svahové soubojové stíhačky
z druhé světové války
Hurricane,
Lavočkin 7,
Mustang,
Focke Wulf
Úvod
Zdravíme Vás nad stavebnicí, která se staví nevšedním způsobem a
účastníkům modelářských soubojů přináší naprosto nevšední zážitky. Použitý
materiál dnes začíná být běžný. Jedná se pěnový polypropylen ( EPP).
Těm kdo mají přístup na Internet doporučujeme navštívit stránky
www.lomcovak.cz. Získáte tak lepší představu o tom, jak souboje probíhají.
Prohlédnete si fotografie z předchozích akcí. Najdete tam i články týkající se
vylepšení svahových kombatů.
Tyto modely jsou přímo předurčeny pro zabudování motoru, věříme, že se
svými zkušenostmi seznámíte i další čtenáře Lomcovánu.
1
Co budete potřebovat
RC souprava
Vysílač stačí dvoukanálový
Serva a přijímač doporučujeme standardní, serva jsou mechanicky
odolnější než jejich menší verze. Pokud doma najdete serva bez patek,
je to výhoda.
Kvalitnější (větší) přijímače lépe odolávají rušení v hustém provozu. Při
soubojích se často stává, že pracuje i 10 vysílačů najednou.
Baterie doporučujeme tužkového provedení ve „čtvercovém“ paku.
Tento druh baterií má dostatečnou kapacitu a umožní nám model
vyvážit.
Seznam potřebných pomůcek : modelářský nůž, brusný papír zrnitost 60 a 120,
páječka s náhradním drátem na tvorbu oček, žehlička-stačí domácí, štípací kleště,
ocelové pravítko, nůžky…..
Seznam dalšího potřebného materiálu : epoxid, středně husté kyanokrylátové
lepidlo
(osvědčené zn. Flash), kontaktní lepidlo ve spreji, lepící páska vyztužená skelným
vláknem, barevná lepící páska na potah modelu, průhledná lepící páska na zavěšení
křidélek a oboustranná lepící páska na přilepení křídla.
Používané pojmy
náběžná hrana křídla
náběžná hrana křidélka
odtoková hrana křídla
odtoková hrana křidélka
Vzepětí křídla. Vzepětí je do V (konce křídla jsou výše než střed).
„Natažení“ výškovky. Levý knipl na vysílači k sobě, kormidlo výškovky se pohybuje
nahoru.
„Potlačení“ výškovky. Levý knipl na vysílači od sebe, kormidlo výškovky se
pohybuje dolů.
Pravý náklon. Pravý knipl na vysílači vpravo, pravé křidélko se vychýlí nahoru a levé
dolů.
Levý náklon. Pravý knipl na vysílači vlevo, pravé křidélko se vychýlí dolů a levé
nahoru.
2
Pracovní postup
Návod je členěn na jednotlivé pracovní úkony, které na sebe navazují a jsou
řazeny tak, aby práce šla od ruky.
Příprava RC soupravy. Zapneme RC soupravu, trimy dáme do neutrálu.
Na servo výškovky namontujeme jednoduchou páku.
Na servo křidélek použijeme kotouček nebo dvouramennou páku
Vše si dobře promyslíme. Po zalepení serv do trupu již není ideální přístup
k seřizování pák.
Vypínač. Většinou ho nepoužíváme, při kombatu by mohlo dojít k vypnutí.
Příprava jednotlivých částí modelu před potažením
Křídlo -je slepeno ze dvou polovin a má kladné vzepětí do „V“.
Do polovin křídla nejprve zalepíme epoxidem nebo kyanokrylátem nosníky.
Pozor, nosníky tvoří spojku, musí vystupovat 30mm z kořenového profilu
Po zalepení provedeme začištění nosníků brusným papírem na špalíku,
případně si pomůžeme modelářským hoblíkem.
3
Pokud se rozhodneme dodržet polomaketové tvary křídla (Hurricane a
Lavočkin), upravíme konce křídel (včetně křidélek) podle přiložených šablon. Pro
práci použijeme ostrý modelářský nůž a brusný papír.
Brusným papírem zakulatíme náběžnou hranu, půlky křídla slepíme do
kladného vzepětí. Lepení provádíme na rovné podložce s podložením jednoho konce
křídla.
Trup. Práce na trupu je podstatně náročnější než na křídle. V prvé řadě si musíme
dobře rozmyslet jak zabudujeme jednotlivé části RC soupravy a její kabely.
Pokud použijeme doporučené vybavení (standardní 50g serva a baterie
4*tužkový článek) snažíme se dodržet rozmístění podle nákresu. Těžiště nám vyjde
s minimálním dovažováním.
