na
podložce a důkladném oprášení napustíme omítku teplou lněnou fermeží nebo jiným napouštědlem
vícekrát, pokud omítka saje. Případné nedostatky na napuštěné omítce vyspravíme tmelem. Hladkou
napuštěnou omítku nemusíme potahovat tmelem. Následuje nátěr barvami a emailem.
Malované omítky nelze natírat olejovými, syntetickými a jinými nátěrovými hmotami. Vrstvy klihové
barvy musí být odstraněny.
a)
Z vápenné omítky barvu za mokra seškrabeme, zbytky vymyjeme čistou vodou. Nedostatky
zasádrujeme. Suchou plochu napustíme fermeží nebo jiným napouštědlem, např. zředěným
33
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
lakem, syntetickým penetračním roztokem, latexovým napouštědlem. Podle potřeby plochu
potáhneme tmelem.
Z cementové a sádrové omítky klihovou barvu vymyjeme vodou pomocí krátké štětky.
b)
Nedostatky vyspravíme sádrou. Suché omítky napustíme jako vápenné, někdy stačí natřít je
řídkou fermežovou barvou. Nedostatky vyspravíme olejovým tmelem. Omítky většinou již
tmelem nepotahujeme.
Broušeni a technika nanášení nátěrových hmot je stejná jako u nových omítek.
--------------------------------
--------------------------------
Tapetování
8
Tapeta je trendový výrobek, který se opětovně vrací ve stále jiných podobách. Výrobci se nespokojují
s klasikou, ale přicházejí stále s novými materiály, inovují vzory a struktury.
8.1
Druhy tapet
Papírové – nejvíce používané s potiskem na lícní straně
ražené (duplexní) - patří ke skupině strukturních obkladů stěn, mohou být lehké, středně
těžké a těžké (to je důležité pro výběr a namíchání lepidla)
plastové (vinylové)
reliéfové - reliéf se tvoří pomocí zpěňujících materiálů
textilní-povrch je upraveném tkaninou nebo textilními vločkami
z přírodních materiálů - korek, tráva..
kovové - jsou většinou z hliníku
sklovláknité - na stěnách vytvářejí robustní obložení dlouhé životnosti
obrazové - sestavují se z několika částí do celkového obrazu. Vytváří dojem pohledu z okna
na přírodu, mrakodrap atd.
speciální tapety - hedvábné, korkové, velurové atd. se spodní papírovou vrstvou.
samolepící tapety - používané k reklamě, k dekoraci, jako ochrana.
Ukázky obrazových tapet
34
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Ukázky samolepících tapet a folií
Samolepící tapeta - cihla
Transparentní
samolepící fólie
vhodná
k
dekoraci, nebo vizuálnímu krytí skleněných a
zrcadlových ploch.
Informační značení tapet
odolná proti vodě
velmi dobře stabilní na
světle
předklížená tapeta
omyvatelná - lehké zašpinění
lze odstranit vlhkou houbou
vynikající stálost na světle
odstranění beze zbytku tapetu lze při renovaci za
sucha stáhnout, aniž by
zanechala zbytky
vysoce omyvatelná znečištění (kromě olejů, tuků
apod.) Lze odstranit slabým
roztokem mýdla a houbou
bez sesazování vzoru
odstranitelná vrchní vrstva vrchní vrstvu tapety lze za
sucha stáhnout, spodní
zůstane na stěně jako
makulatura
odolná proti oděru
přímé sesazení vzoru stejné vzory se lepí ve
stejné výšce vedle sebe
musí se odstraňovat za
mokra
odolná proti drhnutí - ve vodě
rozpustné
nečistoty
lze
odstranit slabým roztokem
mýdla, saponátem a houbou
nebo měkkým kartáčem
přesazení vzoru - vzor na
dalším pásu vždy o
polovinu přesunout
dostatečně stálá na světle
převrácené lepení - každý
druhý pás převrátit o 180
stupňů ( = položit vzhůru
nohama)
duplexová ražená tapeta vysoce hodnotná tapeta s
raženým vzorem ze dvou na
sebe kašírovaných
papírových vrstev ( ražení
zůstane při tapetování
zachované)
překrývání a dvojitý řez
uspokojivě stálá na světle
tapetu natřít lepidlem
nárazuvzdorné
dobrá stálobarevnost na
světle
stěnu natřít lepidlem
obtížně zápalné
35
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
8.2
Zásady při pořizování tapet
Při tapetování platí podobné zásady jako při dekorativním malování.
