Návod k montáži
(motorové nástavby)
Vážení zákazníci,
zařízení které jste zakoupili je určeno k montáži na horská/trekkingová i skládací kola bez
odpružené zadní vidlice. Odpružení přední vidlice, měkké gelové sedlo i gumové ručky jsou
doporučeny. Dezén pláště zadní pneumatiky musí být souvislého vzorku (např. Schwalbe
MARATHON GreenGuard B+RT, dostupné rozměry 20x1,75 / 24x1,75 / 26x2,00 / 28x1,75/
28x2,00 dále Rubena Cobra 26x1,9 APS-RS, RUBENA FLASH 28x1,75 APS-RS). Další
rozměry plášťů a to především pro jízdní kola typu cruiser/chopper 24x3,00 a 26x2,125 jsou
dostupné v nabídce internetového obchodu. Používáme pouze značkové duše
Michelin/Schwalbe u jiných značek může docházet k praskání v oblasti spoje nebo ventilku.
Nedoporučujeme používat původní pláště/duše na Vašem jízdním kole a tzv. je dojezdit.
Přední plášť Rubena Cobra hustíme na 3,5 atm., zadní plášť Schwalbe Marathon 4 až 4,5
atm. Ostatní pláště dle označení výrobce, tlak uveden na boku. Plášť Marathon GreenGuard
je vyroben z velmi odolné směsi Endurance, která má výrazně vyšší životnost oproti
ostatním plášťům jiných výrobců. Používáme tedy Schwalbe Marathon jako zadní plášť.
Tlak plášťů jízdních kol chopper/cruiser a skládacích kol se liší dle modelu použitého pláště
(max. tlak uveden na boku pláště). Pokud použijeme plášť s desénem výrazně nesouvislým
(kostkovaným), vydrží nám podstatně kratší dobu a také budete pociťovat vibrace. Vibrace
lze utlumit kvalitním gelovým sedlem s neoprenem a pružinou (např. sedlo Bravo Gel) nebo
odpruženou sedlovkou.
Motorová nástavba je u rčena k provozu na zpevněných komunikacích (asfalt/polní
cesta), je nutné používat cyklistickou přilbu z důvodu Vaší bezpečnosti. max. konstrukční
rychlost za použití motoru na veřejných komunikacích je stanovena na 25 km/h. v souladu s
vyhláškou MD 341/2002.
S přiloženým návodem provedete kompletní montáž motorové nástavby na jízdní
kolo. Veškeré součásti použité při montáži je možné dokoupit samostatně jako náhradní díl.
Motorová nástavba - obsah balení:
1
Obsah balení:
2
Celkový pohled na smontovanou motorovou nástavbu:
díl 1/
díl 2/
díl 3/
díl 3a/
díl 3b
díl 3c/
díl 3d/
Nosný duralový U-profil
Motor Honda GX35
Matice s navařeným praporkem, dva kusy - levá i pravá strana
Závitová tyč M10, dva kusy - levá i pravá strana
L-profil, dva kusy - levá i pravá strana
Rychloupínací šroub orientovat dle obrázku! Orientace je nutná pro případ, že
by došlo k samovolného uvolnění páčky rychloupínacího šroubu a jeho
kontaktu s výpletem kola. Tzn. pokud rychloupínací šroub umístíte do Lprofilu, tak při uvolnění se páčka opře o díl 3b a nedojde ke kontaktu páčky
s výpletem zadního kola.
Rychloupínací šroub má vlastní matici, pomocí které seřizujeme sílu přítlaku
páčky rychloupínacího šroubu. Obdoba podsedlového rychloupínacího
šroubu + je zajištěn další samojistnou maticí M6
Plastová černá krytka závitové tyče, odnímatelná.
3
Popis osazených součástí z výroby:
1/
2/
3/
4/
5/
Nosný U-profil
Třecí váleček uložený ve dvou ložiscích SKF 6202 2RSHNR (montováno
z výroby)
Matice s praporkem na levé i pravé straně nosného duralového U-profilu
Spojka - bubínek (montováno z výroby)
Vložená trubka plnící funkci příruby /délka 25mm, průměr. 94mm/ je volně
vložena mezi čtyři šrouby /M6x45/, které upevní motor k dílu 1/. (montováno
z výroby)
V motoru máte z výroby nalit olej 1dcl shell helix ultra 5W40 a malé množství benzínu
Natural 95 pro odzkoušení funkčnosti. Olej při zajíždění vyměníme po 40 km jízdy. Další
výměny oleje při běžném provozu v intervalu 10 motohodin (cca 300-400 km).
