JARO, LÉTO 2013
ROZHOVOR
S VALTICKOU
SKUPINOU IRNIS
Milí čtenáři,
v rukou držíte už poslední letošní výtisk. Moc se omlouváme, ale naše redakce byla
dost zaneprázdněná ostatními aktivitami, a více výtisku už se nestihlo, a ani
nestihne.
Každopádně bychom chtěli poděkovat každému, kdo čte náš časopis a přispívá nám.
Za vybrané peníze nakupujeme potřeby pro tisk. Vaší podpory si moc vážíme.
V tomto výtisku najdete exkluzivní rozhovor se skupinou IRNIS, která se stává dost
populární. Najdete tady ale i spoustu dalších rozhovorů, článků, fotografií ale i
anketu s vycházejícím devátým ročníkem.
V letošním roce se škola zapojila do projektu spojeným se sběrem papíru. Celkem
škola vybrala neuvěřitelných 13 tun papíru. Všem sběračům patří obrovská
pochvala! Minulý týden vyšlo CD Valtického Modrásku – Od jara do zima, na kterém
se podílelo spoustu dětí, ale taky učitelů. Poděkovaní patří hlavně paní učitelce
Málkové a paní Grešové. Nesmíme opomnět ani Míšu Urbánkovou, která tomuto CD
vytvořila grafický design.
ZE SLOV PANÍ UČITELKY TROJANOVÉ
Právě čtete poslední vydání našeho časopisu v tomto školním roce. Opět přijdeme o
redaktory, kteří půjdou studovat na střední školy. Na víceleté gymnázium odchází z
páté řídy Klára Rabušicová a Miloš Dolák. Na to, že byli nejmladší a nejméně
zkušení v našem týmu, vedli si moc dobře! Z deváté třídy odchází Katka Klepáčková
a Jitka Krůzová. Díky vám všem za energii a nápady, které jsme vkládali do svých
článků! Velká pochvala a poděkování patří Jitce Krůzové, která byla několik let
redaktorkou a pak i šéfredaktorkou. Vždy odváděla perfektní práci, je houževnatá,
svědomitá a zodpovědná. Svůj čas věnovala časopisu od začátku (prvotní nápady) až
do konce (korekce, úpravy, celkový dezén časopisu, tisk, kompletace, šití časopisu,
distribuce. Milí redaktoři, přeji vám všem hodně úspěchů při dalších studiích.
Radmila Trojanová, Školní klub
ZŠ VALTICE – ZŠ TRNAVA VANČUROVA
Ač se společný stát Čechů a Slováků před 20lety lety rozpadl, obě výše uvedené školy udržují každoročně
přátelská setkání, která lze načítat na desítky let. Tentokrát, 21. května 2013, byla hostitelem naše ZŠ Valtice.
Úvodní disciplinou byl šplh. V něm naši reprezentanti podali výborné výkony.
Dívky Sabina Gonsiorová, Natálie Nováková, Karolína Ekrtová a Nikola Bukovcová vybojovaly pro naši ZŠ vedeni
1:0. Chlapci Lukáš Václavovič, Ondřej Tréšek, Jakub Machálek a Jiří Horáček vedení navýšili na 2 : 0.
Potom jsme se společně přesunuli na krásně připravené
hřiště FK Valtice.
V kopané jsme podlehli hladce 0 : 5. Připomenu, že před
dvěma lety jsme zvítězili 3 : 0. Krutá porážka má několik
příčin.
V poločasové přestávce fotbalového klání proběhly
štafetové běhy. Valtické dívky byly zřetelně pomalejší.
Chlapecká štafeta byla mimořádně dramatická a o
výsledku rozhodla cílová fotografie, kterou jsme skutečně
pořídili. Ta odhalila prvenství hostů. Tím se naše vedení po
šplhu otočilo. Po fotbale a štafetách jsme prohrávali 2 : 3.
Po poledni následoval přesun do haly na Mikulovské. Tam se
uskutečnila závěrečná klání v košíkové, kde jsme očekávali
vítězství chlapců i dívek. Nestalo se tak. Družstvo chlapců ZŠ
Valtice prohrálo 9 : 19. Tím bylo o celkovém vítězi
rozhodnuto. Naše dívky na závěr vyhrály 12 : 2 a snížily tak
konečnou porážku na 3 : 4. Putovní pohár se tedy opět vrátil
nejméně na rok do Trnavy. Na vítězství košíkářek bylo cenné,
že se opíraly o žákyně 8.ročníku. které byly ochotné se
zúčastňovat odpoledních tréninků. Žel, z 9. ročníku to byly
pouze Jitka Krůzová a Katka Klepáčková.
V rámci kulturních aktivit jsme trnavským přátelům
zorganizovali také vystoupení taneční skupiny paní Lady
Kománkové, výstup a přednášku pana Kebrleho na kolonádě
Reistna, exkurzi ve vinných sklepích s komentářem téhož
znalce, návštěvu zemědělského muzea s expozicemi tropů i
japonského „origami“.
