FORPRINT
2014
Magazín o materiálech a technologiích pro výrobu reklamy a tisk
rebranding:
PaperlinX CZ mění
po vnitřku i vnější kabát
Color Management:
nejlepší tiskové profily
z PaperlinX CZ
Lepenky:
Grafické lepenky
a kartóny v nabídce
PaperlinX CZ
ForPrint 2014 | 1
GardaMatt s hladkým matným povrchem
pro prestižní publikace
¤
GardaPatt 11 s volumenem 1,1
pro knihy, učebnice, mapy a další
¤
GardaPatt 13
s volumenem 1,3
a sametovým povrchem
pro výjimečné tisky
¤
¤
GardaGloss s vysoce lesklým povrchem pro reklamní tiskoviny
www.paperlinx.cz
PaperlinX je obchodní značka společnosti Ospap a.s.
Obsah
4
Novinky
6Ze zákulisí PaperlinX CZ | PaperlinX CZ mění po vnitřku
i vnější kabát
8Tiskové papíry, Dodavatelé | Několik slov o natíraných
papírech, Sappi: přestavba papírenského stroje
a Interpack
10Packaging, Instalace | Nymburský Boftisk instaloval
Dibipack, Stroje a vázací pásky pro fixaci zboží
12Lepenky, Samolepicí materiál | Grafické lepenky a kartóny
v nabídce PaperlinX CZ, Permanentní, nebo snímatelné?
14Samolepicí materiály | Nová fólie Aslan pro výstavnictví,
Samolepicí metalické fólie pro snadné lepení
16Samolepicí fólie | Avery Dennison nahrazuje řadu
MPI 3400
20
Technologie | Nejlepší tiskové profily z PaperlinX CZ
22Technologie | Švédské laminovací stoly CWT v nabídce
VTS PaperlinX
24
Technologie | Mutoh ValueJet 1638X: druhá generace
26
Technologie | Frézy VHF do průmyslu
28
Profil zákazníka | Od reklamy až k potápění
30Led technologie, Veletrhy | Zářivky jinak: Koledo
Illuminium LEDtube, FESPA Digital v Mnichově
32
Profily zaměstnanců | 6 otázek pro
34Závěrečný fejeton | Příliš starý na rock‘n‘roll, příliš mladý
na smrt
6
20
24
Vážení přátelé,
nevím, jak to děláte Vy, ale já pořád nemám čas.
Něco asi dělám špatně. Chodil jsem i na trénink,
jak pracovat s časem, ale moc mi to nepomáhá. Asi
nejsem dobrý student. Už se asi nezměním, tak si
musím poradit s tím, jak to prostě je. Vždy si říkám, že
napíšu editorial včas a hezky si u toho popřemýšlím.
V tom následném shonu je pak realita úplně jiná a já
vše píši až na poslední chvíli. Jste na tom podobně?
Tak mi, prosím, povězte, jak to řešíte Vy. Nikdy jsem
tomu nechtěl věřit, když mi rodiče říkávali, jak vše
neuvěřitelně letí. V tom a v mnohém jiném měli
samozřejmě pravdu, ale nevymlouvejme se, že čas
nemáme, protože jsme to jen my, kteří si svůj život
řídíme. A protože mnozí nestíháme, doháníme,
omlouváme se a slibujeme, bude to chtít asi někdy
říci „ne“. I když už nic jiného, tak se z toho prostě
nezbláznit. Nakonec ten všechen shon já mám vlastně
i rád…. a mám rád náš ForPrint, který opravdu patří
mezi nejlepší firemní magazíny v oboru papíru,
polygrafie, reklamy a signmakingu. Jsme rádi, že jej
připravujeme a díky za to, že jej čtete. Nové číslo,
které právě vyšlo, Vám opět přináší několik informací
a novinek. Je to velký pomocník v komunikaci s Vámi.
Tak si najděte trochu času i Vy a čtěte...
Mějte se,
Petr Breburda
ForPrint – magazín společnosti OSPAP, a. s.,
K Hrušovu 4/292, 102 23 Praha 10, [email protected], www.paperlinx.cz.
Redakční rada: Petr Breburda, Jan Frühauf, Martina Peřinková.
Vydavatelství (redakční a grafické zpracování, tisk): ASTRON studio CZ, a.s., Veselská 699, 199 00 Praha 9 – Letňany.
Výkonný redaktor: Miroslav Dočkal, editorka: Martina Peřinková – [email protected], grafická úprava: Ivo Krátký.
Vychází dvakrát ročně v Praze. MK ČR E 19205.
Obálka je vytištěna na papír GardaMatt 170 g/m2.
ForPrint 2014 | 3
novinky
Cartiere del Garda: kniha Touch
a GardaMatt Ultra
Kancelářské papíry pohledem
trvalé udržitelnosti
Konfederace evropských papírenských průmyslů (CEPi)
vydává každé dva roky zprávu o vlivu papírenského průmyslu
na udržitelný rozvoj a významu papírenského průmyslu pro
evropské biohospodářství. V lednu 2014 byla v Bruselu vydána
nejnovější, již 6. zpráva, která opět potvrdila výjimečné výsledky
evropského papírenského průmyslu v oblasti udržitelnosti
a konkurenceschopnosti. Teresa Presas, generální ředitelka
CEPI, zdůraznila, že papírenský průmysl je špičkovým příkladem
vytváření hodnot symbolizovaných označením „Made in
Europe“, se zaměřením na inovace a účinné využívání zdrojů
a současně urychlení pokroku v biohospodářství.
Jedním z produktů, na který spotřebitelé hledí přísným okem,
jsou i kancelářské papíry. V této oblasti bylo dosaženo obzvláště
dobrých výsledků. Kromě vyvrácení celé řady mýtů je možno
uvést i poslední dobou velmi rozšířené využití zbytků z výroby
kancelářských papírů k produkci energie z obnovitelných zdrojů.
Sledované průmyslové kapacity snížily své emise CO2 na tunu
výrobku o 43 %. Koncentrace na recyklaci materiálů a energie
vede k tomu, že vznikají zajímavé příklady cyklického využití
zdrojů. Evropská míra recyklace kancelářských papírů je na úrovni
rekordních 71,7 % ve srovnání se světem.
Dále zpráva CEPI s hrdostí uvádí, že více než 82 % surovin pro
evropskou výrobu papíru pochází z Evropy a většina dodavatelů
jsou evropské společnosti. 23 % papíru vyrobeného v Evropě je
pak dále vyváženo na světový trh. Ve srovnání s jinými oblastmi,
které usilují o trvale obnovitelný rozvoj, by neměl být tento
jedinečný případ dobrého fungování brán jako samozřejmost
a mělo by být oceněno zaměření papírenských výrobců
na neustálé zlepšování i v nepříznivých podmínkách.
Kancelářské papíry námi prodávané značky MOTIF jsou
vyráběny plně v souladu a se zvláštním zřetelem k výše
uvedeným hodnotám. Kromě toho, že pokrývají 95 % potřeb
papíru v kanceláři, získává jejich koupí zákazník jistotu, že
70 % energie k výrobě tohoto papíru pochází z biomasy.
A také garanci, že tyto papíry jsou vyrobeny ze dřeva stromů,
vysazených pro tento účel, nebo z recyklovaného papíru.
Samozřejmostí jsou veškeré kvalitativní certifikace.
Naše myšlenky se tak neomezují na papír: „Naším cílem je zlepšit
vaši kancelář”.
4 | ForPrint 2014 | Vytištěno na papíře GardaMatt 115 g/m2
Papírna Cartiere del Garda, součást skupiny Lecta, která
nedávno získala certifikaci systému řízení kvality iSo 9001,
vydala již sedmou publikaci z řady Lepší projekt, v níž zkoumá
každý rok jedno z témat, souvisící s papírem. Tento svazek
nese název Touch (tedy „dotek“) a je reflexí o významu doteku
a jeho vývoji v průběhu dějin, od nejstarších dob až do našich
dnů. Brožovaná publikace má čtyři kapitoly na 104 stranách
formátu 20 x 26 cm a začíná od našich rukou, prvních
a nejdůležitějších receptorů doteku. Každá ze čtyř kapitol je
vytištěna na jednom z natíraných matných papírů z výjimečné
kolekce papírů (Excellent Collection) od Cartiere del Garda:
GardaMatt Art, GardaPat 13 Klassica, GardaPat 13 Kiara
a novém GardaPat 13 Bianka.
Redakční projekt je doprovázen citlivým designem webových
stránek, kde lze listovat náhledem knihy a objednat si ji. Touto
knihou Cartiere del Garda znovu ukazuje, jak jedinečnost vysoce
kvalitního papíru v kombinaci s výjimečností obsahu může
zprostředkovat emoce ve smyslovém a intelektuálním zážitku.
GardaMatt ultra je dosud posledním rozšířením již zmíněné
Excellent Collection. Jde o bezdřevý potažený matný papír,
vhodný zejména pro publikační potřeby. Vyznačuje se hrubým
matným povrchem, vysokým bulkem/volumenem (1.0),
vynikajícím průchodem tiskovým strojem, vysokou tuhostí,
vynikající potiskovatelností, vynikajícím tzv. delta leskem
(rozdílem v lesku mezi potištěnou a nepotištěnou oblastí)
a dobrou opacitou. Je k dispozici v plošných hmotnostech
115, 130, 150 a 170 g/m2, je vhodný pro různé dokončovací
zpracování a na vyžádání je k dispozici s FSC nebo PEFC
certifikací původu z udržitelně obhospodařovaných lesů.
FOTO: OSPAP, LECTA, AGFA
Nové Jeti Titan od Agfy
Češi a reklama 2014
Společnost Agfa Graphics rozšířila svou řadu Jeti titan
o modely s označením S (speed) a HS (high speed). Oba
využívají tiskové hlavy Ricoh: model S jednu a model HS dvě,
velikost tiskové kapky činí v obou případech 7 pl. Standardem je
šest barev (CMyKLcLm) a bílá, tisknutelná jako podtisk, přetisk
i jedna z barev. Tiskový formát činí 2 x 3 m pro desky a 3,2 m pro
rolové materiály. Robustní konstrukce dovoluje dlouhodobé nonstop zatížení stroje.
V únoru proběhl již 32. výzkum postojů české veřejnosti
k reklamě, konaný od roku 1993. Dotázáno bylo 997 osob
ve věku nad 15 let. Šetření uskutečnila agentura PPM Factum
research pod patronací České marketingové společnosti
a ve spolupráci s Českým sdružením pro značkové výrobky
(ČSZV) a PoPAi.
Nejlépe je stále přijímána reklama na místě prodeje, většina
populace považuje tento typ reklamy za přiměřený. V letošním
roce se v souhlasu s dlouhodobým trendem opět snížilo procento
těch, kteří zdůrazňují pozitivní charakteristiky reklamy, tj. reklamu
jako součást moderního života, její roli při podpoře nezávislosti
médií a nemožnost existence tržního hospodářství bez reklamy.
Celých 47 % populace je přesvědčeno o manipulativní funkci
reklamy (tento počet se mírně snížil) a dalších 39 % se k tomuto
názoru přiklání. Pozitivní stránky reklamy častěji uvádějí mladší
lidé do 29 let s vysokoškolským vzděláním a vyššími příjmy, pocit
manipulace vzrůstá s věkem. Nákup na základě reklamy
„přiznalo“ v letošním roce méně respondentů než v loňském roce
(v roce 2013 to bylo 41 %, letos 34 %). Tradičně jej častěji
přiznávají ženy (38 %, muži 30 %), zvyšuje se podíl lidí se
základním vzděláním, kteří přiznávají nákup na základě reklamy
(ZŠ 37 %, SŠ 31 %, VŠ 29 %). Stoupá počet lidí, kteří reklamu
považují za nedůvěryhodnou. S tím, že se většině reklam nedá
věřit, že obvykle neříkají pravdu, zcela nebo spíše souhlasí 75 %
dotázaných (v roce 2011 to bylo 68 %). Podle postojů k reklamě
můžeme populaci rozdělit na pět základních segmentů
charakterizovaných větami „Nesnáším reklamu“ (15 %),
„Ekonomika reklamu potřebuje, já však ne“ (26 %), „Reklamu
neřeším“ (22 %), „Reklama je dobrý sluha, ale zlý pán“ (26 %)
a „Reklamu miluji“ (11 % populace).
Přepravní boxy a víka pro EUR palety
náš sortiment lepenkových krabic jsme rozšířili o boxy vhodné pro EUr palety (1 200 x² 800 mm). Přepravní boxy
slouží pro přepravu a skladování v mnoha odvětvích průmyslu, například strojírenského, automobilového či
potravinářského. Jejich výhodou je především velký objem, snadná stohovatelnost a úspora skladovacího prostoru
vzhledem k jejich dodávkám v plochém balení. Jednotlivé typy přepravních boxů se vyrábí podle konstrukčních řešení
schválených dle normy FEFCO. Součástí naší nabídky je i možnost individuálního řešení obalu dle vašich požadavků.
ForPrint 2014 | 5
ze z á k u l i sí Pap erl i nX C Z
PaperlinX CZ mění
po vnitřku i vnější kabát
Již v minulém čísle časopisu ForPrint jsme vás informovali o rebrandingu, který
absolvovala společnost OSPAP v rámci svého užšího včleňování do globální
společnosti PaperlinX.