4
Uchycení nástavby k zadní vidlici jízdního kola:
Popis součástí:
1/ Nosný U-profil
7/ Malý U-profil
7A/ Velká podložka
5
Nástavba je z výroby zkompletována pro větší přehlednost a také, aby bylo patrné umístění
jednotlivých dílů nástavby. Pro snadnější montáž, můžeme jednotlivé díly opět rozložit dle potřeby.
Vysadíme zadní/přední kolo a přezujeme oba pláště ( montpáky přiloženy: 2x plastová a 1x
ocelová). Nepoužívejte Vaše původní duše. V balení přiloženy dvě duše Michelin nebo Schwalbe
popř. Rubena. Jako zadní plášť používáme odolnější Schwalbe Marathon GreenGuard B+RT
příslušného rozměru. Hustíme na 4-4,5 atm. dle hmotnosti jezdce. Jako přední plášť použijeme
Rubena Cobra nebo Rubena Flash tlak. 3,5 atm.
Začneme s montáží dílu velké podložky 7a/ a dílu 7. (tyto díly pro snadnější montáž
demontujeme z dílu 1 duralového U-profilu. Sundáme černou plastovou krytku a povolíme
samojistnou matici na šroubu M10x150 a vytáhneme vratový šroub s půlkulovou hlavou (na šroubu
jsou volně navlečeny podložky a dvě axiální ložiska). Zapamatujeme si pořadí, axiální ložiska jsou
v kontaktu s U-profilem díl 1.
Díly 7a/ a 7 pomocí tří šroubů ( M 6x55 ) namontujeme na zadní vidlici kola (přiloženy
náhradní šrouby (M6x50/M6x60) pro případ, kdy máme tloušťku zadní vidlice menší nebo větší a
nehodí se nám standardní délka šroubu M6x55. Můžeme upravit délku navlečené ochranné černé
hadice, která je navlečena na 3 šroubech (zamezí kontaktu rámu vidlice se závitem šroubu). Délku
černé hadice můžeme snadno zkrátit např. ulamovacím nožíkem. Pokud máme širokou zadní vidlici
kola a potřebujeme tenčí stěnu této ochranné černé hadice, tak máme v sáčku přiloženu náhradní
tenčí průhlednou hadici. Prostřední otvor pro šroub v dílu 7 není v ose dílu, ale je posunut
k hornímu/dolnímu okraji dílu (dle orientace dílu 7, jak se na něj díváme).
V případě, že naše jízdní kolo má spojnici (výztuhu) mezi vidlicí provrtanou, tak jako na
levém krajním obrázku, sundáme ochranou hadici z prostředního šroubu a provlečeme šroub tímto
otvorem ve vidlici. Získáme tak větší stabilitu nástavby.
Pokud nám v uchycení podložky 7A vadí ocelové lanko k zadní přehazovačce, můžeme
skalpelem vyříznout tenký pásek (předem pečlivě vyměříme) v nalepené pryži pro průchod tohoto
lanka a dotáhnout díl 7A k vidlici kola. Následně tento průchod pro lanko promažeme vazelínou.
Dbáme na to, aby se vazelína nedostala jinam než do drážky, naneseme např. špičkou šroubováku!
Ukázka montáže dílu 7a/ a dílu 7 na zadní vidlici kola s možným uchycením blatníku na díl 7a/ (pravý
obrázek).
Pokud otvor ve spojnici vidlice nepoužijeme pro provlečení středního šroubu dílu 7A, tak
tento šroub opřeme o horní stranu této výztuhy (v tom případě, máme středový otvor v dílu 7a
orientován nahoru), pro lepší využití prostoru navlékneme tenčí průhlednou hadici na středový
šroub.
V případě, že se rozhodneme k montáži blatníku a máme i v rámu zadní vidlice dostatek místa
pro blatník a to i mezi blatníkem a nahuštěným pláštěm, následně pečlivě vyměříme délku blatníku,
aby uvnitř nosného duralového profilu končil cca 2-3 cm před třecím válečkem. Blatník poté zkrátíme
pilkou na železo.
Na třech obrázcích výše je provedena montáž dílu 7a/, který má středový šroub orientován
k zemi, prochází otvorem ve spojnici vidlice a je na něm uchycen blatník (na obrázku je použit
plastový blatník AUTHOR). Pokud montujeme blatník, musí být středový otvor orientován k zemi.