Závěrem lze konstatovat, že družební setkávání mezi
trnavskou a valtickou školou není formalitou, ale je skutečným
přátelstvím mezi dvěma nejbližšími národy.
Mgr. Miroslav Štěpaňuk, učitel TV
Tři otázky pro…
pana učitele Miroslava Štěpaňuka – Ze školních lavic
1. Máte za Vaši dlouholetou pedagogickou praxi nějaký veselý zážitek?
Veselých zážitků během mé dlouholeté učitelské praxe
bylo mnoho. Vzpomínám si například, kdy jako třídní
učitel třídy z 2. stupně jsem suploval vyučovací hodinu v 1.
ročníku. V úvodu hodiny se přihlásila holčička s
konstatováním: “Pane učiteli, Vy učíte mého bratra za
třídního!”
V jiné třídě, tentokrát ovšem na 2. stupni, se mě žákyně
zeptala: “Kolik je Vám roků?” Odpověděl jsem: “Hádejte.”
Další dívka uvedla: “Pan učitel je zadaný.“ A ta původní
žačka zakončila hovor tímto: “Já bych Vás dala dohromady s mojí babičkou….”
Pozoruhodné rovněž bylo, jak jsem se dostal u žáka 9. ročníku do dějin. Ten totiž na otázku: “Kteří tři
slavní muži se zasloužili v roce 1918 o vznik Československé republiky?” uvedl: “Masaryk, Beneš a
…Štěpaňuk!”
2. Co pro Vás bylo v poslední době příjemným zážitkem a co naopak zklamáním?
Veliký zážitek - jak mi třída připravila oslavu mého jubilea – to pro mě byla veliká radost.
Zklamáním jsou pro mě žáci na 2. stupni ZŠ, kteří vyžadují plnění svých práv, ale už nechtějí plnit
jakékoliv povinnosti. Např. jen naše družstvo chlapců v kopané na turnaji Coca.Cola cup, kdy měli
reprezentovat naši školu koncem března 2013. Příslušného dne během noci nasněžilo a turnaj byl
odvolán. Někteří chlapci místo návratu do školy odešli z nádraží domů.
Radostné je pro učitele i to, jak žáci přistupují k plnění svých povinností, jak se chovají k sobě
navzájem i k pedagogům. V tomto směru přinášejí množství radosti i pedagogického optimismu (třídy
5.B a 8.A).
3. Co si myslíte jako učitel TV o fyzické zdatnosti našich žáků?
Jako učitel TV mi není lhostejná současná úroveň tělesné výchovy a sportu. Dnešní styl života
způsobuje to, že žáci jsou stále méně a méně zdatní. Jejich průměrná výkonnost značně klesá.
Důkazem jsou rekordy školy, které jsou staré více než 20 let. Nebo ve šplhu v minulosti z celé třídy
nevyšplhalo maximálně 5 dětí, dnes je tomu naopak. Smutné je i to, že mnohé žáky nebaví ani
sportovní hry. Na základě těchto skutečností se snažíme s panem učitelem Hyčkou zvrátit stav k
lepšímu, aby naši svěřenci zvýšili svoji výkonnost a tím i své zdraví.
Děkuji Vám za rozhovor a přeji Vám hodně dalších veselých zážitků!
Klára Rabušicová, 5.B
HITY LETOŠNÍHO JARA A LÉTA
Ačkoli má každý svůj vlastní styl oblékání, tímto článkem tedy nemohu radit,
co si má každý obléct na sebe. Někdo má styl elegantní, druhý zase úleťácký a
někdo na to, co si obleče, moc nedbá. Já sama moc tipy na léto 2013 nemám.
Zkrátka a dobře, co mám ve skříni, si jednoduše obleču a sladím s nějakými
náramky a náhrdelníky, kabelkou a botami, nebo si prostě koupím, co se mi líbí,
a moc nehledím na to, jestli se to nosí,
nebo ne. Stejně má daný obchod
objednané zboží takové, které je
v daném období hitem. Takže tipy
nemám, ale něco jsem našla, a to Vám
také napíšu...
Trendem jara a léta 2013 jsou hlavně
zářivé barvy. Není to samozřejmě
nutné, někdo nosí radši živé a někdo
zase tlumené. Ale určitě by ve Vašem
šatníku nemělo toto léto chybět něco
v metalových barvách, nějaké krásné
šaty, něco puntíkovaného,
kostkovaného nebo proužkovaného, něco se zlatými flitry nebo cvočky, nějaké
květinové vzory, popřípadě i mašle, ale především doplňky jako jsou kabelky
velké či malé, balerínky nebo podpatky, také náušnice, náhrdelníky a prstýnky.
Nic se nemá přehánět a tím pádem bychom
neměli zapomínat na jednoduchost, protože
v té je největší krása. A pánům bych hlavně
doporučila nedávat si ponožky vyšší než boty a
nenosit je hlavně do sandálů. Ostatně, nezáleží
na tom, co si kdo obleče a jak to vypadá, každý
se zkrátka cítí dobře v něčem jiném 
Barbora Bělínová, 8.B
820 let Valtic
„Tři stařečci kvapíce,
stihli města lem:
nejsou-li to Valčice,
kynoucí nám třem?