vzory volíme dle velikosti prostoru:
-
malé místnosti působí jako větší se světlejšími stěnami a stropem
-
větší místnosti se opticky zmenší tmavšími tapetami
barevné odstíny tapet přizpůsobujeme barvě nábytku a zařízení
do předsíní, kuchyní, koupelen i do dětskáho pokoje můžeme použít omyvatelné tapety
vzory a odstíny tapet volíme dle účelu místnosti a jejich uživatelů
do slohových místností patří tapety se slohovými vzory.
Všechny role tapet musí mít stejné sériové číslo výroby. Tapety se mohou lišit v šířce a v délce svinutí.
Nejběžnější rozměr role je o délce 10,05 metrů a šířce 53 cm.
Kolik tapety tohoto rozměru budeme potřebovat, určuje následující tabulka.
Počet rolí tapet
obvod místnosti
počet rolí při výšce:
2,10-2,35 m
2,40-3,05 m
3,10-4,00 m
6m
3
4
5
10 m
5
7
9
12 m
6
8
11
14 m
8
10
14
17 m
9
12
17
20 m
10
14
19
24 m
12
18
23
Počítá se s jedním oknem a jedněmi dveřmi.
Eurorole
Tyto jsou 0,53 m široké a 10,05 m dlouhé. Jedna role tedy postačí na cca 5 m2 stěny nebo stropu.
Počítejte následujícím způsobem.
obvod místnosti x výška místnosti : 5 = počet eurorolí. Přídavky na prostřih a vzor jsou v tomto vzorci
zohledněny.
8.3
Organizace pracoviště
Všude musí být pořádek a čistota, dostatečný prostor pro přípravu tapet. Okolí stěn musí být volné.
Kryty zásuvek a vypínačů je vhodné demontovat – proud musí být vypnutý. Tapetování provádí
obvykle dva pracovníci.
36
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Pomůcky pro tapetování
8.4
Tapetovací štětka.
Tapetovací váleček – ježek. Dřevěné držadlo
50 cm. Slouží k snazšímu sundávání starých
tapet. Váleček je ozubený a při používání
propíchá staré tapety.
Tapetovací
„přítlačné“
válečky
jsou
vyrobeny ze speciální polyuretanové pěny
pro kvalitní rovné tapetování bez záhybů.
Tapetovací „spojové“ válečky zabezpečují
optimální rozložení tlaku na kritických místech,
jako například na spojích. Všechny válečky se
uchycují na držáky o průměru 6 mm. Válečky
jsou vyrobeny z tvrdého plastu.
Pomocí tapetářské špachtle
bubliny a přebytečné lepidlo.
Pomocí kartáče lépe usadíte tapety na své
místo. Lépe přilnou ke stěně.
vytlačíte
Tapetovací nůžky 30 cm – extra silné,
měkké držadlo, nerez.
Kovové tapetovací přítlačné pravítko.
Škrabka na strhávání tapet .
Ořezávačka na tapety – nerezová ocel,
plastový držák, víceúčelové použití.
Tapetovací kartáč – silná štětina, delší
krajní štětiny, vhodné pro jednoduché
tapetování.
Tapetářská přítlačná špachtle.
Příprava lepidel
pro papírové tapety je nejvhodnější lepidlem celulózový klih
pro silnější tapety se používá roztok více ředěný
na silnější a speciální tapety je vhodnější použít lepidlo doporučené výrobcem
8.5
Příprava podkladů
Tapetovat lze jakýkoliv podklad s výjimkou vlhkých stěn. Všechny druhy podkladu musí být čisté,
zbavené prachu, staré malby musí být odstraněny. Savý podklad se napouští klihovým roztokem
většinou 2x (používá se roztok lepidla, které použijeme k lepení tapet). Na drsnější podklad nalepíme
makulaturu (novinový papír). V místech, kde bude tapeta končit je doporučováno rovněž použití
makulatury, případně řídkou tkaninu (fáček). Dobře zachovalé latexové nátěry stačí omýt vodou se
saponátem, nepevná a poškozená místa musíme vyspravit sádrou popř. tmelem.