Z
atímco tehdy jsme se v obrazovém doprovodu
soustředili na rebranding vnitřních prostor, nyní
vám nabídneme několik pohledů na změnu
vnějšího kabátu Ospapu, vlastně od 1. ledna
2014 již společnosti PaperlinX CZ. „Právně, jako
právní osoba, jsme stále zůstali Ospapem – máme stejné IČO
i stejnou dodací adresu,“ říká Ing. Petr Breburda, generální
ředitel společnosti PaperlinX CZ. „Značku OSPAP jsme
si ponechali ve vlastnictví, můžeme ji v případě potřeby
kdykoliv aktivovat. Nyní ale používáme obchodní značku
PaperlinX. Při rebrandingu postupujeme krok za krokem
a nenákladně, proto se na cestách ještě stále můžete setkat
například s nákladními vozy s logem OSPAP. I na ně ale
přijde časem řada.“ Změnila se mimo jiné webová stránka,
společnost dnes místo na adrese www.ospap.cz najdete
na www.paperlinx.cz. Změnily se i e-mailové adresy
pracovníků, které mají nově doménu paperlinx.com.
Připomeňme, že společnost pod svým dřívějším názvem
OSPAP patřila již od roku 2003 do nadnárodní skupiny
PaperlinX. V loňském roce bylo v mateřské společnosti
PaperlinX rozhodnuto, že všechny její dceřiné společnosti
v Evropě, Severní Americe, Austrálii i Asii budou vystupovat
pod společným názvem PaperlinX a využívat logo mateřské
společnosti. Posílí se tak jejich pozice a rozšíří povědomí
o globální značce, a to u menších i globálních zákazníků.
Změna ale není jen vnějšková: PaperlinX CZ dostal
od své mateřské firmy zelenou v průniku na trh s papírem
pro tiskárny ve východních oblastech Německa, které je
logisticky výhodné obsluhovat z České republiky, tedy
zhruba v prostoru od Drážďan přes Lipsko až k Berlínu.
V Německu je dokonce připraven tým tamních obchodníků
spadajících pod PaperlinX, kteří budou české pobočce firmy
usnadňovat průnik na německý trh.
Další novinkou je instalace řezacího stroje na formátování
archů z rolí různých druhů lepenek v polské pobočce
PaperlinX, který umožní i společnosti PaperlinX CZ nabízet
dodávky zákaznických formátů lepenek na požádání v řádu
dní. Tedy v rychlosti, jaké často nejsou schopny ani papírny
samy, respektive jen ve velkých množstvích obvykle od tří
tun výše, zatímco PaperlinX CZ takto bude vyřizovat i malé
poptávky. Další informace o zákaznických formátech papíru
najdete na jiném místě tohoto čísla. •
6 | ForPrint
| ForPrint 2014 | Vytištěno na papíře GardaMatt 115 g/m2
foto: Astron
Slovníček:
Rebranding = změna obchodní značky.
Rebranding je marketingovou strategií, v níž je
vytvořen nový název, pojem, symbol, design
nebo jejich kombinace pro zavedenou značku
s cílem rozvoje její nové, odlišné identity
v myslích zákazníků, investorů i konkurentů.
(Definice: Wikipedia, překlad Miroslav Dočkal)
ForPrint 2014 | 7
ti sk o v é p a p í ry/do d avatel é
Několik slov
o natíraných papírech
N
Obecně řadíme natírané papíry do skupiny grafických a ještě
obecněji komunikačních papírů. Jako „natírané“ označujeme
povrchově zušlechtěné papíry s jednostranným nebo
oboustranným nátěrem, jehož smyslem je zaplnit a vyrovnat
povrchové nerovnosti a dodat papíru lepší vzhled, bělost,
barvu nebo lesk.
atírané bezdřevé papíry jsou známy též
pod populárním označením „křídy“ nebo
„křídové papíry“ a mohou být jak hlazené,
tak nehlazené. Papíry mohou být natírány
jednou nebo vícekrát, ne vždy ovšem výrobce
počet nátěrů uvádí v marketingových materiálech určených
veřejnosti. Natíraných bezdřevých papírů se dnes v Evropě
vyrobí kolem osmi milionů tun ročně.
Všechny bezdřevé papíry, tedy i „křídy“, mají také
tzv. alkalickou rezervu (zásaditost), která zvyšuje jejich
životnost. Připomeňme, že již od počátků strojní výroby
papíru v 19. století způsobovala kyselost papíru (jeho
hodnota pH) problémy – mnohé knihy například z 15. století
jsou dnes proto v mnohem lepším stavu než knihy
z 19. století.
Bezdřevé natírané papíry jsou charakterizovány snadným
průchodem tiskovým strojem a dobrou potisknutelností
včetně dobrého přenosu tiskových barev. Vyrábějí se v arších
i v rolích a patří mezi ně i naprostá většina papírů pro
digitální tisk.
V letošním roce se bude podle odhadů z jeho první
poloviny pohybovat objem trhu natíraných bezdřevých
grafických (tedy populárně „křídových“) papírů v České
republice kolem 60 000 tun. Zajímavý je vývoj poměru kříd
lesklých a matných (do kterých patří i tzv. hedvábné/silk).
Zatímco dříve v České republice lesklé křídy dominovaly –
jejich poměr činil například v roce 2002 zhruba 65 : 35 % –,
letos se zřejmě poprvé zájem o lesklé a matné křídy vyrovná.
A preference matné křídy budou pomalu růst zřejmě
i nadále: připomeňme, že například v Německu činí dnes
tento poměr zhruba 60 : 40 ve prospěch matných kříd. •
Poměr matných a lesklých kříd
v poptávce českého trhu
Křídy lesk
Křídy silk/mat
8 | ForPrint 2014 | Vytištěno na papíře GardaMatt 115 g/m2
Sappi:
přestavba papírenského stroje a Interpack
K dokončení přestavby a oficiálnímu spuštění papírenského stroje
PM2 za 60 milionů eur v papírně Alfeld Mill, která je od roku 1992
součástí papírenského výrobce Sappi, uspořádala tato firma 27. března
oslavu pro 200 svých zákazníků a partnerů.
T
ímto projektem vznikl zřejmě největší
a nejinovativnější papírenský stroj současnosti,
který vyrábí jednostranně natírané speciální
papíry. K dopravě 135tunového MG válce
o průměru 6,5 m musel být použit největší jeřáb
v Evropě. Kromě nového válce byl instalován rovněž nový
head box s ředícím systémem a předsušička. Podle prvních
reakcí zákazníků kvalita vyráběného papíru ještě předčí
očekávání. Nový papírenský stroj přináší vysokou hladkost
povrchu papíru, větší rozměrovou stabilitu a nižší penetraci
pigmentů. Stroj je schopen vyrobit 135 000 tun papíru ročně,
tedy 1 200 m/min. čili 72 km/hod. Prvními vyrobenými
sortami papíru byly Fusion, Parade Prima, Algro Finess
a Algro Sol. Sappi Alfeld bude i nadále vyvíjet nové produkty
pro podložky samolepicích fólií, flexibilní obaly a štítky.
Na veletrhu Interpack, který proběhl od 8. do 14. května
v německém Düsseldorfu, předvedla společnost Sappi Fine
Paper Europe na stánku D19 v hale 9 tři nové přírůstky
do své řady speciálních papírů. Jde o Algro Vitess, Algro Sol
a MOB Barrier. Všechny jsou výsledkem nových možností
zdokonaleného papírenského stroje.
Jednostranně natíraný Algro Vitess určený pro flexibilní
obaly nabízí vysokou bělost, jas a rozměrovou stálost.
Vhodný je pro potisk flexotiskem i hlubotiskem a je
k dispozici v plošných hmotnostech od 50 g/m² do
120 g/m². Díky zmíněnému novému head boxu na stroji PM2
nabízí Algro Vitess vysokou stabilitu kotouče
a velmi nízkou smrštitelnost. Tyto vlastnosti napomáhají
dalšímu zpracování po tisku, například laminaci a ražbě,
a přispívají k optimalizovanému procesu balení pro výrobce
značkového zboží. Vyšší stabilita při dalším zpracování
a balení umožňuje vyšší rychlost zpracování a vyšší kvalitu
dosažených výsledků. Rubová strana Algro Vitess byla
navržena tak, aby nabídla velmi dobré vlastnosti pro lepení.
Je také vhodný pro širokou škálu aplikací včetně balení
FOTO: SAPPI
suchých potravin, cukrovinek, čaje, kávy a farmaceutických
výrobků.
Společnost Sappi rovněž rozšířila škálu plošných
hmotností papírů na silikonové bázi v řadě Algro Sol. Kromě
dobře zavedených Algro Sol DN v plošných hmotnostech
120 g/m² a 135 g/m² je nyní tento papír dostupný
i v plošných hmotnostech 70, 80, 85, 90 a 98 g/m². Všechny
nabízejí velmi dobrý poměr cena/výkon a jsou vhodné
pro kancelářské potřeby, pásky a průmyslové aplikace.
Silikonová báze papírů v portfoliu Sappi byla dále rozšířena
přidáním Algro Sol KN, nabízejících lehčí plošné hmotnosti
50 g/m² až 60 g/m² vhodné pro kancelářské aplikace.
Nebezpečí kontaminace z migrujících látek, vyplývající
z použití recyklovaných vláken v obalových materiálech
(zejména vláken z novin, které obsahují tiskové barvy
s minerálním olejem jako rozpouštědlem) a zčásti i barev
použitých k potisku samotných obalů, je řešeno použitím
papírů a lepenek s bariérou proti minerálním olejům
(MOB). Patří mezi ně MOB Kraft a MOB Gravure, vyvinuté
společnostmi Sappi, BASF a Eurofins.
MOB Kraft pro vnitřní tašky v obalech kombinuje strojně
hlazený bělený Kraft papír s MOB bariérou na zadní straně.
Je k dispozici v plošných hmotnostech od 80 g/m² do
120 g/m². MOB Gravure byl navržen pro hlubotisk
na primárních obalech, jako jsou sáčky nebo tašky, a je
k dispozici v plošných hmotnostech od 95 g/m² do 140 g/m².
Představen byl také zářivě bílý karton Algro design,
prémiový bílý topliner Fusion pro laminaci na hladkou
a vlnitou lepenku a Algro Nature, certifikovaný substrát pro
domácí kompostovatelné flexibilní obaly. •
Jako „bonbónek“
Sappi znovu vystavila
(po premiéře na veletrhu
FachPack 2013) šaty
vyrobené ze speciálních
papírů o hmotnosti 15 kg,
které vytvořila belgická
agentura Equation
a umělkyně Isabelle
de Borchgraveová
s pomocí 280 obalů a 320
čajových sáčků. Použity
byly papíry Algro design
o plošných hmotnostech
330 g/m2² a 380 g/m2²,
Algro design Duo
270 g/m2² až 300 g/m2²,
Fusion 180 g/m2², Leine
Kraft 120 g/m2², Algro
Baress 110 g/m2² a Algro
Teepack 80 g/m2².
ForPrint 2014 || 9
9
p a c k a g i n g / in stal ace
Nymburský Boftisk
instaloval Dibipack
V
Nymburská tiskárna Boftisk patří mezi moderní polygrafické
provozy, schopné uspokojit i nejnáročnější zákazníky. Proto
nyní instalovala také stroj pro balení do teplem smrštitelné
fólie Dibipack 4255, dodaný námi.
edoucí tiskárny Jiří Blecha, syn zakladatele,
říká, že zárukou kvality je vedle zkušených
odborníků také moderní strojové vybavení.
Vedle investice do srdce tiskárny – ofsetového
stroje – nepodcenil ani finální balení:
„Instalace balicího stroje Dibipack umožnila nabídnout
další přidanou hodnotu pro naše zákazníky. Výhodou
tohoto zařízení je pro náš provoz univerzální využití pro
balení výrobků od miniaturních rozměrů až po formát A3.
Tuto službu oceňuje i náš VIP zákazník, kolínská reklamní
agentura, pro kterou zajišťujeme tisk celého reklamního
sortimentu – letáčků, plakátů, reklamních stíracích losů,
brožur, vizitek. Další nezanedbatelnou výhodou je vysoká
návratnost investice v porovnání s klasickým způsobem
balení.“
Brzy v showroomu PaperlinX
Komorový stroj pro balení do teplem smrštitelné fólie
Dibipack 4255 od italského výrobce Italdibipack je vhodný
pro balení menších a středních sérií výrobků do teplem
smrštitelných fólií z PVC a polyolefinů. Lze jej provozovat
také v režimu výroby sáčků bez smrštění. Stroj je mobilní: je
vybaven pojezdovými koly s brzdou.
10 | ForPrint 2014 | Vytištěno na papíře GardaMatt 115 g/m2
Jak stroj funguje? Obsluha vloží balený výrobek
do přeložené fólie (polohadice) a umístí do smršťovací
komory. Po sklopení víka komory provede stroj ostatní
operace automaticky, tedy zatavení, řezání fólie i její
smrštění tepelným působením. Kapacita balení činí dle
velikosti a složitosti výrobku max. 250–300 ks/hod.