Ten kdo chce ušetřit každý gram olova a nevadí mu dost nepříjemná
práce na potaženém modelu, může si nechat zabudování baterií jako poslední
úkon.
Práci na trupu zahájíme přípravou
monobloku serv.
Trup slepíme z jednotlivých dílů EPP, později ho potahuje vcelku.
Podle RC soupravy si naznačíme obrysy a vyřízneme je ostrým modelářským
nožem. Rozmístění je patrné z obrázků, všechny komponenty RC soupravy musí být
soustředěné před náběžnou hranou. Otvory je lepší vyříznout těsnější, prořezáváme
je skrz celý trup, vyříznutý materiál si schováme pro další použití. Tyto úkony
provádíme ještě před broušením, lépe se nám potom bude posuzovat kolik materiálu
můžeme odbrousit.
V tuto chvíli je ideální okamžik pro
„sochařskou“ činnost. Vyříznutý
materiál z otvorů pro RC soupravu
zatlačíme zpět a můžeme začít
brousit. Každý podle svého vkusu.
4
Za minimum lze považovat mírné stržení hran,
zakulacení kuželu a ztenčení trupu 30mm před
směrovkou. Na konci trupu ještě musíme udělat svislý
řez pro směrovku. Provedeme ho v ose trupu do
hloubky asi 8mm. Při konečném sestavení modelu se
směrovka do tohoto řezu zasouvá a zajišťuje
přelepením skelnou páskou. Z tohoto důvodu je trup
v tomto místě zúžen!
Po vytvarování trupu je třeba zabudovat jednotlivé části RC soupravy.
Serva a baterie doporučujeme zalepit. Můžete použít 15 min. epoxid, případně
ještě šetrnější silikon. Použití kyanokrylátu je dost brutální, ale pokud jednotlivé díly
předem omotáte izolepou, nemáte se čeho obávat.
Do osy trupu nejprve usadíme monoblok serv. Z materiálu, který nám zbyl po
vyříznutí otvoru, odřízneme dva silné plátky podle potřeby a trup jimi zarovnáme. Po
zalepení je ještě přebrousíme.
Stejný postup platí pro usazení baterií.
Otvor pro přijímač doporučujeme udělat tak, aby bylo možno přijímač
vyjímat, například z důvodu výměny krystalů.
Kablík antény můžeme zabudovat do trupu napevno a opatřit ho konektorem.
Při souboji anténa nemůže volně vlát, mohli by jste o ni velice snadno přijít. Pokud
toto řešení neuznáváte, budete muset kablík antény lepit izolepou po celé délce (na
hotovém modelu).
Páječkou připravíme otvory pro kabely, otvory pro serva upravíme tak, aby
se páky s náhony křidélek i výškovky mohly volně pohybovat. V případě, že
nepoužijeme vypínač, musíme počítat s tím, že v prostoru pro přijímač budeme
propojovat napájecí kabely (přijímač-baterie).
Bowden výškovky lze instalovat dvěma způsoby. Protože, při soubojích
velice často dochází k poškození tohoto bowdenu, ostřílení kombaťáci nebudou dbát
na vzhled a bowden přilepí páskou až na hotový trup.
Ti ostatní udělají pro bowden výškovky zářez (asi 6mm hluboký) tak, aby
plynule navazoval na páku serva a páku výškovky. Bowden se do zářezu zamáčkne.
Nyní můžeme přilepit vyztužení přední části trupu ze dvou pásků
sklotextitu. Umístění záleží především na rozmístění RC soupravy. Je důležité, aby
pásky (pokud to lze) byly přilepeny v celé délce. Od kuželu až za náběžnou hranu
křídla.
5
Ocasní plochy –před potahováním stačí provést stržení ostrých hran brusným
papírem.
Před potažením skelnou a krycí páskou je nutno zbavit všechny
potahované součásti prachu. Použijeme vysavač s nasazeným kartáčkem.
Potahování skelnou a krycí páskou, připevnění pák….
S potahováním modelu začneme od těch jednodušších součástek, získáme
tímto způsobem zručnost pro nejnáročnější potažení trupu.
V tomto návodu je popsán způsob potažení modelu barevnou lepící páskou.
Je možno také použít reklamní folie nebo modelářské nažehlovací folie. Pracovní
postup je ve všech případech stejný. To znamená, že před potahováním krycí
páskou, musíme na křídlo použít kontaktní lepidlo.