37
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Minerální podklady
tapetujeme až po jejich vyzrání. U vápenných omítek tato doba činí 2-3 měsíce u betonu 6-12 měsíců.
Tenkovrstvé omítky na bázi vodních disperzí, syntetických pryskyřic mohou být přelepeny tapetou
ihned po potvrdnutí.
Dřevěné podklady
je nutné odstranit odloupané třísky a zatmelit spoje. Nábytek musíme zbavit mastnosti a zbytků vosku.
Vyspravená místa musíme přebrousit a penetrovat klihovým roztokem.
Kovové podklady
musí být před tapetováním opatřeny základním antikorozním nátěrem.
Tapetované plochy
běžně je možné lepit 3-5 vrstev. Podmínkou je dobrá přilnavost staré tapety. Staré tapety s vysokou
ražbou nebo nedržící tapety musíme odstranit.
8.6
Lepení tapet
Budeme- li pokládat tapetu, jejíž okraje se překrývají, začínáme lepit od zdroje světla ( od oken).
Lepíme – li tapety na doraz, můžeme začít v kterémkoliv rohu místnosti. Šňůrou se závažím
vyznačíme kolmice nebo proměříme, jsou-li rohy místnosti kolmé. Pruh tapety položíme vzorem na
čistou plochu a naneseme lepidlo - nejprve do středu a pak k okraji, roztíráme takto:
Po nanesení lepidla tapetu složíme lepidlem dovnitř a necháme změknout. Tímto způsobem
připravíme několik pruhů tapet.
Složení tapety
8.6.1 Postup tapetování
1.
Připravenou a změklou tapetu uchopíme za okraj, zvedneme ji a tapeta se vlastní vahou rozvine.
2.
Pruh tapety přitiskneme a kartáčem nebo hadrem přiťukáváme a uhlazujeme směrem od středu
k okrajům. Pod tapetou nesmí zůstat vzduchové bubliny nebo nahromaděné lepidlo. Takto
pokračuje pruh vedle pruhu.
3.
Budeme-li tapetovat celou místnost, nejprve tapetujeme strop, potom stěny. Tapetu nechte na
stropě přesahovat cca 2 cm na stěnu. Tapeta na stěně se pak přisadí přesně do ohybu.
4.
Přesahující části tapety u podlahy odřízneme pomocí kovového pravítka.
38
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
8.6.2 Tapetování stropu
Šířku pracovního pásu si vyznačíme, tapetování probíhá po světle od okna k protilehlé stěně. Pás
tapety nasadíme a uhlazujeme. Spolupracovník zbývající část tapety přidržuje širokým smetákem ve
výšce.
Tapetování stropu
8.6.3 Tapetování v rozích
Při tapetování rohů je vhodné, aby tapeta přečnívala přes roh na sousední stěnu (nejlépe 2cm).
Přečnívající část na více místech prostřihneme. Druhý pás klademe až ke stěně.
8.6.4 Překážky na stěnách
Tapetu lepíme běžným způsobem, až narazíme na překážku. Tapetu přiložíme až je obrys překážky
jasný a potom ze středu tapetu rozstřihneme ve tvaru kříže. Takto vzniklé trojúhelníky potom kartáčem
tlačíme přesně k hraně překážky, vyznačíme rýhu a potom každý konec zvlášť uvolníme a
odstřihneme,výhodnější je však všechny překážky odstranit.
Pozor při demontáži zásuvek a vypínačů - je třeba vypnout elektrický proud!
Ukončování tapety u dveří
Ukončování tapety u okenních výklenků
Ukončování tapety u radiátorů
39
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Ořezání tapet na okrajích u podlahy, dveří, oken apod. provedeme až po úplném zaschnutí tapety,
okraj pak bude ostřejší a rovnější.