Pro všechny potenciální zájemce o stroj Dibipack je
připravována jeho instalace v showroomu PaperlinX Praha
k možnému otestování. •
Vybrané
technické údaje
stroje
Dibipack 4255
Rozměr komory: 550 x 420 mm
Max. výška výrobku: 200 mm
Nastavitelné parametry: teplota
komory, čas zatavení fólie, čas
smršťování fólie
Elektrický příkon: 3,5 kW
Stroje a vázací pásky
pro fixaci zboží
O
Páskovací stroje nacházejí uplatnění v široké škále aplikací
od zabezpečení lepenkových krabic přes různé formy skupinového
balení až po náročné aplikace vázacích pásek pro fixaci zboží na paletě.
bvykle se na páskovacích strojích používají
plastové, tedy polypropylenové (PP) a PET
pásky, které mohou ve většině případů
nahradit i ocelové vázací pásky.
Páskovací stroje se vyskytují v široké
škále, od jednoduchých a levných poloautomatů
po vysokokapacitní plně automatické s možností
komunikace s okolními částmi transportních a balicích linek.
Základní technické provedení páskovacích balicích strojů lze
modifikovat podle přání zákazníků.
O pořízení stroje na plastovou vázací pásku se vyplatí
uvažovat, pokud požadujete některou z níže zmíněných
výhod:
• bezpečné uzavření zboží v lepenkových obalech (zajištění
proti neoprávněnému vniknutí),
• fixace zboží na paletě, kde není možno použít stretch fólii,
• fixace zboží na paletě, kde je nutno lisováním maximálně
redukovat jeho objem (kartonáž),
• fixace zboží na paletách atypických rozměrů nebo o vysoké
hmotnosti (kdy paletu se zbožím nelze umístit na točnu
ovíjecího stroje nebo pod ovinovací rameno),
• skupinová balení tiskovin (novinové balíky, stohy
lepenkových přířezů aj.),
• skupinová balení výrobků, kde z ekonomických důvodů
nelze použít teplem smrštitelnou fólii,
• je potřeba náhrady ocelových vázacích pásek, například
u zboží, které transportem snižuje objem (například
stavební materiály) a ocelové pásky se následkem toho
uvolňují.
Pro ruční páskování je vhodný Helios
Ruční akumulátorový páskovací stroj H-45L Helios je
určen k fixaci zboží na paletě nebo objemného zboží pomocí
vázací PP nebo PET pásky s hladkým nebo embossovaným
povrchem. Uplatňuje se tam, kde je požadována vysoká
síla dotažení pásky. Při aplikaci plastových vázacích pásek
s vysokou pevností lze úspěšně nahradit i ocelovou vázací
pásku. Stroj plně nahrazuje používání ocelových spon a jeho
součástí je jedna akumulátorová baterie.
Rychlost stroje je vysoká: během tří vteřin je páska
utažena, svařena a odstřižena. Práce se strojem je uživatelsky
přívětivá, stroj lze jednoduše ovládat, je odolný vůči
poškození při manipulaci, navlékání pásky je jednoduché.
Utažení, svaření a odstřižení pásky je spuštěno stiskem
ovládací páčky. Čas svařování i sílu utažení pásky lze
nastavit, což zajišťuje vysokou kvalitu spoje pro různé typy
a kvality pásky.
Mezi volitelné příslušenství a doplňky patří závěsný držák
(pevný nebo otočný), spodní základna nesoucí ochrannou
desku, druhý akumulátor a nabíječka. •
PET pásky
PET (tzv. polyesterové) vázací pásky jsou vhodné pro
páskování paletizovaného zboží pomocí automatických
a poloautomatických páskovacích strojů nebo ručních
páskovačů, využívajících jak frikční, tak tepelný nebo
ultrazvukový svár. PaperlinX v ČR dodává PET pásku
ve vysoké kvalitě a ve všech potřebných běžných rozměrech.
Tato vázací páska je vyrobena ze 100 % PET recyklátu
a je opatřena optimalizovaným povrchem s reliéfem
(ražbou, tedy embossingem) nebo bez reliéfu. Páska je
balena v kartónu nebo bez kartónu na paletách a návin
je vždy fixován fólií. Standardní barva pásky je zelená,
ostatní barvy jsou dostupné na dotaz. Páska prochází
testovacím zařízením, kontrolou kvality, a má atest, je
vyráběna s ohledem na životní prostředí a v souladu se
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech
a obalových odpadech.
Některé technické parametry
stroje H-45L Helios
Typ vázací pásky: PP, PET
Maximální síla utažení pásky: 220 kg/2 200 N
Šířka vázací pásky: 9 mm, 12 mm, 15,5 mm
Tloušťka vázací pásky: PET 0,4–1,05 mm; PP 0,55–1,05 mm
Efektivnost spoje: 78–80 % (závisí na kvalitě pásky)
Maximální rychlost utažení: 270 mm/s
Čistá hmotnost stroje: 4,26 kg (včetně akumulátoru)
ForPrint 2014 | 11
le p e n k y / sa mo l epi cí materi ál y
Grafické lepenky a kartóny
v nabídce PaperlinX CZ
Zmiňovat se o použití grafických lepenek v polygrafii je asi
zbytečné. Setkáváme se s nimi v běžném životě naprosto
všichni a s potěšením mohu konstatovat, že využívání
papírových obalů nabývá stále větší důležitosti. Je to jedna
z mála oblastí, kde se můžeme setkat se vzrůstající spotřebou.
K
rize, která velmi významně postihla celé odvětví
polygrafie, se oblasti zpracování grafických
lepenek pro obalové účely dotkla jen v počátku.
U nás v PaperlinXu se tento pozitivní trend
snažíme nejen zachytit, ale jít mu svými
kroky vstříc a pomoci všem zákazníkům zpracovávat tyto
materiály.
Tyto kroky můžeme rozdělit do několika oblastí. Jedním
z nich je vytvoření specializovaného prodejního týmu, který
se bude věnovat zákazníkům zpracovávajícím tyto materiály.
Jejich potřeby jsou přece jen specifické, a tak hlubší znalost
a větší osobní kontakt by měly být přínosem pro obě strany.
Dalším krokem je rozšíření nabízených materiálů
pro zpracování o další kvality grafických lepenek. Tlak
na odpovídající cenu a kvalitu je i v této oblasti zřejmý,
a zákazník je tak nucen hledat různé varianty řešení
cenových a kvalitativních nabídek pro své odběratele. Proto
jsme se rozhodli do našeho sortimentu zařadit další kvalitní
grafické lepenky FBB, a to GC1 Premium Board Plus a GC2
Econo Box.
Lepenka GC1 Premium Board Plus je již na skladě
v gramážích 230, 250, 275, 325, 365 a gramáž 350 pak přibude
v měsíci červnu. Lepenka má k dispozici jak certifikát ISEGA,
tak i FSC a její kvalitativní i cenové parametry jí dávají
výbornou výchozí pozici stát se oblíbeným a používaným
materiálem.
Lepenka GC2 Econo Box je to, co v naší nabídce chybělo.
Perfektní technické parametry s příznivou cenou by měly
napomoci jejímu rozšíření. Je pravdou, že český trh je více
ovlivněn kvalitou GC1, ale zkušenosti z okolních zemí nám
ukazují, že tento produkt zde nejen má své místo, ale dokáže
si získávat stále nové zákazníky. Skladem jsou již položky
rozměru 70 x 100 cm v gramážích 210, 235, 270 a 300 g/m2.
Poptávka po kvalitě Econo Box nás vedla ve spolupráci
s naší sesterskou společností ke spuštění dalšího projektu,
vedoucího k podpoře potřeb našich zákazníků.
Rychlost reakce na poptávky koncových zákazníků se
mnohdy stávají alfou a omegou úspěchu a uskutečnění
poptávané zakázky. Využívat přesných formátů lepenek
je dnes již samozřejmostí a objednávat tyto formáty
na opakované zakázky taktéž. Dodávku těchto zákaznických
formátů od určitého objemu již dnes nabízí všichni výrobci
lepenek. Nezřídka je to spojeno s příplatky a přece jen delší
12 | ForPrint
| ForPrint 2014 | Vytištěno na papíře GardaMatt 115 g/m2
dodací lhůtou, než zákazník potřebuje. Naším cílem je však
poskytovat zákazníkovi perfektní služby, a proto si našel
cestu na svět náš zatím poslední zmíněný projekt.
Dnes jsme schopni zákazníkovi nabídnout většinu
přesných formátů materiálu Econo Box do pěti dnů
od poptání. Ano, je to tak, máme na polském skladě zásobu
rolí tohoto materiálu a na konkrétní poptávku jsme schopni
reagovat a dát zákazníkovi cenovou kalkulaci i na menší
množství. Je jasné, že nejsme schopni – jako bychom
byli papírnou – uspokojit všechny požadavky, co se týká
formátů, ale výběr je poměrně široký a je pak na konkrétním
zákazníkovi, jak této nabídky využije.
Závěrem lze říci, že uvedený projekt se neustále vyvíjí
a snažíme se reagovat na první zkušenosti našich zákazníků
a přizpůsobit jej tak, aby vyhovoval potřebám trhu. •
foto: Shutterstock
Permanentní,
nebo snímatelné?
Samolepicí etikety se úspěšně používají bezmála osmdesát let. Možná si jejich
existenci už ani příliš neuvědomujeme, ale stačí se rozhlédnout.
P
omáhají nám téměř všude. Upoutávají naši
pozornost svým grafickým ztvárněním, lákají
ke koupi, informují nás o složení zboží, o ceně,
nesou čárový kód, obsahují návody k použití…
Bez nich si ve většině případů nedovedeme
představit ani obaly, ani reklamní či sběratelské samolepky,
bez nich bychom měli problém i zaplatit zboží z oddělení
ovoce a zeleniny nebo lahůdek v supermarketu.
Aby samolepicí etikety správně plnily svoji funkci,
nejenže musí být v pořádku nosič informace, tedy potisk
vrchní strany, ale musí být také vhodně zvolen druh lepidla.
Ani nejkrásnější samolepka nás příliš neohromí, když
nedrží přilepená. Naproti tomu i nejkrásnější samolepka
nalepená naším juniorem na drahocenný starožitný nábytek
po prababičce nás může rozladit, pokud ji nelze odlepit bez
násilí. Jinými slovy, pro správnou volbu lepidla je třeba vzít
v úvahu faktory, které na ni mají významný vliv – především
je důležité respektovat, zda má být etiketa nalepena trvale,
nebo ji bude třeba po určité době odlepit a na jaký materiál
a za jakých podmínek se bude lepit. Dále uvedená lepidla
jsou dodávaná se samolepicími papíry JAC, Fasson
a Adespan, které jsou v nabídce společnosti PaperlinX CZ.
Má-li být etiketou zboží polepeno trvale, nemělo by ji
být možné snadným způsobem bez poškození odlepit.
Není například žádoucí, aby nepoctivci přelepovali etikety
s informací o ceně z levnějšího zboží na dražší nebo aby
etiketa s technickými daty odpadla ze spotřebiče pár měsíců
po koupi. Chceme-li tedy, aby byla etiketa přilepena trvale,
volíme ze sortimentu takové materiály, které jsou opatřeny
lepidlem s označením Duro nebo permanentní.
Lepidla D2000 a D500 jsou standardní permanentní lepidla
dodávaná v kombinaci s běžnými nenatíranými
a natíranými papíry i polyetylénovými a polypropylenovými
fóliemi určenými pro tisk ofsetem. Etikety s těmito lepidly
velmi dobře drží na většině povrchů, které lze označit jako
neproblémové. Těmi mohou být například sklo nebo další
hladké a rovné materiály, nezkorodovaný kov, povrchy
opatřené vyzrálými nátěry a laky atd. Určitá část povrchů má
ale takové vlastnosti, že lepivost standardního lepidla nemusí
být vždy dostatečná. Lepidla Duro Plus a SuperTack jsou
lepidla s vyšší lepivostí určená pro aplikace, kde je lepivost
standardního lepidla nedostačující, tedy na povrchy, které
se vyznačují nějakým problémem – strukturované, hrubé
nebo nerovné povrchy (dřevo, povrchově neupravené vlnité
lepenky, nepolární plasty, obaly z polyetylénu
a polypropylenu s nízkým povrchovým napětím) atd.
Etikety s permanentními standardními i silně lepivými
lepidly je nutné aplikovat při teplotách alespoň +5 °C. Stejná
teplotní podmínka platí i pro polepovaný povrch. Za těchto
podmínek polepené zboží je následně po dostatečném
vyzrání lepidla možné hluboce zmrazit až do –40 °C. Pokud
se vyskytne požadavek lepit etikety na zboží, které je již
předem zmrazené, jsou dosud uvedená lepidla nevhodná.
Pro lepení na zmrazené povrchy slouží lepidlo Deep Freeze.
Jím opatřené etikety nejsou určeny pro lepení při kladných
teplotách, ale měly by být aplikovány při mínusových
teplotách do –20 °C (při polepování zmraženého zboží
za kladných teplot vzniká nebezpečí vzniku jinovatky mezi
polepovaným povrchem a etiketou, která brání správnému
přilnutí samolepky).