K uchycení dílu 7 použijeme samojistné matice a následně provedeme hrubé
vycentrování dílu 7 do roviny a dotáhneme matice. Nedotahujeme napevno, později budeme
centrovat i s osazeným U-profilem a motorem.
6
Vezmeme dva díly 3C/ a přišroubujeme je na levou i pravou vidlici (jízdní kola mají na vidlici
předvrtány otvory). Otvory slouží k uchycení blatníku nebo nosiče. Tyto otvory mají závit, který je
často zanesen barvou, tzn. můžeme proříznout závitníkem M5 nebo šroubem M5 s šestihrannou
hlavou. Šroub použijeme jako závitník.
K uchycení dilu 3C/ máme na výběr ze dvou šroubů M5 nebo M6. Jeden z nich použijeme,
většinou se jedná o otvor se závitem M5. V případě kotoučové brzdy se jedná o šroub M6. Tuto
montáž provádíme s vysazeným zadním kolem, jinak se k otvorům zevnitř vidlice nedostaneme.
Šrouby montujeme hlavou zevnitř vidlice ven.
Mezi L-profil (díl 3C) a vidlici kola vložíme dvě podložky z PVC z důvodu zajištění pružného
kontaktu mezi L-profilem (díl 3C) a vidlicí kola. Na stranu vícekolečka přehazovačky použijeme
okrasný šroub (šroub s půlkulovou hlavou, máme na výběr dvě délky M5x25 nebo M5x30).
Standardně se používá délka M5x25. Půlkulová hlava šroubu zabírá méně místa v mezeře mezi
chodem řetězu vícekolečka a hlavou šroubu. V případě, že hrozí kontakt řetězu s hlavou šroubu,
můžeme tuto hlavu ještě částečně snížit, upilovat pilníkem. Pokud máme na výběr dva otvory na
jedné straně vidlice, tak použijeme horní otvor a to z důvodu výše popsaného zamezení kontaktu
hlavy šroubu s řetězem. Ke kontaktu dochází u vícekoleček a to 8 nebo 9 kolečka.
U vícekoleček je velmi málo místa v prostoru mezi řetězem a vidlicí! Po namontování dílu 3C
vyzkoušíme zda nezadrhává řetěz o hlavu šroubu při zařazení na nejmenší kolečko.
V balení máme šrouby M 5x25 ve variantě půlkulová hlava a šestihranná hlava. Šroub se
šestihrannou hlavou se lépe a větší silou utahuje a hlava vydrží více utahovacích cyklů, tzn. pokud je
to možné, dáme mu přednost před půlkulovou hlavou. Na stranu vidlice, kde není řetěz (levá strana)
použijeme šestihrannou hlavu šroubu a na druhou stranu vidlice do prostoru vícekolečka, kde není
tolik místa použijeme půlkulovou hlavu. V případě, že zde místo máme, např. je osazeno max. 7kolečko nebo je přehazovačka zapouzdřená v náboji (SHIMANO NEXUS) nebo máme dvojici otvorů
M5 nad sebou (použijeme horní otvor), tak i na této straně vidlice u řetězu namontujeme šroub s
šestihrannou hlavou. V balení jsou přiloženy i delší náhradní šrouby M 5x30 a to ve variantě
půlkulová hlava/šestihranná hlava. Délka M 5x30 se používá minimálně, většinou se používá M5x25.
Osazení je stejné jako z výroby na dílu 3C! Tzn. osazujeme 2x gumové podložky mezi rám kola a díl
3C a použijeme i dvě samojistné matice M5 kryté černou krytkou.
7
V případě montáže L-profilu (díl 3C) na kotoučovou brzdu, je postup následující:
V balení je přiložen osazený šroub M6x40 určený pro montáž na kotoučovou brzdu (dvě
pryžové podložky, dvě ocelové podložky, dvě samojistné matice).
Nachystáme si šroub dle obrázku a namontujeme ho namísto spodního šroubu držící
kotoučovou brzdu. Pořadí osazení viz obrázek – hlava šroubu, podložka, díl 3C L-profil, 1x gumová
podložka, ocelová podložka, samojistná matice, samojistná matice u rámu vidlice, ocelová podložka.