Skelnou pásku lepíme bez použití kontaktního lepidla, pouze její přilnavost
můžeme zvýšit přežehlením. Teplotu žehličky je nutno vyzkoušet, pohybuje se
kolem nejnižších hodnot.
Ocasní plochy potahujeme pouze krycí (barevnou) páskou. Jednotlivé pruhy
klademe tak, aby se co nejméně překrývaly. Pásku nenapínáme, aby nedošlo ke
zkroucení.
Podle obrázku připevníme
na výškovku páku kormidla.
Křidélka lehce obrousíme a důkladně zbavíme prachu. Poté začneme s
olepováním skelnou páskou.
Křidélka musí být nezkroucená, proto budeme pracovat na rovné desce. Polepíme
náběžnou a odtokovou hranu.
Křížové výztuhy vyrobíme ovíjením pod úhlem přibližně 45 stupňů. Polepení krycí
páskou již nečiní žádné problémy, kontaktní lepidlo nepoužíváme.
Svrtáme a přišroubujeme páky
přes podložení. Páka je umístěna 10mm
od kořenového profilu křidélka, co
nejblíže k ose otáčení křidélka
6
Křídlo polepujeme skelnou páskou šíře 25mm. Její rozmístění je na obrázku.
Potažení krycí páskou. Křídlo potahujeme po čtvrtinách. Na přilepení krycí pásky
používáme kontaktní lepidlo ve spreji.
Lepidlo lehce nastříkáme pouze na ty části, které nejsou potažené skelnou
páskou. Ušetříme tak lepidlo i hmotnost. Lepidlo necháme zavadnout a můžeme
začít s polepováním.
Polepování je naprosto bez problému. Postupujeme od odtokové hrany
směrem k náběžce. Pásku klademe, tak aby se asi o 2mm překrývala. Na koncovém
profilu ji přehýbáme přes okraj. Pásku nenapínáme!
Zavěšení křidélka je provedeno
na třech křížových závěsech ze skelné
pásky široké asi 10 mm.
Na zavěšení obou křidélek si
připravíme 24 kousků pásky dlouhých
30mm. Ze dvou kousků pásky, vznikne
jejich slepením vždy jedna polovina
závěsu. Slepení se provádí lepící
stranou k sobě a s délkou spoje
dlouhou 5mm.
Takto připravené poloviny závěsů
lepíme střídavě na horní a spodní stranu
křidélka. Rozmístění závěsů je patrné
z obrázku. Velice důležitý je závěs u
páky řízení, umístíme ho co nejblíže.
Nyní musíme křidélko opatrně přiblížit ke křídlu. Pásky postupně lepit ke křídlu
tak, aby horní strana křidélka a křídla na sebe navazovala. Toto je asi nejtěžší
okamžik. Páska má tendence lepit se tam, kam zrovna nepotřebujeme. Na závěr
přelepíme štěrbinu mezi křídlem a křidélkem průsvitnou páskou širokou asi 10mm.
Trup, při polepování skelnou páskou se opět držíme obrázku. Protože většina
plochy je pokryta skelnou páskou, na trup již nenanášíme kontaktní lepidlo a
polepujme přímo krycí páskou Aby byl trup vzhledově vydařený, musíme zde uplatnit
podstatně více vynalézavosti. Snažíme se , aby se krycí páska co nejméně
překrývala.
7
Celkové sestavení modelu je asi tou nejpříjemnější prací na celém
modelu.
Začneme připevněním křídla. Nejprve si celou operaci vyzkoušíme „na
sucho“. Zkontrolujeme kolmost křídla k trupu při pohledu odshora i zepředu.
Pro přilepení použijeme co nejkvalitnější oboustrannou lepící pásku. Osvědčila
se Tesa na zrcadla. Polepíme jí lože křídla na trupu a křídlo přilepíme, neustále
kontrolujeme správnost usazení.
S takto přilepeným křídlem můžeme jít s klidným svědomím létat, ale ne
soubojovat! Pro tento účel je nutno ještě křídlo pojistit skelnou páskou. To
provedeme tak, že proužek skelné pásky přichytíme na spodní straně křídla u
náběžné hrany a druhý konec přilepíme na bok trupu. Skelnou páskou také křídlo
pojistíme v místě chladiče (pokud je na vaší verzi).
Podle připevněného křídla ustavíme výškovku, přilepíme ji pomocí
oboustranné lepící pásky (u LA7 ji zasuneme do zářezu a v rozích přilepíme krycí
páskou).
Připevnění směrovky je jednoduché, zasuneme ji do připravené drážky
v trupu a spoj přelepíme skelnou páskou. Odshora směrovku ještě zajistíme
zapíchnutím drátu do hloubky 20-30mm.