V některých případech se vyžaduje, aby bylo možné
nalepenou etiketu po určité době odlepit. Pořídíme-li si
dárkový skleněný servis nebo i obyčejný hrníček, určitě
oceníme, když lze před vlastním používáním samolepicí
etiketu z povrchu snadno odlepit a nemusíme ji složitě
odstraňovat v teplé vodě, nebo dokonce technickým
benzinem. Lepidla u takových snímatelných samolepicích
etiket jsou označována jako nonpermová, removable,
nepermanentní či snímatelná lepidla. Samolepky opatřené
těmito lepidly lze po nalepení z většiny neporézních povrchů
bez problémů odlepit, aniž by došlo k poškození polepené
plochy. Lepidla NP7 a C3 jsou nonpermová lepidla dodávaná
v kombinaci s běžnými nenatíranými a natíranými papíry
a polypropylenovými fóliemi určenými pro tisk ofsetem.
Samolepky s nimi lze lepit i do výloh obchodů, UV záření
nesnižuje jejich nonpermovou funkci. Nevhodné jsou pouze
na povrchy opatřené barvami a laky na bázi nitrocelulózy,
na polystyren a některé druhy natíraných papírů a kartónů,
u nichž by mohlo dojít vlivem chemické reakce k degradaci
lepidla a porušení jeho vlastností. Nonpermová lepidla by
rovněž neměla být zvolena pro lepení na hrubé, nepolární
nebo jinak problémové povrchy a v některých případech ani
na samolepky opatřené laminovací fólií.
Všechna výše uvedená lepidla je možné použít i pro
polepování dětských hraček a pro přímý styk s potravinami,
které neobsahují tuky. A rada na závěr – pro všechny
samolepicí etikety bez rozdílu platí: aby byla zajištěna jejich
správná funkce, musí být polepovaný povrch suchý, čistý,
nezaprášený a bez mastnot. Na znečištěném povrchu nedrží
dobře ani etiketa se superlepidlem. A v případech, kdy
nemáme jistotu, který druh lepidla je pro váš účel vhodný,
můžeme využít možnosti vyžádat si vzorek a provést test
lepivosti při konkrétních podmínkách. •
Jaroslav Němec
ForPrint 2014 | 13
s a m o l e p i c í materi ál y
Nová fólie
Aslan pro
výstavnictví:
CM 100
(DCUM)
Počátkem roku uvedla společnost Aslan na trh polomatnou
barevnou kalandrovanou fólii o síle 100 µm pro výstavnictví
a dekoraci ASLAN CM 100 (DCUM) s tlakocitlivým akrylovým
lepidlem v nánosu 20 g/m².
D
íky své tloušťce, vysoké opacitě
(neprůhlednosti) a odolnosti proti hoření
podle normy DIN EN 13501-1:
2010-01 nabízí nejlepší vlastnosti při stavění
stánků na veletrzích, v obchodech a pro
výrobu dekorací na stěny. Určena je zejména pro aplikace
na velkých plochách, lze z ní ovšem vytvářet i vzory na zeď
z jednotlivých kousků fólie (tzv. wall tattoos), lze ji použít
i na písmena v signmakingu. Určena je pro krátkodobé
a střednědobé aplikace. Tloušťka materiálu vede rovněž
ke snadné aplikaci a vysoké stabilitě během aplikace.
Sejmuta může být, aniž by zanechala na místě aplikace
stopy. Dostupná je v šíři 1,02 m (návin role 50 m), což je
ideální pro výstavní aplikace. Minimální venkovní odolnost
činí 3-5 let. Dostupná je ve 23 barevných odstínech. Liner
(nosnou podložku) fólie tvoří silikonovaný papír o plošné
hmotnosti 120 g/m². Okamžitá lepivost činí 1 N/25 mm,
po jedné hodině 8 N/25 mm. Rozměrová stabilita činí max.
0,45 %. Fólii lze aplikovat od cca 15 °C, provozní teploty
mohou činit -30 až +80 °C. •
14 | ForPrint 2014 | Vytištěno na papíře GardaMatt 115 g/m2
Samolepicí metalické fólie
Aslan pro snadné lepení
J
Tyto zlaté a stříbrné oboustranné metalické fólie s dryapply
technologií pro lepení za sucha lze díky jemným vzduchovým
kanálkům snadno a rychle nalepit bez použití jakýchkoliv
aplikačních kapalin.
ejich použitím tedy uspoříte čas nutný jinde
pro odpaření zbytků aplikační kapaliny. Máte
možnost sejmutí aplikační fólie ihned po nalepení
a možnost přemístění fólie při aplikaci. Fólie jsou
k dispozici ve speciální tiskové kvalitě pro solventní,
ekosolventní, latexové a UV vytvrzovatelné inkousty.
Pro řezací plotry je určena fólie Aslan CAL 23. Jde
o polyesterovou (PES) fólii s minimálně dvouletou
exteriérovou životností, s tloušťkou 50 μm a rozměry role
125 cm x 25 m. Pro řezací plotry a inkjetový tisk je určena
PES fólie s PVC vrstvou Aslan CAL 30 s tloušťkou 140 μm,
minimálně pětiletou životností v exteriéru a stejným
rozměrem role.
Vyzkoušejte i ostatní metalické fólie společnosti Aslan!
V řadě Aslan CA 23 a CA 30 vám mimo jiné nabízíme
i čtyři broušené metalické odstíny a unikátní zlatý lesklý
translucentní film, v řadě Aslan CA 24 pak barevné metalické
odstíny, které je možno digitálně potisknout. Řada Aslan CA
25 nabízí odstíny tmavě stříbrné.
Podívejte se sami, jak snadná je aplikace této fólie na
www.youtube.com/user/aslanschwarz. •
ForPrint 2014 | 15
s a m o l e p i c í f ól i e
Avery Dennison nahrazuje
řadu MPI 3400
Víceúčelové bílé kalandrované monomerické vinylové fólie, určené
k potisku inkjetem, MPI 3400/3401/3420/3421 budou nahrazeny
fóliemi MPI 3002/3003 a 3022/3023 se šedým lepidlem. Hlavní
změnou je vyšší tloušťka fólie, která vzrostla oproti stávajícím
80 na 95 µm. To přináší uživatelům mnohem větší komfort při
zpracovávání tohoto typu materiálu.
F
ólie budou dodávány ve standardních šířích
a návinech se dvěma variantami lepidla, tak
jak tomu bylo u řady MPI 3400, jejíž výroba se
ukončuje. Tedy jednak s permanentním
a také se snímatelným lepidlem, garantujícím
bezproblémovou demontáž po dobu jednoho roku
od aplikace z většiny základních druhů povrchů – tedy kromě
nátěrů s příměsí nitrocelulózy, plastů ABS a polystyrenu,
příliš čerstvých nátěrů a některých typů PVC.
Fólie MPI 3400/3401 nahrazují fólie MPI 3003 (bílá lesklá
se šedým permanentním lepidlem) a MPI 3002 (bílá lesklá
se šedým snímatelným lepidlem). Produkty MPI 3420/3421
pak nahrazují fólie MPI 3023 (bílá matná se šedým
permanentním lepidlem) a MPI 3022 (bílá matná se šedým
snímatelným lepidlem). Fólie splňují veškeré technické
a bezpečnostní standardy a lze je použít na veškeré aplikace,
kde byla doposud využívána řada MPI 3400. Jako podložka
(liner) je použit křídový kraft papír řady MPI Clay 3000
s plošnou hmotností 125 g/m2.
Tato řada je vhodná pro potisk solventními,
eko/mildsolventními, UV vytvrzovatelnými a latexovými
inkousty. Pro zlepšení barvy a na ochranu snímků před
16 | ForPrint
| ForPrint foto:
2014 | Vytištěno na papíře GardaMatt 115 g/m2
Ospap
UV zářením a oděrem Avery doporučuje chránit tyto fólie
laminací – ideálně řady DOL – nebo lakováním.
Fólie lze použít k vnitřnímu i vnějšímu značení (signage),
okenní grafice, dočasné propagaci na místech prodeje
(POS/POP), jako vnitřní podlahovou grafiku (v kombinaci
se strukturovanou laminací DOL 5900) a obecně ke všem
aplikacím na plochých či pravidelných površích.
Jsou výborně potisknutelné, snadno řezatelné
a aplikovatelné. Mají vynikající poměr ceny a výkonu
ve venkovních aplikacích a vysokou neprůhlednost (opacitu)
> 99 % u typů se šedou zadní stranou (blockoutem). Mají
dvouletou venkovní odolnost při vertikální expozici a jsou
samozhášecí.
Rozměrová stabilita činí max. 0,3 mm. Počáteční
přilnavost u fólie MPI 3003 činí 510N/m, konečná 875 N/m.
U fólie MPI 3002 činí tyto hodnoty 310 N/m a 465 N/m.
Minimální teplota pro aplikaci má dosahovat nejméně 10 °C,
rozsah provozních teplot –40 °C až +100 °C.
Avery: méně barev, ale ekologičtějších
Podle programu Evropské unie pro registraci, hodnocení
a povolování chemických látek, známého pod zkratkou
REACH, nebude od května 2015 již dále povolen prodej
chromanu olovnatého bez souhlasu úřadů. Na základě toho
se dodavatel pigmentů na této bázi pro fólie Avery Dennison
rozhodl výrobu a prodej těchto pigmentů zrušit.
Společnost Avery Dennison se snažila ve spolupráci se
svým dodavatelem najít nové alternativy, ukázalo se ale,
že bezolovnaté pigmenty nemají v některých případech
stejnou intenzitu barvy a odstín, a nebylo proto možné
vždy dosáhnout stejné barevnosti a kryvosti. Proto se Avery
Dennison rozhodla k několika změnám ve své nabídce.
U série 500 EF došlo v dubnu k těmto změnám:
• �503 EF Gloss Geranium Red a 503 EF Matt Geranium Red
se mírně liší od předchozích
• �výroba 525 EF Bright Yellow Gloss a 525 EF Bright Yellow
Matt bude ukončena
U série 700 PF došlo na přelomu dubna a května k těmto
změnám:
• �nové portfolio obsahuje 100 z původních 120 barev
• �z těchto 100 barev 24 změnilo složení tak, aby
neobsahovaly olovo
• �9 barev s novou recepturou se vyznačuje odchylkou
barevného odstínu či kryvosti ve srovnání s původním
produktem
• �bylo vyvinuto dalších 9 nových barevných odstínů
U série 4500 TF jde rovněž od přelomu dubna a května
o tyto změny:
• �byla ukončena výroba barev 4510 TF Orange a 4524 TF
Light Orange, protože žádná alternativní barva neodpovídá
vzhledu barvy při osvícení zepředu i zezadu
• �do portfolia této série budou přidány tři nové
odstíny, které budou odpovídat odstínům
zmíněných barev při osvícení buď
zepředu, nebo zezadu. •
ForPrint 2014 | 17
Wrappingová fólie SWF
zvítězila v aplikačním testu
S
imulaci tohoto testu můžete vidět rovněž na videu,
obsahuje ovšem výsledky reálného testu. Měřil
se „uživatelský dojem“, daný třemi hlavními
parametry: přizpůsobivostí fólie při aplikaci,
přemístitelností během aplikace a kluzností, z nich
pak byl určen celkový výsledek. Výsledky zkoušek ukázaly,
že ve dvou parametrech dosáhla fólie SWF nejlepších
výsledků, v přemístitelnosti během aplikace se umístila jako
druhá. Celkově dosáhla všech hodnocení v pásmu mezi
3 body („dobrý“) a 4 body („výborný“), v součtu tří
měřených parametrů dosáhla 10,6 bodu. Jak lze vidět už
z těchto výsledků, fólie SWF zvítězila i v celkovém
hodnocení.
Zároveň byla měřena doba trvání aplikace. I zde fólie SWF
zvítězila s nejkratší dobou 40 a půl minuty, což byl
o 16 % kratší čas, než činil průměr aplikace všech fólií
v testu.
Aplikátoři pracovali se vzorky fólií stejných rozměrů.
Všechny aplikace probíhaly v oddělených zónách velké
průmyslové haly, aby se zabránilo komunikaci mezi
aplikátory. Neustále byl přítomen nezávislý koordinátor.
Byly také pořízeny fotografie všech pracovních činností
aplikátorů během testu. Aplikátoři byli jasně informováni,
že má být testován spíše výrobek než jejich aplikační
dovednosti. Testy byly prováděny na dvou různých typech
vozů. K dispozici byl aplikátorům opasek na nářadí
Avery Dennison, čistič Surface Cleaner a odstraňovač fólie
Adhesive Remover, obojí rovněž z produkce Avery.
Test byl rozdělen do dvou částí: na vnímání práce
s fólií jejími aplikátory (kluznost, přemístitelnost, odvod
18 | ForPrint
| ForPrint 2014 | Vytištěno na papíře GardaMatt 115 g/m2
Společnost Avery Dennison provedla
s pomocí a dohledem nezávislých
odborníků srovnávací testy sedmi
lesklých fólií určených pro polep
vozidel (wrapping) a vyráběných
předními světovými výrobci. Testy
byly prováděny třemi nezávislými
aplikátory na třech různých úrovních
schopností s podporou nezávislé
prodejny wrappingových fólií.
