dny. Pozdnější začátek je také vhodnější pro soutěžící ze vzdálenějších
lokalit, kteří ušetří jeden nocleh a na
návrat domů budou mít dost času.
Také se mluvilo o možnosti
doplnit program OPENSCALE o
novou kategorii JUMBO scale, již nyní
tři hoši z Prahy slibují tyto velké minimakety s rozpětím přes 760 mm (víceplošník) a přes 900 mm jednoplošník
postavit, v Brně již dnes jsou dva,
Antonín Křižka ze Zlína parádně létal s možná i čtyři dvoumotoráky, které by v
této soutěži mohly létat.
dvacetinkou BH - 1 exp
L. Koutný
jednoduchými BV-3 Bobík a Liliput,
AVIATIK Brno
stejně jako i malý Toník Křivka s
Kadetem.
Vyhlášení výsledků a předání
hezkých věcných cen proběhlo po 13
té hodině opět v restauraci aeroklubu,
kterému patří dík za tradičně milé prostředí, stejně tak jako i pořadatelům
za dobrou organizaci krásné soutěže.
Ovšem nevětší zásluhu na krásných
VOLNÝCH MODELŮ
zážitcích z parádního polétání má jiVOLNÝ LET
stě Svatý Petr, který nám dodal již tradičně úžasné počasí babího léta.
Po soutěži proběhla diskuse o
programu OPENSCALE 2008. Většina se shodla, že přesun bodování
na sobotní odpoledne a následující
létání dvou kol v podvečer, stejně jako
i začátek létání v neděli od 7 hodin
Dnes se v toulkách po historii volného
zajistí létání v klidnějším počasí a sní- letu vrátíme do konce 40.let minulého
ží riziko turbulencí, které se nepří- století. Tento,ve své době velmi výkonný
znivě projevili letos poprvé po oba model kategorie Wakefield byl navržen v
MALÝ VÝLET
DO HISTORIE
D 130 historický
model poháněný
gumovým svazkem
VOLNÝ LET 4/2007
roce 1948 v tehdejší tzv. Výzkumné
modelářské laboratoři švýcarského
aeroklubu a v tehdejší ČR jej zveřejnil v
časopise „Letectví“pro nás nezapomenutelný Jan Smola.
Při stavbě je použito jak balsy, tak smrkových nosníků. Trup se vyznačuje velmi
tuhou konstrukcí. Podvozek s 1 kolečkem
byl v té době nutný, neboť modely startovaly vždy ze 3 bodů ze země.
Mám sám určité zkušenosti s takovýmto velkým „gumákem“, obdobný model jsem předváděl během MS 1997
volných modelů na Sazené. Rozhodně
doporučuji model vybavit determalizátorem, v silném stoupání nám k návratu nepomůže ani nesklopná volnoběžná
vrtule.
Gumový svazek bych ale použil o
průřezu minimálně 48 mm2 a o délce
1000mm. Lze do něho natáčet (po záběhu) v pohodě přes 1100 otáček aniž
bychom se obávali jeho prasknutí a zničení trupu. Spotřeba gumy není také tak
velká, sám jsem u takového modelu
vystačil na 1 rok létání se 2 svazky. Také
bych doporučil potah trupu nejdříve
tenkým monofilem a až přes něj pak
tenkým modelspanem.
U modelu D130 je též velmi vhodné
uložení křídel přímo na trupu, takže při
vyvažování pouze křídlo posouváme a
odpadá zvyšování hmotnosti závažím.
Starty takovýchto „gumáků“ jsou proti
dnešním modelům velmi pomalé, ale příjemné na pohled. Sám uvažuji o tom, že
replika D130 vyjde jednou z mé dílny.
Josef Kubeš
- 23 -
NĚCO
NA
VEČER
MODEL KATEGORIE P30
ŽOFKA
Jednoho podzimního dne mne vydavatel
tohoto časopisu, během našeho klábosení o
modelech,požádal: “Hele,vymysli něco jednoduchého na gumu pro malý kluky, aby se s tím
dalo lítat někde na louce jen tak a zároveň i v kategorii P30 a aby se to dalo postavit za jeden
večer. Na moje námitky, že to se asi nedá stihnout, trochu povolil. “Když ne večer, tak za jeden den maximálně“. A ještě doplnil, že to musí
být klasika ze dřeva, veškeré pěnové desky se
zamítají předem.
Já jsem si pak vzpomněl na stavebnici
jednoduchého modelu DANY, kterou jsem kdysi
před lety produkoval v počtu přibližně 900 kusů,
dokonce to bylo v upravené verzi vydáno v časopise Model hobby. Kdyby se to takhle celé
zvětšilo, tu a tam malinko upravilo...
A tak během jednoho podzimního dne vznikla Žofka. Model je navržen tak, aby jej bylo
možné použít i pro soutěžní létání a při tom jeho
stavba byla co možná nejjednodušší. Koncepčně připomíná jakéhosi předimenzovaného pokojáka, čemuž se však u mne nikdo nemůže
divit.
Trup: Je slepen do profilu „T“ ze dvou smrkových lišt 3x7mm. V zadní části je zbroušen. K
přední části trupu je přilepeno ložisko z duralového plechu tl.1,5mm, pásku o šíři 7mm. Zadní závěs je ohnut z ocel. drátu prům. 1mm, a přilepen k trupu zespoda. Oba spoje jsou omotány
hedvábnou nití a opět přelepeny vteř. lepidlem.
Vzdálenost mezi závěsy gumy je 500mm. Vzadu je ještě na trup nalepeno lože pro uložení
VOP z překližky 1mm a bambus. kolíček pro
připoutání VOP.