Co vás těší nejvíce,
když dojdete sem?
Révu mají Valčice,
vinorodá zem!
Rybníků zde trojice,
břeh kryt palachem:
zde končily hranice a moravská zem!
Dnes za městem hranice
držme proti všem:
dnes jsou naše Valčice
a moravská zem!
Srazte, děti, sklenice,
k čertu se smutkem,
zdrávy buďte Valčice
a moravská zem!
Pod lipami silnice,
do Lednice jdem:
na shledanou Valčice,
vinorodná zem!“
Petr Bezruč
Tak právě tuto báseň před mnoha lety napsal významný spisovatel Petr Bezruč,
který v této básni použil název Valčice, tedy název našeho města před mnoha lety,
ale tento článek není o Petru Bezručovi, nýbrž o našem milovaném městě Valticích. A
letos je to 820 let od založení našeho drahého “hlavního města vína“ Valtic. Naše
město nebude potěšeno z toho, když na vaší zahradě uspořádáte oslavu na jeho
výročí, ale z toho, když jej budete udržovat v čistotě, nebudete jej devastovat,
znečišťovat a když mu budete zachovávat dobrou pověst, aby si drželo titul hlavní
město vína.
Děkuji Vám vážení čtenáři za váš čas strávený nad čtením těchto řádků.
Miloš Dolák, 5.B
Rozhovor s paní učitelkou
Veronikou Jurčekovou
1. Paní učitelko, těšíte se na mateřskou?
„Těším.“
2. Jak se bude Vaše dítě jmenovat a proč jste si vybrala tato jména?
„Vojtěch/ Julie nebo Kateřina i Kristýna je ve hře. Preferuji česká jména a taky je to
otázka vzájemné dohody či kompromisu.“
3. Bude vám škola chybět?
„Moc.“
4. Co děti (žáci naší školy), jak reagovaly na to, když jste jim řekla, že odejdete na
mateřskou dovolenou?
„Většinou litovaly.“
5. Viděl jsem, jak Vám některé děti nosily různé sladkosti, je to pravda?
„Ano. Přinesly mi čokolády, přání, dárečky…“
6. Vrátíte se po mateřské sem učit?
„Ne. Jsem tady na dobu určitou, za paní učitelku na mateřské dovolené.“
7. Který předmět se vám lépe učil – AJ nebo ČJ?
„Čeština, protože v té jsem si jistější a také kvůli literatuře, kterou mám moc ráda.“
8. Ve které třídě se vám učilo tak, že jste se těšila na každou další hodinu?
„V 5. A, protože to byla ukázněná a bezprostřední třída, a v 6. A – tam jsem se s často
pobavila. Ovšem každá třída má něco, co jsem si užívala, nebo naopak.“
9. Jak se vám u nás na škole líbí? Co žáci, kolektiv kolegů?
„Mám ráda žáky, tedy děti všeobecně a mám dobré vztahy s kolegy. Líbí se mi školní
atmosféra –to, že každý den je jiný a neopakovatelný.“
10. Jaké knihy ráda čtete a jakou hudbu máte ráda?
„Beletrii, preferuji současné české autory (např. Michala Ajvaze),ze zahraničních např.
Paola Coelha. Z hudby momentálně ‚ujíždím‘ na současně francouzské
zpěvačce ZAZ.“
11. Jaká je vaše oblíbená barva?
„Tyrkysová.“
12. Jaké jídlo máte ráda?
„Téměř všechno.“
Tento článek vznikl ještě předtím, než paní
učitelka porodila. Teď už má krásného a
zdravého chlapečka.
Za naši celou redakci Vám přejeme vše dobré, ať
je vaše dítě zdravé a krásné.
Karel – Kryšpín Kratochvíl 7.A
Hvězdárna a planetárium Brno
V planetárium Brno jsem byla se třídou a moc
se mi tam líbilo. Dozvěděla jsem se něco více
o planetách jako např. jakou mají teplotu
nebo z čeho je složen jejich povrch. Myslím,
že to bylo zajímavé a doufám, že nejen já
jsem si odnesla dobré zážitky a ponaučení.
Také nám ukázali některá souhvězdí,
jednotlivé hvězdy a z toho např. nejjasnější
hvězdu na obloze. Jednoduše pro mě to byl
zážitek a jsem ráda že jsem měla možnost
tuto hvězdárnu a planetárium Brno navštívit.
Planetárium bylo veřejnosti zpřístupněno dne 16. října 1954.