Jednou z fólií byla špičková SWF
(Supreme Wrapping Film) právě
z produkce Avery, která v testu
přesvědčivě zvítězila.
vzduchu a konečný vzhled fólie po aplikaci)
a měření skutečných výsledků aplikace (rychlost aplikace,
přizpůsobivost a rychlost přemístění na daném povrchu).
Testované fólie
• Avery Dennison Supreme Wrapping Film
• 3M 1080 Series Scotchprint
• Hexis HX20000 Cast Vinyl
• Arlon 2600 Ultimate Premium Plus
• Orafol ORACAL 970RA Premium
• Grafityp GrafiWrap SC900
• MACtac 700BF Sublime
Přehled sledovaných vlastností
• Kluznost – schopnost fólie klouzat na povrchu, aniž by se
na něj okamžitě přilepila
• Přemístitelnost – možnost přemístit (odlepit a znovu
přilepit) fólii poté, co byla nesprávně aplikována
• Odvod vzduchu (air egress) – technologie umožňující
rychlejší umístění a aplikaci fólie bez vzduchových bublin
• Přizpůsobivost – snadnost, s jakou může být fólie
aplikována na nerovné povrchy
• Aplikační rychlost – rychlost, s níž může být fólie
aplikována na daný typ povrchu
• Rychlost odstranění – rychlost, s níž může být fólie
odstraněna z daného typu povrchu
• Rychlost přemístění – rychlost, s níž může být fólie
přemístěna na daném typu povrchu
• Konečná kvalita – vizuální podoba fólie po dokončení její
aplikace •
FOTO: Avery
Color management,
nová služba divize VTS
Aby rozšířila své aktivity na signmakingovém trhu směrem k větší komplexnosti,
zavádí společnost PaperlinX CZ prostřednictvím své divize VTS (Visual
Technology Solution) novou službu pro všechny své stávající zákazníky, ale
i zájemce, kteří dosud našimi klienty nebyli.
H
lavním cílem služby, pokrývající oblast
color managementu – neboli správy barev
– je ovšem zlepšit servis našim stávajícím
zákazníkům a poskytnout jim další přidanou
hodnotu k materiálům, které prostřednictvím
divize VTS nakupují.
Za novou službou stojí základní představa, že všechny
námi prodávané materiály budeme nabízet s barevnými
profily v souladu s technologiemi, které má naše divize VTS
v nabídce. Jde zejména o tiskové stroje Agfa, Mutoh a Seiko.
Již před uvedením na trh jsou samozřejmě všechny materiály
testovány a odladěny tak, aby splňovaly náročná kritéria,
vyžadovaná na dnešním signmakingovém trhu. Naše
služba jde ale dále: součástí našeho nového přístupu v color
managementu bude vytváření profilů pro všechny tiskárny
zákazníků.
V tomto případě tedy každému zákazníkovi nabízíme
úpravu barevných profilů přesně podle jeho přání a na jeho
vlastní technologii. Naší výhodou v této oblasti bude značná
operativnost a rychlost poskytnutí služby: počítáme s velmi
krátkou reakční dobou od požadavku na zpracování profilu
k jeho uspokojení. Cílem je umožnit zákazníkovi vyladění
jeho tiskového stroje přímo podle daných požadavků jeho
klientů, například zadavatelů reklamy. Přitom budeme klást
důraz zejména na optimalizaci, doporučení a nainstalování
správného barevného profilu tak, aby zákazníkovy náklady
na inkoust byly co nejnižší, avšak barevnost a kvalita tisku
pro jeho odběratele byly co nejlepší.
Tuto službu budeme také nabízet spolu s naší další
novinkou: alternativními inkousty Chimigraf, pokrývajími
celé spektrum výrobců tiskových hlav, jako jsou Spectra,
Konica Minolta, či Epson, a také celé spektrum typů
inkoustů od UV vytvrzovatelných až po ekosolventní.
Odbornou spolupráci ovšem poskytneme všem zákazníkům,
kteří budou požadovat vyladění color managementu
i na neoriginálních inkoustech od jiných výrobců. Ze začátku
je tato služba určena uživatelům RIPovacího softwaru ONYX,
Colorgate a Caldera.
Speciální pozornost budeme věnovat tisku na textilní
materiály, kde v budoucnoti chceme v rámci VTS PaperlinX
CZ nabízet komplexní řešení od dodání textilního materiálu
přes technologie až k vyladění barevnosti potištěného
textilu. •
FOTO: chimigraf
Marek Hubn
Alternativní inkousty
od Chimigrafu
Společnost Chimigraf Ibérica se sídlem v Barceloně ve Španělsku
vyrábí od roku 1970 barvy na vodní, solventní i UV vytvrzovatelné
bázi pro flexotisk a hlubotisk, později také inkousty pro inkjetový
(digitální) tisk na zmíněných bázích. Nabízí rovněž samostatně
pigmentové disperze.
Její odborné znalosti v oblasti pigmentů jí umožnily vytvořit
formulace barev, dosahující vysoké optické hustoty a vynikajícího
barevného gamutu. Chimigraf má status schváleného partnera pro
barvy (Approved Ink Partner) společností Dimatix (Spectra hlavy),
Seiko, Xaar a Konica Minolta, jakožto výrobců nejpoužívanějších
tiskových hlav i ve strojích jiných výrobců. Chimigraf dodává
inkousty pro většinu flatbedů i rolových inkjetových strojů na trhu,
a to na vodní, UV vytvrzované, mildsolventní i ekosolventní bázi.
Jde zejména o značky Vibrant (UV vytvrzované inkousty pro vnitřní
i venkovní aplikace), Power (UV inkousty pro čtyřbarvové stroje
s pevnou velikostí tiskové kapky ve vysoké kvalitě), Rainbow
(solventní inkousty pro outdoorové aplikace tištěné
na „bubnových“ strojích Turbojet a tiskovými hlavami Hitachi),
eXtreme (solventní inkousty pro venkovní aplikace, pro tiskové
hlavy Xaar), Lighting (obdobné jako eXtreme, ale pro stroje pracující
nonstop ve vysokých rychlostech), Spicy (solventní inkousty pro
venkovní aplikace, pro tiskové hlavy Spectra), dále Imaging
(mildsolventní inkousty pro venkovní a vnitřní aplikace, pro hlavy
Konica Minolta) a ecoPure (pravé ekosolventní inkousty pro vnitřní
aplikace, pro hlavy Epson).
ForPrint 2014 || 19
19
te c h n o l o g i e
Nejlepší tiskové profily
z PaperlinX CZ
Společnost PaperlinX CZ rozšířila své služby zákazníkům a obohatila
své technické vybavení spektrofotometrem Barbieri Spectro LFP
RT Series 3, který je světovou špičkou: jakýmsi Rolls-Roycem mezi
měřícími přístroji pro správu barev čili color management (a tomu
také odpovídala jeho cena). Je schopen dosáhnout nejvěrnějších
tiskových, tzv. ICC profilů prakticky u všech potisknutelných
materiálů pro velkoformátové digitální tiskové stroje (odtud označení
LFP v názvu), na které lze následně tiskový stroj zkalibrovat.
20 | ForPrint
| ForPrint 2014 | Vytištěno na papíře GardaMatt 115 g/m2
S
pektrofotometr bude využíván zejména
k proměřování tiskových profilů zákazníků
na strojích distribuovaných společností
PaperlinX CZ, ale vzhledem ke svému
univerzálnímu využití zdaleka nejen pro ně.
V souvislosti s koupí spektrofotometru do společnosti
PaperlinX CZ nastoupil Petr Kunc s dlouholetými
zkušenostmi v polygrafické branži i v měření barevných
profilů, který bude měření provádět. „Společnost
PaperlinX CZ mi nabídla nejlepší podmínky,”shrnuje svůj
nástup lapidárně.
Unikátní vlastnosti přístroje umožňují měřit i natolik
problematické materiály, jakými jsou reflexní, průhledné
či průsvitné substráty (čiré fólie, backlity, akryláty, sklo).
Pouze přístroje Barbieri umožňují přesně změřit barevnost
ve výsledné prosvětlené podobě, což je mimořádně důležité
například u backlitů. Měří rovněž materiály s vysokou
tloušťkou (do 20 mm) či hmotností (například skleněné
desky), díky speciální geometrii měření je schopen proměřit
i textilní materiály včetně hrubých, což je podstatné
vzhledem k významnému růstu tisku na textil v posledních
letech. Měření probíhá plně automaticky: takto mohou být
změřena média jako textil, sklo, backlitová fólie, papír, vinyl,
hedvábí, fotopapír, plexi, banner, plátno (canvas), PES,
PVC, lepenka, plastové desky, sádrové desky, dřevo, kámen,
keramika... Přístroj je podporován většinou ripovacích
softwarů.
Jde již o třetí generaci této řady spektrofotometrů:
hlavními novinkami u tohoto modelu jsou škálovatelný
průměr měřicí clony (otvoru) ve třech polohách 2-6-8 mm,
polarizační filtr, UV filtr pro všechny tři polohy clony
a elektrostatický držák vzorku. Právě zmíněný polarizační
filtr umožňuje měřit reflexní materiály i materiály potištěné
reflexními inkousty. Elektrostatický držák vzorku umožňuje
přesnou fixaci i u tenkých textilních materiálů.
Přístroj tedy umožňuje zákazníkům PaperlinXu nejen
tisknout barevně věrně prakticky na cokoliv, ale rovněž snížit
díky správným profilům spotřebu inkoustu na minimum
nutné k dosažení tohoto výsledku, a tak významně ušetřit.
U solventních inkoustů může jít až o čtvrtinu jejich
spotřeby, u UV inkoustů ještě více! Přístroj, který nahradí
svého předchůdce Eye-One od americké společnosti X-Rite
(nejrozšířenější zařízení na trhu a zároveň kompromis mezi
cenou a výkonem), bude umístěn v showroomu PaperlinX
CZ v pražské Hostivaři, kde bude měřit profily materiálů
na strojích zde umístěných před jejich koupí zákazníkem,
na vyžádání ale bude možné provést měření přímo
u zákazníka na jeho stroji.
Barbieri electronic je mezinárodní společností z Brixenu
(Bressanone) v italském jižním Tyrolsku, založenou v roce
1983 Ing. Siegfriedem Barbierim, který předtím pracoval i pro
tamního slavného výrobce UV inkjetových tiskáren Durst
jako vývojář a analytik správy barev. V roce 1984 uvedl na trh
první denzitometr a od té doby se firma Barbieri electronic
věnuje vývoji přístrojů a softwarových nástrojů pro správu
barev. •
Polarizační filtr
spektrofotometru Barbieri
umožňuje měření reflexních
povrchů
Vybrané technické údaje
Barbieri Spectro LFP RT Series 3
Rychlost měření: zhruba 10 minut pro 1248 polí
Maximální plocha měření: 290 x 200 mm
Geometrie měření: Reflexní 45°/0°, transmisní d/0°
Čas měření: < 0,3 vteřiny
Opakovatelnost měření: < 0,2 ∆E94 na bílé, ± 0,005D
Spektrální rozlišení: 3,5 nm
Rozsah spektra: 380-780 nm
Rozměry: 571 x 433 x 160 mm
Hmotnost (bez ochranného zavazadla): 11 kg
FOTO: BARBIERI
ForPrint 2014 | 21
???
Švédské laminovací
stoly CWT v nabídce
VTS PaperlinX
Tyto stoly, sloužící ke snadnějšímu laminování a kašírování, mají velký úspěch
ve skandinávských zemích, kde je nabízí zastoupení PaperlinX Švédsko. Nyní tedy
tuto žhavou novinku můžete zakoupit i u nás, a to prostřednictvím společnosti
PaperlinX CZ, konkrétně její divize VTS (Visual Technology Solution), v jejímž
showroomu v pražské Hostivaři je již jeden exemplář nainstalován.
Nová generace pracovních stolů
Díly stolu jsou odpojitelné pro snadnou dopravu,
instalaci a přemístění stolu
Designový koncept stolu bez
horního nosníku vede ke zvýšení
přístupnosti obsluhy
Přehledná lineární
ložiska s nízkým třením
pro hladký pohyb role
nahoru i dolů
Police pro dočasné skladování
rolových materiálů
Tlačítka pro
pohyb nahoru
Ergonomicky
a dolů
tvarovaná držadla
Pojezd role
Nastavitelná noha pro
snadné vyrovnání stolu
Držák role pro snadné
odvíjení a podávání
laminovaného materiálu
Dělené tvrzené sklo s fólií
pro rozptyl světla
S
e změnou firemní identity a hlubším začleněním
společnosti OSPAP pod novým názvem
PaperlinX CZ do struktury nadnárodní obchodní
skupiny PaperlinX pod její značkou (což se týká
všech evropských zastoupení) souvisí i naše
hlubší spolupráce s dalšími dceřinými společnostmi
a zastoupeními australské skupiny PaperlinX v Evropě,
Kanadě, Asii a Austrálii.