8.6.5 Dokončovací práce při tapetování
Všechny pomůcky očistíme, štětce od lepidla důkladně propereme, vysušíme a uložíme.
v některých případech se tapeta na horním okraji zakončuje lištou nebo bordurou, případně
motouzem
kolem podlahy opět nasadíme lišty, které jsme před tapetováním demontovali
namontujeme zásuvky a vypínače
vyskytne-li se na povrchu tapet lepidlo odstraníme je vlažnou vodou
--------------------------------
--------------------------------
Dekorativní omítky
9
Dekorativní omítky slouží především pro vzhledové úpravy vnitřních nebo vnějších omítek.
9.1
Benátský štuk
Benátský štuk je coby luxusní materiál často používán v reprezentativních prostorách, hodí se pro
interiéry moderní i historické, používá se zpravidla na stěnách a stropech. Lze provést prakticky v
jakémkoliv barevném odstínu. Je vhodný jako:
finální luxusní úprava povrchu pro interiéry komerční i soukromé
pro kancelářské a administrativní budovy
hotely
banky
restaurace
bary
haly
rodinné domy, byty
koupelny
kuchyně
obytné prostory
schodiště
obchody, prodejny...
40
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Historie benátského štuku
Technika hladkého a vysoce lesklého štuku byla vyvinuta ve starověkém Římě. Jeho unikátnost
spočívá v použitých materiálech a procesu vzniku, kteréžto zůstaly téměř beze změny od prvého
století př.n.l. Základní koncept - tedy směs vápence a prachu z rozdrceného mramoru, která ztvrdne
tak, že je velmi trvanlivá a odolná i vůči vodě a plísním - zůstal při předávání tohoto umění z generace
na generaci netknut.
Technologie
Každý podklad je nutno přetmelit jemným tmelem a po jeho zaschnutí - zpravidla druhý den - plochu
vybrousit. Nová štuková omítka se musí nejprve nechat vyzrát alespoň jeden týden.
Na takto připravený podklad se pomocí nerezového hladítka a špachtle nanese jedna podkladní vrstva
barevného štuku, která se po zaschnutí také brousí - opět zpravidla až druhý den.
Pro dosažení dekorativního vzhledu se nanáší pomocí špachtlí různých velikostí finální vrstva. Tato
vrstva se ještě před jejím zaschnutím důkladně leští nerezovým hladítkem, čímž dochází k
vykreslování efektů a plocha získává typický lesk.
Je originální dekorativní materiál s mramorovým vzhledem, který je svým charakterem a složením
určen k vnitřnímu i venkovnímu použití. Má jedinečný, charakteristický, mramorový lesk, zrcadlení,
vnitřní světlo a výraz ruční práce umělce, podobný efektům vytvářených starými benátskými mistry. Je
snadno použitelný jak na velkých plochách, tak i na architektonicky zajímavých detailech, jako jsou
římsy, sloupy, ostění, průvlaky apod.
Vhodným podkladem pro tyto aplikace mohou být sádrové, cementové a vápenné omítky, dřevo, kov,
nebo i různé stavební konglomeráty. Tato povrchová úprava je nejen vhodná pro historické objekty,
ale zejména do luxusních interiérů, jako jsou hotely, banky, restaurace, vstupní haly, schodiště, ke
zvýraznění zajímavých stavebních prvků a v neposlední řadě i
určená do bytů tam, kde si zákazník přeje vytvořit luxusní prostředí
spolu s vysokou kulturou bydlení.
9.2
Armourcolor
Dekorativní povrchové úpravy, které kombinují luxusní vzhled a
extrémní trvanlivost. Tyto povrchy jsou odolné a hygienické.
Povrchy Armourcolor byly vyvinuty ve spolupráci s architekty a
designéry a nabízejí inspirující designové alternativy k malbám a
tapetám. Povrchy Armourcolor jsou ideální pro:
komerční i soukromé prostory
zejména pro místa s vysokým provozem - jsou totiž
otěruvzdorné,
odolávají
plísním,
splňují
parametry
požárních norem (britských a amerických).