Kateřina Syrovátková 5.B
Erebos – Ursula Poznanski
Příběh se odehrává v jedné londýnské škole, kde se
mezi žáky začíná šířit tajemné DVD s neznámým
obsahem. Hlavní hrdina Nick se snaží dopátrat, proč se
ostatní spolužáci chovají tak tajemně, a nakonec se
inkriminované DVD dostane i k němu. Nick je nakonec
mírně zklamán, že za tajemstvím, které nikdo nechce
prozradit, se skrývá počítačová fantasy hra Erebos.Díky
nesmírné inteligenci a hratelnosti Erebosu se ale Nick
čím dál tím víc stává na vymyšleném světě závislý a
proniká do něj hlouběji. Hra ovšem ne dává nic
zadarmo, a aby Nick postoupil na další úroveň, musí
plnit úkoly i v reálném světě.
Podle mne je tato kniha nesmírně zajímavá a čtenář/ka
si nedá pokoj, a bude tuto knihu číst v každé volné
chvíli. Knihu je možno si zapůjčit v MK Valtice, nebo
zakoupit na www.fragment.cz.
Athanasios Barmpakas 6.A
JAK VYROBIT DOMÁCÍ ZMRZLINU?
Domácí čokoládová zmrzlina s borůvkami
Potřebujeme: 150ml smetany ke šlehání, 50g nerafinovaného
cukru, 100g čokolády na vaření, 100g mléčné čokolády, 285ml
plnotučného mléka, 100g borůvek
Postup: Mléko s cukrem přivedeme k varu a vmícháme do něj
na kousky nalámanou čokoládu. Směs sejmeme z plotny a
mícháme až do úplného rozpuštění čokolády. Necháme
vychladnout. Mezitím si vyšleháme smetanu, vmícháme ji do
zchladlého čokoládového krému a přidáme čerstvé borůvky. Poté vše vlijeme do
nádoby a dáme zamrazit. Během mrazení je vhodné směs několikrát důkladně promíchat. Zhruba po
pěti hodinách je zmrzlina připravená k servírování.
Mražený jahodový krém
Potřebujeme: 50g cukru moučka, 25g bílků, 25g jahod
Postup: Bílky ušleháme s cukrem, přidáme rozmixované
jahody a jednoduše necháme zamrazit. Není potřeba používat
zmrzlinovač ani směs. Během mrazení pravidelně míchat.
Smetanová vanilkový zmrzlina
Potřebujeme: 180g cukru, 18g dextrózy, 46g sušeného
mléka, 567g mléka, 166g smetany, 22g žloutků, ½
vanilkového lusku
Postup: Vše se smíchá a pasteruje na 85°C ( a to včetně
vanilky – před zmrazením nezapomeňte vyndat).
Následně se směs nechá zchladit a vloží se do
zmrzlinovače – bez něj tento recept raději nezkoušejte,
hotový produkt by spíše než zmrzlinu připomínal
ledovou cihlu.
VALTICKÁ SKUPINA IRNIS
Kapela IRNIS je šestičlenná rocková kapela, která byla založena začátkem roku 2012 ve Valticích, ale všichni
členové sbírali zkušenosti v různých projektech léta předtím. Sen založit kapelu v tomto složení však vznikl už v
dětských letech, dokonce jméno IRNIS členové vymysleli, ještě když neuměli vůbec na nic hrát.
Úspěch na prvních koncertech v létě 2012
všechny motivoval pracovat na sobě. Rozhodli
nahrát demo a vlastníma rukama stvořit videoklip
k písní "Nedívej se z5", který byl na serveru iklik.cz zařazen mezi 10 nejlepších českých
videoklipů za léto 2012. Také singl Alibi byla
nasazen do hitparády Česká desítka na rádiu
RockZone, kde během šesti týdnů zasáhl i první
příčku.
Další singl nese jméno Originál, byl k němu
natočen klip v ulicích Londýna, kde kolemjdoucí z
různých etnik ukazují na kameru ceduli s nápisem
"jsem originál" ve svém rodném jazyce. Klip je
nasazen na TV Óčko, kde kapela byla také jako
host v pořadu Mixxxer. Irnis se tak stala první českou kapelou, která během prvního roku své existence byla v
živém vysílání TV Óčko. Ve stejné době Irnis podepsali smlouvu s pražskou agenturou Alfedus, která se nyní
stará kapele o management.
V hudbě IRNIS najdete prvky různých stylů: od popu, rocku, alternative, hip hopu až po metal.
Přes stylovou rozmanitost si ale kapela zakládá na českých textech, silných melodiích a energické show na
vystoupeních.
SLOŽENÍ:
Pepé Vališ - zpěv, Roman Hanák Jr. - kytara, Jan Seják - baskytara, Filip Pluháček - bicí,
DJ nO!s - gramce a kytara a Libor Hudček rap a sampler.
NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY:
- Irnis hostem v Mixxxeru na TV Óčko
- klip na píseň "Originál" rovněž na TV Óčko
- klip na píseň "Originál" na MTV
- 1. místo v hitparádě na rádiu RockZone s písní Alibi
- klip na "Nedívej se z5" na serveru i-klik.cz mezi 10 nejlepšímí CZ klipy za léto 2012
- kapela hostem na rádiu JIH
ROZHOVOR SE SKUPINOU IRNIS
Kdy skupina vznikla a kdo je zakladatel?