Jedním z hmatatelných výsledků této spolupráce je
i nabídka již zmíněného laminovacího a kašírovacího stolu
CWT CutWorkTable. Jde o novou generaci této technologie:
dostupné a přitom kvalitní stoly švédské výroby, které se
vyrábějí v několika rozměrech a najdou jistě uplatnění
v mnoha reklamních a signmakingových firmách. Vrchní
plocha stolu je provedena ze skla. K jednotlivým stolům lze
pořídit i LED podsvícení pro větší komfort při vlastní práci. •
Marek Hubka
Dodávané modely CWT
a jejich rozměry
Model
CWT CutWorkTable 1630
CWT CutWorkTable 1640
CWT CutWorkTable 1840
CWT CutWorkTable 1847
22 | ForPrint 2014 | Vytištěno na papíře GardaMatt 115 g/m2
Pracovní plocha v cm
153x260
153x360
173x360
173x430
Fototutorial: Jak se instaluje stůl CWT
Základem je přesné postavení nohou stolu
Následuje montáž podélných profilů
Instalace příčných profilů
Montáž hlavního podpůrného profilu
Instalace podpůrných pásků
Jeden z posledních kroků - instalace koncových desek
FOTO: CWT
ForPrint 2014 || 23
23
te c h n o l o g i e
Mutoh ValueJet 1638X:
druhá generace
O
Již první generace stroje ValueJet 1638 s dvojitou osmikanálovou
tiskovou hlavou o tiskové šíři 165 cm (64 palců) a nové technologii
řízení inkoustové kapky se ve svém segmentu stala Produktem
roku 2013 podle americké asociace SGIA. Zejména díky zmíněným
vlastnostem totiž umožnil vysoce kvalitní tisk i ve vysokých rychlostech.
I jeho pokračovatel, model 1638X, zůstává nejrychlejším 64palcovým
ValueJetem pro oblast sign a display. Určen je pro tisk dlouhodobých
venkovních i vnitřních aplikací na potahované i nepotahované
materiály, i v sériové výrobě. Jde tedy o produkční, tzv. průmyslový
tiskový stroj s vysokou kvalitou tisku.
blasti jeho použití lze rozdělit na „sign“
aplikace, jako jsou bannery, billboardy,
stavební plachty na domy, plakáty, dopravní
značky a další značení (signage), dále grafiku
dopravních prostředků (včetně motocyklů
a jízdních kol), displeje a další interiérové aplikace
(podsvícené panely, výstavní stánky, pop-upy a roll-upy,
interiérové dekorace apod.) a nakonec oblast fotografických
a uměleckých tisků pro muzea, divadla, reprodukce apod.
Oproti předchůdci byla výrazně zjednodušena obsluha
stroje, kalibrace i nastavení, a to pro instalačního technika
i operátora.
Maximální tisková rychlost stroje činí 94 m²/hod. Má
několik tiskových módů: mód High Quality je například
vhodný pro tisk miniaturních detailů, mód Quality pro
fotorealistický tisk a mód Quality Produkction například pro
samolepky. Při produkční rychlosti mezi 29 a 36 m²/h při
720 x 720 dpi jsou tyto stroje určeny pro typický tiskový
výkon od 5000 m2 ročně.
24 | ForPrint
| ForPrint 2014 | Vytištěno na papíře GardaMatt 115 g/m2
Stroj pracuje s rolemi o průměru 150 mm o hmotnosti
do 30 kg s 2palcovým nebo 3palcovým jádrem
bez motorizovaného systému. V opci je dostupný
motorizovaný zvedací systém pro role do hmotnosti 30 kg
a plně motorizovaný odvíjecí a zvedací systém pro role
do hmotnosti 80 a 100 kg.
Individuálně kontrolované předehřívání, fixování a sušení
výtisků je nastavitelné v rozsahu od 30 do 50 °C.
Mezi výhody stroje patří i nízké náklady na výtisk. Velké
zlepšení doznala kontrola tiskové kapky, jejíž velikost se
může pohybovat od 3,5 do 35 pl. Technologie DropMaster
uzpůsobuje podle tloušťky média směr vystřelovaných
inkoustových kapek tak, aby se setkávaly přesně tam, kde
mají, a vytvářely ostrý obraz na tenkých i silných médiích.
Odstraňuje tak potřebu těžkopádného nastavení hlavy
závislého na médiu a usnadňuje tisk i začátečníkům.
Jedno- a obousměrný tisk je automaticky přednastavován
bez ohledu na rozlišení a rychlost tisku. Díky technologii
„inteligentního vlnění“ i2, odstraňující riziko pruhování,
foto: MUTOH
Další chystané novinky na Fespu
První 24palcový (65cm) Mutoh VJ-628 Eco-Ultra je kompaktní sublimační tiskárnou, určenou
například do kopírek a obdobných míst. Využívá stejnou osmikanálovou Micrro Piezo tiskovou hlavu,
jaká je ve větších ValueJetech. Pomocí přenosového papíru může tisknout například na trička.
VJ-1626UH je 64palcovou (165cm) energeticky úspornou UV LED hybridní tiskárnou, využívající nové
LED UV inkousty od Mutohu: kromě CMYK inkoustů rovněž bílou a lak. Tiskne na širokou škálu
tuhých a pružných materiálů, včetně tepelně citlivých, což je specifickou výhodou UV LED technologie.
VJ-426UF je stolní UV LED tiskárna formátu A3+ pro potisk široké škály materiálů včetně
trojrozměrných do tloušťky 7 cm a maximální velikosti 483 x 329 mm. Používá nově vyvinuté UV LED
inkousty od Mutohu bez obsahu těkavých organických látek (VOC).
mohou být všechny zakázky tištěny obousměrně.
Technologie tisku se pozitivně projevuje rovněž na vysoké
kvalitě simulace přímých barev.
Rychlejší řídící deska s větším objemem paměti pracuje
s novým gigabitovým síťovým rozhraním s 64bitovým RISC
procesorem. Ve stroji byla rovněž kompletně vyměněna
elektronika, výsledkem je výrazně vyšší rychlost přenosů dat.
Automatická odřezávací funkce je ve standardu vybavení
stroje. Nastavitelný držák inkoustové kazety šetří místo
a umožňuje využívat různé objemy inkoustu. Stroj disponuje
také držákem médií, který zabraňuje jejich zvlňování,
a dodatečnými držáky rolí v zadní části stroje, které
usnadňují jejich zavádění do stroje jediným člověkem.
Údržba je snadná díky přístupnosti stroje zleva i zprava.
Vybrané technické údaje
stroje VJ-1638X
Maximální šířka média: 1625 mm
Maximální šířka tisku: 1615 mm
Maximální tloušťka média: 0,3/1,3/2,8 mm (v závislosti na výšce
tiskové hlavy)
Výška tiskové hlavy: nízká 1,5/střední 2,5/vysoká 4 mm
Spotřeba energie během tisku: 650 W
Spotřeba energie ve Stand-by módu: 45 W
Rozměry: 2698 x 885 x 1261 mm
Hmotnost: 221 kg
Inkousty: ekosolvent i mildsolvent
Eco Ultra je třetí generací nejoblíbenějších ekosolventních
inkoustů na trhu pro outdoorové aplikace, tisknoucích
na širokou škálu potahovaných i nepotahovaných médií.
Tento inkoust je založen na neagresivních solventech
a nepotřebuje výkonnou ventilaci, nešíří žádné škodlivé
těkavé organické látky (VOC) v pracovním prostředí.
Odolnost vůči vodě a venkovní odolnost vůči UV záření u něj
činí až tři roky, fixace a sušení výtisků za obvyklých sušících
teplot stroje (u pomalu schnoucí médií může ovšem vyvstat
potřeba dodatečného sušícího agregátu). Inkousty Eco Ultra
jsou dodávány v 220 ml a 440 ml kazetách.
Univerzální inkousty UMS jsou již čtvrtou generací
mildsolventních inkoustů. Využívají pigmenty ve formě
nanočásteček (menších než 100 nm), obsahují nové směsi
mírnějších neagresivních rozpouštědel a více pryskyřic.
Mají široký barevný gamut pokrývající 83 % barevné
škály Pantone C a jsou prakticky bez zápachu v tiskovém
prostředí. Mají výbornou oděruvzdornost a zvýšenou
odolnost proti čisticím prostředkům na bázi alkoholu.
Ostatní vlastnosti jsou obdobné jako u inkoustů Eco
Ultra, dodávány jsou ovšem ve 440ml kazetách a litrových
lahvích pro bulk systém. Inkousty UMS jsou vhodnější
pro kontinuální produkci a vyžadují údržbu tiskárny
ve dvoudenních intervalech, u inkoustů Eco Ultra stačí
jednou týdně. Zatímco inkousty Eco Ultra jsou určeny pro
typický roční výkon 500 – 2500 m², UMS v podobě kazet
pro výkon 2500 – 3000 m² a v podobě doplňovacího bulk
systému pro výkon přes 3000 m2 ročně.
Průměrná spotřeba inkoustu u stroje VJ-1638X činí
8 ml/m² na nepotahovaném PVC při rozlišení 720 x 720 dpi
a pokrytí 67 %. •
Valuejet Hybrid 1617H
Je nástupcem a vylepšenou verzí tiskového stroje VJ-1608HS, který
Mutoh úspěšně prodával téměř pět let. Tato tiskárna pracuje
s poslední generací tiskových hlav Epson s rozlišením až
720 x 1080 dpi a s inkousty MP11 na biologické (kukuřičné) bázi,
které podobně jako UV inkousty rychle schnou na povrchu
tiskového substrátu a nezapíjejí se, i po uschnutí zůstávají elastické.
Pod tiskovou hlavou se kromě přítlačných válečků nachází
i přídavný pryžový válec, umožňující přesné vedení deskových
substrátů do tloušťky 15 mm a hmotnosti 15 kg. Dostupná je
v kombinaci barev 2 x CMYK nebo CMYK + bílá. Na jeden průchod
strojem lze vytisknout až tři barevné vrstvy (CMYK-bílá-CMYK). Jde
o hybridní stroj, tedy určený pro potisk deskových i rolových
materiálů. Potiskovat lze například akrylátové desky (PMMA), plasty
jako ABS, PVC, polykarbonát (PC), polypropylen (PP), hliníkové
sendvičové desky, ale i lepenku. Výšku hlavy nad tiskovým
substrátem si stroj nastaví automaticky. V opci lze tiskový stroj
vybavit předním a zadním stolem (vhodnými pro potisk deskových
médií) a některým ze tří typů navíječů rolí.
ForPrint 2014 | 25
te c h n o l o g i e
Frézy VHF do průmyslu
Výrobce CNC fréz VHF camfacture je již našim zákazníkům dobře znám:
jeho řadu Active Pro, určenou především singmakerům, prodáváme
již téměř dva roky. Kromě této řady však VHF camfacture vyrábí i čtyři
další základní řady, určené pro potřeby různých odvětví. A zde přichází
novinka: vzhledem k úspěchům PaperlinX CZ při prodeji fréz řady Active
Pro se nás jejich výrobce rozhodl pověřit také prodejem jiných řad. Půjde
především o řadu Premium, určenou pro potřeby průmyslu.
K
teré základní řady fréz kromě Active Pro vlastně
VHF camfacture vyrábí? Řada Classic (Classic
Line) je robustní a vysoce přesná. Na trhu je již
od roku 1992 – je ovšem neustále inovovaná
– a pokrývá formáty od malých po střední.
Nízkovibrační konstrukce těchto fréz s ocelovým lineárním
vedením a vysoce přesnými hybridními pohony je obdobná
jako u dalších řad. Řada se vyznačuje vysokou tuhostí
konstrukce při nízké hmotnosti. Ochranná anodická oxidace
hliníku na povrchu zaručuje, že fréza bude vypadat jako
nová i po letech.
Řada Active Mold je určena zejména pro průmyslovou
výrobu forem. Díky své stabilní konstrukci rovnoměrně
rozloží zatížení. Na této řadě lze obrábět i velké obrobky až
do rozměrů zhruba 2,5 x 8 x 1 m. Řada je vhodná zejména pro
rychlé prototypování, výrobu forem z polystyrenun či jiných
plastů, dřeva nebo hliníku. Stabilní konstrukční rám má
26 | ForPrint
| ForPrint 2014 | Vytištěno na papíře GardaMatt 115 g/m2
mnoho příček a podpor, což do něj umožňuje i dodatečně
vkládat těžké obrobky, osa „z“ je dodatečně vyztužená.
Řada menších fréz Impression je určena pro obrábění
šperků a mikroobrábění, ve verzi Impression Dental také
pro výrobu zubních náhrad. Tuto řadu PaperlinX CZ zřejmě
distribuovat nebude.
Premium nabízí nejvíce nástrojů
Řada Premium (Premium Line) byla vyvinuta v návaznosti
na řadu Classic zejména pro náročné průmyslové aplikace.
Vyznačuje se především vysoce stabilní konstrukcí
s tuhým podstavcem z panelových profilů a výkonnější
pohonnou jednotkou, obojí zajišťuje vysoký výkon
i na těžko obrobitelných materiálech. Je určena zejména pro
průmyslové obrábění plastů, kovu a dřeva. Má velmi tichý
chod a prvotřídní kvalitu řezné hrany. Volitelně je dodávána
s předním a zadním polohovatelným upínáním pro zvláště
foto: VHF CAMFACTURE
vysoké obrobky. Řada Premium nabízí největší výběr
nástrojů ze všech řad CNC fréz od VHF pro frézování, vrtání,
gravírování, řezání a mnoho dalších výrobních operací.