Dopředu si nastavíme šroub tak, aby jeho koncová délka byla stejná jako originální šroub
držící kotoučovou brzdu, tuto délku nastavíme samojistnou maticí, viz obrázek uprostřed. Pokud
konec šroubu bude delší, tak nám bude drhnout o kotouč brzdy. Pokud máme celý šroub nachystaný
a osazený, tak jeho závit natřeme/stříkneme barvou a provedeme montáž do spodního otvoru
kotoučové brzdy a dotáhneme samojistnou maticí, jako by se jednalo o hlavu šroubu. Barva nám
zafixuje šroub proti samovolnému povolování.
Vezmeme závitovou tyč a namontujeme ji do dílů 3A (matice s navařeným praporkem),
abychom zabránili co nejmenšímu poškození zinkové vrstvy na zvedací závitové tyči, můžeme při
částečném našroubování šroubovice do matice aplikovat do takto vzniklého rezervoáru olej a poté
šroubovici došroubovat do potřebné výšky. Provedeme na pravé i levé straně (dílu 3A).
Spojíme díl 7 s nosným U-profilem díl 1 pomocí vratového šroubu M10x150. Na šroubu
M10x150, jsou osazena dvě axiální ložiska a 4 kusy podložek (dvě na každé straně).
Nakonec přišroubujeme rychloupínacím šroubem spodní matici na závitovou tyč k dílu 3C/.
Drážka v dílu 3C/ slouží ke zvedání celého dílu 1/ a tím k odpojení třecího válečku od pneumatiky.
Pokud nestačí pro regulaci přítlaku délka drážky v dílu 3C/ použijeme ke zkrácení/prodlužení
šroubovici. Po vymontování rychloupínacího šroubu, můžeme otáčet celou šroubovicí v matici dílu
3A/ a celou délku tak seřídit. ( rychloupínací šroub je na konci zajištěn samojistnou maticí M6, kterou
si doladíme rychloupínací šroub tak, aby se nám s ním střední silou dobře manipulovalo. Tato matice
je zde především z důvodu bezpečnosti, aby nedocházelo k samovolnému povolení rychloupínacího
šroubu v průběhu jízdy. ) Lze zakoupit různé délky závitové tyče (kratší/delší) pokud Vám nevyhovuje
standardně dodávaná délka.
Dokončili jsme konečné osazení nástavby na zadní vidlici kola a před pevným dotažením tří
šroubů držících prostřednictvím dílů 7 a 7A U-profil s motorem na vidlici kola, provedeme závěrečné
docentrování nástavby na vidlici kola vůči třecímu válečku a pevně dotáhneme šrouby
( bereme ohled na nalepenou pryž dílů 7 a 7A). Třecí váleček má být v poloze pokud možno
vodorovně a kolmo vůči plášti (drobné odchylky nevadí). Vycentrování se provádí poklepem
gumovým kladivem na pravou nebo levou stranu dílu 7.
8
Jako poslední provedeme montáž plynového bowdenu a vypínače motoru na řídítka. Plynové
lanko zasadíme jedním koncem do žlábku kovového válečku v motoru (můžeme si pomoci
naklepnutím lanka do drážky pomocí kladívka a šroubováku, pozor váleček je z každé strany jinak
provrtán a je nutno váleček správně orientovat z důvodu zasunutí celé koncovky lanka tzv. blechy
do této drážky plynového válečku v motoru). K zamáčknutí použijeme např. kleště. Předtím žlábek
promažeme olejem, netlačíme lanko do drážky na sucho. POZOR černý plast za válečkem má
zábranu proti samovolnému vyklouznutí „blechy“ koncovky ocelového lanka, váleček vytočíme o
90°, abychom zábranu neulomili a můžeme provést osazení naklepnutí lanka. Druhý konec tohoto
lanka zasadíme do plynové páčky na řídítkách, kterou přišroubujeme na řídítka do prostoru za
brzdovou páčku. Sundáme gumovou ručku z řídítek. Pokud to jde velmi těžko, použijeme injekční
stříkačku s mýdlovou vodou a vstříkneme vodu mezi gumu (ručku) a kov řídítka. Gumovou ručku
stejným způsobem před opětovným nasazením uvnitř namočíme. Přebytečná voda se do 1-2 dnů
odpaří a ručka bude opět pevně držet.