Vznikli jsme v lavicích základní školy, kdy v hodině češtiny, tuším s paní učitelkou Kopřivovou, jsem Fildovi,
který seděl přede mnou, poklepal na rameno a říkám: „Hej vole, nezaložíme kapelu?“ Filda pokýval hlavou na
souhlas a stejně tak i Hardy, který seděl vedle mě. Vůbec nám nevadilo, že jsme na nic neuměli, ale kapela
byla na světě. Tak nějak si to pamatuju.
Kolik má kapela členů?
No, tak na základce jsme byli tři, ale teď už je nás dvakrát tolik, respektive 6, tedy plné pódium.
Jak vznikl název Irnis?
Zkušebnu máme u Fildy ve sklepě. Nejdřív jsme zkoušeli u nás, ale tam to neprošlo – mamka si na ten hluk
nemohla zvyknout. Potom nám nabídla azyl Fildova mamka, která nám hlasité zkoušky trpí až dodnes. A proto
jsme na její počest pojmenovali kapelu Irnis. Jmenuje se totiž Irena a říká se jí Iris.
Na co kdo hraje?
Já zpívám, Filip hraje na bicí, Hardy na basu a zpívá backvocály a sem tam na koncertech vypráví vtipy.
(smích). Roman Hanák hraje na sólovou kytaru, Dj nOis obstarává gramce a doprovodnou kytaru a Libor,
který se k nám přidal jako poslední, rapuje a hraje na sampler.
Jaké máte plány na léto?
Spoustu festivalů od Prahy až po Valtice. Nejvíc se asi
těšíme na vinobraní, protože budeme hrát před
Wohnoutama, což berem jako velký úspěch.
Vydali jste nějaké album?
Album zatím nemáme, ale na internetu si můžete
poslechnout deset songů, co jsme zatím nahráli. A to
třeba na oficiálních webovkách www.irnis.cz nebo na
naší facebookové stránce. Dej lajk a nic ti neunikne.
Budeme rádi za každého nového fanouška.
Koncertujete jen na našem okrese? Byli jste i někde dál? Nebo i v zahraničí?
V zahraničí zatím ne. Soustředíme se na českou scénu. ČR plánujeme objet celou. Teď se chystáme do
pražské výstaviště, kde si zahrajem na Českém pivním festivalu. Do teď jsme objeli snad celou Moravu. Náš
první koncert byl paradoxně až u Šumperku.
Máte nějaké oblíbené místo, kde koncertujete?
No přece Valtice!
Jste pořád ve stejné sestavě nebo kapelou prošlo více hudebníků, zpěváků, zpevaček?
V sestavě, jak ji znáte dnes, se držíme už rok.
KLUKŮM DĚKUJEME ZA ROZHOVOR, A ZA CELOU REDAKCI JIM
PŘEJEM JEŠTĚ HODNĚ ÚSPĚCHŮ A FANOUŠKŮ!
Rozhovor s naším “prozatímním” panem
školníkem Oldřichem Tomkem
1. Jak jste se dostal k nám do školy?
Požádal mě váš pan školník Jara Cigáň, který je na operaci, a také proto, že byste tady
moc zdivočeli :D
2. Jak se vám líbí naše škola?
Je pěkná, udržovaná a čistá.
3. Už jste někdy dělal školníka?
Ne, ale pracoval jsem ve školství,
takže vím jak to tam chodí.
4. Odkud vlastně jste?
Jsem z Břeclavi.
5. Co vás nejvíc bavilo ve škole?
Fyzika, přírodopis a dílny.
6. Kam jste chodil do školy?
V Čechách - do města Letohrad.
7. Co děláte ve volném čase?
Chodím na procházky se psem a jezdím na kole.
Tereza Čumplíková, Aneta Burská 6.A
Ptal jsem se 100 lidí, jestli chodí na školní akce. Výsledky byly...
zajímavé.
ANO, chodím na školní akce pravidelně
64%
Pouze když se mi chce/mne požádají děti
15%
Ne, školní akce jsou pro malé děti, a ne pro mne
21%
Athanasios Barmpakas, 6.A
Zdeněk Troška
Zdeněk Troška se narodil 18. května 1953 ve Strakonicích (Československo). Je český režisér
pocházející z jihočeských Hoštic u Volyně, které se
několikrát objevily v jeho filmech.
Středoškolská studia absolvoval
na LycéeCarnot ve francouzském Dijonu a poté
vystudoval filmovou a televizní režii
na pražské Filmové a televizní fakultě Akademie
múzických umění, kterou ukončil v roce 1978.
Podle jeho slov mu do tvorby zasahuje také
maminka Růžena Trošková.