Výkonné pohony s dvojitým lineárním vedením umožňují
velmi hladký chod i při vyšších rychlostech a také s těžko
obrobitelnými materiály. Rozsah dvou os „y“ je
550 x 510 mm až 2 050 x 3 010 mm, osa „z“ zajišťuje zdvih
190 - 490 mm. Přesnost opakování činí ± 0,01 mm. Panelové
profily jsou k sobě sešroubovány horizontálně a zajišťují tak
extrémní stabilitu stroje s frézovacím stolem s 20mm silnou
T-drážkou z masivního hliníku. Vnitřní voštinová struktura
vysoce pevných hliníkových profilů frézy je tak vlastně
vystavěna i vně, ve větším měřítku.
Stabilní konstrukce také umožňuje konstrukci širších
strojů v menší hloubce. Stačí porovnat například frézu CAM
2010 s CAM 1020. Ačkoli obě mají polohovací rozsah něco
přes 2 m2, přední část CAM 1020 je jen 1 m široká, zatímco
přední CAM 2010 má šířku dvojnásobnou, takže montážní
plocha je lépe přístupná. To znamená pohodlnější ovládání,
rychlejší změnu obrobků i karbidových nástrojů a možnost
pracovat na širších formátech desek (v opci) .
Dalším z modelů této řady je CAM 1525 Premium
s polohovacím rozsahem 1 550 x 2 510 x 190 mm (x/y/z).
Řada Premium je velmi pružná, pokud jde o velikosti
stroje. Počínaje polohovacím rozsahem 550 x 510 mm,
existuje celá řada velikosti stroje v milimetrových krocích:
celkem je jich k dispozici 500!
Standardní zdvih osy „z“ může být buď 190, 290 nebo
490 mm. V zásadě je také možné vyrobit speciální konstrukce
nebo integrovat CAM systémy do složitých průmyslových
výrobních prostředí. Vstupy a výstupy řadiče (kontroleru)
frézy umožňují použití automatizovaných příslušenství
a měřicích jednotek.
Frézy mohou být dodatečně vybaven krytem z důvodů
ochrany bezpečnosti, čistoty a hluku. Kryty jsou k dispozici
v různých variantách, částečně nebo úplně uzavřených
a s různými řešeními vstupu do nich.
Díky své konstrukci se dvěma osami „y“ vlevo a vpravo
od montážního prostoru může VHF poskytnout systém
s prohlubní ve stole stroje. Standardizovanou variantou
je tzv. přední upínání, kde lze upnout obrobky vertikálně.
Obrobky mohou dosáhnout téměř až na zem, zatímco
Fréza CAM 1020 má polohovací
rozsah přes 2 m2
pracujete na jejich horní straně. Toto přední upínání má
standardní hloubku 250 nebo 500 mm a šířku v rozmezí
polohy x. Pro fixaci je vybaveno T-drážkou.
Přední upínací rozsah se velmi často používá pro výrobu
krytů, kde delší kryty nebo podobné obrobky mají být
obráběny také na přední straně. Zbytek montážní části stroje
může být použit k obvyklému upevnění a obrábění. Zejména
u větších fréz zadní vybrání usnadňuje nakládání a nastavení
obrobků v zadní části. Tak je možné ovládat stroj z obou
stran se střídavým vkládáním obrobků. •
Vybrané vlastnosti řady fréz
CAM Premium
- nosná konstrukce s použitím vysoce pevných hliníkových profilů
zaručuje extrémní tuhost, nízkou hmotnost a maximální nosnost
- masivní T-drážky stolu o síle 20 mm pro snadné upevnění obrobků
pomocí posuvných matic
- přesné ocelové lineární vedení poháněné hybridními motory
- stabilní podstavec jako nedílná součást stroje
- kuličková šroubová vřetena bez vůle s přírubovými ložisky
- dvě osy ve směru y umožňují lepší rozložení sil a pružnější
konstrukci zakázkových systémů
- dimenzování osy x/z: 225 mm
- teflonem potažená gumové těsnění chrání vřetena od třísek
- přesnost opakování +/- 0,01 mm
ForPrint 2014 | 27
p r o f i l z á k a zní ka
Od reklamy až k potápění
Brněnská společnost Direct Media. s.r.o., vznikla v roce 1995 a od svého
počátku se profilovala jako produkční firma se zaměřením především
na reklamní a filmovou tvorbu. Nyní je rozdělena na šest produkčních
divizí, zaměřených vesměs na reklamu a signmaking, ne však zcela –
jedna z divizí má například na starosti sportovní potápění.
D
ivize Výroba reklamy zajišťuje komplexní
služby v oblasti indoorové a outdoorové
reklamy. Divize Expo realizuje veletržní
expozice po celé Evropě. Společnost Direct
Media poskytuje kompletní výstavářský
servis, od výběru vhodného veletrhu přes zajištění výstavní
plochy, jednání s organizátorem veletrhu, vypracování
architektonického a grafického návrhu expozice, až
po vlastní realizaci expozice a doprovodné služby (hostesky,
catering, ubytování týmu, spedici exponátů apod.).
Zkušenosti má z celé Evropy včetně Ruska. Mezi zákazníky
patří například společnosti Bosch, Liebherr, Siemens či
Třinecké železárny.
Divize Instore vytváří specializované reklamní realizace
pro obchodní řetězce. Zabývá se návrhy, výrobou
a instalacemi atypických reklamních nosičů, interiérových
prvků, informačních panelů, pultů, navigací a značení.
Určeny jsou především pro sítě maloobchodních prodejen.
Vyrábí a dodává také světelné a nesvětelné panely, loga,
výstrče znaků a písmena.
28 | ForPrint
| ForPrint 2014 | Vytištěno na papíře GardaMatt 115 g/m2
Divize Vlajky má na starosti výrobu vlajek, tzv. „muších
křídel“ a ostatních reklamních textilií.
Divize Dres.cz se zabývá výrobou sportovních dresů
a dalšího sportovního oblečení na zakázku zejména pro
cyklistiku, ale i pro další sporty, jako je hokej, fotbal,
motokros či házená. Část produkce je prodávána přes vlastní
e-shop.
Divize Direct Oceán má pak zcela zvláštní postavení: je
školou potápění, prodejnou a půjčovnou potápěčských
potřeb a výstrojí od světových značek, pořádá cesty
za potápěním, provádí servis dýchacích automatik, plnění,
servis a revizi tlakových lahví i další služby.
Velkou výhodou společnosti je vlastní kompletně
vybavená šicí dílna, kde vyrábějí vlajky, prapory, ubrusy,
ale i konfekce, včetně sportovních dresů pro divizi Dres.cz.
Dílna se šesti šicími stroji disponuje moderními stroji včetně
tzv. flat locku, používaného pro šití plochých švů. Na textilie
se zde našívají i doplňky, jako jsou oka, karabiny, gumy či
suché zipy.
Technologie prakticky na všechno
Rolové materiály potiskují dvě mild-solventní tiskárny
Mimaki JV5 a tiskárna Mutoh ValueJet, všechny s tiskovou
šířkou 1600 mm. Dvě sublimační tiskárny Mutoh potiskují
zejména textil, ale i například klíčenky. Deskové materiály,
jako je PVC, sklo, desky KAPA či Dibond, lepenky i netradiční
materiály potiskují UV flatbedem Jetrix 3015FQ s CMYK
barvami, doplněnými bílou barvou a parciálním lakem,
s rozlišením až 1440 dpi a tiskovým formátem 1500 x
3000 mm. Textilní sítotiskový karusel Svecia SSM je určen pro
maximálně čtyřbarevný potisk 3D předmětů, PVC samolepek,
triček a jiného textilu, zrcadel, plechů či plastů.
Dva řezací plotry Mutoh s optickým zaměřováním kromě
klasické řezané grafiky stroje zvládnou i výseky, perforování
a obrysové řezy tisků. K povrchové úpravě tisků studenou
i horkou laminací či kašírováním jsou používány dva
laminátory (Emblem Easylam Avantgarde). Termotransferové
lisy zde najdete dva: deskový Monti Antonio formátu 1300 x
700 mm a rotační Uni Fixer 65 s šířkou 1600 mm.
CNC frézka MultiCam s pracovní plochou 2000 x 3000 mm
s oscilačním nožem slouží pro 2D a 3D frézování do výšky
50 mm u polystyrenu a do 30 mm u tvrzených materiálů,
včetně hliníku či mosazi. Pro laserové gravírování je určen
60W laser Epilog Mini s hloubkou gravírování 10 mm,
zpracovávající veškeré materiály bez obsahu chloru
a s maximální plochou 610 x 305 mm. Slouží typicky pro
výrobu orientačních a informačních systémů. Pro ohýbání
plastů slouží drátová ohýbačka s oboustranným nahřátím.
Modelářské práce zahrnují výrobu atypické reklamy,
modelů a stojanů z pěnového polystyrenu, PVC, Dibondu,
polykarbonátu, dřevotřísek, MDF, hliníku, mosazi a dalších
materiálů.
PaperlinX CZ je pružným dodavatelem
Mezi nejčastěji používané a potiskované materiály
v Direct Media patří PVC (vinylové) fólie, média pro
digitální tisk, bannery a sítotiskové archy, z deskových
materiálů PVC a HPS desky, desky Dibond, KAPAplast,
Foam či probarvené deskové materiály. „Od PaperlinX CZ,
respektive dříve OSPAPu a Multiexpa, odebíráme materiály
již zhruba desetiletí,” říká spolumajitel firmy Kamil Pánek.
„Na tomto dodavateli jsme vždy oceňovali pružnost dodávek
a schopnost dodat materiál denně podle dohody a naší
potřeby.” •
FOTO: DIRECT MEDIA Část produkce společnosti Direct Media
tvoří deskové materiály
Nezanedbatelný podíl na výrobě mají
i wrappingové fólie
ForPrint 2014 | 29
L E D t e c h n o l og i e/vel etrhy
Zářivky jinak:
Koledo Illumium LEDtube
Illumium LEDtube od nizozemské společnosti Koledo je vysoce kvalitní a přitom
levné LED řešení, určené k nahrazení fluorescentních lamp (zářivek) typu T8.
Toto ekologicky příznivé řešení vytváří velmi přirozený světelný efekt pro použití
ve všech obvyklých aplikacích. LEDtube lze provozovat v okolních teplotách
od -20 do +60 ºC, barevná teplota je uváděna v toleranci +/- 200 K. Zaručujeme
stálé energetické úspory!
Vlastnosti Illumium LEDtube
model
LEDtube 600
LEDtube 600 LEDtube 600 LEDtube 900 LEDtube 900 LEDtube 900 LEDtube 1200
LEDtube 1200
LEDtube 1200
barevná teplota (K)
3000K
4000K 6300K 3000K
4000K 6300K 3000K
4000K
6300K
Světelnost (Lm)
800
800 900 1050 1100 1200 1700
1800
1800
Spotřeba energie (W)
9
9 9 12 12 12 19
19
19
Účinnost (Lm/W)
90
92
100
90
92
100
90
92
100
Rozměry v mm
model
LEDtube LEDtube LEDtube 30 | ForPrint
| ForPrint 2014 | Vytištěno na papíře GardaMatt 115 g/m2
délka A1
600 900 1200 délka A2
602 907 1212 délka A3
596 900 1205 průměr D1
588 893 1198 průměr D2
29 31
29 31
29 31
foto: koledo
FESPA Digital v Mnichově:
hlubší ponor do velkoformátu
Od 20. do 23. května proběhne v Mnichovském veletržním centru další veletrh
Fespa Digital, největší světová událost velkoformátového digitálního tisku.
Představí se zde přes čtyři stovky vystavovatelů, výrobců strojů, materiálů
i dodavatelů služeb. Objem světového velkoformátového tisku dnes ve finančním
vyjádření činí 100 miliard USD ročně. Heslem veletrhu je „Ponořte se hlouběji"
(Dive deeper), míněno do „oceánu příležitostí" digitálního tisku, včetně nových
zákazníků, aplikací, workflow či obchodních modelů. FESPA Digital rovněž
nabízí mnoho doprovodných akcí pro obchodníky, tiskaře, grafiky, produktové
manažery a inzerenty.
podlahová grafika s certifikací podle normy Euroclass
DIN EN13501-1, vztahující se na již potištěnou fólii
s laminací. Pro tyto fólie je ideální použití například
ve veřejných budovách, jako jsou letiště, nádraží či právě
veletržní pavilony. Aslan také předvede nové verze svých
metalických fólií, vybavené speciální povrchovou úpravou
a vhodné pro řezání na plotrech i pro digitální tisk.
Na FESPě se představí rovněž LED komponenty
společnosti SloanLED, našim čtenářům dobře známé
z distribuce PaperlinX CZ.