Plynovou páčku montujeme většinou nad brzdovou páčku tak, aby pokud pustíme plynovou
páčku jsme mohli okamžitě zmáčknout páčku brzdovou. V balení je přiložena i náhradní levá 4-prstá
plynová páčka pro případ, že se rozhodneme pro montáž na levou stranu řídítek. Bowden k rámu
kola přichytíme rychloupínací páskou, kterou současně přichytíme i elektrický vodič a kostřící vodič
od vypínače motoru, který máme namontován na řídítkách. Vodič ze spínače napojíme na příslušný
vodič od motoru a kostřící vodič přišroubujeme na motor (na skladě jsou též bovdeny délky
130/140/150/160/170/180/190 cm - lze je zdarma vyměnit – pro výměnu zašlete nevyhovující bowden.
Plynové lanko v bowdenu nesmí nikde zadrhávat, musí se plynule vracet. Pokud tomu tak
není, provedeme naolejování v prostoru štelovacího šroubu u motoru, kterým lanko prochází. Popř.
štelovací šroub povolíme (dvě matice) a poté v jiné poloze opět dotáhneme.
Také můžeme vyhnout ocelové lanko pomocí kleští v prostoru mezi štelovacím šroubem na
motoru a válečkem, ve kterém je prostrčena koncovka lanka (tzv. blecha). Tím se může zlepšit
průchod (zadrhávání) ocelového lanka uvnitř štelovacího šroubu. Dovnitř štelovacího šroubu
můžeme natlačit silikonovou vazelínu. U nástavby je vazelína uvnitř štelovacího šroubu z výroby.
Spínač-tlačítko v poloze OFF-zamáčknuto, poloha ON-vymáčknuto, můžeme startovat.
POZOR: před prvním nastartováním motoru, vlastní nástavbu zvedněte a zafixujte v horní poloze
rychloupínacím šroubem tak, aby třecí váleček nebyl v kontaktu s pneumatikou. Pro případ, že
bychom neměli seřízený volnoběh motoru a mohlo by dojít k samovolnému pohybu kola. V případě,
že motor nelze nastartovat, můžeme rozpojit vodič od vypínače ON/OFF u motoru a pokusit se motor
opět nastartovat. V případě, že motor naskočí je problém ve vypínači, který je vyskratován v poloze
OFF, i když je přepnut na ON. V tomto případě stačí vypínač zaslat a bude Vám vyměněn.
Seřízení plynového lanka - pokud je to nutné, provedeme regulačním šroubem na plynové páčce na
řídítkách nebo štelovacím šroubu motoru. Volnoběžné otáčky motoru můžeme seřídit drobným šroubkem na
těle motoru, patrno po sejmutí černého krytu vzduchového (molitanového) filtru. Nástavba nepotřebuje
zvláštní údržbu. Pouze vždy před jízdou zkontrolujeme, zda nedošlo k posunutí (vyosení třecího válečku,
popř. k uvolnění šroubů upevňujících nástavbu k rámu kola). S uvolněnou nástavbou není možné
pokračovat v jízdě!
Olej v motoru je doporučeno měnit po 10 motohodinách (cca 300-400 km). Doplnit olej až po
vnější okraj plnícího otvoru dle příručky HONDA! POZOR: hladina oleje sahá až po vnější okraj
plnícího hrdla, což je měřeno za předpokladu, že motor stojí v rovině (jakoby stojí na rovině černým
plastem pod nádrží motoru). Pokud motor namontujeme na kolo orientovaný zešikma, musíme při
dolévání oleje kolo s motorem zvednout do pomyslné roviny motoru a olej dolít. Motor poté může
pracovat v jakékoli poloze, dochází k mazání olejovou mlhou, kterou vytváří vrtulka v olejové
nádržce. Množství oleje u modelu GX35 je 0,1 litru. Při použití oleje Shell Helix ultra 5W40 můžeme
jezdit i při venkovní tep. –10°C. Pro doplnění oleje použijte 1 dcl injekční stříkačku. Nedáváme více
ani méně oleje, v obou případech může dojít k poškození motoru!
Jedenkrát ročně nebo při vyšší hlučnosti ložisek v nástavbě (osazeny dva kusy) nebo
při časté jízdě za deště můžete hodinářským plochým šroubováčkem vyloupnout černé
krytky ložisek a překontrolovat množství vazelíny v ložiscích. V případě nedostatku vazelínu
docpat např. (plastické mazivo Mogul LV 2-3). Stačí vyloupnout jen jednu černou krytku u
každého ložiska.
9
Download

Návod k montáži (motorové nástavby)