Na začátku 80. let debutoval snímkem BOTA
JMÉNEM MELICHAR. Do diváckého podvědomí se
ale zapsal především díky nesmírně úspěšné
trilogii letních komedií SLUNCE, SENO... Následně
natočil historické drama POKLAD HRABĚTE
CHAMARÉ nebo rovněž divácky vděčnou pohádku
O PRINCEZNĚ JASNĚNCE A LÉTAJÍCÍM ŠEVCI. Od
90. let se celkově jeho tvorba zaměřila zejména na
pohádkový žánr (PRINCEZNA ZE MLEJNA, Z PEKLA
ŠTĚSTÍ...). V r. 2002 se pokusil od svých snímků odklonit dalším historickým dramatem
ANDĚLSKÁ TVÁŘ v produkci Jiřího Pomeje. Bohužel film u diváků propadl.
A v posledních letech přišel na řadu asi nejdiskutovanější Troškův počin – komediální trilogie
KAMEŇÁKŮ, která se sice zařadila mezi nejnavštěvovanější tituly v zemi, ale podle mnohých
kritiků je (dost možná právem) považována za nejhorší filmy v historii české kinematografie.
Troška režíruje také muzikály v pražském divadle Kalich a inscenoval Verdiho operu Don Carlos
na scéně Národního divadla.
V roce 2010 byl porotcem premiérové řady československé talentové show Talentmania.
Jeho nejnovější dílo jsou Babovřesky .
Babovřesky
Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvnou komedií ze života současné jihočeské
vesnice Babovřesky, která s nadhledem a komediální nadsázkou, tak trochu v
duchu Slunce, seno, sleduje kupící se nedorozumění a souhry náhod, které
pořádně zamotají hlavu jejím obyvatelům. V příběhu nechybí láska, žárlivost,
závist, intriky a zejména vtipné okamžiky, v nichž se někteří i najdou. Slovy
režiséra: "Je to prostě film tak 'trošku' ze života." Po smrti stoleté Trudy zůstanou
na konci vesnice lukrativní pozemky
se starým domem. To se hodí
starostovi a jeho příbuznému, kteří
mají na pozemky zálusk a chtějí zde
vybudovat autobazar. Jenže
pozůstalí Hálovi se synem Adamem,
se rozhodnou, že se jim vila líbí a
opraví ji, i když v ní prý straší.
Podtitul "z dopisu venkovské drbny"
naznačuje, že na scénu vstoupí i
místní zbožné ženy v čele s
"univerzální" klepnou Horáčkovou,
která o všem ví, od všeho má klíče,
všude byla dvakrát a uzurpuje si
právo do všeho zasahovat. A právě
do této vesničky přichází nový farář.
Zbožné ženy čekají váženého
důstojného pána, ale z auta vyskočí
mladý, sportovně vyhlížející asi
třicetiletý mladík s dvojsmyslným jménem. Netuší, co tu na něj čeká, co všechno
bude muset řešit a právě díky tomu se odehrává v Babovřeskách množství
humorných situací.
Klepáčková Kateřina, 9.A
zdroj: www.csfd.cz
Další úspěch žáků ZŠ Valtice
Možná jste se už dozvěděli o velkém úspěchu valtických „angličtinářů“. V jednom
z předchozích vydání jste se mohli dočíst, že žáci z 9. A začali pod vedením paní učitelky
Rylichové točit film – Videopohlednice z mého města.
Chtěli bychom tímto také poděkovat naší skvělé paní učitelce, která si pro nás našla každou
volnou chvíli, aby náš film byl doopravdy dokonalý. Každý si přál se umístit na nějakých
pěkných příčkách a to se nám také splnilo.
Obsadili jsme 5. místo v celostátním
kole, kterého se v naší kategorii zúčastnilo
19 škol. Pro nás je to velký úspěch, i
proto, že jsme měli možnost zkusit si, jaké
je to stát před kamerou, když vás svírá
nervozita, jaké je to pracovat na filmu a
pracovat v určité skupině lidí. Pro nás to
byla zkušenost nezapomenutelná a určitě
na spoustu zážitků z natáčení a
připravování jen tak rychle nezapomeneme.
Video si můžete pustit na adrese www.youtube.com pod názvem Videopohlednice z mého
města – ZŠ Valtice 2013.
žáci 9.A
Poslední sběrové odpoledne
Poslední sběrové odpoledne se uskutečnilo 27. května 2013 od 14:00 – 15:30 hod.
Prosíme rodiče žáků, kteří by chtěli sběr odevzdat v jiném termínu, kontaktujte nás na tel.
čísle 519 352 293.
Na červnovém setkání školy budou odměněni nejlepší sběrači hodnotnou cenou, ostatní žáci,
kteří se zapojili do sběru, obdrží sladkou odměnu.
Děkujeme všem rodičům a našim žákům, kteří se v letošním školním roce podíleli na
sběrových dnech. Peníze získané za sběr budou použity na věci potřebné pro školu.
Slet čarodějnic
30. 4. 2013 proběhl na dvoře Základní školy tradiční Slet čarodějnic.
I když byla pro děti nachystána řada soutěží a sladkých odměn, prohlídka hasičského vozu,
opékání buřtů a počasí nám přálo, zúčastnilo se akce jen 22 dětí v maskách čarodějnic. Dětí
bez masek bylo i více. Děkujeme všem, kteří se na Sletu čarodějnic podíleli: paní
vychovatelky – M. Pouchlá, Ž. Baxová, R. Syrovátková, R. Trojanová, paní učitelky – M.