Posledním úkonem je zapojení táhel a nastavení neutrálů. Neutrály serv by
jsme měli mít nastavené.
Táhlo výškovky doporučujeme naohýbat do tak zvaných „Z“ ohybů tak, aby
nám výškovka byla v neutrálu.
Na táhla křidélek v místě závitu našroubujeme vidličky a táhla připojíme na
servo. Táhla vytvarujeme tak, aby nám netřela o trup. Přizpůsobíme jejich délku
neutrální poloze křidélka. Na volném konci táhla nemusíme řezat závit. Stačí zdrsnit
povrch drátu (například štípacími kleštěmi) a drát do vidličky zalepit kyanokrylátovým
lepidlem.
Posledním stavebním úkonem je přilepení krytu přijímače krycí páskou.
8
Zapojení RC soupravy a seřízení výchylek. Zapneme RC soupravu. Neutrály by
měly být v pořádku proto, že v průběhu stavby jsme je již nastavili.
Nejdříve zkontrolujeme smysl výchylek. Pokud je vše OK nastavíme velikosti
výchylek.
výškovka
+/7-10 mm (měřeno 35mm od osy
otáčení)
křidélka
+/12-17 mm (měřeno u páky křidélka, na
odtokové hraně křídla)
Toto seřízení je dosti ostré a výborné pro souboj. Pro rekreační polétání stačí
výchylky menší
První souboj se blíží
Vyvážení modelu doma. Model vyvážíme tak, aby těžiště vycházelo podle
obrázku. Měříme od náběžné hrany u kořene křídla. Pozor, heslo „centimetr není
žádná míra“ nelze uplatnit.
.
Model těžší na předek bude hodnější. Model s těžištěm více vzadu bude rychleji
reagovat na výchylky kormidel, ale nic nám neodpustí. Toto platí obecně
Dovážení modelu na svahu. Jak to jen bude možné vyrážíme na svah.
Naposledy zkontrolujeme zda máme správně smysly kormidel. Po úpravách
antény není od věci zkontrolovat dosah soupravy.
Model při házení držíme za trup, těsně za křídlem.
Model by měl okamžitě letět. Provedeme jemné dotrimování a vystoupáme do
větší výšky.
Kontrolu těžiště provádíme takto. Model spustíme asi pod 30 stupni dolů a
kormidla vrátíme do neutrálu. Když se klesání zvětšuje, je těžiště moc vzadu.
Musíme přidat olovo do předku. Pokud model prudce vybírá , je těžiště zbytečně
vpředu. V tomto případě budeme lepit olovo na směrovky.
Ideálně vyvážený model bude mírně vybírat, ale tady už záleží na zvyklostech
každého pilota. V silné turbulenci se rozhodně lépe řídí model těžší na předek.
9
Způsob létání a doladění velikostí výchylek. Seřízení výchylek je zbytečné
provádět, pokud nemáme správnou polohu těžiště.
Tyto modely létají jako běžný model řízený křidélky a výškovkou. To znamená,
že pomocí křidélek model nakloníme a přitažením výškovky provedeme zatáčku. Při
vylétávání ze zatáčky výškovku plynule pouštíme do neutrálu a opačnou výchylkou
křidélek srovnáváme náklon.
Zní to velice jednoduše, ale je zde jedna veličina, která hraje rozhodující roli.
Je to rychlost modelu. Každé rychlosti odpovídá maximální náklon a jemu zase
odpovídající výchylka výškovky. Zjednodušeně řečeno, při větší rychlosti můžeme
letět zatáčku o menším poloměru.
Tímto se dostáváme k seřízení velikosti výchylek.
Větší výchylky křidélek jsou výhodou. Při souboji potřebujeme velice rychle
manévrovat. A hlavně, každý sestřel potvrdit výkrutem, případně lopingem. Dalo by
se říci, křidélek není nikdy dost.
S výškovkou je to již složitější. Raději začínáme s menšími výchylkami a
postupně je zvětšujeme. Toto provádíme tak dlouho, až model po prudkém přitažení
výškovky začne být náchylný na pád do vývrtky.
Velice důležitá je také velikost výchylky pro potlačení modelu. Po srážce
s jiným modelem bývá velice často výhodné vybírat pád do letu na záda. Tady jsou
ve výhodě uživatelé takových souprav, které umožňují nastavit rozdílnou velikost
výchylky pro potlačení a natažení.
Tímto můžeme považovat zalétání za ukončené a rychle do souboje.