Směrovka:Je vyříznuta z lehké balzy 2mm
a natupo nalepena k trupu. Svým tvarem slouží
jako opěrka VOP po zaúčinkování determalizátoru, je vhodné dodržet směr let dřeva dle nejdelší strany.
Křídlo: Nejprve si z balzy 4mm vyřežeme
podle šablony nebo křivítka 8 prohnutých žeber
o výšce 4mm. Pak 2 žebra do středu křídla z
balsy 2mm, která jsou dole rovná. Na náběžnou
a odtokovou lištu středu křídla vybereme kvalitní smrkový nosník 4x4mm. Přichytíme je špendlíky k pracovní desce a mezi ně zalepíme žebra. Po zaschnutí střední díl sejmeme z desky,
podložíme a obdobným způsobem k němu dostavíme rám ucha. Ten je z tužších balzových
lišt 4x4mm. Žebro v uchu krátíme směrem od
náběž. strany. Po sestavení křídla doplníme v
rohových spojích výztužné trojúhelníky z balzy
3mm, střed křídla potáhneme shora i zespoda
balzou 1,5mm. Odtoková lišta je ještě v místě
lomení zpevněna z vnější strany 30mm dlouhými nákližky z překližky 1mm.Toto zpevnění
nepodceňujte, brání ulomení ucha.
Vrtule: Igra, průměr 240mm. Osa vrtule je z
ocel. drátu o prům.1.2mm. Při létání je pak
ložiskem vychýlena asi o 4 stupně dolů a 1-2
stupně doprava. Mezi vrtulí a ložiskem jsou 2
kroužky z teflonu, které snižují tření v ložisku.
Volnoběh - nejlépe s okem a s pružinou, tak jak
se u těchto modelů běžně používá.
Výškovka: Je slepena jako jednoduchý
rám z balzových lišt 3x5mm na pracovní desce.
V místě uložení na trup je náběžná lišta zpevněna bambusovou štěpinou. Střední lišta (žebro) je nahrazena balsovou destičkou o šíři
20mm.
Potah modelu, povrchová úprava: Zde
se nabízí několik možností. Původně měl být
model potažen tenkou folií z pytlíku do odpadkového koše, jak to praktikujeme u některých
halových kategorií. Ale pozor: Pokud bude
model potažený hnědočernou folií, bude se
vám velmi špatně v terénu hledat. V úvahu také
přichází stříbrný mylar od firmy JKM. Já jsem
model nakonec potáhl vliesem. Potah křídla i
VOP je pouze shora.Lakováno je pouze
jedenkrát zředěným lesklým lakem. Konce křídel a kormidel je vhodné stříknout slabou
vrstvou signální barvy.
Sestavení a zalétání: Náběh křídla je dán
podložkou z balzy 4mm, u VOP podložíme
odtokovou lištu balzou 3mm. Na pravém středu
křídla opatrně nakroutíme nad zdrojem tepla
positiv +2mm, na obou koncích křídla pak
negativ -2mm. VOP je při pohledu zezadu
vychýlena pravým.koncem asi 5mm nahoru.
Těžiště je v 50% hloubky křídla. Jemné doladění těžiště můžeme dělat pomocí posouvání
křídla po horní ploché straně trupu.
Zatáčku v motorovém letu seřizujeme přihýbáním ložiska vrtule. Pokud se model po startu vzpíná, můžeme takovýmto ložiskem potlačit
tah osy vrtule poněkud dolů.
Rozhodně se nejedná o špičkový a supervýkonný model. Žofka je letadélko především
pro potěšení a radost z volného a pomalého
letu. Možná je pro zastánce krásných linií Ptřicítek i poněkud ošklivá. Je to však model
vhodný pro mladé a začínající adepty gumového pohonu. I když při plném natočení a výběru kvalitní gumy… kdo ví, a proto raději
zapalujte doutnák determalizátoru.
Při natáčení svazku z gumy Supersport
5/2005 složeném ze 6 nití a o hmotnosti 9,5g na
1000 otáček dosahuje Žofka za bezvětří časů
mezi 65 až75 s.
Já sám mám ještě svazek opatřený na koncích malými očky z ocel. drátu, takže jej natáčím
mimo model a až poté svazek zavěsím na
závěsy trupu. Odpadá mi tak možnost poškození modelu při náhlém prasknutí svazku, což
je dnes již běžná praxe z halových kategorií.
Josef Kubeš, Kladno
PI * liga 2007
19. ročník
V kategorii F1A si nejlépe vedla Jana Mezihoráková a spolu s Milanem Jindou se
dělila o 1. místo
- 24 -
Letošní již 19. ročník PI ligy proběhl ve čtyřech „zápočtových“ a jednom vyhodnocovacím kole na letišti v
Panenském Týnci. Pořadatelem tohoto oblíbeného seriálu soutěží je
tradičně LMK Praha 4 - Hobby centrum pod vedením Antonína Tvarůžky.
Počasí se letos moc nevydařilo a
to se projevilo i nižší účastí proti jiným
ročníkům. Přesto se zde sešla řada
modelářů, kteří měli možnost si zalétat ve všech volných kategoriích. PI
liga je otevřená všem zájemcům o
volné modely (členy SMČR s platnou
licencí) a zalétat si zde můžete i v
netradičních kategoriích, jako je například F1A-N, nebo třeba se samokřídly.
VOLNÝ LET 4/2007
Rozpětí
Délka
Hmotnost
760 mm
760 mm
60 g
MODEL KATEGORIE P30
ŽOFKA
KONSTRUKCE JOSEF KUBEŠ 2007
VOLNÝ LET 4/2007
- 25 -
Download

23 - 25 - Volný let