Málková, J. Mauksová, K. Urbánková, paní M. Barmpaka, hasiči, děti ze školního klubu a
sponzoři.
Pomyslně vyhazujeme rukavici do vzduchu a přenecháváme organizaci Pálení čarodějnic pro
valtické děti na další roky jiným zájemcům.
Akce Mikulášská veselice, Karneval, Dýňobraní a Drakiáda samozřejmě budou pokračovat.
Těšíme se na vás!
HUDBA
Little Mix je britská čtyřčlenná dívčí
hudební skupina založena v roce 2011, jejiž
členkami jsou v současné době Perrie
Edwardsová, Jesy Nelsonová, Leigh-Anne
Pinnocková a Jade Thirlwallová.
Dívky skupinu založily pro účast v osmé
sérii britského X-Factoru, kde se staly
vůbec první skupinou, která tuto soutěž
vyhrála. Po výhře vydaly svůj první singl,
předělávku "Cannonball" od Damiena
Riceho. Jejich debutové studiové
album, DNA, bylo vydáno 19. listopadu
2012.
Armando Christian Pérez, známější pod svým uměleckým jménem Pitbull, je
americký rapper, který se narodil 15. ledna 1981 v Miami na Floridě.
Pérez se narodil v první generaci kubánských přistěhovalců. Byl ovlivněn miamským
hip-hopem. S hudbou začal na střední škole. Ve věku 16 let ho jeho matka vyhodila z
domu, poté co se stal drogovým dealerem. Pak absolvoval Coral Gables High School a
zaměřil svou kariéru na taneční muziku.
Na začátku své kariéry podepsal smlouvu s nahrávacím studiem TVT Records. V
roce 2001 nahrál album, které však nevydal. První album, které vydal a to v roce 2004, se
jmenuje MIAMI. V roce 2005 se
zúčastnil hip-hopového turné s
Eminemem a 50 Centem. Jeho
druhé album vyšlo v
roce 2006 pod názvem El
Mariel. Titul odkazuje na loď,
která přepravovala kubánské
uprchlíky na Floridu ve filmu
Scarface. Album věnoval svému
otci, který zemřel v květnu toho
roku.
Veronika Kománková, 7.A
Rozhovor s paní učitelkou Černou
1. Jak na vás při 1. návštěvě zapůsobila naše škola (budova,atmosféra,žáci
atd..)?
„Vesele, díky výzdobě.“
2. Přebíráte po p. uč. Jurčekové stejné předměty? (ČJ,AJ)
„Úplně všechno“
3.Jak jste se dostala k práci na naší škole ?
„Přihlásila jsem se na inzerát.“
4.Jste z Valtic nebo dojíždíte (odkud) ?
„Dojíždím z Hustopečí“
5.Na jak dlouho k nám přicházíte učit ?
„Nevím. To nezáleží na mně.“
6.Co ráda jíte ?
„Plody moře a pizzu “
7.Chováte nějaká zvířata ?
„Bohužel, vůbec žádná, protože bydlím v bytě.“
8.Co ráda děláte v volném čase ?
„Ráda cestuji do zahraničí (Švédsko, Dánsko), ráda také plavu, jezdím na
kole, poslouchám rockovou hudbu a čtu detektivky.“
Děkuji za rozhovor a přeji Vám veselé a klidně učení
v této škole.
Karel-Kryšpín Kratochvíl, 7.A
Veletrh fiktivních firem
Dne 14. 5. 2013 proběhl na Základní škole ve Valticích veletrh fiktivních firem.
Veletrh pořádali žáci 9. třídy, kteří vytvořili celkem 9 firem.
Byly mezi nimi dvě cestovní agentury, dvě firmy prodávaly
stroje, další dvě firmy byly zaměřené na sport, nechyběla ani
reklamní agentura, firma zaměřená na prodej šatů a módních
doplňků či firma trochu recesivního charakteru nabízející
poslední služby lidem. Řekl bych, že tento výběr docela
dobře reflektuje současný stav zaměření současné
společnosti.
Po představení firmy formou mluvené a počítačové
prezentace následovala nabídka služeb a produktů ve
vlastním veletržním prostředí prezentačních stánků. Zákazníky tvořili žáci osmých tříd a zástupci
pedagogického sboru, kteří do hodnotících listů přidělovali body jednotlivým firmám za mluvený projev,
prezentaci i za kvalitu služeb ve stáncích. Další hodnocení záleželo na nákupu zboží a služeb.
Bylo velmi zajímavé sledovat míru sehranosti, spolupráce, invence a vtipu, které zástupci fiktivních firem
vkládali do společného projektu i zájem jejich hodnotitelů a zákazníků. Snad se někteří z nich vydají v
budoucnu cestou podnikání. V tom případě jim přeji, nechť jsou vedeni duchem férové spolupráce a upřímné
služby druhým lidem.