Taktika boje
Nejdříve o tom, jak takový letecký souboj vypadá. Je ideální pokud se na
svahu sejde tři a více pilotů. Potom už stačí jediné. Mít „srdce“ a pustit se, se vší
vervou do souboje. Také není od věci své výkony, případně výkony svých soupeřů
hodně hlasitě komentovat. Zvyšuje to bojovnou náladu. Roste agresivita a přibývá
sestřelů. Nejen sestřelů. Přibývá i tak zvaných „samosestřelů“. To když například
pilot útočník pronásleduje svého soupeře a zapomene kde je země. Nebo pilot
v zápalu boje ignoruje fyzikální zákony, svůj model nezvládne a místo modelu
odstřelí jiného pilota, nebo i sám sebe. Tady je třeba dbát na svoji bezpečnost a po
očku sledovat dění kolem sebe.
Velice se osvědčily krátké antény na vysílače……
Taktika boje se dá rozdělit do několika základních skupin.
Taktika „zajíc“
Utíká, neustále utíká. Vhodné tak leda pro
polystyrénové modely. Při této taktice dochází velmi
málo ke kontaktu s jinými modely.
Taktika „zajíc ve stratosféře“
Kupte si Vé dvojku.
Taktika „jdu do všeho“
oběť.
Nikdy není jisté, kdo spadne. Jestli útočník nebo
Asi nejuznávanější a divácky nejatraktivnější
způsob boje.
Při této taktice stačí ve vzduchu tři modely a je
10
o zábavu postaráno.
Taktika „mrchožrout“
Okamžitě útočím na modely otřesené po srážce
a snažím se je dobít.
Velmi účinné!
ještě něco podlejšího
Taktika „oštěp“
Se svým modelem jste připraveni ke startu.
Vyčkáváte, až kolem Vás poletí model soupeře. Po
něm pak svůj stroj co nejprudčeji hodíte.
Tato taktika moc bodů nevynáší, většinou spadnou
oba modely.
Taktika „mám rád jízdu proti proudu“
Zvláště při slabších podmínkách se stává, že
modely se řadí za sebe a snaží se dostihnout své
soupeře. To je ideální okamžik pro tuto taktiku. Svůj
model obrátíte proti proudu. Čelní srážka
s modelem soupeře tak zvaná „čenichovka“ není
zase tak úplně běžná.
Toto je základní rozdělení taktiky boje, které také velice dobře charakterizuje
osobnost pilota.
Jak po srážce model nejrychleji vrátit do normálního letu. Tato dovednost je
možná ještě důležitější než umět zasáhnout model soupeře.
V první chvíli po zásahu je nutno správně určit který model je Váš.
Další postup se liší případ od případu. Pokusíme se popsat základní úkony.
Pustíme výškovku do neutrálu.
Pomocí křidélek se snažíme srovnat křídlo rovnoběžně s hranou svahu.
Volíme takovou výchylku, aby model pouze dokončil započatou rotaci. Není důležité
zda model skončí v normálním letu, nebo v letu na zádech. Záleží na pohotovosti,
zvláště když máte málo výšky.
Po nabrání rychlosti (pokud jsme ji při srážce ztratili) pomocí výškovky model
srovnáme do vodorovného letu. Model by měl směřovat od svahu. To znamená proti
větru. Pokud model vybíráme do letu na záda musíme odtlačit, pokud do normálního
letu musíme přitáhnout.
Z tohoto zjednodušujícího popisu vyplývá, že správný pilot „soubojník“ ovládá
létání na zádech. Určitě si tuto techniku velice rychle osvojíte. Vždyť máte
nerozbitný model.
Ještě jeden poznatek, nespouštějte oči z modelu který právě naráží na zem.
Stává se,že se od země odrazí a můžete pokračovat v letu. Soupeř je bez bodu!
Co neúžasnější zážitky a co nejvíce sestřelů Vám přejí autoři stavebnice
Telink spol. s r.o.
Prusíkova 2493
155 00 Praha 5
www.telink.cz
11
Seznam dílů ve stavebnici :
pravá a levá polovina křídla
pravé a levé křidélko
trup včetně kuželu, (případně chladiče)
směrovka
výškovka
2X nosník
táhlo výškovky (struna 0,8)
bowden výškovky
2X vyztužení trupu (sklotextit)
2X táhlo křidélek
4X podložení pák křidélek (sklotextit)
3X páka
4X vidlička křidélek
2X šroub M2x8
4X šroub M2x16
čep směrovky
kryt přijímače (plast)
návod
šablony konců křídel pro modely Hurricane a LA 7
12
Download

svahový soubojový speciál