41
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Hmoty lze aplikovat na širokou škálu podkladů včetně betonu a omítek.
Vlastnosti:
cenově dostupná alternativa k malbám a tapetám
bezespárý trvanlivý, omyvatelný a nízkoúdržbový povrch
luxusní a elegantní vzhled
netoxický vodou ředitelný nátěr bez VOC a zápachu
antibakteriální působení - potlačuje růst plísní, hub a řas
9.3
Imitace betonu
Imitace betonu je nově vyvinutá ruční technika. Za použití speciální cementové stěrky se gletováním
vytváří povrch vyhlížející jako pohledový beton. Výhoda této povrchové úpravy spočívá ve veliké
odolnosti a trvanlivosti a ve velmi dobré opravitelnosti v případě poškození.
Imitace betonu může být aplikována téměř na všechny podklady (omítka, beton, sádrokarton, dřevo,
železo...).
Imitace betonu může být použita všude, kde se používá pohledový beton. Imitace betonu lze použít v
exteriéru a i tam, kde je mokro a vlhko, například ve sprchách. Imitace betonu je povrch velmi vhodný
pro moderní koupelny, lze použít na stěnách a ve sprchovém koutě.
Technologie
Na připravený podklad se nanese speciální cementová stěrka, která se lehce srovná pro
stejnoměrnou hrubost podkladu. Po zaschnutí, zpravidla druhý den, se na takto připravený podklad
nanese vrstva cementové stěrky, která se ugletuje do požadovaného vzhledu a hladkosti. Povrch se
finalizuje speciálním nátěrem.
Imitace betonu
42
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
10 Literatura
LIŠKA, R., Macík, J.: Technologie I pro 1. ročník učebních oborů lakýrník, malíř a
malíř - natěrač na SOU a OU. 1. vydání. Praha: Sobotáles, 1998. 164 s. ISBN 8085920-52-2
LIŠKA, R., Macík, J.: Technologie II pro učební obory SOU lakýrník, malíř a učební
obor OU malířské a natěračské práce. 1. vydání. Praha: Sobotáles, 2000. 196 s.
ISBN 80-85920-71-9
LIŠKA, R., Macík, J.: Technologie III pro učební obory SOU lakýrník, malíř a učební
obor OU malířské a natěračské práce. 1. vydání. Praha: Sobotáles, 2001. 244 s.
ISBN 80-85920-82-4
LIŠKA, R., Macík, J.: Materiály pro 1. až 3. ročník učebních oborů lakýrník, malíř a
malíř - natěrač na SOU a OU. 3. vydání. Praha: Sobotáles, 2007. 172 s. ISBN 8085920-28-X
Ševčík, S.: Malířské, natěračské a lakýrnické práce, technologie - 1. díl. 1. vydání.
Praha: PARTA, 2001. 88 s. IBSN 80-85989-69-7
Ševčík, S.: Malířské, natěračské a lakýrnické práce, technologie - 2. díl. 1. vydání.
Praha: PARTA, 2002. 96 s. IBSN 80-73200-11-2
Internetové stránky společnosti PRIMALEX [online]. [citováno 16. 08. 2011].
Dostupné z URL<http://www.primalex.cz/>
Internetové stránky společnosti PROFIMAG [online]. [citováno 12. 08. 2011].
Dostupnéz URL< http://www.profimag.cz/ >
Internetové stránky společnosti Barvy Tebas [online]. [citováno 10. 08. 2011].
Dostupné z URL< http://www.tebas.cz/ >
Internetové stránky Cechu malířů a lakýrníků ČR [online]. [citováno 15.08.2011].
Dostupné z URL< http://www.cechmal.cz/>
Internetové stránky Wikiperia [online]. [citováno 17.08.2011]. Dostupné z URL<
http://cs.wikipedia.org/>
Internetové stránky Knauf [online]. [citováno 15.08.2011]. Dostupné z URL<
http://www.knauf.cz/>
Internetové stránky Rigips [online]. [citováno 10.08.2011]. Dostupné z URL<
http://www.rigips.cz/>
43
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Download

STUDIJNÍ MATERIÁL