Mgr. Zbyněk Pevný
DEBILNÍ KECY UČITELEK
,,Pojďte někdo dobrovolně!‘‘
,,Tohle si nemusíte psát, tohle na testu nebude‘‘ ,,Říkala jsem, že se máte naučit všechno!‘‘
,,Řekni to nahlas, ať se taky pobavíme‘‘
,,Vrať se, kde máš přezůvky?!‘‘
,,Tady je to jako v opičárně, otevřete někdo okno‘‘
,,Měli jste na to celé prázdniny‘‘
,,Jestliže to nepřečtu, tak to beru, že je to špatně‘‘
,,I kdybych tě o půlnoci probudila tak to musíš umět, jako když bičem mrská‘‘
,,Zdržujete sami sebe, já mám času dost‘‘
,,Vy jste ta nehorší třída, co jsem kdy měla!‘‘
,,Já vám nemusím říkat, co bude v testu, to je jen moje dobrá vůle‘‘
,,Já si tady připadám jak na zvláštní škole!‘‘
Celé video naleznete na
,,Zvoní pro učitele, ne pro vás‘‘
www.youtube.com/viralbrothers.
,,Tomu říkáte smazaná tabule?!‘‘
Najdete zde i Debilní kecy studentů.
ANKETA S VYCHÁZEJÍCÍM DEVÁTÝM ROČNÍKEM
1) Na co si ze základky budeš pamatovat nejvíc?
 Na skvělé zážitky z výletů a ze třídy za celý rok.
 Určitě na super bandu kamarádů, na nezapomenutelné zážitky ze třídy, z výletů, z lyžáků.
 Na hodiny s panem učitelem Štěpaňukem a další srandovní zážitky.
 Na naši třídu.
 Na super zážitky, na naší třídu a i na tento ústav.
 Na všechno příjemné, co jsme spolu s třídou zažili!
 Na zpívání písniček s paní učitelkou Rylichovou.
 Na všechny hádky s učiteli.
 Na to, že jsme vždycky za všechno mohli my.
2) Jaký je tvůj oblíbený učitel a proč?
 Mgr. Vojtěch Macek, protože umí být v hodinách fyziky vtipný a rád se s námi někdy i zasměje.
 Paní učitelka Vašíčková, protože i přes velké nedorozumění s některými lidmi je stále veselá, a je to
prostě naše třídní, každý by si jí měl vážit.
 Rylichová, protože je sympatická.
 Určitě Štěpaňuk, ani nevím proč, asi hlavně kvůli zážitkům.
 Paní učitelka Hrachová! I přes všechno zlé nad námi nezlomila hůl, vždy nám dala možnost zlepšit si
průměr. Je to úžasná učitelka!
 Paní učitelka Rylichová, protože je pořád usměvavá.
 Asi jednoznačně paní učitelka Vašíčková, asi proto, že nám se vším vyšla vstříc a nezapomenu na ty naše
deštivé výlety!
 Paní učitelka Urbánková, protože je mladá a chápe nás.
3) Budeš na tuto školu vzpomínat?
 Určitě na učitele, na spolužáky, na všechno za těch celých 9 let, které jsme tu všichni prožili.
 Samozřejmě! Vždyť to byl základ mého života, vše co jsem tu prožila, bylo nezapomenutelné.
 Víc na kamarády než na školu.
 Ano.
 No jasně, na nejlepší třídu a hlavně na vtipné vzpomínky.
 Ano, protože jsem tady trávila 9. let s nejlepšími lidmi.
 Už jsem ráda, že odcházím, ale vzpomínat budu.
 No si piš, že budu vzpomínat.
4) Co tě ve škole bavilo nejvíc?
 Hodiny, kdy jsme nemuseli dělat nic náročného, a školní výlety na konci roku.
 Přestávky a zábavné hodiny. A hlavně, když nás žádný učitel nezlobil!
 Přestávky a školní klub, zájezdy do divadla a nejvíc na náš poslední výlet v 9.A.
 Přestávky. A přírodopis s Ing. Hrachovou, když jsme probírali člověka.
 Školní klub, různé školní akce a určitě výlety.
 Cesta do divadla s paní učitelkou Pchálkovou.
5) Kam se chystáš na školu?
 Hotelovka
 Gymnázium
 Obchodka
 Průmyslovka
 Učiliště
 Gymnázium
 Kuchař/číšník
ŠÉFREDAKTORKA:
Jitka Krůzová 9.A
ZÁSTUPCE ŠÉFREDAKTORKY:
Kateřina Klepáčková 9.A
REDAKTOŘI:
Klára Rabušicová 5.B
Miloš Dolák 5.B
Kateřina Syrovátková 5.B
Aneta Burská 6.A
Athanasios Barmpakas 6.A
Veronika Kománková 7.A
Karel – Kryšpín Kratochvíl 7.A
Barbora Bělínová 8.B
Email školního časopisu: [email protected]
Na nově zprovozněných stránkách školy www.zsvaltice.cz najdete plno dalších
fotografií a článků.
Za chyby vzniklé v tisku se omlouváme.
Download

Jaro - léto