Rychlá, přesná a spolehlivá Kráska od Seika
V
olnou součástí veletrhu bude jako v minulých
ročnících veletrh potisku textilní konfekce Fespa
Fabric. Uděleny budou rovněž tradičně ceny
FESPA Awards, a to na slavnostní
galavečeři 22. května v mnichovské pivnici
Löwenbrau Keller.
Firemním partnerem veletrhu FESPA Digital je tradičně
HP, platinovými partnery firmy Efi, Mimaki, KIP a Durst.
Partnerem pro digitální tisk d.gen, globálním technologickým
partnerem Xaar, firemním partnerem pro potisk konfekce
Kornit Digital, dokončovacím a softwarovým partnerem Esko.
Nebude chybět Agfa, Aslan ani SloanLED
Agfa představí na svém stánku v hale B1/380 z oblasti
inkjetových tiskových strojů Jeti Titan HS a tři nové modely
řady Anapurna: M2050i, M3200i a M2500i. Ripovací software
(workflow) Asanti bude představen v rámci Domu Asanti
(House of Asanti), tedy podobnou formou jako na loňské
Fespě v Londýně.
Aslan na stánku B1-245 představí širokou škálu speciálních
samolepicích fólií. Naprostou novinkou je nehořlavá
Pobočka Seiko Instruments z Neu-Isenburgu představí
na FESPě jako svou hlavní atrakci opět velkoformátový stroj
ColorPainter M-64s, tzv. „Kráska” (The Beauty), který byl
úspěšně představen loni. Tisk s novými nízkozápachovými
ekosolventními inkousty SX pokrývá plně škálu požadavků
na venkovní tisky s dlouhou životností i interiérové
vysoce kvalitní tisky. Návštěvníci budou mít opět možnost
vstoupit do speciálního „neonového pokoje” (Neon Room)
s grafickými aplikacemi pro noční použití, vytištěnými
inkousty Neon Ink pro W sérii ColorPainterů. Spolehlivost
a rychlost velkoformátového tisku bude představena
i na ColorPainteru H2 – 104S s revoluční kvalitou tisku
při rychlosti až 100 m²/h ve čtyřbarevném režimu.
Seiko Instruments také vystaví své Drop On Demand
piezoelektrické tiskové hlavy, poskytující vynikající
produktivitu pro více tiskových aplikací. Tisková hlava
1024GS a nová tisková hlava RC512 s recirkulací inkoustu
s nejvyšším výkonem 714 nebo 900 uL/s poskytují díky
nové technologii izolace barevných kanálů vyšší frekvenci
tiskových trysek. K dispozici jsou dvě základní velikosti
kapky, 7 a 12 pl. •
Nezapomeňte navštívit stánek
PaperlinX v hale A2/423!
ForPrint 2014 || 31
31
p r o f i l y z a m ě stn an ců
6 otázek pro...
1. Jaká je vaše firemní pozice a jak byste ji ve stručnosti popsal/a vašim
zákazníkům?
2. Jak vaše pozice zapadá do celkového fungování firmy? Například
s kterými odděleními nejvíce pracujete?
3. Dokázal/a byste specifikovat, co navíc přinášíte svým zákazníkům vy
a vaše oddělení? Čím se odlišujete od konkurence?
4. Ospap/PaperlinX je leaderem ve svém oboru na českém trhu. Čím to je?
Co nabízí svým zákazníkům navíc?
5. Když dostane zákazník do rukou výrobek Ospapu/PaperlinXu, kde
na něm najde váš díl práce?
6. Co se vám v Ospapu/PaperlinXu líbí nejvíc?
Petr Kunc
Specialista Colormanagementu
V Ospapu/PaperlinXu pracuje od podzimu 2013 jako specialista
color managementu a servisní technik. Předtím pracoval
ve společnostech Konica Minolta a Fujifilm Europe na podobných
pozicích.
1. Specialista color managementu – mám na starost správu
barev, tj. tvorbu barevných profilů na materiály dodávané naší
společností a servis tiskáren, řezacích plotrů a laminátorů.
Eva Šlézarová
referent zákaznického servisu
2. Nejvíce spolupracuji s obchodníky z oddělení VTS. Náplní mé
práce je pomáhat jim v prodeji tiskových technologií
a poskytovat zákazníkům následnou péči.
Ve společnosti Ospap/PaperlinX pracuje od letošního února.
V oboru polygrafie se ale pohybuje již 14 let.
3. Přístup k zákazníkům, rychlost reakce.
1. Pracuji v oddělení zákaznického servisu. Má práce spočívá
ve vyřizování objednávek či poptávek zákazníků, pomoci
s výběrem a popřípadě nabídnutím vhodné alternativy
produktu.
2. Zákaznický servis je na začátku celého řetězce
zpracování objednávky. Spolupracujeme s odděleními
napříč celou firmou, například s nákupním oddělením,
expedicí, dopravou, ekonomickým oddělením a podobně.
A v neposlední řadě nemohu opomenout spolupráci
s produktovými a obchodními manažery.
4. Komplexní balík tiskových produktů – od stroje po spotřební
materiál a servis.
5. V mém případě pouze profily, pokud má od nás stroj.
6. „Rodinná“ atmosféra, odlišná od velkých nadnárodních firem.
3–4. Třetí a čtvrtou otázku bych mohla zodpovědět
najednou. Ospap/PaperlinX je společností s dlouholetou
působností na českém trhu, což zahrnuje také dlouholeté
zkušenosti v oblasti polygrafie. Snažíme se vyhovět
potřebám a přáním zákazníků. Být pružní v dodávkách,
dokázat poradit a být vstřícní. To vše se může zdát být
samozřejmostí, ale v praxi to tak mnohdy nebývá.
5. Dostane-li se zákazníkovi do rukou náš produkt, je to
práce Ospap/Paperlinxu jako celku. Můj díl práce je v přijetí,
zpracování a následném zadání objednávky do systému.
Ale to je jen část toho, co je potřeba udělat proto, aby se náš
produkt dostal k zákazníkovi.
6. A co se mi v Ospap/Paperlinxu líbí nejvíce? Ač bych
to v tak velké firmě, jako je tato, nečekala, je to přátelská
atmosféra, vstřícnost a podpora kolegů.
32 | ForPrint
| ForPrint 2014 | Vytištěno na papíře GardaMatt 115 g/m2
FOTO: ASTRON
Zákaznický servis
PaperlinX CZ
V naší každodenní komunikaci se zákazníky se snažíme měnit jejich požadavky
ve skutečnost: vyhovět jim, aby měli z komunikace s námi dobrý pocit a rádi se
k nám vraceli. Chceme jim pomoci řešit jejich problémy, vyjít vstříc při řešení
jejich projektů, a tak rozvíjet další obchodní vztahy.
H
lavní náplní Zákaznického servisu společnosti
PaperlinX CZ je vyřizování objednávek
a poptávek, pomoc zákazníkům s výběrem
daného produktu. Řešíme reklamace
a termíny dodání, nedílnou součástí naší
práce je také komunikace nad pohledávkami či vyhledávání
nových zákazníků. V rámci telemarketingu aktivně
kontaktujeme a oslovujeme potenciální zákazníky.
Nabízíme zákazníkům také jinou formu komunikace,
než je obvyklá telefonická. Tou jinou formou je náš nový
web shop, kde si zákazník může vybrat a objednat zboží,
zkontrolovat své odběry a ceny, zjistit informace
o produktech a při objednávkách tak využívat snadno
a rychle svá data.
Klíčová pro naší práci je tedy výborná komunikace a to
nejen se zákazníky, ale také v rámci firmy. Spolupracujeme
úzce s dalšími kolegy z financí, nákupu, se skladem
a expedicí. Obchodně stojíme na třech nohách. První
z nich je oblast grafických a kancelářských papírů, druhou
packaging, tedy oblast průmyslového balení a balicích
řešení, třetí je oblast výrobců reklamy a outdoorové reklamy,
nyní nově pod názvem VTS – Visual technology solutions.
To se také odráží v organizaci práce Zákaznického
servisu. V rámci spolupráce Zákaznického servisu a kolegů
obchodních manažerů jsme nově vytvořili týmy, rozdělené
podle produktových oblasti. Cílem je zlepšení práce se
zákazníky, zlepšení vzájemné informovanosti a poskytnutí
podpory obchodním manažerům. Díky těmto týmům
můžeme k požadavkům zákazníků přistupovat aktivněji
a lépe.
V zákaznickém servisu se také věnujeme pravidelnému
produktovému školení, stále pracujeme na zlepšování
komunikačních schopností v jednání se zákazníky. To
co nám pomáhá v tom být nejlepšími jsou lidé, tzn. naše
schopnosti, znalosti a ochota zákazníkům vyjít vstříc
a zároveň s tím také servis, rychlost a včasnost dodávek,
optimální skladový sortiment a skladové zázemí.
Pro hodnocení úspěšnosti naší práce je nejdůležitější, aby
zákazník po skončení komunikace s námi – byl spokojen
a doporučil nás svým obchodním partnerům a přátelům. •
Miloš Vanžura
VTS má svůj servis
Divize VTS má samostatný zákaznický servis, a to z důvodu
odlišného sortimentu zboží. V zákaznickém servisu VTS jsou celkem
čtyři pracovníci. Tři v Praze pro Českou republiku a jedna externí
pracovnice v Ostravě, která má na starosti slovenské zákazníky.
Tento tým vede Václav Jiráček, který ve firmě pracuje od roku
2008. Náplň práce je podobná jako u kolegyň z „papíru“. Je to tedy
především příjem a zpracování objednávek a dalších požadavků
našich zákazníků. Cíl je samozřejmě také stejný a tím je spokojený
zákazník.
ForPrint 2014 | 33
zá v ě r e č n ý f ej eton
Příliš starý na rock'n'roll,
příliš mladý na smrt
Jakýsi středověký anglický zemědělský reformátor předal svou energii jistému
panu Andersonovi a ten ji přetavil do úvahy o stáří a mládí, chtění, očekávání
a rock'n'rollu. Každá pravda je vskutku pomíjivá a relativní, pro něco platí a pro
něco ne. Energie tohoto článku by měla ovšem přetavit pochybovačné myšlenky
v exkurzi do čehosi zároveň neobyčejného, očekávaného i chtěného.
A
no, rock ´n´roll se změnil. Mění se i další
podoby kultury, obchodu, řemesla nebo služeb.
Po zlomu let 2008-9 polygrafie hledá svou
novou tvář, směr, podobu Hydry. Přicházejí ti,
kteří žádají méně, častěji, kvalitněji, specifičtěji,
odlišněji – prostě jinak. Hydra povstává...
..a já začínám být opravdu „starý na rock'n'roll“ a hledám
cestu k objevování nové vlny polygrafie. Spolu se svou
matkou za zády, která chápe a chytá se příležitosti ukázat
svým dětem, že jsou i jiné cesty, zatím neobjevené, ale
dlouze očekávané. Tak se připravujeme na podání laserové
ruky a vkládáme si do dlaně hrst papírků nenatíraných,
natíraných, dokonce i samolepících, často barevných
a také exkluzívních. Hrst se časem plní i kartónem, přichází
kamarádi z plastové čtvrti a dokonce je tady paní fólie. Hrst
naplněná vším, co hrdlo trhu ráčí. Pro každého něco.
Další dlaň není ani pravá či levá, ale celá potřísněná
34 | ForPrint
| ForPrint 2014 | Vytištěno na papíře GardaMatt 115 g/m2
inkoustem. No, nebudeme ji přece utírat, ale vložíme něco,
co inkoust miluje... a máme toho opravdu dost. Další prsty
této ruky ještě čekají na svou výzvu k povstání, ale ta přijde.
Jsme připraveni.
Ale pozor, náš háv nám barví jakési Indigo. Vítáme
tě do naší mašinérie, milý hochu odkudsi z HP. Je libo
exkluzivní vybarvení fotografie? Můžete jej mít – jen zvolit
správný motiv a medium. Chcete dosáhnout jedinečnosti
a výjimečnosti? Spolu s Indigem vystoupáme do galaxie
nemožného...
Hydra se krmí, otevírá náruč, kterou chrání své děti,
a nabízí svou krmi k růstu dalších a dalších jedinečných
potomků. Tato Hydra nese jméno DIGI a projevuje svou tvář
v zrcadle tisku, jakým je i www.paperlinx.cz.
…a tato Hydra se opravdu nechystá na svou smrt, na to je
příliš mladá. •
Jiří Bilík
FOTO: shutterstock
Packaging
www.ppxobaly.cz
SORTIMENT
DESign a kOnSTRUkcE OBaLU
UZaVÍRÁnÍ
Optimalizace
nákladů na balení
OBaLY
PROkLaDOVÉ MaTERiÁLY
Poprodejní
servis
certifikovaný
dodavatel
individuální
přístup
VÝPLŇOVÉ MaTERiÁLY
FiXacE na PaLETĚ
grafický návrh
a potisk obalů
BaLicÍ STROJE a SYSTÉMY
Testovací
laboratoř
Jedna firma
možností
Obalové materiály
Grafické a kancelářské papíry
Materiály pro výrobu reklamy a tisk
www.paperlinx.cz
PaperlinX je obchodní značka společnosti Ospap a.s.
Download

PaperlinX CZ mění po vnitřku i vnější kabát nejlepší tiskové